Телефони довіри Контакти Версія для людей з обмeженими можливостями

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРАВИЛ З ОРГАНІЗАЦІЇ ЗБИРАННЯ, ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ НА ТЕРИТОРІЇ М. ТЕТІЄВА ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ НОРМ ЇХ НАКОПИЧЕННЯ

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

Дев’ята сесія шостого скликання 


м. Тетіїв                   21 квітня 2011 року
 

РІШЕННЯ № 110

Про затвердження Правил з організації збирання, перевезення та утилізації відходів на території м. Тетієва та затвердження норм їх накопичення

Відповідно до Закону України « Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування, враховуючи відсутність аналізу регуляторного впливу на рішення Тетіївської міської ради № 594 від 15.01.2009 року, керуючись Законами України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про відходи», «Про житлово-комунальні послуги», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Правила з організації збирання, перевезення, перероблення та утилізації відходів. (Додаток 1).

2. Затвердити на території м. Тетієва мінімальні норми надання послуг з вивезення побутових відходів, що розроблені на підставі Наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.01.2006р. № 7 «Рекомендовані норми накопичення твердих побутових відходів для населених міст України» (Додаток № 2).

3. Визнати таким, що втратили чинність, рішення 41 сесій 5 скликання Тетіївської міської ради: № 594 від 15.01.2009 р.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань будівництва, благоустрою, транспорту, зв’язку.

 

Міський голова Р.Майструк

 

Спеціаліст з юридичного забезпечення Н.Складена


Додаток № 2 
до рішення 9 сесії міської ради 
6 скликання від 21. 04.11р. № 110

МІНІМАЛЬНІ НОРМИ 
надання послуг з вивезення побутових відходів


Найменування об'єкта 

Мінімальна добова норма надання послуг з вивезення побутових відходів, кілограмів (літрів)

Тверді побутові відходи

 

Житлові будинки

1. Багатоквартирні та одноквартирні будинки з наявністю усіх видів благоустрою, на одну людину

0,77 (3,56)

2. Багатоквартирні будинки за відсутності одного або двох з видів благоустрою, на одну людину:

 

каналізації

0,96 (3,84)

центрального опалення

1 (3,85)

каналізації і центрального опалення (використання твердого палива)

1,15 (3,86)

3. Одноквартирні будинки з присадибною ділянкою, на одну людину:

 

з наявністю усіх видів благоустрою

1,26 (3,94)

за відсутності каналізації

1,45 (4,03)

за відсутності центрального опалення

1,52 (4,09)

за відсутності центрального опалення (використання твердого палива), водопостачання, каналізації 

1,59 (4,14)

Підприємства, установи та організації

4. Готель, на одне місце

0,5 (2,74)

Гуртожиток, на одне місце

0,35 (1,65)

Санаторій, пансіонат, будинок відпочинку, на одне місце

0,7 (3,84)

Лікувально-профілактичні заклади:

 

лікарня, на одне ліжко

0,35 (2,19)

поліклініка, на одне відвідування

0,01 (0,06)

Склад, на 1 кв. метр площі

0,1 (0,22)

Адміністративні і громадські установи таорганізації, на одне робоче місце 

0,3 (1,3)

Навчальні заклади:

 

вищий і середній спеціальний, на одного студента

0,09 (0,48)

школа, на одного учня

0,08 (0,4)

школа-інтернат, на одного учня

0,45 (2,2)

профтехучилище, на одного учня

0,4 (2)

дитячий дошкільний заклад, на одне місце

0,28 (1,4)

Підприємства торгівлі, на 1 кв. метр торговельної площі:

 

промтоварний магазин

0,15 (0,82)

продовольчий магазин

0,3 (1,5)

ринок

0,31 (1,1)

Заклади культури і мистецтва, на одне місце

0,08 (0,7)

Підприємства побутового обслуговування, на одне робоче місце

0,75 (3,4)

 

Вокзал, аеропорт, на 1 кв. метр площі залу очікування

 

0,37 (1,7)

Кемпінг, автостоянка, на 1 кв. метр площі 

0,03 (0,11)

Пляж (курортний сезон), на 1 кв. метр території

0,04 (0,25)

Підприємства громадського харчування, на одне місце:

 

1) ресторан:

 

з відбором харчових відходів

1 (5)

без відбору харчових відходів

1,4 (6)

2) кафе, їдальня:

 

з відбором харчових відходів

0,43 (2,2)

без відбору харчових відходів

0,5 (2,6)

Великогабаритні відходи, на одну людину

0,08 кілограма

Ремонтні відходи, на одну людину

0,11 кілограма

Рідкі відходи, на одну людину

25 літрів

Дані норми підлягають коригуванню при плануванні обсягів і вартості з вивезення побутових відходів у кожному наступному році, або кварталі.

 

Секретар ради І.Погоріла

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1
до рішення 9 сесії міської ради 
6 скликання від 21. 04.11р. № 110


Правила з організації збирання, перевезення, перероблення та утилізації відходів на території м. Тетієва.

1.Дія Правил з організації збирання, перевезення, перероблення та утилізації твердих побутових відходів ( далі - Правила ) поширюється на діяльність, пов'язану зі збиранням, перевезенням, переробленням, утилізацією твердих побутових відходів ( далі- ТПВ ), з метою утримання в належному санітарному стані території м. Тетієва.
Правила встановлюють та регулюють права і обов’язки учасників правовідносин у сфері поводження з відходами, визначають комплекс заходів , необхідних для забезпечення чистоти і порядку в місті.
2. Терміни, що використовуються у Правилах, вживаються у значеннях, які наведені в Законах України " Про житлово-комунальні послуги", "Про благоустрій населених пунктів" та "Про відходи". 
Основні терміни, що використовуються в цих Правилах: 
відходи — будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення; 
виробник відходів — фізична або юридична особа, діяльність якої призводить до утворення відходів; 
збирання відходів— діяльність, пов'язана з вилученням, накопиченням і розміщенням відходів у спеціально відведених місцях чи об'єктах, включаючи сортування відходів з метою подальшої утилізації чи видалення; 
роздільне збирання твердих побутових відходів - це метод збирання, за яким ресурсоцінні компоненти ТВП збираються окремо у спеціальні контейнери для подальшого надходження на перероблення чи повторне використання; 
зберігання відходів — тимчасове розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи об'єктах (до їх утилізації чи видалення); 
перевезення відходів— транспортування відходів від місць їх утворення або зберігання до місць чи об'єктів оброблення, утилізації чи видалення; 
видалення відходів — здійснення операцій з відходами, що не призводять до їх утилізації; 
об'єкти поводження з відходами — місця чи об'єкти, що використовуються для збирання, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження та захоронення відходів;
спеціально відведені місця чи об'єкти— місця чи об'єкти (місця розміщення відходів, сховища, полігони, комплекси, споруди, ділянки надр тощо), на використання яких отримано дозвіл спеціально уповноважених органів на видалення відходів чи здійснення інших операцій з відходами;
операції поводження з відходами— збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів;
розміщення відходів — зберігання та захоронення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи об'єктах;

 

 

тверді побутові відходи - відходи, які утворюються в процесі життя і діяльності людини і накопичуються у житлових будинках, закладах соцкультпобуту, громадських, навчальних, лікувальних, торговельних та інших закладах (це харчові відходи, предмети домашнього вжитку, сміття, опале листя, відходи від прибирання і поточного ремонту квартир, макулатура, скло, метал, полімерні матеріали тощо) і не мають подальшого використання за місцем їх утворення;
негабаритні відходи - тверді побутові відходи, розміри яких перевищують 50 х 50 х 50 см і не дають змоги збирати їх у контейнери місткістю до 1,1 куб.м;
Утворювач побутових відходів - фізична або юридична особа, діяльність якої призводить до утворення побутових відходів, або, якщо ці особи невідомі, власник чи орендар території, на якій вони знаходяться.
Габаритні відходи - великі за розміром відходи, такі як побутові пристрої, меблі, дерева та гілля, поводження з якими з використанням звичайних методів обробки ТПВ є неможливим.
Дворові відходи - листя, скошена трава, обрізки дерев і інші природні органічні матеріали, які виносяться з дворів і садів.

Система збирання та вивезення твердих побутових відходів уключає такі операції: 
- збирання та тимчасове зберігання твердих побутових відходів на території споживача до прибуття сміттєвоза;

  1. завантаження твердих побутових відходів у сміттєвоз і прибирання засміченої під час завантаження території;

- вивезення твердих побутових відходів на полігон .

3. На території м. Тетієва (надалі-територія міста) збирання, перевезення, перероблення, утилізація ТПВ проводяться за єдиною планово-регулярною системою відповідно до встановлених чинним законодавством норм і правил, а також локальних нормативних актів прийнятих Тетіївською міською радою. 
4. Методи та засоби збирання, зберігання перевезення, перероблення, утилізації ТПВ визначаються Тетіївською міською радою з урахуванням складу та властивостей твердих побутових відходів, їх річного обсягу утворення, кліматичних умов регіону, потреби у вторинних енергетичних та матеріальних ресурсах, органічних добривах, економічних факторів та інших вимог. 
5. Кількісним показником споживання послуг із вивезення ТПВ є норми утворення ТПВ, що затверджуються Тетіївською міською радою (згідно додатку 2). Норми утворення ТПВ дійсні на протязі поточного року і підлягають коригуванню при плануванні обсягів і вартості вивезення ТПВ в кожному наступному році, або розрахунковому періоді (кварталі). 
6. Відповідно до затверджених правил благоустрою міста Тетієва, власники приватних житлових будинків, організації, установи, приватні підприємці - зобов'язані укласти договори на видалення ТПВ з підприємством, що здійснює діяльність по видаленню та утилізації ТПВ до 01.02. поточного року.

 

 

7. Підприємства, організації, установи міста незалежно від форм власності зобов'язані транспортувати ТПВ тільки на об'єкти поводження з ТПВ та мати звітну документацію, що підтверджує факт повного збирання та перевезення ТПВ на встановлені для цих цілей об’єкти. Замовники відповідно до укладених договорів заздалегідь, при покупці талонів на вивезення сміття , або під час укладання договору, сплачують вартість перевезення певного об'єму ТПВ. 
8. Під час збирання, зберігання, перероблення, знешкодження, утилізації та захоронення ТПВ, слід керуватися положенням чинних санітарних правил « СанПиН 42-128-4690-88».
9. На території м. Тетієва збирання ТПВ може здійснюватись контейнерним та безконтейнерним методами. 
10. Збирання ТПВ здійснюється: 
за унітарною ( валовою ) системою - коли ТПВ збирають в один сміттєзбірник (контейнер); 
роздільною - коли окремі компоненти ТПВ збирають в різні контейнери. 
11. На контейнери для збирання ТПВ та їх компонентів наноситься інформація способом, що забезпечує її наочність, механічну стійкість, стійкість до різних погодних умов, про:
назву організації, у власності якої знаходиться контейнер, - у лівому верхньому куті фронтальної стінки контейнера; 
вид ТПВ - в середині на фронтальній стінці контейнера: на контейнері для збирання скла - на контейнері для збирання змішаних ТПВ - " Змішані відходи" (у дві стрічки). 
12. Встановлення урн . На території м. Тетієва, на всіх площах, парках, на вокзалах, ринках, зупинках громадського транспорту за рахунок власників об’єктів встановлюються урни для збору сміття. В обов'язковому порядку урни встановлюють при входах у магазини, підприємства харчування ( бари, кафе, їдальні, ресторани тощо), побутового обслуговування, культурно-видовищні підприємства й установи, навчальні заклади, лікувально-профілактичні установи, у місцях організації вуличної торгівлі. 
Урни встановлюють й очищають за рахунок підприємств, організацій і установ, власників об'єктів, на території яких вони знаходяться ( будуть знаходитися).

12.1 Урни очищують від ТПВ протягом дня по мірі їх наповнення, але 
не рідше одного разу на добу. Фарбування урн проводиться не 
рідше одного разу на рік у колір, що не порушує загальної 
естетики об'єктів благоустрою території житлової забудови.

13. Видалення ТПВ з контейнерів повинно проводитися щоденно у часи затверджені графіком підприємства, що здійснює видалення відходів. Миття та дезінфекцію контейнерів слід проводити відповідно до вимог чинних санітарних правил та норм. 
14. Стінки і кришки металевих контейнерів для збирання ТПВ та їх компонентів, слід фарбувати стійкими барвниками. Фарбування контейнерів необхідно виконувати не рідше одного разу на рік - навесні чи восени.

 

 

15. Вимоги до розміщення контейнерних майданчиків та їх розмірів регламентуються чинними санітарними правилами і нормами. 
16. Спалювання ТПВ у контейнерах та на контейнерних майданчиках забороняється. 
17. Забороняється встановлення контейнерів ТПВ на тротуарах, проїздах та
інших, не відведених для цього місцях, без погодження з УЖКГ та КБ Тетіївської міської ради. Забороняється використовувати не за призначенням контейнери для збирання ТПВ.
18. Під'їзди до майданчиків мають бути освітлені і мати тверде покриття з урахуванням маневрування транспортних засобів і випуску стріли підйому або маніпулятора. Вільний під'їзд до майданчиків забезпечує споживач послуг. 
19. Відповідальність за технічний і санітарний стан контейнерів несуть їхні власники або балансоутримувачі. 
У випадку утворення звалища ТПВ на контейнерному майданчику, що виникло через зрив графіка перевезення ТПВ, ліквідацію звалища здійснює виконавець послуг з перевезення ТПВ.
20. Підприємства невиробничоїсфери та власники малих архітектурних форм повинні мати контейнери для збирання ТПВ, у разі, якщо об'єм утворення відходів на даному об’єкті перевищує 0,35м3 на добу. Розмір добового накопичення ТПВ розраховується відповідно до затверджених у встановленому порядку норм утворення ТПВ для даного типу споживачів.
Якщо об'єм утворення ТПВ менше 0, 35 м3/ на добу, допускається використання на договірній основі контейнерів інших споживачів або застосування заявочної чи планово-регулярної системи вивезення ТПВ. 
21. Після вивантаження ТПВ з контейнерів у сміттєвоз працівник спеціалізованого автотранспортного підприємства, що проводить ці роботи, зобов'язаний прибрати місце завантаження ТПВ. 
22. В разі встановлення окремого режимуроздільного збирання відходівколір контейнерів має бути: 
сірий- для збирання змішаних ТПВ; 
жовтий- для збирання полімерних відходів; 
зелений - для збирання скла; 
синій - для збирання паперу; 
коричневий - для збирання харчових відходів; 
червоний - для збирання небезпечних відходів; 
помаранчевий - для збирання негабаритних відходів; 
блакитний - у разі збирання ресурсоцінних складових ТПВ (паперу,скла, пластмаси ) у одному контейнері. 
Для збирання окремих складових ТПВ використовуються контейнери із спеціальними отворами для складування ресурсоцінних складових ТПВ. Контейнери мають бути з кришкою, що замикається, або закритого типу. 
Перевезення окремих компонентів ТПВ, які не псуються ( не розкладаються ), допускається здійснювати рідше, ніж ТПВ, зібраних за унітарною системою. Режим перевезення окремих компонентів ТПВ визначається виконавцем послуг з перевезення та узгоджується із замовником.

23. Тетіївськаміська рада ,через відповідні служби – інформаційний відділ виконавчого комітету Тетіївської міської ради, управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва, Тетіївські засоби масової інформації, має організовувати проведення постійної агітаційної роботи щодо безпечного, в санітарному та екологічному відношенні, поводження з ТПВ та необхідності свідомої активної участі усіх верств населення у впровадження роздільного збирання компонентів ТПВ.
24. Обов'язково слід здійснювати роздільне або унітарне збирання компонентів ТПВ на пляжах, ринках, у парках, скверах, площах, садах, на вокзалах.
25. Небезпечні відходи збираються роздільно від інших видів ТПВ, а також відокремлювати на стадії сортування та передавати спеціалізованим підприємствам, які одержали ліцензії на здійснення операції .у сфері поводження з небезпечними відходами. 
Підприємства, організації та установи, які є виробниками небезпечних відходів, зобов'язані вести облік об'ємів утворення таких відходів, забезпечити їх видалення через спеціалізовані підприємства.
26. Власники або орендарі житлових та не житлових приміщень , під час виконання ремонтних робіт повинні не пізніше, ніж за три дні до початку проведення ремонтних робіт, попередити житлово-експлуатаційне підприємство, що обслуговує даний будинок, про намір виконання ремонтних робіт, погодити місце тимчасового розміщення будівельних відходів та забезпечити їх видалення в спеціально відведені місця, мати документи, що підтверджують видалення ТПВ на полігон (талон або квитанцію)
27. На територіях садівничих, гаражних і дачних об'єднань, товариств і кооперативів збирання ТПВ здійснюється у контейнери на спеціально обладнаних майданчиках. Забороняється зберігати і складувати ТПВ в будь-якому іншому місці.

27.1. Перевезення і захоронення ТПВ, що утворилися на території 
дачного об'єднання, здійснюється на основі обов'язкового 
укладання сезонних договорів з виконавцями послуг з 
перевезення ТПВ.
28. Спеціально обладнані майданчики мають відповідати наступним вимогам: 
- розміщення і будівництво майданчиків здійснюється відповідно до проекту організації і забудови території дачних об'єднань; майданчики повинні бути бетонованими й огородженими з усіх боків; 
- майданчики повинні бути обладнані контейнерами;
- майданчики слід розміщувати на відстані від 20 метрів до 100 метрів від границі садових ділянок; питомий розмір земельних ділянок, зайнятий під майданчики для збирання і тимчасового зберігання ТПВ, повинний складати 0,1 м2 на одну садову ділянку на території дачних об'єднань.
29. Правління об'єднання відповідає за організацію будівництва,
ремонту і утримання майданчиків, де розташовані контейнери для збирання і тимчасового зберігання ТПВ, та самих контейнерів, а також за своєчасне
вивезення ТПВ.
30.Перевезення ТПВ дозволяється тільки спеціально обладнаними для цього транспортними засобами за наявності дозволу на здійснення послуг .

31.Транспортні засоби для перевезення ТПВ мають бути пофарбовані у помаранчевий колір. На транспортних засобах допускається розміщення логотипу перевізника та напису виду ТПВ, що перевозиться. 
32. ТПВ, зібрані за унітарною або роздільною системами, перевозять за планово-регулярною або заявочною системами. 
32.1. Планово-регулярна система передбачає регулярне перевезення 
ТПВ з території обслуговування на договірних засадах без 
спеціальних замовлень з встановленою періодичністю, за чітким 
маршрутним графіком із закріпленням транспортних засобів 
за певним районом обслуговування. 
32.1.2 Планово-регулярна система поділяється на планово-подвірну та 
планово - побудинкову системи збирання ТПВ. Планово-
подвірна система застосовується для мешканців приватного 
сектору, а планово - побудинкова для мешканців 
багатоквартирних будинків.
32.1.3 За планово-регулярною системою усі замовники укладають з 
виконавцями послуг із вивезення ТПВ договір, в якому наведені 
об'єми ТПВ, які необхідно перевозити, відображаються умови 
розрахунків замовника з виконавцем послуг за перевезені 
відходи. Учасники договору періодично уточнюють обсяги робіт 
з перевезення ТПВ.
32.2.За заявочною системою перевозять негабаритні відходи, будівельні 
відходи та вуличний змет. 
За заявочною системою власник житла або представник підприємства невиробничої сфери звертається до послуг спеціалізованого підприємства кожного разу, коли в них накопичується певна кількість незапланованого договором об'єму ТПВ. При цьому розрахунки за перевезення проводяться одноразово, в цілому за перевезений обсяг ТПВ. 
33. Для правильної організації роботи з перевезення ТПВ треба мати вичерпні відомості про об'єкти обслуговування. Для їх одержання представники виконавця разом з замовниками проводять обстеження цих об'єктів. 
34. Представники виконавця перевіряють наведені у спеціальних дані про типи покриття проїздів та їх стан, відповідність місць розміщення контейнерів ТПВ та мережі проїздів умовам роботи сміттєвозів. Підприємства, що здійснюють видалення ТПВ, заносять відомості зі спеціальних паспортів до журналу реєстрації об'єктів обслуговування, в якому відображаються можливі подальші зміни. Спеціальний паспорт додається до договору. 
35. В залежності від об'єму ТПВ, що утворюється на дільниці обслуговування та способу збирання ТПВ ( контейнерного або безконтейнерного ), встановлюють режим роботи сміттєвозів. 
36. Основною для встановлення режиму роботи з перевезення є: загальна кількість ТПВ, що утворюється, відстань до місць обслуговування, наявна кількість, тип транспортних засобів та їх продуктивність, необхідність обов'язкового додержання графіків перевезення ТПВ з дотриманням чинних санітарних норм і правил.

37. Виконавець послуг з вивезення ТПВ за узгодженням із замовником для кожного сміттєвоза розробляє маршрут - послідовний порядок руху від одного до іншого об'єкта обслуговування в межах одного виробничого циклу, тобто до повного завантаження сміттєвоза. 
38. Підприємствам, що надають послуги зі збирання та видалення відходів, під час розробки маршрутів руху транспортних засобів для збирання ТПВ, необхідно враховувати: 
- докладну характеристику об'єктів, що підлягають обслуговуванню; 
- об'єми утворення ТПВ на кожному об'єкті; 
- кількість і місткість контейнерів, місця їх розташування; 
- стан під'їздів і освітленості; 
- докладну характеристику району обслуговування, інтенсивність руху по вулицях, планування кварталів і дворових територій. 

38.1.Розроблений маршрут руху спецавтотранспорту по дільниці
обслуговування перевіряється на місці, після чого в нього 
Вносять відповідні корективи, після погодження з УЖКГ та 
КБ Тетіївської міської ради.

38.2.Маршрут відображається у вигляді маршрутного графіка
або маршрутної картки сміттєвоза, де послідовно перелічені 
адреси домоволодінь або підприємств невиробничої сфери, 
кількість пунктів збирання кількість контейнерів, 
встановлених у цих пунктах, періодичність перевезення за 
днями тижня, а також докладний розклад руху за часом.

39. З метою найбільш ефективного використання транспортних засобів для перевезення 
ТПВ і забезпечення своєчасного та якісного усунення порушень нормальної роботи Виконавцеві слід забезпечити оперативне управління роботою транспортних засобів для перевезення ТПВ.
40. У разі перевезення ТПВ за заявочною системою зі збиранням ТПВ безпосередньо в спеціалізований автотранспорт , і перевезенням відразу ж після збирання, - воно має відбуватися за погодженими і доведеними до всіх замовників днем, маршрутом і графіком.
41. Виконавці, що здійснюють лише функції перевізника, повинні представляти Замовнику документ, що підтверджує факт передачі ТПВ на об'єкти поводження з ТПВ. 
42. Негабаритні відходи, навантаження яких є небезпечним чи може призвести до ушкодження спеціалізованого автотранспортного засобу, слід вивозити спеціальним автотранспортом за окремими заявками виробників цих відходів. 
43. Перевезення ТПВ не повинно призводити до забруднення навколишнього середовища

 

Секретар ради І. Погоріла

 

 

 

РОЗРАХУНОК 
обсягу і вартості послуг з вивезення побутових відходів


Вид відходів (тверді, рідкі, великогабаритні, ремонтні) 

Об'єкт обслуговування (багатоквартирний, одноквартирний будинок, установа, організація, підприємство)

Одиниця розрахунку (житель, місце в готелі, учень, кв. метр площі тощо)

Кількість одиниць розрахунку для об'єкта обслуговування

Норма надання послуги з вивезення побутових відходів (відповідно до їх виду), куб. метрів на рік

Обсяг надання послуги з вивезення побутових відходів

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

Згідно з рішенням органу місцевого самоврядування від ___ ____________ 20__ р. N _____, тариф на вивезення 1 куб. метра відходів становить:


твердих 

_____ гривень за 1 куб. метр

великогабаритних

_____ гривень за 1 куб. метр

ремонтних

_____ гривень за 1 куб. метр

рідких

_____ гривень за 1 куб. метр

Загальна сума за договором

_____ гривень

у тому числі ПДВ

_____ гривень

Розрахунок обсягу послуг проведено на підставі норм, затверджених рішенням органу місцевого самоврядування від ___ ____________ 20__ р. N ___.

 

А Н А Л І З 
регуляторного впливу проекту рішення Тетіївської міської ради
«Про затвердження Правил з організації збирання, перевезення 
та утилізації відходів на території м. Тетієва та затвердження 
норм їх накопичення»

1. Визначення і аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

 

Цей регуляторний акт встановлює та регулює права та обов’язки учасників правовідносин у сфері поводження з відходами, визначає комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти та порядку в м. Тетієві.

2. Цілями регуляторного акту є:

- введення в дію Правил з організації збирання, перевезення 
та утилізації відходів на території м. Тетієва та затвердження 
норм їх накопичення;

  1. Економічно обґрунтованих розцінок на заключення договорів на перевезення та утилізацію ТПВ з учасниками правовідносин у сфері поводження з відходами;
  2. направлення додаткових коштів на більш ефективне поводження з побутовими відходами.

3.Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу

Альтернативою прийняття запропонованого рішення є створення сприятливих умов для життєдіяльності людини, є обов’язковим для виконання на території міста Тетієва усіма суб’єктами господарювання незалежно від форм власності та громадянами міста.

4. Механізм реалізації мети

Запровадження регуляторного акту дозволить забезпечити на території міста Тетієва збирання, перевезення, перероблення, утилізації ТПВ, визначити кількісні показники споживання послуг із вивезенням ТПВ.

5. Обгрунтування можливості досягнення поставлених цілей у разі затвердження запропонованого регуляторного акта і оцінка можливості проведення і виконання вимог регуляторного акта

Застосування Правил з організації збирання, перевезення та утилізації відходів на території м. Тетієва дозволять досягти благоустрою міста, який відповідатиме санітарному законодавству України.

6. Визначення очікуваних результатів ухвалення запропонованого регуляторного акта

Регуляторний акт регулює права і обов’язки громадян, приватних підприємців, організації, установи та підприємства у сфері поводження з ТПВ.

7. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акта

Пропонується встановити термін дії регуляторного акту що співвідноситься з цілями його прийняття. Зміни до регуляторного акту вносити з новітніми напрацюваннями у сфері поводження з ТПВ.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Показниками результативності регуляторного акту є дотримання Правил благоустрою м. Тетієва в сфері поводження з ТПВ та додаткові надходження коштів в КП «Благоустрій».

9. Визначення способів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта у разі його ухвалення

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися комісією з питань Регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та контролю за виконанням рішень міської ради та її виконавчого комітету, дотримання законності та правопорядку на підставі статистичних даних виходячи із зазначених показників результативності.

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація