Телефони довіри Контакти Версія для людей з обмeженими можливостями

ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У МІСТІ ТЕТІЄВІ НА 2015-2020 РОКИ

ПРОГРАМА
підтримки громадських організацій
у місті Тетієві на 2015-2020 роки


1. Загальні положення
 

Програма співпраці місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, місцевих громадських організацій та сприяння розвитку демократизації суспільства у місті Тетієві розроблена відповідно до Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», та «Про об’єднання громадян».

Програма підтримки громадських організацій (надалі – Програма) є кроком міської влади у напрямку створення умов для широкого залучення громадського сектору до ефективного вирішення завдань розвитку міста та спільного пошуку нетипових цікавих методів розв'язання проблем, що стоять перед громадою.

Учасниками Програми можуть виступати громадські та інші організації, які офіційно зареєстровані відповідно до вимог законодавства України як неприбуткові (надалі – громадські організації), за винятком релігійних організацій та політичних партій.

  

2. Мета та основні завдання Програми

Основною метою Програми є вдосконалення роботи у сфері внутрішньої політики в місті Тетієві, створення умов для співпраці органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади з місцевими громадськими організаціями, сприяння послідовності і громадському порозумінню на території міста, залучення громадських організацій до участі у місцевому самоврядуванні та виконання завдань міської ради щодо розв'язання соціально-економічних проблем розвитку міста, створення сприятливих передумов для розвитку громадських організацій шляхом надання їм практичної, методичної і фінансової підтримки.

Завданням міської ради у процесі розвитку громади є створення на території міста такого середовища, яке б стимулювало залучення до цього процесу якомога ширших верств населення, встановлення партнерських відносин між владою і громадськими об’єднаннями чи громадянами.


Для досягнення мети Програми передбачається:

2.1. Реалізація у діяльності органів місцевого самоврядування міста принципів відкритості, прозорості і публічності.

2.2. Адаптація нових форм участі громадян у обговоренні питань місцевого значення та підвищення громадської соціальної активності.

2.3. Залучення більшої кількості організацій та їх лідерів до обговорення та вирішення проблем міста.

2.4. Вирішення питань консолідації зусиль громадян на сталий розвиток міста.

2.5. Розробка та реалізація програм надання фінансової підтримки громадським організаціям в окремих сферах: щодо фінансової підтримки на реалізацію соціально-культурних проектів, на проведення щорічних заходів, для покриття видатків на оренду приміщень та щодо підтримки діяльності громадських організацій інвалідів і ветеранів.

2.6. Проведення та популяризація нефінансової співпраці з громадськими організаціями у різних формах.

2.7. Здійснення інформаційно-методичного забезпечення виконання Програми шляхом розробки, затвердження типових форм документів для виконання Програми, висвітлення через засоби масової інформації всіх заходів, що проводяться у рамках Програми.

2.8. Проведення аналізу та моніторингу здійснених заходів з метою запровадження у майбутньому більш ефективних форм роботи з громадськими організаціями у процесі реалізації державної і місцевої політики.

 

3. Пріоритетні напрями співпраці міської ради з громадськими організаціями


До пріоритетних напрямів співпраці міської ради з громадськими організаціями належать:


3.1. У галузі культури:

3.1.1. Проведення культурних заходів, присвячених національним державним та релігійним святам, офіційним датам, ювілеям.

3.1.2. Проведення спільних форумів/семінарів/конференцій для вироблення стратегії розвитку галузі, розробки механізму співпраці між громадськими організаціями та міською владою.

3.1.3. Підтримка дій, що популяризують багатокультурність місцевих суспільств, зокрема культуру національних та етнічних меншин на території міста.

3.1.4. Підтримка дій, метою яких є інтеграція і співпраця між поколіннями за допомогою історії та культури.

3.1.5. Підтримка ініціатив, а також реалізація заходів, що популяризують традицію, історію і культурну спадщину м. Тетієва.

3.1.6. Популяризація мистецтв у місті.

3.1.7. Популяризація театральної творчості.

 
3.2. У галузі роботи з дітьми, молоддю та сім’ями, фізичної культури і спорту:

3.2.1. Сприяння соціальному становленню і розвитку дітей та молоді, підтримці дитячих і молодіжних громадських організацій.

3.2.2.Оздоровлення та відпочинок дітей і молоді.

3.2.3. Підтримка молодіжного руху, національно-патріотичного та духовного виховання молоді.

3.2.4. Підтримка творчої та обдарованої молоді.

3.2.5. Формування здорового способу життя та профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі.

3.2.6. Соціальна підтримка молодих сімей та сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, профілактика насильства у сім'ї.

3.2.7. Масове залучення до занять спортом мешканців м. Тетієва, вдосконалення спортивної майстерності.

3.2.8. Проведення навчально-тренувальних зборів з метою літнього оздоровлення для спортсменів, переможців дитячо-юнацьких міських змагань.

3.2.9. Залучення студентської молоді м. Тетієва до громадської діяльності.

3.2.10. Розбудова спортивних майданчиків для масових занять ігровими видами спорту мешканців Тетієва.

3.3. У галузі соціального захисту:

3.3.1. Реабілітація та соціальний захист осіб з особливими потребами.

3.3.2. Соціальні послуги щодо подолання бідності.

3.3.3. Соціальна підтримка багатодітних родин та неповних сімей.

3.3.4. Соціальна підтримка, розв'язання проблем, підвищення рівня та якості життя, посилення уваги до потреб старшого покоління, ветеранів війни та праці, учасників та дітей війни, ветеранів військової служби, пенсіонерів, громадян похилого віку, воїнів-інтернаціоналістів, воїнів учасників бойових дій в зоні АТО.

3.3.5. Сприяння розвитку громадської ініціативи та самоорганізації мешканців міста у сфері соціального захисту.

3.4. У галузі охорони навколишнього середовища.

3.4.1. Сприяти реалізації державної екологічної політики, спрямованої на забезпечення ефективного використання та відтворення природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки, захист життя і здоров'я населення від негативного впливу господарської та іншої діяльності незалежно від форм власності.

3.4.2. Сприяти контролю за додержанням вимог екологічного законодавства підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та фізичними особами на відповідній території.

3.4.3. Інформування населення через засоби масової інформації про екологічний стан навколишнього природного середовища на відповідній території, в тому числі стан екологічної безпеки об'єктів господарської та іншої діяльності.

3.4.4. Участь у заходах з питань охорони навколишнього природного середовища.

3.4.5. Вносити до відповідних органів пропозиції про організацію територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

 

4. Очікувані результати виконання Програми

У результаті виконання Програми очікується:

4.1. Зростання активності та кількості громадян, громадських організацій, залучених до процесу розвитку громади міста.

4.2. Встановлення партнерських відносин між владою і громадськими організаціями щодо вказаних у Програмі напрямів співпраці, а також удосконалення наявних та винайдення нових форм і напрямів співпраці.

4.3. Здобуття та/або розширення досвіду громадськими організаціями з вказаних у Програмі напрямів співпраці, поліпшення організаційної і фінансової спроможності останніх.

4.4. Підвищення результативності виконання міською радою своїх завдань та вдосконалення якості муніципальних послуг.

4.5. Залучення соціальних інвестицій у розвиток гуманітарної сфери міста Тетієва.

 

5. Фінансове забезпечення Програми

Програма фінансується у межах коштів, передбачених у міському бюджеті міста Тетієва на відповідні роки.

 

6. Прикінцеві положення

6.1. Контроль за виконанням Програми здійснюють відділ з гуманітарних питань та внутрішньої політики міської ради та постійні комісії міської ради:

- комісія з питань планування, бюджету, фінансів та цін.

- комісія з питань соціального захисту, охорони здоров'я, освіти, культури, молоді і спорту.

 

 

 

Секретар ради                                                          І.Погоріла

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація