Телефони довіри Контакти Версія для людей з обмeженими можливостями

ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 14 ГРУДНЯ 2017 РОКУ

 

 

 


УКРАЇНА
ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
Двадцять восьма сесія сьомого скликання


        м. Тетіїв                                                  14 грудня 2017 року


  РІШЕННЯ  № 431


Про хід реалізації  Громадського
бюджету участі за 2017 рік 
та затвердження міської Програми
«Громадського бюджету міста Тетіїв
на 2018 рік»
       Розглянувши звіт секретаря ради  Погорілої І.В. про хід реалізації  Громадського бюджету участі за 2017 рік, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет міської ради
                                       в и р і ш и в :
1.Затвердити міську Програму «Громадський бюджет міста Тетієва на 2018 рік» ( додається).
2. Роботу щодо реалізації   Громадського бюджету участі за 2017 рік     вважати задовільною.
3. Перенести на 2018 рік виконання частини робіт по реалізації Громадського бюджету участі:
- облаштування освітлення навколо храму «Різдва Христового»;
- презентація книги «Історія та сучасність нашого міста очима 
   юних тетіївчан»;
- літня паркова сцена.
4. Номінаційному комітету більш детальніше аналізувати подані проекти щодо можливості їх реалізації.
5. Рекомендувати відділу міжнародних відносин та проектно-інвестиційної діяльності виконавчого комітету міської ради 
( начальник відділу Коцеруба О.О.) внести зміни до Положення  про Громадський  бюджет щодо участі в Громадському бюджеті бюджетних установ міста ( школи, ДНЗ, будинки культури).
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на депутатську комісію з питань Регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та контролю за виконанням рішень міської ради та її виконавчого комітету, дотримання законності та      правопорядку.

        Міський голова                                              Р.Майструк
 м. Тетіїв
          14 грудня 2017 року
          431 - 28- VII
                                                                               Додаток
                                                            до рішення 28 сесії міської ради 
                                                            7 скликання від 14.12.2018 р. № 431
 
 
  

МІСЬКА ПРОГРАМА  
      «ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ МІСТА  ТЕТІЇВ    
НА 2018 рік »  

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 Міська програма «Громадський бюджет м. Тетіїв  на 2018 рік» (далі - Програма) встановлює та регулює систему взаємодії виконавчих органів Тетіївської міської ради та жителів міста Тетіїв  щодо реалізації проектів поданих останніми за рахунок коштів міського бюджету. 
 Програма розроблена відповідно до норм Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
МЕТА ПРОГРАМИ
Метою Програми є створення та запровадження ефективної системи взаємодії органів місцевого самоврядування та громадськості в бюджетному процесі для  задоволення потреб мешканців міста Тетіїв . 

 
                      ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ 

Основними завданнями програми є: 
1. Подання проектів та інформаційна кампанія. 
Промоційна кампанія проводиться з метою ознайомлення жителів міста з основними положеннями, принципами громадського бюджету м. Тетіїв  та можливостями, які можливо реалізувати завдяки його механізму, а також заохочення до подання проектів. 
Інформаційна кампанія спрямована на ознайомлення мешканців з хронологією та строками проведення заходів, перебігом подій, поданими та допущеними до голосування проектами, результатами голосування, станом реалізації проектів – переможців тощо.  
Промоційна та інформаційна кампанія здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та інших коштів не заборонених чинним законодавством. 
Промоційна та інформаційна кампанія проводиться через засоби масової інформації, мережу Інтернет, виготовлення та розміщення друкованої продукції, аудіо- та відеоматеріалів, а також шляхом проведення публічних заходів (зустрічей, круглих столів, прес – конференцій тощо). 
Автори проектів самостійно за власний рахунок організовують інформаційні заходи серед мешканців міста з роз’ясненням переваг власного проекту з метою отримання якомога більшої підтримки мешканців територіальної громади міста 
Тетіїв .  
 
Проекти подаються за єдиною обов’язковою для заповнення формою. Бланк-заява проекту та зразок заповнення розміщуються на сайті Тетіївської  міської ради. 
Проект подається особисто автором проекту: 
1) у паперовому вигляді за адресою: 08900, м. Тетіїв , 
              вул. Януша Острозького , 5 ; 
2) електронною поштою у вигляді сканованого оригіналу      
          документів на електронну адресу, зазначену на сайті 
          Тетіївської  міської ради. 

2. Визначення проектів-переможців. 
Кращі проекти серед тих, які отримали позитивну попередню оцінку, визначаються шляхом голосування.  
Кількість проектів - переможців обмежується визначеним обсягом  коштів громадського бюджету м. Тетіїв  на 2018 рік.  
3. Реалізація проектів-переможців. 
Проекти, які перемогли за підсумками голосування в поточному році, фінансуються в рамках громадського бюджету м. Тетіїв  після прийняття міською радою рішення про міський бюджет на наступний бюджетний рік.  
№ п/п Напрями використання коштів Виконавець обсяг коштів,  тис. грн.
2018 р.
  Реалізація Проектів-переможців Громадського бюджету
1 Сучасний спортивно-ігровий майданчик для дошкільнят (Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) "Сонечко") Виконавчий комітет Тетіївської міської ради 100
2 Проведення багатожанрового молодіжного фестивалю українсько-польського мистецтва. Виконавчий комітет Тетіївської міської ради 100
3 "Олімпійська надія"( облаштування спортивного комплексу для учнів НВК) Виконавчий комітет Тетіївської міської ради 100
4 Встановлення спортивно - ігрового комплексу "Сходинки - здоров'я"
Виконавчий комітет Тетіївської міської ради 100
5 Спортивний комплекс "Богатир" по вул. Соборна, 32
Виконавчий комітет Тетіївської міської ради 100
6 Мультимедійне забезпечення освітньо-виховного процесу дошкільного навчального закладу "Калинка" Виконавчий комітет Тетіївської міської ради 100
7 Поліпшення матеріально-технічної бази районного Будинку культури м. Тетіїв
Виконавчий комітет Тетіївської міської ради 100
8 «Здоров’я дитини залежить від шкільної парти» Виконавчий комітет Тетіївської міської ради 100
Всього 800  ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Основними результатами, яких планується досягти, є: 
- створення ефективного механізму взаємодії структурних підрозділів Тетіївської   
  міської ради та жителів м. Тетіїв  в бюджетному процесі; 
- залучення населення до процесу прийняття рішень на місцевому рівні; 
- формування довіри громадян до місцевої влади; 
- підвищення відкритості діяльності органів місцевого самоврядування; 
- підвищення рівня прозорості процесу прийняття рішень шляхом надання 
  жителям міста Тетіїв  можливості безпосереднього впливу на бюджетну
  політику міста;  
- вирішення проблем, які найбільш хвилюють жителів м. Тетіїв . 

ОБСЯГИ І ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

  Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до діючого законодавства за рахунок коштів міського бюджету (загальний та спеціальний фонди) за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, визначених в рішенні міської ради про міський бюджет на відповідний бюджетний період. Фінансування заходів може здійснюватись і за рахунок інших джерел, якщо це не суперечить чинному законодавству.  
УКРАЇНА
ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
  Двадцять восьма сесія сьомого скликання


     м. Тетіїв                                                                   14 грудня  2017 року


 РІШЕННЯ №  432


Про роботу Молодіжної ради  щодо 
реалізації молодіжної політики в місті
           Заслухавши та обговоривши інформації  голови молодіжної ради міста Тетієва Нижник І.В. про роботу Молодіжної ради щодо реалізації молодіжної політики в місті, керуючись ст. 32 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада   
                                            в и р і ш и л а :
1.  Інформацію  прийняти до відома.
2. Продовжити роботу по виконанню міських Програм щодо реалізації  
    молодіжної політики в місті.
3. Продовжити традицію щорічного проведення в місті Дня вишиванки.
4. Брати участь у проведеннях:
 - екологічного фестивалю до Дня довкілля;
       - конкурсу «Випускник року».
       -  Дня міста 
5. Продовжувати співпрацю з учнівським самоврядуванням міста.
                                                              Постійно
6. Активізувати роботу щодо військово - патріотичного  виховання молоді   
    міста.
                                                             Постійно
7. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну депутатську   
    комісію з  питань  соцзахисту, охорони здоров’я, освіти,  культури, молоді 
    і спорту.
                    Міський голова                                                 Р.Майструк    
м. Тетіїв
14 грудня 2017 року
432 - 28- VII


        УКРАЇНА
ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
Двадцять восьма сесія сьомого скликання


             м. Тетіїв                                                        14 грудня 2017 року


 РІШЕННЯ №  433


Про  внесення доповнень до міської  
Програми фінансової  підтримки 
комунальних підприємств 
міста Тетієва на 2015–2018 роки
 
      Заслухавши та обговоривши  доповнення   до  міської Програми фінансової  підтримки  комунальних підприємств міста Тетієва на 
2015–2018 роки, відповідно до пп.22 п.1 ст. 26  Закону України  " Про місцеве самоврядування в Україні," міська рада
                                         в и р і ш и л а:
1. Внести доповнення до пункту 4 - Основні завдання Програми, наступними підпунктами:
- виконання зобов’ язань по заробітній платі;
- оплата податків та зборів, оплата за спожиті енергоносії
 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на      депутатську комісію з питань Регламенту, депутатської етики, забезпечення 
       діяльності депутатів та контролю за виконанням рішень міської 
       ради та її виконавчого комітету, дотримання законності та  
      правопорядку. 


                 Міський голова                                        Р.Майструк


           м. Тетіїв
          14 грудня 2017 року
          133 - 28- VII
 

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація