Телефони довіри Контакти Версія для людей з обмeженими можливостями

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ 6-А СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

 

       УКРАЇНА

   ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

  ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  ШОСТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 Проект  РІШЕННЯ

 м Тетіїв

Інформація начальника Тетіївського

відділення поліції   Сквирського ВП 

ГУНП в Київській області про стан

 законності,   боротьби зі злочинністю,

запобігання і протидії корупції, охорони

громадського порядку на території

Тетіївської ОТГ

Заслухавши Інформація начальника Тетіївського відділення поліції   Сквирського ВП  ГУНП в Київській області В.П.Шевчука  про стан законності,   боротьби зі злочинністю, запобігання і протидії корупції, охорони громадського порядку на території Тетіївської ОТГ , відповідно до п. 40 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

В И Р І Ш И Л А :

 1. Інформацію начальника Тетіївського відділення поліції   Сквирського ВП  ГУНП в Київській області  В.П.Шевчука про стан законності,   боротьби зі злочинністю, запобігання і протидії корупції, охорони громадського порядку на території Тетіївської ОТГ взяти до відома.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на депутатську комісію з питань Регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та контролю за виконанням рішень міської  ради та її виконавчого комітету, дотримання законності та правопорядку.

Міський голова                                                                           Р.В.Майструк

 

17.05.2018 р.

   -06-VII     

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ШОСТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

проект  РІШЕННЯ

 м Тетіїв

 

Про затвердження Статуту

Тетіївської міської об’єднаної

територіальної громади

 

         З метою врахування історичних, національно-культурних, соціально-економічних можливостей у здійсненні місцевого самоврядування територіальною громадою, беручи до уваги результати громадського обговорення проекту Статуту Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань Регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та контролю за виконанням рішень міської  ради та її виконавчого комітету, дотримання законності та  правопорядку, керуючись Конституцією України, Європейською Хартією місцевого самоврядування від 25 жовтня 1985 року, ст.19, п.48 ч.1 ст.26, ст.59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, узгоджуючи інтереси та волю об’єднаної територіальної громади, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Статут Тетіївської міської  об’єднаної територіальної громади  (додається).
 2. Секретарю міської ради забезпечити оприлюднення Статуту Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади  на офіційному сайті міської ради.
 3. Начальнику юридичного відділу  виконавчого комітету міської ради оформити необхідні реєстраційні документи та подати їх для проведення державної реєстрації Статуту Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади відповідно до чинного законодавства України.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань Регламенту, депутатської етики,  забезпечення діяльності депутатів та контролю за виконанням рішень міської  ради та її виконавчого комітету, дотримання законності та  правопорядку.

 

Міський голова                                           Р.В. Майструк

 

17.05.2018 р.

№    -06-VIІ

       УКРАЇНА

   ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

  ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  ШОСТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Проект  РІШЕННЯ

 

                       м. Тетіїв                                                                                                                     

Про затвердження звіту про виконання

міського бюджету Тетіївської ОТГ

за І квартал 2018  року.

      

   Відповідно до п.23 ст..26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.80 Бюджетного кодексу України, та враховуючи висновки постійної комісії міської  ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку міста, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити звіт про виконання міського бюджету за І квартал 2018 року
    по доходах  в сумі 33 684 001 ,34 грн

по  видатках  в сумі 35 311 673 ,12  грн

з перевищенням  видатків на доходами в сумі 1 627 671, 78   згідно додатку 1 та 2.

 1. По загальному фонду в т.ч. по доходах  33 641 803 ,87 грн.

та по видатках  35 215 095,12  грн.

з перевищенням  видатків над доходами  сумі  1 573 291, 25 грн. згідно додатку 1 та 2.

 1. По спеціальному фонду по доходах 42197,47 грн.

та по  видатках  96 578,00 грн.

з перевищенням видатків над доходами в сумі   54380,53 грн.  згідно додатку 1 та 2.

 

            Міський голова                                          Р.В.Майструк

                        

17.05.2018 р.

   -06-VII

 

       УКРАЇНА

   ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

  ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  ШОСТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

  Проект  РІШЕННЯ

 м Тетіїв

Про затвердження Положення про порядок

відчуження (приватизації) комунального майна

Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади

          Відповідно до Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, з урахуванням законодавства про оцінку майна та інших нормативно-законодавчих актів з питань управління, відчуження майна, з метою встановлення єдиних вимог до порядку відчуження майна, що належить до комунальної власності територіальної громади, враховуючи рекомендації спільного засідання постійних комісій з питань  торгівлі, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, громадського харчування, управління комунальною власністю, благоустрою, транспорту, зв’язку, керуючись ст. 25, ст. 26 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» (із змінами та доповненнями), міська  рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок відчуження (приватизації) комунального майна Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади (додається).

2. Секретарю міської ради оприлюднити дане рішення  на сайті  Тетіївської міської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію з питань торгівлі, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, громадського харчування, управління комунальною власністю, благоустрою, транспорту, зв’язку.                                                                                                          

Міський голова                          Р.В. Майструк

 

17.05.2018 р.

   -06-VII

Додаток                                             

           до рішення  6 сесії міської ради 7 скликання  від     

                                                                   17.05.2018 року №   -06-VII

 

                

Положення

про порядок відчуження (приватизації) комунального майна

Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади»

 

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок відчуження майна, що є комунальною власністю Тетіівської міської об’єднаної територіальної громади (надалі  -  Положення)   розроблене  відповідно до Господарського кодексу України,  Законів  України  "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням законодавства про оцінку майна та інших законодавчих та  нормативно-правових актів з питань управління та  відчуження майна.

 1.2. Положення визначає порядок відчуження майна, що  є комунальною  власністю Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади (надалі - майно), перебуває на бухгалтерському обліку та використовується:

 - міською радою та її виконавчим комітетом, установами, підприємствами комунальної власності міської ради на праві управління, праві оперативного управління або господарського відання;

- а також майна, переданого в оренду, або до статутного капіталу комунального  підприємства.

1.3. Дія цього Положення не поширюється на відчуження:

- цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів;

-  майна, на яке відповідно до нормативно-правових актів України встановлені обмеження (застава, податкова застава, накладення арешту, тощо);

-  майна, порядок відчуження якого визначається окремим законом;

майна, на яке відповідно до законодавства встановлена заборона на відчуження.

1.4. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

майно  - матеріальні активи, які відповідно до нормативно-правових актів віднесені до основних  фондів (засобів) та об’єкти незавершеного будівництва (незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи);

відчуження майна – передача права власності на майно, яке перебуває у комунальній власності територіальної громади підвідомчої території міської ради іншим юридичним чи фізичним особам за процедурами та у спосіб, що передбачені цим Положенням;

оцінка майна – процес визначення його вартості на дату оцінки (на будь-яке число місяця), за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами з оцінки майна, і є результатом практичної діяльності суб’єкта оціночної діяльності.

Інші терміни, які використовуються у цьому Положенні, вживаються у значеннях, визначених відповідними нормативно-правовими актами, що регулюють питання управління майном, його оцінки та бухгалтерського обліку.

 

2.Відчуження майна

2.1. Відчуження майна проводиться безпосередньо Виконавчим комітетом Тетіївської міської ради, або комунальними підприємствами, установами, після отримання на це відповідного дозволу сесії Тетіївської міської ради.

Дозвіл на відчуження майна надається за таких умов:

- відчуження майна не впливає на цілісність майнового комплексу суб’єкта господарювання або його структурного підрозділу;

- відповідно до економічних та технічних показників подальше використання майна є неможливим або економічно недоцільним.

2.2. Для  розгляду  питання на засіданні сесії Тетіївської міської ради про  надання  дозволу  на  відчуження  майна підприємство, установа надає такі документи:

- звернення з техніко-економічним обґрунтуванням доцільності відчуження майна та напрямів використання коштів;

- відомість про  вартість  майна, яке пропонується до відчуження;

- акт технічного стану майна, складений на дату оцінки та затверджений керівником підприємства, установи (довільної форми);

- звіт про  оцінку майна, яке пропонується до відчуження;

- рецензія;

-  висновок про вартість майна за результатами рецензування.

2.3. Незалежна оцінка майна, яке пропонується до відчуження, проводиться суб’єктами оціночної діяльності - суб’єктами господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності, відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

Замовником оцінки майна, що пропонується для відчуження, є Виконавчий комітет Тетіївської міської ради.

Витрати на проведення незалежної оцінки майна компенсуються за рахунок юридичної чи фізичної особи, яка набуде у власність зазначене майно.

Висновок про вартість майна, за результатами рецензування затверджується  рішенням сесії Тетіївської міської ради.

2.4. Початкова вартість майна визначається на підставі затвердженого висновку про вартість майна.

2.5. Після проведення оцінки майна забороняється здійснювати дії  щодо об’єкта відчуження, які можуть призвести до зміни його вартості.

2.6. Дозвіл (погодження) щодо відчуження майна надається рішенням сесії Тетіївської міської ради.

Строк дії дозволу (погодження) щодо відчуження майна не перевищує 12 місяців від дати його надання.

2.7. Відчуження майна здійснюється на конкурентних засадах -  через біржі, на аукціоні, або, у виняткових випадках, за обґрунтованим зверненням юридичної чи фізичної особи.

2.8. Відчуження майна через біржі здійснюється відповідно до чинного законодавства України з урахуванням вимог цього  Положення.

Заявник (балансоутримувач), після отримання дозволу (погодження) сесії міської ради, забезпечує укладення договору з юридичною особою, яка має угоду про продаж майна з Фондом державного майна України.

При цьому заявник надає відповідній юридичній особі документ, що підтверджує надання дозволу на відчуження цього майна.

Договір повинен передбачати строки проведення аукціону; початкову вартість продажу; розмір і порядок виплати винагороди; взаємні зобов'язання; умови розірвання договору та майнову відповідальність сторін; умови щодо публікації інформаційних повідомлень про відчуження; інші умови на розсуд сторін.

Інформація про майно, що підлягає продажу на аукціоні, публікується не пізніше ніж за 15 робочих днів до дати проведення аукціону, у місцевих засобах масової інформації і повинна містити такі відомості: назву майна, його місцезнаходження, відомості про майно, початкову вартість продажу, кінцевий термін прийняття заяв про участь в аукціоні, час та місце ознайомлення з майном, час та місце проведення аукціону, адресу, номер телефону, час роботи служби з організації аукціону.

Аукціон проводиться за наявності не менш як двох учасників.

Кінцевий термін прийняття заяв про участь в аукціоні – три дні до початку  аукціону.

Аукціон проводиться ведучим (ліцитатором). Початком торгів уважається момент оголошення початкової вартості продажу об’єкта. Кожна наступна вартість, запропонована учасниками на аукціоні, повинна перевищувати попередню не менш як на 10 відсотків (крок аукціону).

Затверджений протокол є підставою для укладання  протягом 10 днів договору купівлі-продажу між переможцем аукціону та підприємством (установою).

Договір включає: відомості про підприємство (установу) та покупця; назву та коротку характеристику об’єкта продажу; остаточну ціну продажу об’єкта; взаємні зобов’язання підприємства (установи) та покупця; момент передачі об’єкта продажу покупцю (після сплати повної вартості придбаного майна); номери поточних рахунків; назви і адреси банківських установ; порядок розрахунків за придбане майно; інші умови на розсуд сторін.

Покупець зобов’язаний внести зазначені платежі протягом 30 календарних днів з моменту підписання договору купівлі-продажу. Термін сплати може бути продовжено ще на 30 календарних днів за умови сплати не менш як 50 відсотків від ціни продажу об’єкта.

Якщо майно не продано, підприємство (організація, установа), на балансі якого перебуває об’єкт продажу, може прийняти рішення про повторний його продаж.

У разі повторного проведення аукціону можлива зміна умов продажу, включаючи початкову вартість. У цьому випадку початкову вартість може бути зменшено не більш як на 30 відсотків.

Дозвіл на зменшення початкової вартості майна надається сесією міської ради.

Повторний аукціон проводиться за наявності не менш як одного учасника.

За наявності лише одного учасника при проведенні повторного аукціону, об’єкт може бути продано за початковою вартістю.

2.9. За обґрунтованим зверненням юридичних чи фізичних осіб відчуження об’єкта комунальної власності може відбуватись у виняткових випадках лише у разі, коли таке відчуження необхідне для забезпечення життєдіяльності громадян чи територіальних громад та з метою уникнення екологічних, техногенних чи інших загроз.

Відчуження майна відбувається за ціною, яка не може бути нижча вартості майна, визначеного незалежною оцінкою.

          Розгляд такого звернення покладається на постійно діючу комісію ради - постійну комісію з питань управління комунальною власністю територіальної громади, торгівельного і побутового обслуговування населення та підприємницької діяльності (далі – комісія ради), яка визначає доцільність відчуження майна без застосування конкурентної процедури та умови відчуження.  

За результатами розгляду звернення комісія ради готує проект рішення про відчуження майна, в якому зазначаються умови проведення відчуження, а також доручає Виконавчому комітету міської ради виступити замовником оцінки майна, що пропонується для відчуб,єження.

 2.10.  Кошти, одержані внаслідок відчуження необоротних активів  зараховуються до бюджету ОТГ.

 

Секретар ради                                                           С.М. Денисюк

 

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П’ЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 Проект  РІШЕННЯ

 

Про затвердження міської Програми

щодо відшкодування витрат за надані пільги

з  телекомунікаційних послуг пільговим

категоріям населення  Тетіївської об’єднаної 

громади на 2018 -2022 роки»

 

            З метою реалізації державної політики в галузі соціального захисту населення об’єднаної територіальної громади в частині відшкодування витрат за надані пільги з телекомунікаційних послуг пільговим категоріям населення, відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст..19. Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», ч.3 ст. 63 Закону України «Про телекомунікації»,  ст.. 89, 91 Бюджетного кодексу України, міська рада

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити  міську Програму щодо відшкодування витрат за надані пільги з  телекомунікаційних послуг пільговим категоріям населення  Тетіївської об’єднаної  громади на 2018 -2022 роки (додається).

 2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Тетіївської міської ради під час формування показників  міського бюджету на відповідні роки врахувати потребу в асигнуваннях на виконання заходів Програми, виходячи із фінансових можливостей та їх пріоритетів.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  комісію з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-  економічного розвитку міста, з питань соціального захисту, охорони здоров"я, освіти,  культури, молоді і спорту.

 

Міський голова                                                     Р.В. Майструк

 

17.05.2018 р.

   -06-VII

                 Додаток

                                до рішення 6 сесії міської ради 7 скликання

                       від 17.05.2018 р. №    - 06-VII

   

«Програма щодо відшкодування витрат за надані пільги

з  телекомунікаційних послуг пільговим  категоріям населення  Тетіївської об’єднаної  громади на 2018 -2022 роки»

   

ЗМІСТ

 

 

Паспорт Програми………………………………………………………….................2

Розділ 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована    Програма.…..3

Розділ 2. Мета  Програми……………………………………………………………..4

Розділ 3. Завдання  Програми.………………………………………………………..4

Розділ 4. Заходи щодо реалізації Програми…………………………………………5

Розділ 5. Механізм реалізації Програми      .……………………………...………...5

Розділ 6. Джерела та обсяги фінансування заходів Програми…………………….6

Розділ 7. Координація та контроль за виконанням Програми…………..…………6

Розділ 8. Очікувані результати від виконання Програми……………………..........6

 

«Програма щодо відшкодування витрат за надані пільги з

  телекомунікаційних послуг пільговим  категоріям населення  Тетіївської об’єднаної громади на 2018 -2022 роки»

 

1.  Паспорт Програми

1. 

Ініціатор розроблення

Програми

 

Управління  соціального захисту населення   Тетіївської райдержадміністрації

2. 

Підстава для розробки Програми

Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»,

Бюджетний кодекс України,

Закон України « Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

3. 

Розробник Програми

Управління  соціального захисту населення   Тетіївської райдержадміністрації

4. 

Співрозробники Програми

                       -

5. 

Відповідальний виконавець Програми

Управління  соціального захисту населення   Тетіївської райдержадміністрації

6. 

Головний розпорядник бюджетних коштів

Управління  соціального захисту населення   Тетіївської райдержадміністрації

7. 

Термін реалізації Програми

                         2018-2022 роки

 

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

 Міський бюджет

9. 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього:

 

 

 

в межах фінансових можливостей

Розділ.1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Конституція України гарантує соціальний захист і гідний рівень життя кожному громадянину України. Соціальний захист – один з суттєвих механізмів подолання бідності, підтримка соціально незахищених верств населення та надання пільг  громадянам, які відповідно до чинного законодавства України мають таке право.

         Незважаючи на те, що держава докладає зусиль по соціальному захисту осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують допомоги, залишається ще ряд проблем, які потребують розв’язання на місцевому рівні, в тому числі і за рахунок місцевих бюджетів.

При прийнятті Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік »  видатки у вигляді субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування наданих пільг окремим категоріям громадян на послуги зв’язку  відповідно до діючого законодавства України, не передбачені.

Відповідно до ст. 19 Закону України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії", виключно Законами України визначаються пільги щодо оплати житлово-комунальних, транспортних послуг і послуг зв'язку та критерії їх надання. Державні соціальні гарантії є обов'язковими для всіх державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності.

Згідно до ч. 3 ст. 63 Закону України "Про телекомунікації" та п. 63 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ від 11.04.2012 за № 295, телекомунікаційні послуги споживачам, які мають установлені законодавством України пільги з їх оплати, надаються операторами, провайдерами телекомунікацій відповідно до законодавства України.

З 1 січня 2016 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо стабілізації фінансового стану держави та удосконалення окремих положень соціальної політики)», яким органам місцевого самоврядування передані повноваження ухвалювати рішення про надання окремих видів пільг для низки категорій громадян, для яких раніше ці пільги забезпечувала держава. Зокрема йдеться про  відшкодування наданих пільг окремим категоріям громадян на послуги зв’язку.

Статті 89, 91 Бюджетного кодексу України передбачають видатки з місцевого бюджету на державні програми соціального захисту окремих категорій громадян та соціальне забезпечення у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Місцеві органи виконавчої влади, які володіють ситуацією на місцях та можуть оперативно впливати на її зміну, мають можливість самостійно визначати обсяг пільг та передбачати видатки, забезпечуючи при цьому контроль за ефективним і цільовим використанням коштів на зазначені цілі.

В умовах поглиблення децентралізації влади та розширення повноважень органів місцевого самоврядування одним із ключових завдань є наближення фінансування послуг до рівня, де вони надаються.

Дії органів місцевого самоврядування щодо реалізації програми регламентуються Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими нормативними актами.

           Програм органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування щодо відшкодування   витрат пов’язаних з наданням послуг з встановлення телефону по пільговій  вартості  та знижки на абонентську плату за користування телефоном   раніш не затверджено.

               Програма розроблена відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Закону України « Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», Закону України « Про телекомунікації», Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», Закону України «Про охорону дитинства», Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Закону України «Про жертви нацистських переслідувань», постанови Кабінету  Міністрів України від 29 січня 2003 року № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги».

           Вжиття системних заходів щодо соціальної підтримки пільгових категорій населення дозволить підняти рівень соціальної захищеності окремих категорій громадян.

Розділ.2.  Мета    Програми.

          Головною метою Програми є реалізація державної політики в галузі соціального  захисту населення окремих категорій населення Тетіївської об’єднаної громади шляхом фінансового забезпечення  витрат пов’язаних з наданням послуг з встановлення телефону по пільговій  вартості  та знижка на абонентську плату за користування телефоном.

     На території  Тетіївської об’єднаної громади проживає  більше 700 осіб, які відповідно до чинного законодавства України мають право  на пільги з оплати за  телекомунікаційні послуги щомісячно.

Розділ.3. Завдання Програми.

          Знижка соціальної напруги серед населення Тетіївської об’єднаної громади.

          Головним завданням  даної  Програми  буде відшкодування витрат пов’язаних з наданням послуг з встановлення телефону по пільговій  вартості  та знижка на абонентську плату за користування телефоном пільговим категоріям громадян Тетіївської об’єднаної громади.

Розділ 4. Заходи щодо   реалізації  Програми.

       Керуючись законодавством України для вирішення даної проблеми розроблені заходи, спрямовані на фінансування витрат пов’язаних з наданням пільг з оплати послуг зв’язку та відшкодування пільгової вартості встановлення телефону окремим категоріям громадян.

На реалізацію Програми у 2018 році потреба у коштах становить    204,0 тис. грн.(Двісті чотири тисячі гривень)                                                                                          

Розділ.5. Механізм реалізації Програми.

      Порядок є нормативно-правовим актом, який визначає механізм здійснення видатків з районного бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України, проведення відшкодування вартості встановлення телефону та знижки на абонентну плату за користування телефоном, громадянам, які мають таке право відповідно до Закону України Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», Закону України «Про охорону дитинства», Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» та які перебувають на обліку в базі Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №117 від  29.01.2003р. «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги».

        Відповідно до вимог чинного законодавства відшкодування за надані пільги з послуг зв’язку здійснюється на підставі укладеного договору з організацією - надавачом пільгових послуг та поданих ними щомісячних Розрахунків щодо вартості послуг телефонного зв’язку,  наданих пільговикам (форма “2-пільга)  на  паперовому  та електронному вигляді.

Надавач  пільгових послуг до 5 числа місяця, що настає за звітнім надає до управління соціального захисту населення райдержадміністрації розрахунки вартості пільг, наданих у звітному періоді та підписує з управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації Акт звіряння  розрахунків за надані послуги  на перше число  (форма 3-пільга).

Фінансування програми здійснюється тільки в межах бюджетних асигнувань. Управління  фінансів Тетіївської райдержадміністрації здійснює фінансування Програми через управління  соціального захисту населення для подальшого перерахування коштів організації-надавачові пільгових послуг.

Розділ 6. Джерела та обсяги фінансування заходів Програми

       Фінансування Програми здійснюється у межах фактичних коштів,        передбачених у міському бюджеті за відповідним напрямком та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України. Конкретний розмір фінансових показників програми визначається відповідним рішенням  Тетіївської міської  ради на відповідний бюджетний рік.

      Програма  може  коригуватись  виходячи  з  фінансових  можливостей   міського бюджету.

 Виходячи з фінансових можливостей міського бюджету, для забезпечення реалізації Програми у 2018 році необхідна сума виділених коштів складає  204,0 тис. грн.. (Двісті чотири тисячі гривень)

 

Розділ 7. Координація та контроль за виконанням Програми.

Головним розпорядником коштів за Програмою виступає управління соціального захисту населення Тетіївської райдержадміністрації.

Звіт про виконання Програми відповідальні виконавці надають щомісячно  управлінню  фінансів Тетіївської райдержадміністрації.

 

Розділ 8. Очікувані результати від виконання Програми

           Реалізація Програми забезпечить поліпшення  стану захищеності пільгових категорій населення району.

 

Секретар ради                                                С.М. Денисюк

 

                                                    

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ШОСТАСЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯЯ

Проект  РІШЕННЯ

м Тетіїв

 

Про Програму  відзначення  державних

та  професійних свят, ювілейних дат,

здійснення представницьких та інших

заходів  Тетіївської міської ради на 2018 рік

 

З метою забезпечення належної організації відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Тетіївською ОТГ, здійснення представницьких та інших заходів,  керуючись  пунктом 22   частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 91 Бюджетного кодексу України, міська рада  вирішила:

В И Р І Ш И Л А:       

 

1. Затвердити Програму відзначення  державних та  професійних свят, ювілейних дат, здійснення представницьких та інших заходів Тетіївською міською радою  на 2018 рік (додається).

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Тетіївської  міської ради (Ліщук Є.В.)  передбачити кошти на фінансування заходів вищезазначеної Програми в повному обсязі.

 3. Відділу обліку та звітності (Анцупова Л.В.), загальному відділу (Гріщенко Н.В.) виконавчого апарату Тетіївської міської ради забезпечити виконання програмних заходів у визначені терміни.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку. 

 

 Міський голова                                           Р.В. Майструк

 

17.05.2018 р.

№    -06-VII

 

                                                                                          Додаток

до рішення 6 сесії   міської ради

7 скликання від  17.05.18 року

№    -06-VII

 

ПРОГРАМА

заходів з відзначення державних

та професійних свят, ювілейних

та святкових дат, відзначення осіб,

які зробили вагомий внесок у розвиток

Тетіївської ОТГ на 2018-2020 роки

 

1.ПАСПОРТ

заходів з відзначення державних та професійних свят,

ювілейних та святкових дат, відзначення осіб,

 які зробили вагомий внесок у розвиток

Тетіївської ОТГ на 2018-2020 роки

1.

Ініціатор розроблення Програми

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради

 

2.

Назва розпорядчого документа при розробленні Програми

Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України  від 14.09.2010  N 1026

3.

Розробник  Програми

Загальний відділ виконавчого апарату Тетіївської  міської ради

4.

Співрозробники Програми

-

5.

Відповідальні виконавці Програми

Фінансове управління виконавчого комітету Тетіївської міської ради

Відділ обліку і звітності виконавчого комітету Тетіївської  міської ради

Загальний відділ виконавчого комітету Тетіївської  міської ради

Відділ міжнародного співробітництва та проектно-інвестиційної діяльності

6.

Учасники Програми

Фінансове управління виконавчого комітету Тетіївської міської ради

Відділ обліку і звітності виконавчого комітету Тетіївської  міської ради

Загальний відділ виконавчого комітету Тетіївської  міської ради

Відділ міжнародного співробітництва та проектно-інвестиційної діяльності

7.

Термін реалізації Програми

2018-2020 рік

8.

Перелік  бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Міський   бюджет

9.

Орієнтований обсяг фінансування Програми на  2018 рік

 

 

 

100,0 тис. грн

9.1.

в т.ч. коштів міського бюджету за  КТКВ МБ 250404

   КЕКВ 2800

 

100,0 тис.грн

 

100,0  тис.грн

 

 2. Проблеми, на розв’язання яких спрямована програма

ВК Тетіївської міської ради відповідно до встановленого порядку бере участь у відзначенні свят, подій державного, обласного, районного значення.

 В Тетіївській громаді здійснюються заходи, пов'язані із заохоченням, відзначенням та стимулюванням жителів Тетіївської територіальної громади, колективів, підприємств та організацій, громадських організацій, які досягли високого професіоналізму і визначних успіхів у виробничій,  меценатській, державній, військовій, творчій та інших сферах діяльності, зробили вагомий внесок у створення матеріальних і духовних цінностей або мають інші заслуги перед Тетіївщиною та Україною, виконанням представницьких функцій відповідних міських  структур тощо.

Це потребує систематизації таких заходів та виділення бюджетних асигнувань з міського бюджету відповідному розпорядникові на виконання заходів  Програми відзначення  заходів з відзначення державних та професійних свят,

ювілейних та святкових дат, відзначення осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток Тетіївської ОТГ (далі - Програма).

Дана Програма розроблена відповідно до  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетного кодексу України,  Указів Президента України щодо відзначення загальнодержавних та професійних свят.

3. Мета програми

Метою Програми є:

 • забезпечення належної організації з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заходів зі збереження національної пам’яті та інших заходів;
 • суспільне визнання  особистого внеску жителів Тетіївської територіальної громади, колективів, підприємств та організацій, громадянських організацій у створення матеріальної та духовної культури міської  громади;
 • організація, проведення та інформаційний супровід представницьких заходів Тетіївської  міської ради  в громаді, районі, області, Україні та за її межами;
 • створення відповідного іміджу при налагодженні ділових та культурних зв'язків, популяризації потенціалу Тетіївської територіальної громади;
 • зміцнення авторитету органів місцевого самоврядування та органів державної влади.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу забезпечити:

- вшанування пам’яті видатних осіб, відзначення  пам’ятних дат, ювілеїв та професійних свят;

- проведення тематичних семінарів щодо покращення взаємодії органів місцевого самоврядування,  державного управління  та територіальної  громади  у вирішенні питань соціального, економічного та культурного розвитку території та покращення законодавчої бази;

- участь міської ради в діяльності асоціацій органів місцевого самоврядування;

- відзначення та нагородження громадян чи колективів за досягнуті результати;

- здійснення міжнародних зв’язків, встановлення взаємовигідного транскордонного та міжнародного співробітництва, вирішення питань, віднесених до компетенції органів місцевого самоврядування;

- здійснення депутатських повноважень та проведення видатків, пов’язаних із  діяльністю міської ради;

- необхідні умови для участі представництва керівництва та депутатів міської ради в заходах загальнодержавного і місцевого значення, суспільно-політичних подіях.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Обсяги фінансових ресурсів міського бюджету та напрями їх використання визначаються в залежності від їх потреби, фінансових можливостей бюджету та з дотриманням вимог статті 85 Бюджетного кодексу України.

          Строк  реалізації програми  до 31 грудня 2020 року.

5.Напрями діяльності та заходи Програми

1. Організація проведення на території Тетіївської міської ради заходів загальнодержавного, обласного, районного та міського, пов’язаних із відзначенням:

- державних свят;

- пам’ятних дат (в тому числі святкування дат, пов’язаних з    утворенням територіальної громади, міста, тощо);

 - ювілеїв;

 - річниць;

 - професійних свят.

Здійснення робочих поїздок, візитів, а також прийом:

- народних депутатів України;

- керівництва обласної ради та обласної державної адміністрації;

- іноземних делегацій.

2. Пропагування історичних досягнень Тетіївщини та соціально- економічного розвитку громади, а саме :

 - культурних традицій;

 - історичної спадщини;

 - краєзнавства;

 - наукового та соціального-економічного потенціалу;

 - роботи органів місцевого самоврядування та діяльності територіальної громади.

3. Сприяння:

3.1. у поширенні:

 - позитивного досвіду, інформації про роботу міської ради та її виконавчого комітету, органів самоорганізації населення, громадських формувань, підтримки діяльності комунальних підприємств та установ;

 - друкованої та іншої продукції з символікою територіальної громади.

3.2. в організації та проведенні:

 - конкурсів на здобуття звання у сфері економічного, соціального та культурного розвитку кращого населеного пункту(будинку) територіальної громади, кращого підприємства, установи, організації та колективу;

 -  виставок – продажу за участю товаровиробників Тетіївської територіальної громади;

3.3. вступі, членстві та діяльності міської ради в громадських організаціях, асоціаціях, конгресах та інших добровільних об’єднаннях органів  місцевого самоврядування.

3.4. підтримці дитячого, шкільного та молодіжного самоврядування, обдарованої молоді.

4. Запровадження :

- премій, Почесних грамот міської ради,  Подяки міського голови, нагрудного знака «Почесного громадянина», «За заслуги перед містом», Книги пошани та інше.

5. Забезпечення участі міської ради в діяльності асоціацій органів місцевого самоврядування.

6. Забезпечення відзначення депутатів міської ради в зв’язку з ювілейними та пам’ятними датами  (придбання квітів, цінних подарунків та інше).

7. Видатки на привітання видатних осіб, керівників установ та організацій з нагоди пам’ятних дат, ювілеїв, професійних свят (придбання квітів, цінних подарунків та інше).

8. Вшанування пам’яті видатних осіб, депутатів місцевих рад, в т. ч. колишніх, керівників міських,  районних та обласних установ та організацій           в т. ч. колишніх (придбання ритуальних вінків, квітів та інше).

9. Проведення урочистих заходів з нагоди   Дня місцевого самоврядування, Дня міста, Днів села.

10. Представницькі витрати, пов’язані з прийомом і обслуговуванням іноземних представників і делегацій, партнерів, представників підприємств, установ, організацій інших районів та областей із метою здійснення міжнародних зв’язків, встановлення взаємовигідного міжнародного, транскордонного співробітництва та вирішення питань, віднесених до компетенції органів місцевого самоврядування:

- заходи культурної програми ;

- придбання сувенірної продукції для представників іноземних делегацій;

- буфетне обслуговування під час переговорів;

- інші випадки.

Для оформлення представницьких видатків потрібні документи:

- наказ або розпорядження про проведення офіційного прийому делегації;

- наказ або розпорядження про склад делегації  та визначення кола осіб,    причетних до прийому делегації та інших представників;

 • програма проведення  офіційного прийому делегації.

6. Координація та контроль за ходом виконання  Програми

Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань програми  здійснює відповідальний виконавець, а за цільовим та ефективним використанням коштів – головний розпорядник коштів.

Виконання програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань виконавцями, зазначеними у даній Програмі.

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку. 

 

                  Секретар ради                                                С.М. Денисюк

 

 

                                                                             

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ШОСТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Проект  РІШЕННЯ

 

 м Тетіїв

Про внесення змін до структури апарату

виконавчих органів Тетіївської міської ради

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги листи відділу соціальних служб для сім’є, дітей та молоді № 02-33/282 від 10.05.2018р. та відділу культури, релігії, молоді та спорту від 14.05.2018р. № 1-129,  враховуючи висновки постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету, фінансів та соціально- економічного розвитку міста, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Внести зміни до рішення першої сесії міської ради сьомого скликання від 18.01.2018 р. № 06-01-VII   «Про затвердження структури апарату виконавчих органів Тетіївської міської ради», а саме:
 • в розділі 2 підпункт 2.13. Відділ  соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді цифру «15» замінити на «17 штатних посад»

-   у розділі 3 підпункт 3.3.Відділ культури, релігії, молоді та спорту –

    цифру «9» замінити на  «10 штатних посад»

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на депутатську комісію з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-  економічного розвитку міста.

 

Міський голова                                                                  Р.В. Майструк

 

17.05.2018 р.

№     -06-VII

УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ТЕТІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Проект  РІШЕННЯ

м. Тетіїв

Про внесення змін до структури управління

(Центру) надання адміністративних послуг

виконавчого комітету Тетіївської міської ради

   Відповідно до ст..26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»; «Про адміністративні послуги»,  з урахуванням рішення 5 сесії міської ради від 12.04.2018 р. № 122-05-VII « Про утворення управління (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого комітету Тетіївської міської ради та затвердження Положення про нього» з метою упорядкування структури управління (Центру) надання адміністративних послуг, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до пункту з рішення 5 сесії міської ради сьомого скликання від 12.04.2018 р. № 122-05-VII «Про затвердження структури апарату виконавчих органів Тетіївської міської ради, виклавши його у новій редакції, а саме:

    - Затвердити структуру  Управління (Центру) надання адміністративних послуг виконавчого комітету Тетіївської міської ради, що додається.

2. Відділ реєстрації виконавчого комітету Тетіївської міської ради ввести до структури та підпорядкування Управління (Центру) надання адміністративних послуг виконавчого комітету Тетіївської міської ради.

 

Міський голова                                     Р.В.Майструк

 

17.05.2018 р.

№     -06-VIІ

 

                                                                               Додаток

                                                       до рішення 6 сесії міської ради VII скликання

                                                       від 17.05.2018 р. №    - 06-VII

 

СТРУКТУРА

Управління (Центру) надання адміністративних послуг

виконавчого комітету Тетіївської міської ради

 

- Начальник Управління-адміністратор (Центр) надання адміністративних послуг-1 

  штатна одиниця;

- спеціаліст-бухгалтер управління (Центр) надання адміністративних послуг-1  

  штатна одиниця

- Відділ реєстрації місця проживання:

   а)Начальник відділу- спеціаліст реєстрації -1 штатна одиниця;

   б)спеціаліст реєстрації-2 штатні одиниці;

   в)спеціаліст реєстрації народження-1 штатна одиниця.

- Відділ реєстрації речових прав на нерухоме майно та реєстрації юридичних осіб та  фізичних осіб-підприємців:

   а)начальник відділу – державний реєстратор -1 штатна одиниця;

   б)державний реєстратор - 2 штатних одиниці.

 

Секретар ради                                        С.М. Денисюк

 

 

       УКРАЇНА

   ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

  ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  ШОСТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 Проект  РІШЕННЯ

 м Тетіїв

Про зміну засновника та затвердження

Статуту комунального закладу Тетіївської

міської ради «Тетіївський Центр первинної

медико-санітарної допомоги»

 

      Відповідно до ч. 2 ст. 87  Цивільного Кодексу України, Господарського кодексу України, ст.. 25, 26, 60 п. 10 р. V  прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги рішення Тетіївської районної ради від 28.03.2018 р. № 365-28-VII «Про передачу комунального закладу Тетіївської районної ради «Тетіївський Центр первинної медико-санітарної допомоги» в комунальну власність Тетіївської міської рада, міська рада

В И Р І Ш И Л А :

 1. Засновником комунального закладу Тетіївської районної  ради «Тетіївський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги»  визнати Тетіївську міську раду.
 2. Переіменувати комунальний заклад Тетіївської  районної  ради «Тетіївський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» на  комунальний заклад Тетіївської міської  ради «Тетіївський  районний Центр первинної медико-санітарної допомоги».
 3. Затвердити Статут комунального закладу Тетіївської міської  ради «Тетіївський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги», у новій редакції (додається).
 4. Призначити   Кузьмика В.Ф. виконуючим обов’язки  головного лікаря комунального закладу Тетіївської міської  ради «Тетіївський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги».
 5. Доручити в.о. головного лікаря Кузьмику В.Ф. провести державну реєстрацію Статуту комунального закладу Тетіївської міської  ради «Тетіївський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги».
 6. Контроль за виконанням рішення покласти на депутатську комісію з питань торгівлі, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, громадського харчування, управління комунальною власністю, благоустрою, транспорту, зв"язку.

 

Міський голова                                                    Р.В.Майструк

 

17.05.2018 р.

   -06-VII

       УКРАЇНА

   ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

  ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  ШОСТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Проект  РІШЕННЯ

 м Тетіїв

 

Про безоплатну передачу майна з балансу

виконавчого комітету Тетіївської міської

ради на баланс відділу культури, релігії,

молоді та спорту виконавчого комітету

Тетіївської міської ради

 

       В зв’язку з утворенням відділу культури, релігії, молоді та спорту виконавчого комітету Тетіївської міської ради та розподілом видатків між головними розпорядниками коштів міського бюджету, відповідно до ч.5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

В И Р І Ш И Л А :

 1. Передати безоплатно з балансу виконавчого комітету Тетіївської міської ради на баланс відділу культури релігії, молоді та спорту виконавчого комітету Тетіївської міської ради та закріпити на праві оперативного управління основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та виробничі запаси спортивної школи біатлону та стадіону «Колос».
 2. Для передачі майна створити комісію в складі:

Голова комісії:

- Погоріла І.В. –керуюча справами (секретар) виконкому

Члени комісії:

- Анцупова Л.В.- начальник відділу обліку та звітності

- Дідковська А.В.- начальник відділу культури, релігії, молоді та спорту

виконавчого комітету Тетіївської міської ради

- Тихонюк Н.Д. – спеціаліст І категоріївідділу культури, релігії, молоді

та спорту виконавчого комітету Тетіївської міської ради

- Майструк В.В. – директор стадіону «Колос»

- Паламарчук П.А. – завідуючий господарством виконавчого комітету

Тетіївської міської ради.

 1. Виконавчому комітету Тетіївської міської ради передати, а відділу  культури, релігії, молоді та спорту виконавчого комітету Тетіївської міської ради забезпечити приймання майна згідно з актом приймання- передачі.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на депутатську комісію з

питань торгівлі, житлово-комунального господарства, побутового

обслуговування, громадського харчування, управління комунальною

власністю, благоустрою,  транспорту, зв"язку.

 

Міський голова                                                          Р.В.Майструк

 

17.05.2018 р.

   -06-VII

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ШОСТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Проект  РІШЕННЯ

м Тетіїв

Про затвердження актів з приймання –передачі

об’єктів спільної власності територіальних

громад міста та сіл району в оперативне

управління та комунальну власність

Тетіївської міської  об’єднаної

територіальної громади

 

   Розглянувши подані комісіями акти з приймання - передачі, керуючись ст.25, п.5 ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про передачу об”єктів права державної та комунальної власності», п.10 Положення про порядок передачі  об”єктів права державної та комунальної власності, затвердженого постановою КМУ від 21.09.1988 р. №1482, враховуючи рішення 1-го пленарного засідання 4 сесії міської ради від  22.03.2018 № 86-04-VII,  № 87-04-VII, 2-го пленарного засідання 4 сесії міської ради від 29.03.3018 р. № 111-04- VII,  № 112-04- VII,  міська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 1. Затвердити акти приймання-передачі об’єктів закладів освіти, культури,централізованої бібліотечної системи, закладів первинної медико-санітарної допомоги в оперативне управління та комунальну власність Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади.
 2. Відповідальність за виконання рішення покласти на начальника управління освіти виконавчого комітету Тетіївської міської ради Коробко Т.І.,начальника відділу культури, релігії,молоді та спорту виконавчого комітету Тетіївської міської ради Дідковську А.В., головного лікаря КП «Комунальне некомерційне підприємство «Тетіївський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Тетіївської міської ради Думанського В.П.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на депутатську комісію з питань торгівлі, житлово-комунальногогосподарства, побутового обслуговування, громадськогохарчування, управління комунальною власністю, благоустрою, транспорту, зв"язку.

 

Міський голова                                                    Р.В.Майструк

 

17.05.2018 р.

№-06-VII

       УКРАЇНА

   ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

  ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  ШОСТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Проект  РІШЕННЯ

 м Тетіїв

 

Про затвердження Плану модернізації

та оптимізації  мережі навчальних закладів

Тетіївської міської ОТГ  на 2018-2020 роки

 

          Розглянувши розроблений Управлінням освіти виконавчого комітету Тетіївської міської ради  План модернізації та оптимізації  мережі навчальних закладів Тетіївської міської ОТГ  на 2018-2020 роки , враховуючи  висновки  постійної  комісії   з питань соціального захисту, охорони здоров"я, освіти,   культури, молоді і спорту, керуючись  пунктом 22   частини 1  статті  26  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні ”,  міська  рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити  План модернізації та оптимізації  мереж навчальних закладів Тетіївської міської ОТГ  на 2018-2020 роки (додається).

2. Управлінню освіти виконавчого комітету Тетіївської міської ради здійснити організаційні заходи по реалізації положень плану оптимізації мережі навчальних закладів Тетіївської міської ОТГ згідно чинного законодавства.

3. Контроль  за   виконанням   даного   рішення   покласти  на  постійну   комісію з  питань  соціального захисту, охорони здоров"я, освіти,   культури, молоді і спорту.

 

Міський голова                               Р.В. Майструк

 

17.05.2018 р.

   -06-VII

 

                                                                               Додаток

                                                       до рішення 6 сесії міської ради VII скликання

                                                       від 17.05.2018 р. №    - 06-VII

 

План модернізації та оптимізації мережі

закладів освіти Тетіївської міської ОТГ

на 2018-2020 роки

№ з/п

Заходи з модернізації та оптимізації мережі навчальних закладів

Терміни виконання

Відповідальні особи

 1.  

Вивчити стан розвитку мережі навчальних закладів, визначення її ефективності щодо задоволення потреб населення у високоякісних освітніх послугах, соціальної та економічної доцільності, перспектив модернізації відповідно до демографічних показників, рівня міграції, стану ринку праці, фінансування, а також коригування мережі та модернізації опорних закладів освітніх округів  відповідно до потреб та економічних можливостей регіону.

2018–2020

Координаційна рада

 1.  

Визначити орієнтовні обсяги регіонального замовлення на освітні послуги відповідно до державних стандартів освіти, навчальних програм, базового навчального плану за результатами щорічного аналізу стану та перспектив розвитку наявної мережі навчальних закладів.

2018–2020

Координаційна рада

 1.  

Провести  детальний аналіз:

3.1.стану будівель навчальних закладів, потреби у будівництві, капітальному ремонті, реконструкції об’єктів, обсягу відповідного фінансування, наявності необхідних приміщень, внутрішніх вбиралень, водогонів, систем опалення, їдалень, спортивних залів, майстерень;

3.2.розташування навчальних закладів різних типів відносно місць проживання учнів;

3.3.потреби у створенні навчально-виховних комплексів, освітніх округів;

 1. можливостей транспортної системи, порівняльної картосхеми розташування навчальних закладів і їх транспортної доступності;

3.5.демографічної ситуації з прогнозуванням дитячого контингенту на наступні три роки;

3.6.рівня попиту населення на освітні послуги (з урахуванням потреби у поглибленому вивченні окремих предметів, допрофільній та профільній підготовці, мови навчання, форм організації навчально-виховного процесу, змінності навчання, забезпечення варіативності освітніх послуг для задоволення індивідуальних запитів учнів, зокрема обдарованої молоді, осіб, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, а також дітей з особливими освітніми потребами);

3.7.пропозицій навчальних закладів щодо об’єднання в освітні округи;

3.8.пропозицій територіальних громад щодо необхідності створення освітніх округів, реорганізації та ліквідації навчальних закладів;

3.9.освітніх запитів національних меншин;

3.10.рівня забезпеченості педагогічними кадрами, іншими спеціалістами;

3.11.відповідності оснащення навчальних закладів сучасним вимогам;

3.12.потреби у пришкільних інтернатах, гуртожитках;

3.13.інформації про результативність і ефективність діяльності навчальних закладів, перспектив зайнятості молоді;

3.14.можливостей концентрації та ефективного використання матеріально-технічних, кадрових, фінансових ресурсів регіону для урізноманітнення форм організації навчання і виховання, підвищення ефективності навчально-виховного процесу;

3.15.у разі закриття навчальних закладів - рішень територіальних громад, рівня організації навчання учнів, підвезення до інших навчальних закладів, забезпечення автотранспортом, працевлаштування вивільнених педагогічних кадрів та персоналу;

3.16.економіки регіону за галузями, розподілу зайнятого і незайнятого населення, кон’юктури ринку праці;

3.17.фінансування галузі освіти в регіоні протягом останніх 10 років, обсягу витрат на одного учня (вихованця) та відповідності фінансовим нормативам;

3.18.ризиків, пов’язаних з оптимізацією мережі навчальних закладів (їх створенням, реорганізацією та ліквідацією), об’єднанням у навчально-виховні комплекси, створенням освітніх округів, а також адміністративних перешкод;

3.19.актуальності модернізації мережі навчальних закладів та обраних для цього методів, реалістичності виконання планів, тенденцій розвитку варіативності освіти в регіоні відповідно до національних та світових тенденцій, альтернативних варіантів і результатів виконання планів.

Червень-серпень 2018

Координаційна рада

 1.  

Припинення набору до 10 класу:

 

 • Черепинське НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок»;
 • Голодьківська ЗОШ І-ІІІ ступенів;

 

 

2018-2019

 

Управління

освіти ВК Тетіївської міської ради

5.

 

Реорганізація з пониженням ступеня:

 

- Стадницьке  НВО «ЗОШ І-ІІІ ст.– дитячий садок»  у Стадницьке  НВО «ЗОШ І-ІІ ст.– дитячий садок»  ;

- Горошківське  НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів-дитячий садок» у Горошківське  НВО «ЗОШ І-ІІ ступенів-дитячий садок»;

- Бурковецьке НВО «ЗОШ І-ІІ ступенів-дитячий садок» у  Бурковецьке НВО «ЗОШ І ступеня-дитячий садок»

 

2018-2019

 

 

 

 

 

 

 

Управління

освіти ВК Тетіївської міської ради

 

6.

 

 

 

Модернізація освітніх округів (забезпечення сучасними навчальними кабінетами, розширення курсів, факультативів, спецкурсів за вибором, забезпечення навчальних комп’ютерних комплексів опорних загальноосвітніх навчальних закладів мультимедійними інтерактивними дошками, тощо).

2018-2019

Управління

освіти ВК Тетіївської міської ради

7.

 

Відкриття  додаткової групи у  Тетіївському закладі дошкільної освіти «Калинка»

Серпень 2018

Управління

освіти ВК Тетіївської міської ради

8.

Реорганізація Дібрівського НВО «ЗОШ І-ІІ ступенів-дитячий садок» в Комунальний заклад  «Дібрівський аграрний ліцей»

2018

Управління

освіти ВК Тетіївської міської ради

Секретар ради                                 С.М. Денисюк

 

       УКРАЇНА

   ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

  ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  ШОСТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Проект  РІШЕННЯ

 м Тетіїв

Про передачу в оперативне управління

відділу освіти Тетіївської райдерж-

адміністрації Скибинецьку філію

КЗ «Кашперівське НВО «ЗОШ І-ІІІ

ступенів дитячий садок»

 

   Відповідно ст.. 26, 60, п. 10 р. 5 Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про передачу права державної та комунальної власності» та відповідної постанови КМУ від 21.09.2988 р. № 1482, розглянувши клопотання Тетіївської РДА від 11.05.2018 р. № 07-13/854, з метою подальшого функціонування опорного комунального закладу «Кашперівське НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів дитячий садок»,  міська рада

В И Р І Ш И Л А :

 1. Передати в оперативне управління відділу освіти Тетіївської райдержадміністрації Скибинецьку філію КЗ «Кашперівське НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів дитячий садок».
 2. Тетіївській міській раді укласти угоду з Тетіївською районною радою щодо передачі освітньої субвенції з державного та міського бюджетів об’єднаної територіальної громади на здійснення видатків на утримання філії з 01 червня 2018 року.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на депутатську комісію з питань соціального захисту, охорони здоров"я, освіти,  культури, молоді і спорту.

 

Міський голова                                            Р.В.Майструк

 

17.05.2018 р.

   -06-VII

 

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ШОСТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

Проект РІШЕННЯ 

 

м.Тетіїв

 

Про надання та припинення права

користування земельних ділянок

 

                 Розглянувши заяви громадян про надання та припинення права користування земельних ділянок та цивільно-правові угоди, на підставі рішення 25 сесії 7 скликання № 381 від 22.09.2017 року та керуючись статтями 12, 120, 124, 141,143,149 Земельного кодексу України, Законом України „ Про місцеве самоврядування в Україні ” міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Припинити право користування земельною ділянкою площею 0,64 га в с. Бурківці по вул. Зацерква,57

   - Ваколюку Андрію Івановичу в зв’язку зі смертю.

2.Надати земельну ділянку площею 0,64 га в користування в с. Бурківці по вул.Зацерква,57, яка була в користуванні Ваколюка А.І.

         - Солом’янюк Оксані Андріївні в зв’язку з свідоцтвом про право на спадщину за законом для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства.

3.Припинити право користування земельною ділянкою площею 0,82 га в с. Бурківці по вул. Старинці,46

   -  Троценко Ользі Олексіївні в зв’язку зі смертю.

4.Надати земельну ділянку площею 0,82 га в користування в с. Бурківці по вул.Старинці,46, яка була в користуванні Троценко О.О.

         -  Бацурі Любов Василівні в зв’язку з свідоцтвом про право на спадщину за законом для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства.

5.Припинити право користування земельною ділянкою площею 0,66 га в с. Бурківці по вул. Зацерква,59

   -  Музиці Ніні Євдокимівні в зв’язку зі смертю.

6.Надати земельну ділянку площею 0,66 га в користування в с. Бурківці по вул. Зацерква,59, яка була в користуванні Музики Н.Є.

         -  Титарчук Галині Миколаївні в зв’язку з свідоцтвом про право на спадщину за заповітом для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства.

7.Припинити право користування земельною ділянкою площею 0,57 га в с. Бурківці по вул. Козуба,1

   -  Охримович Галині Григорівні в зв’язку зі смертю.

8.Надати земельну ділянку площею 0,57 га в користування в с. Бурківці по вул. Козуба,1, яка була в користуванні Охримович Г.Г.

         -  Охримовичу Володимиру Антоновичу в зв’язку з свідоцтвом про право на спадщину за заповітом для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства.

9.Припинити право користування земельною ділянкою площею 0,52 га в с. Бурківці по вул. Старинці,17

   -  Яровій Галині Григорівні в зв’язку з продажею житлового будинку.

10.Надати земельну ділянку площею 0,52 га в користування в с.Бурківці по вул. Старинці,17, яка була в користуванні Ярової Г.Г.

         -  Бабюк Сергію Миколайовичу в зв’язку з договором купівлі - продажу для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства.

11.Припинити право користування земельною ділянкою площею 0,12 га в с.Ненадиха по вул.Б.-Дністровська,13

   -  Півню Миколі Михайловичу в зв’язку зі смертю.

12.Надати земельну ділянку площею 0,12 га в користування в с.Ненадиха по вул.Б.-Дністровська,13, яка була в користуванні Півня М.М.

         -  Півень Тетяні Андріївні в зв’язку з свідоцтвом про право на спадщину за законом для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.

13.Припинити право користування земельною ділянкою площею 1,06 га в с.Ненадиха під ведення особистого селянського господарства

    - Дорофеєвій Людмилі Іванівні в зв’язку зі смертю.

     Дану земельну ділянку перевести в землі запасу Тетіївської міської ради Ненадихівського старостинського округу.

14.Припинити право користування земельною ділянкою площею 0,25 га в с. Дібрівка по вул. Козацька

    - Бутенко Валентині Данилівні за згодою.

     Дану земельну ділянку перевести в землі запасу Тетіївської міської ради Дібрівського старостинського округу.

15.Припинити право користування земельною ділянкою площею 0,21 га в с.Ненадиха по вул. Перемоги,31 під ведення особистого селянського господарства

    - Корнієнко Лідії Маркіянівні в зв’язку зі смертю.

     Дану земельну ділянку перевести в землі запасу Тетіївської міської ради Ненадихівського старостинського округу.

16.Припинити право користування земельною ділянкою площею 0,43 га в с. Стадниця по вул. Гагаріна,42-В для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства.

    - Кулаківському Миколі Яковичу в зв’язку зі смертю.

     Дану земельну ділянку перевести в землі запасу Тетіївської міської ради Стадницького старостинського округу.

17.Припинити право користування земельною ділянкою площею 0,12 га в с. Стадниця по вул. Перемоги,5 під ведення особистого селянського господарства

    - Кулаківськй Ганні Петрівні в зв’язку зі смертю.

     Дану земельну ділянку перевести в землі запасу Тетіївської міської ради Стадницького старостинського округу.

18.Припинити право користування земельною ділянкою площею 0,34 га в с. Стадниця по вул. Шевченка,30

    - Романюк Олександрі Лаврентіївні в зв’язку зі смертю.

19.Надати земельну ділянку площею 0,34 га в користування в с. Стадниця по вул. Шевченка,30, яка була в користуванні Романюк О.Л.

         -  Романюк Галині Михайлівні в зв’язку з рішенням суду для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства.

20.Припинити право користування земельною ділянкою площею 0,25 га в с. Дзвеняче по вул. Центральна,7

   -  Яцюк Галині Степанівні в зв’язку зі смертю.

21.Надати земельну ділянку площею 0,25 га в користування в с. Дзвеняче по вул. Центральна,7, яка була в користуванні Яцюк Г.С.

         -  Яцюку Олегу Вікторовичу в зв’язку з свідоцтвом про право на спадщину за законом для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.  

22.Припинити право користування земельною ділянкою площею 0,33 га в с. Дзвеняче по вул. Центральна,61

   -  Яцюку Вадиму Андрійовичу в зв’язку з продажею житлового будинку.

23.Надати земельну ділянку площею 0,33 га в користування в с. Дзвеняче по вул. Центральна,61, яка була в користуванні Яцюка В.А.

         -  Дячок Ользі Михайлівні в зв’язку з договором купівлі продажу для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства. 

24.Припинити право користування земельною ділянкою площею 0,40 га в с. Черепинка по вул. Гагаріна,13

    - Вихристюку Андрію Петровичу в зв’язку з помилковим внесенням в ЗКК.

25.Надати земельну ділянку площею 0,40 га в користування в с. Черепинка по вул. Гагаріна,13, яка була в користуванні Вихристюка А.П.

         -  Вихристюк Наталії Миколаївні в зв’язку з свідоцтвом про право власності на нерухоме майно для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства.

26.Припинити право користування земельною ділянкою площею 0,17 га в м. Тетієві по вул. Шкільна,30

   -  Ніщук Клавдії Олексіївні в зв’язку зі смертю.

27.Надати земельну ділянку площею 0,17 га в користування в м. Тетієві по вул. Шкільна,30, яка була в користуванні Ніщук К.О.

         -  Ніщуку Олександру Юрійовичу в зв’язку з свідоцтвом про право на спадщину за законом для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства.

28.Припинити право користування земельною ділянкою площею 0,17 га в м. Тетієві по вул. Зарічній,17

   -  Дробот Євдокії Іллічні в зв’язку зі смертю.

29.Надати земельну ділянку площею 0,17 га в користування в м. Тетієві по вул. Зарічній,17, яка була в користуванні Дробот Є.І.

         -  Дроботу Віталію Володимироичу в зв’язку з свідоцтвом про право на спадщину за законом для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

30.Припинити право користування земельною ділянкою площею 0,62 га в с. Дібрівка по вул. Козацька,21 для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства.

    - Левченко Вірі Михайлівні в зв’язку зі смертю.

     Дану земельну ділянку перевести в землі запасу Тетіївської міської ради Дібрівського старостинського округу.

31.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища   (голова Касяненко В.М.).

 

Міський   голова                                     Р. В. Майструк

 

17.05.2018 р.

№ -6-VII

 

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ШОСТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

  Проект РІШЕННЯ 

м. Тетіїв

 

Про надання земельних ділянок в

користування, які розташовані на

території Тетіївської міської ради

в межах населеного пункту м. Тетієва.

 

Розглянувши заяви громадян про надання в користування земельних ділянок та цивільно-правові угоди, зважаючи на рішення 25 сесії 7 скликання № 381 від 22.09.2017 року та керуючись статтями 12, 120, 124, 141, 143, 149 Земельного кодексу України, Законом України „ Про місцеве самоврядування в Україні ” міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Надати земельну ділянку площею 0,002 га в користування  на умовах оренди по вул. Коцюбинського (біля будинку № 5)

-  Здітовецькій Інні Зигмундівні під встановлення металевого гаража, терміном на 5 років.

Встановити орендну плату згідно розрахунку в сумі 109,46 грн в рік, розрахунок проводити щомісячно в сумі 9,12 грн.

Зобов’язати Здітовецьку І.З. в місячний термін виготовити технічну документацію на встановлення металевого гаража в КП Архітектурне бюро Тетіївської районної ради та заключити договір оренди з міською радою.

2.Надати земельну ділянку площею 0,07 га в користування  на умовах оренди по вул. Одеській (біля будинку № 46)

- Дячук Оксані Іванівні під городництво, терміном на 5 років.

Встановити орендну плату згідно розрахунку в сумі 42 грн в рік.

Зобов’язати Дячук О.І. в місячний термін заключити договір оренди з міською радою.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища,   (голова Касяненко В.М.)

Міський   голова                                     Р. В. Майструк

 

17.05.2018 р

№ -6-VII

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ШОСТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

Проект РІШЕННЯ   

 

м.Тетіїв

 

Про надання громадянам дозволу на розробку

технічної документації із землеустрою щодо

встановлення (відновлення) меж земельних

ділянок, для послідуючої передачі у власність,

які розташовані на території Тетіївської

міської ради.

 

                  Розглянувши заяви громадян, земельно облікову документацію (ЗКК), на підставі рішення 25 сесії 7 скликання № 381 від 22.09.2017 року та керуючись пунктом 34 частиною 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статей 12, 118, 122, 186, перехідних положень Земельного кодексу України, Закону України «Про землеустрій» Тетіївська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, для послідуючої передачі у власність, в м. Тетієві  

       -  Коломієць Леоніду Івановичу по пр. В.Земляка,6 орієнтовною площею 0,06 га, під будівництво та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

       -  Івановій Інні Василівні, Іванову Едуарду Володимировичу та Іванову Ростиславу Володимировичу в спільну часткову власність по вул. В.Гуменюка,9 кв.1 орієнтовною площею 0,10 га, під будівництво та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

2.Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, для послідуючої передачі у власність, в с. Стадниця 

      - Боднар Костянтину Васильовичу  по вул. Космонавтів,11 орієнтовною площею 0,25 га, під будівництво та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

      - Романюк Галині Михайлівні по вул. Шевченка,30 орієнтовною площею 0,25 га, під будівництво та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

3.Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, для послідуючої передачі у власність, в с Бурківці 

      - Бацурі Любов Василівні по вул. Козуба,52 орієнтовною площею 0,25 га, під будівництво та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та під ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

4.Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, для послідуючої передачі у власність, в с.Ненадиха 

      - Півень Тетяні Андріївні по вул.Б.-Дністровська,13 орієнтовною площею 0,12 га, під будівництво та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

5 Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, для послідуючої передачі у власність, в с. Черепин

     - Підопригорі Марії Михайлівні по вул. Партизанська,16 орієнтовною площею 0,70 га, під будівництво та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та під ведення особистого селянського господарства за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

6.Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, для послідуючої передачі у власність, в с. Черепинка

     - Вихристюк Наталі Миколаївні по вул. Гагаріна,13 орієнтовною площею 0,40 га, під будівництво та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та під ведення особистого селянського господарства за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

7.Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок для послідуючої передачі у власність, направити на затвердження до Тетіївської міської ради.

8.Дозвіл дійсний протягом  1 року з дня прийняття рішення.

9.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища (голова Касяненко В.М.)

 

Міський  голова                                         Р. В. Майструк

 

17.05.2018 р

№  -6-VII

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ШОСТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

Проект РІШЕННЯ 

м. Тетіїв

 

Про надання громадянам дозволу на

розробку проекту землеустрою щодо

відведення земельних ділянок у власність,

які розташовані на території Тетіївської

міської ради.

 

                  Розглянувши заяви громадян та на підставі рішення 25 сесії 7 скликання № 381 від 22.09.2017 року та керуючись пунктом 34 частиною 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статей 12, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 134, 186-1 Земельного кодексу України, статтями 19, 25, 50 Закону України «Про землеустрій» Тетіївська міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність в м. Тетіїв

    - Борсуку Володимиру Андрійовичу по пр. Тичини орієнтовною площею 0,12 га, під будівництво та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

   - Дармограю Олексію Івановичу по вул. Коцюбинського,4-м орієнтовною площею 0,005 га, під будівництво індивідуальних гаражів за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

   - Дармограй Валентині Іванівні по вул. Коцюбинського,4-н орієнтовною площею 0,01 га, під будівництво індивідуальних гаражів за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

2.Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність в с. Стадниця

   - Романюк Галині Михайлівні по вул. Шевченка,30 орієнтовною площею 0,09 га, під ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

   - Ожеледі Надії Сергіївні по вул. Гагаріна,38-а орієнтовною площею 0,25 га, під будівництво та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель комунальної власності міської ради;

   - Ожеледі Надії Сергіївні по вул. Гагаріна,38-а орієнтовною площею 0,05 га, під ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

   - Боднар Костянтину Васильовичу по вул. Космонавтів,11 орієнтовною площею 0,35 га, під ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

    - Кулаківському Віктору Валерійовичу по вул. Гагаріна,42-В орієнтовною площею 0,43 га, під будівництво та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства та по вул. Перемоги,5 орієнтовною площею 0,12 га під ведення особистого селянського господарства за рахунок земель комунальної власності міської ради;

3.Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність в с. Дібрівка

   - Калько Івану Трохимовичу по вул. Козацькій орієнтовною площею 0,20 га, під ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

   - Бутенко Володимиру Івановичу по вул. Козацькій,24 орієнтовною площею 0,1 га, під ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

    - Ніколаєнко Любов Олексіївні по вул. Козацька,21 орієнтовною площею 0,62 га, під будівництво та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

   - Кочубей Катерині Василівні по вул. Коцюбинського орієнтовною площею 0,3 га, під ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

4.Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність в с. Дзвеняче

   -Чупрінчук Уляні Василівні орієнтовною площею 0,11 га, під ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

5.Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність в с. Бурківці

    - Бацурі Любов Василівні по вул. Старинці,46 орієнтовною площею 0,57 га, під ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

6.Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погоджується в      порядку встановленому статтею 186-1 Земельного кодексу України.

7.Дозвіл дійсний протягом  2 років з дня прийняття рішення.

8.Розробленний проект землеустрою підлягає затвердженню Тетіївською міською радою.

9.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища  (голова Касяненко В.М.)

 

Міський  голова                                         Р. В. Майструк

 

17.05.18 р.

№ -6-VII

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ШОСТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

Проект РІШЕННЯ 

 

м. Тетіїв

 

 Про передачу громадянам земельних

ділянок у власність, які розташовані

на території Тетіївської міської ради.

 

                  Розглянувши заяви громадян, розроблену ПП «Земля», ФОП Шамрай Д.В., ФОП Чабан М.М. технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність та на підставі рішення 25 сесії 7 скликання № 381 від 22.09.2017 року і керуючись пунктом 34 частиною 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 134, 186-1, Земельного кодексу України, статтями 19, 25, 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України « Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» Тетіївська міська рада

ВИРІШИЛА :

1.Затвердити розроблену ПП «Земля», ФОП Шамрай Д.В., ФОП Чабан М.М. технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність, які розташовані на території Тетіївської міської ради  

    - Бойко Алісі Григорівні м. Тетіїв по вул. Цвіткова,7 площею 0,0024 га для будівництва індивідуальних гаражів, кадастровий номер 3224610100:01:136:0005 

    - Драчук Людмилі Степанівні м. Тетіїв по вул. Цвіткова,7 площею 0,0030 га для будівництва індивідуальних гаражів, кадастровий номер 3224610100:01:102:0024 

    - Зенкіній Вікторії Олександрівні м. Тетіїв по вул .Цвіткова,2-а площею 0,0024 га для будівництва індивідуальних гаражів, кадастровий номер 3224610100:01:101:0026 

     - Дем’янчук Віті Петрівні м. Тетіїв по вул. Академіка Байраківського,57-а площею 0,0322 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224610100:01:095:0032 

     - Касянчук Лідії Володимирівні м. Тетіїв по вул. Дібрівській,6 площею 0,10 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224610100:05:018:0041 

     - Псуй Наталії Петрівні м. Тетіїв по вул. Ярослава Мудрого,82 площею 0,09 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224610100:007:020:0060 

     - Панченко Ользі Іванівні м. Тетіїв по вул. Рідна,19 площею 0,0571 га для  ведення особистого селянського господарства кадастровий номер 3224610100:01:068:0035 

     - Алєксєєву Віктору Івановичу м. Тетіїв по вул. Джерельна,8 площею 0,0203 га для  ведення особистого селянського господарства кадастровий номер 3224610100:01:079:0027 

     -   Лучкань Сергію Григоровичу с. Росішки по вул. Миру,45 загальною площею 0,2675 га 

            із них: 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224685801:01:006:0007 

                      0,0175 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 3224685801:01:006:0008.

    - Гавриш Вікторії Іванівні с. Росішки по вул. Гагаріна,28 площею 0,1772 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224685801:01:023:0007 

      -   Складаній Наталії Михайлівні с. Росішки по вул. Центральна,2-а площею 0,1736 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 3224685801:01:003:0008.

    -   Максименко Анні Іванівні с. Дібрівка по вул. Польова,28 загальною площею 0,5856 га 

            із них: 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224683201:01:009:0001 

                      0,3356 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 3224683201:01:009:0002.

    -  Савчук Марії Нестерівні с .Дзвеняче по вул. Гагаріна,35 площею 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224682801:01:013:0006 

    -  Костенку Олексію Володимировичу с. Михайлівка по вул. Центральна площею 0,15 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 3224684601:01:027:0012.

     - Костенку Олексію Володимировичу с. Михайлівка по вул. Миру,4-в площею 0,2100 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224684601:01:028:0005 

     - Стоманюку Андрію Миколайовичу с. Степове по вул. Слобідська,61 загальною площею 0,4719 га 

            із них: 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224687001:01:015:0013 

                      0,2219 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 3224687001:01:015:0014

      - Івановій Людмилі Петрівні с. Степове по вул. Центральна,90 площею 0,1745 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224687001:01:051:0007 

2.Передати у власність громадянам земельні ділянки, які розташовані на території Тетіївської міської ради за рахунок земель комунальної власності 

     - Бойко Алісі Григорівні м. Тетіїв по вул. Цвіткова,7 площею 0,0024 га для будівництва індивідуальних гаражів, кадастровий номер 3224610100:01:136:0005 

    - Драчук Людмилі Степанівні м. Тетіїв по вул. Цвіткова,7 площею 0,0030 га для будівництва індивідуальних гаражів, кадастровий номер 3224610100:01:102:0024 

    - Зенкіній Вікторії Олександрівні м. Тетіїв по вул .Цвіткова,2-а площею 0,0024 га для будівництва індивідуальних гаражів, кадастровий номер 3224610100:01:101:0026 

     - Дем’янчук Віті Петрівні м. Тетіїв по вул. Академіка Байраківського,57-а площею 0,0322 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224610100:01:095:0032 

     - Касянчук Лідії Володимирівні м. Тетіїв по вул. Дібрівській,6 площею 0,10 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224610100:05:018:0041 

     - Псуй Наталії Петрівні м. Тетіїв по вул. Ярослава Мудрого,82 площею 0,09 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224610100:007:020:0060 

     - Панченко Ользі Іванівні м. Тетіїв по вул. Рідна,19 площею 0,0571 га для  ведення особистого селянського господарства кадастровий номер 3224610100:01:068:0035 

     - Алєксєєву Віктору Івановичу м. Тетіїв по вул. Джерельна,8 площею 0,0203 га для  ведення особистого селянського господарства кадастровий номер 3224610100:01:079:0027 

     -   Лучкань Сергію Григоровичу с. Росішки по вул. Миру,45 загальною площею 0,2675 га 

            із них: 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224685801:01:006:0007 

                      0,0175 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 3224685801:01:006:0008.

    - Гавриш Вікторії Іванівні с. Росішки по вул. Гагаріна,28 площею 0,1772 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224685801:01:023:0007 

      -   Складаній Наталії Михайлівні с. Росішки по вул. Центральна,2-а площею 0,1736 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 3224685801:01:003:0008.

    -   Максименко Анні Іванівні с. Дібрівка по вул. Польова,28 загальною площею 0,5856 га 

            із них: 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224683201:01:009:0001 

                      0,3356 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 3224683201:01:009:0002.

    -  Савчук Марії Нестерівні с .Дзвеняче по вул. Гагаріна,35 площею 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224682801:01:013:0006 

    -  Костенку Олексію Володимировичу с. Михайлівка по вул. Центральна площею 0,15 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 3224684601:01:027:0012.

     - Костенку Олексію Володимировичу с. Михайлівка по вул. Миру,4-в площею 0,2100 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224684601:01:028:0005 

     - Стоманюку Андрію Миколайовичу с. Степове по вул. Слобідська,61 загальною площею 0,4719 га 

            із них: 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224687001:01:015:0013 

                      0,2219 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 3224687001:01:015:0014

      - Івановій Людмилі Петрівні с. Степове по вул. Центральна,90 площею 0,1745 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224687001:01:051:0007 

4.Внести зміни в рішення виконавчого комітету Дзвеняцької сільської ради № 33 від 10 грудня 1996 року в пункт 1

   підпункт :

    «Стецюк Василь Сафонович 0,50 га»

  замінити на підпункт :

     « - Стецюку Василю Сафоновичу с. Дзвеняче по вул. Центральна,49 загальною площею 0,5504 га 

            із них: 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 3224682801:01:004:0008 

                            0,3004 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 3224682801:01:004:0009»

5.Громадянам, яким передані у власність земельні ділянки, звернутися до органів державної реєстрації

6.Спеціалісту міської ради з земельних питань внести зміни в земельно-кадастрову книгу по обліку земель та направити рішення в Тетіївське відділення Білоцерківської ОДПІ для внесення змін до даних по нарахуванню земельного податку.

7.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища (голова Касяненко В.М.)

 

Міський  голова                                         Р. В. Майструк

17.05.2018 р.

№ - 6-VII

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ШОСТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

Проект РІШЕННЯ 

м.Тетіїв

 

Про надання дозволу на розробку технічної документації

із землеустрою щодо надання  земельної ділянки у

користування на умовах оренди, яка розташована 

на території Тетіївської міської ради.

 

         Розглянувши клопотання ТОВ «УКРМОЛОКО», договір купівлі-продажу цілісного майнового комплексу, статуту ТОВ «УКРМОЛОКО» та керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до статтей 12, 124, 125, 142 Земельного кодексу України, Закону України „Про землеустрій” міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо надання земельної ділянки у користування на умовах оренди, яка розташована на території Тетіївської міської ради в межах населеного пункту м.Тетієва

-  ТОВ «УКРМОЛОКО» по вулШевченка,11 землі промисловості орієнтовною площею 0,8605 га, кадастровий номер 3224610100:01:11:0003 за рахунок земель комунальної власності;

2.Матеріали розроблення технічної документації із землеустрою щодо надання земельної ділянки у користування на умовах оренди направити до Тетіївської міської ради для затвердження.

3.Дозвіл дійсний 1 рік з дня прийняття рішення.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища,   (голова Касяненко В.М.)


 

Міський  голова                                         Р. В. Майструк

 

17.05..18 р.

№ -6-VII

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 ШОСТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

Проект РІШЕННЯ 

 

м.Тетіїв

 

Про передачу земельних ділянок в користування

на умовах оренди, які розташовані на

території Тетіївської міської ради.  

 

                            Розглянувши клопотання ПП «Михайлівський Лан» та на підставі рішення 25 сесії 7 скликання № 381 від 22.09.2017 року, керуючись пунктом 34 частиною 1 статті 26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до ст. ст. 12, 20, 93, 116, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 134, 186-1 Земельного кодексу України, ст.6, 13, 21 Закону України "Про оренду землі”, статтями 19, 25, 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень Тетіївська міська рада

ВИРІШИЛА :

1.Затвердити розроблену ФОП Чабан М.М. технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) га під землі сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована на території Тетіївської міської ради в межах населеного пункту с. Михайлівка

  -  ПП « Михайлівський Лан» по вул. Центральній,17-б площею 0,2208 га       кадастровий номер земельної ділянки 3224684601:01:013:0003,

2.Передати в користування на умовах оренди земельну ділянку, яка розташована на території Тетіївської міської ради у с. Михайлівка  

     - ПП « Михайлівський Лан» по вул. Центральній,17-б площею 0,2208 га під землі  сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер земельної ділянки 3224684601:01:013:0003, терміном на          років, за рахунок земель комунальної власності  Тетіївської міської ради.

       Встановити орендну плату в розмірі                  % від нормативно грошової оцінки земельної ділянки, з урахуванням коефіцієнта індексації на 2018 рік, що становить  грн за один рік оренди.

     Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки становить               грн  

     Термін дії договору з 01.06. 2018 року.

3.Затвердити розроблену ФОП Чабан М.М. технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) га під землі сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована на території Тетіївської міської ради в межах населеного пункту с. Михайлівка

  -   ПП « Михайлівський Лан» по вул. Квітнева,2-А площею 0,3069 га       кадастровий номер земельної ділянки 3224684601:01:014:0004,

4.Передати в користування на умовах оренди земельну ділянку, яка розташована на території Тетіївської міської ради у с. Михайлівка 

     - ПП « Михайлівський Лан» по вул. Квітнева,2-А площею 0,3069 га під землі  сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер земельної ділянки 3224684601:01:014:0004, терміном на          років, за рахунок земель комунальної власності  Тетіївської міської ради.

       Встановити орендну плату в розмірі                  % від нормативно грошової оцінки земельної ділянки, з урахуванням коефіцієнта індексації на 2018 рік, що становить  грн за один рік оренди.

     Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки становить               грн 

     Термін дії договору з 01.06. 2018 року.

5.Розірвати договір №1 про встановлення особистого строкового сервітуту від 04 грудня 2017 року, номер запису про інше речове право: 24219233 від 15.12.2017 року на земельну ділянку площею 0,01 га кадастровий номер 3224682801:01:003:0043 в с. Дзвеняче вул. Центральна,б/н з

    -  Стойко Олегом Васильовичем в зв’язку зі смертю.

6.Розірвати договір оренди землі б/н від 24 січня 2014 року номер запису про інше речове право: 5251547 від 31.03.2014 року на земельну ділянку площею 0,8605 га кадастровий номер 3224610100:01:157:0003 в м. Тетієві по вул. Шевченка,11 з

   - ГТОВ «Росич» в зв’язку з договором купівлі-продажу цілісного майнового комплексу

7.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища (голова Касяненко В.М.)

 Міський голова                           Р. В. Майструк

17.05.2018 р

№ -6-YII

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ШОСТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

Проект РІШЕННЯ 

 

м.Тетіїв

 

Про укладання договорів оренди

на користування земельними ділянками

по Тетіївській міській раді.

 

                     Розглянувши заяви ФОП та напідставі рішення 25 сесії 7 скликання № 381 від 22.09.2017 року, керуючись Земельним кодексом та Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про оренду”, ст.288 Податкового кодексу України та в інтересах громади міста, міська рада

ВИРІШИЛА :

1.Розірвати договір оренди землі №100 від 26 січня 2018 року на земельну ділянку площею 0,05 га в с. Тайниця по вул. Центральній,44 з

   -Білик Вірою Андріївною в зв’язку з закриттям підприємницької діяльності з 01.05.2018 року

2.Розірвати договір оренди землі №2 від 26 січня 2018 року на земельну ділянку площею 0,0015 га в м. Тетієві по вул. А.Байраківського з 

   -Щербінським Віталієм Казимировичем за згодою з 01.06.2018 року

3.Розірвати договір оренди землі №150 від 26 січня 2018 року на земельну ділянку площею 0,5 га в м. Тетієві по вул. Богдана Хмельницького,15 з 

   - з ТОВ «Виробниче об’єднання « Фабрика спецодягу»  за згодою з 01.06.2018 року

4.Укласти договір оренди з суб”єктом підприємницької діяльності, що використовують землі комунальної власності міської ради до реєстрації договорів згідно чинного законодавства

       - з Білик Артемом Андрійовичем на земельну ділянку площею 0,05 га с.Тайниця по вул. Центральна,44 під землі громадської забудови для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

       Нормативно грошова оцінка земельної ділянки становить 82139 грн 53 коп, встановити плату в сумі 4928 грн 40 коп. в рік (6 % від грошової оцінки), розрахунок проводити помісячно 410,7 грн. в місяць. Термін дії договору з 01.05.2018 р. по 31.12.2018 року.

       - з Щербінським Володимиром Казимировичем на земельну ділянку площею 0,0015 га м. Тетіїв по вул. А.Байраківського під землі громадської забудови для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

       Нормативно грошова оцінка земельної ділянки становить 4721 грн 76 коп, встановити плату в сумі 377 грн 74 коп. в рік (8 % від грошової оцінки), розрахунок проводити помісячно 31,42 грн. в місяць. Термін дії договору з 01.06.2018 р. по 31.12.2018 року.

       - з Мальчук Варварою Іванівною на земельну ділянку площею 0,01 га с. Дзвеняче по вул. Центральна під землі громадської забудови для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

       Нормативно грошова оцінка земельної ділянки становить 33290 грн 00 коп, встановити плату в сумі 3994 грн 80 коп. в рік (12 % від грошової оцінки), розрахунок проводити помісячно 332,9 грн. в місяць. Термін дії договору з 01.06.2018 р. по 31.12.2018 року.

       - з ТОВ «Укрмолоко» на земельну ділянку площею 0,8605 га м.Т етіїв по вул. Шевченка,11 під землі промисловості.

       Нормативно грошова оцінка земельної ділянки становить 1031125 грн 06 коп, встановити плату в сумі 123735 грн 00 коп. в рік (12 % від грошової оцінки), розрахунок проводити помісячно 10311,25 грн. в місяць. Термін дії договору з 01.06.2018 р. по 31.12.2018 року.

      - з ТОВ «Виробниче об’єднання « Фабрика спецодягу» на земельну ділянку площею 0,5 га по вул.Богдана Хмелтницького,15 під землі промисловості.. Нормативно грошова оцінка земельної ділянки становить 454805,34 грн і встановити плату в сумі 13644,16 грн в рік. ( 3 % від грошової оцінки), розрахунок проводити помісячно 1137,01 грн. в місяць.Термін дії договору з 01.06.2018 р. по 31.12.2018 року.

5.Розмір відшкодування визначений у відповідності до грошової оцінки земель м. Тетієва та старостинських округах  ОТГ.

6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища (голова Касяненко В.М.).

Міський   голова                                               Р. В. Майструк

 

17.05 2018 р

№ -6-VII  

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ШОСТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

Проект РІШЕННЯ 

м. Тетіїв

 

Про внесення змін до рішень

сесії

 

               Розглянувши заяву Мамітька В.В. та керуючись статтями 12, 92, 122, 123,1861 Земельного кодексу України, статтями 19, 50 Закону України «Про землеустрій» Тетіївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни в рішення 23 сесії сьомого скликання № 338 від 22 листопада 2007 року Тетіївської міської ради в пункт 2, а саме підпункт:

          «-Мамітьку Володимиру Васильовичу по вул. Зарічній,85 площею 01871 га

             із них : 0,0999 га для будівництва та обслуговування житлового будинку та   господарських будівель;

                            0,0872 га для ведення особистого селянського господарства» 

     викласти в новій редакції :

           «-Мамітьку Володимиру Васильовичу по вул. Зарічній,85 площею 0,2193 га

             із них : 0,10га для будівництва та обслуговування житлового будинку та   господарських будівель, кадастровий номер 3224610100:01:008:0017

                            0,1193 га для ведення особистого селянського господарства кадастровий номер 3224610100:01:008:0016» 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища (голова Касяненко В.М.)

Міський  голова                                      Р. В. Майструк

17.05.2018 р

№ -6-VII

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО  РАЙОНУ  КЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ШОСТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

Проект РІШЕННЯ 

 

м. Тетіїв

 

Про надання  дозволу на розробку технічної

документації із землеустрою щодо встановлення

(відновлення) меж частин земельних ділянок на

яку поширюється право сервітуту

 

                    Розглянувши заяву ФОП Мальчук В.І. та на підставі рішення 25 сесії 7 скликання № 381 від 22.09.2017 року та керуючись пунктом 34 частиною 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статей 12, 79-1, Перехідних положень Земельного кодексу України, Закону України «Про землеустрій», міською програмою розвитку земельних відносин на 2013-2017 роки, Тетіївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж частин земельних ділянок на яку поширюється право сервітуту, яка розташовані  в межах с .Дзвеняче .

-  ФОП Мальчук Варварі Іванівні  на земельну ділянку по вул. Центральна б/н площею 0,01 га під землі громадської забудови для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (МАФ), кадастровий номер  3224682801:01:003:0043.

2.Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  меж  частин земельних ділянок на яку поширюється право сервітуту направити на затвердження до Тетіївської міської ради.

3.Дозвіл дійсний протягом  1 року з дня прийняття рішення.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища (голова Касяненко В.М.)

Міський  голова                                         Р. В. Майструк

 

   17.05 2018 р

   №  -6-VII

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ШОСТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

Проект РІШЕННЯ 

 

м. Тетіїв

Про надання  дозволу на розробку

технічної документації із землеустрою

по інвентаризації земельної ділянки, яка

розташована на території Тетіївської

міської ради в межах населеного

пункту м. Тетієва

 

                     Розглянувши заяву ФОП Сухарєвої Ю.О., планові матеріали та на підставі рішення 25 сесії 7 скликання № 381 від 22.09.2017 року, керуючись пунктом 34 частиною 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статей 12, 79-1, Перехідних положень Земельного кодексу України, ст..57 Закону України «Про землеустрій», міською програмою розвитку земельних відносин на 2013-2017 роки,  Тетіївська міська рада

 ВИРІШИЛА :

1.Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою по інвентаризації земельної ділянки, яка розташована  в межах м. Тетієва

 - Тетіївській міській раді по вул. Соборній орієнтовною площею 0,005 га під землі   громадської забудови для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (МАФ), 

2.Технічну документацію із землеустрою по  інвентаризації направити на затвердження до Тетіївської міської ради.

3.Дозвіл дійсний протягом  1 року з дня прийняття рішення.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища (голова Касяненко В.М.)

 

Міський  голова                                         Р. В. Майструк

     17.05.2018 р

      № - 6-VII

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ШОСТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

Проект РІШЕННЯ 

 

м. Тетіїв

 

Про затвердження проекту землеустрою

та передачу земельної ділянки у власність,

яка розташована на території Тетіївської

міської ради

                  Розглянувши заяву гр.Майструка С.П., розроблений ФОП Шамрай Д.В.,  проект землеустрою щодо відведення у разі зміни цільового призначення земельної ділянки «для ведення особистого селянського господарства» на землі житлової та громадської забудови «для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка перебуває у власності та на підставі рішення 25 сесії 7 скликання № 381 від 22.09.2017 року і керуючись пунктом 34 частиною 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 134, 186-1, Земельного кодексу України, статтями 19, 25, 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України « Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» Тетіївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити розроблений ФОП Шамрай Д.В проект землеустрою щодо відведення у разі зміни цільового призначення земельної ділянки «для ведення особистого селянського господарства» на землі житлової та громадської забудови «для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка перебуває у власності , розташовані на території Тетіївської міської ради  

 -  Майструку Сергію Петровичу м. Тетіїв по вул. Княгині Ольги,34 площею 0,1008 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 3224610100:01:121:0054

2.Майструку С.П. звернутися до органів державної реєстрації для реєстрації права власності на земельну ділянку по вул. Княгині Ольги,34.

3.Спеціалісту міської ради з земельних питань внести зміни в земельно-кадастрову книгу по обліку земель та направити рішення в Тетіївське відділення Білоцерківської ОДПІ для внесення змін до даних по нарахуванню земельного податку.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища (голова Касяненко В.М.)

 

Міський  голова                                         Р. В. Майструк

17.05.2018 р.

№ - 6-VII

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ШОСТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

Проект РІШЕННЯ 

 

м. Тетіїв

 

Про надання дозволу на розробку

технічної документації  із землеустрою

для набуття права постійного користування

земельною ділянкою, яка розташована на

території Тетіївської міської ради в межах

населеного пункту м. Тетієва

 

                Розглянувши клопотання Тетіївської районної ради витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності та керуючись статями 12, 92, 122,  Земельного кодексу України, статтями 19, 50 Закону України «Про землеустрій» Тетіївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою для  набуття права постійного користування земельною ділянкою в м. Тетієві із земель комунальної власності:

- Тетіївській районній раді по вул. Цвіткова,26-А під землі громадської забудови , для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги, орієнтовною площею земельної ділянки 0,03 га за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

2.Розроблена технічна документація землеустрою для набуття права постійного користування підлягає затвердженню Тетіївською міською радою.

3.Дозвіл дійсний 2 роки з дня прийняття рішення.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища (голова Касяненко В.М.).

Міський  голова                                         Р. В. Майструк

 

     17.05.2018 р

      № - 6-VII

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ШОСТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

Проект РІШЕННЯ 

м. Тетіїв

Про надання  дозволу на розробку проекту

землеустрою щодо відведення земельних

ділянок у власність для ведення особистого

селянського господарства, які розташовані

на території Тетіївської міської ради.

 

                  Розглянувши заяви громадян та на підставі рішення 25 сесії 7 скликання № 381 від 22.09.2017 року та керуючись пунктом 34 частиною 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статей 12, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 134, 186-1 Земельного кодексу України, статтями 19, 25, 50 Закону України «Про землеустрій» керуючись постановою КМУ № 413, Тетіївська міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність в м. Тетіїв

    - Литвину Віталію Петровичу орієнтовною площею 2.0 га, для ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель комунальної власності Тетіївської  міської ради (землі запасу);

    - Безп'ячук Галині Степанівні орієнтовною площею 2,0 га, для ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель комунальної власності Тетіївської  міської ради (землі запасу);

    - Курлик Роману Сергійовичу орієнтовною площею 2,0 га, для ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель комунальної власності Тетіївської  міської ради (землі запасу);

     - Дишлик Жанні Геннадіївні орієнтовною площею 2,0 га, для ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель комунальної власності Тетіївської  міської ради (землі запасу);

    -  Вербенцю Сергію Івановичу орієнтовною площею 2,0 га, для ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель комунальної власності Тетіївської  міської ради (землі запасу);

    - Литвину Дмитру Васильовичу орієнтовною площею 2,0 га, для ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель комунальної власності Тетіївської  міської ради (землі запасу);

  - Шмаркатюку Миколі Сергійовичу орієнтовною площею 2,0 га, для ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель комунальної власності Тетіївської  міської ради (землі запасу);

   - Житнику Володимиру Анатолійовичу орієнтовною площею 2,0 га, для ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель комунальної власності Тетіївської  міської ради (землі запасу);

    - Шмаркатюку Олексію Миколайовичу орієнтовною площею 2,0 га, для ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель комунальної власності Тетіївської  міської ради (землі запасу);

    - Жевезі Олександру Анатолійовичу орієнтовною площею 2,0 га, для ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель комунальної власності Тетіївської  міської ради (землі запасу);

    - Вапнярчуку Євгенію Сергійовичу орієнтовною площею 2,0 га, для ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель комунальної власності Тетіївської  міської ради (землі запасу);

    - Тіманову Миколі Юрійовичу орієнтовною площею 2,0 га, для ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель комунальної власності Тетіївської  міської ради (землі запасу);

     - Павлюченку Олексію Володимировичу орієнтовною площею 2,0 га, для ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель комунальної власності Тетіївської  міської ради (землі запасу);

2. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність в с. Дібрівка

  - Нескоромнюку Сергію Сергійовичу орієнтовною площею 2,0 га, для ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель комунальної власності Тетіївської  міської ради (землі запасу);

  - Валентенку Богдану Андрійовичу орієнтовною площею 2,0 га, для ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель комунальної власності Тетіївської  міської ради (землі запасу);

  - Дрозду Петру Олександровичу орієнтовною площею 2,0 га, для ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель комунальної власності Тетіївської  міської ради (землі запасу);

3.Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погоджується в      порядку встановленому статтею 186-1 Земельного кодексу України.

4.Дозвіл дійсний протягом  2 років з дня прийняття рішення.

5.Розробленний проект землеустрою підлягає затвердженню Тетіївською міською радою.

6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища  (голова Касяненко В.М.)

Міський  голова                                         Р. В. Майструк

 

17.05.18 р.

№ -6-VII

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 ШОСТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

Проект РІШЕННЯ 

 

м. Тетіїв

 

Про затвердження технічної документації

із землеустрою щодо поділу земельної

ділянки, яка розташовані на території

Тетіївської міської ради в межах населеного

пункту м. Тетієва.

 

                  Розглянувши клопотання Тетіївської районної ради, технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статтей 12, Земельного кодексу України,  Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про розмежування земель державної та комунальної власності»,  Закону України «Про землеустрій» Тетіївська міська рада

ВИРІШИЛА:

 

1.Припинити право постійного користування земельною ділянкою по вул Цвіткова,26-А кадастровий номер 3224610100:01:148:0014 площею 0,1525 га

      -  Тетіївській районній раді в зв’язку з поділом даної земельної ділянки.»

2.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, яка розташована на території Тетіївської міської ради в межах населеного пункту м. Тетієва по вул. Цвіткова,26-А 

     -  Тетіївській районній раді під землі громадської забудови для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги на три земельні ділянки:

         площею 0,0293 га кадастровий номер 3224610100:01:148:0018

         площею 0,0698 га кадастровий номер 3224610100:01:148:0017

         площею 0,0534 га кадастровий номер 3224610100:01:148:0016

3.Надати в постійне користування земельні ділянки, які розташовані на території Тетіївської міської ради в межах населеного пункту м. Тетієва за рахунок земель комунальної власності Тетіївської міської ради  

      - Тетіївській районній раді по вул.Цвіткова,26-А площею 0,0293 кадастровий номер 3224610100:01:148:0018, під землі громадської забудови для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги

      - Тетіївській районній раді по вул.Цвіткова,26-А площею 0,0698 кадастровий номер 3224610100:01:148:0017, під землі громадської забудови для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги

      - Тетіївській районній раді по вул.Цвіткова,26-А площею 0,0534 кадастровий номер 3224610100:01:148:0016, під землі громадської забудови для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги

4. Тетіївській районній раді звернутися до органів державної реєстрації.

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища,   (голова Касяненко В.М.)

 Міський голова                           Р. В. Майструк

 

17.05.2018 р

№ 6-YII

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ШОСТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

Проект РІШЕННЯ 

 

м. Тетіїв

 Про надання згоди на затвердження

проекту землеустрою учаснику АТО

 

Розглянувши заяву учасника АТО Гнатюка В. П. та керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постановою КМУ №413, Тетіївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Надати гр. Гнатюку Віктору Петровичу погодження на затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 2,0 га для ведення особистого селянського господарства  в адміністративних межах Тетіївської об′єднанної територіальної громади на території Дібрівського старостинського округу ради за межами населеного пункту с. Дібрівки.

 2.Просити Головне Управління Держгеокадастру у Київській області затвердити проект землеустрою та передати у власність земельну ділянку вище згаданму громадянину.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регулювання земельних відносин, охорони навколишнього середовища (голова комісії Касяненко В.М.) 

 

Міський  голова                                         Р. В. Майструк

     17.05.2018 р

      № - 6-VII

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ШОСТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

Проект РІШЕННЯ 

 

м. Тетіїв

 Про надання згоди на затвердження

проекту землеустрою ПОПП «Еліта».

   Розглянувши клопотання ПОПП «Еліта», витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності та керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постановою КМУ №413, Тетіївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Надати ПОПП «Еліта» погодження на затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду площею 0,5034 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер 3224610100:06:019:0004 в адміністративних межах Тетіївської об′єднаної територіальної громади на території Тетіївської міської ради за межами населеного пункту м. Тетієва.

2.Просити Головне Управління Держгеокадастру у Київській області затвердити проект землеустрою та передати в оренду земельну ділянку ПОПП «Еліта».

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регулювання земельних відносин, охорони навколишнього середовища (голова комісії Касяненко В.М.) 

Міський  голова                                         Р. В. Майструк

 

     17.05.2018 р

      № - 6-VII

ТЕТІЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ШОСТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

Проект РІШЕННЯ 

 

 

м. Тетіїв

Про надання  дозволу на розробку проектів

землеустрою щодо відведення земельних ділянок

в постійне користування  із зміною цільового призначення

 на території Тетіївської міської ради за межами м. Тетієва

              Розглянувши клопотання комунального підприємства "Житлокомунсервіс", комунального підприємства «Благоустрій», комунального закладу Київської обласної ради "Київський обласний центр олімпійської підготовки" керуючись статями 26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статей 12, 92, 122 – 123, частини другої статі 134 Земельного кодексу України, Законів України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності", "Про Державний земельний кадастр", "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", "Про землеустрій", статті 23 Закону України "Про поховання та похоронну справу" та Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", пунктом 3 Державних санітарних правил та норм «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України», наказ Головного управління Дергеокадастру у Київській області «Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну власність, Державні будівельні норми, матеріали генерального плану та плану зонування м. Тетіїв міська рада

ВИРІШИЛА :

1.Надати комунальному підприємству "Житлокомунсервіс" дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування із зміною цільового використання, із земель сільськогосподарського призначення під землі громадської забудови для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування (розміщення кладовища) на земельній ділянці комунальної власності Тетіївської міської ради (землі запасу) орієнтовною площею 3,50 га, кадастровий номер 3224610100:05:015:0017

2.Надати комунальному підприємству "Благоустрій" дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування із зміною цільового використання, із земель сільськогосподарського призначення під землі громадської забудови для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування  (розміщення смітєзвалища)  на земельній ділянці комунальної власності Тетіївської міської ради (землі запасу) площею 6,446 га,  кадастровий номер 3224610100:02:001:0004

3.Надати комунальному закладу Київської обласної ради "Київський обласний центр олімпійської підготовки" дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування із зміною цільового використання, із земель сільськогосподарського призначення під землі рекреаційного призначення для будівництва та обслуговування об′єктів фізичної культури та спорту на земельній ділянці комунальної власності Тетіївської міської ради (землі запасу) площею 12,2242 га, кадастровий номер 3224610100:06:021:0004

4.Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погоджується в      порядку встановленому статтею 186-1 Земельного кодексу України.

5.Дозвіл дійсний протягом  2 років з дня прийняття рішення.

6.Розробленний проект землеустрою підлягає затвердженню Тетіївською міською радою.

7.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища  (голова Касяненко В.М.).

Міський  голова                                         Р. В. Майструк

 

17.05.18 р.

№ -6-VII

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація