Телефони довіри Контакти Версія для людей з обмeженими можливостями

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ ЗАМОВНИКІВ У РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА ТЕТІЄВА

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

Сорок п’ята сесія шостого скликання

 

м. Тетіїв                                                        29 серпня 2013 року

РІШЕННЯ  № 626

 

Про затвердження Порядку пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста Тетієва

З метою забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку міста та залучення замовників будівництва до пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, на виконання ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» , керуючись Законом України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» та  ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

в и р і ш и л а: 

 1.   Затвердити Порядок пайової участі замовників у розвитку  інфраструктури м. Тетієва (додаток 1).

2.   Затвердити Порядок розрахунку пайової участі замовників  у розвитку інфраструктури м. Тетієва у разі будівництва об’єктів загальна кошторисна вартість яких згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами не визначена (додаток 2).

3.   Затвердити типову форму договору про пайову участь замовника у розвитку інфраструктури міста Тетієва з розрахунком величини пайової участі та графіком внесення коштів (додаток З).

4. Затвердити Положення про Цільовий фонд розвитку  інфраструктури міста Тетієва (додаток 4).

5. Визнати виконком Тетіївської міської ради уповноваженим органом по  регулюванню діяльності з пайової участі замовників у розвитку  інфраструктури міста Тетієва.

6. Рішення набуває чинності з дня оприлюднення в засобах масової  інформації.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти напостійні депутатські   комісії з питаньРегламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та контролю за виконанням рішень міської   ради та її виконавчого комітету, дотримання законності та  правопорядку та з питань планування, бюджету, фінансів та цін.

 

 

Міський голова                          Р.Майструк

 

 

 

 

                                                                                Додаток №1

                                                             до рішення 45 сесії міської ради шостого

                                                             скликання від 29.08.2013р. № 626

 

ПОРЯДОК

пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста Тетієва

  

1. Загальні положення 

1.1. Порядок розроблено на підставі законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності»  та «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток  будівельної галузі та житлового будівництва».

1.2. Терміни, застосовані у цьому Порядку, використовуються у значенні, встановленому Законом України від 17.02.11 р. № 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності».

1.3.  Залучення до пайової участі у розвитку інфраструктури м. Тетієва  є обов'язковим для всіх замовників, які мають намір здійснити нове будівництво, добудову та надбудову, технічне переоснащення та реставрацію (далі — будівництво) існуючих будівель (споруд) житлово-громадського та виробничого призначення (крім тимчасових закладів торгівлі та сфери послуг), які підлягають прийняттю в експлуатацію в установленому чинним законодавством порядку. Перелік замовників, які звільняються від пайової участі у розвитку інфраструктури м. Тетієва, визначений розділом 4 цього Порядку.

1.4.  Пайова участь у розвитку інфраструктури м. Тетієва полягає у  перерахуванні замовником до місцевого бюджету грошових коштів у розмірах та у строк, встановлені цим Порядком. Ці грошові кошти використовуються виключно для розвитку інфраструктури м. Тетієва.

1.5. Пайова участь сплачується замовником на підставі договору, який укладається між виконавчим комітетом Тетіївської міської ради та  замовником, не пізніше 15 робочих днів з дня реєстрації звернення  замовника про його укладення, але до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію.

 

2.Порядок залучення замовників до пайової участі у розвитку інфраструктури міста Тетієва

 

 2.1.  Замовник, який має намір здійснити будівництво об'єкта на земельній ділянці на території м. Тетієва, для отримання вимог по пайовій участі зобов'язаний звернутися з заявою до виконавчого комітету Тетіївської міської ради.

2.2. До заяви необхідно додати:

      - копію дозволу на виконання будівельних робіт або декларації пр початок виконання будівельних робіт;

      - зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва об'єкта   містобудування, визначеної згідно з державними будівельними нормами  (за наявності), та техніко-економічні показники;

     - правовстановлюючі документи замовника:

  а)  для юридичних осіб :

       -  комплект копій установчих документів, засвідчених печаткою та     підписом уповноваженого представника замовника;

       -  виписку з ЄДР про реєстрацію юридичної особи;

       -  довідку з зазначенням реквізитів юридичної особи, найменування посади та П.І.Б. особи, яка відповідно до статуту чи іншого документу  має право на укладення договорів від імені цієї юридичної особи;

       -  копію рішення про надання уповноваженій особі замовника   повноважень на підписання договорів, засвідчену печаткою та підписом уповноваженого представника замовника (якщо уповноважена особа діє не на підставі Статуту замовника, а іншого документа);

   б) для фізичних  осіб:

        - засвідчені підписом фізичної особи копії паспорта та довідки про присвоєння ІПН (за наявності);

в)  для фізичних  осіб - підприємців:

        - виписку з ЄДР про реєстрацію ФОП;

        - довідку із зазначенням місця знаходження та реквізитів ФОП,  засвідчену підписом та печаткою (за наявності) такої особи;

       - копію свідоцтва про реєстрацію ФОП як платника податків.

 

3. Визначення розмірів пайової участі та строків їх сплати

3.1. До вартості будівництва не враховуються витрати на придбання та   виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від  будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і  позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

3.2. Для замовників, кошторисна вартість будівництва об'єктів яких   визначена на підставі вимог ДБН Д.1.1.-1-2000 «Правила визначення  вартості будівництва»,  розмір пайової участі встановлюється на рівні:

       а) 10 % загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта - для  нежитлових будівель та споруд;

       б) 4 % загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта - для житлових будинків.

3.3. Залежно від належності земельної ділянки до певної зони (додаток –  карта міста, поділена на зони), розмір суми пайової участі замовників будівництва у розвитку соціальної інфраструктури міста множиться на такі коефіцієнти:

       а) І зона (центральна частина міста) - коефіцієнт 1,0;

       б) II зона - коефіцієнт 0,8;

       в) ІІІ зона - коефіцієнт 0,6;

       г) при реконструкції в підвальних та горищних приміщеннях з метою  влаштування житлових кімнат, мансард тощо -0,5.

3.4. Розмір пайової участі визначається за формулою:

     ПУ = (ЗКВБ - Вз - В6м - Вм) х 10 % (4 %) х Кз, де

     ПУ — пайова участь;

    ЗКВБ — загальна кошторисна вартість будівництва;

    В3 — витрати, пов'язані з придбанням та виділенням земельної ділянки;

    В6м — витрати, пов'язані із звільненням будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, що включають також вартість придбання знесеного майна;

    ВІм — витрати на влаштування внутрішньо - та позамайданчикових   інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій;

    10 або 4 % — відсоток вартості будівництва, визначений згідно з п. 3.2         Порядку;

    Кз — коефіцієнт зональності, визначений згідно з п. 3.3 Порядку;

3.5.  Для замовників, кошторисна вартість будівництва об'єктів яких не визначена згідно з ДБН, стандартами і правилами, розмір пайової участі визначається в порядку, передбаченому додатком 2.

3.6.  Строк визначення розміру пайової участі замовника не повинен перевищувати 10 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника, за умови наявності документів, передбачених п. 2.2. цього Порядку.

3.7.  Пайова участь сплачується в повній сумі єдиним платежем або     частинами за графіком, що визначається договором.

3.8.  Забудовники, які здійснюють будівництво житла, мають право на відстрочення сплати пайових внесків на розвиток інфраструктури міста Тетієва згідно з чинним законодавством. Питання щодо відстрочення сплати замовником пайового внеску розглядається виконавчим комітетом Тетіївської міської ради.

3.9. Для об'єктів, введення в експлуатацію яких буде здійснюватись з 1 січня 2013 року, кошти пайової участі сплачуються згідно договору до прийняття  об'єкта будівництва  в  експлуатацію. 

4.    Об'єкти будівництва, замовники яких до пайової участі не залучаються 

4.1. До пайової участі у розвитку інфраструктури міста Тетієва не залучаються замовники у разі будівництва:

      а)  об'єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів  або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевого бюджету;

      б)  будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;

      в) будинків житлового фонду соціального призначення та доступного  житла;

      г) індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних  будинків загальною площею до 300 м2, господарських споруд,  розташованих на відповідних земельних ділянках;

      д) об'єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

      е)  об'єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці  об'єктів соціальної інфраструктури.

    До об'єктів соціальної інфраструктури у розумінні цього Порядку належать заклади та інші об'єкти загального користування, призначені для задоволення соціальних, культурних, освітніх, медичних та інших потреб мешканців територіальної громади м. Тетієва, за умови, що частка територіальної громади м. Тетієва у статутному капіталі (вартості) таких об'єктів перевищує 25 %. За рішенням виконавчого комітету Тетіївської міської ради до об'єктів соціальної інфраструктури можуть бути віднесені й інші об'єкти;

      є)  об'єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру.

5.    Прикінцеві положення

5.1. У випадку внесення змін до актів чинного законодавства, відповідні  зміни і доповнення вносяться до цього Порядку і   відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Спори, пов'язані з пайовою участю замовника у розвитку інфраструктури міста Тетієва, вирішуються у судовому порядку.

  

 

                Секретар ради                                           І.Погоріла

 

 

 

 

 

                                                                             Додаток №2

                                                             до рішення 45 сесії міської ради шостого

                                                             скликання від 29.08.2013р. № 626

 

ПОРЯДОК

розрахунку пайової участі замовників у розвитку інфраструктури м. Тетієва у разі будівництва об'єктів,

загальна кошторисна вартість яких згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами не визначена

або не відповідає одиниці створеної потужності в м. Тетієві.

  

1. Установити з 01.08.2013 року норматив для одиниці створеної потужності  будівництва об'єкта м. Тетієві у розмірі   2500 гривень.

2. Норматив для одиниці створеної потужності, затвердженої рішенням  виконавчого комітету Тетіївської міської ради, періодично встановлюється  (не рідше одного разу на рік) на підставі даних місцевих будівельних  підприємств, що множиться на загальну площу об'єкта будівництва.

3. Для замовників будівництва, в яких кошторисна вартість не визначена  згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, розрахунок розміру пайового внеску здійснюється із застосуванням      нормативу для одиниці створеної потужності, затвердженої рішенням виконавчого комітету Тетіївської міської ради. 

4. Розрахунок пайової участі Замовників під час будівництва об'єктів,  вартість яких згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами не визначена або не відповідає одиниці створеної потужності в м. Тетієві, здійснюється за формулою:

      ПУ = (Пх Осп - Вз - В6м - Вш) х 10 (4) % х К он,

де П — площа об'єкта будівництва у метрах квадратних (у разі здійснення житлового будівництва враховується загальна площа житла; у разі здійснення добудови враховується тільки площа тієї частини об'єкта, що добудовується; якщо добудовуються тільки сходи, то враховується площа земельної ділянки під сходами);

Осп — норматив для одиниці створеної потужності, затвердженої рішенням Тетіївської міської ради, що діє на дату укладення договору про пайову участь між Замовником та міською радою;

Вз — витрати, пов'язані з придбанням та виділенням земельної ділянки;

В6м — витрати, пов'язані зі звільненням будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, що включають також вартість придбання знесеного майна;

Вім — витрати на влаштування внутрішньо - та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій;

10 або 4 % — відсоток вартості будівництва, визначений згідно з п. 3.2 Порядку пайової участі замовників у розвитку інфраструктури м. Тетієва, (далі — Порядок 1);

Кзон — коефіцієнт зональності, визначений згідно з п. 3.3 Порядку 1;

5. При будівництві житла загальна площа сходових кліток та ліфтів оцінюється з коефіцієнтом 0,5.

 

 

Секретар ради                                          І. Погоріла

 

 

 

 

                                                                        Додаток №3

                                                             до рішення 45 сесії міської ради шостого

                                                             скликання від 29.08.2013р. № 626

 

ДОГОВІР

про пайову участь у розвитку

інфраструктури міста Тетієва

 

м.Тетіїв                                                                 «______»_________20__р.

 

          Виконавчий комітет Тетіївської міської ради, у особі

 

__________________________________________________________________

                         ( П.І.Б. та посада уповноваженої особи ) 

що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Статуту територіальної громади міста Тетієва, з одного боку, та 

__________________________________________________________________

(П.І.Б. фізичної особи, з якою укладається договір, або П.І.Б. уповноваженої особи із зазначенням посади та документа, який уповноважує таку особу на укладання договору – для юридичних осіб)

(П. І. Б. далі іменований «Замовник», з другого боку, які разом за текстом Договору іменуються «Сторони», уклали цей Договір про таке:

 

І. Предмет Договору 

 1. Відповідно до цього Договору Замовник зобов'язується прийняти пайову участь у розвитку інфраструктури м. Тетієва та перерахувати до спеціального цільового фонду м. Тетієва на рахунок, відкритий в Управлінні Державної казначейської служби України в Київській області, грошові кошти в розмірі, визначеному у Розрахунку величини пайової участі в розвитку інфраструктури м. Тетієва (додаток 1), що є невід'ємною частиною цього Договору.

2.  Грошові   кошти   за цим  Договором   перераховуються   Замовником   за такими   реквізитами:   рахунок №_____ , код______, МФО_______, ККД         _______, банк одержувача: МУ ДКСУ в Київській області.

3.  При перерахуванні коштів Замовник повинен указати у платіжному документі у рядку призначення платежу: «Пайова участь у розвитку інфраструктури м. Тетієва».

4. Кошти, отримані за цим Договором як пайова участь Замовника, можуть використовуватися виключно для розвитку інфраструктури м. Тетієва.

 

II. Зобов'язання Сторін

 1.    Замовник зобов'язується перерахувати кошти в сумі, зазначеній у п. 1 розділу І цього Договору, згідно з Графіком оплати (додаток 2), що є невід'ємною частиною цього Договору.

   Оплату може бути внесено одним платежем шляхом перерахування Замовником грошових коштів за реквізитами, визначеними у п. 1 розділу 1 цього Договору, не пізніше ніж за 1 (один) місяць після прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію.

2.    Якщо після укладення цього Договору технічними умовами буде передбачена необхідність будівництва Замовником інженерних мереж або об'єктів інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі в розвитку інфраструктури м. Тетієва має бути зменшено на суму їх кошторисної вартості, про що Сторони мають укласти відповідну додаткову угоду.

 Якщо кошторисна вартість будівництва інженерних мереж та/або об'єктів інженерної інфраструктури перевищить розмір пайової участі Замовника, визначений цим Договором на момент його укладення, Замовник звільняється від сплати пайової участі, а Тетіївська міська рада має відшкодувати Замовнику різницю між здійсненими останнім витратами та розміром пайової участі в розвитку інфраструктури м. Тетієва.

3.  Інженерні мережі та/або об'єкти, побудовані Замовником поза межами його земельної ділянки, на вартість яких зменшено розмір пайової участі Замовника в розвитку інфраструктури м. Тетієва, передаються ним у комунальну власність територіальної громади м. Тетієва.

4.  Відшкодування вартості мереж та/або об'єктів, визначених у пп. 2 - 3 розділу II цього Договору, має бути здійснено, а надміру сплачені грошові кошти повернено Замовнику у визначений законом строк на підставі відповідного рішення виконавчого комітету Тетіївської міської ради після передачі Замовником цих інженерних мереж та/або об'єктів у комунальну власність територіальної громади м. Тетієва.

 

III. Особливі умови

1. З моменту зарахування на рахунок цільового фонду міста Тетієва коштів, передбачених цим Договором, Замовник передає право володіння, користування та розпорядження вказаними коштами Тетіївській міський

раді відповідно до їх цільового призначення, і ці кошти стають комунальною власністю територіальної громади м. Тетієва.

2.Об'єкти, майно та інші активи, придбані та/або створені за рахунок коштів, внесених Замовником як пайова участь у розвитку інфраструктури м. Тетієва за цим Договором, є комунальною власністю територіальної громади міста Тетієва.

 

IV. Відповідальність Сторін

 1. У разі невиконання або несвоєчасного виконання Замовником зобов'язань щодо перерахування в повному обсязі коштів, визначених цим Договором, виконавчий комітет Тетіївської міської ради за поданням відділу економіки та комунального майна здійснює необхідні заходи щодо примусового стягнення вказаних коштів.

2. У випадку несвоєчасного внесення коштів як пайової участі в розвитку інфраструктури м. Тетієва Замовник сплачує пеню в розмірі 0,1 % від загальної суми пайової участі, визначеної п. 1 розділу І цього Договору, за кожний день прострочення платежу, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діє на момент прострочення виконання зобов'язання.

 

V. Форс-мажор

 1.  Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за договором, якщо воно сталося внаслідок обставин непереборної сили, як-то: пожежа, повінь, землетрус, втручання з боку органів влади, воєнні дії тощо, якщо ці обставини безпосередню впливають на виконання умов Договору. При цьому строк виконання Договору відтерміновується пропорційно часу, протягом якого діяли такі обставини. Якщо ці обставини триватимуть понад 6 (шість) місяців, Сторони можуть переглянути умови цього Договору.

2.  Наявність та період дії форс-мажорних обставин має бути підтверджено Торгово-промисловою палатою за місцем знаходження Сторони, яка заявляє про настання таких обставин.

 

VI. Строк дії договору

 1.  Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

 

VII. Інші умови

 1. Зміни до цього Договору вносяться в установленому законодавством порядку за взаємною згодою Сторін шляхом укладання відповідних угод, які є невід'ємною частиною цього Договору, або в судовому порядку.

 2.Одностороння зміна умов або одностороння відмова від цього Договору не допускається.

 3.У разі виникнення розбіжностей між Сторонами, щодо яких вони не можуть дійти згоди мирним шляхом, спір передається на розгляд суду відповідно до територіальної підсудності та підвідомчості справи.

 4.Питання, не врегульовані цим Договором, вирішуються Сторонами згідно з приписами чинного законодавства України.

 5.Визнання одного або кількох пунктів цього Договору нечинними або скасування його окремих положень не тягне за собою визнання договору нечинним у цілому.

 6.Цей Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу,  один з яких зберігається у Замовника, другий — у виконавчому комітеті Тетіївської міської ради.

 

VІ.Адреси та реквізити Сторін

 

Виконавчий комітет Тетіївської                                                              Замовник

                                                міської ради

 

М.П.                                                                                       М.П.

 

 

 

                                                                        Додаток № 4

                                                             до рішення 45 сесії міської ради шостого

                                                             скликання від 29.08.2013р. № 626

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Цільовий фонд розвитку  інфраструктури міста Тетієва

 

1. Загальні положення

 1.1. Цільовий фонд розвитку інфраструктури міста Тетієва (далі - Цільовий фонд) створюється з метою фінансування заходів щодо розвитку інфраструктури міста Тетієва.

 1.2. Кошти, отримані як пайова участь (внесок) замовників об’єктів містобудування, можуть використовуватися виключно на створення і розвиток інфраструктури  відповідного міста Тетієва.

Конкретні напрямки використання коштів Цільового фонду затверджуються у міському бюджеті на відповідний бюджетний період з урахуванням вимог абз.1 п.1.2 цього Положення.

 1.3. Розпорядником коштів Цільового фонду є виконавчі органи Тетіївської міської ради, визначений рішенням про міський бюджет на відповідний бюджетний рік.

 1.4. Терміни, які вживаються у цьому Положенні:

 1.4.1. замовник – фізична або  юридична особа, яка має у власності або у користуванні земельну ділянку і подала у встановленому законодавством порядку заяву (клопотання) щодо її забудови для здійснення будівництва або зміни (у тому числі шляхом знесення) об’єкта містобудування;

 1.4.2. розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури – нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт, поточний ремонт, розширення та придбання об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Тетієва;

 1.4.3. інженерно-транспортна інфраструктура – це комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій;

 1.4.4. соціальна інфраструктура – це будівлі, споруди та інші об’єкти сфери освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, фізичної культури та спорту, об’єкти житлового, житлово-комунального та комунального господарства, а також території загального користування, що визначені Законом України „Про благоустрій населених пунктів”, крім тих, що належать до інженерно-транспортної інфраструктури та їх об’єкти і елементи.

 1.5. Тетіївська міська рада веде облік договорів, про які йде мова у  Порядку пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста Тетієва, в тому числі облік грошових коштів, що надходять до селищного бюджету від замовників відповідно до вказаних договорів, та контролює виконання договорів замовниками.

2. Джерела формування Цільового фонду 

 2.1. До джерел формування Цільового фонду належать кошти, що надійдуть від замовників відповідно до Порядку пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста Тетієва та договорів, які будуть укладені відповідно до вказаного Порядку.

 

3. Використання коштів Цільового фонду 

 3.1. Кошти Цільового фонду використовуються виключно на інфраструктури міста Тетієва.

 3.2. Конкретні напрямки використання коштів Цільового фонду затверджуються Тетївською міською радою у міському бюджеті з урахуванням програм соціально-економічного розвитку на відповідний бюджетний період.

 

4. Звітність про формування та використання Цільового фонду 

 4.1. Контроль за використанням коштів Цільового фонду здійснюється постійною комісією міської ради з бюджету та фінансово-економічних питань, розвитку ринкових відносин та питань регуляторної політики та фінансовим органом  Тетіївської міської ради.

4.2. Звіти про надходження та використання коштів Цільового фонду подаються на розгляд та затвердження Тетіївської міської ради щоквартально разом із звітами про виконання міського бюджету.

  

 

                        Секретар ради                                          І.Погоріла

 

 

 

                                                                                    Додаток 1

                                                                  До Договору про пайову участь

                                                                  у розвитку інфраструктури

                                                                  м. Тетієва від  _______20___р. №___

 

 

Розрахунок величини пайової участі в розвитку

інфраструктури м. Тетієва

 

м. Тетіїв                                                                        «___»_______20__р.

 

         Виконавчий комітет Тетіївської міської ради, в особі

 

__________________________________________________________________

                         (П. І. Б. та посада уповноваженої особи)

 

що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Статуту територіальної громади міста Тетієва, з одного боку, та

 

__________________________________________________________________,

                       (П. І. Б., посада особи, з якою укладено договір)

 

далі іменований «Замовник», з іншої сторони, які далі разом іменуються «Сторони», відповідно до умов Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Тетієва від «          »          20        р. №___________________________________________ домовилися про таке:

 

1.  Затвердити розрахунок розміру пайової участі на розвиток інфраструктури м. Тетієва у зв'язку з будівництвом об'єкта, що знаходиться за адресою 

___________ , який є грошовим виразом відсоткового значення від загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта, установленого відповідно до Закону України від 17.02.11 р. № 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності» та Порядку пайової участі замовників у розвитку інфраструктури м. Тетієва, затвердженого рішенням сесії Тетіївської міської ради від ______. № __ (далі за текстом — Порядок).

2.Земельна ділянка, на якій планується здійснити будівництво об'єкта, розташована у II зоні згідно з умовним поділом зон забудови міста, тому до об'єкта будівництва відповідно до п. 3.3 Порядку може бути застосовано понижуючий коефіцієнт 0,8.

3.Підставою для здійснення розрахунку, крім зазначених вище документів та нормативно-правових актів, стала надана Замовником проектно-кошторисна документація на об'єкт будівництва, а саме: _______________________________________________________________. 

4.Інші документи, що підтверджують вартість будівництва об'єкта містобудування (угоди, договори, кошториси тощо):_____________________________________________________________

 

5.Згідно з наданими Замовником документами загальна кошторисна вартість об'єкта будівництва становить:

573400 (п'ятсот сімдесят три тисячі чотириста) гривень.

6.Витрати на виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, улаштування внутрішніх та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій згідно з наданою Замовником документацією становлять 53200 (п'ятдесят три тисячі двісті) гривень.

7.Будівництво інженерних мереж та/або об'єктів, які Замовник має побудувати за межами своєї земельної ділянки згідно з технічними умовами, вартість яких має бути враховано під час розрахунку розміру пайової участі в розвитку інфраструктури м. Тетієва, на момент підписання цього документа не передбачено.

8.    Розмір пайової участі визначений за формулою, затвердженою п. 3.4 Порядку, та становить 41616 (сорок одну тисячу шістсот шістнадцять) гривень:

ПУ  = (573 400,00 грн. - 53 200,00 грн. - 0 грн.) х 10 % х 0,8 = 41 616 грн.

9.   Цей Додаток складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Замовника, другий — у виконкомі Тетіївської міської ради. Цей Додаток є невід'ємною частиною Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Тетієва, набирає чинності з моменту його підписання та діє протягом усього періоду дії основного Договору.

  

             Виконавчий комітет Тетіївської міської ради                                              Замовник

 

                                  М.П.                                                                                   М.П.

 

 

                                                                                Додаток 2

                                                               До Договору про пайову участь

                                                               у розвитку інфраструктури

                                                               м. Тетієва

                                                               від________20__р. №_________

 

 

Графік оплати

коштів пайової участі у розвитку інфраструктури м. Тетієва

 

м. Тетіїв                                                                        _________20___р.

 

 

 

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради, у особі ________________

______________________________________________________________

                     ( П.І.Б. та посада уповноваженої особи)

що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Статуту територіальної громади міста Тетієва, з одного боку, та      

______________________________________________________________

                   (П.І.Б., посада особи, з якою укладено договір) 

далі іменований «Замовник», з іншого боку, які далі разом іменуються «Сторони», відповідно до умов Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Тетієва від «      » ____ 20      р. №_______________________________________ домовилися про таке:

1.Оплату за Договором буде здійснено окремими частинами в такому розмірі та у строки:

___% від загального розміру пайової участі, в сумі ______грн. до ______20__р.; 

___% від загального розміру пайової участі, в сумі ______грн. до ______20__р.; 

___% від загального розміру пайової участі, в сумі ______грн. до ______20__р.; 

___% від загального розміру пайової участі, в сумі ______грн. до ______20__р..  

2. Цей додаток складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Замовника, другий – у виконкомі Тетіївської міської ради. Цей Додаток є невід`ємною частиною Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Тетієва від _____20__р. №____, набирає чинності з моменту його підписання та діє протягом усього періоду дії основного Договору.

 

Виконавчий комітет                                                Замовник

                                                                                                 Тетіївської міської ради

  

       М.П.                                                                  М.П.

  

 

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

проекту рішення сесії Тетіївської міської ради

«Про затвердження Порядку пайової участі замовників

у розвитку інфраструктури міста Тетієва»

 

   Цей документ містить обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акту – рішення сесії Тетіївської міської ради «Про затвердження Порядку пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста Тетієва».

Аналіз впливу регуляторного акта складений відповідно до ст. 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 1.     Опис проблеми, яку планується врегулювати шляхом прийняття рішення.

Розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури міста Тетієва вимагає комплексного рішення багатьох проблем, пов'язаних з поліпшенням її технічного стану та подальшим оновленням. Будівництво (реконструкція) об'єктів соціальної сфери і житлово-комунального господарства, проведення робіт з благоустрою міста фінансується за рахунок коштів міського бюджету. Пайові внески замовників за право реалізувати проект будівництва на території міста Тетієва дасть можливість компенсувати витрати міського бюджету на відтворення інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, залучити замовників до благоустрою території міста.

Порядок визначення розміру пайового внеску, його залучення та використання на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Тетієва розроблений відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про регулювання містобудівної діяльності».

 

2. Цілі (мета) регулювання.

Метою даного регулювання  є:

-  реалізація місцевої політики в сфері планування і забудови територій;

- забезпечення прозорості та гласності в процесі залучення замовників до пайової участі в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Тетієва;

- комплексний підхід до рівномірного розвитку інфраструктури по всій території міста.

 

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей.

У ході пошуку альтернативних способів досягнення встановлених цілей доцільно розглянути такі можливості:

- пропозиція відмови від введення в дію запропонованого акту;

- здійснення регулювання нормативним актом іншого органу;

- введення в дію запропонованого акту.

Відмова від введення в дію запропонованого регуляторного акту призведе до фінансових втрат міського бюджету та погіршення інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Тетієва, одночасно з цим не буде забезпечено безумовне виконання вимог чинного законодавства.

Здійснення регулювання нормативним актом іншого органу не є можливим у зв’язку з тим, що право самостійно встановлювати і визначати порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Тетієва, відповідно до чинного законодавства,    належить Тетіївській міській раді шляхом прийняття відповідного рішення.

Третя альтернатива -  введення в дію запропонованого акту -  є єдиним шляхом досягнення встановлених цілей.

Безумовність обраного виду правового регулювання ґрунтується на імперативності (загальнообов’язковості) рішень Тетіївської міської ради для виконання на території міста Тетієва, що передбачено ст. 144 Конституції України, ст. 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 40  Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

 

 4.                Опис механізмів та заходів, що пропонується для вирішення проблеми.

Реалізація запропонованого регулювання буде здійснюватись шляхом впровадження наступних заходів:

- застосування єдиного підходу при розрахунку розміру пайової участі, визначеного шляхом встановлення граничного розміру коштів замовників, що залучаються до розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;

- чітке врегулювання прав та обов’язків сторін у договорі про пайову участь замовників будівництва у розвитку інфраструктури міста Тетієва.

 

 5.                Обґрунтування можливостей досягнення мети у разі прийняття рішення.

Залучення забудовників до пайової участі у розвитку інфраструктури міста Тетієва дозволить створити нові, та реконструювати діючі об’єкти міської інфраструктури, а також буде сприяти  рівномірному  розвитку інфраструктури по всій території міста.

Можливість досягнення зазначених цілей обґрунтована тим, що запропоноване регулювання забезпечує прозорість дій органу місцевого самоврядування по встановленню чіткої процедури нарахування та сплати пайового внеску.

 6.                Визначення очікуваних результатівприйняття регуляторного акту. 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси органу місцевого самоврядування

 

-   збільшення надходжень на  розвиток інфраструктури міста;             

-   вирішення соціальних та економічних    проблем, пов’язаних з фінансуванням  розвитку  інфраструктури  міста                                                                             

відсутні

Суб’єкти підприємницької діяльності          

-  право реалізувати свій

   проект  будівництва на  

   території міста

         

сплата  пайового внеску

Мешканці міста Тетієва                       

-      право реалізувати свій

   проект  будівництва на  

   території міста;

-  покращення рівня життя   

та соціального забезпечення населення на основі створення благодійних умов для розвитку міста.

сплата  пайового внеску

 

7.Термін дії регуляторного акту. 

   Рішення сесії Тетіївської міської ради «Про затвердження Порядку пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста Тетієва» є загальнообов’язковим до застосування на території міста Тетієва, термін  дії цього рішення не обмежений.

    Потреби визначати строк дії даного акту немає через невизначеність строків, протягом яких будуть існувати правовідносини, що регулюються цим актом.

 

8. Визначення показників результативності рішення.

 

 Прогнозними значеннями показників результативності  регуляторного акту будуть:

- розмір додаткових надходжень для використання на розвиток інженерно -  транспортної та соціальної інфраструктури міста;

- результати направлення  пайових  внесків на розвиток інфраструктури міста.

 

                  9. Заходи щодо відстеження результативності рішення.

 

   Для відстежень буде застосовано аналіз даних бюджетної звітності.

Під час прийняття регуляторного акту, у встановлені чинним законодавством строки, виконавчим комітетом Тетіївської міської ради з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта, проводитиметься базове відстеження результативності дії акту.

   Не пізніше двох років після набрання чинності регуляторним актом, з метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей, буде здійснене повторне відстеження результативності дії акту.

   Кожні три роки з моменту виконання заходів щодо проведення повторного відстеження результативності дії акту, при умові його чинності, проводитиметься періодичне відстеження його результативності.

 

  

 

Секретар ради                                                      І.Погоріла

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація