Телефони довіри Контакти Версія для людей з обмeженими можливостями

Міська програма «Підтримки релігійних організацій міста Тетієва» на 2016-2020 роки

I. Загальні положення

   Програма підтримки релігійних організацій міста Тетієва на 2016-2020 роки (далі Програма) спрямована на виконання законів України «Про об’єднання громадян», «Про місцеве самоврядування  в Україні», «Про свободу совісті та релігійні організації», «Про охорону культурної спадщини».

ІІ. Мета Програми

Програма розроблена з метою забезпечення соціальної справедливості, створення належних умов для розширення співпраці органів влади, місцевого самоврядування та громадських і релігійних організацій, подолання негативних наслідків щодо релігії і церкви, гарантування сприятливих умов для розвитку суспільної моралі і гуманізму, громадської злагоди і співробітництва людей незалежно від їх світогляду чи віросповідання, сприяння об’єднанням громадян, релігійним організаціям у проведенні ремонтних та реставраційних робіт культових споруд – пам’яток історії і культури, придбанні будівельних матеріалів, обладнання, предметів довгострокового користування, оформлення правовстановлюючих документів, документів на земельні ділянки, проектно – кошторисної документації та іншої документації.

 

ІІІ. Завдання Програми

Завдання Програми полягає у:

- проведенні заходів щодо реалізації державної політики стосовно забезпечення пропаганди морально-етичних, християнських цінностей, розвитку духовної, естетичної культури населення;

-    врегулюванні напруженої релігійної ситуації на території міста;

-    недопущенні виникнення конфліктів на релігійній основі;

-    розширенні співпраці органів влади, місцевого самоврядування з релігійними громадами та громадськими організаціями;

-    забезпеченні належного технічного стану архітектурних пам’яток.

наданні консультативної, організаційної, фінансової підтримки громадським та релігійним організаціям для здійснення ремонтних, реставраційних робіт.

 

ІV. Очікувані результати виконання Програми

 

Виконання Програми дозволить забезпечити суспільну злагоду, громадський спокій, політичну стабільність, виховання населення на глибоких моральних традиціях, зберегти культові будівлі шляхом ремонтних та реставраційних робіт, допомогти у побудові нових.

 

 V. Фінансування

Фінансування проводиться за рахунок коштів загального та спеціального фонду бюджету міста.

 

 

 

Міський голова                                     Р. Майструк

 

 

                                   Додаток

                                         до міської Програми Підтримки релігійних  

                                            організацій міста Тетієва» на 2016-2020 роки  

 

З А Х О Д И

до Програми «Підтримки релігійних організацій міста Тетієва»

 на 2016-2020 роки

 

№ п/п

Зміст заходів

Термін

Відповідальні за виконання

1

Поглиблювати зв’язки міської ради з громадськими, релігійними організаціями, проводити зустрічі, «круглі столи», громадські слухання тощо для обговорення питань взаємо- консультацій та співпраці у формуванні патріотизму, духовно-моральних цінностей, розвитку громадянської культури населення міста

2016-2020рік

 

Міськвиконком

2

Надавати консультативну, організаційну, фінансову допомогу громадським, релігійним організаціям у здійсненні ініціатив та заходів, спрямованих на забезпечення суспільної злагоди, громадського спокою, політичної стабільності, виховання населення на високих духовних та моральних традиціях

2016-2020рік

 

Міськвиконком

3

Передбачити в місцевому бюджеті кошти для надання матеріальної допомоги релігійним організаціям на проведення ремонтних та реставраційних робіт, будівництва культових споруд, придбання  обладнання та предметів довгострокового користування

 

2016-2020рік

Міськвиконком

4

Посилити контроль за дотриманням громадськими, релігійними об'єднаннями чинного законодавства про засади функціонування громадських об'єднань, свободу совісті та релігійні організації

     2016-2020рік

 

Міськвиконком

5

Сприяти представникам громадських, релігійних організацій  в роботі органів самоврядування, участі у загальнодержавних та регіональних заходах, що стосуються відзначення святкових, пам’ятних дат, обговорення та вирішення актуальних суспільних питань у культурно-просвітницьких та виховних заходах

2016-2020рік

 

Міськвиконком

 

Секретар ради                                              І. Погоріла

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація