Телефони довіри Контакти Версія для людей з обмeженими можливостями

ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ ВІД 21 ГРУДНЯ 2018 РОКУ

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

              РІШЕННЯ

 м Тетіїв

 

Про затвердження Стратегії розвитку

Тетіївської міської об’єднаної

територіальної громади  на 2019-2023 роки.

 

         З метою забезпечення умов для сталого економічного та соціального

розвитку Тетіївської  об’єднаної територіальної громади на довгостроковий

період, відповідно до Законів України від 25.02.2015 р. No156-VII «Про засади

державної регіональної політики», постанов Кабінету Міністрів України від

06.08.2014 No385 «Про затвердження державної стратегії розвитку України до

2020 року», від 11. 11. 2015 року No 932 "Про затвердження Порядку

розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а

також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених

регіональних стратегій і планів заходів", рішення Київської  обласної ради від

04.12.2014р. No 856-44-V I «Про Стратегію регіонального розвитку Київської області на період до 2020 року», керуючись пунктом 22 частини першої статті

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , міська рада

 

                           ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити Стратегію розвитку Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади  на 2019-2023 роки. (Додаток No1).

2. Відділам, управлінням, структурним підрозділам виконавчого комітету Тетіївської міської  ради, рекомендувати підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським об’єднанням враховувати основні положення Стратегії при розробці бюджету об’єднаної територіальної громади, планів розвитку та щорічних програм.

3. Оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті Тетіївської міської

ради.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію питань планування, бюджету, фінансів та соціально- економічного розвитку.

 

          Міський голова                                           Р.В. Майструк

          21.12.2018 р.

          №  414 - 14-VII

 

         Начальник юридичного відділу                                                 Н.М. Складена

 

 

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

     РІШЕННЯ

 м Тетіїв

Про затвердження Програми

розвитку освіти Тетіївської 

об’єднаної  територіальної 

громади на 2018-2020 роки

        Розглянувши та обговоривши проект Програми розвитку освіти Тетіївської об’єднаної  територіальної  громади на 2018-2020 роки, відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 26   Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», указу Президента України від 25.06.2013 року № 344 «Про національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», Закону України «Про  поза- шкільну освіту», ст.. 21 Закону України «Про загальну середню освіту», ст.. 14 Закону України «Про освіту», враховуючи висновок постійної комісії з питань соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, культури, молоді та спорту,  міська рада

В И Р І Ш И Л А:

       

 1.  Затвердити Програму  розвитку освіти Тетіївської  об’єднаної 

      територіальної громади на 2018-2020 роки ( додається).

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію

    з питань соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, культури, молоді та 

    спорту. 

            

Міський голова                                            Р.В.Майструк

 

21.12.2018 р.

№  417  -14-VIІ

 

 

                                                                                      Додаток

                                                                    до рішення 14 сесії міської ради

                                                               7 скликання від 21.12.2018р.

                                  №  417  -14-VII

 

 

 

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ОСВІТИ

ТЕТІЇВСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

НА 2018-2020 РОКИ

Программа розвитку освіти Тетіївської ОТГ на 2018-2019 роки (далі - Програма) розроблена з метою створення умов та інноваційних механізмів розвитку системи освіми ОТГ на виконання законів України «Про місцеве самоврядування», «Про освіту», «Про загальну середню освіту». «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», постанов Кабінету Міністрів, документів Міністерства освіти і науки України, регіональних программ розвитку. Підготовка Прграми розвитку освіти Тетіївської об’єднаної територіальної громади 2018-2020 роки зумовлена процесами модернізації національної системи освіти в Україні, підвищенням ролі регіонального та місцевого компонентів у її розвитку.

Мета програми: розвиток дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти Тетіївської ОТГ відповідно до потреб та запитів громади щодо доступної якісної освіти, яка забезпечує повноцінний розвиток кожної дитини і її успішну інтеграцію в українське суспільство та європейську спільноту.

Загальна спрямованість модернізації освіти Тетіївської громади полягає в необхідності забезпечення її відповідності європейським стандартам, потребам сучасного життя, цілеспрямованому орієнтуванні на задоволення запитів жителів громади щодо якісної та доступної освіти.

В умовах високого динамізму розвитку освіти і науки, стрімкого оновлення системи знань на перший план висувають завдання перегляду змісту, форм та методів навчання, орієнтації освіти на особистість учня, запровадження нових технологій навчання, які забезпечували б високу якість підготовки випускників закладів загальної середньої освіти.

Програма визначає стратегічні пріоритети розвитку освіти Тетіївської ОТГ, започатковує організаційні шляхи її реалізації, обґрунтовує ресурсні потреби. Вона скеровує педагогічну спільноту до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, суспільства, держави на засадах європейських вимірів якості освіти.

Програма зумовлює модернізацію чинників, від яких залежить якість навчально-виховного процесу, змісту, методів, форм навчання і виховання, системи контролю й оцінювання, управлінських рішень, дитино центризму, взаємовідповідальності учасників  освітнього процесу.

Програма має відкритий характер, може корегуватись, конкретизуватись, змінюватись, доповнюватись в залежності від реальних умов. Впровадження Програми не виключає також реалізацію інших програм і проектів, може синтезуватися та інтегруватися з ними.

 

Зміст Програми:

 1. Управління та інституційний розвиток:

- громадсько-державне управління освітою на засадах децентралізації;

- нове освітнє середовище;

- науково-методичний супровід

 1. Зміст освіти:
 • дошкільна освіта;
 • нова українська школа;
 • обдаровані діти;
 • освіта в інформаційному суспільстві;
 • мовна освіта.
 1. Здоров’я та безпека:
 • здоров’я через освіту;
 • безпечне середовище;
 • освіта дітей з особливими освітніми потребами.
 1. Виховання на цінностях сталого розвитку:
 • позашкілля;
 • учнівське самоврядування;
 • освіта і духовний розвиток особистості;
 • єдиний простір: освітня взаємодія громад.

 

Основні завдання Програми:

 • узгодження взаємодії між громадою та державою в управління освітою;
 • розвиток освітніх закладів Тетіївської ОТГ через створенні належних матеріально-технічних умов та науково-методичного супроводу;
 • максимальне наближення навчання і виховання дитини до її сутності та здібностей;
 • підвищення якості освіти на інноваційній основі;
 • створення бази електронних портфоліо педагогів, які опікуються питаннями обдарованості;
 • створення безпечних та комфортних умов для всебічного розвитку особистості через розширення здоров’язбережувального простору;
 • розширення практики інклюзивного та інтегрованого навчання дітей з особливими освітніми потребами в ЗДО, ЗЗСО шляхом реалізації інноваційних моделей підготовки педагогічних кадрів та підвищення кваліфікації керівних педагогічних кадрів до роботи у форматі інклюзивної освіти;
 • створення умов для всебічного гармонійного розвитку дитини засобами позашкільної освіти;
 • розвиток та активізація учнівського самоврядування в розрізі сучасних вимог;
 • свідоме та відповідальне ставлення дітей до життя шляхом виховання загальнолюдських морально-етичних цінностей, відродження та поширення національної та духовної спадщини українського народу;
 • взаємодія ЗЗСО Тетіївської ОТГ із ЗЗСО Київської області, України та ближнього зарубіжжя.

 

Очікуванні результати Програми:

 • громадсько-державна взаємодія в управлінні освітою;
 • можливість надходження фінансових надходжень в освіту з громадського сектора;
 • взаємодія із регіональними, в межах України, області, партнерами;
 • удосконалення матеріально-технічної бази опорних ЗЗСЧО;
 • запровадження нових моделей, форм і методів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;
 • рівний доступ до якісної дошкільної освіти дітям всіх вікових категорій та стану здоров’я;
 • он-лайн-доступ батьків до інформації про чергу в ЗДО та умови отримання дітьми дошкільної освіти;
 • максимальне застосування інформаційних технологій в управлінні ЗЗСО;
 • збалансована швидкісна система інформування громадськості про новини та досягнення освіти;
 • трансформація освітнього сектора на інноваційне середовище;
 • збільшення кількості призерів/переможців олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань;
 • медіа- та інформаційна грамотність учасників освітнього процесу;
 • набуття досвіду ЗЗСО Тетіївської ОТГ із цивільного захисту та безпеки життєдіяльності;
 • ефективна модель інклюзивної освіти дітей з ООП;
 • задоволення потреб учнівської молоді в додатковій освіті;
 • вдосконалення системи роботи учнівського самоврядування Тетіївської ОТГ в умовах децентралізації;
 • сформованість ціннісних орієнтацій у дітей та молоді, що базуються на гідності, чесності. Справедливості, турботі, повазі до життя, до себе та інших людей;
 • створення системи обміну досвідом;
 • встановлення партнерських зв’язків.

 

Заходи з реалізації Програми

 

І. Управління та інституційний розвиток

 

1.1. Громадсько-державне управління освітою на засадах децентралізації

Шляхи реалізації

Термін виконання

Відповідальні виконавці

 1.  
 1.  
 1.  
 1. Створити систему опорних закладів освіти та їх філій у межах Тетіївської ОТГ для формування власної ефективної системи забезпечення освітніми послугами населення

Тетіївський ЗЗСО І-ІІІ ст. № 1 -Бурковецька філія

Тетіївський ЗЗСО І-ІІІ ст. № 3 -

Тетіївський НВК «Гімназія – ЗОШ І-ІІІ ст.» -

Тетіївська міська рада. управління освіти

 1. Створити робочу групу з освіти при голові Тетіївської міської ради

Рада директорів

 

 

Управління освіти

 1. Створити фонд підтримки освіти при Тетіївській міській раді

Тетіївський НВК - Ліцей

Тетіївський НВК - Гімназія

Тетіївські ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 та № 3

Управління освіти, керівники ЗЗСО

 1. Поновити банк даних Школи резерву:

Керівників ЗЗСО

 

 

Управління освіти

 1. Сприяти реалізації спільних проектів між навчальними закладами

 

 

 

Управління освіти, керівники ЗЗСО

 

1.2. Нове освітнє середовище

 

Шляхи реалізації

Термін виконання

Відповідальні виконавці

 1.  
 1.  
 1.  
 1. Створити опорні заклади освіти з різноманітними формами й засобами здобуття повної ЗЗСО

Тетіївський НВК – Гімназія (кадетськими класами)

Тетіївський ЗЗСО І-ІІІ ст. № 3 ( з вивченням англійської, французької, німецької та …. іноземних мов)

Тетіївський НВК –ліцей з інформаційних технологій на базі ЗЗСО № 1

Управління освіти, керівники ЗЗСО

Провести оптимізацію мережі ЗЗСО

Бурковецьке НВО

Дзвеняцьке НВО

Голодьківський ЗЗСО, Ненадихівське НВО

Горошківське НВО, Стадницьке НВО, Росішківський ЗЗСО

Тетіївська міська рада, управління освіти

Провести конкурс на призначення керівників опорних ЗЗСО

Тетіївський ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 1

Тетіївський ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 3

Тетіївський НВК - Гімназія

Тетіївська міська рада, управління освіти

Відкрити профілі навчання

Військово-патріотичний – Тетіївський НВК - Гімназія

Вивчення іноземних мов – Тетіївський ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 3

Інформаційний профіль – Тетіївський ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 1

Управління освіти, керівники ЗЗСО

Відкрити інформаційно-бібліографічні центри

Тетіївський ЗЗСО І-ІІІ ст. № 1

Тетіївський ЗЗСО І-ІІІ ст. № 3

Тетіївський НВК - Гімназія

Управління освіти, керівники опорних ЗЗСО

Розширити мережу гуртків

 •  

ЗЗСО

 •  

Управління освіти, ЦПО, керівники ЗЗСО

Вивчати досвід з організації системи освіти ОТГ Київської області та регіонів сусідніх областей та впроваджувати у практику роботи ЗЗСО Тетіївської ОТГ

Іллінецького району

 

 

Управління освіти, керівники ЗЗСО

Практикувати спільну інноваційну діяльність з актуальних питань розвитку освіти

 

Володарського району (На крилах успіху)

 

Управління освіти

 

1.3. Науково-методичний супровід освіти; розвиток людських ресурсів

 

Шляхи реалізації

Термін виконання

Відповідальні виконавці

 1.  
 1.  
 1.  
 1. Матеріальне стимулювання творчих педагогів та керівників ЗЗСО

Місцевий бюджет та небюджетні надходження

Місцевий бюджет та небюджетні надходження

Місцевий бюджет та небюджетні надходження

Тетіївська міська рада, управління освіти

 1. Участь у впровадженні інноваційних освітніх програм
 2.  

 

 

 

 

 

 

 

«Інтелект України»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«На крилах успіху»

 

 

 

 

Тетіївський НВК – Ліцей

Горошківське НВО

 

Тетіївський НВК – Ліцей,

Тетіївський ЗЗСО І-ІІІ ст. № 3

 

 

 

 

 •  

 

 

 

 •  

 

 

 

 •  

 

 

 

 

 

 •  

 

 

 

 •  

 

 

 

 •  

Управління освіти, керівники ЗЗСО

 1. Проходження підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Згідно плану роботи КНЗ КОР «КОІПОПК»

Згідно плану роботи КНЗ КОР «КОІПОПК»

Згідно плану роботи КНЗ КОР «КОІПОПК»

Управління освіти, керівники ЗЗСО

 1. Проводити моніторинг науково-методичної роботи з педагогічними працівниками Тетіївської ОТГ

 

 •  
 •  

Управління освіти, керівники ЗЗСО

 

ІІ. ЗМІСТ ОСВІТИ

 

 1. Дошкільна освіта

 

Шляхи реалізації

Термін виконання

Відповідальні виконавці

 1.  
 1.  
 1.  

Запровадити проведення дитячих творчих конкурсів, вистав, концертів, змагань за участю обдарованих дошкільників  «Розумники та розумниці».

 

 •  
 •  

МК, директори ЗДО

Започаткувати книгу малюнків і віршів обдарованих дітей ЗДО

 

 •  
 •  

МК, директори ЗДО

Започаткувати «Алею зірочок», де відзначати досягнення обдарованих дітей

 

 •  
 •  

МК

Відзначати досягнення педагогічних працівників у роботі з обдарованими дітьми

 

 •  
 •  

Міськвиконком, МК

Конкурс дитячого малюнку до Дня міста «Моє рідне місто» на тему «В моїм серці – Україна», "Хліб на моєму столі".

 

 •  
 •  

МК, директори ЗДО

Проведення конкурсів художньо-естетичного циклу:

 • малюнків - «Здоров’я і спорт».
 • малюнків «Перлинки юних патріотів»
 • поробок та іграшок «Рід – родина – Україна»

народних символів та оберегів «Вчимо пишатися Батьківщиною»

 

 •  
 •  

МК, директори ЗДО

Проведення дитячих конкурсів, вистав, концертів, за участю дошкільників "Через поле, через гай іде Святий Миколай", "Сонцесяйна Калита", "Добрий вечір, щедрий вечір", "Великдень – свято всіх свят", "Ой, на Івана, ой, на Купала" та інші

 

 •  
 •  

МК, директори ЗДО

Запровадити спортивно-інтелектуальні та  родинні змагання "Козацькому роду нема переводу", "Звичаї і традиції мого роду".

 

 •  
 •  

МК, директори ЗДО

 Проводити малі туристичні походи (за участю батьків)

 

 •  
 •  

МК, директори ЗДО

Запровадити спортивно-інтелектуальні та  родинні змагання "Тато, мама і я – спортивна сім'я".

 

 •  
 •  

МК, директори ЗДО

 

 1. Нова українська школа

 

Шляхи реалізації

Термін виконання

Відповідальні виконавці

 1.  
 1.  
 1.  

Оволодіння педагогічними працівниками новітніми інтерактивними, індивідуалізованими, командними та проектними навчальними технологіями

Курси підвищення кваліфікації

Курси підвищення кваліфікації

Курси підвищення кваліфікації

Управління освіти, керівники ЗЗСО

Застосовувати інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі та управлінні ЗЗСО

 •  
 •  
 •  

Управління освіти, керівники ЗЗСО

Запровадити моніторинг в освіті з метою отримання вичерпної інформації про впровадження Концепції «Нова українська школа»

 •  
 •  
 •  

Управління освіти, керівники ЗЗСО

Висвітлювати в соціальних мережах, web-сайтах та ЗМІ реформування шкільної освіти та реалізацію Концепції «Нова українська школа»

 •  
 •  
 •  

Управління освіти, керівники ЗЗСО

Створити зони освітнього середовища в класних кімнатах 1-х класів, відповідно до нового Державного стандарту

 •  
 •  
 •  

Управління освіти, керівники ЗЗСО

Забезпечити ЗЗСО оргтехнікою та меблями

 •  
 •  
 •  

Управління освіти, керівники ЗЗСО

 

2.3. Обдаровані діти

 

Шляхи реалізації

Термін виконання

Відповідальні виконавці

 1.  
 1.  
 1.  

Організовувати та проводити учнівські  історико-краєзнавчі конференції «Київщина козацька», «Київщина – мій заповітний край». Здійснювати матеріальне забезпечення проведення заходів.

 •  
 •  
 •  

Методичний кабінет, центр позашкільної освіти

  Участь у  І, ІІ та ІІІ  етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, І, ІІ та ІІІ етапах конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН.

 •  
 •  
 •  

Методичний кабінет, ЦПО

 

Участь  у районних, регіональних, обласних спортивних, туристичних змаганнях з пішохідного, водного, велосипедного туризму в закритих приміщеннях, з туристського орієнтування.

 •  
 •  
 •  

Методичний кабінет, ЦПО

 

Участь  у обласному етапі сучасної патріотичної пісні «Калиновий дзвін»

 •  
 •  
 •  

Методичний кабінет, ЦПО

Проведення конкурсу «Випускник року». Придбання призів та цінних подарунків для нагородження випускників-переможців та учасників даного конкурсу

 •  
 •  
 •  

Методичний кабінет, ЦПО

 

Забезпечувати участь обдарованих учнів в олімпіадах усіх рівнів, турнірах, фестивалях, виставках, змаганнях тощо

 •  
 •  
 •  

Методичний кабінет, ЦПО

 

Участь обдарованих і талановитих дітей у заохочувальних заходах, концертах, виставах, екскурсіях тощо 

 •  
 •  
 •  

Методичний кабінет, ЦПО

 

Проведення відстеження досягнень учнів шкіл громади в ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, в І та ІІ етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України

 •  
 •  
 •  

Методичний кабінет

Проведення відстеження результатів участі учнів шкіл Тетіївської міської ради в ІІ, ІІІ та ІV та міжнарМіжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика, ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка, конкурсу «Об’єднаймося ж, брати мої» та ін. 

 •  
 •  
 •  

Методичний кабінет

Визначення учнів для встановлення стипендій міського голови

 •  
 •  
 •  

Міськвиконком

Забезпечити участь у Міжнародній Програмі поріднених міст: - школярів та педагогічних працівників; - творчих колективів закладів культури, шкіл естетичного виховання.

 •  
 •  
 •  

КП «Тетіївський МЦ «Креатив»

Проведення персональних авторських виставок, програм, концертів, робіт обдарованих дітей та талановитої молоді, авторських концертів

 •  
 •  
 •  

Міськовиконком, Централізована бібліотечна система, ЦПО, КП «Тетіцївський МЦ «Креатив»

Створення матеріальної бази для роботи територіального товариства МАН

 •  
 •  
 •  

Міськвиконком

Надавати організаційну та фінансову допомогу творчим колективам, обдарованій молоді для участі у міжнародних, всеукраїнських, обласних конкурсах і фестивалях

 •  
 •  
 •  

Міськвиконком

Сприяти організації оздоровлення обдарованих дітей у заміських та пришкільних закладах  відпочинку

 •  
 •  
 •  

Управління освіти

Проведення загального свята «Геній вироста з дитини». Придбання цінних подарунків для учнів-переможців районного, обласного та всеукраїнського етапів інтелектуальних конкурсів, олімпіад, турнірів, фестивалів, змагань, виставок тощо.

Нагородження дипломами, грамотами, подяками та грошовими винагородами переможців ІІ, ІІІ та ІV етапів конкурсів, олімпіад, турнірів, змагань, виставок

 •  
 •  
 •  

Управління  освіти відділ культури, релігії, молоді та спорту, ЦПО

Нагородження дипломами, грамотами, подяками управління освіти  та грошовими винагородами педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти Тетіївщини, які підготували переможців районного, обласного етапів конкурсів, олімпіад, змагань, тощо

 •  
 •  
 •  

Міська рада, управління освіти, відділ культури, релігії,  молоді та спорту, ЦПО

 

 1. Освіта в інформаційному суспільстві

 

Шляхи реалізації

Термін виконання

Відповідальні виконавці

 1.  
 1.  
 1.  

Використовувати дистанційну форму роботи з обдарованими дітьми

 

 •  
 •  

Управління освіти, керівники ЗЗСО

Впровадити у практику роботи ЗЗСО дистанційну форму навчання дітей з ООП

 

 •  
 •  

Управління освіти, керівники ЗЗСО

Запровадити у практику роботи ЗЗСО ведення електронних журналів

 •  
 •  
 •  

Управління освіти, керівники ЗЗСО

Продовження електронної реєстрації дітей дошкільного віку на чергу в ЗДО

 •  
 •  
 •  

Управління освіти

 

 1. Мовна освіта

 

Шляхи реалізації

Термін виконання

Відповідальні виконавці

 1.  
 1.  
 1.  

 

 

 

 

 

Розробити Програму національно-патріотичного виховання у ЗЗСО Тетіївської ОТГ «Ми – патріоти України»

 

 •  

 

Методичний кабінет

Участь учнів ЗЗСО у написанні радіодиктанту з української мови

 

 •  
 •  

Управління освіти, ЗЗСО

Поповнити бібліотеки ЗЗСО сучасною україномовною літературою, якісними перекладами українською мовою творів зарубіжних письменників

 

 •  
 •  

Управління освіти, керівники ЗЗСО

Проведення місячника української мови та писемності

 

 •  
 •  

Управління освіти, керівники ЗЗСО

 

 

 

 

 

 

ІІІ. ЗДОРОВ’Я ТА БЕЗПЕКА

 1. Здоров’я через освіту

 

Шляхи реалізації

Термін виконання

Відповідальні виконавці

 1.  
 1.  
 1.  

1. Придбати необхідне медичне обладнання та спортивний інвентар

 

ЗЗСО, ЗДО,

 •  

Управління освіти

2. Підготувати кошторисну документацію та провестиремонтні роботи

 

 •  

 

Управління освіти, директор ДЮСШ

3. Впровадження в навчально-виховний процес освітніх програм здоров’язбережувальних технологій

 

Тетіївський НВК - Ліцей

Дібрівський аграрний ліцей

Управління освіти, керівники ЗЗСО

 1. Здійснювати психолого-соціальний супровід дитини, яка опинилася в складних життєвих умовах під час навчально-виховного процесу
 •  
 •  
 •  

Управління освіти, керівники ЗЗСО, КЗ «Інклюзивно-ресурсний центр»

 1. Запровадити в практику ЗЗСО проекти з питань збереження психічного здоров’я дітей та створення психологічного комфорту як для учнів так і для педагогів

 

 •  
 •  

Управління освіти, керівники ЗЗСО

 1. Здійснювати моніторинг рівня фізичного здоров’я та фізичної підготовленості, адаптації дітей до навчання у 1-ому та 5-ому класах

 

 •  
 •  

Управління освіти, керівники ЗЗСО

 

 1. Безпечне середовище

Шляхи реалізації

Термін виконання

Відповідальні виконавці

 1.  
 1.  
 1.  

Психологічній службі системи освіти співпрацювати з місцевими закладами охорони здоров’я

 •  
 •  
 •  

Управління освіти, керівники ЗЗСО

Проведення у ЗЗСО Тижня безпеки життєдіяльності (в тому числі День Цивільного захисту)

 •  
 •  
 •  

Управління освіти, керівники ЗЗСО

Висвітлення заходів щодо безпечного, комфортного середовища в ЗЗСО Тетіївської громади в соціальних мережах, Web-сайтах, ЗМІ тощо.

 •  
 •  
 •  

Управління освіти, керівники ЗЗСО

 

3.3.Освіта для дітей з особливими освітніми потребами

 

Шляхи реалізації

Термін виконання

Відповідальні виконавці

 1.  
 1.  
 1.  

Створити комунальну установу «Інклюзивно-ресурсний центр»

Тетіївський ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 1

 •  
 •  

Тетіївська міська рада, управління освіти.

Відкриття інклюзивних класів

ЗЗСО (за потребою)

ЗЗСО (за потребою)

ЗЗСО (за потребою)

Управління освіти, керівники ЗЗСО, Інклюзивно-ресурсний центр

Проведення психолого-медико-педагогічне обстеження дітей з ООП

ЗЗСО (за запитом)

ЗЗСО (за запитом)

ЗЗСО (за запитом)

 

Провести конкурси художньо-естетичного  циклу:

 • малюнків -
 • «Щасливе дитинство» ;
 • «Моя Батьківщина – Україна»;
 • «Моя мрія …..», і т.п.
 •  
 •  
 •  

МК, ЦПО

Запровадити естетико-інтелектуальні та  родинні змагання "Козацькому роду нема переводу", "Звичаї і традиції мого роду".

 •  
 •  
 •  

МК, ЦПО

 Оновлювати банк даних дітей з ООП

 •  
 •  
 •  

ЦПО, методичний кабінет

Проведення заходів до Міжнародного Дня людей з інвалідністю. Проведення свята «Повір у себе»

 •  
 •  
 •  

ЦПО, МК

Забезпечити матеріальну підтримку заходів, приурочених Міжнародному Дню людей з інвалідністю.

 •  
 •  
 •  

Міськвиконком

 

ІV. ВИХОВАННЯ НА ЦІННОСТЯХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

 1. Позашкілля

 

Шляхи реалізації

Термін виконання

Відповідальні виконавці

 1.  
 1.  
 1.  

Проведення урочистостей з нагоди різних пам’ятних дат, виставок робіт учнів, концертів, шкільних свят і вікторин.

 •  
 •  
 •  

Адміністрація ЗЗСО, ЗПО, ЗДО

Участь у районних етапах Всеукраїнських ігор ДЮП, ДЮІР,  військово-патріотичної гри «Джура»

 •  
 •  
 •  

Методичний кабінет, ЦПО

Проведення історико-краєзнавчих експедицій,  конференцій, профорієнтаційного змагально-мотиваційного заходу «Обери майбутнє»

 •  
 •  
 •  

ЦПО, методичний кабінет

Участь у районному та обласному етапах конкурсу «Об’єднаймося ж, брати мої»,  конкурсу присвяченого Шевченківським дням та конкурсу імені П. Яцика.

 •  
 •  
 •  

Методичний кабінет, ЦПО

 

Проведення заходів до Міжнародного Дня захисту дітей

 •  
 •  
 •  

ЦПО, методичний кабінет, відділ культури, релігії, молоді та спорту

Проведення факельної ходи, приуроченої до дня Перемоги

 •  
 •  
 •  

ЦПО

Проведення районних та участь у обласних етапах туристичних змагань з техніки пішохідного, водного, велосипедного туризму в закритих приміщеннях, з туристського орієнтування.

 •  
 •  
 •  

ЦПО

Придбання призів та цінних подарунків для ювілейних дат закладів загальної середньої освіти, позашкільних закладів та закладів дошкільної освіти, переможців районних та обласних професійних конкурсів педагогічних працівників

 •  
 •  
 •  

Управління освіти

Участь у екологічному фестивалі. Придбання призів та цінних подарунків для нагородження учасників та переможців фестивалю.

 •  
 •  
 •  

ЦПО, методичний кабінет

 

4.2. Учнівське самоврядування

 

Шляхи реалізації

Термін виконання

Відповідальні виконавці

 1.  
 1.  
 1.  

 Оновлювати банк даних моделей учнівського самоврядування

 •  
 •  
 •  

ЦПО, методичний кабінет

 Оновлювати банк даних лідерів учнівського самоврядування ЗЗСО

 •  
 •  
 •  

ЦПО, методичний кабінет

Проводити навчання лідерів учнівського самоврядування

 •  
 •  
 •  

ЦПО, методичний кабінет

Організовувати  та проводити конференції,  «круглі столи», ділові ігри, психологічні тренінги для лідерів учнівського самоврядування, науково-практичні семінари для координаторів учнівського самоврядування

 •  
 •  
 •  

ЦПО, методичний кабінет

Здійснювати  психолого-педагогічний  супровід учнівського самоврядування

 •  
 •  
 •  

Методичний кабінет

Проводити конкурс «Лідер року». Нагородження дипломами, грамотами, подяками, цінними подарунками та грошовими винагородами  лідерів учнівського самоврядування, які досягли протягом навчального року найбільших творчих результатів

 •  
 •  
 •  

ЦПО, методичний кабінет

Налагодити співпрацю з громадськими організаціями регіону та громадською організацією молоді  Тетіївщини «Молодь Тетіївщини», молодіжною радою.

 •  
 •  
 •  

ЦПО, методичний кабінет

Виявляти, здійснювати  підтримку та супровід лідерів учнівського самоврядування серед дітей-інвалідів, дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які належать до соціально незахищених категорій. Забезпечувати  їх участь  у конкурсах, фестивалях, змаганнях, тощо

 •  
 •  
 •  

Методичний кабінет

Проводити моніторинг участі та результативності лідерів учнівського самловрядування в конкурсах, олімпіадах, тощо

 •  
 •  
 •  

Методичний кабінет

Сприяти організації оздоровлення лідерів учнівського самоврядування у заміських та пришкільних закладах  відпочинку

 •  
 •  
 •  

Управління освіти

Приєднатись до реалізації проектів  обласної ради дітей Київщини

 •  
 •  
 •  

Методичний кабінет, ЦПО

 

Нагороджувати дипломами, грамотами, подяками управління освіти  координаторів учнівського самоврядування закладів загальної середньої освіти Тетіївщини, які координують роботу учнівського самоврядування

 •  
 •  
 •  

Міська рада, управління освіти, відділ культури, релігії,  молоді та спорту, ЦПО

 

4.3. Освіта і духовний розвиток особистості

 

Шляхи реалізації

Термін виконання

Відповідальні виконавці

 1.  
 1.  
 1.  

Залучати дітей до участі в благодійних акціях, волонтерській діяльності з метою набуття власного досвіду творення добра

 •  
 •  
 •  

Управління освіти, керівники ЗЗСО

Проводити роботу з пропагування серед батьківської та педагогічної спільноти загальнолюдських морально-етичних цінностей, духовної спадщини українського народу

 •  
 •  
 •  

Управління освіти, керівники ЗЗСО

Активізувати співпрацю ЗЗСО службою Червоного хреста Тетіївської ОТГ

 •  
 •  
 •  

Управління освіти, керівники ЗЗСО

Активізувати роботу волонтерських загонів ЗЗСО

 •  
 •  
 •  

Управління освіти, керівники ЗЗСО

Відновити роботу гуртків духовного спрямування у ЗЗСО

 •  
 •  
 •  

Управління освіти, керівники ЗЗСО

 

 

 

 

 

 

 1. Єдиний простір: освітня взаємодія регіонів

 

Шляхи реалізації

Термін виконання

Відповідальні виконавці

 1.  
 1.  
 1.  

Пошук партнерів для створення єдиного освітнього простору та участь у реалізації спільних проектах

 

Володарський район

 

Управління освіти, керівники ЗЗСО

Обмін досвідом між опорними ЗЗСО різних регіонів Вінницької та Київської областей

Іллінецький район

 

 

Управління освіти, керівники ЗЗСО

Участь у міжнародних програмах розвитку освіти

 

 

 

Управління освіти, керівники ЗЗСО

 

 

Секретар радиС.М.Денисюк

 


                                                          УКРАЇНА

 

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

м.Тетіїв

 

Про затвердження Програми надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування міста Тетієва та старостинських округів, яким у 2019-2021 роках  виповнюється 18 років

 

Відповідно до Законів України «Про добровільне об'єднання територіальних громад», «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2005 року № 823 «Про затвердження порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку», з метою організації повного і своєчасного надання одноразової допомоги після досягнення 18-річного віку дітей-сиріт і дітей, позбавленим батьківського піклування, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту, міська рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити «Програму надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2019 - 2021 роках виповнюється 18 років» (далі - Програма), що додається та ввести в дію з 01.01.2019 року.
 2. Встановити що «Програми надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2018-2020 роках виповнюється 18 років», яка діяла до 2020 року втрачає чинність до 31.12.2018 року.
 3. Управлінню фінансів виконавчого комітету Тетіївської міської ради передбачити кошти на реалізацію Програми, виходячи з реальних можливостей бюджету та його пріоритетів.
 4. Управлінню освіти виконавчого комітету Тетіївської міської ради забезпечити виконання даної Програми.
 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту.

 

            Міський голова                                     Р.В. Майструк

21.12.2018 р.

№  418  -14-VIІ

 Начальник юридичного відділу                                    Н.М.Складена

 

 

                                                                                      Додаток

                                                                    до рішення 14 сесії міської ради

                                                               7 скликання від 21.12.2018р.

                                  №  418  -14-VII

 

 

Програма

надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2019 - 2021 роках виповнюється 18 років

 1. Зальні положення

Програма надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування міста Тетієва та старостинських округів, яким у 2019 - 2021 роках  виповнюється 18 років, розроблена відповідно до Законів України «Про добровільне об'єднання територіальних громад», «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2005 року № 823 «Про затвердження порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку», з метою організації повного і своєчасного надання одноразової допомоги після досягнення 18-річного віку дітей-сиріт і дітей, позбавленим батьківського піклування (надалі - допомога).

 1. Мета і завдання Програми

Метою цієї Програми є забезпечення повного і своєчасного надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2019 – 2021 роках  виповнюється 18 років.

Завданнями Програми є встановлення чіткого порядку надання допомоги, зокрема визначення кола осіб, що мають на неї право, строків і спосіб, у який такі особи можуть звернутися до уповноважених органів для отримання допомоги, розмір допомоги в порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2005 року № 823 «Про затвердження порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку».

Перелік осіб, на яких розповсюджується дія даної програми встановлюється розпорядженнями Тетіївського міського голови на підставі інформації, що надається службою в справах сім’ї та дітей Тетіївської ОТГ.

 

 1. Порядок і строки виконання Програми

Програма діє з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2021 року.

Програма направлена на надання одноразової допомоги особам, яким у 2019-2021 роках виповнюється 18 років. Допомога надається протягом дії програми, але у тому році, в якому дитині виповнюється 18 років.

У разі неотримання з будь-яких причин дитиною одноразової допомоги у строк дії програми, вона може бути виплачена протягом трьох років.

Допомога надається на підставі наданої до управління освіти виконавчого комітету Тетіївської міської ради заяви та паспорта отримувача цієї допомоги.

У разі перебування особи, яка має право на отримання одноразової допомоги, в слідчому ізоляторі або установі виконання покарань така допомога призначається і виплачується шляхом перерахування на відкритий у банку вкладний (депозитний) рахунок особи на підставі звернення адміністрації слідчого ізолятора або установи виконання покарань до районних (міських) відділів (управлінь, департаментів) освіти за умови наявності інформації про дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, в єдиному електронному банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 

 1. Джерела та обсяг фінансування заходів Програми

Фінансування програми передбачається здійснювати відповідно до законодавства України за рахунок коштів місцевого бюджету в межах фонду, а також коштів благодійних організацій та інших джерел, незаборонених законодавством.

Для виконання завдань даної програми необхідно фінансування в розмірі 1810,00 грн. для кожної дитини, зазначеної в додатку №1 (в порядку постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2005 року № 823).

Обсяг річного фінансування може переглядатися на підставі відповідних рішень сесії Тетіївської міської ради.

 

 1. Організація контролю за ходом виконання Програми

Головним розпорядником коштів Програми є управління освіти виконавчого комітету Тетіївської міської ради.

Звіт про виконання Програми відповідальні виконавці надають управлінню фінансів Тетіївської міської ради.

 1. Очікувані результати виконання Програми

Реалізація Програми надасть можливість забезпечити повне і своєчасне надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2019-2021 роках  виповнюється 18 років, що проживають в межах населених пунктів, що входять в склад об’єднаної територіальної громади.

 

 

Секретар ради                                                                      С.М. Денисюк

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

м.Тетіїв

Про затвердження Програми поліпшення матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування на 2019 – 2021 роки

 

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування», з метою забезпечуються безплатно шкільною і спортивною формами, обідами дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебувають під опікою (піклуванням), на період навчання у закладах освіти, що увійшли до Тетіївської ОТГ, враховуючи рекомендації постійної  комісії з питань соціального захисту, охорони здоров'я, освіти, культури, молоді і спорту міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Програму поліпшення матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування на 2019 – 2021 роки (далі - Програма), що додається та ввести в дію з 01.01.2019 року.
 2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Тетіївської міської ради передбачити кошти в бюджеті на фінансування заходів Програми.
 3. Управлінню освіти виконавчого комітету Тетіївської міської ради забезпечити виконання даного рішення.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціального захисту, охорони здоров'я, освіти, культури, молоді і спорту.

 

 

          Міський голова                                                                    Р.В. Майструк

 

21.12.2018 р.

№  419  -14-VIІ

 

 

       Начальник юридичного відділу                                                        Н.М. Складена

                                                                                                                                                     Додаток

                                                                    до рішення 14 сесії міської ради

                                                               7 скликання від 21.12.2018р.

                                  №  419  -14-VII

 

 

Програма

поліпшення матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

на 2019 – 2021 роки

 

 

 1. Мета Програми

Програма розроблена з метою поліпшення матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (надалі - допомога), а саме безоплатне забезпечення шкільною і спортивною формами та шкільним приладдям дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Програма визначає коло осіб, що підпадають під дію програми та розмір допомоги. Надання допомоги здійснюється на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування».

 1. Особи на яких розповсюджується програма

Перелік осіб, на яких розповсюджується дія даної програми встановлюється розпорядженнями Тетіївського міського голови на підставі інформації, що надається службою в справах сім’ї та дітей Тетіївської ОТГ.

Дія програми розповсюджується на:

 1. Дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, що навчаються у загальноосвітніх школах (закладах освіти), навчально-виховних об’єднаннях, навчально-виховних комплексах, ліцеях, гімназіях що перебувають в сфері управління Тетіївської ОТГ.
 2. Дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, що були переміщені з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції чи населеного пункту, що розташований на лінії зіткнення.

 

 1. Строки та етапи виконання Програми

Програма діє протягом 3 років з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2021 року.

Передбачено два напрямки виконання програми:

 1. Виплата допомоги особам, згідно переліку затвердженого відповідним рішенням Тетіївського міського голови.
 2. Виплата допомоги особам, право яких на отримання такої допомоги виявляється в період дії цієї програми. Внесення осіб до переліку таких, що мають право на отримання допомоги здійснюється на підставі інформації наданої службою у справах дітей і сім’ї .

 

 1. Внесення змін до програми

Програма має відкритий характер, може коректуватися, конкретизуватися, змінюватися, доповнюватися в залежності від реальних умов. Зміни до даної програми вносяться Тетіївською міською радою під час розгляду на сесії відповідного питання, за винятком питання про визначення переліку осіб, на яких розповсюджується дана програма в порядку розділу ІІ цієї програми.

 1. Джерела та обсяг фінансування заходів Програми

Фінансування програми передбачається здійснювати відповідно до законодавства України за рахунок коштів місцевого бюджету в межах фонду, а також коштів благодійних організацій та інших джерел, незаборонених законодавством.

Для виконання завдань даної програми необхідно фінансування в розмірі 47500 грн., а саме по 1900 грн. для кожної дитини, зазначеної в розділі IV цієї програми.

Обсяг річного фінансування може переглядатися на підставі відповідних рішень сесії Тетіївської міської ради.

 

 1. Організація контролю за ходом виконання Програми

Головним розпорядником коштів Програми є управління освіти виконавчого комітету Тетіївської міської ради.

Звіт про виконання Програми відповідальні виконавці надають фінансовому управлінню виконавчого комітету Тетіївської міської ради.

 

 1. Очікувані результати виконання Програми

Реалізація Програми надасть можливість забезпечити дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування шкільною і спортивною формами та шкільним приладдям на безоплатній основі.

 

 

 Секретар ради                              С.М.Денисюк

                            

 

                                                    УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЧОТИРНАДЦЯТА  СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

    РІШЕННЯ

 

    м Тетіїв

 

Про затвердження Програми  фінансової

підтримки комунальних  підприємств

Тетіївської міської ради на 2019-2020 роки

 

      Заслухавши та обговоривши  проект міської  Програми фінансової

підтримки комунальних  підприємств Тетіївської міської ради на 2019-2020 роки , відповідно до пп.22 п.1 ст. 26  Закону  України  " Про місцеве  самоврядування в Україні," ч.5 ст. 24 і частин 1 та 2 с. 211 Господарського кодексу України,  міська рада

 

                              В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити міську Програму   фінансової  підтримки комунальних   

    підприємств  Тетіївської міської ради на 2019-2020 роки (додається).

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на на постійну депутатську  комісію з питань торгівлі, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, громадського харчування, управління комунальною власністю, благоустрою, транспорту, зв"язку.

 

 

            Міський голова                                          Р.В.Майструк          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

        21.12.2018р.

        №  420  - 14-VII

 

       Начальник юридичного відділу                                                      Н.М.Складена

 

 

                                                                                          Додаток

                                                                  до рішення 14 сесії міської ради

                                                                  7 скликання від 21.12.2018р.

                                                                  №  420  -14-VII

   

ПРОГРАМА

                 фінансової  підтримки комунальних  підприємств

                       Тетіївської міської ради на 2019-2020 роки

 

 

                                     1. Загальні положення.

 

          Програма фінансової підтримки міських комунальних підприємств

та здійснення внесків  на 2019-2020 роки (надалі Програма) розроблена на виконання ст.91 Бюджетного кодексу України, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги»,  Постановою Кабінетів Міністрів України від 05.05.1997 р. № 409 «Про забезпечення надійності й безпечності експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж».

         В місті діють  комунальні підприємства,які надають житлово-комунальні послуги – ВУ ВКГ «Тетіївводоканал», КП «Благоустрій», КП «Тетіївський міський ринок», КП «Креатив», КП «БТІ».  Діючі тарифи на комунальні послуги не повністю забезпечують відшкодування витрат на їх надання, не скорочують розміри заборгованості населення за надані послуги, скорочуються обсяги послуг в натуральних показниках, що надаються комунальними підприємствами, зростає відсоток втрат тепла і питної води.

        Все це призвело до того, що комунальним підприємствам не вистачає обігових коштів на придбання матеріалів для виконання робіт по утриманню та оновленню інженерних мереж, по підготовці житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період, придбання необхідних технічних засобів. Потребує оновлення матеріальна база підприємств за рахунок капітальних вкладень.

       Зважаючи на те, що суттєве підвищення тарифів на комунальні послуги вкрай негативно вплине на соціальний стан громади міста, враховуючи фінансову ситуацію, в якій знаходяться комунальні підприємства та необхідність виконання зобов’язань з виплати заробітної плати працівникам, функціональних призначень, виникає гостра потреба у надані фінансової підтримки з міського бюджету комунальним підприємствам для забезпечення виконання вищезазначених заходів.

 

                                            2. Мета Програми.

 

        Забезпечення стабільності роботи комунальних підприємств міста відповідно до  їх функціональних призначень, виконання зобов’язань з виплати заробітної плати працівникам, забезпечення надійності та безпеки експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж шляхом фінансової підтримки господарських суб’єктів які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Тетієва.

 

               3. Обгрунтування шляхів і способів роз’яснення проблеми.

 

            Надання фінансової підтримки комунальних підприємств буде здійснюватись на поточні видатки підприємств за рахунок  загального фонду міського бюджету При цьому підприємство  отримує кошти на рахунок, відкритий в банку та використовує їх відповідно до  рішення про виділення бюджетних коштів за їх цільовим призначенням.

 

                        4. Основні завдання Програми.

 

4.1.Програмою визначено такі основні завдання на виконання яких буде

      надаватися фінансова допомога:

      -     придбання матеріалів для проведення робіт з підготовки житлового   

            фонду комунальної власності до роботи в осінньо-зимовий період;

      -     придбання матеріалів для забезпечення надійності та безпечності

            експлуатації інженерних мереж (водопроводів, доріг та тротуарів,

            тощо);

      -     забезпечення освітлення вулиць міста;

      -     погашення заборгованості по виплаті заробітної плати з нарахуванням

             працівникам;

      -     погашення заборгованості по податках;

      -     проведення технічної інвентаризації комунального майна;

      -     повірка по будинкових приладів обліку;

      -     придбання малоцінних технічних засобів, інструментів, спецодягу, 

            тощо;

      -     подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій;

      -    виконання зобов’язань по  заробітній платі;

      -    оплата податків та зборів, оплата за спожиті енергоносії.

 

                  5.  Організація реалізації Програми та

                     здійснення контролю за її виконанням

 

5.1. Реалізація програми покладається на виконавчий комітет Тетіївської  

       міської ради у партнерстві з комунальними підприємствами. У випадку  

       необхідності корегування даної Програми відповідні зміни до неї

       вносяться рішенням міської ради.

5.2. Безпосередній контроль за виконанням завдань програми здійснює

       відповідний виконавець, а за цільовим та ефективним використанням

       коштів – виконавчий комітет міської ради та постійні депутатські комісії.

 

                      6. Фінансова забезпеченість Програми

 

       Фінансування Програми здійснюється виключно за умови затвердження бюджетних призначень на її виконання рішенням про міський бюджет на відповідний рік (рішенням про внесення змін до міського бюджету на відповідний рік) згідно з розписом міського бюджету.

       Розпорядником коштів на виконання Програми є виконавчий комітет Тетіївської міської ради.

 

                   7. Очікувані результати виконання Програми

 

       Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

 

-  стабільну роботу комунальних підприємств відповідно до  їх

   функціональних призначень щодо надання послуг мешканцям міста

   відповідно до економічно обґрунтованих тарифів;

-  збільшення обсягів  виробництва та надання послуг за рахунок зміцнення

   матеріально-технічної бази підприємств, придбання техніки;

-  зменшення енерговитрат за рахунок встановлення енергозберігаючого

   обладнання;

-  покращення якості послуг.

 

Секретар ради                              С.М.Денисюк  

                                                          

 

       УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЧОТИРНАДЦЯТА  СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

    РІШЕННЯ

 

    м Тетіїв

 

Про затвердження Програми по розвитку

благоустрою та інфраструктури Тетіївської

ОТГ на 2019 рік

 

      Заслухавши та обговоривши   Програми по розвитку благоустрою  та інфраструктури Тетіївської об’єднаної територіальної громади  на 2019 рік, відповідно до пп.22 п.1 ст. 26  Закону  України " Про місцеве  самоврядування в Україні," ст.. 91 Бюджетного Кодексу України, міська рада

 

в и р і ш и л а :

 

1. Затвердити Програму  по розвитку благоустрою  та інфраструктури

    Тетіївської об’єднаної територіальної громади  на 2019 рік  

    (додається).

 

2. Фінансовому управлінню  виконавчого комітету Тетіївської міської ради при формуванні показників міського бюджету на 2019 рік передбачити кошти на реалізацію Програми.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на на постійну депутатську  комісію з питань торгівлі, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, громадського харчування, управління комунальною власністю, благоустрою, транспорту, зв"язку.

 

 

            Міський голова                                          Р.В.Майструк          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

        21.12.2018р.

        №  421  - 14-VII

 

       Начальник юридичного відділу                                                      Н.М.Складена

 

                                                                                      Додаток

                                                                    до рішення 14 сесії міської ради

                                                                              7 скликання від 21.12.2018р.

                                                                               №  421 -14-VII

 

МІСЬКА  ПРОГРАМА

по розвитку благоустрою  та інфраструктури Тетіївської об’єднаної територіальної громади  на 2019 р.

 

І.  Загальні положення

 

Програма розвитку благоустрою та інфраструктури Тетіївської ОТГ  (далі Програма) розроблена на виконання Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні,»  «Про благоустрій населених пунктів». Програма направлена на стале забезпечення роботи житлово-комунальних господарств міста. А це, насамперед, сфера послуг з належної експлуатації житлового фонду, вивезення та утилізація побутових відходів, озеленення міста, утримання доріг та освітлення вулиць, що є основою задоволення життєвих потреб територіальної громади.

 

ІІ.    Мета та завдання програми

 

Мета програми полягає у реалізації державної політики у сфері благоустрою населених пунктів, підвищення ефективності використаних об’єктів благоустрою відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини.

 

                                            Основні завдання:

 

 • підвищення рівня благоустрою Тетіївської ОТГ;
 • моніторинг стану благоустрою вулиць міста та сіл ОТГ;
 • стале забезпечення роботи житлово-комунального господарства міста та сіл ОТГ.

 

ІІІ. Очікувані результати

 

Виконання програми дасть змогу:

 • забезпечити реалізацію державної політики щодо благоустрою

Тетіївської ОТГ;

 • зменшити рівень забрудненняв ОТГ;
 • Забезпечити сталу та ефективну роботу комунальних підприємств з утримання об’єктів благоустрою.

 

ІУ.  Фінансування

 

 Фінансування Програми розвитку благоустрою Тетіївської ОТГ проводиться за рахунок коштів місцевого бюджету та субвенцій з державного бюджету.

 

                Міський голова                                     Р.В.Майструк

                                         

                                                                                               ЗАХОДИ

                      по виконанню міської Програми розвитку благоустрою 

                          та інфраструктури  Тетіївської ОТГ на 2019 р.

 

№ п/п

Заходи

Викона-

вець, (замовник)

 
 
 
 
 
 
 

І. КП  «Благоустрій»

 

1.1

Придбання  паливо-мастильних матеріалів, запасних частин, матеріалів, агрегатів та ремонт техніки

КП «Благоустрій»

 

 

1.2

Утримання міського полігону ТПВ( обвалування і рекультивація)

КП «Благоустрій»

 

1.3

Утримання  ліній електропередач вуличного освітлення, ремонт, оплата електроенергії

КП «Благоустрій»

 

 

1.4

Відновлення, ремонт вуличного освітлення по вул. Матросова, Космонавтів, І.Стогнійчука, М.Вовчка, Бурмоса, Шевченка, Польова, Лугова, Л.Похилевича, Кленова, Л.Українки, Сковороди, Коцюбинського

КП «Благоустрій»

 

1.5

Будівництво ліній електромереж по вул. Вишнева, Заводська, Борщагівська, Лісова, Козацька, Автомобілістів, Купальська, Енергетиків, бульвару Північний,

с. Бурківці

КП «Благоустрій»

 

1.6

Придбання ламп вуличного освітлення

КП «Благоустрій»

 

1.7

Косіння зеленої зони міста та сіл ОТГ

КП «Благоустрій»

 

1.8

Зимове утримання доріг, придбання солі

КП «Благоустрій»

 

1.9

-Капітальний ремонт вулично –шляхової мережі по вул. А.Байраківського, Миру, Злагоди, Першотравнева, Б.Хмельницького, провулки Плоханівський, Новий, Щиголя;

- Поточний ремонт вулично-шляхових мереж ( асфальтобетонного покриття):

по вул. Центральна, Злагоди, Соборна, Володимирська, Я.Острозького, Цвіткова, В.Гуменюка, І.Франка, Шевченка, Зарічна,  Набережна, Вишнева, Л.Українки, Гринчука,  Робітнича, Плоханівська,  Гоголя, Спортивна,  Коцюбинського, Пушкіна, пров. Зоряний, вул. З.Космодем’янської;  прибудинкової території  будинків по вул. Коцюбинського, 1,3,5, Соборній, 22,26, 28, 30, Цвіткова, 2,4;

-Улаштуваня підстилаючого і вирівнювального шару з піщано- щебеневої суміші по вул.Тургенєва,  Яблунева, Березна, Г.Бреста, Чорновола, Заводська, Автомобілістів, Енергетиків, вінницька, Менделєєва, Весняна, Праці, Борщагівська, бульвар Північний, пров. Я.Краснєнкова;

 • Нанесеня пішохідної розмітки.
 • Придбання, встановлення, заміна дорожніх знаків

КП «Благоустрій»

 

1.10.

Облаштування дитячих гральних майданчиків по вул. Шляхтиченка, Дібрівська, Набережна

КП «Благоустрій»

 

1.11

Ремонт  покрівлі :  / капітальний  ремонт/

по вул. Соборна, 25, 28, 34, 48, Княгині Ольги, 5

КП «Благоустрій»

 

1.12

Ремонт  входів  в  під”їзди по вул. Соборна, 60, 62-А

КП «Благоустрій»

 

1.13

Заміна  запірної  арматури: /холодної води/

в будинках  по вул.  Коцюбинського,1;

Януша Острозького,4;  Соборна, 26; 31,

Вишнева, 1

КП «Благоустрій»

 

1.14

Поточний ремонт сходових кліток по вул. злагоди, 18, 18-А, Соборна, 62

КП «Благоустрій»

 

1.15

Ремонт фасадів будинків /фарбування/,/капремонт/ в будинках по вул. Цвіткова, 18, Княгині Ольги, 3,5

КП «Благоустрій»

 

1.16

Ремонт сходів /дворових/ по вул. Соборна, 31,48, Злагоди,18-А

КП «Благоустрій»

 

1.17

Ремонт водопроводу /заміна труб/  по вул. Злагоди, 6-А, Цвіткова, 9-А

КП «Благоустрій»

 

1.18

Ремонт систем теплопостачання по вул. Коцюбинського, 1, Соборна, 30

КП «Благоустрій»

 

1.19

 Ремонт відмостки по вул. Цвіткова, 8, 20, Соборна, 60

КП «Благоустрій»

 

1.20

Встановлення реле на освітлення місць загального користування по вул. Цвіткова, 9-А, Коцюбинського, 1, Вишнева, 1,3.

Провести ремонт /фарбування/ дитячих майданчиків по вул. .Острозького, 4

КП «Благоустрій»

 

1.21

 Виготовлення та заміна вхідних дверей

в під’їзди на металеві по вул. Шевченка,

34(6 шт.),  Злагоди, 18(6 шт.), Коцюбинсь-

кого, 3( 1 шт.)

КП «Благоустрій»

 

1.22

 Частковий /ямковий/ ремонт прибудинкових доріг по вул. Цвіткова, 18, Злагоди, 18, Вишнева, 1

 

КП «Благоустрій»

 

1.23

Проведення дворового освітлення по вул. Злагоди, 6-А, Соборна, 62, Вишнева, 1,3

КП «Благоустрій»

 

1.24

 Ремонт електрощитів по вул. Соборна, 60,62, Шевченка, 34

КП «Благоустрій»

 

1.25

Ремонт ритуальних площадок та туалетів на кладовищах

КП «Благоустрій»

 

1.26

 Фарбування газових труб по вул. Соборна, 58, Вишнева, 1, Шевченка, 34

КП «Благоустрій»

 

1.27

 Ремонт димових та вентиляційних каналів по вул. Соборна, 62, 62-А, Вишнева, 1,3, Цвіткова, 9, Злагоди, 18, 18-А, Шевченка, 34

КП «Благоустрій»

 

1.28

 Ремонт каналізаційних колодців по вул. Соборна, 29, 30,31, 58, 62, 62-А, Цвіткова,2,4, Коцюбинського, 3,5

КП «Благоустрій»

 

1.28

Ремонт зливної каналізації по вул.  Цвіткова, 9, Коцюбинського, 3, 5,  Вишнева, 1,3,  Шевченка, 34,  Злагоди, 18, 18-А, Соборна, 62, 62-А.

КП «Благоустрій»

 

1.29

Встановлення паркану на прибудинковій території по вул. Соборній, 48, Одеській, 5

КП «Благоустрій»

 

 

ІІ. ВУ ВКГ «Тетіївводоканал»

 

2.1

Придбання лічильників холодної води для заміни по будинкових засобів обліку

ВУ ВКГ «Тетіївводо-

канал»

 

2.2

Заміна лічильників холодної води на артсвердловинах

ВУ ВКГ «Тетіївводо-

канал»

 

2.3

Проектування та капремонт артезіанської свердловини по вул. Садовій

ВУ ВКГ «Тетіївводо-

канал»

 

2.4

Придбання пожежних гідрантів

ВУ ВКГ «Тетіївводо-

канал»

 

2.5

Заміна лічильників холодної води на лічильники  SENSUS  в квартирах житлових будинків

ВУ ВКГ «Тетіївводо-

канал»

 

2.6

Придбання насоса на свердловину

ВУ ВКГ «Тетіївводо-

канал»

 

2.7

Капітальний ремонт водогону мікрорайону Слобода від вул. Центральної до вул.Шкільної  - 1 км

ВУ ВКГ «Тетіївводо-

канал»

 

ІІІ. КП «Дібрівка-Обрій»

 

3.1

Поточний ремонт адмінбудівель старостинських округів

КП «Дібрівка-Обрій»

 

3.2

Оплата електроенергії вуличного освітлення сіл ОТГ

КП «Дібрівка-Обрій»

 

3.3

Проведення вуличного освітлення по селах ОТГ

КП «Дібрівка-Обрій»

 

3.4

Придбання теплиць

КП «Дібрівка-Обрій»

 

3.5

Встановлення бетонної огорожі на кладовищах сіл ОТГ

КП «Дібрівка-Обрій»

 

3.6

Встановлення лавочок по селах ОТГ

КП «Дібрівка-Обрій»

 

3.7

Ліквідація сміттєзвалищ

КП «Дібрівка-Обрій»

 

3.8

Загортання смітників

КП «Дібрівка-Обрій»

 

3.9

Проведення і оформлення водопроводу

КП «Дібрівка-Обрій»

 

3.10

Придбання контейнерів

КП «Дібрівка-Обрій»

 

3.11

 Встановлення табличок в селах ОТГ

КП «Дібрівка-Обрій»

 

3.12

Встановлення та ремонт зупинок

КП «Дібрівка-Обрій»

 

 

 

                             Секретар ради                                              С.Денисюк

 

   УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЧОТИРНАДЦЯТА  СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

    РІШЕННЯ

 

 

Про затвердження Програми «Громадський

бюджет Тетіївської ОТГ на 2019 рік»

 

       Розглянувши проект Програми «Громадський бюджет Тетіївської ОТГ

на 2019 рік»,  керуючись пп.22 п.1  ст. 26 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні," відповідно до Положення про Громадський бюджет Тетіївської об’єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням міської ради від 17.05.2018 р. № 158-06-VII,  міська рада

 

                                   В И Р ІШ И Л А:

 

1. Затвердити Програму «Громадський бюджет Тетіївської ОТГ

    на 2019 рік» (додається).

 

2. Відділу електронного урядування та зв’язків з громадськістю виконавчого 

    комітету міської ради забезпечити оприлюднення даного рішення на сайті 

    Тетіївської міської ради.

  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на на постійну депутатську  комісію з питань торгівлі, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, громадського харчування, управління комунальною власністю, благоустрою, транспорту, зв"язку.

 

 

               Міський голова                                             Р.В.Майструк

 

 

          21.12.2018 р.

          №  422 - 14-VII

 

Начальник юридичного відділу                                                      Н.М.Складена

Додаток

до рішення сесії міської ради

7 скликання від 21.12.2018 р.

№  422  - 14- VII

 

        ПРОГРАМА

«ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ ТЕТІЇВСЬКОЇ ОТГ

НА 2019 рік»

І ПОЛОЖЕННЯ

  Міська програма «Громадський бюджет Тетіївської ОТГ на 2018 рік» (далі - Програма) встановлює та регулює систему взаємодії виконавчих органів Тетіївської міської ради та жителів Тетіївської громади щодо реалізації проектів поданих останніми за рахунок коштів міського бюджету.

 Програма розроблена відповідно до норм Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми є створення та запровадження ефективної системи взаємодії органів місцевого самоврядування та громадськості в бюджетному процесі для  задоволення потреб мешканців Тетіївської ОТГ.

ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

 Основними завданнями програми є:

 - створення ефективного механізму взаємодії структурних підрозділів Тетіївської міської ради та жителів Тетіївської ОТГ в бюджетному процесі;

- залучення населення до процесу прийняття рішень на місцевому рівні;

- формування довіри громадян до місцевої влади;

- підвищення відкритості діяльності органів місцевого самоврядування;

- підвищення рівня прозорості процесу прийняття рішень шляхом надання

  жителям Тетіївської ОТГ можливості безпосереднього впливу на бюджетну

  політику громади; 

- вирішення проблем, які найбільш хвилюють жителів Тетіївської громади.

 

 

ОБСЯГИ І ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

 Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до діючого законодавства за рахунок коштів міського бюджету (загальний та спеціальний фонди) за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, визначених в рішенні міської ради про міський бюджет на відповідний бюджетний період. Фінансування заходів може здійснюватися і за рахунок інших джерел, якщо це не суперечить чинному законодавству.

 

 

 

        Секретар ради                                         С.М.Денисюк

 

                                                                    ДОДАТОК

                                                         до Програми «Громадський бюджет

                                                       Тетіївської ОТГ на 2019 рік»

 

 

                                     ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

Реалізація проектів-переможців.

Проекти, які перемогли за підсумками голосування в поточному році, фінансуються в рамках громадського бюджету Тетіївської ОТГ після прийняття міською радою рішення про міський бюджет на наступний бюджетний рік. 

 

№ п/п

Напрями використання коштів

Виконавець

Обсяг коштів, 

тис. грн.

2019 р.

Реалізація Проектів-переможців Громадського бюджету м. Тетіїв

1

Облаштування дитячого майданчика громадської вбиральні біля храму "Різдва Христового" на Слободі

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради

100

2

Капітальний ремонт пішохідної доріжки вул. Вишнева – вул. Шевченка «Крок вперед»

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради

100

3

Упорядкування прибудинкової території по вул. Коцюбинського 1 та Соборна 68

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради

100

4

Осучаснення приміщення Тетіївського районного народного історико – краєзнавчого музею

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради

100

5

Благоустрій зони відпочинку біля водосховища «Порхун» на р. Роська

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради

100

6

Встановлення інформаційних стендів поряд із історичними та туристичними місцями у м. Тетієві

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради

100

7

Вуличний годинник в міському парку

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради

100

8

Облаштування зони відпочинку на правому березі р. Роськи та очищення «Арехтового джерела»

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради

45

 Всього:

745


 

№ п/п

Напрями використання коштів

Виконавець

Обсяг коштів, 

тис. грн.

2019 р.

Реалізація Проектів-переможців Громадського бюджету старостинські округи

1

Освітлення вулиць в селі Бурківці: вул. Зацерква, вул. Старинці, вул. Надворського, вул. Козуба, пров. Драмарецького (с. Бурківці)

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради

100

2

Відновлення вуличного освітлення по вулицях Цвіткова й Вишнева (с. Голодьки)

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради

100

3

Ремонт будинку культури (с. Горошків)

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради

100

4

Облаштування спортивним обладнанням стадіону (с. Дзвеняче)

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради

100

5

Дитячий майданчик – місце щасливого дитинства (с. Дібрівка)

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради

100

6

Вуличне освітлення на сонячних батареях по вул. Центральній (с. Михайлівка)

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради

100

7

Облаштування дитячого майданчика «Відпочиваємо разом» (с. Ненадиха)

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради

100

8

Відновлення вуличного освітлення по вулиці Перемоги (с. Росішки)

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради

100

9

Парк сімейного відпочинку (с. Скибинці)

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради

100

10

Облаштування дитячого майданчику вуличними тренажерами (с. Стадниця)

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради

100

11

Здорова дитина – здорова країна (с. Степове)

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради

100

12

Ремонт будівлі і благоустрій території ФАПу (с. Тайниця)

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради

100

13

Літній танцювальний майданчик (с. Черепин)

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради

100

 Всього:

1 300

 

 

          Секретар ради                                         С.М.Денисюк

                                                                            

 

      УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЧОТИРНАДЦЯТА  СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

 

 Про затвердження Плану  місцевого

 економічного розвитку

 

      З метою забезпечення сталого місцевого розвитку об’єднаної територіальної громади,  враховуючи Стратегію розвитку Тетіївської міської об’єднаної громади на 2019-2023 роки, керуючись ст. 26 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні," міська рада

 

                                   В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити План місцевого  економічного розвитку (додається).

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на депутатську комісію  з    

    питань планування, бюджету, фінансів та соціально-  економічного розвитку

                          Міський голова                                          Р.В. Майструк

                                                

 

       21.12.2018 р.

       №  423  -14-VIІ

 

 

Начальник юридичного відділу                                                  Н.М. Складена

                                                                                                  Додаток

                                                                           

     до рішення 14 сесії міської ради 

     VІІ скликання  від 21.12.2018 р.       

     №  423 -14-VII

 

 

                           План  місцевого  економічного розвитку

 •  

Стор.

1. Резюме .............................................................................................................. 4

2. Перелік таблиць та схем................................................. .……………........... 5

3. Перелік скорочень............................................................................................ 5

4. Вступ до Плану................................................................................................. 6

5. Процес розробки Плану місцевого економічного розвитку .......................... 6

6. Місцевий економічний аналіз......................................................................... 7

6.1. Аналіз місцевої економічної структури............................................... 7

6.2. Міжсекторальне співробітництво і взаємодія на місцевому рівні...... 8

6.3. Прозора, вільна від корупції адміністрація, що сприяє розвитку бізнесу.......................................................................................................... 9

6.4. Доступ до фінансування....................................................................... 9

6.5.Земельні ресурси та інфраструктура.................................................... 10

6.6. Правова та інституціональна база....................................................... 11

6.7. Кваліфіковані трудові ресурси, інклюзивність................................... 11

6.8. Зовнішнє позиціонування та маркетинг.............................................. 12

7. SWOT- аналіз........................................................................................... 12

8. Бачення та цілі......................................................................................... 13

9. План дій................................................................................................... 14

10. Схема фінансування...................................................................................... 17

11. Показники та механізми моніторингу......................................................... 18

12. Додатки........................................................................................................... 19

 

 

                                                   1.Резюме

 

Утворення Тетіївської міської ОТГ відбулося 14 вересня 2017 року в рамках децентралізації влади. До її складу увійшли 20 населених пунктів: 1 місто, 19 сіл. Територія Тетіївської ОТГ складає 442,18 км2. Місто Тетіїв розташоване за 150 км від м. Києва, близько 2 годин у дорозі. Та за 180 км від міжнародного аеропорту "Бориспіль". На початок 2018 року в Тетіївській громаді проживає 21926 мешканців, нараховується 9961 домогосподарств. Частка населення трудового віку складає 57% (в тому числі серед чоловіків 47%, жінок 53%).

Рішенням сесії Тетіївської міської ради від 17 травня 2018 року було вирішено долучитися до Ініціативи ЄС "Мери за економічне зростання", підписати угоду про членство та здійснити ряд заходів для забезпечення сталого економічного розвитку. Одним із таких заходів є розробка у співпраці з приватним сектором та громадськими організаціями плану МЕР Тетіївської ОТГ.

План місцевого економічного розвитку Тетіївської об’єднаної територіальної громади на період до 2020 року розроблявся за участі представників всіх адміністративних одиниць, які увійшли до складу Тетіївської ОТГ, депутатів, представників приватного сектора, громадських активістів, фахівців та регіональних консультантів.

Як викладено у SWOT-аналізі сильними сторонами Тетіївської ОТГ є наявність великої кількості родючих земель, інвестиційних ділянок з вигідним логістичним розташуванням та наявним трудовим ресурсом (52% працездатного населення від загальної кількості). Новими можливостями для розвитку має стати розширення меж громади за рахунок приєднання сіл, які не створили громаду, розвиток підприємств з переробки с/г продукції, розвиток альтернативної енергетики, створення технопарку. Водночас зменшення обсягів виробництва, відтік населення працездатного віку, зношеність переважної більшості інженерних мереж та незадовільний стан доріг створюють загрози розвитку громади.

Базуючись на результатах аналітично-описової частини та SWOT-аналізу, громада обрала за основу динамічну (конкурентну) стратегію. Вона передбачає формування конкурентних переваг міста шляхом мінімізації впливу слабких його сторін. При цьому громада повинна максимально використати свої сильні сторони.

«Тетіївська об’єднана територіальна громада 2020» – активна інвестиційно-приваблива та водночас екологічно чиста громада, територія гармонійного поєднання промислового розвитку на основі високих технологій та екологічного сільського господарства. Тетіївська ОТГ матиме динамічне, бізнес-орієнтоване муніципальне управління, і його характеризуватимуть привабливі умови для бізнесу, що є основою для широкого кола підприємницьких та трудових можливостей. Рівень розвитку сільських територій наблизиться до рівня міста. В основному це стосується створення нових робочих місць з гідними умовами оплати праці та розвиток соціального забезпечення.

У план МЕР включено цілі, які стоять перед міською владою, є в її компетенції і піддаються досягненню через ресурсні механізми. Основні цілі до 2020 року:

1) Розвиток підприємництва;

2) Залучення інвестицій.

Основними заходами досягнення мети є: створення центру надання адміністративних послуг за європейськими зразками; створення технопарку; створення агенції регіонального розвитку; створення інвестиційного фонду; запровадження геоінформаційних технологій.

Джерелами фінансування заходів плану місцевого економічного розвитку Тетіївської ОТГ є: міський бюджет, державний фонд регіонального розвитку, кошти ЄС в рамках програми секторальної підтримки, кошти міжнародних фінансових фондів та компаній, Європейський банк реконструкцій та розвитку, кошти приватних інвесторів, грантові та донорські організації.

                 2. Перелік таблиць та схем

Стор.

Таблиця 1

План дій……………………………………………………………………………………………….. 15

Таблиця2: Схема фінансування…………………………………………………………………………………….       . 17

Таблиця3:

Показники та механізми моніторингу……………………………………………………………… 18

Таблиця4:

 Класифікація підприємств за розміром………………………………………………………  …... 22

Таблиця5:

Розподіл компаній приватного сектору за чисельністю та видами діяльності…………………   22

Таблиця 6:

Оцінка співпраці на місцевому рівні……………………………………………………………… . 23

Таблиця 7:

Галузі з перспективою зростання та їхні проблеми…………………………………….………… 24

Таблиця 8:

Як місцевість сприймається її мешканцями………………………………………………………  24

 

                           3. Перелік скорочень

План МЕР – План місцевого економічного зростання

(М)МСП - (мікро), малі, середні підприємства

ОТГ – об’єднана територіальна громада

КОДА – Київська обласна державна адміністрація

АМУ – асоціація міст України

ДФРР – державний фонд реконструкції та розвитку

ЦНАП – центр надання адміністративних послуг

ЕСКО – енерго-сервісна компанія

ГІС – географічно інформаційні системи

МТД – матеріально-технічна допомога

ЄС – Європейський Союз

ЄБРР – Європейський банк реконструкції та розвитку

ЄІБ – Європейський інвестиційний банк

SWOT – аналіз сильних, слабких сторін, а також сприятливих можливостей і загроз

ПВЗВТ – повна всеосяжна зона вільної торгівлі

 

                                                             4. Вступ до плану

Рішенням сесії Тетіївської міської ради від 17 травня 2018 року №156 було вирішено долучитися до Ініціативи ЄС "Мери за економічне зростання", підписати угоду про членство та здійснити ряд заходів для забезпечення сталого економічного розвитку. Одним із таких заходів є розробка у співпраці з приватним сектором та громадськими організаціями плану МЕР Тетіївської ОТГ.

Утворення Тетіївської міської ОТГ відбулося 14 вересня 2017 року в рамках децентралізації влади. До її складу увійшли 20 населених пунктів: 1 місто, 19 сіл. Територія Тетіївської ОТГ складає 442,18 км2. Місто Тетіїв розташоване за 150 км від м. Києва, близько 2 годин у дорозі. Та за 180 км від міжнародного аеропорту "Бориспіль". На початок 2018 року в Тетіївській громаді проживає 21926 мешканців, нараховується 9961 домогосподарств. Частка населення трудового віку складає 57% (в тому числі серед чоловіків 47%, жінок 53%). Середній вік чоловіків складає 38,5 років, жінок – 41,7 років. Міграційний приріст міського населення у 2017 році становить 244 особи (1058 прибулих, 815 вибулих).

На етапі свого створення громада зустрілася з багатьма викликами. І відповіддю на ці виклики має стати план МЕР. У цьому контексті важливим є не тільки результат (планувальний документ), але й сам процес його створення за участі широкого кола зацікавлених сторін – представників різних населених пунктів, різних підприємств, установ та організацій, різних політичних поглядів.

План МЕР ставить перед собою важливу для громади ціль – забезпечити збалансований економічний розвиток міста і сіл Тетіївської ОТГ, створити комфортні і безпечні умови проживання їх мешканців, забезпечити сприятливі умови для розвитку бізнес-середовища та гармонійного розвитку людини.

План МЕР розроблений з метою участі Тетіївської ОТГ в Ініціативі ЄС «Мери за економічне зростання». Основна увага плану МЕР приділяється розвитку приватного сектора з метою стимулювання зростання, розвитку та підвищення зайнятості.

План МЕР є частиною стратегічного плану розвитку Тетіївської ОТГ на 2019-2023 роки та гармонізований з пріоритетами і цілями щорічних програм економічного та соціального розвитку Тетіївської ОТГ, Програми розвитку земельних відносин Тетіївської міської ОТГ на 2018-2020 роки, Генерального плану м. Тетієва, Загальноміської програми по підтримці розвитку малого підприємництва в м. Тетієві на 2017-2020 роки, Програми «Впровадження системи енергоменеджменту в Тетіївській ОТГ на 2018-2020 роки», Програми зайнятості населення Тетіївської ОТГ на 2018-2022 роки.

Розробка плану МЕР здійснювалася Робочою групою згідно розпорядження міського голови Р.В. Майструка. Завдяки новим підходам у плануванні план дій був ініційований «знизу-вгору» самими місцевими спільнотами. Було відібрано амбітні та найбільш реалістичні для виконання проекти. Це підвищує фінансову спроможність запропонованих проектів та впевненість у досягненні цілей.

Встановлення партнерства між місцевим органом влади, представниками приватного сектора та громадськими організаціями стало важливим досягненням на етапі планування. Такі ж підходи будуть застосовані під час впровадження плану МЕР та його моніторингу.

В план МЕР включено цілі, які відповідають пріоритетам місцевого органу влади, є здійсненними і піддаються досягненню через ресурсні механізми. Фінансування проектів які включені до плану дій буде забезпечено за рахунок коштів муніципального бюджету, державного бюджету, коштів представників приватного сектору та інвесторів.

                5. Процес розробки плану місцевого економічного розвитку

Підготовка плану МЕР відбувалася у відповідності до методології, запропонованої Ініціативою ЄС «Мери за економічне зростання». Із широким залученням представників органу місцевого самоврядування, бізнес-середовища, меценатів, громадського сектору та лідерів громадської думки. Ініціатором створення партнерства в такому форматі виступив міський голова Тетіївської ОТГ видавши відповідне розпорядження від 30.05.2018 року (Додаток 1, стор. 19).

Розроблений таким чином план МЕР відображає інтереси усіх громадян, а тому сприймається громадою як «свій». Створений разом з громадою план МЕР незалежно від особистісних якостей керівників, або політичної ситуації спрямовується на покращення стандартів життя, зміцнення місцевої демократії, виховання суспільно-активних громадян – патріотів своєї громади.

На підготовчому етапі було проведено соціально-економічний аналіз. Який включав у себе:

 • дослідження основних тенденцій соціально-економічного розвитку сукупності суб’єктів Тетіївської ОТГ за попередній період, дослідження оточення (зовнішнього середовища) та оцінка можливостей розвитку громади;
 • проведення опитування 400 мешканців (з них 60% жінки) та 48 представників бізнесу (з них 70% СПД-фізичні особи).

В період планування було проведено 4 засідання Робочої групи, на яких відбувалося обговорення результатів стратегічного аналізу громади, формулювання та обговорення прогнозів та сценаріїв розвитку громади, формулювання стратегічного бачення, проведення SWOT-аналізу - ідентифікація факторів SWOT. На основі напрацювань засідання Робочої групи був розроблений проект SWOT-матриці, були визначені стратегічні, операційні цілі та завдання плану МЕР. Усі засідання Робочої групи проводилися у відкритому режимі, тому усі бажаючі мали можливість брати участь в розробці плану МЕР.

Для отримання більш повної інформації окрім засідань Робочої групи використовувався індивідуальний підхід у роботі із представниками приватного сектору. На етапі розробки механізму моніторингу залучалася експертна оцінка компаній, які потенційно можуть бути виконавцями проектів зазначених в плані дій.

Склад робочої групи (Додаток 2, ст. 20).

                6. Аналіз місцевий економічний аналіз

 

6.1. Аналіз місцевої економічної структури

Структуру місцевої економіки визначають підприємства сільського господарства, промислового виробництва та сфери послуг. На території Тетіївської міської ОТГ працює 1113 СПД-фізичних осіб та 256 СПД-юридичних осіб. На початок року кількість робочих місць складає 6180. Підготовку спеціалістів робітничих професій для місцевих підприємств забезпечує державний навчальний заклад «Тетіївське професійно-технічне училище».

Тетіївська ОТГ характеризується високорозвиненим сільським господарством, яке  представлене вирощуванням зернових і цукрових буряків, виробництвом молока та м’яса свинини. Площа сільськогосподарських угідь становить 35573 га із них ріллі 29703 га. В громаді станом на 01.01.2018 року функціонує 66 фермерських господарств, в користуванні яких знаходиться 22698 га сільськогосподарських угідь. Основні напрямки спеціалізації в структурі сільського господарства: рослинництво 90%, тваринництво – 10%.

Сільськогосподарські підприємства є найбільш ефективні та найшвидше зростали за останні два роки. Ці підприємства в більшій мірі орієнтовані на місцевих постачальників і місцеві ресурси при побудові ланцюжка створення вартості.

В Тетіївській ОТГ діє 7 промислових підприємств. Основні види промислової продукції: кондитерські вироби, м’які іграшки, комбікорми, спецодяг, спирт етиловий ректифікований.

Підприємства сільського господарства та легкої промисловості беруть участь у найбільшій кількості місцевих ланцюжків створення вартості.

Продукція ТОВ «Дібрівка-Агросервіс» (сільське господарство), продукція малина, яблука та ТОВ «Гулівер інтернешнл» (легка промисловість), продукція іграшки є "візитною карткою" унікальних продуктів та послуг, властивих цій території.

В І півріччі 2018 року загальний обсяг надходжень до міського бюджету без трансфертів становить 78,7 млн грн. Питома вага бюджету розвитку в загальному обсязі видатків становить 8%.

Основними джерелами формування до загального фонду міського бюджету є: податок на доходи фізичних осіб (43,3 млн грн); плата за землю (8,9 млн грн); єдиний податок (17,8 млн грн); акцизний податок (6,5 млн грн).

Мале та середнє підприємництво є невід’ємною складовою економіки Тетіївської ОТГ. Ця форма бізнесу надає економіці гнучкості, мобілізує фінансові та виробничі ресурси, створює сприятливе середовище для конкуренції. Станом на 01.01.2018 р. в Тетіївській ОТГ налічується 1364 суб’єкти малого і середнього підприємництва, з яких 251 юридичних осіб та 1113 фізичних осіб-підприємців, які наповнюють споживчий ринок товарами та послугами. В І півріччі  2018 року суб’єктами МСП до міського бюджету сплачено 9,1 млн грн єдиного податку та 1,9 млн грн акцизного податку. Більш детально описано у Таблиці 4, Додаток 3, стор. 22.

Протягом І півріччя 2018 року в Тетіївській ОТГ було відкрито 6 нових закладів торгівлі і побуту, загальна кількість стаціонарних об’єктів торгівлі залишається практично незмінною і нараховує 265 одиниць.

Обсяг капітальних інвестицій в місцеву економіку за І півріччя 2018 року складає 13,3 млн грн. Обсяг експорту продукції за звітний період складає 144 млн грн.

З метою поширення інформації про інвестиційний потенціал району, сформовано базу даних інвестиційних пропозицій вільних земельних ділянок та незадіяних виробничих приміщень, яка розміщена на сайті міської ради.

              6.2. Міжсекторальне співробітництво та взаємодія на місцевому рівні

Пріоритетним напрямком у співробітництві на місцевому рівні є запровадження державно-приватного партнерства, як системи відносин між містом, бізнесом та громадськими організаціями, у результаті якого об'єднуються спільні ресурси. Основні принципами які застосовує місцева влада при встановленні партнерства є: відкритість, довготривалість, досяжність поставлених цілей, рівність участі кожної із сторін та спільна відповідальність за результат діяльності.

У Тетіївській ОТГ налагоджена система взаємодії і співпраці місцевої влади і громадських організацій. Загалом налічується 56 громадських організацій, які представляють інтереси різних сфер життя, а саме: економічну, соціально-культурну, спортивну, туристичну, екологічну. Міська рада активно співпрацює з усіма організаціями, приймає участь у заходах, ініціаторами яких вони виступають. Організаціям, діяльність яких направлена на підтримку найбільш вразливих верств населення, надається фінансова допомога з міського бюджету.

З 2016 року міська рада запровадила «Громадський бюджет», в якому приймають участь жителі міста та населених пунктів громади. Загальний бюджет проекту 800 тисяч гривень на розвиток міста і 1300 тисяч гривень на розвиток сільської місцевості. За результатами голосування попередніх років було відібрано і впроваджено 17 проектів.

Протягом 2017 року в місті Тетієві проводились активні заходи, спрямовані на покращення інвестиційного клімату міста. Проводився Перший Інвестиційний Форум за підтримки Українсько-Арабської Ділової Ради, який об`єднав регіональних представників бізнесу, представників влади та інвесторів. Результатами зустрічі стали домовленості про впровадження інвестиційних проектів в напрямку створення логістичних центрів для продукції агропідприємств.

За сприяння місцевої влади організовуються закордонні ділові зустрічі для представників приватного сектору з іноземними партнерами щодо залучення інвестицій, створення спільних підприємств та знаходження ринків збуту. Результатами зустрічей є налагодження ділових зв’язків, збільшення обсягу експорту продукції, створення спільних підприємств.

У 2014 році розпочала діяти Громадська рада, яка є постійно діючим, колегіальним, виборним, консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян у громадсько-політичному, соціально-економічному житті міста; налагодження ефективної взаємодії міської влади з громадськістю; здійснення громадського контролю за діяльністю міської влади. Громадська рада активно приймає участь у засіданнях депутатських комісій та сесій міської ради.

В короткострокових планах місцева влада планує ініціювати створення координаційної ради з питань розвитку підприємництва, створення програми підтримки малого і середнього підприємництва, створення агенції регіонального розвитку, розширювати партнерство з приватним сектором населених пунктів, які об’єдналися в Тетіївську ОТГ.

Більш детально описано у Таблиці 6, Додаток 3, стор. 23.

               6.3. Прозора, вільна від корупції адміністрація, що сприяє розвиту бізнесу

Основними принципами місцевого управління є прозорість, некорумпованість, реакції на потреби, орієнтація на замовника послуг (мешканця, туриста, інвестора). Такий підхід зафіксований у внутрішніх документах міської ради (Регламент міської ради, Регламент виконавчого комітету міської ради, рішення сесії  Щодо антикорупційної стратегії) та застосовується на практиці.

Одним з перших завдань місцевої адміністрації є забезпечення доступності та якості публічних послуг. А це означає, що ці послуги мають надаватися без черг, паперової тяганини й бюрократизму. В іншому випадку створюються умови для виникнення корупційних проявів. Місцевою владою проводиться робота для протидії корупції, зокрема:

 1. Місцевою владою використовується нова система публічних закупівель через систему Prozorro, що створює довіру і активність участі в них зі сторони бізнесу.
 2. Через веб-сайт міста працює система електронних петицій до влади та звернень громадян. Даний сервіс допомагає вирішувати нагальні та складні питання, які турбують жителів громади.
 3. Міський бюджет міста є публічним та відкритим для всіх громадян. Через ресурс openbudget.in.ua кожен може слідкувати за наповненням та витратами бюджету громади.
 4. В рамках реформи місцевого самоврядування одним із головних завдань для муніципалітету є створення ЦНАП. Наша громада розпочала цей процес в партнерстві з U-LEAD з Європою. Відкриття та надання за європейськими стандартами мешканцям адміністративних послуг через ЦНАП дозволить максимально розширити їх спектр та суттєво покращити якість. Це сприятиме задоволенню потреб громадян, раціональному прийняттю рішень, мінімізації умов для корупції та зловживань.
 5. Ще одним кроком на шляху відкритості адміністрації має стати впровадження сучасних геоінформаційних систем для вільного доступу до інформації земельного фонду та геокадастру. Ці технології мають забезпечити повноту надання інформації для зацікавлених сторін, що сприятиме підвищенню інвестиційного потенціалу громади. Програмне забезпечення розробляється та буде впроваджено компанією грантодавцем Global GIS починаючи з 2019 року.

Звісно, що перспективні галузі місцевої економіки мають труднощі та перепони на шляху розвитку. Так в агросекторі місцева влада має вирішити проблему налагодження ділових зв’язків та створення умов для розвитку переробної галузі; надати імпульс до розвитку туризму в регіоні; сприяти розвитку малого та середнього підприємництва. Ці завдання мають бути вирішеними шляхом проведення інвестиційних форумів, проведення ділових зустрічей із іноземними партнерами, сприяння участі місцевих виробників на міжнародних спеціалізованих виставках. Розвиток переробної галузі та створення додаткової вартості в агросекторі можливий при побудові індустріальних парків місцевою владою. Поштовхом до розвиток туризму має стати створення туристичного кластеру, маркетингового супроводження за сприяння місцевої влади, створення агенції регіонального розвитку.

Більш детально описано у Таблиці 7, Додаток 3, стор.24.

                  6.4. Доступ до фінансування

Кредитних джерел для суб’єктів підприємництва на сьогодні практично немає. Головна причина цього — незадовільний стан економіки: спад виробництва, інфляція, нестабільність у регулюванні фінансової і банківської діяльності.

Важливим інструментом підтримки підприємництва є державні програми. Зокрема Державна програма підтримки сільського господарства надає підтримку малим та середнім товаровиробникам. Основними напрямками програми є: розвиток тваринництва, розвиток фермерських господарств, здешевлення сільськогосподарської техніки, розвиток садівництва.

Підтримка розвитку малого бізнесу з боку держави здійснюється двома шляхами: 1) фінансова допомога у формуванні первісного капіталу для створення малих підприємств; 2) забезпечення сприятливих умов для розвитку діючих малих підприємств. Доступним джерелом фінансування малого підприємства є надання урядом гарантій повернення позик у разі неплатоспроможності малих підприємств.

 Одним із напрямків міжнародної співпраці є Ініціатива Європейського Інвестиційного Банку. Ініціатива включає в себе ряд підпрограм:

 1. Фінансування в рамках Інструменту ПВЗВТ (DCFTA Facility): фінансування агро-харчових ланцюгів, мікро-фінансування, технічна допомога;
 2. Інструмент підтримки інновацій InnovFin: участь в капіталі (InnovFinEquity), Гарантії для МСП (InnovFinSMEGuarantee);
 3. Інструменти підтримки в рамках програми COSME. Програма складається із 25 підпрограм (зокрема: Європейська мережа підприємств EEN, Еразмуз для молодих підприємців, Інтернаціоналізація кластерів МСП, Розвиток туризму, Полегшення доступу до державних закупівель та багато інших);
 4. Фінансування МСП. За цією програмою три європейські фінансові установи - ЄБРР, ЄІБ та KfW - надають позики або гарантії місцевим банкам-партнерам (ПроКредит Банк, Кредобанк, Украгазбанк) для надання кредитів місцевим ММСП. Залежно від банку та програми кредити доступні для малих та середніх підприємств, що працюють у різних секторах, від сільського господарства до виробництва, також наявні різні критерії участі МСП, строки кредитування та максимальна сума кредиту.

Вагомим інструментом економічного розвитку громади є участь у ДФРР, основною метою якого є розвиток регіонів, створення інфраструктури індустріальних та інноваційних парків. Крім того, абсолютно можливим є спільна реалізація завдань регіональних програм разом із департаментом Регіонального розвитку Київської ОДА.

За сприяння місцевої влади проводяться інвестиційні форуми та ділові зустрічі представників місцевого бізнесу з національними та іноземними партнерами та інвесторами. Це дає змогу встановлювати нові та укріплювати старі ділові зв’язки, залучати інвестиції та створювати спільні підприємства.

              6.5. Земельні ресурси та інфраструктури

Використання земельних ресурсів Тетіївської ОТГ регулюється Програмою земельних відносин на 2018-2020 роки. Головною метою програми є підвищення ефективності раціонального використання та охорони земель, забезпечення існуючого попиту приватного сектору на оренду земельних ділянок з метою створення нових робочих місць та наповнення місцевого бюджету.

На даний час загальна площа Тетіївської ОТГ складає 44217,5 га, в т.ч.: земель державної власності 11276,19 га, земель комунальної власності 4030,80 га, земель приватної власності 28910,51 га. Загальною тенденцією є збільшення земель приватної власності та зменшення державної за рахунок оформлення громадянами права на землю для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського, особистого селянського господарства та садівництва, будівництва й обслуговування житлових будинків.

В земельному фонді громади наявна велика кількості землі, що придатна для обробітку та вирощування с/г культур (35573 га), переважно чорноземи. Для ведення підприємницької діяльності задіяно 10,62 га міського земельного фонду, земель промислового призначення - 26 га землі.

Результати опитування показали, що існує попит на земельні ділянки для розміщення виробничих потужностей. Для вирішення цього питання у 2018 році було прийнято новий генеральний план міста, в якому спроектовано 6 перспективних виробничих ділянок загальною площею 87 га. Ці ділянки забезпечені дорожньою інфраструктурою та поряд з ними проходять інженерні мережі. Відомості про інвестиційні об’єкти розміщені на сайті міської ради. Продаж або передача в користування земельними ділянками визначається шляхом проведення громадських слухань та рішенням міської ради.

Для більш ефективного та раціонального управління земельними ресурсами необхідно провести інвентаризацію земель та розробити Генеральні плани населених пунктів ОТГ (окрім міста). Що є складовою процесу створення та розвитку геоінформаційної системи та залучення інвестицій.

Загальна протяжність доріг становить 252,6 км твердого покриття, що забезпечує сполучення між населеними пунктами громади. Дорожня інфраструктура перебуває у доброму стані. Місцевою владою закуповується техніка по ремонту та прибиранню доріг. Всі населені пункти електрифіковані та газифіковані для задоволення потреб домогосподарств та бізнесу. Працює міська система водопостачання, що забезпечується з артезіанських джерел.

                6.6. Правова та інституційна база

Низька купівельна спроможність населення, адміністративні бар’єри, високі ставки податків, інфляція і часті зміни економічного законодавства – найістотніші перешкоди для розвитку малого й середнього бізнесу.

Однією із найвагоміших перешкод ведення бізнесу є складність системи оподаткування. Цей фактор є визначальним у формуванні тіньової економіки.

Негативний вплив на розвиток підприємництва чинить адміністративний тягар, що включає в себе складність подання звітності, виконання інших обов’язкових процедур, а також частота їх змін, термін прийняття рішень, недостатня кваліфікація працівників відповідних державних органів.

Малі підприємства в більшій мірі відчувають на собі тиск з боку державного регулювання, частіше стикаються з корупцією, мають вищий рівень неофіційних платежів.

Водночас органу місцевого самоврядування підприємці довіряють відчутно більше, ніж центральним органам влади. Це свідчить про високі очікування від реформи децентралізації.

Можливими шляхами вирішення цих проблем може бути:

 1. Зменшення адміністративних перешкод;
 2. Переведення адміністративних послуг в електронну форму;
 3. Спрощення доступу для малих підприємств до державних закупівель;
 4. Створення інформаційного ресурсу про правила і умови ведення бізнесу;
 5. Оптимізація податкового навантаження і надання пільгових умов для аграрного сектора;

Економічні відносини регулюються в громаді регуляторними актами прийнятими на сесії Тетіївської міської ради. Об’єктом регуляторних актів є місцеві податки та збори, землекористування, різні погодження, встановлення орендних ставок, ведення торгівлі, розвиток інфраструктури міста тощо. Регуляторні акти проходять через громадські обговорення та публікуються в місцевій газеті.

Муніципальна влада активно приймає участь у вирішенні питань з покращення ведення бізнесу, зокрема планується запровадження сучасного підходу в наданні адміністративних послуг через створення функціонального ЦНАПу; розвиток електронного адміністрування; налагодження діалогу з бізнесовим середовищем для оптимізації системи податкових ставок та інших питань; створення координаційної ради з питань підприємництва; створення місцевої агенції регіонального розвитку.

                 6.7. Кваліфіковані трудові ресурси, інклюзивність

На початок 2018 року в Тетіївській громаді проживає 21926 мешканців. Кількість населення працездатного віку становить 12550 осіб. Кількість працюючих – 6180 осіб. Кількість зареєстрованих безробітних на початок 2018 року – 746 осіб (6% від населення працездатного віку).

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника по Тетіївській ОТГ відповідно до статистичних даних у січні-березні 2018 р. становила 5454 грн, що на 20,2% більше за відповідний період 2017 р. та у 3 рази вище розміру прожиткового мінімуму на одну працездатну особу (1700 грн). Найвищий рівень заробітної плати  фіксується на підприємствах сільського господарства та промисловості, однак, в ряді галузей вона є мінімальною.

На ринку праці домінують професії, пов’язані з виробництвом сільськогосподарської продукції, торгівлею, освітою та сферою послуг. Галузева зайнятість, в цілому, відповідає наявній структурі економіки громади. Найбільше робочих місць створюють підприємства сільського господарства, дефіцит робочої сили спостерігається в соціальній сфері – медицині.

Ринок праці характеризується коливаннями, що пов`язано із сезонністю робіт в основній галузі економіки – сільському господарстві.

Протягом 6 місяців 2018 року послугами Тетіївського районного центру зайнятості скористалось 1338 осіб. Із них 992 особи, які проживають у сільській місцевості. За цей період працевлаштовані 659 осіб з числа незайнятого населення.

Протягом 6 місяців 2018 року професійне навчання та стажування на підприємствах за направленням служби зайнятості проходили 311 осіб, з них 301 особа була працевлаштована. Переважна більшість безробітних влаштувалися на підприємствах агропромислового сектору.

Рівень зареєстрованого безробіття нижчий, ніж в цілому по області, однак, слід брати до уваги і те, що лише половина працездатного населення зайняті безпосередньо у громаді. Має місце трудова міграція значної кількості працездатного населення до міста Києва та до країн ЄС. Тому важливим завданням місцевої влади є стимулювання до збільшення робочих місць, розвитку МСП та розміщення нових виробництв на території громади.

Водночас за даними анкетування підприємців 30% відповіли, що відчувають нестачу спеціалістів певних специфічних професій, які є важливими для майбутнього розвитку. Зокрема існує тенденція до збільшення попиту на кваліфіковану робочу силу в агропромисловому секторі.

Покращення рівня зайнятості регулюється міською Програмою зайнятості населення. Міська рада спільно із центром зайнятості проводяться заходи із зменшення обсягів тіньової зайнятості, відбувається стажування незайнятого населення на підприємствах, проводяться ярмарки вакансій та освітні курси.

                   6.8. Зовнішнє позиціонування та маркетинг

Одна з важливих складових процесу залучення інвестицій - це створення сприятливого інвестиційного іміджу громади в засобах масової інформації. Образ динамічної, з добре розвинутим потенціалом економіки району, інформація про залучені інвестиції, розробка та реалізація інвестиційних проектів, участь у них провідних міжнародних фінансових організацій - все це принесе відповідні економічні результати позитивного характеру.

За ініціативи муніципалітету створюються інформаційні ролики та документальні фільми про місто та громаду. Через внутрішній сайт та соціальні мережі проводиться висвітлення подій та оновлення інформації про громаду. Постійно випускається нова сувенірна продукція. В 2018 році було розроблено та виготовлено туристичну карту міста. Покращується соціальна інфраструктура міста, відновлюється історична центральна частина міста, у 2016 році збудовано новий парк.

В Тетіївській ОТГ щорічно проходить одна з найбільших виставок сільськогосподарської техніки в Україні. Організатором заходу виступає Всеукраїнська аграрна рада та місцеве агропідприємство.

Місто Тетіїв має позитивний досвід співробітництва із іноземними громадами. Зокрема, Тетіїв є містом-побратимом місту Жори, Сілезького воєводства Республіки Польща. Встановлено партнерські стосунки з тетіївською діаспорою міста Клівленд Сполучених Штатів Америки. Укладено угоду про партнерство між державним самоврядуванням українців Угорщини і містом Тетієвом.

За сприяння муніципалітету представники місцевого бізнесу постійно беруть участь у виставках, міжнародних форумах, конференціях, семінарах і презентаціях в Україні та за кордоном інвестиційних пропозицій регіонів України.

В планах місцевої влади є створення бренда громади, створення позитивного іміджу громади за кордоном, розширення побратимських зв’язків, сприяння розвитку туризму, створення громадських проектів. Більш детально описано у Таблиці 8, Додаток 3, стор. 24.

                 7. SWOT-аналіз

SWOT-аналіз Тетіївської ОТГ був проведений на розширеному засіданні робочої групи, виходячи з матеріалів дослідження соціально-економічного стану громади та залучення до процесу формування сильних та слабких сторін громади місцевих експертів, експертів центру розвитку місцевого самоврядування та працівників органу місцевого самоврядування.

 

Сильні сторони

Слабкі сторони

 1. Наявність великої кількості землі, що придатна для обробітку та вирощування с/г культур (35573 га), переважно чорноземи.
 2. Розвинена транспортна мережа, наявна залізнична гілка Козятин – Жашків з станцією в м. Тетіїв, невелика відстань (~30км) до автомобільної дороги міжнародного значення (Е-95) Київ – Одеса.
 3. Наявність об‘єктів, доступних для інвестування та земель, які потенційно можуть бути інвестиційними ділянками.
 4. Привабливі природно-рекреаційні території громади.
 5. Значна частка працездатного населення (52% від загальної кількості).
 1. Відтік молоді, висококваліфікованої робочої сили у великі міста та за кордон. Недостатня кількість робочих місць (переважно в сільській місцевості з належною оплатою праці).
 2. Зменшення кількості підприємств виробничої галузі. Зниження обсягів виготовлення продукції підприємств виробничої галузі, які працюють.
 3. Зношена переважна більшості інженерних мереж.
 4. Зношена дорожня інфраструктура сільської місцевості.
 5. Відсутність привабливих туристичних пропозицій. Нерозвинута туристична інфраструктура (готелі, атракціони, виставки та ін.).

Можливості

Загрози

 1. Розширення меж громади за рахунок приєднання сіл, які не створили громаду.
 2. Розвиток підприємств з переробки с/г продукції (переробка зернових, плодово-ягідних та овочевих культур за підтримки вітчизняних та іноземних інвесторів).
 3. Розвиток альтернативної енергетики (енергія сонця - теплова та електроенергія, виробництво біопалива, біогазу).
 4. Вирощування екологічно чистої сільськогосподарської продукції (використання інноваційних підходів, новітніх технологій, добрив та техніки).
 5. Розвиток тваринництва, підсобних господарств.
 6. Створення технопарку.
 7. Розширення міжрегіональних зв’язків (співпраця з іншими об’єднаними громадами).
 8. Участь у державних та міжнародних проектах (із впровадження інноваційних підходів).
 1. Політична нестабільність.
 2. Відтік людських ресурсів (міграція до великих міст та за кордон через відсутність робочих місць з належною оплатою праці).
 3. Знецінення національної грошової одиниці.
 4. Зростання цін на енергоносії (газ, електроенергія, нафтопродукти).
 5. Діюче законодавство не сприяє підвищенню конкурентоспроможності на ринку інвестицій, розвитку МСП.

Базуючись на результатах аналітично-описової частини та SWOT-аналізу, громада обрала за основу динамічну (конкурентну) стратегію. Вона передбачає формування конкурентних переваг міста шляхом мінімізації впливу слабких його сторін. При цьому громада повинна максимально використати свої сильні сторони.

                8. Бачення та цілі

«Тетіївська об’єднана громада 2020» – активна інвестиційно-приваблива та водночас екологічно чиста громада на межі з Вінниччиною та Черкащиною, територія гармонійного поєднання промислового розвитку на основі високих технологій та екологічного сільського господарства. Тетіївська ОТГ має динамічне, бізнес-орієнтоване муніципальне управління, і його характеризують привабливі умови для бізнесу, що є основою для широкого кола підприємницьких та трудових можливостей. Громада щирих і привітних людей, затишна і комфортна для проживання, бізнесу і відпочинку.

Тетіївська громада володіє природними ресурсами, інфраструктурними об‘єктами та вільними земельними ділянками несільськогосподарського призначення, які можуть бути запропоновані для інвесторів; велика площа родючих земель с/г призначення; сприятливі умови для годівлі домашньої худоби. Наявність професійно-технічного навчального закладу є додатковою сильною стороною у питанні економічного розвитку. Ці та інші можливості були розглянуті членами Робочої групи та знайшли відображення у 2 основних цілях та 10 завданнях, через які планується досягати цілі.

ЦІЛЬ 1. РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА

Ціль «Розвиток підприємництва» є базовою плану МЕР Тетіївської ОТГ до 2020 року. Для досягнення цілі передбачається проведення щорічного інвестиційного форуму, на якому будуть представлені інвестори, які зацікавленні в створенні нових виробничих потужностей в громаді та в співпраці з місцевими підприємствами. В рамках досягнення планується створення до 2020 року технопарку агропромислового напряму кластерного типу. При відкритті ЦНАПу буде спрощена процедура отримання адміністративних послуг та дозвільних документів. Створена Координаційна рада з питань розвитку підприємництва сприятиме вирішенню питань розвитку бізнесу в громаді. Створення аграрного ліцею в с. Дібрівка дасть змогу вирішити проблему дефіциту кваліфікованих кадрів в агропромисловому секторі. Усе це повинно забезпечити підвищення участі підприємців в реалізації проектів економічного розвитку, покращення підприємницького клімату, покращення надання послуг суб'єктам підприємницької діяльності, збільшення кількості суб’єктів малого та середнього бізнесу в Тетіївській ОТГ.

ЦІЛЬ 2. ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ

Реалізація цілі «Залучення інвестицій» пов’язана із значним пониженням привабливості громади за останні кілька кризових десятиліть як місця для ведення бізнесу для підприємців та потенційних інвесторів, місця проживання та місця відпочинку для мешканців, гостей та потенційних туристів. Критичним для розвитку громади наслідком цього є прогресуючий відплив мешканців, особливо молоді. Тому найважливішим фактором розвитку громади виступає створення нових робочих місць, покращення життя мешканців шляхом відновлення місць громадського користування в населених пунктах громади та покращення доступу до публічних послуг.

Для досягнення цієї цілі планується створення сонячної електростанції на території громади задля зниження споживання невідновлювальних джерел енергії. Система містобудівного кадастру повинна стати основою для створення повнофункціональної геоінформаційної системи Тетіївської ОТГ – комплексної автоматизованої системи збирання, накопичення та обробки даних про поточний стан справ на території міста і сіл для автоматизації процесів реагування на аварійні ситуації на об’єктах інженерної інфраструктури, підвищення керованості процесів соціально-економічного розвитку ОТГ, сприяння широкому залученню інвестицій у будівництво та забезпечення прозорості рішень посадових осіб. В межах цілі передбачається відновити центральну частину міста як єдиного громадського простору, здійснити комплексну реконструкцію площі через архітектурно-будівельний конкурс та із широким залученням громадськості. Площа має постати у самобутньому європейському стилі із відновленими історичними рисами міста, привабливий для підприємців (для розвитку закладів торгівлі і послуг), для мешканців, гостей і туристів як головне місце масових подій.

 

                  9. План дій

Система цілей програми МЕР, викладених в попередньому розділі, містить детальний опис пріоритетів (основних цілей), визначених громадою для досягнення бачення майбутнього об’єднаної громади у визначених часових рамках – 2019-2020 роки та комплекс дій, досягнення яких забезпечать трансформаційні зрушення/зміни в рамках визначених пріоритетів. Напрямок цих змін в рамках заданої системи координат містить власну індикативну основу, яка дозволяє їх відповідним чином описати якісними та кількісними індикаторами. Їхній перелік подано в таблиці.

 

 

           Секретар ради                                                         С.М.Денисюк

 

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 м Тетіїв

Про затвердження «Плану дій сталого

енергетичного розвитку і клімату

Тетіївської ОТГ до 2030 року »

 

 З метою ефективного використання енергетичних ресурсів, енергозбереження, зменшення викидів парникових газів (CO2) до 2030 року на території ОТГ, шляхом підвищення енергоефективності та росту використання відновлювальних джерел енергії, а також залучення зовнішніх ресурсів на вирішення нагальних потреб  Тетіївської ОТГ, враховуючи рішення Тетіївської міської ради від  21.01.2016 р.  № 54 «Про приєднання до

Європейської ініціативи «Угода мерів», відповідно до Закону України від 01.07.1994 №74/94-ВР статті 6 «Про енергозбереження» та керуючись пунктом 22 частини першої статті 26, пунктом шостим статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

                                  ВИРІШИЛА:

 

          1. Затвердити План дій сталого енергетичного розвитку і клімату Тетіївської ОТГ  до 2030 року (далі – ПДСЕР), що додається.

2. Відділам та управлінням виконавчого комітету Тетіївської міської ради, комунальним підприємствам міської ради:  

1) забезпечити виконання Плану дій;

2) спрямовувати роботу на досягнення цілей, визначених Планом;

3) надавати, двічі на рік, до 25 липня та 25 січня до відділу міжнародного співробітництва  та проектно-інвестиційної діяльності  виконавчого комітету міської ради звіт про реалізацію заходів, передбачених Планом, та, у разі необхідності обґрунтовані пропозиції щодо внесення коригувань до нього.

3. Визначити джерелами фінансування ПДСЕР кошти державного та місцевих бюджетів, комунальних підприємств, міжнародних фінансових установ, грантів та інші кошти, залучені відповідно до чинного законодавства України.

4. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Тетіївської міської ради міської ради щорічно передбачати в міському бюджеті кошти на реалізацію ПДСЕР у межах наявних фінансових ресурсів.

5. Відділу міжнародного співробітництва  та проектно-інвестиційної діяльності  виконавчого комітету міської  ради  один раз на два роки готувати та подавати до Європейської Комісії звіт про впровадження ПДСЕР для його оцінювання, моніторингу та перевірки.

6. Координацію роботи з виконання даного рішення покласти на відділ міжнародного співробітництва  та проектно-інвестиційної діяльності  виконавчого комітету міської ради.  

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів та соціально- економічного розвитку .  

 

           Міський голова                                                   Р.В.Майструк

          21.12.2018 р.

          №  424 - 14-VII

 

             Начальник  юридичного відділу                                                     Н.М.Складена

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення сесії міської ради

7 скликання від 21.12.2018 р.

№  424  - 14- VII

 

 

План дій сталого енергетичного розвитку і клімату

Тетіївської ОТГ до 2030 року

 

 

 •  

Стор.

1. Резюме .............................................................................................................. 4

2. Перелік таблиць та схем................................................. .……………........... 5

3. Перелік скорочень............................................................................................ 5

4. Вступ до Плану................................................................................................. 6

5. Процес розробки Плану місцевого економічного розвитк .......................... 6

6. Місцевий економічний аналіз......................................................................... 7

6.1. Аналіз місцевої економічної структури............................................... 7

6.2. Міжсекторальне співробітництво і взаємодія на місцевому рівні...... 8

6.3. Прозора, вільна від корупції адміністрація, що сприяє розвитку бізнесу.......................................................................................................... 9

6.4. Доступ до фінансування....................................................................... 9

6.5.Земельні ресурси та інфраструктура.................................................... 10

6.6. Правова та інституціональна база....................................................... 11

6.7. Кваліфіковані трудові ресурси, інклюзивність................................... 11

6.8. Зовнішнє позиціонування та маркетинг.............................................. 12

7. SWOT- аналіз........................................................................................... 12

8. Бачення та цілі......................................................................................... 13

9. План дій................................................................................................... 14

10. Схема фінансування...................................................................................... 17

11. Показники та механізми моніторингу......................................................... 18

12. Додатки........................................................................................................... 19

 

 

                                                   1.Резюме

 

Утворення Тетіївської міської ОТГ відбулося 14 вересня 2017 року в рамках децентралізації влади. До її складу увійшли 20 населених пунктів: 1 місто, 19 сіл. Територія Тетіївської ОТГ складає 442,18 км2. Місто Тетіїв розташоване за 150 км від м. Києва, близько 2 годин у дорозі. Та за 180 км від міжнародного аеропорту "Бориспіль". На початок 2018 року в Тетіївській громаді проживає 21926 мешканців, нараховується 9961 домогосподарств. Частка населення трудового віку складає 57% (в тому числі серед чоловіків 47%, жінок 53%).

Рішенням сесії Тетіївської міської ради від 17 травня 2018 року було вирішено долучитися до Ініціативи ЄС "Мери за економічне зростання", підписати угоду про членство та здійснити ряд заходів для забезпечення сталого економічного розвитку. Одним із таких заходів є розробка у співпраці з приватним сектором та громадськими організаціями плану МЕР Тетіївської ОТГ.

План місцевого економічного розвитку Тетіївської об’єднаної територіальної громади на період до 2020 року розроблявся за участі представників всіх адміністративних одиниць, які увійшли до складу Тетіївської ОТГ, депутатів, представників приватного сектора, громадських активістів, фахівців та регіональних консультантів.

Як викладено у SWOT-аналізі сильними сторонами Тетіївської ОТГ є наявність великої кількості родючих земель, інвестиційних ділянок з вигідним логістичним розташуванням та наявним трудовим ресурсом (52% працездатного населення від загальної кількості). Новими можливостями для розвитку має стати розширення меж громади за рахунок приєднання сіл, які не створили громаду, розвиток підприємств з переробки с/г продукції, розвиток альтернативної енергетики, створення технопарку. Водночас зменшення обсягів виробництва, відтік населення працездатного віку, зношеність переважної більшості інженерних мереж та незадовільний стан доріг створюють загрози розвитку громади.

Базуючись на результатах аналітично-описової частини та SWOT-аналізу, громада обрала за основу динамічну (конкурентну) стратегію. Вона передбачає формування конкурентних переваг міста шляхом мінімізації впливу слабких його сторін. При цьому громада повинна максимально використати свої сильні сторони.

«Тетіївська об’єднана територіальна громада 2020» – активна інвестиційно-приваблива та водночас екологічно чиста громада, територія гармонійного поєднання промислового розвитку на основі високих технологій та екологічного сільського господарства. Тетіївська ОТГ матиме динамічне, бізнес-орієнтоване муніципальне управління, і його характеризуватимуть привабливі умови для бізнесу, що є основою для широкого кола підприємницьких та трудових можливостей. Рівень розвитку сільських територій наблизиться до рівня міста. В основному це стосується створення нових робочих місць з гідними умовами оплати праці та розвиток соціального забезпечення.

У план МЕР включено цілі, які стоять перед міською владою, є в її компетенції і піддаються досягненню через ресурсні механізми. Основні цілі до 2020 року:

1) Розвиток підприємництва;

2) Залучення інвестицій.

Основними заходами досягнення мети є: створення центру надання адміністративних послуг за європейськими зразками; створення технопарку; створення агенції регіонального розвитку; створення інвестиційного фонду; запровадження геоінформаційних технологій.

Джерелами фінансування заходів плану місцевого економічного розвитку Тетіївської ОТГ є: міський бюджет, державний фонд регіонального розвитку, кошти ЄС в рамках програми секторальної підтримки, кошти міжнародних фінансових фондів та компаній, Європейський банк реконструкцій та розвитку, кошти приватних інвесторів, грантові та донорські організації.

 

              2. Перелік таблиць та схем

Стор.

Таблиця 1

План дій……………………………………………………………………………………………………………………..………….. 15

Таблиця2: Схема фінансування…………………………………………………………………………………….       . 17

Таблиця3:

Показники та механізми моніторингу…………………………………………………………………….…………… 18

Таблиця4:

 Класифікація підприємств за розміром………………………………………………………………………  …... 22

Таблиця5:

Розподіл компаній приватного сектору за чисельністю та видами діяльності…………..…   22

Таблиця 6:

Оцінка співпраці на місцевому рівні………………………………………………………………………………… . 23

Таблиця 7:

Галузі з перспективою зростання та їхні проблеми…………………………………….……………….…… 24

Таблиця 8:

Як місцевість сприймається її мешканцями………………………………………………………………..……  24

 

 

                           3. Перелік скорочень

План МЕР – План місцевого економічного зростання

(М)МСП - (мікро), малі, середні підприємства

ОТГ – об’єднана територіальна громада

КОДА – Київська обласна державна адміністрація

АМУ – асоціація міст України

ДФРР – державний фонд реконструкції та розвитку

ЦНАП – центр надання адміністративних послуг

ЕСКО – енерго-сервісна компанія

ГІС – географічно інформаційні системи

МТД – матеріально-технічна допомога

ЄС – Європейський Союз

ЄБРР – Європейський банк реконструкції та розвитку

ЄІБ – Європейський інвестиційний банк

SWOT – аналіз сильних, слабких сторін, а також сприятливих можливостей і загроз

ПВЗВТ – повна всеосяжна зона вільної торгівлі

 

                                                             4. Вступ до плану

Рішенням сесії Тетіївської міської ради від 17 травня 2018 року №156 було вирішено долучитися до Ініціативи ЄС "Мери за економічне зростання", підписати угоду про членство та здійснити ряд заходів для забезпечення сталого економічного розвитку. Одним із таких заходів є розробка у співпраці з приватним сектором та громадськими організаціями плану МЕР Тетіївської ОТГ.

Утворення Тетіївської міської ОТГ відбулося 14 вересня 2017 року в рамках децентралізації влади. До її складу увійшли 20 населених пунктів: 1 місто, 19 сіл. Територія Тетіївської ОТГ складає 442,18 км2. Місто Тетіїв розташоване за 150 км від м. Києва, близько 2 годин у дорозі. Та за 180 км від міжнародного аеропорту "Бориспіль". На початок 2018 року в Тетіївській громаді проживає 21926 мешканців, нараховується 9961 домогосподарств. Частка населення трудового віку складає 57% (в тому числі серед чоловіків 47%, жінок 53%). Середній вік чоловіків складає 38,5 років, жінок – 41,7 років. Міграційний приріст міського населення у 2017 році становить 244 особи (1058 прибулих, 815 вибулих).

На етапі свого створення громада зустрілася з багатьма викликами. І відповіддю на ці виклики має стати план МЕР. У цьому контексті важливим є не тільки результат (планувальний документ), але й сам процес його створення за участі широкого кола зацікавлених сторін – представників різних населених пунктів, різних підприємств, установ та організацій, різних політичних поглядів.

План МЕР ставить перед собою важливу для громади ціль – забезпечити збалансований економічний розвиток міста і сіл Тетіївської ОТГ, створити комфортні і безпечні умови проживання їх мешканців, забезпечити сприятливі умови для розвитку бізнес-середовища та гармонійного розвитку людини.

План МЕР розроблений з метою участі Тетіївської ОТГ в Ініціативі ЄС «Мери за економічне зростання». Основна увага плану МЕР приділяється розвитку приватного сектора з метою стимулювання зростання, розвитку та підвищення зайнятості.

План МЕР є частиною стратегічного плану розвитку Тетіївської ОТГ на 2019-2023 роки та гармонізований з пріоритетами і цілями щорічних програм економічного та соціального розвитку Тетіївської ОТГ, Програми розвитку земельних відносин Тетіївської міської ОТГ на 2018-2020 роки, Генерального плану м. Тетієва, Загальноміської програми по підтримці розвитку малого підприємництва в м. Тетієві на 2017-2020 роки, Програми «Впровадження системи енергоменеджменту в Тетіївській ОТГ на 2018-2020 роки», Програми зайнятості населення Тетіївської ОТГ на 2018-2022 роки.

Розробка плану МЕР здійснювалася Робочою групою згідно розпорядження міського голови Р.В. Майструка. Завдяки новим підходам у плануванні план дій був ініційований «знизу-вгору» самими місцевими спільнотами. Було відібрано амбітні та найбільш реалістичні для виконання проекти. Це підвищує фінансову спроможність запропонованих проектів та впевненість у досягненні цілей.

Встановлення партнерства між місцевим органом влади, представниками приватного сектора та громадськими організаціями стало важливим досягненням на етапі планування. Такі ж підходи будуть застосовані під час впровадження плану МЕР та його моніторингу.

В план МЕР включено цілі, які відповідають пріоритетам місцевого органу влади, є здійсненними і піддаються досягненню через ресурсні механізми. Фінансування проектів які включені до плану дій буде забезпечено за рахунок коштів муніципального бюджету, державного бюджету, коштів представників приватного сектору та інвесторів.

5. Процес розробки плану місцевого економічного розвитку

Підготовка плану МЕР відбувалася у відповідності до методології, запропонованої Ініціативою ЄС «Мери за економічне зростання». Із широким залученням представників органу місцевого самоврядування, бізнес-середовища, меценатів, громадського сектору та лідерів громадської думки. Ініціатором створення партнерства в такому форматі виступив міський голова Тетіївської ОТГ видавши відповідне розпорядження від 30.05.2018 року (Додаток 1, стор. 19).

Розроблений таким чином план МЕР відображає інтереси усіх громадян, а тому сприймається громадою як «свій». Створений разом з громадою план МЕР незалежно від особистісних якостей керівників, або політичної ситуації спрямовується на покращення стандартів життя, зміцнення місцевої демократії, виховання суспільно-активних громадян – патріотів своєї громади.

На підготовчому етапі було проведено соціально-економічний аналіз. Який включав у себе:

 • дослідження основних тенденцій соціально-економічного розвитку сукупності суб’єктів Тетіївської ОТГ за попередній період, дослідження оточення (зовнішнього середовища) та оцінка можливостей розвитку громади;
 • проведення опитування 400 мешканців (з них 60% жінки) та 48 представників бізнесу (з них 70% СПД-фізичні особи).

В період планування було проведено 4 засідання Робочої групи, на яких відбувалося обговорення результатів стратегічного аналізу громади, формулювання та обговорення прогнозів та сценаріїв розвитку громади, формулювання стратегічного бачення, проведення SWOT-аналізу - ідентифікація факторів SWOT. На основі напрацювань засідання Робочої групи був розроблений проект SWOT-матриці, були визначені стратегічні, операційні цілі та завдання плану МЕР. Усі засідання Робочої групи проводилися у відкритому режимі, тому усі бажаючі мали можливість брати участь в розробці плану МЕР.

Для отримання більш повної інформації окрім засідань Робочої групи використовувався індивідуальний підхід у роботі із представниками приватного сектору. На етапі розробки механізму моніторингу залучалася експертна оцінка компаній, які потенційно можуть бути виконавцями проектів зазначених в плані дій.

Склад робочої групи (Додаток 2, ст. 20).

                6. Аналіз місцевий економічний аналіз

 

6.1. Аналіз місцевої економічної структури

Структуру місцевої економіки визначають підприємства сільського господарства, промислового виробництва та сфери послуг. На території Тетіївської міської ОТГ працює 1113 СПД-фізичних осіб та 256 СПД-юридичних осіб. На початок року кількість робочих місць складає 6180. Підготовку спеціалістів робітничих професій для місцевих підприємств забезпечує державний навчальний заклад «Тетіївське професійно-технічне училище».

Тетіївська ОТГ характеризується високорозвиненим сільським господарством, яке  представлене вирощуванням зернових і цукрових буряків, виробництвом молока та м’яса свинини. Площа сільськогосподарських угідь становить 35573 га із них ріллі 29703 га. В громаді станом на 01.01.2018 року функціонує 66 фермерських господарств, в користуванні яких знаходиться 22698 га сільськогосподарських угідь. Основні напрямки спеціалізації в структурі сільського господарства: рослинництво 90%, тваринництво – 10%.

Сільськогосподарські підприємства є найбільш ефективні та найшвидше зростали за останні два роки. Ці підприємства в більшій мірі орієнтовані на місцевих постачальників і місцеві ресурси при побудові ланцюжка створення вартості.

В Тетіївській ОТГ діє 7 промислових підприємств. Основні види промислової продукції: кондитерські вироби, м’які іграшки, комбікорми, спецодяг, спирт етиловий ректифікований.

Підприємства сільського господарства та легкої промисловості беруть участь у найбільшій кількості місцевих ланцюжків створення вартості.

Продукція ТОВ «Дібрівка-Агросервіс» (сільське господарство), продукція малина, яблука та ТОВ «Гулівер інтернешнл» (легка промисловість), продукція іграшки є "візитною карткою" унікальних продуктів та послуг, властивих цій території.

В І півріччі 2018 року загальний обсяг надходжень до міського бюджету без трансфертів становить 78,7 млн грн. Питома вага бюджету розвитку в загальному обсязі видатків становить 8%.

Основними джерелами формування до загального фонду міського бюджету є: податок на доходи фізичних осіб (43,3 млн грн); плата за землю (8,9 млн грн); єдиний податок (17,8 млн грн); акцизний податок (6,5 млн грн).

Мале та середнє підприємництво є невід’ємною складовою економіки Тетіївської ОТГ. Ця форма бізнесу надає економіці гнучкості, мобілізує фінансові та виробничі ресурси, створює сприятливе середовище для конкуренції. Станом на 01.01.2018 р. в Тетіївській ОТГ налічується 1364 суб’єкти малого і середнього підприємництва, з яких 251 юридичних осіб та 1113 фізичних осіб-підприємців, які наповнюють споживчий ринок товарами та послугами. В І півріччі  2018 року суб’єктами МСП до міського бюджету сплачено 9,1 млн грн єдиного податку та 1,9 млн грн акцизного податку. Більш детально описано у Таблиці 4, Додаток 3, стор. 22.

Протягом І півріччя 2018 року в Тетіївській ОТГ було відкрито 6 нових закладів торгівлі і побуту, загальна кількість стаціонарних об’єктів торгівлі залишається практично незмінною і нараховує 265 одиниць.

Обсяг капітальних інвестицій в місцеву економіку за І півріччя 2018 року складає 13,3 млн грн. Обсяг експорту продукції за звітний період складає 144 млн грн.

З метою поширення інформації про інвестиційний потенціал району, сформовано базу даних інвестиційних пропозицій вільних земельних ділянок та незадіяних виробничих приміщень, яка розміщена на сайті міської ради.

              6.2. Міжсекторальне співробітництво та взаємодія на місцевому рівні

Пріоритетним напрямком у співробітництві на місцевому рівні є запровадження державно-приватного партнерства, як системи відносин між містом, бізнесом та громадськими організаціями, у результаті якого об'єднуються спільні ресурси. Основні принципами які застосовує місцева влада при встановленні партнерства є: відкритість, довготривалість, досяжність поставлених цілей, рівність участі кожної із сторін та спільна відповідальність за результат діяльності.

У Тетіївській ОТГ налагоджена система взаємодії і співпраці місцевої влади і громадських організацій. Загалом налічується 56 громадських організацій, які представляють інтереси різних сфер життя, а саме: економічну, соціально-культурну, спортивну, туристичну, екологічну. Міська рада активно співпрацює з усіма організаціями, приймає участь у заходах, ініціаторами яких вони виступають. Організаціям, діяльність яких направлена на підтримку найбільш вразливих верств населення, надається фінансова допомога з міського бюджету.

З 2016 року міська рада запровадила «Громадський бюджет», в якому приймають участь жителі міста та населених пунктів громади. Загальний бюджет проекту 800 тисяч гривень на розвиток міста і 1300 тисяч гривень на розвиток сільської місцевості. За результатами голосування попередніх років було відібрано і впроваджено 17 проектів.

Протягом 2017 року в місті Тетієві проводились активні заходи, спрямовані на покращення інвестиційного клімату міста. Проводився Перший Інвестиційний Форум за підтримки Українсько-Арабської Ділової Ради, який об`єднав регіональних представників бізнесу, представників влади та інвесторів. Результатами зустрічі стали домовленості про впровадження інвестиційних проектів в напрямку створення логістичних центрів для продукції агропідприємств.

За сприяння місцевої влади організовуються закордонні ділові зустрічі для представників приватного сектору з іноземними партнерами щодо залучення інвестицій, створення спільних підприємств та знаходження ринків збуту. Результатами зустрічей є налагодження ділових зв’язків, збільшення обсягу експорту продукції, створення спільних підприємств.

У 2014 році розпочала діяти Громадська рада, яка є постійно діючим, колегіальним, виборним, консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян у громадсько-політичному, соціально-економічному житті міста; налагодження ефективної взаємодії міської влади з громадськістю; здійснення громадського контролю за діяльністю міської влади. Громадська рада активно приймає участь у засіданнях депутатських комісій та сесій міської ради.

В короткострокових планах місцева влада планує ініціювати створення координаційної ради з питань розвитку підприємництва, створення програми підтримки малого і середнього підприємництва, створення агенції регіонального розвитку, розширювати партнерство з приватним сектором населених пунктів, які об’єдналися в Тетіївську ОТГ.

Більш детально описано у Таблиці 6, Додаток 3, стор. 23.

               6.3. Прозора, вільна від корупції адміністрація, що сприяє розвиту бізнесу

Основними принципами місцевого управління є прозорість, некорумпованість, реакції на потреби, орієнтація на замовника послуг (мешканця, туриста, інвестора). Такий підхід зафіксований у внутрішніх документах міської ради (Регламент міської ради, Регламент виконавчого комітету міської ради, рішення сесії  Щодо антикорупційної стратегії) та застосовується на практиці.

Одним з перших завдань місцевої адміністрації є забезпечення доступності та якості публічних послуг. А це означає, що ці послуги мають надаватися без черг, паперової тяганини й бюрократизму. В іншому випадку створюються умови для виникнення корупційних проявів. Місцевою владою проводиться робота для протидії корупції, зокрема:

 1. Місцевою владою використовується нова система публічних закупівель через систему Prozorro, що створює довіру і активність участі в них зі сторони бізнесу.
 2. Через веб-сайт міста працює система електронних петицій до влади та звернень громадян. Даний сервіс допомагає вирішувати нагальні та складні питання, які турбують жителів громади.
 3. Міський бюджет міста є публічним та відкритим для всіх громадян. Через ресурс openbudget.in.ua кожен може слідкувати за наповненням та витратами бюджету громади.
 4. В рамках реформи місцевого самоврядування одним із головних завдань для муніципалітету є створення ЦНАП. Наша громада розпочала цей процес в партнерстві з U-LEAD з Європою. Відкриття та надання за європейськими стандартами мешканцям адміністративних послуг через ЦНАП дозволить максимально розширити їх спектр та суттєво покращити якість. Це сприятиме задоволенню потреб громадян, раціональному прийняттю рішень, мінімізації умов для корупції та зловживань.
 5. Ще одним кроком на шляху відкритості адміністрації має стати впровадження сучасних геоінформаційних систем для вільного доступу до інформації земельного фонду та геокадастру. Ці технології мають забезпечити повноту надання інформації для зацікавлених сторін, що сприятиме підвищенню інвестиційного потенціалу громади. Програмне забезпечення розробляється та буде впроваджено компанією грантодавцем Global GIS починаючи з 2019 року.

Звісно, що перспективні галузі місцевої економіки мають труднощі та перепони на шляху розвитку. Так в агросекторі місцева влада має вирішити проблему налагодження ділових зв’язків та створення умов для розвитку переробної галузі; надати імпульс до розвитку туризму в регіоні; сприяти розвитку малого та середнього підприємництва. Ці завдання мають бути вирішеними шляхом проведення інвестиційних форумів, проведення ділових зустрічей із іноземними партнерами, сприяння участі місцевих виробників на міжнародних спеціалізованих виставках. Розвиток переробної галузі та створення додаткової вартості в агросекторі можливий при побудові індустріальних парків місцевою владою. Поштовхом до розвиток туризму має стати створення туристичного кластеру, маркетингового супроводження за сприяння місцевої влади, створення агенції регіонального розвитку.

Більш детально описано у Таблиці 7, Додаток 3, стор.24.

                  6.4. Доступ до фінансування

Кредитних джерел для суб’єктів підприємництва на сьогодні практично немає. Головна причина цього — незадовільний стан економіки: спад виробництва, інфляція, нестабільність у регулюванні фінансової і банківської діяльності.

Важливим інструментом підтримки підприємництва є державні програми. Зокрема Державна програма підтримки сільського господарства надає підтримку малим та середнім товаровиробникам. Основними напрямками програми є: розвиток тваринництва, розвиток фермерських господарств, здешевлення сільськогосподарської техніки, розвиток садівництва.

Підтримка розвитку малого бізнесу з боку держави здійснюється двома шляхами: 1) фінансова допомога у формуванні первісного капіталу для створення малих підприємств; 2) забезпечення сприятливих умов для розвитку діючих малих підприємств. Доступним джерелом фінансування малого підприємства є надання урядом гарантій повернення позик у разі неплатоспроможності малих підприємств.

 Одним із напрямків міжнародної співпраці є Ініціатива Європейського Інвестиційного Банку. Ініціатива включає в себе ряд підпрограм:

 1. Фінансування в рамках Інструменту ПВЗВТ (DCFTA Facility): фінансування агро-харчових ланцюгів, мікро-фінансування, технічна допомога;
 2. Інструмент підтримки інновацій InnovFin: участь в капіталі (InnovFinEquity), Гарантії для МСП (InnovFinSMEGuarantee);
 3. Інструменти підтримки в рамках програми COSME. Програма складається із 25 підпрограм (зокрема: Європейська мережа підприємств EEN, Еразмуз для молодих підприємців, Інтернаціоналізація кластерів МСП, Розвиток туризму, Полегшення доступу до державних закупівель та багато інших);
 4. Фінансування МСП. За цією програмою три європейські фінансові установи - ЄБРР, ЄІБ та KfW - надають позики або гарантії місцевим банкам-партнерам (ПроКредит Банк, Кредобанк, Украгазбанк) для надання кредитів місцевим ММСП. Залежно від банку та програми кредити доступні для малих та середніх підприємств, що працюють у різних секторах, від сільського господарства до виробництва, також наявні різні критерії участі МСП, строки кредитування та максимальна сума кредиту.

Вагомим інструментом економічного розвитку громади є участь у ДФРР, основною метою якого є розвиток регіонів, створення інфраструктури індустріальних та інноваційних парків. Крім того, абсолютно можливим є спільна реалізація завдань регіональних програм разом із департаментом Регіонального розвитку Київської ОДА.

За сприяння місцевої влади проводяться інвестиційні форуми та ділові зустрічі представників місцевого бізнесу з національними та іноземними партнерами та інвесторами. Це дає змогу встановлювати нові та укріплювати старі ділові зв’язки, залучати інвестиції та створювати спільні підприємства.

              6.5. Земельні ресурси та інфраструктури

Використання земельних ресурсів Тетіївської ОТГ регулюється Програмою земельних відносин на 2018-2020 роки. Головною метою програми є підвищення ефективності раціонального використання та охорони земель, забезпечення існуючого попиту приватного сектору на оренду земельних ділянок з метою створення нових робочих місць та наповнення місцевого бюджету.

На даний час загальна площа Тетіївської ОТГ складає 44217,5 га, в т.ч.: земель державної власності 11276,19 га, земель комунальної власності 4030,80 га, земель приватної власності 28910,51 га. Загальною тенденцією є збільшення земель приватної власності та зменшення державної за рахунок оформлення громадянами права на землю для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського, особистого селянського господарства та садівництва, будівництва й обслуговування житлових будинків.

В земельному фонді громади наявна велика кількості землі, що придатна для обробітку та вирощування с/г культур (35573 га), переважно чорноземи. Для ведення підприємницької діяльності задіяно 10,62 га міського земельного фонду, земель промислового призначення - 26 га землі.

Результати опитування показали, що існує попит на земельні ділянки для розміщення виробничих потужностей. Для вирішення цього питання у 2018 році було прийнято новий генеральний план міста, в якому спроектовано 6 перспективних виробничих ділянок загальною площею 87 га. Ці ділянки забезпечені дорожньою інфраструктурою та поряд з ними проходять інженерні мережі. Відомості про інвестиційні об’єкти розміщені на сайті міської ради. Продаж або передача в користування земельними ділянками визначається шляхом проведення громадських слухань та рішенням міської ради.

Для більш ефективного та раціонального управління земельними ресурсами необхідно провести інвентаризацію земель та розробити Генеральні плани населених пунктів ОТГ (окрім міста). Що є складовою процесу створення та розвитку геоінформаційної системи та залучення інвестицій.

Загальна протяжність доріг становить 252,6 км твердого покриття, що забезпечує сполучення між населеними пунктами громади. Дорожня інфраструктура перебуває у доброму стані. Місцевою владою закуповується техніка по ремонту та прибиранню доріг. Всі населені пункти електрифіковані та газифіковані для задоволення потреб домогосподарств та бізнесу. Працює міська система водопостачання, що забезпечується з артезіанських джерел.

                6.6. Правова та інституційна база

Низька купівельна спроможність населення, адміністративні бар’єри, високі ставки податків, інфляція і часті зміни економічного законодавства – найістотніші перешкоди для розвитку малого й середнього бізнесу.

Однією із найвагоміших перешкод ведення бізнесу є складність системи оподаткування. Цей фактор є визначальним у формуванні тіньової економіки.

Негативний вплив на розвиток підприємництва чинить адміністративний тягар, що включає в себе складність подання звітності, виконання інших обов’язкових процедур, а також частота їх змін, термін прийняття рішень, недостатня кваліфікація працівників відповідних державних органів.

Малі підприємства в більшій мірі відчувають на собі тиск з боку державного регулювання, частіше стикаються з корупцією, мають вищий рівень неофіційних платежів.

Водночас органу місцевого самоврядування підприємці довіряють відчутно більше, ніж центральним органам влади. Це свідчить про високі очікування від реформи децентралізації.

Можливими шляхами вирішення цих проблем може бути:

 1. Зменшення адміністративних перешкод;
 2. Переведення адміністративних послуг в електронну форму;
 3. Спрощення доступу для малих підприємств до державних закупівель;
 4. Створення інформаційного ресурсу про правила і умови ведення бізнесу;
 5. Оптимізація податкового навантаження і надання пільгових умов для аграрного сектора;

Економічні відносини регулюються в громаді регуляторними актами прийнятими на сесії Тетіївської міської ради. Об’єктом регуляторних актів є місцеві податки та збори, землекористування, різні погодження, встановлення орендних ставок, ведення торгівлі, розвиток інфраструктури міста тощо. Регуляторні акти проходять через громадські обговорення та публікуються в місцевій газеті.

Муніципальна влада активно приймає участь у вирішенні питань з покращення ведення бізнесу, зокрема планується запровадження сучасного підходу в наданні адміністративних послуг через створення функціонального ЦНАПу; розвиток електронного адміністрування; налагодження діалогу з бізнесовим середовищем для оптимізації системи податкових ставок та інших питань; створення координаційної ради з питань підприємництва; створення місцевої агенції регіонального розвитку.

                 6.7. Кваліфіковані трудові ресурси, інклюзивність

На початок 2018 року в Тетіївській громаді проживає 21926 мешканців. Кількість населення працездатного віку становить 12550 осіб. Кількість працюючих – 6180 осіб. Кількість зареєстрованих безробітних на початок 2018 року – 746 осіб (6% від населення працездатного віку).

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника по Тетіївській ОТГ відповідно до статистичних даних у січні-березні 2018 р. становила 5454 грн, що на 20,2% більше за відповідний період 2017 р. та у 3 рази вище розміру прожиткового мінімуму на одну працездатну особу (1700 грн). Найвищий рівень заробітної плати  фіксується на підприємствах сільського господарства та промисловості, однак, в ряді галузей вона є мінімальною.

На ринку праці домінують професії, пов’язані з виробництвом сільськогосподарської продукції, торгівлею, освітою та сферою послуг. Галузева зайнятість, в цілому, відповідає наявній структурі економіки громади. Найбільше робочих місць створюють підприємства сільського господарства, дефіцит робочої сили спостерігається в соціальній сфері – медицині.

Ринок праці характеризується коливаннями, що пов`язано із сезонністю робіт в основній галузі економіки – сільському господарстві.

Протягом 6 місяців 2018 року послугами Тетіївського районного центру зайнятості скористалось 1338 осіб. Із них 992 особи, які проживають у сільській місцевості. За цей період працевлаштовані 659 осіб з числа незайнятого населення.

Протягом 6 місяців 2018 року професійне навчання та стажування на підприємствах за направленням служби зайнятості проходили 311 осіб, з них 301 особа була працевлаштована. Переважна більшість безробітних влаштувалися на підприємствах агропромислового сектору.

Рівень зареєстрованого безробіття нижчий, ніж в цілому по області, однак, слід брати до уваги і те, що лише половина працездатного населення зайняті безпосередньо у громаді. Має місце трудова міграція значної кількості працездатного населення до міста Києва та до країн ЄС. Тому важливим завданням місцевої влади є стимулювання до збільшення робочих місць, розвитку МСП та розміщення нових виробництв на території громади.

Водночас за даними анкетування підприємців 30% відповіли, що відчувають нестачу спеціалістів певних специфічних професій, які є важливими для майбутнього розвитку. Зокрема існує тенденція до збільшення попиту на кваліфіковану робочу силу в агропромисловому секторі.

Покращення рівня зайнятості регулюється міською Програмою зайнятості населення. Міська рада спільно із центром зайнятості проводяться заходи із зменшення обсягів тіньової зайнятості, відбувається стажування незайнятого населення на підприємствах, проводяться ярмарки вакансій та освітні курси.

                   6.8. Зовнішнє позиціонування та маркетинг

Одна з важливих складових процесу залучення інвестицій - це створення сприятливого інвестиційного іміджу громади в засобах масової інформації. Образ динамічної, з добре розвинутим потенціалом економіки району, інформація про залучені інвестиції, розробка та реалізація інвестиційних проектів, участь у них провідних міжнародних фінансових організацій - все це принесе відповідні економічні результати позитивного характеру.

За ініціативи муніципалітету створюються інформаційні ролики та документальні фільми про місто та громаду. Через внутрішній сайт та соціальні мережі проводиться висвітлення подій та оновлення інформації про громаду. Постійно випускається нова сувенірна продукція. В 2018 році було розроблено та виготовлено туристичну карту міста. Покращується соціальна інфраструктура міста, відновлюється історична центральна частина міста, у 2016 році збудовано новий парк.

В Тетіївській ОТГ щорічно проходить одна з найбільших виставок сільськогосподарської техніки в Україні. Організатором заходу виступає Всеукраїнська аграрна рада та місцеве агропідприємство.

Місто Тетіїв має позитивний досвід співробітництва із іноземними громадами. Зокрема, Тетіїв є містом-побратимом місту Жори, Сілезького воєводства Республіки Польща. Встановлено партнерські стосунки з тетіївською діаспорою міста Клівленд Сполучених Штатів Америки. Укладено угоду про партнерство між державним самоврядуванням українців Угорщини і містом Тетієвом.

За сприяння муніципалітету представники місцевого бізнесу постійно беруть участь у виставках, міжнародних форумах, конференціях, семінарах і презентаціях в Україні та за кордоном інвестиційних пропозицій регіонів України.

В планах місцевої влади є створення бренда громади, створення позитивного іміджу громади за кордоном, розширення побратимських зв’язків, сприяння розвитку туризму, створення громадських проектів. Більш детально описано у Таблиці 8, Додаток 3, стор. 24.

                 7. SWOT-аналіз

SWOT-аналіз Тетіївської ОТГ був проведений на розширеному засіданні робочої групи, виходячи з матеріалів дослідження соціально-економічного стану громади та залучення до процесу формування сильних та слабких сторін громади місцевих експертів, експертів центру розвитку місцевого самоврядування та працівників органу місцевого самоврядування.

 

 

Сильні сторони

Слабкі сторони

 1. Наявність великої кількості землі, що придатна для обробітку та вирощування с/г культур (35573 га), переважно чорноземи.
 2. Розвинена транспортна мережа, наявна залізнична гілка Козятин – Жашків з станцією в м. Тетіїв, невелика відстань (~30км) до автомобільної дороги міжнародного значення (Е-95) Київ – Одеса.
 3. Наявність об‘єктів, доступних для інвестування та земель, які потенційно можуть бути інвестиційними ділянками.
 4. Привабливі природно-рекреаційні території громади.
 5. Значна частка працездатного населення (52% від загальної кількості).
 1. Відтік молоді, висококваліфікованої робочої сили у великі міста та за кордон. Недостатня кількість робочих місць (переважно в сільській місцевості з належною оплатою праці).
 2. Зменшення кількості підприємств виробничої галузі. Зниження обсягів виготовлення продукції підприємств виробничої галузі, які працюють.
 3. Зношена переважна більшості інженерних мереж.
 4. Зношена дорожня інфраструктура сільської місцевості.
 5. Відсутність привабливих туристичних пропозицій. Нерозвинута туристична інфраструктура (готелі, атракціони, виставки та ін.).

Можливості

Загрози

 1. Розширення меж громади за рахунок приєднання сіл, які не створили громаду.
 2. Розвиток підприємств з переробки с/г продукції (переробка зернових, плодово-ягідних та овочевих культур за підтримки вітчизняних та іноземних інвесторів).
 3. Розвиток альтернативної енергетики (енергія сонця - теплова та електроенергія, виробництво біопалива, біогазу).
 4. Вирощування екологічно чистої сільськогосподарської продукції (використання інноваційних підходів, новітніх технологій, добрив та техніки).
 5. Розвиток тваринництва, підсобних господарств.
 6. Створення технопарку.
 7. Розширення міжрегіональних зв’язків (співпраця з іншими об’єднаними громадами).
 8. Участь у державних та міжнародних проектах (із впровадження інноваційних підходів).
 1. Політична нестабільність.
 2. Відтік людських ресурсів (міграція до великих міст та за кордон через відсутність робочих місць з належною оплатою праці).
 3. Знецінення національної грошової одиниці.
 4. Зростання цін на енергоносії (газ, електроенергія, нафтопродукти).
 5. Діюче законодавство не сприяє підвищенню конкурентоспроможності на ринку інвестицій, розвитку МСП.

Базуючись на результатах аналітично-описової частини та SWOT-аналізу, громада обрала за основу динамічну (конкурентну) стратегію. Вона передбачає формування конкурентних переваг міста шляхом мінімізації впливу слабких його сторін. При цьому громада повинна максимально використати свої сильні сторони.

                8. Бачення та цілі

«Тетіївська об’єднана громада 2020» – активна інвестиційно-приваблива та водночас екологічно чиста громада на межі з Вінниччиною та Черкащиною, територія гармонійного поєднання промислового розвитку на основі високих технологій та екологічного сільського господарства. Тетіївська ОТГ має динамічне, бізнес-орієнтоване муніципальне управління, і його характеризують привабливі умови для бізнесу, що є основою для широкого кола підприємницьких та трудових можливостей. Громада щирих і привітних людей, затишна і комфортна для проживання, бізнесу і відпочинку.

Тетіївська громада володіє природними ресурсами, інфраструктурними об‘єктами та вільними земельними ділянками несільськогосподарського призначення, які можуть бути запропоновані для інвесторів; велика площа родючих земель с/г призначення; сприятливі умови для годівлі домашньої худоби. Наявність професійно-технічного навчального закладу є додатковою сильною стороною у питанні економічного розвитку. Ці та інші можливості були розглянуті членами Робочої групи та знайшли відображення у 2 основних цілях та 10 завданнях, через які планується досягати цілі.

ЦІЛЬ 1. РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА

Ціль «Розвиток підприємництва» є базовою плану МЕР Тетіївської ОТГ до 2020 року. Для досягнення цілі передбачається проведення щорічного інвестиційного форуму, на якому будуть представлені інвестори, які зацікавленні в створенні нових виробничих потужностей в громаді та в співпраці з місцевими підприємствами. В рамках досягнення планується створення до 2020 року технопарку агропромислового напряму кластерного типу. При відкритті ЦНАПу буде спрощена процедура отримання адміністративних послуг та дозвільних документів. Створена Координаційна рада з питань розвитку підприємництва сприятиме вирішенню питань розвитку бізнесу в громаді. Створення аграрного ліцею в с. Дібрівка дасть змогу вирішити проблему дефіциту кваліфікованих кадрів в агропромисловому секторі. Усе це повинно забезпечити підвищення участі підприємців в реалізації проектів економічного розвитку, покращення підприємницького клімату, покращення надання послуг суб'єктам підприємницької діяльності, збільшення кількості суб’єктів малого та середнього бізнесу в Тетіївській ОТГ.

ЦІЛЬ 2. ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ

Реалізація цілі «Залучення інвестицій» пов’язана із значним пониженням привабливості громади за останні кілька кризових десятиліть як місця для ведення бізнесу для підприємців та потенційних інвесторів, місця проживання та місця відпочинку для мешканців, гостей та потенційних туристів. Критичним для розвитку громади наслідком цього є прогресуючий відплив мешканців, особливо молоді. Тому найважливішим фактором розвитку громади виступає створення нових робочих місць, покращення життя мешканців шляхом відновлення місць громадського користування в населених пунктах громади та покращення доступу до публічних послуг.

Для досягнення цієї цілі планується створення сонячної електростанції на території громади задля зниження споживання невідновлювальних джерел енергії. Система містобудівного кадастру повинна стати основою для створення повнофункціональної геоінформаційної системи Тетіївської ОТГ – комплексної автоматизованої системи збирання, накопичення та обробки даних про поточний стан справ на території міста і сіл для автоматизації процесів реагування на аварійні ситуації на об’єктах інженерної інфраструктури, підвищення керованості процесів соціально-економічного розвитку ОТГ, сприяння широкому залученню інвестицій у будівництво та забезпечення прозорості рішень посадових осіб. В межах цілі передбачається відновити центральну частину міста як єдиного громадського простору, здійснити комплексну реконструкцію площі через архітектурно-будівельний конкурс та із широким залученням громадськості. Площа має постати у самобутньому європейському стилі із відновленими історичними рисами міста, привабливий для підприємців (для розвитку закладів торгівлі і послуг), для мешканців, гостей і туристів як головне місце масових подій.

 

                  9. План дій

Система цілей програми МЕР, викладених в попередньому розділі, містить детальний опис пріоритетів (основних цілей), визначених громадою для досягнення бачення майбутнього об’єднаної громади у визначених часових рамках – 2019-2020 роки та комплекс дій, досягнення яких забезпечать трансформаційні зрушення/зміни в рамках визначених пріоритетів. Напрямок цих змін в рамках заданої системи координат містить власну індикативну основу, яка дозволяє їх відповідним чином описати якісними та кількісними індикаторами. Їхній перелік подано в таблиці.

 

Таблиця 1: План дій

 

Тематичний блок

Основні цілі

Дії за проектом (-ми)

Тривалість (початок - завершення)

Залучені партнери

Заплановані витрати, грн

Заплановані витрати, євро

Результати

Показники (індикатори) для моніторингу

Міжсекторальна співпраця та взаємодія на місцевому рівні; Прозора, вільна від корупції адміністрація, що сприяє розвитку бізнесу; Кваліфіковані трудові ресурси та інклюзивність; Правова та інституціональна база.

1. Розвиток підприємництва

1.1.

Створення технопарку

01.07.2019 -30.12.2020

Бізнес, ОТГ, Грантові організації

50 000 000

1 585 800

Підвищення участі підприємців в реалізації проектів економічного розвитку, покращання підприємницького клімату

• Офіційно затверджена  земельна ділянка під технопарк;

• Проведені інженерні комунікації до визначеної земельної ділянки (мережі електропостачання, водопостачання, каналізації);

 • Кількість інвесторів, які офіційно підтвердили свою зацікавленість в розміщенні виробничих потужностей

1.2.

Проведення щорічного інвестиційного форуму

01.01.2019 -01.01.2020

ОТГ, КОДА, АМУ, Інвестиційні фонди

100 000

3 175

Кількість проведених інвестиційних форумів за 2 роки

• Кількість учасників

1.3.

Створення ЦНАП

01.01.2019 -01.07.2019

Мінрегіон України, U-lead з Європою

5 000 000

158 580

Діючий ЦНАП

• Кількість користувачів послугами;

• Рівень задоволеності мешканців наданням адміністративних послуг

1.4.

Створення Агенції регіонального розвитку

01.01.2019-30.12.2020

ОТГ, Грантові організації

1 000 000

31 715

Діюча АРР; Створення координаційної ради з питань розвитку підприємництва

• Кількість промоційних заходів  за рік; • Кількість наданих послуг протягом року

1.5.

Створення аграрного ліцею

01.01.2019 - 01.07.2020

Вищі навчальні заклади, Департамент освіти КОДА, місцеві аграрії

5 000 000

158 580

Діючий ліцей

• Кількість учнів ліцею

Земельні ресурси та інфраструктура;

Зовнішнє позиціювання та маркетинг.

2. Залучення інвестицій

2.1.

Створення геоінформаційної системи

01.01.2019- 01.01.2020

ОТГ, Грантові організації

250 000

7 930

Діюча ГІС система

• Кількість затверджених містобудівних програм, схем та проектів, інвестиційних програм та проектів на підставі відповідних рішень органів місцевого самоврядування про їх затвердження (погодження)

2.2.

Проект "Старе місто"

01.07.2019 - 31.12.2020

ОТГ, Грантові організації, Бізнес

35 000 000

1 110 000

Створення нового міського простору для розвитку бізнесу через залучення туристів

• Кількість туристів

2.3.

Проведення містичного фестивалю

01.01.2020 - 01.07.2020

Бізнес, ОТГ

1 000 000

31 720

Кількість проведених фестивалів

• Щорічне проведення фестивалю;

• Кількість  учасників, на рік

2.4.

Створення меморіалу пам'яті на єврейському кладовищі

01.01.2019-01.06.2019

Бізнес

800 000

25 375

Встановлений меморіал

• Кількість туристів

2.5.

Стимулювання створення сонячної електростанції на території громади

01.01.2019-01.06.2020

Бізнес

1 261 200 000

40 000 000

Встановлення сонячної електростанції

• Кількість встановлених сонячних батарей; • Кількість виробленої електроенергії

 

 

                  10. Схема фінансування

Основними джерелами фінансування передбачених стратегією заходів є бюджет громади та зовнішні джерела (в тому числі, субвенції, гранти, позики, кредити). Джерелами отримання коштів на фінансування запланованих заходів можуть бути фонди державних програм, які реалізуються міністерствами, регіональними та національними установами і спрямовані на реалізацію проектів регіонального і місцевого розвитку (наприклад, Державний фонд регіонального розвитку, Державна підтримка сільського господарства і т.п.), а також програми, що фінансуються міжнародними фондами та програмами.

Таблиця 2: Схема фінансування

Дії за проектом

 (-ми)

 

Заплановані витрати,

грн./євро

Джерела фінансування

Нестача фінансування

Примітки

Місцевий бюджет

%

Бюджети вищого рівня %

Приватний сектор

%

Донори

 

%

 1. Створення технопарку

50 000 000/

1585 800

10

10

70

10

-

-

 1. Проведення щорічного інвестиційного форуму

100 000 /

3 175

80

-

20

-

-

-

 1. Створення ЦНАП

5 000 000 /

158 580

-

50

-

50

-

-

 1. Створення Агенції регіонального розвитку

1 000 000 /

31 715

100

-

-

-

-

-

 1. Створення аграрного ліцею

5 000 000 /

158 580

80

-

20

-

-

-

2.1. Створення геоінформаційної системи

250 000 /

7 930

-

-

-

100

-

-

2.2. Проект "Старе місто"

35 000 000 /

1 110 000

10

-

-

90

-

-

2.3. Проведення щорічного містичного фестивалю

1 000 000 /

31 720

10

-

30

60

-

-

2.4. Створення меморіалу пам'яті на єврейському кладовищі

800 000 /

25 375

-

-

-

100

-

-

2.5. Стимулювання створення сонячної електростанції на території громади

1 200 000 000 / 40 000 000

-

-

100

-

-

-

Загалом

1 359 350 000 / 43 112 875

 

 

 

 

 

 

                   

 

               11. Показники і механізми моніторингу

Основою успішного виконання завдань, спрямованих на досягнення цілей Плану МЕР є відслідковування поступу у їх виконанні, а також здатність реагувати на відмінності між плановими та фактичними показниками. Для цього передбачена процедура моніторингу, оцінювання та актуалізації змісту Плану МЕР.

Таблиця 3: Показники та механізми моніторингу

Дії / Ідеї проекту (-ів)

Тривалість

Очікувані результати

з 1го по 6й місяць

з 7го по 12й місяць

з 13го по 18й місяць

з 19го по 24й місяць

1.1. Створення технопарку

01.07.2019 -30.12.2020

 

Погодження на сесії міської ради; Виготовлення проектно-кошторисної документації

Отримання дозволів на проведення інженерних мереж; Виконання робіт

Укладання угод з інвесторами

1.2. Проведення щорічного інвестиційного форуму

01.01.2019 -01.01.2020

Проведення промоційної кампанії

Проведення інвестиційного форуму

 

 

1.3. Створення ЦНАП

01.01.2019 -01.07.2019

Набір та підготовка персоналу; Встановлення програмного забезпечення; Відкриття ЦНАП

 

 

 

1.4. Створення Агенції регіонального розвитку

01.01.2019-30.12.2020

Затвердження статуту; Набір персоналу;

Створення Координаційної ради з питань розвитку підприємництва

 

 

1.5.Створення аграрного ліцею

01.01.2019 - 01.07.2020

Організація навчального процесу; Набір учнів; Створення аграрного ліцею

 

 

 

2.1. Створення геоінформаційної системи

01.01.2019- 01.01.2020

Проведення перевірки земельного фонду; Налаштування програми

Запуск програми в дію

 

 

2.2. Проект "Старе місто"

01.07.2019 - 31.12.2020

 

Виготовлення проектно-кошторисної документації

Реалізація проекту

Реалізація проекту

2.3. Проведення містичного фестивалю

01.01.2020 - 01.07.2020

 

 

Проведення промоції фестивалю; Реалізація проекту

 

2.4. Створення меморіалу пам'яті на єврейському кладовищі

01.07.2019 - 01.07.2020

 

Виготовлення ескізу; Початок виготовлення меморіалу

Встановлення меморіалу

 

2.5. Стимулювання створення сонячної електростанції на території громади

01.01.2019 - 01.01.2020

Отримання дозвільних документів на розміщення виробничих потужностей

Реалізація проекту

 

 

 

12. Додатки

 

Додаток 1. Розпорядження про створення робочої групи

Розпорядження міського голови про утворення робочої групи з розробки Плану місцевого економічного розвитку

 

з/п

Прізвище, ім’я, поатькові

Посада

 

1

 

Коцеруба Олена Олександрівна

 Голова Робочої групи, заступник міського голови з питань економічного розвитку

 

2

Фармагей Володимир Володимирович

 Секретар Робочої групи,

в.о. старости сіл Дібрівка, Дубина

 

 

 Члени робочої групи

3

Денисюк Сергій Михайлович

Секретар Тетіївської міської ради

4

Погоріла Ірина Володимирівна

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Тетіївської міської ради

 

5

 

Дубін Алла Олексіївна

Начальника відділу електронного урядування та зв’язків з громадськістю

 

6

Фармагей Оксана Сергіївна

Начальника відділу стратегічного планування та аналітики виконавчого комітету Тетіївської міської ради

7

Уманець Тамара Григорівна

Начальника відділу міжнародного співробітництва та проектно-інвестиційної діяльності виконавчого комітету Тетіївської міської ради

8

Дем’янчук Петро Володимирович

Начальник відділу житлово комунального господарства, транспорту та благоустрою виконавчого комітету Тетіївської міської ради

9

Литвин Сергій Петрович

Начальник відділу земельних відносин та охорони навколишнього середовища виконавчого комітету Тетіївської міської ради

10

Складена Наталія Михайлівна

Начальника юридичного відділу виконавчого комітету Тетіївської міської ради

11

Охримович Володимир Мар’янович

В.о. старости села Бурківці

12

Пущик Олександр Іванович

В.о. старости сіл Горошків, Ріденьке

13

Франчук Володимир Тарасович

В.о. старости села Голодьки

14

Горошко Наталія Іванівну

В.о. старости сіл Дзвеняче, Тарасівка

15

Руденко Володимир Йосипович

В.о. сіл Михайлівка, Перше травня

16

Файдюк Василь Володимирович

В.о. старости села Ненадиха

17

Щербюк Валентина Павлівна

В.о. старости села Росішки

18

Сидорчук Юрій Іванович

В.о. старости села Стадниця

19

Коваль Олег Іванович

В.о. старости села Степове

20

Грабовенко Василь Сергійович

В.о. старости села Скибинці

21

Іщенко Сергій Григорович

В.о. старости села Тайниця

22

Рудюк Петро Миколайович

В.о. старости сіл Черепин, Черепинка, Григорівка

23

Демцюра Юрій Васильович

Депутат Тетіївської міської ради

24

Михалевич Іван Йосипович

Депутат Тетіївської міської ради

25

Ющишин Павло Броніславович

Депутат Тетіївської міської ради

26

Поляруш Сергій Сергійович

Голова громадської ради при Тетіївській РДА

27

Ільїна Тетяна Іванівна

Радник Тетіївського міського голови, журналіст

28

Гусар Григорій Орестович

Представник газети «Тетіївські оголошення»

29

Баклаєнко Дмитро Іванович

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ПО БОРОТЬБІ З КОРУПЦІЄЮ ТА НЕЗАКОННОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ" 

30

Бондаренко Григорій Іванович

Представник Тетіївської районної ГО «Сільський актив»

31

Коцеруба Олександр Миколайович

Громадська організація «Єдина громада -єдина мета»

32

Мукомел Юлія

Голова Молодіжної ради при Тетіївській міській ради

33

Мельник Юрій Васильович

Меценат, підприємець

34

Голуб Руслан Тарасович

Меценат, підприємець

35

Шумко Анатолій Костянтинович

Підприємець

36

Марисик Петро Олексійович

Підприємець

37

Затишний Олександр Петрович

Підприємець

38

Гончарук Федір Філімонович

Підприємець

39

Паламарчук Андрій Григорович

Підприємець

40

Наконечний Сергій Дмитрович

Підприємець

41

Балагура Богдан Олегович

Підприємець

42

Строянівський Святослав Віталійович

Підприємець

 

Додаток 3. Таблиці.

 

Таблиця 4: Класифікація підприємств за розміром

Тип

Кількість співробітників

Річний оборот, євро

Мікро-бізнес (Приватний підприємець)

1 – 14

Менш ніж 2 мільйони

Малий бізнес

15 – 100

Від 2 до 15 мільйонів

Середній бізнес

101 – 250

Від 15 до 35 мільйонів

Великий бізнес

Понад 250

Понад 35 мільйонів

Таблиця 5: Розподіл компаній приватного сектору за чисельністю та видами діяльності

Вид економічної діяльності

Кількість та % компаній (за класифікацією)

Усього

Мікро

%

Малі

%

Середні

%

Великі

%

Промислове виробництво

129

64

 

40

 

25

 

-

 

Сільськогосподарське виробництво

136

71

 

10

 

50

 

5

 

Роздрібна торгівля

310

307

 

-

 

3

 

-

 

Оптова торгівля

231

137

 

80

 

14

 

-

 

Послуги для бізнесу (навчання, консультування, маркетингові дослідження, зв’язки з громадськістю, реклама, друк)

15

-

 

15

 

-

 

-

 

Медичні послуги

1

1

 

-

 

-

 

-

 

Юридичні послуги (нотаріальні, адвокатські)

2

2

 

-

 

-

 

-

 

Послуги для населення (перукарні, пральні, ремонт та обслуговування автомобілів, дрібні ремонтні послуги)

40

40

 

-

 

-

 

-

 

Ресторани, кафе, бари тощо.

13

13

 

-

 

-

 

-

 

Готелі, хостели тощо.

1

1

 

-

 

-

 

-

 

IT-послуги

4

3

 

1

 

-

 

-

 

Транспорт

14

12

 

2

 

 

 

 

 

Будівництво

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Комунікаційні послуги

1

-

 

1

 

-

 

-

 

Креативні послуги (дизайн, фотографія, відеографія, веб-дизайн, соціальні медіа, організація подій)

34

25

 

9

 

-

 

-

 

Управління відходами

0

-

 

-

 

-

 

-

 

Туризм

0

-

 

-

 

-

 

-

 

Культурна спадщина

0

-

 

-

 

-

 

-

 

Тощо

49

47

 

2

 

-

 

-

 

 

Таблиця 6: Оцінка співпраці на місцевому рівні

Назва та/або функція (сфера/тема якої вона стосується)

Залучені інституції/ особи

Досягнення

 

Оцінка: корисно чи не корисно

Перший Інвестиційний Форум

Міська влада, місцевий бізнес, інвестори

Захід було проведино разово

Корисно

Ділова поїздка до Будапешту

Міська влада, місцевий бізнес, представники бізнесу Угорщини

Захід було проведино разово

Корисно

Громадський бюджет

Міська влада, громадські активісти

Захід проводиться на постійній основі

Корисно

 

 

Таблиця 7: Галузі з перспективою зростання та їхні проблеми

Галузь зростання (підгалузь)

Основні проблеми, вирішити які можна за допомогою послуг з підтримки бізнесу

ММСП

Зменшення адміністративних перепон шляхом створення ЦНАП за європейськими стандартами.

Агропромисловість

Вирішення проблем налагодження ділових зв`язків можливий шляхом проведення інвестиційних форумів, проведення ділових зустрічей із іноземними партнерами, сприяння участі місцевих виробників на міжнародних спеціалізованих виставках. Розвиток переробної галузі та створення додаткової вартості в агросекторі можливий при побудові індустріальних парків місцевою владою.

Туризм

Поштовхом до розвиток туризму може стати створення туристичного кластеру та маркетингового супроводження за сприяння місцевої влади. Для виконання цих завдань муніципалітет може створити Агенцію регіонального розвитку.

Таблиця 8: Як місцевість сприймається її мешканцями

Позитивні аспекти, очевидні сильні сторони нашої місцевості на думку мешканців

Ступінь важливості (1-5)

Негативні аспекти, очевидні СЛАБКІ сторони нашої місцевості на думку мешканців

Ступінь важливості (1-5)

Екологічно чисте місто

5

Недостатність робочих місць

5

Високий аграрний ресурс

5

Стан доріг

5

Давня історія міста і населених пунктів громади

4

Стихійні сміттєзвалища

4

Географічне розташування

4

Більшість архітектурних пам`яток зруйновані

3

Природно-рекреаційний потенціал

3

Недостатня інформованість про громаду за її межами

2

Якість дошкільної і середньої освіти

2

Можливості для дозвілля дорослих

2

Розвиток спорту

2

 

 

Можливі дії, легкі для втілення

Під керівництвом

Створення позитивного іміджу громади

Міська влада

Сприяння розвитку туризму (зелений, гастро, подієвий туризм)

Міська влада

Створення громадських проектів, ініціатив з розвитку громади

Громадські організації

Створення бренду громади

Міська влада, громадськість

Покращення зовнішнього вигляду міста

Міська влада

 

 

                  Секретар ради                        С.М.Денисюк

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

                                    РІШЕННЯ

 

 м Тетіїв                                                                                  

 

Про затвердження Програми відшкодування

частини суми кредиту, залученого фізичними

особами,  власниками квартир в багатоквартирних

будинках на перехід на індивідуальне опалення

шляхом придбання енергоефективних котлів та

комплексу робіт по встановленню енергоефективних

котлів на 2019-2020 роки

 

            Відповідно до Законів України «Про енергозбереження», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання заходів з енергозбереження», постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2011

№ 1056 «Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження», Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 № 1071-р, Національного плану дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.10.2014

№ 902-р, керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Затвердити Програму відшкодування частини суми кредиту, залученого фізичними особами,  власниками квартир в багатоквартирних будинках на перехід на індивідуальне опалення шляхом придбання енергоефективних котлів та комплексу робіт по встановленню енергоефективних котлів на 2019-2020 роки, що додається.

2. Управлінню фінансів виконавчого комітету Тетіївської міської ради під час формування показників місцевого бюджету на відповідний рік враховувати за поданням відповідного головного розпорядника коштів видатки на реалізацію Програми, виходячи з реальних можливостей бюджету та його пріоритетів.

3. Виконавчому комітету Тетіївської міської ради:

 

3.1. Укласти Генеральний договір про співробітництво з кредитно- фінансовими установами, визначеними абзацом першим підпункту  пункту 5 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання  енергетичних ресурсів та енергозбереження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2011 № 1056.

 3.2. Забезпечити реалізацію заходів і завдань Програми та щорічне подання узагальненої інформації про стан її виконання на розгляд  міської ради.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію ради з питань торгівлі, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, громадського харчування, управління комунальною власністю, благоустрою, транспорту, зв’язку  (Ющишен П.Б.), постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів та соціально- економічного розвитку міста (Демцюра Ю.В.) та на першого заступника міського голови  Мащенка І.В.

 

 

           Міський голова                                                 Р.В. Майструк

 

          м. Тетіїв                                        

            21 грудня 2018 року

            №  425 - 14- VII

 

                 Начальник юридичного відділу                                        Н.М.Складена

                                                                                                                   Додаток

                                                                   до рішення 14 сесії міської ради                   

                                                                   7 скликання від 21.12.2018р.

                                                                    №  425  -14-VII

 

    П Р О Г Р А М А

 

відшкодування частини суми кредиту, залученого фізичними особами, власниками квартир в багатоквартирних будинках на перехід на індивідуальне опалення шляхом придбання енергоефективних котлів та комплексу робіт по встановленню енергоефективних котлів на 2019-2020 роки

1. Загальні положення

Програма відшкодування частини суми кредиту відшкодування частини суми кредиту, залученого фізичними особами,  власниками квартир в багатоквартирних будинках на перехід на індивідуальне опалення шляхом придбання енергоефективних котлів та комплексу робіт по встановленню енергоефективних котлів на 2019-2020 роки.

Програма є цільовою, орієнтована на підвищення енергоефективності в житлово-комунальному господарстві та фінансової підтримки населення для переходу на індивідуальне опалення шляхом встановлення енергоефективних шляхом здешевлення кредитних ресурсів за рахунок місцевого бюджету.

Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем програми є Виконавчий комітет Тетіївської міської ради.

Одержувачем відшкодування частини суми кредиту є населення, яке проживає в  багатоквартирних житлових будинках в межах м. Тетієва та здійснює перехід на індивідуальне опалення після початку дії Програми;

 

2. Мета Програми

Метою Програми є створення ефективного механізму стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів в побуті шляхом відшкодування з міського бюджету частини суми за кредитами, залученими фізичними особами на реалізацію енергозберігаючих заходів. Це зробить більш доступними кредити для жителів міста,  більш масовому впровадженню енергозберігаючих заходів в побуті, і в кінцевому результаті призведе до зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів, витрат населення на їх оплату та поліпшення екологічної ситуації у місті.

3. Завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

 • зменшення викидів парникових газів і поліпшення екологічного стану довкілля;
 • залучення у процесі реалізації Програми всіх доступних джерел фінансування: коштів населення, міського бюджету м. Тетієва та  ресурсів фінансово-кредитних установ задля забезпечення комфортних умов проживання та скорочення споживання енергоносіїв.

4. Ресурсне забезпечення Програми

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Етапи виконання Програми

Усього витрат на виконання   Програми

2019

2020

 Орієнтовний обсяг фінансування 

100 тис.

100 тис.

 200 тис.

 

 

5. Координація та контроль за виконанням Програми

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює Виконавчий комітет Тетіївської міської ради через відділ міжнародного співробітництва та проектно-інвестиційної діяльності             (начальник відділу – Уманець Т.Г.). Відповідальний виконавець Програми кожного року звітує до Тетіївської міської ради про хід виконання Програми та фактичні обсяги фінансування згідно з додатком № 2.

 

 

                 

                Керуюча справами

                ( секретар) виконкому                                       І.В. Погоріла  

                               

  Додаток № 1

  до Програми відшкодування частини суми кредиту, залученого фізичними особами,

власниками квартир в багатоквартирних будинках на перехід на індивідуальне опалення  шляхом придбання та комплексу робіт по встановленню енергоефективних котлів на 2019-2020 роки

ПОРЯДОК

відшкодування частини суми кредиту, залученого фізичними особами, власниками квартир в багатоквартирних будинках на перехід на індивідуальне опалення шляхом придбання енергоефективних котлів та комплексу робіт по встановленню енергоефективних котлів.

 

      Кошти міського бюджету м. Тетієва використовуються за міською Програмою відшкодування частини суми кредиту, залученого фізичними особами, власниками квартир в багатоквартирних будинках на перехід на індивідуальне опалення шляхом придбання енергоефективних котлів та комплексу робіт по встановленню енергоефективних котлів.

  Порядок відшкодування частини суми кредиту, залученими фізичними особами, власниками квартир багатоквартирних будинків на впровадження енергозберігаючих заходів визначає механізм використання коштів, передбачених в міському бюджеті на часткове відшкодування частини суми кредиту за залученими в кредитно-фінансовій установі кредитами, що надаються фізичним особам, власникам квартир в багатоквартирних будинках на перехід на автономне опалення шляхом придбання енергоефективних котлів та комплексу робіт по встановленню енергоефективних котлів.

Відшкодування частини суми кредиту передбачається за кредитами, залученими у національній валюті.

Відшкодування частини суми кредиту здійснюється в межах коштів, передбачених у міському бюджеті м.Тетієва на відповідний рік, та відповідно до помісячного плану асигнувань в порядку черговості надходження зведеного реєстру позичальників до Виконавчого комітету Тетіївської міської ради.

Відшкодування Позичальнику частини суми кредиту проводиться одноразово в розмірі 40 відсотків суми кредиту залученого на перехід на індивідуальне опалення шляхом придбання енергоефективних котлів та комплексу робіт по встановленню енергоефективного котла для власників квартир багатоквартирних будинків, але не більше 6 тис. гривень на одну квартиру за одним кредитним договором.

Фізична особа має право отримати таке відшкодування один раз у випадку, якщо відключення від мережі центрального теплопостачання та перехід на індивідуальне опалення здійснений після початку дії Програми.

Відшкодування частини суми кредиту здійснюється на підставі Генерального договору про співробітництво між головним розпорядником коштів міського бюджету, передбачених на фінансування заходів з енергозбереження та кредитно-фінансовою установою.

Відшкодування Позичальнику частини суми кредиту відбувається на підставі наданого кредитно-фінансовій установі пакету документів, визначеного внутрішніми розпорядчими документами кредитно-фінансової установи.

За заходом, уповноважені установи формують окремий зведений реєстр позичальників, який повинен містити такі відомості:

 • прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - позичальника;
 • реєстраційний номер облікової картки платника (або інформацію про відсутність такого номера);
 • місце проживання фізичної особи - позичальника (із зазначенням адреси реєстрації, якщо вона відрізняється від адреси місця проживання);
 • відомості про загальну кількість квартир багатоквартирного будинку, в якому впроваджується захід;
 • адреса будинку, в якому впроваджується захід;
 • цілі кредитування;
 • копія дозволу Виконавчого комітету Тетіївської  міської ради на відключення від мережі центрального теплопостачання;
 • номер, дата укладення та строк дії кредитного договору;
 • розмір суми кредиту, використаного на фізичними особами, власниками квартир в багатоквартирних будинках перехід на індивідуальне опалення шляхом придбання енергоефективних котлів та комплексу робіт по встановленню енергоефективних котлів;
 • розмір відшкодування частини суми кредиту, розрахований відповідно до цього Порядку (у гривнях).

 

Обов’язковою умовою для включення уповноваженою установою відомостей до зведеного реєстру позичальників є подання таким позичальником до уповноваженої установи копій документів, що підтверджують цільове використання кредитних коштів, відповідно до умов кредитного договору.

Для заходу, до копій документів, що підтверджують цільове використання кредитних коштів, належать акти виконаних робіт та/або інші документи, що підтверджують факт переходу на індивідуальне опалення шляхом придбання енергоефективних котлів та комплексу робіт по встановленню енергоефективних котлів.

Сформований пакет документів та документи, що підтверджують цільове використання кредитних коштів, зберігається в кредитній справі протягом строку, передбаченого законодавством для зберігання документів за кредитною операцією. Копії таких документів протягом строку їх зберігання можуть бути надані кредитно-фінансовою установою головному розпоряднику коштів за письмовою вимогою.

Кредитно-фінансові установи у кредитному договорі в графі: «цілі кредитування» зобов’язані зазначати цілі кредитування відповідно до Програми.

Кредитно-фінансова установа щомісячно до 15 числа місяця, наступного за місяцем, в якому Позичальникам надано кредит, на підставі укладених договору про співробітництво подають головному розпоряднику коштів два примірники Зведених реєстрів Позичальників, які мають право на отримання відшкодування частини суми кредиту, залученого фізичними особами, власниками квартир в багатоквартирних будинках перехід на індивідуальне опалення шляхом придбання енергоефективних котлів та комплексу робіт по встановленню енергоефективних котлів згідно з цим Порядком.

Поданий кредитно-фінансовою установою Зведений реєстр Позичальників, які мають право на отримання відшкодування частини суми кредиту, залученого фізичними особами, власниками квартир в багатоквартирних будинках перехід на індивідуальне опалення шляхом придбання енергоефективних котлів та комплексу робіт по встановленню енергоефективних котлів має бути затверджений рішенням Виконавчого комітету Тетіївської міської ради.

Позичальники, які отримали в звітному місяці кредит, але не подали до кредитно-фінансової установи визначені умовами кредитного договору документи, що підтверджують цільове використання кредитних коштів, включаються кредитно-фінансовою установою до зведеного реєстру позичальників у наступних періодах після отримання кредитно-фінансовою установою таких документів.

Відшкодування відбувається помісячно шляхом перерахунку головним розпорядником коштів міського бюджету на передбачений договором про співробітництво рахунок відповідної кредитно-фінансової установи, яка, у свою чергу, протягом 3 робочих днів розподіляє ці кошти на розрахункові рахунки відповідних Позичальників, про що головному розпорядникові коштів надаються відповідні виписки чи підтверджувальні документи.

 

                Секретар ради                                   С.М.Денисюк

                                                                                    

 

 

 Додаток № 2

             до Програми відшкодування частини суми кредиту, залученого фізичними особами,

 власниками квартир в багатоквартирних будинках на перехід на індивідуальне опалення

 шляхом придбання енергоефективних котлів та комплексу робіт по встановленню

енергоефективних котлів на 2019-2020 роки

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

щодо відшкодування частини суми кредиту, залученого фізичними особами, власниками квартир в багатоквартирних будинках на перехід на індивідуальне опалення шляхом придбання енергоефективних котлів та комплексу робіт по встановлення енергоефективних котлів

за _____ рік

п/п

Місяць

Планові обсяги фінансування,

тис. грн

Фактичні обсяги фінансування,

тис. грн

Стан виконання заходу

(результативні показники виконання програми)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Секретар ради                                   С.М.Денисюк

 

 

   УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

                                      РІШЕННЯ

 

    м. Тетіїв

 

Про затвердження  Програми по забезпеченню

культурного розвитку Тетіївської ОТГ

на 2019-2022 роки

 

       Розглянувши проект Програми по забезпеченню культурного розвитку

Тетіївської ОТГ на 2019-2022 роки,  керуючись  пп.22 п. 1 ст. 26  Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні," Законеом України «Про культуру», враховуючи рекомендації комісії з питань  соціального захисту, охорони здоров"я, освіти,    культури, молоді і  спорту,  міська рада

 

                                   В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити Програму по забезпеченню культурного розвитку

    Тетіївської ОТГ на 2019-2022 роки (додається).

 

2. Фінансовому управлінню  при формуванні показників  міського бюджету

    на відповідні роки передбачити кошти на реалізацію Програми виходячи з 

    реальних можливостей бюджету та його пріоритетів.

 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

     питань соціального захисту, охорони здоров"я, освіти,    культури, молоді і  

     спорту.

 

 

               Міський голова                                             Р.В.Майструк

 

          21.12.2018 р.

          №  426 - 14-VII

 

 

Начальник юридичного відділу                                                      Н.М.Складена

 

Додаток

до рішення  14 сесії міської ради

7 скликання від 21.12.2018 р.

№  426  - 14-VII

 

 

ПРОГРАМА

по забезпеченню культурного розвитку

Тетіївської ОТГ на 2019-2022 роки

Зміст

І. Паспорт Програми

ІІ. Загальна частина

ІІІ. Мета Програми

IV. Основні завдання Програми

V. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми Програми

VI. Очікувані результати виконання Програми

VII. Фінансування Програми

VIІI. Координація та контроль за виконанням Програми

 Фінансове забезпечення Програми

Заходи Програми 

І. Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення програми

Відділ культури, релігії, молоді та спорту Виконавчого комітету Тетіївської міської ради  

2.

Розробник програми

Відділ культури, релігії, молоді та спорту Виконавчого комітету Тетіївської міської ради  

3.

Відповідальний виконавець програми

Відділ культури, релігії, молоді та спорту Виконавчого комітету Тетіївської міської ради  

4

Учасники програми

Відділ культури, релігії, молоді та спорту Виконавчого комітету Тетіївської міської ради , Тетіївська міська рада, заклади культури Тетіївської ОТГ

5.

Термін реалізації програми

2019-2022 роки

 

ІІ. Загальна частина

Програма по забезпеченню культурного розвитку Тетіївської ОТГ на 2019 - 2022 роки (далі – Програма) розроблена з метою забезпечення розвитку культури та мистецтва в ОТГ.

 1. У цій Програмі враховані завдання, визначені законами України "Про культуру", Стратегією розвитку Тетіївської ОТГ, іншими законами України, указами Президента України та урядовими документами, а також рекомендаціями постійної комісії Тетіївської міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров"я, освіти,  культури, молоді і спорту.

Програма передбачає вдосконалення реалізації державної політики у сфері культури, збереження та подальший розвиток культурного потенціалу  в ОТГ, розвиток культурних традицій, збереження історичних цінностей, забезпечення доступності закладів культури для всіх верств населення, створення максимально сприятливих умов для творчого  формування особистості, розкриття її здібностей, задоволення духовних і естетичних проблем, відродження народної творчості та популяризації національних звичаїв та обрядів, організацію повнішого, змістовного дозвілля, масового відпочинку та культурного обслуговування населення.

 

ІІІ. Мета Програми

Метою Програми є забезпечення організаційних та економічних умов для подальшого розвитку культосвітньої сфери ОТГ.

 

ІVсновні завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

- вдосконалення реалізації державної політики в сфері культури, поліпшення стану матеріально-технічної бази, підвищення ролі закладів культури в соціально-культурному житті ОТГ;

- створення умов для функціонування мережі закладів культури, надання якісних культурних послуг для всіх верств населення, особливо дітей та юнацтва;

- відродження української та інших національних культур, мов, збереження культурних традицій ОТГ;

- створення умов для розвитку самодіяльної народної творчості, популяризація кращих мистецьких надбань ОТГ, проведення та участь в різноманітних культурних проектах, фестивалях і конкурсах, розвиток народної творчості та популяризація національних звичаїв і обрядів, відродження, збереження та розвиток народних та художніх промислів;

- організація дозвілля громади Тетіївської ОТГ;

- естетичне та духовне виховання дітей та юнацтва, підтримка обдарованої молоді;

- проведення заходів які б сприяли гармонійному розвитку як окремої людини, так і суспільства в цілому;

- організація, проведення та участь у різноманітних міських, районних, регіональних, обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах, фестивалях, виставках, всіх мистецьких заходах;

- збільшення обсягів видатків на розвиток культури.

 

 

V. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми Програми.

Для досягнення мети Програми необхідно вжити заходів щодо:

 • Надання можливості жителям та гостям ОТГ колективно відзначати державні, міські свята та свята в старостинських округах;
 • Забезпечення вільного доступу всіх верств населення Тетіївської ОТГ до всіх культурних надбань громади;
 • Сприяння розвитку творчих здібностей населення, виявлення талановитої особистості, росту активності громадян у підвищенні культурного іміджу Тетіївської ОТГ;
 • Формування високомистецького культурного середовища ОТГ;
 • Підтримка діяльності закладів культури, митців, громадських організацій, творчих спілок;
 • Розвиток різних напрямків аматорської творчості;
 • Сприяння розвитку нових яскравих форм культурної діяльності з інноваційним підходом та збереженням досягнень розвитку рівня культури та художній самодіяльності;
 • Забезпечення гарантій свободи творчості, доступ до культурних надбань.

 

VI. Очікуванні результати виконання Програми

Реалізація Програми сприяє:

- Підвищенню ролі культури та духовності у суспільному життя громади;

 • Підвищення рівня культурного обслуговування населення, забезпечення доступу населення до культурних надбань громади;
 • Розширення культурно – дозвілевих послуг в ОТГ;

- Рокращенню матеріально-технічної бази закладів культури;

- Здійснення значного обсягу робіт в проведенні капітальних ремонтів закладів культури;

 - Забезпечення соціального захисту працівників культурної сфери.

 

VII. Фінансування Програми

Фінансування заходів, визначених Програмою, здійснюватиметься з урахуванням реальних можливостей місцевого бюджету та з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

VIII. Координація та контроль за виконанням Програми

        Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює Відділ культури, релігії, молоді та спорту Виконавчого комітету Тетіївської міської ради.

         Заходи Програми затверджуються щорічно розпорядженням міського голови до 20 грудня поточного року.

 

              Секретар ради                                             С.М.Денисюк

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

                         РІШЕННЯ

    м. Тетіїв

 

Про затвердження Програми «Відзначення

державних та професійних свят, ювілейних дат,

здійснення представницьких та  інших  заходів

Тетіївської міської ОТГ» на 2019-2020 роки

 

 

       Розглянувши проект Програми по затвердженню Програми «Відзначення

державних та професійних свят, ювілейних дат, здійснення представницьких та  інших  заходів Тетіївської міської ОТГ» на 2019-2020 роки, керуючись ст. 26 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні," міська рада

 

                                   В И Р ІШ И Л А:

 

1. Затвердити Програму «Відзначення державних та професійних свят,  

     ювілейних дат,здійснення представницьких та  інших  заходів Тетіївської  

     міської ОТГ» на 2019-2020 роки (додається).

 

2. Фінансовому управлінню при формуванні показників  міського бюджету

    на відповідні роки передбачити кошти на реалізацію Програми виходячи з 

    реальних можливостей бюджету та його пріоритетів.

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію ради з 

     питань соціального захисту, охорони здоров"я, освіти,    культури, молоді і  

     спорту.

 

 

               Міський голова                                             Р.В.Майструк

 

          21.12.2018 р.

          №  427 - 14-VII

 

Начальник юридичного відділу                                                      Н.М.Складена

 

 

 

                                                                                                      Додаток

                                                                    до рішення 14 сесії міської ради

                                                                                  7 скликання від 21.12.2018р.

                                                                                  №    427-14-VII

 

ПРОГРАМА

 відзначення державних

та професійних свят, ювілейних

та святкових дат, відзначення осіб,

які зробили вагомий внесок у розвиток

Тетіївської ОТГ на 2019-2020 роки

                                                     1.ПАСПОРТ

 

відзначення державних та професійних свят,

ювілейних та святкових дат, відзначення осіб,

 які зробили вагомий внесок у розвиток

Тетіївської ОТГ на 2019-2020 роки

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Тетіївська міська рада

 

2.

Назва розпорядчого документа при розробленні Програми

Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України  від 14.09.2010  N 1026

3.

Розробник  Програми

Загальний відділ виконавчого апарату Тетіївської  міської ради

4.

Співрозробники Програми

-

5.

Відповідальні виконавці Програми

Фінансове управління виконавчого комітету Тетіївської міської ради

Відділ обліку і звітності виконавчого комітету Тетіївської  міської ради

Загальний відділ виконавчого комітету Тетіївської  міської ради

Відділ міжнародного співробітництва та проектно-інвестиційної діяльності

6.

Учасники Програми

Фінансове управління виконавчого комітету Тетіївської міської ради

Відділ обліку і звітності виконавчого комітету Тетіївської  міської ради

Загальний відділ виконавчого комітету Тетіївської  міської ради

Відділ міжнародного співробітництва та проектно-інвестиційної діяльності

7.

Термін реалізації Програми

2018-2020 рік

8.

Перелік  бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Міський   бюджет

 2. Проблеми, на розв’язання яких спрямована програма

 

ВК Тетіївської міської ради відповідно до встановленого порядку бере участь у відзначенні свят, подій державного, обласного, районного значення.

 В Тетіївській громаді здійснюються заходи, пов'язані із заохоченням, відзначенням та стимулюванням жителів Тетіївської територіальної громади, колективів, підприємств та організацій, громадських організацій, які досягли високого професіоналізму і визначних успіхів у виробничій,  меценатській, державній, військовій, творчій та інших сферах діяльності, зробили вагомий внесок у створення матеріальних і духовних цінностей або мають інші заслуги перед Тетіївщиною та Україною, виконанням представницьких функцій відповідних міських  структур тощо.

Це потребує систематизації таких заходів та виділення бюджетних асигнувань з міського бюджету відповідному розпорядникові на виконання заходів  Програми відзначення  заходів з відзначення державних та професійних свят,

ювілейних та святкових дат, відзначення осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток Тетіївської ОТГ (далі - Програма).

Дана Програма розроблена відповідно до  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетного кодексу України,  Указів Президента України щодо відзначення загальнодержавних та професійних свят.

3. Мета програми

Метою Програми є:

 • забезпечення належної організації з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заходів зі збереження національної пам’яті та інших заходів;
 • суспільне визнання  особистого внеску жителів Тетіївської територіальної громади, колективів, підприємств та організацій, громадянських організацій у створення матеріальної та духовної культури міської  громади;
 • організація, проведення та інформаційний супровід представницьких заходів Тетіївської  міської ради  в громаді, районі, області, Україні та за її межами;
 • створення відповідного іміджу при налагодженні ділових та культурних зв'язків, популяризації потенціалу Тетіївської територіальної громади;
 • зміцнення авторитету органів місцевого самоврядування та органів державної влади.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу забезпечити:

- вшанування пам’яті видатних осіб, відзначення  пам’ятних дат, ювілеїв та професійних свят;

- проведення тематичних семінарів щодо покращення взаємодії органів місцевого самоврядування,  державного управління  та територіальної  громади  у вирішенні питань соціального, економічного та культурного розвитку території та покращення законодавчої бази;

- участь міської ради в діяльності асоціацій органів місцевого самоврядування;

- відзначення та нагородження громадян чи колективів за досягнуті результати;

- здійснення міжнародних зв’язків, встановлення взаємовигідного транскордонного та міжнародного співробітництва, вирішення питань, віднесених до компетенції органів місцевого самоврядування;

- здійснення депутатських повноважень та проведення видатків, пов’язаних із  діяльністю міської ради;

- необхідні умови для участі представництва керівництва та депутатів міської ради в заходах загальнодержавного і місцевого значення, суспільно-політичних подіях.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Обсяги фінансових ресурсів міського бюджету та напрями їх використання визначаються в залежності від їх потреби, фінансових можливостей бюджету та з дотриманням вимог статті 85 Бюджетного кодексу України.

          Строк  реалізації програми  до 31 грудня 2020 року.

 

5.Напрями діяльності та заходи Програми

1. Організація проведення на території Тетіївської міської ради заходів загальнодержавного, обласного, районного та міського, пов’язаних із відзначенням:

- державних свят;

- пам’ятних дат (в тому числі святкування дат, пов’язаних з    утворенням територіальної громади, міста, тощо);

 - ювілеїв;

 - річниць;

 - професійних свят.

Здійснення робочих поїздок, візитів, а також прийом:

- народних депутатів України;

- керівництва обласної ради та обласної державної адміністрації;

- іноземних делегацій.

2. Пропагування історичних досягнень Тетіївщини та соціально- економічного розвитку громади, а саме :

 - культурних традицій;

 - історичної спадщини;

 - краєзнавства;

 - наукового та соціального-економічного потенціалу;

 - роботи органів місцевого самоврядування та діяльності територіальної громади.

3. Сприяння:

3.1. у поширенні:

 - позитивного досвіду, інформації про роботу міської ради та її виконавчого комітету, органів самоорганізації населення, громадських формувань, підтримки діяльності комунальних підприємств та установ;

 - друкованої та іншої продукції з символікою територіальної громади.

3.2. в організації та проведенні:

 - конкурсів на здобуття звання у сфері економічного, соціального та культурного розвитку кращого населеного пункту(будинку) територіальної громади, кращого підприємства, установи, організації та колективу;

 -  виставок – продажу за участю товаровиробників Тетіївської територіальної громади;

3.3. вступі, членстві та діяльності міської ради в громадських організаціях, асоціаціях, конгресах та інших добровільних об’єднаннях органів  місцевого самоврядування.

3.4. підтримці дитячого, шкільного та молодіжного самоврядування, обдарованої молоді.

4. Запровадження :

- премій, Почесних грамот міської ради,  Подяки міського голови, нагрудного знака «Почесного громадянина», «За заслуги перед містом», Книги пошани та інше.

5. Забезпечення участі міської ради в діяльності асоціацій органів місцевого самоврядування.

6. Забезпечення відзначення депутатів міської ради в зв’язку з ювілейними та пам’ятними датами  (придбання квітів, цінних подарунків та інше).

7. Видатки на привітання видатних осіб, керівників установ та організацій з нагоди пам’ятних дат, ювілеїв, професійних свят (придбання квітів, цінних подарунків та інше).

8. Вшанування пам’яті видатних осіб, депутатів місцевих рад, в т. ч. колишніх, керівників міських,  районних та обласних установ та організацій в т. ч. колишніх (придбання ритуальних вінків, квітів та інше).

9. Проведення урочистих заходів з нагоди   Дня місцевого самоврядування, Дня міста, Днів села.

10. Представницькі витрати, пов’язані з прийомом і обслуговуванням іноземних представників і делегацій, партнерів, представників підприємств, установ, організацій інших районів та областей із метою здійснення міжнародних зв’язків, встановлення взаємовигідного міжнародного, транскордонного співробітництва та вирішення питань, віднесених до компетенції органів місцевого самоврядування:

- заходи культурної програми;

- придбання сувенірної продукції для представників іноземних делегацій;

- буфетне обслуговування під час переговорів;

- інші випадки.

Для оформлення представницьких видатків потрібні документи:

- наказ або розпорядження про проведення офіційного прийому делегації;

- наказ або розпорядження про склад делегації  та визначення кола осіб,    причетних до прийому делегації та інших представників;

 • програма проведення  офіційного прийому делегації.

11. Проводити відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, відзначення осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток Тетіївської ОТГ згідно календарного плану, затвердженого розпорядженням міського голови на кожний рік.

 

6. Координація та контроль за ходом виконання  Програми

Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань програми  здійснює відповідальний виконавець, а за цільовим та ефективним використанням коштів – головний розпорядник коштів.

Виконання програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань виконавцями, зазначеними у даній Програмі.

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку. 

 

 

             Секретар ради                                      С.М.Денисюк

                                                   

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

            РІШЕННЯ

 м Тетіїв

 

Про внесення доповнень до заходів Програми

з соціального захисту населення «Турбота»

на 2016-2020 роки

 

       З метою  подальшого посилення соціального захисту членів територіальної громади, встановлення додаткових до визначених законодавством гарантій щодо соціального захисту населення,  відповідно до п. 22 ст. 26, пп.1 п. «а» ч. 1 ст. 34    Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

                                              В И Р І Ш И Л А:

 

1. Внести доповнення  до Заходів по реалізації міської комплексної програми соціального захисту населення «Турбота» на 2016-2020 роки викладених в пункті 18      наступного змісту:

 

 • придбання коробки новонародженого

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію

     з питань соціального захисту, охорони здоров"я, освіти,   культури, молоді

     і спорту.

 

          Міський голова                                           Р.В. Майструк

          21.12.2018 р.

          №  428 - 14-VII

 

         Начальник юридичного відділу                                                 Н.М. Складена

                                                          

 УКРАЇНА

 ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЧОТИРНАДЦЯТА  СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

          РІШЕННЯ

 

    м Тетіїв

 

Про внесення змін до видів економічної

діяльності комунального підприємства

«Дібрівка-Обрій» Тетіївської міської ради

     Керуючись статтями 17,25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», відповідно до статті 78 Господарського кодексу України, статті 87 Цивільного кодексу України, з метою належного  функціонування комунального підприємства «Дібрівка-Обрій», упорядкування видів економічної діяльності підприємства та розглянувши звернення КП «Дібрівка-Обрій» від 26.11.2018 р., міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду комунальному підприємству «Дібрівка-Обрій» на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у частині доповнення новими видами економічної діяльності, зокрема:

 

      КВЕД 33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного

                           устаткування

   2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на депутатську комісію з питань торгівлі, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, громадського харчування, управління комунальною власністю, благоустрою, транспорту, зв’язку.

 

 

                        Міський голова                                    Р.В.Майструк

 

          21.12.2018 р.

          № 429  - 14-VII

 

                     Начальник  юридичного відділу                                               Н.М.Складена

                           

 УКРАЇНА

 ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЧОТИРНАДЦЯТА  СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

        РІШЕННЯ

 

    м Тетіїв

 

Про створення комунального підприємства

 «Муніципальна варта» Тетіївської міської ради

 

      З метою профілактики правопорушень і забезпечення охорони громадського правопорядку на території Тетіївської ОТГ, відповідно до п. 30 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 58 та ст. 78 Господарського кодексу України, враховуючи рекомендації постійних комісій з питань Регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та контролю за виконанням рішень міської ради та її виконавчого комітету, дотримання законності та   правопорядку, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Створити комунальне підприємство «Муніципальна варта» Тетіївської міської ради.
 2. Затвердити Статут комунального підприємства «Муніципальна варта» Тетіївської міської ради (додається).
 3. Тетіївському міському голові призначити керівника КП «Муніципальна варта»
 4.  Доручити керівнику КП «Муніципальна варта» вчинити дії щодо державної реєстрації Статуту КП «Муніципальна варта» Тетіївської міської ради.

5. Контроль за виконанням рішення покласти постійну комісію з питань   

    Регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та   

    контролю за виконанням рішень міської ради та її виконавчого комітету,  

    дотримання законності та    правопорядку.

 

                   Міський голова                                    Р.В.Майструк

 

          21.12.2018 р.

          №  430 - 14-VII

 

             Начальник  юридичного відділу                                               Н.М.Складена

 

                                                                                        Додаток

                                                                    до рішення 14 сесії міської ради

                                                                                  7 скликання від 21.12.2018р.

                                                                                  №   430 -14-VII

 

 

 С Т А Т У Т

Комунальне підприємство

 «Муніципальна варта» Тетіївської міської ради

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 1. Комунальне      підприємство «Муніципальна варта» Тетіївської міської ради (надалі-Підприємство) створене та діє на підставі цього статуту, Цивільного, Господарського кодексів України, ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншого законодавства
 2. Підприємство  засноване на комунальній власності територіальної громади м. Тетієва, підзвітне та підконтрольне виключно Броварській міській раді.

1.3. Мета створення: забезпечення самоврядного контролю щодо дотримання законності та правопорядку, ефективної реалізації державної політики у сфері профілактики та протидії злочинності на території міста Тетієва.

1.4. Засновник (власник) юридичної особи: територіальна громада міста Тетієва в особі Тетіївської  міської ради (далі - Засновник), місцезнаходження: 09800, Київська область, місто Тетіїв, вулиця Януша Острозького, будинок 5.

 

ІІ. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

 

2.1.Повне найменування юридичної особи:

українською мовою: Комунальне підприємство «Муніципальна варта» Тетіївської міської ради;

Скорочене найменування юридичної особи:

українською мовою: КП «Муніципальна варта»  Тетіївської міської ради;

2.2. Юридична адреса Підприємства: Україна, 09800, Київська область, м. Тетіїв, вул. Я.Острозького, 5

 

ІII. ПРАВОВИЙ СТАТУС

 

3.1. Підприємство є уповноваженим представником Власника щодо забезпечення контролю за дотриманням законності та правопорядку, ефективної реалізації державної політики у сфері профілактики та протидії злочинності на території Тетіївської ОТГ.

3.2. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охоронну діяльність», «Про благоустрій населених пунктів», «Про Участь громадян в охороні громадського порядку та державного кордону», «Про захист прав споживачів», «Про охорону навколишнього природнього середовища»,  Кодексом України про адміністративні правопорушення, Кримінальним Кодексом України, Цивільним та Господарським кодексами України, нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним Статутом та іншими нормативними актами (положеннями, інструкціями)

3.3. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банку, круглу печатку, кутовий та інші штампи та бланки зі своїм найменуванням, ідентифікаційний код та інші атрибути юридичної особи.

Підприємство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації у встановленому законом порядку. Підприємство від свого імені виступає у господарських, цивільних та адміністративних правовідносинах з юридичними та фізичними особами, набуває майнових прав та несе обов’язки, виступає стороною у судах загальної юрисдикції, господарському та адміністративному судах, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності.

3.4. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями Власника та Органу управління, а Власник та Орган управління за зобов’язаннями Підприємства, крім випадків, передбачених законом.

3.5. Підприємство не має в своєму складі інших юридичних осіб.

3.6. Зразок форменого одягу, знаки розрізнення, особового посвідчення працівника Підприємства затверджуються рішенням виконавчого комітету Власника.

 

IV. ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

 

4.1. Участь  в  охороні громадського порядку,   сприянні  органам  місцевого самоврядування,  правоохоронним  органам  та  органам  виконавчої влади, а також посадовим особам у запобіганні та припиненні адміністративних правопорушень і злочинів у захисті  життя,  здоров'я, прав і свобод громадян,  їх власності, природного середовища від протиправних посягань.

4.2. Посилення заходів безпеки громадян, захисту важливих об’єктів міста та комунального майна, підтримка нормальної життєдіяльності міста, підвищення рівня розкриття правопорушень за допомогою використання Єдиної локальної міської мережі системи “Безпечне місто” .

4.3. Комплексна взаємодія з органами місцевої та державної влади, правоохоронними органами, громадськими формуваннями, спрямована на забезпечення оперативного, ефективного, злагодженого реагування на надзвичайні події та загрози інтересам територіальної громади міста.

4.4. Протидія порушенню спокою, його збереження, сприяння нормальній життєдіяльності міста.

4.5. Участь у забезпеченні безпеки громадян, сприяння попередженню порушень громадського порядку в місцях масового скупчення людей, забезпечення захисту важливих для життєдіяльності, стратегічних, а також небезпечних об’єктів Тетіївської ОТГ.

4.6. Забезпечення контролю за здійсненням заходів з охорони майна та фізичних осіб.

4.7. Взаємодія з органами влади щодо контролю за станом благоустрою території  Тетіївської ОТГ підтримання чистоти та порядку.

4.8. Взаємодія з органами влади щодо контролю за дотриманням підприємствами, установами, організаціями, громадянами вимог Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про відходи», «Про захист прав споживачів», Правил благоустрою території Тетіївської ОТГ, інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в цій сфері у порядку встановленому законодавством.

4.9. Здійснення заходів припинення адміністративних правопорушень спільно з працівниками органів системи Міністерства внутрішніх справ України (далі МВС), прокуратури;

4.10. Охорона товарно-матеріальних цінностей на договірних засадах.

4.11. Надання інформаційно-консультаційних та інформаційно-посередницьких послуги на комерційній основі.

4.12. Здійснення окремих видів діяльності на підставі ліцензій та відповідно до законодавства України.

4.13. Участь у межах своїх повноважень із залученням громадських формувань у наданні допомоги депутатам міської ради, представникам державних органів влади, органам місцевого самоврядування, юридичним та фізичним особам у забезпеченні їх безпеки від правопорушень під час здійснення ними законної діяльності.

4.14.Участь у забезпеченні безпеки дорожнього руху.

4.15.Участь у недопущенні та припиненні наруги над державними символами, символікою територіальних громад, пам'ятниками, об'єктами культурної спадщини, могилами, іншими місцями поховання.

 

V. ЗАВДАННЯ

 

Основним завданням Підприємства є охорона громадського порядку на території юрисдикції Тетіївської ОТГ, у взаємодії з органами системи МВС.

 У широкому значенні громадський порядок – система, порядок суспільних відносин, що складаються підвпливом соціальних норм при провідній ролі правових норм.

Громадський порядок, у вузькому розумінні, характеризується сукупністю ознак:

громадський порядок встановлюється в громадських місцях, які є різними за призначенням та терміном використання;

громадський порядок залежить від упорядкування громадських місць;

громадський порядок залежить від правомірної та моральної поведінки громадян.

 

Завданнями Підприємства є:

5.1. Профілактика правопорушень;

5.2. Інформування органів системи МВС про вчинені або ті, що готуються, злочини, місця концентрації злочинних угруповань;

5.3. Охорона майна, що перебуває у комунальній власності;

5.4. Сприяння виконанню рішень Тетіївської міської ради, прийнятих у межах її повноважень з питань:

1) контролю за дотриманням земельного та природоохоронного законодавства, використанням і охороною земель, інших природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення;

2) благоустрою території, контролю за дотриманням правил санітарії, чистотою вулиць, парків, скверів та прибудинкових територій;

3) охорони державних символів, символів територіальної громади та пам'яток культури міста;

4) паркування автотранспорту;

5) охорони пам’яток історії і культури, архітектури та містобудування, палацово-паркових, паркових і садибних комплексів, природних заповідників;

6) організації торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування;

7) забезпечення громадського порядку в тому числі під час проведення карантинних протиепізоотичних та протиепідемічних заходів;

8) прийняття участі у межах своїх повноважень у забезпеченні військового та надзвичайного стану;

9) сприяння органам системи МВС, іншим правоохоронним органам у реалізації ними своїх повноважень.

 

VI. ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ

 

 6.1. Проведення перевірок та рейдів.

6.2. Розгляд звернень підприємств, установ організацій, фізичних та юридичних осіб, щодо випадків порушень громадського порядку.

6.3. Складання актів та протоколів про порушення громадського порядку, правил благоустрою та інших правил в межах компетенції та чинного законодавства.

6.4. Здійснення охорони будівель органів місцевого самоврядування, об'єктів комунальної власності.

6.5. Надання у межах своїх повноважень допомоги депутатам міської ради, представникам державних органів влади і громадських об'єднань у здійснені ними законної діяльності, якщо цим особам чиняться перешкоди або загрожує небезпека з боку правопорушників.

6.6. Інформування органів містобудування та архітектури про виявлені факти правопорушень в сфері архітектури та містобудування.

 

VII. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА

 

Обов'язки:

      7.1.Захищати права людини незалежно від її соціального походження, майнового та іншого стану, расової та національної належності, громадянства, віку, мови та освіти, ставлення до релігії, статі, політичних та інших переконань, забезпечувати безпеку громадян і громадський порядок;

      7.2. Виявляти, запобігати і припиняти правопорушення, вживати з цією метою заходів, передбачених чинним законодавством,приймати щодо них рішення;

7.3. Сприяти органам системи МВС у проведенні розслідувань кримінальних правопорушень;

7.4. Виявляти та припиняти адміністративні правопорушення;

7.5. Виявляти причини й умови, що сприяють вчиненню правопорушень, вживати в межах своєї компетенції заходів до їх усунення; брати участь у правовому вихованні населення;

7.6. Разом з працівниками Національної поліції України проводити профілактичну роботу серед осіб, схильних до вчинення правопорушень; 

7.7. Сприяти у проведенні розшуку осіб у випадках, передбачених законодавством та міжнародними договорами України;

7.8. Забезпечувати в межах своєї компетенції безпеку дорожнього руху, додержання законів, правил і нормативів у цій сфері, запобігати забрудненню повітря, водойм транспортними засобами та сільськогосподарською технікою; здійснювати контроль за утриманням у належному технічному стані та санітарному стані доріг, вулиць, майданів;

7.9. Брати участь у проведенні карантинних заходів під час епідемій та епізоотій з питань участі в забезпеченні правопорядку;

7.10. Сприяти забезпеченню відповідно до законодавства режиму воєнного або надзвичайного стану, зони надзвичайної екологічної ситуації в разі їх оголошення на всій території України або в окремій місцевості;

7.11. Надавати у межах наданих прав допомогу народним депутатам України, представникам державних органів і громадських об'єднань у здійсненні їх законної діяльності;

7.12. Надавати у межах наявних можливостей особам, потерпілим від правопорушень і нещасних випадків, або,які перебувають у безпорадному чи небезпечному для життя і здоров'я стані, у тому числі неповнолітнім, які залишилися без опіки, можливу невідкладну допомогу;

7.13. Забезпечувати, в межах компетенції, додержання вимог законів, виконання та контроль за рішеннями міської ради з питань охорони громадського порядку, торгівлі, утримання тварин у домашніх умовах, додержання тиші в громадських місцях тощо, а також дворів у місті.

7.14. Виконувати в межах компетенції запити правоохоронних органів інших держав або міжнародних організацій поліції відповідно до законодавства України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також установчих актів та правил міжнародних організацій, членом яких є Україна;

7.15. Забезпечувати в межах повноважень виконання вимог ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні»;

7.16. Дотримуватись професійної етики, вимог до носіння форменого одягу;

7.17. Працівник Підприємства незалежно від посади, яку він обіймає, місцезнаходження і часу, в разі звернення до нього фізичних осіб з заявою чи повідомленням про події, які загрожують особистій чи громадській безпеці, або у разі безпосереднього виявлення таких, зобов'язаний вжити заходів щодо попередження і припинення правопорушень, надання можливої допомоги особам, які її потребують, встановлення і затримання осіб, які вчинили правопорушення, охорони місця події і повідомлення про це в найближчий підрозділ органу системи МВС.

Права:

7.19. Вимагати від фізичних осіб, які порушують громадський порядок, припинення правопорушень, виносити на місці усне попередження особам, які допустили малозначні адміністративні правопорушення, а в разі невиконання зазначених вимог застосовувати відповідно до чинного законодавства, заходи примусу;

7.20. Залучатися працівниками поліції до перевірки документів громадян, що посвідчують їх особу при підозрі вчинення ними правопорушень;

7.21. За дорученням правоохоронних органів виявляти і вести облік осіб, схильних до правопорушень, які підлягають профілактичному впливу на підставі та в порядку, встановлених законодавством, виносити їм офіційне застереження про неприпустимість протиправної поведінки;

7.22. Разом з працівниками Національної поліції України затримувати і доставляти до підрозділів органів  системи МВС правопорушників та осіб, які підозрюються у вчиненні правопорушень чи злочинів.

7.23. Складати протоколи про адміністративні правопорушення в межах наданих повноважень;

7.24. Приймати письмові, усні заяви (повідомлення) від юридичних, фізичних осіб про вчинення відносно них правопорушень, злочинів, або свідками вчинення яких вони були;

7.25. Відбирати усні чи письмові пояснення в громадян, які виявили бажання їх надати, або в разі виникнення такої необхідності;

7.26. Проводити аудіо-, відео-, фото фіксацію, як допоміжний засіб попередження протиправних дій, а також для подальшого документування та розкриття адміністративних та кримінальних правопорушень, злочинів;

7.27. Вести облік адміністративних правопорушень та документів, необхідних для виконання завдань Підприємства;

7.28. Відповідно до чинного законодавства,  здійснювати обробку персональних даних в обсязі, структурі та порядку, що випливають із завдань та функцій, покладених на Підприємство цим Статутом та законодавством;

7.29. У межах компетенції складати статистичну інформацію, забезпечувати режим доступу до інформації, надавати інформаційні послуги відповідно до законодавства;

7.30.Залучатися правоохоронними органами до участі у підтримці громадського порядку відповідно до чинного законодавства.

7.31. Спільно з працівниками Національної поліції України з метою припинення правопорушень входити безперешкодно у будь-який час доби:

-на територію і в приміщення підприємств, установ і організацій, оглядати їх з метою припинення правопорушень, переслідування осіб, підозрюваних у вчиненні правопорушення, під час стихійного лиха та інших надзвичайних обставинах;

- на земельні ділянки, в житлові та інші приміщення громадян у разі переслідування правопорушника або припинення правопорушення, що загрожує життю фізичних осіб, а також при стихійному лихові та інших надзвичайних обставинах;

7.32. Перебувати на земельних ділянках, в житлових та інших приміщеннях громадян за їхньою згодою, а також на території і в приміщеннях підприємств, установ, організацій з повідомленням про це адміністрацію за згодою власників або уповноважених на те осіб, з метою забезпечення правопорядку, запобігання правопорушень, виявлення і затримання осіб, які його вчинили;

7.33. З метою профілактичного впливу повідомляти за необхідності державні органи влади, громадські об'єднання, трудові колективи і громадськість за місцем проживання, роботи або навчання особи про факти вчинення нею правопорушення;

7.34. Вносити відповідним органам, громадським об'єднанням, службовим особам, підприємствам, установам, організаціям обов'язкові до розгляду подання щодо необхідності усунення причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень;

7.35. Обмежувати або забороняти під час аварій, інших надзвичайних обставинах, що загрожують життю і здоров'ю людей, рух транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць і автомобільних доріг та у випадках, визначених законодавством;

7.36. Спільно з працівниками Національної поліції України затримувати, відстороняти від керування транспортними засобами осіб, які перебувають у стані сп'яніння, а також тих, які не мають посвідчення водія та реєстраційного документа на транспортний засіб;

7.37. Використовувати технічні засоби, в тому числі засоби фото- і відео спостереження для виявлення та фіксування правопорушень та порушень правил дорожнього руху у випадках, передбачених законодавством;

7.38. Відвідувати підприємства, установи й організації з метою реалізації завдань, передбачених Статутом;

7.39. Вимагати від фізичних та юридичних осіб усунення порушень правил утримання та експлуатації автомобільних доріг місцевого значення, вулиць і залізничних переїздів, у встановленому порядку видавати приписи на усунення виявлених порушень;

7.40. Спільно з працівниками Національної поліції України зупиняти транспортні засоби лише в разі: порушення правил дорожнього руху водіями; наявності даних, що свідчать про причетність транспортного засобу, його водія, пасажирів або вантажу до вчинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення; перебування транспортного засобу в розшуку; наявності даних про використання транспортного засобу з протиправною метою; необхідності опитування водія чи пасажирів про обставини вчинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення, свідками якого вони є або могли бути; необхідності залучення водія транспортного засобу для надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху або працівникам Підприємства чи як свідка при оформленні протоколів про адміністративні правопорушення чи матеріалів дорожньо-транспортних пригод; проведення цільових заходів (операції, відпрацювання, оперативні плани) для перевірки документів на право користування і керування транспортним засобом, документів на транспортний засіб; виконання рішень про обмеження чи заборону руху, прийнятих уповноваженими на це органами; якщо спосіб закріплення вантажу на транспортному засобі створює небезпеку для інших учасників дорожнього руху;

7.41. Залучатися працівниками правоохоронних органів до забезпечення правопорядку під час вилучення  зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів, матеріалів та речовин, щодо зберігання і використання яких установлено спеціальні правила, порядок та на які поширюється дозвільна система органів системи МВС, у разі невиконання встановлених правил, порядку користування і поводження з ними або у разі недоцільності їх подальшого зберігання, або опечатувати і закривати, з подальшим повідомленням про це органи системи МВС, об'єкти, де вони зберігаються чи використовуються, стрілецькі тири, стрільбища невійськового призначення, мисливські стенди, підприємства і майстерні з виготовлення та ремонту зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, магазини, у яких здійснюється їх продаж, піротехнічні майстерні, пункти вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, правил поводження з ними та їх застосування, до усунення порушень відповідних правил та порядку;

7.42. Залучатися до огляду працівниками органів системи МВС, уповноважених представників юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців чи їх представників приміщень, де знаходяться зброя, спеціальні засоби індивідуального захисту та активної оборони, боєприпаси, вибухові речовини та матеріали, інші предмети, матеріали і речовини, щодо зберігання і використання яких установлено спеціальні правила, порядок та на які поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ, з метою перевірки додержання правил поводження з ними та їх використання;

7.43. Приймати участь в забезпеченні правопорядку при вилученні правоохоронними органами у громадян і службових осіб з подальшою передачею органам системи МВС предметів і речей, заборонених або обмежених в обороті, а також документів з ознаками підробки;

7.44. Отримувати від керівників підприємств, установ і організацій  пояснення за фактом порушення законодавства, перевірка додержання якого належить до компетенції Підприємства;

7.45. Користуватися у невідкладних випадках засобами зв'язку, що належать підприємствам, установам і організаціям, розташованим на території Броварської міської ради, та засобами зв'язку, що належать громадянам, - за їх згодою;

7.46. Користуватися безоплатно послугами місцевих засобів масової інформації для розповсюдження з метою встановлення обставин вчинення правопорушень та осіб, які зникли безвісти, та з іншою метою, що пов’язана з необхідністю подання допомоги громадянам, підприємствам, організаціям у зв’язку з виконанням муніципальною вартою покладених на неї завдань;

7.47. У випадках, передбачених законодавством зберігати, носити і застосовувати спеціальні засоби;

7.48. Звертатися у межах своєї компетенції із запитами до Міністерства внутрішніх справ України, правоохоронних органів інших держав або міжнародних організацій відповідно до законодавства України, міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також установчих актів та правил міжнародних організацій поліції, членом яких є Україна;

7.49. Одержувати спеціальні та почесні звання, відзнаки та нагороди, ініціювати подання на відзначення державними нагородами, мати спеціальну символіку;

7.50. Створювати професійні спілки, пенсійні та страхові фонди;

7.51. Бути членом громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону.

VIII.ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ФІЗИЧНОГО ВПЛИВУ,

СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ

          8.1. Працівники Підприємства, які є членами громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону, мають право застосовувати заходи фізичного впливу та спеціальні засоби відповідно до чинного законодавства.

8.2. Застосування фізичної сили, спецзасобів повинно відповідати  вимогам чинного законодавства та Дисциплінарному Статуту Підприємства.

8.3. Перевищення повноважень із застосуванням сили,  а  також
спеціальних засобів тягне  за  собою  відповідальність згідно  з
законодавством.

 

IX. МАЙНО ТА КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА

 

9.1.Фінансування діяльності Підприємства здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

9.2. Майно Підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається на самостійному балансі Підприємства.

9.3. Статутний фонд підприємства становить ________-гривень ___ коп.

9.4. Майно належать Підприємству на праві господарського відання.

9.5. Підприємство володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним Засновником (уповноваженим ним органом), з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою Засновника у випадках, передбачених чинним законодавством України.

9.6. Джерелами формування майна Підприємства є:

 • майно передане йому Органом управління;
 • доходи отримані від надання послуг та іншої діяльності;
 • кредити банків та інших кредиторів;
 • капітальні вкладення і дотації з бюджету;
 •  благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;
 • придбання майна іншого підприємства, організації;

- інше майно, цінності набуті на підставах, не заборонених чинним законодавством України;

9.7. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями Власника та органу місцевого самоврядування, до сфери управління якого воно входить. Збитки, завдані підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду

X.ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ, ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ

10.1.Управління Підприємством здійснює його керівник – Начальник КП «Муніципальна варта» ТМР. Кандидат на посаду начальника муніципальної варти обирається за результатами співбесіди профільною комісією міської ради та призначається на контрактній основі.

10.2. Призначення (звільнення) начальника Підприємства здійснюється міським головою.

10.3. Начальник Підприємства самостійно вирішує питання діяльності підприємства (за винятком питань, що потребують узгодження з міською радою та/або віднесених до компетенції інших органів місцевого самоврядування), а саме:

а) діє без доручення від імені Підприємства;

б) у межах повноважень укладає договори, угоди з юридичними і фізичними особами;

в) особисто або через свого представника представляє Підприємство в судових органах;

г) визначає перспективи розвитку Підприємства;

д)здійснює поточне керівництво Підприємством, видає накази і розпорядження згідно своєї компетенції;

е)у відповідності з законодавством України та цим Статутом встановлює форми і розміри оплати праці працівників Підприємства;

є) приймає і звільняє працівників Підприємства;

ж)підписує платіжні доручення, чеки і інші банківські та касові документи;

з) здійснює будь-які інші функції з управління справами Підприємства, що не суперечать чинному законодавству і Статуту.

10.4. Заступники начальника, головний бухгалтер, керівники та інші працівники Підприємства призначаються на посаду і звільняються з посади начальником КП “Муніципальна варта” ТМР.

ХІ. ГОСПОДАРСЬКА, ЕКОНОМІЧНА

ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

11.1. Міська рада  визначає річний розмір фінансування – кошторис підприємства відповідно до місцевого бюджету.

11.2. Підприємство планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку за погодженням з профільною комісією міської ради.

11.3. Підприємство реалізує свої послуги за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі.

11.4. Підприємство сплачує платежі в місцевий бюджет згідно з діючим законодавством.

11.5. Правовідносини Підприємства з іншими організаціями, підприємствами, установами та громадянами в усіх сферах діяльності здійснюються на основі договорів.

11.6. Підприємство здійснює свою діяльність в межах території, на яку поширюється юрисдикція міської ради, що прийняла рішення про її створення.

XII. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

12.1. Підприємство здійснює оперативний, податковий та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність. Порядок ведення бухгалтерського, податкового обліку та статистичної звітності визначається відповідним законодавством. Відомості, не передбачені державною статистичною звітністю, можуть бути надані підприємствам, установам, організаціям на договірній основі, а судовим органам, органам прокуратури, служби безпеки, органам системи МВС, Антимонопольному комітетові України та аудиторським організаціям у випадках, передбачених законодавством України - на їх офіційну вимогу.

12.2. Контроль за фінансово-господарською діяльністю здійснюється Засновником та іншими організаціями відповідно до чинного законодавства України.

12.3. Тетіївська міська рада має право ініціювати проведення відповідними органами комплексної ревізії фінансової та господарської діяльності Підприємства.

12.4. Підприємство зобов’язано надавати Засновнику на його вимогу будь - яку інформацію щодо діяльності Підприємства.

12.5. Фінансовий рік Підприємства збігається з календарним роком. Фінансовий рік завершується 31 грудня поточного року.

12.6. Начальник і головний бухгалтер Підприємства несуть персональну відповідальність за дотримання порядку ведення, достовірності обліку та звітності.

XIII. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

13.1. Трудовий колектив підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності, на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівників з Підприємством.

13.2. Трудова діяльність працівників Підприємства здійснюється на основі укладених з ними трудових договорів (контрактів) відповідно до чинного законодавства. Робота окремих працівників може здійснюватись на підставі цивільно-правових договорів.

13.3. Працівники Підприємства підлягають соціальному страхуванню та соціальному забезпеченню в порядку і на умовах встановлених діючим законодавством.

13.4. Умови залучення громадян до охоронної діяльності, підготовка та перепідготовка персоналу охорони здійснюється відповідно до встановленого законодавством порядку.

13.5. Трудові відносини здійснюються відповідно до Кодексу законів про працю України, колективного договору,Правил внутрішнього трудового розпорядку Підприємства, Положення про оплату праці та інших локальних нормативно-правових актів.

XIV. ВІДОМОСТІ, ЩО Є КОНФІДЕНЦІЙНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ

ТА СТАНОВЛЯТЬ КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ

14.1. Посадові особи, працівники Підприємства зобов’язані зберігати та не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Підприємства.

XV. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

15.1. Внесення змін і доповнень до Статуту Підприємства розглядається, здійснюється та затверджується Власником за поданням начальника Підприємства.

15.2. Зміни  та доповнення до Статуту підприємства підлягають державній реєстрації.

XVІ. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

16.1. Припинення діяльності Підприємства (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) або ліквідації здійснюється за рішенням Власника або суду.

16.2. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, що утворюється Власником Підприємства або за його дорученням Органом управління. З моменту призначення ліквідаційної комісії, до неї переходять повноваження щодо управління Підприємством.

Майно Підприємства передається в управління виконавчому органу Тетіївської міської ради.

                      Секретар ради                                          С.М.Денисюк

                                         

 

УКРАЇНА

 ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЧОТИРНАДЦЯТА  СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

    РІШЕННЯ

 

    м Тетіїв

 

Про створення Комунального підприємства

«Територіальний центр соціального

обслуговування (надання соціальних

послуг)» Тетіївської міської ради

Київської області та затвердження

його Статуту

 

       З метою надання всебічної допомоги та підтримки мешканцям Тетіївської об’єднаної територіальної громади, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги за місцем проживання, забезпечення індивідуальної допомоги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та хворим, відповідно до статті 46 Конституції України, ст.. 78 Господарського кодексу України, розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні» від 01.04.2014 року №333-р, постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» від 29.12.2009 року №1417, керуючись статтями 25, 26, 59 Закону України Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги висновок депутатської комісії з питань соціального захисту, охорони здоров"я, освіти,  культури, молоді і спорту, міська рада

                                                 ВИРІШИЛА:          

        1.Створити юридичну особу – Комунальне підприємство «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Тетіївської міської ради Київської області, яке знаходиться за адресою: 09800, Київська область, Тетіївський район, м. Тетіїв, вул. Я.Острозького, 5.

             

         2. Затвердити Статут  Комунального підприємства «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Тетіївської міської ради Київської області, що додається.

        3. Доручити начальнику відділу соціальних служб  для сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Тетіївської міської ради провести державну реєстрацію Комунального підприємства «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Тетіївської міської ради Київської області відповідно до вимог чинного законодавства України.

4. Звернутися до Тетіївської районної ради про передачу із спільної комунальної власності територіальних громад району у комунальну власність Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади приміщення відділення

стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання в місті Тетієві по вулиці Цвіткова, 26-П.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань торгівлі, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, громадського харчування, управління комунальною власністю, благоустрою, транспорту, зв"язку.

 

                  Міський голова                                    Р.В.Майструк

 

          21.12.2018 р.

          №   431- 14-VII

             Начальник  юридичного відділу                                               Н.М.Складена

 

 

                                                                                            Додаток

                                                                    до рішення 14 сесії міської ради

                                                                                  7 скликання від 21.12.2018р.

                                                                                  №   431 -14-VII

СТАТУТ

Комунального підприємства

"Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Тетіївської ОТГ

 

                                         1. Загальні положення

 1. Комунальне підприємство "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Тетіївської ОТГ" (далі – установа) є комунальною бюджетною установою. Засновником Установи є Тетіївська міська рада (далі – Засновник).
 2.  Установа створюється для надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги за місцем проживання в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування. Діяльність територіального центру повинна відповідати критеріям діяльності суб`єктів, що надають соціальні послуги.
 3. Установа проводить свою діяльність на принципах адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманності, максимальної ефективності використання бюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання державних стандартів соціальних послуг, етичних норм і правил.
 4. На соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) в Установі мають право:

- громадяни похилого віку, інваліди, хворі ( з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку затвердженому МОЗ;

-громадяни, які перебувають у складних життєвих обставинах, у зв`язку з безробіттям і зареєстровані у державній службі зайнятості, як такі, що шукають роботу (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення, нижчий ніж встановлений законом прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.

 1. Установа створюється за наявності необхідної матеріально-технічної бази, зокрема, приміщень, що відповідають будівельним, технічним, санітарно-гігієнічним нормам, вимогам пожежної безпеки та іншим нормам відповідно до законодавства.
 2. Статут Установи, його структура затверджується Тетіївською районною радою.
 3. Назва:
 • Повна: Комунальна установа "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Тетіївського району";
 • Скорочена: КУ "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Тетіївського району";
  1. Юридична адреса: Київська область, м.Тетіїв, вул. Януша Острозького, 5

2. Юридичний статус Установи

 1. Територіальний центр є юридичною особою. Права і обов`язки юридичної особи Установа набуває з дня її державної реєстрації, яка здійснюється відповідно до чинного законодавства.
 2. Територіальний центр є комунальною Установою, у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановам Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінпраці, актами інших центральних місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також Статутом Установи.
 3. Територіальний центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, штампи та бланки, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.
 4. Установа несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах коштів, що перебувають в його розпорядженні, згідно з чинним законодавством України. Установа не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника.
 5. Установа має право у порядку, встановленому законодавством, укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов`язки, бути позивачем і відповідачем у суді загальної юрисдикції, спеціалізованих судах, а також у третейському суді.

 

3. Мета і предмет діяльності Установи, її структура

 1. Основним завданням Установи є:
 • виявлення громадян, зазначених у пункті 1.4 цього Статуту, формування електронної бази даних таких громадян, визначення (оцінювання) їх індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг);
 • забезпечення якісного соціального обслуговування (надання соціальних послуг);
 • установлення зв’язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, яких обслуговує територіальний центр, з метою сприяння в здійсненні соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадянам, зазначених у пункті 1.4. цього Статуту.
  1. До складу Установи входять такі структурні підрозділи:
 1. Відділення соціальної допомоги вдома – надання соціальних послуг одиноким інвалідам із порушенням рухової активності (створюється для обслуговування не менше 80-ти одиноких непрацездатних громадян, які потребують побутової, соціальної допомоги в домашніх умовах за висновками лікарів закладів охорони здоров`я);
 2. Відділення організації надання грошової та натуральної адресної допомоги малозабезпеченим непрацездатним громадянам (створюється при необхідності та кількості не менше 500 чоловік малозабезпечених непрацездатних громадян, що потребують, за актами обстеження матеріально-побутових умов проживання, грошової та різних видів натуральної допомоги);
 3. Стаціонарне відділення для постійного або тимчасового проживання (створюється в разі наявності не менше 10-ти одиноких непрацездатних громадян, які втратили рухову активність, не можуть обслуговувати себе самостійно, потребують постійного стороннього догляду, надання побутової та медичної допомоги);

В разі необхідності, за погодження із Органом управління майном, можуть створюватись інші підрозділи, дільниці, які спрямовані на соціальний захист непрацездатних громадян. Пропозиції щодо створення підрозділів можуть надавати структурний підрозділ з питань соціального захисту населення органів місцевого самоврядування.

 1. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) далі – територіальний центр надає:
 • соціально-побутові послуги – забезпечення продуктами харчування, м`яким та твердим інвентарем, гарячим харчуванням, транспортними послугами, засобами малої механізації, здійснення соціально-побутового патронажу, виклик лікаря, придбання та доставка медикаментів, ремонт одягу та взуття, перукарські послуги тощо;
 • психологічні послуги – надання консультацій з питань психічного здоров’я та поліпшення відносин з оточуючим соціальним середовищем, психологічної корекції, методичних порад;
 • соціальні послуги – виявлення та сприйняття розвитку різнобічних інтересів і потреб громадян, яких обслуговує територіальний центр, організація їх дозвілля;
 • соціально-медичні послуги – консультації щодо запобігання виникненню та розвитку можливих органічних розладів, збереження, підтримка здоров’я, здійснення профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів, працетерапія;
 • соціально-економічні послуги – надання натуральної чи грошової допомоги, консультацій з питань чинного законодавства, захист прав інтересів громадян, яких обслуговує територіальний центр;
 • інформаційні послуги – надання інформації, необхідної для вирішення складної життєвої ситуації (довідкові послуги), розповсюдження просвітницьких і культурно-освітніх знань (просвітницькі послуги), поширення об’єктивної інформації про споживачів власності та види соціальних послуг;
 • крім того, територіальний центр може надавати інші послуги (паліативний, хоспісний догляд, консультування, представництво інтересів, соціальна профілактика, посередництво, медіація, транспортні послуги тощо);
  1. Територіальний центр забезпечує надання структурними підрозділами надання соціальних послуг:
 • громадянам похилого віку, інвалідам, хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ;
 • громадянам, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення, нижчий ніж встановлений законом прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.
  1. У п’ятиденний строк після надходження запиту відповідні суб’єкти, зазначені в абзаці першому цього пункту, надають медичний висновок, довідку про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, довідку про доходи громадянина (у разі потреби) управління праці та соціального захисту населення Тетіївської Районної Державної Адміністрації, який в одноденний строк після їх надходження приймає рішення про надання або відмову в наданні соціальних послуг, надсилає такі документи територіальному центру разом із заявою громадянина та інформацією з Державного реєстру прав.

Після надходження зазначених документів у територіальний центр протягом строку, визначеного у державних стандартах соціальних послуг, визначає індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги, встановлює групу рухової активності, визначає зміст соціальних послуг, уточнює обсяг, складає індивідуальний план, приймає рішення про необхідність надання соціальних послуг, про що видає відповідний наказ, та укладається з отримувачем соціальної послуги договір про надання таких послуг.

Надання структурними підрозділами територіального центру внутрішньо переміщеним особам соціальних послуг здійснюється невідкладно. Особова справа формується на підставі документа, що посвідчує особу, та довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

 1. Для соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадяни подають письмову заяву Виконавчому комітету Тетіївської міської ради.

3.7. У разі потреби та за згодою громадян, з метою визначення додаткової потреби у натуральній чи грошовій допомозі, проводиться обстеження їх матеріально-побутових умов. Для цього утворюється комісія, до складу якої входить не менше як три особи.

У разі коли громадянин, який потребує соціального обслуговування (надання соціальних послуг), за віком або за станом здоров’я неспроможний самостійно прийняти рішення про необхідність його здійснення (їх надання), таке рішення може прийняти опікун чи піклувальник.

3.8. Територіальний центр забезпечує безоплатне, в обсягах, визначених державними стандартами, соціальне обслуговування (надання соціальних послуг): громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим (з числа осіб працездатного віку на період встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу;

3.9. Територіальний центр може надавати платні соціальні послуги (в межах наявних можливостей) громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, інвалідністю, хворобою і мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, іншим категоріям осіб, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року №12 "Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку" (Офіційний вісник України, 2004 року №2, стаття 42; 2007 року №37, стаття 1494) та цим переліком.

Тарифи на платні соціальні послуги встановлюються територіальним центром відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2005 р. №268 "Про затвердження Порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги" (Офіційний вісник України, 2005 р. №15, стаття 759) і затверджується його Засновником.

Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, використовуються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 2002 року №659 "Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямків використання".

3.10. На кожного громадянина, якого обслуговує Установа, ведеться особова справа, в якій міститься заява громадянина, медичний висновок (крім відділення організації надання грошової та натуральної допомоги), документи, що підтверджують право громадянина на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) та соціальну допомогу. Формування, облік та зберігання особової справи здійснюється у відділенні, що обслуговує громадянина постійно.

3.11. Працівники Установи, які здійснюють соціальне обслуговування (надання соціальних послуг), зобов’язані сумлінно ставитися до виконання своїх обов’язків, поважати гідність громадян, не допускати не гуманних і дискримінаційних дій щодо громадян, яких вони обслуговують, зберігати в таємниці інформацію, отриману під час виконання своїх службових обов’язків, а також інформацію, що може бути використана проти зазначених громадян.

4. Умови прийняття на обслуговування та обслуговування громадян

 1. Відділення соціальної допомоги вдома територіального центру (далі – відділення соціальної допомоги вдома) утворюється для соціального обслуговування (надання соціальних послуг) не менш як 80 таких одиноких громадян, які не здатні до самообслуговування, в зв’язку з частковою втратою рухової активності (мають III, IV і V групу рухової активності) і потребують сторонньої допомоги, соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в домашніх умовах згідно з медичним висновком:
 • громадяни похилого віку;
 • інваліди, крім інвалідів унаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які отримують соціальну допомогу та постійний сторонній догляд, побутове або спеціальне медичне обслуговування відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності";
 • хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці).

Відділення не здійснює соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадянам, які потребують цілодобового стороннього догляду.

Право на позачергове соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) відділенням соціальної допомоги вдома мають одинокі ветерани війни, особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, жертви нацистських переслідувань, особи, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до 1, 2 і 3 категорії".

У територіальному центрі може бути утворено кілька відділень соціальної допомоги вдома або одне відділення з відповідною структурою, штатним розписом і фондом оплати праці.

У разі виявлення не менш як 50 непрацездатних громадян з порушенням опорно-рухового апарату, зору, слуху, з психічними розладами (соціально-безпечні, які не перебувають на спеціальному диспансерному обліку), інших категорій громадян, які нездатні до самообслуговування та які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) вдома, місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування можуть утворювати спеціалізовані відділення.

Якщо особи похилого віку, що потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), виявлено менш як 80 осіб для спеціалізованого відділення - менше як 50 осіб), їх обслуговування може здійснюватися згідно з договором, який укладається з непрацездатною фізичною особою і територіальним центром, про оплату відповідної роботи за рахунок коштів, що виділяються для цієї мети.

Відділення соціальної допомоги вдома надає такі соціально-побутові послуги:

 1. Приготування (допомога в приготуванні) їжі вдома, годування, доставка гарячих обідів, у тому числі з їдальні, кафе, інших закладів (підприємств) ресторанного господарства;
 2. Придбання та доставка товарів з магазину або ринку, доставка книг, газет, журналів, медикаментів за кошти громадян, які обслуговуються;
 3. Виклик лікаря, надання допомоги в проведенні періодичних медичних оглядів та госпіталізації, відвідування хворих у закладах охорони здоров’я, організація консультацій лікарів та інших спеціалістів;
 4. Допомога в прибиранні приміщення, прання білизни, дотримання особистої гігієни, виконання різних видів ремонтних робіт у приміщенні, ремонт одягу та взуття, забезпечення паливом;
 5. Оформлення документів на отримання субсидії на оплату житлово-комунальних послуг та інших видів соціальної допомоги, внесення платежів;
 6. Читання преси;
 7. Допомога в обробітку присадибних ділянок (площа обробітку присадибних ділянок визначається разом з місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування, але не більше як 0,02 гектара);
 8. Оформлення документів на санаторно-курортне лікування, влаштування до будинку-інтернату чи стаціонарного відділення територіального центру, геріатричного будинку-інтернату для ветеранів війни і праці, психоневрологічного інтернату, будинку для ветеранів, інших соціальних закладів;
 9. Сприяння у забезпеченні необхідними технічними та іншими засобами реабілітації;
 10. Оформлення замовлень та організація контролю за своєчасним і якісним наданням послуг підприємствами торгівлі, побуту, зв’язку, службами житлово-комунального господарства, закладами культури, сільськогосподарськими підприємствами тощо;
 11. Створення умов для посильної праці, організація трудової терапії вдома;
 12. Представництво інтересів – вирішення за дорученням громадян, які обслуговуються, питань у державних органах, на підприємствах, в установах і організаціях;
 13. Інші соціальні послуги.

Відділення соціальної допомоги вдома може здійснювати обслуговування громадян похилого віку, інвалідів (які досягли 18-ти річного віку), хворих (з числа осіб працездатного віку на період встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування, але мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу.

Обслуговування таких громадян здійснюється за плату відповідно до тарифів на платні соціальні послуги.

У виняткових випадках громадяни, які мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, можуть звільнятися від плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) в структурних підрозділах територіального центру в разі, коли такі рідні належать до малозабезпечених і отримують державну соціальну допомогу у встановленому порядку, залежні від психотропних речовин, алкоголю, перебувають у місцях позбавлення волі тощо. Засновник самостійно або через утворену ним комісію приймає рішення про звільнення громадян, які мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу від зазначеної плати.

Відділення соціальної допомоги вдома очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади директором територіального центру.

Завідувач відділення повинен мати вищу освіту (спеціаліст, магістр) відповідного напряму підготовки і стаж роботи за фахом не менше як три роки.

Положення про відділення соціальної допомоги вдома затверджується директором Установи.

Кількість громадян, яких повинен обслуговувати соціальний робітник, обсяг їх роботи визначає завідувач (заступник завідувача) відділення соціальної допомоги вдома, з урахуванням стану здоров’я громадянина, який обслуговується, його віку, рівня рухової активності, здатності до самообслуговування, місця та умов проживання, наявності транспортного сполучення, інших факторів, що можуть вплинути на здійснення соціального обслуговування та якість надання соціальних послуг (один соціальний робітник обслуговує не менше 6 осіб в сільській місцевості та не менше 10 осіб в міській місцевості).

На підставі даних карти визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги та медичного висновку складається індивідуальний план надання соціальної послуги, після чого між громадянином і територіальним центром укладається договір, в якому назначаються зміст та обсяги послуги, обумовлюється періодичність, строки надання соціальної послуги відділенням соціальної допомоги вдома та інші умови.

Відділення соціальної допомоги вдома згідно з умовами договору, затвердженим графіком роботи та індивідуальним планом надання соціальної послуги з догляду вдома надає соціальну послугу з догляду вдома постійно (3 група рухової активності - 2 рази на тиждень, 4 група – 3 рази на тиждень), періодично (2 рази на місяць), тимчасово (визначений у договорі період), організовує надання передбачених договором послуг, контролює їх якість, визначає додаткові потреби, вживає заходів до їх задоволення.

На кожного громадянина, якого обслуговує відділення соціальної допомоги вдома, ведеться особова справа, в якій міститься:

 1. письмова заява громадянина;
 2. медичний висновок про нездатність до самообслуговування, потребу в постійній сторонній допомозі та догляді в домашніх умовах;
 3. карта визначення індивідуальних потреб в отримувача соціальних послуг;
 4. один примірник договору, укладеного громадянином і територіальним центром про соціальне обслуговування (надання соціальних послуг);
 5. довідка про склад сім’ї (форма №3);
 6. інформація з Державного реєстру прав, отримана посадовою особою структурного підрозділу з питань соціального захисту населення місцевої державної адміністрації, або виконавчого органу відповідної ради шляхом безпосереднього доступу до цього реєстру;
 7. копія довідки про встановлення групи інвалідності;
 8. копія рішення Засновника про звільнення від плати громадян похилого віку, осіб з інвалідністю (які досягли 18-ти річного віку), хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше як 4 місяці), які не здатні до самообслуговування, але не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу;
 9. індивідуальний план надання соціальних послуг;
 10. копія наказу про здійснення (припинення) соціального обслуговування (надання соціальних послуг);
 11. копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених) осіб.

Під час соціального обслуговування (надання соціальних послуг) відділення соціальної допомоги вдома може надавати у тимчасове користування громадян наявні у нього технічні та інші засоби малої механізації, предмети першої потреби, окремі побутові прилади тощо.

 1. Відділення організації надання соціальної адресної натуральної та грошової допомоги територіального центру (далі – відділення адресної допомоги) утворюється для обслуговування не менше як 500 таких малозабезпечених громадян, які відповідно до обстеження матеріально-побутових умов потребують натуральної чи грошової допомоги:
 • громадяни похилого віку;
 • особи з інвалідністю;
 • хворі ( з числа осіб працездатного віку на період встановлення їм групи інвалідності, але не більше як на чотири місяці) у разі коли вони на своєму утриманні мають неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, інвалідів;
 • особи, які перебувають у складних життєвих обставинах, у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою, у разі коли вони мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, інвалідів.

До малозабезпечених громадян, які мають право на обслуговування відділенням адресної допомоги належать громадяни, середньомісячний сукупний дохід сімей яких за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення, нижчий ніж встановлений законом прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.

Відділення адресної допомоги виходячи з можливостей, наявної фінансової та матеріально-технічної бази безоплатно забезпечує громадян одягом, взуттям, продуктами харчування, предметами першої необхідності.

Відділення адресної допомоги може організовувати пункти прийому від громадян, підприємств, установ та організацій продуктів харчування, одягу, взуття, меблів, предметів першої потреби, побутової техніки, коштів, робіт та послуг для забезпечення потреб малозабезпечених громадян.

Відділення адресної допомоги здійснює обслуговування малозабезпечених громадян за умови подання письмової заяви, довідки про склад сім’ї (форма №3), довідки про доходи всіх членів сім’ї.

За згодою малозабезпеченого громадянина складається акт обстеження його матеріально-побутових умов.

Соціальний працівник відділення адресної допомоги веде облік громадян, які звернулися за допомогою, перевіряє відомості зазначені у поданих ними документах. Відомості про громадян, які отримали грошову чи натуральну допомогу, вносять до бази даних територіального центру.

У разі, коли громадянин через часткову втрату рухової активності не може відвідати відділення адресної допомоги та особисто отримати допомогу, адміністрація територіального центру вживає заходів для доставки допомоги громадянину за місцем його проживання.

Відділення адресної допомоги очолює завідувач, який призначається і звільняється з посади директором Установи.

Завідувач відділення повинен мати вищу освіту (магістр, спеціаліст) відповідного напряму підготовки і стаж роботи не менш як три роки.

 1. Стаціонарне відділення для постійного або тимчасового проживання територіального центру (далі – стаціонарне відділення) утворюється для обслуговування не менше як 10 і не більше як 20 одиноких громадян. До відділення на постійне або тимчасове проживання, повне державне утримання безоплатно приймаються одинокі громадяни похилого віку, особи з інвалідністю (які досягли 18-ти річного віку), хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше як 4 місяці), які відповідно до висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я не здатні до самообслуговування, потребують постійного стороннього догляду та допомоги, соціально-побутових, соціально-медичних та інших соціальних послуг.

У стаціонарному відділенні громадяни перебувають на повному державному утриманні, одержують необхідні їм соціальні послуги та відповідно до встановлених норм забезпечуються:

 1. Житлом, одягом, взуттям, постільною білизною, м’яким та твердим інвентарем і столовим посудом;
 2. Раціональним чотириразовим харчуванням, у тому числі з урахуванням віку та стану здоров’я, у межах натуральних норм харчування, передбачених для мешканців інтернатних установ;
 3. Медичним обслуговуванням;
 4. Протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування (крім моторизованих), медикаментами, відповідно до медичного висновку;
 5. Комунально-побутовим обслуговуванням (опалення, освітлення, радіофікація, тепло-, водопостачання).

Одиноким пенсіонерам, які перебувають у стаціонарному відділенні, пенсія виплачується у встановленому законодавством порядку.

За наявності вільних місць до стаціонарного відділення, на загальних умовах строком до чотирьох місяців можуть прийматися одинокі громадяни похилого віку, особи з інвалідністю (які досягли 18-ти річного віку), хворі ( з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше як чотири місяці), які тимчасово втратили здатність до самообслуговування, потребують постійного стороннього догляду, соціально-медичного обслуговування.

За рішенням міської ради, як виняток до стаціонарного відділення на загальних підставах можуть прийматися (за наявності вільних місць) громадяни похилого віку, особи з інвалідністю (які досягли 18-ти річного віку), хворі ( з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше як чотири місяці), які мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу. В такому разі зазначені категорії громадян перебувають у стаціонарному відділенні на умовах оплати згідно із затвердженими тарифами або за рахунок додаткових коштів місцевого бюджету.

Право на позачергове влаштування до стаціонарного відділення мають одинокі ветерани війни, особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", жертви нацистських переслідувань, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до 1, 2 і 3 категорії, у разі, коли вони не здатні до самообслуговування, потребують постійного стороннього догляду та соціально-медичного обслуговування.

Одинокі ветерани праці, самотні громадяни похилого віку та члени сімей загиблих військовослужбовців мають переважне право на влаштування до стаціонарного відділення.

Як виняток, за рішенням Засновника до стаціонарного відділення для постійного проживання (перебування) можуть прийматися непрацездатні громадяни, які мають працездатних дітей або родичів, зобов’язаних відповідно до чинного законодавства їх утримувати, якщо вони з об’єктивних причин не можуть цього робити. В такому випадку ці особи утримуються в стаціонарному відділенні за рахунок коштів місцевого бюджету.

 1. До стаціонарного відділення громадяни приймаються за направленням (путівкою) Виконавчого комітету Тетіївської міської ради.

Направлення (путівка) видається на підставі письмової заяви громадянина, паспорта, висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про нездатність його до самообслуговування та потребу в постійному сторонньому догляді та допомозі.

На кожного громадянина, який перебуває у стаціонарному відділенні ведеться справа, в якій міститься:

 1. письмова заява громадянина;
 2. копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;
 3. направлення (путівка);
 4. висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про нездатність до самообслуговування та потребу в постійному сторонньому догляді та допомозі;
 5. довідка про розмір призначеної пенсії;
 6. довідка про склад сім’ї (форма №3);
 7. інформація з Державного реєстру прав, отримана посадовою особою структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної державної адміністрації або виконавчого органу відповідної ради шляхом безпосереднього доступу до цього Реєстру.

Тимчасове вибуття громадянина із стаціонарного відділення за особистим бажанням дозволяється за висновком лікаря та письмовим зобов’язанням родичів або осіб, які згодні його прийняти на проживання та забезпечити належний догляд і необхідні соціальні послуги.

Витрати, пов’язані з поїздкою до родичів або інших осіб, територіальний центр не компенсує.

Якщо громадянин тимчасово вибуває із стаціонарного відділення на цей період він знімається з матеріального забезпечення. Про вибуття із стаціонарного відділення громадян завчасно (за три дні) письмово повідомляє завідувачу стаціонарного відділення.

Адміністрація Установи відповідно до законодавства може виконувати обов’язки опікуна (піклувальника) щодо громадян, які перебувають у стаціонарному відділенні, яким не встановлено опіку чи піклування або не призначено опікуна чи піклувальника, і одночасно вживає заходів до встановлення опіки чи піклування над такими громадянами.

Перебування громадянина у стаціонарному відділенні припиняється за погодженням з директором територіального центру на підставі письмової заяви громадянина за наявності інформації про нове місце проживання і забезпечення йому постійного стороннього догляду.

У разі припинення перебування у стаціонарному відділенні громадянину видається одяг, білизна, взуття (згідно із сезоном), документи, власні речі та цінності (ощадна книжка, цінні папери тощо), що зберігалися у відділенні, а також довідка із зазначенням строку перебування у відділенні.

Забезпечення громадян, які перебувають у стаціонарному відділенні, здійснюється відповідно до нормативів, передбачених для будинків-інтернатів для громадян похилого віку з інвалідністю і стаціонарних відділень територіальних центрів, затверджених Мінпраці.

Стаціонарне відділення очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади директором Установи.

Завідувач стаціонарного відділення повинен мати вищу медичну освіту або іншу вищу освіту (магістр, спеціаліст) відповідного напряму і підготовки і стаж роботи за фахом, не менш як три роки.

 

5. Припинення обслуговування

 1. Медичними протипоказаннями для соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадян є наявність у них інфекційних захворювань, залежності від психо-активних речовин, алкоголю, психічних захворювань, які потребують перебування на спеціальному диспансерному обліку.

У разі виявлення у громадян зазначених протипоказань працівники Установи зобов’язані надати їм інформацію про можливі шляхи отримання необхідного соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в інших установах.

 1. Обслуговування громадян, зазначених у пункті 3.4. цього Статуту, структурними підрозділами Установи припиняється за письмовим повідомленням громадян у разі:
  1. Поліпшення стану здоров’я, виходу із складних життєвих обставин, в результаті чого громадянин втрачає потребу в соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг);
  2. Виявлення у громадянина, якого безоплатно обслуговувала Установа, працездатних рідних (батьків, дітей, чоловіка, дружини) або осіб, які відповідно до законодавства повинні забезпечити йому догляд і допомогу, або осіб, з якими укладено договір довічного утримання, направляємо до стаціонарного відділення територіального центру, будинку-інтернату для громадян похилого віку, пансіонату, психоневрологічного інтернату, будинку для ветеранів та інших закладів постійного проживання;
  3. Зміни місця проживання;
  4. Поліпшення матеріально-побутових умов, у результаті якого громадянин не потребує соціально-економічних послуг (для громадян, які потребували надання цих послуг відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги);
  5. Грубого, принизливого ставлення громадянина до обслуговуючого персоналу, соціальних працівників, соціальних робітників та інших працівників територіального центру і його структурних підрозділів;
  6. Порушення громадського порядку (сварки, бійки тощо);
  7. Систематичного перебування в стані алкогольного, наркотичного сп’яніння;
  8. Виявлення медичних протипоказань для соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальним центром;
  9. Надання громадянинові соціальних послуг фізичною особою, якій призначено грошову компенсацію у встановленому законодавством порядку;
  10. Смерть громадянина.
 2.  Про припинення соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадянина видається наказ, на підставі якого вноситься інформація до електронної бази даних територіального центру і робиться позначка в журналі обліку та в особовій справі із зазначенням дати та підписом завідувача відділенням, яке обслуговувало громадянина. Повідомлення про припинення соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадянина Установою надсилається до Виконавчого комітету Тетіївської міської ради.
 1. Управління Установою
 1. Управління територіальним центром здійснюється відповідно до Статуту на основі поєднання прав Органу управління майном щодо господарського використання майна та самоврядування трудового колективу.
 2. Орган управління майном:
 • призначає на посаду та звільняє з посади директора територіального центру;
 • затверджує Статут Установи та зміни до нього, здійснює контроль за додержанням вимог Статуту та приймає рішення у зв’язку з їх порушенням;
 • здійснює контроль за ефективністю використання майна, що знаходиться в оперативному управлінні Установи;
 • затверджує штатний розпис територіального центру;
 • здійснює інші повноваження, визначені законодавством України.
  1. Орган управління майном здійснює управління Установою через директора.
  2. Посаду директора територіального центру може займати особа, яка має вищу освіту (магістр, спеціаліст) відповідного напрямку підготовки і стаж роботи на керівній посаді, не менше п’яти років.
  3. Директор територіального центру:
   1. організовує роботу Установи, несе персональну відповідальність за виконання покладених на установу завдань;
   2. затверджує посадові обов’язки заступника директора і керівників структурних підрозділів та інших працівників територіального центру;
   3. координує діяльність структурних підрозділів територіального центру;
   4. подає органу, що утворив установу, пропозиції щодо штатного розпису, кошторис витрат територіального центру;
   5. укладає договори, діє від імені Установи і представляє її інтереси;
   6. розпоряджається коштами Установи в межах затвердженого кошторису витрат відповідно їх цільового призначення, в тому числі на оплату:
 • проведення щорічного профілактичного медичного огляду соціальних робітників та соціальних працівників Установи, які безпосередньо надають соціальні послуги;
 • придбання для оснащення структурних підрозділів територіального центру автотранспорту, засобів пересування, спеціальних засобів для догляду і самообслуговування;
 • підвищення кваліфікації осіб, які надають соціальні послуги;
  1. призначає в установленому порядку на посади і звільняє з посад працівників Установи;
  2. видає в межах своєї компетенції накази (в тому числі щодо здійснення (припинення) обслуговування громадян), організовує і контролює їх виконання;
  3. розробляє і подає на затвердження органу місцевого самоврядування проект статуту про територіальний центр;
  4. затверджує положення про структурні підрозділи Установи;
  5. вирішує інші питання, віднесені законодавством України, Органом управління майном, цим Статутом до його компетенції.
 • Органом самоуправління Установи є загальні збори трудового колективу, які:
 • затверджують правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • приймають колективний договір;
 • здійснюють інші повноваження, визначенні чинним законодавством України;
  1. Трудовий колектив Установи складають фізичні особи, які своєю працею беруть участь в його діяльності на підставі трудових договорів. Загальні збори відбуваються при необхідності, але не рідше, ніж два рази на рік.

Загальні збори є повноваженими, якщо на зборах присутні більше половини членів трудового колективу. Рішення загальних зборів приймається простою більшістю голосів.

 1. Методичне забезпечення діяльності Установи здійснює Мінпраці, контроль за забезпеченням його діяльності – в установленому порядку Міністерство праці та соціальної політики, Департамент соціальної та молодіжної політики, координацію та організаційно – методичне забезпечення – структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районної державної адміністрації. Для забезпечення реалізації соціальної політики щодо соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальний центр взаємодіє із структурними підрозділами органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності.

 

 1. Майно територіального центру

 

 1. Статутний фонд підприємства складає …..., із них основні засоби …..., оборотні кошти ……грн.
 2. Майно територіального центру становить основні фонди та оборотні кошти, а також цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі.
 3. Право розпорядження майном, закріпленим на праві оперативного управління, здійснюється з дозволу Засновника. На зазначене майно не може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів.
 4. Джерелом формування майна територіального центру є:
  • майно передане йому Засновником;
  • бюджетні асигнування;
  • благодійні асигнування;
  • гуманітарна допомога;
  • добровільні внески;
  • кошти від надання платних послуг, надання яких передбачено чинним законодавством;
  • орендна плата, надходження від реалізації в установленому порядку майна територіального центру.
 5. Засновник здійснює контроль за використанням і збереженням переданого в оперативне управління майна.
 6. Збитки, завдані територіальному центру внаслідок порушення його майнових прав громадянина, юридичними і державними органами, відшкодовується за рішенням суду або господарського суду.
 7. Перевірка наявності, порядку використання майна, фінансової діяльності територіального центру здійснюється в установленому законодавством порядку.

 

8. Господарська, фінансова, соціальна діяльність

 1. Вся господарська діяльність направлена на виконання поставлених завдань без мети отримання прибутку, здійснюється відповідно до чинного законодавства і даного Статуту.
 2. Установа утримується за рахунок коштів, які відповідно до Бюджетного кодексу України виділяються з місцевих бюджетів на соціальний захист населення та враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами, інших надходжень, у тому числі від діяльності його структурних підрозділів, від надання платних соціальних послуг, а також благодійних коштів громадян, установ та організацій.
 3. Територіальний центр має право:
  • самостійно планувати свою діяльність і визначати перспективи розвитку;
  • організовувати матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності;
  • користуватися землею та іншими природними ресурсами;
  • брати участь у конференціях, з’їздах, симпозіумах;
  • у межах своїх повноважень та дозволу Органу управління майном розпоряджатися майном, наданим йому в оперативне управління;
  • набувати (купувати в межах кошторису, приймати у спадщину, приймати в дар, приймати в якості благодійного внеску) майно, кошти та інше;
  • брати в оренду рухоме й нерухоме майно та здавати в оренду майно згідно із встановленим Органом управління майном порядком;
  • укладати цивільно-правові угоди, контракти з будь-якими юридичними та фізичними особами;
  • надавати платні послуги, передбаченні чинним законодавством України та цим Статутом;
 4. Доходи Установи зараховуються до складу єдиного кошторису (спеціальний фонд) доходів і видатків Установи і використовуються для фінансування видатків, передбачених кошторисом та визначених чинним законодавством (у тому числі на фінансування виробничої діяльності згідно із Статутом).
 5. Штатний розпис Установи затверджує – керівник органу, якому делеговано відповідні повноваження управління праці та соціального захисту населення, який являється головним розпорядником коштів.
 6. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників Установи затверджуються Тетіївською міською радою.

Умови оплати праці працівників Установи та штатна чисельність визначаються відповідно до законодавства з питань оплати праці, норм часу, чисельності та типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру, що затверджуються наказами Мінпраці.

 1. Для соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальний центр має право залучати на договірних засадах інші підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема волонтерів.
 2. Установа має право у встановленому порядку отримувати гуманітарну та благодійну допомогу, в тому числі із-за кордону, яка використовується для надання допомоги громадянам, зазначеним у пункті 4 цього статуту, та поліпшення матеріально-технічної бази територіального центру.
 3. Територіальний центр у встановленому порядку здійснює оперативний бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність, несе повну відповідальність за дотриманням податкової та кредитної дисципліни.
 4. Установа у встановлені терміни подає Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, всі необхідні звіти про роботу закладу.
 5. Перевірка роботи та контроль за організацію діяльності, пов’язаної із соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), структурних підрозділів територіального центру, ревізія фінансово-господарської діяльності центру проводиться відповідно до законодавства України.
 6. Керівник Установи щорічно звітує перед Органом управління про проведену роботу за звітний період.
 7. Соціальна діяльність Установи здійснюється відповідно до чинного законодавства з урахуванням фінансових можливостей.
 8. Територіальний центр в установленому порядку веде облік військовозобов’язаних, призовників і допризовників, несе відповідальність за додержання вимог і норм щодо охорони, раціонального використання, відновлення природних ресурсів, проводить заходи з цивільної оборони, протипожежної безпеки, охорони праці тощо.

9. Припинення діяльності Установи

 1. Комунальна установа “Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)” Тетіївської ОТГ є неприбутковою організацією.

Відповідно вимогам підпункту 133.4.1. пункту 133.4. статті 133 Податкового кодексу України, в своїй діяльності забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Установчі документи неприбуткової організації передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету в разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

 1. Припинення діяльності Установи відбувається шляхом її реорганізації або ліквідації за рішенням Органу управління майном або суду.

Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Установи здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

 1. Територіальний центр може бути ліквідовано з підстав, передбачених чинним законодавством України.
 2.  Ліквідація Установи здійснюється згідно з чинним законодавством України. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, яка призначається Органом управління або судом. Порядок і терміни проведення ліквідації, а також термін для пред’явлення претензій кредиторами визначаються відповідно до чинного законодавства.
 3. Установа вважається реорганізованою або ліквідованою із моменту виключення її з державного реєстру України.
 4. При ліквідації та реорганізації Установи працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.
 5. У випадку реорганізації Установи її права та обов’язки переходять до правонаступників.

 

10. Внесення змін та доповнень до Статуту

 1. Внесення змін та доповнень до Статуту проводиться за рішенням Органу управління майном згідно з чинним законодавством України.
 2. Зміни та доповнення до Статуту набувають юридичної сили з моменту їх державної реєстрації.

 

 

                  Секретар ради                                   С.М.Денисюк

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація