Телефони довіри Контакти Версія для людей з обмeженими можливостями

ЗВІТ

ЗВІТ
про результати організації та проведення внутрішньої оцінки якості соціальної послуги догляд вдома
Комунального підприємства «Соціальний центр» Тетіївської міської ради
за період з 01 липня 2020 по 21 липня 2020 року

На виконання статті 11 Закону України «Про соціальні послуги» та відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 з. №449 Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг та на виконання наказу директора КП «Соціальний центр» від 01.07.2020 №15-Г комунальне підприємство «Соціальний центр» Тетіївської міської ради провили внутрішню оцінку якості надання соціальної послуги догляду вдома. Підставою для внутрішнього моніторингу та оцінки якості є здійснення планового контролю, підвищення рівня професійної компетенції працівників відділення та додержання Державного стандарту соціальної послуги догляду вдома. Об’єктами внутрішнього моніторингу є громадяни, які перебувають на обліку у відділенні соціальної допомоги вдома та обслуговуються соціальними робітниками. Предметом моніторингу та оцінки якості соціальних послуг є послуга «догляд вдома». Для проведення моніторингу було затверджено склад комісії, призначено відповідальну особу за організацію та проведення оцінки якості соціальних послуг, узагальнення даних та подачі звіту, затверджено план проведення оцінювання. Внутрішня оцінка якості надання соціальної послуги догляду вдома проводилась в період з 01.07.2020 р. по 21.07.2020 р. за сьома показниками якості:
- адресність та індивідуальний підхід;
- результативність;
- своєчасність;
- доступність та відкритість;
- повага до отримувача соціальної послуги;
- професійність.
Під час проведення моніторингу застосовувався затверджений наказом директора КП «Соціальний центр» план проведення внутрішньої оцінки якості соціальних послуг та застосовувалися наступні методи оцінки якості соціальних послуг:
- опитування/анкетування отримувачів та надавачів соціальних послуг «догляд вдома» згідно Державного стандарту та індивідуального плану;
- вибіркове телефонне опитування підопічних;
- спостереження за процесом надання соціальних послуг (планові та позапланові перевірки соціальних робітників);
- співбесіди з надавачами соціальних послуг ( соціальними робітниками);
- перевірка та аналіз документації.
Метою опитування є отримання об’єктивної інформації, необхідної для оцінки та поліпшення якості надання соціальної послуги догляд вдома, вивчення реального стану соціального обслуговування відділенням соціальної допомоги вдома. Опитування проводили члени комісії з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг. Спостереження за процесом надання соціальної послуги догляд вдома відбувалося шляхом планових та позапланових перевірок роботи соціальних робітників в населених пунктах Тетіївської ОТГ. Результати роботи соціальних робітників регулярно (щомісячно) обговорювалися на виробничих нарадах.
Таким чином, проведений аналіз результатів опитування отримувачів соціальної послуги догляд вдома показав позитивну тенденцію у процесі покращення якості надання соціальної послуги догляд вдома, але показник покращення психологічного та емоційного стану підопічних відділення склав 86 % відгуків з числа опитаних.
Станом на 01 липня 2020 року відділенням соціальної допомоги вдома обслужені 331 особа. Для вивчення думки щодо якості надання соціальних послуг та реального стану соціального обслуговування, які надаються відділенням соціальної допомоги вдома взяли участь 30 отримувачів соціальних послуг:

- 20 осіб взяли участь в анкетуванні;
- 10 осіб було опитано в телефонному режимі;
.
У рамках співпраці Мінсоцполітики із Національною мережею продуктових магазинів АТБ було передбачено надання продуктових наборів у період карантину у зв’язку із коронавірусною інфекцією COVID-19 для одиноких та одинокопроживаючих осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, які потребують догляду. Працівниками установи отримано 360 продуктових наборів , які були розподілені по територіях Тетіївської ОТГ, зазначені набори отримали одинокі громадяни похилого віку, які потребують догляду, особи з інвалідністю, які перебувають на обслуговуванні у відділенні соціальної допомоги вдома КП " Соціальний центр" Тетіївської міської ради.
Проаналізувавши результати за показниками, які були отримані в ході проведення моніторингу, члени комісії зробили висновок, що:
Показник адресність та індивідуальний підхід задовольняє потреби отримувачів на 91 %.

Відділенням соціальної допомоги вдома проведено та визначено індивідуальні плани всіх отримувачів соціальних послуг, та згідно до Державного стандарту, за потреби переглядаються. Під час перевірок виявлено, що всі підопічні ознайомлені з договорами та індивідуальними планами надання соціальних послуг. Незадоволеними залишились підопічні, які виявили бажання отримувати значно більшу кількість послуг, але згідно чинного законодавства послуги, які надаються понад норму, надаються на платній основі. Для покращення даного показника якості передбачено вчасно забезпечити та перевірити наявність другого примірника договору та індивідуального плану в отримувачів послуги догляду вдома.

Показник результативність становить 95%. В ході перевірок з’ясовано, що 95 % задоволені послугами, які їм надаються. Решта вважають, що соціальні робітник частково враховують їхні інтереси, тому послугами задоволені не в повній мірі. Такому результату є декілька причин. По перше, для забезпечення емоційного, психологічного, та задоволення абсолютно всіх потреб підопічних згідно Державного стандарту догляду вдома, враховуючи групу рухової активності не можливо. По друге, беручи до уваги вікові зміни отримувачів соціальних послуг, даний фактор також впливає на нерозуміння механізму надання послуг. Для покращення даного показника є потреба здійснювати моніторинг постійно шляхом опитування по телефону та співбесід з отримувачами послуг для вивчення рівня задоволення підопічних.
У період проведення перевірки якості надання соціальних послуг скарг зі сторони підопічних не надходило. В ході опитування отримувачів соціальної послуги догляд вдома та перевірок соціальних робітників були отримані позитивні відгуки щодо роботи соціальних робітників відділення. Постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед підопічних щодо якості соціального обслуговування. Усі звернення громадян розглядаються у встановлені законодавством терміни. Телефонні звернення оперативно вирішуються шляхом позапланових перевірок.
Показник своєчасність становить 100% і повністю задовольняє потребу отримувачів соціальних послуг «догляду вдома». Рішення щодо надання соціальної послуги догляду вдома, визначення індивідуальних потреб, укладання договору про соціальне обслуговування приймаються у встановлені терміни.

Показник доступність та відкритість становить 100%. КП «Соціальний центр» знаходиться в центрі міста в приміщенні Тетіївської міської ради, будівля обладнана пандусом для безперешкодного доступу отримувачів з обмеженими можливостями. КП «Соціальний центр» постійно співпрацює з місцевими ЗМІ, має свою сторінку у Фейсбуці, де постійно висвітлюється робота установи, також розробленні буклети та переданні старостам Тетіївської ОТГ. На дверях кабінету є табличка з надписом кабінету. Є графік особистого прийому громадян директором КП «Соціальний центр» . Але, все ж зважаючи на невелику площу яку займає підприємство ( 1 кабінет), не має можливості організувати роботу директорові та відділення окремо, що є не дуже позивним фактором для відвідувачів, а саме не має можливості спеціалістам приймати підопічних індивідуально.

Критерій повага до отримувача соціальної послуги – 100%
За результатами опитування (телефонного та співбесід) отримувачів соціальних послуг соціальні працівники ввічливо та коректно ставляться до громадян під час виконання службових обов’язків, фактів негуманних чи дискримінаційних дій зі сторони соціальних робітників зафіксовано не було. Зберігають в таємниці конфіденційну інформацію, отриману в процесі надання соціальних послуг. Випадків порушення умов договору з боку соціальних робітників не виявлено.

Критерій професійність – 100 %
Штатний розпис сформовано відповідно до законодавства з урахуванням спеціалізації. Посадові інструкції затверджені згідно Довідника кваліфікаційних характеристик професій. В особових справах працівників містяться документи про освіту державного зразка. Що понеділка та в останню середу і четвер проводяться робочі наради, на яких соціальні робітники проходять ознайомлення з питань чинного законодавства у сфері надання соціальних послуг, вирішуються нагальні питання тощо. Графіки проведення виробничих нарад з питань законодавства у сфері надання соціальних послуг складено та затверджено директором територіального центру. Всі соціальні робітники відділення забезпечені спецодягом, та засобами захисту .
Оцінка якості соціальних послуг в цілому:
Узагальнений статус Рекомендації по роботі із суб’єктом, що надає соціальну послугу
«добре» продовжувати роботу
«задовільно» -
«незадовільно» -

Всі кількісні показники згідно шкали оцінки свідчать про перевагу статусу “Добре”.
Комісія з моніторингу працювала поетапно: збиралися та оброблялися дані та показники щодо надання соціальних послуг, проводилося анкетування, за результатами перевірки було визначено заходи з покращення стану надання соціальних послуг. Всі засідання комісії 100 % оформлялися протоколами. Внутрішня оцінка якості надання соціальних послуг визначалися із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників. Узагальнювалися показники, які набирали найбільшу кількість балів.
Підсумки моніторингу та внутрішньої оцінки якості соціальної послуги догляду вдома розглянуто та затверджено на засіданні комісії 20 липня 2020 року протокол № 6.
Незважаючи на узагальнений статус «добре» відділення соціальної допомоги вдома працює в напрямку, спрямованому на вдосконаленні процесу обслуговування та підвищення якості надання соціальної послуги догляду вдома. А саме:

№ п/п Зміст Виконавець Термін Примітка
1 Підвищити рівень кваліфікації працівників за допомогою навчальних семінарів (за наявності курсів) Поліщук С.І. протягом року
2 Продовжувати роботу по виявленню одиноких громадян та осіб з обмеженими можливостями з метою надання їм соціальних послуг Поліщук С.І., Гринюк Т.В. постійно
3 Продовжувати дотримуватися вимог, показників забезпечення якості, строків, принципів, встановлених у Державному стандарті догляду вдома Поліщук С.І., Гринюк Т.В. постійно
4 В межах фінансової можливості сприяти зміцненню матеріально-технічної бази (придбання , спец.одягу) Поліщук С.І. за потреби
5 Постійно проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед мешканців району з питань роботи відділення соціальної допомоги вдома Поліщук С.І., Гринюк Т.В. постійно
7 Проводити відповідну роботу, спрямовану на своєчасність та результативність розгляду скарг і звернень отримувачів соціальних послуг Поліщук С.І., Гринюк Т.В. постійно
8 Внести пропозиції на розгляд директору КП «Соціальний центр» щодо надання соціальним робітникам першочергово обслуговування в, банках «Ощадбанк» та «Приватбанк» та інших установах. Поліщук С.І., протягом року
9 Запровадити соціальним робітникам проходження супервізії Поліщук С.І., Гринюк Т.В. 1 раз на квартал

Директор КП «Соціальний центр» Г.КОРЧАК

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація