Телефони довіри Контакти Версія для людей з обмeженими можливостями

Місцевий бюджет на 2020 рік

 

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

Двадцять шоста сесія VII скликання

 

  РІШЕННЯ

"20" грудня 2019 року                                                                                                      

                          № 751-26-VII

 

Про місцевий бюджет Тетіївської міської ради

 (об`єднаної громади)
на  2020 рік

код бюджету 10508000000
 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування", Тетіївська міська рада   вирішила:             

1. Визначити на 2020 рік:

доходи місцевого бюджету у сумі 162 093 340 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету – 160 847 445  гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 1 245 895 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки місцевого бюджету у сумі 162 093 340  гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету – 153 821 263 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 8 272 077 гривень;

повернення кредитів до бюджету ОТГ , згідно з додатком № 4 до цього рішення;

надання кредитів до бюджету ОТГ , згідно з додатком № 4 до цього рішення;

профіцит загального фонду місцевого бюджету у сумі 7 026 182 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит спеціального фонду місцевого бюджету у сумі 7 026 182 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами/підпрограмами згідно з додатками 3 до цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у сумі 1000  грн.

4. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 5 до цього рішення.

5. Затвердити на 2020 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку  згідно з додатком № 6 до цього рішення.

6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду  бюджету ОТГ на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам.

7. Затвердити в складі видатків бюджету ОТГ кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм  згідно з додатком № 7 до цього рішення.

8. Установити, що у загальному фонді бюджету ОТГ на 2020 рік:

–  до доходів належать надходження, визначені ст. 64 Бюджетного кодексу України;

–  джерелами формування у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів шляхом внесення змін до рішення про бюджет ОТГ за результатами річного звіту про виконання міського та сільських бюджетів, що об’єднались  за попередній бюджетний період.

9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету ОТГ на 2020 рік у частині доходів є надходження, визначені ст. 69-¹ Бюджетного кодексу України, а також залишки коштів спеціального фонду міського та сільських бюджетів, що об’єднались  (крім власних надходжень бюджетних установ) шляхом внесення змін до рішення про бюджет ОТГ за результатами річного звіту про виконання бюджетів за попередній період.

10. Тетіївська міська рада визначає головним розпорядником коштів бюджету Тетіївської міської ради (об’єднаної громади) – юридично зареєстровану особу Фінансове управління Виконавчого комітету Тетіївської міської ради.

11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Фінансовому управлінню Виконавчого комітету Тетіївської міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

– позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету ОТГ, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

12. Надати право Фінансовому управлінню Виконавчому комітету Тетіївської міської ради:

– укладати в установленому порядку угоди з Управлінням Державної казначейської служби України у Тетіївському районі Київській області про отримання короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів  бюджету ОТГ, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в першу чергу на оплату праці з нарахування працівників бюджетних установ, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами;

– в межах загального обсягу бюджетних призначень окремо за бюджетною програмою по загальному та спеціальному фондах бюджету ОТГ за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету ОТГ та кошторисах, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

13. Надати право Фінансовому управлінню Виконавчого комітету Тетіївської міської ради:

–  відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків бюджету за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України, за погодженням з постійною комісією ради з питань з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку Тетіївської ОТГ та подальшим затвердженням на сесії міської ради;

– відповідно до статті 108 Бюджетного кодексу України делегувати Фінансовому управлінню Виконавчому комітету Тетіївської міської ради у міжсесійний період міської ради збільшувати (зменшувати) обсяги доходної та видаткової частини бюджету ОТГ в разі збільшення (зменшення) обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України та інших бюджетів, здійснювати їх розподіл (перерозподіл) між бюджетам ОТГ, головними розпорядниками коштів бюджету ОТГ, за погодженням з постійною комісією постійною комісією ради з питань з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку Тетіївської ОТГ.

14. Якщо після прийняття рішення про бюджет ОТГ повноваження щодо виконання функцій або надання послуг, на яке затверджене бюджетне призначення, передається в установленому порядку від одного розпорядника коштів бюджету ОТГ іншому головному розпоряднику бюджетних коштів, то дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншому головному розпоряднику бюджетних коштів, якому це доручено за процедурою визначеною частиною 6 статті 23 Бюджетного кодексу України.

15. Розпоряднику коштів бюджету ОТГ забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за електроенергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

16. Головному розпоряднику коштів бюджету ОТГ – Фінансовому управлінню Виконавчому комітету Тетіївської міської ради:

– у тижневий термін забезпечити складання і затвердження кошторисів доходів і видатків бюджетних установ, планів використання бюджетних коштів одержувачів коштів бюджету ОТГ і подати їх до Управління Державної казначейської служби України у Тетіївському районі Київській області;

– затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів призначень, затверджених розпоряднику бюджетних коштів.

17. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

18. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

19. Відповідно до пункту 18 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України починаючи з 2018 року на рівні бюджету ОТГ застосовується програмно-цільовий метод у бюджетному процесі.

20. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.

21. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської  ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку Тетіївської ОТГ.

 

 

 

                   Міський голова                                                    Майструк Р.В.

 

 

 

Додаток 1

до рішення сесії Тетіївської міської ради від 20.12.2019 №751-26-VII

"Про місцевий бюджет Тетіївської міської ради (об'єднаної громади) на 2020 рік"

ДОХОДИ

місцевого бюджету на 2020 рік

(грн)

 

Код

Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету

 

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

10000000

Податкові надходження

100365540.00

100295010.00

70530.00

0.00

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток,

податки на збільшення ринкової вартості

60374720.00

60374720.00

0.00

0.00

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

60355820.00

60355820.00

0.00

0.00

 

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів

платника податку у вигляді заробітної плати

 

47469520.00

 

47469520.00

 

0.00

 

0.00

 

 

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу,

що сплачується податковими агентами

 

 

2001530.00

 

 

2001530.00

 

 

0.00

 

 

0.00

 

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів

платника податку інших ніж заробітна плата

 

10240660.00

 

10240660.00

 

0.00

 

0.00

 

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за

результатами річного декларування

 

644110.00

 

644110.00

 

0.00

 

0.00

11020000

Податок на прибуток підприємств

18900.00

18900.00

0.00

0.00

11020200

Податок на прибуток підприємств та

фінансових установ комунальної власності

18900.00

18900.00

0.00

0.00

13000000

Рентна плата та плата за використання інших

природних ресурсів

109170.00

109170.00

0.00

0.00

13010000

Рентна плата за спеціальне використання

лісових ресурсів

99250.00

99250.00

0.00

0.00

 

 

13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку

рубок головного користування)

 

 

99250.00

 

 

99250.00

 

 

0.00

 

 

0.00

13030000

Рентна плата за користування надрами

9920.00

9920.00

0.00

0.00

 

13030100

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин

загальнодержавного значення

 

6870.00

 

6870.00

 

0.00

 

0.00

 

13030200

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого

значення

 

3050.00

 

3050.00

 

0.00

 

0.00

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

5629330.00

5629330.00

0.00

0.00

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні

підакцизних товарів (продукції)

816730.00

816730.00

0.00

0.00

14021900

Пальне

816730.00

816730.00

0.00

0.00

 

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів

(продукції)

 

3367900.00

 

3367900.00

 

0.00

 

0.00

14031900

Пальне

3367900.00

3367900.00

0.00

0.00

 

 

14040000

Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі

підакцизних товарів

 

1444700.00

 

1444700.00

 

0.00

 

0.00

18000000

Місцеві податки

34181790.00

34181790.00

0.00

0.00

18010000

Податок на майно

10114150.00

10114150.00

0.00

0.00

 

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової

нерухомості

 

7150.00

 

7150.00

 

0.00

 

0.00

 

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової

нерухомості

 

147450.00

 

147450.00

 

0.00

 

0.00

 

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів

нежитлової нерухомості

 

368250.00

 

368250.00

 

0.00

 

0.00

 

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів

нежитлової нерухомості

 

409050.00

 

409050.00

 

0.00

 

0.00

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

1470500.00

1470500.00

0.00

0.00

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

3907650.00

3907650.00

0.00

0.00

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

1487500.00

1487500.00

0.00

0.00

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

2199400.00

2199400.00

0.00

0.00

18011000

Транспортний податок з фізичних осіб

34500.00

34500.00

0.00

0.00

18011100

Транспортний податок з юридичних осіб

82700.00

82700.00

0.00

0.00

18030000

Туристичний збір

2700.00

2700.00

0.00

0.00

18030200

Туристичний збір, сплачений фізичними

особами

2700.00

2700.00

0.00

0.00

18050000

Єдиний податок

24064940.00

24064940.00

0.00

0.00

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

1149800.00

1149800.00

0.00

0.00

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

13973960.00

13973960.00

0.00

0.00

 

 

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік

дорівнює або перевищує 75 відсотків`

 

 

8941180.00

 

 

8941180.00

 

 

0.00

 

 

0.00

19000000

Інші податки та збори

70530.00

0.00

70530.00

0.00

19010000

Екологічний податок

70530.00

0.00

70530.00

0.00

 

 

19010100

Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в

атмосферне повітря двоокису вуглецю)

 

 

55620.00

 

 

0.00

 

 

55620.00

 

 

0.00

19010200

Надходження від скидів забруднюючих

речовин безпосередньо у водні об`єкти

2260.00

0.00

2260.00

0.00

 

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів

відходів як вторинної сировини

 

12650.00

 

0.00

 

12650.00

 

0.00

20000000

Неподаткові надходження

2089700.00

1385650.00

704050.00

12000.00

21000000

Доходи від власності та підприємницької

діяльності

49800.00

49800.00

0.00

0.00

21080000

Інші надходження

49800.00

49800.00

0.00

0.00

 

 

21080900

Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері

торгівлі, громадського харчування та послуг

 

 

4000.00

 

 

4000.00

 

 

0.00

 

 

0.00

 

 

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

34700.00

34700.00

0.00

0.00

 

21081500

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та

тютюнових виробів

 

11100.00

 

11100.00

 

0.00

 

0.00

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від

некомерційної господарської діяльності

1306250.00

1306250.00

0.00

0.00

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

928700.00

928700.00

0.00

0.00

 

22010300

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб,

фізичних осіб - підприємців та громадських

 

33900.00

 

33900.00

 

0.00

 

0.00

22012500

Плата за надання інших адміністративних

768100.00

768100.00

0.00

0.00

22012600

Адміністративний збір за державну

реєстрацію речових прав на нерухоме майно

124600.00

124600.00

0.00

0.00

 

 

 

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а

також плата за надання інших платних посл

 

 

 

2100.00

 

 

 

2100.00

 

 

 

0.00

 

 

 

0.00

22090000

Державне мито

373100.00

373100.00

0.00

0.00

 

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину

і дарування

 

337900.00

 

337900.00

 

0.00

 

0.00

 

22090400

Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів

(посвідок) та паспортів громадян України

 

35200.00

 

35200.00

 

0.00

 

0.00

 

 

 

22130000

Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими

державними адміністраціями, місцевими

 

 

 

4450.00

 

 

 

4450.00

 

 

 

0.00

 

 

 

0.00

24000000

Інші неподаткові надходження

47150.00

29600.00

17550.00

12000.00

24060000

Інші надходження

35150.00

29600.00

5550.00

0.00

24060300

Інші надходження

29600.00

29600.00

0.00

0.00

 

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища

внаслідок господарської та іншої діяльності

 

5550.00

 

0.00

 

5550.00

 

0.00

24170000

Надходження коштів пайової участі у розвитку

інфраструктури населеного пункту

12000.00

0.00

12000.00

12000.00

25000000

Власні надходження бюджетних установ

686500.00

0.00

686500.00

0.00

 

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно

із законодавством

 

686500.00

 

0.00

 

686500.00

 

0.00

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними

установами згідно з їх основною діяльністю

676500.00

0.00

676500.00

0.00

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ

10000.00

0.00

10000.00

0.00

30000000

Доходи від операцій з капіталом

480115.00

8800.00

471315.00

471315.00

31000000

Надходження від продажу основного

8800.00

8800.00

0.00

0.00

 

 

 

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових

коштів, власники яких невідомі

 

 

 

8800.00

 

 

 

8800.00

 

 

 

0.00

 

 

 

0.00

 

 

 

 

 

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники

яких невідомі

 

 

 

8800.00

 

 

 

8800.00

 

 

 

0.00

 

 

 

0.00

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних

активів

471315.00

0.00

471315.00

471315.00

33010000

Кошти від продажу землі

471315.00

0.00

471315.00

471315.00

 

33010400

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та

комунальної власності з розстроченням

 

471315.00

 

0.00

 

471315.00

 

471315.00

 

Усього доходів (без урахування

міжбюджетних трансфертів)

102935355.00

101689460.00

1245895.00

483315.00

40000000

Офіційні трансферти

59157985.00

59157985.00

0.00

0.00

41000000

Від органів державного управління

59157985.00

59157985.00

0.00

0.00

41020000

Дотації з державного бюджету місцевим

бюджетам

1161400.00

1161400.00

0.00

0.00

41020100

Базова дотація

1161400.00

1161400.00

0.00

0.00

41030000

Субвенції з державного бюджету місцевим

бюджетам

50813700.00

50813700.00

0.00

0.00

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету

місцевим бюджетам

46933400.00

46933400.00

0.00

0.00

41034200

Медична субвенція з державного бюджету

місцевим бюджетам

3880300.00

3880300.00

0.00

0.00

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим

бюджетам

4548900.00

4548900.00

0.00

0.00

 

 

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової

дотації з державного бюджету

 

 

4548900.00

 

 

4548900.00

 

 

0.00

 

 

0.00

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим

місцевим бюджетам

2633985.00

2633985.00

0.00

0.00

 

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок

коштів освітньої субвенції

 

1236370.00

 

1236370.00

 

0.00

 

0.00

 

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної

субвенції з державного бюджету

 

897615.00

 

897615.00

 

0.00

 

0.00

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету

500000.00

500000.00

0.00

0.00

X

Разом доходів

162093340.00

160847445.00

1245895.00

483315.00

 

ДОДАТОК 1

ДОДАТОК 2

ДОДАТОК 3

ДОДАТОК 4

ДОДАТОК 5

ДОДАТОК 6

ДОДАТОК 7

 

Секретар Тетіївської міської ради         Денисюк

Пояснювальна записка

до  рішення міської ради «Про місцевий бюджет Тетіївської міської ради (об’єднаної громади) на 2020 рік»

              

Підсумки виконання  бюджету Тетіївської міської ради (об’єднаної територіальної громади)  в 2019 році

Протягом 11 місяців 2019 року до загального фонду місцевого бюджету громади надійшло власних надходжень 85 178 985  грн., що більше факту минулого року на 8 173 135 грн., та  становить 95,21% від плану, затвердженого на 11 місяців.

Відношення фактичних до запланованих в розписі окремих видів доходів загального фонду бюджету у січні – листопаді 2019 році становлять:

податкові надходження виконані на 94,78%;

неподаткові надходження виконані на 132,91%;

доходи від операції з капіталом виконані на 151,56%.

Надходження дотацій та субвенцій за 11 місяців складають – 66 846 280  грн., в тому числі:

      - Базова дотація – 1 791 900  грн;

 • Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 4 569 521 грн.;
 • Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 38 094 800  грн.;
 • Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам–13 257 800 грн.;
 • Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1 909 650 грн.;
 • Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури  об’єднаних  територіальних громад – 3 936 000 грн.;
 • Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій – 529 000  грн.;
 • Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 150 123  грн.;
 • Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 538 742  грн.;
 • Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 730 775  грн.;
 • Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих  на підвищення  якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 498 645 грн. ;
 • Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 253 400  грн.;
 •   інші  субвенції  – 585 924  грн..

Прогноз доходів місцевого бюджету громади на 2020 рік

Формування доходів бюджету  об`єднаної територіальної громади Тетіївської міської ради  здійснено на основі норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів.

При прогнозуванні дохідної частини бюджету об`єднаної територіальної громади Тетіївської міської ради на 2020 рік було враховано статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2019 рік, прогнозні показники економічного і соціального розвитку на 2020 рік, підвищення мінімальної заробітної плати до 4 723 грн., а також фактичне виконання дохідної частини бюджету за 11 місяців 2019 року.   

Основні показники  бюджету об`єднаної територіальної громади Тетіївської міської ради на 2020 рік

Доходи

Обсяг доходів загального і спеціального фондів бюджету об`єднаної територіальної громади Тетіївської міської ради прогнозується на рівні 162 093 340 грн. , у т.ч. обсяг загального фонду – 160 847 445 грн. , обсяг спеціального фонду – 1 245 895 грн..

Обсяг податку на доходи фізичних осіб на 2020 рік в цілому по бюджету об`єднаної територіальної громади Тетіївської міської ради визначено у розмірі 60 355 820 грн.,  

Обрахування податку на доходи фізичних осіб проведено відповідно до норм Бюджетного кодексу України і Податкового кодексу України з урахуванням  соціальних пільг, передбачених законодавством, та податкової ставки у розмірі 18%. Враховано підвищення мінімальної заробітної плати до
4 723 грн., підняття в три етапи прожиткового мінімуму для працездатних осіб – з 01.01.2020 року до 2 027 грн., з 01.07.2020 року до 2 118 грн., з 01.12.2020  року до        2 189 грн..

Відрахування до бюджету громади податку на доходи фізичних осіб визначені від обсягу податку, обрахованого в цілому по громаді, 60%, як і передбачено ст. 64 Бюджетного кодексу. Питома вага податку у  прогнозному обсязі загального фонду бюджету власних надходжень становить 59,35%.

Прогноз обсягу податку на прибуток  підприємств комунальної власності міської ради  обраховано відповідно до положень розділу ІІІ Податкового кодексу України на підставі динаміки надходжень за попередній рік та очікуваного фінансового результату підприємств до оподаткування за 2019 рік. Ставка податку на прибуток зберігається на рівні 18%. Розрахункова сума податку становить 18 900  грн., що обрахована на рівні надходжень 2019 року. Питома вага податку у прогнозному обсязі загального фонду власних надходжень міського бюджету становить 0,02%.

По акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів прогнозний обсяг визначений у сумі 1 444 700 грн.. Питома вага податку у прогнозному обсязі загального фонду власних надходжень міського бюджету становить 1,42%. По акцизному податку з вироблених в Україні підакцизних товарів прогнозний обсяг визначений у сумі 816 730 грн. Питома вага податку у прогнозному обсязі загального фонду власних надходжень міського бюджету  становить 0,8 %. По акцизному податку з ввезених на митну територію  України підакцизних товарів прогнозний обсяг визначений у сумі 3 367 900 грн. Питома вага податку у прогнозному обсязі загального фонду власних надходжень міського бюджету  становить 3,31 %.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними та фізичними особами житлової та нежитлової нерухомості запланований на 2020 рік у сумі 931 900 грн.. Питома вага податку  у  прогнозному обсязі загального фонду міського бюджету становить 0,9%.

Земельний податок та орендна плата за землю заплановано на 2020 рік у сумі 9 065 050 грн.. Питома вага від прогнозного обсягу власних надходжень загального фонду бюджету об`єднаної територіальної громади міської  ради становить 8,9%.

Єдиний податок на 2020 рік запланований у сумі 24 064 940 грн.. Питома вага від прогнозного обсягу власних надходжень загального фонду бюджету об`єднаної територіальної громади Тетіївської міської ради становить 23,7 %.

Туристичний збір на 2020 рік запланований  у сумі 2700  грн. з врахуванням фактичних надходжень цих доходів у 2019 році.

Транспортний податок на 2020 рік запланований у сумі 117 200  грн. з врахуванням фактичних надходжень у 2019 році. Питома вага від прогнозного обсягу власних надходжень загального фонду бюджету об`єднаної територіальної громади Тетіївської міської ради становить 0,11 %.

         Розрахунок решти доходів загального фонду місцевого бюджету (неподаткові надходження, адміністративні штрафи, плата за надання адміністративних послуг, державне мито, доходи від власності та підприємницької діяльності ), які становлять  1 394 450  грн., обраховано відповідно  до чинного законодавства з врахуванням фактичних надходжень цих доходів у 2019 році. Питома вага податків у прогнозному обсязі  загального фонду міського бюджету становить  1,4 %.

       По загальному фонду виділено трансфертів на 2020 рік – 59 157 985  грн., з них:

 • Базова дотація – 1 161 400  грн;
 • Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 4 548 900  грн.;
 • Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 3 880 300  грн.;
 • Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 46 933 400  грн.;
 • Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 897 615 грн.;
 • Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1 236 370  грн.;
 •   інші  субвенції (Чорнобильські ліки) – 500 000  грн..

       Розрахунок екологічного податку проведено з урахуванням ставки податку, які визначені ст. 243, 245, 246 розділу VІІІ Податкового кодексу України, а також ст.69-1 Бюджетного кодексу України, відповідно до якої до бюджету об’єднаної територіальної громади зараховується 25 % екологічного податку. Прогнозна сума надходжень податку до спеціального фонду місцевого бюджету у 2020 році становить 76 080  грн..

        Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту планується на 2020 рік в сумі – 12 000  грн..

        Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу планується на 2020 рік в сумі – 471 315 грн..

Прогнозний обсяг власних надходжень бюджетних установ, які підпорядковані міській раді, визначений на підставі розрахунків розпорядників бюджетних коштів у обсязі 686 500  грн..

Загальні підходи до формування видатків

 бюджету об`єднаної територіальної громади Тетіївської міської ради на 2020 рік

Керуючись частиною 1 статті 20 та статтею 18 прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України,  бюджет об`єднаної територіальної громади Тетіївської міської ради на 2020 рік складено із застосуванням  програмно-цільового методу у бюджетному процесі.

При формуванні видаткової частини бюджету об`єднаної територіальної громади Тетіївської міської ради, спрямованої на утримання бюджетної сфери у 2020 році враховані обсяги міжбюджетних трансфертів (освітньої та медичної субвенцій), визначені у законі про Державний бюджет України на 2020 рік та власні ресурси бюджету об`єднаної територіальної громади Тетіївської міської ради.

Обсяг освітньої субвенції спрямовується виключно на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних установ.

Обсяг медичної субвенції визначено для спрямування на поточні видатки галузі, крім видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

З урахуванням вищезазначеного, загальний обсяг видатків бюджету об`єднаної територіальної громади Тетіївської міської ради в бюджеті на 2020 рік складає 162093340 грн.

Фонд заробітної плати працівникам бюджетної сфери на 2020 рік обраховано на існуючу штатну чисельність по тарифних розрядах по обов’язкових виплатах згідно чинного законодавства та з урахуванням:

- запровадження розміру мінімальної заробітної плати працівників бюджетної сфери з 01 січня – 4723 грн. та посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки – 2102 грн.;

- встановлення розміру єдиного соціального внеску на рівні 22%.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені з урахуванням спожитих натуральних показників у 2019 році, діючих тарифів та індексів прогнозного підвищення у 2020 році за обрахунками МФУ.

Видатки на харчування враховані згідно діючих нормативів пільговим категоріям населення, іншим категоріям населення. Відповідно в цілому видатки на харчування у порівнянні з 2019 роком не змінено.

Видатки в розрізі бюджетних програм бюджету

об`єднаної територіальної громади Тетіївської міської ради.

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (0110150)

 Розрахунками бюджету на 2020 рік на утримання органу місцевого самоврядування у загальному фонді бюджету передбачено  22 068 000 грн.

 Бюджет на 2020 рік забезпечує згідно чинного законодавства видатки на оплату праці, нарахування на неї, видатки на енергоносії та інші поточні видатки.

У  показниках на 2020 рік враховані видатки на:

- заробітну плату з нарахуваннями на неї – 19 154 000грн.;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 634 000 грн;

- інші видатки – 2 250 000 грн. (придбання канцтоварів, паперу, придбання ПММ, запчастин,вогнегасників,господарських товарів, сплата послуг зв’язку, Інтернет та періодичні видання, відрядження та інші).

-резервний фонд – 30 000 грн.

 Розрахунками бюджету на 2020 рік на утримання органу місцевого самоврядування у спеціальному фонді бюджету передбачено 450 000 грн., а саме: придбання комп”ютерної техніки та меблів - 200 000 грн., та придбання житла для дітей сиріт-250 000 грн.

          Інша діяльність у сфері державного управління (0110180)

Розрахунками бюджету на 2020 рік на реалізацію програм передбачено кошти  в сумі 650 000 грн., а саме:

-міська програма “Інформаційної політики та зв’язків з громадськістю” на 2016-2020 роки – 200 000 грн;

            - міська програма «Відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат,

здійснення представницьких та інших заходів Тетіївської міської ради на 2019-2020р.»

- 350 000 грн.;

           - міська програма «Захисник Вітчизни» на 2016-2020роки – 100 000 грн.

                    Первинна медична допомога населенню, що надається центрами

                        первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (0112111)

           На оплату енергоносіїв  ЦПМСД у бюджеті на 2020 рік передбачено 1 000 000 грн.

                              Оздоровлення та відпочинок дітей (0113140)

           Розрахунками бюджету на 2020 рік на оздоровлення та відпочинок дітей

передбачено 249 000 грн.(літній відпочинок дітей – 199 000 грн., перевезення дітей

до таборів – 50 000 грн.)

                    Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального

                                              забезпечення (0113242)

           У  показниках на 2020 рік на забезпечення функціонування міської програми

соціального захисту жителів Тетіївської територіальної громади «Турбота» на 2016-2020 роки плануються видатки в обсязі 500 000грн. (на матеріальну допомогу та  продуктові набори -300 000 грн., матеріальна допомога – 200 000 грн.), на фінансування комплексної програми підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей “Щаслива родина - успішна країна” на 2020-2022 роки передбачено кошти в сумі 330 000 грн.(придбання подарунків до дня Святого Миколая, пакунок малюка, продуктові набори, проведення заходів)

             Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок

                                  Чорнобильської катастрофи (0113050)

           Розрахунками до бюджету на 2020 рік передбачено відшкодування вартості

 ліків особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на суму 500 000 грн.

Забезпечення  діяльності

водопровідно–каналізаційного господарства (0116013)

          У 2020 році на утримання водопровідно-каналізаційного господарства за рахунок бюджету передбачено 2 500 000 грн. на реалізацію міської програми по поліпшенню водопостачання та водовідведення міста Тетієва на 2015-2020 роки  та 549 000 грн. на проектно-кошторисну документацію по об’єкту “Реконструкція каналізаційних очисних споруд”.

 

Організація благоустрою населених пунктів (0116030)

У 2020 році на благоустрій  сіл та міста Тетієва за рахунок бюджету  на  реалізацію  «Програми по розвитку благоустрою та інфраструктури Тетіївської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» на КП «Дібрівка-Обрій»  передбачено 6 168 000 грн., а саме:

-заробітна плата-3 000 000 грн.,

-ПММ-299 000 грн.,

-придбання запасних частин-150 000 грн.,

-обслуговування вуличного освітлення-300 000 грн.,

-обладнання для теплиці-170 000 грн.,

-загортання сміттєзвалищ-150 000 грн.,

-встановлення бетонної огорожі на кладовищах-250 000 грн.,

-оплата електроенергії-199 000 грн.,

-обслуговування водопроводу-250 000грн.,

-придбання табличок-50 000 грн.,

-ремонт зупинок-50 000 грн.,

-дрібне обладнання та матеріали-150 000 грн.,

-озеленення парків-150 000 грн.

-громадські бюджети-1 000 000 грн.

У 2020 році на благоустрій  сіл та міста Тетієва за рахунок бюджету  на  реалізацію  «Програми по розвитку благоустрою та інфраструктури Тетіївської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» на КП «Благоустрій»  передбачено -    8 389 720 грн., а саме:

-заробітна плата-4 000 000 грн.,

-ПММ-600 000 грн.,

-придбання запасних частин-400 000 грн.,

-придбання матеріалів-450 000 грн.,

 

-придбання електроматеріалів для вуличного освітлення-600 000 грн.,

-придбання солі-100 000 грн.,

-придбання посипкового матеріалу-100 000 грн.,

-оплата електроенергії-400 000 грн.,

-обслуговування міського полігону-100 000 грн.,

-придбання урн, контейнерів-274 900 грн.,

-придбання програмного забезпечення-60 000 грн.,

-послуги по супроводу програми-17 000 грн.,

-утримання міських кладовищ-100 000 грн.,

-будівництво кладовища  м. Тетіїв -500 000 грн.,

-придбання відеокамер-200 000 грн.,

-придбання комп’ютерної техніки-45 000 грн.,

-розробка проекту відведення земельної ділянки під сміттєзвалище-20 000 грн.,

-громадські бюджети-347 820 грн.

-видатки на витрати по стерилізації собак-50 000 грн.

-оплата виготовлення технічного звіту, щодо якісної характеристики грунтового покриву та розрахунок втрат сільськогосподарського виробництва-25 000 грн.

  Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

                              за рахунок коштів місцевого бюджету (0117461)                                                             

         Розрахунками до бюджету на 2020 рік передбачено витрати в сумі 7 127 182 грн., а саме: придбання піщано-щебеневої суміші - 400 000 грн., нанесення пішохідної розмітки-50 000 грн., придбання дорожніх знаків – 60 000 грн., придбання емульсії – 2 500 000 грн., придбання щебня – 300 000 грн., капітальний ремонт тротуарів -            3 817 182  грн.

                              Здійснення заходів із землеустрою (0117130) 

         Розрахунками до бюджету на 2020 рік передбачено 300 000 грн. на виготовлення

технічної документації на земельні ділянки та інвентаризацію земель.

             Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) (0117350)

        На виготовлення та коригування генеральних планів старостинських округів у розрахунках до бюджету на 2020 рік передбачено 683 315 грн.

            Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

                                                        (0117680)

         Розрахунками до бюджету на 2020 рік передбачено 60 000 грн. для реалізації

міської програми «Співробітництва з організаціями Всеукраїнської асоціації органів

місцевого самоврядування та іншими організаціями».

         На фінансування КП «Соціальний центр» Тетіївської міської ради (0113242)  у розрахунках до бюджету на 2020 рік передбачено 3 700 000 грн.

        На фінансування діяльності КП «Агенція регіонального розвитку» (0117693)у розрахунках до бюджету на 2020 рік передбачено 500 000 грн.

        Для фінансування КП «Муніципальна варта» (0118210) передбачено 800 000 грн.

Надання дошкільної освіти (0611010)

Розрахунками бюджету на 2020 рік на утримання дитячих дошкільних закладів освіти передбачено 12 284 700 грн. У 2020 році будуть утримуватися 15 дошкільних закладів, в т. ч. 9 дитячих садків в складі НВО.

У  показниках на 2020 рік враховані видатки на:

- заробітну плату з нарахуваннями на неї – 9 766 700 грн.;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1 401 040 грн.;

- медикаменти – 2 500 грн.;

- харчування – 820 000 грн.,

- інші видатки – 94 460 грн.

-громадські бюджети – 200 000 грн.

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами  (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (0611020)

 Розрахунками бюджету на 2020 рік на утримання загальноосвітніх шкіл  передбачено 68 040 837 грн., (в т.ч. за рахунок освітньої субвенції – 46 933 400 грн., яка спрямовується на оплату праці з нарахуваннями на неї педагогічним працівникам ).

 Бюджет на 2020 рік забезпечує згідно чинного законодавства видатки на оплату праці, нарахування на неї, медикаменти, харчування, видатки на енергоносії.

У  показниках на 2020 рік враховані видатки на:

- заробітну плату з нарахуваннями на неї – 61 820 720 грн.;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 3 962 860 грн.;

- медикаменти – 2 500 грн.;

- харчування – 1 050 000 грн., видатки на харчування враховані згідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» відповідно до денних норм на одну дитину;

- інші видатки – 845 122 грн.  (придбання канцтоварів, паперу, сплата послуг зв’язку, Інтернет , сплата за вивіз сміття, капітальний ремонт Тетіївського ліцею №2 та інші).

-громадські бюджети – 299 635 грн.

-поточний ремонт спортзалу школи с.Скибинці – 60 000 грн.

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти,

                          заходи із позашкільної роботи з дітьми (0611090)

Розрахунками бюджету на 2020 рік у загальному фонді бюджету передбачено

1 834 482 грн. на фінансування позашкільної освіти.

            У показниках на 2020 рік враховані видатки на:

            - заробітну плату з нарахуваннями – 1 600 000 грн.;

            - оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 223 882 грн.;

            - інші видатки – 10 600 грн.(придбання канцтоварів, відрядження та послуги).

           Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів (0611150)

           На фінансування методичного кабінету розрахунками бюджету на 2020 рік у загальному фонді бюджету передбачено 1 510 970 грн.

           У показниках на 2020 рік враховані видатки на:

            - заробітну плату з нарахуваннями – 664 110 грн.;

            - інші видатки – 846 860 грн.(перевезення дітей, послуги укртелеком, відрядження)

           Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (0611161)

           Розрахунками бюджету на 2020 рік передбачено 1 843 870 грн. на утримання бухгалтерії та господарчої групи.

           У показниках на 2020 рік враховані видатки на:

           - заробітну плату з нарахуваннями – 1 370 800 грн.;

           - інші видатки – 473 070 грн. (ПММ, запчастини, страхування транспортних засобів, відрядження та інше).

Інші програми та заходи у сфері освіти (0611162)

 Розрахунками бюджету на 2020 рік у загальному фонді бюджету передбачено 48 300 грн.(на виплату стипендій – 14 250 грн., допомога дітям-сиротам – 9 050 грн.,

по Програмі «Геній вироста з дитини» - 25 000 грн.).

              Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів (0611170)

          На фінансування інклюзивно-ресурсного центру розрахунками бюджету на 2020 рік у загальному фонді бюджету передбачено 1 586 244 грн.

           У показниках на 2020 рік враховані видатки на:

            - заробітну плату з нарахуваннями – 1 569 633 грн.;

            - інші видатки – 16 611 грн.(предмети, матеріали та відрядження)

                  Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних

                               дитячо-юнацьких спортивних шкіл (0615031)

          Розрахунками бюджету на 2020 рік передбачено 334 500 грн., в тому числі на:

          - заробітну плату з нарахуваннями – 330 000 грн.;

          - предмети, матеріали – 2 000 грн.

          - відрядження – 2 500 грн.   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах,   селах, об’єднаних територіальних громадах (3710160)

Розрахунками бюджету на 2020 рік на утримання фінансового управління передбачено 1 610 850 грн.

У  бюджеті на 2020 рік враховані видатки:

  - на заробітну плату – 906 670 грн.;

  - нарахування на оплату праці – 441 280 грн.;

  - інші видатки – 262 900 грн. (видатки на придбання програмного забезпечення

для розпорядників бюджетних коштів і одержувачів, придбання серверного обладнання, оргтехніки, на придбання паперу та канцтоварів, на відрядження та на оплату послуг Укртелекому та послуг по супроводу програми).

 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання(музичними,

художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)(1011100)

          У 2020 році на утримання музичної школи передбачено 2 791 900 грн.

          У бюджеті на 2020 рік враховані видатки :

          - на заробітну плату з нарахуваннями – 2 459 050 грн.;

          - на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 258 200 грн.;

          - на інші видатки – 74 650 грн.(канцтовари, господарські товари, відрядження, навчання по ТБ, телекомунікаційні послуги).          

Забезпечення діяльності бібліотек (1014030)

У 2020 році на утримання установ передбачено 2 733 920 грн.

У  бюджеті на 2020 рік враховані видатки:

  - на заробітну плату з нарахуваннями на неї – 2 400 000 грн.;

  - на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 219 860 грн.;

  - інші видатки – 114 060 грн. (канцтовари, господарські товари, будівельні матеріали, відрядження, навчання по ТБ, телекомунікаційні послуги).

 

                      Забезпечення діяльності музеїв і виставок (1014040)

У 2020 році на функціонування музею передбачено 204 200 грн.

У  бюджеті на 2020 рік враховані видатки:

          - на заробітну плату з нарахуваннями на неї – 143 300 грн.;

          - на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 46 300 грн.;

          - інші видатки – 14 600 грн. (канцтовари, господарські товари, відрядження, навчання по ТБ, телекомунікаційні послуги).

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (1014060)

У 2020 році на утримання установ передбачено 3 857 440 грн..

У  бюджеті на 2020 рік враховані видатки:

          - на заробітну плату з нарахуваннями на неї – 2 800 000 грн.;

          - оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 611 740 грн.;

- інші видатки – 445 700 грн. (канцтовари, господарські товари, будівельні матеріали, відрядження, поточний ремонт фасаду РБК, навчання по ТБ, телекомунікаційні послуги).

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (1014081)

         У 2020 році на утримання бухгалтерії відділу культури Тетіївської міської ради

передбачено 675 530 грн.

У  бюджеті на 2020 рік враховані видатки:

               - на заробітну плату з нарахуваннями на неї – 613 800 грн.;

-інші видатки – 61 730 грн.(придбання паперу, канцелярських товарів, відрядження, податки та збори, та інше).

      Інші  заклади та заходи в галузі культури і мистецтва ( 1014082)

         У показниках на 2020 рік на проведення культурних та святкових заходів  заплановано видатки в обсязі 300 500 грн.(по  програмі "По забезпеченню культурного розвитку Тетіївської територіальної громади" на 2019-2022 роки – 160 000 грн.,

програма "Підтримки та розвитку молоді Тетіївської ОТГ на 2019-2022 роки"Молодь Тетіївщини" – 80 000 грн., на виплату стипендій – 60 500 грн.).

   Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (1015041)

У 2020 році на утримання стадіону «Колос» передбачено 348 900 грн.

У  бюджеті на 2020 рік враховані видатки:

          - на заробітну плату з нарахуваннями на неї – 248 400 грн.;

          - оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 15 100 грн.;

- інші видатки – 85 400 грн.(придбання господарських товарів, ПММ, добрива, запчастин до косарок, навчання по ТБ).

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (0115032)

 Розрахунками бюджету на 2020 рік на фінансування ДЮСШ «Колосок» передбачено 400 000 грн.

Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад)      всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (1015053)

Розрахунками бюджету на 2020 рік на фінансування ТРО ВФСТ «Колос» передбачено 171 100 грн.

 Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної

                                та спортивної роботи(1015051)

Розрахунками бюджету на 2020 рік на фінансування ТТРО ВФСТ «Колос» передбачено 25 000 грн.

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських

                                   видів спорту (1015011)

Розрахунками бюджету на 2020 рік на перевезення учасників спортивних олімпіад і змагань передбачено 80 000грн.

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських

                                   видів спорту (1015012)

Розрахунками бюджету на 2020 рік на перевезення учасників спортивних олімпіад і змагань передбачено 58 000грн.

        Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

                                                           (1017325)

         Розрахунками бюджету на 2020 рік передбачено 535000 грн. капітальні видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу.

                       Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

                                                           (0118340)

         Розрахунками бюджету на 2020 рік передбачено 76 080 грн. з надходжень по екологічному податку на видатки по придбанню запасних частин для водопровідно-каналізаційного господарства

 

                    Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків

                      у сфері охорони здоровя за рахунок коштів медичної субвенції

                                                           (3719410)

          Розрахунками бюджету на 2020 рік передбачено передача медичної субвенції

до Тетіївського районного бюджету на утримання Центральної районної лікарні в сумі 3 880 300грн.

                                Інша субвенція з місцевого бюджету (3719770)

             Розрахунками бюджету на 2020 рік передбачено передача іншої субвенції

до Тетіївського районного бюджету в сумі 336 500 грн., а саме Управлінню соціального  захисту  населення - 100 000 грн., на фінансування трудового архіву - 36 500 грн., на ЦРЛ для придбання комп’ютерної техніки - 200 000 грн.

Начальник фінансового управління                                         Є.В. Ліщук

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація