Телефони довіри Контакти Версія для людей з обмeженими можливостями

Програма відшкодування частини суми кредиту, залученого фізичними особами, власниками квартир в багатоквартирних будинках на перехід на індивідуальне опалення шляхом придбання енергоефективних котлів

1. Загальні положення

Програма відшкодування частини суми кредиту відшкодування частини суми кредиту, залученого фізичними особами,  власниками квартир в багатоквартирних будинках на перехід на індивідуальне опалення шляхом придбання енергоефективних котлів та комплексу робіт по встановленнюенергоефективних котлів на 2017-2018 роки.

Програма є цільовою, орієнтована на підвищення енергоефективності в житлово-комунальному господарстві та фінансової підтримки населення для переходу на індивідуальне опалення шляхом встановлення енергоефективних шляхом здешевлення кредитних ресурсів за рахунок місцевого бюджету.

Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем програми є Виконавчий комітет Тетіївської міської ради.

Одержувачем відшкодування частини суми кредиту є населення, яке проживає в  багатоквартирних житлових будинках в межах м. Тетієва та здійснює перехід на індивідуальне опалення після початку дії Програми;

2. Мета Програми

Метою Програми є створення ефективного механізму стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів в побуті шляхом відшкодування з міського бюджету частини суми за кредитами, залученими фізичними особами на реалізацію енергозберігаючих заходів. Це зробить більш доступними кредити для жителів міста,  більш масовому впровадженню енергозберігаючих заходів в побуті, і в кінцевому результаті призведе до зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів, витрат населення на їх оплату та поліпшення екологічної ситуації у місті.

3. Завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

 • зменшення викидів парникових газів і поліпшення екологічного стану довкілля;
 • залучення у процесі реалізації Програми всіх доступних джерел фінансування: коштів населення, міського бюджету м. Тетієва та  ресурсів фінансово-кредитних установ задля забезпечення комфортних умов проживання та скорочення споживання енергоносіїв.

4. Ресурсне забезпечення Програми

Обсягкоштів, якіпропонуєтьсязалучити на виконанняПрограми

ЕтапивиконанняПрограми

Усьоговитрат на виконанняПрограми

2017

2018

 Орієнтовнийобсягфінансування 

500 тис.

700 тис.

1 млн200 тис.

 

 

5. Координація та контроль за виконанням Програми

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює Виконавчий комітет Тетіївської міської ради через відділ міжнародного співробітництва та проектно-інвестиційної діяльності             (начальник відділу - Коцеруба О.О.). Відповідальний виконавець Програми кожного року звітує до Тетіївської міської ради про хід виконання Програми та фактичні обсяги фінансування згідно з додатком № 2.

 

 

Секретар  ради                                                      І.Погоріла                    

                                      

  Додаток № 1

  до Програми відшкодування частини суми кредиту, залученого фізичними особами,

власниками квартир в багатоквартирних будинках на перехід на індивідуальне опалення шляхом придбання та комплексу робіт по встановленню енергоефективних котлів на 2017-2018 роки

 

 

ПОРЯДОК

відшкодування частини суми кредиту,залученого фізичними особами, власниками квартир в багатоквартирних будинках на перехід на індивідуальне опалення шляхом придбанняенергоефективних котлів та комплексу робіт по встановленню енергоефективних котлів.

 

      Кошти міського бюджету м. Тетієва використовуються за міською Програмою відшкодування частини суми кредиту, залученого фізичними особами, власниками квартир в багатоквартирних будинках на перехід на індивідуальне опалення шляхом придбання енергоефективних котлів та комплексу робіт по встановленню енергоефективних котлів.

  Порядок відшкодування частини суми кредиту,залученими фізичними особами, власниками квартир багатоквартирних будинків на впровадження енергозберігаючих заходів визначає механізм використання коштів, передбачених в міському бюджеті на часткове відшкодування частини суми кредиту за залученими в кредитно-фінансовій установі кредитами, що надаються фізичним особам, власникам квартир в багатоквартирних будинках на перехід на автономне опалення шляхом придбання енергоефективних котлів та комплексу робіт по встановленнюенергоефективних котлів.

Відшкодування частини суми кредиту передбачається за кредитами, залученими у національній валюті.

Відшкодування частини суми кредиту здійснюється в межах коштів, передбачених у міському бюджеті м.Тетієва на відповідний рік, та відповідно до помісячного плану асигнувань в порядку черговості надходження зведеного реєстру позичальників до Виконавчого комітету Тетіївської міської ради.

Відшкодування Позичальнику частини суми кредиту проводиться одноразово в розмірі 40 відсотків суми кредиту залученого на перехід на індивідуальне опалення шляхом придбання енергоефективних котлів та комплексу робіт по встановленнюенергоефективного котла для власників квартир багатоквартирних будинків, але не більше 6 тис. гривень на одну квартиру за одним кредитним договором.

Фізична особа має право отримати таке відшкодування один раз у випадку, якщо відключення від мережі центрального теплопостачання та перехід на індивідуальне опалення здійснений після початку дії Програми.

Відшкодування частини суми кредиту здійснюється на підставі Генерального договору про співробітництво між головним розпорядником коштів міського бюджету, передбачених на фінансування заходів з енергозбереження та кредитно-фінансовою установою.

Відшкодування Позичальнику частини суми кредиту відбувається на підставі наданого кредитно-фінансовій установі пакету документів, визначеного внутрішніми розпорядчими документами кредитно-фінансової установи.

За заходом, уповноважені установи формують окремий зведений реєстр позичальників, який повинен містити такі відомості:

 • прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - позичальника;
 • реєстраційний номер облікової картки платника (або інформацію про відсутність такого номера);
 • місце проживання фізичної особи - позичальника (із зазначенням адреси реєстрації, якщо вона відрізняється від адреси місця проживання);
 • відомості про загальну кількість квартир багатоквартирного будинку, в якому впроваджується захід;
 • адреса будинку, в якому впроваджується захід;
 • цілі кредитування;
 • копія дозволу Виконавчого комітету Тетіївської  міської ради на відключення від мережі центрального теплопостачання;
 • номер, дата укладення та строк дії кредитного договору;
 • розмір суми кредиту, використаного на фізичними особами, власниками квартир в багатоквартирних будинкахперехід на індивідуальне опалення шляхомпридбанняенергоефективнихкотлів та комплексу робіт по встановленнюенергоефективнихкотлів;
 • розмір відшкодування частини суми кредиту, розрахований відповідно до цього Порядку (у гривнях).

 

Обов’язковою умовою для включення уповноваженою установою відомостей до зведеного реєстру позичальників є подання таким позичальником до уповноваженої установи копій документів, що підтверджують цільове використання кредитних коштів, відповідно до умов кредитного договору.

Для заходу, до копій документів, що підтверджують цільове використання кредитних коштів, належать акти виконаних робіт та/або інші документи, що підтверджують факт переходу на індивідуальне опалення шляхом придбання енергоефективних котлів та комплексу робіт по встановленню енергоефективних котлів.

Сформований пакет документів та документи, що підтверджують цільове використання кредитних коштів, зберігається в кредитній справі протягом строку, передбаченого законодавством для зберігання документів за кредитною операцією. Копії таких документів протягом строку їх зберігання можуть бути надані кредитно-фінансовою установою головному розпоряднику коштів за письмовою вимогою.

Кредитно-фінансові установи у кредитному договорі в графі: «цілі кредитування» зобов’язані зазначати цілі кредитування відповідно до Програми.

Кредитно-фінансова установа щомісячно до 15 числа місяця, наступного за місяцем, в якому Позичальникам надано кредит, на підставі укладених договору про співробітництво подають головному розпоряднику коштів два примірники Зведених реєстрів Позичальників, які мають право на отримання відшкодування частини суми кредиту, залученого фізичними особами, власниками квартир в багатоквартирних будинках перехід на індивідуальне опалення шляхом придбання енергоефективних котлів та комплексу робіт по встановленню енергоефективних котлів згідно з цим Порядком.

Поданий кредитно-фінансовою установою Зведений реєстр Позичальників, які мають право на отримання відшкодування частини суми кредиту, залученого фізичними особами, власниками квартир в багатоквартирних будинках перехід на індивідуальне опалення шляхом придбання енергоефективних котлів та комплексу робіт по встановленню енергоефективних котлів має бути затверджений рішенням Виконавчого комітету Тетіївської міської ради.

Позичальники, які отримали в звітному місяці кредит, але не подали до кредитно-фінансової установи визначені умовами кредитного договору документи, що підтверджують цільове використання кредитних коштів, включаються кредитно-фінансовою установою до зведеного реєстру позичальників у наступних періодах після отримання кредитно-фінансовою установою таких документів.

Відшкодування відбувається помісячно шляхом перерахунку головним розпорядником коштів міського бюджету на передбачений договором про співробітництво рахунок відповідної кредитно-фінансової установи, яка, у свою чергу, протягом 3 робочих днів розподіляє ці кошти на розрахункові рахунки відповідних Позичальників, про що головному розпорядникові коштів надаються відповідні виписки чи підтверджувальні документи.

Секретар ради                                        І.Погоріла  

                              

 

 Додаток № 2

             до Програми відшкодування частини суми кредиту, залученого фізичними особами,

 власниками квартир в багатоквартирних будинках на перехід на індивідуальне опалення

 шляхом придбання енергоефективних котлів та комплексу робіт по встановленню

енергоефективних котлів на 2017-2018 роки

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

щодо відшкодування частини суми кредиту, залученого фізичними особами, власниками квартир в багатоквартирних будинках на перехід на індивідуальне опалення шляхом придбання енергоефективних котлів та комплексу робіт по встановленняенергоефективних котлів

за _____ рік

п/п

Місяць

Плановіобсягифінансування,

тис.грн

Фактичніобсягифінансування,

тис.грн

Стан виконання заходу

(результативніпоказникивиконанняпрограми)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                        І.Погоріла  

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація