Телефони довіри Контакти Версія для людей з обмeженими можливостями

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 9-А СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

друге пленарне засідання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

         м.Тетіїв                                                            

Про стан пожежної безпеки в загально-

освітніх та дошкільних  навчальних закладах

Тетіївської міської ради                        

      Заслухавши та обговоривши інформації головного державного інспектора Тетіївського РС ГУДСНС України  в Київській області Філозофа Б.К.  та начальника управління освіти виконавчого комітету Тетіївської міської ради  Коробко Т.І. про стан пожежної безпеки в загально-освітніх та дошкільних  навчальних закладах Тетіївської міської ради,  на виконання Закону України «Про пожежну безпеку» та «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                                                 В И Р І Ш И Л А:

1. Інформації взяти до відома.

2. Управлінню освіти виконавчого комітету Тетіївської міської ради (Коробко Т.І.):

2.1. Забезпечити розробку заходів в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах щодо забезпечення пожежної безпеки установ.

2.2. Тримати на постійному контролі виконання недоліків , виявлених під час перевірки порушень щодо додержання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки керівниками навчальних закладів.

3. Управлінню фінансів виконавчого комітету Тетіївської міської ради передбачити кошти на поліпшення пожежної безпеки в навчальни х закладах міської ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціального захисту, охорони здоров"я, освіти,   ультури, молоді і спорту.

 

Міський голова                                     Р.В.Майструк

 

        30.08.2018р.

        №   - 09 -VII

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

друге пленарне засідання

 ПРОЕКТ  РІШЕННЯ

 м Тетіїв

 

Про зміну засновника Тетіївської

районної дитячо-юнацької спортивної школи

    Відповідно до ст. 142 Конституції України, ст. 26, 60, п. розділу V

Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.. 8 Закону   України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», враховуючи лист управління освіти виконавчого комітету  Тетіївської міської ради від 23.08.2018р. № 305, рішення Тетіївської районної ради від 28.03.2018 року № 361 -28-VII  «Про передачу  Тетіївської районної дитячої юнацько-спортивної школи у комунальну власність Тетіївської міської ради» та рішення четвертої сесії Тетіївської міської ради від 29.03.2018 року № 111-04-VII «Про прийняття майнових комплексів районних закладів освіти, культури та бібліотек, які знаходяться в місті Тетієві в оперативне управління та комунальну власність Тетіївської міської ради», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визнати Тетіївську міську раду засновником Тетіївської районної дитячо-юнацької спортивної школи Тетіївської районної ради Київської області.

2. Змінити назву Тетіївської  районної дитячо-юнацької спортивної школи Тетіївської районної ради Київської області на Комунальний заклад «Тетіївська дитячо-юнацька спортивна школа» Тетіївської міської ради Київської області.

3. Управлінню освіти виконавчого комітету Тетіївської міської ради (КоробкоТ.І.) внести зміни про засновника вищевказаного закладу до ЄДР юридичних осіб.

4. Затвердити Статут  Комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа» Тетіївської міської ради Київської області у новій редакції (додається).

5. Доручити керівнику вищевказаного закладу надати документи державному реєстратору для вчинення реєстраційних дій у визначеному законодавством порядку.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціального захисту, охорони здоров"я, освіти,   ультури, молоді і спорту.

       

          Міський голова                                           Р.В. Майструк

 

30.08.2018 р.

№     -09-VIІ

                                                                       

      УКРАЇНА

  ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

  ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Друге пленарне засідання

   ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 м Тетіїв

Про затвердження Положення про конкурс

на посаду директора комунальної установи

«Інклюзивно-ресурсний центр»

Тетіївської міської ради Київської області

        Розглянувши та обговоривши проект Положення про конкурс на посаду директора  комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Тетіївської міської ради Київської області,  керуючись Законом України  «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Положення про конкурс на посаду директора комунальної   установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Тетіївської міської ради Київської області.

 

Міський голова                                   Р.В.Майструк

30.08.2018 р.

№  -09-VIІ

              ДОДАТОК

до рішення  2-го пленарного засідання

9 сесії  міської ради VII скликання  від 30.08.2018р. №

 

Положення

про конкурс на посаду директора

комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр»

Тетіївської міської ради Київської області

Загальні положення

1. Дане положення визначає процедуру проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Тетіївської міської ради Київської області (далі - ІРЦ) і порядок його призначення.

2. Рішення про оголошення конкурсу на посаду директора ІРЦ приймається начальником Управління освіти виконавчого комітету Тетіївської міської ради (далі – Управління освіти).

3. Конкурс складається з таких етапів:

3.1. оголошення конкурсу на посаду директора та його оприлюднення;

3.2. формування Управлінням освіти складу конкурсної комісії;

3.3. приймання документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі;

3.4. попередній розгляд поданих документів на відповідність встановленим законом вимогам;

3.5. представлення презентації перспективного плану розвитку ІРЦ, проведення співбесіди та визначення її результатів;

3.6. прийняття рішення комісією про рекомендацію Управлінню освіти укласти контракт з переможцем конкурсу;

3.7. призначення начальником Управління освіти директора.

4. Організацію та проведення конкурсного добору, а також роботу конкурсної комісії забезпечує Управління освіти.

5. Підставою для проведення конкурсного відбору є наказ начальника Управління освіти. Підставами для прийняття відповідного наказу є: утворення нового ІРЦ; наявність вакантної посади директора ІРЦ; прийняття рішення щодо припинення контракту з директором ІРЦ.

6. Оголошення про конкурс розміщується на офіційному веб-сайті Управління освіти та може поширюватися в будь-який інший спосіб.

7. Оголошення про конкурс має містити інформацію про дату початку приймання документів, умови, строки проведення конкурсу та вимоги до кандидатів.

Склад, порядок формування і повноваження конкурсної комісії

8. Конкурс на зайняття вакантної посади проводить комісія у складі голови, заступника, секретаря і членів комісії. Конкурсна комісія складається з п’яти осіб.

9. Персональний склад конкурсної комісії та зміни до нього (за потреби) затверджує своїм наказом начальника Управління освіти. Персональний склад конкурсної комісії повинен бути сформований протягом 10 днів після оголошення конкурсу.

10. До складу конкурсної комісії включаються представники Управління освіти, міської ради (за згодою), організації профспілки працівників освіти (за згодою).

11. Не допускається втручання в діяльність конкурсної комісії будь-яких органів влади, а також учасників конкурсу.

12. Рішення комісії приймається більшістю голосів від загального складу комісії, в разі якщо розподіл голосів є рівним, вирішальним є голос голови комісії.

Подання документів для участі в конкурсі та вимоги до кандидата

13. Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою) упродовж 15 днів з дня оголошення конкурсу такі документи:

13.1. копію паспорта громадянина України та ідентифікаційного номеру;

13.2. письмову заяву про участь у конкурсі;

13.3. копію (копії) документа (документів) про освіту;

13.4. заповнений особовий листок по обліку кадрів з автобіографією.

13.5. згоду на збір та обробку персональних даних;

13.6. мотиваційний лист довільної форми.

14. Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.

15. Особи, які подали необхідні документи для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади (далі - кандидати).

16. Документи, надіслані поштою або подані особисто в останній день приймання документів після закінчення робочого часу, не розглядаються.

17. На посаду директора центру призначаються педагогічні працівники, які мають вищу освіту не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта», «Дефектологія», «Психологія» та стаж роботи не менше п’яти років за фахом.

18. Директор Центру призначається на посаду за результатами конкурсного відбору наказом начальника Управління освіти шляхом укладання контракту строком на три роки. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом. Директора Центру може бути звільнено достроково на передбачених контрактом підставах відповідно до законодавства.

Добір кандидатів на посаду директора ІРЦ та їх призначення

19. Конкурсний добір проводиться публічно.

20. Управління освіти забезпечує ведення протоколів засідань конкурсної комісії та розміщує матеріали засідань конкурсної комісії на своєму офіційному веб-сайті.

21. Управління освіти не пізніш як за 3 дні до дня проведення першого засідання конкурсної комісії повідомляє кандидатів про час та місце проведення засідання конкурсної комісії.

22. Конкурсна комісія проводить перше засідання через 3 дні після закінчення строку приймання документів.

23. На першому засіданні конкурсна комісія розглядає документи, подані кандидатами на посаду директора ІРЦ на відповідність кваліфікаційним вимогам. Результати розгляду невідкладно повідомляються кандидатам електронною поштою чи іншим засобом зв’язку, зазначеним в автобіографії.

24. Особа не допускається до участі в доборі кандидатів на посаду директора ІРЦ у разі невідповідності вимогам, визначеним Статутом ІРЦ та цим Положенням, за рішенням конкурсної комісії.

25. На другому засіданні конкурсна комісія проводить співбесіду з кандидатами щодо перспективного плану розвитку ІРЦ.

26. Конкурсна комісія приймає рішення про визначення переможця конкурсу шляхом голосування та оприлюднює його на офіційному веб-сайті Управління освіти та в інший спосіб.

27. У разі відхилення конкурсною комісією всіх кандидатів конкурсна комісія проводить повторний конкурс.

Секретар ради                                                  С.М.Денисюк

 

      УКРАЇНА

  ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

  ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Друге пленарне засідання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 м Тетіїв

Про затвердження структури та штатного

розпису комунальної установи «Інклюзивно-

ресурсний центр»Тетіївської міської ради

Київської області

      В зв’язку із створенням комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр»Тетіївської міської ради Київської області, керуючись Законом України  «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити структуру та штатний розпис комунальної установи  «Інклюзивно-ресурсний центр» Тетіївської міської ради Київської області:

Директор…………………………………….….............................. .- 1 од.;

Практичний психолог…………………….………………………   - 3 од.;

Вчитель-логопед…………………………..………………………  - 4 од.;

Вчитель-дефектолог………………………………………………  - 2 од.;

Вчитель лікувальної фізкультури (вчитель-реабілітог)………… - 1 од.;

Водій ………………………………………….…………………… - 1 од;

 

Всього                                                                                               - 12 од.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісії з питань соціального захисту, охорони здоров"я, освіти,   ультури, молоді і спорту.

Міський голова                           Р.В.Майструк

 

30.08.2018 р.

№  -09-VIІ

  УКРАЇНА

 ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

 ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  ДЕВЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

друге пленарне засідання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

         м.Тетіїв                                                            

Про надання згоди на прийняття з державної

до комунальної власності ОТГ  приміщення

по вул. Соборній, 11 в м. Тетієві

      У відповідності до статей 26, 42, 59, 60  Закону України   «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності", розглянувши лист  Державної судової адміністрації від 15.08.2018 р. № 05-07/1178/18 щодо прийняття у комунальну власність Тетіївської ОТГ  приміщення по вул. Соборній, 11в м. Тетієві,  міська рада

                                                 В И Р І Ш И Л А:

 1.  Дати згоду на прийняття з державної до комунальної власності територіальної громади приміщення по вул. Соборній, 11 в м. Тетієві.

2.  Тетіївській міській раді після отримання рішення про передачу об’єкта з державної у комунальну власність, від органу уповноваженого управляти державним майном, здійснити заходи по прийняттю в комунальну власність   приміщення по вул. Соборній, 11 в м. Тетієві.

3. Міському голові після отримання рішення про передачу об’єкта з державної у комунальну власність, від органу уповноваженого управляти державним майном, створити комісію з приймання-передачі до комунальної власності  об’єднаної територіальної громади даного об’єкту та затвердити акт приймання-передачі.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань торгівлі, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, громадського харчування, управління комунальною власністю, благоустрою, транспорту, зв"язку.

Міський голова                                          Р.В.Майструк

        16.08.2018р.

        №    - 09 –VII

УКРАЇНА

  ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

  ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Друге пленарне засідання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 м Тетіїв

Про передачу вуличного освітлення  з балансу

КП «Благоустрій» на баланс  КП «Дібрівка Обрій»

Тетіївської міської ради

   З метою належногоутримання та обслуговування вуличного освітлення населених пунктів об’днаної територіальної громади, керуючись ст.ст. 78, 136 Господарського кодексу України , ст.. 26, 60Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної депутатськоїкомісії з питань торгівлі, житлово-комунального господарства, побутовогообслуговування, громадського харчування, управління комунальною власністю, благоустрою, транспорту, зв"язку  міська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Передати безоплатно  вуличне освітлення  з балансу КП «Благоустрій» на баланс  КП «Дібрівка Обрій» Тетіївської міської ради згідно додатку.
  2. Доручити виконавчому комітету Тетіївської міської ради здійснити організаційні заходи щодо безоплатної передачі майна, вказаного в п. 1 цього рішення.
  3. Керівникам КП «Благоустрій» та КП «Дібрівка Обрій» забезпечити прийом-передачу вказаного майна, оформлення відповідних документів та внести відповідні зміни до реєстру бухгалтерського обліку.
  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію

з питань торгівлі, житлово-комунального господарства, побутовогообслуговування, громадського харчування, управління комунальною власністю, благоустрою, транспорту, зв"язку.

 

Міський голова                                                Р.В.Майструк

19.07.2018 р.

№    -08-VIІ

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

Друге пленарне засідання

ПРОTЕКТ РІШЕННЯ 

 

м. Тетіїв                                                                                                                     

 Про надання дозволу на виготовлення

 детального  плану території для 

 розміщення, будівництва, експлуатації

 та обслуговування будівель і споруд

 енергогенеруючих підприємств, установ

 та організацій (14.01) (сонячної електростанції)

 на території Тетіївської міської ради за межами

 міста Тетіїв

   Відповідно до вимог ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 8,10,16,19 та 21 Законом України «Про регулювання містобудівної» та порядку розроблення містобудівної документації, затверджено наказом Мінрегіону від 16.11.2011 №290 сесія міської ради

ВИРІШИЛА:

  1. Надати дозвіл Тетіївській міській раді на розробку детального  плану території, для подальшого розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд енергогенеруючих підприємств, установ та організацій, (14.01) (сонячної електростанції) на частині (орієнтовона площа 32 га) земельної ділянки кадастровий номер 3224610100:03:011:0005 за цільовим прозначеннм 16.00 землі запасу площею 93.4179 га із земель комунальної власності.
  2. Визначити замовником ДПТ Тетіївську міську раду.
  3. Фінансування ДПТ покласти на ТОВ «АЗЕНКО-ТАВРІЯ».
  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища (голова комісії Касяненко В.М.)

 

Міський голова                                     Р.В. Майструк

 

30.08.2018 р.

  -09-VIІ

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація