Телефони довіри Контакти Версія для людей з обмeженими можливостями

ДВАДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 25 ТРАВНЯ 2017 РОКУ

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

 Двадцять перша сесія сьомого скликання

 

     м. Тетіїв                                                   25 травня 2017 року

 РІШЕННЯ № 326

Про роботу ринків, що розташовані

на території міста Тетієва

       Заслухавши та обговоривши інформації директорів КП «Тетіївський

міський ринок»  О.М.Гарника   та Тетіївського  ринку Київської регіональної спілки В.К. Мотрича про роботу ринків, що розташовані

на території міста Тетієва, міська рада    

 

                                       в и р і ш и л а :

 

 1. Інформацію директора КП « Тетіївський міський ринок» О.М.Гарника  та інформацію директора Тетіївського  ринку Київської регіональної

     спілки Мотрича В.К. прийняти до відома.

 

2. Роботу ринків визнати задовільною.

 

 1. Зобов’язати О.М.Гарника та В.К.Мотрича  взяти до уваги

     пропозиції, внесені виступаючими під час обговорення.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

    комісію з питань торгівлі, житлово-комунального господарства, 

    побутового обслуговування, громадського харчування, управління

    комунальною власністю, благоустрою, транспорту, зв"язку.

 

          Міський голова                                          Р.Майструк

 

м. Тетіїв

25 травня 2017 року

326 - 21- VII

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

Двадцять перша сесія сьомого скликання

 

             м. Тетіїв                                                                 25 травня  2017 року

 РІШЕННЯ № 327 

Про вступ  виконавчого комітету Тетіївської

міської ради до Добровільного об’єднання

органів місцевого самоврядування –

Асоціації “Енергоефективні міста України”

З метою підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів, посилення енергетичної безпеки, покращення якості енергетичних послуг, захисту довкілля та забезпечення сталого розвитку громади, керуючись частиною другою статті 142 Конституції України, статтею 10 Європейської Хартії місцевого самоврядування, статтями 15 та 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Статутом Добровільного об’єднання органів місцевого самоврядування – Асоціації “Енергоефективні міста України”, Положенням про сплату вступних та членських внесків органами місцевого самоврядування у Асоціації “Енергоефективні міста України”, затвердженим Загальними зборами Асоціації 15 травня 2008 року, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Стати членом Добровільного об’єднання органів місцевого самоврядування - Асоціації  “Енергоефективні міста України”.
 2. Уповноважити міського голову представляти інтереси виконавчого комітету Тетіївської міської ради в Асоціації особисто або через призначених ним посадових осіб органів ради.
 3. Виділити з бюджету міста кошти для сплати вступного внеску до Асоціації у сумі 8000  (вісім тисяч) гривень.
 4. Передбачити в бюджеті міста на 2017 рік витрати на сплату річного членського внеску до Асоціації у сумі 2000 (дві тисячі) гривень.
 5. Укласти з Асоціацією Угоду про сплату вступного та щорічних членських  внесків.

 

              Міський голова                                                      Р. Майструк

 

         м. Тетіїв

         25 травня 2017 року

         327 - 21- VII        

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

Двадцять перша сесія сьомого скликання

 

             м. Тетіїв                                                                 25 травня  2017 року

 РІШЕННЯ №  328

Про приєднання до Європейської

ініціативи «Угода мерів»

     Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення сталого розвитку територіальної громади м. Тетієва, міська рада

                                     в и р і ш и л а :

 1. Схвалити Європейську ініціативу «Угода мерів» (додаток 1).

2. Приєднатися до Європейської ініціативи «Угода мерів».

 1. Уповноважити міського голову Майструка Руслана Володимировича від

імені територіальної громади міста Тетієва підписати «Угоду мерів» за формою, що додається (додаток 2).

 1. Рішення 4 сесії міської ради  № 54 від 21.01.2016р.  вважати таким, що втратило чинність.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на  міського голову

Майструка Р.В.

 

Міський голова                                                   Р.Майструк

                                                                                        

         м. Тетіїв

         25 травня 2017 року

         328 - 21- VII

                                                                                            Додаток 1

                                                                        до рішення 21 сесії міської ради

                                                                        7 скликання від 25.05.2017р. № 328
                           

 УГОДА МЕРІВ ПО КЛІМАТУ І ЕНЕРГІЇ

      Ми, Мери, що підписують цю Угоду, поділяємо бачення сталого майбутнього - незалежно від розмірів нашого муніципалітету і його розташування на карті світу. Це спільне бачення стимулює наші дії задля рішення взаємопов'язаних проблем: пом'якшення наслідків зміни клімату, адаптації та стійкої енергетики. Спільно ми готові здійснювати конкретні довгострокові кроки, які забезпечать екологічне, соціальне та економічно стійке середовище для нинішніх і майбутніх поколінь. Наш спільний обов'язок полягає в створенні більш стійких, привабливих, прийнятних для життя, життєздатних і енергоефективних територій.

МИ, МЕРИ, ВИЗНАЄМО, ЩО:

     Зміна клімату вже має місце і є одним із найсерйозніших викликів нашого часу, що вимагає негайних дій і співпраці між місцевими, регіональними та національними органами влади по всьому світу;

     Місцеві органи влади - це ключові двигуни переходу в енергетиці та боротьби проти зміни клімату на найближчому до громадян рівні управління. Вони несуть спільну відповідальність за дії в сфері охорони клімату з регіональною та національною владою, і хочуть діяти незалежно від зобов'язань інших сторін. Місцеві та регіональні органи влади, в усіх соціально-економічних ситуаціях і географічних місцях розташування, стоять на передовій у боротьбі за зниження уразливості своїх територій по відношенню до різних впливів зміни клімату. Хоча зусилля, спрямовані на скорочення викидів, вже докладаються, однак адаптація все ще залишається необхідним і невід'ємним доповненням до пом'якшення наслідків зміни клімату;

     Пом'якшення наслідків зміни клімату та адаптація можуть дати численні переваги для навколишнього середовища, суспільства і економіки. Спільне рішення цих проблем, відкриває нові можливості для сприяння сталому розвитку на місцях. Сюди входить: формування інклюзивних, стійких до зміни клімату, енергоефективних спільнот і інфраструктур; поліпшення якості життя; стимулювання інвестицій та інновацій; стимулювання розвитку місцевої економіки і створення робочих місць; більш активне залучення зацікавлених сторін і розвиток співпраці;

      Місцеві вирішення проблем, пов'язаних з енергією і кліматом, допомагають забезпечити безпечну, стійку, конкурентоспроможну і доступну енергію кожному громадянину і, відповідно, сприяють скороченню енергетичної залежності та захисту вразливих споживачів.

МИ, МЕРИ, МАЄМО ЗАГАЛЬНЕ БАЧЕННЯ ЦІЛЕЙ ДО 2050 РОКУ:

    Декарбонізація територій, що дозволяє сприяти стримуванню глобального потепління нижче позначки в 2 градуси за Цельсієм порівняно з доіндустріальним температурними значеннями, у відповідність з міжнародним кліматичними угодою, досягнутим на Конференції Сторін в Парижі в грудні 2015 року;

     Більш стійкі території, готові до неминучих негативних впливів зміни клімату;

    Загальний доступ до безпечних, стійким і доступним енергетичними послугами для всіх, що дозволяє поліпшити рівень життя і підвищити енергетичну безпеку.

МИ, МЕРИ, ЗОБОВ'ЯЗОВУЄМОСЬ СПРИЯТИ ВПРОВАДЖЕННЮ ТАКОГО БАЧЕННЯ ШЛЯХОМ:

 • скорочення викидів двоокису вуглецю (а також, по можливості, інших парникових газів) на нашій території, щонайменше, на 30% до 2030 року, шляхом підвищення енергоефективності та збільшення використання відновних джерел енергії;
 • підвищення своєї життєздатності шляхом адаптації до впливу кліматичних змін;
 • обміну нашого бачення, результатів, досвіду та ноу-хау з іншими місцевими і регіональними органами влади в рамках ЄС і поза його рамками, шляхом безпосереднього співробітництва та рівноправного взаємодії, зокрема, в рамках Глобальної Угоди Мерів.

     Для переходу зобов'язань наших місцевих органів влади в дії, ми беремо на себе зобов'язання по реалізації, представленої в додатку I, покрокової дорожньої карти, включаючи розробку Плану дій зі сталого енергетичного розвитку і клімату, а також регулярний моніторинг його виконання.

МИ, МЕРИ, ВИЗНАЄМО, ЩО НАШЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ  ВИМАГАЄ:

 • сильного політичного лідерства;
 • постановки амбітних довгострокових цілей, що виходять за рамки політичних повноважень;
 • скоординованої (взаємо) дії в рамках заходів щодо пом'якшення наслідків зміни клімату та адаптації, шляхом мобілізації всіх муніципальних відділів, що мають відношення до вирішення цих проблем;
 • міжсекторного і цілісного територіального підходу;
 • виділення відповідних людських, технічних і фінансових ресурсів;
 • залучення всіх зацікавлених сторін на наших територіях;
 • надання повноважень громадянам як ключовим споживачам енергії, "користувачам професійного рівня" і учасникам енергетичної системи, що реагує на попит;
 • негайних дій, зокрема, за допомогою виграшних і гнучких заходів;
 • впровадження розумних рішень технічних і суспільних проблем, пов'язаних з енергетичним переходом;
 • періодичної корекції наших дій виходячи з результатів моніторингу та оцінки;
 • комбінованого горизонтального і вертикального співробітництва (наприклад, між місцевими органами влади і всіма рівнями уряду).

МИ, МЕРИ, ВІТАЄМО:

      Ініціативу Європейської Комісії з відома обох компонентів - пом'якшення наслідків зміни клімату та адаптації - до єдиної спільної ініціативи та подальшого посилення синергії з іншими відповідними стратегіями та ініціативами ЄС;

      Підтримку Європейської Комісії в справі поширення нової моделі Угоди Мерів на інші частини світу за допомогою Глобальної  Угоди Мерів;

      Підтримку Угоди Мерів та його цілей з боку Комітету регіонів, як інституційного голосу місцевих і регіональних органів влади ЄС;

      Допомога місцевим органам влади у виконанні їхніх зобов'язань щодо пом'якшення наслідків зміни клімату і адаптації, що надається державами-учасниками, регіонами, провінціями, містами-наставниками та іншими інституційними структурами.

МИ, МЕРИ, ЗАПРОШУЄМО:

- ІНШІ МІСЦЕВІ ОРГАНИ ВЛАДИ:

 • Приєднатися до нас в рамках спільноти Угоди Мерів;
 • Ділитися знаннями і брати участь в діяльності, спрямованої на формування потенціалу в рамках Угоди Мерів.

- РЕГІОНАЛЬНІ / субрегіональний ОРГАНИ ВЛАДИ:

       -  Надавати нам стратегічне керівництво, технічну та фінансову підтримку в  

   розробці, реалізації та моніторингу нашого (їх) плану (ів) дій і відповідних  

   кроків;

 • Допомагати нам у заохоченні (посилення) співпраці і застосуванні  

   Загальних підходів з метою підвищення ефективності та інтегрування дій.

- НАЦІОНАЛЬНІ УРЯДИ:

 • Брати на себе відповідальність за вирішення проблеми зміни клімату і надавати відповідну політичну, технічну та фінансову підтримку в підготовці та реалізації наших місцевих стратегій щодо пом'якшення наслідків зміни клімату та адаптації;
 • Залучати нас до підготовки і реалізації національних стратегій щодо пом'якшення наслідків зміни клімату та адаптації;
 • Забезпечувати необхідний доступ до механізмів фінансування підтримки дій по боротьбі зі зміною клімату і в галузі енергетики на місцях;
 • Визнавати вплив наших зусиль на місцях, враховувати наші потреби і відображати наші погляди в європейських і міжнародних кліматичних процесах.

- ЄВРОПЕЙСЬКІ УСТАНОВИ:

       - Консолідувати політичні зусилля для підтримки реалізації місцевих    

         кліматичних і енергетичних стратегій та налагодженню співпраці між  

         містами;

 • Надавати нам відповідну операційну і технічну допомогу, і заохочувальну підтримку;
 • Продовжувати сприяти просуванню Угоди Мерів у відповідних стратегіях, програмах підтримки і діях Європейського Союзу, залучаючи нас до стадій підготовки і реалізації;
 • Продовжувати надавати можливі джерела фінансування, сприяючи реалізації наших зобов'язань, а також пропонуючи цілеспрямовані засоби надання допомоги в розробці проектів, які допоможуть нам розробляти, виставляти на тендер і починати впровадження інвестиційних програм;
 • Визнавати нашу роль і зусилля щодо пом'якшення наслідків зміни клімату та адаптації, а також інформувати міжнародну спільноту про наші досягнення.

- ІНШІ ЗАЦІКАВЛЕНІ СТОРОНИ:

      Мобілізувати досвід, ноу-хау, технології та фінансові ресурси, які доповнюють і підсилюють наші спроби на місцях, і ділитися ними, а також розширювати нарощування потенціалу, сприяти інноваціям та інвестиціям;

      Стати активними гравцями в енергетичному переході і підтримувати нас шляхом участі в діях спільноти.

 

ДОДАТОК I

ПОКРОКОВА ПРОЦЕДУРА І КЕРІВНІ ПРИНЦИПИ

УГОДИ МЕРІВ

 

ЗАГАЛЬНА ДОРОЖНЯ КАРТА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО БАЧЕННЯ:

З тим, щоб досягти своїх цілей щодо пом'якшення наслідків зміни клімату та адаптації, підписанти Угоди Мерів зобов'язуються здійснити наступні кроки:

 

КРОКИ / ЕТАПИ

ПОМЯГШЕННЯ

АДАПТАЦІЯ

 

 

 

 

 

1) Ініціювання та

Підготовка Базового

Подготовка Оцінки ризиків,

вихідний огляд

кадастру викидів

повязаних із змінами

 

 

 

клімату, і уразливості

2) Визначення

Подача Плану дій по сталому енергетичному

Стратегічних цілей та

розвитку та клімату (ПДСЕРК) и широке впровадження ідей

планування

щодо пом'якшення наслідків зміни клімату та адаптації *

 

в відповідні політичні документи, стратегії і

 

плани протягом двох років після рішення муніципального

 

ради про приєднання до Угоди

3) Реалізація,

Звіт про реалізацію дій, що представляється кожні два

моніторинг та звітність

роки після подачі ПДСЕРК на платформі ініціативи

 

*Адаптаційна стратегія повинна складати частину ПДСЕРК і / або бути розробленою і врахованою в окремому  документі . Держави-підписанти можуть обрати власний формат - див. Пункт «Шлях до адаптації» нижче.

     Протягом 1-2 роки буде закладено основу для розробки плану, сфокусоване на оцінці ситуації (основні джерела викидів і потенціал їх скорочення, головні кліматичні ризики і вразливість, а також поточні / майбутні проблеми, пов'язані з ними), визначенні пріоритетів щодо пом'якшення наслідків зміни клімату та адаптації, а також швидких і видимих ​​результатів, посилення участі суспільства і мобілізації достатньої кількості ресурсів та можливостей для здійснення необхідних кроків. У наступні роки увагу буде зосереджено на реалізації дій і проектів, ініційованих для прискорення впровадження змін.

     Угода мерів пропонує основу для дій, які допоможуть органам місцевої влади реалізовувати свої плани щодо пом'якшення наслідків зміни клімату та адаптації, в той же час, беручи до уваги місцеву специфіку. Підписантам надається достатня гнучкість у виборі оптимального шляху реалізації дій на місцях. Навіть в разі розрізнення пріоритетів, доцільно, щоб місцеві органи влади застосовували інтегрований і цілісний підхід.

- Шлях до пом'якшення

       Шлях до пом'якшення передбачає якусь ступінь гнучкості для підписантів, зокрема, для кадастру викидів парникових газів (наприклад, базовий рік, вибір ключових секторів, коефіцієнти викидів, які використовуються для підрахунків, одиниця викидів, використовувана для отчетності2 і т.д.).

 

- Шлях до адаптації

       Шлях до адаптації залишається досить гнучким для того, щоб інтегрувати нові знання і результати, а також відображати зміни в умовах і можливостях підписантів. Оцінка кліматичних ризиків і уразливості повинна бути здійснена протягом узгодженого дворічного періоду. Результати закладуть основу для того, щоб визначити, як зробити територію більш стійкою. Адаптаційна стратегія, яку необхідно інтегрувати в План дій зі сталого енергетичного розвитку і клімату і врахувати в інших відповідних документах з планування, з часом може бути посилена і скоригована. Спочатку можна розглянути найбільш виграшні дії, а потім доповнити їх іншими діями (наприклад, при перегляді ситуації кожні два року, під час перегляду плану дій) - це дасть можливість здійснювати адаптацію в потрібний момент часу і з більш низькими витратами.

ПЕРЕКОНЛИВИЙ ПРОЗОРИЙ РУХ:

     Політичне підтвердження: Зобов'язання, План дій зі сталого енергетичного розвитку і клімату та інші відповідні документи, ратифікуються рішенням муніципальної ради. Це створює можливості для надійної довгострокової політичної підтримки.

    Чітка, послідовна і узгоджена основа для збору даних та звітності: Заснована на досвіді практикуючих муніципалітетів, регіонів і міських об'єднань, методологія Угоди спирається на значну технічну і наукову базу, розроблену спільно з Європейською Комісією. Розроблено загальні методологічні принципи і шаблони звітів, що дозволяють підписантам структуровано і систематично відстежувати результати, звітувати і публічно розкривати інформацію про свої успіхи. Представлений План дій зі сталого енергетичного розвитку і клімату загальнодоступний для ознайомлення на онлайн профілі (сторінці) підписанта на веб-сайті Угоди Мерів. Це забезпечує прозорість, підзвітність і порівнянність дій підписантів по боротьбі зі зміною клімату.

    Визнання і візуалізація зроблених зусиль: Індивідуальні та колективні результати підписантів, зібрані завдяки шаблонами звітності, публікуються на веб-сайті Угоди з метою надихати, сприяти обміну інформацією та самооцінці. Дані по звітності, отримані завдяки Угоді Мерів, дають можливість підписантам демонструвати широкий вплив своїх дій на місцях. Дані, що збираються завдяки базі Угоди для звітності, також забезпечують необхідний зворотний зв'язок по діям на місцях для національних, європейських і міжнародних органів, що приймають рішення.

  Оцінка даних, наданих підписантами: Такий контроль якості сприяє забезпеченню надійності і обґрунтованості всієї ініціативи Угоди Мерів.

  Призупинення участі в разі недотримання: Підписанти згодні з тим, що вони будуть відсторонені від участі в ініціативі - на підставі завчасного письмового повідомлення з боку Офісу Угоди Мерів - в разі, якщо зазначені вище документи (тобто, План дій зі сталого енергетичного розвитку і клімату і Звіти про реалізацію) не будуть представлені протягом встановлених тимчасових рамок. Така процедура забезпечує більш високу прозорість і справедливість по відношенню до інших підписантів, які виконують свої зобов'язання.

ДОДАТОК ІІ

БАЗОВА ІНФОРМАЦІЯ І КОНТЕКСТ

 

     Підписанти Угоди Мерів дають зобов'язання перед цією ініціативою, повністю усвідомлюючи наступні аспекти:

    Міжурядова група експертів зі зміни клімату (МГЕЗК) ще раз підтвердила в своєму П'ятому оціночному звіті, що кліматичні зміни - це реальність, і що людська діяльність продовжує впливати на клімат Землі;

    Згідно з даними МГЕЗК, пом'якшення наслідків зміни клімату та адаптація - це взаємодоповнюючі підходи, спрямовані на скорочення ризиків, пов'язаних з впливами кліматичних змін за різними тимчасовим шкалами;

    Національні уряди погодили в рамках Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату (РКЗК) колективну мету збереження середнього рівня глобального потепління нижче 2 ° С в порівнянні з предпромисловими рівнями;

    В контексті Конференції Організації Об'єднаних Націй Ріо + 20 національні уряди погодили комплекс Цілей сталого розвитку (Цур),  серед яких ЦУР7 вимагає від міжнародного співтовариства «забезпечення доступу до доступної, надійної, стійкої і сучасної енергії для всіх», а ЦУР11 - «зробити міста і поселення людей інклюзивними, надійними, прийнятними для життя і стійкими» і ЦУР13 - «вжити термінових заходів по боротьбі зі змінами клімату і його наслідками »;

    Ініціатива «Стійка енергія для всіх», розроблена Генеральним Секретарем ООН в 2011 році, зосереджена на досягненні наступних трьох взаємопов'язаних цілей до 2030 року: «забезпечення загального доступу до сучасних енергетичних послуг», «подвоєння темпів підвищення енергоефективності», і «подвоєння частки поновлюваних джерел енергії в глобальному енергетичному балансі »;

  Європейська Комісія (ЄС) в 2008 році офіційно розпочала впровадження Угоди Мерів, а в 2014 році - ініціативу Мерів по адаптації як ключове дію в рамках стратегії ЄС щодо адаптації до змін клімату (ЄС, 2013) з метою залучення та підтримки місцевих органів влади до дій, спрямованих на пом'якшення наслідків і адаптацію до змін клімату;

  З моменту початку реалізації Угоди Мерів визнано ключовим інструментом ЄС, що було особливо підкреслено в рамках стратегії Європейського Союзу (ЄС, 2015), і стратегії енергетичної безпеки Європи (ЄС, 2014 року), спрямованої на прискорення енергетичного переходу і підвищення безпеки поставок енергії;

  У жовтні 2014 роки ЄС прийняла нові основи в області кліматичної та енергетичної політики до 2030 року, встановивши нові цілі (а саме, принаймі 40% -е внутрішнє скорочення викидів парникових газів,  принаймі  27% -е споживання енергії в ЄС з поновлюваних джерел, принаймні 27% -а економія енергії);

Європейська Комісія в 2011 році прийняла «Дорожню карту з переходу до конкурентоспроможної низьковуглецевої економіки 2050», спрямовану на скорочення викидів парникових газів в ЄС на 80-95% до 2050 року порівняно з 1990 роком. Цю ініціативу вітав Європейський Парламент та Рада Європейського Союзу;

Комітет регіонів ЄС (КР) підкреслює своє зобов'язання щодо подальшої підтримки Угоди Мерів, наприклад, за допомогою створення цілеспрямованої платформи в рамках Комітету регіонів та інших механізмів, про що йдеться в його Висновку про майбутнє Угоди (ENVE-VI-006).

ДОДАТОК ІІІ

 

 ГЛОСАРІЙ

  Адаптація: дії, що вживаються з метою запобігання негативних впливів зміни клімату, запобігання або зведення до мінімуму шкоди, яку вони можуть завдати, і використання можливостей, які вони можуть створити.

  Зміна клімату: будь-які зміни клімату протягом часу, або через природні зміни, або в результаті людської діяльності.

 Кадастр викидів: кількісний підрахунок парникових газів (СО2 або СО2 еквівалент), що викидаються в результаті енергоспоживання на території підписанта Угоди в конкретний рік. Кадастр дає можливість визначати головні джерела викидів і відповідний потенціал їх скорочення.

  Пом'якшення наслідків змін клімату: дії, що вживаються для скорочення концентрації парникових газів, що викидаються в атмосферу.

  Звіт про реалізацію (моніторинговий звіт): документ, який підписанти Угоди зобов'язуються надавати кожні два роки після подачі свого ПДСЕРК, в якому вказуються проміжні результати його реалізації. Мета цього звіту полягає в тому, щоб забезпечити моніторинг результативності дій, спрямованих на досягнення запланованої мети.

  Безпрограшні варіанти (адаптації): кроки, що забезпечують безпосередню (негайну) економічну і екологічну вигоду. Їх варто робити у всіх прогнозованих сценаріїв зміни клімату.

  Користувачі професійного рівня: активні користувачі, користувачі, що несуть відповідальність не тільки за власне споживання енергії, а й приймають на себе відповідальність за її виробництво.

  Життєстійкість: здатність соціальної або екологічної системи сприймати порушення, зберігаючи, при цьому, колишні базові способи функціонування і здатність до адаптації по відношенню до стресів і (кліматичних) змін.

  Оцінка ризиків та вразливості: аналіз, що визначає природу і ступінь ризику шляхом аналізу потенційних загроз і оцінки вразливості, які можуть становити потенційну небезпеку або приносити шкоду людям, збиток майну, впливати на засоби існування і середовища, від якого  вони залежать,  вона дає можливість визначити самі важливі сфери і, відповідно, надає інформацію особам, які приймають рішення. Така оцінка може бути спрямована на ризики, пов'язані з повенями, екстремальними погодними умовами і аномальною спекою, засухами і нестачею води, бурями та іншими екстремальними погодними явищами, збільшенням кількості лісових пожеж, підвищенням рівня моря і берегової ерозією (якщо є такі випадки).

  Ризик: ймовірність негативних наслідків або втрат в соціальному, економічному чи екологічному плані (наприклад, для життя, стану здоров'я, засобів існування, активів і послуг), які могли б статися з конкретним співтовариством або суспільством, що знаходяться під впливом нестійких умов протягом певного конкретного періоду в майбутньому.

План дій зі сталого енергетичного розвитку і клімату (ПДСЕРК): ключовий документ, в якому підписант Угоди визначає, яким чином він має намір виконати свої зобов'язання. У ньому визначені кроки, спрямовані на пом'якшення наслідків зміни клімату та адаптацію, які сприятимуть досягненню цілей, а також вказані тимчасові рамки і розподіл обов'язків.

Уразливість: ступінь того, наскільки система сприйнятлива і не може чинити опір негативному впливу зміни клімату, включаючи мінливість клімату і екстремальні умови (протилежне життєздатності).

 

                  Секретар ради                                                 І.Погоріла

                                                                                                                                                                                          

                                                           Додаток 2

                                                                        до рішення 21 сесії міської ради

                                                                        7 скликання від 25.05.2017р. № 328

 
ФОРМА ПРИЄДНАННЯ

         Я, Майструк Руслан Володимирович, міський голова Тетіївської міської ради Київської області, уповноважений рішенням сесії № 328 від 25.05.2017 Тетіївської міської ради підписати Угоду Мерів щодо Клімату та Енергії, повністю усвідомлюючи всі зобов’язання, що викладені в Офіційному документі Угоди та підсумовані нижче:

Відповідно, Тетіївська міська рада/місто Тетіїв зобов’язовується:

• Скоротити викиди СО2 (та, можливо, інші парникові гази) на своїй території, принаймні, на 30% до 2030 року, шляхом підвищення енергоефективності та росту використання відновлювальних джерел енергії;

• Підвищити стійкість до змін клімату шляхом адаптації.

 З метою виконання відповідних зобов’язань Тетіївська міська рада зобов’язовується застосовувати наступний покроковий підхід:

 • Підготувати Базовий кадастр викидів і провести Оцінку ризиків і вразливості до змін клімату;
 • Подати План дій          сталого енергетичного          розвитку та клімату (ПДСЕРК) впродовж двох років від вищевказаної дати прийняття рішення міською радою, інтегрувати ідеї  щодо запобігання         змін клімату  та адаптації відповідні політики, стратегії та плани;
 • Подати Звіт про реалізацію щонайменше кожні два роки після затвердження Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату з метою його оцінки, моніторингу та перевірки;
 • Обмінюватись нашим баченням, досягнутими результатами, напрацюваннями та досвідом з іншими місцевими та регіональними органами влади в рамках ЄС та поза його межами, шляхом безпосередньої співпраці та рівноправної взаємодії.

 Я визнаю, що участь, Тетіївської міської ради/міста Тетієва в даній ініціативі буде призупинено на підставі заздалегідь надісланого письмового повідомлення від команди Проекту ЄС «Угода мерів – Схід» у разі, якщо План дій сталого енергетичного розвитку та клімату і звітність щодо його виконання не буде подано протягом встановлених часових рамок.

 

                      Секретар ради                                            І.Погоріла

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

Двадцять перша сесія сьомого скликання

 

             м. Тетіїв                                                                 25 травня  2017 року

 

 РІШЕННЯ № 329

Про затвердження Програми відшкодування

частини суми кредиту, залученого фізичними

особами,  власниками квартир в багатоквартирних

будинках на перехід на індивідуальне опалення

шляхом придбання енергоефективних котлів

на 2017-2018 роки.

            Відповідно до Законів України «Про енергозбереження», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання заходів з енергозбереження», постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2011 № 1056 «Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження», Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 № 1071-р, Національного плану дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 902-р, керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська   рада

 в и р і ш и л а :

   1. Затвердити Програму відшкодування частини суми кредиту,

       залученого фізичними особами,  власниками квартир в багатоквартирних  

       будинках на перехід на індивідуальне опалення шляхом придбання

       енергоефективних котлів на 2017-2018 роки, що додається.

2. Відділу обліку та звітності Тетіївської міської ради (Анцупова Л.В.) під час формування показників місцевого бюджету на відповідний рік враховувати за м відповідного головного розпорядника коштів видатки на реалізацію Програми, виходячи з реальних можливостей бюджету та його пріоритетів.

3. Виконавчому комітету Тетіївської міської ради:

3.1. Укласти Генеральний договір про співробітництво з кредитно-

        фінансовими установами, визначеними абзацом першим підпункту 4

        пункту 5 Порядку використання коштів, передбачених у державному 

       бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання

       енергетичних ресурсів та енергозбереження, затвердженого

       постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2011 № 1056.

         3.2. Забезпечити реалізацію заходів і завдань Програми та щорічне

                 подання узагальненої інформації про стан її виконання на розгляд      

                 міської ради.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію ради з питань торгівлі, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, громадського харчування, управління комунальною власністю, благоустрою, транспорту, зв"язку   (Гарник О.М.), постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-

    економічного розвитку міста (Онищук О.О.) та на першого заступника

    міського голови  Мащенка І.В.

 

 

 

           Міський голова                                                 Р.Майструк

 

            м. Тетіїв

            25 травня 2017 року

            329 - 21- VII

 

                                                                                                                                             Додаток

                                                                                                                     до рішення 21 сесії міської ради                   

                                                                                                                     7 скликання від 25.05.2017р. № 329

П Р О Г Р А М А

відшкодування частини суми кредиту,

               залученого фізичними особами на впровадження

                 енергозберігаючих заходів, на 2017-2018 роки

 

                        1. Загальні положення

Програма відшкодування частини суми кредиту, залученого фізичними особами,жителями квартир багатоквартирних будинків на впровадження енергозберігаючих заходів розроблена з метою сприяння залучення коштів мешканців одноквартирних та багатоквартирних житлових будинків для проведення енергоефективних заходів, в рамках співпраці у сфері енергоефективності житлових будинків, яка передбачає стимулювання населення, до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту, залученого на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів.

Програма є цільовою, орієнтована на підвищення енергоефективності в житлово-комунальному господарстві та фінансової підтримки населення на впровадження енергоефективних заходів в житлових будинках шляхом здешевлення кредитних ресурсів за рахунок місцевого бюджету.

Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем програми є виконавчий комітет Тетіївської міської ради.

Одержувачем відшкодування частини суми кредиту, відповідно до механізму реалізації державної підтримки термомодернізації житлових будівель, є населення, яке проживає в  багатоквартирних житлових будинках в межах м. Тетієва.

При цьому, власник квартири може на свій розсуд здійснювати ремонт і зміни у квартирі, наданій йому для використання як єдиного цілого, - за умови, що ці зміни не призведуть до порушень прав власників інших квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку та не порушать санітарно-технічних вимог і правил експлуатації будинку.

 

2. Мета Програми

Метою Програми є створення ефективного механізму стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів в побуті шляхом відшкодування з міського бюджету частини суми за кредитами, залученими фізичними особами на реалізацію енергозберігаючих заходів. Це зробить більш доступними кредити для жителів міста,  більш масовому впровадженню енергозберігаючих заходів в побуті, і в кінцевому результаті призведе до зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів, витрат населення на їх оплату та поліпшення екологічної ситуації у місті.

 1. Завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

 • зменшення викидів парникових газів і поліпшення екологічного стану довкілля;
 • залучення у процесі реалізації Програми всіх доступних джерел фінансування: коштів населення, міського бюджету м. Тетієва та  ресурсів фінансово-кредитних установ задля забезпечення комфортних умов проживання, поліпшення технічного стану будівель та скорочення споживання всіх видів енергоносіїв.

4. Ресурсне забезпечення Програми

                                                                                                                   

Обсяг коштів, які пропонується залучити на  виконання Програми

Етапи виконання

 Програми

Усього витрат на  виконання Програми

 

2017

2018

 

 

Орієнтовний обсяг фінансування

 

1млн 200 тис.

200тис.

1млн.400тис.

 

 

5. Координація та контроль за виконанням Програми

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює виконавчий комітет Тетіївської міської ради через відділ міжнародного співробітництва та проектно-інвестиційної діяльності ( Коцеруба О.О.).
Відповідальний виконавець Програми кожного року звітує до Тетіївської міської ради про хід виконання Програми та фактичні обсяги фінансування згідно з додатком № 2.

 

Секретар  ради                                                      І.Погоріла                    

 

                                                                                     Додаток № 1

                                                                   до Програми відшкодування частини суми кредиту,

                                                                    залученого фізичними особами на впровадження

                                                                    енергозберігаючих заходів, на 2017-2018 роки

Порядок

відшкодування частини суми кредиту,

залученого фізичними особами,  власниками квартир в багатоквартирних будинках на перехід на індивідуальне опалення шляхом придбання енергоефективних котлів.

         Кошти міського бюджету м. Тетієва використовуються за міською

Програмою відшкодування частини суми кредиту, залученого фізичними особами,  власниками квартир в багатоквартирних будинках на перехід на індивідуальне опалення шляхом придбання енергоефективних котлів.

Порядок відшкодування частини суми кредиту, залученими фізичними особами, власниками квартир багатоквартирних будинків на впровадження енергозберігаючих заходів визначає механізм використання коштів, передбачених в міському бюджеті на часткове відшкодування частини суми кредиту за залученими в кредитно-фінансовій установі кредитами, що надаються фізичним особам, власникам квартир в багатоквартирних будинках на перехід на автономне опалення шляхом придбання енергоефективних котлів.

Відшкодування частини суми кредиту передбачається за кредитами, залученими у національній валюті.

Відшкодування частини суми кредиту здійснюється в межах коштів, передбачених у міському бюджеті м.Тетієва на відповідний рік, та відповідно до помісячного плану асигнувань в порядку черговості надходження пакету документів від позичальників до виконавчого комітету Тетіївської міської ради.

Відшкодування Позичальнику частини суми кредиту проводиться одноразово в розмірі 35 відсотків суми кредиту залученого на перехід на індивідуальне опалення шляхом придбання енергоефективного котла для власників квартир багатоквартирних будинків за одним кредитним договором.

Фізична особа має право отримати таке відшкодування один раз.

Відшкодування відбувається помісячно шляхом перерахунку головним розпорядником коштів міського бюджету на рахунок фізичної особи, що отримала кредит.

Відшкодування Позичальнику частини суми кредиту відбувається на підставі надання документів, що підтверджують отримання кредиту банківською установою шляхом перерахування коштів на банківський рахунок позичальника. На основі отриманих документів відділом міжнародного співробітництва та проектно-інвестиційної діяльності формується  окремий зведений реєстр отримувачів відшкодування, який повинен містити такі відомості, що має надати позичальник для отримання відшкодування:

 

 • Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - позичальника;
 • Реєстраційний номер облікової картки платника;
 • Місце проживання фізичної особи - позичальника (із зазначенням адреси реєстрації, якщо вона відрізняється від адреси місця проживання) або місцезнаходження юридичної особи - позичальника;
 • Відомості про загальну кількість квартир багатоквартирного будинку, в якому впроваджуються заходи;
 • Адреса будинку, в якому впроваджуються заходи відповідно;
 • Цілі кредитування;
 • Номер, дата укладення та строк дії кредитного договору;
 • Загальна вартість придбаного енергоефективного обладнання та/або матеріалів та відповідних робіт з їх впровадження (у гривнях);
 • Розмір суми кредиту, використаного на придбання обладнання, що підлягає відшкодуванню у гривнях;
 • Розмір відшкодування частини суми кредиту у гривнях.
 • Акти виконаних робіт та/або інші документи (наприклад, фото), що підтверджують факт впровадження обладнання.

                 Секретар ради                                        І.Погоріла  

                                 

                                                                                    Додаток № 2

                                                          до Програми відшкодування частини суми кредиту,

                                                                    залученого фізичними особами на впровадження

                                                                    енергозберігаючих заходів, на 2017-2018 роки

Інформація

відшкодування частини суми кредиту,

залученого фізичними особами,  власниками квартир в багатоквартирних будинках на перехід на індивідуальне опалення шляхом  придбання енергоефективних котлів.

за _____ рік

 

п/п

Захід

Планові обсяги фінансування,

тис. грн

Фактичні обсяги фінансування,

тис. грн

Стан

виконання

заходів

 (результативні

показники

виконання

програми)

 

 

Всього

У тому числі по місяцям

Всього

У тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                  Секретар ради                                                І.Погоріла

 

                                                                                  УКРАЇНА

                                                                ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

Двадцять перша сесія VII скликання

                                                    

              м. Тетіїв                                                                                                          25 травня  2017 року

 

рішення № 330

Про внесення змін  до рішення шістнадцятої  сесії міської ради

VII скликання від 27.12.2016 року №252 -16- VII «Про бюджет

м. Тетієва на 2017 рік» та додатків 2, 3, 6, 7 до нього

Розглянувши пропозиції міської ради (додається), відповідно до ст. 23 п.5, 7, 8,  ст. 78 Бюджетного кодексу України та керуючись ст.26 п.23 Закону України „Про місцеве самоврядування”  враховуючи висновки та рекомендації депутатської  комісії  з питань планування бюджету, фінансування та соціально економічного розвитку міста, міська рада вирішила:

 1. Внести наступні зміни до рішення шістнадцятої  сесії міської ради VII скликання від 27.12.2016 року №252 -16- VII «Про бюджет м. Тетієва на 2017 рік».
 2. У пункті 1 абзац 2 цифри  «17170000», «4584200»                               

                        замінити цифрами  «17839488», «5711050».

 1. У пункті 1 абзац 5 цифри «4099500», замінити цифрами «4093012».
 2. У пункті 1 абзац 6 цифри «4099500», замінити цифрами «5220350».
 3. У пункті 2  цифри  «17170000», «4584200»                               

                                        «17839488», «5711050».

 1. Внести зміни у додатки 2,3,6,7 до рішення  шістнадцятої  сесії міської ради VII скликання від 27.12.2016 року №252 -16- VII «Про бюджет м. Тетієва на 2017 рік» виклавши їх у редакції, що додається.

          

 1. Контроль за виконання даного рішення покласти на депутатської  комісії  з питань планування бюджету, фінансування та соціально економічного розвитку міста.

 

Міський голова                                                                    Р.В. Майструк

м.Тетіїв

        25.05.2017 року

        № 330-21-VIІ

 

Пропозиції

про внесення змін  до рішення шістнадцятої сесії міської ради

VIІ скликання від 27.12.2016 року №252-16-VIІ

 «Про бюджет м. Тетієва на 2017 рік» та додатків 2, 3, 6, 7 до нього

Відповідно до ст. 23 п.5, 8,  ст. 78 Бюджетного кодексу України та керуючись ст..26 п.23 Закону України «Про місцеве самоврядування», міська рада вирішила :

Загальний фонд

Видатки

 1. Зменшити видатки загального фонду                                            в  сумі – 60000,00 грн.,

а саме по:

1.1ТПКВКМБ / ТКВКБМС  7310 «Проведення заходів із землеустрою»   
                                                                                                                     в сумі – 60000,00 грн

      в т.ч. по:

 • КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку)»                                                                       в сумі -60000,00 грн. 

МІСЬКА ПРОГРАМА  розвитку земельних відносин на 2013-2017 роки.

Спеціальний фонд

Видатки

1.Збільшити видатки спеціального фонду за рахунок коштів,  що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку), внаслідок зменшення видатків загального фонду міського бюджету
                                                                                                                       в сумі – 60000,00 грн.

а саме по:

 1.  ТПКВКМБ / ТКВКБМС  7310 «Проведення заходів із землеустрою»   
                                                                                                                       в сумі – 60000,00 грн

      в т.ч. по:

 • КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм»                                                                       в сумі -60000,00 грн. 
 • Назва об’єкту:  Розроблення проекту  із землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міста Тетіїв Київської області, та оформлення відповідної проектно-технічної документації.

МІСЬКА ПРОГРАМА  розвитку земельних відносин на 2013-2017 роки.

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

1.Зменшити джерела фінансування загального фонду по коду  208400 «Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)»                                   

                                                                                                                на суму – 60000,00  грн.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

1.Збільшити джерела фінансування спеціального фонду по коду  208400 «Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)»                                               

                                                                                                                         на суму - 60000,00 грн.

 

Міський голова                                                                                        Р.В. Майструк

 

       м. Тетіїв

       25.05.2017 року

      № 330-21-VIІ

 

Україна

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

Двадцять перша сесія сьомого скликання

        

   м. Тетіїв                                                           25 травня  2017 року

 

 РІШЕННЯ №  337

Про надання міському голові

та його заступникам премій

з нагоди відзначення

Дня міста Тетієва

      Відповідно до ст. 26 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України № 268 від 09.03.2006 року «Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів», Колективного договору, схваленого зборами  трудового колективу 19.06.2015 року, Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам міської ради від 27.01.2015р., з нагоди відзначення  Дня міста Тетієва, міська рада

                          в и р і ш и л а :

 1. Надати премію в розмірі 1500 грн. з нагоди відзначення Дня міста Тетієва
 • міському голові Майструку Руслану Володимировичу
 • першому заступнику міського голови Мащенку Ігорю Васильовичу
 • заступнику міського голови Дем’янчуку Петру Володимировичу.
 1. Відділу фінансів обліку та звітності Тетіївської міської ради здійснити виплату премій.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування, бюджету, фінансів та соціально- економічного розвитку міста.

 

 

              Міський голова                                            Р.Майструк

 

                  м. Тетіїв

                 25 травня 2017 року

                 337 - 21- VII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація