Телефони довіри Контакти Версія для людей з обмeженими можливостями

ПРОГРАМА розвитку земельних відносин Тетіївської міської об′єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки

ПРОГРАМА

розвитку земельних відносин  

Тетіївської міської об′єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки

ВСТУП

         Програма розвитку земельних відносин та охорони земель Тетіївської міської  об′єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки (далі – Програма) розроблена згідно із Земельним та Бюджетним кодексами України, Законами України «Про землеустрій», «Про охорону земель», «Про оцінку земель», «Про Державний земельний кадастр», з метою здійснення заходів для створення ефективного механізму регулювання земельних відносин та управління земельними ресурсами, раціонального використання та охорони земель, розвитку ринку землі та ведення Державного земельного кадастру.

Результатом виконання Програми має стати підвищення ефективності раціонального використання земель Тетіївської міської об′єднаної територіальної громади.

Разом із зростанням інвестиційного та виробничого потенціалів землі як самостійного фактора економічного зростання буде завершено здійснення більш важливих заходів і завдань, необхідних для подальшого розвитку земельних відносин, гарантування права власності та права користування  на землю Тетіївської міської об′єднаної територіальної громади.

1. Мета Програми

Основною метою Програми є:

здійснення заходів для створення ефективного механізму регулювання земельних відносин та управління земельними ресурсами, раціонального використання та охорони земель, розвитку ринку землі;

забезпечення ефективного використання земельних ресурсів, створення оптимальних умов для суттєвого збільшення соціального, інвестиційного і виробничого потенціалів землі, зростання її економічної цінності.

2. Основні завдання програми

У Програмі визначені основні завдання проведення земельної реформи. Програма має сприяти активізації процесу загального розвитку земельних відносин та докорінно поліпшити охорону земельних ресурсів Тетіївської міської об′єднаної територіальної громади.

Ними слід вважати:

 • проведення аналізу стану використання та охорони земель на території Тетіївської міської об′єднаної територіальної громади.
 • виготовлення проектної документації щодо встановлення меж об′єднаної територіальної громади Тетіївської міської ради;
 • проведення інвентаризації земель усіх форм власності;
 • розробка Генеральних планів населених пунктів ОТГ;
 • розробка проектів землеустрою щодо встановлення та зміни меж населених пунктів  Тетіївської міської об′єднаної територіальної громади;
 • оновлення  планово-картографічних матеріалів;
 • запровадження ефективних механізмів ринку землі, у тому числі проведення земельних торгів у формі аукціону;
 • проведення робіт з нормативно-грошової оцінки земель населених пунктів Тетіївської міської об′єднаної територіальної громади;
 • проведення експертно-грошових оцінок земельних ділянок що підлягають продажу;
 • виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності;
 • виготовлення технічних документацій із встановлення-відновлення меж земельних  ділянок комунальної власності;
 • розроблення проектів землеустрою щодо встановлення меж прибережних захисних смуг для забезпечення раціонального використання природоохоронної території з режимом обмеженої господарської діяльності;
 • виявлення та повернення самовільно зайнятих земельних ділянок і приведення їх у стан, придатний для подальшого використання;
 • підключення типового робочого місця стороннього користувача Автоматизованої системи Держгеокадастру.
 •  придбання програмного забезпеченням та вимірювального геодезичного обладнання для контролю за використанням земель.

 3. Очікувані результати виконання програми

Передбачені Програмою заходи планується здійснити протягом 2018–2020 років.

Проведення робіт, пов'язаних з розробкою проектів землеустрою та технічних документацій  населених пунктів міської ради, дасть змогу

упорядкувати відомості про земельні ділянки і землекористувачів, вирішувати питання забудови, планування і зонування, створити реальний банк даних про ринок землі.

Також роботи пов’язані з оновленням меж населених пунктів, встановленням прибережних захисних смуг, дадуть можливість остаточно визначити компетенцію міської ради в частині розпорядження землями, сприятимуть належному оподаткуванню територій та додатковим бюджетним надходженням, а також забезпечать подальше впорядкування територій із визначенням перспектив розвитку міської  громади.

В цілому по Тетіївській об′єднаній територіальній громаді збільшиться надходження коштів до бюджету від сплати земельного податку та оренди землі, зокрема це буде забезпечено проведенням та своєчасним оновлення грошової оцінки, що дозволить збільшити бюджетні надходження від плати за землю   а для міської  ради це стане гарантією стабільного наповнення місцевого бюджету на наступні три роки.

4. Фінансове забезпечення виконання програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок:

 • коштів місцевого бюджету;
 • інших джерел, які не заборонені чинним законодавством.

     План основних заходів та необхідний обсяг фінансування, щодо реалізації Програми затверджується рішенням Тетіївської міської  ради.

     Головними розпорядниками бюджетних коштів з виконання заходів Програми є виконавчий комітет міської ради.

5. Контроль за виконанням програми

     Контроль за виконанням цієї Програми здійснюють: постійна комісія з питань регулювання земельних відносин, архітектури будівництва та охорони навколишнього середовища та постійна комісія з питань планування, бюджету,  фінансів та соціально-економічного розвитку ОТГ.

                             Основні заходи Програми:

1.Проведення аналізу стану використання та охорони земель на території Тетіївської міської ради.

                 Відділ земельних відносин та охорони навколишнього   середовища 2018 рік

2.Виготовлення проектної документації щодо встановлення меж об′єднаної територіальної громади Тетіївської міської ради.

                Виконавчий комітет Тетіївської міської ради 2018-2019 рік.

3.Проведення інвентаризації земель усіх форм власності.

                Виконавчий комітет Тетіївської міської ради 2018-2020 рік.

4. Розробка Генеральних планів населених пунктів ОТГ.

                Виконавчий комітет Тетіївської міської ради 2018-2020 рік.

5.Розробка проектів землеустрою щодо встановлення та зміни меж населених пунктів  Тетіївської міської ради.

                Виконавчий комітет Тетіївської міської ради 2018-2020 рік.

6.Оновлення  планово-картографічних матеріалів.

                Виконавчий комітет Тетіївської міської ради 2018-2020 рік.

7.Запровадження ефективних механізмів ринку землі, у тому числі проведення земельних торгів у формі аукціону.

                Виконавчий комітет Тетіївської міської ради 2018-2020 рік.

8.Проведення робіт з нормативно-грошової оцінки земель населених пунктів Тетіївської міської ради.

                Виконавчий комітет Тетіївської міської ради 2018-2020 рік.

9.Проведення експертно-грошових оцінок земельних ділянок що підлягають продажу.

                Виконавчий комітет Тетіївської міської ради 2018-2020 рік.

10.Виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності.

                Виконавчий комітет Тетіївської міської ради 2018-2020 рік.

11.Виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення-відновлення меж земельних  ділянок комунальної власності.

                Виконавчий комітет Тетіївської міської ради 2018-2020 рік.

12.Розроблення проектів землеустрою щодо встановлення меж прибережних захисних смуг для забезпечення раціонального використання природоохоронної території з режимом обмеженої господарської діяльності.

                Виконавчий комітет Тетіївської міської ради 2018-2020 рік.

13.Виявлення та повернення самовільно зайнятих земельних ділянок і приведення їх у стан, придатний для подальшого використання.

                 Відділ земельних відносин та охорони навколишнього середовища 2018 рік

14.Підключення типового робочого місця стороннього користувача Автоматизованої системи Держгеокадастру.

                Виконавчий комітет Тетіївської міської ради 2018-2020 рік.

15.Придбання програмного забезпеченням та вимірювального геодезичного обладнання для контролю за використанням земель.

                Виконавчий комітет Тетіївської міської ради 2018-2020 рік.

                                 

              Секретар ради                                                  С.Денисюк

       

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація