Телефони довіри Контакти Версія для людей з обмeженими можливостями

ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ ВІД 15 ЛЮТОГО 2018 РОКУ

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

друга сесія міської ради сьомого скликання

 РІШЕННЯ

 

Про затвердження Положення про відділ

житлово-комунального господарства,

транспорту та благоустрою виконавчого

комітету Тетіївської міської ради

         Розглянувши проект Положення про відділ житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою виконавчого комітету Тетіївської міської ради, враховуючи рішення першої сесії від 18.01.2018 р. №  06-01-VII  «Про затвердження структури апарату виконавчих органів Тетіївської міської ради», враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань торгівлі, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, громадського харчування, управління комунальною власністю, благоустрою, транспорту, зв"язку, керуючись ст. 25,26, 54  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                                              в и р і ш и л а : 

 1. Затвердити Положення про відділ житлово-комунального господарства,

     транспорту та благоустрою виконавчого комітету Тетіївської міської ради

    ( додається).  

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань торгівлі, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, громадського харчування, управління комунальною власністю, благоустрою, транспорту, зв"язку.

            

               Міський голова                                                     Р. Майструк

 

м. Тетіїв

15 лютого 2018 року

№  44 -02- VII   

 

   Спеціаліст з юридичного забезпечення                                                             Н.Складена

 

 

ДОДАТОК

                                                                      до рішення  2 сесії міської ради  сьомого 

                                                                      скликання  № 44-02-VII   від 15.02.2018  р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою виконавчого комітету Тетіївської міської ради

                       1. Загальні положення

 1. Відділ житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою виконавчого комітету Тетіївської міської ради (далі - Відділ) утворюється за рішенням Тетіївської  міської ради та є структурним підрозділом виконавчого комітету міської ради.
 2. Відділ є підконтрольним та підзвітним Тетіївській  міській раді, підпорядкований виконавчому комітету Тетіївської міської ради, Тетіївському міському голові, першому заступнику міського голови.
 3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Тетіївської  міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями Тетіївського міського голови, цим Положенням.
 4.  

        2. Завдання та повноваження Відділу:

 1. Основними завданнями відділу у сфері житлово-комунального господарства,транспорту та благоустрою є:

- забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства (у тому числі у сфері питної води та питного водопостачання, теплопостачання, енергоефективності та енергозбереження, ціноутворення, тарифоутворення і розрахунків за житлово-комунальні послуги), поводження з побутовими відходами, транспорту та благоустрою на території Тетіївської міської ради;

- забезпечення організації обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства, підготовка пропозицій щодо формування цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, а також норм їх споживання, здійснення контролю за їх додержанням.

2.2.Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1. Бере участь у реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою, готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку та проекту міського бюджету;

2.2.2.  Координує роботу, пов’язану з наданням населенню на території Тетіївської міської ОТГ житлово-комунальних послуг підприємствами - надавачами цих послуг незалежно від форми власності;

   2.2.3.Розробляє систему заходів для забезпечення стабільної роботи житлово-комунального господарства міста в умовах надзвичайної ситуації і ліквідації їх наслідків;

 1. Здійснює в межах своєї компетенції контроль за станом експлуатації та утримання житлового фонду, благоустрою і об’єктів комунального господарства незалежно від форми власності;

2.2.5.Вживає заходів до оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії згідно із загальнодержавними та регіональними програмами;

2.2.6. Розробляє і реалізує місцеві програми у сфері питної води та питного водопостачання, бере участь у розробленні і реалізації державних та регіональних програм у цій сфері;

 1. Розробляє і реалізує місцеві програми та бере участь у розробленні і реалізації державних цільових програм у сфері теплопостачання та енергозбереження;
 2. Здійснює аналіз стану сфери теплопостачання;
 3. Здійснює заходи, спрямовані на забезпечення сталої роботи об’єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, здійснює моніторинг підготовки об’єктів житлового господарства до роботи в осінньо-зимовий період;
 4. Організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об’єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків;
 5. Інформує населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;
 6. Бере участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм благоустрою населених пунктів;
 7. Здійснює аналіз стану сфер благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами;

2.2.14.Надає пропозиції щодо затвердження схеми санітарного очищення;

2.2.15.Здійснює контроль за станом благоустрою території Тетіївської міської ради ;

2.2.16.Проводить  рейди  та  перевірки  територій  та  об’єктів  території Тетіївської міської ради щодо стану їх благоустрою;

2.2.17.Проводить рейди та перевірки додержання підприємствами, установами, організаціями і громадянами законодавства у сфері благоустрою;

2.2.18. Контролює та сприяє в забезпеченні чистоти і порядку в громаді, очищенню територій та об’єктів від відходів, безхазяйних відходів, самовільно розміщених об’єктів та елементів;

2.2.19.Здійснює контроль за виконанням заходів та приписів з приведення до належного стану територій та об’єктів благоустрою громади;

2.2.20.Забезпечує реалізацію повноважень органів місцевого самоврядування щодо визначення виконавця житлово-комунальних послуг;

2.2.21.Аналізує рівень тарифів на  послуги житлово-комунального господарства;

 2.2.22.Сприяє прискоренню передачі об’єктів відомчого житлового фонду та комунального господарства у власність територіальних громад;

2.2.23.Сприяє проведенню ефективної інвестиційної політики під час проектування, будівництва нових та реконструкції діючих об’єктів житлово-комунального господарства, здійснює контроль за їх будівництвом, бере участь у розробленні проектів благоустрою територій населених пунктів;

2.2.24.Здійснює відповідно до законодавства контроль за організацією та якістю обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства;

2.2.25.Вживає заходів до поліпшення умов охорони праці на підприємствах, установах та організаціях житлово-комунального господарства на території Тетіївської міської ОТГ ;

2.2.26.Здійснює інші повноваження у сфері житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою відповідно до законів.

 

3. Права Відділу

3.1. Відділ має право:

- скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції ;

- залучати спеціалістів інших структурних підрозділів виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій, громадських об’єднань (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції ;

- одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

- вимагати від керівників та інших посадових осіб державних установ, суб’єктів підприємницької діяльності, громадян, у власності або користуванні яких знаходяться об’єкти міської інфраструктури, усунення виявлених правопорушень у галузі зовнішнього благоустрою територій, будівель, споруд, інженерних мереж, транспортних магістралей тощо;

- проводити рейди та перевірки території , об’єктів міста щодо стану їх благоустрою і додержання юридичними та фізичними особами законодавства у сфері благоустрою;

- відвідувати підприємства, установи, організації , суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форми власності з метою дотримання чинного законодавства у сфері благоустрою;

- відповідно до вимог чинного законодавства направляти повідомлення громадянам, посадовим особам підприємств, організацій, установ незалежно від форми власності, для надання усних або письмових пояснень у зв’язку з порушенням ними вимог законодавства у сфері благоустрою території;

- здійснювати відповідно до чинного законодавства фото-, відеозйомки, звукозапис, як допоміжний засіб для запобігання порушень вимог законодавства у сфері благоустрою;

- здійснювати в межах своєї компетенції контроль за дотриманням законодавства в сфері благоустрою;

- надавати приписи щодо приведення об’єктів та елементів благоустрою міста до належного стану з визначенням строків проведення певних заходів.

 

3.2.Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету, а також підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, громадськими об’єднаннями та громадянами.

 

4. Керівництво Відділом

  4.1.  Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою передбаченою законодавством України.

  4.2.Начальник Відділу:

        -  здійснює загальне керівництво діяльністю Відділу;

-  узгоджує посадові обов’язки працівників Відділу;

-  координує роботу Відділу з іншими виконавчими органами міської ради;

-  забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері  діяльності Відділу, вживає необхідних заходів до їх поліпшення;

-  підтримує зв’язки з відповідними відділами та управліннями виконавчих  

комітетів інших міських рад з питань обміну досвідом;

-  бере участь у засіданнях міської ради, виконавчого комітету, нарадах міського голови у разі розгляду питань, що стосуються компетенції Відділу;

-  розподіляє обов’язки між працівниками Відділу, очолює і контролює їх     

    роботу;

-  контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у Відділі;

- виконує інші доручення міського голови та першого заступника міського  

   голови, пов’язані з діяльністю Відділу.

5. Заключні положення

5.1.Виконком міської ради створює умови для ефективної праці фахівців Відділу, підвищення їх кваліфікації , забезпечує їх окремими приміщеннями, обладнанням, телефонним зв’язком, оргтехнікою та необхідними матеріалами для виконання покладених на Відділ завдань.

5.2.Покладання на працівників Відділу обов’язків, які не передбачені цим  Положенням, не допускаються.

  5.3.Ліквідація і реорганізація Відділу здійснюється за рішенням сесії Тетіївської міської ради у встановленому законом порядку.

 

          Секретар ради                                              С.Денисюк

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

друга сесія міської ради сьомого скликання

 РІШЕННЯ

 

Про затвердження Положення про

юридичний відділ виконавчого

комітету Тетіївської міської ради

       Розглянувши проект Положення про юридичний відділ виконавчого комітету Тетіївської міської ради, враховуючи рішення першої сесії від 18.01.2018 р. №  06-01-VII  «Про затвердження структури апарату виконавчих органів Тетіївської міської ради», враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань Регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та контролю за виконанням рішень міської

ради та її виконавчого комітету, дотримання законності та  правопорядку, керуючись ст. 25,26, 54  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                                              в и р і ш и л а : 

 1. Затвердити Положення про  юридичний відділ виконавчого комітету  Тетіївської міської ради ( додається).
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань Регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та контролю за виконанням рішень міської ради та її виконавчого комітету, дотримання законності та     правопорядку.

            

               Міський голова                                                     Р. Майструк

 

м. Тетіїв

15 лютого 2018 року

№  45 -02- VII   

Спеціаліст з юридичного забезпечення                                                             Н.Складена

 

Додаток

        до рішення 2 сесії міської ради сьомого скликання   

        від 15.02.2018 р. № 45-02-VII

ПОЛОЖЕННЯ

про юридичний відділ

                       виконавчого комітету Тетіївської міської ради

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення регулює питання діяльності юридичного відділу виконавчого комітету Тетіївської міської ради. Юридичний відділ (далі відділ) у відповідності до ст.11 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» є виконавчим органом Тетіївської міської ради.

1.2. Відділ є підзвітний Тетіївській міській раді, підконтрольний та підпорядкований її виконавчому комітету, міському голові (першому заступнику міського голови).

1.3. У своїй діяльності юридичний відділ керується Конституцією і законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, цим Положенням.

1.4. Положення про юридичний відділ виконавчого комітету Тетіївської міської ради, структура, штатна чисельність та фонд оплати праці спеціалістів Відділу затверджуються рішенням міської ради.

1.5. Посадові інструкції начальника та спеціалістів відділу затверджує міський голова.

1.6. Відділ фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету, виділених на його утримання.

1.7. Оплата праці працівників Відділу здійснюється відповідно до чинного законодавства

2. ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ЮРИДИЧНОГО ВІДДІЛУ

2.1. Основним завданням юридичного відділу є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання вимог чинного законодавства України та запобігання невиконанню вимог актів чинного законодавства, інших нормативно-правових документів у діяльності міської ради та її виконавчих органів, а також їх посадовими особами під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків, у тому числі делегованих повноважень органів виконавчої влади.

2.2. Юридичний відділ:

1) забезпечує правильне застосування законодавства міською радою та її виконавчими органами, інформує керівництво про необхідність вжиття заходів до скасування актів, прийнятих з порушенням законодавства;

2) проводить правову експертизу проектів рішень, розпоряджень і інших документів нормативно-правового характеру, які виносяться на розгляд міської ради, виконкому, міського голови, а також візує їх за наявності погодження цих проектів зацікавленими підрозділами виконкому та ради. Відділ бере участь у розробленні проектів нормативно-правових та індивідуально-правових актів. У разі невідповідності проекту нормативного документа законодавству та якщо внесені до нього відділом зауваження не враховано, відділ, не візуючи проект, подає письмовий висновок з пропозиціями щодо законного вирішення відповідного питання для прийняття остаточного рішення уповноваженим органом;

Видання нормативно-правового акта, а також подання проекту такого акта міській раді, виконкому, міському голові для його прийняття чи погодження без попереднього розгляду та погодження з юридичним відділом не допускається;

3) інформує міського голову про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;

4) бере участь у підготовці і здійсненні заходів, які проводяться міською радою та її виконавчими органами по забезпеченню дотримання законодавства;

5) проводить інформаційно-довідкову роботу із законодавства, оперативно доводить до виконавчих органів міської ради інформацію про зміни в нормативних актах і нові акти, готує керівництву міської ради довідкові матеріали із законодавства, дає працівникам структурних підрозділів міської ради консультації з правових питань;

6) представляє у встановленому законом порядку інтереси міської ради та її виконавчих органів в підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів. Вносить пропозиції керівництву ради про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода;

7) здійснює претензійно-позовну роботу, аналізує наслідки розгляду претензій, позовів і судових справ та вносить пропозиції міському голові щодо удосконалення правового забезпечення господарської діяльності;

8) сприяє своєчасному вжиттю заходів за протестами та поданнями прокуратури, окремими ухвалами, рішеннями суду;

9) організує і проводить роботу, пов'язану із підвищенням рівня правових знань працівників міської ради та виконкому, інформує про законодавство, необхідне працівникам для виконання своїх обов'язків, роз’яснює існуючу практику його застосування;

10) надає юридичну допомогу постійним комісіям міської ради, комісіям, утвореним при виконкомі, а також депутатам ради при здійсненні ними своїх повноважень;

11) організовує роботу, пов'язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів міської ради та її виконавчих органів, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів;

12) здійснює заходи щодо протидії корупції та контроль за додержанням посадовими особами міської ради вимог антикорупційного законодавства;

13) готує позови до суду про визнання незаконними актів державних органів, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади, повноваження ради та її посадових осіб;

14) бере участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій, дає правові висновки за фактами виявлення правопорушень;

15) відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами апарату, відділами, управліннями і іншими службами.

 

3. ПРАВА ЮРИДИЧНОГО ВІДДІЛУ

3.1. Юридичний відділ має право:

1) за дорученням міського голови та його заступників проводити перевірки стану додержання Конституції України, законів України, інших актів законодавства управліннями, відділами, структурними підрозділами міської ради та їх посадовими особами, а також підприємствами, установами та організаціями комунальної власності. Вносити пропозиції щодо усунення виявлених порушень і недоліків.

2) одержувати у встановленому порядку від посадових осіб міської ради та її виконавчих органів документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на юридичний відділ завдань;

 

 

 

 

3) інформувати міського голову у разі покладення на юридичний відділ виконання роботи, що не належить до функцій відділу чи виходить за її межі, а також у випадках, коли відповідні підрозділи або посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення порушених питань;

4) залучати за згодою керівників відділів, управлінь та служб міської ради відповідних спеціалістів для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться відділом відповідно до покладених на нього обов'язків;

5) брати участь у засіданнях дорадчих і колегіальних органів, засіданнях депутатських комісій міської ради, нарадах, які проводяться у виконкомі у разі розгляду на них питань щодо практики застосування законодавства;

3.2. Пропозиції юридичного відділу щодо приведення у відповідність з законодавством проектів рішень, розпоряджень, наказів, інших актів, що суперечать закону, є обов’язковими для розгляду міським головою.

3.3. У разі виявлення невідповідності проекту документу актам законодавства юридичний відділ готує зауваження до такого проекту та повертає його на доопрацювання розробникові з відповідними пропозиціями. У разі коли недоліки проекту документу не можуть бути усунені шляхом доопрацювання, юридичний відділ готує юридичний висновок.

3.4. Покладення на начальника та спеціалістів юридичного відділу обов’язків не передбачених цим Положенням і які не відносяться до правової роботи не допускається.

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ

4.1. До складу юридичного відділу входять:

- начальник відділу;

- спеціаліст відділу;

- спеціаліст відділу;

4.2. На посаду начальника юридичного відділу призначається особа з вищою юридичною освітою і стажем роботи в органах місцевого самоврядування не менше п’яти  років, а на посаду спеціаліста юридичного відділу призначається особа з вищою юридичною освітою, зі стажем роботи за спеціальністю не менш як три роки.

4.3. Працівники юридичного відділу є посадовими особами місцевого самоврядування. Структура та чисельність відділу затверджується сесією міської ради.

4.4. Юридичний відділ очолює начальник, який призначається та звільняється з посади міським головою згідно з чинним законодавством України.

4.5. Начальник юридичного відділу здійснює керівництво відділом, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу. Начальник відділу підпорядковується безпосередньо міському голові (першому заступнику міського голови).

4.6. На період відпустки або на час відсутності начальника відділу його обов’язки виконує спеціаліст відділу відповідно до розпорядження міського голови (першого заступника міського голови).

            4.7. Виконавчий комітет Тетіївської міської ради зобов’язаний створити умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників юридичного відділу, забезпечити їх окремим приміщенням, телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання службових обов’язків, законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових питань.

          4.8. З метою забезпечення своєчасного виконання завдань, які потребують оперативного вжиття відповідних заходів, посадові особи зобов'язані невідкладно подавати необхідні матеріали на вимогу юридичного відділу.

 

5. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ, ЙОГО ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ

        5.1. Відділ очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади Тетіївський міський голова відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

        5.2. На посаду начальника  юридичного відділу призначається особа з вищою юридичною освітою та стажем роботи в органах місцевого самоврядування за спеціальністю не менш як п’ять років.

       5.3. Начальник Відділу відповідно до покладених завдань:

       5.3.1. Забезпечує виконання завдань, покладених на юридичний відділ.

       5.3.2. Здійснює контроль та координує діяльність юридичних служб підприємств, що належить до сфери управління органів місцевого самоврядування. 

       5.3.3. Подає пропозиції  міському голові щодо прийняття на роботу, переведення, звільнення працівників юридичного відділу, керівників і працівників юридичних служб підприємств, що належать до сфери управління органів місцевого самоврядування, їх заохочення або притягнення до відповідальності згідно із чинним законодавством. 

      5.3.4. Повинен знати: Конституцію України, Бюджетний кодекс України; закони України: «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування, законодавство про засади запобігання та протидії корупції, а також інші закони з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, розпорядчі документи, методичні матеріали фінансових і контрольно-ревізійних органів, що стосуються діяльності відділу; практику застосування нормативно-правових актів щодо напрямку діяльності відділу; державну політику у сфері юридичного забезпечення; основи регіонального управління, управління персоналом, організації праці та управління; інструкцію з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування; правила внутрішнього трудового розпорядку, правила ділового етикету; державну мову.

        5.3.5. Несе відповідальність за невиконання, неякісне або несвоєчасне виконання своїх посадових обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення вимог загальних правил поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з  прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

        5.3. Начальник Відділу має право:

        5.3.1. Представляти за дорученням міського голови раду та виконавчий комітет в органах державної та виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності з питань, що відносяться до відання ради та її виконавчого комітету, що відносяться до його компетенції.

        5.3.2. Одержувати в установленому порядку від виконавчих органів ради,підвідомчих підприємств установ і організацій інформацію та матеріали щодо бухгалтерського обліку, звіту і контролю.

       5.3.3. Залучати фахівців органів державної влади, органів місцевого самоврядування підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належить до його компетенції.

       5.3.4. Вносити міському голові пропозиції щодо вдосконалення роботи.

6. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ВІДДІЛУ

      6.1. Працівники Відділу мають право:

      6.1.1. Користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією та законами України.

      6.1.2. На повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.

      6.1.3. На своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, якості, досвіду та стажу роботи.

       6.1.4. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці.

       6.1.5. На соціальний і правовий захист.

       6.1.6. Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень.

       6.1.7. Вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою.

      6.1.8. Користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Працівники Відділу зобов’язані:

      6.2.1. Дотримуватися Конституції України, законів та інших актів законодавства України.

      6.2.2. Працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження, накази, доручення керівництва, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, додержуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна ради громади та її виконавчих органів.

      6.2.3. Вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних обов’язків.

      6.2.4. Підвищувати продуктивність праці, знати Конституцію України, законодавство з питань місцевого самоврядування, державної служби, розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.

     6.2.5. Утримувати своє робоче місце в чистоті, дотримуватися установленого порядку зберігання матеріальних цінностей, документів, оргтехніки, здійснювати економію енергетичних ресурсів, додержуватися чистоти в адміністративній будівлі.

     6.2.6. Поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у взаємовідносинах із співробітниками та відвідувачами.

     6.2.7. Дотримуватися прав і свобод людини і громадянина.

     6.2.8. Постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати професійну кваліфікацію.

     6.2.9. Проявляти ініціативність, творчість у роботі.

     6.2.10. Дотримуватись обмежень, передбачених законодавством, щодо служби в органах місцевого самоврядування.

     6.2.11. Підтримувати авторитет ради громади та її виконавчих органів.

     6.2.12. Зберігати державну таємницю, інформацію про громадян,  що стали їм відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншу інформацію, яка, згідно із законодавством, не підлягає розголошенню.

      6.2.13. Не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.

      6.2.14. Проходити атестацію як посадові особи місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства.

      6.2.15. Суворо дотримуватися вимоги щодо заборони паління в приміщеннях (на робочих місцях, у кабінетах та у місцях загального користування).

      6.3. Працівники виконують й інші обов’язки відповідно до чинного законодавства України.

      6.4. Посадовим особам органу місцевого самоврядування забороняється:

      6.4.1. Брати участь у діях, що суперечать національним інтересам України.

      6.4.2. Вчиняти дії, що можуть бути розцінені як використання свого службового становища в корисних цілях, а також дії, які, відповідно до чинного законодавства, вважаються корупційними.

        6.4.3. Виявляти всупереч інтересам справи, упередженість або прихильність до будь-якого підприємства, установи, організації, об’єднання громадян або конкретної особи.

        6.4.4. Приймати дарунки чи послуги від фізичних або юридичних осіб у зв’язку зі своєю службовою діяльністю.

        6.4.5. Брати участь у страйках.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ ВІДДІЛУ

7.1. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники юридичного відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

7.2. Посадові особи з вини яких допущено порушення законодавства, несуть цивільну, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законом.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

           8.1. Покладання на юридичний відділ обов’язків, не передбачених цим Положенням, а також тих, що не відносяться до правової роботи не допускається.

8.2. Структура і чисельність відділу, фонд оплати праці працівників затверджуються міською радою, відповідно до штатного розпису і кошторису витрат.

          8.3. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому Регламентом роботи Тетіївської міської ради.

 

     Секретар ради                                                    С.М. Денисюк

 

                                                                    

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

                        друга сесія міської ради сьомого скликання

РІШЕННЯ

 

Про утворення фінансового управління

виконавчого комітету Тетіївської міської ради

       Розглянувши проект Положення про фінансове управління  виконавчого комітету  Тетіївської міської  ради, враховуючи рішення першої сесії від 18.01.2018 р. №  06-01-VII  «Про затвердження структури апарату виконавчих органів Тетіївської міської ради», враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету, фінансів та соціально- економічного розвитку міста , керуючись ст.. 25,26, 54  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

                                              в и р і ш и л а : 

 1. Утворити фінансове  управління  виконавчого комітету Тетіївської міської ради.
 2. Затвердити Положення про фінансове  управління  виконавчого комітету Тетіївської міської ради ( додається).  
 3. Доручити керівнику провести державну реєстрацію управління освіти  виконавчого комітету Тетіївської міської ради.

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-

економічного розвитку міста    

            

               Міський голова                                                     Р. Майструк

 

м. Тетіїв

15 лютого 2018 року

№   46 -02- VII  

   Спеціаліст з юридичного забезпечення                                                             Н.Складена

 

Додаток

до рішення 2 сесії Тетіївської міської ради

                                                            7 скликання від 15.02.2018 року № 46-02-VII

 

ПОЛОЖЕННЯ

про фінансове управління виконавчого комітету Тетіївської міської ради

1. Загальні положення

 1. Положення про Фінансове управління Тетіївської міської ради (далі – Положення)  - нормативний акт, який визначає завдання, обов’язки, права, відповідальність і організацію роботи  Фінансового управління виконавчого комітету Тетіївської міської ради.   
 2. Фінансове управління Тетіївської міської ради (далі – Управління) є виконавчим органом Тетіївської міської ради, що утворюється Тетіївською міською радою, є підзвітним та підконтрольним Тетіївській міській раді, підпорядковується виконавчому комітету, міському голові, заступникам міського голови, секретарю ради, керуючому справами виконавчого комітету відповідно до розподілу функціональних обов'язків.
 3. Відділ  є структурним підрозділом виконавчого комітету Тетіївської міської ради, утворюється Тетіївською міською радою відповідно до вимог чинного законодавства,  ліквідовується або реорганізовується на підставі рішення Тетіївської міської ради.
 4. Структура Управління, чисельність його працівників затверджуються в установленому порядку міським головою, Положення про Управління – міською радою.
 5.  Працівники Управління здійснюють свої  функції на підставі посадових інструкцій, затверджених  міським головою.
 6. Управління в своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетним та Податковим кодексами України, законами України, Указами Президента України, постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови прийнятими у межах їх компетенції, а також цим Положенням.
 7. Зміни та доповнення до Положення вносяться за пропозицією міського голови, його заступників, секретаря міської ради, начальника управління.
 8. Місцезнаходження Управління:  09800, м. Тетіїв, вул. Януша Острозького,5.                     

2. Завдання та повноваження Управління:

2.1. Основними завданнями Управління є:

1) забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території Тетіївської міської ради;

2) складання розрахунків до проекту міського бюджету і подання на розгляд виконкому та затвердження міською радою;

3) підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку Тетіївської міської громади;

4) розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;

5) здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами і організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів та коштів цільових фондів, утворених міською радою;

6) здійснення загальної організації та управління виконанням міського бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

2) визначає порядок та термін розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

3) проводить на будь-якому етапі складання проекту міського бюджету, аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

4) приймає рішення про включення бюджетного запиту до проекту міського бюджету перед поданням його на розгляд міської ради;

5) бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів Тетіївської міської  ради, аналізує соціально – економічні показники розвитку громади та враховує їх під час складання проекту Тетіївського міського бюджету;

6) організовує роботу, пов’язану із складанням проекту міського бюджету, за дорученням керівництва міської ради визначає порядок і терміни подання структурними підрозділами Тетіївської міської ради матеріалів для підготовки проектів міського бюджету;

7) забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису міського  бюджету встановленим бюджетним призначенням;

8) здійснює у процесі виконання міського бюджету прогнозування доходів та проводить аналіз доходів;

9) організовує виконання міського бюджету, а також разом з органами: державної фіскальної служби, державної казначейської служби, іншими структурними підрозділами міської ради забезпечує надходження доходів до міського бюджету та вживає заходів для ефективного витрачання бюджетних коштів;

10) забезпечує захист фінансових інтересів держави та здійснює у межах своєї компетенції контроль за дотриманням бюджетного законодавства;

11) складає розпис доходів і видатків міського бюджету, забезпечує його виконання, готує:

- пояснювальну записку про виконання міського бюджету,

- зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з міського бюджету,

- пропозиції щодо внесення змін до розпису у межах річних бюджетних призначень, здійснює у встановленому порядку взаємні розрахунки міського бюджету з обласним бюджетом;

12) здійснює у встановленому порядку організацію та управління виконання міського бюджету, координує в межах своєї компетенції діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;

13) проводить моніторинг змін, що вносяться до міського бюджету;

14) розглядає баланси і звіти про виконання міського бюджету та інші фінансові звіти, подані державною казначейською службою та погоджує їх;

15) інформує міську раду про стан виконання міського бюджету та подає на затвердження звіт за кожний звітний період (квартал, півріччя, 9 місяців, рік);

16) розглядає звернення та готує пропозиції для прийняття рішень про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету;

17) проводить разом з органами державної фіскальної служби аналіз стану надходження доходів до міського бюджету, готує пропозиції про доцільність запровадження місцевих податків, зборів, а також пільг;

18) готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;

19) перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з міського бюджету;

20) аналізує діяльність роботи бюджетних установ міста і подає пропозиції щодо їх вдосконалення;

21) розглядає в межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, організацій;

22) забезпечує створення належних виробничих та соціально – побутових умов для працівників Управління;

23) готує та подає міській раді офіційні висновки про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету для прийняття рішення про внесення змін до нього;

24) здійснює інші, функції , пов’язані з виконанням покладених на нього завдань.

3. Права Управління

3.1. Управління має право:

1) одержувати в установленому порядку від виконавчих органів міської ради, органів державної казначейської служби, державної фіскальної служби, інших державних органів, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, матеріали та інші документи, необхідні для складання проекту міського бюджету та аналізу його виконання;

2) в установленому порядку та у межах своєї компетенції призупиняти бюджетні асигнування відповідно до ст.117 Бюджетного кодексу України та вживати заходів до розпорядників і одержувачів бюджетних коштів за вчинені ними бюджетні правопорушення, передбачені Бюджетним кодексом України;

3) залучати фахівців інших структурних підрозділів міської ради, підприємств установ та організацій, об’єднань громадян до розгляду питань, що належать до його компетенції;

4) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції .

3.2. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами та організаціями, а також органами державної фіскальної служби, державної фінансової інспекції та державної казначейської служби.

4. Керівництво Управління

4.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою, на конкурсній основі чи за іншою процедурою передбаченою законодавством України.

4.2. Начальник Управління:

1) здійснює керівництво діяльністю Управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Управління завдань, визначає ступінь відповідальності своїх підлеглих;

2) затверджує положення про структурні підрозділи Управління і функціональні обов’язки працівників Управління;

3) розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису доходів і видатків на утримання Управління;

4) затверджує розпис доходів і видатків міської ради на рік і тимчасовий кошторис на відповідний період;

5) забезпечує відповідність розпису міського бюджету встановленим бюджетними призначенням;

6) призначає на посаду і звільняє робітників та службовців;

7) видає у межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання.

5. Фінансування діяльності Управління

5.1. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету.

5.2. Витрати на утримання Управління визначає міська рада.

5.3. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах державної казначейської служби, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

6. Заключні положення

6.1 Ліквідація і реорганізація Управління здійснюється за рішенням сесії міської ради у встановленому законом порядку.

6.2 Зміни і доповнення до цього Положення вносяться сесією Тетіївської міської ради.

            Секретар ради                                                           С.М. Денисюк

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

друга сесія міської ради сьомого скликання

 РІШЕННЯ

 

Про затвердження Положення про відділ

міжнародного співробітництва та проектно-

інвестиційної діяльності виконавчого комітету

Тетіївської міської ради

 

         Розглянувши проект Положення про відділ міжнародного співробітництва та проектно-інвестиційної діяльності виконавчого комітету Тетіївської міської ради, враховуючи рішення першої сесії від 18.01.2018 р. №  06-01-VII  «Про затвердження структури апарату виконавчих органів Тетіївської міської ради», враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань   планування, бюджету, фінансів та соціально-

економічного розвитку міста, керуючись ст. 25,26, 54  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

                                в и р і ш и л а : 

1.Затвердити Положення про відділ міжнародного співробітництва та проектно-інвестиційної діяльності виконавчого комітету Тетіївської міської ради( додається).

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-

економічного розвитку міста.

            

   Міський голова                                                     Р. Майструк

 

м.Тетіїв

15 лютого 2018 року

№  47 -02- VII   

 

Спеціаліст з юридичного забезпечення                                                             Н.Складена

Додаток

до рішення 2 сесії Тетіївської міської ради

                                                      7 скликання від 15.02.2018 р. № 47 -02- VII   

 

ПОЛОЖЕННЯ

Про Відділ міжнародного співробітництва та проектно-інвестиційної діяльності виконавчого комітету Тетіївської міської ради

 

1.  Загальні положення

 

 1. Положення про Відділ міжнародного співробітництва та проектно-інвестиційної діяльності (далі – Положення)  - нормативний акт, який визначає завдання, обов’язки, права, відповідальність і організацію роботи  відділу міжнародного співробітництва та проектно-інвестиційної діяльності виконавчого комітету Тетіївської міської ради (далі – Відділ ).   
 2. Відділ  правами юридичної особи не володіє, печатки не має.
 3. Відділ  є структурним підрозділом виконавчого комітету Тетіївської міської ради, утворюється міською радою відповідно до вимог чинного законодавства,  ліквідовується або реорганізовується на підставі рішення міської ради.
 4.  Структура Відділу, чисельність його працівників затверджуються в установленому порядку міським головою, Положення про Відділ – міською радою.
 5. Відділ очолює начальник Відділу, який призначається на посаду на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством України, та звільняється з посади міським головою.
 6.  На посаду начальника Відділу  призначаються особи з повною вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом на державній службі, в органах місцевого самоврядування або на керівних посадах у інших сферах відповідно до вимог нормативно-правових актів.
  1. Начальник Відділу:
 • Здійснює керівництво діяльністю Відділу, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу;
 • розробляє посадові інструкції працівників Відділу та подає на затвердження міському голові;
 • у межах компетенції забезпечує роботу з матеріалами та документами, що надходять на виконання до Відділу;
 • за участю керівників виконавчих органів міської ради узагальнює практику роботи з міжнародним співробітництвом та проектними-інвестиціями, вносить міському голові пропозиції щодо її удосконалення.
 1.  Працівники відділу здійснюють свої  функції на підставі посадових інструкцій, затверджених  міським головою.
 2.  Підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядковується виконавчому комітету, міському голові, заступникам міського голови, секретарю ради, керуючому справами виконавчого комітету відповідно до розподілу функціональних обов'язків, безпосередньо підпорядкований заступнику міського голови з економічного розвитку.
 3. Зміни та доповнення до Положення вносяться за пропозицією міського голови, його заступників, секретаря міської ради, та керівника відділу рішенням міської ради, постійних комісій міської ради.
 4. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами i розпорядженнями Президента України, постановами i розпорядженнями Кабінету Мiнiстрiв України, цим Положенням та іншими нормативними  актами. Стратегічними документами щодо співробітництва між Україною та зарубіжними країнами, розпорядчими документами міської ради з  цих питань.

1.11 Місцезнаходження Відділу : 09800, м. Тетіїв, вул. Януша Острозького, 5.                     

2.Завдання

 1. Завдання Відділу є  залучення додаткових позабюджетних ресурсів на вирішення місцевих проблем у межах повноважень і способами, передбаченими Конституцією і законами України, реалізація зовнішньої політики та міжнародного співробітництва територіальної громади міста відповідно до зовнішньополітичної стратегії держави Україна та забезпечення реалізації на території Тетіївської громади розвитку туристичної та рекреаційної індустрії;
 2. Здійснення діяльності, пов’язаної із залученням додаткових позабюджетних ресурсів на вирішення місцевих проблем, реалізація політики у сфері співробітництва міста із іноземними містами-партнерами, міжнародними організаціями, іноземними суб’єктами господарювання та  в гуманітарній сфері.

3. Функції

 1.  Представляє, в межах наданих йому повноважень, інтереси міської ради, її виконавчих органів та міського голови у відносинах з відповідними адміністративно-територіальними утвореннями іноземних держав, а також з міжнародними організаціями та фондами.
 2.  Ініціює встановлення та постійну підтримку партнерських зв'язків з містами за кордоном та сприяє розвитку інформаційного, економічного, культурного співробітництва, обміну делегаціями у галузі освіти, науки, спорту та ін.
 3.  Підтримує постійні контакти з міжнародними організаціями (урядовими та неурядовими), фондами, дипломатичними та консульськими установами з метою подальшого розвитку міжнародного співробітництва та участі у міжнародних програмах.
 4.  Аналізує практику поточних міжнародних зв'язків міської ради та її виконавчих органів, розробляє плани розвитку міжнародних зв'язків, а також вносить їх, зі своїми рекомендаціями по удосконаленню, на розгляд міського голови.
 5.  Координує, в межах своїх повноважень, міжнародні (міжрегіональні) зв'язки, діяльність виконавчих органів міської ради у сфері зовнішніх зносин.
 6.  Здійснює, за дорученням ради та міського голови, роботу з підготовки проектів угод, договорів, меморандумів і протоколів про наміри з питань зовнішніх зносин міської ради.
 7. Бере участь у розробленні програм перебування делегацій, груп та окремих представників іноземних держав у частині, що стосується міста Тетієва та сіл громади, їх супроводу, організовує протокольні заходи під час проведення їх зустрічей із міським головою, посадовими особами місцевого самоврядування.
 8. Забезпечує підготовку офіційних візитів міського голови та працівників виконавчих органів міської ради за кордон, вирішення організаційних питань, пов'язаних із візитами та узгодження програм перебування.
 9. З питань, що стосуються міжнародного співробітництва міста, готує матеріали до засідань робочих груп експертів, делегацій міста, що відряджаються за кордон.
 10. Забезпечує підготовку та проведення міжнародних семінарів, конференцій, тощо.
 11. Сприяє видачі та оформленню необхідних документів особам, що виїжджають у службові відрядження за кордон по лінії міської ради та її виконавчих органів, для чого взаємодіє з Міністерством закордонних справ України, консульськими відділами посольств іноземних держав в Україні.
 12. Сприяє поширенню передового міжнародного досвіду у сфері місцевого самоврядування.
 13. Готує репрезентативні інформаційно-довідкові матеріали про місто Тетіїв, села громади  та їх можливості, здійснює їх переклад і розповсюдження серед потенційних іноземних партнерів.
 14. Забезпечує офіційне листування, підтримання на належному рівні інформаційних, ділових контактів між міською радою та її іноземними партнерами в Україні і за кордоном.
 15. Здійснює переклад та аналізує інформацію,  що надходить міському голові іноземними мовами.
 16. Готує проекти рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань співфінансування проектів та програм і міжнародних зв'язків.
 17. Сприяє становленню співробітництва і здійснює координацію зв’язків із іноземними суб’єктами виконавчих органів міської ради, постійних комісій ради, навчальних закладів, підприємств, установ, громадських організацій. 
 18. Забезпечує виконання завдань щодо реалізації місцевої політики у сфері залучення позабюджетних коштів на вирішення проблем територіальної громади.
 19. Забезпечує співпрацю з українськими та іноземними органами місцевої влади, організаціями, фондами та іншими недержавними організаціями  з метою залучення позабюджетних коштів, призначених для реалізації муніципальних програм.
 20. Координує  діяльність по розробці, написанню  проектів для участі в конкурсах,грантових програмах, що проводяться українськими та іноземними організаціями і установами.
 21. Надає методичну, інформаційну, організаційну допомогу  управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам міськвиконкому, комунальним підприємствам  а також в межах своєї компетенції забезпечує підготовку та написання програм, проектів, реалізація яких передбачається за рахунок додатково залучених коштів грантових програм в т.ч. в рамках програм та ініціатив Європейського Союзу та інших програм міжнародної технічної допомоги.
 22. Забезпечує організацію та реалізацію проекту «Громадського бюджету участі міста Тетієва».
 23. Сприяє здійсненню інвестиційної діяльності, поліпшенню інвестиційного клімату в місті та селах громади.
 24. Забезпечує реалізацію партнерських проектів та програм.
 25. Забезпечує розвиток на території Тетіївської громади розвиток туристичної та рекреаційної індустрії;
 26. Розробляє та забезпечує виконання державних, регіональних комплексних і цільових програм розвитку туризму, забезпечення захисту і безпеки туристів;
 27. Забезпечує розвиток «Зеленого туризму», розробляє туристичні маршрути та впроваджує екскурсійну діяльності на території громади,
 28. Здійснює пропагування серед населення ефективного використання вільного часу, проведення змістовного дозвілля, ознайомлення з історико-культурною спадщиною, природним середовищем;
 29. Організовує створення рекреаційних зон з відповідним оснащенням і сервісом;
 30. Забезпечує раціональне використання та збереження природного та історико-культурного середовища на території громади;
 31. Координує діяльність місцевих органів виконавчої влади з питань реалізації державної та регіональної політики у галузі туризму на території громади;
 32. Виконує інші функції, що випливають з покладених на  Відділ завдань.

4.  Права

4.1 Одержувати від виконавчих органів міської ради та їх органів, підприємств, установ і організацій ОТГ  інформацію з питань, що належать до компетенції Відділу.

4.2 Представляти Відділ у відносинах з органами державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та в судах загальної юрисдикції.

4.3 У разі необхідності, за погодженням із керівниками структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ і організацій, залучати працівників для розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.4 Скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до компетенції Відділу.

4.5 Взаємодіяти у межах своїх повноважень з органами та установами іноземних держав, міжнародними організаціями.

4.6 Вимагати від керівників офіційних делегацій, робочих груп та стажистів за міжнародними програмами своєчасного звітування про результати закордонних відряджень.

4.7 Брати участь у засіданнях, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених виконавчим комітетом, міською радою і міським головою, з питань міжнародного співробітництва.

4.8 Брати участь у проведенні конкурсів з питань, що належать до сфери міжнародної діяльності.

  5.  Відповідальність

 1. Працівники Відділу несуть відповідальність за невиконання покладених на них повноважень, дії чи бездіяльність.
 2. За порушення трудової та виконавської дисципліни працівники Відділу притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

6. Взаємодія

6.1 З метою реалізації покладених завдань, виконання посадових завдань та обов’язків працівниками Відділу, доручень керівництва у межах своєї компетенції Відділ:

6.1.1Взаємодіє постійними комісіями, депутатами міської ради, з працівниками виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності міської ради, представниками місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів, територіальних представництв центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, надає та отримує від них необхідну інформацію, а також, у разі потреби, за дорученнями безпосереднього керівника, у межах своєї компетенції взаємодіє з представниками засобів масової інформації, силових структур, правоохоронних, наглядових, контролюючих та судових органів тощо.

 1. Подає в повному обсязі та у встановлені терміни необхідну інформацію на виконання доручень безпосереднього керівника.

 

Секретар  ради                                                                С.Денисюк

 

 

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

друга сесія міської ради сьомого скликання

 РІШЕННЯ

 

Про затвердження Положення про відділ

міжнародного співробітництва та проектно-

інвестиційної діяльності виконавчого комітету

Тетіївської міської ради

 

         Розглянувши проект Положення про відділ міжнародного співробітництва та проектно-інвестиційної діяльності виконавчого комітету Тетіївської міської ради, враховуючи рішення першої сесії від 18.01.2018 р. №  06-01-VII  «Про затвердження структури апарату виконавчих органів Тетіївської міської ради», враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань   планування, бюджету, фінансів та соціально-

економічного розвитку міста, керуючись ст. 25,26, 54  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                                в и р і ш и л а : 

1.Затвердити Положення про відділ міжнародного співробітництва та проектно-інвестиційної діяльності виконавчого комітету Тетіївської міської ради( додається).

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-

економічного розвитку міста.

            

   Міський голова                                                     Р. Майструк

 

м.Тетіїв

15 лютого 2018 року

№  47 -02- VII   

 

Спеціаліст з юридичного забезпечення                                                             Н.Складена

Додаток

до рішення 2 сесії Тетіївської міської ради

                                                      7 скликання від 15.02.2018 р. № 47 -02- VII   

 

ПОЛОЖЕННЯ

Про Відділ міжнародного співробітництва та проектно-інвестиційної діяльності виконавчого комітету Тетіївської міської ради

1.  Загальні положення

 1. Положення про Відділ міжнародного співробітництва та проектно-інвестиційної діяльності (далі – Положення)  - нормативний акт, який визначає завдання, обов’язки, права, відповідальність і організацію роботи  відділу міжнародного співробітництва та проектно-інвестиційної діяльності виконавчого комітету Тетіївської міської ради (далі – Відділ ).   
 2. Відділ  правами юридичної особи не володіє, печатки не має.
 3. Відділ  є структурним підрозділом виконавчого комітету Тетіївської міської ради, утворюється міською радою відповідно до вимог чинного законодавства,  ліквідовується або реорганізовується на підставі рішення міської ради.
 4.  Структура Відділу, чисельність його працівників затверджуються в установленому порядку міським головою, Положення про Відділ – міською радою.
 5. Відділ очолює начальник Відділу, який призначається на посаду на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством України, та звільняється з посади міським головою.
 6.  На посаду начальника Відділу  призначаються особи з повною вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом на державній службі, в органах місцевого самоврядування або на керівних посадах у інших сферах відповідно до вимог нормативно-правових актів.
  1. Начальник Відділу:
 • Здійснює керівництво діяльністю Відділу, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу;
 • розробляє посадові інструкції працівників Відділу та подає на затвердження міському голові;
 • у межах компетенції забезпечує роботу з матеріалами та документами, що надходять на виконання до Відділу;
 • за участю керівників виконавчих органів міської ради узагальнює практику роботи з міжнародним співробітництвом та проектними-інвестиціями, вносить міському голові пропозиції щодо її удосконалення.
 1.  Працівники відділу здійснюють свої  функції на підставі посадових інструкцій, затверджених  міським головою.
 2.  Підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядковується виконавчому комітету, міському голові, заступникам міського голови, секретарю ради, керуючому справами виконавчого комітету відповідно до розподілу функціональних обов'язків, безпосередньо підпорядкований заступнику міського голови з економічного розвитку.
 3. Зміни та доповнення до Положення вносяться за пропозицією міського голови, його заступників, секретаря міської ради, та керівника відділу рішенням міської ради, постійних комісій міської ради.
 4. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами i розпорядженнями Президента України, постановами i розпорядженнями Кабінету Мiнiстрiв України, цим Положенням та іншими нормативними  актами. Стратегічними документами щодо співробітництва між Україною та зарубіжними країнами, розпорядчими документами міської ради з  цих питань.

1.11 Місцезнаходження Відділу : 09800, м. Тетіїв, вул. Януша Острозького, 5.                     

2.Завдання

 1. Завдання Відділу є  залучення додаткових позабюджетних ресурсів на вирішення місцевих проблем у межах повноважень і способами, передбаченими Конституцією і законами України, реалізація зовнішньої політики та міжнародного співробітництва територіальної громади міста відповідно до зовнішньополітичної стратегії держави Україна та забезпечення реалізації на території Тетіївської громади розвитку туристичної та рекреаційної індустрії;
 2. Здійснення діяльності, пов’язаної із залученням додаткових позабюджетних ресурсів на вирішення місцевих проблем, реалізація політики у сфері співробітництва міста із іноземними містами-партнерами, міжнародними організаціями, іноземними суб’єктами господарювання та  в гуманітарній сфері.

3. Функції

 1.  Представляє, в межах наданих йому повноважень, інтереси міської ради, її виконавчих органів та міського голови у відносинах з відповідними адміністративно-територіальними утвореннями іноземних держав, а також з міжнародними організаціями та фондами.
 2.  Ініціює встановлення та постійну підтримку партнерських зв'язків з містами за кордоном та сприяє розвитку інформаційного, економічного, культурного співробітництва, обміну делегаціями у галузі освіти, науки, спорту та ін.
 3.  Підтримує постійні контакти з міжнародними організаціями (урядовими та неурядовими), фондами, дипломатичними та консульськими установами з метою подальшого розвитку міжнародного співробітництва та участі у міжнародних програмах.
 4.  Аналізує практику поточних міжнародних зв'язків міської ради та її виконавчих органів, розробляє плани розвитку міжнародних зв'язків, а також вносить їх, зі своїми рекомендаціями по удосконаленню, на розгляд міського голови.
 5.  Координує, в межах своїх повноважень, міжнародні (міжрегіональні) зв'язки, діяльність виконавчих органів міської ради у сфері зовнішніх зносин.
 6.  Здійснює, за дорученням ради та міського голови, роботу з підготовки проектів угод, договорів, меморандумів і протоколів про наміри з питань зовнішніх зносин міської ради.
 7. Бере участь у розробленні програм перебування делегацій, груп та окремих представників іноземних держав у частині, що стосується міста Тетієва та сіл громади, їх супроводу, організовує протокольні заходи під час проведення їх зустрічей із міським головою, посадовими особами місцевого самоврядування.
 8. Забезпечує підготовку офіційних візитів міського голови та працівників виконавчих органів міської ради за кордон, вирішення організаційних питань, пов'язаних із візитами та узгодження програм перебування.
 9. З питань, що стосуються міжнародного співробітництва міста, готує матеріали до засідань робочих груп експертів, делегацій міста, що відряджаються за кордон.
 10. Забезпечує підготовку та проведення міжнародних семінарів, конференцій, тощо.
 11. Сприяє видачі та оформленню необхідних документів особам, що виїжджають у службові відрядження за кордон по лінії міської ради та її виконавчих органів, для чого взаємодіє з Міністерством закордонних справ України, консульськими відділами посольств іноземних держав в Україні.
 12. Сприяє поширенню передового міжнародного досвіду у сфері місцевого самоврядування.
 13. Готує репрезентативні інформаційно-довідкові матеріали про місто Тетіїв, села громади  та їх можливості, здійснює їх переклад і розповсюдження серед потенційних іноземних партнерів.
 14. Забезпечує офіційне листування, підтримання на належному рівні інформаційних, ділових контактів між міською радою та її іноземними партнерами в Україні і за кордоном.
 15. Здійснює переклад та аналізує інформацію,  що надходить міському голові іноземними мовами.
 16. Готує проекти рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань співфінансування проектів та програм і міжнародних зв'язків.
 17. Сприяє становленню співробітництва і здійснює координацію зв’язків із іноземними суб’єктами виконавчих органів міської ради, постійних комісій ради, навчальних закладів, підприємств, установ, громадських організацій. 
 18. Забезпечує виконання завдань щодо реалізації місцевої політики у сфері залучення позабюджетних коштів на вирішення проблем територіальної громади.
 19. Забезпечує співпрацю з українськими та іноземними органами місцевої влади, організаціями, фондами та іншими недержавними організаціями  з метою залучення позабюджетних коштів, призначених для реалізації муніципальних програм.
 20. Координує  діяльність по розробці, написанню  проектів для участі в конкурсах,грантових програмах, що проводяться українськими та іноземними організаціями і установами.
 21. Надає методичну, інформаційну, організаційну допомогу  управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам міськвиконкому, комунальним підприємствам  а також в межах своєї компетенції забезпечує підготовку та написання програм, проектів, реалізація яких передбачається за рахунок додатково залучених коштів грантових програм в т.ч. в рамках програм та ініціатив Європейського Союзу та інших програм міжнародної технічної допомоги.
 22. Забезпечує організацію та реалізацію проекту «Громадського бюджету участі міста Тетієва».
 23. Сприяє здійсненню інвестиційної діяльності, поліпшенню інвестиційного клімату в місті та селах громади.
 24. Забезпечує реалізацію партнерських проектів та програм.
 25. Забезпечує розвиток на території Тетіївської громади розвиток туристичної та рекреаційної індустрії;
 26. Розробляє та забезпечує виконання державних, регіональних комплексних і цільових програм розвитку туризму, забезпечення захисту і безпеки туристів;
 27. Забезпечує розвиток «Зеленого туризму», розробляє туристичні маршрути та впроваджує екскурсійну діяльності на території громади,
 28. Здійснює пропагування серед населення ефективного використання вільного часу, проведення змістовного дозвілля, ознайомлення з історико-культурною спадщиною, природним середовищем;
 29. Організовує створення рекреаційних зон з відповідним оснащенням і сервісом;
 30. Забезпечує раціональне використання та збереження природного та історико-культурного середовища на території громади;
 31. Координує діяльність місцевих органів виконавчої влади з питань реалізації державної та регіональної політики у галузі туризму на території громади;
 32. Виконує інші функції, що випливають з покладених на  Відділ завдань.

4.  Права

4.1 Одержувати від виконавчих органів міської ради та їх органів, підприємств, установ і організацій ОТГ  інформацію з питань, що належать до компетенції Відділу.

4.2 Представляти Відділ у відносинах з органами державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та в судах загальної юрисдикції.

4.3 У разі необхідності, за погодженням із керівниками структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ і організацій, залучати працівників для розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.4 Скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до компетенції Відділу.

4.5 Взаємодіяти у межах своїх повноважень з органами та установами іноземних держав, міжнародними організаціями.

4.6 Вимагати від керівників офіційних делегацій, робочих груп та стажистів за міжнародними програмами своєчасного звітування про результати закордонних відряджень.

4.7 Брати участь у засіданнях, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених виконавчим комітетом, міською радою і міським головою, з питань міжнародного співробітництва.

4.8 Брати участь у проведенні конкурсів з питань, що належать до сфери міжнародної діяльності.

  5.  Відповідальність

 1. Працівники Відділу несуть відповідальність за невиконання покладених на них повноважень, дії чи бездіяльність.
 2. За порушення трудової та виконавської дисципліни працівники Відділу притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

6. Взаємодія

6.1 З метою реалізації покладених завдань, виконання посадових завдань та обов’язків працівниками Відділу, доручень керівництва у межах своєї компетенції Відділ:

6.1.1Взаємодіє постійними комісіями, депутатами міської ради, з працівниками виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності міської ради, представниками місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів, територіальних представництв центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, надає та отримує від них необхідну інформацію, а також, у разі потреби, за дорученнями безпосереднього керівника, у межах своєї компетенції взаємодіє з представниками засобів масової інформації, силових структур, правоохоронних, наглядових, контролюючих та судових органів тощо.

 1. Подає в повному обсязі та у встановлені терміни необхідну інформацію на виконання доручень безпосереднього керівника.

 

Секретар  ради                                                                С.Денисюк

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

друга сесія міської ради сьомого скликання

 РІШЕННЯ

Про затвердження Положення про відділ

електронного урядування та зв’язків

 з громадськістю виконавчого комітету

Тетіївської міської ради

         Розглянувши проект Положення про відділ електронного урядування та зв’язків з громадськістю виконавчого комітету Тетіївської міської ради, враховуючи рішення першої сесії від 18.01.2018 р. №  06-01-VII  «Про затвердження структури апарату виконавчих органів Тетіївської міської ради», враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань   планування, бюджету, фінансів та соціально-  економічного розвитку міста, керуючись ст. 25,26, 54  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                                              в и р і ш и л а : 

1.Затвердити Положення про  відділ електронного урядування та зв’язків

 з громадськістю виконавчого комітету Тетіївської міської ради ( додається).

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-

економічного розвитку міста.

            

   Міський голова                                                     Р. Майструк

 

м.Тетіїв

15 лютого 2018 року

№  49 -02- VII   

 

Спеціаліст з юридичного забезпечення                                                             Н.Складена

                                   Додаток

до рішення 2 сесії Тетіївської міської ради

                                                               7 скликання від 15.02.2018 р. № 49-02-VII

 

ПОЛОЖЕННЯ

Про Відділ електронного урядування та зв’язків з громадськістю виконавчого комітету Тетіївської міської ради

1.  Загальні положення

 1. Положення про Відділ електронного урядування та зв’язків з громадськістю (далі – Положення)  - нормативний акт, який визначає завдання, обов’язки, права, відповідальність і організацію роботи відділу електронного урядування та зв’язків з громадськістю виконавчого комітету Тетіївської міської ради (далі – Відділ ).   
 2. Відділ  правами юридичної особи не володіє, печатки не має.
 3. Відділ  є структурним підрозділом виконавчого комітету Тетіївської міської ради, утворюється міською радою відповідно до вимог чинного законодавства,  ліквідовується або реорганізовується на підставі рішення міської ради.
 4.  Структура Відділу, чисельність його працівників затверджуються в установленому порядку міським головою, Положення про Відділ – міською радою.
 5. Відділ очолює начальник Відділу, який призначається на посаду на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством України, та звільняється з посади міським головою.
 6.  На посаду начальника Відділу  призначаються особи з повною вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом на державній службі, в органах місцевого самоврядування або на керівних посадах у інших сферах відповідно до вимог нормативно-правових актів.
  1. Начальник Відділу:
 • Здійснює керівництво діяльністю Відділу, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу;
 • розробляє посадові інструкції працівників Відділу та подає на затвердження міському голові;
 • у межах компетенції забезпечує роботу з матеріалами та документами, що надходять на виконання до Відділу;
 • за участю керівників виконавчих органів міської ради узагальнює практику роботи, вносить міському голові пропозиції щодо її удосконалення.
 1.  Працівники відділу здійснюють свої  функції на підставі посадових інструкцій, затверджених  міським головою.
 2.  Підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядковується виконавчому комітету, міському голові, заступникам міського голови, секретарю ради, керуючому справами виконавчого комітету відповідно до розподілу функціональних обов'язків, безпосередньо підпорядкований заступнику міського голови з економічного розвитку.
 3. Зміни та доповнення до Положення вносяться за пропозицією міського голови, його заступників, секретаря міської ради, та керівника відділу рішенням міської ради, постійних комісій міської ради.
 4. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами i розпорядженнями Президента України, постановами i розпорядженнями Кабінету Мiнiстрiв України, Концепцією розвитку цифрової економіки та суспільства на 2018-2020 роки  Державного агентства з питань електронного урядування України, яке реалізує державну політику у сферах інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, а також цим Положенням та іншими нормативними  актами.
 5. Місцезнаходження Відділу : 09800, м. Тетіїв, вул. Януша Острозького, 5.                     

2.Завдання

2.1 Завданням Відділу є  забезпечення ефективного впровадження і функціонування сучасних інформаційних технологій у виконавчих органах Тетіївської міської ради, бюджетних установах, комунальних закладах як однієї із складових створення і функціонування ефективної системи управління  громадою та його інформатизації. Створення максимально простого та доступного спілкування громадян з органами місцевого самоврядування, юридичними особами, громадськими організаціями, створення механізмів надання послуг громадянам та організаціям у режимі реального часу.

2.2 Реалізація державної політики у сфері інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства;

2.3 Забезпечення інформованості членів територіальної громади і зовнішніх аудиторій через ЗМІ й інші канали масових комунікацій про цілі та результати роботи Тетіївської міської ради, ключові події та тенденції розвитку міста та сіл, а також інформування посадових осіб міської ради про позицію громади, відображену в ЗМІ, як передумови формування сильної територіальної громади, ефективної системи управління громадою і укріплення статусу міста серед інших міст України.

  1.  Представляє, в межах наданих йому повноважень відповідно до компетенції, інтереси міської ради, її виконавчих органів та міського голови.

3.2 Організовує створення «Центру надання адміністративних послуг Тетіївської міської ради» з метою:

3.2.1 Організації надання адміністративних послуг у найкоротший термін та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

 1. Cпрощення процедури отримання адміністративних послуг   та поліпшення якості їх надання;

3.3 Розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, які отримані в електронному вигляді через впроваджені інформаційні системи, забезпечує належний розгляд звернень підприємствами, установами та організаціями.

3.4 Розглядає документи та звернення, що стосуються питань інформатизації, які надійшли до міської ради і її структурних підрозділів, готує щодо них аналітичні, довідкові та інші матеріали.

3.5 Визначає стратегії розвитку електронного урядування, пріоритетних напрямів, заходів і завдань інформатизації міста та сіл громади, впроваджує інноваційні технологій в діяльності Тетіївської міської ради та її виконавчого комітету. Організовує, координує та здійснює контроль за формуванням і виконанням міських програм пов’язаних з інформатизацією в місті та селах ОТГ. Проводить заходи щодо промоції та популяризації впровадження електронного урядування та інновацій.

3.6 Розробляє та впроваджує плани, програми та заходи розвитку електронного урядування для максимально простого та доступного спілкування громадян з органами місцевого самоврядування, юридичними особами, громадськими організаціями, створення механізмів надання послуг громадянам та організаціям у режимі реального часу.

3.7 Забезпечує ефективне впровадження і функціонування в громаді новітніх технологій та використання передового досвіду у сфері інформатизації, інструментів електронного урядування, електронної демократії, сучасних інформаційних технологій (програмно-апаратних комплексів, геоінформаційних систем, порталів надання інформаційних послуг, систем керування базами даних, телекомунікаційних систем керування базами даних, телекомунікаційних систем зв’язку та мереж, інформаційних ресурсів) у виконавчих органах Тетіївської міської ради, бюджетних установах, комунальних закладах як однієї із складових створення і функціонування ефективної системи управління громадою та його інформатизації.

3.8 Відслідковує тенденції розвитку інформаційних технологій та розробляє пропозиції по вдосконаленню діяльності структурних підрозділів міської ради, бюджетних установ, комунальних закладів ОТГ.

3.9 Забезпечує впровадження єдиної поштової системи, системи електронного документообігу, інформаційних ресурсів, що забезпечують колективну роботу працівників структурних підрозділів міської ради.

3.10 Здійснює прийом від організації-розробника  програмного забезпечення, що стосується обробки необхідної інформації в електронному вигляді.

3.11 Організовує роботу локальних мереж, інформаційних систем міської ради та її структурних підрозділів із забезпеченням розподіленого доступу до інформаційних ресурсів структурних підрозділів міської ради. Проводить заходи направлені на об'єднання структурних підрозділів міської ради, комунальних та інших підприємств і організацій в єдину міську інформаційну мережу, забезпечення її підтримки та обслуговування.

3.12 Забезпечує технічну готовності та безперебійну роботу комп’ютерного, серверного, мережевого та периферійного обладнання. Організовує виконання своєчасного ремонту, модернізації, сервісного обслуговування засобів і систем обчислювальної техніки, оргтехніки, та систем зв’язку в виконавчих органах міської ради. Забезпечує технікою, необхідними матеріалами, програмним забезпеченням структурних підрозділів міської ради. Забезпечує створення та обслуговування інформаційних баз даних структурних підрозділів міської ради.

3.13 Забезпечує планування технічного захисту інформації при впровадженні інформаційних технологій та систем зв’язку.

3.14 Готує необхідні технічні вимоги при розміщені замовлень або оголошенні тендерних процедур на поставки товарів, виконання робіт і надання послуг в сфері інформаційних технологій структурних підрозділів міської ради.

3.15 Проводить консультації, роз’яснення, навчання та підвищення кваліфікації працівників структурних підрозділів міської ради у межах компетенції управління.

3.16 Приймає участь та організовує зустрічі, наради, конференції, які направлені на розвиток та взаємодію між структурними підрозділами міської ради та органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями в частині впровадження інформаційних технологій.

3.17 Проводить освітні заходи із підвищення рівня комп’ютерної грамотності громади.

3.18 Бере участь у конкурсах, виставках, форумах та інших заходах у сфері використання інформаційно-комунікаційних технологій.

3.19 Забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, належне функціонування та технічне забезпечення офіційного сайту Тетіївської міської ради;

3.20 Забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, які належать до компетенції відділу  на сайті міської ради.

3.21 Визначає порядок та проводить моніторинг інформаційного наповнення розділів офіційного веб-сайту органів виконавчої влади та про його результати інформує щотижнево керівника якому безпосередньо підпорядковується;

3.22 Організовує прес-конференції та брифінги за участю міського голови, його заступників, керівників виконавчих органів міської ради та інших представників органів місцевого самоврядування.

3.23 Для задоволення інформаційних потреб громадян сприяє представникам ЗМІ в отриманні інформації стосовно діяльності органів місцевого самоврядування та різних питань, що стосуються життєдіяльності міста та сіл громади.

3.24 Забезпечує підготовку для ЗМІ інформаційних повідомлень (прес-релізів) про пленарні засідання міської ради та її виконавчого комітету; рішення, прийняті міською радою та її виконавчим комітетом; про діяльність управлінь  та відділів міської ради. про процеси, тенденції та події, значимі для розвитку громади. Організовує їх розповсюдження серед ЗМІ та розміщення на офіційному сайті міської ради.

3.25 Сприяє в організації інтерв'ю у друкованих ЗМІ, а також виступи по радіо і телебаченню міського голови, його заступників, керівників виконавчих органів міської ради, інших працівників апарату, депутатів міської ради з актуальних питань соціально-економічного розвитку ОТГ.

3.26 Встановлює та підтримує зв'язки із центральними ЗМІ, інформаційними агентствами, а також із їх регіональними представниками.

3.27 Сприяє центральним ЗМІ, інформаційним агентствам, а також їх регіональним представникам в отриманні інформації стосовно значимих для розвитку міста подій, тенденцій та процесів та в у встановленні контактів із посадовими особами місцевого самоврядування.

3.28 Організовує проведення засідань координаційних рад, комітетів та інших заходів з питань, що належать до компетенції департаменту.

3.29 Виконує інші функції, що випливають з покладених на Відділ завдань.

4.  Права

4.1 Одержувати від виконавчих органів міської ради та їх органів, підприємств, установ і організацій міста та сіл громади інформацію з питань, що належать до компетенції Відділу.

4.2 Представляти Відділ у відносинах з органами державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та в судах загальної юрисдикції.

4.3 У разі необхідності, за погодженням із керівниками структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ і організацій, залучати працівників для розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.4 Скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до компетенції Відділу.

4.5 Брати участь у засіданнях, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених виконавчим комітетом, міською радою і міським головою, з питань що належать до його компетенції.

  5.  Відповідальність

 1. Працівники Відділу несуть відповідальність за невиконання покладених на них повноважень, дії чи бездіяльність.
 2. За порушення трудової та виконавської дисципліни працівники Відділу притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

6. Взаємодія

6.1 З метою реалізації покладених завдань, виконання посадових завдань та обов’язків працівниками Відділу, доручень керівництва у межах своєї компетенції Відділ:

6.1.1Взаємодіє постійними комісіями, депутатами міської ради, з працівниками виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності міської ради, представниками місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів, територіальних представництв центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, надає та отримує від них необхідну інформацію, а також, у разі потреби, за дорученнями безпосереднього керівника, у межах своєї компетенції взаємодіє з представниками засобів масової інформації, силових структур, правоохоронних, наглядових, контролюючих та судових органів тощо.

 1. Подає в повному обсязі та у встановлені терміни необхідну інформацію на виконання доручень безпосереднього керівника.

 

      Секретар  ради                                                                       С.Денисюк

 

 

                                                             

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

друга сесія міської ради сьомого скликання

РІШЕННЯ

Про затвердження Положення про відділ

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

виконавчого комітету Тетіївської міської ради

          Розглянувши проект Положення про відділ соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Тетіївської міської ради, враховуючи рішення першої сесії від 18.01.2018 р. №  06-01-VII  «Про затвердження структури апарату виконавчих органів Тетіївської міської ради», враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань  соціального захисту, охорони здоров"я, освіти,   культури, молоді і спорту , керуючись ст. 25,26, 54  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                              в и р і ш и л а : 

1.Затвердити Положення про відділ соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Тетіївської міської ради ( додається).

2. Внести зміни в рішення № 06-01-VII від 18.01.2018рр. замінивши

     в пункті 2.13. слово «центр» на «відділ».

 

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціального захисту, охорони здоров"я, освіти, культури, молоді і спорту.

            

 Міський голова                                                     Р. Майструк

 

м.Тетіїв

15 лютого 2018 року

№  50 -02- VII   

 

     Додаток

                                                                          до рішення  2 сесії міської ради 7 скликання

                                                                          від 15.02.2018 р. № 5—02-VII

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

виконавчого комітету Тетіївської міської ради

 

                        І.Загальні положення

1.1. Відділ соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі –відділ) -  проводить соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Найменування повне - відділ соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, скорочене - відділ.

1.2. Відділ утворюється, реорганізується та ліквідовується Тетіївською міською радою і належить до сфери її управління.

Координує діяльність відділу заступник голови  Тетіївської міської ради відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

2.1 Положення про відділ  соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Тетіївської міської ради, штатний розпис відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці працівників затверджується Тетіївською міською радою.

1.3. Відділ соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Тетіївської міської ради у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, , розпорядженнями голови Тетіївської міської ради, іншими нормативно-правовими актами з питань сім’ї, дітей та молоді, а також цим  положенням.

1.4. Основними принципами діяльності відділу соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Тетіївської міської ради є:

- законність;

- соціальна справедливість;

- раннє виявлення та надання допомоги сім’ям, дітям та молоді, які  

  перебувають у складних життєвих обставинах;

- конфіденційність та відповідальність за дотримання етичних і правових

  норм;

- додержання і захист прав людини;

- адресність та індивідуальний підхід;

- добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання соціальних

  послуг;

- комплексність та системність під час надання соціальних послуг;

- дотримання державних стандартів і нормативів соціальних послуг;

- максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних

  коштів.

1.5.Місцезнаходження Відділу : 09800, м. Тетіїв, вул. Януша Острозького,

      2. Завдання відділу

      Основними завданнями відділу соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Тетіївської міської ради є:

-  проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання  

   потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді;

-  виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих

   обставинах і потребують сторонньої допомоги;

-  здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у

   складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання

   їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки потреб їх у таких

   послугах;

- забезпечення взаємодії з структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

      3. Функції відділу

Відділ соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Тетіївської міської ради відповідно до покладених на нього завдань:

 1. Здійснює заходи щодо:
 • виявлення та обліку сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних          життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;
 • соціальної та/або психологічної підтримки учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, організації надання їм допомоги з урахуванням визначених потреб;
 • соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя;
 • соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;
 • інформування населення про соціальні послуги, які надаються відповідно до законодавства.
 1. Проводить оцінку потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, визначає види соціальних послуг та методи соціальної роботи;
 2.   Надає соціальні послуги сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі особам, які постраждали від насильства в сім’ї та торгівлі людьми та у разі потреби здійснює їх соціальний супровід;

3.4. За повідомленням установ виконання покарань здійснює соціальний патронаж осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;

3.5. Впроваджує нові соціальні технології, спрямовані на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин;

3.6. Узагальнює на місцевому рівні статистичні дані та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи, які подає Київському обласному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  та Тетіївській районній державній адміністрації.

          4. Права відділу

       Відділ соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Тетіївської міської ради має право:

 • вносити Тетіївській міській раді пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;
 • залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності для здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах;
 •  в установленому порядку одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції;
 • вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів сімей, дітей та молоді.

5. Керівництво

5.1. Відділ соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Тетіївської міської ради очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади в установленому  законом порядку головою Тетіївської міської ради.

5.2. Начальник відділу соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Тетіївської міської ради:

- здійснює загальне керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, законність прийнятих ним рішень;

- представляє відділ у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

- проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції відділу.

- приймає рішення щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників відділу.

  5.  Відповідальність

 1. Працівники Відділу несуть відповідальність за невиконання покладених на них повноважень, дії чи бездіяльність.
 2. За порушення трудової та виконавської дисципліни працівники Відділу притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

6. Взаємодія

      З метою реалізації покладених завдань, виконання посадових завдань та обов’язків працівниками Відділу, доручень керівництва у межах своєї компетенції Відділ:

 1. Взаємодіє з постійними депутатськими комісіями, депутатами міської ради, з працівниками виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності міської ради, представниками місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів, територіальних представництв центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, надає та отримує від них необхідну інформацію, а також, у разі потреби, за дорученнями безпосереднього керівника, у межах своєї компетенції взаємодіє з представниками засобів масової інформації, силових структур, правоохоронних, наглядових, контролюючих та судових органів тощо.
 2.  Подає в повному обсязі та у встановлені терміни необхідну інформацію на виконання доручень безпосереднього керівника.

 

             Секретар  ради                                                              С.Денисюк

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

друга сесія міської ради сьомого скликання

 РІШЕННЯ

 

Про затвердження Положення про

відділ організаційно-кадрової роботи

апарату виконавчого комітету  

Тетіївської міської ради

      Розглянувши проект Положення про відділ організаційно-кадрової роботи

апарату виконавчого комітету Тетіївської міської ради, враховуючи рішення першої сесії від 18.01.2018 р. №  06-01-VII  «Про затвердження структури апарату виконавчих органів Тетіївської міської ради», враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань  Регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та контролю за виконанням рішень міської ради та її виконавчого комітету, дотримання законності та  правопорядку, керуючись ст. 25,26, 54  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                                    в и р і ш и л а : 

1.Затвердити Положення про відділ організаційно-кадрової роботи

апарату виконавчого комітету   Тетіївської міської ради ( додається).

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань Регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та контролю за виконанням рішень міської ради та її виконавчого комітету, дотримання законності та  правопорядку.

            

               Міський голова                                                     Р. Майструк

 

м.Тетіїв

15 лютого 2018 року

№  51 -02- VII   

 

Спеціаліст з юридичного забезпечення                                                             Н.Складена

     Додаток

до рішення  2 сесії міської ради 7 скликання

від 15.02.2018 р. № 51 -02- VII   

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ організаційно-кадрової роботи

 апарату виконавчого комітету   Тетіївської міської ради

 1. Загальні положення
 2. Положення про відділ організаційно-кадрової роботи (далі – Положення)  - нормативний акт, який визначає завдання, обов’язки, права, відповідальність і організацію роботи  відділу організаційно-кадрової роботи виконавчого комітету Тетіївської міської ради (далі – Відділ ).   
 3. Відділ  правами юридичної особи не володіє, печатки не має.
 4. Відділ  є структурним підрозділом апарату виконавчого комітету Тетіївської міської ради, утворюється міською радою відповідно до вимог чинного законодавства,  ліквідовується або реорганізовується на підставі рішення міської ради.
 5.  Структура відділу, чисельність його працівників, положення по відділу затверджуються в установленому порядку рішенням сесії міської ради.
 6. Відділ очолює начальник Відділу, який призначається на посаду на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством України, та звільняється з посади міським головою.
 7.  На посаду начальника Відділу  призначаються особи з повною вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стажем роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 3 років або при необхідності (виходячи із виконання виконавчим органом основних завдань та функцій) стажем роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління                  не менше 4 років.
  1. Начальник Відділу:
 • Здійснює керівництво діяльністю Відділу, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу;
 • розробляє посадові інструкції працівників Відділу та подає    на затвердження міському голові;
 • У межах компетенції забезпечує роботу з матеріалами та документами, що надходять на виконання до Відділу;
 • за участю керівників виконавчих органів міської ради узагальнює практику роботи з кадрами, вносить міському голові пропозиції щодо її удосконалення.
  1.  Працівники відділу здійснюють свої  функції на підставі посадових інструкцій, затверджених  міським головою.
 1.  Підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядковується виконавчому комітету, міському голові, безпосередньо підпорядковується керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету, відповідно до розподілу функціональних обов'язків.
 2. Зміни та доповнення до Положення вносяться за пропозицією міського голови, його заступників, керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету, керівника відділу, постійних депутатських комісій міської ради та затверджуються рішенням сесії міської ради.
 3. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами i розпорядженнями Президента України, постановами i розпорядженнями Кабінету Мiнiстрiв України, цим Положенням та іншими нормативними  актами. У питаннях організації i застосування методики проведення кадрової  роботи, державної служби та служби в органах  місцевого самоврядування кадрова служба керується відповідними рекомендаціями Головдержслужби, Мiнпрацi, Мiнюсту та Пенсійного фонду та законодавством України, яке регулює порядок обробки та захист  персональних даних фізичних осіб, внутрішніми положеннями та інше. Розпорядчими документами міської ради з  цих питань.
 4. Місцезнаходження Відділу : 09800, м. Тетіїв, вул. Януша Острозького, 5.

2.Завдання

 1. Реалізація державної політики у сфері служби в органах місцевого самоврядування та з питань кадрової роботи в апараті Тетіївської міської ради та її виконавчому комітеті.
 2. Здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту в  апараті Тетіївської міської ради та її виконавчому комітеті.
 3. Задоволення потреби в кваліфікованих кадрах апарату Тетіївської міської ради та її виконавчого комітету та їх ефективне використання.
 4. Прогнозування розвитку персоналу апарату Тетіївської міської ради та її виконавчого комітету, заохочення працівників до службової кар'єри, забезпечення їх безперервного навчання.
 5. Документальне оформлення проходження служби  в апараті Тетіївської міської  ради та її виконавчому комітеті, трудових відносин.
 6. Реалізація державної політики у сфері захисту персональних даних кадрів  міської ради та її  виконавчого комітету.
 7. Організація та здійснення в установленому чинному законодавстві порядку ведення діловодства в виконавчому комітеті Тетіївської міської ради  .

 3. Функції

 1. Забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової  роботи в органах місцевого самоврядування  в апараті виконавчого комітету Тетіївської міської ради та її виконавчому комітеті,  узагальнює практику роботи з кадрами, вносить міському голові  пропозиції щодо її вдосконалення.
 2. Разом з виконавчими органами визначає щорічну потребу в кадрах, формує замовлення на підготовку, перепідготовку i підвищення кваліфікації  посадових осіб апарату Тетіївської міської ради та її виконавчого комітету.
 3. Організує  роботу з резервом кадрів апарату Тетіївської міської ради та її виконавчого комітету, а також здійснює органiзацiйно-методичне керівництво формуванням кадрового резерву, вносить міському голові пропозиції щодо її вдосконалення.
 4. Вивчає разом з конкурсною комісією міської ради особисті, професійні, ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад в апараті Тетіївської міської ради та її виконавчому комітеті, попереджує їх про встановлені законодавством обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням цієї служби, ознайомлює із загальними правилами поведінки посадової особи.
 5. Приймає від претендентів на посади посадових осіб апарату Тетіївської міської ради та її виконавчого комітету, відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії міської ради, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору.
 6. Розглядає та вносить міському голові пропозиції щодо проведення стажування кадрів на посадах  посадових осіб  апарату Тетіївської міської ради та її виконавчого комітету, готує разом з відповідними виконавчими органами документи для організації стажування, здійснює контроль за його проведенням.
 7. Готує матеріали про призначення на посади та звільнення з посад працівників апарату Тетіївської міської ради та її виконавчого комітету.
 8. Планує з урахуванням індивідуальних здібностей, професійної підготовки та результативності роботи посадової особи, періодичне переміщення її по службі в апараті Тетіївської міської ради та її виконавчого комітету.
 9. Оформляє документи про прийняття Присяги та присвоєння рангів посадовим особам апарату Тетіївської міської ради та її виконавчого  комітету, вносить про це записи до трудових книжок.
 10. Обчислює стаж роботи та служби в органах місцевого самоврядування,  розробляє проекти організаційних документів про встановлення надбавок (доплат) за вислугу років та надання відпусток відповідної тривалості  працівникам апарату Тетіївської міської ради та її виконавчого комітету, складає графіки щорічних відпусток працівників апарату Тетіївської міської ради та її виконавчого комітету.
 11. У межах своєї компетенції здійснює заходи для забезпечення трудової  дисципліни, оформляє документи, пов’язані з проведенням службового  розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу стосовно   працівників  апарату Тетіївської міської ради та її виконавчого комітету.
 12. Своєчасно готує документи щодо продовження терміну перебування на службі в органах місцевого самоврядування посадових осіб апарату  Тетіївської міської ради та її виконавчого комітету; призначення пенсій працівникам апарату Тетіївської міської ради та її виконавчого комітету.
 13. Здійснює роботу, пов'язану iз заповненням, обліком i зберіганням трудових   книжок та особових справ (особових карток)  працівників апарату Тетіївської  міської ради та її виконавчого комітету.
 14. Оформляє i видає службові посвідчення та довідки з місця роботи працівників апарату Тетіївської міської ради та її виконавчого комітету.
 15.  У межах своєї компетенції бере участь у розробленні структури  виконавчих органів ради, зберігає один примірник посадових інструкцій  працівників  апарату Тетіївської міської ради та її виконавчого комітету.
 16. Здійснює організаційне забезпечення i бере участь у роботі атестаційної  комісії міської ради та проведенні щорічної оцінки виконання посадовими   особами апарату Тетіївської міської ради та її виконавчого комітету, покладених на них завдань i обов’язків. Аналізує та узагальнює підсумки  проведення атестації та щорічної оцінки вищевказаних категорій посадових , осіб міської ради та її виконавчого комітету.
 17. Здійснює організаційні заходи щодо своєчасного щорічного подання   посадовими особами апарату Тетіївської міської ради та її виконавчого комітету, відомостей про доходи, зобов'язання фінансового характеру та  належне їм майно, в тому числі i за кордоном, щодо себе i членів своєї сім’ї  (декларування доходів).
 18. Розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає роз'яснення, з питань,  що належать до компетенції відділу.
 19. Організовує виконання робіт щодо обліку персональних даних працівників   міської ради в базі персональних даних «Працівники» в частині покладених  на відділ функцій.
 20. Забезпечує ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних. Планує роботу на рік і квартал щодо ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання.
 21. Розробляє і вносить в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення організації здійснення контролю за станом виконавської дисципліни.
 22. Проводить іншу роботу, пов'язану iз застосуванням законодавства про працю  та  службу в органах місцевого самоврядування.

4.  Права

 1. Відділ  має право:
 • за дорученням міського голови  та керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Тетіївської міської ради, перевіряти i контролювати дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування; 
 • одержувати у встановленому порядку від працівників апарату міської ради,  її виконавчих органів, документи, необхідні для виконання покладених на  Відділ функцій;
 • брати участь у нарадах та інших заходах з питань кадрової роботи, що  проводяться в апараті Тетіївської міської ради та її виконавчого комітету,   скликати наради з питань, що належать до компетенції Відділу;
 • вносити міському голові пропозиції з питань удосконалення кадрової роботи, підвищення ефективності служби в органах місцевого  самоврядування.
  1. Працівники Відділу   зобов’язані:
 • діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені  Конституцією і законами України;
 • додержуватися Конституції і законів України, інших нормативно – правових актів, забезпечувати ефективну діяльність Відділу;
 • зберігати інформацію про громадян, що стала їм відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншої інформації, яка згідно із  законом не підлягає розголошенню;
 • постійно вдосконалювати організацію своєї роботи.

  5.  Відповідальність

 1. Працівники Відділу несуть відповідальність за невиконання покладених на них повноважень, дії чи бездіяльність.
 2. За порушення трудової та виконавської дисципліни працівники Відділу притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

6. Взаємодія

З метою реалізації покладених завдань, виконання посадових завдань та обов’язків працівниками Відділу, доручень керівництва у межах своєї компетенції Відділ:

 1. Взаємодіє з постійними депутатськими комісіями, депутатами міської ради, з працівниками виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності міської ради, представниками місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів, територіальних представництв центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, надає та отримує від них необхідну інформацію, а також, у разі потреби, за дорученнями безпосереднього керівника, у межах своєї компетенції взаємодіє з представниками засобів масової інформації, силових структур, правоохоронних, наглядових, контролюючих та судових органів тощо.
 2.  Подає в повному обсязі та у встановлені терміни необхідну інформацію на виконання доручень безпосереднього керівника.

 Секретар  ради                                                                        С.Денисюк

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

друга сесія міської ради сьомого скликання

 РІШЕННЯ

Про затвердження Положення про відділ

реєстрації (реєстрації та зняття з реєстрації

місця проживання фізичних осіб та формування

і ведення реєстру територіальної громади)

виконавчого комітету Тетіївської міської ради

      Розглянувши проект Положення про відділ реєстрації (реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб та формування і ведення реєстру територіальної громади) виконавчого комітету Тетіївської міської ради, враховуючи рішення першої сесії від 18.01.2018 р. №  06-01-VII  «Про затвердження структури апарату виконавчих органів Тетіївської міської ради», враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань  Регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та контролю за виконанням рішень міської ради та її виконавчого комітету, дотримання законності та  правопорядку, керуючись ст. 25,26, 54  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                                              в и р і ш и л а : 

1.Затвердити Положення про відділ реєстрації (реєстрації та зняття з реєстрації

місця проживання фізичних осіб та формування і ведення реєстр територіальної громади) виконавчого комітету Тетіївської міської ради( додається).

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань Регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та контролю за виконанням рішень міської ради та її виконавчого комітету, дотримання законності та  правопорядку.

            

         Міський голова                                                     Р. Майструк

 

м.Тетіїв

15 лютого 2018 року

№  52 -02- VII   

                                                                                           

                                                                     Додаток

        до рішення 2 сесії міської ради

        сьомого скликання від 15 лютого 2018 року

          № 52 -02- VII   

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ реєстрації (реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб та формування і ведення реєстру територіальної громади) виконавчого комітету

Тетіївської міської ради

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Відділ реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб та формування і ведення реєстру територіальної громади виконавчого комітету Тетіївської  міської ради (далі-відділ реєстрації) утворюється міською радою в межах затверджених нею структури і штатів  для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів міської ради.

             Відділ є підзвітний та підконтрольний міській раді, підпорядковується виконавчому комітету Тетіївської  міської ради, міському голові, першому заступнику міського голови та керуючому справами (секретарю) виконкому, відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

1.2. Положення про відділ затверджується рішенням  Тетіївської міської  ради.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується  Конституцією України, законами України ,,Про місцеве самоврядування,, , ,,Про  службу в органах місцевого самоврядування,, , Про державну службу,, , ,,Про запобігання корупції,, , ,,Про свободу пересування  та  вільний вибір місця проживання в Україні,, , ,,Про Єдиний державний демографічний  реєстр,, , ,,Про інформацію,, , ,, Про захист персональних даних,, , ,,Про Державний реєстр виборців,, , указами і розпорядженнями  Президента України, постановою Кабінету Міністрів України № 207 від 02.03.2016 р. ,, Про затвердження правил реєстрації місця проживання та порядку передачі  органами  реєстрації  інформації до єдиного Державного демографічного  реєстру, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами.

РОЗДІЛ 2. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

 2.1. Завдання відділу

2.1.1. Формування та ведення реєстру Тетіївської міської об’єднаної територіальної  громади  Київської області.

2.1.2. Здійснення реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб в у  межах   відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

2.1.3. Реєстрація  місця проживання новонародженої дитини.

2.1.4. Державна реєстрація актів цивільного стану в межах повноважень, передбачених законодавством України.

2.1.5. Передача інформації та внесення в установленому законом порядку відомостей про реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання до Єдиного Державного демографічного реєстру.

2.1.6. Наповнення  та підтримання  в належному стані картотеки  відділу з питань реєстрації  осіб.

2.1.7. Координація  роботи  та контроль дотримання законодавства з питань реєстрації місця проживання/зняття  з  реєстрації особами, на яких покладено функції реєстрації у старостинських  округах.

2.2. Функції відділу

2.2.1. Розроблення та участь у розробленні проектів нормативно - правових актів, що відноситься до повноважень відділу, та організація їх виконання.

2.2.2. Забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок здійснення реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб.

2.2.3. Забезпечення оприлюднення та вільного доступу до необхідної суб'єктам звернення інформації для отримання адміністративних послуг.

2.2.4. Інформування міського голови, першого заступника міського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами виконавчого комітету міської ради про порушення вимог законодавства з питань компетенції відділу.

2.2.5. Розгляд звернень, пропозицій, скарг фізичних і юридичних осіб, що належать до компетенції відділу.

2.2.6. Організація ведення діловодства та зберігання документів відповідно до чинного законодавства.

2.2.7. Організація виконання розпорядчих документів міської ради та її виконавчого комітету в межах повноважень відділу.

2.2.8. Формування та ведення електронного документообігу, електронних баз даних.

2.2.9. Прийняття  рішень  про  реєстрацію  або відмову в реєстрації місця проживання  фізичної особи.

2.2.10. Прийняття рішень про зняття  з реєстрації  або відмову в знятті з реєстрації  фізичної особи.

2.2.11. Внесення відомостей про реєстрацію місця проживання та зняття  з реєстрації місця проживання до паспорта громадянина України.

2.2.12. Оформлення  та видача довідок про зареєстрованих  осіб.

2.2.13. Оформлення  та видача довідок про реєстрацію місця проживання дітям  до 14 років та особам, які мають паспорт громадянина України у формі картки.

2.2.14. Оформлення та видача довідок про зняття з реєстрації місця проживання дітям  до 14 років та особам, які мають паспорт громадянина України у формі картки.

2.2.15. Оформлення перейменування  вулиць, провулків, відповідно до Закону України ,, Про декомунізацію,, та згідно додатку №1 до розпорядження  міського голови  № 15 від 19.02.2016 року.

2.2.16. Опрацювання  та виконання  повідомлень про зняття з реєстрації місця проживання  фізичних  осіб, що надійшли з інших відділів реєстрації.

 2.2.17. Здійснення обміну відомостями між реєстрами різних територіальних громад для реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання особи у разі її вибуття з однієї адміністративно-територіальної одиниці та прибуття до м. Тетіїв в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 2.2.18. Подання органам Державного реєстру виборців відомостей, на підставі яких здійснюється поновлення бази даних Державного реєстру виборців.

2.2.19. Подання  повідомлень про реєстрацію (зняття  з  реєстрації) місця проживання  призовників і військовозобов’язаних  до  районного  військового  Комісаріату.

2.2.20. Подання  відомостей про  реєстрацію  та зняття  з реєстрації  фізичних  осіб до Головного управління  статистики у Київській  області.

2.2.21. Подання відомостей про реєстрацію та зняття з реєстрації  фізичних  осіб до Тетіївського районного сектору Управління  Державної міграційної служби.

РОЗДІЛ 3.    ПРАВА ВІДДІЛУ

3.1. Безоплатно одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій документи та інформацію, необхідну для виконання покладених на відділ завдань, в установленому законом порядку.

3.2. Порушувати клопотання перед міським головою, першим заступником міського голови та керуючим справами виконавчого комітету міської ради щодо вжиття заходів у частині матеріально-технічного та організаційного забезпечення роботи відділу.

3.3. Інформувати міського голову, першого заступника міського голови, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та керуючого справами виконавчого комітету міської ради про покладання на відділ обов’язків, що виходять за межі компетенції відділу.

3.4. Скликати в установленому порядку наради з питань, які належать до компетенції відділу.

3.5. Залучати спеціалістів виконавчого органу міської ради (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до завдань та функцій відділу, а також здійснення заходів, які проводяться відділом відповідно до покладених на нього завдань.

3.6. Вимагати від суб’єктів звернення подання документів у повному обсязі, передбаченому чинним законодавством, та надання достовірної інформації.

3.7. Вносити пропозиції міському голові, першому заступнику міського голови та керуючому справами виконавчого комітету міської ради щодо вдосконалення процедури реєстрації місця проживання.

3.8. Уповноважені посадові особи відділу мають право складати протоколи при виявленні правопорушень, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення, та   накладати адміністративні стягнення від імені виконавчого комітету Тетіївської міської ради, виключно за порушення, передбачені частиною 1 статті 197 та статтею 198 Кодексу  (при накладенні адміністративного стягнення у вигляді попередження) та формувати інші необхідні документи передбачених чинним законодавством України.

РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ

4.1. Організація роботи відділу здійснюється відповідно до вимог законодавства,  інших  нормативно-правових та розпорядчих актів.

4.2. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою в порядку, передбаченому чинним законодавством.

4.3. Начальник відділу:

 • здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та функцій;
 • організовує діяльність відділу, вживає заходів щодо підвищення ефективності роботи відділу;
 • забезпечує розробку та подання на затвердження міському голові посадових інструкцій працівників відділу;
 • організовує здійснення інформаційного та матеріально-технічного забезпечення відділу;
 • забезпечує підготовку проектів рішень та внесення їх на розгляд Тетіївської  міської ради і виконавчого комітету, доведення до виконавців нормативних та розпорядчих документів з питань, що належать до їх компетенції;
 •  надає в установленому порядку та в строки, передбачені чинним законодавством, посадовим особам виконавчих органів міської ради документи, довідки та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на них завдань;
 • відповідає за стан діловодства, обліку та звітності відділу;
 • дає відповідні доручення працівникам щодо виконання покладених на відділ завдань;
 • забезпечує дотримання працівниками відділу трудової дисципліни та правил охорони праці;
 • вносить пропозиції міському голові щодо призначення, переміщення, звільнення та заохочення, накладення стягнень на працівників відділу;
 • організовує інформаційне забезпечення роботи відділу, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;
 •  сприяє створенню належних умов праці у відділі, вносить пропозиції міському голові, першому заступнику міського голови та керуючому справами виконавчого комітету міської ради щодо матеріально-технічного забезпечення відділу;
 •  розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність працівників відділу;
 •  веде особистий прийом громадян;
 •  у межах своїх повноважень організовує ділове листування;
 •  здійснює інші повноваження відповідно до актів законодавства, рішень міської ради та її виконавчого комітету, даного Положення;

4.4. Начальник відділу безпосередньо підпорядковується міському голові, першому заступнику міського голови та керуючому справами (секретарю) виконкому, відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

4.5. Повноваження начальника та працівників відділу визначаються їх посадовими інструкціями.

 4.6. Працівники відділу призначаються на посади та звільняються з посад міським головою у встановленому законодавством порядку.

4.7. Працівники відділу несуть відповідальність за своєчасне та належне виконання обов’язків, передбачених цим Положенням і посадовими інструкціями, у порядку, визначеному чинним законодавством.

РОЗДІЛ 5.  ЗАКЛЮЧНІ   ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Припинення діяльності відділу здійснюється відповідно до чинного законодавства на підставі рішення міської ради.

5.2. Утримання відділу здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.

 

             Секретар ради                                              С.Денисюк

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

друга сесія міської ради сьомого скликання

 РІШЕННЯ

 

Про затвердження Положення про

відділ державного архітектурно-

будівельного контролю виконавчого

комітету Тетіївської міської ради

Відповідно до  ст. 25, п. 4 ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 3 ст. 6, ст. 41 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Постанови Кабінету Міністрів від 19.08.2015 № 671 “Деякі питання діяльності органів державного архітектурно-будівельного контролю”, враховуючи рішення Тетіївської міської ради від 22.09.2017р. № 381-25-VII «Про добровільне об’єднання територіальних громад», від 18.01.2018р. № 2-1-VI «Про визнання повноважень депутатів міської ради» та від 01.2018р. № 2-1-VI «Про затвердження структури апарату виконавчих органів Тетіївської міської ради» міська рада

                                  в и р і ш и л а:

 1. Затвердити положення про відділ державного архітектурно-будівельного контролю виконавчого комітету Тетіївської міської ради (додається).
 2. Рішення виконавчого комітету № 141 від 30.11.2018 року « Про затвердження Положення про відділ державного архітектурно-будівельного контролю виконавчого комітету Тетіївської міської ради вважати таким що втратило чинність.
 3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету.

             Міський голова                                                             Р. Майструк

м. Тетіїв

15 лютого 2018 року

№  53 -02- VII   

Додаток

до рішенням  2 сесії Тетіївської міської ради

7 скликання від 15.02.2018 р. № 53 -02- VII   

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ державного архітектурно-будівельного контролю

виконавчого комітету Тетіївської міської ради

 

1. Відділ державного архітектурно-будівельного контролю виконавчого комітету Тетіївської міської ради є виконавчим органом Тетіївської міської ради Київської області (надалі – відділ держархбудконтролю).

Повне найменування: Відділ державного архітектурно-будівельного контролю виконавчого комітету Тетіївської міської ради.

Скорочене найменування: Відділ ДАБК виконавчого комітету Тетіївської міської ради.

У своїй діяльності відділ держархбудконтролю підзвітний та підконтрольний виконавчому комітету Тетіївської міської ради та підпорядковується міському голові.

З питань здійснення повноважень, передбачених Законом України “Про регулювання містобудівної діяльності”, відділ держархбудконтролю є підконтрольним Держархбудінспекції.

2. Відділ держархбудконтролю у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінрегіону та Держархбудінспекції, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови.

3. Основним завданням відділу держархбудконтролю є здійснення відповідно до закону державного архітектурно-будівельного контролю, виконання дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності на території населених пунктів: м. Тетіїв, с. Бурківці, с. Горошків, с. Ріденьке, с. Голодьки, с. Дзвеняче, с. Тарасівка, с. Дібрівка, с. Дубина, с. Михайлівка, с. Перше травня, с. Ненадиха, с. Росішки, с. Стадниця, с. Степове, с. Скибинці, с. Тайниця, с. Черепин, с. Черепинка, с. Григорівка.

4. Відділ держархбудконтролю відповідно до покладених на нього завдань:

1) надає, отримує документи, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, відмовляє у видачі таких документів, анулює їх, скасовує їх реєстрацію;

2) приймає в експлуатацію закінчені будівництвом об’єкти (видає сертифікати, реєструє декларації про готовність об’єкта до експлуатації та повертає такі декларації на доопрацювання для усунення виявлених недоліків), відмовляє у видачі таких документів, анулює їх, скасовує їх реєстрацію;

3) подає Держархбудінспекції інформацію, необхідну для внесення даних до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів;

4) здійснює державний архітектурно-будівельний контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних для проектування об’єктів містобудування, проектної документації щодо об’єктів, розташованих у межах відповідних населених пунктів;

5) здійснює контроль за виконанням законних вимог (приписів) посадових осіб органів держархбудконтролю;

6) розглядає відповідно до закону справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням вимог законодавства, будівельних норм, стандартів і правил під час будівництва, порушенням законодавства під час планування та забудови територій та невиконанням законних вимог (приписів) посадових осіб органів держархбудконтролю;

7) розглядає відповідно до закону справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності із прийняттям відповідних рішень;

8) здійснює інші повноваження, визначені законом.

5. Посадові особи відділу держархбудконтролю для виконання покладених на них завдань під час перевірки мають право:

1) безперешкодного доступу до місця будівництва об’єкта та до прийнятих в експлуатацію об’єктів, що підлягають обов’язковому обстеженню;

2) складати протоколи про вчинення правопорушень та акти перевірок, накладати штрафи відповідно до закону;

3) у разі виявлення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил, містобудівних умов та обмежень, затвердженого проекту або будівельного паспорта забудови земельної ділянки видавати обов’язкові для виконання приписи щодо:

- усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил;

- зупинення підготовчих та будівельних робіт;

4) проводити перевірку відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт вимогам законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил, затвердженим проектним вимогам, рішенням, технічним умовам, своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів, випробувань, а також ведення журналів робіт, наявності у випадках, передбачених законодавством, паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів та іншої документації;

5) проводити згідно із законодавством перевірку відповідності будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що використовуються під час будівництва об’єктів, вимогам стандартів, будівельних норм і правил;

6) залучати до проведення перевірок представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, експертних та громадських організацій (за погодженням з їх керівниками), фахівців галузевих науково-дослідних та науково-технічних організацій;

7) отримувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, фізичних осіб інформацію та документи, необхідні для здійснення державного архітектурно-будівельного контролю;

8) вимагати у випадках, передбачених законодавством, вибіркового розкриття окремих конструктивних елементів будинків і споруд, проведення зйомки і замірів, додаткових лабораторних та інших випробувань будівельних матеріалів, виробів і конструкцій;

9) забороняти за вмотивованим письмовим рішенням начальника відділу держархбудконтролю експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, не прийнятих в експлуатацію;

10) здійснювати фіксування процесу проведення перевірки з використанням фото-, аудіо- та відеотехніки;

11) здійснювати контроль за дотриманням порядку обстеження та паспортизації об’єктів, а також за здійсненням заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час їх експлуатації.

6. Посадові особи відділу держархбудконтролю підлягають обов’язковому державному страхуванню у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

7. Відділ держархбудконтролю під час виконання покладених на нього завдань у своїй діяльності взаємодіє з органами виконавчої влади, що здійснюють контроль за дотриманням природоохоронних, санітарно-гігієнічних, протипожежних вимог, вимог у сфері охорони праці, енергозбереження та інших вимог, передбачених законом, а також з органами Національної поліції, прокуратури, державної статистики та іншими правоохоронними і контролюючими органами.

8.  Начальник відділу держархбудконтролю призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради протягом трьох днів після призначення (зміни) начальника відділу держархбудконтролю інформує про це Держархбудінспекцію.

На посаду начальника відділу держархбудконтролю призначається особа з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста за відповідним напрямом професійного спрямування (будівництво та архітектура або право), стажем роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та/або державній службі на керівних посадах не менш як три роки або на керівних посадах в іншій сфері не менш як п’ять років.

9.   Начальник відділу держархбудконтролю:

1) очолює відділ держархбудконтролю, здійснює керівництво його діяльністю, представляє його у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями в Україні та за її межами, несе персональну відповідальність за виконання покладених законом на зазначений орган завдань;

2) організовує та контролює виконання у відділі держархбудконтролю Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінрегіону, Держархбудінспекції, рішень міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови;

3)  здійснює інші повноваження, визначені законом.

10.  Призначення особи на посаду в відділі держархбудконтролю, яка передбачає роботу з єдиним реєстром документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів, здійснюється за умови проходження кандидатом на таку посаду відповідної підготовки у Держархбудінспекції з перевіркою рівня його кваліфікації та знань шляхом проведення заліку.

Про успішне складення заліку Держархбудінспекція повідомляє відділ держархбудконтролю.

11. Відділ держархбудконтролю видає акти у передбаченій законом формі, організовує та контролює їх виконання.

12. Чисельність працівників, структура, кошторис та штатний розпис відділу держархбудконтролю затверджуються рішенням міської ради.

Під час визначення чисельності працівників враховується обсяг заходів державного архітектурно-будівельного контролю, дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності, які будуть здійснюватися відділом держархбудконтролю.

Відділ держархбудконтролю та його працівники забезпечуються засобами, необхідними для провадження своєї діяльності.

13. Місцезнаходження відділу держархбудконтролю: 09801, Київська область, м. Тетіїв, вул. Януша Острозького, 5.

14. Відділ держархбудконтролю не має статусу юридичної особи.

15. Відділ держархбудконтролю має свої бланки, круглу печатку із своїм найменуванням, інші печатки, штампи.

16. Ліквідація чи реорганізація відділу держархбудконтролю здійснюється за рішенням Тетіївської міської ради в порядку, визначеному чинним законодавством України.

17. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

 

Секретар  ради                                                          С. Денисюк

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

друга сесія міської ради сьомого скликання

 РІШЕННЯ

 

Про затвердження Положення про відділ

земельних відносин та охорони навколишнього

середовища виконавчого комітету  

Тетіївської міської ради

       Розглянувши проект Положення про відділ земельних відносин та охорони навколишнього середовища виконавчого комітету   Тетіївської міської ради, враховуючи рішення першої сесії від 18.01.2018 р. №  06-01-VII  «Про затвердження структури апарату виконавчих органів Тетіївської міської ради», враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища, керуючись ст. 25,26, 54  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                                              в и р і ш и л а : 

 1. Затвердити Положення про відділ земельних відносин та охорони навколишнього середовища виконавчого комітету   Тетіївської міської ради ( додається).
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища.

            

   Міський голова                                                     Р. Майструк

м. Тетіїв

15 лютого 2018 року

№  54 -02- VII   

     Додаток

  до рішення  2 сесії міської ради 7 скликання                  

  від   15.02.2018р.   № 54 -02- VII   

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ земельних відносин та охорони навколишнього середовища

виконавчого комітету   Тетіївської міської ради

1.  Загальні положення

 1. Положення про відділ земельних відносин та охорони навколишнього середовища (далі – Положення)  - нормативний акт, який визначає завдання, обов’язки, права, відповідальність і організацію роботи  відділу земельних відносин та охорони навколишнього середовища виконавчого комітету Тетіївської міської ради (далі – Відділ).   
 2. Відділ  є структурним підрозділом виконавчого комітету Тетіївської міської ради, утворюється міською радою відповідно до вимог чинного законодавства,  ліквідовується або реорганізовується на підставі рішення міської ради.
 3. Структура відділу, чисельність його працівників затверджуються в установленому порядку  сесією міської ради.
 4. Відділ очолює начальник Відділу, який призначається на посаду на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством України, та звільняється з посади міським головою.
 5.  На посаду начальника Відділу призначаються особи з повною вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стажем роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 3 років або при необхідності (виходячи із виконання виконавчим органом основних завдань та функцій) стажем роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 4 років.
  1. Начальник Відділу:
 • Здійснює керівництво діяльністю Відділу, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу;
 • розробляє посадові інструкції працівників Відділу та подає на затвердження міському голові;
 •  межах компетенції забезпечує роботу з матеріалами та документами, що надходять на виконання до Відділу;
 • за участю керівників виконавчих органів міської ради узагальнює практику роботи у сфері земельних відносин та охорони навколишнього середовища, вносить міському голові пропозиції щодо її удосконалення.
 1.  Працівники відділу здійснюють свої  функції на підставі посадових інструкцій, затверджених  міським головою.
 2. Підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядковується виконавчому комітету, міському голові, безпосередньо підпорядковується заступникам міського голови, секретарю ради, відповідно до розподілу функціональних обов'язків.
 3.  Зміни та доповнення до Положення вносяться за пропозицією міського голови, його заступників, секретаря міської ради та керівника відділу рішенням міської ради, постійних комісій міської ради.
 4. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Земельним кодексом України, ЗУ «Про землеустрій»,  нормативно-правовими документами Міністерства екології та  природних ресурсів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.
 5.  

 

 1. Реалізація державної політики у сфері регулювання земельних відносин, охорони навколишнього середовища на землях комунальної власності у межах повноважень органів місцевого самоврядування.
 2.  Здійснення ефективного управління землями комунальної власності  об′єднаної територіальної громади, та іншими землями, які перебувають у віданні Тетіївської міської ради.
 3.  Здійснює контроль за раціональним використанням природних ресурсів та охорону навколишнього середовища на землях комунальної власності.
 4. Проводить підготовку проектів рішень Тетіївської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень Тетіївського міського голови з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

 

 1. Функції.

 

 1. Здійснює землеустрій та контроль за впровадженням заходів, передбачених документацією із землеустрою, координує здійснення землеустрою та контроль за використанням і охороною земель комунальної власності, інформує населення про заходи, передбачені землеустроєм,  вирішує інші питання відповідно до закону.
 2. Здійснює підготовку та виносить на розгляд сесії міської ради, після розгляду на депутатській комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища, проекти рішень  в галузі земельних відносин.
 3. Розробляє пропозиції для розгляду встановленим порядком щодо встановлення і зміни меж населених пунктів, вилучення (викупу) земельних ділянок для потреб громади, надання під забудову або для інших потреб земель, що перебувають у комунальній власності Тетіївської міської ради.
 4.  Спільно із комісією міської ради вирішує земельні спори у порядку, встановленому чинним законодавством.
 5. Розробляє Програми в галузі земельних відносин та охорони навколишнього середовища та подає їх на затвердження міської ради, організовує їх виконання та подає міській раді звіти про хід і результати виконання зазначених програм.
 6. Організовує підготовку та прийняття регуляторного акту стосовно ставок податку та орендної плати.
 7. Здійснює щорічний перерахунок орендної плати по діючим договорам
 8. Веде банк даних договорів оренди земельних ділянок, укладених з міською радою, проводить аналітичну роботу з питань, пов'язаних з строками користування земельними ділянками та повнотою надходження коштів від користувачів.
 9. Проводить контроль за повнотою надходжень коштів від продажу землі.
 10. Здійснює ведення облікової земельно-кадастрової документації відповідно рішень сесії міської ради;
 11. Надає щомісячну та щорічну інформацію до територіальних підрозділів Державної фіксальної служби стосовно користувачів земельних ділянок.
 12. Представляє Тетіївську міську раду та її виконавчий комітет при реєстрації земельних ділянок комунальної власності у Державному земельному кадастрі та прав на них в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
 13. Надає консультаційні та інші послуги підприємствам, установам, організаціям та фізичним особам з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища.
 14. Координує діяльність підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста, в галузі охорони навколишнього природного середовища незалежно від форм власності та підпорядкування.
 15. Здійснює контроль за дотриманням порядку збирання, зберігання, перевезення, утилізації і захоронення відходів на території об′єднаної громади.
 16. Подає  пропозицій екологічній інспекції щодо покращення екологічного стану річок, водних об'єктів, природних джерел, заповідних територій та інших природних об'єктів.
 17. Готує необхідні документи для оформлення та видачі дозволів на експлуатацію об'єктів поводження з небезпечними відходами на території міської ради.

 

 1. Подає пропозиції по ресурсозбереженню, використанню відходів і вторинної сировини.
 2. Подає пропозицій та висновки  стосовно проведення екологічної експертизи щодо об'єктів чи виду діяльності, організація проведення екологічної експертизи на підставі відповідного рішення .
 3. Погоджує поточні та перспективні плани роботи підприємств, установ та організацій з питань охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів.
 4.  Подає пропозиції в межах своєї компетенції щодо організації територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.
 5. Здійснює контроль за утриманням територій, інженерних споруд та об'єктів, підприємств, установ та організацій, їх озелененням, охороною зелених насаджень, водних об'єктів тощо.
 6. Подає пропозиції щодо визначення в установленому порядку розміру відшкодувань юридичними та фізичними особами за забруднення довкілля та інші екологічні збитки, спричинені порушенням законодавства у сфері благоустрою та охорони навколишнього природного середовища.
 7. Забезпечує проведення єдиної політики в об′єднаній громаді щодо організації робіт з озеленення, підготовка та реалізація екологічних програм.
 8. Здійснює та погоджує попередній розгляд планів, узгодження використання природних ресурсів місцевого значення на відповідній території, вносить пропозиції щодо розміщення, спеціалізації і розвитку підприємств та організацій незалежно від форм власності.
 9. Розглядає звернення громадян, інших суб'єктів з питань, що належать до його компетенції.
 10. Вирішує інші питання у галузі земельних відносин та охорони навколишнього середовища міста, керуючись чинним законодавством України, виконує інші доручення міського голови та керівництва.

4.  Права

 1. Відділ  має право:
 • Отримувати від виконавчих органів влади, районних у місті рад та їх органів, підприємств, установ і організацій міста інформацію з питань, що належать до компетенції Відділу;
 • представляти  Відділ у відносинах з органами державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та в судах загальної юрисдикції;
 • у разі необхідності, за погодженням із керівниками структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ і організацій, залучати працівників для розгляду питань, що належать до його компетенції;
 • скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до компетенції Відділу;
 • вносити пропозиції міській раді, виконавчому комітету міської ради щодо освоєння земельних ділянок, проведення геологорозвідувальних, пошукових, агротехнічних та інших робіт, які ведуться з порушенням земельного законодавства;
 • перевіряти на відповідність землевпорядній документації межі земельних ділянок.
  1. Працівники Відділу   зобов’язані:
 • діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені  Конституцією і законами України;
 • додержуватися Конституції і законів України, інших нормативно – правових актів, забезпечувати ефективну діяльність Відділу;
 • зберігати інформацію про громадян, що стала їм відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншої інформації, яка згідно із  законом не підлягає розголошенню;
 • постійно вдосконалювати організацію своєї роботи.

 5.  Відповідальність

 1. Працівники Відділу несуть відповідальність за невиконання покладених на них повноважень, дії чи бездіяльність.
 2. За порушення трудової та виконавської дисципліни працівники Відділу притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

6. Взаємодія

З метою реалізації покладених завдань, виконання посадових завдань та обов’язків працівниками Відділу, доручень керівництва у межах своєї компетенції Відділ:

 1. Взаємодіє постійними комісіями, депутатами міської ради, з працівниками виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності міської ради, представниками місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів, територіальних представництв центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, надає та отримує від них необхідну інформацію, а також, у разі потреби, за дорученнями безпосереднього керівника, у межах своєї компетенції взаємодіє з представниками засобів масової інформації, силових структур, правоохоронних, наглядових, контролюючих та судових органів тощо.
 2. Подає в повному обсязі та у встановлені терміни необхідну інформацію на виконання доручень безпосереднього керівника.

 

        Секретар  ради                                                             С.Денисюк

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

Друга  сесія  сьомого  скликання

 

Рішення  

 

Про  передачу земельних ділянок

державної власності у

комунальну класність

Відповідно до статтей 151, 117, 112 Земельного кодексу України,  розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 №60 «Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об′єднаних територіальних громад», керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Тетіївська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Доручити виконавчому комітету Тетіївської міської ради звернутись до Головного управління Держгеокадастру у Київській області з клопотанням про передачу у комунальну власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності орієнтовною площею 2837,9600 га які розташовані за межами населених пунктів Тетіївської об′єднаної територіальної громади.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовищ (голова Касяненко В.М.)

Міський  голова                                         Р. В. Майструк

 

 

м.Тетіїв

15 лютого 2018 року

55-2-VII

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

друга сесія міської ради сьомого скликання

РІШЕННЯ

 

Про надання згоди на прийняття бюджетних

установ та їх майна в комунальну власність

Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади

 Враховуючи, що з 1 січня 2018 року заклади освіти, культури, а також заклади первинної медико-санітарної допомоги, що розташовані на території Тетіївської  міської об’єднаної територіальної громади будуть відповідно вимог ст.89 Бюджетного Кодексу України фінансуватися з міського бюджету за рахунок освітньої та медичної субвенцій, яка надходитиме з Державного Бюджету, для забезпечення повноцінного функціонування з 01.04.2018 року шкіл,будинків культури та клубів, централізованої бібліотечної системи, амбулаторій, ФАПів, ФП, що розташовані на території Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади, враховуючи рекомендації постійних комісій: питань торгівлі, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, громадського харчування, управління комунальною власністю, благоустрою, транспорту, зв"язку, питань соціального захисту, охорони здоров"я, освіти,    культури, молоді і спорту, керуючись ст. 25, 26, 60, розділу V «Прикінцеві та перехідні положення»  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону Укрвїни !Про добровільне об’єднання територіальних громад», міська рада

                                      в и р і ш и л а :

1.Надати згоду на прийняття із спільної комунальної власності територіальних громад  міста та сіл Тетіївського району у власність Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади наступні об’єкти:

1.1. Освітні заклади з цілісними майновими комплексами:

1.

Голодьківська ЗОШ І-ІІІ ст..

2

Горошківське НВО «ЗОШ І-ІІІ ст.., д.с»

3

Стадницьке НВО «ЗОШ І-ІІІ ст., д.с»

4

Тетіївська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1

5

Тетіївська НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – природно-математичний ліцей»

6

Тетіївська ЗОШ І-ІІІ ст. № 3

7

Тетіївська НВК «Гімназія –ЗОШ І-ІІІ ст.»

8

Бурковецьке НВО «ЗОШ І-ІІ ст.-д.с.»

9

Дзвеняцьке НВО «ЗОШ І-ІІ ст.-д.с.»

10

Дібрівське НВО «ЗОШ І-ІІ ст.-д.с.»

11

Ненадихівське НВО «ЗОШ І-ІІ ст.-д.с.»

12

Росішківська ЗОШ І-ІІ ст.

13

Скибинецька філія КЗ Кашперівського НВ «ЗОШ І-ІІІ ст. –д.с.»

14

Степівське НВО «ЗОШ І-ІІ ст.-д.с.»

15

Черепинське НВО «ЗОШ І-ІІІ ст.-д.с.»

16

Тетіївський ДНЗ № 1 «Сонечко»

17

Тетіївський ДНЗ № 2 «Веселка»

18

Тетіївський ДНЗ № 3 «Оленка»

19

Тетіївський ДНЗ № 6 «Берізка»

20

Тетіївський ДНЗ № 10 «Калинка»

21

Росішківський ДНЗ «Барвінок»

22

Голодьківський ДНЗ «Казка»

23

Районний центр позашкільної освіти

24

Дитячо-юнацька спортивна школа

 

 

1.2. Медичні заклади з цілісними майновими комплексами:

1

Медична амбулаторія загальної практики сімейної медицини м.Тетіїв

2

Медична амбулаторія загальної практики сімейної медицини с. Голодьки

3

Медична амбулаторія загальної практики сімейної медицини с. Горошків

4

Фельдшерсько-акушерські пункт с. Бурківці

5

Фельдшерсько-акушерські пункт с. Скибинці

6

Фельдшерсько-акушерські пункт с. Росішки

7

Фельдшерсько-акушерські пункт с. Стадниці

8

Фельдшерсько-акушерські пункт с. Степового

9

Фельдшерсько-акушерські пункт с. Тайниці

10

Фельдшерсько-акушерські пункт с. Дібрівка

11

Фельдшерсько-акушерські пункт с. Ненадиха

12

Фельдшерсько-акушерські пункт с. Черепин

13

Фельдшерський пункт с. Михайлівка

14

Фельдшерський пункт с. Дзвеняче

15

Фельдшерський пункт с. Дубина

16

Фельдшерський пункт с. Черепинка

 

1.3. Заклади культури з цілісними майновими комплексами :

1

Тетіївська дитяча музична школа

2

Тетіївський районний будинок культури

3

Тетіївський районний народний історико-краєзнавчий музей

4

Централізована бібліотечна система з 18 бібліотечними закладами

5

Будинок культури с. Бурківці

6

Будинок культури с. Голодьки

7

Будинок культури с.Горошків

8

Будинок культури с. Дзвеняче

9

Будинок культури с. Михайлівка

10

Будинок культури с. Скибинці

11

Будинок культури с. Стадниця

12

Будинок культури с. Степове

13

Будинок культури с. Тайниця

14

Будинок культури с. Черепин

15

Будинок культури с. Черепинка

16

Клуб с. Дібрівка

17

Клуб с. Дубина

18

Клуб с. Ненадиха

19

Клуб с. Росішки

 

2. Звернутися до Тетіївської районної ради про розгляд на черговій сесії питання щодо початку процесу  передачі бюджетних установ з цілісними майновими комплексами із спільної власності територіальних громад  міста та сіл району до комунальної власності Тетіївської міської об’єднаної територіальної  громади.

3. Рекомендувати Тетіївській районній раді, відділам освіти, культури та туризму Тетіївської райдержадміністрації, комунальному закладу « Тетіївський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» в місячний термін провести інвентаризацію цілісних майнових комплексів відповідних закладів з подальшою їх передачею у комунальну власність Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії  з питань торгівлі, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, громадського харчування, управління комунальною власністю, благоустрою, транспорту, зв"язку, питань соціального захисту, охорони здоров"я, освіти,    культури, молоді і спорту .

 

               Міський голова                                                     Р. Майструк

м.Тетіїв

15.02.2018 року

№   56 -02 – VIІ

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

друга сесія міської ради сьомого скликання

 РІШЕННЯ

 

Про створення комунального некомерційного 

підприємства Тетіївської міської ради «Тетіївський

центр первинної медико-санітарної допомоги»

Заслухавши інформацію секретаря ради Денисюка С.М. про створення комунального некомерційного підприємства  Тетіївської міської ради «Тетіївський центр первинної медико-санітарної допомоги» , враховуючи рекомендації постійних комісій  з питань торгівлі, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, громадського харчування, управління комунальною власністю, благоустрою, транспорту, зв"язку, соціального захисту, охорони здоров"я, освіти, культури, молоді і спорту, керуючись ст.25, 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                                                  в и р і ш и л а :

 1. Створити  комунальне некомерційне підприємство Тетіївської міської ради «Тетіївський  центр первинної медико-санітарної допомоги» .
 2. Затвердити Статут комунального  некомерційного підприємства

          Тетіївської міської ради «Тетіївський центр первинної медико-санітарної 

          допомоги» (додається).

 1. Призначити Думанського Василя Павловича виконуючим обов’язки головного лікаря комунальне підприємство Тетіївської міської ради «Тетіївський  центр первинної медико-санітарної допомоги» з моменту державної реєстрації підприємства.
 2. Доручити керівнику комунального підприємства провести державну реєстрацію Статуту комунального  некомерційного підприємства Тетіївської міської ради «Тетіївський центр первинної медико-санітарної допомоги».
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань торгівлі, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, громадського харчування, управління комунальною власністю, благоустрою, транспорту, зв"язку.

                       Міський голова                                              Р.Майструк

м. Тетіїв

15 лютого 2018 року

№  57 -02- VII   

 

                                                              

                                                     ДОДАТОК

                                                                      до рішення  2 сесії міської ради  сьомого 

                                                                      скликання  № 57 -02-VII   від 15.02.2018  р.

Статут

комунального некомерційного підприємства Тетіївської міської      ради «Тетіївський центр первинної медико-санітарної допомоги»

 

 

                                                                   

 

Зміст

 

1.   Загальні положення. 4

2.   Найменування та місцезнаходження. 4

3.   Мета та предмет діяльності 5

4.   Правовий статус. 7

5.   Статутний капітал. Майно та фінансування. 8

6.   Права та обов’язки. 9

7.   Управління підприємством та громадський контроль за його діяльністю.. 10

8.   Організаційна структура підприємства. 13

9.   Повноваження трудового колективу. 14

10. Контроль та перевірка діяльності 15

11. Припинення діяльності 15

12. Прикінцеві положення. 16

 

 1.  Загальні положення
  1. Комунальне некомерційне підприємство (надалі - Підприємство) Тетіївської міської ради «Тетіївський центр первинної медико-санітарної допомоги»  є закладом охорони здоров’я - комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає первинну медичну допомогу та здійснює управління медичним обслуговуванням населення Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади (надалі ОТГ), вживає заходи з профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров’я.
  2.  Підприємство створене на підставі рішенням Тетіївської міської ради  (надалі -Засновник) від « 15»лютого2018 року №  57-02-VII ,відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
  3. Власником Підприємства є територіальні громади міста та сіл, що увійшли до  Тетіївської міської ОТГ, в особі Тетіївської міської ради (далі –«Засновник»). Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Тетіївській міській ради.

Органом управління підприємством є виконавчий комітет Тетіївської міської ради.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

 1. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним Кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, загальнообов’язковими для всіх закладів охорони здоров’я наказів та інструкцій Міністерства охорони здоров’я України, загальнообов’язковими нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, відповідних рішень місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, рішеннями Тетіївської міської ради та її виконавчого комітету та цим Статутом.
 2. Найменування та місцезнаходження
  1. Найменування:

2.1.1. Повне найменування  Підприємства: Комунальне некомерційне підприємство Тетіївської міської ради «Тетіївський центр первинної медико-санітарної допомоги ».

2.1.2. Скорочене найменування Підприємства: КНП «Тетіївський ЦПМСД».

2.2.    Місцезнаходження Підприємства: 09800 Київська обл. м.Тетіїв вул.    Цвіткова, 26.

 1. Мета та предмет діяльності
  1. Основною метою створення Підприємства є надання первинної медичної     допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення,     що постійно проживає (перебуває) на території Тетіївської міської ОТГ , а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки   громадського здоров’я.
  2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:
 •    медична практика з надання первинної медичної допомоги населенню;
 •    забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної    медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;
 •    організація надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної    допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я    пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;
 •    проведення профілактичних щеплень;
 •       участь та контроль за проведенням профілактичних      оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у    тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб,       травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;
 •     консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм,    отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо    ведення здорового способу життя;
 •     взаємодія з суб’єктами надання вторинної (спеціалізованої) та третинної    (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного    діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь,    патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням    особливостей стану здоров’я пацієнта;
 • організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до    закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану)    та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору    хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному    законодавством порядку;
 •      проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за      видачею листків непрацездатності;
 •      направлення на МСЕК осіб зі стійкою втратою працездатності;
 •      участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи      серед населення щодо формування здорового способу життя;
 •   участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового      забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному       законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного      забезпечення галузі охорони        здоров’я;
 •      участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових      обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у      порядку визначеному відповідними програмами та законодавством.
 • участь у визначенні проблемних питань надання первинної медичної        допомоги у Тетіївській ОТГ та шляхів їх вирішення;
 •      розробка    планів розвитку первинної медичної допомоги  Тетіївської ОТГ;
 •      визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення у      лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною,       своєчасною      та якісною медичною допомогою;
 •     моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів,      виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних      засобів;
 •     забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації   працівників Підприємства;
 •     зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, використання,      знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів

          та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин              (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України;

 •      залучення медичних працівників для надання первинної медико-санітарної      допомоги, в тому числі залучення лікарів, що працюють як фізичні особи -      підприємці за договорами підряду, підтримка професійного розвитку медичних працівників для надання якісних послуг;
 •     закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання      медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів та      прекурсорів), обладнання та інвентарю;
 •     координація діяльності лікарів із надання первинної медичної допомоги з      іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами    вторинної та третинної медичної допомоги, санаторіїв, а також з іншими    службами, що        опікуються добробутом населення, зокрема соціальна служба, та    правоохоронними органами;
 •      надання платних послуг з медичного обслуговування населення відповідно     до чинного законодавства України;
 •  надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях  перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну    підтримку членів їх сімей;

 

 •      надання будь-яких послуг іншим суб’єктам господарювання, що надають      первинну медичну допомогу на території  Тетіївської громади.
 •      інші функції, що випливають із покладених на Підприємство завдань.
  1. Підприємство може бути клінічною базою вищих медичних навчальних          закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.
 1. Правовий статус
  1. Підприємство є юридичною особою.
  2. Підприємство є юридичною особою публічного права. Права та обов’язки

          юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

 1. Підприємство користується закріпленим за ним комунальним майном, що є            спільною власністю Тетіївської міської ОТГ,  на праві оперативного  управління.
 2. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує   свою діяльність відповідно до фінансового плану, затвердженого Засновником, самостійно організовує надання  медичних послуг і реалізує    їх   за цінами (тарифами), що визначаються в порядку,    встановленому    законодавством.
 3. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень  органів       державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом   неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню   зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.
 4. Для здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші     види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.
 5. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі      України, установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням,      штампи, а також бланки з власними реквізитами.
 6. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнових та особистих      немайнових прав, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі,    що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.
 7. Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру,      встановлює чисельність і затверджує штатний розпис.
 8. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну    практику. Підприємство має право здійснювати лише ті види медичної          практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на     медичну практику.
 9. Підприємство не може жодним чином розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частину серед засновників (учасників), членів       Підприємства, працівників (окрім оплати їхньої праці, нарахування єдиного   соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними         осіб.
 10. Не вважається розподілом доходів Підприємства в розумінні п. 4.11.            Статуту, використання Підприємством власних доходів (прибутків)            виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової            організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності,   визначених Статутом.
 11. Статутний капітал.     Майно та фінансування
  1. Майно Підприємства є комунальною власністю і закріплюється за ним на    праві оперативного управління. Майно Підприємства становлять       необоротні          та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також        інші цінності, передані йому Засновником, вартість яких відображається у          самостійному балансі Підприємства.
  2. Підприємство не має право відчужувати або іншим способом    розпоряджатись закріпленим за ним майном, що належить до основних       фондів без попередньої згоди Засновника. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно третім особам (юридичним чи       фізичним особам) крім випадків, прямо передбачених законодавством. Усі         питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходиться на балансі Підприємства або її          відчуження, вирішуються виключно Засновником.
  3. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:
   1. Комунальне майно, передане Підприємству відповідно до рішення про його      створення;
   2. Кошти  державного та місцевого бюджету;
   3. Власні надходження Підприємства: кошти від здачі в оренду (зі згоди                         Засновника) майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти       та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг);
   4. Цільові кошти;
   5. Кредити банків;
   6. Майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб;
   7. Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової    допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб; надходження коштів на виконання програм соціально - економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі;
 12. Майно, отримане з       інших джерел, не заборонених чинним     законодавством України;
 13. Інші джерела, не заборонені законодавством.

         Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у випадках,          передбачених чинним законодавством України.

 1. Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних завдань під гарантію Засновника.
 2. Підприємство має право надавати в оренду майно, закріплене за ним на праві оперативного управління, юридичними та фізичними особами відповідно до чинного законодавства України та локальних нормативних актів органів місцевого самоврядування.
 3. Підприємство самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Підприємства у визначеному законодавством порядку.
 4. Власні надходження Підприємства використовуються відповідно до чинного законодавства України.

 

 1. Права та обов’язки
  1. Підприємство має право:
   1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для   виконання покладених на Підприємство завдань.
   2. Самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою статутну діяльність, визначати основні напрямки свого розвитку відповідно до своїх завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності кошти на утримання Підприємства та його матеріально-технічне забезпечення.
   3. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.
 2. Самостійно визначати напрямки використання грошових коштів у порядку, визначеному чинним законодавством України.
 3. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку.
 4. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.
 5. Співпрацювати з іншими центрами та лікувально-профілактичними закладами вторинного та третинного рівнів, науковими установами.
 6. Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров’я на їх запит.
 7. Створювати структурні підрозділи Підприємства відповідно до чинного законодавства України за погодженням із Замовником.
 8. передавати з балансу на баланс матеріальні цінності між своїми структурними підрозділами, у тому числі філіями та відділеннями
 9. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.
 10. За погодженням з уповноваженим органом управління реалізувати застаріле обладнання, прилади, апаратуру та використовувати кошти від реалізації вказаного майна на оновлення матеріально-технічної бази Підприємства у визначеному законодавством порядку.
 11. Підприємство:
  1. Створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.
 12. Здійснює бухгалтерський облік, веде фінансову та статистичну звітність               згідно з законодавством.
  1. Обов’язки Підприємства:
   1. Керуватись у своїй діяльності Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров’я України, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом. Виконувати рішення Тетіївської міської ради та її виконавчого комітету.
   2. Планувати свою діяльність з метою реалізації єдиної комплексної політики

          в галузі охорони здоров’я в Тетіївській ОТГ.

 1. Створювати для працівників належні і безпечні умови праці, забезпечувати додержання чинного законодавства України про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.
 2. Забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов’язкових платежів

         з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до чинного          законодавства України.

 1. Розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати підвищення кваліфікації працівників.
 2. Акумулювати власні надходження та витрачати їх в інтересах Підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

 

 1. Управління підприємством та громадський контроль за його діяльністю
  1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до цього Статуту на          основі         поєднання прав уповноваженого органу управління щодо          господарського   використання комунального майна і участі в управлінні          трудового колективу.

 

 1. Керівництво  діяльністю (оперативне управління) Підприємства здійснює його         керівник. Головний лікар  призначається на посаду  на підставі розпорядження міського голови  на умовах контракту. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність головного    лікаря, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму      визначається контрактом.
 2. Засновник :
  1. Визначає головні напрямки діяльності Підприємства, затверджує плани діяльності та звіти про його виконання;
  2. Затверджує Статут Підприємства та зміни до нього.
  3. Затверджує фінансовий план Підприємства та контролює його виконання;
  4. Укладає і розриває контракт з керівником Підприємства та здійснює контроль за його виконанням;
  5. Погоджує Підприємству договори про спільну діяльність, за якими використовується нерухоме майно, що перебуває в його оперативному управлінні, кредитні договори та договори застави.
  6. Погоджує створення філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів Підприємства (надалі - Філії). Такі Філії діють відповідно до положення про них, погодженого із Засновником та затвердженого наказом керівника Підприємства.
  7. Здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є власністю

          Тетіївської міської ОТГ та закріплене за Підприємством на праві               оперативного управління;

 1. Приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Підприємства, призначає ліквідаційну комісію, комісією з припинення, затверджує ліквідаційний баланс.
 2. Місцевий орган виконавчої влади укладає з Підприємством договори про  надання медичного обслуговування за рахунок коштів місцевого бюджету.                
 3. Керівник Підприємства:
  1. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в         органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших    органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами,   підписує від його імені документи та видає довіреності та делегує право    підпису документів іншим посадовим особам Підприємства, укладає        договори, відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки.
  2. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Засновника.
  3. Організовує роботу Підприємства щодо надання населенню, згідно з вимогами нормативно-правових актів, медичної допомоги.
  4. Несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану і        плану розвитку Підприємства, результати його господарської

діяльності, виконання показників ефективності діяльності Підприємства, якість послуг, що надаються Підприємством, використання наданого на праві оперативного управління Підприємству майна спільної власності територіальних громад і доходу згідно з вимогами законодавства, цього Статуту та укладених Підприємством договорів.

 1. Користується правом розпорядження майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства та цього Статуту. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління майна.
 2. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства.
 3. Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої документації.
 4. У строки і в порядку, встановлені законодавством, повідомляє відповідні органи про будь-які зміни в даних про Підприємство, внесення яких є обов’язковим до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
 5.  Підписує та подає на затвердження Засновнику Статут, проекти змін до Статуту.
 6. Приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи працівників Підприємства, а також інші, передбачені законодавством про працю рішення в сфері трудових відносин, укладає трудові договори з працівниками Підприємства. Забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. Створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом.
 7. Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення колективного договору в порядку, визначеному законодавством України.
 8. Призначає на посаду та звільняє з посади своїх заступників і головного бухгалтера Підприємства. Призначає на посади та звільняє керівників структурних підрозділів, інших працівників.
 9. Забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці.
 10. Уживає заходи до своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, а також передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів.
 11. Несе відповідальність за збитки, завдані Підприємству з вини керівника Підприємства в порядку, визначеному законодавством.
 12. Затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства, інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема:
 • положення про преміювання працівників за підсумками роботи Підприємства;
 •      порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні       внески, гранти та дарунки;
 •      порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та      медичних виробів.
  1. За погодженням із Засновником та відповідно до вимог законодавства має право укладати договори оренди майна.
  2. Вирішує інші питання, віднесені до компетенції керівника Підприємства згідно із законодавством, цим Статутом та контрактом.
 • Керівник Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.
 • У разі відсутності керівника Підприємства або неможливості виконувати свої обов’язки з інших причин, обов’язки виконує заступник керівника (заступник головного лікаря) чи інша особа згідно з функціональними (посадовими) обов’язками.
 • При Підприємстві можуть також утворюватися опікунські     ради, до складу яких (за їхньою згодою) можуть включатися благодійники, представники громадськості та громадських об’єднань, благодійних, релігійних організацій, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, волонтери та інші. Рішення про створення опікунської ради та положення про неї затверджуються наказом керівника Підприємства або уповноваженого органу.
 1.    Організаційна структура підприємства
  1. Структура Підприємства включає:
   1. Адміністративно-управлінський відділ.
   2. Допоміжні підрозділи, у тому числі господарчі,  інформаційно - аналітичні.
   3. Лікувально-профілактичні підрозділи (амбулаторії, які можутьвключати фельдшерсько-акушерські пункти, фельдшерські пункти, медичні пункти, пункт невідкладної медичної допомоги).
  2. Структура Підприємства, порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних підрозділів Підприємства затверджуються керівником Підприємства.
  3. Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників Підприємства затверджуються його керівником.
  4. Штатну чисельність Підприємства керівник визначає на власний розсуд на підставі кошторису Підприємства, погодженого із Засновником в установленому законодавством та цим Статутом порядку з урахуванням необхідності створення відповідних умов для забезпечення належної доступності та якості медичної допомоги.
 2.    Повноваження трудового колективу
  1. Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори трудового колективу, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, Спостережну раду, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

         Представники первинної профспілкової організації, представляють   

          інтереси     працівників в органах управління Підприємства відповідно

          до законодавства.

         Підприємство зобов’язане створювати умови, які б забезпечували участь          працівників у його управлінні.

 1. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.
 2. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися керівник Підприємства. Повноваження цих органів визначаються законодавством.
 3. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.
 4. Право укладання колективного договору надається керівнику Підприємства, а від імені трудового колективу - уповноваженому ним органу.

         Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу   

          не      менш ніж один раз на рік.

 1. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.
 2. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є кошти держаної субвенції, місцевого бюджету та кошти, отримані в результаті його господарської некомерційної діяльності.

        Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми          посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат,          премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних          виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і          гарантій, передбачених законодавством.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

Умови оплати праці та матеріального забезпечення керівника Підприємства визначаються контрактом, укладеним із Уповноваженим органом управління.

 1. Оплата праці працівників Підприємства здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються Центром після виконання зобов’язань щодо оплати праці.
 2. Працівники Підприємства провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.
 3.    Контроль та перевірка діяльності
  1. Контроль якості надання медичної допомоги хворим на Підприємстві здійснюється шляхом експертизи відповідності якості наданої медичної допомоги міжнародним принципам доказової медицини, вимогам галузевим стандартам в сфері охорони здоров’я та діючому законодавству.
 4. Припинення діяльності
  1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації - за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законодавством України, - за рішенням суду або відповідних органів державної влади.
  2.  У разі реорганізації Підприємства вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступників.
  3.  Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником або за рішенням суду.
  4.  Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим ніж два місяці з дня опублікування рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію.
  5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки.

         Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі  

          стягнення   дебіторської заборгованості Підприємства.

 1. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством порядку.

         Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Підприємства, що          ліквідується.

 1. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.
 2. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.
 3. У разі припинення Підприємства (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) усі активи Підприємства передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховується до доходу міського бюджету.
 4.  Підприємство є таким, що припинило свою діяльність, із дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

 

 1. Прикінцеві положення

По питаннях, які не врегульовані цим Статутом,  Підприємство керується чинним законодавством України.

Якщо одне з положень Статуту буде визнане не дійсним, це не торкається решти його положень.

Якщо одне із положень Статуту в зв’язку із внесенням змін до законодавства стає таким, що йому суперечить, Засновник застосовує норми, які передбачені новим законодавством та зобов’язується внести відповідні зміни до Статуту.

Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюється за відповідним рішенням Засновника та реєструється у встановленому порядку.

Цей статут складено в 2-х примірниках.

Контроль за діяльністю Підприємства та відносини його з органами державної влади і органами місцевого самоврядування здійснюється згідно з чинним законодавством України.

Ревізія фінансово-господарської діяльності Підприємства здійснюється згідно з чинним законодавством України.  

Тетіївська міська рада, що є юридичною особою за законодавством України, місце знаходження: Київська область, Тетіївський район, місто Тетіїв, вулиця Януша Острозького, 5, зареєстроване Ставищенською  районною державною адміністрацією від 16 лютого 2018 року, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 26.06.1996, 15.02.2018, 1 349 120 0000 000760, код ЄДРПОУ 42096329, в особі керівника Майструка Руслана Володимировича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

      Секретар ради                                              С.Денисюк

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

              друга сесія міської ради сьомого скликання

РІШЕННЯ

 

Про надання згоди на прийняття в комунальну

власність Тетіївської міської об’єднаної

територіальної громади приміщення

в м. Тетієві по вул. Я.Острозького, 6.

         В зв’язку з проведенням  децентралізації влади,  належним виконанням  повноважень новоствореною Тетіївською міською об’єднаною територіальною громадою, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії  з питань торгівлі, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, громадського харчування, управління комунальною власністю, благоустрою, транспорту, зв"язку,  керуючись Законом п.30 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

                                      в и р і ш и л а :

 1. Звернутись з клопотанням  до Київської обласної ради про передачу в комунальну власність Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади приміщення спільної власності територіальних громад Київської області в місті Тетієві по вул. Я.Острозького, 6.
 2. Надати згоду на прийняття  даного приміщення в комунальну власність громади Тетіївської міської ради.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань торгівлі, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, громадського харчування, управління комунальною власністю, благоустрою, транспорту, зв"язку.

 

 

               Міський голова                                                     Р. Майструк

м.Тетіїв

15.02.2018 року

№  58 -02 – VIІ

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

              друга сесія міської ради сьомого скликання

РІШЕННЯ

 

Про надання згоди на прийняття

в комунальну власність Тетіївської

міської об’єднаної територіальної

громади КП КОР «Тетіївтепломережа».         

      Враховуючи  територіальне розміщення об’єктів  КП КОР «Тетіївтепло-мережа»,  ефективного управління в межах новоствореної Тетіївської міської об’єднаної громади,   в зв’язку з проведенням  децентралізації влади,  беручи до уваги рекомендації постійної комісії з питань торгівлі, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, громадського харчування, управління комунальною власністю, благоустрою, транспорту, зв"язку,  керуючись Законом п.30 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

                                      в и р і ш и л а :

 1. Звернутись з клопотанням  до Київської обласної ради про передачу КП КОР «Тетіївтепломережа» в комунальну власність громади Тетіївської міської ради.
 2. Надати згоду на прийняття КП КОР «Тетіївтепломережа» в комунальну власність громади Тетіївської міської ради.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань торгівлі, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, громадського харчування, управління комунальною власністю, благоустрою, транспорту, зв"язку.

 

               Міський голова                                                     Р. Майструк

 

м.Тетіїв

15.02.2018 року

№  59 -02 – VIІ

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

друга сесія міської ради сьомого скликання

 РІШЕННЯ

 

Про затвердження Програми компенсації

пільгових перевезень окремих категорій

громадян  на залізничному транспорті

приміського сполучення на 2018-2022 роки

         Розглянувши проект Програми компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян  на залізничному транспорті приміського сполучення на 2018-2022 роки,  враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань торгівлі, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, громадського харчування, управління комунальною власністю, благоустрою, транспорту, зв"язку, керуючись ст. 25, 26  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                                              в и р і ш и л а : 

 1. Затвердити  Програми компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян  на залізничному транспорті приміського сполучення на 2018-2022 роки  ( додається).  
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань торгівлі, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, громадського харчування, управління комунальною власністю, благоустрою, транспорту, зв"язку.

            

               Міський голова                                                     Р. Майструк

 

м. Тетіїв

15 лютого 2018 року

№  60 -02- VII   

 

   Спеціаліст з юридичного забезпечення                                                             Н.Складена

 

              Додаток

до рішення  2 сесії  міської ради

7 скликання від 15.02.18р. № 60 -02- VII   

 

ПРОГРАМА

компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян  на залізничному транспорті приміського сполучення

 на 2018-2022 роки

 

ЗМІСТ

 

Паспорт Програми……………………………………………………………….......3

Розділ 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма….4

Розділ 2. Мета Програми……………………………………………………………5

Розділ 3. Завдання Програми……………………………………………………… 5

Розділ 4. Механізм реалізації Програми      ……………………………...……….5

Розділ 5. Джерела та обсяги фінансування заходів Програми…………………..6

Розділ 6. Координація та контроль за виконанням Програми…………..………6

Розділ 7. Очікувані результати від виконання Програми……………………......6

Додаток ..……………………………………………………………………….……..7

                                      Паспорт Програми

 

Ініціатор розроблення програми

Управління соціального захисту населення Тетіївської райдержадміністрації

Розробник програми

Управління соціального захисту населення Тетіївської райдержадміністрації

Співрозробники програми

Підприємство – перевізник: Виробничий підрозділ «Козятинська дирекція залізничних перевезень» регіональна філія «Південно-західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця»

Відповідальні виконавці програми

Управління соціального захисту населення Тетіївської райдержадміністрації, Виробничий підрозділ «Козятинська дирекція залізничних перевезень» регіональна філія «Південно-західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця»

Термін реалізації програми

2018-2022 роки

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

  Міський бюджет

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

В межах фінансових можливостей

 

Розділ 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

   Відповідно до вимог чинних законодавчих та нормативних актів України: Законів України „ Про статус ветеранів війни, гарантії  їх соціального захисту”, "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист", "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України", "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні", "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні",  "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про охорону дитинства", постанов Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 № 354 "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування" та від 16 серпня 1994 року № 555 "Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року № 354"; від 16.12.2009 № 1359 «Про затвердження Порядку розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян» " – окремим категоріям громадян надано право безкоштовного проїзду  на залізничному  приміському транспорті. 

Згідно з Законом України “Про залізничний транспорт” пільгові перевезення пасажирів, які відповідно до законодавства користуються такими правами, забезпечують перевізники, які здійснюють перевезення пасажирів на залізничному транспорті приміського сполучення. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов'язані надати перевізникам, які здійснюють пільгові перевезення пасажирів та перевезення пасажирів за регульованими тарифами, компенсацію відповідно до Закону.

До 2016 року у Державному бюджеті України передбачались видатки на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян, визначених

законодавством.

 Відповідно до Закону України від 20 грудня 2016 року №1789-VIII „Про внесення змін до Бюджетного Кодексу України ”,  який набрав чинності  1 січня 2017 року, компенсаційні витрати перевізникам за перевезення окремих категорій громадян здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів, а не за рахунок субвенції з державного бюджету.

     Ситуація, що склалася, потребує термінового врегулювання, постільки  пільговим категоріям громадян  об’єднаної територіальної громади проблематично скористатися правом на пільговий проїзд  на залізничному транспорті  приміського сполучення через відсутність фінансового ресурсу, а перевізник несе фінансові втрати через відсутність компенсаційних виплат за пільгове перевезення окремих категорій громадян.
       Програма компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення на 2018-2022 роки   направлена на організацію відшкодування перевізнику вартості пільгового перевезення окремих категорій громадян, яким законодавством  України надано право безоплатного проїзду.

Фінансування Програми здійснюється у межах фактичних коштів, передбачених у міському бюджеті, та  інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України. Конкретний розмір фінансових показників програми визначається відповідним рішенням міської ради на відповідний бюджетний рік.

Виходячи з фінансових можливостей міського бюджету, для забезпечення реалізації Програми у 2018 році  необхідна сума виділення коштів складає в розмірі 6,4 тис. гривень. (Шість тисяч чотириста гривень).

                                                 Розділ 2. Мета Програми

Метою Програми є реалізація державної політики в галузі соціального захисту населення окремих категорій населення об’єднаної територіальної громади  шляхом фінансового забезпечення компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян  на залізничному транспорті приміського сполучення за рахунок коштів  місцевого бюджету.

Розділ 3. Завдання Програми

Зниження соціальної напруги серед населення району.

Компенсація вартості перевезень окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення за рахунок коштів місцевого бюджету  згідно з укладеним з підприємством-перевізником договором,  до моменту внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” в частині фінансування з Державного бюджету України компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

Розділ 4. Механізм реалізації Програми

Порядок проведення розрахунку втрат доходів виробничого підрозділу «Козятинська дирекція залізничних перевезень» регіональна філія «Південно-західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» за безоплатний проїзд на приміських поїздах окремих категорій громадян визначає процедуру прийняття від суб’єктів господарювання, які здійснюють перевезення громадян, щомісячних облікових форм про недоотримані кошти за перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян, створених на основі відомостей продажу квитків.

За рахунок коштів  місцевого бюджету  здійснюється компенсація втрат доходу від безоплатних перевезень окремих категорій громадян  на залізничному транспорті приміського сполучення.

Проведення компенсаційних виплат за проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом  приміського сполучення здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 року № 1359 “Про затвердження Порядку розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян”.

Перелік окремих категорій пасажирів, які враховуються при проведенні розрахунків компенсаційних виплат за рахунок коштів місцевого бюджету, визначається у відповідності до замовлення на види та обсяги пільгових перевезень та порядку компенсації збитків перевізника від пільгових перевезень згідно з положеннями статті 9 Закону України “Про залізничний транспорт”, а саме додатком «Перелік окремих категорій пасажирів, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом приміського сполучення відповідно до чинного законодавства».

Пільги надаються мешканцям об’єднаної територіальної громади  на підставі посвідчення, що підтверджує правовий статус окремої категорії пасажира-пільговика.

Компенсація втрат доходу виробничого підрозділу «Козятинська дирекція залізничних перевезень» регіональна філія «Південно-західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця « за виконання безоплатних перевезень окремих категорій пасажирів здійснюється на підставі укладеного підприємством-перевізником договору з управлінням соціального захисту населення Тетіївської райдержадміністрації .

Для отримання компенсації втрат доходу виробничому підрозділу «Козятинська дирекція залізничних перевезень» регіональна філія «Південно-західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця « від безоплатного перевезення окремих категорій пасажирів необхідно щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним, надавати до управління  соціального захисту населення Тетіївської райдержадміністрації звіт про втрати доходу від безоплатних перевезень окремих категорій пасажирів (облікові форми), які підписуються та скріплюються печаткою Перевізника та акти звіряння розрахунків за надані послуги  за формою «3-пільга» .

Фінансування здійснюється тільки в межах бюджетних асигнувань. Управління  фінансів Тетіївської міської ради  здійснює фінансування Програми через управління  соціального захисту населення  для подальшого перерахування коштів перевізнику, який здійснює безкоштовне перевезення пільгових категорій району.

Розділ 5. Джерела та обсяг фінансування заходів Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету  в межах видатків, затверджених міським бюджетом  за відповідним напрямком, виходячи з фінансових можливостей міського бюджету на відповідний рік.

Для забезпечення реалізації Програми у 2018 році необхідно виділення коштів в розмірі 6,4 тис. гривень.

Розділ 6. Координація та контроль за виконанням Програми

Головним розпорядником коштів за Програмою виступає управління соціального захисту населення Тетіївської райдержадміністрації.

 

Розділ 7. Очікувані результати від виконання Програми

Реалізація Програми дасть змогу забезпечити окремі категорії громадян  пільговим проїздом на залізничному транспорті приміського сполучення та отримати підприємством-перевізником відшкодування втрачених доходів.

Додаток до Програми компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення на 2018-2022 роки

Перелік окремих категорій пасажирів, за проїзд яких здійснюються компенсаційні відшкодування у приміських поїздах

1. Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них (в т.ч. АТО);

2. Інваліди війни 1-3 груп;

3. Особа, яка супроводжує інваліда війни 1-ї групи;

4. Члени сімей загиблих (тих, які пропали безвісти) військовослужбовців.

5. Громадяни, віднесені до категорії 1;

6. Громадяни-учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать до категорії 2;

7. Діти, яким встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою.

8.  Інваліди 1-3 груп;

9. Дитина-інвалід;

10. Особа, яка супроводжує інваліда I групи або дитину-інваліда.

11. Пенсіонери за віком;

12. Діти з багатодітних сімей;

13. Ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, ветерани податкової міліції, ветерани державної пожежної охорони, ветерани Державної кримінально-виконавчої служби України, ветерани служби цивільного захисту, ветерани Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

 

    

      Секретар ради                                                    С.Денисюк                        

 

УКРАЇНА

 

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

друга  сесія міської ради сьомого  скликання

 

                                           РІШЕННЯ

Про затвердження Програми з організації

громадських та інших робіт тимчасового

характеру Тетіївської міської об’єднаної

територіальної громади на 2018-2020 роки

         Відповідно пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 31 Закону України «Про зайнятість населення», Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року №175( зі змінами та доповненнями), «Програми соціально-економічного та культурного розвитку Тетіївської міської об’єднаної територіальної громадина 2018 рік», затвердженої рішенням першої сесії Тетіївської міської ради VII скликання від 25.01.2018 року №13-01-VII  з метою додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб, міська рада

                                            в и р і ш и л а :

1.Затвердити Програму з організації громадських та інших робіт тимчасового характеру на 2018-2020 роки   Тетіївської міської об’єднаної територіальної

громади ( далі –Програма), що додається.

2. Фінансування громадських робіт проводиться пропорційно рівними частинами за рахунок коштів міського бюджету та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття згідно з кошторисом витрат на оплату праці безробітних. Фінансування інших робіт тимчасового характеру здійснюється за рахунок коштів роботодавців та інших не заборонених законодавством джерел.

3.Для координації роботи та контролю за проведенням громадських робіт :

3.1Затвердити перелік видів громадських робіт, які мають економічну, соціальну та екологічну користь для Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади  (додаток 1);

3.2 Затвердити перелік підприємств та організацій, які будуть брати участь в проведенні громадських робіт (додаток 2);

4.Виконавчому комітету Тетіївської міської ради, районному центру зайнятості, підприємствам, установам, організаціям забезпечити своєчасне виконання Програми.

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань торгівлі, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, громадського харчування, управління комунальною власністю, благоустрою, транспорту, зв’язку ( Ющишин П.Б.)

 

            Міський голова                                                   Р.Майструк

 

м. Тетіїв

15 лютого 2018 року

№  61 -02- VII   

Додаток

до рішення  2 сесії  міської ради

7 скликання від 15.02.18р. № 61 -02- VII   

ПРОГРАМА
з організації оплачуваних громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади

на 2018-2020 роки

І. Загальні положення Програми

 

Програма з організації оплачуваних громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру на 2018-2020 роки є складовою частиною та механізмом реалізації Програми соціально-економічного та культурного розвитку Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік.

Програма розроблена відповідно до  Законів України “Про зайнятість населення” (зі змінами та доповненнями) та «Порядку організації громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 року №175 (зі змінами та доповненнями).

 

ІІ. Мета програми

 

Мета Програми – подальше вирішення невідкладних питань організаційно-правового та інформаційного забезпечення, матеріального, соціально-побутового, культурного обслуговування жителів Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади.

Таким чином, оплачувані громадські роботи та інші роботи тимчасового характеру можна розглядати як універсальний засіб активної політики держави щодо сприяння зайнятості населення та забезпечення тимчасової зайнятості громадян в період кризи.

 

ІІІ. Фінансування Програми

 

 

Фінансування організації громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів, роботодавців та інших не заборонених законодавством джерел. У разі залучення зареєстрованих безробітних до громадських робіт фінансування організації таких робіт здійснюється пропорційно рівними частинами за рахунок коштів місцевих бюджетів та/або Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

                                  

                        ІУ. Заходи щодо виконання Програми

 1. Затверджувати на період виконання Програми перелік видів громадських робіт, перелік підприємств, організацій, установ з

                       організації оплачуваних громадських робіт та інших робіт  

                       тимчасового характеру, до якої включати представників місцевих 

                       органів влади, центру зайнятості та провідних роботодавців.

                

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради,
районний центр зайнятості,
провідні роботодавці

 

 1. Виходячи із стану ринку праці та економічного стану Тетіївської    міської  об’єднаної територіальної громади затверджувати перелік підприємств, організацій та установ комунальної власності та види робіт, де можливо організувати проведення оплачуваних громадських робіт.

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради
районний центр зайнятості,
провідні роботодавці

 

 1. Створити банк даних безробітних  в т.ч. внутрішньо переміщених осіб та військовослужбовців які брали участь у  проведені АТО, що виявили бажання взяти участь в оплачуваних громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру і постійно підтримувати його в актуальному стані.

                                         Районний центр зайнятості

 

 1. Створити банк даних з числа студентської та учнівської молоді, яка виявила бажання взяти участь в громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру.

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради,
районний центр зайнятості

 

 1. Організувати укладання договорів між роботодавцями, виконавчим комітетом Тетіївської міської ради та центром зайнятості за напрямками:
  1. Забезпечення соціального захисту людей похилого віку, інвалідів війни та праці;             

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради,

районний центр зайнятості
 

 Для проведення громадських робіт, направлених на забезпечення    соціального захисту громадян похилого віку та праці і інших категорій   громадян, що потребують допомоги з боку держави необхідно:

 

 

 

 - вивчити можливість залучення безробітних до роботи по догляду за   

   громадянами похилого віку, інвалідами війни та праці;

 • вивчити обсяги ремонтних та інших робіт у будинках-інтернатах та інших однотипних установах;
 • вивчити потребу до залучення безробітних осіб до заготівлі, порубки, складання дров для людей похилого віку;

 

                                        Виконавчий комітет Тетіївської міської ради,

                                        районний центр зайнятості

 

 1. Надання допомоги щодо підтримки у належному стані соціальних закладів, благоустрій, впорядкування та озеленення населених пунктів, пам’яток історії та культури, зон відпочинку і туризму, сім’ям, члени яких загинули, постраждали чи є учасниками АТО.

 

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради,
районний центр зайнятості                                                     

 

  Для організації таких оплачуваних громадських робіт необхідно  здійснити слідуючи заходи:

 

 • визначити обсяги робіт та об’єкти, на яких буде організовано громадські роботи;

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради,
районний центр зайнятості

 

 • для проведення заходів по озелененню територій забезпечити безробітних посадковим матеріалом, спецодягом та необхідним інвентарем;                                           

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради,
комунальні підприємства,
районний центр зайнятості

 

 • для робіт по відновленню історичних  і культурних пам’яток, при необхідності, провести навчальні семінари з безробітними.

 

Районний центр зайнятості,
Виконавчий комітет Тетіївської

міської ради

 

5.3.   Надання    допомоги   при     проведені   ремонтних   робіт   або

  реконструкцій   об’єктів   охорони    здоров’я,    впорядкування     

  прилеглих  до  них  територій, наведення санітарного  порядку.

  Догляд за хворими в закладах охорони здоров’я.

  

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради, районний центр зайнятості

 

 1. Організація та проведення робіт по  розчистці придорожніх смуг доріг обласного та комунального значення.(За окремими розпорядженнями органів влади)

                                                             Виконавчий комітет Тетіївської  міської ради

                                 Філія дорожнього управління,

                                        районний центр зайнятості  

                                 

 1. Інформування   населення   про    порядок отримання  житлових 

  субсидій та роботу з документацією

                                                                                                                                                  

                                         Виконавчий комітет Тетіївської міської ради,

                                              районний центр зайнятості

 1. Забезпечити залучення до громадських робіт студентської та учнівської   

      молоді під час канікул, що буде сприяти формуванню професійних

      інтересів, трудовому вихованню та профілактиці правопорушень серед

      молоді.

                                             Виконавчий комітет Тетіївської міської ради,

                                            районний центр зайнятості

                               

                                                    

7. Залучити до громадських робіт в першу чергу безробітних, що          мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню та осіб, що не отримують допомогу по безробіттю в т.ч. внутрішньо переміщених осіб та демобілізованих військовослужбовців, які брали участь у проведені АТО. 

                         

                                  Районний центр зайнятості,   

                                         виконавчий комітет Тетіївської міської ради,                                                                             

  8.Організувати висвітлення позитивного досвіду   щодо   організації   

 оплачуваних  громадських робіт в засобах масової інформації.

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради,

Районний центр зайнятості,
засоби масової інформації

 

                                                

    

            Секретар міської ради                                              С.Денисюк

 

 

 

Додаток 1
Рішенням 2-ї сесії Тетіївської міської ради V11 скликання від  15.02.2018 № 61-02-VII

 

ПЕРЕЛІК
видів громадських робіт, які будуть організовуватись та проводитись                    у 2018 -2020 роках із залученням коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття
 

1. Упорядження меморіалів, пам’ятників, братських могил та інших місць поховання загиблих захисників Вітчизни, утримання у належному стані цвинтарів.

2. Благоустрій та озеленення території населених пунктів району, зон відпочинку та туризму, паркових зон, придорожніх смуг, заліснення земель, прибирання снігу.

3. Роботи на об’єктах комунальної форми власності у сфері будівництва, ремонту та реконструкції житлової, спортивної, транспортної, медичної та туристичної інфраструктур.

4. Допомога при проведенні ремонтних робіт або реконструкції об’єктів соціальної сфери (дошкільних навчальних закладів, шкіл, закладів культури і охорони здоров’я, тощо), впорядкування прилеглих до них територій, наведення санітарного порядку.

5. Догляд за пенсіонерами, інвалідами, одинокими непрацездатними громадянами в закладах охорони здоров’я, допоміжні роботи у домах для людей похилого віку.

6. Підсобні роботи у будинку-інтернаті для інвалідів та престарілих.

7. Підсобні роботи з відновлення заповідників, пам’яток архітектури, історії та культури.

8. Роботи по розчистці придорожніх смуг доріг обласного та комунального значення.

9. Впорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, визнаних рішеннями органів місцевого самоврядування.

        10. Інформування населення про порядок отримання житлових субсидій та робота з документацією.

         11.Надання допомоги сім’ям, члени яких загинули, постраждали чи є учасниками АТО.

 

         Секретар  ради                                        С.Денисюк

 

 

Додаток 2
Рішенням 2-ї сесії Тетіївської міської ради V11 скликання від  15.02.2018 № 61-02-VII

 

Перелік підприємств, організацій та установ,

на базі яких будуть організовані оплачувані

громадські роботи у 2018-2020 роках

 

№ з/п

Назва підприємства, організації, установи

Види робіт, які мають суспільно корисну спрямованість та сприяють розвитку міста

Джерела фінансування

1

2

3

4

1.

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради

- Благоустрій та озеленення території сіл району, зон відпочинку та туризму, паркових зон, придорожніх смуг, заліснення земель, прибирання снігу;

- роботи на об’єктах комунальної форми власності у сфері будівництва, - ремонту та реконструкції житлової, спортивної, транспортної, медичної та туристичної інфраструктур;                  -упорядження пам'ятників захисникам Вітчизни, учасникам ліквідації Чорнобильської катастрофи  та кладовища;

- ліквідація стихійних сміттєзвалищ.

-Допомога при проведенні ремонтних робіт або реконструкції об’єктів соціальної сфери (дошкільних навчальних закладів, шкіл, закладів культури і охорони здоров’я, тощо),

-впорядкування прилеглих до них територій, наведення санітарного порядку.

-Впорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, визнаних рішеннями органів місцевого самоврядування.

- Надання допомоги сім’ям, члени яких загинули, постраждали чи є учасниками АТО.

- Допомога при проведенні ремонтних робіт або реконструкції шкіл району, впорядкування прилеглих до них територій, наведення санітарного порядку.

-Допомога при проведенні ремонтних робіт або реконструкції об’єктів охорони здоров’я, впорядкування прилеглих до них територій, наведення санітарного порядку.

-Догляд  за хворими в закладах охорони здоров’я.

- Інформування населення про порядок отримання житлових субсидій та робота з документацією.

-Догляд за пенсіонерами, інвалідами, одинокими непрацездатними громадянами в закладах охорони здоров’я, допоміжні роботи у домах Підсобні роботи у будинку-інтернаті для інвалідів та престарілих для людей похилого віку.

 бюджет міської ради

ФЗДССУВБ

2.

КП «Житлокомунсервіс»

-Ремонт та виготовлення обладнання для дитячих майданчиків;

-ремонт будівель, приміщень комунальної власності та меблів; благоустрій та озеленення прибудинкової території; ліквідація стихійних сміттєзвалищ.

-Впорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, визнаних рішеннями органів місцевого самоврядування

Кошти ПОУ

бюджет міської ради

ФЗДССУВБ

3.

КП «Благоустрій»

КП «Дібрівка-Обрій»

  

-Благоустрій та озеленення території міста;

-упорядження пам'ятників захисникам Вітчизни, учасникам ліквідації Чорнобильської катастрофи , тощо та кладовищ;

-ліквідація стихійних сміттєзвалищ.

- Впорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, визнаних рішеннями органів місцевого самоврядування,

- Роботи по розчистці придорожніх смуг доріг комунального значення

 

Кошти ПОУ

  бюджет міської ради

ФЗДССУВБ

4.

ФІЛІЯ "Тет. райдорупр. " ДП "Київоблдорупр. ВАТ "ДАК "Автодороги України"

Роботи по розчистці придорожніх смуг доріг обласного та комунального значення

(за окремим розпорядженням облдержадміністрації)

Кошти ПОУ

ФЗДССУВБ

 

 

          Секретар  ради                                                   С.Денисюк       

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

Друга  сесія  сьомого  скликання

Рішення   

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо проведення нормативної грошової оцінки земель в межах с.Скибинці  Тетіївського району Київської області.

 

Керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, Законом України «Про оцінку земель» від 11.12.2003р. за № 1378-IV, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», зважаючи на рішення 25 сесії 7 скликання № 381 від 22.09.2017 року, Тетіївська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо проведення нормативної грошової оцінки земель в межах с.Скибинці Тетіївського району Київської області, якою визначено базову вартість одного квадратного метра земель с.Скибинці розмірі 90,46 грн (дев′яносто гривень сорок шість коп.).

2. Ввести в дію технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту с.Скибинці   згідно чинного законодавства.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовищ (голова Касяненко В.М.)
 

Міський  голова                                         Р. В. Майструк

 

 

м.Тетіїв

15 лютого 2018 року

62-2-VII

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

                        друга сесія сьомого скликання

  РІШЕННЯ  

Про внесення змін до рішення міської ради від 25.01.18р

№ 29-01-VII «Про закріплення за депутатами території

міста та сіл Тетіївської об’єднаної територіальної громади.

    З метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” по виконанню доручень ради, своєчасного вирішення звернень та запитів виборців, координації дій депутатів з трудовими колективами і громадськими організаціями, підприємствами і установами незалежно від форм власності, розташованими на території Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади, враховуючи висновок комісії з питань Регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та контролю за виконанням рішень міської ради та її виконавчого комітету, дотримання законності та правопорядку, керуючись ст. ст.10, 18 Закону України від 11 липня 2002 року № 93-ІV «Про статус депутатів місцевих рад», ст. 25 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами та доповненнями), міська рада

                                              в и р і ш и л а :

 1. Внести зміни до додатку до рішення Тетіївської міської ради від 25.01.2018р. № 29-01-VII «Про закріплення за депутатами території міста та сіл Тетіївської об’єднаної територіальної громади», закріпивши за  Тетіївським міським територіальним виборчим округом № 11 депутата міської ради Хоменка Анатолія Вікторовича, замість депутата Михалевича Івана Йосиповича.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на депутатську комісію з питань Регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та контролю за виконанням рішень міської ради та її виконавчого комітету, дотримання законності та правопорядку.

 

              Міський голова                                           Р.Майструк

 

м.Тетіїв

15.02.2018 року

№  63 -02 – VIІ

 

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

                        друга сесія сьомого скликання

  РІШЕННЯ  

 

Про внесення змін до складу

постійних комісій міської ради

 

              Керуючись п. 2 ч.1 ст. 26, п. 2 ст. 47 Закону України « Про місцеве    самоврядування в Україні», враховуючи заяву депутата  міської ради Заїки М.М. та висновку постійної комісії з питань Регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та контролю за виконанням рішень міської ради та її виконавчого комітету, дотримання законності та правопорядку,  міська рада

 

                                              в и р і ш и л а :

 

 1. Внести зміни до рішення Тетіївської міської ради від 18.01.2018р. № 05-01-VII «Про затвердження складу постійних комісій міської ради та обрання голів комісій»:
  1.  Вивести із складу постійної комісії з питань соціального захисту, охорони здоров"я, освіти,  культури, молоді і спорту депутата міської ради Заїку Миколу Миколайовича, включивши його до складу постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища.

1.2. Виключити із складу постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища депутата міської ради  Прибиша Івана Івановича, включивши його до складу постійної комісії з питань соціального захисту, охорони здоров"я, освіти,  культури, молоді і спорту.

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на депутатську комісію з питань Регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та контролю за виконанням рішень міської ради та її виконавчого комітету, дотримання законності та правопорядку.

 

              Міський голова                                           Р.Майструк

 

 

м.Тетіїв

15.02.2018 року

№  64 -02 – VIІ

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

Друга  сесія  сьомого  скликання

 

Рішення

 

Про надання та припинення права

користування земельних ділянок.

 

                 Розглянувши заяви громадян про надання та припинення права користування земельних ділянок та цивільно-правові угоди, зважаючи на рішення 25 сесії 7 скликання № 381 від 22.09.2017 року та керуючись статтями 12, 120, 124, 141,143,149 Земельного кодексу України, Законом України „ Про місцеве самоврядування в Україні” міська рада

 

                                                    в и р і ш и л а :

 

1.Припинити право користування земельною ділянкою площею 0,08 га по вул.Праці,31

   - Павловській Людмилі Олександрівні в зв’язку з продажею житлового будинку.

2.Надати земельну ділянку площею 0,08 га в користування по вул.Праці,31, яка була в користуванні Павловської Л.О.

         - Чеплаковій Ларисі Миколаївні в зв’язку з договором купівлі -продажу для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.

3.Припинити право користування земельною ділянкою площею 0,06 га по вул. Чехова,23

   - Дем’янюк Надії Миронівні в зв’язку з даруванням житлового будинку.

4.Надати земельну ділянку площею 0,06 га в користування по вул.Чехова,23, яка була в користуванні Дем’янюк Н.М.

         -  Дем’янюку Леоніду Віталійовичу в зв’язку з договором дарування для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.

5.Припинити право користування земельною ділянкою площею 0,08 га по вул. Менделєєва,96

   - Студзінському Юрію Вікторовичу в зв’язку зі смертю.

6.Надати земельну ділянку площею 0,08 га в користування по вул.Менделєєва,96, яка була в користуванні Студзінського Ю.В.

         - Студзінському Олександру Юрійовичу в зв’язку з свідоцтвом про право на спадщину за законом для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства.

7.Припинити право користування земельною ділянкою площею 0,08 га по бульв.Північному,54

   -Сторожуку Володимиру Федоровичу для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в зв’язку з відмовою від земельної ділянки.

     Перевести дану земельну ділянку в землі запасу міської ради.

8.Припинити право користування земельною ділянкою площею 0,28 га в с.Голодьки біля вулиці Крючкова

   -Гарячому Дмитру Кириловичу під ведення особистого селянського господарства в зв’язку з відмовою від даної земельної ділянки.

     Перевести дану земельну ділянку в землі запасу міської ради.

9.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища   (голова Касяненко В.М..).

 

 

 

Міський   голова                                     Р. В. Майструк

 

 

 

 

м.Тетіїв

15 лютого 2018 року

66-2-VII

 

Спеціаліст з юридичного забезпечення                                        Н.М.Складена

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

Друга  сесія  сьомого  скликання

  Рішення

 

Про надання земельних ділянок в

користування, які розташовані на

території Тетіївської міської ради

в межах населеного пункту м.Тетієва.

 

                 Розглянувши заяви громадян про надання в користування земельних ділянок та цивільно-правові угоди, зважаючи на рішення 25 сесії 7 скликання № 381 від 22.09.2017 року та керуючись статтями 12, 120, 124, 141, 143, 149 Земельного кодексу України, Законом України „ Про місцеве самоврядування в Україні ” міська рада

                                                    в и р і ш и л а :  

1.Надати земельну ділянку площею 0,003 га в користування  на умовах оренди по вул.Злагоди (біля будинку №18)

    -  Мірошниченко Наталії Григорівні під встановлення металевого гаража, терміном на 5 років.

         Встановити орендну плату згідно розрахунку в сумі 116,85 грн в рік, розрахунок проводити щомісячно в сумі 9,74 грн.

          Зобов’язати Мірошніченко Н.Г. в місячний термін заключити договір оренди з міською радою.

2.Надати земельну ділянку площею 0,0030 га в користування  на умовах оренди по вул.Шевченка (біля будинку № 34)

    -  Саприкіну Олександру Митрофановичу під встановлення металевого гаража, терміном на 5 років.

         Встановити орендну плату згідно розрахунку в сумі 116,85 грн в рік, розрахунок проводити щомісячно в сумі 9,74 грн.

         Зобов’язати Саприкіна О.М.. в місячний термін заключити договір оренди з міською радою.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища,   (голова Касяненко В.М.)

 

Міський   голова                                     Р. В. Майструк

м.Тетіїв

15 лютого 2018 року

67-2-VII

Спеціаліст з юридичного забезпечення                                        Н.М.Складена

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

Друга  сесія  сьомого  скликання

  Рішення

 

Про надання громадянам дозволу на розробку

технічної документації із землеустрою щодо

встановлення (відновлення) меж земельних

ділянок, для послідуючої передачі у власність,

які розташовані на території Тетіївської

міської ради.

 

                  Розглянувши заяви громадян, земельно облікову документацію (ЗКК), зважаючи на рішення 25 сесії 7 скликання № 381 від 22.09.2017 року та керуючись пунктом 34 частиною 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статтей 12, 118, 122, 186, перехідних положень Земельного кодексу України, Закону України «Про землеустрій» Тетіївська міська рада

в и р і ш и л а :

 

1.Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, для послідуючої передачі у власність, в м.Тетієві  

 

      -  Дем’янюку Леоніду Віталійовичу по вул.Чехова,23 орієнтовною площею 0,06 га, під будівництво та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

 

     -  Шевченку Ігорю Миколайовичу по пр.Нахімова,1 орієнтовною площею 0,06 га, під будівництво та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

 

     - Студзінському Олександру Юрійовичу по вул.Менделєєва,96 за рахунок земель комунальної власності  міської ради, орієнтовною площею 0,08 га

       із них: 0,05 га-під будівництво та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд  

                          0,03 га під ведення особистого селянського господарства.

2.Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, для послідуючої передачі у власність, в с.Дзвеняче 

     - Вашилько Ганні Іванівні по вул.Степова,17 за рахунок земель комунальної власності  міської ради, орієнтовною площею 0,35 га

       із них: 0,25 га-під будівництво та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

                          0,10 га під ведення особистого селянського господарства.

 

3.Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, для послідуючої передачі у власність, направити на затвердження до Тетіївської міської ради.

 

4.Дозвіл дійсний протягом  1 року з дня прийняття рішення.

 

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища, (голова Касяненко В.М..)

 

 

Міський  голова                                         Р. В. Майструк

 

 

м.Тетіїв

15  лютого  2018 року

68 -2-VII

Спеціаліст міської ради з юридичного забеспечення                             Н.Складена

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

Перша  сесія  сьомого  скликання

  Рішення

 

Про надання громадянам дозволу на

розробку проекту землеустрою щодо

відведення земельних ділянок у власність,

які розташовані на території Тетіївської

міської ради.

 

                  Розглянувши заяви громадян, зважаючи на рішення 25 сесії 7 скликання № 381 від 22.09.2017 року та керуючись пунктом 34 частиною 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статтей 12, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 134, 186-1 Земельного кодексу України, статтями 19, 25, 50 Закону України «Про землеустрій» Тетіївська міська рада

 

в и р і ш и л а :

 

1.Відмінити в рішенні 20 сесії 7 скликання № 109 від 15 червня 2017 року Голодьківської сільської ради пункт 1.5., а саме

     «Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність загальною площеюь1,6 га – для ведення особистого селянського господарства, що розташована за адресою с.Голодьки біля вул.Крючкова, громадянці Горбатюк Ганні Анатоліівні.»

2.Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність    

    - Ридвановській Вірі Ісаківні с.Дібрівка, вул.Центральна,30 орієнтовною площею 0,16 га, під ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

   -  Нападовському Миколі Івановичу с.Дібрівка, вул.Дібрівській орієнтовною площею 0,25 га, під будівництво та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

   -  Моргун Людмилі Миколаївні с.Бурківці, вул.Старинці орієнтовною площею 0,20 га, під ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

   -  Гарник Інні Анатоліївні с.Степове, вул.Центральна,33 орієнтовною площею 0,32 га, під будівництво та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

   -  Гарнику Віталію Олександровичу с.Степове, вул.Центральна,30 орієнтовною площею 0,32 га, під будівництво та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

   -  Сопун Людмилі Дмитрівні с.Голодьки,  біля вул.Крючкова орієнтовною площею 1,35 га, під ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

   -  Попрузі Михайлу Юрійовичу м.Тетіїв, вул.Поліська,8-а орієнтовною площею 0,10 га, під будівництво та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

   -  Комасі Надії Іванівні м.Тетіїв, пр.Мисливський,5-М орієнтовною площею 0,003 га, під будівництво індивідуальних гаражів за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

  -  Головачук Лесі Петрівні по вул.Нова,5 кв.1 орієнтовною площею 0,049 га, для індивідуального садівництва, за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

3.Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погоджується в      порядку встановленому статтею 186-1 Земельного кодексу України.

4.Дозвіл дійсний протягом  1 року з дня прийняття рішення.

5.Розробленний проект землеустрою підлягає затвердженню Тетіївською міською радою.

6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища,   (голова Касяненко В.М.)

 

 

Міський  голова                                         Р. В. Майструк

 

 

м.Тетіїв

15 лютого  2018 року

69-2-VII

 

             Спеціаліст міської ради з юридичного забеспечення                             Н.Складена

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

Друга  сесія  сьомого  скликання

 

  Рішення

 

Про передачу громадянам земельних

ділянок у власність, які розташовані

на території Тетіївської міської ради.

 

                  Розглянувши заяви громадян, розроблену ПП «Земля», ФОП Шамрай Д.В. технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність та зважаючи на рішення 25 сесії 7 скликання № 381 від 22.09.2017 року і керуючись пунктом 34 частиною 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,відповідно до статтей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 134, 186-1, Земельного кодексу України, статтями 19, 25, 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України « Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» Тетіївська міська рада

 

в и р і ш и л а :

 

1.Скасувати в рішенні 19 сесії 7 скликання №298 від 23.03.2017 року Тетіївської міської ради в пунктах 1та 2 підпункти :

«   - Маценжику Віталію Петровичу по вул.Віктора Гуменюка,78 загальною площею 0,1463 га

            із них: 0,10 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224610100:01:195:0048 

                      0,0463 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 3224610100:01:195:0047

    в зв’язку з рішенням суду.

2.Затвердити розроблену ПП «Земля», ФОП Шамрай Д.В. технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність, які розташовані на території Тетіївської міської ради  

    -   Донець Володимиру Петровичу с.Тайниця по вул.Центральній,19 загальною площею 0,5851 га 

            із них: 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224687401:01:007:0003 

                      0,3351 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 3224687401:01:007:0004.

   -  Шлянчаку Михайлу Михайловичу с.Дібрівка по вул.Вишнева,25-А площею 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224683200:07:002:0077 

    -  Ридвановській Вірі Ісаківні с.Дібрівка по вул.Центральній,30 площею 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224683201:01:027:0006 

     -   Дитині Анатолію Івановичу с.Дібрівка по вул.Гоголя,16 загальною площею 0,3945 га 

            із них: 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224683201:01:045:0013 

                      0,1445 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 3224683201:01:045:0014.

     -   Польовому Володимиру Миколайовичу с.Дібрівка по вул.Польова,33 загальною площею 0,5139 га 

            із них: 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224683201:01:005:0004 

                      0,2639 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 3224683201:01:005:0005.

    -  Загородньому Юрію Олексійовичу с.Дібрівка по вул.Садова,13 площею 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224683201:01:039:0005 

    -   Горбатюк Світлані Дмитрівні с.Дубина по вул.Зелений гай,26 загальною площею 0,5623 га 

            із них: 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224683202:02:004:0008 

                      0,3123 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 3224683202:02:004:0009.

   -  Бабюк Катерині Іванівні с.Голодьки по вул.Шевченка,19 площею 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224681601:01:023:0019. 

     -   Вронській Олені Василівні с.Голодьки по вул.Нова,15 загальною площею 0,4852 га 

            із них: 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224681601:01:027:0016 

                      0,2352 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 3224681601:01:027:0017.

   -  Панченко Олені Сергіївні м.Тетіїв по вул.Кармелюка,39-А-27 площею 0,0067 га для будівництва індивідуальних гаражів кадастровий номер 3224610100:07:020:0037. 

   -  Панченку Анатолію Володимировичу м.Тетіїв по вул.Кармелюка,39-А-26 площею 0,0084 га для будівництва індивідуальних гаражів кадастровий номер 3224610100:07:020:0036. 

   -  Панченко Світлані Петрівні м.Тетіїв по вул.Кармелюка,39-А-20-21 площею 0,01 га для будівництва індивідуальних гаражів кадастровий номер 3224610100:07:020:0038. 

    -   Сидоренку Івану Пилиповичу с.Степове по вул.Слобідська,41 загальною площею 0,5569 га 

            із них: 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224687001:01:015:0011 

                            0,3069 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 3224687001:01:015:0012

    -   Гарнику Валентину Кузьмовичу с.Степове по вул.Слобідська,29 загальною площею 0,4563 га 

            із них: 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224687001:01:017:0011 

                      0,2063 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 3224687001:01:017:0012.

    -   Довгалюку МихайлуВасильовичу с.Степове по вул.Слобідська,26 загальною площею 0,3162 га 

            із них: 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224687001:01:036:0008 

                      0,0662 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 3224687001:01:036:0009.

    -   Поліщуку Леоніду Григоровичу с.Степове по вул.Каштанова,1 загальною площею 0,3952 га 

            із них: 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224687001:01:025:0007 

                      0,1452 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 3224687001:01:025:0008.

    -   Моторному Олександру Володимировичу с.Степове по вул.Богдана Хельницького, площею 0,12 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 3224687001:01:003:0003.

    -   Олійник Раїсі Володимирівні с.Степове по вул.Центральна,40 загальною площею 0,3012 га 

            із них: 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224687001:01:050:0015 

                      0,0512 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 3224687001:01:050:0016.

     -   Стадничук Євдокії Михайлівні с.Черепинка по вул.Квіткова,6 загальною площею 0,4239 га 

            із них: 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224688203:03:003:0004 

                      0,1739 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 3224688203:03:003:0005.

3.Передати у власність громадянам земельні ділянки, які розташовані на території Тетіївської міської ради за рахунок земель комунальної власності 

     -   Донець Володимиру Петровичу с.Тайниця по вул.Центральній,19 загальною площею 0,5851 га 

            із них: 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224687401:01:007:0003 

                      0,3351 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 3224687401:01:007:0004.

   -  Шлянчаку Михайлу Михайловичу с.Дібрівка по вул.Вишнева,25-А площею 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224683200:07:002:0077 

    -  Ридвановській Вірі Ісаківні с.Дібрівка по вул.Центральній,30 площею 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224683201:01:027:0006 

     -   Дитині Анатолію Івановичу с.Дібрівка по вул.Гоголя,16 загальною площею 0,3945 га 

            із них: 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224683201:01:045:0013 

                      0,1445 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 3224683201:01:045:0014.

     -   Польовому Володимиру Миколайовичу с.Дібрівка по вул.Польова,33 загальною площею 0,5139 га 

            із них: 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224683201:01:005:0004 

                      0,2639 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 3224683201:01:005:0005.

    -  Загородньому Юрію Олексійовичу с.Дібрівка по вул.Садова,13 площею 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224683201:01:039:0005 

    -   Горбатюк Світлані Дмитрівні с.Дубина по вул.Зелений гай,26 загальною площею 0,5623 га 

            із них: 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224683202:02:004:0008 

                      0,3123 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 3224683202:02:004:0009.

   -  Бабюк Катерині Іванівні с.Голодьки по вул.Шевченка,19 площею 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224681601:01:023:0019. 

     -   Вронській Олені Василівні с.Голодьки по вул.Нова,15 загальною площею 0,4852 га 

            із них: 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224681601:01:027:0016 

                      0,2352 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 3224681601:01:027:0017.

   -  Панченко Олені Сергіївні м.Тетіїв по вул.Кармелюка,39-А-27 площею 0,67 га для будівництва індивідуальних гаражів кадастровий номер 3224610100:07:020:0037. 

   -  Панченку Анатолію Володимировичу м.Тетіїв по вул.Кармелюка,39-А-26 площею 0,84 га для будівництва індивідуальних гаражів кадастровий номер 3224610100:07:020:0036. 

   -  Панченко Світлані Петрівні м.Тетіїв по вул.Кармелюка,39-А-20-21 площею 0,01 га для будівництва індивідуальних гаражів кадастровий номер 3224610100:07:020:0038. 

    -   Сидоренку Івану Пилиповичу с.Степове по вул.Слобідська,41 загальною площею 0,5569 га 

            із них: 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224687001:01:015:0011 

                            0,3069 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 3224687001:01:015:0012

    -   Гарнику Валентину Кузьмовичу с.Степове по вул.Слобідська,29 загальною площею 0,4563 га 

            із них: 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224687001:01:017:0011 

                      0,2063 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 3224687001:01:017:0012.

    -   Довгалюку МихайлуВасильовичу с.Степове по вул.Слобідська,26 загальною площею 0,3162 га 

            із них: 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224687001:01:036:0008 

                      0,0662 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 3224687001:01:036:0009.

    -   Поліщуку Леоніду Григоровичу с.Степове по вул.Каштанова,1 загальною площею 0,3952 га 

            із них: 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224687001:01:025:0007 

                      0,1452 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 3224687001:01:025:0008.

    -   Моторному Олександру Володимировичу с.Степове по вул.Богдана Хельницького, площею 0,12 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 3224687001:01:003:0003.

    -   Олійник Раїсі Володимирівні с.Степове по вул.Центральна,40 загальною площею 0,3012 га 

            із них: 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224687001:01:050:0015 

                      0,0512 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 3224687001:01:050:0016.

     -   Стадничук Євдокії Михайлівні с.Черепинка по вул.Квіткова,6 загальною площею 0,4239 га 

            із них: 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224688203:03:003:0004 

                      0,1739 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 3224688203:03:003:0005.

 

4.Внести зміни в рішення 66 сесії 5 скликання  №972 від 23 вересня 2010 року «Про передачу земельних ділянок у власність»,а саме в пункті 2 підпункт:

 

«-  Куксі Івану Івановичу по вул.П. Запорожця,16 в користування загальною площею 0,1845 га 

    з них: 0,1000 га - для будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд,

                  0,0845 га - для ведення особистого селянського господарства,»

 

викласти в новій редакції:

-  Куксі Івану Івановичу по вул.Петра Запорожця,16 в користування загальною площею 0,1845 га 

    з них: 0,1000 га - для будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер 3224610100:01:103:0039 

                  0,0845 га - для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 3224610100:01:103:0040. 

 

5.Громадянам, яким передані у власність земельні ділянки, звернутися до органів державної реєстрації

 

6.Спеціалісту міської ради з земельних питань внести зміни в земельно-кадастрову книгу по обліку земель та направити рішення в Тетіївське відділення Білоцерківської ОДПІ для внесення змін до данних по нарахуванню земельного податку.

 

7.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовищ (голова Касяненко В.М.)

 

 

Міський  голова                                         Р. В. Майструк

 

 

 

м.Тетіїв

15 лютого 2018 року

70-2-VII

 

             Спеціаліст міської ради з юридичного забеспечення                             Н.Складена

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

Друга  сесія  сьомого  скликання

  Рішення

 

Про надання  дозволу на розробку

технічної документації із землеустрою

по інвентаризації земельних ділянок, які

розташовані на території Тетіївської

міської ради в межах населеного

пункту м.Тетієва.

.

                     Розглянувши заяви ФОП Поліщук О.М., ФОП Непомнящого В.М., планові матеріали та зважаючи на рішення 25 сесії 7 скликання № 381 від 22.09.2017 року, керуючись пунктом 34 частиною 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статтей 12, 79-1, Перехідних положень Земельного кодексу України, ст..57 Закону України «Про землеустрій», міською програмою розвитку земельних відносин на 2013-2017 роки,  Тетіївська міська рада

в и р і ш и л а :

 

1.Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою по інвентаризації земельних ділянок, які розташовані  в межах м.Тетієва

 - Тетіївській міській раді по вул.Я.Острозького (р-н парку) орієнтовною площею 0,01 га землі громадської забудови під МАФ №1, МАФ №2 для послідуючого заключення особистого строкового сервітуту.

-  Тетіївській міській раді по пр.Мисливському,3-х орієнтовною площею 0,01 га землі громадської забудови (МАФ) для послідуючого заключення особистого строкового сервітуту.

2.Внести зміни в рішення 26 сесії 7 скликання № 406 від 19 жовтня 2017 року,а саме в пункті 1підпункти :

«- Виконавчому комітету Тетіївської міської ради по вул.Соборній, б/н орієнтовною площею 0,005 га землі громадської забудови для послідуючого заключення особистого строкового сервітуту.

- Виконавчому комітету Тетіївської міської ради по вул.Соборній, б/н орієнтовною площею 0,005 га землі громадської забудови для послідуючого заключення особистого строкового сервітуту.

 - Виконавчому комітету Тетіївської міської ради по вул.Соборній,б/н орієнтовною площею 0,005 га землі громадської забудови для послідуючого заключення особистого строкового сервітуту.»

 викласти в новій редакції:

«- Тетіївській міській раді по вул.Соборній, б/н орієнтовною площею 0,005 га землі громадської забудови для послідуючого заключення особистого строкового сервітуту.

-  Тетіївській міській раді по вул.Соборній, б/н орієнтовною площею 0,005 га землі громадської забудови для послідуючого заключення особистого строкового сервітуту.

 -  Тетіївській міській раді по вул.Соборній,б/н орієнтовною площею 0,005 га землі громадської забудови для послідуючого заключення особистого строкового сервітуту.»

3.Технічну документацію із землеустрою по  інвентаризації направити на затвердження до Тетіївської міської ради.

4.Дозвіл дійсний протягом  1 року з дня прийняття рішення.

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища, (голова Касяненко В.М..)

 

Міський  голова                                         Р. В. Майструк

 

 

     м.Тетіїв

     15 лютого 2018 року

      71 - 2-VII

 

Спеціаліст міської ради з юридичного забеспечення                             Н.Складена

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

Друга  сесія  сьомого  скликання

  Рішення

 

Про надання дозволу на поділ земельних

ділянок. які розташована на території

Тетіївської міської ради в межах населеного

пункту м.Тетієва.

 

                  Розглянувши заяву Шмаркатюк В.О. витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статтей 12, Земельного кодексу України,  Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про розмежування земель державної та комунальної власності»,  Закону України «Про землеустрій» Тетіївська міська рада

в и р і ш и л а :

 

1.Надати дозвіл на поділ земельної ділянки, яка розташована на території Тетіївської міської ради в межах населеного пункту м.Тетієва по вул.Шевченка, кадастровий номер 3224610100:01:150:0003

     - Шмаркатюк Валентині Олександрівні площею 0,0230 га на три земельні ділянки  із земель комунальної власності.

 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища,   (голова Касяненко В.М.)

 

Міський  голова                                         Р. В. Майструк

 

м.Тетіїв

15 лютого 2018 року

 72-2-YII

 

             Спеціаліст міської ради з юридичного забеспечення                             Н.Складена

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

Друга  сесія  сьомого  скликання

Рішення

 

Про внесення змін до рішень

сесії Тетіївської міської ради.

 

               Розглянувши клопотання КП «Тетіївський міський ринок» та керуючись статтями 12, 92, 122, 123,1861 Земельного кодексу України, статтями 19, 50 Закону України «Про землеустрій» Тетіївська міська рада

 

в и р і ш и л а :

 

1.Внести зміни в рішення 79 сесії шостого скликання № 1073 від 02 жовтня 2015 року Тетіївської міської ради « Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для набуття права постійного користування, які розташовані на території Тетіївської міської ради в межах населеного пункту м.Тетієва.», а саме пункт 4 

            «4.Дозвіл дійсний 2 роки з дня прийняття рішення.»

викласти в новій редакції:

           «4.Дозвіл дійсний 3 роки з дня прийняття рішення.»

 

2.Внести зміни до рішення 19 сесії сьомого скликання № 300 від 23 березня 2017 року Тетіївської міської ради «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для набуття права постійного користування, які розташована на території Тетіївської міської ради в межах населеного пункту м.Тетієва по вул.Крючкова та вул.Академіка Байраківського», а саме в пункті 1 підпункти:

 

«-Комунальному підприємству «Тетіївський міський ринок», по вул.Крючкова під землі громадської забудови , для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури, ориєнтовна площа земельної ділянки 0,14 га.

 

-Комунальному підприємству «Тетіївський міський ринок», по вул.Академіка Байраківського під землі громадської забудови , для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури, ориєнтовна площа земельної ділянки 0,08 га.»

 

    Викласти в новій редакції:

 

«-Комунальному підприємству «Тетіївський міський ринок», по вул.Крючкова під землі громадської забудови , для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури, ориєнтовна площа земельної ділянки 0,17 га.

 

-Комунальному підприємству «Тетіївський міський ринок», по вул.Академіка Байраківського під землі громадської забудови , для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури, ориєнтовна площа земельної ділянки 0,105 га.»

 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища,   (голова Касяненко В.М.)

 

 

 

Міський  голова                                           Р. В. Майструк

 

 

 

 м.Тетіїв

15 лютого 2018 року

73-2-VII

 

Спеціаліст з юридичного забезпечення                                            Н.М.Складена

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

Друга  сесія  сьомого  скликання

 

  Рішення

 

Про затвердження технічної документації

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),

яка розташована на території Тетіївської міської

ради в межах населеного пункту м.Тетієва.

 

                  Розглянувши заяву громадянина Мамітько В.В., розроблену ПП «Земля», технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та керуючись пунктом 34 частиною 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,відповідно до статтей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 134, 186-1, Земельного кодексу України, статтями 19, 25, 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України « Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» Тетіївська міська рада

 

в и р і ш и л а :

 

1.Затвердити розроблену ПП «Земля», технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), яка розташовані на території Тетіївської міської ради в межах населеного пункту м.Тетієва 

 

   - Мамітьку Володимиру Васильовичу по вул.Зарічній,85 загальною площею 0,2193 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства (присадибна ділянка) в зв’язку з фактичним використанням даної земельної ділянки.

 

2.Громадянину Мамітьку В.В. провести перереєстрацію земельної ділянки по вул.Зарічній,85 згідно чинного законодавства.

 

3.Спеціалісту міської ради з земельних питань внести зміни в земельно-кадастрову книгу по обліку земель та направити рішення в Тетіївське відділення Білоцерківської ОДПІ для внесення змін до данних по нарахуванню земельного податку.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища,   (голова Касяненко В.М.)

 

 

Міський  голова                                         Р. В. Майструк

 

 

м.Тетіїв

15 лютого 2018 року

74-2-VII

 

             Спеціаліст міської ради з юридичного забеспечення                             Н.Складена

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

Друга  сесія  сьомого  скликання

 

Рішення

 

Про передачу земельних ділянок в користування

на умовах оренди, які розташованні на

територіїв Тетіївської міської ради.  

 

                            Розглянувши клопотання ФГ «Агростар», заяву Загороднього Ю.О. та керуючись пунктом 34 частиною 1 статті 26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до ст. ст. 12, 20, 93, 116, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 134, 186-1 Земельного кодексу України, ст.6, 13, 21 Закону України "Про оренду землі”, статтями 19, 25, 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень Тетіївська міська рада

 

в и р і ш и л а :

 

1.Розірвати договір оренди невитребуваних земельних часток (паїв) № 7 від 01.06.2017 року на земельну ділянку площею 3,4 га з  

   -  ФГ «Агростар» в зв’язку з державною реєстрацією права власності спадкоємця Макарівського В.А.з .01.03.2018 року.

 

2.Передати в користування на умовах оренди земельну ділянку, яка розташована на території Тетіївської міської ради с.Дібрівка кадастровий номер земельної ділянки 3224683201:01:039:0006

     - Загородньому Юрію Олексійовичу по вул.Садовій,13 площею 0,0061 га під землі сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, терміном на 20 років, за рахунок земель комунальної власності  Тетіївської міської ради.

    .Встановити орендну плату в розмірі 3 % від нормативно грошової оцінки земельної ділянки, з урахуванням коефіцієнта індексації на 2017 рік, що становить 3,60 грн за один рік оренди.

     Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки становить 120,06 грн  

     Термін дії договору з 01.03. 2018 року.

 

3.ФГ «Агростар», Загородньому Ю.О. провести розірвання та реєстрацію договорів оренди в відповідності до чинного законодавства.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища,   (голова Касяненко В.М.І.)

 

 

 Міський голова                           Р. В. Майструк

 

м.Тетіїв

15 лютого 2018 року

75-2-YII

 

              Спеціаліст міської ради з юридичного забеспечення                             Н.Складена

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

Друга  сесія  сьомого  скликання

Рішення

 

Про укладання договорів оренди

на користування земельними ділянками

по Тетіївській міській раді.

 

                     Розглянувши заяви ФОП та керуючись Земельним кодексом та Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про оренду”, ст.288 Податкового кодексу України та в інтересах громади міста, міська рада

 

в и р і ш и л а :

 

1.Розірвати договір оренди від 26.01.2018 року на земельну ділянку площею 0,30 га в с.Дзвенячому  по вул.Центральній,4 з

   - Журавлем Анатолієм Петровичем в зв’язку з тим, що він не є власником будівлі під якою вона знаходиться.

2.Внести зміни в рішення першої сесії 7 скликання № 23 друге пленарне засідання від 25.01.2018 року в пункті 5, а саме:

        підпункт

« - з ПСП «Дзвеняче» на земельну ділянку площею 0,30 га по вул.Степова,22 під землі сільськогосподарського призначення (їдальня). Нормативно грошова оцінка земельної ділянки становить 279686,11 грн і встановити плату в сумі 8390,58 грн в рік. (3 % від грошової оцінки), розрахунок проводити помісячно 699,21 грн. в місяць. Термін дії договору з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 року.»

        викласти в новій редакції:

« - з ПСП «Дзвеняче» на земельну ділянку площею 0,10 га по вул.Степова,22 під землі сільськогосподарського призначення (їдальня). Нормативно грошова оцінка земельної ділянки становить 93228,70 грн і встановити плату в сумі 2796,86 грн в рік. (3 % від грошової оцінки), розрахунок проводити помісячно 233,07 грн. в місяць. Термін дії договору з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 року.»

3.Укласти договір оренди з суб”єктом підприємницької діяльності, що використовують землі комунальної власності міської ради до реєстрації договорів згідно чинного законодавства

     - з Кучерявою Іриною Володимирівною на земельну ділянку площею 0,02 га м.Тетіїв, по вул Київській,13 під землі громадської забудови для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

         Нормативно грошова оцінка земельної ділянки становить 63594 грн 00 коп, встановити плату в сумі 1907 грн 82 коп. в рік ( 3% від грошової оцінки), розрахунок проводити помісячно 158,98 грн. в місяць.Термін дії договору з 01.03.2018 р. по 31.12.2018 року.

     - з Хохич Альоною Анатоліївною на земельну ділянку площею 0,003184 га м.Тетіїв, по вул Соборній,22 кв.11 під землі громадської забудови для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

         Нормативно грошова оцінка земельної ділянки становить 18670,34 грн, встановити плату в сумі 1493 грн 63 коп. в рік ( 8% від грошової оцінки), розрахунок проводити помісячно 124,47 грн. в місяць.Термін дії договору з 01.03.2018 р. по 31.12.2018 року.

     - з ФОП Шевченко Світланою Петрівною на земельну ділянку площею 0,02 га с.Скибинці по вул Покровська,1 під землі громадської забудови для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

   Нормативно грошова оцінка земельної ділянки становить 53824 грн 00 коп, встановити плату в сумі 3229 грн 44 коп. в рік (6 % від грошової оцінки), розрахунок проводити помісячно  269,12 грн. в місяць.Термін дії договору з 01.03.2018 р. по 31.12.2018 року.

4. Укласти договір оренди з суб”єктом підприємницької діяльності, що використовують землі на території Тетіївськоїі міської ради до реєстрації договорів згідно чинного законодавства

     - з Лозов’юком Іваном Івановичем на земельну ділянку площею 4,0 га с.Горошків під землі водного фонду для рибогосподарських потреб

   Нормативно грошова оцінка земельної ділянки становить 104776 грн 36 коп, встановити плату в сумі 5238 грн 82 коп. в рік (5 % від грошової оцінки), розрахунок проводити помісячно 436,57 грн. в місяць.Термін дії договору з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 року.

     - з Карповичем Володимиром Миколайовичем на земельну ділянку площею 2,2 га с. Горошків під землі водного фонду для рибогосподарських потреб

   Нормативно грошова оцінка земельної ділянки становить 57627 грн 00 коп, встановити плату в сумі 2881 грн 35 коп. в рік (5 % від грошової оцінки), розрахунок проводити помісячно 240,11 грн. в місяць.Термін дії договору з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 року.

      - з Дем’янчуком Миколою Володимировичем на земельну ділянку площею 0,50 га с.Ріденьке під землі водного фонду для рибогосподарських потреб

   Нормативно грошова оцінка земельної ділянки становить 13097 грн 04 коп, встановити плату в сумі 654 грн 85 коп. в рік (5 % від грошової оцінки), розрахунок проводити помісячно 54,57 грн. в місяць.Термін дії договору з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 року.

      - з Куклою Юрієм Володимировичем на земельну ділянку площею 0,80 га с.Ріденьке під землі водного фонду для рибогосподарських потреб

   Нормативно грошова оцінка земельної ділянки становить 20955 грн 27 коп, встановити плату в сумі 1047 грн 76 коп. в рік (5 % від грошової оцінки), розрахунок проводити помісячно 87,31 грн. в місяць.Термін дії договору з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 року.

      - з Куклою Юрієм Володимировичем на земельну ділянку площею 0,40 га с.Ріденьке під землі водного фонду для рибогосподарських потреб

   Нормативно грошова оцінка земельної ділянки становить 10477 грн 64 коп, встановити плату в сумі 523 грн 90 коп. в рік (5 % від грошової оцінки), розрахунок проводити помісячно 43,66 грн. в місяць.Термін дії договору з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 року.

      - з Гарагою Олегом Володимировичем на земельну ділянку площею 1,2 га с.Горошків під землі водного фонду для рибогосподарських потреб

   Нормативно грошова оцінка земельної ділянки становить 31432 грн 91 коп, встановити плату в сумі 1571 грн 65 коп. в рік (5 % від грошової оцінки), розрахунок проводити помісячно 130,97 грн. в місяць.Термін дії договору з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 року.

      - з Жамським Олександром Павловичем на земельну ділянку площею 2,3 га с.Горошків під землі водного фонду для рибогосподарських потреб

   Нормативно грошова оцінка земельної ділянки становить 75962 грн 86 коп, встановити плату в сумі 3798 грн 14 коп. в рік (5 % від грошової оцінки), розрахунок проводити помісячно 316,51 грн. в місяць.Термін дії договору з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 року.

      - з Грицюком Миколою Андрійовичем на земельну ділянку площею 3,2 га с. під землі водного фонду для рибогосподарських потреб

   Нормативно грошова оцінка земельної ділянки становить 83821 грн 08 коп, встановити плату в сумі 4191 грн 05 коп. в рік (5 % від грошової оцінки), розрахунок проводити помісячно 349,25 грн. в місяць.Термін дії договору з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 року.

      - з Кобрином Іваном Івановичем на земельну ділянку площею 24,9 га с.Дібрівка під землі водного фонду для рибогосподарських потреб

   Нормативно грошова оцінка земельної ділянки становить 652232 грн 84 коп, встановити плату в сумі 32611 грн 64 коп. в рік (5 % від грошової оцінки), розрахунок проводити помісячно 2717,64 грн. в місяць.Термін дії договору з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 року.

      - з Кобрином Іваном Івановичем на земельну ділянку площею 3,38 га с.Скибинці під землі водного фонду для рибогосподарських потреб

   Нормативно грошова оцінка земельної ділянки становить 88536 грн 02 коп, встановити плату в сумі 4426 грн 80 коп. в рік (5 % від грошової оцінки), розрахунок проводити помісячно 368,9 грн. в місяць.Термін дії договору з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 року.

      - з Ковбасюком Миколою Васильовичем на земельну ділянку площею 20,00 га с.Скибинці під землі водного фонду для рибогосподарських потреб

   Нормативно грошова оцінка земельної ділянки становить 523881 грн 80 коп, встановити плату в сумі 26194 грн 10 коп. в рік (5 % від грошової оцінки), розрахунок проводити помісячно 2182,84 грн. в місяць.Термін дії договору з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 року.

      - з ТОВ «Агрофірма-Надія» на земельну ділянку площею 0,04 га с.Горошків по вул.Центральна,8 під землі сільськогосподарського призначення (господарські будівлі та двори)

   Нормативно грошова оцінка земельної ділянки становить 18162 грн 60 коп, встановити плату в сумі 544 грн 88 коп. в рік (3 % від грошової оцінки), розрахунок проводити помісячно 45,41 грн. в місяць.Термін дії договору з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 року.

      - з Кирилюком Віктором Анатолійовичем на земельну ділянку площею 0,01 га с.Горошків по вул.Центральна під землі сільськогосподарського призначення (господарські будівлі та двори)

   Нормативно грошова оцінка земельної ділянки становить 4540 грн 65 коп, встановити плату в сумі 136 грн 22 коп. в рік (3 % від грошової оцінки), розрахунок проводити помісячно 11,35 грн. в місяць.Термін дії договору з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 року.

      - з ТОВ «Горошків-Агро» на земельну ділянку площею 0,1 га с.Горошків по вул.Центральна під землі сільськогосподарського призначення (господарські будівлі та двори)

   Нормативно грошова оцінка земельної ділянки становить 45406 грн 50 коп, встановити плату в сумі 1362грн 20 коп. в рік (3 % від грошової оцінки), розрахунок проводити помісячно 113,62 грн. в місяць.Термін дії договору з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 року.

      - з ТОВ «Агрофірма-Надія» на земельну ділянку площею 1,8957 га с.Горошків під землі сільськогосподарського призначення (господарські будівлі та двори)

   Нормативно грошова оцінка земельної ділянки становить 49656 грн 14 коп, встановити плату в сумі 5958 грн 73 коп. в рік (12 % від грошової оцінки), розрахунок проводити помісячно 496,56 грн. в місяць.Термін дії договору з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 року.

      - з ТОВ «Горошків-Агро» на земельну ділянку площею 1,1 га с.Горошків по вул.Заводська під землі сільськогосподарського призначення (господарські будівлі та двори)

   Нормативно грошова оцінка земельної ділянки становить 28813 грн 50 коп, встановити плату в сумі 3457 грн 62 коп. в рік (12 % від грошової оцінки), розрахунок проводити помісячно 288,14 грн. в місяць.Термін дії договору з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 року.

      - з ТОВ «Горошків-Агро» на земельну ділянку площею 3,5 га с.Горошків по вул.Центральна під землі сільськогосподарського призначення (господарські будівлі та двори)

   Нормативно грошова оцінка земельної ділянки становить 91679 грн 36 коп, встановити плату в сумі 11001 грн 52 коп. в рік (12 % від грошової оцінки), розрахунок проводити помісячно 916,79 грн. в місяць.Термін дії договору з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 року.

      - з ТОВ «Тайниця-Агро» на земельну ділянку площею 3,0 га с.Тайниця під землі сільськогосподарського призначення (господарські будівлі та двори)

   Нормативно грошова оцінка земельної ділянки становить 78582 грн 27 коп, встановити плату в сумі 9429 грн 87 коп. в рік (12 % від грошової оцінки), розрахунок проводити помісячно 785,82 грн. в місяць.Термін дії договору з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 року.

      - з Крюковим Віталієм Миколайовичем  на земельну ділянку площею 0,02 га с.Горошків під землі сільськогосподарського призначення (господарські будівлі та двори)

   Нормативно грошова оцінка земельної ділянки становить 523 грн 88 коп, встановити плату в сумі 62 грн 87 коп. в рік (12 % від грошової оцінки), розрахунок проводити помісячно 5,24 грн. в місяць.Термін дії договору з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 року.

      - з Пущиком Іваном Лук’яновичем  на земельну ділянку площею 0,10 га с.Горошків вул.Центральна,2 -О під землі сільськогосподарського призначення (господарські будівлі та двори)

   Нормативно грошова оцінка земельної ділянки становить 2619 грн 41 коп, встановити плату в сумі 314 грн 33 коп. в рік (12 % від грошової оцінки), розрахунок проводити помісячно 26,19 грн. в місяць.Термін дії договору з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 року.

      - з   на земельну ділянку площею 0, га с. під землі сільськогосподарського призначення (господарські будівлі та двори)

   Нормативно грошова оцінка земельної ділянки становить  грн  коп, встановити плату в сумі  грн  коп. в рік (12 % від грошової оцінки), розрахунок проводити помісячно  грн. в місяць.Термін дії договору з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 року.

      - з СФГ «Титан»  на земельну ділянку площею 0,1 га с.Горошків вул.Центральна,1-А під землі сільськогосподарського призначення (господарські будівлі та двори)

   Нормативно грошова оцінка земельної ділянки становить 2619 грн 41 коп, встановити плату в сумі 314 грн 33 коп. в рік (12 % від грошової оцінки), розрахунок проводити помісячно 26,19 грн. в місяць.Термін дії договору з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 року.

      - з СФГ «Титан»  на земельну ділянку площею 0,2 га с.Горошків вул.Центральна,2-Ю під землі сільськогосподарського призначення (господарські будівлі та двори)

   Нормативно грошова оцінка земельної ділянки становить 5238 грн 81 коп, встановити плату в сумі 628 грн 65 коп. в рік (12 % від грошової оцінки), розрахунок проводити помісячно 52,38 грн. в місяць.Термін дії договору з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 року.

      - з СФГ «Титан»  на земельну ділянку площею 0,6333 га с.Горошків вул.Центральна,2-з під землі сільськогосподарського призначення (господарські будівлі та двори)

   Нормативно грошова оцінка земельної ділянки становить 16588 рн 72 коп, встановити плату в сумі 1990 грн 64 коп. в рік (12 % від грошової оцінки), розрахунок проводити помісячно 165,88 грн. в місяць.Термін дії договору з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 року.

      - з Заїкою Миколою Миколайовичем  на земельну ділянку площею 0,9648 га с.Голодьки під землі сільськогосподарського призначення (господарські будівлі та двори)

   Нормативно грошова оцінка земельної ділянки становить 25272 грн 06 коп, встановити плату в сумі 3032 грн 65 коп. в рік (12 % від грошової оцінки), розрахунок проводити помісячно 252,72 грн. в місяць.Термін дії договору з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 року.

      - з Заїкою Миколою Миколайовичем  на земельну ділянку площею 0,0351 га с.Голодьки під землі сільськогосподарського призначення (господарські будівлі та двори)

   Нормативно грошова оцінка земельної ділянки становить 919 грн 41 коп, встановити плату в сумі 110 грн 33 коп. в рік (12 % від грошової оцінки), розрахунок проводити помісячно 9,19 грн. в місяць.Термін дії договору з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 року.

      - з СТОВ «Черепин» на земельну ділянку площею 9,00 га с.Черепин під землі сільськогосподарського призначення (господарські будівлі та двори)

   Нормативно грошова оцінка земельної ділянки становить 235746 грн 81 коп, встановити плату в сумі 28289 грн 62 коп. в рік (12 % від грошової оцінки), розрахунок проводити помісячно 2357,46 грн. в місяць.Термін дії договору з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 року.

5.Розмір відшкодування визначений у відповідності до грошової оцінки земель міста,затвердженої рішенням сесії Тетіївської міської ради №215 від 19.10.2014 року та затверджених відсотків для встановлення орендної плати .

6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища,   (голова Касяненко В.М.І.)

 

 

Міський   голова                                                             Р. В. Майструк

 

м.Тетіїв

15 лютого 2018 року

76-2-VII

 

Спеціаліст з юридичного забеспечення                                                   Н.Складена

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

Друга  сесія  сьомого  скликання

Рішення

 

Про надання дозволу на розробку технічної документації

із землеустрою щодо надання  земельної ділянки у

користування на умовах оренди, яка розташована 

на території Тетіївської міської ради.

 

         Розглянувши клопотання ПП «Михайлівський лан», свідоцтво про право власності на на нерухоме майно та керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до статтей 12, 124, 125, 142 Земельного кодексу України, Закону України „Про землеустрій” міська рада

 

в и р і ш и л а :

 

1.Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо надання земельної ділянки у користування на умовах оренди, яка розташована на території Тетіївської міської ради в межах населеного пункту с.Михайлівка

     -   ПП «Михайлівський лан» по вул.Квітнева,2-А землі сільськогосподарського призначення під ведення товарного сільськогосподарського виробництва, орієнтовною площею 0,40 га, за рахунок земель комунальної власності;

     -   ПП «Михайлівський лан» по вул.Центральна,17-Б землі сільськогосподарського призначення під ведення товарного сільськогосподарського виробництва, орієнтовною площею 0,45 га, за рахунок земель комунальної власності;

2.Матеріали розроблення технічної документації із землеустрою щодо надання земельної ділянки у користування на умовах оренди направити до Тетіївської міської ради для затвердження.

3.Дозвіл дійсний 1 рік з дня прийняття рішення.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища,   (голова Касяненко В.М.)

 

Міський  голова                                           Р.В.Майструк

 

м.Тетіїв

15 лютого 2018 року

77-2-VII

 

Спеціаліст з юридичного забезпечення                                            Н.М.Складена

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

Друга  сесія  сьомого  скликання

 

Рішення

 

Про надання дозволу на розробку проекту

землеустрою щодо зміни цільового

використання земельної ділянки, яка

розташована на території Тетіївської

міської ради в межах населеного пункту м.Тетієва.

 

                Розглянувши заяву Адаменко А.А., Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, висновок відділу містобудування, архітектури та розвитку інфраструктури та керуючись статтями 12, 20, 92, 1861 Земельного кодексу України, Закону України «Про землеустрій» Тетіївська міська рада

 

в и р і ш и л а :

 

1.Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою із зміною цільового використання  із земель сільськогосподарського призначення ( 01.03 – для ведення особистого селянського господарства) в землі житлової забудови (02.01-для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,) яка розташована в м.Тетієві

- Адаменко Анні Анатоліївні по пр.Остапа Вишні,10 площею 0,10 га, за рахунок земель приватної власності, кадастровий номер 3224610100:01:164:0037.

2.Проект землеустрою щодо зміни цільового використання погоджується в порядку встановленому статтею 186-1 Земельного кодексу України.

3.Розробленний проект землеустрою щодо зміни цільового використання підлягає затвердженню Тетіївською міською радою.

4.Дозвіл дійсний 2 роки з дня прийняття рішення.

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища,   (голова Касяненко В.М.)

 

Міський  голова                                           Р. В. Майструк

 

 м.Тетіїв

15 лютого 2018 року

78-2-VII

 

Спеціаліст з юридичного забезпечення                                            Н.М.Складена

 

                                               УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

Друга  сесія  сьомого  скликання

                                                  Рішення   

 

Про внесення змін  до договорів

оренди.

 

 

Розглянувши клопотання ПСП «Дзвеняче» №7 від 25.01.2018 року (вх.№2.21-142 від 08.02.2017р.), про внесення змін до договорів оренди земельних ділянок, у відповідності до ч.1 ст.1286 ЦК України, ст.4,19 ЗУ «Про оренду землі» Тетіївська міська рада

 

вирішила:

 

1. Відмовити в зменшенні розміру відсоткової ставки від нормативно-грошової оцінки земельних ділянок (пай) з 12% на 3 %

     - ПСП «Дзвеняче, які орендують земельні ділянка (пай)

       площею 1,3669 га, кадастровий номер 3224682800:04:006:0039

       площею 0,7935 га, кадастровий номер 3224682800:04:003:0005

       площею 1,1889 га, кадастровий номер 3224682800:04:003:0006.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію міської ради з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища (голова Касяненко В.М.).

       

 

 

Міський голова                                                      Р.Майструк

 

 

             м.Тетіїв

                            15 лютого 2018 року

                             79  -2-VII    

 

Спеціаліст з юридичного забезпечення                                 Н.Складена

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

Друга  сесія  сьомого  скликання

Рішення

 

Про надання дозволу на розробку проекту

землеустрою щодо відведення земельної

ділянки у користування на умовах оренди,

яка розташована  на території Тетіївської

міської ради в межах населеного пункту

м.Тетієва.

 

         Розглянувши заяау Головачук Л.П. та правові документи на об'єкт нерухомості та керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до статтей 12, 19, 122, 123, 125,134, 1861 Земельного кодексу України, Закону України „Про землеустрій” міська рада

 

в и р і ш и л а :

 

1.Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування на умовах оренди, яка розташована  на території Тетіївської міської ради в межах населеного пункту м.Тетієва.

     -    Головачук Лесі Петрівні по вул.Нова,5 кв.1 для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, орієнтовною площею 0,02 га, за рахунок земель комунальної власності;

2.Матеріали щодо відведення земельної ділянки у користування на умовах оренди повинні бути погоджені відповідно ст.1861 Земельного кодексу України.

3.Матеріали розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування на умовах оренди направити до Тетіївської міської ради для затвердження.

4.Дозвіл дійсний 2 роки з дня прийняття рішення.

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища,   (голова Касяненко В.М.)

 

Міський  голова                                           Р.В.Майструк

м.Тетіїв

15 лютого 2018 року

65-2-VII

 

Спеціаліст з юридичного забезпечення                                            Н.М.Складена

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

Друга  сесія  сьомого  скликання

 

Рішення  

 

Про  передачу земельних ділянок

державної власності у

комунальну власність

Відповідно до статтей 151, 117, 112 Земельного кодексу України,  розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 №60 «Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об′єднаних територіальних громад», керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Тетіївська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Доручити виконавчому комітету Тетіївської міської ради звернутись до Головного управління Держгеокадастру у Київській області з клопотанням про передачу у комунальну власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності орієнтовною площею 2837,9600 га які розташовані за межами населених пунктів Тетіївської об′єднаної територіальної громади.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовищ (голова Касяненко В.М.)

 

 

Міський  голова                                         Р. В. Майструк

 

м.Тетіїв

15 лютого 2018 року

55-2-VII

 

             Спеціаліст міської ради з юридичного забеспечення                             Н.Складена

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

Друга  сесія  сьомого  скликання

 

Рішення   

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо проведення нормативної грошової оцінки земель в межах с.Скибинці  Тетіївського району Київської області.

 

Керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, Законом України «Про оцінку земель» від 11.12.2003р. за № 1378-IV, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», зважаючи на рішення 25 сесії 7 скликання № 381 від 22.09.2017 року, Тетіївська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо проведення нормативної грошової оцінки земель в межах с.Скибинці Тетіївського району Київської області, якою визначено базову вартість одного квадратного метра земель с.Скибинці розмірі 90,46 грн (дев′яносто гривень сорок шість коп.).

2. Ввести в дію технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту с.Скибинці   згідно чинного законодавства.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовищ (голова Касяненко В.М.)

 

 

Міський  голова                                         Р. В. Майструк

 

м.Тетіїв

15 лютого 2018 року

62-2-VII

 

             Спеціаліст міської ради з юридичного забеспечення                             Н.Складена

 

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація