Телефони довіри Контакти Версія для людей з обмeженими можливостями

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ СТАТУТУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

тринадцята сесія шостого скликання

     м. Тетіїв      25 серпня 2011 року

 

 РІШЕННЯ №  177

Про затвердження Статуту територіальної громади міста.

Відповідно до ст.. 19   Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні," міська рада

 

                                            в и р і ш и л а :

1. Затвердити Статут територіальної громади міста (додається).

2. Секретарю міської ради забезпечити реєстрацію Статуту територіальної громади міста Тетієва у встановленому законодавством порядку.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову.

 

 Міський голова                                                                              Р.Майструк

Спеціаліст юридичного забезпечення                                          Н.Складена 

                                                                                                                                

 

 Додаток

до рішення виконавчого комітету

від  25.08. 2011р. № 177                   

 

  С Т А Т У Т

               територіальної громади  міста Тетієва               

                                                                                                                                             З М І С Т  

 

ВСТУП  

РОЗДІЛ І. Загальні положення

Стаття 1.1.  Правова основа Статуту

Стаття 1.2. Загальна характеристика міста

Стаття 1.3. Жителі м. Тетієва

Стаття 1.4. Офіційні символи м. Тетієва

Стаття 1. 5. Щорічні загальноміські заходи та пам'ятні дати

Стаття 1.6.  Партнерські зв'язки

Стаття 1. 7. Міські звання і відзнаки  

РОЗДІЛ ІІ.  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА ТЕТІЄВА

Стаття 2.1. Територіальна громада міста та її правовий статус

Стаття 2.2. Компетенція територіальної громади

Стаття 2.3. Права членів територіальної громади    

Стаття 2.4. Обов’язки членів територіальної громади  

РОЗДІЛ ІІІ. ФОРМИ І ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ  МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ (ЖИТЕЛЯМИ   МІСТА). ІНФОРМАЦІЙНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ  МІСТА  

Стаття 3.1. Місцеве самоврядування у м. Тетієві.

Стаття3.2. Форми здійснення місцевого самоврядування у м. Тетієві

Стаття 3.3. Місцеві вибори

Стаття 3.4. Місцевий референдум

Стаття 3.5. Загальні збори громадян за місцем проживання

Стаття 3.6. Місцеві ініціативи

Стаття 3.7. Громадські слухання

Стаття 3.8. Індивідуальні та колективні звернення жителів міста до органів і посадових осіб місцевого самоврядування

Стаття 3.9. Участь жителів міста в роботі органів місцевого самоврядування та   робота на виборних посадах місцевого самоврядування

Стаття 3.10. Участь жителів міста в діяльності осередків політичних партій, громадських організацій, професійних та творчих спілок

Стаття 3.11. Участь жителів міста в діяльності консультативно-дорадчих органів

Стаття 3.12. Масові заходи жителів міста   

Стаття 3.13. Інші форми участі членів територіальної громади у здійсненні  місцевого самоврядування

Стаття 3.14. Інформаційне забезпечення життєдіяльності територіальної громади міста  

РОЗДІЛ IV. ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

Стаття 4.1. Види органів самоорганізації населення   

Стаття 4.2. Порядок створення органів самоорганізації населення  та здійснення ними  

РОЗДІЛ V. ОРГАНИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЦЕВОГО    САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 5.1. Загальні засади побудови системи органів місцевого самоврядування.

Стаття 5.2. Принципи ефективного демократичного управління

Стаття 5.3. Міська рада   

Стаття 5.4.  Постійні та тимчасові комісії. Секретар міської ради   

Стаття  5.5. Тетіївський міський голова  

Стаття 5.6.  Виконавчий комітет міської ради

Стаття 5.7.  Базові документи та нормативно-правові акти місцевого самоврядування  

РОЗДІЛ VI. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ ПЕРЕД ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ МІСТА  

Стаття 6.1. Гарантії місцевого самоврядування  

Стаття 6.2. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування  перед територіальною громадою, державою, фізичними та юридичними особами    

РОЗДІЛ VIІ.  ВІДНОСИНИ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ПІДПРИЄМСТВАМИ, УСТАНОВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ  

 Стаття 7.1. Відносини органів та посадових осіб місцевого самоврядування з органами державної виконавчої влади    

Стаття 7.2. Відносини органів та посадових осіб місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями             

Розділ VIІІ. МАТЕРІАЛЬНО-ФІНАНСОВА ОСНОВА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА  

Стаття 8.1. Комунальна власність територіальної громади

Стаття 8.2. Фінанси територіальної громади міста

Стаття 8.3. Бюджет територіальної громади міста  

Стаття 8.4. Спеціальні та цільові фонди  міського бюджету

Стаття 8.5. Місцеві податки та збори  

РОЗДІЛ IX. МЕТА, ПРИНЦИПИ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА ТЕТІЄВА 

Стаття 9.1. Мета розвитку територіальної громади

Стаття 9.2. Принципи сталого розвитку територіальної громади

Стаття 9.3. Пріоритетні напрями розвитку територіальної громади.  

РОЗДІЛ Х. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 10.1. Порядок прийняття і реєстрації Статуту

Стаття 10.2. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту

Стаття 10.3. Контроль за виконанням Статуту

ВСТУП

Статут – це ”мала Конституція” самоврядної громади  міста Тетієва, створена соціально активними тетіївчанами, публічно обговорена в самій територіальній громаді,  на Громадській раді з розвитку міста, з урахуванням напрацьованого досвіду місцевого самоврядування, що  визначає правовий статус територіальної громади та ставить головну мету Статуту: побудова  суспільних відносин територіальної громади міста з метою  забезпечення  європейських стандартів  якості життя на принципах рівних можливостей, ефективного,  добросовісного та відповідального управління міської влади.  

РОЗДІЛ І.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1.1.  Правова основа Статуту

1. Статут територіальної громади м. Тетієва (далі – Статут) є основним нормативно-правовим актом територіальної громади, прийнятим відповідно до Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, інших законів України та з урахуванням положень "Європейської хартії місцевого самоврядування”, ратифікованої Законом України від 15.07.97 №452/97-ВР.

2. Цей Статут визначає основи життєдіяльності територіальної громади м.Тетієва, засади, форми та порядок здійснення нею місцевого самоврядування.

3. Статут діє на території міста та має вищу юридичну силу стосовно інших актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

4. У разі змін у законодавстві України статті Статуту змінюються відповідно до них.

5. При вирішенні питань, не врегульованих даним Статутом, територіальна громада м. Тетієва, органи місцевого самоврядування керуються чинними законодавчими актами.  

Стаття 1.2. Загальна характеристика міста

1. Місто Тетіїв є самостійною адміністративно – територіальною одиницею у складі Київської області, географічно розташоване  на межі з Вінницькою  областю.

2. Датою утворення міста Тетієва є 1514 рік, День народження міста святкується в третю суботу вересня.

3. Загальні відомості про місто:

   -    Географічні координати: 49,30 північної широти та 29,7 східної довготи.

   -    Загальна площа земель міста - 1345,0 га (  м/р - 9487,9 га)

   -    площа водойм в межах міста - 98 га ( м/р - 630 га0

   -    річки: Роська, Молочна, Росошка, Дубравка

Відстань до обласного центру , м. Київ - 150 км

Відстань до міжнародного аеропорту "Бориспіль" - 180 км.

4. На час прийняття Статуту чисельність населення – понад 13 тисяч 450 чоловік. 

5. Територія міста є основою життя і діяльності територіальної громади і перебуває у віданні органів місцевого самоврядування при дотриманні прав власників землі та інших належних землекористувачів.

6. Віднесення земель міста до будь-яких категорій здійснюється міською радою відповідно до Генерального плану забудови і плану земельно-господарського устрою міста згідно з чинним законодавством.

7. Порядок і правила використання земель міста встановлюються міською радою відповідно до земельного, містобудівного і природоохоронного та інших чинних законодавств.

8. Мешканці територіальної громади, які мають право голосу, можуть ініціювати зміну адміністративно-територіальних кордонів своєї територіальної громади, розпускати або знову створювати територіальну громаду.    

Стаття 1.3. Жителі м. Тетієва

1. Жителями міста є всі громадяни, які зареєстровані або проживають на його території. Жителями з правом голосу вважаються ті, хто відповідає вимогам Закону України про вибори органів місцевої влади.

2.  Територіальна громада м. Тетієва створює умови, що забезпечують реалізацію прав і свобод людини будь-якому громадянину чи особі без громадянства будь-якої національності, віку, статі та віросповідання згідно з принципами і нормами міжнародного права, відповідно до Конституції України та чинного законодавства.  

Стаття 1.4. Офіційні символи м. Тетієва

1. Територіальна громада м. Тетієва має власну символіку – герб, прапор, гімн. Зміст, опис і порядок офіційного використання символіки територіальної громади м. Тетієва визначаються окремими Положеннями, які затверджуються міською радою.

2. Міська рада та її виконавчі органи мають свої бланки, круглу печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

3. На будинку, де розташовані міська рада та її виконавчий комітет, встановлюється Державний Прапор України.

4. На державних і загальноміських заходах поряд з Державним Прапором України піднімається прапор міста і виконуються Гімни України та міста Тетієва.

5. Міський голова має відповідні символи, що затверджуються міською радою і передаються під час вступу на посаду міського голови відповідно до результатів виборів.

Стаття 1. 5. Щорічні загальноміські заходи та пам’ятні дати.

Загальноміські святкові заходи здійснюються на підставі загальноміської програми про культурному забезпеченню жителів міста Тетієва і мають на меті об'єднуючі ідеї міської громади. Міська рада щорічно під час затвердження бюджету міста встановлює перелік загальноміських свят та знаменних подій.    

Стаття 1.6.  Партнерські зв'язки

Співпраця та вибір міста-побратима здійснюється на підставі двосторонніх угод, рішення про укладення яких затверджує міська рада.  

Стаття 1. 7. Міські звання і відзнаки

1. Жителі міста, інші громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які мають видатні заслуги перед територіальною громадою міста та зробили вагомий внесок у соціально-економічний, науковий, спортивний, культурний розвиток міста, за рішенням міської ради нагороджуються відзнаками міської ради "Почесний громадянин міста ”

або  "За заслуги перед містом" та занесення до Книги пошани.

2. Підстави та порядок присвоєння вищевказаних відзнак міської ради визначаються відповідними Положеннями, затвердженими рішеннями міської ради.

3. Окремі громадяни, підприємства, установи та організації, що досягли вагомих результатів у творчій, науковій, господарській та інших видах діяльності, можуть бути відзначені Почесною грамотою міського голови, Подякою міського голови та Вітальним адресом, цінним подарунком – годинником із зображенням Герба міста.  

РОЗДІЛ 2.  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА ТЕТІЄВА

Стаття 2.1. Територіальна громада міста та її правовий статус

1. Територіальна громада складається з жителів, які постійно проживають у місті на законних підставах. 

2. Реєстрація жителів міста здійснюється у порядку, визначеному законодавством. 

3. Право на участь у здійсненні місцевого самоврядування у м. Тетієві в повному обсязі  мають члени територіальної громади - громадяни України, які досягли 18-річного віку і не визнані судом недієздатними та яким чинним законодавством надано право голосу на виборах. 

4. Територіальна громада є первинним суб’єктом місцевого самоврядування,  основним носієм його функцій і повноважень, які здійснюються нею як безпосередньо через місцевий референдум, місцеві вибори й інші форми участі у місцевому самоврядуванні, так і через створені нею органи місцевого самоврядування та їх посадових осіб.  

Стаття 2.2. Компетенція територіальної громади

1. Компетенцією територіальної громади при здійсненні місцевого самоврядування у м. Тетієві є її правомочність вирішувати всі питання місцевого значення, які віднесені Конституцією України і Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні” до відання місцевого самоврядування.

2. При здійсненні місцевого самоврядування до компетенції територіальної громади належить:

- формування міської ради, обрання міського голови;

- ухвалення рішення про дострокове припинення їхніх повноважень;

- здійснення контролю за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

3. Через відповідні органи місцевого самоврядування територіальна громада здійснює:

- планування та затвердження правил використання земель на території відповідної громади;

- заходи по дотриманню громадської безпеки та правопорядку;

- визначення об’єктів комунальної власності, що не можуть бути відчужені в   будь-якій формі;

- встановлення місцевих податків та зборів;

- визначення, затвердження і зміна норм етики і добропорядної поведінки на території міської громади;

- об’єднання з іншими територіальними громадами і вихід із таких об’єднань.

4. В компетенції територіальної громади знаходяться вирішення питань, делегованих місцевому самоврядуванню повноважень органів державної виконавчої влади.  

Стаття 2.3. Права членів територіальної  громади 

1. Кожному члену територіальної громади міста, що має право голосу на виборах, забезпечується право на участь у здійсненні місцевого самоврядування у м. Тетієві.

2. Члени територіальної громади при здійсненні місцевого самоврядування  мають право:

- безпосередньо брати участь у здійсненні місцевого самоврядування в різноманітних формах демократії (місцеві вибори, місцевий референдум, загальні збори, громадські слухання, місцеві ініціативи, колективні та індивідуальні звернення, інше);

- обирати і бути обраними в органи і на посади в системі місцевого самоврядування, які визначаються законами як виборні, на рівних підставах;

- брати участь у прийнятті рішень про дострокове припинення повноважень міської ради, окремих депутатів, міського голови у встановленому законом порядку;

- брати участь у здійсненні контролю за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування у встановлених законом і цим Статутом формах;

- одержувати повну і достовірну інформацію з питань роботи органів і посадових осіб місцевого самоврядування з  різних аспектів міського життя; 

- вносити до міської ради проекти нормативно-правових актів з питань, віднесених до її компетенції, або пропозиції про перегляд чинних правових актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування, що суперечать Конституції та законам України;

- направляти індивідуальні та колективні звернення (скарги, заяви, пропозиції) органам і посадовим особам місцевого самоврядування і отримувати на них відповіді у встановлені законом терміни;

- на персональний і колективний прийом міським головою та іншими посадовими особами органів місцевого самоврядування;

- бути присутніми на  відкритих засіданнях міської ради та її виконавчого комітету.

3. Кожному члену територіальної громади м. Тетієва забезпечується право на використання усіх конституційних прав та свобод громадян.  

Стаття 2.4. Обов’язки членів територіальної громади

Члени територіальної громади зобов’язані:

- дотримуватися положень Конституції України, чинного законодавства та цього Статуту;

- сприяти розвитку відносин громадян у дусі злагоди, порозуміння, поваги до їх прав, свобод і традицій;

- здійснюючи свої права та реалізовуючи власні інтереси у місті Тетієві не завдавати шкоди навколишньому середовищу, не порушувати права та інтереси фізичних та юридичних осіб, органів місцевого самоврядування, що охороняються законом.

 

РОЗДІЛ 3. ФОРМИ І ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ  МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ (ЖИТЕЛЯМИ   МІСТА).                     ІНФОРМАЦІЙНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ МІСТА  

Стаття 3.1. Місцеве самоврядування у м. Тетієві

1. Місцеве самоврядування у м. Тетієві – це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади міста самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати усі питання місцевого значення, які пов'язані з життєдіяльністю членів територіальної громади і розвитком міста.

2. Обов’язком суб’єктів місцевого самоврядування є створення умов, що забезпечують гідне життя і вільний розвиток кожного члена  територіальної громади, а також визнання, дотримання і захист конституційних прав та свобод людини з метою забезпечення загального блага громадян.

3. Місцеве самоврядування у м. Тетієві здійснюється на принципах: народовладдя, законності, гласності, колегіальності, виборності, підзвітності, підконтрольності та відповідальності перед територіальною громадою її органів та посадових осіб; судового захисту прав місцевого самоврядування. 

4. Система місцевого самоврядування у м. Тетієві включає:

- територіальну громаду – первинний суб'єкт місцевого самоврядування;

- міську раду – представницький орган місцевого самоврядування;

- міського голову – вищу посадову особу місцевого самоврядування;

- виконавчі органи міської ради: виконавчий комітет та відділи;

5. Розмежування повноважень між суб'єктами місцевого самоврядування здійснюється відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.  

Стаття 3.2. Форми здійснення місцевого самоврядування у м. Тетієві

1. Територіальна громада здійснює своє право на місцеве самоврядування безпосередньо або через органи місцевого самоврядування та органи самоорганізації населення.

2. Право членів територіальної громади міста безпосередньо брати участь у здійсненні місцевого самоврядування може бути реалізовано в таких формах:

- місцеві вибори;

- місцевий референдум;

- загальні збори громадян за місцем проживання;

- місцеві ініціативи;

- громадські слухання;

- колективні та індивідуальні звернення жителів міста до органів і посадових

  осіб місцевого самоврядування;

- участь у роботі органів місцевого самоврядування та робота на виборних

  посадах місцевого самоврядування;

- участь у діяльності осередків політичних партій, громадських організацій,  

  професійних, та творчих спілок;

- участь у діяльності консультативно-дорадчих органів місцевого  

  самоврядування;

- масові заходи жителів міста (мітинги, демонстрації, ін.);

- інші, не заборонені законом, форми участі громадян у місцевому 

  самоврядуванні.

3. Вищими формами безпосереднього здійснення міською громадою місцевого самоврядування є місцеві вибори та місцевий референдум.

Стаття 3.3. Місцеві вибори

1. Місцеві вибори – це обрання депутатів міської ради та міського голови на основі гарантованого Конституцією України та Законом України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» загального, рівного, вільного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

2. Місцеві вибори є формою прямого волевиявлення громадян, які мають право голосу, і проводяться у порядку, визначеному чинним законодавством про вибори.

Стаття 3.4. Місцевий референдум

1. Місцевий (міський) референдум є формою вирішення територіальною громадою питань, віднесених Конституцією і Законами України до відання місцевого самоврядування,  шляхом прямого волевиявлення жителів міста, які мають право голосу на виборах.

2. Порядок проведення місцевого референдуму, а також перелік питань, що вирішуються виключно цим референдумом, визначаються Законом України "Про Всеукраїнський та місцеві референдуми”.

3. Рішення про проведення місцевого референдуму приймає міська рада на вимогу депутатів міської ради або за місцевою ініціативою, на вимогу не менш 10% жителів міста, які мають право голосу на виборах.

4. Рішення, прийняті місцевим референдумом, є обов’язковими для виконання на території міста.

5. Виконання рішень, прийнятих територіальною громадою м. Тетієва на міському референдумі, забезпечується міським головою.

Стаття 3.5. Загальні збори громадян за місцем проживання

1. Загальні збори громадян за місцем проживання є формою їх безпосередньої участі у вирішенні питань місцевого значення.

2. Рішення загальних зборів громадян враховуються органами місцевого самоврядування у їх діяльності.

Стаття 3.6. Місцеві ініціативи

1. Місцева ініціатива – це викладена в письмовій формі пропозиція членів територіальної громади у міську раду про необхідність розгляду будь-якого питання і ухвалення рішення або внесення проекту нормативно-правового акта з питань, віднесених до  компетенції міської ради.

2.  Суб'єктами права місцевої ініціативи може бути ініціативна група, чисельністю не менше трьох громадян, яка зібрала цю підтримку місцевої ініціативи не менше 30 підписів членів територіальної громади, які мають право голосу на виборах.

3. Міська рада розглядає питання, внесені в порядку місцевої ініціативи, на чергових пленарних засіданнях ради з обов'язковою участю ініціативної групи.

Стаття 3.7. Громадські слухання

1. Територіальна громада має право проводити громадські слухання, зустрічатися з депутатами міської ради та посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких члени територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування.

2. Громадські слухання проводяться не рідше одного разу на рік.

3. Пропозиції, які вносяться за результатами громадських слухань, підлягають обов'язковому розгляду органами місцевого самоврядування.

Стаття 3.8. Індивідуальні та колективні звернення жителів міста до органів і посадових осіб місцевого самоврядування

1. Звернення громадян – це викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги. Звернення може бути індивідуальним, якщо подане окремим громадянином, або колективним, якщо подане групою громадян.

2. Жителі міста мають право направляти індивідуальні або колективні звернення до органів і посадових осіб місцевого самоврядування  тільки з питань, віднесених до відання місцевого самоврядування.

3. Колективні звернення, підписані більше, ніж десятьма жителями міста, розглядаються органами і посадовими особами місцевого самоврядування до яких вони надійшли, у обов'язковому порядку згідно законодавства України. Інформація про колективні звернення, підписані більше, ніж п’ятдесятьма жителями міста, негайно передається до міської ради (в разі, якщо вони надійшли до інших органів місцевого самоврядування).

4. Органи місцевого самоврядування розглядають звернення громадян згідно із Законом України «Про звернення громадян».  

Стаття 3.9. Участь жителів міста в роботі органів місцевого самоврядування та   робота на виборних посадах місцевого самоврядування

1. Жителі міста мають право бути присутніми на відкритих засіданнях міської ради та її виконавчого комітету згідно з Регламентом міської ради.

2.  Члени територіальної громади, яким надано право голосу на виборах, мають право бути обраними на посади в системі місцевого самоврядування, які визначені чинним законодавством як виборні, на рівних підставах.  

Стаття 3.10. Участь жителів міста в діяльності осередків політичних партій, громадських організацій, професійних та творчих спілок

Зареєстровані у встановленому законом порядку місцеві осередки політичних партій, громадських організацій, профспілки відповідно до законодавства:

- беруть участь в організації місцевих виборів;

- через   депутатів у міській раді беруть участь у виробленні та здійсненні міської політики;

- сприяють залученню членів територіальної громади до обговорення важливих питань соціально-економічного та культурного розвитку міста;

- через своїх представників беруть участь у роботі консультативно - дорадчих органів місцевого самоврядування.  

Стаття 3.11. Участь жителів міста в діяльності консультативно-дорадчих органів.

1. З метою організації забезпечення потреб жителів міста та врахування їх думки при здійсненні місцевого самоврядування члени територіальної громади мають право брати участь у діяльності  консультативно-дорадчих органів місцевого самоврядування,  порядок діяльності і формування яких визначається відповідними положеннями.

2. Жителі м. Тетієва мають право створювати консультативно-дорадчі органи місцевого самоврядування та органи самоорганізації населення.  

Стаття 3.12. Масові заходи жителів міста  

1. Жителі міста відповідно до Конституції України мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи, демонстрації та інші масові заходи, метою проведення яких є привернення уваги органів і посадових осіб місцевого самоврядування до актуальних проблем загальноміського значення або проблем соціального забезпечення жителів міста, охорони навколишнього середовища, підтримання громадської безпеки тощо, які вимагають негайного вирішення.

2. Питання проведення масових заходів на території міста вирішуються виконавчим комітетом міської ради відповідно до чинного законодавства.  

Стаття 3.13. Інші форми участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування

1. У м. Тетієві можуть бути використані, зокрема такі форми участі жителів міста у здійсненні місцевого самоврядування:

- участь на громадських засадах у роботі комісій, які утворюються при органах і посадових особах місцевого самоврядування;

- участь у проведенні громадських експертиз, проектів рішень органів місцевого самоврядування міста з питань, які мають суттєве значення для членів територіальної громади і визначають напрямки соціально-економічного та культурного розвитку міста;

- участь у діяльності громадських формувань, метою яких є охорона правопорядку, контроль за дотриманням морально-етичних, санітарних, екологічних та протипожежних норм; виконання на громадських засадах робіт з благоустрою територій міста, підтриманню у відповідному стані будинків, наданні послуг соціально незахищеним жителям міста та інше;

- громадські приймальні депутатів міської ради;

- "круглі столи”, наради та засідання  з метою  безпосереднього обговорення з місцевою владою конкретних проблем у житті суспільства і спільного вироблення пропозиції для їх вирішення;

2. Перелік форм участі жителів міста у здійсненні місцевого самоврядування у м. Тетієві, визначений цим Статутом, не є вичерпним.

3. Органи та посадові особи місцевого самоврядування повинні сприяти становленню нових форм участі жителів міста у здійсненні місцевого самоврядування.  

Стаття 3.14. Інформаційне забезпечення життєдіяльності територіальної громади міста

1. Члени територіальної громади мають право на одержання достовірної, об'єктивної і повної інформації з питань роботи органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

2. Усі громадяни, підприємства, установи, організації та об’єднання  міста мають право:

- отримувати будь-яку  інформацію щодо діяльності міської влади,

   комунальних підприємств, установ та організацій у межах чинного

   законодавства;

- контролювати будь-який процес розробки, прийняття управлінських рішень  

   та  мають реальну можливість брати участь у цьому процесі.

3. З метою доведення до відома членів територіальної громади рішень органів місцевого самоврядування, оприлюднення відбувається шляхом їх опублікування у визначеній для цього газеті та інших місцевих засобах масової інформації, а також здійснюється через мережу Інтернет та інші електронні засоби масової комунікації у визначений відповідними положеннями та регламентом термін.

4. З метою проведення обговорення жителями міста важливих питань міського життя й урахування громадської думки органи місцевого самоврядування оприлюднюють у міських засобах масової інформації проекти програм соціально-економічного розвитку міста і приватизації об'єктів комунальної власності, міського бюджету, інших нормативно-правових актів, що стосуються інтересів усіх або більшості жителів міста.    

РОЗДІЛ IV. ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

Стаття 4.1. Види органів самоорганізації населення   

1. Члени територіальної громади відповідно до Закону України "Про органи самоорганізації населення” створюють органи самоорганізації населення за територіальною ознакою.

2. Територія, у межах якої діє орган самоорганізації населення міста, визначається рішенням міської ради.

3. У місті можуть створюватися органи самоорганізації населення: будинкові комітети – в межах будинку (кількох будинків), вуличні – в межах території однієї, кількох або частини вулиці з прилеглими провулками в місцях індивідуальної забудови.  

Стаття 4.2. Порядок створення органів самоорганізації населення  та здійснення ними повноважень.

1. Збори (конференція) жителів за місцем проживання за умови, що в них брало участь (було представлено) не менше половини жителів відповідної території, які мають право голосу, звертаються до міської ради з ініціативою про створення органу самоорганізації населення. На зборах (конференції) обирається ініціативна група, яка буде представляти інтереси жителів у міській раді.

2. Орган самоорганізації населення легалізується шляхом реєстрації або повідомленням про заснування. Якщо відбувається реєстрація цього органу виконавчим комітетом міської ради, то він набуває статусу юридичної особи.

3. Міська рада може надавати органу самоорганізації населення власні повноваження (або їх частину) з одночасною передачею відповідних коштів та матеріально-технічного забезпечення. Вона також контролює виконання наданих нею повноважень органу самоорганізації населення.

4. Здійснення повноважень органами самоорганізації населення не повинно завдавати шкоди інтересам міської громади.

5.  Органи і посадові особи місцевого самоврядування надають допомогу органам самоорганізації населення у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечують їх інформацією, приміщенням, засобами зв'язку в межах кошторису виконавчого комітету.


 

РОЗДІЛ V. ОРГАНИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  

Стаття 5.1. Загальні засади побудови системи органів місцевого самоврядування.

1. Органами та посадовими особами місцевого самоврядування м. Тетієва є:

- міська рада - представницький орган місцевого самоврядування;

-  міський голова, секретар міської ради, заступники міського голови –

   посадові особи місцевого самоврядування;

-  виконавчий комітет, відділи та інші структурні підрозділи - виконавчі

   органи міської ради.

2. Міський голова, міська рада та її виконавчі органи здійснюють свою діяльність щодо реалізації функцій місцевого самоврядування за дорученням міської громади, від її імені та в її інтересах згідно із законодавством України, Статутом територіальної громади м.Тетієва.

3. Виконавчий комітет міської ради здійснює надані йому законодавством України окремі повноваження органів державної виконавчої влади та делеговані йому окремі повноваження міської ради.

4. Діяльність органів місцевого самоврядування базується на засадах законності, гласності, підконтрольності, підзвітності перед міською громадою, розмежування повноважень представницької та виконавчої гілок міської влади, забезпечення повноти здійснення функцій місцевого самоврядування та пріоритету інтересів жителів міста при їх здійсненні.

5. Розподіл повноважень між органами і посадовими особами місцевого самоврядування здійснюється згідно із законодавством України та цим Статутом.  

Стаття 5.2. Принципи ефективного демократичного управління

1. Міська влада Тетієва враховує досвід Ради Європи у сфері демократії, прав людини, верховенства права та сповідує європейські принципи ефективного демократичного управління, а саме:

- чесне проведення виборів, репрезентативність та участь;

- відповідність вимогам та очікуванням громадян;

- ефективність та результативність;

- відкритість та прозорість;

- верховенство права;

- етична поведінка;

- компетентність та інтелектуальний потенціал;

- інноваційність та відкритість до змін;

- сталий розвиток та спрямованість на тривалі результати;

- раціональне управління фінансами;

- права людини, культурна багатогранність та соціальна взаємодія;

- відповідальність.  

Стаття 5.3. Міська рада  

1. Міська рада представляє територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування та є єдиним органом представницької влади міської громади.

2. Порядок призначення, організації і проведення виборів депутатів міської ради визначаються Конституцією і законами України та цим Статутом.

3. Міська рада формується шляхом вільних виборів, які проводяться на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

4. Загальний склад міської ради встановлюється рішенням міської ради, яке приймається перед кожними черговими виборами депутатів міської ради. Крім депутатів, до складу міської ради входить за посадою міський голова.

5. Депутат міської ради - особа, яка шляхом вільних виборів наділяється міською громадою повноваженнями представляти інтереси своїх виборців та здійснювати функції місцевого самоврядування.

6. Депутат міської ради здійснює свої повноваження, як правило, на громадських засадах. Депутат міської ради не може мати іншого представницького мандату та займати виборні посади в системі місцевого самоврядування.

7 Депутати ради повинні зберігати в таємниці ті питання, які стають їм відомими в рамках  їх  депутатської  діяльності,  якщо  це  вимагається законом України чи рішенням ради.

8. Депутат має право звернутися із запитом до керівників ради та її органів, міського голови, керівників  органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території м.Тетієва.

9. Депутат має право знайомитися із будь-якими офіційними документами, які зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування, та робити виписки, копіювання цих документів.

10. Депутат Тетіївської міської ради має право порушувати в раді та її органах питання про необхідність проведення перевірок, у межах компетенції міської ради, діяльності розташованих на її території підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, а також державних органів і органів об'єднань громадян.

11. Міська рада є повноважною за умови обрання не менше ніж дві третини від установленого радою складу.

12. Повноваження міської ради припиняються в день офіційного оголошення міською територіальною виборчою комісією про обрання міської ради нового скликання.

13. Сесія міської ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. 

14. Пропозиції до порядку денного сесії міської ради можуть вноситися міським головою, депутатами міської ради, постійними комісіями міської ради, виконавчим комітетом міської ради або загальними зборами громадян за місцем проживання.

15. Сесії міської ради проводяться гласно і носять відкритий характер. На сесії мають право бути присутні жителі міста, представники засобів масової інформації, політичних партій і громадських організацій за попереднім записом.

16. Міська рада має право, у разі необхідності, прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

17. Рішення міської ради нормативно-правового характеру підлягають офіційному оприлюдненню в десятиденний термін з моменту прийняття і набувають чинності з дня оприлюднення, якщо міською радою не встановлено більш пізній термін введення цих рішень у дію.

18. Діяльність міської ради здійснюється відповідно до Регламенту, який затверджується міською радою.

Стаття 5.4. Постійні та тимчасові комісії. Секретар міської ради   

1. Постійні комісії міської ради є постійно діючими органами, які обираються з числа депутатів ради на термін її повноважень для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, віднесених до відання ради та для здійснення контролю за виконанням рішень міської ради, її виконавчих органів.

2. До складу постійної комісії входять її голова, члени комісії та секретар.

3. Перелік постійних комісій та їх персональний склад визначаються новообраною міською радою на першій сесії.

4. Діяльність постійних та тимчасових комісій регламентується  Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Регламентом міської ради, Положенням про постійні комісії, що затверджуються міською радою.

5. Постійні комісії вивчають діяльність органів, підприємств, організацій і установ комунальної власності, попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження міською радою, готують висновки з цих питань.

6. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, мають право отримувати від керівників  підприємств, установ і організацій, необхідні матеріали і документи (крім документів, порядок ознайомлення з якими регламентується законодавством).

7. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами і організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений законодавством термін.

8.  Постійні комісії є підзвітними та відповідальними перед міською радою.

9. Тимчасові комісії – це органи міської ради, що обираються з числа депутатів для детального вивчення та підготовки висновків  з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень міського самоврядування.

10. Повноваження тимчасової комісії припиняються з моменту прийняття міською радою остаточного рішення за результатами роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, що створила цю комісію.

11. Посадовою особою Тетіївської міської ради, яка відповідає за організацію її роботи, є секретар ради.

12. Секретар ради обирається міською радою за пропозицією міського голови з числа її депутатів на строк повноважень ради відкритим або таємним голосуванням більшістю голосів від загального складу ради. Секретар міської ради діє на підставі та в межах повноважень, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".

13. Секретар ради працює в раді на постійній основі і не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, займатися підприємницькою діяльністю.  

Стаття  5.5. Тетіївський міський голова  

1. Міський голова є головною посадовою особою міської громади.

2. Міський голова за посадою очолює виконавчий комітет міської ради та головує на засіданнях міської ради.

3. Міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою міста, перед міською радою.

4. Міський голова обирається жителями міста, які мають право голосу  шляхом вільних виборів на основі загального, прямого, рівного виборчого права при таємному голосуванні.

5.  Міський голова на пленарному засіданні міської ради складає присягу, зміст якої затверджується міською радою.

6. Повноваження міського голови за наявності підстав, передбачених законодавством, можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму або за рішенням відповідної ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менше, ніж двома третинами голосів депутатів від загального складу ради. 

7. Рішення про проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень міського голови приймається  міською радою як за власною ініціативою, так і на вимогу не менше як однієї десятої частини  громадян, що проживають на відповідній території і мають право голосу.

8. Повноваження міського голови вважаються достроково припиненими у випадках:

- його звернення з особистою заявою до міської ради про складення ним

  повноважень голови;

- набрання законної сили обвинувальним вироком щодо голови;

- визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення

  таким, що помер;

- припинення його громадянства;

- порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою  

  роботою (діяльністю), встановлених законодавством.

9. У разі дострокового припинення повноважень міського голови проводяться позачергові вибори міського голови в порядку, передбаченому законодавством. У такому разі до моменту вступу на посаду новообраного голови його обов'язки по організації роботи міської ради здійснює за рішенням ради секретар ради, а по організації роботи виконавчого комітету ради - перший заступник міського голови.

10. Повноваження міського голови визначаються Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Регламентом Тетіївської міської ради та цим Статутом.

11. Міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.   

Стаття 5.6. Виконавчий комітет міської ради

1. Виконавчий комітет міської ради є виконавчим і розпорядчим органом міської  ради, який утворюється на термін її повноважень.

2. Очолює виконавчий комітет міський голова. У разі відсутності міського голови або неможливості виконання ним своїх обов'язків роботу виконавчого комітету організує перший заступник міського голови.

3. Виконавчий комітет є юридичною особою, має свою печатку та інші реквізити юридичної особи.

4. Кількісний та персональний склад затверджується радою за пропозицією міського голови та поданням міських організацій політичних партій та  громадських об’єднань.

5. Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним міській раді, а з питань здійснення ним делегованих йому повноважень органів державної виконавчої влади - відповідним державним органам виконавчої влади.

6. Міська рада з власної ініціативи або з ініціативи жителів міста може прийняти рішення про внесення змін до складу виконавчого комітету та про його розпуск. Ініціатива жителів міста про розпуск виконавчого комітету повинна бути підтримана не менше, ніж десятою частиною жителів міста, які мають право голосу.

7. Організаційною формою роботи виконавчого комітету є його засідання, які правомочні за умови присутності більше половини від загального складу виконавчого комітету, та скликаються не рідше одного разу на місяць.

8. Відділи, посадові особи та інші виконавчі органи міської ради є підзвітними, підконтрольними її міському голові,  виконавчому комітету та міський раді.

9. Прийняття на посади осіб місцевого самоврядування здійснюється шляхом конкурсного відбору за  процедурою, передбаченою законодавством.

10. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданнях більшістю голосів від його загального складу і підписуються міським головою.

11. Діяльність виконавчого комітету здійснюється відповідно до РегламентуТетіївської міської ради, який  затверджується міською радою.  

Стаття 5.7. Базові документи та нормативно-правові акти місцевого самоврядування

1. Організацію і функціонування місцевого самоврядування в України регламентують Конституція і закони України, відповідні акти Президента України і Кабінету Міністрів, акти органів місцевого самоврядування та рішення, прийняті на місцевих референдумах.  

2. Систему нормативно-правових актів місцевого самоврядування міста складають :

 - Статут територіальної громади;

 - рішення територіальної громади, прийняті на місцевих референдумах;

 - рішення міської ради;

 - розпорядження міського голови;

 - рішення виконавчого комітету міської ради.

3. Рішення міської ради нормативно-правового характеру, які стосуються жителів міста  та суб’єктів господарської діяльності, зареєстрованих чи розташованих на території міста, набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення. Рішення іншого характеру вступають у дію з моменту їх прийняття.

4. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста, а також рішення територіальної громади на місцевому референдумі, прийняті згідно з чинним законодавством і в межах наданих їм повноважень, є обов’язковими для виконання суб'єктами місцевого самоврядування на відповідній території.

5. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування в разі їхньої  невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.

6. Офіційне тлумачення актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування, а також рішень, прийнятих територіальною громадою на місцевому референдумі, здійснюють органи і посадові особи, що їх прийняли, за поданням міського голови та зверненням депутатів міської ради, загальних зборів громадян або за внесеною місцевою ініціативою.

7. Базовими документами міської влади і територіальної громади є:

- План соціально-економічного розвитку міста Тетієва, в якому сформовані пріоритетні напрямки подальшого розвитку міста

 

РОЗДІЛ VI. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ ПЕРЕД ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ МІСТА  

Стаття 6.1. Гарантії місцевого самоврядування  

1. Правові гарантії місцевого самоврядування закріплені нормами Конституції України, законами України, цим Статутом та можуть обмежуватися тільки в умовах надзвичайного або воєнного станів.

2. Органи державної виконавчої влади не мають права втручатися в законну діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування, крім випадків виконання делегованих їм радами повноважень.

3. Органи та посадові особи місцевого самоврядування є підзвітними, підконтрольними та відповідальними перед територіальною громадою за результати своєї роботи. Вони щорічно, не менше, ніж один раз на рік, звітують перед територіальною громадою про свою роботу.

4. Посадові особи місцевого самоврядування проводять прийом членів територіальної громади міста з особистих питань.

5. У своїй роботі органи та посадові особи місцевого самоврядування враховують пропозиції політичних партій і громадських організацій та об’єднань.

Стаття 6.2. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування  перед територіальною громадою, державою, фізичними та юридичними особами.  

1. Органи, посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність перед територіальною громадою, державою, фізичними та юридичними особами за порушення ними Конституції України і законів України, положень цього Статуту відповідно до чинного законодавства.

2. Прийняті акти в системі місцевого самоврядування як такі, що не відповідають нормам Конституції та законів України, визнаються незаконними в судовому розгляді.

3. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій або бездіяльності органів чи посадових осіб місцевого самоврядування, вирішуються у судовому порядку.    

 

РОЗДІЛ VIІ.  ВІДНОСИНИ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ПІДПРИЄМСТВАМИ,                              УСТАНОВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ  

Стаття 7.1. Відносини органів та посадових осіб місцевого самоврядування з органами державної виконавчої влади    

1. Відносини органів та посадових осіб місцевого самоврядування з органами державної виконавчої влади, діяльність яких поширюється на територію міста, базуються на засадах співробітництва та взаємодопомоги з метою забезпечення здійснення завдань соціально-економічного та культурного розвитку міста і реалізації у місті функцій виконавчої влади.

2. Органи і посадові особи місцевого самоврядування здійснюють функції місцевого самоврядування, незалежно від державних органів виконавчої влади.

3. Державні органи виконавчої влади, їх посадові особи не мають права втручатися в законну діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування, а також вирішувати питання, віднесені Конституцією та законами України до повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування, крім випадків виконання делегованих їм міською радою повноважень та в інших випадках, передбачених законом.

4. Органи і посадові особи місцевого самоврядування підконтрольні з питань здійснення ними наданих законом повноважень органів виконавчої влади відповідним органам державної виконавчої влади.

5. Міський голова відповідає за організацію зв’язків органів і посадових осіб місцевого самоврядування з органами  державної виконавчої влади.  

Стаття 7.2. Відносини органів та посадових осіб місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями

1. Відносини органів та посадових осіб місцевого самоврядування з підприємствами, організаціями та установами міста визначаються формою власності та джерелами фінансування суб’єктів господарювання.

2. З підприємствами, що не є комунальною власністю міста, органи і посадові особи місцевого самоврядування будують свої соціально-економічні відносини на договірній та регуляторній основі в межах, передбачених законодавством, повноважень.

3. Відповідно до чинного законодавства та даного Статуту органи і посадові особи місцевого самоврядування можуть приймати рішення щодо:

- надання згоди про зміни функціонального призначення об’єктів соціальної сфери;

- розміщення замовлень на проведення робіт і надання послуг з питань благоустрою міста, обслуговування населення, будівництва та ремонту комунального житла, нежитлових приміщень, що перебувають у комунальній власності міста, виробництва продукції та виконання інших робіт ;

- встановлення згідно з нормами чинного законодавства правил та норм ведення ними господарської діяльності з питань, що стосуються екологічної безпеки та соціально-економічного і культурного розвитку міста;

 - надання фінансової допомоги, пільг на податки, які надходять до бюджету міста, тим підприємствам, установам та організаціям, діяльність яких має важливе значення для соціально-економічного та культурного розвитку міста;

- визначення пріоритетних для розвитку міста видів підприємницької діяльності.

4. Органи та посадові особи місцевого самоврядування по відношенню до підприємств, організацій та установ комунальної власності здійснюють такі функції:

- призначають та звільняють з посади їх керівників;

- утворюють, реорганізовують та ліквідовують їх;

- визначають мету, функції, організаційні форми та порядок їх діяльності, затверджують Статути;

- відповідно до законодавства встановлюють ціни, тарифи на продукцію та послуги;

- приймають рішення про їх відчуження відповідно до законодавства;

- контролюють ефективність і законність використання ними майна;

- визначають порядок використання їх доходів та прибутку, встановлюють для них розмір частки прибутку, що підлягає зарахуванню до міського бюджету.    

 

Розділ VIІІ.  МАТЕРІАЛЬНО–ФІНАНСОВА ОСНОВА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА  

Стаття 8.1. Комунальна власність територіальної громади

1. Матеріальну основу місцевого самоврядування становить власність територіальної громади  (комунальна власність).

2. До комунальної власності територіальної громади належать:

- земля та інші природні ресурси, корисні копалини місцевого значення;

- комунальні підприємства міста (підприємства, засновані на власності  

   міської громади);

- комунальний житловий фонд та нежитлові будівлі, приміщення, заклади

  культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального

  обслуговування, споруди тощо;

- майно, що передано до комунальної власності територіальної громади;

 - інше майно і об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права

   власності, частки (паї) та майнові права, акції, а також кошти, отримані від

   відчуження майна;

- доходи бюджету міста, цільові фонди, інші кошти та депозити органів

   місцевого самоврядування в банківських установах, цінні папери, інші,

   передбачені чинним законодавством, фінансові ресурси.

3. Тетіївська міська рада від імені та в інтересах територіальної громади відповідно до Конституції України і законів України володіє, користується та розпоряджається відкрито і прозоро об’єктами права комунальної власності.

4. Доцільність, порядок та умови відчуження об’єктів права комунальної власності визначаються міською радою відповідно до законодавства.

5. Органи та посадові особи місцевого самоврядування забезпечують ефективність використання комунальної власності.

6. Перелік нерухомого майна, що є власністю територіальної громади, визначається міською радою відповідно до чинного законодавства.

7. Контроль за використанням об’єктів комунальної власності територіальної громади міста здійснюють міська рада і міський голова, який раз на рік інформує територіальну громаду про стан використання, збереження майна, що є у комунальній власності територіальної громади міста.  

Стаття 8.2. Фінанси територіальної громади міста

1. Фінансову основу діяльності територіальної громади становлять доходи міського бюджету, в тому числі кошти цільових фондів, цінні папери, фінансово-кредитні ресурси, місцеві податки і збори, кошти від приватизації, оренди, а також інші фінансові ресурси.

2. Міська рада або за її рішенням інші органи місцевого самоврядування можуть, у межах, визначених законом, випускати міські цінні папери, проводити лотереї,  отримувати кредити в банківських установах, створювати комунальні фінансово-кредитні установи. Виступати гарантом кредитів підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності міста, розміщувати належні громаді кошти в банках, отримувати відсотки із зарахуванням їх до доходів міського бюджету.

3. Фінанси підприємств, що перебувають у комунальній власності територіальної громади, є складовою частиною фінансової основи міста. Підприємства комунальної власності мають самостійні фінансові баланси.

4. Управління міським бюджетом здійснюється за програмно-цільовим методом з розробкою програм з кожного напрямку соціально-економічного розвитку міста.  

Стаття 8.3. Бюджет територіальної громади міста  

1. Бюджет міста – це план формування та використання  фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами місцевого самоврядування  протягом бюджетного періоду. Органи місцевого самоврядування самостійно розробляють, затверджують і виконують бюджет територіальної громади згідно з Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та  Бюджетним кодексом України.

2. Бюджет міста складається із загального і спеціального фондів. Частиною спеціального фонду є бюджет розвитку.

3. Доходи бюджету міста складаються з:

-  місцевих податків і зборів;

-  надходжень від закріплених законом окремих загальнодержавних податків;

-  дотацій, субсидій та субвенцій із державного або обласного бюджетів;

- надходжень від відчуження об’єктів комунальної власності міста та

    земельних ділянок;

-  надходжень від  місцевих позик та проведення лотерей;

-  надходжень від оренди комунального майна та сплати за користування

   землею, іншими природними ресурсами;

-  відповідної частки прибутків підприємств, що перебувають у комунальній

    власності міста (чи частина прибутку, визначена рішенням міської ради),

    що зараховуються до фонду соціально-економічного розвитку міста;

-   відповідної частки прибутку підприємств, організацій та установ,  

    створених за пайовою участю органів місцевого самоврядування;

-   штрафів та відшкодувань;

 - інших видів доходів, не заборонених законодавством України.

4. Кошти бюджету міста спрямовуються на утримання органів місцевого самоврядування,  закладів освіти, соціального захисту та соціального забезпечення, культури, фізичної культури і спорту, будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг місцевого значення, інші місцеві програми та заходи, передбачені відповідним бюджетом.

5. Кошти бюджету розвитку спрямовуються на  капітальні вкладення та на реалізацію програм соціально-економічного та культурного розвитку міста.

6. У міському бюджеті може передбачатися резервний фонд для здійснення непередбачених видатків, що не носять постійного характеру. Резервний фонд бюджету створюється рішенням міської ради. Рішення про використання коштів приймається сесією міської ради.

7. Члени територіальної громади інформуються про використання бюджету  через загальні збори громадян, громадські слухання або публікації звітів у засобах масової інформації.    

Стаття 8.4. Спеціальні та цільові фонди міського бюджету

1. Міська рада може утворювати спеціальні та цільові фонди, визначати порядок їх використання відповідно до закону про Державний бюджет України.

2. Порядок формування та використання коштів вищезазначених фондів визначаються Положеннями, які затверджуються міською радою.  

Стаття 8.5. Місцеві податки та збори

1. Міська рада самостійно встановлює місцеві податки та збори відповідно до визначеного законом переліку у межах граничних розмірів ставок.

2. Механізми сплати місцевих податків і зборів до міського бюджету визначаються відповідними Положеннями, що затверджує міська рада.

3. Міська рада в межах своїх повноважень має право запроваджувати пільгові податкові ставки, повністю скасовувати окремі місцеві податки та збори або звільняти від їх сплати певні категорії платників та надавати відстрочки у сплаті місцевих податків і зборів.    

 

РОЗДІЛ IX.  МЕТА, ПРИНЦИПИ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА ТЕТІЄВА  

Стаття 9.1. Мета розвитку територіальної громади.

Метою розвитку територіальної громади міста Тетієва є забезпечення стабільного зростання всього комплексу показників якості життя мешканців міста за рахунок ефективного використання інтелектуальних, творчих, кадрових, виробничих, соціальних і природних ресурсів, наявних у місті.  

Стаття 9.2. Принципи сталого розвитку територіальної громади.

1. Стратегія та основні напрями розвитку міста базуються на концепції сталого розвитку  та необхідності встановлення балансу між задоволенням сьогоденних потреб міської громади і захистом інтересів майбутніх поколінь Тетієва.

2. Сталий розвиток ґрунтується на принципах:

- створення умов для  ефективного використання інноваційно-інвестиційної

   політики розвитку початкового та різних видів бізнесу;

-  ефективне використання всіх видів місцевих ресурсів;

-  впровадження нових технологій в усіх сферах життєдіяльності;

 - передбачуваність і зрозумілість дій місцевої влади.

3. Сталий розвиток територіальної громади реалізується шляхом розробки програм соціально-економічного розвитку міста в рамках стратегічного планування.   

Стаття 9.3. Пріоритетні напрями розвитку територіальної громади. 

1. Підвищення середньої тривалості життя мешканців міста шляхом:

 - покращення екологічного стану території міста;

 - розвитку матеріальної бази для спортивно-оздоровчої діяльності,

    пропаганда здорового способу життя;

 - розвитку форм і підвищення якості медичного обслуговування населення

   міста, активної профілактичної роботи, зміцнення репродуктивного

   здоров’я населення, підвищення фізіологічної та соціальної активності

   інвалідів і людей похилого віку;  

 - створення доброзичливого психологічного середовища в місті,  порядності,

   добросовісного та ефективного управління Тетіївською територіальною

   громадою.

2. Постійне покращення  умов проживання мешканців міста:

2.1. сприяння будівництву житла, в тому числі – соціального;

2.2. забезпечення ефективного функціонування та розвитку житлово- комунальної сфери міста; 

3. Підвищення реальних доходів та середньої заробітної плати мешканців міста шляхом:

- пріоритетного створення робочих місць;

- забезпечення ефективної професійної орієнтації;

- забезпечення умов для створення і функціонування навчальних закладів

  міста;

- створення умов для культурного і духовного розвитку громади

4. Забезпечення зниження енергетичної залежності міста шляхом:

- впровадження енергозберігаючих технологій;

- використання альтернативних видів палива.

5. Розвиток місцевої демократії шляхом:

- забезпечення відкритості, прозорості та відповідальності у роботі органів місцевого самоврядування, підтримання зворотного зв’язку з мешканцями міста;

- гарантоване забезпечення принципу рівних можливостей в усьому;

- залучення громадян міста до управління містом – розробки, прийняття та реалізації управлінських рішень, здійснення контролю за їх виконанням.

6. Забезпечення реалізації завдань, передбачених нормативно-правовими актами України.

Стаття 10.1. Порядок прийняття і реєстрації Статуту

1. Статут приймається на пленарному засіданні ради більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

2. Статут є постійно діючим актом і не підлягає перезатвердженню новообраним складом міської ради.

3. Статут набуває чинності з дня його державної реєстрації в органі державної реєстрації.  

Стаття 10.2. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту

1. Зміни та доповнення до Статуту приймаються міською радою двома третинами голосів депутатів від загального складу міської ради.

2. Пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Статуту мають право вносити на розгляд Тетіївської міської ради міський голова, депутати міської ради, постійно діючі депутатські комісії, виконавчий комітет та члени територіальної громади м. Тетієва.

3. Рішення про внесення змін та доповнень до Статуту приймається міською радою не пізніше трьох місяців після подання проектів змін та доповнень.

4. Про внесення змін та доповнень до Статуту міський голова у п'ятиденний термін повідомляє орган, що здійснив реєстрацію Статуту.

Стаття 10.3. Контроль за виконанням Статуту

1. Контроль за виконанням Статуту здійснюють міська рада, міський голова, інші органи та особи в порядку, передбаченому цим Статутом і чинним законодавством України.

2. Статут складено у чотирьох ідентичних примірниках, кожний із правом оригіналу.

3. Статут зберігається у Тетіївського міського голови, в Тетіївській міській раді, у виконавчому комітеті Тетіївської міської ради та в органі державної реєстрації. 

                        

 

                                           Аналіз  регуляторного впливу

              проекту рішення Тетіївської міської ради Київської області

            «Про затвердження Статуту територіальної громади міста Тетієва»

 

1. Визначення і аналіз проблеми, яку передбачається розв»язати шляхом державного регулювання

Цей регуляторний акт визначає правовий статус територіальної громади, основи життєдіяльності територіальної громади м.Тетієва, засади, форми та порядок здійснення нею місцевого самоврядування.

2. Цілі державного регулювання

Цілями регуляторного акту є:

-          введення в дію Статуту територіальної громади;

-          побудова суспільних відносин територіальної громади міста з метою забезпечення європейських стандартів якості життя на принципах рівних можливостей, ефективного, добросовісного та відповідального управління міської влади.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією перевах обраного способу

 Альтернативи не має.

 4. Механізм реалізації мети

 Запровадження регуляторного акта дозволить більш ефективно громаді міста реалізовувати свої права, вирішувати усі питання місцевого значення, реалізувати власні інтереси.

5. Обґрунтування можливості досягнення поставлених цілей у разі затвердження запропонованого регуляторного акта і оцінка можливості проведення і виконання вимог регуляторного акта

Застосування Статуту забезпечить здатність територіальної громади міста самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати всі питання місцевого значення, які пов»язані з життєдіяльністю членів територіальної громади і розвитком міста.

  6. Визначення очікуваних результатів ухвалення запропонованого регуляторного акта

Регулювання впливає на інтереси громадян та суб»єктів господарювання, органу місцевого самоврядування, держави.

  7. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акта

Пропонується встановити необмежений строк дії регуляторного акта, що співвідноситься з цілями його прийняття. Зміни до регуляторного акта будуть вноситися в разі потреби або за результатами звіту про відстеження його результативності та у разі змін до чинного законодавства.

  8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Показниками результативності запропонованого проекту рішення міської ради є забезпечення гідного життя і вільного розвитку кожного члена територіальної громади, а також визнання, дотримання і захист конституційних прав та свобод людини з метою забезпечення загального блага громадян.

  9.Визначення способів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта у разі його ухвалення

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися першим заступником голови Тетіївської міської ради на підставі статистичних даних виходячи із зазначених показників результативності. Базове відстеження результативності регуляторного акта проводиться до набрання ним чинності. Повторне відстеження результативності регуляторного акта проводиться через два роки з дня набрання ним чинності. Періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється раз на три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності регуляторного акта.

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація