Телефони довіри Контакти Версія для людей з обмeженими можливостями

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 7-А СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Проект  РІШЕННЯ 

 м Тетіїв

Про затвердження проектів, що реалізуватимуться

за рахунок коштів субвенції з державного бюджету

місцевим бюджетам на формування інфраструктури

об’єднаних територіальних громад

 

   Відповідно до ст.10 Закону України «Про добровільне об’єднання громадян», ч. 3 п. 5 та ч .4 п. 6 «Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 року № 200 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад», з метою розвитку та модернізації інфраструктури об’єднаної територіальної громади Тетіївська міська рада 

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити проекти, що реалізуватимуться за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на формування інфраструктури Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади:

- Придбання спецтехніки (дорожньо-ремонтної машини та вакумної підмітально-прибиральної машини) для КП "Благоустрій" виконавчого комітету Тетіївської міської ради на загальну суму 3436,976 тис. грн. (в т.ч. коштів субвенції – 3436,976 тис. грн.);

- Капітальний ремонт частини адмінприміщення виконавчого комітету Тетіївської міської ради під центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) Тетіївської ОТГ по вул. Я. Острозького, 5 в м. Тетіїв Київської області на загальну суму 1336,924 тис. грн. (в т.ч. коштів субвенції – 1336,924 тис. грн.).

2.  Виконавчому комітету Тетіївської  міської ради  забезпечити проведення процедури закупівлі товарів, робіт і послуг.

3. Відділу електронного урядування та зв’язків з громадськістю виконавчого комітету Тетіївської міської ради  забезпечити оприлюднення даного рішення на офіційному веб-сайті міської ради

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування, бюджету, фінансів та соціально- економічного розвитку міста.       

В.о.міського голови                                                      С.М.Денисюк

 

21.06.2018 р.

№      -07-VIІ

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

      Проект РІШЕННЯ

 м Тетіїв

 

Затвердити Положення про порядок

передачі в оренду комунального

майна Тетіївської міської об’єднаної

територіальної громади

 

          Керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про оренду державного та комунального майна”, з метою забезпечення ефективного використання та збільшення надходжень від оренди майна Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади, враховуючи реальні ціни, що склались на ринку оренди майна, Тетіївська міська рада

                                  В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Положення про порядок передачі в оренду комунального майна Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади згідно з додатком та ввести його в дію з 01.06.2018 року.

2. Орендодавцям майна Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади у встановленому порядку забезпечити перерахунок розміру орендної плати відповідно до цього Положення.

3. Вважати таким, що втратив чинність з 01.06.2018 року додаток до рішення 9 сесії VІ скликання  від 21.04.2011р. № 105.

4. Виконавчому комітету забезпечити механізм реалізації даного рішення.

5. Забезпечити інформування громади міста про рішення через засоби масової інформації.

6. Контроль за виконанням ухвали покласти на секретаря ради.

 

В.о.міського голови                                                      С.М.Денисюк

 

 

21.06.2018 р.

№      -07-VIІ

ДОДАТОК

до рішення  7 сесії  VII скликання

від 21.06.2018р. №     -07-VII

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок передачі в оренду комунального майна

Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади

та нарахування орендної плати

 

        Положення розроблено на підставі Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про оренду державного та комунального майна", "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" та інших нормативно-правових актів.

        Це Положення регулює:

-організаційні відносини, пов'язані з передачею в оренду майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Києва (далі - майно);

-майнові відносини між орендодавцями, комунальними підприємствами, установами, організаціями територіальної громади міста Києва, за якими на праві господарського відання або оперативного управління закріплено майно (підприємства-балансоутримувачі), орендарями щодо господарського використання майна.

1. Об'єкти оренди

1.1. Об'єктами оренди є:

цілісні майнові комплекси комунальних підприємств Тетіївської міської ради (ОТГ), їх структурних підрозділів;

нерухоме майно (будівлі, споруди, нежитлові приміщення) та інше окреме індивідуально визначене майно комунальної форми власності.

1.2. Мінімальна площа об'єкта, який пропонується для надання в оренду, становить 1 кв. м.

1.3. В оренду не передається майно, передача якого заборонена законодавством України, рішеннями міської ради та виконавчого комітету міської ради, прийнятими у межах їх повноважень.

2.Орендодавці

2.1. Орендодавцями є:

-Тетіївська міська рада ;

-Виконавчий комітет Тетіївської міської ради;

-Комунальні підприємства, установи та організації Тетіївської міської ради (ОТГ) - щодо нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 20 квадратних метрів на одне підприємство, та іншого окремого індивідуально визначеного майна, яке закріплено за ними на праві господарського відання або оперативного управління;

- Структурні підрозділи виконавчого комітету Тетіївської міської ради - щодо майна, закріпленого за ними на праві оперативного управління та майна підпорядкованих їм підприємств.

3. Орендарі

3.1. Орендарями майна можуть бути господарські товариства, підприємства, установи, організації всіх форм власності, інші юридичні особи та громадяни України, фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства.

3.2. Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладення договору оренди зобов'язана зареєструватись як суб'єкт підприємницької діяльності.

4. Порядок передачі майна в оренду

4.1. Підставою для передачі майна комунальної власності в оренду є відповідне рішення виконавчого комітету міської ради або сесії міської ради.

Фізичні та юридичні особи, які бажають укласти договір оренди (далі - потенційні орендарі), надають відповідну заяву про оренду та необхідні документи.

4.2. Підприємства-балансоутримувачі протягом п'яти робочих днів з дати реєстрації звернення потенційного орендаря, або орендодавця, ознайомлюють потенційного орендаря з об'єктом оренди та у разі необхідності надають йому доручення та документи, необхідні для проведення незалежної оцінки.

4.3. У разі надходження однієї заяви про оренду певного об'єкта оренди, а іншої - про оренду частини цього об'єкта, орендодавець розглядає заяву про передачу в оренду всього об'єкта, про що повідомляє іншого заявника.

4.4. Заяви про оренду реєструються відповідним орендодавцем. Передумовою до цього звернення орендарів, є погодження балансоутримувачів.

4.5. У разі коли ініціатива про передачу комунального майна в оренду надходить від Орендодавця, про це робиться відповідне оголошення. Передача в оренду майна комунальної власності суб’єктам підприємницької діяльності ( крім суб’єктів, зазначених у пунктах 4.10. та 4.12 цього Положення) здійснюється на конкурсних засадах, крім випадків, коли подано лише одну заяву.

4.6. Договір оренди комунального майна укладається протягом тридцяти днів з дня прийняття рішення про передачу його в оренду.

4.7.Передача об’єкта в оренду орендареві оформляється актом приймання-передачі, здійснюється орендодавцем протягом п’яти днів з дня підписання договору оренди, якщо інше не визначено цим договором. Акт прийняття – передачі є обов’язковим додатком до договору оренди.

4.8. У договір оренди можуть включатися, за погодженнями сторін для кожного окремого суб’єкта, додаткові умови благоустрою та освітлення прилеглої території, оздоблення фасаду будівлі, встановлення світлової реклами, які мають проводитись на підставі рішення виконавчого комітету.

4.9. Оцінка об’єкта оренди здійснюється експертною організацією (експертом), що має ліцензію на здійснення експертно-оцінюючої діяльності. Звіт про незалежну оцінку вартості об’єкта оренди затверджується рішенням міської ради та, у разі необхідності, рецензується.

4.10. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого комунального майна бюджетними організаціями, які утримуються за рахунок державного та місцевого бюджетів, становить 1 ( одну) гривню.

4.11. У разі визначення орендаря на конкурсних засадах орендна плата, визначена експертом-оцінювачем, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено на підставі конкурсної пропозиції переможця конкурсу.

4.12. Орендарям - комунальним підприємствам, благодійним організаціям, збитковим і низькорентабельним підприємствам комунальної форми власності та молодіжним, дитячим, спортивним організаціям соціального спрямування розмір ставки орендної плати за 1 кв. м. орендованого приміщення, визначений експертом-оцінювачем, коригується на коефіцієнт 0,1. У разі надання в оренду концертного залу для проведення концертів естрадних співаків, вистав та інших мистецьких заходів – орендна плата встановлюється в розмірі 10 % від вартості проданих квитків.

4.13. До плати за оренду комунального майна не включаються витрати на його утримання та плата за житлово-комунальні послуги.

4.14. Орендна плата вноситься лише в грошовій формі. Розмір орендної плати визначається:

- у разі передачі в оренду майна на конкурсних засадах відповідно до конкурсних пропозицій переможця конкурсу на право оренди;

- в інших випадках згідно з Методикою розрахунку орендної плати за державне майно, затвердженою постановою КМУ від 04.10.1995 року № 786.

4.15. Розмір річної орендної плати за оренду майна може бути змінено на вимогу однієї сторони у випадку змін методики розрахунку або інших випадках, передбачених законодавством України.

4.16. Орендна плата спрямовується стовідсотково комунальним підприємствам та установам, на балансі яких перебуває це майно.

4.17. Передача орендованого майна в суборенду допускається лише за погодженням виконавчого комітету або сесії Тетіївської міської ради.

4.18. Орендар зобов’язаний протягом дії договору оренди за свій рахунок проводити поточний ремонт об’єкту оренди.

4.19. В разі виникнення потреби в орендаря перепланування або реконструкції орендованого комунального майна, орендар зобов’язаний отримати дозвіл виконавчого комітету чи сесії міської ради та замовити проектно - кошторисну документацію. Вартість виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення пере планувальних робіт проводиться за власні кошти орендаря, які в подальшому не відшкодовуються.

4.20. В разі необхідності, міська рада може вносити зміни та доповнення до  даного Положення.

5. Контроль за використанням майна, переданого в оренду, та виконанням умов договору оренди

5.1. Орендодавці та підприємства-балансоутримувачі здійснюють контроль за використанням майна, переданого в оренду, та документальний контроль своєчасності надходження орендної плати до бюджету.

5.2. Контроль здійснюється шляхом документальної або фактичної перевірки умов виконання договору оренди та використання орендованого майна.

5.3. Орендодавці та підприємства-балансоутримувачі здійснюють контроль за виконанням орендарями умов договору оренди і, у разі виникнення заборгованості з орендної плати або інших платежів, вживають заходи щодо погашення заборгованості, в тому числі проводять відповідну претензійно-позовну роботу.

5.4. Порушення умов договору оренди та суборенди є підставою для розірвання договору оренди або суборенди в установленому законодавством порядку.

 

           В.о.міського голови                                                      С.М.Денисюк

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

        Проект  РІШЕННЯ

 м Тетіїв

Про прийняття в комунальну

власність обєктів

       Розглянувши лист регіонального відділення  Фонду державного майна України по Київській області  щодо передачі в комунальну власність державного майна, керуючись ст.. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України « Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з  питань торгівлі, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, громадського харчування, управління комунальною власністю, благоустрою, транспорту, зв"язку,  міська  рада

                                          В И Р І Ш И Л А:

  1. Прийняти в комунальну власність Тетіївської міської об’єднаної  територіальної громади в особі Тетіївської міської ради від ВАТ «Пересувна механізована колона-300»:
  • каналізаційні мережі до 90 квартирного житлового будинку  по

  вулиці Соборній, 60 в місті Тетієві.

  1. Визначити балансоутримувачем майна вказаного у п. 1 цього рішення, комунальне підприємство «Житлокомунсервіс» виконавчого комітету Тетіївської міської ради.
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію

з питань торгівлі, житлово-комунального господарства, побутового

обслуговування, громадського харчування, управління комунальною

власністю, благоустрою, транспорту, зв"язку.

 

  В.о.міського голови                                                      С.М.Денисюк

 

 

21.06.2018 р.

№      -07-VIІ

                                                      

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Проект   РІШЕННЯ

 м Тетіїв

Про прийняття дитячого садка

в комунальну власність

Тетіївської міської ради

  Відповідно до Конституції України, статей 177,181,190 Цивільного кодексу України, статей 52, 55, 62, 63, 66, 73, 78, 134, 137 Господарського кодексу України, пункту 39 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України, статей 43, 60, п.10 розділу V Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про добровільне об’єднання громад», Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», Постанови Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 № 1482 «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», рішення  30 сесії Тетіївської районної  ради від 24.05.2018 р. № 379- 30-VII  «Про передачу  двопорхової будівлі дитячого садка в комунальну власність Тетіївської міської ради»,  враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій з  питань планування, бюджету, фінансів та соціально-  економічного розвитку,  торгівлі, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, громадського харчування, управління комунальною власністю, благоустрою, транспорту, зв"язку,  міська  рада

                                          В И Р І Ш И Л А:

  1. Прийняти із спільної власності територіальних громад міста та сіл Тетіївського району двохповерхову будівлю дитячого садка 1990 року  за адресою: м. Тетіїв, вул. Л.Українки, 18 «А»  в комунальну власність Тетіївської міської ради та передати на баланс управління освіти виконавчого комітету Тетіївської міської ради.
  2. Голові інвентаризаційної  комісії по передачі майна із спільної власності територіальних громад міста та сіл району до комунальної власності Тетіївської міської ради подати на затвердження Тетіївській міській ради акт приймання-передачі, об’єкту, що передається.
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію

з питань соціального захисту, охорони здоров"я, освіти, культури,

молоді і спорту.

      В.о.міського голови                                                      С.М.Денисюк

 

21.06.2018 р.

  -07-VIІ

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

          Проект   РІШЕННЯ

 м Тетіїв

Про затвердження складу

номінаційного комітету

 

     Відповідно до рішення 6 сесії Тетіївської міської ради 7 скликання № 158-06-VII від 17.05.2018 р., керуючись Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції постійних комісій міської ради та громадської ради при Тетіївській РДА, міська рада

                                              В И Р І Ш И Л А:

         Затвердити склад номінаційного комітету в складі:

1.Коцеруба Олена Олександрівна – заступник міського голови з питань економічного розвитку

2. Подашевська Тетяна Леонтіївна - заступник міського голови з гуманітарних питань

3. Погоріла Ірина Володимирівна – керуюча справами (секретар) виконкому

4. Уманець Тамара Григорівна – начальник відділу міжнародного співробітництва та проектно- інвестиційної діяльності виконавчого комітету Тетіївської міської ради

5. Анцупова Леся Василівна – начальник відділу обліку та звітності виконавчого комітету Тетіївської міської ради

6. Карпович В. В.-  спеціаліст  відділу міжнародного співробітництва та проектно- інвестиційної діяльності виконавчого комітету Тетіївської міської ради

7. Троянська Наталія Іванівна– член депутатської комісії з питань  Регламенту,  депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та контролю за виконанням рішень міської ради та її  виконавчого комітету, дотримання законності та правопорядку

8. Вішталюк Михайло Вячеславович -  член депутатської комісії з питань  торгівлі, житлово- комунального господарства, побутового обслуговування, громадського харчування, управління комунальною власністю, благоустрою, транспорту, зв"язку.

9.  Казаматова Олександра Петрівна- член депутатської комісії з питань планування, бюджету, фінансів та соціально- економічного  розвитку міста

10.Франчук Олексій Іванович- член депутатської комісії з   питань регулювання земельних  відносин, архітектури, будівництва та охорони  навколишнього середовища

  1. Ільїна Тетяна Іванівна – радник міського голови

  12.  Любаренко Олексій Андрійович – представник Київського обласного осередку федерації біатлону України

  13.  Козлов Сергій Сергійович – представник ГО «Діти майбутнього»

  14.  Кущенко Юлія Василівна – представник ГО «Молодь Тетіївщини»

  15.  Бондаренко Григорій Іванович – представник Тетіївської районної ГО «Сільський актив»

  16.  Щербінський Володимир Казимирович -  представник ГО «Небайдужі»

  17.  Майструк Петро Григорович – представник Тетіївської районної ГО дитячо-юнацька спортивна організація «Колосок»

В.о.міського голови                                                 С.М.Денисюк

 

21.06.2018 р.

№      -07-VIІ

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Проект  РІШЕННЯ

 м. Тетіїв                                                                                                     

Про упорядкування торгівлі алкогольними,

слабоалкогольними напоями та пивом

(крім безалкогольного) на території населених

пунктів об’єднаної територіальної громади

 

З метою недопущення поширення проявів вживання неповнолітніми алкогольних та слабоалкогольних напоїв, пияцтва, порушень громадського порядку та дотримання тиші у нічний час доби, відповідно до ст. ст. 25, 30, 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», ст. 15-3 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», п. 7 Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями, затверджених Постановою КМУ від 30.07.1996 року № 854, Тетіївська міська рада 

В И Р І Ш И Л А:

1.      Заборонити продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива (крім безалкогольного) на території населених пунктів міської об’єднаної територіальної громади у стаціонарних об’єктах торгівлі, малих архітектурних формах та у закладах торгівлі, розміщених в окремих будівлях, крім закладів ресторанного господарства, у період з 22.00 години вечора до 07.00 години ранку щоденно, враховуючи вихідні дні та свята.

2.      Заборонити закладам ресторанного господарства (кафе, бари, ресторани) продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива (крім безалкогольного) у тарі виробника та на винос на території населених пунктів міської об’єднаної територіальної громади у період з 22.00 години вечора до 07.00 години ранку щоденно, враховуючи вихідні дні та свята.

3.      Дія цього рішення поширюється на всі суб'єкти господарювання в межах території відповідної адміністративної одиниці, незалежно від форм власності, які зареєстровані в установленому порядку і мають ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, отриману згідно з вимогами законодавства.

4.      Суб’єктам господарювання в межах території відповідної адміністративної одиниці рекомендувати інформувати покупців щодо заборони реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива на території населених пунктів міської об’єднаної територіальної громади у період з 22.00 години вечора до 07.00 години ранку щоденно, враховуючи вихідні дні та свята.

5.      Тетіївському відділу поліції Сквирського ВП ГУНП у Київській області, рекомендувати  активізувати роботу щодо посилення контролю за дотриманням вимог статей 178, 182 Кодексу України про адміністративні порушення з метою недопущення розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв на вулицях, у закритих спортивних спорудах, у скверах, парках, у всіх видах громадського транспорту та в інших заборонених законом місцях, появи в громадських місцях у нетверезому стані, сприяти захисту населення від шкідливого впливу шуму та дотриманню правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціального захисту, охорони здоров"я, освіти,  культури, молоді і спорту.

       

В.о.міського голови                                                      С.М.Денисюк

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 СЬОМА  СЕСІЯ  СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Проект РІШЕННЯ  

 

м.Тетіїв

Про надання та припинення права

користування земельних ділянок

                 Розглянувши заяви громадян про надання та припинення права користування земельних ділянок та цивільно-правові угоди, на підставі рішення 25 сесії 7 скликання № 381 від 22.09.2017 року та керуючись статтями 12, 120, 124, 141,143,149 Земельного кодексу України, Законом України „ Про місцеве самоврядування в Україні ” міська рада

ВИРІШИЛА :

1.Припинити право користування земельною ділянкою площею 0,52 га в с. Бурківці по вул. Зацерква,47

   - СФГ с.Бурківці в зв’язку з рішенням суду.

2.Надати земельну ділянку площею 0,52 га в користування в с. Бурківці по вул.Зацерква,47, яка була в користуванні СФГ с.Бурківці

         - Сініченко Ніні Олександрівні в зв’язку з рішенням суду для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства.

3.Припинити право користування земельною ділянкою площею 0,25 га в с. Скибинці по вул. Луговій під ведення особистого селянського господарства

    - Сидоренко Раїсі Миколаївні за згодою.

     Дану земельну ділянку перевести в землі запасу Тетіївської міської ради

    ( Скибинецького старостинського округу).

4.Припинити право користування земельною ділянкою площею 0,09 га в м. Тетіїв по вул. Енергетиків,10

    - Юрченку Володимиру Миколайовичу в зв’язку зі смертю.

     Дану земельну ділянку перевести в землі запасу Тетіївської міської ради.  

5.Припинити право користування земельною ділянкою площею 0,13 га в м. Тетіїв    ( при виїзді на Дзвеняче) під ведення особистого селянського господарства

    - Колесник Галині Андріївні за згодою.

     Дану земельну ділянку перевести в землі запасу Тетіївської міської ради

6.Припинити право користування земельною ділянкою площею 0,14 га в м. Тетіїв по вул. Богдана Хмельницького,36

   -  Ковалюк Ользі Миколаївні в зв’язку зі смертю.

7.Надати земельну ділянку площею 0,14 га в користування в м. Тетіїв по вул. Богдана Хмельницького,36, яка була в користуванні Ковалюк О.М.

         -  Ковалюку Миколі Михайловичу в зв’язку з свідоцтвом про право на спадщину за законом для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства.

8.Припинити право користування земельною ділянкою площею 0,06 га в м. Тетіїв по вул. Ольги Кобилянської,32

   -  Стасенку Григорію Антоновичу в зв’язку зі смертю.

9.Надати земельну ділянку площею 0,06 га в користування в м. Тетіїв по вул. Ольги Кобилянської,32, яка була в користуванні Стасенка Г.А.

         -  Стасенку Володимиру Григоровичу в зв’язку з договором дарування для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

10.Припинити право користування земельною ділянкою площею 0,09 га в м. Тетіїв по вул. Віктора Гуменюка,46

   -  Середі Володимиру Вікторовичу в зв’язку зі смертю.

11.Надати земельну ділянку площею 0,09 га в користування в м. Тетіїв по вул. Віктора Гуменюка,46 яка була в користуванні Середи В.В.

         -  Галкіній Юлії Володимирівні в зв’язку з свідоцтвом про право на спадщину за законом для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства.

12.Припинити право користування земельною ділянкою площею 0,09 га в с. Стадниця по вул. Нагірна,17-а під ведення особистого селянського господарства

    - Іщук Марії Олександрівні за згодою.

     Дану земельну ділянку перевести в землі запасу Тетіївської міської ради                  ( Стадницького старостинського округу).

13.Припинити право користування земельною ділянкою площею 0,47 га в с. Степове по вул. Слобідська під ведення особистого селянського господарства

    - Уманцю Олегу Петровичу за згодою.

     Дану земельну ділянку перевести в землі запасу Тетіївської міської ради                ( Степівського старостинського округу).

14.Припинити право користування земельною ділянкою площею 0,50 га в с. Степове ( масив № 2) під ведення особистого селянського господарства

    - Присяжнюку Петру Васильовичу за згодою.

     Дану земельну ділянку перевести в землі запасу Тетіївської міської ради (Степівського старостинського округу).

15.Припинити право користування земельною ділянкою площею 0,32 га в с. Степове ( масив № 2) під ведення особистого селянського господарства

    - Огороднику Миколі Петровичу за згодою.

     Дану земельну ділянку перевести в землі запасу Тетіївської міської ради (Степівського старостинського округу).

16.Припинити право користування земельною ділянкою площею 0,22 га в с. Степове ( масив № 2) під ведення особистого селянського господарства

    - Лисі Анастасії Петрівні за згодою.

     Дану земельну ділянку перевести в землі запасу Тетіївської міської ради (Степівського старостинського округу).

17.Припинити право користування земельною ділянкою площею 0,27 га в с. Голодьки біля вул.Першотравневої під ведення особистого селянського господарства

    - Олицькому Михайлу Івановичу за згодою.

     Дану земельну ділянку перевести в землі запасу Тетіївської міської ради (Голодьківського старостинського округу).

18.Припинити право користування земельною  ділянкою  площею 0,09 га в м.Тетієві по вул.Волі,8а під ведення особистого селянського господарства

    - Литвин Олені Павлівні за згодою.

     Дану земельну ділянку перевести в землі запасу Тетіївської міської ради.

19.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища   (голова Касяненко В.М.).

 

В.о.міського голови                                                      С.М.Денисюк

 

21.06.2018 р.

№ -7-VII

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Проект  РІШЕННЯ

 м Тетіїв

Про прийняття шкільних автобусів

в комунальну власність Тетіївської

міської ради

 

          Відповідно до Конституції України, статей 177,181,190 Цивільного кодексу України, статей 52, 55, 62, 63, 66, 73, 78, 134, 137 Господарського кодексу України, пункту 39 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України, статей 43, 60, п.10 розділу V Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про добровільне об’єднання громад», Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», Постанови Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 № 1482 «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», розглянувши рішення Тетіївської районної ради від 05.06.2018 р.№386-31-VII про передачу шкільних автобусів у комунальну власність Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з питань торгівлі, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, громадського харчування, управління комунальною власністю, благоустрою, транспорту, зв"язку, міська рада

                                             В И Р І Ш И Л А:

1. Прийняти з 01.07.2018 року із спільної власності територіальних громад міста та сіл Тетіївського району шкільні автобуси, що знаходяться на балансі відділу освіти Тетіївської районної державної адміністрації в комунальну власність Тетіївської міської ради згідно додатку.

2. Голові інвентаризаційної комісії по передачі майна із спільної власності територіальних громад міста та сіл району до комунальної власності Тетіївської міської ради подати на затвердження Тетіївській районній раді акт приймання-передачі транспортних засобів, що передаються.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань торгівлі, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, громадського харчування, управління комунальною власністю, благоустрою, транспорту, зв"язку.

В.о.міського голови                                                      С.М.Денисюк

21.06.2018 р.

№      -07-VIІ

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

Проект РІШЕННЯ 

 

м.Тетіїв

Про надання громадянам дозволу на розробку

технічної документації із землеустрою щодо

встановлення (відновлення) меж земельних

ділянок, для послідуючої передачі у власність,

які розташовані на території Тетіївської

міської ради

 

                  Розглянувши заяви громадян, земельно облікову документацію (ЗКК), на підставі рішення 25 сесії 7 скликання № 381 від 22.09.2017 року та керуючись пунктом 34 частиною 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статей 12, 118, 122, 186, перехідних положень Земельного кодексу України, Закону України «Про землеустрій» Тетіївська міська рада

ВИРІШИЛА :

1.Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, для послідуючої передачі у власність, в м. Тетієві  

       -  Рачку Володимиру Михайловичу по вул. Мендєлєєва,46 орієнтовною площею 0,10 га, під будівництво та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

       -  Гецку Василю Антоновичу по вул. Кармелюка,11 орієнтовною площею 0,08 га, під будівництво та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

       -  Борсуку Володимиру Андрійовичу по пр. Тичини,3 орієнтовною площею 0,1 га, під будівництво та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

       - Тімановій Людмилі Миколаївні по вул. Надії,8 орієнтовною площею 0,13 га, під будівництво та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

       - Спасібовій Галині Анатоліївні по вул. Поліській,36 орієнтовною площею 0,12 га, під будівництво та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

        -  Сеник Ользі Олексіївні та Черкас Людмилі Іванівні в спільну часткову власність по пр. Польовому,18 орієнтовною площею 0,06 га, під будівництво та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

       -  Бондар Тетяні Володимирівні по вул. В.Гуменюка,7 орієнтовною площею 0,10 га, під будівництво та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

2.Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, для послідуючої передачі у власність, в с. Скибинці 

      - Чарікер Надії Василівні по вул. Молодіжна,42 орієнтовною площею 0,1326 га, під будівництво та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

3.Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, для послідуючої передачі у власність, в с. Степовому 

      - Гуменюку Василю Григоровичу по вул. Зарічній,23 орієнтовною площею 0,25 га, під будівництво та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

      - Довбишу Олександру Петровичу по вул. Шевченка орієнтовною площею 0,25 га, під будівництво та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

      - Клибанському Олександру Васильовичу по вул. Шевченка орієнтовною площею 0,25 га, під будівництво та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

      - Клибанському Сергію Васильовичу по вул. Шевченка орієнтовною площею 0,25 га, під будівництво та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

      - Парасюк Ніні Іванівні по вул. Центральній,71 орієнтовною площею 0,25 га, під будівництво та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

4.Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, для послідуючої передачі у власність, в с. Бурківці 

      - Охримовичу Володимиру Антоновичу по вул. Козуба,1 орієнтовною площею 0,25 га, під будівництво та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

5.Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, для послідуючої передачі у власність, в с.Тайниця 

       - Івасику Олександру Васильовичу по вул. Вишневій,44 орієнтовною площею 0,60 га, під будівництво та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

       - Паламарчуку Миколі Петровичу по вул. Вишневій,46 орієнтовною площею 0,48 га, під будівництво та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

6.Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок для послідуючої передачі у власність, направити на затвердження до Тетіївської міської ради.

7.Дозвіл дійсний протягом  1 року з дня прийняття рішення.

8.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища (голова Касяненко В.М.)

 

В.о.міського голови                                                      С.М.Денисюк

21.06.2018 р

№  -7-VII

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

Проект РІШЕННЯ

м. Тетіїв

Про надання громадянам дозволу на

розробку проекту землеустрою щодо

відведення земельних ділянок у власність,

які розташовані на території Тетіївської

міської ради

 

                  Розглянувши заяви громадян та на підставі рішення 25 сесії 7 скликання № 381 від 22.09.2017 року та керуючись пунктом 34 частиною 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статей 12, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 134, 186-1 Земельного кодексу України, статтями 19, 25, 50 Закону України «Про землеустрій» Тетіївська міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність в м. Тетіїв

    - Бондар Тетяні Володимирівні по вул. Віктора Гуменюка,7 орієнтовною площею 0,08 га під ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

    - Святченко Галині Вікторівні по вул. Рідна,36 орієнтовною площею 0,02 га під ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

    - Зозулі Наталі Володимирівні по вул. Волі,8-а орієнтовною площею 0,09 га під ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

2.Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність в с. Скибинці

   - Чарікер Надії Василівні по вул. Молодіжній орієнтовною площею 0,15 га під ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

   - Ковбасюк Наталії Дмитрівні по вул. Луговій орієнтовною площею 0,25 га під ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

3.Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність в с. Дібрівка

   - Фармагей Тетяні Станіславівні по вул. Жовтневій,19 орієнтовною площею 0,41 га, під ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

   - Борисюк Любов Василівні по вул. Середня,50 орієнтовною площею 0,21 га, під ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

4.Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність в с. Степовому

   - Гуменюку Василю Григоровичу по вул. Зарічній,23 орієнтовною площею 0,30 га, під ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

   - Довбишу Олександру Петровичу по вул. Шевченка орієнтовною площею 0,17 га, під ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

   - Уманцю Петру Миколайовичу по вул. Слобідська орієнтовною площею 0,74 га, під ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

      - Огороднику Миколі Петровичу (масив № 4) орієнтовною площею 0,68 га, під ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

   - Бондарець Василині Мусіївні (масив № 2) орієнтовною площею 0,86 га, під ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

   - Присяжнюк Зінаїді Павлівні (масив № 2) орієнтовною площею 0,50 га, під ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

   - Огородник Оксані Іванівні (масив № 2) орієнтовною площею 0,22 га, під ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

5.Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність в с. Бурківці

    - Охримовичу Володимиру Антоновичу по вул. Козуба,1 орієнтовною площею 0,32 га, під ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

    - Сініченко Ніні Олександрівні по вул. Зацерква,47 орієнтовною площею 0,52 га,  під будівництво та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

6.Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність в с. Росішки

    - Серединській Мотрі Тодосьовні по вул. Центральній орієнтовною площею 0,15 га, під ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

7. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність в с. Горошків

    - Паламарчук Валентині Анатоліївні по вул. Сергія Лантушенка орієнтовною площею 0,25 га, під будівництво та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

    - Клярському Сергію Анатолійовичу по вул. Жовтнева,12 орієнтовною площею 0,33 га, під будівництво та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

8. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність в с. Стадниця

    - Присмицькій Олені Петрівні по вул. Польовій,6 орієнтовною площею 0,45 га, під будівництво та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

9. Відмовити Грицюку Миколі Андрійовичу у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 0,01 га в с.Дібрівка по вул.. Степова,6а для гаражного будівництва у зв'язку з вивченням матеріалів.

10.Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погоджується в      порядку встановленому статтею 186-1 Земельного кодексу України.

11.Дозвіл дійсний протягом  2 років з дня прийняття рішення.

12.Розробленний проект землеустрою підлягає затвердженню Тетіївською міською радою.

13.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища  (голова Касяненко В.М.)

 

В.о.міського голови                                                      С.М.Денисюк

21.06.18 р.

№ -7-VII

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

Проект РІШЕННЯ

 

м. Тетіїв

Про передачу громадянам земельних

ділянок у власність, які розташовані

на території Тетіївської міської ради

                  Розглянувши заяви громадян, розроблену ПП «Земля», ФОП Шамрай Д.В., технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність та на підставі рішення 25 сесії 7 скликання № 381 від 22.09.2017 року і керуючись пунктом 34 частиною 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 134, 186-1, Земельного кодексу України, статтями 19, 25, 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України « Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» Тетіївська міська рада

ВИРІШИЛА :

1.Затвердити розроблену ПП «Земля», ФОП Шамрай Д.В., технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність, які розташовані на території Тетіївської міської ради  

    -  Спускан Оксані Володимирівні с .Черепин по вул. 1 Травня,3 загальною площею 0,5884 га

               із них:  0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку,

                                          господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

                                          кадастровий номер 3224688201:01:019:0008

                          0,3384 га для ведення особистого селянського господарства,

                                    кадастровий номер 3224688201:01:019:0009  

    -  Поліщук Ользі Володимирівні с .Дзвеняче по вул. Гагаріна,37 загальною площею 0,3131 га

               із них:  0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку,

                                          господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

                                          кадастровий номер 3224682801:01:013:0008

                          0,0631 га для ведення особистого селянського господарства,

                                    кадастровий номер 3224682801:01:013:0009  

    -  Чок Івану Івановичу с. Ненадиха по вул. Белгород-Дністровська,15 площею 0,1359 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224684801:01:047:0013

    -  Шиверській Анастасії Олегівні с.Скибинці по вул. Лугова,8 загальною площею 0,3390 га

               із них:  0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку,

                                          господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

                                          кадастровий номер 3224686201:01:009:0009

                          0,0890 га для ведення особистого селянського господарства,

                                    кадастровий номер 3224686201:01:009:0010  

    -  Москаленко Зої Станіславівні с. Дібрівка по вул. Степова,9 загальною площею 0,2871 га

               із них:  0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку,

                                          господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

                                          кадастровий номер 3224683201:01:016:0009

                          0,0371 га для ведення особистого селянського господарства,

                                    кадастровий номер 3224683201:01:016:0010  

    - Чайці Анатолію Семеновичу с. Степове по вул. Центральна,64 площею 0,1914 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224687001:01:051:0008

    - Кирилюк Олені Володимирівні с. Горошків по вул. Молодіжна,2 площею 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224682001:01:003:0014

    - Сад Леоніду Сергійовичу с. Горошків по вул. Молодіжна,24 площею 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224682001:01:004:0055

    - Мойсієнко Наталії Іванівні с. Горошків по вул. Молодіжна,19-б загальною площею 0,4094 га  

               із них: 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку,     господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224682001:01:004:0046

                             0,1594 га для ведення особистого селянського господарства,

                                    кадастровий номер 3224682001:01:004:0047

    - Мандебурі Володимиру Миколайовичу с. Горошків по вул. Молодіжна,21 загальною площею 0,4431 га 

               із них: 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку,     господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224682001:01:004:0044

                             0,1931 га для ведення особистого селянського господарства,

                                    кадастровий номер 3224682001:01:004:0045

     -  Мацюк Ніні Петрівні м. Тетіїв по вул.Садова,36 загальною площею 0,2465 га

               із них:  0,10 га для будівництва та обслуговування жилого будинку,

                                          господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

                                          кадастровий номер 3224610100:01:008:0024

                          0,1465 га для ведення особистого селянського господарства,

                                    кадастровий номер 3224610100:01:008:0025  

     -  Антонюк Наталії Миколаївні м. Тетіїв по вул.Садова,34  загальною площею 0,12 га

               із них:  0,10 га для будівництва та обслуговування жилого будинку,

                                          господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

                                          кадастровий номер 3224610100:01:008:0022

                          0,02 га для ведення особистого селянського господарства,

                                    кадастровий номер 3224610100:01:008:0023  

     -  Дяченко Тетяні Сергіївні м. Тетіїв по вул. Вишнева,26 загальною площею 0,2956 га

               із них:  0,10 га для будівництва та обслуговування жилого будинку,

                                          господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

                                          кадастровий номер 3224610100:01:103:0032

                          0,1956 га для ведення особистого селянського господарства,

                                    кадастровий номер 3224610100:01:103:0033  

     -  Шамрай Світлані Олександрівні м. Тетіїв по вул. Крючкова,3 площею 0,0233 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 3224610100:01:098:0049.  

     -  Іваніцькій Ганні Кіндратівні м. Тетіїв по вул. Богдана Хмельницького,58 площею 0,09 га  для будівництва та обслуговування жилого будинку,

              господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224610100:01:201:0040

2.Передати у власність громадянам земельні ділянки, які розташовані на території Тетіївської міської ради за рахунок земель комунальної власності 

     -  Спускан Оксані Володимирівні с .Черепин по вул. 1 Травня,3 загальною площею 0,5884 га

               із них:  0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку,

                                          господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

                                          кадастровий номер 3224688201:01:019:0008

                          0,3384 га для ведення особистого селянського господарства,

                                    кадастровий номер 3224688201:01:019:0009  

    -  Поліщук Ользі Володимирівні с .Дзвеняче по вул. Гагаріна,37 загальною площею 0,3131 га

               із них:  0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку,

                                          господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

                                          кадастровий номер 3224682801:01:013:0008

                          0,0631 га для ведення особистого селянського господарства,

                                    кадастровий номер 3224682801:01:013:0009  

    -  Чок Івану Івановичу с. Ненадиха по вул. Белгород-Дністровська,15 площею 0,1359 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224684801:01:047:0013

    -  Шиверській Анастасії Олегівні с.Скибинці по вул. Лугова,8 загальною площею 0,3390 га

               із них:  0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку,

                                          господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

                                          кадастровий номер 3224686201:01:009:0009

                          0,0890 га для ведення особистого селянського господарства,

                                    кадастровий номер 3224686201:01:009:0010  

    -  Москаленко Зої Станіславівні с. Дібрівка по вул. Степова,9 загальною площею 0,2871 га

               із них:  0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку,

                                          господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

                                          кадастровий номер 3224683201:01:016:0009

                          0,0371 га для ведення особистого селянського господарства,

                                    кадастровий номер 3224683201:01:016:0010  

    - Чайці Анатолію Семеновичу с. Степове по вул. Центральна,64 площею 0,1914 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224687001:01:051:0008

    - Кирилюк Олені Володимирівні с. Горошків по вул. Молодіжна,2 площею 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224682001:01:003:0014

    - Сад Леоніду Сергійовичу с. Горошків по вул. Молодіжна,24 площею 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224682001:01:004:0055

    - Мойсієнко Наталії Іванівні с. Горошків по вул. Молодіжна,19-б загальною площею 0,4094 га 

               із них: 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку,     господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224682001:01:004:0046

                             0,1594 га для ведення особистого селянського господарства,

                                    кадастровий номер 3224682001:01:004:0047

    - Мандебурі Володимиру Миколайовичу с. Горошків по вул. Молодіжна,21 загальною площею 0,4431 га 

               із них: 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку,     господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224682001:01:004:0044

                             0,1931 га для ведення особистого селянського господарства,

                                    кадастровий номер 3224682001:01:004:0045

     -  Мацюк Ніні Петрівні м. Тетіїв по вул.Садова,36 загальною площею 0,2465 га

               із них:  0,10 га для будівництва та обслуговування жилого будинку,

                                          господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

                                          кадастровий номер 3224610100:01:008:0024

                          0,1465 га для ведення особистого селянського господарства,

                                    кадастровий номер 3224610100:01:008:0025  

     -  Антонюк Наталії Миколаївні м. Тетіїв по вул.Садова,34  загальною площею 0,12 га

               із них:  0,10 га для будівництва та обслуговування жилого будинку,

                                          господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

                                          кадастровий номер 3224610100:01:008:0022

                          0,02 га для ведення особистого селянського господарства,

                                    кадастровий номер 3224610100:01:008:0023  

     -  Дяченко Тетяні Сергіївні м. Тетіїв по вул. Вишнева,26 загальною площею 0,2956 га

               із них:  0,10 га для будівництва та обслуговування жилого будинку,

                                          господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

                                          кадастровий номер 3224610100:01:103:0032

                          0,1956 га для ведення особистого селянського господарства,

                                    кадастровий номер 3224610100:01:103:0033  

     -  Шамрай Світлані Олександрівні м. Тетіїв по вул. Крючкова,3 площею 0,0233 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 3224610100:01:098:0049.  

     -  Іваніцькій Ганні Кіндратівні м. Тетіїв по вул. Богдана Хмельницького,58 площею 0,09 га  для будівництва та обслуговування жилого будинку,

              господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224610100:01:201:0040

3.Громадянам, яким передані у власність земельні ділянки, звернутися до органів державної реєстрації

4.Спеціалісту міської ради з земельних питань внести зміни в земельно-кадастрову книгу по обліку земель та направити рішення в Тетіївське відділення Білоцерківської ОДПІ для внесення змін до даних по нарахуванню земельного податку.

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища (голова Касяненко В.М.)

В.о.міського голови                                                      С.М.Денисюк

21.06.2018 р.

№ - 7-VII

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

Проект РІШЕННЯ     

м.Тетіїв

Про надання дозволу на розробку проекту

землеустрою щодо відведення земельної

ділянки в користування на умовах оренди,

яка розташована на території Тетіївської

міської ради

 

         Розглянувши заяву ФОП Лесика С.Д. та керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, та на підставі рішення 25 сесії 7 скликання № 381 від 22.09.2017 року та відповідно до статтей 12, 20, 92, 1861 Земельного кодексу України, Закону України „Про землеустрій” Тетіївська міська рада

ВИРІШИЛА :

1.Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування на умовах оренди, яка розташована на території Тетіївської міської ради в межах населеного пункту м. Тетієва.

     - ФОП Лесику Сергію Дмитровичу по вул. Центральній,103-А під землі громадської забудови для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, орієнтовною площею 0,03 га, за рахунок земель комунальної власності.

2.Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах оренди погоджується в порядку встановленому статтею 186-1 Земельного кодексу України.

3.Рзробленний проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах оренди підлягає затвердженню Тетіївською міською радою.

4.Дозвіл дійсний 2 роки з дня прийняття рішення.

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища (голова Касяненко В.М.)

 

В.о.міського голови                                                      С.М.Денисюк

21.06.2018 р

№ -7-VII

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

Проект РІШЕННЯ   

м. Тетіїв

Про надання дозволу на розробку проекту

землеустрою щодо відведення земельної

ділянки в постійне користування, яка

розташована на території Тетіївської міської

ради в межах населеного пункту м. Тетієва

                Розглянувши клопотання Тетіївської районної ради, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності та зважаючи на рішення 25 сесії 7 скликання № 381 від 22.09.2017 року, керуючись статтями 12, 92, 122, 123,1861 Земельного кодексу України, статтями 19, 50 Закону України «Про землеустрій» Тетіївська міська рада

в и р і ш и л а :

1 Відмінити рішення  Тетіївської міської ради 6 сесії 7 скликання №171 від 17 травня 2018 року «Про надання дозволу на розробку технічної документації  із землеустрою для набуття права постійного користування земельною ділянкою, яка розташована на території Тетіївської міської ради в межах населеного пункту м. Тетієва.»

2.Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для набуття права постійного користування в м.Тетієві із земель комунальної власності:

 - Тетіївській районній раді по вул. Цвіткова,26-А, приміщення В (нежитлове приміщення № 2) під землі громадської забудови , для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги, орієнтовною площею земельної ділянки 0,03 га за рахунок земель комунальної власності  міської ради.

3.Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування погоджується в порядку встановленому статтею 186-1 Земельного кодексу України.

4.Рзробленний проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування підлягає затвердженню Тетіївською міською радою.

5.Дозвіл дійсний 2 роки з дня прийняття рішення.

6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища,   (голова Касяненко В.М.)

В.о.міського голови                                                      С.М.Денисюк

     21.06.2018 р

      № - 7-VII

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

Проект РІШЕННЯ  

 

м. Тетіїв

Про надання  дозволу на розробку

технічної документації із землеустрою

по інвентаризації земельних ділянок, які

розташовані на території Тетіївської

міської ради в межах населеного

пункту м. Тетієва

                     Розглянувши заяви ФОП Зембіцького О.В., Мельничук Т.В., ФОП Калашнікова Т.В., ФОП Істоміної О.А., ФОП Варіна О.О., планові матеріали та на підставі рішення 25 сесії 7 скликання № 381 від 22.09.2017 року, керуючись пунктом 34 частиною 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статей 12, 79-1, Перехідних положень Земельного кодексу України, ст..57 Закону України «Про землеустрій», міською програмою розвитку земельних відносин на 2013-2017 роки,  Тетіївська міська рада

 ВИРІШИЛА :

1.Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою по інвентаризації земельних ділянок, які розташовані  в межах м. Тетієва

 - Тетіївській міській раді по вул. Академіка Байраківського орієнтовною площею 0,0052 га під землі громадської забудови для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (МАФ), 

- Тетіївській міській раді по вул. Академіка Байраківського орієнтовною площею 0,0050 га під землі громадської забудови для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (МАФ), 

- Тетіївській міській раді по вул. Цвіткова орієнтовною площею 0,005 га під землі громадської забудови для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (МАФ), 

- Тетіївській міській раді по вул. Академіка Байраківського орієнтовною площею 0,0050 га під землі громадської забудови для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (МАФ), 

 - Тетіївській міській раді по вул.  Соборній орієнтовною площею 0,002 га під землі громадської забудови для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (МАФ), 

2.Технічну документацію із землеустрою по  інвентаризації направити на затвердження до Тетіївської міської ради.

3.Дозвіл дійсний протягом  1 року з дня прийняття рішення.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища (голова Касяненко В.М.)

В.о.міського голови                                                      С.М.Денисюк

 

     21.06.2018 р

      № - 7-VII

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО  РАЙОНУ  КЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

Проект РІШЕННЯ    

 

м. Тетіїв

Про надання  дозволу на розробку технічної

документації із землеустрою щодо встановлення

(відновлення) меж частин земельних ділянок на

яку поширюється право сервітуту

                    Розглянувши заяву ФОП Карасьової Л.В., ФОП Ющенко Т.М., ФОП Гергель Т.М. та на підставі рішення 25 сесії 7 скликання № 381 від 22.09.2017 року та керуючись пунктом 34 частиною 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статей 12, 79-1, Перехідних положень Земельного кодексу України, Закону України «Про землеустрій», міською програмою розвитку земельних відносин на 2013-2017 роки, Тетіївська міська рада

ВИРІШИЛА :

1.Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж частин земельних ділянок на яку поширюється право сервітуту, які розташовані  в межах м. Тетієва

-  ФОП Карасьовій Людмилі Вікторівні  на земельну ділянку по вул. Шевченка б/н площею 0,01 га під землі громадської забудови для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (МАФ № 2), кадастровий номер  3224610100:01:050:0028.

-  ФОП Ющенко Тетяні Миколаївні  на земельну ділянку по вул. Цвіткова б/н площею 0,0096 га під землі громадської забудови для будівництва та обслуговування будівель торгівлі кадастровий номер  3224610100:01:102:0023.

-  ФОП Гергель Тетяні Миколаївні на земельну ділянку по вул. Соборна б/н площею 0,009 га під землі громадської забудови для будівництва та обслуговування будівель торгівлі кадастровий номер  3224610100:01:137:0011.

2.Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  меж  частин земельних ділянок на яку поширюється право сервітуту направити на затвердження до Тетіївської міської ради.

3.Дозвіл дійсний протягом  1 року з дня прийняття рішення.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища (голова Касяненко В.М.)

В.о.міського голови                                                      С.М.Денисюк

 

   21.06 2018 р

   №  -7-VII

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 СЬОМА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

Проект РІШЕННЯ 

 

м.Тетіїв

Про припинення права постійного

користування земельною ділянкою,

яка розташовані на території Тетіївської

міської ради в межах населеного

пункту м.Тетієва

 

                  Розглянувши клопотання Тетіївської районної ради, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статей 12, Земельного кодексу України,  Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про розмежування земель державної та комунальної власності»,  Закону України «Про землеустрій» Тетіївська міська рада

в и р і ш и л а :

1.Припинити право постійного користування земельною ділянкою по вул Цвіткова,26-А кадастровий номер 3224610100:01:148:0017 площею 0,0698 га

      -  Тетіївській районній раді в зв’язку з продажею нежитлового приміщення № 3, яке розміщене на даній земельній ділянці.

2.Дану земельну ділянку перевести в землі комунальної власності Тетіївської міської ради.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища,   (голова Касяненко В.М..)

 В.о.міського голови                                                      С.М.Денисюк

21.06.2018 р

№ -7-YII

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

Проект РІШЕННЯ    

 

м. Тетіїв

Про укладання договорів на встановлення

особистих строкових земельних сервітутів

в межах м.Тетієва

                          Розглянувши заяви ФОП Мироненко Н.Г., ФОП Клименка В.В. та розроблену ТОВ «ВІТІМГ» технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту для обслуговування будівель торгівлі (МАФ), зважаючи на рішення 25 сесії 7 скликання № 381 від 22.09.2017 року та відповідно до Конституції України, статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до ст. ст. 12, 83, 98-102, 122 Земельного кодексу України, статті 19 Закону України «Про землеустрій», статті 29 Закону України «Про державний земельний кадастр», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.ст.395, 401-404, 406 Цивільного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 р.  №244 , Тетіївська міська рада

в и р і ш и л а :

1.Затвердити розроблену ТОВ «ВІТІМГ» технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту для обслуговування будівель торгівлі (МАФ), в межах  м.Тетієва, кадастровий номер земельної ділянки 3224610100:01:136:0001

     - ФОП Мироненко Наталії Григорівні по вул.Соборній площею 0,0051 га під землі житлової та громадської забудови, будівництво та обслуговування будівель торгівлі.

2.Укласти договір особистого строкового сервітуту на земельну ділянку, яка розташована на території Тетіївської міської ради в межах населеного пункту м.Тетієва, кадастровий номер земельної ділянки 3224610100:01:136:0001 із:

     -  ФОП Мироненко Наталією Григорівною по вул.Соборній площею 0,0051 га під землі житлової та громадської забудови, будівництво та обслуговування будівель торгівлі, терміном на 5 років, за рахунок земель комунальної власності  Тетіївської міської ради.

        Встановити плату за сервітутне користування в розмірі 8 % від нормативно грошової оцінки земельної ділянки., що становить 1860 грн 64 коп. за один рік користування.

      Орендну плату проводити щомісячно рівними частками (1/12 від річної плати).

     Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки станом на 01.01.2018 року становить відповідно 23260,51 грн.

     Термін дії договору з 01.07.2018 року.

3.Доручити Виконавчому комітету Тетіївської міської ради укласти договір на  особистий строковий сервітут із ФОП Мироненко Н.Г., спеціалісту міської ради надати дані зміни до Тетіївського відділення Білоцерківської  ОДПІ ГУ ДФС у Київській області та Відділ Держгеокадастру у Тетіївському районі Київської області для використання в роботі.

4.Розірвти договір особистого строкового сервітуту на земельну ділянку, яка розташована на території Тетіївської міської ради в межах населеного пункту м.Тетієва, кадастровий номер земельної ділянки 3224610100:01:102:0023 із:

     -  ФОП Клименком Валерієм Васильовичем по вул.Цвіткова площею 0,0096 га під землі житлової та громадської забудови, будівництво та обслуговування будівель торгівлі з 01.07.2018 року.

5.ФОП Мироненко Н.Г., ФОП Клименко В.В. звернутися до органів державної реєстрації Тетіївської РДА, для проведення реєстрації та розірвання договору.

6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища,   (голова Касяненко В.М.)

В.о.міського голови                                                      С.М.Денисюк

     21.06.2018 р

      № - 7-VII

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

Проект РІШЕННЯ 

м.Тетіїв

Про укладання договорів оренди

на користування земельними ділянками

по Тетіївській міській раді

 

                     Розглянувши заяви ФОП та напідставі рішення 25 сесії 7 скликання № 381 від 22.09.2017 року, керуючись Земельним кодексом та Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про оренду”, ст.288 Податкового кодексу України та в інтересах громади міста, міська рада

ВИРІШИЛА :

1.Розірвати договір оренди землі №154 від 26 січня 2018 року на земельну ділянку площею 0,01413 га в м. Тетієві по вул. Шевченка,34 

   -Щербінським Віталієм Казимировичем за згодою з 01.07.2018 року.

2.Розірвати договір оренди землі №191 від 20 лютого 2018 року на земельну ділянку площею 0,02 га в м. Тетієві по вул. Київській,13 з

   - Кучерявою Іриною Володимирівною за згодою з 01.07.2018 року.

3.Розірвати договір оренди землі №94 від 26 січня 2018 року на земельну ділянку площею 0,02 га в м. Тетієві по вул. Соборній з

   - Безуглою Галиною Василівною за згодою з 01.07.2018 року.

4.Укласти договір оренди з суб”єктом підприємницької діяльності, що використовують землі комунальної власності міської ради до реєстрації договорів згідно чинного законодавства

      - з ФОП Карасьовою Людмилою Вікторівною на земельну ділянку площею 0,01 га м. Тетіїв, по вул. Шевченка під землі громадської забудови для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

         Нормативно грошова оцінка земельної ділянки становить 32410 грн 42 коп. встановити плату в сумі 2592 грн 83 коп. в рік (8 % від грошової оцінки), розрахунок проводити помісячно 216,07 грн. в місяць. Термін дії договору з 15.04.2018 р. по 31.12.2018 року.

      - з ФОП Борщ Інною Олександрівною на земельну ділянку площею 0,01413 га м. Тетіїв, по вул. Шевченка,34 (торговий центр) під землі громадської забудови для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

         Нормативно грошова оцінка земельної ділянки становить 45795 грн 29 коп. встановити плату в сумі 3663 грн 62 коп. в рік (8 % від грошової оцінки), розрахунок проводити помісячно 305,30 грн. в місяць. Термін дії договору з 01.07.2018 р. по 31.12.2018 року.

      - з ФОП Соловей Валерієм Миколайовичем на земельну ділянку площею 0,0698 га м. Тетіїв, по вул. Цвіткова.26-А під землі в землі зв’язку для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку.

         Нормативно грошова оцінка земельної ділянки становить   грн   коп. встановити плату в сумі   грн   коп. в рік (  % від грошової оцінки), розрахунок проводити помісячно   грн. в місяць. Термін дії договору з 01.07.2018 р. по 31.12.2018 року.

      - з ФОП Ющенко Тетяною Миколаївною на земельну ділянку площею 0,0096 га м. Тетіїв, по вул. Цвіткова, б/н під землі громадської забудови для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

         Нормативно грошова оцінка земельної ділянки становить 41203 грн 67 коп. встановити плату в сумі 3296 грн 29 коп. в рік (8 % від грошової оцінки), розрахунок проводити помісячно 274,69 грн. в місяць. Термін дії договору з 01.07.2018 р. по 31.12.2018 року.

       - з Родюком Сергієм Івановичем на земельну ділянку площею 3,000 га с. під землі водного фонду для рибогосподарських потреб

   Нормативно грошова оцінка земельної ділянки становить 78582 грн 27 коп. встановити плату в сумі 3929 грн 11 коп. в рік (5 % від грошової оцінки), розрахунок проводити помісячно 785,82 грн. в місяць. Термін дії договору з 01.07.2018 р. по 31.12.2018 року.

      - з Святченком Ігорем Олександровичем на земельну ділянку площею 0,02 га м. Тетіїв, по вул. Київська,13 під землі громадської забудови для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

         Нормативно грошова оцінка земельної ділянки становить 63594 грн 00 коп. встановити плату в сумі 1907 грн 82 коп. в рік (3 % від грошової оцінки), розрахунок проводити помісячно 158,98 грн. в місяць. Термін дії договору з 01.07.2018 р. по 31.12.2018 року.

      - з ФОП Варіном Олександром Олександровичем на земельну ділянку площею 0,002 га м. Тетіїв, по вул. Соборна під землі громадської забудови для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

         Нормативно грошова оцінка земельної ділянки становить 11331 грн 00 коп. встановити плату в сумі 906 грн 48 коп. в рік (8 % від грошової оцінки), розрахунок проводити помісячно 75,54 грн. в місяць. Термін дії договору з 01.07.2018 р. по 31.12.2018 року.

5.Розмір відшкодування визначений у відповідності до грошової оцінки земель м. Тетієва та старостинських округах  ОТГ.

6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища (голова Касяненко В.М.)

 

В.о.міського голови                                                      С.М.Денисюк           

21.06 2018 р

№ -7-VII  

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

Проект РІШЕННЯ  

м. Тетіїв

Про внесення змін до рішень

сесії

               Розглянувши клопотання Тетіївської районної ради, СЛД №  м.Тетіїв КМФ ПАТ «Укртелеком» та керуючись статтями 12, 92, 122, 123,1861 Земельного кодексу України, статтями 19, 50 Закону України «Про землеустрій» Тетіївська міська рада

ВИРІШИЛА :

1.Внести зміни в рішення 3 сесії сьомого скликання № 46 від 24 грудня 2015 року Тетіївської міської ради

 в пункт 2, а саме слова:

          «( Код ЄДРПОУ: 04054889)» 

   замінити на :

         « Код ЄДРПОУ 42096329»

  пункт 3 :

«3.Тетіївській районній раді звернутися до Реєстраційної служби Тетіївського районного управління юстиції Київської області для отримання витягу про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно.»

 викласти в новій редакції :

   «3.Тетіївській районній раді звернутися до органів державної реєстраці для отримання витягу про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно.»

 

2. Внести зміни в рішення 4 сесії сьомого скликання № 102 від 22 березня 2018 року Тетіївської міської ради

         пункт 1 :

«1.Передати в користування на умовах оренди земельну ділянку, яка розташована на території Тетіївської міської ради у м.Тетієві 

     - ПАТ «Укртелеком» по вул.Центральній площею 0,0061 га під землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку, кадастровий номер земельної ділянки 3224610100:01:032:0025, терміном на 10 років, за рахунок земель комунальної власності  Тетіївської міської ради.

       Встановити орендну плату в розмірі 12 % від нормативно грошової оцінки земельної ділянки, з урахуванням коефіцієнта індексації на 2018 рік, що становить 893,39 грн за один рік оренди.

     Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки становить 7444,90 грн 

     Термін дії договору з 01.04. 2018 року.»

     викласти в новій редакції :

«1.Передати в користування на умовах оренди земельну ділянку, яка розташована на території Тетіївської міської ради у м.Тетієві 

     - ПАТ «Укртелеком» по вул.Центральній площею 0,0061 га під землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку, кадастровий номер земельної ділянки 3224610100:01:032:0025, терміном на 10 років, за рахунок земель комунальної власності  Тетіївської міської ради.

       Встановити орендну плату в розмірі 12 % від нормативно грошової оцінки земельної ділянки, з урахуванням коефіцієнта індексації на 2018 рік, що становить 1286,34 грн за один рік оренди.

     Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки становить 10719,50 грн 

     Термін дії договору з 01.04. 2018 року.»

      пункт 2 :

«2.Передати в користування на умовах оренди земельну ділянку, яка розташована на території Тетіївської міської ради у м.Тетієві 

     - ПАТ «Укртелеком» по вул.Академіка Байраківського площею 0,0049 га під землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку, кадастровий номер земельної ділянки 3224610100:01:080:0001, терміном на 10 років, за рахунок земель комунальної власності  Тетіївської міської ради.

       Встановити орендну плату в розмірі 12 % від нормативно грошової оцінки земельної ділянки, з урахуванням коефіцієнта індексації на 2018 рік, що становить 788,65 грн за один рік оренди.

     Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки становить 6572,11 грн 

     Термін дії договору з 01.04. 2018 року.»

       Викласти в новій редакції:

««2.Передати в користування на умовах оренди земельну ділянку, яка розташована на території Тетіївської міської ради у м.Тетієві 

     - ПАТ «Укртелеком» по вул.Академіка Байраківського площею 0,0049 га під землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку, кадастровий номер земельної ділянки 3224610100:01:080:0001, терміном на 10 років, за рахунок земель комунальної власності  Тетіївської міської ради.

       Встановити орендну плату в розмірі 12 % від нормативно грошової оцінки земельної ділянки, з урахуванням коефіцієнта індексації на 2018 рік, що становить 1261,70 грн за один рік оренди.

     Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки становить 10514,17 грн 

     Термін дії договору з 01.04. 2018 року.»

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища (голова Касяненко В.М.)

В.о.міського голови                                                      С.М.Денисюк

21.06.2018 р

№-7-VII

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

Проект РІШЕННЯ   

м. Тетіїв

 Про надання згоди на затвердження

проектів землеустрою учасникам АТО

Розглянувши заяви учасників АТО Квашука А.В., Заостровського М.А. та керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постановою КМУ №413, Тетіївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Надати гр. Квашуку Андрію Вікторовичу погодження на затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 1,8849 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 3224686600:02:006:0030 в адміністративних межах Тетіївської об′єднанної територіальної громади на території Стадницького старостинського округу за межами населеного пункту с. Стадниця.

2.Надати гр. Заостровському Миколі Анатолійовичу погодження на затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 3224610100:04:011:0004 в адміністративних межах Тетіївської об′єднанної територіальної громади на території Тетіївської міської ради за межами населеного пункту м. Тетіїв.

3.Просити Головне Управління Держгеокадастру у Київській області затвердити проект землеустрою та передати у власність земельну ділянку вище згаданим громадянам.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регулювання земельних відносин, охорони навколишнього середовища (голова комісії Касяненко В.М.) 

 

В.о.міського голови                                                      С.М.Денисюк

     21.06.2018 р

      №  - 7-VII

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

Проект РІШЕННЯ    

 

 

м. Тетіїв

Про надання дозволу на поділ земельної

ділянки, яка розташована на території

Тетіївської міської ради в межах населеного

пункту м.Тетієва

                         В зв’язку з необхідністю відведення земельної ділянки під кладовище та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статтей 12, Земельного кодексу України,  Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про розмежування земель державної та комунальної власності»,  Закону України «Про землеустрій» Тетіївська міська рада

в и р і ш и л а :

1.Надати дозвіл на поділ земельної ділянки площею 12,3108 га, яка розташована на території Тетіївської міської ради кадастровий номер 3224610100:05:015:0017  

     - Тетіївській міській раді на дві земельні ділянки площею 3,3108 га та площею 9,00 га із земель комунальної власності.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища,   (голова Касяненко В.М.)

В.о.міського голови                                                      С.М.Денисюк

 

21.06.18 р.

№ -7-VII

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                           СЬОМА   СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

Проект РІШЕННЯ  

м. Тетіїв

Про надання  дозволу на розробку проекту

землеустрою щодо відведення земельних

ділянок у власність для ведення особистого

селянського господарства, які розташовані

на території Тетіївської міської ради

 

                  Розглянувши заяви громадян та на підставі рішення 25 сесії 7 скликання № 381 від 22.09.2017 року та керуючись пунктом 34 частиною 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статей 12, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 134, 186-1 Земельного кодексу України, статтями 19, 25, 50 Закону України «Про землеустрій» керуючись постановою КМУ № 413, Тетіївська міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність на території Тетіївської міської ради (ОТГ)

    - Кумс Роману Валерійовичу орієнтовною площею 1,85 га, для ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель комунальної власності Тетіївської  міської ради (землі запасу);

    - Гібелінді Вячеславу Руслановичу орієнтовною площею 1,85 га, для ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель комунальної власності Тетіївської  міської ради (землі запасу);

    - Довгалюку Ігорю Анатолійовичу орієнтовною площею 2,0 га, для ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель комунальної власності Тетіївської  міської ради (землі запасу);

     - Бугаєнку Андрію Миколайовичу орієнтовною площею 2,0 га, для ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель комунальної власності Тетіївської  міської ради (землі запасу);

    - Возному Миколі Геннадійовичу орієнтовною площею 2,0 га, для ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель комунальної власності Тетіївської  міської ради (землі запасу);

    - Кліванцю Олегу Анатолійовичу орієнтовною площею 2,0 га, для ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель комунальної власності Тетіївської  міської ради (землі запасу);

  - Сніцаруку Володимиру Петровичу орієнтовною площею 2,0 га, для ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель комунальної власності Тетіївської  міської ради (землі запасу);

   - Карнюшину Владиславу Васильовичу орієнтовною площею 2,0 га, для ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель комунальної власності Тетіївської  міської ради (землі запасу);

    - Гвоздевських Григорію Тихоновичу орієнтовною площею 2,0 га, для ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель комунальної власності Тетіївської  міської ради (землі запасу);

    - Зайцю Дмитру Олександровичу орієнтовною площею 2,0 га, для ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель комунальної власності Тетіївської  міської ради (землі запасу);

2.Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погоджується в      порядку встановленому статтею 186-1 Земельного кодексу України.

3.Дозвіл дійсний протягом  2 років з дня прийняття рішення.

4.Розробленний проект землеустрою підлягає затвердженню Тетіївською міською радою.

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища  (голова Касяненко В.М.)

 

В.о.міського голови                                                      С.М.Денисюк

21.06.18 р.

№  -7-VII

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

СЬОМА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

Проект РІШЕННЯ

 

 м. Тетіїв

Про встановлення відсоткових ставок 

орендної плати за землю

 

Керуючись ст. 288 Податкового кодексу України та Законом України «Про місцеве самоврядування» Тетіївська міська рада

ВИРІШИЛА :

1.Установити на території Тетіївської міської об′єднаної громади:

     1.1.ставки земельного податку згідно з додатком  

2.Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в іншій можливий спосіб.

3.Ставки земельного податку встановлюються на 2019 - 2020 роки та вводяться в дію з 01.01.2019 року.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійні депутатські комісії з питань регулювання земельних відносин, охорони навколишнього середовища (голова комісії Касяненко В.М.) та з питань планування, бюджету, фінансів та соціально економічного розвитку міста (голова комісії  Демцюра Ю.В.).

 

В.о.міського голови                                                      С.М.Денисюк

21.06.2018 р

№ -7 -YІІ

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація