Телефони довіри Контакти Версія для людей з обмeженими можливостями

Чотирнадцята сесія VII скликання

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

      ПРОЕКТ      РІШЕННЯ

 м Тетіїв

 

Про затвердження Стратегії розвитку

Тетіївської міської об’єднаної

територіальної громади  на 2019-2023 роки.

 

         З метою забезпечення умов для сталого економічного та соціального

розвитку Тетіївської  об’єднаної територіальної громади на довгостроковий

період, відповідно до Законів України від 25.02.2015 р. No156-VII «Про засади

державної регіональної політики», постанов Кабінету Міністрів України від

06.08.2014 No385 «Про затвердження державної стратегії розвитку України до

2020 року», від 11. 11. 2015 року No 932 "Про затвердження Порядку

розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а

також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених

регіональних стратегій і планів заходів", рішення Київської  обласної ради від

04.12.2014р. No 856-44-V I «Про Стратегію регіонального розвитку Київської області на період до 2020 року», керуючись пунктом 22 частини першої статті

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , міська рада

 

                           ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити Стратегію розвитку Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади  на 2019-2023 роки. (Додаток No1).

2. Відділам, управлінням, структурним підрозділам виконавчого комітету Тетіївської міської  ради, рекомендувати підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським об’єднанням враховувати основні положення Стратегії при розробці бюджету об’єднаної територіальної громади, планів розвитку та щорічних програм.

3. Оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті Тетіївської міської

ради.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію питань планування, бюджету, фінансів та соціально- економічного розвитку.

 

          Міський голова                                           Р.В. Майструк

          21.12.2018 р.

          №      - 14-VII

 

         Начальник юридичного відділу                                                 Н.М. Складена

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

Чотирнадцята сесія VII скликання

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

"21" грудня 2018 року

N ______

 

Про місцевий бюджет Тетіївської міської ради

 (об`єднаної громади)
на  2019 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування", Тетіївська міська рада   вирішила:
              

1. Визначити на 2019 рік:

доходи місцевого бюджету у сумі 167 562 438 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету – 163 698 074  гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 3 864 364 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки місцевого бюджету у сумі 167 562 438  гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету – 152 776 505 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 14 785 933 гривень;

повернення кредитів до бюджету ОТГ , згідно з додатком № 4 до цього рішення;

надання кредитів до бюджету ОТГ , згідно з додатком № 4 до цього рішення;

профіцит загального фонду місцевого бюджету у сумі 13 407 343 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит спеціального фонду місцевого бюджету у сумі 13 407 343 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами/підпрограмами згідно з додатками 3 до цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у сумі 1000  грн.

4. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 5 до цього рішення.

5. Затвердити на 2019 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку  згідно з додатком № 6 до цього рішення.

6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду  бюджету ОТГ на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України.

7. Затвердити в складі видатків бюджету ОТГ кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм  згідно з додатком № 7 до цього рішення.

8. Установити, що у загальному фонді бюджету ОТГ на 2019 рік:

–  до доходів належать надходження, визначені ст. 64 Бюджетного кодексу України;

–  джерелами формування у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів шляхом внесення змін до рішення про бюджет ОТГ за результатами річного звіту про виконання міського та сільських бюджетів, що об’єднались  за попередній бюджетний період.

9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету ОТГ на 2019 рік у частині доходів є надходження, визначені ст. 69-¹ Бюджетного кодексу України, а також залишки коштів спеціального фонду міського та сільських бюджетів, що об’єднались  (крім власних надходжень бюджетних установ) шляхом внесення змін до рішення про бюджет ОТГ за результатами річного звіту про виконання бюджетів за попередній період.

10. Тетіївська міська рада визначає головним розпорядником коштів бюджету Тетіївської міської ради (об’єднаної громади) – юридично зареєстровану особу Фінансове управління Виконавчого комітету Тетіївської міської ради.

11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Фінансовому управлінню Виконавчого комітету Тетіївської міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

– позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету ОТГ, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

12. Надати право Фінансовому управлінню Виконавчому комітету Тетіївської міської ради:

– укладати в установленому порядку угоди з Управлінням Державної казначейської служби України у Тетіївському районі Київській області про отримання короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів  бюджету ОТГ, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в першу чергу на оплату праці з нарахування працівників бюджетних установ, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами;

– в межах загального обсягу бюджетних призначень окремо за бюджетною програмою по загальному та спеціальному фондах бюджету ОТГ за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету ОТГ та кошторисах, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

13. Надати право Фінансовому управлінню Виконавчого комітету Тетіївської міської ради:

–  відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків бюджету за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України, за погодженням з постійною комісією ради з питань з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку Тетіївської ОТГ та подальшим затвердженням на сесії міської ради;

– відповідно до статті 108 Бюджетного кодексу України делегувати Фінансовому управлінню Виконавчому комітету Тетіївської міської ради у міжсесійний період міської ради збільшувати (зменшувати) обсяги доходної та видаткової частини бюджету ОТГ в разі збільшення (зменшення) обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України та інших бюджетів, здійснювати їх розподіл (перерозподіл) між бюджетам ОТГ, головними розпорядниками коштів бюджету ОТГ, за погодженням з постійною комісією постійною комісією ради з питань з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку Тетіївської ОТГ.

14. Якщо після прийняття рішення про бюджет ОТГ повноваження щодо виконання функцій або надання послуг, на яке затверджене бюджетне призначення, передається в установленому порядку від одного розпорядника коштів бюджету ОТГ іншому головному розпоряднику бюджетних коштів, то дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншому головному розпоряднику бюджетних коштів, якому це доручено за процедурою визначеною частиною 6 статті 23 Бюджетного кодексу України.

15. Розпоряднику коштів бюджету ОТГ забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за електроенергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

16. Головному розпоряднику коштів бюджету ОТГ – Фінансовому управлінню Виконавчому комітету Тетіївської міської ради:

– у тижневий термін забезпечити складання і затвердження кошторисів доходів і видатків бюджетних установ, планів використання бюджетних коштів одержувачів коштів бюджету ОТГ і подати їх до Управління Державної казначейської служби України у Тетіївському районі Київській області;

– затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів призначень, затверджених розпоряднику бюджетних коштів.

17. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

18. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

19. Відповідно до пункту 18 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України починаючи з 2018 року на рівні бюджету ОТГ застосовується програмно-цільовий метод у бюджетному процесі.

20. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

21. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської  ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку Тетіївської ОТГ.

 

Міський голова                                                                      Р.В.Майструк

 

 

Додаток 1

до Типової форми рішення про місцевий бюджет
(пункт 1)

Доходи місцевого бюджету на 20__ рік

(грн)

Код

Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

10000000

Податкові надходження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20000000

Неподаткові надходження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30000000

Доходи від операцій з капіталом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50000000

Цільові фонди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)

 

 

 

 

40000000

Офіційні трансферти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Разом доходів

 

 

 

 

 

Додаток 2
до Типової форми рішення про місцевий бюджет
(пункт 1)

Фінансування місцевого бюджету на 20__ рік

(грн)

Код

Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

Фінансування за типом кредитора

200000

Внутрішнє фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Загальне фінансування

 

 

 

 

Фінансування за типом боргового зобов'язання

600000

Фінансування за активними операціями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Загальне фінансування

 

 

 

 

 

Додаток 3
до Типової форми рішення про місцевий бюджет
(пункт 2)

РОЗПОДІЛ
видатків місцевого бюджету на 20__ рік

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

усього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

усього

у тому числі бюджет розвитку

видатки споживання

з них

видатки розвитку

 

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4
до Типової форми рішення про місцевий бюджет
(пункт 2)

Кредитування місцевого бюджету у 20__ році

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Надання кредитів

Повернення кредитів

Кредитування, усього

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

усього

у тому числі бюджет розвитку

усього

у тому числі бюджет розвитку

усього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5
до Типової форми рішення про місцевий бюджет
(пункт 3)

 

Міжбюджетні трансферти на 20__ рік

(грн)

Код

Найменування бюджету - одержувача/надавача міжбюджетного трансферту

Трансферти з інших місцевих бюджетів

Трансферти іншим бюджетам

дотація на:

субвенції

усього

дотація на:

субвенції

усього

загального фонду на:

спеціального фонду на:

загального фонду на:

спеціального фонду на:

найменування трансферту*

найменування трансферту**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Нормативно-правовий акт (найменування, дата, номер), відповідно до якого отримується трансферт, зазначається під таблицею у виносці.

** Нормативно-правовий акт (найменування, дата, номер), відповідно до якого надається трансферт, зазначається під таблицею у виносці.

 

Додаток 6
до Типової форми рішення про місцевий бюджет
(пункт 4)

Розподіл коштів бюджету розвитку за об'єктами у 20__ році

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації

Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)

Загальна вартість об'єкта, гривень

Обсяг видатків бюджету розвитку, гривень

Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

УСЬОГО

Х

Х

Х

 

Х


 

 

Додаток 7
до Типової форми рішення про місцевий бюджет
(пункт 5)

Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 20__ році

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцевої/регіональної програми

Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

УСЬОГО

Х

Х

 

 

 

 


 

 

Додаток 8
до Типової форми рішення про місцевий бюджет
(пункт 6)

Перелік кредитів (позик), що залучаються місцевою радою до спеціального фонду місцевого бюджету у 20__ році від міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування кредитора

Найменування інвестиційного проекту, що реалізується за рахунок кредиту (позики)

Номер та дата договору

Термін кредитування

Загальний обсяг кредиту (позики)

Обсяг залучення кредиту (позики) у плановому році, тис. гривень

назва валюти, в якій залучається кредит (позика)

загальний обсяг кредиту (позики), тис. одиниць

загальний обсяг залучення кредиту (позики), тис. гривень

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

УСЬОГО

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 


 

Пояснювальна записка

до  рішення міської ради «Про  бюджет об`єднаної територіальної громади Тетіївської міської ради на 2019 рік»

Підсумки виконання  бюджету Тетіївської об’єднаної територіальної громади  в 2018 році

Протягом 11 місяців 2018 року до загального фонду місцевого бюджету громади надійшло власних надходжень 77005850  грн., що становить 106,53% від плану, затвердженого на 11 місяців. Перевиконання плану склало 4722700  грн.

Відношення фактичних до запланованих в розписі окремих видів доходів загального фонду бюджету у січні – листопаді 2018 році становлять:

податкові надходження виконані на 106,51%;

неподаткові надходження виконані на 107,66%;

доходи від операції з капіталом виконані на 556,67%.

Надходження дотацій та субвенцій за 11 місяців складають – 75299300 грн., в тому числі:

      - Базова дотація -2311900  грн;

 • Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 14885400 грн.;
 • Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 32880300  грн.;
 • Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам–17562300 грн.;
 • Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 250000  грн.;
 • Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 354400  грн.;
 • Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 445004  грн.;
 • Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 786800  грн.;
 • Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції – 697400 грн. ;
 • Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 592700  грн.;
 •   інші  субвенції  – 291800  грн..

Прогноз доходів місцевого бюджету громади на 2019 рік

Формування доходів бюджету  об`єднаної територіальної громади Тетіївської міської ради  здійснено на основі норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів.

При прогнозуванні дохідної частини бюджету об`єднаної територіальної громади Тетіївської міської ради на 2019 рік було враховано статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2018 рік, прогнозні показники економічного і соціального розвитку на 2019 рік, підвищення мінімальної заробітної плати до 4 173 грн., а також фактичне виконання дохідної частини бюджету за 11 місяців 2018 року.   

Основні показники  бюджету об`єднаної територіальної громади Тетіївської міської ради на 2019 рік

Доходи

Обсяг доходів загального і спеціального фондів бюджету об`єднаної територіальної громади Тетіївської міської ради прогнозується на рівні 167562438 грн. , у т.ч. обсяг загального фонду – 163698074 грн. , обсяг спеціального фонду – 3864364 грн..

Обсяг податку на доходи фізичних осіб на 2019 рік в цілому по бюджету об`єднаної територіальної громади Тетіївської міської ради визначено у розмірі 52041460 грн.,  

Обрахування податку на доходи фізичних осіб проведено відповідно до норм Бюджетного кодексу України і Податкового кодексу України з урахуванням  соціальних пільг, передбачених законодавством, та податкової ставки у розмірі 18%. Враховано підвищення мінімальної заробітної плати до
4 173 грн., підняття в три етапи прожиткового мінімуму для працездатних осіб – з 01.01.2019 року до 1 921 грн., з 01.07.2019 року до 2007 грн., з 01.12.2019 року до 2102 грн..

Відрахування до бюджету громади податку на доходи фізичних осіб визначені від обсягу податку, обрахованого в цілому по громаді, 60%, як і передбачено ст. 64 Бюджетного кодексу. Питома вага податку у  прогнозному обсязі загального фонду бюджету власних надходжень становить 52,2%.

Прогноз обсягу податку на прибуток  підприємств комунальної власності міської ради  обраховано відповідно до положень розділу ІІІ Податкового кодексу України на підставі динаміки надходжень за попередній рік та очікуваного фінансового результату підприємств до оподаткування за 2018 рік. Ставка податку на прибуток зберігається на рівні 18%. Розрахункова сума податку становить 46300  грн., що обрахована на рівні надходжень 2018 року. Питома вага податку у прогнозному обсязі загального фонду власних надходжень міського бюджету становить 0,05%.

По акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів прогнозний обсяг визначений у сумі 2054880 грн.. Питома вага податку у прогнозному обсязі загального фонду власних надходжень міського бюджету становить 2,1%. По акцизному податку з вироблених в Україні підакцизних товарів прогнозний обсяг визначений у сумі 1706330 грн. Питома вага податку у прогнозному обсязі загального фонду власних надходжень міського бюджету  становить 1,7 %. По акцизному податку з ввезених на митну територію  України підакцизних товарів прогнозний обсяг визначений у сумі 4599990 грн. Питома вага податку у прогнозному обсязі загального фонду власних надходжень міського бюджету  становить 4,6 %.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними та фізичними особами житлової та нежитлової нерухомості запланований на 2019 рік у сумі 2225460 грн.. Питома вага податку  у  прогнозному обсязі загального фонду міського бюджету становить 2,2%.

Земельний податок та орендна плата за землю заплановано на 2019 рік у сумі 10738370 грн.. Питома вага від прогнозного обсягу власних надходжень загального фонду бюджету об`єднаної територіальної громади міської  ради становить 10,8%.

Єдиний податок на 2019 рік запланований у сумі 24999158 грн.. Питома вага від прогнозного обсягу власних надходжень загального фонду бюджету об`єднаної територіальної громади Тетіївської міської ради становить 25,1 %.

Туристичний збір на 2019 рік запланований  у сумі 1700  грн. з врахуванням фактичних надходжень цих доходів у 2018 році. Питома вага від прогнозного обсягу власних надходжень загального фонду бюджету об`єднаної територіальної громади Тетіївської міської ради становить 0,002 %.

Транспортний податок на 2019 рік запланований у сумі 83900  грн. з врахуванням фактичних надходжень у 2018 році. Питома вага від прогнозного обсягу власних надходжень загального фонду бюджету об`єднаної територіальної громади Тетіївської міської ради становить 0,09 %.

         Розрахунок решти доходів загального фонду місцевого бюджету (неподаткові надходження, адміністративні штрафи, плата за надання адміністративних послуг, державне мито, доходи від власності та підприємницької діяльності ), які становлять  1141950  грн., обраховано відповідно  до чинного законодавства з врахуванням фактичних надходжень цих доходів у 2018 році. Питома вага податків у прогнозному обсязі  загального фонду міського бюджету становить  1,1 %.

       По загальному фонду виділено трансфертів на 2019 рік – 63926586  грн., з них:

 • Базова дотація - 1954600  грн;
 • Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 4991638  грн.;
 • Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 14463100  грн.;
 • Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 41211500  грн.;
 • Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 582448 грн.;
 • Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 245500  грн.;
 •   інші  субвенції (Чорнобильські ліки) – 477800  грн...

       Розрахунок екологічного податку проведено з урахуванням ставки податку, які визначені ст. 243, 245, 246 розділу VІІІ Податкового кодексу України, а також ст.69-1 Бюджетного кодексу України, відповідно до якої до бюджету об’єднаної територіальної громади зараховується 25 % екологічного податку. Прогнозна сума надходжень податку до спеціального фонду місцевого бюджету у 2019 році становить 78500  грн..

        Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту планується на 2019 рік в сумі – 300000  грн..

        Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу планується на 2019 рік в сумі – 1000000  грн..

Прогнозний обсяг власних надходжень бюджетних установ, які підпорядковані міській раді, визначений на підставі розрахунків розпорядників бюджетних коштів у обсязі 2480974  грн..

Загальні підходи до формування видатків

 бюджету об`єднаної територіальної громади Тетіївської міської ради на 2019 рік

Керуючись частиною 1 статті 20 та статтею 18 прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України,  бюджет об`єднаної територіальної громади Тетіївської міської ради на 2019 рік складено із застосуванням  програмно-цільового методу у бюджетному процесі.

При формуванні видаткової частини бюджету об`єднаної територіальної громади Тетіївської міської ради, спрямованої на утримання бюджетної сфери у 2019 році враховані обсяги міжбюджетних трансфертів (освітньої та медичної субвенцій), визначені у законі про Державний бюджет України на 2019 рік та власні ресурси бюджету об`єднаної територіальної громади Тетіївської міської ради.

Обсяг освітньої субвенції спрямовується виключно на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних установ.

Обсяг медичної субвенції визначено для спрямування на поточні видатки галузі, крім видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

З урахуванням вищезазначеного, загальний обсяг видатків бюджету об`єднаної територіальної громади Тетіївської міської ради в бюджеті на 2019 рік складає 167562438 грн.

Фонд заробітної плати працівникам бюджетної сфери на 2019 рік обраховано на існуючу штатну чисельність по тарифних розрядах по обов’язкових виплатах згідно чинного законодавства та з урахуванням:

- запровадження розміру мінімальної заробітної плати працівників бюджетної сфери з 01 січня – 4173 грн. та посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки – 1921 грн.;

- встановлення розміру єдиного соціального внеску на рівні 22%.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені з урахуванням спожитих натуральних показників у 2018 році, діючих тарифів та індексів прогнозного підвищення у 2019 році за обрахунками МФУ.

Видатки на харчування враховані згідно діючих нормативів пільговим категоріям населення, іншим категоріям населення. Відповідно в цілому видатки на харчування у порівнянні з 2018 роком не змінено.

 

Видатки в розрізі бюджетних програм бюджету

об`єднаної територіальної громади Тетіївської міської ради.

 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (0110150)

 Розрахунками бюджету на 2019 рік на утримання органу місцевого самоврядування у загальному фонді бюджету передбачено
28 883 628 грн.

 Бюджет на 2019 рік забезпечує згідно чинного законодавства видатки на оплату праці, нарахування на неї, видатки на енергоносії та інші поточні видатки.

У  показниках на 2019 рік враховані видатки на:

- заробітну плату з нарахуваннями на неї – 16 234 280грн.;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2 643 748 грн;

- інші видатки – 10 005 600 грн. (придбання канцтоварів, паперу, придбання ПММ, запчастини, сплата послуг зв’язку, Інтернет та періодичні видання, заправка картриджів, відрядження та інші).

 

          Інша діяльність у сфері державного управління (0110180)

Розрахунками бюджету на 2019 рік на реалізацію програм передбачено кошти  в сумі 650 000 грн., а саме:

-міська програма інформаційної політики та зв’язків з громадськістю на 2016-

2020 роки – 200 000 грн;

            - міська програма «Відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат,

здійснення представницьких та інших заходів Тетіївської міської ради на 2019-2020р.»

- 250 000 грн.;

           - міська програма «Захисник Вітчизни» на 2016-2020роки – 200 000грн.

 

                    Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

                                                           (0112010)

            Розрахунками бюджету на 2019 рік передбачено передача медичної субвенції

на утримання Центральної районної лікарні в сумі 14 463 100грн.

 

                    Первинна медична допомога населенню, що надається центрами

                        первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (0112111)

           На оплату енергоносіїв та придбання оргтехніки на ЦПМСД у бюджеті на 2019

рік передбачено 1302731 грн.

 

                              Оздоровлення та відпочинок дітей (0113140)

           Розрахунками бюджету на 2019 рік на оздоровлення та відпочинок дітей

передбачено 300000 грн.

                    Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального

                                              забезпечення (0113242)

           У  показниках на 2019 рік на забезпечення функціонування міської програми

соціального захисту жителів Тетіївської територіальної громади «Турбота» на 2016-

 

2020роки плануються видатки в обсязі 1000000грн. (на матеріальну допомогу,

продуктові набори, коробку новонародженого).

 

                   Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування

                                        окремих захворювань (0112146)

           Розрахунками до бюджету на 2019 рік передбачено відшкодування вартості

доступних ліків на суму 245500 грн.

 

                  Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок

                                     Чорнобильської катастрофи (0113050)

           Розрахунками до бюджету на 2019 рік передбачено відшкодування вартості

 ліків особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на суму 477800 грн.

Забезпечення  діяльності

водопровідно–каналізаційного господарства (0116013)

           У 2019 році на утримання водопровідно-каналізаційного господарства за рахунок бюджету передбачено 3170000грн. на реалізацію міської програми по поліпшенню водопостачання та водовідведення міста Тетієва на 2015-2020 роки.

 

Організація благоустрою населених пунктів (0116030)

У 2019 році на благоустрій  сіл та міста Тетієва за рахунок бюджету  на  реалізацію  «Програми по розвитку благоустрою та інфраструктури Тетіївської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» на КП «Дібрівка-Обрій» передбачено 5853285, в тому числі:

- проведення вуличного освітлення по селах- 600000грн;

- оплату електроенергії вуличного освітлення сіл ОТГ – 120000грн;

- встановлення бетонної огорожі на кладовищах сіл- 150000грн;

         - придбання контейнерів – 170000грн;

         - встановлення та ремонт зупинок- 90000грн;

         - придбання запчастин, ПММ та інших матеріалів - 3330000грн.;

         - загортання смітників- 300000грн.(села Дібрівка,Горошків,Степове,Скибинці);

         - Громадські бюджети- 1093285грн.

         На КП «Благоустрій» передбачено- 9062365грн.(оплата вуличного освітлення, придбання ламп, ліхтарів вуличного освітлення, придбання солі, посипкового матеріалу, утримання міського полігону, ландшафтний дизайн, придбання фандомата,

відеокамер, динаміків, додаткового обладнання для спецмашини, виконання громадських бюджетів та інше).

                

    Утримання та розвиток інших обєктів транспортної інфраструктури

                                                              (0117442)

         Розрахунками до бюджету на 2019 рік передбачено витрати по КП «Благоустрій»

3000000грн., а саме: на поточний ремонт доріг – 2600000грн.,поточний ремонт автобусної зупинки по вул.Володимирській-50000грн., на кап. ремонт тротуару по вул.

Цвіткова-350000грн.

                Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-

                                    комунального господарства (0116017)

         Для реалізації міської Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Тетієва на 2019-2020роки для КП «Благоустрій» передбачено 499000 грн. на

капітальний ремонт покрівлі по вул.Соборній,25, та капітальний ремонт фасаду будинку по вул.Цвіткова,18.

                              Здійснення заходів із землеустрою (0117130) 

         Розрахунками до бюджету на 2019 рік передбачено 289000 грн. на виготовлення

технічної документації на земельні ділянки та інвентаризацію земель.

             Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної

                                               документації) (0117350)

        На виготовлення проектно-кошторисної документації і виготовлення та коригування генеральних планів старостинських округів у розрахунках до бюджету

на 2019 рік передбачено 1600000 грн.

            Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування (0117680)

         Розрахунками до бюджету на 2019 рік передбачено 56000 грн. для реалізації

міської програми «Співробітництва з організаціями Всеукраїнської асоціації органів

місцевого самоврядування та іншими організаціями» на 2017-2019 роки.

         На фінансування територіального центру у розрахунках до бюджету на 2019 рік передбачено 2305900 грн.

        На фінансування діяльності Агенції регіонального розвитку у розрахунках до бюджету на 2019 рік передбачено 700000 грн.

        Для утримання муніципальної варти передбачено 500000 грн.

Надання дошкільної освіти (0611010)

Розрахунками бюджету на 2019 рік на утримання дитячих дошкільних закладів освіти у загальному фонді бюджету передбачено 10172619 грн. У 2019 році будуть утримуватися 15 дошкільних закладів, в т. ч. 8 дитячих садків в складі НВО.

У  показниках на 2019 рік враховані видатки на:

- заробітну плату з нарахуваннями на неї – 7043600 грн.;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1325848грн.;

- медикаменти – 3500 грн.;

- харчування – 1692041 грн.,

- інші видатки – 107630 грн.

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами  (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (0611020)

 Розрахунками бюджету на 2019 рік на утримання загальноосвітніх шкіл у загальному фонді бюджету передбачено 60538688 грн., (в т.ч. за рахунок освітньої субвенції – 41211500 грн., яка спрямовується на оплату праці з нарахуваннями на неї педагогічним працівникам ).

 Бюджет на 2019 рік забезпечує згідно чинного законодавства видатки на оплату праці, нарахування на неї, медикаменти, харчування, видатки на енергоносії.

У  показниках на 2019 рік враховані видатки на:

- заробітну плату з нарахуваннями на неї – 52258445 грн.;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 5816210 грн.;

- медикаменти – 4000грн.;

- харчування – 2048433 грн., видатки на харчування враховані згідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» відповідно до денних норм на одну дитину;

- інші видатки – 411600грн.  (придбання канцтоварів, паперу, сплата послуг зв’язку, Інтернет , сплата за вивіз сміття та інші).

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із  позашкільної роботи з дітьми (0611090)

Розрахунками бюджету на 2019 рік у загальному фонді бюджету передбачено

1096842 грн. на фінансування позашкільної освіти.

            У показниках на 2019 рік враховані видатки на:

            - заробітну плату з нарахуваннями – 906956 грн.;

            - оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 181238 грн.;

            - інші видатки – 8648 грн.(придбання канцтоварів, відрядження та ін.).

           Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів (0611150)

           На фінансування методичного кабінету розрахунками бюджету на 2019 рік у загальному фонді бюджету передбачено 1000590 грн.

           У показниках на 2019 рік враховані видатки на:

            - заробітну плату з нарахуваннями – 572560 грн.;

            - інші видатки- 428030 грн.

           Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (0611161)

           Розрахунками бюджету на 2019 рік передбачено 1391154 грн. на утримання бухгалтерії та господарчої групи.

           У показниках на 2019 рік враховані видатки на:

           - заробітну плату з нарахуваннями – 919794 грн.;

           - інші видатки – 471360 грн.

                                 Інклюзивно-ресурсний центр (0611161)

На функціонування ІРЦ розрахунками бюджету на 2019 рік передбачено 1903051 грн.,

в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями – 665318 грн. та на капітальний ремонт частини будівлі – 1237733 грн.

Інші програми та заходи у сфері освіти (0611162)

 Розрахунками бюджету на 2019 рік у загальному фонді бюджету передбачено 76610грн. на виплату стипендій, допомоги дітям-сиротам та фінансування програми

«Геній вироста з дитини».

                  Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту (0615030)

          Розрахунками бюджету на 2019 рік передбачено 246815 грн., в тому числі на:

          - заробітну плату з нарахуваннями – 237415 грн.;

          - відрядження – 9400 грн.

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах,   селах, об’єднаних територіальних громадах (3710160)

Розрахунками бюджету на 2019 рік на утримання фінансового управління передбачено 1129700грн.

    У  бюджеті на 2019 рік враховані видатки на придбання програмного забезпечення

для розпорядників бюджетних коштів і одержувачів, придбання серверного обладнання, оргтехніки, на виплату заробітної плати, на придбання паперу та канцтоварів, на відрядження та на оплату послуг Укртелекому.

 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання(музичними,

художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)(1011100)

          У 2019 році на утримання музичної школи передбачено 2117470 грн.

          У бюджеті на 2019 рік враховані видатки :

          - на заробітну плату з нарахуваннями – 1856300 грн.;

          - на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 238560 грн.;

          - на інші видатки – 22610 грн.

                          Інші заходи та заклади молодіжної політики (1013133)

          У 2019 році на утримання КП «Креатив» передбачено 100000 грн.

Забезпечення діяльності бібліотек (1014030)

У 2019 році на утримання установ передбачено 3861080грн.

У  бюджеті на 2019 рік враховані видатки:

  - на заробітну плату з нарахуваннями на неї – 2793200 грн.;

  - на оплату комунальних послуг та енергоносіїв -198480 грн.;

  - інші видатки – 869400 грн. (в т. ч. капітальні видатки - 340000).

                      Забезпечення діяльності музеїв і виставок (1014040)

У 2019 році на функціонування музею передбачено 255460 грн.

У  бюджеті на 2019 рік враховані видатки:

          - на заробітну плату з нарахуваннями на неї – 139400 грн.;

          - на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 47880 грн.;

          - інші видатки – 68180 грн. (в т. ч. капітальні видатки – 18000 грн. по громадському бюджету).

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (1014060)

У 2019 році на утримання установ передбачено 6384180грн..

У  бюджеті на 2019 рік враховані видатки:

          - на заробітну плату з нарахуваннями на неї – 3164600 грн.;

          - оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 690100 грн.;

- інші видатки – 2529480 грн.(в тому числі 2087000 грн. на кап. ремонт будинку культури, проектно-кошторисну документацію, заміну вікон та інше).

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (1014081)

         У 2019 році на утримання бухгалтерії відділу культури Тетіївської міської ради передбачено 632960 грн.

У  бюджеті на 2019 рік враховані видатки:

  - на заробітну плату з нарахуваннями на неї – 592360 грн.;

-інші видатки – 40600 грн.(придбання паперу, канцелярських товарів, відрядження, податки та збори, та інше).

      Інші  заклади та заходи в галузі культури і мистецтва ( 1014082)

У  показниках на 2019 рік на проведення культурних та святкових заходів  заплановано видатки в обсязі 220000грн.

   Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (1015041)

У 2019 році на утримання стадіону «Колос» передбачено 1351600 грн.

У  бюджеті на 2019 рік враховані видатки:

          - на заробітну плату з нарахуваннями на неї – 212300 грн.;

          - оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 69800 грн.;

- інші видатки – 1069500 грн.(в тому числі 885000 грн. на кап. ремонт стадіону

та  проектно-кошторисну документацію).

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (0115032)

 Розрахунками бюджету на 2019 рік на фінансування ДЮСШ «Колосок» передбачено 469300грн.

В місцевому бюджеті враховані видатки на:

- заробітну плату з нарахуваннями – 348700 грн.;

- інші видатки – 120600 грн.(придбання лиж, лижних палиць, байдарок, весел, ботінок, кріплень).

 Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад)      всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (1015053)

Розрахунками бюджету на 2019 рік на фінансування ТРО ВФСТ «Колос» передбачено 125410грн.

 Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної

                                та спортивної роботи(1015051)

Розрахунками бюджету на 2019 рік на фінансування ТТРО ВФСТ «Колос» передбачено 24600грн.

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють

          фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (1015062)

Розрахунками бюджету на 2019 рік на перевезення учасників спортивних олімпіад і змагань передбачено 106000грн.

 

Начальник фінансового управління                                         Є.В.Ліщук

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

                                                 Чотирнадцята сесія VII скликання

                                                     

                                                   

              м. Тетіїв                                                                                                          21 грудня 2018 року

                                                                       ПРОЕКТ  рішення

про внесення змін  до рішення першої сесії міської ради

VIІ скликання від 25.01.2018 року №16-01-VIІ

 «Про бюджет Тетіївської міської ради (об`єднаної громади) на 2018 рік»

та додатку 2, 3,6 та 7

 

      Розглянувши пропозиції міської ради (додається), відповідно до ст. 14, 15, ст. 23 п.5, 7,  8,  ст. 78 Бюджетного кодексу України та керуючись ст.26 п.23 Закону України „Про місцеве самоврядування”  враховуючи висновки та рекомендації депутатської  комісії  з питань планування бюджету, фінансування та соціально економічного розвитку міста , міська рада вирішила:

 1. Внести наступні зміни до рішення першої  сесії міської ради VII скликання від 25.01.2018 року №16 -01-VII «Про бюджет Тетіївської міської ради (об`єднаної громади) на 2018 рік».                                                                                   
 2. У пункті 1 абзац 2 цифри  «131538200»,«126849410», «4688790»  замінити цифрами «178251266»,«166459507», «11791759».
 3. У пункті 2  цифри «126849410», «4688790»  замінити цифрами »,« 166459507 », «11791759» .
 4. Внести зміни у додатки  2,3,6 та 7 до рішення першої  сесії міської ради VII скликання  від 25.01.2018 року №16 -01- VII «Про бюджет Тетіївської міської ради (об`єднаної громади) на 2018 рік», виклавши їх у редакції, що додається.
 5. Затвердити розпорядження міського голови № 240 від 13.12. 2018 року, щодо перерозподілу коштів медичної субвенції між головними розпорядниками.

4.    Контроль за виконання даного рішення покласти на депутатську  комісію  з питань   планування бюджету, фінансування та соціально-економічного розвитку міста.

 

    Міський голова                                                              Р.В. Майструк

 

м. Тетіїв

21.12.2018 року

 

 

 

 

 

 

 


 

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація