Телефони довіри Контакти Версія для людей з обмeженими можливостями

Використання символіки міста Тетієва

Порядок

 використання символіки міста Тетієва

 

1. Загальні положення

1.1. Порядок використання символіки міста Тетієва (далі – Порядок) спрямований на впорядкування надання дозволів на використання символіки міста Тетієва їх зміст та опис.

1.2. Порядок діє на території Тетіївської міської ради і є обов’язковим для виконання всіма громадянами, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності.

1.3.До символіки відносяться герб та прапор міста Тетієва, затверджені рішенням 19 сесії 4 скликання від 16 вересня 2004 року.

1.4.Герб та прапор міста Тетієва (далі – міська символіка) є регіональними символами які наслідують історичну традицію, є офіційними атрибутами органу місцевого самоврядування.

1.5.Виключне право на використання символів Герба та Прапора належить Тетіївській міській раді.

 1.6. Не дозволяється без спеціальної згоди використання герба та  прапора міста у випадках, не передбачених цим Положенням.

 

 2. Загальний порядок використання  символіки

2.1.Місцеві державні органи влади та комунальні підприємства міської ради мають право використовувати місцеву символіку при проведенні будь-яких масових заходів, які не суперечать законодавству, без отримання спеціального дозволу.

3.1.Використання місцевої символіки громадянами, підприємствами, установами та організаціями  (в назвах підприємств, у вивісках, оголошеннях, товарних знаках, при виготовленні продукції, наданні послуг, здійсненні робіт та інше) з комерційною метою,  в символіці громадських організацій дозволяється тільки при наявності дозволу.

3.2.Використання символіки міста Тетієва третім особам без дозволу заборонено.

3.3. Репродукування та тиражування міського герба та прапора здійснюється:
- у вигляді кольорового, чорно-білого зображення;
- довільною технікою використання та з різноманітних матеріалів;
- довільних (з дотримання пропорцій) розмірів.
При репродукуванні та тиражуванні міського герба та прапора має бути зображена кольорова та графічна тотожність оригіналу його опису.

 

4. Порядок отримання дозволу на використання символіки

4.1.  Всі підприємства, установи, організації та фізичні особи подають до КП «Агенції регіонального розвитку» Тетіївської міської ради заяву про бажання використовувати символи міста Тетіїв із зазначенням цілей їх використання.

В заяві вказується:

- повна назва підприємства, установи, організації;

- прізвище, ім’я та по батькові керівника або уповноваженого представника підприємства, установи, організації;

- місце розташування підприємства, установи, організації;

- вид символіки, яку бажає використовувати заявник;

- мета використання символіки;

- термін, протягом якого буде використовуватися символіка.

До зави додаються:

- статут (положення) підприємства, установи, організації (для громадян –копія паспорта);

- свідоцтво про державну реєстрацію або витяг з ЄДРПОУ.

4.2.Заява розглядається протягом десяти днів. За результатами розгляду може бути прийнято рішення про надання дозволу на право використання  символіки або відмовлено в наданні такого дозволу.

 4.3.Відмова в наданні дозволу на право використання символіки можлива:

-  у разі ненадання заявником необхідних документів, або надані документи не відповідають дійсності;

- у разі, коли метою використання символіки є дії, що суперечать напрямкам діяльності місцевих органів влади чи органу місцевого самоврядування. Відмова у видачі дозволу може бути оскаржена і передана до суду.

4.4.Строк використання символів міста Тетієва передбачається згідно укладеного договору.

4.5. В разі не дотримання умов договору, або використання символів міста Тетіїв з порушенням вимог цього Положення КП «Агенція регіонального розвитку»  можуть позбавити дозволу на використання символіки міста.

 

  1. Порядок розрахунку за використання місцевої символіки з комерційною метою

Юридичні та фізичні особи можуть використовувати тільки затверджене зображення герба та прапора. При цьому річна плата за використання місцевої символіки з комерційною метою проводиться в розмірі 50% від прожиткового мінімуму.

Дія цього пункту не поширюється на культурно-освітні та навчальні заклади, юридичні та фізичні особи , які використовують зображення герба та прапора з метою національно-патріотичного, гуманістичного виховання молоді та формування національної самосвідомості громадян.

  1. Відповідальність за порушення порядку використання символіки

     Юридичні особи, та громадяни, які не отримали дозвіл у встановленому порядку, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

 

 

          Секретар ради                                            С.М.Денисюк

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

ДОЗВІЛ

№ ____
за право використання місцевої символіки 
від "____" ______________ 20__ р. 

виданий:


___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
(для підприємств - повна назва; для громадян - П.І.Б.. паспортні дані: серія та номер паспорта; місце реєстрації)

на використання місцевої символіки:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
(назва підприємства, товарний знак, вид продукції (робіт, послуг) з використанням символіки м.Тетіїв)
 

Директор КП «Агенція                                                        

регіонального розвитку»                                                                                  

                                                                                             

 

______________ Т.Г.Уманець                                           

 

 

М.П.

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація