Телефони довіри Контакти Версія для людей з обмeженими можливостями

ТРЕТЯ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ ВІД 15 БЕРЕЗНЯ 2018 РОКУ

 
   

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ТРЕТЯ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 м Тетіїв

 

                 Про затвердження звіту про

    виконання міського бюджету

    за  2017  року.

Відповідно до п.23 ст..26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в  Україні”, ст.80 Бюджетного кодексу України, та враховуючи висновки постійної комісії міської  ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку міста.

в и р і ш и л а:

   Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2017 року
по доходах  в сумі 25 281 268,07 грн.

по  видатках  в сумі  24 775 295,93  грн.

з перевищенням доходів над видатками в сумі 505 972,14грн.   згідно додатку 1 та 2.

 

 1. По загальному фонду в т.ч. по доходах  23 936 338,30 грн.

та по видатках  18 317 043,13  грн.

з перевищенням доходів над видатками  сумі  5 619 295,17 грн. згідно додатку 1 та 2.

 

 1. По спеціальному фонду по доходах 1 344 929,77 грн.

та по  видатках   6 458 252,80 грн.

з перевищенням видатків над доходами в сумі   5 113 323,03 грн.  згідно додатку 1 та 2.

 

 

       Міський  голова                                                           Р.В.Майструк

 

 

        Начальник юридичного відділу                                                    Н.М. Складена

 

15.03.2018 р.

№  80 -03-VII

            Додаток 1
            до  рішення  3 сесії 7 скликання від 15.03.2018р. №80-03-VIІ
Виконання доходної частини міського бюджету м.Тетієва за 2017 рік  
            грн.
  ККД   Затверджено на  2017 рік з урахуванням внесених змін  Фактичні надходження доходів 2017 р. Виконання
+/- у % до планових показників 2017 року
  10000000 Податкові надходження   21840100,00 22068849,54 228749,54 101,05
  11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   72300,00 72340,57 40,57 100,06
  13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 16000,00 3838,25 -12161,75 23,99
  14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   6944000,00 6250406,97 -693593,03 90,01
  18000000 Місцеві податки 14807800,00 15377282,53 569482,53 103,85
  18010000 Податок на майно 6092700,00 6004249,94 -88450,06 98,55
  18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 27500,00 34306,42 6806,42 124,75
  18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 110300,00 113450,84 3150,84 102,86
  18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 270900,00 270900,00 0,00 100,00
  18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 600000,00 738342,47 138342,47 123,06
  18010500 Земельний податок з юридичних осіб   1391000,00 1042453,89 -348546,11 74,94
  18010600 Орендна плата з юридичних осіб   1778000,00 2000665,68 222665,68 112,52
  18010700 Земельний податок з фізичних осіб   503000,00 323298,08 -179701,92 64,27
  18010900 Орендна плата з фізичних осіб   1380000,00 1128224,64 -251775,36 81,76
  18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 12000,00 2118,00 -9882,00 17,65
  18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 20000,00 18750,00 -1250,00 93,75
  18030000 Туристичний збір  600,00 2427,83 1827,83 404,64
  18040000 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року 100,00 -4287,00 -4387,00 0,00
  18050000 Єдиний податок   8714500,00 9374891,76 660391,76 107,58
  18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  870100,00 1032222,72 162122,72 118,63
  18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  6539000,00 7189548,53 650548,53 109,95
  18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 1305400,00 1153120,51 -152279,49 88,33
  20000000 Неподаткові надходження   1098100,00 1363963,27 265863,27 124,21
  21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   129100,00 285083,10 155983,10 220,82
  21050000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів  70000,00 46550,96 -23449,04 66,50
  21080000 Інші надходження   59100,00 238532,14 179432,14 403,61
  21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  44000,00 221732,14 177732,14 503,94
  21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 15000,00 16800,00 1800,00 112,00
  22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  871000,00 1002582,33 131582,33 115,11
  22010000 Плата за надання адміністративних послуг 530000,00 738445,03 208445,03 139,33
  22090000 Державне мито   341000,00 264137,30 -76862,70 77,46
  24000000 Інші неподаткові надходження   98000,00 76297,34 -21702,66 77,85
  30000000 Доходи від операцій з капіталом   11300,00 3325,49 -7974,51 29,43
  40000000 Офіційн трансферти 500200,00 500200,00 0,00 100,00
Всього без урахування трансферт 22949500,00 23436138,30 486638,30 102,12
Всього доходи загального фонду 23449700,00 23936338,30 486638,30 102,08
  СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ  
  10000000 Податкові надходження   6600,00 6903,29 303,29 0,00
  19010000 Екологічний податок 6600,00 6903,29 303,29 104,60
  20000000 Неподаткові надходження   151843,24 151776,44 -66,80 99,96
  24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 71200,00 71233,20 33,20 100,05
  25000000 Власні надходження бюджетних установ   80543,24 80543,24 0,00 100,00
  30000000 Доходи від операцій з капіталом   1031364,00 1186250,04 154886,04 115,02
  33010000 Кошти від продажу землі   1031364,00 1031364,00 0,00 100,00
  Всього доходи спеціального  фонду 1189807,24 1344929,77 155122,53 113,04
    Разом 24639507,24 25281268,07 641760,83 102,60

 

          Додаток 2
          до  рішення  3 сесії 7 скликання від 15.03.2018р. №80-03-VIІ
  Виконання видаткової частини міського бюджету м.Тетієва за 2017 рік  
          грн.
ККД   Затверджено на  2017 рік з урахуванням внесених змін  Фактично надійшло за 2017 рік Виконання
+/- у % до планових показників 2017 року
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ
0170 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 4633659,00 4455955,52 -177703,48 96,16
1220 Інші освітні програми 41200,00 40800,00 -400,00 99,03
3400 Інші видатки на соціальний захист населення 200000,00 199362,30 -637,70 99,68
3500 Інші видатки 574700,00 567791,71 -6908,29 98,80
4200 Інші культурно-освітні заклади та заходи 260000,00 225479,30 -34520,70 86,72
5041 Утримання комунальних спортивних споруд 461198,00 420475,36 -40722,64 91,17
5062 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 48802,00 46398,53 -2403,47 95,08
6010 Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства 771000,00 770343,27 -656,73 99,91
6052 Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства 2310000,00 2310000,00 0,00 100,00
6060 Благоустрій міст, сіл, селищ 4573110,00 4572915,43 -194,57 100,00
6650 Утримання та розвиток інфраструктури доріг 2937745,00 2937744,51 -0,49 100,00
7212 Підтримка періодичних видань (газет та журналів) 30000,00 30000,00 0,00 100,00
7410 Заходи з енергозбереження 30000,00 23480,00 -6520,00 78,27
7611 Охорона і раціональне використання водних ресурсів 5000,00 5000,00 0,00 100,00
7810 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 10000,00 5000,00 -5000,00 50,00
8021 Проведення місцевих виборів 500200,00 500200,00 0,00 100,00
8600 Інші видатки 536369,00 514947,20 -21421,80 96,01
8800 Інші субвенції 691250,00 691150,00 -100,00 99,99
  Усього  18614233,00 18317043,13 -297189,87 98,40
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ
0170 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 299498,24 243048,00 -56450,24 81,15
3500 Інші видатки 33500,00 33172,00 -328,00 99,02
4200 Інші культурно-освітні заклади та заходи 30000,00 30000,00 0,00 100,00
5041 Утримання комунальних спортивних споруд 12000,00 12000,00 0,00 100,00
5062 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 0,00 0,00 0,00 78,27
6010 Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства 909000,00 481579,05 -427420,95 52,98
6021 Капітальний ремонт житлового фонду 1021000,00 912132,73 -108867,27 89,34
6052 Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства 643600,00 638998,00 -4602,00 99,28
6060 Благоустрій міст, сіл, селищ 1404200,00 1276091,33 -128108,67 90,88
6310 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території 750000,00 682422,19 -67577,81 90,99
6650 Утримання та розвиток інфраструктури доріг 1042455,00 1036555,50 -5899,50 99,43
7310 Проведення заходів із землеустрою 68000,00 67364,66 -635,34 99,07
7410 Заходи з енергозбереження 315664,00 313341,45 -2322,55 99,26
7810 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 160000,00 149191,95 -10808,05 93,24
8060 Видатки на будівництво та реконструкцію релігійних споруд 54000,00 53719,95 -280,05 99,48
8370 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 40000,00 40000,00 0,00 100,00
8600 Інші видатки 127000,00 126996,00 -4,00 100,00
8800 Інші субвенції 354950,00 354950,00 0,00 100,00
9110 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 6700,00 6689,99 -10,01 99,85
  Усього  7271567,24 6458252,80 -813314,44 88,82
  Разом 25885800,24 24775295,93 -1110504,31 95,71
           
           
           
  Секретар ради  С.М.Денисюк      
           


 

 

РІШЕННЯ

 

 м Тетіїв

Про внесення змін та доповнень до рішення

І сесіїміської ради від25.01.2018 р.

№ 16-01-VII «Про бюджет Тетіївської

міської ради на 2018 рік»

         В зв’язку зі створенням виконавчих органів Тетіївської міської ради, відповідно до пп.3 п. 2 ст. 22 Бюджетного кодексу України та керуючись п. 23 р. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки та рекомендації  постійної  комісії з питань планування, бюджету, фінансів та соціально- економічного розвитку, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Внести наступні зміни та доповнення до рішення І сесії  міської ради від    25.01.2018 р. № 16-01-VII «Про бюджет Тетіївської міської ради на  2018 рік», виклавши  пункти в наступній редакції:

10. Тетіївська міська рада визначає головним розпорядником коштів бюджету Тетіївської міської ради (об’єднаної громади) – юридично зареєстровані особи: виконавчий комітет Тетіївської міської ради, управління освіти виконавчого комітету Тетіївської міської ради, відділ культури, релігії, молоді та спорту виконавчого комітету Тетіївської міської ради

11. Покласти на фінансове управління виконавчого комітету Тетіївської міської ради:

     - функції по формуванню дохідної та видаткової частини міського бюджету об’єднаної територіальної громади;

- здійснювати фінансування головних розпорядників коштів бюджету ОТГ в помісячних розписів доходів і видатків з урахуванням бюджетних зобов’язань, зареєстрованих в управлінні Державної Казначейської служби України у Тетіївському районі, фінансових можливостей бюджету та відповідно до досягнутого рівня виконання показників по мережі, штатах і контингентах, виконання обсягів робіт та надання послуг тощо;

- вчиняти організаційно-правові дії щодо здійснення місцевих запозичень, залучення позик на покриття тимчасових касових розривів бюджету ОТГ та здійснювати інші правові та організаційні дії щодо отримання, обслуговування, управління та повернення залучених коштів з урахуванням у бюджеті ОТГ на відповідний рік витрат на їх обслуговування та повернення.  

12. Надати право фінансовому управлінню виконавчому комітету Тетіївської міської ради:

– укладати в установленому порядку угоди з Управлінням Державної казначейської служби України у Тетіївському районі Київській області про отримання короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів  бюджету ОТГ, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в першу чергу на оплату праці з нарахування працівників бюджетних установ, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами;

– в межах загального обсягу бюджетних призначень окремо за бюджетною програмою по загальному та спеціальному фондах бюджету ОТГ за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету ОТГ та кошторисах, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

13. Надати право Тетіївському міському голові:

–  відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків бюджету за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України, за погодженням з постійною комісією ради з питань з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку Тетіївської ОТГ та подальшим затвердженням на сесії міської ради;

– відповідно до статті 108 Бюджетного кодексу України у міжсесійний період міської ради збільшувати (зменшувати) обсяги доходної та видаткової частини бюджету ОТГ в разі збільшення (зменшення) обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України та інших бюджетів, здійснювати їх розподіл (перерозподіл) між бюджетам ОТГ, головними розпорядниками коштів бюджету ОТГ, за погодженням з постійною комісією постійною комісією ради з питань з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку Тетіївської ОТГ.

15. Розпорядникам коштів бюджету ОТГ забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за електроенергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення,

      природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

16. Головним розпорядникам коштів бюджету ОТГ :

– у тижневий термін забезпечити складання і затвердження кошторисів доходів і видатків бюджетних установ, планів використання бюджетних коштів одержувачів коштів бюджету ОТГ і подати їх до Управління Державної казначейської служби України у Тетіївському районі Київській області;

– не приймати власних рішень щодо збільшення мережі закладів та чисельності працівників бюджетних установ, що склалися на 18 січня 2018 року;

– затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів призначень, затверджених розпоряднику бюджетних коштів.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської    ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку Тетіївської ОТГ.

 

Міський головаР.В.Майструк

 

15.03.2018 р.

№  81 -03-VII

 

 

РІШЕННЯ

 

 м Тетіїв

Про внесення змін до структури апарату

виконавчих органів Тетіївської міської ради

Відповідно до ст.. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-  економічного розвитку міста, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Внести зміни до рішення першої сесії міської ради сьомого скликання від 18.01.2018 р. № 06-01-VII   «Про затвердження структури апарату виконавчих органів Тетіївської міської ради», а саме:
 • в розділі 1 цифру «168» замінити на «181», а цифру «109» замінити на «114 штатних посад»
 • в розділі 2 підпункті 2.11. Відділ реєстрації - цифру «4» замінити на «6 

штатних посад»

 • в розділі 3 підпункт 3.1. Управління фінансів - цифру «4» замінити на

«7 штатних посад»

 •   у розділі 3 підпункт 3.2. Управління освіти – цифру «21» замінити на

«30 штатних посад»

 1. Затвердити структуру Управління фінансів виконавчого комітету Тетіївської міської ради в кількості – 7 штатних посад:
 • начальник Управління фінансів – 1 штатна посада
 • бюджетний відділ - 2  штатних посади
 • відділ доходів  - 2 штатних посади
 • відділ обліку та звітності - 2 штатних посади

 

Міський головаР.Майструк

 

15.03.2018 р.

№ 82 -03-VII

 

РІШЕННЯ

 

 м Тетіїв

Про передачу газових мереж, обєктів

та споруд ПАТ «Київоблгаз»

        З метою забезпечення ефективного використання, цільової та безаварійної експлуатації газових мереж, об’єктів та споруд на них, які є комунальною власністю громади Бурковецької сільської ради, поліпшення надання населенню послуг з газопостачання та приєднання до газорозподільчих мереж, посилення економічних основ місцевого самоврядування, керуючись нормами ст.. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.. 7 п. 1 Закону України «Про засади  функціонування ринку природного газу», Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 30 вересня 2015 року № 2494, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.11.2015 р. за № 1379/27824, враховуючи рішення 21 сесії сьомого скликання Бурковецької сільської ради від 10.01.2018р. № 94 та клопотання Бурковець-кого старостинського округу № 11 від 03.03.2018р. № 68, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Передати ПАТ «Київоблгаз» на праві господарського відання газові мережі, об’єкти та споруди на них, наведені у додатку № 1 до даного рішення.
 2. Укласти з ПАТ «Київоблгаз» строком на 25 років договір на господарське відання газовими мережами, об’єктами та спорудами на них, наведеними в додатку № 1 до даного рішення, згідно Договору на господарське відання складовими газорозподільної системи, затвердженого кодексом газорозподільних систем, затвердженого постановою Національної

     комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та  

     комунальних послуг 30 вересня 2015 року № 2494, зареєстровано

     в   Міністерстві юстиції України 06.11.2015 р. за № 1379/27824

Міський головаР.Майструк

        

15.03.2018 р.

№ 83 -03-VII

 

РІШЕННЯ

 

 м Тетіїв

 

Про електронне декларування посадовими

особами та депутатами Тетіївської міської

ради за 2017 рік

        Заслухавши інформацію  секретаря ради Денисюка С.М. про  електронне декларування посадовими особами та депутатами Тетіївської міської ради за 2017 рік, відповідно до положень статей 3, 45 Закону України «Про запобігання корупції», Законів України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, врахувавши висновки та рекомендації постійної депутатської комісії  з питань Регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та контролю за виконанням рішень міської ради та її виконавчого комітету, дотримання законності та  правопорядку, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Інформацію секретаря ради Денисюка С.М. про обов’язкове електронне декларування за 2017 рік посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатів  міської ради  взяти до відома.

2. Рекомендувати посадовим особам органів місцевого самоврядування, новообраним депутатамміської ради та депутатам міської та сільських рад повноваження яких закінчилися в 2017 році, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» до 1 квітня подати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік за формою, що визначається Національним агентством.

 

Міський головаР.В.Майструк

 

 

15.03.2018 р.

№  84 -03-VII

 

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація