Телефони довіри Контакти Версія для людей з обмeженими можливостями

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ В ОРЕНДУ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА ТЕТІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ТА НАРАХУВАННЯ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

Дев’ята сесія шостого скликання

м. Тетіїв 21 квітня 2011 року

РІШЕННЯ №105

Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду комунального майна Тетіївської міської територіальної громади та нарахування орендної плати

Керуючись Законом України « Про оренду державного та комунального майна», Законом України « Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», пп. 25 п. 1 статті 26 Законом України « Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

в и р і ш и л а :

1. Затвердити Положення про порядок передачі в оренду комунального майна Тетіївської міської територіальної громади та нарахування орендної плати ( додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію міської ради з торгівлі, житлово-комунального господарства побутового обслуговування, громадського харчування та управління комунальною власністю.

 

 

Міський голова Р.Майструк

Спеціаліст юридичного забезпечення Н.Складена

 

 

ДОДАТОК
до рішення 9 сесії VІ скликання 
від 21.04.2011р. № 105

ПОЛОЖЕННЯ 
про порядок передачі в оренду комунального майна Тетіївської міської територіальної громади та нарахування орендної плати

 1. Положення розроблено з метою створення єдиного організаційно - економічного механізму справляння плати за оренду цілісних майнових комплексів підприємств та установ міської комунальної власності, їх структурних підрозділів, нерухомого майна ( будівель, споруд, приміщень); іншого окремого індивідуально - визначеного майна за виключенням того майна, передача в оренду якого заборонена законодавством України, рішеннями міської ради та виконавчого комітету міської ради, прийнятими у межах їх повноважень.
 2. Підставою для передачі майна комунальної власності в оренду є відповідне рішення сесії міської ради. Передумовою до цього є звернення орендарів, погодження балансоутримувачів.
 3. Передача в оренду майна комунальної власності суб’єктам підприємницької діяльності ( крім суб’єктів, зазначених у п.15 цього Положення) здійснюється у конкурсних засадах, крім випадків, коли на конкурс подано лише одну заяву.
 4. договір оренди комунального майна укладається протягом тридцяти п’яти днів з дня прийняття сесією міської ради рішення про передачу його в оренду.
 5. При укладанні договору оренди сторони користуються Типовим договором. Типовий договір оренди затверджується рішенням міської ради (додається).
 6. Передача об’єкта в оренду орендареві оформляється актом приймання-передачі, здійснюється орендодавцем протягом п’яти днів з дня підписання договору оренди, якщо інше не визначено цим договором.
 7. Акт прийняття – передачі є обов’язковим додатком до договору оренди.
 8. У договір оренди можуть включатися, за погодженнями сторін для кожного окремого суб’єкта, додаткові умови благоустрою та освітлення прилеглої території, оздоблення фасаду будівлі, встановлення світлової реклами, які мають проводитись на підставі рішення виконавчого комітету.
 9. Оцінка об’єкта оренди здійснюється експертною організацією, яка має ліцензію на здійснення експертно-оцінюючої діяльності.
 10. Звіт про незалежну оцінку вартості об’єкта оренди затверджується рішенням міської ради та, у разі необхідності, рецензується.

 

 1. Розмір ставки орендної плати за 1 кв.м. орендованого приміщення встановлюється договором між орендодавцем та орендарем на рівні, визначеному експертом-оцінювачем та затверджується рішенням міської ради, крім випадків коли комунальне майно надається в оренду на конкурсній основі.
 2. Якщо комунальне майно орендується бюджетними організаціями, орендна плата вноситься за рахунок коштів, передбачених кошторисами на утримання даних установ.
 3. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого комунального майна бюджетними організаціями становить 1 ( одну) гривню.
 4. У разі визначення орендаря на конкурсних засадах орендна плата, визначена експертом-оцінювачем, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено на підставі конкурсної пропозиції переможця конкурсу.
 5. Орендарям - комунальним підприємствам, благодійним організаціям, збитковим і низькорентабельним підприємствам комунальної форми власності та молодіжним, дитячим, спортивним організаціям соціального спрямування розмір ставки орендної плати за 1 кв.м. орендованого приміщення, визначений експертом-оцінювачем, коригується на коефіцієнт 0,1.
 6. До плати за оренду комунального майна не включаються витрати на його утримання та плата за житлово-комунальні послуги.
 7. Орендна плата вноситься лише в грошовій формі.
 8. Розмір річної орендної плати за оренду майна може бути змінено на вимогу однієї сторони у випадку змін методики розрахунку або інших випадках, передбачених законодавством України.
 9. Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі.
 10. Орендна плата спрямовується стовідсотково комунальним підприємствам та установам, на балансі яких перебуває це майно.
 11. Передача орендованого майна в суборенду допускається лише за рішенням виконавчого комітету міської ради.
 12. Орендар зобов’язаний протягом дії договору оренди за свій рахунок проводити поточний ремонт об’єкту оренди.
 13. В разі виникнення потреби в орендаря перепланування або реконструкції орендованого комунального майна, орендар зобов’язаний отримати дозвіл виконавчого комітету та замовити проектно - кошторисну документацію. Вартість виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення пере планувальних робіт проводиться за власні кошти орендаря, які в подальшому не відшкодовуються.
 14. В разі необхідності, міська рада може вносити зміни та доповнення до даного Положення.

 

Секретар ради І.Погоріла

 

Аналіз регуляторного впливу
проекту рішення Тетіївської міської ради Київської області
«Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду комунального майна Тетіївської міської територіальної громади та нарахування орендної плати»

1. Визначення і аналіз проблеми, яку передбачається розв»язати шляхом державного регулювання
Цей регуляторний акт забезпечує створення єдиного організаційно-економічного механізму надання в оренду та справляння плати за оренду об»єктів комунальної власності.
2. Цілі державного регулювання
Цілями регуляторного акту є:

 1. введення в дію Положення про порядок передачі в оренду комунального майна Тетіївської міської територіальної громади та нарахування орендної плати;
 2. встановлення окремої орендної ставки для збиткових та низькорентабельних підприємств комунальної власності, молодіжним, дитячим, спортивним організаціям соціального спрямування.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією перевах обраного способу
Альтернативи не має.
4. Механізм реалізації мети
Запровадження регуляторного акта дозволить чітко здійснювати механізм надання в оренду та користування орендарями комунальним майном, а також розрахунок орендної плати.
5. Обґрунтування можливості досягнення поставлених цілей у разі затвердження запропонованого регуляторного акта і оцінка можливості проведення і виконання вимог регуляторного акта
Застосування Положення дозволить комунальним підприємствам - Орендарям за рахунок зменшення орендної плати зменшити свою заборгованість по зарплаті та комунальних послугах.
6. Визначення очікуваних результатів ухвалення запропонованого регуляторного акта
Регулювання впливає на інтереси органу місцевого самоврядування, держави та суб»єктів господарювання, які орендують комунальне майно.
7. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акта
Пропонується встановити необмежений строк дії регуляторного акта, що співвідноситься з цілями його прийняття. Зміни до регуляторного акта будуть вноситися в разі потреби або за результатами звіту про відстеження його результативності та у разі змін до чинного законодавства.
8. Визначення показників результативності регуляторного акта
Показниками результативності запропонованого проекту рішення міської ради є зникнення спірних питань при оренді комунального майна.
9.Визначення способів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта у разі його ухвалення
Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися першим заступником голови Тетіївської міської ради на підставі статистичних даних виходячи із зазначених показників результативності. Базове відстеження результативності регуляторного акта проводиться до набрання ним чинності. Повторне відстеження результативності регуляторного акта проводиться через два роки з дня набрання ним чинності. Періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється раз на три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності регуляторного акта.

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація