Телефони довіри Контакти Версія для людей з обмeженими можливостями

РІШЕННЯ №252 ВІД 27.12.2016 РОКУ. ПРО БЮДЖЕТ М. ТЕТІЄВА НА 2017 РІК

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

Шістнадцята сесія сьомого скликання

 

м.Тетіїв                                                                             27 грудня 2016 року  

 

  РІШЕННЯ  № 252 

Про бюджет м. Тетієва на 2017 рік

 

        Відповідно  до статті 26 Закону України №280/97-ВР від 21.05.1997р. «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Тетіївська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1.                Визначити на 2017 рік:

-  доходи міського бюджету у сумі 21 754 200 грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету  21 269 500 грн., доходи спеціального фонду міського  бюджету 484700 грн. в тому числі бюджет розвитку 398000 грн., згідно з додатком №1 цього рішення;

-  видатки міського бюджету у сумі 21754200грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету  17170000 грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 4584200 грн.;

повернення кредитів до міського бюджету згідно із додатком №4 до цього рішення;

- надання кредитів з міського бюджету згідно із додатком №4 до цього рішення;

- загальний та спеціальний фонди міського бюджету є збалансованими, згідно з додатком  №2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів міського бюджету на 2017 рік за кодами типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та кодами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, у тому числі по загальному фонду17170000 грн. та спеціальному фонду 4854200грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.

3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету  у сумі 1000гривень.

4. Затвердити на 2017 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 5 до цього рішення.

5. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде  здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 6 до цього рішення.       

6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду обласного бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою:

-        оплата праці працівників бюджетних установ;

-        нарахування на заробітну плату;

-        придбання медикаментів та перев'язу вальних матеріалів;

-        забезпечення продуктами харчування;

-        оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

-        поточні трансферти населенню;

-        поточні трансферти місцевим бюджетам;

7. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію міських програм у сумі 17277600 грн. згідно з додатком № 7 до цього рішення.

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Виконавчому комітету Тетіївської міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

Надати право виконавчому комітету укладати від імені ради в установленому порядку угоди  про отримання зазначених короткотермінових позичок з  управлінням Державної казначейської служби України в Тетіївському районі.

9. Надати право виконавчому комітету Тетіївської міської ради в межах поточного бюджетного періоду:

- здійснювати на конкурсних засадах  на підставі моніторингу відсоткових ставок банківських установ розміщення тимчасово вільних коштів загального та спеціального фондів міського  бюджету на депозитних рахунках, згідно з Порядком визначеним Кабінетом міністрів України,  за погодженням з постійною комісією міської ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку міста.

10. Розпоряднику коштів міського бюджету, Виконавчому комітету Тетіївської міської ради, забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

11. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2017 рік:

-        до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України;

-        джерелами формування у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів шляхом внесення змін до рішення про міський бюджет за результатами річного звіту про виконання міського бюджету за попередній бюджетний період;

12.    Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського  бюджету на 2017 рік у частині доходів, фінансування є надходження, визначені статтею 69-¹ Бюджетного кодексу України, а також залишки коштів спеціального фонду міського бюджету (крім власних надходжень бюджетних установ) шляхом внесення змін до рішення про міський бюджет за результатами річного звіту про виконання міського бюджету за попередній бюджетний період.

13. У тижневий термін після затвердження міського бюджету забезпечити складання і затвердження кошторисів доходів і видатків бюджетних установ, планів використання бюджетних коштів одержувачів коштів міського бюджету і подати їх до Управління Державної казначейської служби України у Тетіївському районі Київській області для здійснення фінансування видатків.

14. Надати право  міському голові:  

- в процесі виконання міського бюджету у виняткових випадках за обґрунтованим поданням здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах міського бюджету:

приймати розпорядження про внесення змін до міського бюджету, з послідуючим затвердженням  на сесії, у частині розподілу.

15. У тижневий термін після затвердження міського бюджету забезпечити складання і затвердження кошторисів доходів і видатків бюджетних установ, планів використання бюджетних коштів одержувачів коштів міського бюджету і подати їх до Управління Державної казначейської служби України у Тетіївському районі Київській області для здійснення фінансування видатків.

16.  Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

17.   Це рішення набирає чинності з 01 січня 2017 року.

18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської  ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку міста..

 

Міський голова                                                          Р.В.Майструк

 

        м.Тетіїв

        27 грудня 2016 року

        №252-16-VII

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація