Телефони довіри Контакти Версія для людей з обмeженими можливостями

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИМЧАСОВОГО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ОБЛІКУ НЕРУХОМОГО МАЙНА ТА НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ЦЬОГО МАЙНА НА АДМІНІСТРАТИВНО- ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ОДИНИЦІ М. ТЕТІЄВА

 

 ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                                         м. Тетіїв                                                               

25.03.2014 р.   

 РІШЕННЯ №  31

 

Про затвердження Тимчасового положення про порядок обліку нерухомого майна та надання інформації щодо цього майна на адміністративно- територіальній одиниці м. Тетієва

 

    З метою забезпечення  реалізації повноважень органів місцевого самоврядування щодо обліку об’єктів нерухомого майна та вимог законодавства про надання інформації щодо цього майна, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», розпорядження КМУ від 04.02.2013р. № 47-р «Деякі питання належного функціонування системи органів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно», ст. 7 Закону України « Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись пп.10 п. б ст. 30, ч. 1 ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет

в и р і ш и в:

   Затвердити Тимчасове положення про порядок обліку нерухомого майна та надання інформації щодо цього майна на адміністративно-територіальній одиниці м. Тетієва ( додається).

Доручити комунальному підприємству «Тетіївське бюро технічної інвентаризації» Тетіївської міської ради постійно проводити облік об’єктів нерухомого майна відповідно до Тимчасового положення, затвердженого пунктом 1 цього рішення.

Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови І.В.Мащенка.

 

 

         Міський голова                                    Р.Майструк

Спеціаліст з юридичного забезпечення                 Н.Складена

 

                                                                                                                       

 

 

                                                                                                                                                              Додаток № 1

                                                                                                                                                до рішення виконавчого комітету

                                                                                                                                                       № 31 від 25.03.2014р.

 

Тимчасове положення про порядок обліку об’єктів нерухомого майна та надання інформації щодо цього  майна на адміністративно-територіальній одиниці м. Тетієва

 

1. Тимчасове положення про порядок обліку об’єктів нерухомого майна та надання інформації щодо цього  майна на адміністративно-територіальній одиниці м. Тетієва (далі – Положення) визначає порядок ведення та формування єдиної бази даних обліку об’єктів нерухомого майна та надання інформації щодо цього майна на території м. Тетієва і діє до часу врегулювання порядку ведення обліку об’єктів нерухомого майна на законодавчому рівні.

2. Положення регулює відносини, пов’язані з обліком об’єктів нерухомого майна та об’єктів незавершеного будівництва, за винятком земельних ділянок, незалежно від форми власності, на адміністративно-територіальній одиниці м. Тетієва

3. У цьому Положенні поняття нерухоме майно вживається в значеннях, визначених у Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (стаття 2).

Для цілей цього Положення використовуються також терміни в такому значенні:

інвентаризаційна справа - сукупність матеріалів технічної інвентаризації, що характеризують об’єкт;

об’єкти нерухомого майна - об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких неможливе без їх знецінення та зміни призначення;

облік об’єктів нерухомого майна – це процес накопичення, зберігання на постійній основі, узагальнення та опрацювання інформації щодо об’єктів   нерухомого майна на паперових і електронних носіях;

суб’єкти господарювання – особи, у складі яких працює один або більше виконавців робіт з технічної інвентаризації, які пройшли професійну атестацію в центральному органі виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації  державної  житлової політики і політики у сфері будівництва, архітектури, містобудування і житлово-комунального господарства та отримали відповідний кваліфікаційний сертифікат.

Інші терміни, що застосовуються в Тимчасовому положенні і не визначаються ним,  використовуються у значенні, визначеному законодавчими актами України.

4. Облік об’єктів нерухомого майна проводиться з метою:

- ведення єдиної бази даних об’єктів нерухомого майна, розташованого в зоні обслуговування КП «Тетіївське БТІ»;

- здійснення обліку об’єктів нерухомого майна;

- збереження достовірної інформації про фактичний стан об’єктів;

- інформаційного забезпечення органів місцевого самоврядування, органів державної влади – для виконання покладених на такі органи повноважень, зокрема із встановлення ставок податку на нерухомість;

- отримання фізичними та юридичними особами відомостей щодо технічного стану належних їм на праві власності об’єктів нерухомого майна.

5. Ведення обліку об’єктів нерухомого майна покладається на Комунальне підприємство «Тетіївське бюро технічної інвентаризації» Тетіївської міської ради на адміністративно-територіальній одиниці: м. Тетіїв

6. Обліку підлягають:

- об’єкти нерухомого майна, право власності, на які підлягає державній реєстрації:

1) житлові будинки;

2) квартири;

3) будівлі, в яких  розташовані приміщення, призначені для перебування людини, розміщення рухомого майна, збереження матеріальних цінностей, здійснення виробництва тощо;

4) споруди (інженерні (магістральні трубопроводи і т. п.), гідротехнічні, захисні споруди цивільної оборони (цивільного захисту тощо, їх частини).

5) приміщення - частини внутрішнього об'єму житлових будинків, будівель, квартир, обмежені будівельними елементами;

- земельні поліпшення, що не належать до будівель та приміщень, призначені для виконання спеціальних технічних функцій (дамба тощо);

- об’єкти незавершеного будівництва.

7. Облік документів нерухомого майна здійснює КП «Тетіївське БТІ», у відповідності до адміністративно-територіальній одиниці, встановленою пунктом 5 цього Тимчасового положення.

8. Облік об’єктів нерухомого майна здійснюється на паперових та електронних носіях шляхом ведення інвентаризаційних книг та інвентаризаційних справ.

9. Суб’єкт  господарювання, який виготовив технічну документацію на об’єкт нерухомого майна, перед видачею її замовникові передає для взяття на облік у КП «Тетіївське БТІ», для проставлення на всіх примірниках технічної документації штампу наступного змісту:

 

ПРИЙНЯТО НА ОБЛІК

 

_________(дата)                   МП                      Директор КП «Тетіївське БТІ»

 

10. Один примірник технічної документації залишається в КП «Тетіївське БТІ» для зберігання.

11. Вважати дійсною й такою, що не суперечить вимогам Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», технічну документацію, на якій є штамп про взяття на облік, встановленого у пункті 10 і затверджений виконкомом Тетіївської міської ради зразка.

12. При виявленні факту неподання суб’єктом господарювання технічної документації в КП «Тетіївське БТІ» для взяття на облік, зобов’язати КП «Тетіївське БТІ» інформувати про це виконком Тетіївської міської ради, що надає їй, як  суб’єкту, який уповноважений і має право вести облік згідно з чинним законодавством, звертатися у визначеному законом порядку щодо анулювання (скасування) сертифіката, який надає право суб’єкту господарювання проводити  технічну інвентаризацію  об’єктів нерухомого майна. Суб’єктам реєстрації (нотаріуси, реєстраційні служби) до виконання приймати технічну документацію із штампом КП «Тетіївське БТІ» про прийняття на облік.

13. Комунальне підприємство «Тетіївське бюро технічної інвентаризації»,  відповідно до вимог Закону України «Про інформацію», Закону України «Про звернення громадян», Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про захист персональних даних», надає довідки про технічний стан об’єкта нерухомості, копії матеріалів інвентаризаційних справ на запити та звернення, як фізичних, так і юридичних осіб, із урахуванням того, що КП «Тетіївське БТІ» є суб’єктом господарювання, діяльність якого здійснюється на підставі госпрозрахунку.

 

Секретар міської ради                                                І.В.Погоріла

 

Директор КП «Тетіївське бюро технічної інвентаризації»                                  В.О.Мандзюк

 

 

    

Аналіз

регуляторного впливу до проекту

Тимчасового положення про порядок обліку

нерухомого майна та надання інформації щодо цього майна

на адміністративно- територіальній одиниці м. Тетієва

 

 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання.

   Відповідно до пункту 1.4 Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24.05.2001 р. № 127, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.07.2001 за № 582/5773, зі змінами, внесеними наказом Мінрегіону України від 28.12.2012 № 658, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.2012 за № 2212/22524, технічна інвентаризація об’єктів нерухомого майна проводиться суб’єктами господарювання, у складі яких працюють один або більше виконавців робіт з технічної інвентаризації, які пройшли професійну атестацію у Мінрегіоні України та отримали кваліфікаційний сертифікат відповідно до статті 17 Закону України «Про архітектурну діяльність» та постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 № 554 «Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури».

   Однак на рівні закону не визначено хто відповідає за достовірність даних та неможливості виникнення двох, трьох і більше інвентарних справ на один об’єкт нерухомості, що веде вже до зловживання службовим становищем, порушення законодавства та прав власників нерухомості. А органи місцевого самоврядування та органи державної влади лишаються взагалі точної інформації щодо об’єктів нерухомості.

 Таким чином існує потреба у державному регулюванні. Предметом регулювання є відносини між регуляторним органом та суб’єктами господарювання, громадянами.

 2. Визначення цілей державного регулювання.

   Ціллю державного регулювання є вдосконалення регулювання діяльності по технічній інвентаризації об’єктів нерухомого майна шляхом :

-  обліку об’єктів нерухомого майна, отримання інформації про їх кількісний та якісний стан, приналежність, технічний стан та його вартість.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення  визначених цілей.

Можливі способи досягненя цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів

 

збереження чинного регулювання

залишає невпорядкованими відносини між державними органами та суб’єктами господарювання в частині (проведення) виконання робіт по технічній інвентаризації об’єктів нерухомого майна        

 

  - неповна відповідність принципам     регуля-торної політики;

  - проблема не розв’я-зується,         залишається неузгодженість з вимогами чинного законодавства

обраний спосіб (затвердження Положення)

забезпечує досягнення цілей державного регулювання, повністю відповідає потребам у вирішенні проблеми

забезпечує досягнення визначених цілей;

відповідає принципам державної регуляторної політики;

упорядковує відносини між державними органами та суб’єктами господарювання

 Тому єдиним способом вирішення проблеми є прийняття відповідного регуляторного акта.

4. Механізм та засоби, що пропонуються для розв’язання проблеми.

   Для досягнення цілей, визначених у другому розділі АРВ, проектом зазначеного регуляторного акта передбачено затвердити «Тимчасове положення про порядок обліку нерухомого майна та надання інформації щодо цього майна на адміністративно- територіальній одиниці м. Тетієва».

Положенням передбачається :

- забезпечити ведення обліку об’єктів нерухомого майна (відмінних від 

   земельної ділянки), функції поточної систематизації, поповнювання, 

   використання та подальшого збереження напрацьованої бази матеріалів

   технічної інвентаризації.

 5. Можливість досягнення визначених цілей у разі затвердження регуляторного акта.

   На дію цього регуляторного акта негативно можуть вплинути зміни до законодавства, які суперечитимуть нормам викладеним у даному акті.

   Оцінка можливості впровадження акта висока. Вимоги, встановлені актом є простими для їх виконання.

   Реалізація вимог запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових витрат Державного бюджету. Державний нагляд за додержанням вимог акта здійснюється в установленому законом порядку.

   Затвердження та оприлюднення Положення у встановленому порядку забезпечить доведення його положень до відома суб’єктів господарювання, громадян та органів виконавчої влади.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття (затвердження) запропонованого регуляторного акта.

Аналіз вигод та витрат:

Сфери впливу

Вигоди

Витрати

 

Інтереси держави (району, міста)

 

1.Прозорість сфери надання послуг

2.Реалізація регуляторних функцій держави

3.Посилення довіри до органів державної влади та місцевого самоврядуваня, які стоять на захисті прав і інтересів суспільства

 

 

Відсутні

 

Інтереси суб’єктів господарювання і громадян

1.Скорочення часових витрат, пов’язаних з виконанням законодавчих актів

2. Створення сприятливих умов для володіння, користування та розпорядження об’єктами нерухомого майна

Відсутні

 

 

  7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта.

     Строк дії акта необмежений у часі з моменту його прийняття.

 8. Показники результативності регуляторного акта.

    Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі АРВ, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі показники :

-   кількість суб’єктів господарювання на яких поширюватиметься дія акта на всі  суб’єкти підприємницької діяльності та/або фізичні особи, які мають наміри щодо виконання робіт по технічній інвентаризації об’єктів         нерухомого майна

-  додаткові витрати з державного та місцевого бюджетів пов’язаних із дією акта не передбачені;

- кількість прийнятих в експлуатацію об’єктів після проведення реконструкцій чи капітального ремонту, новозбудованих.

9.Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта.

   Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

   Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через рік з дня набрання ним чинності.

   Періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється кожні три роки, починаючи з дня виконання заходів із повторного відстеження.

   Відповідні відстеження будуть проводитись шляхом аналізу статистичних даних.

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація