Телефони довіри Контакти Версія для людей з обмeженими можливостями

ДВАДЦЯТЬ П'ЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ ВІД 22 ВЕРЕСНЯ 2017 РОКУ

 

 


УКРАЇНА
ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
 Двадцять п’ята сесія сьомого скликання
м. Тетіїв                                                        22 вересня 2017 року


 РІШЕННЯ  № 381


Про добровільне об’єднання територіальних громад
Відповідно до статей 2, 4, 6, 7 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» Тетіївська міська рада вирішила:
1. Об’єднатися з територіальними громадами Бурковецької сільської ради (с.Бурківці), Горошківської сільської ради (с.Горошків, с.Ріденьке), Голодьківської сільської ради (с.Голодьки), Дзвеняцької сільської ради (с.Дзвеняче, с.Тарасівка), Дібрівської сільської ради ( с.Дібрівка, с.Дубина), Михайлівської сільської ради ( с. Михайлівка, с. Перше травня), Ненадихівської сільської ради (с.Ненадиха), Росішківської сільської ради(с.Росішки), Стадницької сільської ради (с.Стадниця), Степівської сільської ради (с.Степове), Скибинецької сільської ради (с.Скибинці), Тайницької сільської ради (с.Тайниця), Черепинської сільської ради (с.Черепин, с. Черепинка, с.Григорівка) в Тетіївську міську об’єднану територіальну громаду з центром у місті Тетіїв.
2. Установити, що повноваження міської ради, міського  голови завершуються в день набуття повноважень новообраними органами місцевого самоврядування, міським головою  територіальної громади, утвореної внаслідок добровільного об’єднання.
3. Правонаступником активів і пасивів (зобов’язань) Тетіївської міської ради  визначити Тетіївську міську раду, утворену внаслідок добровільного об’єднання.
4. Затвердити План організаційних заходів щодо добровільного об’єднання територіальних громад (додається).
      Міський голова                                                                         Р.В.Майструк
м. Тетіїв
22 вересня 2017 року
381- 25- VII


Додаток
до рішення 25 сесії 7 скликання
Тетіївської міської ради
від 22.09.2017р. № 381


ПЛАН
організаційних заходів щодо добровільного
 об'єднання територіальних громад


1. Розробити проект Статуту Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади (головні вимоги до статуту).
2. Розробити організаційну структуру та штатний розпис виконавчого органу Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади.
3. Розрахувати кошторис витрат на утримання виконавчого органу об’єднаної ради.
4. Визначити населенні пункти об’єднаної територіальної громади, в яких обирається староста.
5. Підготувати положення та посадову інструкцію про старосту.
6. Розробити план працевлаштування осіб, які внаслідок об’єднання можуть втратити робочі місця.
7. Провести інвентаризацію власності.
8. Розробити перспективний план формування мережі установ, які надають соціальні послуги.
9. Підготувати проект плану галузевої реорганізації бюджетних установ після утворення об’єднаної територіальної громади.
10. Розробити проект плану транспортної мережі обслуговування громадян.
11. Ліквідувати міські, селищні, сільські ради (після виборів ради об’єднаної громади).
Секретар ради                                                    І.Погоріла


 
УКРАЇНА
ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
Двадцять п’ята сесія сьомого скликання
м. Тетіїв                                                  22 вересня 2017 року
 РІШЕННЯ № 382


Звіт керівника КП  «Житлокомунсервіс» 
про роботу житлово - комунального  господарства 
за звітний період та підготовка до роботи в осінньо-
зимовий період  
Заслухавши та обговоривши звіт начальника КП «Житлокомун-
сервіс» С.П.Медведчука про роботу житлово - комунального господарства 
міста за звітний період та підготовка до роботи в осінньо- зимовий період, міська рада     
в и р і ш и л а :
1. Звіт начальника КП «Житлокомунсервіс» С.П.Медведчука прийняти до відома.
2. Роботу керівника КП «Житлокомунсервіс» визнати задовільною.
3. Зобов’язати керівника КП «Житлокомунсервіс»:
3.1 Дотримуватися графіка проведення ремонтних робіт  житлового фонду.                                                                                  Постійно.
3.2 Завершити комплексні роботи з підготовки багатоквартирних житлових будинків до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 р.р   
                                                                                                                                                                                                         До 01.10.2017р.
3.3 Оперативно реагувати на звернення громадян.                                                                                                                    Постійно.
4. Рекомендувати виконавчому комітету Тетіївської міської ради переглянути тарифи  на послуги по утриманню багатоквартирних житлових будинків та прибудинкових територій.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань торгівлі, житлово-комунального господарства та побутового обслуговування, управління комунальною власністю.
              Міський голова                                          Р.Майструк
м. Тетіїв
22 вересня 2017 року
382   - 25 - VII

 


УКРАЇНА
ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
Двадцять п’ята сесія сьомого скликання
м. Тетіїв                                                  22 вересня  2017 року
РІШЕННЯ № 383

 


Про внесення змін до додатку  № 1 до рішення 
65 сесії міської ради від 14.01.2015 року № 912
«Про встановлення ставок податку на нерухоме 
майно відмінне від земельної ділянки»
У зв’язку з внесенням Законами України від 20.12.2016 р. № 1791-VІІІ та від    21.12.2016 р.  № 1797-VІІІ змін до Податкового кодексу України в частині справляння податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, а самедо п.п. 266.5.1. п.266.5. ст. 266 Податкового кодексу України, міська рада  
в и р і ш и л а :
1. Підпункт 1.1 додатку  № 1 до рішення 65 сесії міської ради від 14.01.2015 року № 912 «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки» викласти в такій редакції: 
1.1. Встановити ставку податку для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, у розмірі 0,2  відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного  (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.
2. Підпункт 1.2 додатку  № 1 до рішення 65 сесії міської ради від 14.01.2015 року № 912 «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки» викласти в такій редакції:
1.2 Встановити ставку податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб:
              -з 01.01.2018 року у розмірі 0,3  відсотка  
                розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.
3.Рішення сімнадцятої сесії міської ради сьомого скликання № 264 від 25.01.2017р. вважати таким що втратило чинність.
                   Міський голова                                                 Р.Майструк
              м. Тетіїв
              22 вересня 2017 року
              383  - 25- VII


 
УКРАЇНА
ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
Двадцять п’ята сесія сьомого скликання
м.Тетіїв                                                                        22 вересня  2017 року
РІШЕННЯ  № 385


Про затвердження  міської Програми 
боротьби із карантинними рослинами  
на території  м. Тетієва на 2018-2022 роки 
 
Заслухавши та обговоривши  проект міської  Програми боротьби із карантинними рослинами  на території  м.Тетієва на 2018-2022 роки,  відповідно до пп.22 п.1 ст. 26  Закону  України " Про місцеве  самоврядування в Україні," міська рада
в и р і ш а л а :
 
1. Затвердити міську Програму  боротьби із карантинними рослинами  на території  міста Тетієва на 2018-2022 роки (додається).
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на на постійну депутатську  комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища. 

                       Міський голова                                   Р.В.Майструк
м. Тетіїв
21 вересня 2017 року
385  - 25- VIIДодаток
до рішення 25 сесії міської ради 7 скликання 
від 22.09.2017 р. № 385


П Р О Г Р А М А
боротьби з карантинними рослинами на території 
Тетіївської міської ради на 2018-2022 роки


I. Загальна характеристика
Програма боротьби з карантинними рослинами на території м.Тетіїв 
(далі – Програма) розроблена у відповідності до на виконання статті 34, 49 Закону України ”Про карантин рослин”, постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку використання коштів,  передбачених у державному бюджеті для проведення заходів щодо боротьби з шкідниками та хворобами сільськогосподарських рослин ” від 23.04.2008 року № 398., «Про благоустрій населених пунктів» від 06.09.2005 №2807-ІV, «Про захист рослин» від 14.10.1998 №180-XIV, «Про охорону земель» від 19.06.2003 №962-ІV, наказів  Мінрегіонбуду України від 10.04.2006 № 105 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України», Мінагрополітики України від 27.01.2005 №40 «Про затвердження Інструкції з виявлення, локалізації та ліквідації вогнищ карантинних бур’янів.
Програмою передбачається  здійснення комплексу заходів, направлених на локалізацію та ліквідацію вогнищ небезпечного карантинного бур’яну – амброзії полинолистої.
Серед великої кількості бур’янів амброзія полинолиста приносить особливо великі втрати в сільському господарстві, при цьому являючись злісним карантинним бур’яном. Рослини амброзії виробляють величезну кількість пилку та насіння. Квітковий пилок є дуже небезпечним і шкідливим для людини і при вдиханні з повітрям викликає алергійне захворювання – амброзійний поліноз. Хвороба протікає у вигляді різко вираженого алергійного риніту, кон’юктивіту, бронхіальної астми, мігрені, кропивниці та супроводжується значним знесиленням організму. Лікування алергії, спричиненої пилком амброзії, тривале й важке.
Необхідність розробки Програми викликана відсутністю комплексної системи боротьби з карантинними рослинами, насамперед амброзією полинолистою, яка набула значного поширення на території населених пунктів і негативно впливає на довкілля.
Програма спрямована на розв’язання проблеми поширення карантинних рослин, зокрема, амброзії полинолистої, залучення до цього суб’єктів господарювання, підприємств та установ усіх форм власності та мешканців м. Тетіїв.
II. Мета Програми:
Мета Програми полягає у проведенні комплексу заходів із локалізації та ліквідації вогнищ карантинного бур’яну – амброзії полинолистої на   території м.Тетіїв, зменшенні кількості випадків захворювань на алергію серед населення, пов’язаних із цвітінням амброзії, підвищенні ефективності виробництва сільськогосподарської продукції, посиленні уваги широких верств населення та громадськості до існуючої проблеми шляхом популяризації знань та роз’яснень щодо шкідливості бур’яну-алергену, приведенні в належний фітосанітарний, екологічний та естетичний стан території міста, забезпеченні контролю за виконанням та проведенням заходів проти карантинного бур’яну підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, посадовими особами та громадянами. 
III. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми,
cтроки та етапи виконання Програми
З метою забезпечення збалансованих та комплексних заходів боротьби     з амброзією полинолистою в найближчі роки пріоритетне значення буде надаватись: механічним, агротехнічним, та хімічним методам боротьби, що застосовуватимуться одночасно. 
У населеному пункті: 
- створенню штучних фітоценозів з багаторічних трав у вогнищах амброзії полинолистої. Цей варіант фітоценотичного контролю заснований на здатності багаторічних трав пригнічувати рослини амброзії і зменшувати її чисельність;
-систематичному скошуванню рослин амброзії полинолистої з початку вегетації (квітень – травень) до цвітіння (кінець липня – початок серпня); вириванню рослин амброзії з корінням та їх знищенню шляхом спалювання у спеціально призначених місцях або подрібнення з наступним захороненням решток у санітарних ямах;
-знищенню рослин амброзії на засмічених присадибних ділянках агротехнічним методом (перекопування або приорювання ґрунту з подрібненням рослинних решток) та (при можливості) з наступним висівом на цих ділянках багаторічних низькорослих або газонних трав. 
На узбіччях доріг автошляхів, землях загального призначення:
-застосуванню для обприскування гербіцидів відповідно до Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні (зі змінами та доповненнями); 
-підсіву багаторічних низькорослих або газонних трав; 
- систематичному скошуванню рослин амброзії полинолистої з початку вегетації (квітень – травень) до цвітіння (кінець липня – початок серпня).  
IV.Завдання Програми та результативні показники
Основними завданнями програми є:
- привернути увагу населення та громадськості до проблеми, пов’язаної із засміченням земель карантинним бур’яном; 
-провести заходи локалізації амброзії полинолистої та ліквідації її у м.Тетієві;
провести:
- хімічні, агротехнічні, механічними та інші заходи, що повинні застосовуватися одночасно; 
-ревізію необроблюваних земель, садівництва, городництва та земель несільськогосподарського призначення (землі тимчасової консервації, житлової та громадської забудови, рекреаційного призначення та інші); 
-ліквідацію бур’яну на узбіччях доріг 
-приділити особливу увагу ознайомленню з карантинним бур’яном у навчальних закладах та громадських місцях міста.
Результативними показниками Програми являються насамперед зменшення вогнищ амброзії полинолистої на території міста до 75%; 
покращення культури землеробства шляхом раціонального використання земель;
     зменшення кількості алергічних захворювань у населення міста, завдяки чому підвищиться працездатність людей вразливих на алергію та зменшаться витрати коштів на лікарняні. 
V. Фінансове забезпечення Програми
Джерелами фінансування заходів Програми є: міський бюджет, кошти підприємств, установ та організацій, а також інші джерела, не заборонені законодавством.
VI. Очікувані результати виконання Програми
Очікуваним результатом Програми являється протидія розвитку процесів деградації земель та погіршення якості угідь, а також збереження територій у природному чи близькому до природного стані. 
Реалізація Програми дасть можливість на кінець 2022 року:
- зменшити площі зараження амброзією полинолистою на 75 %;
- забезпечити раціональне використання земель;
- зберегти природну родючість ґрунтів та поліпшити екологію навколишнього природного середовища;
- очистити місто від  бур’янів, їх  насіннєвих та вегетативних зачатків 
- створити штучні фітоценози із багаторічних трав у вогнищах амброзії полинолистої, що зменшить вплив амброзії на людину як алергену та поліпшить естетичний стан м.Тетієва. 
Міський голова                                         Р.Майструк

 

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація