Телефони довіри Контакти Версія для людей з обмeженими можливостями

РІШЕННЯ №194 ВІД 12.10.2016 РОКУ. ПРО ЗАПРОВАДЖЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ МІСТА ТЕТІЄВА

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

 Тринадцята сесія сьомого скликання

 

            м. Тетіїв                                                 12 жовтня 2016 року

 

РІШЕННЯ № 194

Про запровадження громадського бюджету міста Тетієва

 

   З метою підвищення рівня відкритості міської влади, впровадження інноваційних механізмів залучення громадськості до розподілу частини коштів міського бюджету м. Тетієва, керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», міська рада

 в и р і ш и л а: 

 1. Затвердити Положення  про громадський бюджет міста Тетієва (додається).
 2. Установити обсяг коштів громадського бюджету м. Тетієва на 2017 рік в сумі 800 тис. грн.., максимальна сума коштів на один проект 200 тис. грн.
 3. Міському голові подати на розгляд і затвердження наступної сесії персональний склад номінаційного комітету.
 4. Організацію виконання даного рішення покласти на відділ міжнародного співробітництва та проектно-інвестиційної діяльності.
 5. Відділу з гуманітарних питань та внутрішньої політики оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Тетіївської міської ради.
 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування, бюджету, фінансів та соціально - економічного розвитку міста.

 

    Міський голова                                               Р.Майструк

м. Тетіїв

12 жовтня 2016 року

194 - 13- VII

 

                                                                                                                                                              Додаток

                                                                                                                                                              до рішення 13 сесії VІІ скликання                 

                                                                                                                                                              від 12.10.2016 р. № 194

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

           про громадський бюджет міста Тетієва 

1. Визначення понять

1.1. Громадський бюджет (бюджет участі) – це частина бюджету міста Тетієва, з якого здійснюється фінансування. визначених безпосередньо членами територіальної громади заходів, виконання робіт та надання послуг, відповідно до оформлених проектних пропозицій, які стали переможцями конкурсу

1.2. Проектна пропозиція – пропозиція, яка подана членом територіальної громади та має підтримку не менше 15 членів територіальної громади (крім автора), яка не суперечить законодавству, реалізація якої належить до компетенції органів місцевого самоврядування, може бути реалізована протягом бюджетного року з врахуванням обсягу коштів, пріоритетних напрямків визначених сесією ради та оформлена за формою згідно із Додатком 1.

1.3. Конкурс – це відбір проектних пропозицій, який дає можливість відібрати кращі з надісланих на розгляд пропозицій шляхом голосування членами територіальної громади міста.

1.4. Номінаційний комітет – створений рішенням сесії ради орган для координації процесу відбору проектних пропозицій для фінансування з громадського бюджету, попереднього розгляду та оцінки поданих проектів, аналізу поданих проектів для фінансування з громадського бюджету, контролю за виконанням відібраних проектних пропозицій та попереднього розгляду звіту про виконання проектів відібраних для фінансування з громадського бюджету. До складу комітету входять не менше 7 членів з числа представників громадських об’єднань, депутати міської ради, службовці структурних підрозділів виконавчого комітету.

1.5. Автор -  член територіальної громади міста, який в порядку визначеного цим положенням підготував та подав проект для фінансування з громадського бюджету.

2. Загальні положення

2.1. Фінансування громадського бюджету (бюджету участі) у місті Тетієві проводиться за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел.

2.2. Загальний обсяг громадського бюджету (бюджету участі) на один бюджетний рік визначається рішенням ради та становить не менше 1% від загальної суми видатків бюджету.

2.3. За рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) фінансуються  проекти членів територіальної громади міста, реалізація яких можлива протягом одного бюджетного року.

2.4. У випадку, якщо реалізація проекту передбачає використання земельної ділянки, приміщення чи об’єкту, вони повинні належати до комунальної власності.

2.5. Сесія Тетіївської міської ради щороку може визначати пріоритетні напрямки для фінансування проектних пропозицій в рамках громадського бюджету.

3. Порядок утворення, права та обов’язки номінаційного комітету

3.1.Номінаційний комітет – колегіальний постійно діючий консультативний орган що утворюється за рішенням ради, який координує організацію виконання громадського бюджету, попередньо розглядає проектні пропозиції авторів, дає свої висновки та рекомендації щодо проектів, попередньо розглядає звіт за виконання проектів громадського бюджету.

3.2. Персональний склад номінаційного комітету затверджується рішенням ради за поданням міського голови. Міський голова подає персональний склад для затвердження на основі пропозицій від громадських організацій, депутатів міської ради.

3.3. Не менше як по 1/3 від загального складу номінаційного комітету складають представники громадських організацій та представники депутатських фракцій ради.

3.4. Права номінаційного комітету:

- отримувати інформацію про хід реалізації проектів які фінансуються громадським бюджетом

- подавати висновки та рекомендації щодо проектів поданих для фінансування громадським бюджетом

- визначати уповноваженого представника для доповідей та співдоповідей з питань громадського бюджету на засіданні виконавчого комітету, засіданнях постійних депутатських комісій і пленарних засіданнях ради.

- визначати проекти рекомендовані для підтримки громадським бюджетом

- попередньо розглядати проекти звітів про виконання проектів у рамках громадського бюджету

- заслуховувати керівників структурних підрозділів, посадових осіб комунальних підприємств, установ та організацій з питань реалізації проектів громадського бюджету

3.5. Обов’язки номінаційного комітету:

- надавати висновки та рекомендації до кожного проекту поданого для реалізації в рамках громадського бюджету

- рекомендувати проектні пропозиції для виставлення на голосування членами територіальної громади;

- попередньо розглядати проекти звітів про виконання проектів у рамках громадського бюджету;

- проводити свої засідання гласно та відкрито, публікувати протокол засідання і завчасно повідомляти через офіційний веб-сайт ради про час та місце засідання;

3.6. Номінаційний комітет працює у формі засідань. Рішення на засіданні номінаційного комітету ухвалюються більшістю членів від загального складу. Міський голова та депутати ради можуть брати участь в роботі комітету з правом дорадчого голосу.

3.7 На своєму першому засіданні номінаційний комітет обирає зі свого складу голову комітету та секретаря комітету. Як правило секретарем комітету є представник уповноваженого структурного підрозділу виконавчого комітету.

3.8. Протоколи засідань, висновки та рекомендації підписуються головою комітету та секретарем комітету. Всі протоколи, висновки та рекомендації оприлюднюються на офіційному веб-сайті ради.

4. Порядок подання проектів

4.1. Проекти, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету у місті Тетієві, може подати будь-який член територіальної громади міста з урахуванням вимог п.п. 4.2, 4.3 та 2.5.

4.2. Проекти, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі), може стосуватись лише одного об’єкта, що належить до комунальної власності міста (наприклад, вулиці, парку, установи).

4.3. Для проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету у місті, необхідно заповнити бланк за формою згідно з Додатком 1 до цього Положення.

До проекту додається список з підписами щонайменше 15 членів територіальної громади міста Тетієва, за формою згідно із Додатком 2 до цього Положення, які підтримують пропозицію (проект).

4.4. Проекти подаються в паперовому та електронному вигляді до уповноваженого структурного підрозділу виконавчого комітету міської ради.

4.5. Кожен член території громади  міста Тетієва може подати не більше ніж один проект, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету.

4.6. Проекти приймаються щороку, починаючи з березня протягом 120 календарних днів( в 2016 році з 17 жовтня по 17 листопада) шляхом заповнення спеціальної форми на офіційному веб-сайті ради. Проекти також надсилаються у паперовому вигляді до уповноваженого структурного підрозділу виконавчого комітету.

4.7. Заповнені бланки проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (за винятком сторінок, які містять персональні дані авторів проекту і на розповсюдження яких останні не дали своєї згоди), оприлюднюються у розділі «Громадський бюджет» на офіційному веб-сайті Тетіївської міської  ради.

4.8. Автор проекту може у будь-який момент зняти свій проект з розгляду, але не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку голосування.

4.9. Об’єднання Проектів можливе лише за взаємною згодою авторів.

4.10. Внесення змін щодо суті пропозиції (проекту) можливе лише за згодою авторів проекту.

5. Порядок аналізу та розгляду проектів

5.1. Відділ міжнародного співробітництва та проектно-інвестиційної діяльності  виконавчого комітету веде реєстр отриманих пропозицій та проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету.

5.2. Після перевірки повноти і правильності заповнення бланку проекту згідно із Додатком 1 та Додатком 2 цього Положення, а також зібраних підписів:

5.2.1. передає копію проекту до відповідних структурних підрозділів виконавчого комітету, комунальних підприємств та постійних депутатських комісій для підготовки пропозицій та зауважень до кожного проекту;

5.2.2. у разі, якщо проект є неповний або заповнений з помилками, відповідальна особа по телефону або електронною поштою повідомляє про це автора проекту з проханням надати необхідну інформацію або внести корективи протягом 7 календарних днів з дня отримання відповідної інформації. У випадку відмови внести корективи, або якщо такі корективи не були внесені протягом 7 календарних днів з дня отримання відповідної інформації, пропозиція відхиляється;

5.3. Відділ міжнародного співробітництва та проектно-інвестиційної діяльності Тетіївської міської ради:

5.3.2. протягом 14 календарних днів з дня отримання пропозицій (проектів), здійснюють їх аналіз, з урахуванням положень пункту 5.2.2;

5.3.3. Зауваження та пропозиції до проектних пропозицій одразу передають на розгляд номінаційного комітету;

5.4. Будь-які втручання в проектні пропозиції, зокрема, зміни об’єкта чи об’єднання з іншими, можливі лише за згодою авторів.

5.5. Проектні пропозиції з зауваженнями та пропозиціями згідно з пунктом

5.3.3 Відділ міжнародного співробітництва та проектно-інвестиційної діяльності розміщує у розділі “Громадський бюджет” на офіційному веб-сайті Тетіївської міської ради, а також передає для розгляду на засіданні номінаційного комітету, з метою оцінки проектів, подання висновків та рекомендацій проектів.

5.6. За результатами розгляду номінаційного комітету, уповноважений робочий орган укладає переліки позитивно і негативно оцінених проектів

5.7. Подані проектні пропозиції, які були прийняті до розгляду міською радою та пройшли оцінку номінаційного комітету із зазначенням результатів розгляду кожного проекту, разом з додатками розміщуються у розділі “Громадський бюджет” на офіційному веб-сайті Тетіївської міської ради.

6. Організація голосування

6.1. Голосування проводиться протягом 15 днів ( в 2016 році – 9 днів) після попереднього розгляду номінаційним комітетом та оприлюднення всіх проектів на офіційному веб-сайті ради.

6.2. Відбір проектів для фінансування за рахунок коштів громадського бюджету, які отримали позитивну оцінку і були виставлені на голосування, здійснюють члени територіальної громади міста Тетієва на офіційному веб-сайті ради та бюлетенями в пунктах для голосування.

6.3. Перелік пунктів для голосування, форму бюлетеня та процедуру підрахунку відповідно до пункту 6.1. цього Положення має визначається рішенням номінаційного комітету на основі пропозицій структурних підрозділів виконавчого комітету та оприлюднюється не пізніше як за 14 календарних днів до дня початку голосування.

6.4. У пунктах для голосування відповідно до пункту 6.1 цього Положення можна отримати бюлетені для голосування, а також перелік та інформацію про проекти, що беруть участь у голосуванні.

6.5. Голосування згідно з пунктом 6.1. відбувається шляхом опускання заповненого бюлетеня в скриньку для голосування у спеціально визначених пунктах для голосування.

6.6. Голосування триває протягом 15 ( в 2016 році – 9 )  календарних днів з дня почату голосування, 8.00 до 17.00 години у визначених пунктах для головування.

6.7. Підрахунок голосів, відданих за допомогою бюлетенів на офіційних пунктах голосування, на своєму засіданні здійснює Номінаційний комітет. Голова Номінаційного комітету завчасно через офіційний веб-сайт ради повідомляє про час та місце проведення підрахунку. Підрахунок здійснюється в порядку визначеному Виконавчим комітетом міської ради.

7. Встановлення результатів та визначення переможців

7.1. Встановлення підсумків голосування передбачає підрахунок голосів через електронне голосування та підрахунок голосів у бюлетенях, відданих за кожну окремо виставлену на голосування проектну пропозицію.

7.2. У разі, якщо проекти набирають однакову кількість голосів, то пріоритетними вважаються ті, які потребують менший об’єм фінансування.

7.3. Рекомендованими до реалізації вважатимуться ті проектні пропозиції, які набрали найбільшу кількість голосів, з урахуванням положень пунктів 7.5., до вичерпання обсягу коштів громадського бюджету в місті Тетієві, виділених на реалізацію громадського бюджету на поточний рік.

7.4. У разі нестачі коштів на реалізацію пропозиції чергового проекту з переліку, складеного відповідно до норм пункту 7.3, до уваги береться перша з пропозицій переліку, орієнтовна вартість реалізації якого не призведе до перевищення суми коштів, виділених для реалізації проектів.

7.5. Проекти, які шляхом голосування відповідно до розділу 7.3 були рекомендованими, виносяться на розгляд найближчої чергової сесії міської ради.

7.6. Пропозиції, які будуть затвердженні рішенням сесії міської ради, підлягають фінансуванню.  

8. Порядок звітування за результатами реалізації проектів

8.1. За результатами реалізації проектів відібраних для фінансування за рахунок коштів громадського бюджету головні розпорядники бюджетних коштів, комунальні підприємства, установи та організації що брали участь в реалізації проектів звітують на засіданні виконавчого комітету та подають письмовий звіт.

8.2. Міський Голова готує консолідований звіт за результатами звітування головних розпорядників бюджетних коштів, комунальні підприємства, установи та організації та доповідає по ньому на сесії ради.

8.3. Звіти головних розпорядників бюджетних коштів, комунальних підприємств, установ та організацій що брали участь в реалізації проектів які фінансувались з громадського бюджету та консолідований звіт оприлюднюється на офіційному веб-сайті ради.

8.4. Форму звіту та строк звітування визначається рішенням виконавчого комітету Тетіївської міської ради.

 

                            Секретар ради                                                    І.Погоріла

 

                                                                                                                                                    Додаток № 1

                                                                                                                                                                              до Положення про громадський

                                                                                                                                                          бюджет м. Тетієва 

ПЛАН ЗАХОДІВ

До Положення про громадський бюджет міста Тетієва 

 

п/п

Зміст заходів

Виконавці

Термін

виконання

1

2

3

4

1

Подання проектних пропозицій відповідно до форми заявки визначеної Додатком 1 з врахуванням, обсягу коштів та пріоритетів визначених міською радою

Автори

Щорічно протягом 120 календарних днів з дати визначеної сесією ради

(2016 р.- 30 днів)

2

Створення реєстру поданих проектних пропозицій та їх  сканування.

Відділ міжнародного співробітництва та проектно-інвестиційної діяльності

Протягом 5 робочих днів після закінчення терміну подання проектів

3.

Перевірка повноти та правильності заповнення бланку заяви визначеної Додатком 1 та внесення в реєстр проектних пропозицій.

Відділ міжнародного співробітництва та проектно-інвестиційної діяльності

Протягом 5 робочих днів з дня отримання проектної заявки

4

Передача перевірених проектних пропозицій до структурних підрозділів Тетіївської міської ради.

Відділ міжнародного співробітництва та проектно-інвестиційної діяльності

Протягом 3 робочих днів після перевірки заповнення бланку пропозицій

5

Підготовка пропозицій та зауважень до поданих проектних пропозицій за змістом та можливістю їх реалізації.

Структурні підрозділи виконавчого комітету

Протягом 15 робочих днів з дати отримання проектних пропозицій

6

Розгляд на засіданні Номінаційного комітету пропозицій та зауважень від структурних підрозділів виконавчого комітету щодо кожної проектної пропозиції. Підготовка висновків та рекомендацій щодо кожної проектної пропозиції

Номінаційний комітет

 

Протягом 5 робочих днів після отримання останньої карти аналізу пропозицій

7

Розміщення проектних пропозицій на офіційному веб-сайті Тетіївської міської ради зі всіма додатками (зауваженнями та пропозиціями від структурних підрозділів, висновками та рекомендаціями номінаційного комітету).

Відділ міжнародного співробітництва та проектно-інвестиційної діяльності

Протягом 5 робочих днів після закінчення створення реєстру поданих проектів

8

Розміщення на офіційному веб-сайті Тетіївської міської ради:

-    реєстру проектних пропозицій які отримали позитивні висновки та рекомендації

-    реєстр проектних пропозицій, які отримали негативну оцінку (із обґрунтуванням)

Відділ міжнародного співробітництва та проектно-інвестиційної діяльності

Протягом 3 робочих днів з після остаточного визначення проектів

9

Визначення номінаційним комітетом офіційних пунктів для голосування бюлетенями, форми бюлетеня для голосування та порядку підрахунку голосів

Відділ міжнародного співробітництва та проектно-інвестиційної діяльності

Протягом 14 календарних днів з початку дати голосування визначеної протоколом Координаційної ради

10

Проведення голосування

Члени територіальної громади міста

Протягом 15 календарних днів ( 2016р. – 9днів)

11

Підрахунок голосів відповідно до отриманих заповнених бланків для голосування та підсумків електронного голосування на офіційному веб-сайті ради

Номінаційний комітет

Протягом 5 робочих днів після закінчення голосування

12

Встановлення підсумку голосування та визначення проектів-переможців, які будуть фінансуватися в рамках Програми

Номінаційний комітет

Протягом 5 робочих днів після закінчення голосування

13

Розміщення на офіційному веб-сайті Тетіївської міської ради результатів голосування.

Номінаційний комітет, відділ з гуманітарних питань та внутрішньої політики

Протягом 3 робочих днів після закінчення голосування

14

Обов’язкове включення головними розпорядниками коштів до бюджетних запитів на відповідний бюджетний період проектів-переможців враховуючи вимоги діючого законодавства.

Головні розпорядники коштів

Відповідно до вимог ст. 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України

15

Включення бюджетного запиту, із проектом-переможцем, до проекту міського бюджету перед поданням його на розгляд виконавчому комітету міської ради.

Відділ фінансів, обліку та звітності

Відповідно до вимог ст. 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України

16

Виконання головними розпорядниками проектів-переможців.

Головні розпорядники коштів

Протягом бюджетного року

17

Офіційне подання головними розпорядниками коштів, структурними підрозділами виконавчого комітету, комунальними підприємствами, установами та організаціями виконавчому комітету річного звіту щодо виконання проекту-

переможця, із результативними показниками та показниками затрат, продукту, ефективності, якості та фото виконаного об’єкту.  Розміщення відповідних звітів на офіційному веб-сайті Тетіївської міської ради.

Головні розпорядники коштів, міський голова

Протягом 10 робочих днів після виконання завдання

18

Підготовка та оприлюднення на сесії ради консолідованого звіту на основі звітів головних розпорядників за результатами реалізації проектів-переможців.

Міський голова

 

 

                            Секретар ради                                                    І.Погоріла

 

                                                                                                                                                  Додаток № 2

                                                                                                                                                                             до Положення про громадський

                                                                                                                                                         бюджет м. Тетієва 

БЛАНК-ЗАЯВА

ПРОЕКТУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКОГО ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ м.Тетіїв

В 201__РОЦІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата надходження      

 

(заповнюється головою, секретарем або одним з уповноважених членів Робочої групи)

Включено до реєстру поданих проектів за №  

 

 

 

 

(заповнюється головою, секретарем або одним з уповноважених членів Робочої групи)

ПІП та підпис особи що реєструє: _____________________________________ (заповнюється головою, секретарем або одним з уповноважених членів Робочої групи)        

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

 1.  Назва проекту (не більше 20 слів): 

……………………………………………………………………………………..……………

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………..…………

2.  Напрямки проекту (необхідне підкреслити і поставити знак «x»):

 • естетичне облаштування міста -  □
 • будівництво спортивних та дитячих майданчиків -□      
 • облаштування зон відпочинку (у т.ч. зі створенням точок доступу до мережі Інтернет) -  □   
 • вуличне освітлення -  □                            
 • розвиток вело - та бігової інфраструктури - □ 
 • інше -  □

3. Місце реалізації завдання (адреса, назва житлового масиву/мікрорайону, установи/закладу, кадастровий номер земельної ділянки якщо відомо, тощо.):  

……………………………………………………………………………………..……………

……………………………………………………………………………………..……………

…………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………..………………

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )  

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

5. Опис проекту (основна мета проекту; проблема,  на вирішення  якої він спрямований; запропоновані рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким чином його реалізація вплине на подальше життя мешканців. Опис проекту не повинен містити вказівки на суб’єкт, який може бути потенційним виконавцем проекту. Також обов’язково зазначити  відповідність стратегічним пріоритетам і цілям розвитку міста. Якщо проект носить капітальний характер, зазначається можливість користування результатами  проекту особами з особливими потребами ):

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………...

6. Обґрунтування бенефіціарів проекту  (основні групи мешканців, які зможуть користуватися результатами проекту)   

……………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………..…………………

………………………………………………………………………………..…………………… ……………………………………………………………………………..………………………

…………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

7. Інформація щодо очікуваних  результатів  в разі реалізації  проекту:

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…...……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна

9. Список з підписами щонайменше _____   громадян України, віком від 16 років які

зареєстровані або проживають на території м. Тетіїв, що підтверджується офіційними документами (довідкою про місце роботи, навчання, служби чи іншими документами, що підтверджують факт проживання в місті), та підтримують цей проект (окрім його авторів), що додається. Кожна додаткова сторінка списку повинна мати таку ж форму, за винятком позначення наступної сторінки (необхідно додати оригінал списку у паперовій формі). 

10.Контактні дані автора/авторів проекту, які будуть загальнодоступні, у тому числі для авторів інших проектів, мешканців, представників ЗМІ, з метою обміну думками, інформацією, можливих узгоджень тощо (необхідне підкреслити):

a) висловлюю           свою   згоду   на        використання           моєї     електронної   адреси ……………………………………………...………...…        для зазначених вище цілей 

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси ….…………..

б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених вище цілей. Примітка: 

Контактні дані авторів проектів (тільки для Тетіївської   міської ради), зазначаються  на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для громадськості. 

11. Інші додатки (якщо необхідно):

a)  фотографія/ї, які стосуються цього проекту,

б)  мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,

в)  інші матеріали, суттєві для поданого проекту (креслення, схеми тощо) 

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ 

12. Автор (автори) проекту та його (їх) контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло)Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Тетіївської  міської ради:

Прізвище,  ім’я,  по - батькові **

Контактні дані

 Дата та підпис***

1.

 

Адреса реєстрації*_______________

Поштова адреса: (індекс)м. Тетіїв ,

 

 

вул.______, буд. ____ кв._______

     ____________    

           (дата)

e-mail:

№ тел.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серія та 

паспорту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ____________

(підпис)

2.

Адрес а реєст рації*_ ______________

Пошт ова адреса: (інд ексм.  Тетіїв , 

 

 

 

вул.__ ____, буд. ____ кв.__ _____

 

____________

 

 

e-mail: 

(дата)

№ тел.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серія та 

паспорту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________

(підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Якщо адресою реєстрації є не м. Тетіїв , то до Форми проекту необхідно прикласти документ, що підтверджує місце перебування, роботи, навчання, служби чи ін. в м. Тетіїв .

** Будь-ласка, вкажіть особу, уповноважену надавати інформацію представникам Тетіївської   міської ради.

*** Підписуючи документ, я, разом з цим заявляю, що є мешканцем міста Тетіїв  та погоджуюсь, що заповнений бланк (за виключенням пунктів 13, 14) буде опубліковано на сайті Тетіївської міської ради в розділі

„Громадський бюджет м. Тетіїв ”.

13.  Інша інформація. Про «Громадський бюджет м. Тетіїв » дізнався із (відмітити «х»):   

 друковані засоби масової інформації                                   телебачення,радіо  

Інтернет                                                                                              друзі, знайомі          

 

Маю вік:                                                                                                    Рід занять:

 

0-16   ; 16-30 31-40

              41-50 ; 51-60             60 і більше                                  студент працюю                                                                                                                                                                          безробітний ;   пенсіонер

 

 Додаток до Форми проекту   

Список мешканців міста Тетіїв , які підтримують цей проект, що реалізуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету м. Тетіїв

 у _____ році  

(окрім авторів проекту)

Назва проекту

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ставлячи підпис в даному списку, висловлюю свою згоду на обробку моїх персональних даних в Базі персональних даних Тетіївської  міської ради та її виконавчих органів, відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних” від 01.06.2010 року №2297-VI. Забороняю надавати інформацію третім особами без моєї згоди.  

з/п

П.І.Б. 

Адреса проживання

Контактний телефон

Серія та 

№ паспорту

Підпис

1

 

 

м. Тетіїв , вул. ________, буд.__, кв. ___

 

 

 

2

 

м. Тетіїв , вул. ________, буд.__, кв. ___

 

 

 

3

 

м. Тетіїв , вул.________, буд.__, кв. ___

 

 

 

4

 

м. Тетіїв , вул.________, буд.__, кв. ___

 

 

 

5

 

м. Тетіїв , вул. ________, буд.__, кв. ___

 

 

 

6

 

м. Тетіїв , вул. ________, буд.__, кв. ___

 

 

 

7

 

м. Тетіїв, вул.________, буд.__, кв. ___

 

 

 

8

 

м. Тетіїв , вул. ________, буд.__, кв. ___

 

 

 

9

 

м. Тетіїв , вул.________, буд.__, кв. ___

 

 

 

10

 

м. Тетіїв , вул.________, буд.__, кв. ___

 

 

 

11

 

м. Тетіїв , вул. ________, буд.__, кв. ___

 

 

 

12

 

м. Тетіїв , вул.________, буд.__, кв. ___

 

 

 

13

 

м. Тетіїв , вул. ________, буд.__, кв. ___

 

 

 

14

 

м. Тетіїв , вул.________, буд.__, кв. ___

 

 

 

15

 

 м. Тетіїв , вул. _______, буд.__, кв. ___

 

 

 

 

                                                                                                                                                  Додаток № 3

                                                                                                                                                                             до Положення про громадський

                                                                                                                                                         бюджет м. Тетієва

БЛАНК ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище     

Ім’я

По-батькові

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Дата народження      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ідентифікаційний код                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адреса реєстрації* :                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*якщо адресою реєстрації в паспорті є не м. Тетіїв  то необхідно вказати інший документ та його номер, що підтверджує місце перебування, роботи, навчання, служби чи ін. в м. Тетіїв )

Документ, що підтверджує проживання (перебування)  в м. Ірпінь

(у випадку голосування на паперовому бланку паспорт з адресою реєстрації чи інший документ необхідно пред’явити особі, яку уповноважено супроводжувати  голосування) ● Згода на обробку персональних даних:

Я, ___________________________________________, висловлюю свою згоду на обробку моїх персональних даних в Базі персональних даних Тетіївська  міської ради та її виконавчих органів, відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних” від 01.06.2010 року №2297VI. Забороняю надавати інформацію третім особами без моєї згоди. 

________                                                                                                            __________________

          дата                                                                                                                                                                                             (підпис)

п/п

Назва проекту

Відмітка про голосування **

 

 

 

1.

Назва проекту

 

2.

Назва проекту

 

3. 

……………….

 

4. 

…………….

 

 

 

 

 

 

 

*Перелік проектів, які допускаються до голосування, формується з проектів, які отримали попередню позитивну оцінку виконавчого органу Тетіївська  міської ради, до повноважень якого відноситься реалізація проекту, затверджені Робочою групою та допущені до голосування;

 ** Проголосувати можна за 1 проект про що робиться позначка у відповідній графі.

(відмітка особи, яку уповноважено Робочою групою супроводжувати  голосування, щодо видачі бланку у випадку голосування у паперовому вигляді заповнюється зі зворотного боку бланку) 

_______                        __________________                                              _________________     (дата)                                                                           (підпис                                                                                                             (ПІБ)

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація