Телефони довіри Контакти Версія для людей з обмeженими можливостями

П'ЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ ВІД 12 КВІТНЯ 2018 РОКУ

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П’ЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

 РІШЕННЯ

 

 м Тетіїв

 

Про затвердження Положення про порядок управління об’єктами комунальної власності Тетіївської міської  об’єднаної територіальної громади

 

 

         Враховуючи рекомендації постійної комісії з питань  торгівлі, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, громадського харчування, управління комунальною власністю, благоустрою, транспорту, зв"язку, керуючись ст. 25, п. 30 ч. 1 ст. 26, ст. 60 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» (із змінами та доповненнями), міська  рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Положення про порядок управління об’єктами комунальної власності Тетіївської міської  об’єднаної територіальної громади  (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань  торгівлі, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, громадського харчування, управління комунальною власністю, благоустрою, транспорту, зв"язку.

 

Міський голова Р.В.Майструк

 

12.04.2018 р.

№ 117 -05-VII

 

 

 

             Додаток                                                                         до рішення  5 сесії   міської  ради  сьомого скликання                                                                                          від 12.04.2018 року № 117

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок управління об’єктами комунальної власності

Тетіївської  міської  об’єднаної територіальної громади

1. Відповідно до повноважень, передбачених ст.ст. 142, 143 Конституції України, ст. 327 Цивільного кодексу України, ст.ст. 26, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” від імені Тетіївської  міської  об’єднаної територіальної громади управління об’єктами комунальної власності здійснює Тетіївська міська рада.

2. Правомочності щодо розпорядження об’єктами комунальної власності Тетіївської міської  об’єднаної територіальної громади (далі – комунальної власності) здійснюються Тетіївською міською радою у порядку та межах, визначених чинним законодавством.

 3. Об’єктами комунальної власності Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади, управління якими здійснюється відповідно до цього Положення, є:

- рухоме і нерухоме майно підприємств, організацій та установ, закріплене за ними на праві повного господарського відання або оперативного управління;

- житловий фонд, нежилі приміщення;

- заклади освіти, культури, спорту, охорони здоров’я, соціального обслуговування та інше майно і об’єкти, визначені відповідно до Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні” як об’єкти права комунальної власності, що задовольняють спільні потреби жителів територіальної громади.

4.Суб’єктами управління комунальної власності Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади є:

- Тетіївська міська рада;

- міський голова (за дорученням ради);

5. Встановити:

 5.1. Призначення на посаду та звільнення з посади керівника підприємства, установи, організації - об’єкта комунальної власності Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади здійснюється міським головою в порядку, визначеному пунктом 10 частини 4 статті 42, частиною 3  статті 54 Закону України від 21 травня 1997 року  № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.

У випадку прийняття відповідного рішення ради відбір кандидата проводиться конкурсною комісією, яка створюється міською радою. Склад конкурсної комісії формується з урахуванням профілю діяльності підприємства, установи, організації у кількості не менше 5 чоловік. До складу конкурсної комісії входять представники постійних комісій міської ради, апарату виконавчого комітету ради, трудового колективу, громадськості тощо.

Оголошення про проведення конкурсу на заміщення посади та умови конкурсу публікується міською радою у друкованих засобах масової інформації та на офіційному сайті міської ради не пізніше, як за 5 календарних днів до початку проведення конкурсу.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до міської ради такі документи:

- заяву про участь у конкурсі;

- особовий листок з обліку кадрів;

- автобіографію;
- копію диплома про освіту;
- копію паспорта;
- декларацію про доходи за минулий рік;
- попередження про спеціальні обмеження;
- дві фотографії розміром 6Х4 см;
- копію трудової книжки;

- пропозиції кандидата щодо подальшої фінансово-економічної діяльності підприємства, установи, організації, викладені у довільній формі (бізнес-план, програма діяльності тощо);

- інші документи, передбачені чинним законодавством.

Кандидати на посаду керівника підприємства, установи, організації можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня.

Конкурсна комісія та предсавник об’єкта комунальної власності Тетіївської міської ОТГ, на заміщення вакантної посади якого оголошено конкурс, забезпечують претендента всією необхідною інформацією щодо діяльності підприємства, установи, організації відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, відповідно до рішення конкурсної комісії, до конкурсу не допускаються.

Під час конкурсу комісією проводиться співбесіда з кожним претендентом.

Конкурсна комісія на підставі, розгляду поданих документів, результатів співбесіди, приймає рішення щодо результатів конкурсу.

За умови, якщо, за підсумками голосування, жоден з учасників конкурсу не набрав необхідної кількості голосів, на розгляд ради комісія вносить пропозицію щодо двох претендентів, які набрали найбільшу кількість голосів на конкурсі.

В разі не прийняття радою рішення про призначення на посаду керівника підприємства, установи, організації, за результатами проведеного конкурсу, рада оголошує повторний конкурс.

 5.2. У разі прийняття міським головою або міською радою рішення про призначення особи на посаду керівника підприємства, установи, організації підписується контракт даною особою та міським головою.

Контракт набуває чинності з моменту його підписання сторонами, якщо інше не передбачено умовами контракту, і може бути змінений тільки за угодою сторін у письмовій формі.

За три місяці до закінчення строку дії контракту відділ житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою виконавчого комітету Тетіївської міської ради подає письмову пропозицію щодо оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника.

 5.3. Керівники дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів призначаються за результатами проведеного конкурсу в порядку, встановленому Законом України «Про освіту».

Керівників комунального закладу культури призначає міський голова за результатами конкурсного добору (не пізніше двох місяців з дня оголошення конкурсу).

 5.4. Звільнення з посади керівника загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів галузі освіти та спорту - об’єкта комунальної власності Тетіївської міської ОТГ  може здійснюватись з ініціативи міської ради.

5.5. Керівник об’єкта комунальної власності Тетіївської міської ОТГ протягом строку дії своїх повноважень звітує міській раді про виконання функціональних обов’язків, фінансово-господарську діяльність об’єкта, збереження та ефективність використання майна. У випадку отримання негативного фінансового результату за підсумками року, керівник підприємства в обов’язковому порядку заслуховується на засіданні постійної комісії з питань торгівлі, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, громадського харчування, управління комунальною власністю, благоустрою, транспорту, зв"язку.

 5.6. В окремих випадках, відповідно до пропозиції постійної комісії з питань торгівлі, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, громадського харчування, управління комунальною власністю, благоустрою, транспорту, зв"язку такий звіт може бути заслуханий на сесії ради у разі прийняття нею відповідного рішення.

5.7. Керівник установи, організації, що перебуває у комунальній власності Тетіївської міської ОТГ, погоджує з заступником міського голови за напрямком роботи вибуття у відрядження строком від 2 до 5 діб.

5.8. Вибуття у відрядження на триваліший термін погоджується міським головою, у зв’язку з чим видається відповідне розпорядження.

5.9. Керівник установи, організації визначає час і порядок використання своєї відпустки за погодженням з міським головою.

5.10. Керівник загальноосвітнього і позашкільного навчального закладу галузі освіти визначає час і порядок використання своєї відпустки за погодженням з Управлінням освіти виконавчого комітету Тетіївської міської ради.

 5.11. Трудова книжка керівника підприємства зберігається на підприємстві.

 5.12. Трудова книжка керівника установи, організації зберігається в установі, організації.

6. Здійснюючи управління об’єктами комунальної власності Тетіївської міської ОТГ міська рада у порядку і межах, визначених чинним законодавством:

 - приймає рішення про створення, припинення (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідацію) підприємств, установ і організацій, заснованих на комунальній власності, згідно з пропозиціями постійних комісій ради та (або) депутатів ради.

- затверджує статути (положення), вносить зміни до статутів (положень) підприємств, установ, організацій комунальної власності або надає право затвердження статутів, положень міському голові, приймає рішення у зв’язку з порушенням статутів (положень), згідно з пропозиціями постійних комісій  ради та (або) депутатів ради;

- у випадках, визначених чинним законодавством, погоджує статути (положення) установ, організацій комунальної власності або надає право погодження статутів, положень міському голові;

 - визначає органи, уповноважені здійснювати управління об’єктами комунальної власності, встановлює межі їх повноважень та передає до сфери їх управління відповідні об’єкти спільної власності;

 - приймає рішення про передачу об’єктів з комунальної власності у державну власність, згідно з пропозиціями постійних комісій ради та (або) депутатів ради;

 - дає згоду на прийняття об’єктів з державної у комунальну власність ОТГ згідно з пропозиціями постійних комісій ради та (або) депутатів ради;

 - приймає рішення про передачу об’єктів комунальної власності у комунальну власність територіальних громад сіл і селищ району за зверненнями відповідних органів самоврядування, згідно з пропозиціями постійних комісій ради та (або) депутатів ради;

 - приймає рішення про передачу в оренду цілісних майнових комплексів комунальних підприємств (структурних підрозділів підприємств), установ, згідно з пропозиціями постійних комісій міської ради та (або) депутатів ради;

- визначає відрахування до бюджету ОТГ частини прибутку підприємств комунальної власності згідно з пропозиціями постійних комісій;

 - приймає рішення про придбання майна (за кошти бюджету ОТГ), згідно з пропозиціями постійних комісій міської ради та (або) депутатів ради;

 - вирішує питання відчуження майна, згідно з пропозиціями постійних комісій міської ради та (або) депутатів міської ради;

 - погоджує умови і приймає рішення про приватизацію майна об’єктів комунальної власності згідно з пропозиціями постійних комісій міської ради та (або) депутатів міської ради;

 - вирішує питання списання окремо визначеного рухомого та нерухомого майна, вартістю одиниці понад 5000 грн., що перебуває на балансі підприємств, установ, організацій комунальної власності згідно з пропозиціями постійних комісій міської ради та (або) депутатів міської ради;

 - приймає рішення про передачу під заставу об’єктів комунальної власності, згідно з пропозиціями постійних комісій районної міської ради та (або) депутатів міської ради;

 - вирішує питання передачі нерухомого майна з балансу одного об’єкта на баланс іншого об’єкта комунальної власності Тетіївської  міської ОТГ згідно з пропозиціями постійних комісій міської ради та (або) депутатів міської ради;

- надає дозвіл на оренду цілісних майнових комплексів, приміщень чи їх частин, загальна площа яких перевищує 25 кв.м., та незалежно від площі нерухомого майна, якщо термін оренди більше одного року;

- надає згоду орендарю на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна, що перебуває у комунальній власності згідно з пропозиціями постійних комісій ради та (або) депутатів ради;

 - надає згоду на відмову (зменшення розміру) від земельної ділянки, яка перебуває у користуванні об’єктів комунальної власності згідно з пропозиціями постійних комісій ради та (або) депутатів ради;

- затверджує розподіл прибутку підприємств комунальної власності;

- вирішує питання призначення та звільнення керівників підприємств, установ, організацій, що перебувають у комунальній власності згідно з пропозиціями постійних комісій ради.

- здійснює інші, передбачені законодавством України, повноваження щодо управління об’єктами комунальної власності Тетіївської міської ОТГ.

7. Міський голова за дорученням ради:

 - погоджує для керівників підприємств, що перебувають у комунальній власності Тетіївської міської ОТГ конкретний розмір премії;

 - укладає контракти з керівниками підприємств, установ, організацій, що перебувають у комунальної власності  Тетіївської міської ОТГ та (або) звільняє їх із займаної посади по закінченні строку дії трудового договору;

 - у період між сесіями міської ради звільняє у виняткових випадках керівників підприємств, установ, організацій комунальної власності Тетіївської міської ОТГ (закінчення строку дії контракту, звернення керівника із заявою про звільнення з роботи за власним бажанням, поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу, за рішенням суду, смерті керівника, набрання законної сили вироку суду, яким керівника засуджено до позбавлення волі або іншого покарання, що виключає можливість продовження даної роботи тощо) з наступним затвердженням розпоряджень міского голови на сесії міської ради;

 - у період між сесіями міської ради призначає виконуючими обов’язки керівників підприємств, установ, організацій;

 - може застосовувати до керівника підприємства, установи, організації дисциплінарні стягнення у порядку, встановленому чинним законодавством;

  - погоджує вибуття керівника підприємства, установи, організації, що перебуває у комунальній власності у відрядження строком понад 5 діб;

 - вирішує питання передачі майна (крім нерухомого) з балансу одного об’єкта на баланс іншого об’єкта комунальної власності з наступним затвердженням розпоряджень на сесії міської ради;

- погоджує структуру та штати, форми, системи оплати праці працівників для комунальних підприємств, установ, організацій;

- погоджує перелік платних послуг, які можуть надавати бюджетні установи, за рекомендацією постійної комісії ради;

- вирішує питання списання окремо визначеного майна (крім нерухомого) вартістю від 2500 грн. до 5000 грн., що перебуває на балансі підприємств, установ, організацій комунальної власності з подальшим затвердженням розпоряджень міського голови на сесії ради;

- підписує договори оренди нерухомого майна незалежно від загальної площі та іншого окремого індивідуально визначеного майна, згідно рішень ради;

- здійснює інші повноваження з управління комунальною власністю, доручені міською радою.

8. Постійна комісія районної ради з питань торгівлі, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, громадського харчування, управління комунальною власністю, благоустрою, транспорту, зв"язку :

8.1. Здійснює контроль за ефективністю управління майном, що належить до комунальної власності Тетіївської міської ОТГ.

8.2. Заслуховує на засіданнях комісії звіти керівників підприємств, установ, організацій про результати виконання показників ефективності управління майном та з інших питань діяльності об’єкта комунальної власності.

8.3. Перевіряє дотримання умов договорів купівлі-продажу приватизованих об’єктів.

8.4. Погоджує придбання майна за кошти підприємств комунальної власності Тетіївської міської ОТГ вартістю понад 50 000 грн.

8.5. Здійснює попередній розгляд та приймає рекомендації, висновки з питань управління об’єктами комунальної власності, а саме:

- надання дозволу на відмову (зменшення розміру) від земельної ділянки, яка перебуває у користуванні об’єктів комунальної власності Тетіївської міської ОТГ;

- створення, припинення (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація) підприємств, установ і організацій;

- затвердження, погодження, внесення змін до статутів (положень) підприємств, установ, організацій комунальної власності, прийняття рішень у зв’язку з порушенням статутів (положень);

- надання дозволів на оренду майна комунальної власності Тетіївської міської ОТГ;

- щодо переліку та умов приватизації об’єктів комунальної власності, перевірок дотримання умов договорів купівлі-продажу приватизованих об’єктів;

- затвердження методики розрахунку, порядку використання плати за оренду майна комунальної власності Тетіївської  міської ОТГ, надання пільг по орендній платі;

- затвердження порядку та умов продажу, передачі під заставу, інших способів відчуження, списання об’єктів комунальної власності, а також придбання об’єктів в установленому законом порядку та з інших питань управління комунальною власністю Тетіївської міської ОТГ;

- погодження розрахунків обсягів надходжень до загального та спеціального фондів проекту кошторису бюджетних установ, які перебувають у комунальній власності, за розрахунками установ і організацій;

- погодження переліку платних послуг, які можуть надавати бюджетні установи, за їх розрахунками;

- здійснює інші повноваження з управління комунальної власності Тетіївської міської ОТГ, передбачені рішеннями міської ради.

          9. Відділ   житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою виконавчого комітету Тетіївської міської ради

- веде облік наявного майна та автотранспортних засобів, які перебувають у комунальній власності Тетіївської міської ОТГ;

- здійснює контроль за дотриманням умов контрактів з керівниками підприємств, установ і організацій комунальною власністю Тетіївської міської ОТГ, готує пропозиції щодо продовження або розірвання контрактів з керівниками підприємств, що перебувають у комунальній власності Тетіївської міської ОТГ;

- здійснює контроль за ефективністю використання майна комунальної власності організаціями, установами та підприємствами;

- забезпечує дотримання порядку списання майна об’єктів комунальною власністю Тетіївської міської ОТГ;

- проводить, за дорученням міської ради інвентаризацію майна об’єктів комунальної власності, вживає заходів щодо їх реєстрації;

- здійснює контроль за дотриманням статутів (положень) підприємств, установ, організацій комунальною власністю Тетіївської міської ОТГ;

- готує матеріали на розгляд ради щодо вирішення питань передачі в оренду об’єктів комунальною власністю Тетіївської міської ОТГ;

- здійснює організацію проведення конкурсу для передачі в оренду об’єктів майна;

- узагальнює матеріали по відчуженню, списанню, передачі та придбанню майна комунальною власністю Тетіївської міської ОТГ;

- здійснює попереднє опрацювання та підготовку матеріалів з питання управління об’єктів комунальної власності на розгляд постійних комісій міської ради, міського голови та пленарного засідання ради;

- здійснює аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій, що перебувають у комунальній власності, вивчає за рекомендаціями постійної комісії ради з питань управління комунальною власністю територіальної громади, торгівельного і побутового обслуговування населення та підприємницької діяльності;

- здійснює інші повноваження з управління комунальною власністю, доручені радою, міським головою тощо.

 

Секретар ради                                        С.М. Денисюк

 

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 м Тетіїв

 

Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної власності Тетіївської міської  об’єднаної територіальної громади

 

         З метою забезпечення прозорості в проведенні експертної оцінки об’єктів комунальної власності Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади, створення конкурентного середовища для суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки майна, відповідно статті 10 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», керуючись Методикою оцінки майна, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року №1891, Методикою оцінки об’єктів оренди, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 року № 629 (із змінами), Наказом Фонду Державного майна України від 31.12.2015 року №2075 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань торгівлі, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, громадського харчування, управління комунальною власністю, благоустрою, транспорту, зв"язку, керуючись ст. 25, п. 30 ч. 1 ст. 26, ст. 60 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» (із змінами та доповненнями), міська  рада

                                     В И Р І Ш И В:

1. Затвердити Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної власності Тетіївської міської  об’єднаної територіальної громади (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань з питань торгівлі, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, громадського харчування, управління комунальною власністю, благоустрою, транспорту, зв"язку.

 

Міський головаР.В.Майструк

12.04.2018 р.

№ 118-05-VII

 

 

 

 

              Додаток                                                                         до рішення  5 сесії   міської  ради  сьомого скликання                                                                                           від 12.04.2018 року № 118

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності

для проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної власності Тетіївської міської  об’єднаної територіальної громади

 

І. Загальні положення

1. Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної власності Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади (далі – Положення) розроблено відповідно до вимог Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та інших законодавчих актів.

Положення визначає процедуру конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання (далі – суб’єкти оціночної діяльності) для проведення робіт з незалежної оцінки об’єктів комунальної власності Тетіївської міської  об’єднаної територіальної громади (майна) (крім земельних ділянок) при приватизації або передачі майна в оренду.

Ця процедура застосовується фінансово-економічним відділом міської ради у разі, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки майна менша встановленої в абзаці першому частини першої статті 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» вартості предмета державної закупівлі.

2.У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

- конкурсна документація – конкурсна пропозиція та підтвердні документи;

- конкурсна пропозиція – пропозиція учасника конкурсу щодо вартості робіт з оцінки,  а також строку їх виконання (у календарних днях);

- підтвердні документи – заява про участь у конкурсі, документи, в яких зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки, документи, що підтверджують право на виконання таких робіт, документи, що підтверджують досвід учасника конкурсу та оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із таким учасником конкурсу та будуть залучені до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку і висновку про вартість об’єкта оцінки, з оцінки об’єкта оцінки;

- претендент – суб’єкт оціночної діяльності, який виявив бажання взяти участь у конкурсі та подав документи, передбачені умовами конкурсу та опубліковані в інформаційному повідомленні про проведення конкурсу;

- суб’єкт оціночної діяльності – суб’єкт господарювання, визнані такими згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;

- учасник конкурсу – претендент, якого допущено до участі в конкурсі.

 

3. Конкурс серед учасників проводиться конкурсною комісією в складі п’яти осіб (надалі - Комісія).

До компетенції Комісії належить розгляд та вирішення питань, які стосуються конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності та погодження звітів про незалежну оцінку майна.

Очолює комісію голова. Голова комісії у межах наданих йому повноважень:

скликає засідання комісії;

головує на засіданнях комісії;

приймає рішення про повторне проведення конкурсу у випадках, передбачених цим Положенням;

видає розпорядження та доручення, обов’язкові для виконання членами комісії;

організовує підготовку матеріалів для опрацювання комісією;

бере участь у таємному голосуванні;

підписує документи стосовно роботи комісії;

представляє комісію у відносинах з установами та організаціями, зокрема за рішенням комісії має право звертатися з відповідними письмовими запитами.

Секретар комісії:

забезпечує виконання доручень голови комісії;

здійснює підготовку інформаційного повідомлення про проведення конкурсу;

опрацьовує подані претендентами підтвердні документи;

готує для комісії інформацію щодо кожного претендента, який має намір взяти участь у конкурсі, складеної за результатами опрацювання підтвердних документів, а також наявної в міські раді інформації;

готує довідкові матеріали для розгляду на засіданні комісії;

складає протоколи засідань комісії;

готує інформацію про результати конкурсу для повідомлення переможців конкурсу.

На період тривалої відсутності голови комісії (через хворобу, у разі відпустки тощо) його повноваження виконує заступник голови комісії. На період тривалої відсутності секретаря комісії, його повноваження делегуються  головою комісії будь-якому його члену.

Склад Комісії затверджується розпорядженням міського голови.

Засідання Комісії є правомочним у разі присутності не менше двох третин кількісного складу.

Рішення Комісії приймається більшістю голосів від присутнього кількісного складу Комісії, оформляється протоколом, який підписує голова та секретар Комісії.

ІІ. Підготовка до проведення конкурсу

  1. Інформація про проведення конкурсу підлягає публікації в друкованих засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті Тетіївської міської ради в мережі Інтернет не пізніше як за 14 календарних днів до оголошеної дати проведення конкурсу. Інформація може бути опублікована в інших засобах масової інформації.

Інформація про проведення конкурсу має містити:

  дату, час і місце проведення конкурсу;

інформацію про об’єкт оцінки відповідно до додатка 1 цього Порядку;

кінцевий термін подання документів;

максимальний строк виконання робіт у календарних днях;

перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії та вимоги до учасників конкурсу;

відомості про місцезнаходження комісії, її контактні номери телефонів.

2. Претенденти подають замовнику конкурсну документацію в запечатаному конверт з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.

Конкурсна документація претендента складається із:

- підтвердних документів;

- конкурсної пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, а також строку виконання робіт (у календарних днях), підписаної претендентом і скріпленої печаткою (у разі її наявності) та запечатаної в окремому конверті.

  До підтвердних документів, поданих на конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, належать:

заява на участь у конкурсі відбору суб’єктів оціночної діяльності  за встановленою формою (додаток 2);

копії кваліфікаційних документів оцінювачів, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;

копію сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;

інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та залучаються ним, з незалежної оцінки майна тощо) (додаток 3).

3. Конкурсна документація подається до Конкурсної комісії не пізніше ніж за три робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

4. Відповідальність за достовірність інформації відображеної в підтвердних документах несуть претенденти.

ІІІ. Порядок проведення конкурсу

Конкурс проводиться за наявності не менше двох учасників, крім випадків, передбачених п. 14 розділу ІІІ цього Порядку.

На засіданні комісії можуть бути присутніми претенденти або їх представники, особи, що можуть бути сторонами договору про виконання робіт з оцінки, про що вони письмово повідомляють Конкурсну комісію листом на ім’я голови комісії не пізніше ніж за 2 робочі дні до дати проведення засідання. Особи, які присутні на засіданні, але не є членами комісії, не мають права брати участь в обговоренні питань та прийняті рішень, що належать до компентенції комісії, втручатись у її роботу.

Якщо на участь у конкурсі не надійшло жодної заяви або подано лише одну заяву, крім випадків, передбачених п. 14 розділу ІІІ цього Порядку, конкурс вважається таким, що не відбувся. У цьому випадку голова комісії приймає рішення про повторне проведення конкурсу та призначає його дату.

На засіданні комісія:

- аналізує підтвердні документи претендентів та розглядає інформацію про кожного претендента, підготовлену секретарем комісії;

- розпечатує конверти учасників конкурсу з конкурсною пропозицією щодо вартості виконання робіт з оцінки, а також строку виконання робіт (у календарних днях);

- визначає кращу конкурсну пропозицію претендентів, яка найбільш повно відповідає таким умовам:

мінімальна вартість послуг експерта щодо виконання незалежної оцінки майна;

відсутність зауважень по раніше виконаних звітах про незалежну оцінку;

- проводить таємне голосування;

- обирає переможця конкурсу.

До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

У разі якщо претендент несвоєчасно подав пакет документів або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні приймає рішення про недопущення його до участі в конкурсі. Поданий таким претендентом пакет документів на конкурсі не розглядається.

Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, письмово повідомити про це голову комісії. Про факти відкликання заяви голова комісії інформує членів комісії на засіданні. Поданий таким претендентом пакет документів на конкурсі не розглядається.

У разі якщо на момент проведення конкурсу відпала необхідність відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення робіт з незалежної оцінки об’єкта оцінки, комісія приймає рішення про зняття з конкурсу такого об’єкта оцінки та робить відповідний запис в протоколі проведення конкурсу.

У випадку надходження однієї заяви конкурс не проводиться, але Комісія може прийняти рішення щодо надання департаменту економіки дозволу на укладання з учасником конкурсу договору про проведення незалежної оцінки об’єкта оцінки.

Рішення комісії приймається шляхом голосування. Учасник конкурсу, пропозиції якого найбільш повно відповідають умовам конкурсу, а також є оптимальними з урахуванням якості виконуваних робіт з оцінки і їх вартості, та який отримав найбільшу кількість голосів "за" присутніх на засіданні членів комісії (але не менше половини голосів членів комісії, присутніх на засіданні), визнається його переможцем.

У разі якщо два або більше учасників конкурсу отримали однакову кількість голосів "за", члени комісії обирають переможцем конкурсу учасника, який запропонував найменшу вартість робіт з оцінки.

Якщо після обрахування голосів "за", виявиться, що декілька учасників конкурсу запропонували однакову вартість робіт з оцінки, призначається таємне голосування.

Секретар комісії роздає членам комісії бюлетені таємного голосування, в яких зазначаються найменування/прізвище, ім’я, по батькові учасників конкурсу, щодо яких проводиться таємне голосування       

Бюлетені таємного голосування не є іменними. Оформлені членами комісії бюлетені після завершення голосування надаються секретарю, який оприлюднює результати голосування.

За умови рівної кількості голосів право вирішального голосу на засіданні комісії належить голові комісії, який озвучує своє рішення, зазначене в його бюлетені таємного голосування.

Рішення Комісії є підставою для оголошення переможця конкурсу та укладання договору на проведення робіт по незалежній оцінці майна.

У разі не укладання договору з переможцем конкурсу або його відмови від виконання робіт за договором, комісія, стосовно кожного об'єкта оцінки за результатами голосування, може визначити іншого учасника конкурсу, з яким може бути укладено договір на проведення оцінки майна.

Якщо на участь в конкурсі, який оголошений повторно на підставі п.2 розділу ІІІ Положення, подано лише одну заяву, комісія за результатами розгляду підтвердних документів претендента приймає рішення про укладання з цим претендентом договору на виконання робіт з незалежної оцінки об’єкта оцінки, при умові, що запропонована претендентом ціна за виконання робіт з оцінки не буде перевищувати середніх значень ціни надання послуг з оцінки подібного майна, визначених фінансово-економічним відділом міської ради.

ІV. Інформація про результати конкурсу

Після проведення конкурсу Конкурсна комісія письмово (або в інший спосіб) інформує переможців конкурсу про рішення комісії.

Інформація про результати конкурсу розміщується на офіційному веб-сайті Тетіївської міської ради в мережі Інтернет.

Конкурсна документація, передбачена пунктом 3 розділу ІІ цього Порядку, зберігається в  відділі обліку і звітності виконавчого комітету Тетіївської міської ради  протягом п’яти років.

V. Порядок розгляду звітів про незалежну оцінку майна

Підготовлені суб’єктами оціночної діяльності звіти про оцінку майна передаються в відділ обліку і звітності виконавчого комітету в терміни, визначені умовами проведеного конкурсу та договором на проведення оцінки.

Разом із звітом про оцінку майна суб’єкт оціночної діяльності передає всю інформацію щодо об'єкта оцінки, яку було зібрано під час її виконання.

Відділ обліку і звітності виконавчого комітету Тетіївської міської ради  організовує проведення рецензування звіту про оцінку майна суб’єктом оціночної діяльності, який має не менш ніж дворічний досвід практичної діяльності з оцінки майна.

Рецензування проводиться суб’єктом оціночної діяльності в термін, який не повинен перевищувати п'яти робочих днів від дня передачі йому звіту про оцінку. Підставою для проведення рецензування є лист відділу обліку і звітності.

Якщо листом відділу обліку і звітності про необхідність проведення рецензування звіту про оцінку майна встановлена вимога щодо надання висновку про вартість майна, то така вимога задовольняється шляхом проведення оцінки майна.

У разі необхідності, суб’єкт оціночної діяльності доопрацьовує звіт про оцінку майна у 3-денний термін.

Після рецензування звіт про оцінку майна розглядається та, у разі відсутності зауважень, погоджується Комісією.

Комісія на підставі погодженого звіту визначає ціну майна.

Рішення Комісії про погодження звіту та визначення ціни майна є підставою для їх затвердження керівником органу місцевого самоврядування до повноважень, якого належить питання управління майном, що перебуває у комунальній власності Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади, окрім житлового фонду.

 

Секретар ради                           С.М. Денисюк

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П’ЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 РІШЕННЯ

 м Тетіїв

 

Про надання згоди на прийняття

об’єктів у комунальну власність

Тетіївської міської об’єднаної

територіальної громади

 Розглянувши клопотання Тетіївської РДА №07-13/600 від 04.04.2018 року по вирішенню питання щодо передачі із спільної комунальної власності територіальних громад міста та сіл Тетіївського району у комунальну власність Тетіївської міської ОТГ дитячого садка «Ластівка», який знаходиться у місті Тетієві по вулиці Л. Українки, враховуючи рішення 28 сесії Тетіївської районної ради сьомого скликання №361-28-VІІ від 28.03.2018 року, «Про передачу Тетіївської районної дитячої юнацько-спортивної школи в комунальну власність Тетіївської міської ради», відповідно до вимог Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», Постанови Кабінету Міністрів України № 1482 від 21.09.1998 року «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», керуючись ч.1, п.30, 51 ст.26; ч.2,5 ст.60 Закону України “Про місцеве самоврядування  в Україні”,  враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з  питань торгівлі, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, громадського харчування, управління комунальною власністю, благоустрою, транспорту, зв"язку ,  міська  рада

 

В  И  Р  І  Ш  И  Л  А:

 1. Надати згоду на прийняття у комунальну власність Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади приміщення у місті Тетієві по вулиці Соборній, 50 та дитячого садка «Ластівка», що знаходиться у місті Тетієві по вулиці Л. Українки.

2.  Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної комісії з  питань торгівлі, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, громадського харчування, управління комунальною власністю, благоустрою, транспорту, зв’язку.

 

Міський голова                                          Р.В.Майструк

 

12.04.2018 р.

№ 119-05-VII

 

 

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 м Тетіїв

 

Про внесення змін до  Положення про відділ

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

виконавчого комітету Тетіївської міської ради

          Розглянувши  зміни до Положення про відділ соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Тетіївської міської ради, враховуючи рішення першої сесії від 18.01.2018 р. №  06-01-VII  «Про затвердження структури апарату виконавчих органів Тетіївської міської ради», враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань  соціального захисту, охорони здоров"я, освіти,   культури, молоді і спорту , керуючись ст. 25,26, 54  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                              В И Р І Ш И Л А: 

1.Внести зміни до  Положення про відділ соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Тетіївської міської ради , затвердженого рішенням другої сесії міської ради 7 скликання від 15.02.2018 р.  № 50-04-VII виклавши його в новій редакції ( додається).

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціального захисту, охорони здоров"я, освіти, культури, молоді і спорту.

            

 Міський голова                                                     Р.В. Майструк

 

12 квітня 2018 року

№ 120 -05- VII  

 

     Додаток

                                                                          до рішення  5 сесії міської ради 7 скликання

                                                                          від 12.04.2018 р. № 120 - 05-VII

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

виконавчого комітету Тетіївської міської ради

 

  І.Загальні положення

1.1.Відділ соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі – відділ) – розроблює і здійснює заходи щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей, проводить соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Найменування повне - відділ соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, скорочене - відділ.

1.2. Відділ утворюється, реорганізується та ліквідовується Тетіївською міською радою і належить до сфери її управління.

Координує діяльність відділу заступник голови  Тетіївської міської ради відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

1.3 Положення про відділ  соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Тетіївської міської ради, штатний розпис відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці працівників затверджується Тетіївською міською радою.

1.4. Відділ соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Тетіївської міської ради у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики,, розпорядженнями голови Тетіївської міської ради, іншими нормативно-правовими актами з питань сім’ї, дітей та молоді, а також цим  положенням.

1.5. Основними принципами діяльності відділусоціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Тетіївської міської радиє:

- законність;

- соціальна справедливість;

- раннє виявлення та надання допомоги сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах (виключено на підставі Постанови КМ № 495 від 17.07.2015);

- конфіденційність та відповідальність за дотримання етичних і правових норм;

- доступність та відкритість;

- додержання і захист прав людини;

- адресність та індивідуальний підхід;

- добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання соціальних послуг;

- комплексність та системність під час надання соціальних послуг;

- дотримання державних стандартів і нормативів соціальних послуг;

- максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних коштів.

1.6. Місцезнаходження Відділу : 09800, м. Тетіїв, вул. Януша Острозького, 5

2. Завдання відділу

Основними завданнями відділу соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Тетіївської міської ради є:

- забезпечення реалізації державної політики у сфері захисту прав дітей;

- проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді;

- виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

- здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки потреб їх у таких послугах;

- організація здійснення наставництва над дитиною, яка проживає у закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, іншому закладі для дітей; { доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 528 від 19.07.2017}

- забезпечення реалізації державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, розроблення та виконання відповідних регіональних і місцевих програм;

- забезпечення взаємодії з структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

      3. Функції відділу

Відділ соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Тетіївської міської ради відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. здійснює заходи щодо:

 • розроблення і здійснення на відповідній території заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, запобігання вчиненню дітьми правопорушень
 • оформлення документів на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сприяє усиновленню;
 • нагляду за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім'ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях;
 • обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків  сімейного типу;
 • перевірки умов проживання і виховання дітей у сім'ях опікунів, піклувальників за окремо складеним графіком, але не рідше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування.
 • захисту дітей від усіх форм фізичного та психічного насильства, образи, недбалого та жорстокого поводження, експлуатації, включаючи сексуальні зловживання, у тому числі з боку батьків або осіб, які їх замінюють;
 • запобігання втягнення дітей в злочинну діяльність, залучення до вживання алкоголю, наркотичних засобів, психотропних речовин;
 • надання дитині та особам, які піклуються про неї, необхідної допомоги у запобіганні та виявленні випадків жорстокого поводження з дитиною, передання інформації про такі випадки для розгляду до відповідних уповноважених законом органів для проведення розслідування та вжиття заходів щодо припинення насильства;
 • тимчасове влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків, дітей-біженців і дітей, які потребують додаткового або тимчасового захисту, розлучених із сім’ями
 • проведення заходів щодо влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у сімейні форми виховання
 •  сприяння усиновленню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, ведення обліку кандидатів в усиновлювачі;
 •  вжиття заходів щодо захисту житлових і майнових прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • забезпечення представництва інтересів дітей у суді; забезпечення підготовки рішення органу опіки та піклування про негайне відібрання дитини (в разі виникнення загрози життю та здоров’ю дитини) та забезпечує його виконання і встановлення статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.
 • виявлення та обліку сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;
 • контролю у межах повноважень за цільовим використанням державної допомоги при народженні дитини;
 • соціальної та/або психологічної підтримки учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, організації надання їм допомоги з урахуванням визначених потреб (виключено № 528 від 19.07.2017}
 • соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя, організації здійснення наставництва;
 • соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, а також соціального супроводу дітей, які перебувають під опікою, піклуванням, за поданням служби у справах дітей;
 • інформування населення про соціальні послуги, які надаються відповідно до законодавства

3.2. проводить оцінку потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, визначає соціальні послуги та методи соціальної роботи, забезпечує психологічну підтримку;

3.3. надає сім’ям, дітям і молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, в тому числі сім’ям учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщеним особам, соціальні послуги з:

- соціального супроводу;

- консультування;

- соціальної профілактики.

За результатами оцінки потреб центр надає послуги з:

- соціальної інтеграції та реінтеграції;

- соціальної адаптації;

- соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування;

- кризового та екстреного втручання;

- представництва інтересів;

- посередництва (медіації);

3.4. забезпечує соціальний патронаж молодих осіб, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування зазначених видів покарань на підставах, передбачених законом, за повідомленням структурного підрозділу з питань соціального захисту виконавчого органу міської ради;

3.5. складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

3.6. впроваджує новітні соціальні технології, спрямовані на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин (у тому числі щодо патронату над дитиною);

3.7. узагальнює на місцевому рівні статистичні дані та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи, які подає регіональному центру та органу, який його утворив;

3.8. співпрацює з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, навчальними закладами, закладами охорони здоров’я, територіальними структурними підрозділами Національної поліції;

3.9. організовує оздоровлення та відпочинок дітей, в тому числі дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, забезпечує розроблення та виконання відповідних регіональних і місцевих програм;

3.10. здійснює контроль за діяльністю дитячих закладів оздоровлення та відпочинку незалежно від форми власності та підпорядкування, розташованих на території громади.

  4. Права відділу

       Відділ соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Тетіївської міської ради має право:

 • вносити Тетіївській міській раді пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;
 • залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності для здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах;
 •  в установленому порядку одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції;
 • вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів сімей, дітей та молоді.

5. Керівництво

5.1. Відділ соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Тетіївської міської ради очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади в установленому  законом порядку головою Тетіївської міської ради.

5.2. Начальник відділу соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Тетіївської міської ради:

- здійснює загальне керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, законність прийнятих ним рішень;

- представляє відділ у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

- проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції відділу.

- приймає рішення щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників відділу.

  5.  Відповідальність

 1. Працівники Відділу несуть відповідальність за невиконання покладених на них повноважень, дії чи бездіяльність.
 2. За порушення трудової та виконавської дисципліни працівники Відділу притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

6. Взаємодія

З метою реалізації покладених завдань, виконання посадових завдань та обов’язків працівниками Відділу, доручень керівництва у межах своєї компетенції Відділ:

 1. Взаємодіє з постійними депутатськими комісіями, депутатами міської ради, з працівниками виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності міської ради, представниками місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів, територіальних представництв центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, надає та отримує від них необхідну інформацію, а також, у разі потреби, за дорученнями безпосереднього керівника, у межах своєї компетенції взаємодіє з представниками засобів масової інформації, силових структур, правоохоронних, наглядових, контролюючих та судових органів тощо.
 2.  Подає в повному обсязі та у встановлені терміни необхідну інформацію на виконання доручень безпосереднього керівника.

 

           Секретар  ради                                                    С.М.Денисюк

 

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П’ЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

          РІШЕННЯ

 

Про затвердження міської Програми

організації харчування дітей учасників

бойових дій, загиблих, контрактної служби

в зоні проведення антитерористичної операції

на 2018-2019 роки

            Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Українв», «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та «Про охорону дитинства», з метою розширення кола осіб, що крайнє потребують захисту з боку держави та органів місцевого самоврядування в сфері організації безкоштовного харчування дітей в дитячих садках та загальноосвітніх школах для осіб пільгових категорій, а саме: дітей учасників бойових дій, загиблих, контрактної служби в зоні проведення антитерористичної операції

                                                         ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  міську Програму організації харчування дітей учасників

 бойових дій, загиблих, контрактної служби в зоні проведення  

 антитерористичної операції на 2018-2019 роки (додається).

    2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Тетіївської міської ради під час формування показників  міського бюджету на відповідні роки врахувати, за поданням головних розпорядників коштів потребу в асигнуваннях на виконання заходів Програми, виходячи із фінансових можливостей та їх пріоритетів.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  комісію з питань соціального захисту, охорони здоров"я, освіти,     

    культури, молоді і спорту

 

                      Міський голова                                                     Р.В. Майструк

 

12 квітня 2018 р.

№  121 -05- VII   

 

  Додаток

до рішення 5 сесії міської ради

7 скликання від 12.04.2018 р.

№  121 -05-VIІ

Міська Програма

організації харчування дітей учасників

бойових дій, загиблих, контрактної служби

в зоні проведення антитерористичної операції

на 2018-2019 роки

І. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

З метою розширення кола осіб, що крайнє потребують захисту з боку держави та органів місцевого самоврядування в сфері організації безкоштовного харчування дітей в дитячих садках та загальноосвітніх школах для осіб пільгових категорій, а саме: дітей учасників бойових дій, загиблих, контрактної служби в зоні проведення антитерористичної операції, необхідна розробка порядку надання пільг із затвердженням їх відповідними рішеннями органів державної влади та місцевого самоврядування.

ІІ. Мета і завдання Програми

Метою цієї Програми є забезпечення організації на належному рівні харчування дітей учасників бойових дій, загиблих, контрактної служби в зоні проведення антитерористичної операції у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах Тетіївської ОТГ.

Завданнями Програми є встановлення чіткого переліку пільгових категорій громадян, діти яких будуть забезпечені гарячими сніданками на безоплатній основі, а також строків протягом якого такі послуги будуть надаватися.

III. Строки виконання Програми

Строки виконання Програми - з 05 квітня 2018 року по 31 серпня 2019 року.

IV. Перелік заходів Програми

 

Зміст заходу

Термін

виконання

Відповідальні за виконання

1.

Забезпечення безкоштовними гарячими сніданками дітей пільгових категорій згідно переліку (розділ V)

05.04.18

-

31.08.19

Відділ освіти

Тетіївської райдержадміністрації


 

V. Перелік осіб, на яких розповсюджується Програма

Дана програма розповсюджується на вихованців дошкільних навчальних закладів, учнів загальноосвітніх шкіл та їх об’єднань, батьки яких є :

 1. Учасниками бойових дій.
 2. Учасниками антитерористичної операції.
 3. Військовослужбовцями контрактної служби.
 4. Загиблими в ході проведення антитерористичної операції або в ході проведення бойових дій як підчас строкової служби так і за контрактом.

Згідно зведених даних кількість дітей станом на дату складання цієї програми, що мають бути забезпеченими харчуванням на безкоштовних умовах складає:

 1. Діти віком від 1 року – до 3 років – 10 дітей
 2. Діти віком від 4 років – 6(7) років – 20 дітей
 3. Діти віком від 6(7) років 16(17) років – 88 дітей

Середні значення норм харчування встановлено на наступному рівні:

 1. Діти віком від 1 року – до 3 років – 13 грн. в день
 2. Діти віком від 4 років – 6(7) років – 15 грн. в день
 3. Діти віком від 6(7) років 16(17) років – 8 грн. в день

Кількісний склад учнів та вихованців шкіл та дошкільних навчальних закладів, а також норми харчування можуть коригуватися окремими розпорядженнями голови Тетіївської міської ради.

VI. Джерела та обсяг фінансування заходів Програми

Фінансування програми передбачається здійснювати відповідно до законодавства України за рахунок коштів місцевого бюджету в межах фонду, а також коштів благодійних організацій та інших джерел, незаборонених законодавством.

Для виконання завдань даної програми в період, передбачений розділом ІІІ цієї Програми необхідно фінансування в розмірі 480492 грн.

VI. Організація контролю за ходом виконання Програми

Головним розпорядником коштів Програми є управління освіти виконавчого комітету Тетіївської міської ради.

Звіт про виконання Програми відповідальні виконавці надають управлінню фінансів Тетіївської міської ради.

VII. Очікувані результати виконання Програми

Реалізація Програми надасть можливість розширити коло осіб, що крайнє потребують захисту з боку держави та органів місцевого самоврядування в сфері організації безкоштовного харчування дітей в дитячих садках та загальноосвітніх школах.

 

Секретар  ради                                                      С.М. Денисюк

 

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П’ЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

    РІШЕННЯ

Про утворення Центру надання адміністративних

послуг  Тетіївської міської об’єднаної територіальної

громади та затвердження Положення про нього

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги», Постановами Кабінету міністрів України від 20.02.2013 р. № 118 « Про затвердження Примірного Положення про Центра надання адміністративних послуг», від 01.08.2013 р. № 588 «Про затвердження Примірного Регламенту Центру надання адміністративних послуг», з метою покращення якості надання адміністративних послуг, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Утворити «Центр надання адміністративних послуг», як самостійний орган  виконавчого комітету Тетіївської міської ради.

2. Затвердити Положення про Центр надання адміністративних послуг   Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади згідно з додатком .

3. Затвердити штатну чисельність працівників Центру у кількості 3  штатних одиниць.

4. Виділити частину адміністративної будівлі першого поверху Тетіївської міської ради для Центру надання адміністративних послуг   Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади площею 248 кв.м.

5.. З метою дотримання приписів Закону України «Про доступ до публічної інформації», відділу міжнародного співробітництва та проектно-інвестиційної діяльності виконавчого комітету Тетіївської міської ради не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття цього рішення оприлюднити його на офіційному сайті Тетіївської міської ради.

6.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію питань Регламенту, депутатської етики, забезпечення  діяльності депутатів та контролю за виконанням рішень міської ради та її виконавчого комітету, дотримання законності та  правопорядку.

 

Міський голова                                                Р.В.Майструк

 

12.04.2018 р.

№ 122 -05-VII

 

                                                                                   Додаток 1

                                              до рішення 5 сесії міської ради 7 скликання

                          від  12.04.2018 р.№ 122-05- VII

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Центр надання адміністративних послуг

Тетіївської  міської об’єднаної територіальної громади

 

1. Центр надання адміністративних послуг у (далі - Центр) утворено як постійно діючий робочий орган виконавчого комітету Тетіївської міської ради , в якому надаються адміністративні послуги фізичним та юридичним особам (далі - суб’єкти звернень).

2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації центру приймається Тетіївською міською радою (далі - місцевою радою).

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про адміністративні послуги», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Тетіївської міської ради і її виконавчого комітету, розпорядженнями голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

4. Основними завданнями Центру є:

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через Центр.

5. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначається Тетіївською міською радою. Цей перелік включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України. До адміністративних послуг також прирівнюється надання органом місцевого самоврядування, їх посадовими особами витягів та виписок із реєстрів, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт.

6. У Центрі здійснюється прийняття звітів, декларацій та скарг, визначених рішенням Тетіївської міської ради. Для зручності суб’єктів звернень у центрі відповідно до узгоджених рішень (в тому числі з визначенням графіку та інших умов) працюють представники суб’єктів надання послуг - елекро-, газо-, водопостачання і водовідведення.

7. У приміщенні Центру можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

8. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі, звертається до адміністратора або у випадках передбачених законодавством - представника суб’єкта надання адміністративних послуг.

9. Адміністратори призначаються на посаду та звільняються з посади міським  головою. Кількість адміністраторів визначається Тетіївською міською радою.

10. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування центру.

11. Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо адміністративних послуг, які надаються через Центр;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

12. Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

3) інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру.

13.Керівник Центру призначається на посаду і звільняється з посади міським головою, на конкурсній основі чи за іншою процедурою передбаченою законодавством України

14. Керівник Центру відповідно до завдань, покладених на Центр:

1) здійснює керівництво роботою Центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності центру;

2) організовує діяльність Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи Центру;

3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

4) організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

5) сприяє створенню належних умов праці у Центрі, вносить пропозиції місцевому голові та місцевій раді щодо матеріально-технічного забезпечення Центру;

6) розглядає скарги на дії та бездіяльність адміністраторів, а також у випадках передбачених законодавством - на рішення адміністраторів;

7) може здійснювати функції адміністратора;

8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про Центр.

15. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

16. З метою створення зручних та доступних умов отримання послуг суб’єктами звернень в Тетіївській міській раді можуть бути утворені територіальні підрозділи Центру, віддалені робочі місця адміністраторів, які забезпечують надання адміністративних послуг відповідно до Переліку та згідно з рішенням місцевої ради. До надання адміністративних послуг можуть залучатися старости відповідно до законодавства.

17. Час прийому суб’єктів звернень у Центрі становить не менш як п’ять днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є обов’язковим для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр. Центр не рідше ніж один день на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до двадцятої години. Конкретний режим роботи Центру, включаючи час прийому суб’єктів звернення, визначається відповідно до законодавства.

18. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів, а також з інших джерел дозволених законодавством.

 

        Секретар ради                                                                С. Денисюк

 

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П’ЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 РІШЕННЯ

 м Тетіїв

Про визначення кандидатур на присвоєння

звань «За заслуги перед містом», «Почесний

громадянин міста» та занесеннядо до Книги пошани міста

 

   В зв’язку з  проведенням  відзначення  Дня міста, обговоривши подані трудовими колективами міста, постійними депутатськими комісіями міської ради, кандидатури на присвоєння звань «За заслуги перед містом», «Почесний громадянин міста» та занесення до Книги пошани міста,   міська рада

ВИРІШИЛА:

1. За вагомий особистий внесок в соціально-економічний розвиток міста в галузях науки, промисловості, сільського господарства, будівництва, культури, освіти, медицини та інших сфер народного господарства, суспільного і державного будівництва, збагачення національної та культурної спадщини, за активну громадську діяльність:

1.1.Присвоїти звання «За заслуги перед містом»: 

 1. Голубу  Руслану Тарасовичу – засновнику групи компаній «ТАК», засновнику благодійної організації «Благодійний фонд Руслана Голуба», віце-президенту національної федерації  біатлону України, меценату, за фінансової допомоги якого було відновлено футбольне поле на стадіоні «Колос».
 2. Демцюрі Юрію Васильовичу - директору ТОВ «Агрофірма «Хліб України».

Юрій Васильович надає як матеріальну так і фізичну допомогу соціальним закладам, територіальним громадам, ветеранам та людям літнього віку.

У 2017 році за його участі та фінансової підтримки, у центрі міста  було встановлено пам’ятник Юрія (Георгія) Переможця.

 1. Мельнику Юрію Васильовичу- меценату, який приймає активну участь у громадському житті та благоустрої рідного міста. Так, за його фінансової підтримки, у 2013  було встановлено пам’ятний знак святої Покрови біля міської ради, у 2017 році за його участі та фінансової підтримки, у центрі міста  було встановлено пам’ятник Юрія (Георгія) Переможця та розпочато будівництво православного храму Київського патріархату, надавав фінансову підтримку та гуманітарну допомогу збройним силам України у зоні АТО. Також, надавав фінансову допомогу школам, дитячим садкам, районній лікарні.

1.2.Присвоїти звання  « Почесний громадянин міста»:

 1. Філу Спіталні - народився 7 листопада 1890 року в місті Тетієві Це був відомий не лише в США, а й за межами країни музичний критик, композитор та музикант, який часто звучав на радіо протягом 1930-1940-х років.  В 20-х роках минулого століття переїхав з родиною до США, місто Клівленд. Став широко відомим після того, як в 1934 році створив жіночий оркестр, що стало новинкою на той час, особливо в період великої депресії, оскільки дарував людям позитивні емоції. Згодом про цей оркестр був знятий фільм «В джазі лише дівчата». Як актор знімався у фільмі «Джонні», що вийшов в прокат в 1942 року. Удостоєний зірки на Алеї Слави в Голівуді. Помер 11 жовтня 1970 року у віці 79 років, похований в Клівленді (США).

 

 1. Занести до Книги пошани міста:

 

 1. Кулаєва Петра Яковича - ветерана сільськогосподарської праці. З 1971 року - працював на посаді комбайнера радгоспу "Тетіївський", де пропрацював до 1998 року. За час роботи на даній посаді неодноразово займав перші місця по намолоту зернових.
 1. Голуба  Руслана Тарасовича – засновника групи компаній «ТАК», засновника благодійної організації «Благодійний фонд Руслана Голуба», віце-президента національної федерації  біатлону України, мецената.
 2. Демцюру Юрія Васильовича - директора ТОВ «Агрофірма «Хліб України».
 3. Мельника Юрія Васильовича- мецената, який приймає активну участь у громадському житті та благоустрої рідного міста.
 4. Філа Спіталні - музичного критика, композитора та музиканта.
 5. Сарбаєву Ларису Юхимівну - ветерана праці, пропрацювала у галузі фармації 58 років, із них 40 років у місті Тетієві, провізор-аналітик вищої категорії, заслужений працівник охорони здоров'я України.
 6. Гречка Віталія Хомича -  за роки його роботи на посаді керівника відділу капітального будівництва були збудовані: будинок культури, цегельний завод, школи, багатоповерхові будинки, корпуси лікарні, магазини, побуткомбінат, комбікормовий завод, телевежа, меморіал пам'яті та багато іншого.
 7. Демиденка Олександа Степановичапоета-пісняра, члена національної спілки письменників України. Багато його творів покладено на музику, в тому числі і про Тетіїв.
 8. Лисяного Миколу Трифоновича -  директора Тетіївського СТК ТСО України. Дану посаду займає із 2008 року. Також працював в Тетіївській райсільгоспхімії, КП "Житлокомунсервіс".
 9. Думанського Василя Павловича - лікаря-офтальмолога. В Тетіївській ЦРЛ працює з 1987 року. З 2013 року - головний лікар Тетіївського РЦПМСД.
 10. Крохмального Анатолія Степановича - лікаря-травматолога, з 2008 року - головний лікар Тетіївської ЦРЛ, трудовий стаж 35 років.
 11. Півчук Людмилу Іванівну ФОП. З 1999 по 2005 рр. постійно матеріально підтримувала Тетіївську спеціальну школу для дітей з особливими потребами та дитячий будинок. Була головою опікунської ради школи. Багатодітна мама, виховала 4 дітей.
 12. Ратушну Галину Деонисівну – з 1995-2000рр. - завідуюча Тетіївським фінансовим відділом, пенсіонер, ветеран праці органів державної служби.
 13. Карпович Надію Петрівну - директора Тетіївського НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. природничо-математичний ліцей".
 14. Міцінську Галину Іванівну  - завідувача ДНЗ "Веселка", неодноразово садок займав призові місця у міському рейтингу по підготовці до нового навчального року, стаж педагогічної роботи 50 років, на керівній посаді 32 роки.
 15. Швець Ганну Іванівну - завідувача ДНЗ "Берізка", неодноразово садок займав призові місця у міському рейтингу по підготовці до нового навчального року, стаж педагогічної роботи 39 років, на керівній посаді 22 роки.

2.  Виконання даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань Регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та контролю за виконанням рішень міської ради та її виконавчого комітету, дотримання законності та правопорядку.

 

 

Міський голова                                                Р.В.Майструк

Начальник юридичного відділу                                     Н.М. Складена

 

 

12.04.2018 р.

№ 123 -05-VII

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П’ЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 РІШЕННЯ

 м Тетіїв

Про внесення змін до Положення

про відділ державного архітектурно-

будівельного контролю виконавчого

комітету Тетіївської міської ради

          Відповідно до ст.25, п.4 ст.54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ч.3 ст6, ст.41 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 №671 «Деякі питання діяльності органів державного архітектурно-будівельного контролю», враховуючи рішення Тетіївської міської ради від 22.09.2017 р. № 381-25-VII «Про добровільне об’єднання територіальних громад», від 18.01.2018 р. № 2-1-VIІ «Про визнання повноважень депутатів міської ради» та від 18.01.2018 р. №06-01-VІI “Про затвердження структури апарату виконавчих органів Тетіївської міської ради» міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Внести зміни до Положення про відділ державного архітектурно-будівельного контролю виконавчого комітету Тетіївської міської ради, затвердженого рішенням  від 15.02.2018 р. №53-02-VІI, виклавши його у новій редакції (додається).
 2. Рішення Тетіївської міської ради № 53-02-VII від 15.02.2018 року «Про затвердження Положення про відділ державного архітектурно- будівельного контролю виконавчого комітету Тетіївської міської ради» вважати таким що втратило чинність.
 3. Контроль за виконанням данного рішення покластина на постійну комісію з питань земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища.

 

Міський голова                                                   Р.В.Майструк

 

12.04.2018 р.

№ 124 -05-VII

                                                                                                                       Додаток         до рішення 5 сесії  Тетіївської

                                                                                міської ради 7 скликання від  

                                                                            12.04.2018р. № 124-05-VІІ

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ державного архітектурно-будівельного контролю

виконавчого комітету Тетіївської міської ради

 

1. Відділ державного архітектурно-будівельного контролю виконавчого комітету Тетіївської міської ради є виконавчим органом Тетіївської міської ради Київської області (надалі – відділ держархбудконтролю). Повне найменування: Відділ державного архітектурно-будівельного контролю виконавчого комітету Тетіївської міської ради . Скорочене найменування: Відділ ДАБК виконавчого комітету Тетіївської міської ради. У своїй діяльності відділ держархбудконтролю підзвітний та підконтрольний виконавчому комітету Тетіївської міської ради та підпорядковується міському голові. З питань здійснення повноважень, передбачених Законом України “Про регулювання містобудівної діяльності”, відділ держархбудконтролю є підконтрольним Держархбудінспекції.

2. Відділ держархбудконтролю у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінрегіону та Держархбудінспекції, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови.

3. Основним завданням відділу держархбудконтролю є здійснення   відповідно до закону державного архітектурно-будівельного контролю, виконання дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності за територіальним принципом.

4. Відділ держархбудконтролю відповідно до покладених на нього  завдань:

1) надає, отримує, реєструє, повертає документи, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, відмовляє у видачі таких документів ;

2) приймає в експлуатацію закінчені будівництвом об’єкти (видає сертифікати, реєструє декларації про готовність об’єкта до експлуатації та повертає такі декларації на доопрацювання для усунення виявлених недоліків);

3) подає Держархбудінспекції інформацію, необхідну для внесення даних до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів;

4) здійснює державний архітектурно-будівельний контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних для проектування об’єктів містобудування, проектної документації щодо об’єктів, розташованих у межах відповідних населених пунктів;

5) здійснює контроль за виконанням законних вимог (приписів) посадових осіб органів держархбудконтролю;

6) розглядає відповідно до закону справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил під час будівництва, порушенням законодавства під час планування та забудови територій та невиконанням законних вимог (приписів) посадових осіб органів держархбудконтролю;

7) розглядає відповідно до закону справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності із прийняттям відповідних рішень;

8) здійснює інші повноваження, визначені законом.

5. Посадові особи відділу держархбудконтролю для виконання покладених на них завдань під час перевірки мають право:

1) безперешкодного доступу до місця будівництва об’єкта та до прийнятих в експлуатацію об’єктів, що підлягають обов’язковому обстеженню;

2) складати протоколи про вчинення правопорушень та акти перевірок, накладати штрафи відповідно до закону;

3) видавати обов’язкові для виконання приписи щодо:

    -    усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил;

    -    зупинення підготовчих та будівельних робіт, що не відповідають вимогам законодавства у сфері містобудівної діяльності, зокрема будівельним нормам, містобудівним умовам та обмеженням, затвердженому проекту або будівельному паспорту забудови земельної ділянки, виконуються без повідомлення, реєстрації декларації про початок їх виконання або дозволу на виконання будівельних робіт;

4) проводити перевірку відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт вимогам законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил, затвердженим проектним вимогам, рішенням, технічним умовам, своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів, випробувань, а також ведення журналів робіт, наявності у випадках, передбачених законодавством, паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів та іншої документації;

5) проводити згідно із законодавством перевірку відповідності будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що використовуються під час будівництва об’єктів, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил;

6) залучати до проведення перевірок представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, експертних та громадських організацій (за погодженням з їх керівниками), фахівців галузевих науково-дослідних та науково-технічних організацій;

7) отримувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, фізичних осіб інформацію та документи, необхідні для здійснення державного архітектурно-будівельного контролю;

8) вимагати у випадках, передбачених законодавством, вибіркового

розкриття окремих конструктивних елементів будинків і споруд, проведення зйомки і замірів, додаткових лабораторних та інших випробувань будівельних матеріалів, виробів і конструкцій;

 9) забороняти за вмотивованим письмовим рішенням начальника відділу держархбудконтролю експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, не прийнятих в експлуатацію;

10) здійснювати фіксування процесу проведення перевірки з використанням аудіо- та відеотехніки;

11) здійснювати контроль за дотриманням порядку обстеження та паспортизації об’єктів, а також за здійсненням заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час їх експлуатації.

6. Посадові особи відділу держархбудконтролю підлягають обов’язковому державному страхуванню у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

7. Відділ держархбудконтролю під час виконання покладених на нього завдань у своїй діяльності взаємодіє з органами виконавчої влади, що здійснюють контроль за дотриманням природоохоронних, санітарно-гігієнічних, протипожежних вимог, вимог у сфері охорони праці, енергозбереження та інших вимог, передбачених законом, а також з органами Національної поліції, прокуратури, державної статистики та іншими правоохоронними і контролюючими органами.

8.  Керівник відділу держархбудконтролю призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.

  Виконавчий комітет Тетіївської міської ради протягом трьох днів після призначення (зміни) керівника відділу держархбудконтролю інформує про це Держархбудінспекцію.

На посаду керівника відділу держархбудконтролю призначається особа з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста за відповідним напрямом професійного спрямування (будівництво та архітектура або право), стажем роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та/або державній службі на керівних посадах не менш як три роки або на керівних посадах в іншій сфері не менш як п’ять років.

 9.  Керівник відділу держархбудконтролю:

1) очолює відділ держархбудконтролю, здійснює керівництво його діяльністю, представляє його у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями в Україні та за її межами, несе персональну відповідальність за виконання покладених законом на зазначений орган завдань;

2) організовує та контролює виконання у відділі держархбудконтролю Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінрегіону, Держархбудінспекції, рішень міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови;

 3)  здійснює інші повноваження, визначені законом.

10.  Призначення особи на посаду в відділі держархбудконтролю, яка передбачає роботу з єдиним реєстром документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів, здійснюється за умови проходження кандидатом на таку посаду відповідної підготовки у Держархбудінспекції з перевіркою рівня його кваліфікації та знань шляхом проведення заліку.

Про успішне складення заліку Держархбудінспекція повідомляє відділ держархбудконтролю.

11. Відділ держархбудконтролю видає акти у передбаченій законом формі, організовує та контролює їх виконання.

12. Чисельність працівників, структура, кошторис та штатний розпис відділу держархбудконтролю затверджуються рішенням міської ради.

Під час визначення чисельності працівників враховується обсяг заходів державного архітектурно-будівельного контролю, дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності, які будуть здійснюватися відділом держархбудконтролю.

Відділ держархбудконтролю та його працівники забезпечуються засобами, необхідними для провадження своєї діяльності.

13. Місцезнаходження відділу ДАБК: 09800, м. Тетіїв, вул. Януша Острозького, 5.

   14. Відділ ДАБК не має статусу юридичної особи.

15. Відділ ДАБК має свої бланки, круглу печатку із своїм найменуванням, інші печатки, штампи.

16. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться виконавчим комітетом Тетіївської міської ради.

 

 

Секретар ради                                             С.М. Денисюк

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

П’ЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

м.Тетіїв

 

Про надання та припинення права

користування земельних ділянок.

                 Розглянувши заяви громадян про надання та припинення права користування земельних ділянок та цивільно-правові угоди, на підставі рішення 25 сесії 7 скликання № 381 від 22.09.2017 року та керуючись статтями 12, 120, 124, 141,143,149 Земельного кодексу України, Законом України „ Про місцеве самоврядування в Україні” міська рада

ВИРІШИЛА :

1.Припинити право користування земельною ділянкою площею 0,41 га в с.Стадниця по вул.Л.Українки,54

   - Лубко Надії Степанівні в зв’язку зі смертю.

2.Надати земельну ділянку площею 0,41 га в користування в с.Стадниця по вул.Л.Укпаїнки,54, яка була в користуванні Лубко Н.С.

         - Загородній Олені Степанівні в зв’язку з рішенням суду для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища   (голова Касяненко В.М.).

 

Міський   голова                                     Р. В. Майструк

 

 

             Начальник юридичного відділу                                                  Н. М. Складена

 

12.04.2018 р.

№ 126-5-VII

 

 

                                                                                                                                                                                                Додаток до рішення №125  від 12.04.2018 року

№ п/п

Кадастровий номер земельної ділянки

Місцерозташування земельної ділянки

Площа, га

Цільове призначення

Відомості про обтяження речових прав на земельну ділянку

Відомості про обмеження у  використанні земельної ділянки

 
 

1

2

3

4

5

6

7

 

1

3224683200:07:011:0007

Дібрівська сільська рада

36,4709

Для ведення фермерського господарства

Договір від 28.03.2017 заключений на 7 (сім) років

 відсутні

 

2

3224683201:03:001:0001

Дібрівська сільська рада

23,1449

Для ведення фермерського господарства

Договір оренди від 31.10.2003 року на 49 років

 відсутні

 

3

3224683201:03:001:0002

Дібрівська сільська рада

38,1067

Для ведення фермерського господарства

Договір оренди від 31.10.2003 року на 49 років

 відсутні

 

4

3224683201:02:001:0001

Дібрівська сільська рада

15,5948

Для ведення фермерського господарства

Договір оренди від 31.10.2003 року на 49 років

 відсутні

 

5

3224683201:04:001:0005

Дібрівська сільська рада

8,4364

Для ведення фермерського господарства

Договір оренди від 31.10.2003 року на 49 років

 відсутні

 

6

3224683200:05:006:0075

Дібрівська сільська рада

3,6775

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

 відсутні

 

7

3224683200:07:013:0018

Дібрівська сільська рада

19,3528

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

 відсутні

 

8

3224683200:07:010:0001

Дібрівська сільська рада

37,8000

Для ведення фермерського господарства

акт постійного користування від 29.03.2000 ІІІ-КВ 007931

Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи 2,7252 га.

 

9

3224683200:06:010:0009

Дібрівська сільська рада

3,4368

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

 відсутні

 

10

3224683200:05:012:0010

Дібрівська сільська рада

1,6283

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

 відсутні

 

11

3224683200:05:011:0006

Дібрівська сільська рада

16,8738

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

 відсутні

 

12

3224683200:05:005:0031

Дібрівська сільська рада

3,023

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

Прибережні захисні смуги вздовж річок, навколо водойм та на островах 0.7082 га.

 

13

3224680400:02:019:0023

Бурковецька сільська рада

0,8492

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

 відсутні

 

14

3224680400:02:019:0010

Бурковецька сільська рада

4,9844

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

 відсутні

 

15

3224680400:02:018:0008

Бурковецька сільська рада

6,5790

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

 відсутні

 

16

3224680400:02:012:0013

Бурковецька сільська рада

19,7844

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

 відсутні

 

17

3224680400:02:017:0021

Бурковецька сільська рада

8,0731

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

 відсутні

 

18

3224680400:03:008:0002

Бурковецька сільська рада

5,1420

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

Прибережні захисні смуги вздовж річок, навколо водойм та на островах 1.2926 га.

 

19

3224680400:03:004:0026

Бурковецька сільська рада

0,3245

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

Прибережні захисні смуги вздовж річок, навколо водойм та на островах 0.2694 га.

 

20

3224680400:03:002:0024

Бурковецька сільська рада

5,5185

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

Санітарно-захисна зона навколо об’єкта 0.0791 га.

 

21

3224680400:02:005:0001

Бурковецька сільська рада

7,6206

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи 0.4600 га.

 

22

3224680400:02:006:0006

Бурковецька сільська рада

2,1706

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

 відсутні

 

23

3224680400:02:007:0015

Бурковецька сільська рада

1,2653

Для ведення особистого селянського господарства

відсутні

Санітарно-захисна зона навколо об’єкта 0.3726 га.

 

24

3224680400:02:019:0009

Бурковецька сільська рада

7,9296

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

 відсутні

 

25

3224680400:02:019:0006

Бурковецька сільська рада

41,8800

Для ведення фермерського господарства

акт постійного користування від 16.06.2000 ІІІ-КВ 007974

 відсутні

 

26

3224680400:02:018:0007

Бурковецька сільська рада

29,4343

Для ведення фермерського господарства

акт постійного користування від 16.06.2000 ІІІ-КВ 007978

Прибережні захисні смуги вздовж річок, навколо водойм та на островах 0.2742 га.

 

27

3224680400:03:010:0008

Бурковецька сільська рада

17,8000

Для ведення фермерського господарства

договір від 01.09.2016 заключений на 21 рік

Зона особливого режиму забудови 17.8000 га.

 

28

3224680400:03:007:0010

Бурковецька сільська рада

4,5000

Для ведення фермерського господарства

договір від 25.11.2015 заключений на 21 рік

Інше обмеження 4.5000 га.

 

29

3224680400:03:005:0001

Бурковецька сільська рада

10,6000

Для ведення фермерського господарства

договір від 08.08.2016 заключений на 21 рік

Інше обмеження 10.6000 га.

 

30

3224680400:02:014:0015

Бурковецька сільська рада

17,1000

Для ведення фермерського господарства

договір від 03.12.2015 заключений на 21 рік

 відсутні

 

31

3224680400:03:007:0008

Бурковецька сільська рада

9,8878

Для ведення фермерського господарства

акт постійного користування від 16.06.2000 ІІІ КВ 007971

відсутні 

 

32

3224681600:02:002:0001

Голодьківська сільська рада

29,4922

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

акт постійного користування від 16.06.2000 ІІІ КВ 007972

Прибережні захисні смуги вздовж річок, навколо водойм та на островах 29.4922 га.

 

33

3224681600:02:007:0048

Голодьківська сільська рада

27,3000

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

акт постійного користування від 16.06.2000 ІІІ КВ 007972

 відсутні

 

34

3224681600:02:010:0021

Голодьківська сільська рада

14,8884

Для ведення фермерського господарства

акт постійного користування від 16.06.2000 ІІІ КВ 007977

Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи 0.3832 га.

 

35

3224681600:02:003:0023

Голодьківська сільська рада

2,2061

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

 відсутні

 

36

3224681600:02:008:0014

Голодьківська сільська рада

15,5435

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

Прибережні захисні смуги вздовж річок, навколо водойм та на островах 15.5435 га.

 

37

3224681600:02:001:0044

Голодьківська сільська рада

9,9145

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

Прибережні захисні смуги вздовж річок, навколо водойм та на островах 9.9145 га.

 

38

3224681600:03:011:0001

Голодьківська сільська рада

30,5421

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

Прибережні захисні смуги вздовж річок, навколо водойм та на островах 30.5421 га. , Санітарно-захисна зона навколо об’єкта 30.5421 га.

 

39

3224681600:03:010:0010

Голодьківська сільська рада

7,3912

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи 7.3912 га.

 

40

3224681600:03:007:0010

Голодьківська сільська рада

6,0764

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

 відсутні

 

41

3224681600:03:008:0034

Голодьківська сільська рада

5,8339

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

 відсутні

 

42

3224681600:02:012:0005

Голодьківська сільська рада

13,1658

Для ведення фермерського господарства

Договір оренди від 21.08.2012 року на 49 років

 відсутні

 

43

3224682000:05:008:0027

Горошківська сільська рада

19,1582

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

Договір від 17.05.2011 заключений на 49 років

 відсутні

 

44

3224682000:04:010:0007

Горошківська сільська рада

8,8685

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

Прибережні захисні смуги вздовж річок, навколо водойм та на островах 0.0702 га.

 

45

3224682000:03:002:0019

Горошківська сільська рада

10,5607

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

Прибережні захисні смуги вздовж річок, навколо водойм та на островах 0.0139 га.

 

46

3224682000:03:005:0044

Горошківська сільська рада

2,1092

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

Прибережні захисні смуги вздовж річок, навколо водойм та на островах 0.0070 га.

 

47

3224682000:03:006:0033

Горошківська сільська рада

3,3242

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

 відсутні

 

48

3224682000:06:004:0014

Горошківська сільська рада

3,5763

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

Прибережні захисні смуги вздовж річок, навколо водойм та на островах 0.0422 га. , Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи 0.2564 га.

 

49

3224682000:03:007:0035

Горошківська сільська рада

5,1480

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

Прибережні захисні смуги вздовж річок, навколо водойм та на островах 0.0829 га.

 

50

3224682000:05:006:0029

Горошківська сільська рада

20,4049

Для ведення фермерського господарства

акт постійного користування від 18.12.2001 І КВ 009930

 відсутні

 

51

3224682000:04:011:0037

Горошківська сільська рада

12,5883

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

Прибережні захисні смуги вздовж річок, навколо водойм та на островах 0.5587 га.

 

52

3224682000:05:005:0017

Горошківська сільська рада

5,8947

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

Прибережні захисні смуги вздовж річок, навколо водойм та на островах 0.3834 га.

 

53

3224682000:05:001:0006

Горошківська сільська рада

20,3888

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

Прибережні захисні смуги вздовж річок, навколо водойм та на островах 0.0789 га.

 

54

3224684600:02:006:0029

Михайлівська сільська рада

15,4135

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

 відсутні

 

55

3224684601:01:033:0002

Михайлівська сільська рада

3,5196

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

Санітарно-захисна зона навколо об’єкта 1.2476 га.

 

56

3224684600:03:004:0004

Михайлівська сільська рада

38,8091

Для ведення фермерського господарства

Договір оренди від 29.12.2012 року на 49 років

 відсутні

 

57

3224682800:03:003:0010

Дзвеняцька сільська рада

8,0241

Для ведення фермерського господарства

акт постійного користування від 16.06.2000 ІІІ КВ 007979

 відсутні

 

58

3224684600:02:003:0019

Михайлівська сільська рада

3,6099

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

Прибережні захисні смуги вздовж річок, навколо водойм та на островах 0.6695 га.

 

59

3224682800:03:005:0022

Дзвеняцька сільська рада

0,901

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

 відсутні

 

60

3224682800:04:004:0031

Дзвеняцька сільська рада

10,24

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

Прибережні захисні смуги вздовж річок, навколо водойм та на островах 3.6307 га.

 

61

3224682800:04:006:0036

Дзвеняцька сільська рада

3,4329

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

 відсутні

 

62

3224682800:04:007:0042

Дзвеняцька сільська рада

2,0473

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи 0.1795 га.

 

63

3224682800:03:011:0014

Дзвеняцька сільська рада

6,4395

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутня

Прибережні захисні смуги вздовж річок, навколо водойм та на островах 1.2859 га.

 

64

3224682800:03:011:0013

Дзвеняцька сільська рада

10,9024

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

Прибережні захисні смуги вздовж річок, навколо водойм та на островах 0.6254 га.

 

65

3224682800:03:011:0012

Дзвеняцька сільська рада

11,3175

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

 відсутні

 

66

3224682800:03:011:0011

Дзвеняцька сільська рада

12,6282

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

 відсутні

 

67

3224682800:03:009:0022

Дзвеняцька сільська рада

5,3188

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

Прибережні захисні смуги вздовж річок, навколо водойм та на островах 0.9127 га.

 

68

3224682800:03:009:0021

Дзвеняцька сільська рада

12,1429

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

Прибережні захисні смуги вздовж річок, навколо водойм та на островах 1.4889 га.

 

69

3224682800:03:007:0015

Дзвеняцька сільська рада

12,4176

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

 відсутні

 

70

3224682800:03:008:0002

Дзвеняцька сільська рада

16,8008

Для ведення фермерського господарства

Договір від 29.12.2012 заключений на 49 років

 відсутні

 

71

3224682800:03:008:0001

Дзвеняцька сільська рада

49,9999

Для ведення фермерського господарства

акт постійного користування від 16.06.2000 ІІІ КВ 007969

 відсутні

 

72

3224686600:03:004:0002

Стадницька сільська рада

17,5304

Для ведення фермерського господарства

Договір оренди від 26.12.12 року на 49 років

 відсутні

 

73

3224686600:02:006:0021

Стадницька сільська рада

22,5145

Для ведення фермерського господарства

Договір оернди від 23.06.2008 року на 49 років

 відсутні

 

74

3224686600:02:017:0012

Стадницька сільська рада

38,1323

Для ведення фермерського господарства

Договір оренди від 25.02.2009 року на 49 років

 відсутні

 

75

3224686600:02:016:0016

Стадницька сільська рада

8,7832

Для ведення фермерського господарства

Договір оренди від 26.12.2012 на 49 років

 відсутні

 

76

3224686600:03:006:0018

Стадницька сільська рада

13,7253

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

Прибережні захисні смуги вздовж річок, навколо водойм та на островах 0.1743 га.

 

77

3224686600:02:012:0012

Стадницька сільська рада

16,6341

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи 0.0022 га.

 

78

3224686600:02:014:0023

Стадницька сільська рада

39,0421

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

 відсутні

 

79

3224686600:02:009:0020

Стадницька сільська рада

8,0642

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

 відсутні

 

80

3224686600:02:010:0007

Стадницька сільська рада

5,0045

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

 відсутні

 

81

3224686200:03:004:0009

Скибинецька сільська рада

33,2388

Для ведення фермерського господарства

Договір оренди від 12.08.2015 року на 49 років

 відсутні

 

82

3224686200:03:001:0002

Скибинецька сільська рада

4,9203

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

 відсутні

 

83

3224686200:03:001:0001

Скибинецька сільська рада

12,1179

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

 відсутні

 

84

3224686200:02:001:0003

Скибинецька сільська рада

13,4258

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

 відсутні

 

85

3224686200:02:003:0007

Скибинецька сільська рада

7,0131

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи 0.0457 га.

 

86

3224686200:02:003:0006

Скибинецька сільська рада

7,6563

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

 відсутні

 

87

3224686200:02:004:0019

Скибинецька сільська рада

12,7293

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

 відсутні

 

88

3224686200:03:015:0016

Скибинецька сільська рада

21,5357

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

 відсутні

 

89

3224686200:02:007:0029

Скибинецька сільська рада

33,6089

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи 0.5262 га.

 

90

3224686200:03:013:0021

Скибинецька сільська рада

28,2917

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

 відсутні

 

91

3224688200:06:005:0001

Черепинська сільська рада

12,3856

Для ведення фермерського господарства

Договір від 05.05.2009 року заключений на 49 років

 відсутні

 

92

3224688200:06:006:0001

Черепинська сільська рада

25,4406

Для ведення фермерського господарства

договір від 05.11.2013 заключений   на 49 (сорок дев'ять) років

 відсутні

 

93

3224688200:06:007:0029

Черепинська сільська рада

11,9995

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

акт постійного користування від 28.12.2001 І КВ 009993

Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи 0.5787 га.

 

94

3224688200:06:005:0002

Черепинська сільська рада

36,7685

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

 відсутні

 

95

3224688200:06:007:0028

Черепинська сільська рада

2,7556

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

 відсутні

 

96

3224688200:06:009:0033

Черепинська сільська рада

5,4529

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

 відсутні

 

97

3224688200:06:010:0046

Черепинська сільська рада

55,2403

Землі запасу

відсутні

 відсутні

 

98

3224688200:05:007:0004

Черепинська сільська рада

3,6671

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи 0.0941 га. , Санітарно-захисна зона навколо об’єкта 0.0945 га. , Санітарно-захисна зона навколо об’єкта 0.0941 га.

 

99

3224688200:05:009:0006

Черепинська сільська рада

4,9423

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

 відсутні

 

100

3224688200:05:009:0008

Черепинська сільська рада

35,9865

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи 0.3735 га. , Санітарно-захисна зона навколо об’єкта 9.0941 га.

 

101

3224688200:05:004:0025

Черепинська сільська рада

35,8765

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

 відсутні

 

102

3224688200:04:017:0016

Черепинська сільська рада

22,7079

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

 відсутні

 

103

3224688200:04:021:0010

Черепинська сільська рада

5,3033

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

 відсутні

 

104

3224688200:05:018:0010

Черепинська сільська рада

7,3917

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

Прибережні захисні смуги вздовж річок, навколо водойм та на островах 1.3597 га.

 

105

3224688200:05:002:0022

Черепинська сільська рада

19,4293

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

 відсутні

 

106

3224610100:06:024:0028

Тетіївська міська рада

5,6147

Для ведення фермерського господарства

Договір від 19.01.2015 року заключений на 21 рік

 відсутні

 

107

3224610100:06:023:0001

Тетіївська міська рада

8,4911

Для ведення фермерського господарства

Договір від 03.04.2012 року заключений на 49 років

 відсутні

 

108

3224610100:05:018:0039

Тетіївська міська рада

15,0093

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

 відсутні

 

109

3224610100:05:007:0024

Тетіївська міська рада

5,8793

Для ведення фермерського господарства

договір від 22.12.2016 заключений на 7 років

 відсутні

 

110

3224610100:05:007:0023

Тетіївська міська рада

3,6712

Для ведення фермерського господарства

Договір від 19.01.2015 року заключений на 21 рік

 відсутні

 

111

3224610100:05:007:0019

Тетіївська міська рада

3,3648

Для ведення фермерського господарства

Договір від 29.12.2012 заключений на 49 років

 відсутні

 

112

3224610100:05:004:0020

Тетіївська міська рада

18,0

Для ведення фермерського господарства

Договір від 19.01.2015 року заключений на 21 рік

 відсутні

 

113

3224610100:05:002:0017

Тетіївська міська рада

18,3835

Для ведення фермерського господарства

Договір від 19.01.2015 року заключений на 21 рік

 відсутні

 

114

3224610100:05:002:0016

Тетіївська міська рада

10,5024

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

Договір від 03.04.2012 року заключений на 49 років

 відсутні

 

115

3224610100:06:014:0020

Тетіївська міська рада

13,0

Для ведення фермерського господарства

Договір від 03.04.2012 року заключений на 49 років

 відсутні

 

116

3224610100:06:017:0001

Тетіївська міська рада

13,0

Для ведення фермерського господарства

Договір від 03.04.2012 року заключений на 49 років

 відсутні

 

117

3224610100:06:026:0030

Тетіївська міська рада

13,0

Для ведення фермерського господарства

Договір від 25.12.2016 року заключений на 7 років

 відсутні

 

118

3224610100:06:026:0029

Тетіївська міська рада

4,9349

Для ведення фермерського господарства

Договір від 29.12.2012 заключений на 49 років

 відсутні

 

119

3224610100:05:008:0002

Тетіївська міська рада

17,2808

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

 відсутні

 

120

3224610100:04:001:0014

Тетіївська міська рада

11,7275

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

 відсутні

 

121

3224610100:02:006:0011

Тетіївська міська рада

30,0

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

право постійного користування від 10.08.2015 року

 відсутні

 

122

3224610100:06:012:0014

Тетіївська міська рада

7,0

Для ведення фермерського господарства

Договір від 20.01.2015 року заключений на 21 рік

 відсутні

 

123

3224610100:03:003:0010

Тетіївська міська рада

24,0863

Для ведення фермерського господарства

Договір від 08.07.2016 року заключений на 7 років

 відсутні

 

124

3224610100:06:015:0009

Тетіївська міська рада

10,0583

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

 відсутні

 

125

3224610100:01:205:0001

Тетіївська міська рада

9,0576

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

 відсутні

 

126

3224610100:05:010:0010

Тетіївська міська рада

8,3484

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

Договір від 03.04.2012 року заключений на 49 років

 відсутні

 

127

3224610100:05:016:0020

Тетіївська міська рада

26,0

Для ведення фермерського господарства

Договір від 25.12.2016 року заключений на 7 років

 відсутні

 

128

3224610100:06:026:0029

Тетіївська міська рада

4,9349

Для ведення фермерського господарства

Договір від 29.12.2012 заключений на 49 років

 відсутні

 

129

3224610100:06:019:0007

Тетіївська міська рада

8,1573

Для ведення фермерського господарства

Договір від 19.01.2015 року заключений на 21 рік

 відсутні

 

130

3224610100:06:021:0003

Тетіївська міська рада

16,7287

Для ведення фермерського господарства

Договір від 03.04.2012 року заключений на 49 років

 відсутні

 

131

3224610100:06:018:0002

Тетіївська міська рада

33,6227

Для ведення фермерського господарства

Договір від 29.12.2012 заключений на 49 років

 відсутні

 

132

3224610100:05:015:0014

Тетіївська міська рада

8,717

Для ведення фермерського господарства

Договір від 19.01.2015 року заключений на 21 рік

 відсутні

 

133

3224610100:06:018:0001

Тетіївська міська рада

41,7642

Для ведення фермерського господарства

Договір від 29.12.2012 заключений на 49 років

 відсутні

 

134

3224610100:02:010:0017

Тетіївська міська рада

29,9629

Для ведення фермерського господарства

Договір від 08.09.2014 року заключений на 49 років

 відсутні

 

135

3224610100:04:010:0001

Тетіївська міська рада

2,042

Для ведення фермерського господарства

Договір від 26.06.2012 року заключений на 49 років

 відсутні

 

136

3224610100:04:010:0002

Тетіївська міська рада

9,958

Для ведення фермерського господарства

Договір від 26.12.2012 року заключений на 49 років

 відсутні

 

137

3224610100:07:009:0002

Тетіївська міська рада

17,1542

Для ведення фермерського господарства

Договір від 14.02.2014 року заключений на 21 рік

 відсутні

 

138

3224610100:07:019:0001

Тетіївська міська рада

67,3449

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

Договір від 06.09.2005 року заключений на 20 років

 відсутні

 

139

3224610100:05:015:0013

Тетіївська міська рада

14,9007

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

 відсутні

 

140

3224687400:03:005:0015

Тайницька сільська рада

8,2611

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

 відсутні

 

141

3224687400:03:007:0032

Тайницька сільська рада

3,2532

Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам

відсутні

 відсутні

 

142

3224687400:03:005:0018

Тайницька сільська рада

7,4881

Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам

відсутні

 відсутні

 

143

3224687400:03:004:0033

Тайницька сільська рада

9,2427

Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам

відсутні

 відсутні

 

144

3224687400:02:003:0012

Тайницька сільська рада

17,1679

Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам

відсутні

 відсутні

 

145

3224687400:02:008:0020

Тайницька сільська рада

20,2693

Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам

відсутні

 відсутні

 

146

3224687400:02:003:0013

Тайницька сільська рада

3,8292

Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам

відсутні

 відсутні

 

147

3224687400:02:004:0001

Тайницька сільська рада

49,9947

Для ведення фермерського господарства

акт постійного користування від 20.12.2001 І КВ 009936

Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи 1.7691 гектарів

 

148

3224687400:02:004:0002

Тайницька сільська рада

14,2001

Для ведення фермерського господарства

акт постійного користування від 20.12.2001 І КВ 009940

Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи 0.2192 гектарів

 

149

3224687400:03:011:0015

Тайницька сільська рада

1,8931

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

 відсутні

 

150

3224687400:03:011:0014

Тайницька сільська рада

11,6029

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

 відсутні

 

151

3224687000:02:009:0029

Степівська сільська рада

4,608

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

 відсутні

 

152

3224687000:02:003:0013

Степівська сільська рада

7,9452

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

 відсутні

 

153

3224687000:02:014:0027

Степівська сільська рада

15,1084

Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам

відсутні

 відсутні

 

154

3224687000:03:006:0020

Степівська сільська рада

4,6437

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

 відсутні

 

155

3224687000:03:007:0031

Степівська сільська рада

1,0484

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

 відсутні

 

156

3224687000:03:018:0023

Степівська сільська рада

16,7305

Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам

відсутні

 відсутні

 

157

3224685800:03:014:0006

Росішківська сільська рада

3,383

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

 відсутні

 

158

3224685800:03:012:0006

Росішківська сільська рада

6,739

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи  0.0571 гектарів, Прибережні захисні смуги вздовж річок, навколо водойм та на островах 0.0571 гектарів

 

159

3224685800:04:010:0019

Росішківська сільська рада

108,5319

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи  -0.0026 гектарів, Прибережні захисні смуги вздовж річок, навколо водойм та на островах 0.0948 гектарів

 

160

3224685800:04:014:0006

Росішківська сільська рада

12,6471

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

Прибережні захисні смуги вздовж річок, навколо водойм та на островах 0.0245 гектарів

 

161

3224685800:03:019:0014

Росішківська сільська рада

17,9159

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

Санітарно-захисна зона навколо об’єкта 5.3090 гектарів, Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи 0.0717 гектарів, Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи 1.0152 гектарів

 

162

3224685800:04:003:0009

Росішківська сільська рада

38,4084

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

Санітарно-захисна зона навколо об’єкта 2.4230 гектарів, Санітарно-захисна зона навколо об’єкта 0.1677 гектарів, Санітарно-захисна зона навколо об’єкта 0.1677 гектарів,Санітарно-захисна зона навколо об’єкта  0.4069 гектарів, Санітарно-захисна зона навколо об’єкта  0.4069 гектарів, Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи 0.4069 гектарів, Санітарно-захисна зона навколо об’єкта 2.4230 гектарів,Санітарно-захисна зона навколо об’єкта 28.4340 гектарів

 

163

3224685800:03:013:0012

Росішківська сільська рада

32,4228

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

Прибережні захисні смуги вздовж річок, навколо водойм та на островах 2.2823 гектарів

 

164

3224684800:02:011:0042

Ненадихівська сільська рада

25,3156

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

 

 

165

3224684800:02:006:0023

Ненадихівська сільська рада

5,5911

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

 

 

166

3224684800:03:009:0020

Ненадихівська сільська рада

17,0

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

Договір заключений на 25 років

Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи 0.5097 гектарів

 

167

3224685800:03:013:0010

Росішківська сільська рада

4,3368

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

відсутні

 відсутні

 

168

3224680400:03:007:0009

Бурковецька сільська рада

4,0857

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

Включена до Переліку

земельних ділянок право оренди

на які готується до продажу на аукціоні

 відсутні

 

169

3224680400:02:002:0011

Бурковецька сільська рада

3,8554

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

Включена до Переліку

земельних ділянок право оренди

на які готується до продажу на аукціоні

 відсутні

 

170

3224682800:03:012:0040

Дзвеняцька сільська рада

9,6201

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

Включена до Переліку

земельних ділянок право оренди

на які готується до продажу на аукціоні

Прибережні захисні смуги вздовж річок, навколо водойм та на островах 1.1551 гектарів

 

171

3224684600:02:004:0020

Михайлівська сільська рада

6,0391

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

Включена до Переліку

земельних ділянок право оренди

на які готується до продажу на аукціоні

 відсутні

 

172

3224684800:03:013:0011

Ненадихівська сільська рада

3,7762

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

Включена до Переліку

земельних ділянок право оренди

на які готується до продажу на аукціоні

 відсутні

 

173

3224687000:02:005:0079

Степівська сільська рада

7,1656

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

Включена до Переліку

земельних ділянок право оренди

на які готується до продажу на аукціоні

Прибережні захисні смуги вздовж річок, навколо водойм та на островах 0.0444 гектарів, Санітарно-захисна зона навколо об’єкта  1.6955 гектарів

 

174

3224680400:02:004:0018

Бурковецька сільська рада

1,2200

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

Включена до Переліку

земельних ділянок право оренди

на які готується до продажу на аукціоні

Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи 0.1294 гектарів

 

175

3224610100:02:012:0010

Тетіївська міська рада

40,3586

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

Включена до Переліку

земельних ділянок право оренди

на які готується до продажу на аукціоні

 відсутні

 

176

3224610100:05:013:0004

Тетіївська міська рада

9,3211

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

Включена до Переліку

земельних ділянок право оренди

на які готується до продажу на аукціоні

Прибережні захисні смуги вздовж річок, навколо водойм та на островах 0.0183 гектарів, Санітарно-захисна зона навколо об’єкта 3.0628 гектарів

 

177

3224688200:06:016:0024

Черепинська сільська рада

10,6030

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

Включена до Переліку

земельних ділянок право оренди

на які готується до продажу на аукціоні

 відсутні

 

178

3224684800:03:009:0019

Ненадихівська сільська рада

7,1613

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

Включена до Переліку

земельних ділянок право оренди

на які готується до продажу на аукціоні

 відсутні

 

179

3224610100:03:011:0003

Тетіївська міська рада

40,9123

землі запасу

відсутні

 відсутні

 

180

3224610100:04:012:0007

Тетіївська міська рада

24,2475

землі запасу

відсутні

 відсутні

 

181

3224610100:08:010:0022

Тетіївська міська рада

17,7072

землі запасу

відсутні

 відсутні

 

182

3224688200:04:008:0017

Черепинська сільська рада

9,023

землі запасу

відсутні

 відсутні

 

183

3224680400:03:010:0018

Бурковецька сільська рада

10,0568

землі запасу

відсутні

 відсутні

 

184

3224610100:07:002:0024

Тетіївська міська рада

16,4852

землі запасу

відсутні

Прибережні захисні смуги вздовж річок, навколо водойм та на островах 4.6058 гектарів

 

185

3224680400:02:018:0009

Бурковецька сільська рада

7,9104

землі запасу

відсутні

 відсутні

 

186

3224610100:02:001:0004

Тетіївська міська рада

6,446

землі запасу

відсутні

 відсутні

 

187

3224610100:08:005:0037

Тетіївська міська рада

7,2473

землі запасу

відсутні

 відсутні

 

188

3224610100:05:015:0017

Тетіївська міська рада

12,3108

землі запасу

відсутні

 відсутні

 

189

3224610100:06:021:0004

Тетіївська міська рада

12,2242

землі запасу

відсутні

Прибережні захисні смуги вздовж річок, навколо водойм та на островах 0.3408 гектарів

 

 

Всього земель, га

 

2805,6986

 

 

 

 

 

Секретар ради                                          С.М.Денисюк

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

П’ЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

м.Тетіїв

 

Про прийняття у комунальну власність

Тетіївської територіальної громади з

державної власності земельних ділянок

сільськогосподарського призначення

                  Розглянувши наказ ГУ Держгеокадастру у Київській області 10-2989/15-18-сг від 05.04.2018 року,  відповідно до ст..ст.12, 117 Земельного кодексу України, ст.. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Тетіївська міська рада  

                                               ВИРІШИЛА :

1.Прийняти земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність Тетіївської територіальної громади в межах території Тетіївської об'єднаної територіальної громади загальною площею 2805,6986 га згідно додатку.

2.Доручити міському голові Майструку Р.В. підписати акт приймання-передачі таких земельних ділянок з представником ГУ Держгеокадастр в Київській області.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську   комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища  (голова Касяненко В.М.)

 

Міський  голова                                         Р. В. Майструк

 

         Начальник юридичного відділу                             Н. М. Складена

 

 

12.04..18 р.

№125 -5-VII УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

П’ЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

  РІШЕННЯ

 

м.Тетіїв

Про надання земельних ділянок в

користування, які розташовані на

території Тетіївської міської ради

в межах населеного пункту м.Тетієва.

                 Розглянувши заяви громадян про надання в користування земельних ділянок та цивільно-правові угоди, зважаючи на рішення 25 сесії 7 скликання № 381 від 22.09.2017 року та керуючись статтями 12, 120, 124, 141, 143, 149 Земельного кодексу України, Законом України „ Про місцеве самоврядування в Україні ” міська рада

                                                    в и р і ш и л а :  

1.Надати земельну ділянку площею 0,002 га в користування  на умовах оренди по вул.Коцюбинського (біля будинку № 5)

    -  Зику Володимиру Анатолійовичу під встановлення металевого гаража, терміном на 5 років.

         Встановити орендну плату згідно розрахунку в сумі 109,46 грн в рік, розрахунок проводити щомісячно в сумі 9,12 грн.

          Зобов’язати Зика В.А. в місячний термін заключити договір оренди з міською радою.

2.Надати земельну ділянку площею 0,003 га в користування  на умовах оренди по вул.Коцюбинського (біля будинку № 5)

    - Берлінському Олександру Сергійовичу під встановлення металевого гаража, терміном на 5 років.

         Встановити орендну плату згідно розрахунку в сумі 164,20 грн в рік, розрахунок проводити щомісячно в сумі 13,68 грн.

          Зобов’язати Берлінського О.С. в місячний термін заключити договір оренди з міською радою.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища,   (голова Касяненко В.М.)

 

Міський   голова                                     Р. В. Майструк

 

             Начальник юридичного відділу                                                  Н. М. Складена

 

 

12.04.2018 р

№ 127-5-VII

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

П’ЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

м.Тетіїв

Про надання громадянам дозволу на розробку

технічної документації із землеустрою щодо

встановлення (відновлення) меж земельних

ділянок, для послідуючої передачі у власність,

які розташовані на території Тетіївської

міської ради.

                  Розглянувши заяви громадян, земельно облікову документацію (ЗКК), на підставі рішення 25 сесії 7 скликання № 381 від 22.09.2017 року та керуючись пунктом 34 частиною 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статтей 12, 118, 122, 186, перехідних положень Земельного кодексу України, Закону України «Про землеустрій» Тетіївська міська рада

ВИРІШИЛА :

1.Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, для послідуючої передачі у власність, в м.Тетієві  

      - Псуй Наталії Петрівні по вул.Ярослава Мудрого,82 орієнтовною площею 0,08 га, під будівництво та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

      -  Лешвевіц Євгенії Вікторівні по вул.Центральній,32 орієнтовною площею 0,07 га, під будівництво та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

2.Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, для послідуючої передачі у власність, в с.Стадниця 

      - Загородній Олені Степанівні по вул.Л.Українки,54 орієнтовною площею 0,25 га, під будівництво та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

3.Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, для послідуючої передачі у власність, в с.Бурківці 

      - Михайлевичу Віктору Карповичу по вул.Козуба,52 орієнтовною площею 0,50 га, під будівництво та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та під ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

4.Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, для послідуючої передачі у власність, в с.Михайлівка 

      - Пономаренку Тарасу Сергійовичу по вул.Шевченка,2 орієнтовною площею 0,25 га, під будівництво та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

5.Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок для послідуючої передачі у власність, направити на затвердження до Тетіївської міської ради.

6.Дозвіл дійсний протягом  1 року з дня прийняття рішення.

7.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища (голова Касяненко В.М.)

Міський  голова                                         Р. В. Майструк

 

             Начальник юридичного відділу                                                  Н. М. Складена

 

 

12.04.2018 р

№ 128 -5-VII

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

П’ЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

м.Тетіїв

Про надання громадянам дозволу на

розробку проекту землеустрою щодо

відведення земельних ділянок у власність,

які розташовані на території Тетіївської

міської ради.

                  Розглянувши заяви громадян та на підставі рішення 25 сесії 7 скликання № 381 від 22.09.2017 року та керуючись пунктом 34 частиною 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статтей 12, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 134, 186-1 Земельного кодексу України, статтями 19, 25, 50 Закону України «Про землеустрій» Тетіївська міська рада

ВИРІШИЛА :

1.Відмінити в рішенні 4 сесії 7 скликання №99 від 22.03.18 року в пункті 1 підпункт:

«   -  Псуй Наталії Петрівні по вул.Ярослава Мудрого,82 орієнтовною площею 0,08 га, під будівництво та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, за рахунок земель комунальної власності  міської ради;»

2.Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність в м.Тетієві

   - Касянчук Лідії Володимирівні по вул.Дібрівській,6 орієнтовною площею 0,020 га, під ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

   - Берестяному Сергію Олександровичу по вул.Коцюбинського орієнтовною площею 0,005 га, під будівництво індивідуальних гаражів за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

     - Марущаку Андрію Юрійовичу по вул.Вінницькій,74 орієнтовною площею 0,09 га, під будівництво та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель комунальної власності міської ради;

3.Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність в с.Стадниця

    - Мосійчук Ользі Володимирівні по вул.Кулагина,57 орієнтовною площею 0,64 га, під будівництво та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства за рахунок земель комунальної власності міської ради;

     - Корнійчук Марії Юріївні по вул.Нагірній,35 орієнтовною площею 0,54 га, під будівництво та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства за рахунок земель комунальної власності міської ради;

   -Загородній Олені Степанівні по вул.Л.Українки орієнтовною площею 0,16 га, під ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

4.Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність в с.Дібрівка

   -Локайчуку Сергію Петровичу орієнтовною площею 1,65 га, під ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

5.Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність в с.Михайлівка

   -Пономаренку Тарасу Сергійовичу орієнтовною площею 0,65 га, під ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

6.Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погоджується в      порядку встановленому статтею 186-1 Земельного кодексу України.

7.Дозвіл дійсний протягом  1 року з дня прийняття рішення.

8.Розробленний проект землеустрою підлягає затвердженню Тетіївською міською радою.

9.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища  (голова Касяненко В.М.)

 

Міський  голова                                         Р. В. Майструк

 

             Начальник юридичного відділу                                                  Н. М. Складена

 

 

12.04..18 р.

№ 129-5-VII

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

П’ЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

м.Тетіїв

Про передачу громадянам земельних

ділянок у власність, які розташовані

на території Тетіївської міської ради.

                  Розглянувши заяви громадян, розроблену ПП «Земля», технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність та на підставі рішення 25 сесії 7 скликання № 381 від 22.09.2017 року і керуючись пунктом 34 частиною 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статтей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 134, 186-1, Земельного кодексу України, статтями 19, 25, 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України « Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» Тетіївська міська рада

ВИРІШИЛА :

1.Затвердити розроблену ПП «Земля», технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність, які розташовані на території Тетіївської міської ради  

    - Лемішевській Аліні Миколаївні м.Тетіїв по вул.Плоханівська,10 площею 0,0668 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224610100:01:074:0032 

    - Власенко Любов Іллінічні м.Тетіїв по вул.Лесі Українки,26 площею 0,0956 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224610100:01:146:0009 

     - Черненку Ігорю Володимировичу м.Тетіїв по вул.Шкільній,32 площею 0,0653 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224610100:01:035:0032 

    - Іванову Михайлу Іллічу м.Тетіїв по вул.Коцюбинського,27-Г площею 0,0704 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224610100:01:134:0040 

    - Іванову Сергію Михайловичу м.Тетіїв по вул.Коцюбинського,32 площею 0, га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224610100:01:138:0039 

     -   Журомському Павлу Михайловичу с. Росішки по вул.Перемоги,58 загальною площею 0,6963 га 

            із них: 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224685801:01:029:0016 

                      0,4463 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 3224685801:01:029:0017.

    - Осадчому Миколі Кузьмовичу с. Росішки по вул.Суворова,9 загальною площею 0,5600 га 

            із них: 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224685801:01:014:0016 

                      0,31 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 3224685801:01:014:0017.

    -   Захарчуку Івану Васильовичу с.Голодьки по вул. Шевченка,51 загальною площею 0,2253 га  для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 3224681601:01:023:0021.

    -   Семенюку Адаму Миколайовичу сДубина по вул.Зелений гай,36-А загальною площею 0,4491 га 

            із них: 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224683202:02:006:0010 

                      0,1991 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 3224683202:02:006:0011.

    -  Донець Олександру Петровичу с.Ненадиха по вул.Перемоги,23 загальною площею 1,0731

            із них: 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224684801:01:032:0014 

                     0,8231 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 3224684801:01:032:0015.

    -   Рудюку Миколі Федоровичу с.Черепин по вул.Макаренка,3 загальною площею 0,4473 га 

            із них: 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224688201:01:030:0003 

                            0,1973 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 3224688201:01:030:0004.

    -   Стоматюк Марині Володимирівні с.Тайниця по вул.Зарічній,6 загальною площею 0,3565 га 

            із них: 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224687401:01:010:0009 

                            0,1065 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 3224687401:01:010:0010.

    - Шоферівському Леоніду   Михайловичу с.Стадниця по вул.Гагаріна,4 загальною площею 0,4900 га 

            із них: 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224686601:01:005:0009 

                      0,24 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 3224686601:01:005:0010

    - Коробчуку Василю Григоровичу с.Михайлівка по вул.Жовтнева,43 загальною площею 0,3444 га 

            із них: 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224684601:01:032:0004 

                      0,0944 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 3224684601:01:032:0005

2.Передати у власність громадянам земельні ділянки, які розташовані на території Тетіївської міської ради за рахунок земель комунальної власності 

     - Лемішевській Аліні Миколаївні м.Тетіїв по вул.Плоханівська,10 площею 0,0668 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224610100:01:074:0032 

    - Власенко Любов Іллінічні м.Тетіїв по вул.Лесі Українки,26 площею 0,0956 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224610100:01:146:0009 

     - Черненку Ігорю Володимировичу м.Тетіїв по вул.Шкільній,32 площею 0,0653 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224610100:01:035:0032 

    - Іванову Михайлу Іллічу м.Тетіїв по вул.Коцюбинського,27-Г площею 0,0704 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224610100:01:134:0040 

    - Іванову Сергію Михайловичу м.Тетіїв по вул.Коцюбинського,32 площею 0, га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224610100:01:138:0039 

     -   Журомському Павлу Михайловичу с. Росішки по вул.Перемоги,58 загальною площею 0,6963 га 

            із них: 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224685801:01:029:0016 

                      0,4463 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 3224685801:01:029:0017.

    - Осадчому Миколі Кузьмовичу с. Росішки по вул.Суворова,9 загальною площею 0,5600 га 

            із них: 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224685801:01:014:0016 

                      0,31 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 3224685801:01:014:0017.

    -   Захарчуку Івану Васильовичу с.Голодьки по вул. Шевченка,51 загальною площею 0,2253 га  для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 3224681601:01:023:0021.

    -   Семенюку Адаму Миколайовичу сДубина по вул.Зелений гай,36-А загальною площею 0,4491 га 

            із них: 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224683202:02:006:0010 

                      0,1991 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 3224683202:02:006:0011.

    -  Донець Олександру Петровичу с.Ненадиха по вул.Перемоги,23 загальною площею 1,0731

            із них: 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224684801:01:032:0014 

                     0,8231 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 3224684801:01:032:0015.

    -   Рудюку Миколі Федоровичу с.Черепин по вул.Макаренка,3 загальною площею 0,4473 га 

            із них: 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224688201:01:030:0003 

                            0,1973 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 3224688201:01:030:0004.

    -   Стоматюк Марині Володимирівні с.Тайниця по вул.Зарічній,6 загальною площею 0,3565 га 

            із них: 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224687401:01:010:0009 

                            0,1065 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 3224687401:01:010:0010.

    - Шоферівському Леоніду   Михайловичу с.Стадниця по вул.Гагаріна,4 загальною площею 0,4900 га 

            із них: 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224686601:01:005:0009 

                      0,24 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 3224686601:01:005:0010

    - Коробчуку Василю Григоровичу с.Михайлівка по вул.Жовтнева,43 загальною площею 0,3444 га 

            із них: 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224684601:01:032:0004 

                      0,0944 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 3224684601:01:032:0005

3.Громадянам, яким передані у власність земельні ділянки, звернутися до органів державної реєстрації

4.Спеціалісту міської ради з земельних питань внести зміни в земельно-кадастрову книгу по обліку земель та направити рішення в Тетіївське відділення Білоцерківської ОДПІ для внесення змін до данних по нарахуванню земельного податку.

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища (голова Касяненко В.М.)

 

Міський  голова                                         Р. В. Майструк

 

             Начальник юридичного відділу                                                  Н. М. Складена

 

 

12.04.2018 р.

№130 - 5-VII

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

П’ЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

м.Тетіїв

 

Про укладання договорів на встановлення

особистих строкових земельних сервітутів

в межах м.Тетієва.

                          Розглянувши заяви ФОП, розроблену ПП «Земля» технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту для обслуговування будівель торгівлі (МАФ), відповідно до Конституції України, статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до ст. ст. 12, 83, 98-102, 122 Земельного кодексу України, статті 19 Закону України «Про землеустрій», статті 29 Закону України «Про державний земельний кадастр», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.ст.395, 401-404, 406 Цивільного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 р.  №244 , Тетіївська міська рада

в и р і ш и л а :

1.Затвердити розроблену ПП «Земля» технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту для обслуговування будівель торгівлі (МАФ), в межах  м.Тетієва, кадастровий номер земельної ділянки 3224610100:01:097:0007

     - ФОП Захарчук Світлані Олександрівні по вул.Януша Острозького, б/н площею 0,0050 га під землі житлової та громадської забудови, будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

2.Укласти договір особистого строкового сервітуту на земельну ділянку, яка розташована на території Тетіївської міської ради в межах населеного пункту м.Тетієва, кадастровий номер земельної ділянки 3224610100:01:097:0007 із:

     -  ФОП Захарчук Світланою Олександрівною по вул.Януша Острозького, б/н площею 0,0050 га під землі житлової та громадської забудови, будівництво та обслуговування будівель торгівлі, терміном на 5 років, за рахунок земель комунальної власності  Тетіївської міської ради.

        Встановити плату за сервітутне користування в розмірі 8 % від нормативно грошової оцінки земельної ділянки., що становить 2266 грн 16 коп. за один рік користування.

      Орендну плату проводити щомісячно рівними частками (1/12 від річної плати).

     Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки станом на 01.01.2018 року становить відповідно 28327,0 грн.

     Термін дії договору з 01.05.2018 року.

3.Затвердити розроблену ПП «Земля» технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту для обслуговування будівель торгівлі (МАФ), в межах  м.Тетієва, кадастровий номер земельної ділянки 3224610100:01:097:0022

     - ФОП Лимарчуку Сергію Вікторовичу по вул.Януша Острозького, б/н площею 0,0061 га під землі житлової та громадської забудови, будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

4.Укласти договір особистого строкового сервітуту на земельну ділянку, яка розташована на території Тетіївської міської ради в межах населеного пункту м.Тетієва, кадастровий номер земельної ділянки 3224610100:01:097:0022 із:

     -  ФОП Лимарчуку Сергію Вікторовичу по вул.Януша Острозького, б/н площею 0,0061 га під землі житлової та громадської забудови, будівництво та обслуговування будівель торгівлі, терміном на 5 років, за рахунок земель комунальної власності  Тетіївської міської ради.

        Встановити плату за сервітутне користування в розмірі 8 % від нормативно грошової оцінки земельної ділянки., що становить 2764 грн 71 коп. за один рік користування.

      Орендну плату проводити щомісячно рівними частками (1/12 від річної плати).

     Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки станом на 01.01.2018 року становить відповідно 34558,94 грн.

     Термін дії договору з 01.05.2018 року.

5.Затвердити розроблену ПП «Земля» технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту для обслуговування будівель торгівлі (МАФ), в межах  м.Тетієва, кадастровий номер земельної ділянки 3224610100:01:167:0008

     - ФОП Тіманову Михайлу Леонідовичу по вул.Соборній, б/н площею 0,0029 га під землі житлової та громадської забудови, будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

6.Укласти договір особистого строкового сервітуту на земельну ділянку, яка розташована на території Тетіївської міської ради в межах населеного пункту м.Тетієва, кадастровий номер земельної ділянки 3224610100:01:167:0008 із:

     -  ФОП Тімановим Михайлом Леонідовичем по вул.Соборній, б/н площею 0,0029 га під землі житлової та громадської забудови, будівництво та обслуговування будівель торгівлі, терміном на 5 років, за рахунок земель комунальної власності  Тетіївської міської ради.

        Встановити плату за сервітутне користування в розмірі 8 % від нормативно грошової оцінки земельної ділянки., що становить 681 грн 10 коп. за один рік користування.

      Орендну плату проводити щомісячно рівними частками (1/12 від річної плати).

     Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки станом на 01.01.2018 року становить відповідно 8513,24 грн.

     Термін дії договору з 01.05.2018 року.

7.Затвердити розроблену ПП «Земля» технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту для обслуговування будівель торгівлі (МАФ), в межах  м.Тетієва, кадастровий номер земельної ділянки 3224610100:01:167:0007

     - ФОП Тіманову Михайлу Леонідовичу по вул.Соборній, б/н площею 0,0029 га під землі житлової та громадської забудови, будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

8.Укласти договір особистого строкового сервітуту на земельну ділянку, яка розташована на території Тетіївської міської ради в межах населеного пункту м.Тетієва, кадастровий номер земельної ділянки 3224610100:01:167:0007 із:

     -  ФОП Тімановим Михайлом Леонідовичем по вул.Соборній, б/н площею 0,0029 га під землі житлової та громадської забудови, будівництво та обслуговування будівель торгівлі, терміном на 5 років, за рахунок земель комунальної власності  Тетіївської міської ради.

        Встановити плату за сервітутне користування в розмірі 8 % від нормативно грошової оцінки земельної ділянки., що становить 681 грн 10 коп. за один рік користування.

      Орендну плату проводити щомісячно рівними частками (1/12 від річної плати).

     Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки станом на 01.01.2018 року становить відповідно 8513,24 грн.

     Термін дії договору з 01.05.2018 року.

9.Затвердити розроблену ПП «Земля» технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту для обслуговування будівель торгівлі (МАФ), в межах  м.Тетієва, кадастровий номер земельної ділянки 3224610100:01:167:0009

     - ФОП Тіманову Михайлу Леонідовичу по вул.Соборній, б/н площею 0,0029 га під землі житлової та громадської забудови, будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

10.Укласти договір особистого строкового сервітуту на земельну ділянку, яка розташована на території Тетіївської міської ради в межах населеного пункту м.Тетієва, кадастровий номер земельної ділянки 3224610100:01:167:0009 із:

     -  ФОП Тімановим Михайлом Леонідовичем по вул.Соборній, б/н площею 0,0029 га під землі житлової та громадської забудови, будівництво та обслуговування будівель торгівлі, терміном на 5 років, за рахунок земель комунальної власності  Тетіївської міської ради.

        Встановити плату за сервітутне користування в розмірі 8 % від нормативно грошової оцінки земельної ділянки., що становить 681 грн 10 коп. за один рік користування.

      Орендну плату проводити щомісячно рівними частками (1/12 від річної плати).

     Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки станом на 01.01.2018 року становить відповідно 8513,24 грн.

     Термін дії договору з 01.05.2018 року.

11.Доручити Виконавчому комітету Тетіївської міської ради укласти договора на особистий строковий сервітут із ФОП Захарчук С.О., ФОП Лимарчуком С.В., ФОП Тімановим М.Л. Спеціалісту міської ради надати дані зміни до Тетіївського відділення Білоцерківської  ОДПІ ГУ ДФС у Київській області та Відділ Держгеокадастру у Тетіївському районі Київської області для використання в роботі.

12.ФОП Захарчук С.О., ФОП Лимарчуку С.В., ФОП Тіманову М.Л. звернутися до відділу з надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації Тетіївської РДА, для проведення реєстрації договору.

13.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища,   (голова Касяненко В.М..)

 

Міський  голова                                         Р. В. Майструк

 

             Начальник юридичного відділу                                                  Н. М. Складена

 

 

 

12.04.2018 р.

№ 131- 5-VII

 

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

П’ЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

м.Тетіїв

 

Про надання  дозволу на розробку

технічної документації із землеустрою

по інвентаризації земельної ділянки, яка

розташована на території Тетіївської

міської ради в межах населеного

пункту м.Тетієва.

                     Розглянувши планові матеріали та на підставі рішення 25 сесії 7 скликання № 381 від 22.09.2017 року, керуючись пунктом 34 частиною 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статтей 12, 79-1, Перехідних положень Земельного кодексу України, ст..57 Закону України «Про землеустрій», міською програмою розвитку земельних відносин на 2013-2017 роки,  Тетіївська міська рада

 ВИРІШИЛА :

1.Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою по інвентаризації земельної ділянки, яка розташована  в межах м.Тетієва

 - Тетіївській міській раді по вул.Стефаника,10 орієнтовною площею  10 орієнтовною площею 0,40 га  під землі житлової та громадської забудови для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку.

2.Технічну документацію із землеустрою по  інвентаризації направити на затвердження до Тетіївської міської ради.

3.Дозвіл дійсний протягом  1 року з дня прийняття рішення.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища (голова Касяненко В.М.)

 

Міський  голова                                         Р. В. Майструк

 

             Начальник юридичного відділу                                                  Н. М. Складена

 

     12.04.2018 р

      № 132- 5-VII

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 П’ЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

м.Тетіїв

 

Про затвердження технічної документації

із землеустрою щодо поділу земельної

ділянок, яка розташовані на території

Тетіївської міської ради в межах населеного

пункту м.Тетієва.

                  Розглянувши заяву ФОП Шмаркатюк В.О. технічну документацію із землеустрою щодо поділу  земельної ділянки, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статтей 12, Земельного кодексу України,  Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про розмежування земель державної та комунальної власності»,  Закону України «Про землеустрій» Тетіївська міська рада

в и р і ш и л а :

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, яка розташована на території Тетіївської міської ради в межах населеного пункту м.Тетієва по вул.Шевченка 

     -  Шмаркатюк Валентині Олександрівні під землі громадської забудови для будівництва та обслуговування інших будівель торгівлі на три земельні ділянки:

         площею 0,01 га кадастровий номер 3224610100:01:150:0029

         площею 0,01 га кадастровий номер 3224610100:01:150:0028

         площею 0,0030 га кадастровий номер 3224610100:01:150:0027

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища,   (голова Касяненко В.М..)


 

 Міський голова                           Р. В. Майструк

 

             Начальник юридичного відділу                                                  Н. М. Складена

 

12.04.2018 р

№ 133-5-YII

 

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 П’ЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

м.Тетіїв

 

Про розірвання договору оренди

землі на земельну ділянку  в м.Тетієві

по вул.Шевченка,34-

                            Розглянувши заяву ФОП Шмаркатюк В.О. та на підставі рішення 25 сесії 7 скликання № 381 від 22.09.2017 року, керуючись пунктом 34 частиною 1 статті 26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до ст. ст. 12, 20, 93, 116, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 134, 186-1 Земельного кодексу України, ст.6, 13, 21 Закону України "Про оренду землі”, статтями 19, 25, 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень Тетіївська міська рада

ВИРІШИЛА :

1.Розірвати договір оренди від 09 лютого 2015 року, номер запису про інше речове право: 10937593 від 27.07.2015 року з

   ФОП Шмаркатюк Валентиною Олександрівною по вул.Шевченка,34-а площею 0,0230 га з 15.04.2018 року за згодою сторін.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища (голова Касяненко В.М.)

 

 Міський голова                           Р. В. Майструк

 

             Начальник юридичного відділу                                                  Н. М. Складена

 

12.04.2018 р

№ 135-5-YII

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО  РАЙОНУ  КЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

П’ЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

мТетіїв

 

Про надання  дозволу на розробку технічної

документації із землеустрою щодо встановлення

(відновлення) меж частин земельних ділянок на

яку поширюється право сервітуту.

                    Розглянувши заяву ФОП Карасьової Л.В. та на підставі рішення 25 сесії 7 скликання № 381 від 22.09.2017 року та керуючись пунктом 34 частиною 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статтей 12, 79-1, Перехідних положень Земельного кодексу України, Закону України «Про землеустрій», міською програмою розвитку земельних відносин на 2013-2017 роки, Тетіївська міська рада

ВИРІШИЛА :

1.Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж частин земельних ділянок на яку поширюється право сервітуту, які розташовані  в межах м.Тетієва .

-  ФОП Карасьовій Людмилі Вікторівні  на земельну ділянку по вул.Шевченка площею 0,01 га під землі житлової та громадської забудови для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (МАФ), кадастровий номер  3224610100:01:150:0029.

2.Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  меж  частин земельних ділянок на яку поширюється право сервітуту направити на затвердження до Тетіївської міської ради.

3.Дозвіл дійсний протягом  1 року з дня прийняття рішення.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища (голова Касяненко В.М.)

 

Міський  голова                                         Р. В. Майструк

 

              Начальник юридичного відділу                                                  Н. М. Складена

 

   12.04 2018 р

   № 134 -5-VII

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

П’ЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

м.Тетіїв

 

Про укладання договорів оренди

на користування земельними ділянками

по Тетіївській міській раді.

 

                     Розглянувши заяви ФОП та напідставі рішення 25 сесії 7 скликання № 381 від 22.09.2017 року, керуючись Земельним кодексом та Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про оренду”, ст.288 Податкового кодексу України та в інтересах громади міста, міська рада

 

ВИРІШИЛА :

 1.Укласти договір оренди з суб”єктом підприємницької діяльності, що використовують землі комунальної власності міської ради до реєстрації договорів згідно чинного законодавства

       - з ТОВ «Агро-Дібрівка» на земельну ділянку площею 4,64 га с.Ненадиха під землі сільськогосподарського призначення (господарські будівлі та двори)

   Нормативно грошова оцінка земельної ділянки становить 121540 грн 57 коп, встановити плату в сумі 3646 грн 22 коп. в рік (3 % від грошової оцінки), розрахунок проводити помісячно 303,85 грн. в місяць.Термін дії договору з 15.04.2018 р. по 31.12.2018 року.

     - з ФОП Карасьовою Людмилою Вікторівною на земельну ділянку площею 0,01 га м.Тетіїв, по вул Шевченка під землі громадської забудови для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

         Нормативно грошова оцінка земельної ділянки становить 32410 грн 42 коп, встановити плату в сумі 2592 грн 83 коп. в рік (8 % від грошової оцінки), розрахунок проводити помісячно 216,07 грн. в місяць.Термін дії договору з 15.04.2018 р. по 31.12.2018 року.

     - з Рябокінь Василем Володимировичем на земельну ділянку площею 4,100 га с.Черепинка під землі водного фонду для рибогосподарських потреб

   Нормативно грошова оцінка земельної ділянки становить 107395 грн 77 коп, встановити плату в сумі 5369 грн 79 коп. в рік (5 % від грошової оцінки), розрахунок проводити помісячно 447,48 грн. в місяць.Термін дії договору з 15.04.2018 р. по 31.12.2018 року.

     - з Рябокінь Василем Володимировичем на земельну ділянку площею 4,700 га с.Черепинка під землі водного фонду для рибогосподарських потреб

   Нормативно грошова оцінка земельної ділянки становить 123112 грн 22 коп, встановити плату в сумі 6155 грн 61 коп. в рік (5 % від грошової оцінки), розрахунок проводити помісячно 512,97 грн. в місяць.Термін дії договору з 15.04.2018 р. по 31.12.2018 року.

     - з Рябокінь Василем Володимировичем на земельну ділянку площею 4,500 га с.Черепинка під землі водного фонду для рибогосподарських потреб

   Нормативно грошова оцінка земельної ділянки становить 117873 грн 41 коп, встановити плату в сумі 5893 грн 67 коп. в рік (5 % від грошової оцінки), розрахунок проводити помісячно 491,14 грн. в місяць.Термін дії договору з 15.04.2018 р. по 31.12.2018 року.

     - з Афанасьєвою Лесею Іванівною на земельну ділянку площею 2,3200 га с.Черепинка під землі водного фонду для рибогосподарських потреб

   Нормативно грошова оцінка земельної ділянки становить 60770 грн 29 коп, встановити плату в сумі 3038 грн 51 коп. в рік (5 % від грошової оцінки), розрахунок проводити помісячно 253,21 грн. в місяць.Термін дії договору з 15.04.2018 р. по 31.12.2018 року.

2.Розмір відшкодування визначений у відповідності до грошової оцінки земель м. Тетієва та старостинських округах  ОТГ.

3.Відмовити в зменшенні орендної плати за земельну ділянку площею 0,50 га по вул. Богдана Хмельницького,15

    ТОВ «ВО Фабрика спецодягу» в зв’язку з затвердженими відсотковими ставками.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища (голова Касяненко В.М.)

 

Міський   голова                                               Р. В. Майструк

 

              Начальник юридичного відділу                                                  Н. М. Складена

12.04 2018 р

№ 136-5-VII  

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

П’ЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

м.Тетіїв

 

Про внесення змін до рішень

сесії.

 

               Розглянувши заяву Мамітька В.В. та керуючись статтями 12, 92, 122, 123,1861 Земельного кодексу України, статтями 19, 50 Закону України «Про землеустрій» Тетіївська міська рада

 

ВИРІШИЛА :

 

1.Внести зміни в рішення 23 сесії сьомого скликання № 338 від 22 листопада 2007 року Тетіївської міської ради в пункт 2, а саме підпункт:

          «-Мамітьку Володимиру Васильовичу по вул. Зарічній,85 площею 01871 га

             із них : 0,0999 га для будівництва та обслуговування житлового будинку та   господарських будівель;

                            0,0872 га для ведення особистого селянського господарства» 

     викласти в новій редакції :

           «-Мамітьку Володимиру Васильовичу по вул. Зарічній,85 площею 0,2193 га

             із них : 0,10га для будівництва та обслуговування житлового будинку та   господарських будівель, кадастровий номер 3224610100:01:008:0016

                            0,1193 га для ведення особистого селянського господарства кадастровий номер 3224610100:01:008:0017» 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища (голова Касяненко В.М.)

 

 

Міський  голова                                                       Р. В. Майструк

 

 

 

Начальник юридичного відділу                                            Н. М. Складена

 

 

12.04.2018 р

№ 137-5-VII

 

 

 

 

 

 

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація