Телефони довіри Контакти Версія для людей з обмeженими можливостями

ПРОГРАМА компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення на 2018-2022 роки

ПРОГРАМА

компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян  на залізничному транспорті приміського сполучення

 на 2018-2022 роки

ЗМІСТ

 

Паспорт Програми……………………………………………………………….......3

Розділ 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма….4

Розділ 2. Мета Програми……………………………………………………………5

Розділ 3. Завдання Програми……………………………………………………… 5

Розділ 4. Механізм реалізації Програми      ……………………………...……….5

Розділ 5. Джерела та обсяги фінансування заходів Програми…………………..6

Розділ 6. Координація та контроль за виконанням Програми…………..………6

Розділ 7. Очікувані результати від виконання Програми……………………......6

Додаток ..……………………………………………………………………….……..7

                                      Паспорт Програми

Ініціатор розроблення програми

Управління соціального захисту населення Тетіївської райдержадміністрації

Розробник програми

Управління соціального захисту населення Тетіївської райдержадміністрації

Співрозробники програми

Підприємство – перевізник: Виробничий підрозділ «Козятинська дирекція залізничних перевезень» регіональна філія «Південно-західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця»

Відповідальні виконавці програми

Управління соціального захисту населення Тетіївської райдержадміністрації, Виробничий підрозділ «Козятинська дирекція залізничних перевезень» регіональна філія «Південно-західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця»

Термін реалізації програми

2018-2022 роки

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

  Міський бюджет

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

В межах фінансових можливостей

Розділ 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

   Відповідно до вимог чинних законодавчих та нормативних актів України: Законів України „ Про статус ветеранів війни, гарантії  їх соціального захисту”, "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист", "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України", "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні", "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні",  "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про охорону дитинства", постанов Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 № 354 "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування" та від 16 серпня 1994 року № 555 "Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року № 354"; від 16.12.2009 № 1359 «Про затвердження Порядку розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян» " – окремим категоріям громадян надано право безкоштовного проїзду  на залізничному  приміському транспорті. 

Згідно з Законом України “Про залізничний транспорт” пільгові перевезення пасажирів, які відповідно до законодавства користуються такими правами, забезпечують перевізники, які здійснюють перевезення пасажирів на залізничному транспорті приміського сполучення. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов'язані надати перевізникам, які здійснюють пільгові перевезення пасажирів та перевезення пасажирів за регульованими тарифами, компенсацію відповідно до Закону.

До 2016 року у Державному бюджеті України передбачались видатки на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян, визначених

законодавством.

 Відповідно до Закону України від 20 грудня 2016 року №1789-VIII „Про внесення змін до Бюджетного Кодексу України ”,  який набрав чинності  1 січня 2017 року, компенсаційні витрати перевізникам за перевезення окремих категорій громадян здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів, а не за рахунок субвенції з державного бюджету.

     Ситуація, що склалася, потребує термінового врегулювання, постільки  пільговим категоріям громадян  об’єднаної територіальної громади проблематично скористатися правом на пільговий проїзд  на залізничному транспорті  приміського сполучення через відсутність фінансового ресурсу, а перевізник несе фінансові втрати через відсутність компенсаційних виплат за пільгове перевезення окремих категорій громадян.
       Програма компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення на 2018-2022 роки   направлена на організацію відшкодування перевізнику вартості пільгового перевезення окремих категорій громадян, яким законодавством  України надано право безоплатного проїзду.

Фінансування Програми здійснюється у межах фактичних коштів, передбачених у міському бюджеті, та  інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України. Конкретний розмір фінансових показників програми визначається відповідним рішенням міської ради на відповідний бюджетний рік.

Виходячи з фінансових можливостей міського бюджету, для забезпечення реалізації Програми у 2018 році  необхідна сума виділення коштів складає в розмірі 6,4 тис. гривень. (Шість тисяч чотириста гривень).

                                                 Розділ 2. Мета Програми

Метою Програми є реалізація державної політики в галузі соціального захисту населення окремих категорій населення об’єднаної територіальної громади  шляхом фінансового забезпечення компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян  на залізничному транспорті приміського сполучення за рахунок коштів  місцевого бюджету.

Розділ 3. Завдання Програми

Зниження соціальної напруги серед населення району.

Компенсація вартості перевезень окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення за рахунок коштів місцевого бюджету  згідно з укладеним з підприємством-перевізником договором,  до моменту внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” в частині фінансування з Державного бюджету України компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

Розділ 4. Механізм реалізації Програми

Порядок проведення розрахунку втрат доходів виробничого підрозділу «Козятинська дирекція залізничних перевезень» регіональна філія «Південно-західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» за безоплатний проїзд на приміських поїздах окремих категорій громадян визначає процедуру прийняття від суб’єктів господарювання, які здійснюють перевезення громадян, щомісячних облікових форм про недоотримані кошти за перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян, створених на основі відомостей продажу квитків.

За рахунок коштів  місцевого бюджету  здійснюється компенсація втрат доходу від безоплатних перевезень окремих категорій громадян  на залізничному транспорті приміського сполучення.

Проведення компенсаційних виплат за проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом  приміського сполучення здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 року № 1359 “Про затвердження Порядку розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян”.

Перелік окремих категорій пасажирів, які враховуються при проведенні розрахунків компенсаційних виплат за рахунок коштів місцевого бюджету, визначається у відповідності до замовлення на види та обсяги пільгових перевезень та порядку компенсації збитків перевізника від пільгових перевезень згідно з положеннями статті 9 Закону України “Про залізничний транспорт”, а саме додатком «Перелік окремих категорій пасажирів, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом приміського сполучення відповідно до чинного законодавства».

Пільги надаються мешканцям об’єднаної територіальної громади  на підставі посвідчення, що підтверджує правовий статус окремої категорії пасажира-пільговика.

Компенсація втрат доходу виробничого підрозділу «Козятинська дирекція залізничних перевезень» регіональна філія «Південно-західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця « за виконання безоплатних перевезень окремих категорій пасажирів здійснюється на підставі укладеного підприємством-перевізником договору з управлінням соціального захисту населення Тетіївської райдержадміністрації .

Для отримання компенсації втрат доходу виробничому підрозділу «Козятинська дирекція залізничних перевезень» регіональна філія «Південно-західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця « від безоплатного перевезення окремих категорій пасажирів необхідно щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним, надавати до управління  соціального захисту населення Тетіївської райдержадміністрації звіт про втрати доходу від безоплатних перевезень окремих категорій пасажирів (облікові форми), які підписуються та скріплюються печаткою Перевізника та акти звіряння розрахунків за надані послуги  за формою «3-пільга» .

Фінансування здійснюється тільки в межах бюджетних асигнувань. Управління  фінансів Тетіївської міської ради  здійснює фінансування Програми через управління  соціального захисту населення  для подальшого перерахування коштів перевізнику, який здійснює безкоштовне перевезення пільгових категорій району.

Розділ 5. Джерела та обсяг фінансування заходів Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету  в межах видатків, затверджених міським бюджетом  за відповідним напрямком, виходячи з фінансових можливостей міського бюджету на відповідний рік.

Для забезпечення реалізації Програми у 2018 році необхідно виділення коштів в розмірі 6,4 тис. гривень.

Розділ 6. Координація та контроль за виконанням Програми

Головним розпорядником коштів за Програмою виступає управління соціального захисту населення Тетіївської райдержадміністрації.

Розділ 7. Очікувані результати від виконання Програми

Реалізація Програми дасть змогу забезпечити окремі категорії громадян  пільговим проїздом на залізничному транспорті приміського сполучення та отримати підприємством-перевізником відшкодування втрачених доходів.

Додаток до Програми компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення на 2018-2022 роки

Перелік окремих категорій пасажирів, за проїзд яких здійснюються компенсаційні відшкодування у приміських поїздах

1. Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них (в т.ч. АТО);

2. Інваліди війни 1-3 груп;

3. Особа, яка супроводжує інваліда війни 1-ї групи;

4. Члени сімей загиблих (тих, які пропали безвісти) військовослужбовців.

5. Громадяни, віднесені до категорії 1;

6. Громадяни-учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать до категорії 2;

7. Діти, яким встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою.

8.  Інваліди 1-3 груп;

9. Дитина-інвалід;

10. Особа, яка супроводжує інваліда I групи або дитину-інваліда.

11. Пенсіонери за віком;

12. Діти з багатодітних сімей;

13. Ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, ветерани податкової міліції, ветерани державної пожежної охорони, ветерани Державної кримінально-виконавчої служби України, ветерани служби цивільного захисту, ветерани Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

 

      Секретар ради                                                    С.Денисюк                        

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація