Телефони довіри Контакти Версія для людей з обмeженими можливостями

ПРО ЗАТВЕРДЖЕНЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК СЕРВІТУТНОГО (ОБМЕЖЕНОГО) ВИКОРИСТАННЯ ЧАСТИНИ ЗЕМЕЛЬ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ М. ТЕТІЄВА, НА ЯКУ ПОШИРЮЄТЬСЯ ПРАВО ЗЕМЕЛЬНОГО СЕРВІТУТУ

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

Сорок восьма сесія шостого скликання

 

м. Тетіїв                                                    21 листопада  2013 року

 

РІШЕННЯ № 678

Про затвердженя Положення про порядок сервітутного (обмеженого) використання частини земель комунальної власності територіальної громади м. Тетієва, на яку поширюється право земельного сервітуту

 

Розглянувши Положення про порядок сервітутного (обмеженого) використання частини земель комунальної власності територіальної громади м. Тетієва, на яку поширюється право земельного сервітуту відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», статтями 12, 201 Земельного кодексу України, статтею 288 Податкового кодексу України,  міська рада

в и р і ш и л а:

  1. Затвердити Положення про порядок сервітутного (обмеженого) використання частини земель комунальної власності територіальної громади м. Тетієва,на яку поширюється право земельного сервітуту( додаток № 1).
  2. Рішення набуває чинності з 01.01.2014 року.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні депутатські комісії з питань Регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та контролю за виконанням рішень міської ради та її виконавчого комітету, дотримання законності та правопорядку та з питань регулювання земельних відносин, охорони навколишнього середовища.

 

Міський голова                            Р.Майструк

 

 

 

                                                                                                           Додаток

                                                                                          до рішення 48 сесії міської ради

                                                                                         6 скликання № 678 від 21.11.2013р.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО СЕРВІТУТНЕ (ОБМЕЖЕНЕ) ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

 

1. Загальні положення

1.1. Дане Положення розроблене відповідно до Конституції України, ст.12, 83, 98 – 102, 122 Земельного Кодексу України, ст. 26, 28, 33 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.19 Закону України "Про землеустрій" , Податкового кодексу України, Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово - комунального господарства України від 21.10.2011 № 244 і визначає порядок нарахування, сплату за сервітутне (обмежене) користування земельними ділянками для обслуговування вбудованих та прибудованих нежитлових приміщень, земельними ділянками на яких розташовані інженерні інфраструктури: електропостачання, газопостачання, зв’язку та ін., земельними ділянками під малими архітектурними формами (кіоски,   павільйони збірно-розбірні, рекламні щити, та інше) що розташовані на землях  комунальної власності територіальної громади м. Тетієва, на яку поширюється дія земельного сервітуту.

1.2. Визначення терміну: сервітутне (обмежене) використання частини земельної ділянки комунальної власності – це реальне користування земельною ділянкою, що є у власності територіальної громади м. Тетієва, на платній основі, для потреб юридичних і фізичних осіб (громадян) засноване на підставі сервітутного (обмеженого) договору між Виконавчим комітетом Тетіївської міської ради і землекористувачем. Враховуючи правові, економічні, організаційні принципи розвитку містобудування в інтересах територіальної громади та з метою ефективного використання земельного фонду територіальної громади м. Тетієва, забезпечення економічного регулювання земельних відносин, реалізації принципу оплати за користування землею це положення визначає механізм щодо встановлення платного сервітутного (обмеженого) використання земельних ділянок для обслуговування вбудованих та прибудованих нежитлових приміщень, земельних ділянок на яких розташовані інженерні інфраструктури: електропостачання, газопостачання, зв’язку та ін., земельними ділянками під малими архітектурними формами (кіоски, павільйони збірно-розбірні, рекламні щити,  та інше (далі Землекористувачі).

1.3. Сервітутне користування встановлюється у випадках недоцільності, неможливості надання земельної ділянки на користь сторонніх користувачів для іншого допустимого виду функціонального використання земельної ділянки за відповідною категорією земель.

1.4. Для отримання дозволу на розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності суб’єкт підприємницької діяльності повинен отримати паспорт прив’язки МАФ,  відповідно до Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 року № 244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», погоджений Тетіївською міською радою.

1.5. Підготовку та укладення договорів сервітутного (обмеженого) землекористування проводиться на підставі рішення Тетіївської міської ради про дозвіл на укладення сервітутного (обмеженого) договору землекористування.

1.6. Оформляється сервітутне (обмежене) землекористування у вигляді цивільно-правових договорів сервітутного (обмеженого) землекористування. (Договір особистого строкового сервітуту на частину земельної ділянки щодо якої встановлено право сервітуту)

1.7. Сервітутне користування на землях житлової забудови оформляється власниками нерухомості з міською радою у вигляді сервітутних договорів спільно-сумісного користування з планом-схемою загальної площі в межах існуючих земель в ідеальних долях, з визначенням плати кожного співвласника нерухомості.

2. Об’єкти сервітутного (обмеженого) використання земельних ділянок.

2.1. Підлягають передачі в сервітутне (обмежене) використання земельні ділянки, що перебувають у власності територіальної громади м. Тетієва, але (або) не можуть передаватися в оренду та приватну власність (або складний механізм цієї передачі) відповідно до нормативних державних документів, неможливості поділу на частини в натурі земельної ділянки, недоцільності вилучення від основного землекористувача частини території, при забороні (законодавчій) поділу прибудинкової та іншої території, а саме у випадках: у користуванні площа земельної ділянки комунальної власності, яка межує з земельною ділянкою приватної власності для обслуговування жилого будинку, загальна площа землекористування жилого будинку при кількох співвласниках без поділу в натурі, площа земельних ділянок для обслуговування вбудованих та прибудованих нежитлових приміщень, земельні ділянки на яких розташовані інженерні інфраструктури: електропостачання, газопостачання, зв'язку та ін., площа оренди земельних ділянок під малими архітектурними формами (кіосками, павільйонами збірно-розбірними, рекламні щитами,  та інше, що розташоване на земельній ділянці).

2.2. Ініціатива з надання в сервітутне (обмежене) використання земельної ділянки виходить від користувачів або від міської ради - надавача в користування.

2.3. Загальна площа земельної ділянки (за одною адресою), що є в сервітутному (обмеженому) користуванні суб’єкта, може мати статус змішаної власності або користування (оренди).

3. Порядок укладання договору про сервітутне (обмежене) землекористування

3.1. Для укладання Договору особистого строкового сервітутного (обмеженого) землекористування Землекористувач звертається до міського голови з письмовою заявою (клопотанням), в якій повідомляє про місцезнаходження об’єкта що розміщений на земельній ділянці, строк користування об’єктом, площу вбудованого нежитлового приміщення та площу земельної ділянки під об’єктом.

До заяви (клопотання) додаються:

а) копія документа, що посвідчує право власності на об’єкт та копія технічного паспорту на приміщення об’єкта, що знаходиться у власності;

б) для фізичної особи - копія паспорта (серія, номер, коли і ким виданий та місце проживання),копія ідентифікаційного номера, копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця;

в) для юридичної особи - копія статуту (положення) та копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;

г) план-схема земельної ділянки прибудованого нежитлового приміщення (для реальної частки);

д) паспорт прив’язки тимчасової споруди погоджений Тетіївською                   

   міською радою;

е) копія чинної виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

з) витяг з чергового кадастрового плану або інші графічні матеріали;

3.2. Подання документів передбачених пунктом 3.1 цього Порядку після прийняття рішення міською радою є підставою для зацікавленої особи замовити у землевпорядній організації технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки комунальної власності, на яку поширюється право особистого земельного сервітуту.

3.3. Заява (клопотання) та документи, що додаються до неї, за дорученням міського голови розглядаються постійною комісією з земельних питань, з позитивною рекомендацією виноситься на розгляд сесії Тетіївської міської ради, яка приймає рішення про укладання особистого строкового земельного сервітуту з подальшим підписанням договору сервітутного (обмеженого) землекористування (додаток 1) (далі Договір), який підписується міським головою та Землекористувачем. Невід’ємним додатком до Договору є розрахунок плати за сервітутне (обмежене) землекористування (додаток 2).

4. Плата за сервітутне (обмежене) землекористування

4.1. Власник земельної ділянки в особі Тетіївської  міської ради відповідно до ст.101 Земельного Кодексу України має право вимагати від особи, в інтересах якої встановлено сервітутне (обмежене) землекористування, плату за його встановлення.

4.2. За сервітутне (обмежене) землекористування Землекористувач сплачує плату у грошовій формі у розмірі орендної плати за землю з урахуванням індексів індексації .

4.3. У разі невнесення Землекористувачем орендної плати за сервітутне (обмежене) землекористування у строки, визначені Договором, справляється пеня в розмірі 0,02 % річних від належної до сплати суми за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України на день сплати.

4.4. Договір про сервітутне (обмежене) землекористування укладається на строк до 5-ти років з правом пролонгації.

4.5. Розмір плати за сервітутне (обмежене) землекористування не є постійним і переглядається щорічно в залежності від зміни розмірів орендної плати за землю відповідно до грошової оцінки земельної ділянки. 

4.6. Внесення плати за сервітутне (обмежене) землекористування на майбутній період допускається на термін, не більше одного року.

4.7. У разі визнання Договору недійсним, одержана плата за сервітутне (обмежене) землекористування за фактичний строк дії сервітутного (обмеженого) землекористування не повертається.

5. Відповідальність та контроль

5.1. Відповідальність за правильність нарахування сум за сервітутне (обмежене) землекористування покладається на спеціалістів по земельних питаннях Тетіївської міської ради.

5.2. Відповідальність за повноту та своєчасність сплати сум за сервітутне (обмежене) землекористування покладається на Землекористувача.

5.3. Контроль за сплатою за сервітутне (обмежене) землекористування згідно укладеного договору здійснює Тетіївська ОДПІ.

 

Секретар міської ради                                       І.В.Погоріла

  

 

     Додаток  1

Договір №________

про встановлення особистого строкового сервітуту 

місто Тетіїв   

                                                                           «____»__________20____р.

 

Ми, що нижче підписалися:

Тетіївська міська рада, що знаходиться у м. Тетіїв Київська область вул. _______________, в особі міського голови ________________________, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   статтей 12,83, 98-102, 122 Земельного Кодексу України надалі – «Власник», з однієї Сторони, та Громадянин України ______________ (або повна назва суб'єкта підприємницької діяльності), ідентифікаційний номер згідно ДРФО-платників податків ___________ (або код ЄДРПОУ для юридичної особи), в особі ________________________, який зареєстрований   за адресою: м._________, вул. ______, буд. __ кв. __ (або місцезнаходження юридичної особи), паспорт: ____ № ____, виданий _________________, та діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи суб'єкта підприємницької діяльності від___ № ___, виданого ______ (або Статуту підприємства (товариства) та/або наказу, протоколу, довіреності), надалі – «Сервітуарій», з іншої Сторони, керуючись   рішенням Тетіївської міської ради від «__» _____ 20__р. №  ____ «назва рішення», уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Особистий сервітут встановлюється відносно земельної ділянки: площа, кадастровий номер, цільове призначення,

правовий режим, яка розташована за адресою: ____________________________________________________________ ,

згідно з паспортом прив’язки тимчасової споруди _______________________в інтересах СЕРВІТУАРІЯ на право розміщення тимчасової споруди, а саме _________________________, площею __________ кв.м, для здійснення підприємницької діяльності згідно з планом меж сервітуту (додаток до договору, який є невід’ємною частиною цього договору).

1.2. Власник (володілець) повинен попередити СЕРВІТУАРІЯ про будьякі права третіх осіб на належну йому земельну ділянку.

1.3. У випадку, коли земельна ділянка, відносно якої встановлюється особистий сервітут, надана в оренду, то укладання цього договору можливе виключно з письмової згоди орендаря на умовах цього договору з обов’язковим попереднім внесенням змін до договору оренди.

2. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

2.1. Цим договором встановлюється строковий  особистий сервітут строком до _____________________.

2.2. По закінченню строку цього договору його дію може бути продовжено за домовленістю сторін, про що сторони не пізніше як за _______________ до закінчення його строку повідомляють одна одну у письмовій формі. Продовження строку договору оформляється додатковою угодою.

3. РОЗРАХУНКИ ПО ДОГОВОРУ

3.1. За користування особистим строковим сервітутом для розміщення  ______________________ для провадження підприємницької діяльності «Сервітуарій» сплачує «Власнику» річну плату в розмірі ______  відсотків від грошової (нормативної) оцінки земельної ділянки (території), яка визначається Відділом Держземагентства у Тетіївському районі Київської області для кожного календарного року.

Відповідно до витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки від «__» ___ 20__р. № ___, виданого Відділом Держземагентства у Тетіївському районі Київської області, нормативна грошова оцінка земельної ділянки на 20__ рік становить ___(____) грн. ___ коп. Річний розмір плати за цим Договором на 20___ рік становить ___(___) грн. ___ коп.

3.2. Визначення розміру плати на кожен наступний календарний рік здійснюється «Сервітуарієм» самостійно на підставі даних витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки на відповідний календарний рік та встановленого в Договорі річного розміру плати за користування особистим строковим сервітутом.

3.3. Плата за користування особистим строковим сервітутом сплачується  «Сервітуарієм» щомісячно рівними частками (1/12 від річної плати) не пізніше 10-го числа наступного місяця, що слідує за останнім календарним днем місяця, за який сплачується відповідна плата на рахунок ______  (№ рахунку та інші реквізити  для зарахування коштів за користування особистим строковим сервітутом).

Визначення плати за кожен календарний місяць здійснюється «Сервітуарієм» з урахуванням індексів інфляції, визначених та оприлюднених відповідно до чинного законодавства України.

3.4. Плата за Договором здійснюється «Сервітуарієм» виключно в грошовій формі, у безготівковому порядку, з обов'язковим зазначенням у платіжному дорученні або квитанції номеру та дати  договору, а також періоду (місяця та року), за який сплачується плата за користування особистим строковим сервітутом.

3.5. «Сервітуарій» має право сплатити плату за користування особистим строковим сервітутом на майбутній період (авансовий платіж) в межах всієї суми, що підлягає сплаті за користування особистим строковим сервітутом за відповідний календарний рік  або за декілька календарних місяців відповідного календарного року.

У разі дострокового припинення (розірвання) Договору внесена «Сервітуарієм» на майбутній період плата (авансовий платіж) не повертається  «Сервітуарію».

3.6. «Сервітуарій» спрачує плату за користування особистим строковим сервітутом за цим Договором протягом  всього строку його дії, починаючи з дати (моменту) укладення цього Договору.

Датою (моментом) укладення цього Договору є дата його державної реєстрації.

Якщо початок та закінчення дії Договору не співпадають з початком або закінченням відповідного календарного місяця, визначення розміру плати за такий календарний місяць здійснюється пропорційно кількості календарних днів, впродовж  яких  діяв даний Договір.

3.7. Розмір плати за цим Договором підлягає обов'язковому перегляду Сторонами у разі зміни законодавства України  або  змінюється розмір орендної плати за землю, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

3.8.У разі невнесення «Сервітуарієм» плати за користування особистим строковим сервітутом у строки, передбачені цим Договором, нараховується пеня в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період прострочення виконання зобов'язання від несвоєчасно сплаченої суми, за кожен день затримки платежу.

3.9.  У разі невнесення «Сервітуарієм» плати за користування особистим строковим сервітутом протягом двох календарних місяців підряд, даний Договір вважається достроково розірваним «Власником» в односторонньому порядку. Моментом дострокового розірвання Договору є наступний календарний день, що слідує за останнім календарним днем здійснення платежу за відповідний календарний місяць. Сторони погоджуються з тим, що в разі несплати «Сервітуарієм» протягом двох календарних місяців підряд плати за користування особистим строковим сервітутом дострокове розірвання цього Договору відбувається за фактом несплати «Сервітуарієм» коштів за відповідний період без будь-яких додаткових письмових чи усних повідомлень іншої Сторони.

З моменту дострокового розірвання Договору «Сервітуарій» втрачає право користування особистим строковим сервітутом на розміщення _____________ на вказаній в цьому Договорі території, що тягне за собою скасування Тетіївською міською радою відповідного рішення   та   демонтажу.

3.10. Після закінчення строку розміщення ______________________, вказаного в цьому Договорі, «Сервітуарій» при поновленні на новий строк  дозволу на її розміщення подає «Виконавцю» підтвердження сплати всієї суми платежів по цьому Договору. Підтвердження проведення платежів здійснюється платіжними документами (платіжні доручення та/або квитанції з відповідними відмітками банківської установи).

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Власник (володілець) земельної ділянки, щодо якої встановлюється земельний сервітут,

____________________________________________________________________________________________________

має право:

— вимагати своєчасного внесення плати;

— вимагати відшкодування збитків, завданих встановленням особистого сервітуту.

зобов’язаний:

— не перешкоджати використанню земельної ділянки в межах встановленого сервітуту;

— у разі вилучення із власності земельної ділянки, з підстав і в порядку, передбачених чинним законодавством, відшкодувати збитки, що виникають при цьому, СЕРВІТУАРІЮ.

4.2. СЕРВІТУАРІЙ

має право:

— приступати до використання земельної ділянки після державної реєстрації цього договору;

— здійснювати ________________________________________________________________________

— вимагати усунення перешкод, які виникають при використанні земельної ділянки, відносно якої встановлено

особистий сервітут;

— користуватися на умовах платності (безоплатно) та у відповідності з діючим порядком інженерними комунікаціями власника (володільця) земельної ділянки.

зобов’язаний:

— своєчасно вносити плату за встановлення особистого сервітуту;

— не погіршувати якісні характеристики та екологічний стану землі;

— дотримуватися умов встановлення сервітуту, встановлених цим договором;

— не передавати будьяким способом право особистого сервітуту іншим фізичним і юридичним особам;

— відшкодувати власнику (володільцю) збитки в зв’язку з погіршенням якості земель в результаті своєї господарської діяльності;

— після закінчення терміну договору припинити використання і повернути частину земельної ділянки, на якій встановлено особистий сервітут, в попередньому стані.

4.3. Сторони зобов’язані дотримуватися правил добросусідства.

4.4. Витрати, пов’язані з оформленням і державною реєстрацією цього договору, винесенням особистого сервітуту в натуру (на місцевість), здійснюється сторонами договору порівну.

4.5. Особистий сервітут зберігає чинність у разі переходу прав на земельну ділянку до інших осіб та переходить разом із земельною ділянкою до іншої особи.

4.6. Особистий сервітут здійснюється способом найменш обтяжливим для власника земельної ділянки, щодо якої він встановлений.

4.7. Право сервітуту не може бути предметом купівліпродажу, застави та не може передаватися будьяким способом СЕРВІТУАРІЄМ іншим фізичним та юридичним особам.

4.8. Поліпшення стану земельної ділянки, проведені СЕРВІТУАРІЄМ, підлягають відшкодуванню згідно норм цивільного законодавства.

4.9. Особистий сервітут не позбавляє власника (володільця) земельної ділянки прав володіння користування та розпорядження нею.

5. УМОВИ ЗМІНИ, ПРИПИНЕННЯ І ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

5.1. Зміна умов договору, його дострокове розірвання можливі за взаємною згодою сторін. Зміна умов договору і дострокове розірвання оформляється додатковою угодою до цього договору і підлягає державній реєстрації. У разі недосягнення згоди щодо змін умов договору чи його дострокового розірвання спір вирішується у судовому порядку.

Дострокове розірвання договору має здійснюватись за умови письмового попередження іншої сторони за _________________________ місяців.

5.2. Договір підлягає припиненню за умов і в порядку, передбачених статтею 406 Цивільного кодексу України.

5.3. Договір втрачає чинність у разі його припинення.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. За порушення умов договору сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

6.2. У разі несвоєчасного внесення плати за особистий сервітут СЕРВІТУАРІЙ, в інтересах якого його встановлено, сплачує пеню у розмірі ______________________ за кожен день прострочення оплати.

6.3. Спори, що виникають у зв’язку з встановленням особистого сервітуту, вирішуються у судовому порядку.

7. ФОРС    МАЖОР

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань по цьому договору, якщо це невиконання з’явилося наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення договору, в результаті подій надзвичайного характеру, які сторона не могла ані передбачати, ані подолати розумними заходами (форсмажор).

7.2. Ризик випадкової загибелі частини земельної ділянки, щодо якої встановлюється особистий сервітут, несе

____________________________________________________________________________.

7.3. У разі знищення або пошкодження земельної ділянки, щодо якої встановлюється особистий сервітут, в результаті недбалого, безвідповідального ставлення, відшкодування провадиться стороною, з вини якої це сталося.

 

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Право особистого сервітуту виникає після підписання цього Договору сторонами з дати його державної реєстрації в порядку, встановленому для державної реєстрації прав на земельну ділянку.

8.2. Цей договір укладено українською мовою у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, з яких два примірники передаються сторонам договору, третій знаходиться в реєстраційній справі в органі, який здійснив державну реєстрацію.

8.3. Невід’ємною частиною цього договору є план меж особистого сервітуту та акт винесення меж сервітуту в натурі.

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Власник ______________(користувач) майна (земельної ділянки), на якому встановлюється особистий сервітут:

_________________________________________________________________________________________

особа, в інтересах якої встановлюється особистий сервітут:

_________________________________________________________________________________________

Договор зареєстровано

____________________________________________________________________

 

Додаток 2

 

РОЗРАХУНОК

розміру плати за земельні ділянки

особистого строкового сервітуту

на ______ _____________________ 20 ___ року

 

Адреса земельної ділянки

Площа, кв. метрів

 

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки на ____________ р.

 

гривень

Добуток коефіцієнтів індексації грошової оцінки земельної ділянки за попередні роки

Прийнятий для розрахунку розмір плати; відсотки нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Розмір  плати, гривень

 

м. Тетіїв

вул.____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Власник»                                                          МП                                             _________________________           

Тетіївська міська рада                                                                                        (підпис)                                                                     (ініціали та прізвище)

 

 

 

«Сервітуарій»

 __________________________

 

  

                                                                                   МП                             _________________________                     __________________________________

                                                                        (за наявності печатки)                                              (підпис)                                                                       (ініціініціали та прізвище)

                                                                                                         

 

 

Розрахунок проведено

                                                                                                              _________________________                         

(підпис)

 

Аналіз регуляторного впливу

Положення   Тетіївської  міської ради

«Про сервітутне(обмежене) використання частини земельної ділянки  комунальної власності територіальної громади м.Тетіїв»

 

1. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання. 

 Відповідно до Конституції України, ст.12, 83, 98 – 102, 122 Земельного Кодексу України, ст. 26, 28, 33 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.19 Закону України "Про землеустрій", ст. 29 Закону України «Про державний земельний кадастр», Законом України «Про державну реєстрацію речових прав  на нерухоме майно та їх обтяжень», ст. ст. 395, 401-404, 406 Цивільного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово - комунального господарства України від 21.10.2011 № 244 необхідно визначити порядок нарахування та сплату за сервітутне (обмежене) використання частини земельної ділянки комунальної власності  для  обслуговування вбудованих та прибудованих нежитлових приміщень, земельними ділянками на яких розташовані інженерні інфраструктури: електропостачання, газопостачання, зв’язку та ін., земельними ділянками під малими архітектурними формами (кіоски, контейнери, збірно-розбірні павільйони, рекламні щити, інформаційні знаки, та інше) що розташовані на земель комунальної власності територіальної громади м. Тетіїв.

 

2. Мета.

    Прийняття нормативно – правового акта органом місцевого самоврядування м.Тетіїв дозволить врегулювати правові відносини, впорядкувати землекористування в межах земель територіальної громади міста та збільшити дохідну частину бюджету міської ради за рахунок  плати за сервітутне (обмежене) землекористування, яка надходить до місцевого бюджету.

 

3. Альтернатива. 

Альтернативних способів не має.

 

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми і відповідні заходи. 

Запровадження цього регуляторного акту дозволить встановити сервітутне (обмежене) землекористування у разі, якщо використанні земельні ділянки, що перебувають у власності територіальної громади м. Тетіїв, не можуть передаватися в оренду та приватну власність (або складний механізм цієї передачі) відповідно до нормативних державних документів, неможливості поділу на частини в натурі земельної ділянки, недоцільності вилучення від основного землекористувача частини території.  

 

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей. 

У разі прийняття запропонованого регуляторного акту буде забезпечено утримання дитячих дошкільних закладів та установ міської ради,  оплати комунальних платежів, розвиток інфраструктури та інше.

 

6. Очікувані результати прийняття акта. 

   Таким чином при нарахуванні плати за сервітутне (обмежене)землекористування частини земельної ділянки комунальної власності на підставі нормативної грошової оцінки земельних ділянок міста   дохідна частина міського бюджету в частині надходження зазначених платежів  буде збільшена.

7. Строк дії акта. 

   Термін дії запропонованого регуляторного акту буде визначено на період дії рішення Тетіївської міської ради до виходу загальнодержавних документів з цих питань. 

8. Аналіз результатів. Вигоди та втрати.

   Згідно проекту бюджету на 2014 рік Тетіївська  міська отримає дохід із плати за сервітутне землекористування. Ці кошти будуть направлені на утримання установ міської ради (д/садочків, будинку культури, на благоустрій міста, на проведення капітального ремонту доріг).

9. Заходи, із допомогою яких буде здійснюватися відстеження регуляторного акта. 

   Строки проведення базового та повторного відстеження регуляторного акту встановлюються у відповідності до чинного законодавства.

Результативність даного регуляторного акту буде відстежуватись за рахунок здійснення контролю за своєчасним надходженням коштів до цільового рахунку міської ради та згідно даних звітності фінансового управління.

 

Секретар ради                                             І.В.Погоріла

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація