Телефони довіри Контакти Версія для людей з обмeженими можливостями

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА УТРИМАННЯ КЛАДОВИЩ МІСТА ТЕТІЄВА ТА СТАРОСТИНСЬКИХ ОКРУГІВ ТЕТІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДВАНАДЦЯТА  СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

    РІШЕННЯ

    м Тетіїв


 

Про затвердження Порядку функціонування

та утримання кладовищ міста Тетієва та

старостинських округів Тетіївської міської ради

 

        Заслухавши та обговоривши  поданий виконавчим комітетом  Тетіївської міської ради Порядок функціонування та утримання    кладовищ міста Тетієва та  старостинських округів Тетіївської міської ради , відповідно до Закону України «Про поховання та похоронну справу» ( ст. 8 ч. 6, ст.. 23), керуючись Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», пп.2  п.а  ст. 28 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»,   відповідно до ст. 33 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні,"  міська рада

    

                                      В И Р І Ш И Л А :

 

1. Затвердити Порядок функціонування та утримання кладовищ

міста Тетієва та старостинських округів Тетіївської міської ради

        ( додається).

 

     2. Повноваження по утриманню в належному стані  кладовищ в місті Тетієві

         покласти на КП «Житлокомунсервіс» в старостинських округах на

         КП «Дібрівка-Обрій».

 

     3. КП «Житлокомунсервіс» та КП «Дібрівка-Обрій» надати свої пропозиції 

         щодо надання платних послуг  на кладовищах міста та сіл  ОТГ.

 

 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну  

       депутатську комісію міської ради  з питань торгівлі, житлово -

       комунального господарства, побутового обслуговування,   

       громадського харчування та управління комунальною власністю.

 

          Міський голова                                               Р.Майструк

        29.10.2018р.

        №  356 - 12-VII

 

Начальник юридичного відділу                                               Н.М. Складена


 

 
                     Додаток 1
                                                          до рішення 12 сесії міської ради 7 скликання
                                                         Тетіївської міської ради  від 29.10 2018 р.

                                                                  № 356 - 12-VII


 

 

 ПОРЯДОК

функціонування та утримання кладовищ

м. ТетІЄва та старостинських округів ОТГ

 

 Порядок розроблено з метою реалізації положень Закону України «Про поховання та похоронну справу» та відповідно до Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України № 193 від 19.11.2003 р.

 

 1. Вимоги до розміщення та облаштування кладовищ
  1. Для  розміщення кладовищ,  здійснення поховань, надання ритуальних та похоронних послуг, комунальним підприємством «Житлокомунсервіс» в м. Тетієві та  в.о. старостами в старостинських округах надаються земельні ділянки у постійне користування відповідно до вимог земельного законодавства та гігієнічних вимог щодо облаштування і утримання кладовищ у населених пунктах України (ДсанПІН 2.2.2.028.99).
  2. Місця поховань (кладовища) повинні мати сплановану і впорядковану територію, упорядковані під'їзні шляхи, бути забезпеченими транспортним зв'язком з населеним пунктом.
  3. Функціонування кладовищ м. Тетієва  забезпечує комунальне підприємство «Житлокомунсервіс»,  в старостинських округах ОТГ в.о.старост.
  4. Територія кладовищ повинна бути обов'язково огороджена, поділена на ділянки-сектори, що відокремлюються поміж собою дорогами шириною 3,5м з розрахунку одностороннього руху. Місця для роз'їзду автотранспорту повинні розташовуватися на перехресті доріг і мати радіус повороту. Проїжджа частина центральної дороги повинна бути шириною від 6,5м до 9м.

Сектори території місць поховань поділяються на ряди та місця, відстань між рядами повинна бути один метр, між ділянками поховань в ряду - 0,5м.

Сектори можуть мати розміри 30x30, 30x40, 40x40, 40x50 метрів з розташуванням від 200 до 500 могил для забезпечення перенесення труни на руках від катафалка до місця поховання.

Згідно   зі   схемою   планування   кладовища   визначається   нумерація секторів, яка наноситься на показник у кутку сектора поблизу дороги.

 1. Кладовище облаштоване:
 • господарським двором, на якому розташовані допоміжні будівлі, ритуальні майданчики;
 • водопостачанням    для    поливання    зелених    насаджень,    водою,    яка передбачена для технічних потреб відвідувачів та персоналу;

 

 • освітленням: біля входу, на головних алеях, доріжках, що поділяють кладовища на окремі сектори;
 • спеціальними місцями для розміщення контейнерів зі сміттям, тощо; туалетами з водонепроникним вигребом, до якого забезпечено вільний під'їзд асенізаційного транспорту.

На території місць поховань не можуть бути розміщені об'єкти іншої, крім комунальної форми власності, за винятком намогильної споруди, склепу та колумбарної ніші, які є власністю особи, що придбала їх за власні кошти.

 1. Території місць поховань підлягають озелененню з найбільшим збереженням існуючих насаджень.

 

 1. Вимоги щодо експлуатації кладовищ,                           реєстрації поховань та перепоховань,                                    обліку намогильних споруд на місці поховань

 

 1. На вході до кладовища на спеціальному щиті вивішуються для населення основні положення Закону України «Про поховання та похоронну справу», інші нормативно-правові акти та режим роботи кладовища. Установлюється щит із зображенням схематичного плану кладовища, із зазначенням секторів з номерами, місць почесного поховання, напрямку головної алеї та основних доріг, розташування будівельних споруд, допоміжних будівель, громадського туалету тощо.
 2. Поховання померлих, чи їх праху після кремації здійснюється лише на підставі свідоцтва про смерть та оформленого в установленому порядку договору-замовлення на організацію та проведення поховання (далі договір-замовлення). 

Доставка труни з тілом померлого на кладовищах міста Тетієва  та старостинських округів ОТГ здійснюється спеціальним автотранспортом з дотриманням вимог санітарно-епідеміологічного законодавства.

Оформлення договору-замовлення та здійснення поховання проводиться відповідно до необхідного мінімального переліку вимог щодо порядку організації поховання і ритуального обслуговування населення, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003р. №193 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 08.09.2004р. за №1112/9711.

 1. За зверненням Виконавця волевиявлення чи особи, яка взяла на себе зобов'язання поховати померлого, на території кладовища безоплатно виділяється місце для поховання померлого.

На бажання Виконавця волевиявлення чи особи, яка взяла на себе зобов'язання   поховати   померлого,   для   поховання   двох  чи   більше померлих безоплатно виділяється місце для родинного поховання. Виконання волевиявлення померлого на поховання його тіла (останків) або праху на вказаному місці поховання, поряд з раніше померлими гарантується за наявності на вказаному місці поховання вільної ділянки землі   або   могили  раніше   померлого   близького   родича.   У   інших випадках    можливість    виконання    волевиявлення    померлого    про поховання його тіла на вказаному ним місці поховання визначається з урахуванням заслуг померлого перед суспільством і державою.

 1. Кожне поховання померлого здійснюється в окремій могилі.
 2. Довжина могили для дорослого повинна бути не менш двох метрів, ширина – 1м, глибина не менш 1,5м. від поверхні землі до кришки труни, з урахуванням місцевих ґрунтових кліматичних умов. У разі поховання померлих дітей розміри могили можуть бути відповідно зменшені.

Відстань від дна могили до рівня стояння ґрунтових вод повинна бути не менш 0,5м, висота намогильного гробка – 0,5м. У разі поховання тіла померлого в сидячому положенні, товщина ґрунту над тілом померлого від поверхні землі має бути не меншою за 1 метр.

 1. Поховання урн з прахом здійснюється в спеціально побудованих
  колумбаріях чи пристосованих для цього огороджувальних стінах
  кладовищ, конструкція яких повинна передбачати не більш трьох
  рядів ніш по вертикалі та забезпечувати вільний доступ до них.

Для поховання урни з прахом у землю виділяється місце розміром 0,8м х 0,8м, де можливе розташування декількох урн, виходячи з розрахунку встановлення їх по вертикалі. Глибина поховання не нормується.

На території кладовищ допускається улаштування, в межах місця поховання, відведеного у встановленому порядку, сімейних склепів. Виділення ділянок під будівництво, архітектурно-планувальні рішення та умови поховання в кожному конкретному випадку узгоджується з місцевими закладами санепідемслужби. Поховання померлих у сімейних склепах повинно здійснюватись у металевих, герметично запаяних трунах.

 1. Під кожну могилу надається ділянка таких розмірів:

Назва поховання

Розмір земельної ділянки

Розмір могили

 

 

Площа, кв.м

Довжина, м

Ширина, м

Довжина, м

Ширина, м

Родинне

6,6

2,2

3,0

2,0

1,0

Подвійне

4,8

2,2

2,2

2,0

1,0

Одинарне

3,3

2,2

1,5

2,2

1,0

Урна з прахом

0,64

0,8

0,8

0,8

0,8

Примітка: у разі поховання померлого в нестандартній труні виконується могила залежно від довжини труни.

 1. Рішенням виконавчого комітету Тетіївської міської ради у місцях поховань відведені сектори для почесних поховань. Рішення про почесне поховання приймається в кожному конкретному випадку.
 2. Для поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян від поховання яких відмовилися рідні, невпізнаних трупів надається земельна ділянка під одинарне поховання.
 3. Кожне поховання та перепоховання реєструється в спеціальній Книзі реєстрації поховань та перепоховань померлих громадян (далі - Книга реєстрації), форма якої затверджена Наказом Держжитлокомунгоспу України № 193 від 19.11.2003 р.

     Книга реєстрації поховань та перепоховань знаходиться в

м. Тетієві в директорів кладовищ,  в старостинських округах  в

в.о. старост.

Запис до Книги реєстрації здійснюється за роками, у цілому по кладовищу чи, де це необхідно, окремо за кожним сектором. Усі графи Книги реєстрації обов'язково заповнюються чорним або фіолетовим чорнилом. Виправлення написаного в Книзі реєстрації не допускається. Книга реєстрації має бути прошнурованою, пронумерованою та скріпленою печаткою. Книга реєстрації зберігається на кладовищі постійно, в разі ліквідації кладовища, передається на зберігання до міського архіву.

Після здійснення поховання Виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого, як користувачу місця поховання видається відповідне свідоцтво про поховання, яке дає право на встановлення намогильної споруди в межах могили, вирішення питання про проведення під поховання, облаштування місця поховання, здійснення інших дій, які не суперечать чинному законодавству.

 1. Перепоховання останків померлих допускається у виняткових випадках при наявності обґрунтованої причини. Для прийняття рішення щодо здійснення перепоховання останків померлого користувач місця поховання подає до КП «Житлокомунсервіс» та в.о. старостам в старостинських округах такі документи:
 • заяву користувача з обґрунтованими причинами перепоховання;
 • висновок місцевого закладу санепідемслужби про можливість ексгумації;
 • лікарське свідоцтво про смерть;
 • дозвіл виконавчого  комітету Тетіївської міської ради  на  поховання  останків  на іншому кладовищі.

За результатами розгляду поданих документів КП «Житлокомунсервіс» виноситься рішення про перепоховання останків померлого на інше місце поховання чи, у разі відсутності підстав, надається користувачу обґрунтована письмова відмова.

КП «Житлокомунсервіс» та в.о. старости забезпечують   оформлення   договору-замовлення   на перепоховання та призначає термін його проведення.

Ексгумація здійснюється як правило у зимовий період, через рік після поховання в піщаних ґрунтах і через три роки – при похованні у зволожених ґрунтах важкого механічного складу та глиняних ґрунтах. Ексгумація проводиться в присутності медичного працівника, участь якого при проведенні перепоховання забезпечує користувач. Винятком з правил є перепоховання урни з прахом, а також ексгумація трупа, яка здійснюється згідно із статтею 192 Кримінально-процесуального кодексу України.

Після ексгумації могила повинна бути засипана, поверхня ґрунту розрівняна та засіяна травою. Роботи по облаштуванню могили після ексгумації виконуються на підставі договору-замовлення з користувачем.

Про виймання останків із могили робиться запис у Книзі реєстрації, а при похованні в іншому місці робиться новий запис до Книги реєстрації.

 1. На могилах (місцях родинного поховання) у межах наданої земельної ділянки, можуть установлюватися намогильні споруди та елементи благоустрою могили.

Для установлення намогильної споруди користувач місця поховання подає  в м. Тетієві до КП «Житлокомунсервіс», в старостинських округах в.о.старостам такі документи:

 • оригінал свідоцтва про смерть похованого;
 • свідоцтво про поховання;
 • документи, що підтверджують придбання намогильної споруди, її ціну та дату реалізації;
 • реквізити виконавця намогильної споруди, гарантійний талон.

Після виконання робіт з облаштування могили користувач зобов'язаний забезпечити прибирання біля могили та винесення сміття до спеціально відведених місць на кладовищі. Установлені намогильні споруди реєструються КП «Житлокомунсервіс» та в.о.старости в Книзі обліку намогильних споруд (далі – Книга обліку).

Термін зберігання Книги обліку намогильних споруд постійний. Записи    до Книги обліку проводяться по мірі встановлення. Заповнюється Книга обліку в одному примірнику.

Усі намогильні споруди, що встановлюються на могилі, повинні відповідати стандартам та технологіям.

 

3. Утримання місць поховань

3.1. КП «Житлокомунсервіс»  та КП  «Дібрівка-Обрій  забезпечують:

 • на підставі договору-замовлення безперешкодний проїзд на території кладовища транспорту, який організовує та здійснює поховання померлого;
 • постійне прибирання алей, проїздів, доріжок та систематичне вивезення сміття;
 • справність водопроводу, дотримання чистоти та порядку в місцях загального користування;
 • проведення поточного та капітального ремонтів зовнішньої огорожі, будівель і споруд, замощення алей, доріг, доріжок та інших елементів благоустрою;
 • покіс трав;
 • охорону території кладовища, за рахунок коштів місцевого бюджету здійснює спецслужба, яка має дозвіл на охорону об'єктів.

3.2. На території кладовища забороняється:

 • порушувати тишу і порядок;
 • кататися на санках, ковзанах і лижах;
 • проводити обрізування, посадку та пересадку дерев без погодження з адміністрацією кладовища;
 • вигулювати та випасати тварин;
 • накопичення сміття не на визначеному для цього міста збирання;
 • встановлення  столів  і  лав  не  в  місцях  виділеної ділянки  для поховання.

3.3. Утримання  кладовищ,   військових  братських  та  одиночних  могил, земельних ділянок для почесних поховань, братських могил, а також могил померлих одиноких громадян, померлих осіб без певного місця проживання, померлих, від поховання яких відмовилися рідні, місць поховань знайдених невпізнаних трупів забезпечується  підприємствами,

визначеними виконавчим комітетом Тетіївської міської ради, за рахунок коштів міського бюджету.

Утримання місць поховань, що перебувають на державному обліку як об'єкти культурної спадщини, забезпечується спеціалізованим підприємством, визначеним виконавчим комітетом Тетіївської міської ради, із залученням органів охорони культурної спадщини відповідно до їх повноважень.

Утримання в належному естетичному та санітарному стані могил, місць    родинного поховання, намогильних споруд і склепів здійснюється відповідно їх користувачами (власниками) за рахунок власних коштів.

          3.4. Озеленення проводиться комунальними підприємствами «Житлокомунсервіс» та «Дібрівка-Обрій» навколо території кладовищ, всередині секторів поховання, в місцях, які не пов'язані з наступним порушенням ґрунтів, створюються зелені групи.

Озеленення на ділянках могил здійснюється користувачами могил з погодженням адміністрації кладовищ та в.о. старост для уникнення глибокого порушення ґрунтового покриву та намогильних споруд. Після отримання погодження до КП «Житлокомунсервіс»  та КП «Дібрівка-Обрій» подається відповідна заява.

            3.5.      У  разі  осквернення  могил,  місць  родинного  поховання,  навколишнього  руйнування  чи  викрадення  намогильних  споруд  та  склепів в місті Тетієві   директори кладовищ , в старостинських округах

 в.о. старост   повідомляють  правоохоронні  органи.

             3.6.   У  разі  природного  руйнування  намогильних  споруд, гарантійний  термін  яких  скінчився,  їх  відновлення  здійснюється  за  рахунок  користувача.

           3.7.    Відшкодування  власникам  матеріальних  збитків  здійснюється       у  разі   крадіжок,  осквернення  чи  пошкодження  намогильної  споруди               тільки  якщо  вона  зареєстрована  в  установленому  порядку.

 

 

 

             Секретар ради                                         С.М.Денисюк

  

 

                               Додаток 2
                                                          до рішення 12 сесії міської ради 7 скликання
                                                         Тетіївської міської ради  від 29.10 2018 р.

                                                                  № 356 - 12-VII

 

 

Необхідний мінімальний перелік

окремих видів ритуальних послуг

 

 

 1. Оформлення договору-замовлення на організацію та проведення поховання.
 2. Оформлення свідоцтва про поховання.
 3. Копання могили (викопування могили ручним або механічним способом, опускання труни з тілом померлого в могилу, закопування могили, формування намогильного насипу) в літній та зимовий періоди.
 4. Монтаж та демонтаж надмогильної споруди при організації підпоховання в існуючу могилу.
 5. Надання  автотранспорту  для  перевезення  померлих до кладовища.

        6. Надання дозволу на поховання громадян з іншої місцевості.

 

 

     

          Секретар ради                                         С.М.Денисюк

 

 

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація