Телефони довіри Контакти Версія для людей з обмeженими можливостями

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ 1-А СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ 3-Е ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

перша сесія міської ради сьомого скликання

третє пленарне засідання

 

м. Тетіїв                                                  30 січня 2018 року

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ № __

 

Затвердження Положення про порядок

надання матеріальної допомоги мешканцям

Тетіївської міської об’єднаної територіальної

громади

 

          Розглянувши проект Положення про порядок надання матеріальної допомоги мешканцям Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади,  керуючись ст.. 25,26, 34  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                                              в и р і ш и л а :  

 1. Затвердити Положення про порядок надання матеріальної допомоги мешканцям Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади ( додається).  
 1. Виконавчому комітету Тетіївської міської ради при розгляді звернень громадян керуватись відповідним Положенням.
 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні депутатські комісії з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку міста, соціального захисту, охорони здоров"я, освіти,   культури, молоді і спорту       

Міський голова                                                     Р. Майструк

Спеціаліст з юридичного забезпечення                                      Н.Складена

                                                                                                       Додаток

                                                                до рішення 3-го пленарного засідання

                                                               1 сесії  Тетіївської міської ради

                                                                7 скликання від 30.01.2018 р. № ___ 

ПОЛОЖЕННЯ

про  порядок надання   матеріальної допомоги

мешканцям Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади

 1. Загальні положення

1.1. Положення про надання одноразової  матеріальної допомоги мешканцям Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади (далі - Положення) визначає умови та порядок  вирішення питання щодо фінансової  підтримки мешканців громади, які потрапили в скрутні життєві обставини, учасникам антитерористичної операції  та членам їх сімей.

1.2. Матеріальна допомога мешканцям Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади надається за рахунок коштів загального фонду   бюджету Тетіївської міської ради при наявності відповідного фінансового ресурсу та відповідних бюджетних призначень.

1.3. Підставою для розгляду питання щодо надання одноразової матеріальної допомоги є заява громадянина на ім’я міського голови про надання йому (членам його сім’ї) грошової допомоги у зв’язку зі скрутним матеріальним становищем, яке зумовлено надзвичайними обставинами, що виникли:

- громадянам, які страждають від онкологічного захворювання;

- важко хворим, які потребують тривалого лікування або/та хірургічного втручання;

- громадянам, які постраждали від пожежі чи іншого стихійного лиха (в разі втрати здоров’я).

1.4. До членів сім’ї заявника відносяться особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки  (ст. 3 Сімейного кодексу України).

1.5.Розмір одноразової матеріальної допомоги залежить від рівня забезпеченості сім’ї та надзвичайних обставин, які склалися у заявника (його сім’ї). Дана матеріальна допомога надається заявнику не частіше одного разу на рік.

1.6. Матеріальна допомога надається заявнику  на поховання  громадян, які не зареєстровані в Пенсійному фонді та не перебували на обліку в центрі зайнятості.

1.7. Матеріальна допомога надається разово:

- сім’ям загиблих воїнів АТО в розмірі 5000,00 гривень та пораненим військовослужбовцям в зоні АТО в розмірі 2500,00 гривень, родинам воїнів АТО – 1000,00 гривень;

- сім’ям загиблих воїнів АТО для встановлення пам’ятників загиблим та померлим воїнам АТО в розмірі 30 тис. грн..

1.8. Матеріальна допомога надається мешканцям, які зареєстровані або проживають у місті Тетієві та старостинських округах.

2. Порядок  розгляду заяв  мешканців громади щодо надання  матеріальної допомоги

2.1. Для отримання одноразової матеріальної допомоги мешканці Тетіївської міської об’єднаної громади  надають до виконавчого комітету Тетіївської міської ради  заяву на ім’я міського голови.

2.2. До заяви громадяни додають наступні документи:

- копію паспорта;

- копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

- копію пільгових посвідчень;

- копію довідки про склад сім’ї ;

- медичну довідку в разі хвороби (оригінал або копію);

- довідку про участь в АТО;

- акт  обстеження житлово-побутових умов проживання;

- інші документи та довідки, які підтверджують необхідність звернення для отримання матеріальної допомоги;

- дані про особистий рахунок заявника в установі  Ощадбанку.

   До заяви про виділення  матеріальної допомоги  на поховання   надаються  наступні документи:

- копія паспорта;

- копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

- копія свідоцтва про смерть;

- довідка про виплату одноразової допомоги на поховання;

- копія трудової книжки померлого (у разі відсутності трудової книжки акт обстеження матеріально – побутових   умов);

- дані про особистий рахунок заявника в установі Ощадбанку.

3. Підготовка документів щодо надання матеріальної допомоги

 3.1.Заява про надання матеріальної допомоги приймається та реєструються    згідно затвердженої Інструкції з діловодства за зверненнями громадян відповідальною особою з реєстрації вхідної документації.

 3.2. Після розгляду міським головою заява з резолюцією передається  спеціалісту по роботі із зверненнями громадян виконавчого комітету Тетіївської міської ради.

3.3.Робота, пов’язана з підготовкою документів, проекту рішення    покладається на спеціаліста по роботі із зверненнями громадян виконавчого комітету Тетіївської  міської ради.

3.4. Рішення   щодо надання матеріальної допомоги приймається виконавчим комітетом Тетіївської міської ради.

3.5. Матеріальна допомога  перераховується на особистий рахунок  заявника   в установі  Ошадбанку.

4. Порядок надання грошової допомоги:

4.1.  Рішення про надання матеріальної допомоги та її розміру приймається виконавчим комітетом Тетіївської міської ради.

4.2. Рішення про відмову у наданні матеріальної допомоги приймається виконавчим комітетом Тетіївської міської ради  у випадку, коли:

- подані документи не відповідають вимогам даного Положення;

- відсутність коштів у бюджеті.

 5. Заключні положення

5.1. Облік громадян Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади, які отримали   матеріальну допомогу згідно з цим Положенням, веде  загальний відділ виконавчого комітету Тетіївської міської ради.

5.2.Контроль за виплатою матеріальної допомоги покладається на  начальника відділу обліку і звітності виконавчого комітету Тетіївської міської ради.

 

     Секретар ради                                                       С.Денисюк

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

перша сесія міської ради сьомого скликання

третє пленарне засідання

м. Тетіїв                                                  30 січня 2018 року

ПРОЕКТ РІШЕННЯ № __

Затвердження Програми про

розвиток земельних відносин  

Тетіївської міської об′єднаної

територіальної громади на 2018-2020 роки

Розглянувши проект Програми про розвиток земельних відносин  Тетіївської міської об′єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки громади,  керуючись ст.. 25,26 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

в и р і ш и л а :

 1. Затвердити Програми про розвиток земельних відносин  Тетіївської міської об′єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки ( додається).  
 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісія з питань регулювання земельних відносин, архітектури будівництва та охорони навколишнього середовища та з питань планування, бюджету,  фінансів та соціально-економічного розвитку ОТГ.

            

Міський голова                                                     Р. Майструк

Спеціаліст з юридичного забезпечення                                      Н.Складена

 

ПРОЕКТ ПРОГРАМИ

розвитку земельних відносин

Тетіївської міської об′єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки

ВСТУП

         Програма розвитку земельних відносин та охорони земель Тетіївської міської  ради на 2018-2020 роки (далі – Програма) розроблена згідно із Земельним та Бюджетним кодексами України, Законами України «Про землеустрій», «Про охорону земель», «Про оцінку земель», «Про Державний земельний кадастр», з метою здійснення заходів для створення ефективного механізму регулювання земельних відносин та управління земельними ресурсами, раціонального використання та охорони земель, розвитку ринку землі та ведення Державного земельного кадастру.

Результатом виконання Програми має стати підвищення ефективності раціонального використання земель Тетіївської міської ради.

Разом із зростанням інвестиційного та виробничого потенціалів землі як самостійного фактора економічного зростання буде завершено здійснення більш важливих заходів і завдань, необхідних для подальшого розвитку земельних відносин, гарантування права власності та права користування на землю Тетіївської міської ради

1. Мета Програми

Основною метою Програми є:

здійснення заходів для створення ефективного механізму регулювання земельних відносин та управління земельними ресурсами, раціонального використання та охорони земель, розвитку ринку землі;

забезпечення ефективного використання земельних ресурсів, створення оптимальних умов для суттєвого збільшення соціального, інвестиційного і виробничого потенціалів землі, зростання її економічної цінності.

2. Основні завдання програми

У Програмі визначені основні завдання проведення земельної реформи. Програма має сприяти активізації процесу загального розвитку земельних відносин та докорінно поліпшити охорону земельних ресурсів Тетіївської міської ради. Ними слід вважати:

 • проведення аналізу стану використання та охорони земель на території Тетіївської міської ради;
 • виготовлення проектної документації щодо встановлення меж об′єднаної територіальної громади Тетіївської міської ради;
 • проведення інвентаризації земель усіх форм власності;
 • розробка проектів землеустрою щодо встановлення та зміни меж населених пунктів  Тетіївської міської ради
 • оновлення  планово-картографічних матеріалів;
 • запровадження ефективних механізмів ринку землі, у тому числі проведення земельних торгів у формі аукціону;
 • проведення робіт з нормативно-грошової оцінки земель населених пунктів Тетіївської міської ради;
 • проведення експертно-грошових оцінок земельних ділянок що підлягають продажу;
 • виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності;
 • виготовлення технічних документацій із встановлення-відновлення меж земельних  ділянок комунальної власності;
 • розроблення проектів землеустрою щодо встановлення меж прибережних захисних смуг для забезпечення раціонального використання природоохоронної території з режимом обмеженої господарської діяльності;
 • виявлення та повернення самовільно зайнятих земельних ділянок і приведення їх у стан, придатний для подальшого використання;
 • підключення типового робочого місця стороннього користувача Автоматизованої системи Держгеокадастру;
 • придбання програмного забезпеченням та вимірювального геодезичного обладнання для контролю за використанням земель;

 3. Очікувані результати виконання програми

Передбачені Програмою заходи планується здійснити протягом 2018–2020 років.

Проведення робіт, пов'язаних з розробкою проектів землеустрою та технічних документацій  населених пунктів міської ради, дасть змогу упорядкувати відомості про земельні ділянки і землекористувачів, вирішувати питання забудови, планування і зонування, створити реальний банк даних про ринок землі.

Також роботи пов’язані з оновленням меж населених пунктів, встановленням прибережних захисних смуг, дадуть можливість остаточно визначити компетенцію міської ради в частині розпорядження землями, сприятимуть належному оподаткуванню територій та додатковим бюджетним надходженням, а також забезпечать подальше впорядкування територій із визначенням перспектив розвитку міської  громади.

В цілому по Тетіївській міській раді збільшиться надходження коштів до бюджету від сплати земельного податку та оренди землі, зокрема це буде забезпечено проведенням та своєчасним оновлення грошової оцінки, що дозволить збільшити бюджетні надходження від плати за землю   а для міської  ради це стане гарантією стабільного наповнення місцевого бюджету на наступні три роки.

4. Фінансове забезпечення виконання програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок:

 • коштів місцевого бюджету;
 • інших джерел, які не заборонені чинним законодавством.

план основних заходів та необхідний обсяг фінансування, щодо реалізації Програми затверджується рішенням Тетіївськоїміської  ради.

Головними розпорядниками бюджетних коштів з виконання заходів Програми є виконавчий комітет міської ради.

6. Контроль за виконанням програми

Контроль за виконанням цієї Програми здійснюють: постійна комісія з питань регулювання земельних відносин, архітектури будівництва та охорони навколишнього середовища та постійна комісія з питань планування, бюджету,  фінансів та соціально-економічного розвитку ОТГ.

Основні заходи Програми:

 1. Проведення аналізу стану використання та охорони земель на території Тетіївської міської ради.

                 Відділ земельних відносин та охорони навколишнього середовища 2018 рік

 1. Виготовлення проектної документації щодо встановлення меж об′єднаної територіальної громади Тетіївської міської ради.

                Виконавчий комітет Тетіївської міської ради 2018-2019 рік.

 1. Проведення інвентаризації земель усіх форм власності.

                Виконавчий комітет Тетіївської міської ради 2018-2020 рік.

 1. Розробка проектів землеустрою щодо встановлення та зміни меж населених пунктів  Тетіївської міської ради.

                Виконавчий комітет Тетіївської міської ради 2018-2020 рік.

 1. Оновлення  планово-картографічних матеріалів.

                Виконавчий комітет Тетіївської міської ради 2018-2020 рік.

 1. Запровадження ефективних механізмів ринку землі, у тому числі проведення земельних торгів у формі аукціону.

                Виконавчий комітет Тетіївської міської ради 2018-2020 рік.

 1. Проведення робіт з нормативно-грошової оцінки земель населених пунктів Тетіївської міської ради.

                Виконавчий комітет Тетіївської міської ради 2018-2020 рік.

 1. Проведення експертно-грошових оцінок земельних ділянок що підлягають продажу.

                Виконавчий комітет Тетіївської міської ради 2018-2020 рік.

 1. Виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності.

                Виконавчий комітет Тетіївської міської ради 2018-2020 рік.

 1. Виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення-відновлення меж земельних  ділянок комунальної власності.

                Виконавчий комітет Тетіївської міської ради 2018-2020 рік.

 1. Розроблення проектів землеустрою щодо встановлення меж прибережних захисних смуг для забезпечення раціонального використання природоохоронної території з режимом обмеженої господарської діяльності.

                Виконавчий комітет Тетіївської міської ради 2018-2020 рік.

 1. Виявлення та повернення самовільно зайнятих земельних ділянок і приведення їх у стан, придатний для подальшого використання.

                 Відділ земельних відносин та охорони навколишнього середовища 2018 рік

 1. Підключення типового робочого місця стороннього користувача Автоматизованої системи Держгеокадастру.

                Виконавчий комітет Тетіївської міської ради 2018-2020 рік.

 1. Придбання програмного забезпеченням та вимірювального геодезичного обладнання для контролю за використанням земель.

                Виконавчий комітет Тетіївської міської ради 2018-2020 рік.

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

перша сесія міської ради сьомого скликання

третє пленарне засідання

м. Тетіїв                                                        30 січня 2018 року

проект РІШЕННЯ №

Затвердження Положення про відділ культури,

молоді та спорту Тетіївської міської ради

об’єднаної територіальної громади

          Розглянувши проект Положення про відділ культури, молоді та спорту Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади,  керуючись ст.. 25,26, 32  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

в и р і ш и л а :

 1. Затвердити Положення про  відділ культури, молоді та спорту Тетіївської міської ради  об’єднаної територіальної громади ( додається).  
 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту. 

Міський голова                                                     Р. Майструк

Спеціаліст з юридичного забезпечення                                                             Н.Складена

Додаток

                                                                до рішення 3-го пленарного засідання

                                                               1 сесії  Тетіївської міської ради

                                                                7 скликання від 30.01.2018 р. № ___

Проект ПОЛОЖЕННЯ

про відділ культури, молоді та спорту Тетіївської міської ради об’єднаної територіальної громади

1.Загальні положення

1.1.Відділ культури, молоді та спорту Тетіївської міської ради об’єднаної територіальної громади  (далі - Відділ) є виконавчим органом тетіївської міської ради і утворюється Тетіївською міською  радою об’єднаної територіальної громади  для реалізації завдань місцевого самоврядування у сфері культури, молоді та спорту.

1.2.Скорочена назва: відділ культури, молоді та спорту.

1.3.Засновником Відділу є Тетіївська міська рада об’єднаної територіальної громади Тетіївського району Київської області. Відділ є підзвітним і підконтрольним Тетіївській міській раді  об’єднаної територіальної громади та підпорядковується її виконавчому комітету ради і міському голові.

1.4.Відділ є юридичною особою, веде самостійний баланс, має право відкривати бюджетні реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства України, у межах своїх повноважень укладати від свого імені угоди з юридичними і фізичними особами, мати майнові і немайнові права, нести зобов’язання, бути позивачем і відповідачем у судах. Відділ має печатку із зображенням Державного герба України і власним найменуванням, штамп, відповідні бланки та інші атрибути юридичної особи.

1.5.Відділу підпорядковуються: Тетіївська дитяча музична школа, Тетіївський районний Будинок культури, Тетіївський міський будинок культури, Тетіївський районний народний історико-краєзнавчий музей, централізована бібліотечна система, у кількості 18 бібліотечних закладів, будинки культури сіл: Бурківці, Голодьки, Горошків, Дзвеняче, Михайлівка, Скибинці, Стадниця, Степове, Тайниця, Черепин, Черепинка; клуби сіл: Дібрівка, Дубина, Ненадиха, Росішки; КП МЦ «Креатив», Стадіон «Колос», ТРГО ДЮСШ «Колосок»,  ТРО ВФСТ «Колос».

1.6.Місцезнаходження Відділу: 09800, Київська область, м. Тетіїв, вул. Я. Острозького, 5.

1.7.Відділ у своїй діяльності керується Конституцією, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про культуру», «Про фізичну культуру і спорт», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами профільного міністерства та наказами відповідного управління Київської обласної державної адміністрації, рішеннями Тетіївської міської ради об’єднаної територіальної громади, та її виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.8.Метою Відділу є створення умов для забезпечення в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сфері культури, молоді та спорту, збереження та популяризації національного і культурного надбання, створення конкурентоспроможного мистецького середовища задля розвитку культурного простору Тетіївської об’єднаної територіальної громади, надання населенню якісних послуг в сфері фізичної культури і спорту шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм, через мережу комунальних підприємств, установ і закладів для задоволення потреб та інтересів Тетіївської міської ради об’єднаної територіальної громади.

1.9.Положення про Відділ, структура, штатна чисельність та фонд оплати праці спеціалістів Відділу затверджується рішенням Тетіївської міської ради об’єднаної територіальної громади.

1.10.Посадову інструкцію начальника Відділу, головного спеціаліста та головного бухгалтера затверджує міський голова.

 1. Завдання, повноваження та права відділу
 2. 1.Завданнями Відділу є:

2.1.1. Реалізація державної політики у сфері культури, молоді та спорту, охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики.

2.1.2. Здійснення контролю за дотриманням законодавства України з питань культури, молоді, спотру та охорони культурної спадщини.

2.1.3. Створення сприятливих умов для розвитку і функціонування української мови в суспільному житті, збереження та розвитку етнічної, мовної і культурної самобутності національних меншин, які проживають на території громади.

2.1.4. Сприяння підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації працівників закладів культури, підпорядкованих Відділу.

2.1.5. Здійснення заходів щодо створення умов для відродження розвитку культури української нації, культурної самобутності корінних народів і національних меншин України, всіх видів мистецтва, самодіяльної творчості, художніх промислів та ремесл.

2.1.6. Вирішення питань про надання неповнолітнім, пенсіонерам та інвалідам права на безкоштовне та пільгове користування закладами культури та спорту, підпорядкованими Відділу.

2.1.7. Забезпечує популяризацію фізичної культури та спорту, здорового способу життя та співпрацю з громадськими, відомчими, приватними організаціями та закладами фізкультурно-спортивної спрямованості у вирішенні завдань популяризації здорового способу життя та створенні передумов для заняття фізкультурою і спортом мешканців Тетіївської об’єднаної територіальної громади.

2.1.8. Забезпечує розвиток мережі муніципальних закладів що координує діяльність підвідомчих організацій, які забезпечують умови для заняття фізичною культурою та спортом.

2.1.9. Вирішення питань звільнення від плати за навчання в школах естетичного виховання дітей пільгових категорій, які проживають на території громади.

2.1.10. Сприяння захисту прав і законних інтересів суб’єктів діяльності в галузі культури, молоді та спорту громади.

2.1.11. Забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції Відділу на інформаційних ресурсах Тетіївської міської ради об’єднаної територіальної громади.

2.1.12. Забезпечення реалізації прав громадян на свободу художньої творчості та спорту, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, доступності всіх видів культурних  послуг, культурної та спортивної діяльності для кожного громадянина в межах повноважень Відділу.

 1. 2. Повноваження Відділу

До повноважень Відділу відносяться:

2.2.1. Управління закладами, які підпорядковані Відділу, організовує та координує їх діяльність, забезпечує контроль за дотриманням фінансової дисципліни.

2.2.2. Здійснює пошук, використовує й поширює нові організаційно - творчі підходи у діяльності закладів культури, молоді та спорту, впроваджує нові моделі організації культурної та спортивної діяльності.

2.2.3. Створює умови для розвитку сфери культури, мистецтв та спорту громади, зміцнює матеріально-технічну базу підвідомчих закладів, поповнює бібліотечний фонд.

2.2.4. Сприяє забезпеченню соціального захисту працівників підвідомчих закладів.

2.2.5. Створює умови для розвитку професійного та самодіяльного музичного, театрального, хореографічного, образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва, народної художньої творчості та культурного дозвілля населення.

2.2.6. Організовує та проводить фестивалі, свята, конкурси, огляди професійного мистецтва і самодіяльної художньої творчості, виставки творів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва.

2.2.7. Вживає заходів щодо зміцнення міжнародних і міжміських культурних зв’язків відповідно до законодавства, підтримує дружні культурні зв’язки з відповідними структурами міст-побратимів у межах своїх повноважень.

2.2.8. Сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері культури, молоді та сорту.

2.2.9. Здійснює контроль за дотриманням закладами культури, молоді та спорту підпорядкованими Відділу, чинного законодавства, що регламентує роботу зазначених закладів.

2.2.10. Здійснює контроль за використанням приміщень закладів культури, молоді та спорту за призначенням.

2.2.11. Розглядає звернення громадян, підприємств, установ, організацій, у тому числі об’єднань громадян, депутатських звернень та запитів у порядку, передбаченому чинним законодавством України, забезпечує виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації.

2.2.12. Надає у межах своїх повноважень інформаційно-методичну та консультативну допомогу закладам, установам, підприємствам і організаціям культурно-мистецької, молодіжної та спортивної сфери громади.

2.2.13. Готує проекти розпорядчих актів Тетіївської міської ради об’єднаної територіальної громади, її виконавчих органів нормативного характеру в межах своєї компетенції.

2.2.14. Забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції Відділу на інформаційних ресурсах Тетіївської міської ради об’єднаної територіальної громади    .

2.2.15. Готує та подає на розгляд проекти рішень Тетіївської міської ради об’єднаної територіальної громади, та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань розвитку культури, молоді та спорту громади.

2.2.16. Організовує наради з питань розвитку галузі культури, молоді та спорту громади, бере участь у розробці відповідних програм.

2.2.17. Сприяє збереженню та відродженню осередків традиційної народної творчості, художніх промислів і ремесел.

2.2.18. Організовує та проводить фізкультурно-спортивні заходи серед широких верств населення, в тому числі заходи, спрямовані на покращення фізичного виховання дітей i молоді.

2.2.19. Розробляє i подає на розгляд ради об’єднаної територіальної громади пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм i здійснення заходів, спрямованих на розвиток культури, молоді, фізичної культури та спорту.

2.2.20. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток культури, молоді, фізичної культури та спорту в Тетіївській об’єднаній територіальній громаді; організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.

2.2.21. Сприяє розширенню діяльності молодіжних: організацій, творчих об’єднань та товариств.

2.2.22. Сприяє централізованому комплектуванню і використанню бібліотечних фондів.

2.2.23. Подає управлінню культури, національностей та релігій Київської обласної Державної адміністрації пропозиції щодо: визнання осередків народних художніх промислів, що потребують особливої охорони, заповідними територіями народних художніх промислів, проведення робіт з консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування об'єктів культурної спадщини;

2.2.24. Подає міському голові пропозиції щодо відзначення працівників галузі культури, молоді та спорту громади, а також працівників Відділу державними нагородами, присвоєння почесних звань, застосовує в межах своєї компетенції інші форми морального і матеріального заохочення за досягнення у творчій, педагогічній, спортивній та культурно-освітній діяльності.

2.2.25. Укладає в межах своїх повноважень договори, угоди, контракти, стороною яких виступає Тетіївська міська рада об’єднаної територіальної громади або її виконавчий комітет.

2.2.26. Аналізує матеріали, що надходять від правоохоронних органів, судів, інших державних органів та установ, сприяє своєчасному вжиттю заходів за результатами їх розгляду за дорученням керівництва Відділу в межах компетенції.

2.2.27. Координує дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки санітарного режиму в закладах культури, фізичної культури та спорту та надає практичну допомогу у проведенні відповідної роботи.

2.2.28. Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування закладів культурного та спортивного спрямування, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання.

2.2.29. Координує формування та використання закладами та установами культури і спорту загального та спеціального фондів міського бюджету, а також коштів, залучених закладами з інших джерел.

2.2.30. Надає та реалізує пропозиції по залученню додаткових ресурсів шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів.

2.2.31. Затверджує річні плани роботи комунальних закладів культури, молоді та спорту.

2.2.32 Роз'яснює через засоби масової інформації зміст державної політики у сфері культури, молоді та спорту, провадить інформаційну, рекламну та видавничу діяльність;

2.2.33. Реалізує повноваження органів виконавчої влади у сфері збереження та використання культурної спадщини.

2.3. Відділ має право:

2.3.1. Скликати в установленому порядку наради, ініціювати утворення та створювати робочі групи з питань, що належать до компетенції Відділу.

2.3.2. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів Тетіївської міської ради об’єднаної територіальної громади, підприємств, установ і організацій усіх форм власності документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань.

2.3.3. Залучати до організації та проведення культурно-мистецьких заходів спеціалістів інших структурних підрозділів Тетіївської міської ради об’єднаної територіальної громади, спеціалістів, окремих виконавців та творчі колективи закладів, установ, підприємств та організацій культурно-мистецької сфери.

2.3.4. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів Тетіївської міської ради об’єднаної територіальної громади, виконавчих органів державної влади, підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян для розгляду питань, що належать до компетенції Відділу.

2.3.5. Брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації культурних закладів всіх типів і форм власності.

3. Організація роботи Відділу

3.1.Структура відділу, чисельність та посадові оклади його працівників встановлюються штатним розписом апарату виконавчого комітету ради, який затверджується головою.

3.2. Начальник, головний спеціаліст відділу та головний бухгалтер призначаються на посаду та звільняються з посади головою відповідно до вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», інших нормативних актів, що стосуються проходження служби в органах місцевого самоврядування.

3.3. Начальник, головний спеціаліст відділу та головний бухгалтер є посадовими особами місцевого самоврядування, відповідно до цього Положення мають посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримують заробітну плату за рахунок міського бюджету.

3.4. Інші працівники відділу приймаються на роботу відповідно до Кодексу законів про працю України та не є посадовими особами, тобто не мають повноважень щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій.

3.5. Діяльність Відділу здійснюється на основі перспективного та поточних планів роботи. Спеціалісти Відділу працюють на основі плану роботи Відділу та індивідуальних планів роботи.

3.6. Керівник Відділу здійснює керівництво діяльністю Відділу, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу.

3.7. Для погодженого вирішення питань, що належать до повноважень відділу, у ньому може утворюватися рада відділу культури у складі начальника відділу (голова ради), інших працівників відділу, керівників підприємств, установ та організацій у сферах культури, мистецтв, туризму, охорони культурної спадщини.

3.8. На період відпустки або на час відсутності керівника Відділу його обов’язки виконує працівник Відділу відповідно до розпорядження міського голови.  

  4. Правовий статус керівника Відділу, його права і обов’язки.

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду на конкурсній основі за розпорядженням міського голови відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Закону України «Про культуру», чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

4.2. Особа, яка призначається на посаду керівника Відділу повинна володіти державною мовою, мати вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

4.3. Керівник Відділу, представляючи інтереси громади в галузі культури, молоді та спорту у відносинах з юридичними і фізичними особами:

4.3.1. Забезпечує виконання покладених на Відділ завдань, визначає посадові обов’язки і ступінь відповідальності працівників Відділу.

4.3.3. Планує роботу Відділу й аналізує стан її виконання.

4.3.4. Видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

4.3.5. Відкриває рахунки у відділенні державного казначейства, має право першого підпису.

4.3.6. Заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників Відділу.

4.3.7. Візує рішення міської ради та виконавчого комітету, які стосуються діяльності відділу та підпорядкованих йому закладів культури.

4.3.8. Подає на затвердження міському голові проекти-кошторисів доходів і витрат, вносить пропозиції щодо граничної чисельності і фонду оплати працівників Відділу.

4.3.9. Розпоряджається коштами, які виділяються на утримання Відділу.

4.3.10. Затвержує Положення закладів спорту та культури: клубних установ, та організації що діють у бібліотечній системі.

4.3.11. Переглядає та змінює за необхідністю посадові інструкції керівників структурних підрозділів, штатного розпису у межах затвердженого фонду оплати праці.

4.3.12. Сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі закладів культури, молоді та сорту.

4.3.13. Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування закладів сфери культури, молоді та спорту, що знаходяться в комунальній власності, аналізує їхнє використання.

4.3.14. Організовує з керівниками структурних підрозділів підготовку в підвідомчих закладах до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного і капітального ремонтів приміщень.

4.3.15. Організовує з керівниками структурних підрозділів проведення атестації бібліотечних, музейних, педагогічних, клубних, бухгалтерських працівників.

4.3.16. Призначає на посади та звільняє з посад керівників підвідомчих закладів, відповідно до чинного законодавства України.

5. Права і обов’язки працівників відділу.

5.1. Працівники Відділу мають право:

5.1.1. Користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією та законами України.

5.1.2 На повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.

5.1.3. На своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, якості, досвіду та стажу роботи.

5.1.4. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці.

5.1.5. На соціальний і правовий захист.

5.1.6. Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень.

5.1.7. Вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою.

5.1.8. Користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Працівники Відділу зобов’язані:

5.2.1. Дотримуватися Конституції України, законів та інших актів законодавства України.

5.2.2. Працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження, накази, доручення керівництва, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, додержуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна ради громади та її виконавчих органів.

5.2.3. Вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних обов’язків.

5.2.4. Підвищувати продуктивність праці, знати Конституцію України, законодавство з питань місцевого самоврядування, державної служби, розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.

5.2.5. Утримувати своє робоче місце в чистоті, дотримуватися установленого порядку зберігання матеріальних цінностей, документів, оргтехніки, здійснювати економію енергетичних ресурсів, додержуватися чистоти в адміністративній будівлі.

5.2.6. Поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у взаємовідносинах із співробітниками та відвідувачами.

5.2.7. Дотримуватися прав і свобод людини і громадянина.

5.2.8. Постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати професійну кваліфікацію.

5.2.9. Проявляти ініціативність, творчість у роботі.

5.2.10. Дотримуватись обмежень, передбачених законодавством України, щодо служби в органах місцевого самоврядування.

5.2.11. Підтримувати авторитет ради громади та її виконавчих органів.

5.2.12. Зберігати державну таємницю, інформацію про громадян, що стали їм відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншу інформацію, яка, згідно із законодавством України, не підлягає розголошенню.

5.2.13. Не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.

5.2.14. Проходити атестацію як посадові особи місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства України.

5.2.15. Суворо дотримуватися вимоги щодо заборони паління в приміщеннях (на робочих місцях, у кабінетах та у місцях загального користування).

5.3. Працівники виконують й інші обов’язки відповідно до чинного законодавства України.

5.4. Посадовим особам Відділу забороняється:

5.4.1. Брати участь у діях, що суперечать національним інтересам України.

5.4.2. Вчиняти дії, що можуть бути розцінені як використання свого службового становища в корисних цілях, а також дії, які, відповідно до чинного законодавства України, вважаються корупційними.

5.4.3. Виявляти всупереч інтересам справи, упередженість або прихильність до будь - якого підприємства, установи, організації, об'єднання громадян або конкретної особи.

5.4.4. Приймати дарунки чи послуги від фізичних або юридичних осіб у зв’язку зі своєю службовою діяльністю.

6. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності Відділу

6.1. Відділ фінансується за рахунок коштів міського бюджету, виділених на його утримання, та з інших джерел фінансування що не суперечать чинному законодавству України.

6.2. Відділ володіє і користується майном, що знаходиться в його оперативному управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

6.3. Доходи (прибутки) Відділу використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених його установчими документами.

6.4. Отримані доходи (прибутки) або їх частина не може розподілятися серед засновників, працівників Відділу (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску).

6.5. Оплата праці працівників Відділу здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

7. Відповідальність працівників Відділу

7.1. Працівник Відділу, який не вжив передбачених цим Положенням заходів до усунення порушень законодавства, що призвели до негативних економічних наслідків, ущемлення прав і законних інтересів працівників, несе відповідальність в установленому законодавством України порядку.

7.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

8. Заключні положення

8.1. Покладання на Відділ обов’язків, не передбачених цим Положенням, а також тих, що не відносяться до фахової діяльності Відділу, не допускається.

8.2. Тетіївський міський голова створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує їх приміщеннями, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань, які відносяться до компетенції відділу.

8.3. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому сесією Тетіївської міської ради об’єднаної територіальної громади.

8.4. Реорганізація чи ліквідація Відділу здійснюється на підставі рішення Тетіївської міської ради об’єднаної територіальної громади.

Секретар ради                                                                 Денисюк С. М.

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

Перша сесія сьомого скликання

Третє пленарне засідання

                         м. Тетіїв                                                               30 січня 2018 р.

проект РІШЕННЯ №

Про план роботи міської ради

на 2018 рік

Відповідно до пп. 7  п. 1 ст. 26 Закону України « Про місцеве  самоврядування в Україні», міська рада

в и р і ш и л а :

Затвердити запропонований план роботи міської ради на 2018 рік ( додається).

Міський голова                                          Р.Майструк

                                                

м. Тетіїв

30 січня 2018 року

  - 01- VII

Спеціаліст з юридичного забезпечення                                                  Н. Складена

                                                                                               Додаток

                                                                              до рішення 3-го пленарного засідання

1 сесії міської ради УІІ скликання

№ __ від 30.01.2018 р.

П И Т А Н Н Я

які вноситимуться на розгляд сесій

міської ради  сьомого скликання в 2018 році

п/п

НАЗВА ПИТАНЬ

Строк

проведення сесій                                 

Відповідальні за підготовку

  1   

1. Про програму соціально-економічного та культурного розвитку Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік.

2. Про бюджет Тетіївської міської ради на 2018 рік.

3. Про реорганізацію сільських рад Тетіївської об’єднаної територіальної громади

4. Про за твердження плану роботи міської ради на 2018 рік

5. Звіт міського голови про підсумки соціально-економічного і культурного розвитку міста за 2017 р.

6. Про програму розвитку земельних відносин міської ОТГ на 2018-2020 роки.

 

   І квартал      

 

Міськвиконком, відповідні постійні комісії

 1.  

1. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І квартал  2018 року

2. Про роботу ринків, що розташовані на території ОТГ.

3. Інформація начальника Тетіївського відділення поліції Сквирського ВП ГУНП в Київській області про стан законності, боротьби зі злочинністю, запобігання і протидії корупції, охорони громадського порядку на території Тетіївської ОТГ у І півріччі 2018 року.

4. Звіт   керівника ВУ ВКГ  «Тетіївводоканал» про роботу  господарства за звітний період

  ІІ квартал

Міськвиконком, відповідні постійні комісії

  3      

1. Затвердження звіту про виконання міського бюджету  за І-ше півріччя  2018 року.

2.  Звіт керівника КП «Благоустрій» про роботу господарства за звітний  період та підготовка до роботи в осінньо-зимовий період.

3.Звіт керівника КП  «Житлокомунсервіс» про роботу  житлово - комунального господарства за звітний період та підготовка до роботи в осінньо – зимовий період.

4. Звіт керівника КП «Міський молодіжний центр «Креатив» за звітний період».

 

ІІІ квартал

 

Міськвиконком, відповідні постійні комісії

 

   4 

1. Затвердження звіту про виконання міського бюджету  за 9 місяців 2018 року. 

2.  Про стан земельних відносин і землекористування підприємствами, організаціями та громадянами міста.

3. Про результати діяльності Тетіївського відділу  Білоцерківської місцевої прокуратури та Тетіївського відділення  Сквирського відділу поліції на території міста Тетієва.

4. Затвердження плану роботи міської ради на 2019 рік.

5. Про Програму соціально -  економічного та культурного розвитку міста та міський бюджет на 2019 рік.

 

  ІV квартал

 

Міський голова,  міськвиконком, постійні комісії

Секретар ради                                               С. Денисюк

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

перша сесія міської ради сьомого скликання

третє пленарне засідання

м. Тетіїв                                                        30 січня 2018 року

проект РІШЕННЯ №

Затвердження Положення про загальний

відділ апарату виконавчого комітету

 

Розглянувши проект Положення про загальний відділ апарату виконавчого комітету,  керуючись ст.. 25,26  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

в и р і ш и л а :

 1. Затвердити Положення про загальний відділ апарату виконавчого комітету ( додається).  
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з Регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та контролю за виконанням рішень міської ради та її виконавчого комітету, дотримання законності та правопорядку.

         

               Міський голова                                                     Р. Майструк

  Спеціаліст з юридичного забезпечення                                                             Н.Складена

 

Додаток

                                                                до рішення 3-го пленарного засідання

                                                               1 сесії  Тетіївської міської ради

                                                                7 скликання від 30.01.2018 р. № ___

 

Проект ПОЛОЖЕННЯ

про загальний відділ апарату виконавчого комітету

 Тетіївської міської ради

І.Загальні засади

1.1.Загальний відділ апарату виконавчого комітету Тетіївської міської ради (далі – загальний відділ) відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є структурним підрозділом Тетіївської міської ради та її виконавчого комітету, який утворюється міською радою, є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові та керуючому справами виконавчого комітету міської ради.

1.2.Загальний відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим положенням.

1.3.Посадові інструкції працівників загального відділу затверджуються міським головою.

ІІ.Завдання і повноваження загального відділу

2.1.Основними завданнями загального відділу є:

2.1.1.Документаційно-технічне забезпечення діяльності керівництва, апарату виконавчого комітету Тетіївської міської ради, ведення в апараті виконавчого комітету Тетіївської міської ради діловодства, здійснення контролю за строками проходження і виконання документів, надання методичної і практичної допомоги з цих питань відділам та іншим структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради;

2.1.2.Забезпечення підготовки в Тетіївській об’єднаній територіальній громаді заходів згідно «Програми заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, відзначення осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток Тетіївської ОТГ».

2.2.Загальний відділ відповідно до покладених на нього завдань з питань документаційно-технічного забезпечення:

2.2.1.Здійснює ведення діловодства в апараті виконавчого комітету Тетіївської міської ради з питань документаційно-технічного забезпечення.

2.2.2.Здійснює експертизу нормативно-правових актів, розпорядчих документів (рішень виконавчого комітету міської ради та розпоряджень міського голови) щодо їх відповідності Інструкції з діловодства у виконавчому комітеті Тетіївської міської ради та іншим нормативно-правовим актам з питань діловодства.

2.2.3.Приймає, реєструє, здійснює попередній розгляд, передає згідно з розподілом обов’язків на розгляд керівництву виконавчого комітету Тетіївської міської ради та на виконання, розмножує, розсилає вхідну і вихідну кореспонденцію, рішення виконавчого комітету Тетіївської міської ради, розпорядження міського голови, інші документи виконавчого комітету Тетіївської міської ради.

2.2.4.забезпечує здійснення діловодства за запитами на інформацію надісланими поштою.

2.2.5.Надає для оприлюднення на офіційному сайті міської ради рішення виконавчого комітету та міської ради, розпорядження міського голови, порядок денний засідань виконавчого комітету та міської ради.

2.2.6.Забезпечує здійснення контролю за строками проходження і виконання документів, а також за відповідністю форм виконання вимогам документів та резолюціям керівництва виконавчого комітету Тетіївської міської ради.

2.2.7.Спільно з іншими відділами апарату виконавчого комітету Тетіївської міської ради забезпечує підготовку і проведення засідань виконавчого комітету та сесій міської ради. Здійснює ведення протоколів сесій та виконавчого комітету міської ради.

2.2.8.За дорученням міського голови, керуючого справами виконавчого комітету міської ради перевіряє стан організації діловодства та контролю за проходженням і виконанням документів в управлінні та відділах апарату виконавчого комітету Тетіївської міської ради, надає їм необхідну допомогу в удосконаленні форм і методів роботи з документами.

2.2.9.Здійснює контроль за правильністю користування документами в апараті виконавчого комітету Тетіївської міської ради, готує довідки, доповідні записки, зведення, звіти, інформації з питань роботи з документами, періодично інформує керівництво виконавчого комітету міської ради з цих питань.

2.2.10.Забезпечує культуру діловодства, впровадження наукової організації праці, сучасних технічних засобів роботи з документами, комп’ютеризації діловодних процесів та інших напрямів діяльності апарату, надання методичної і практичної допомоги з цих питань працівникам апарату виконавчого комітету Тетіївської міської ради.

2.2.11.Сприяє набуттю знань і навиків з питань роботи з документами працівниками апарату виконавчого комітету Тетіївської міської ради;

2.2.12.Забезпечує облік, зберігання бланків інформаційних, організаційно-розпорядчих і реєстраційно-контрольних документів виконавчого комітету міської ради і законність користування ними.

2.2.13.Складає номенклатуру справ апарату виконавчого комітету Тетіївської міської ради, забезпечує здійснення контролю за правильністю формування, оформлення і зберігання у відділах апарату справ, приймання документів відділів на зберігання до поточного архіву апарату виконавчого комітету Тетіївської міської ради.

2.2.14.Організовує роботу поточного архіву апарату виконавчого комітету Тетіївської міської ради, забезпечує проведення експертизи наукової і практичної цінності документів при їх відборі для передачі на державне зберігання, готує і передає справи на зберігання до архівного відділу виконавчого комітету міської ради.

2.2.15.Загальний відділ при вирішенні питань, які належать до його відання, взаємодіє з відділами апарату виконавчого комітету Тетіївської міської ради, управлінням, підприємствами, установами, організаціями і громадянами.

IІІ. Права відділу

Відділ має право:

3.1. Вносити на розгляд міського голови проекти рішень міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, доповідні записки з питань, що належать до компетенції відділу.

3.2. Знайомитись із станом діловодства у відділах міської ради, і її виконавчого комітету, вимагати виконання встановлених правил роботи з документами.

3.3. За погодженням з керуючим справами виконавчого комітету залучати спеціалістів відділів, управління та інших виконавчих органів міської ради для вирішення питань, пов'язаних з виконанням покладених на відділ завдань.

3.4. Одержувати у встановленому порядку від відділів апарату виконавчого комітету, структурних підрозділів міської ради дані, документи, матеріали, інформацію, необхідні для використання в роботі та виконання покладених на відділ завдань.

3.5. Повертати виконавцям документи та вимагати їх доопрацювання у випадках порушення встановленого порядку.

3.6. Вимагати від відділів апарату, управління виконавчого комітету міської ради неухильного виконання надісланих їм з цією метою документів, подання ними до виконавчого комітету міської ради у визначені строки та у встановленому порядку звітів про виконання документів;

3.7. Повертати документи, підготовлені з порушенням встановленого порядку або виконані неякісно;

3.8. Вносити пропозиції керівництву виконавчого комітету міської ради з питань, віднесених до компетенції відділу;

3.9. Брати участь у міських заходах за дорученням керівництва виконавчого комітету міської ради;

3.10. Працівники загального відділу, які працюють посадовими особами місцевого самоврядування, користуються правом доступу до всіх документів нетаємного діловодства апарату виконавчого комітету Тетіївської міської ради, управління виконавчого комітету Тетіївської міської ради;

3.11. Перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування;

3.12. Одержувати у встановленому порядку від відділів, управління виконавчого комітету Тетіївської міської ради документи, необхідні для виконання покладених на загальний відділ завдань.

ІV. Організація роботи відділу

4.1.   Структура, чисельність працівників відділу визначаються штатним розписом апарату виконавчого комітету, що затверджується міським головою в межах граничної чисельності, фонду оплати праці працівників і видатків на утримання апарату виконавчого комітету, затверджених міською радою.

4.2.   Відділ очолює начальник, у разі його відсутності його обов'язки виконує головний спеціаліст – заступник начальника відділу.

4.3.   Начальник відділу, його заступник, працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою відповідно до вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», інших нормативних актів, що стосуються проходження служби в органах місцевого самоврядування. Інші працівники відділу приймаються на роботу відповідно до Кодексу законів про працю України.

4.4. Начальник відділу здійснює керівництво діяльністю загального відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на загальний відділ завдань, розподіляє обов’язки між працівниками загального відділу, забезпечує підвищення їх ділової кваліфікації.

4.5.   Службові обов'язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету за поданням начальнику відділу.

4.6.   Робота відділу планується на квартал на основі планів роботи міської ради, виконавчого комітету, доручень міського голови, керуючого справами виконавчого комітету, завдань відділу.

Плани роботи відділу затверджуються керуючим справами виконавчого комітету.

4.7.   Підготовленні відділом матеріали подаються керуючому справами виконавчого комітету і використовуються згідно з його вказівками.

4.8.   Відділ взаємодіє з відділами апарату виконавчого комітету, структурними підрозділами міської ради. Порядок такої взаємодії визначається керуючим справами виконавчого комітету.

4.9.   Інформація, відомості, які не передбачені офіційною статистичною звітністю, запитуються відділом з відділів апарату виконкому, управління виконавчого комітету Тетіївської міської ради  лише з дозволу міського голови або керуючого справами виконавчого комітету.

4.10. Діловодство відділу ведеться згідно з номенклатурою справ апарату виконавчого комітету.

V. Начальник відділу

5.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу та організовує роботу відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і функцій.

5.2.  Забезпечує виконання планів роботи відділу та виконавчого комітету з питань, що стосуються відділу, доручень міського голови, керуючого справами виконавчого комітету.

5.3.  Вносить на затвердження керуючому справами виконавчого комітету посадові інструкції працівників відділу. Затверджує розподіл обов'язків між працівниками відділу, забезпечує дотримання ними правил внутрішнього розпорядку, трудової та виконавчої дисципліни.

 1. У встановленому порядку вносить пропозиції про призначення, переміщення та звільнення працівників відділу, їх заохочення та накладення стягнення, погоджує надання їм відпусток.
 2. Координує у встановленому порядку роботу відділу з відділами апарату виконкому та структурними підрозділами міської ради.
 3. Вносить на розгляд міського голови проекти рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, пропозиції та доповідні записки з питань, що належать до компетенції відділу.
 4. Бере участь у засіданнях сесій та виконавчого комітету, консультативних, дорадчих та інших органів виконавчого комітету, нарадах, семінарах.
 5. Підписує та візує документи в межах своєї компетенції.
 6. Представляє відділ у державних установах та громадських організаціях.
 7. Начальник відділу повинен мати :
 • повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;
 • стаж роботи за фахом у державній службі не менш 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах на керівних посадах не менш 5 ро­ків.

VІ. Відповідальність відділу

6.1. Загальний відділ міськвиконкому несе колективну відповідальність згідно з діючим законодавством за невиконання покладених на відділ завдань і неналежне виконання своїх функціональних обов’язків.

VІІ. Прикінцеві положення

7.1. Положення про загальний відділ затверджується рішенням міської ради.

7.2. Зміни та доповнення у положення вносяться з пропозиції керівника відділу та затверджуються згідно пункту 6.1

Секретар ради                    Денисюк С. М. 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

перша сесія міської ради сьомого скликання

третє пленарне засідання

м. Тетіїв                                                        30 січня 2018 року

проект РІШЕННЯ №

Затвердження Положення про

управління освіти Тетіївської міської

об’єднаної територіальної громади

          Розглянувши проект Положення про управління освіти Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади керуючись ст. 25,26 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

в и р і ш и л а :

 1. Затвердити Положення про управління освіти Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади (додається).  
 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту. 

Міський голова                                                     Р. Майструк

Спеціаліст з юридичного забезпечення                                                             Н.Складена

 

Додаток

                                                                до рішення 3-го пленарного засідання

                                                               1 сесії  Тетіївської міської ради

                                                                7 скликання від 30.01.2018 р. № ___

 

Проект ПОЛОЖЕННЯ

про управління освіти Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади

 1. Загальні положення

     1.1. Управління освіти Тетіївської  міської об’єднаної територіальної громади (далі - Управління освіти) є структурним підрозділом Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади ,  який утворюється Тетіївською міською об’єднаною територіальною громадою   та  є  підзвітним  і  підконтрольним  громаді,  що  його утворила,   підпорядковується виконавчому комітету Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади та  міському голові Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади,   а  з  питань  здійснення  делегованих  йому  повноважень підконтрольне департаменту  освіти  і  науки  Київської облдержадміністрації.                                              

     1.2. Управління освіти у своїй діяльності керується: Конституцією України (  254к/96-ВР  ),  законами  України,  актами Президента  України  і  Кабінету  Міністрів  України,  наказами та іншими  нормативно-правовими  документами  Міністерства  освіти  і науки  України,  розпорядженнями обласної державної адміністрації, наказами   департаменту   освіти   і   науки  Київської обласної    державної адміністрації , рішеннями Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади,  виконавчого   комітету Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади   та розпорядженнями голови Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади  , а також цим Положенням.

     1.3. Управління  освіти  фінансується  за   рахунок коштів бюджету Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади  .  Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників управління  та  видатки  на  його  утримання

Встановлюються рішенням  сесії  Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади  за рекомендаціями Міністерства освіти і науки України.      Структура і  штатний  розпис  управління   освіти складаються за рекомендаціями Міністерства освіти і  науки України та  затверджуються  головою Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади   за   поданням   начальника управління освіти.

Працівники Управління є посадовими особами органу місцевого самоврядування.

1.4. Управління є юридичною особою,  має самостійний баланс,  рахунки  в  установах  банків,  печатку  із   зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

1.5. Юридична адреса управління:  09800, Київська область, м. Тетіїв, 

вул. Януша Острозького, 5

e-mail: 

тел.: +38 (04560) 

2. Мета Управління

Метою Управління є створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина через систему багатопрофільної, різнорівневої до­шкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечення доступності, безоплатності та обов’язковості освіти для всіх, хто її потребує, формування якісного інформаційно-освітнього простору.

3. Основні завдання, функції та права управління освіти

3.1.Для досягнення мети Управління вирішує наступні завдання:

3.1.1.Здійснює реалізацію державної політики та політики об’єднаної територіальної громади  в сферах освіти.

3.1.2.Створює рівні та доступні умови для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечує соціальний захист учасників навчально-виховного процесу .

3.1.3.Здійснює навчально-методичне керівництво, контроль за дотриманням стандартів освіти в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних за­кладах.

3.1.4.Здійснює комплектування навчальних закладів керівними кадрами; Сприяє вдосконаленню профе­сійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовки та атестації.

3.1.5.Здійснює контроль за організацією матеріально-технічного та фінансового забезпечення дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів.

3.1.6. Готує проекти розпорядчих актів Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади , її вико­навчих органів і міського  голови, в т.ч. нормативного ха­рактеру.

3.1.7.Здійснює інші повноваження, покладені на Управління відповідно до чинного законодавства.

3.1.8. Забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані ма­теріалів, які відносяться до компетенції Управління на веб-сайті міської  об’єднаної громади.

3. 2 При здійсненні повноважень Управління  зобов’язане:

3.2.1.Забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадя­нина, які закріплені в Конституції та законодавстві України та Статуті територіаль­ної громади Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади.

3.2.2. Забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо конфі­денційності інформації відносно особи.

3.2.3.Не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного зако­нодавства. 

 1. 3. Відповідно до покладених на нього завдань Управління реалізує наступні функції:
 2. 3.1.Забезпечує в межах визначених законодавством прав членів територіаль­ної громади в сферах освіти, шляхом виконання відпо­відних державних і місцевих освітніх програм, надання населенню якісних послуг через мережу комунальних установ та навчальних закладів.
 3. 3.2.Контролює дотримання закладами освіти усіх типів і форм власно­сті законодавства у сфері освіти державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освіт­ніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.
 4. 3.3. Забезпечує виконання конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками громади повної загальної середньої освіти.

3.3.4. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної у закладах і уста­новах освіти.

3.3.5.Сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних меншин; надає можливість навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову в державних та комунальних закладах освіти.

3.3.6.Сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту загальної се­редньої освіти.

3.3.7.Розробляє і подає на розгляд Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади пропози­ції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на розвиток освіти.

3.3.8.Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти, в місті, (селі); організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.

3.3.9.Забезпечує виконання рішень Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади, виконав­чого комітету, розпоряджень міського  голови з питань, що віднесені до компетенції Управління.

3.3.10.Аналізує стан освіти, прогнозує розвиток дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, оптимізує мережу відповідних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян; розробляє та організовує виконання місь­кої програми розвитку освіти.

3.3.11.Визначає потребу в навчальних закладах усіх типів та подає пропозиції до виконавчого комітету міської ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб міста за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів.

3.3.12.Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету міської  ради про утворення навчальних закладів для дітей, які потре­бують соціальної допомоги та реабілітації, організовує їх навчання (у тому числі - й індивідуальне) та виховання у загальноосвітніх та спеціальних навчальних закла­дах, сприяє повноцінній інтеграції у навчальний процес дітей з обмеженими фізич­ними можливостями, в тому числі через розвиток інклюзивних форм навчання.

3.3.13.Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною та заочною формами навчання при загальноосвітніх навчальних закладах, створює належні умови для складання державної підсумкової атестації екстерном.

3.3.14. Вносить пропозиції до виконавчого комітету Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади про відкриття профільних класів, гімназій, ліцеїв, колегіумів, навчально-вихов­них комплексів, навчально-виховних об’єднань, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо, сприяє їх матеріальній підтримці.

3.3.15Погоджує проекти будівництва загальноосвітніх, дошкільних та позаш­кільних навчальних закладів, сприяє їх раціональному розміщенню.

3.3.16.В.ивчає потребу щодо створення додаткових можливостей для повно­цінного і здорового розвитку та творчої самореалізації дітей, забезпечує постійне оновлення мережі гуртків та закладів позашкільної освіти, спортивних секцій ко­ординує роботу навчальних закладів, сім'ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням, оздоровленням дітей, організацією їх дозвілля.

3.3.17.Організовує харчування та підвіз дітей у навчальних закладах за рахунок  бюджету Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади та залучених коштів.

3.3.18Вносит пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслугову­вання дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів.

3.3.19.Забезпечує організацію роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оз­доровчої та спортивної роботи в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних на­вчальних закладах спортивного профілю.

3.3.20.Координує роботу, пов’язану із здійсненням у навчальних закладах про­фесійної орієнтації учнів та91.їх підготовки до дорослого життя.

3.3.21Сприяє розширенню діяльності дитячих та молодіжних організацій, твор­чих об’єднань, товариств.

3.3.22.Сприяє органам опіки і піклування у виявленні дітей-сиріт і дітей, позбав­лених батьківського піклування; вживає заходів щодо захисту особистих і майно­вих прав даної категорії дітей.

3.3.23.Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповноліт­ніх у навчальних закладах, насильства у сім'ї, учнівському колективі.

3.3.24.Забезпечує організацію методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних на­вчальних закладів.

3.3.25.Впроваджує навчальні плани і програми, затверджені Міністерством осві­ти і науки України; затверджує робочі навчальні плани загальноосвітніх та погоджує річні плани роботи позашкільних навчальних закладів; погоджує навчальні плани приватних навчальних закладів, що надають загальну середню освіту; вносить про­позиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм.

3.3.26.Здійснює в межах своєї компетенції державне інспектування навчальних закладів незалежно від типів і форм власності, що належать до сфери управління місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, забезпе­чує гласність його результатів.

3.3.27.Забезпечує виявлення та розвиток здібностей обдарованих дітей, органі­зовує їх навчання, проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів.

3.3.28.Формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних по­сібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту, забезпечує ними навчальні заклади.

3.3.29.Забезпечує участь дітей у Всеукраїнських чемпіонатах, кубках, конкурсах, фестивалях, змаганнях, літніх школах і таборах.

3.3.30.Організовує проведення засідань, координаційних рад, комітетів та інших заходів з питань, які належать до компетенції Управління.

3.3.31.Сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передба­чених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників навчаль­но-виховного процесу.

3.3.32.Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівни­ків та їх атестації відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

3.3.33.Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохо­чення та нагородження працівників освіти.

3.3.34.Здійснює координаційну роботу навчальних закладів та установ освіти, що належать до комунальної власності, аналізує результати господарської діяльно­сті, готує пропозиції та заходи щодо їх ефективності роботи відповідно до компе­тенції Управління.

3.3.35.Сприяє матеріально-технічному забезпеченню навчальних закладів; вве­денню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним облад­нанням, навчально-методичними посібниками, підручниками, спортивним інвен­тарем.

3.3.36.Організує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зо­крема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень.

3.3.37.Координує дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах та надає практичну допомогу у прове­денні відповідної роботи.

3.3.38.Сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі навчальних закладів.

3.3.39.Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування навчальних закладів та установ освіти, які перебувають у  комунальній власності, аналізує їх використання.

3.3.40.Координує формування та використання закладами та установами освіти видатків загального та спеціального фондів міського бюджету, а також коштів, за­лучених закладами з інших джерел.

3.3.41.Надає та реалізує пропозиції по залученню додаткових ресурсів шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів.

3.4. Управління  має право:

3.4.1.Залучати до розроблення місцевої програми розвитку освіти,  розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів.

3.4.2.Брати участь в утворенні і ліквідації навчальних закладів та установ освіти всіх форм власності.

3.4.3.Скликати міські, у тому числі щороку серпневі, конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників навчальних закладів та уста­нов освіти з питань, що належать до його компетенції.

3.4.4.Вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядуван­ня пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та установ освіти, закладів спортивного спрямування, брати безпосередню участь у формуванні бюджету ос­вітньої галузі об’єднаної  громади.

3.4.5.Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоря­джень керівників закладів освіти, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням їхніх повноважень;

3.4.6.Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджу­вати прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

3.4.7. Управління   освіти під час виконання покладених на нього за­вдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади та виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян.

4.Структура Управління

4.1.Штатний розпис Управління затверджується виконавчим комітетом Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади у межах граничної чисельності та фонду оплати праці пра­цівників, затверджених рішенням сесії Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади.

4.2.Посадові обов’язки працівників Управління визначаються посадовими інструкці­ями, які затверджуються начальником Управління.

4.3.При Управлінні освіти може створюватися рада керівників на­вчальних закладів, колегія Управління освіти інші громадські ради, комісії з числа учасників навчально-ви­ховного процесу, представників громадськості. 

4.4.  Для   належного функціонування закладів та установ освіти при управлінні освітою ОТГ створюються:

допоміжні структури — методичні служби, служби господарського забезпечення установ освіти, бухгалтерські служби.

5.Керівництво Управління

5.1.Управління очолює начальник, який призначається  головою Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади одноособово.

5.1..Начальник  Управління:

5.1.1.Здійснює керівництво діяльністю Управління, несе відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці.

5.1.2. Подає на затвердження голові Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади Положення про структурні підрозділи Управління.

5.1.3.Затверджує посадові інструкції працівників Управління та його підрозділів, розподіляє функціональні обов’язки.

5.1.4. Планує роботу Управління, вносить пропозиції щодо формування планів Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади.

5.1.4.Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Управління.

5.1.5. Звітує перед головою  Тетіївської  міської об’єднаної територіальної громади за виконання  покладених на Управління завдань та затверджених планів роботи; відповідає за виконання покладених на Управління завдань з реалізації державної політики у сфері освіти, наукової, інноваційної  діяльності.

5.1.6. Може входити до складу колегії райдержадміністрації;

5.1.7. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Управління та розробляє проекти відповідних рішень.

5.1.8. Бере участь у засіданнях Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади.

5.1.9.Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне вико­нання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни.

5.1.10. На період відпустки або тимчасової непрацездатності начальника Управління його обов’язки виконує інший працівник Управління  , призначений в установленому  порядку.

5.1.11.Діє без доручення від імені Управління, представляє його інтереси в органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особа­ми та громадами.

5.1.12.Видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання.

5.1.13.Затверджує посадові інструкції працівників Управління та визначає ступінь їх відповідальності.

5.1.4.Здійснює контроль за ефективним і раціональним використанням бюджет­них коштів в межах затвердженого кошторису витрат, пов’язаних із функціону­ванням галузі.

5.1.15. Надає пропозиції голові Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади щодо заохочен­ня, притягнення до дисциплінарної відповідальності, призначення на посаду і звільнення з посади працівників Управління.

5.1.16.Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого за­конодавства.                                                          

5.1.17. Призначає на посаду та звільняє з посади  керівників закладів і установ освіти в установленому порядку,  погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівника приватного навчального закладу.

 1. Фінансування діяльності Управління
 2. 1.Управління фінансується за рахунок коштів бю­джету Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади, які виділені на його утримання.
 1. 2.Джерелами фінансування Управління є:

кошти бюджету Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади,;

інші кошти, передані Управлінню згідно з чинним законодавством.

 1. 3.Майно, яке знаходиться на балансі Управління є кому­нальною власністю Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади та перебуває в оперативному управлінні Управління.
 1. 4.Бухгалтерський облік та складання фінансової звітності Управління проводиться відповідно до вимог чинного законодавства.

7.Заключні положення

 1. Ліквідація і реорганізація Управління  здійснюється за рішенням сесії Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади у встановленому законом порядку.
 2. Зміни і доповнення до цього положення вносяться сесією Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади

Секретар ради                                                        С.М.Денисюк

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація