Телефони довіри Контакти Версія для людей з обмeженими можливостями

Проекти рішень 18 сесія 7 скликання

                                                                      УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

        м. Тетіїв

 

Про затвердження Положення

про використання символіки міста Тетієва

 

       Розглянувши та обговоривши Положення  про використання символіки міста Тетієва, висновок постійної депутатської  комісії з питань торгівлі, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, громадського харчування, управління комунальною власністю, благоустрою, транспорту, зв"язку, відповідно до  статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                                   

                                                 В И Р І Ш И Л А :

 

1. Затвердити Положення  про використання символіки міста Тетієва

    (додається).

 

        2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 

            комісію з питань торгівлі, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, громадського харчування, управління комунальною власністю, благоустрою, транспорту, зв"язку.

 

 

Міський голова                                                 Р.В.Майструк

 

  21.03.2019р.

  №   - 18 -VII

 

       Начальник  юридичного відділу                                               Н.М.Складена  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Додаток

                                                         до рішення 18 сесії міської ради 7 скликання                                                                         

                                                         від 21.03.2019 р. №    - 18 - VII

 

Порядок

 використання символіки міста Тетієва

 

1. Загальні положення

1.1. Порядок використання символіки Тетіївської міської ради (далі – Порядок) спрямований на впорядкування надання дозволів на використання символіки Тетіївської міської ради їх зміст та опис.

1.2. Порядок діє на території Тетіївської міської ради і є обов’язковим для виконання всіма громадянами, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності.

1.3.До символіки відносяться герб та прапор міста Тетієва, затверджені рішенням 19 сесії 4 скликання від 16 вересня 2004 року.

1.4.Герб та прапор міста Тетієва (далі – міська символіка) є регіональними символами які наслідують історичну традицію, є офіційними атрибутами органу місцевого самоврядування.

1.5.Виключне право на використання символів Герба та Прапора належить Тетіївській міській раді.

 1.6. Не дозволяється без спеціальної згоди використання герба та  прапора міста у випадках, не передбачених цим Положенням.

 

 2. Загальний порядок використання  символіки

2.1.Місцеві державні органи влади та комунальні підприємства міської ради мають право використовувати місцеву символіку при проведенні будь-яких масових заходів, які не суперечать законодавству, без отримання спеціального дозволу.

3.1.Використання місцевої символіки громадянами, підприємствами, установами та організаціями  (в назвах підприємств, у вивісках, оголошеннях, товарних знаках, при виготовленні продукції, наданні послуг, здійсненні робіт та інше) з комерційною метою,  в символіці громадських організацій дозволяється тільки при наявності дозволу.

3.2.Використання символіки міста Тетієва третім особам без дозволу заборонено.

3.3. Репродукування та тиражування міського герба та прапора здійснюється:
- у вигляді кольорового, чорно-білого зображення;
- довільною технікою використання та з різноманітних матеріалів;
- довільних (з дотримання пропорцій) розмірів.
При репродукуванні та тиражуванні міського герба та прапора має бути зображена кольорова та графічна тотожність оригіналу його опису.

 

4. Порядок отримання дозволу на використання символіки

4.1.  Всі підприємства, установи, організації та фізичні особи подають до КП «Агенції регіонального розвитку» Тетіївської міської ради заяву про бажання використовувати символи міста Тетіїв із зазначенням цілей їх використання.

В заяві вказується:

- повна назва підприємства, установи, організації;

- прізвище, ім’я та по батькові керівника або уповноваженого представника підприємства, установи, організації;

- місце розташування підприємства, установи, організації;

- вид символіки, яку бажає використовувати заявник;

- мета використання символіки;

- термін, протягом якого буде використовуватися символіка.

До зави додаються:

- статут (положення) підприємства, установи, організації (для громадян –копія паспорта);

- свідоцтво про державну реєстрацію або витяг з ЄДРПОУ.

4.2.Заява розглядається протягом десяти днів. За результатами розгляду може бути прийнято рішення про надання дозволу на право використання  символіки або відмовлено в наданні такого дозволу.

 4.3.Відмова в наданні дозволу на право використання символіки можлива:

-  у разі ненадання заявником необхідних документів, або надані документи не відповідають дійсності;

- у разі, коли метою використання символіки є дії, що суперечать напрямкам діяльності місцевих органів влади чи органу місцевого самоврядування. Відмова у видачі дозволу може бути оскаржена і передана до суду.

4.4.Строк використання символів міста Тетієва передбачається згідно укладеного договору.

4.5. В разі не дотримання умов договору, або використання символів міста Тетіїв з порушенням вимог цього Положення КП «Агенція регіонального розвитку»  можуть позбавити дозволу на використання символіки міста.

 

 1. Порядок розрахунку за використання місцевої символіки з комерційною метою

Юридичні та фізичні особи можуть використовувати тільки затверджене зображення герба та прапора. При цьому річна плата за використання місцевої символіки з комерційною метою проводиться в розмірі 50% від прожиткового мінімуму.

Дія цього пункту не поширюється на культурно-освітні та навчальні заклади, юридичні та фізичні особи , які використовують зображення герба та прапора з метою національно-патріотичного, гуманістичного виховання молоді та формування національної самосвідомості громадян.

 1. Відповідальність за порушення порядку використання символіки

     Юридичні особи, та громадяни, які не отримали дозвіл у встановленому порядку, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

 

Додаток 1

 До Положення про використання

символіки м.Тетієва

 

ДОЗВІЛ

№ ____
за право використання місцевої символіки 
від "____" ______________ 20__ р. 

виданий:


___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
(для підприємств - повна назва; для громадян - П.І.Б.. паспортні дані: серія та номер паспорта; місце реєстрації)

на використання місцевої символіки:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
(назва підприємства, товарний знак, вид продукції (робіт, послуг) з використанням символіки м.Тетіїв)

 

Директор КП «Агенція                                                        

регіонального розвитку»                                                                                  

                                                                                             

 

______________ Т.Г.Уманець                                           

 

 

М.П.

     

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

        м. Тетіїв

 

Про підтримку питання щодо звернення

до  Міністра внутрішніх справ України

 

  Розгляшувши звернення депутата Пісківської селищної об’єднаної територіальної громади Бородянського  району до Міністра внутрішніх справ України, керуючись ст 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст 5 Закону України «Про національну поліцію»,міська  рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Підтримати звернення Фурсівської сільської ради до Міністра внутрішніх справ України Авакова Арсена Борисовича з приводу вжиття заходів для  формування поваги працівників поліції до депутатів місцевих рад об’єднаних територіальних громад ( звернення додається).

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну депутатську   

    комісію з питань Регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності  

    депутатів та контролю за виконанням рішень міської  ради та її виконавчого

    комітету, дотримання законності та правопорядку

 

 

Міський голова                                               Р.В.Майструк

 

 

  21.03.2019р.

  №   - 18 -VII

 

             Начальник  юридичного відділу                                               Н.М.Складена

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

        м. Тетіїв

 

Про упорядкування структури  Управління

(Центру) надання  адміністративних  послуг

виконавчого комітету Тетіївської

міської  ради

 

             З метою  запровадження  сучасних форм  надання адміністративних  послуг для  можливості   організації отримання  усіх або найбільш  поширених  адміністративних  послуг,  які надаються  дозвільними органами та виконавчим комітетом  Тетіївської  міської  ради в одному приміщенні, відповідно до ст.12 закону України ,,Про адміністративні  послуги,, , постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2013року, №118 ,, Про затвердження  Примірного положення  про центр надання адміністративних  послуг,, , постанови Кабінету Міністрів України  від 01.08.2013 року № 588 ,,Про затвердження Примірного регламенту Центру надання адміністративних  послуг,, , керуючись ст.25, ч.4 ст.54, ч.1 ст.59 Закону України ,, Про місцеве самоврядування  в Україні,,  , міська рада:

 

В И Р І Ш И Л А

 

 1. Внести зміни до рішення сесії № 445-14-VII від 21.12.2018р., до пункту 6, ввести в відділ державної реєстраці 3 (три) посади адміністратора.
 2. Затвердити структуру управління адміністративних послуг виконавчого комітету Тетіївської міської ради в кількості 24 штатних одиниці. (додаток 1).

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з

питань торгівлі, житлово-комунального господарства, побутового  

обслуговування, громадського харчування, управління комунальною

        власністю, благоустрою, транспорту, зв"язку

 

 

Міський голова                                               Р.В.Майструк

 

  21.03.2019р.

  №   - 18 -VII

 

             Начальник  юридичного відділу                                               Н.М.Складена

                                                                                  

                                                                              Додаток  1

до рішення  18 сесії міської ради  7 скликання від  28.03.2019р. 

 

 

СТРУКТУРА

Управління  адміністративних послуг виконавчого комітету Тетіївської міської ради 

№ з/п

Посада

К-ть штатних одиниць

Статус посадової особи

1

Начальник управління

            1

Гладун О.В.

 

2

Спеціалісти (Віддалені робочі місця)

            13

Жураківська А.В.

Галушка І.В.

Юрченко З.В.

Юрчук Л.Г.

Дубенець М.А.

Погонець Н.М.

Артемчук К.І.

Кравчук Т.С.

Мартиненко Л.В.

Титарчук Л.Л.

Задорожня О.П.

Поліщук Л.А.

Казаматова О.П.

   Відділ реєстрації                                                4

2

Начальник відділу

            1

Шевчук Л.М.

3

Спеціаліст реєстрації

            3

Шаламай В.А.

Гладун Л.П.

Мельник Я.П.

   Відділ державної реєстрації                             6

4

Начальник відділу-державний реєстратор

            1

Овчіннікова Л.С.

5

Державний реєстратор

            2

Пазич І.М.

Вакант

6

Адміністратор

            3

Касяненко С.М.

Вакант

7

Всього

           24

 

 

 

Секретар ради С.М.Денисюк

 УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

        м. Тетіїв

 

Про затвердження графіку роботи «Управління адміністративних послуг» виконавчого комітету Тетіївської міської ради

 

На виконання Закону України «Про адміністративні послуги», відповідно до статті 25 та керуючись частиною четвертою статті 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Тетіївська міська рада

 

                                      В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Затвердити графік роботи «Управління адміністративних послуг» виконавчого комітету Тетіївської міської ради (додаток 1).
 2. Дане рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення.
 3. Відділу електронного урядування та зв’єязкув з громадськістю виконавчого комітету Тетіївської міської ради з метою дотримання вимог Закону україни «Про доступ до публічної інформації» не пізніше 5 робочих днів з дня прийняття цього рішення оприлюднити його на офіційному сайті Тетіївської міської ради.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з економічних питань.

 

 

Міський голова                                               Р.В.Майструк

 

  21.03.2019р.

  №   - 18 -VII

 

             Начальник  юридичного відділу                                               Н.М.Складена

 

    

 

                                                                                  Додаток  1

до рішення  18 сесії міської ради  7 скликання від  28.03.2019р. 

№  -18-VII  

                                     

 

Графік  роботи Управлінням адміністративних послуг

виконавчого комітету Тетіївської міської ради  

(09801, Київська область, Тетіївський район, м.Тетіїв вул. Я.Острозького, 5)

 

Понеділок з 8.00 - 17.00

Вівторок з 8.00 - 20.00

Середа з 8.00 - 17.00

Четвер з 8.00 - 17.00

П’ятниця з 8.00 -16.00

Субота з 9.00 – 13.00

Без перерви на обід

Вихідні дні:  неділя

 

Графік роботи віддалених робочих місць Управління адміністративних послуг  виконавчого комітету Тетіївської міської ради (с.Дібрівка, вул. Степова 2; с.Степове, вул.Площа Слави 1; с.Голодьки, вул.Шкільна 2; с.Черепин 24, вул.Макаренка 24; с.Михайлівка, вул.Центральна 17; с.Стадниця, вул.Заводська 1; с.Бурківці, вул.Зацерква 16; с.Горошків, вул.Лантушенка 2а; с.Дзвеняче, вул.Степова 2; с.Ненадиха, вул.Шевченка 3; с.Росішки, вул.Центральна 28; с.Скибенці, вул.Покровська 2; с.Тайниця, вул.Центральна 46а)

(09801, Київська область, Тетіївський район, м.Тетіїв вул. Я.Острозького, 5)

 

Понеділок з 8.00 -17.00

Вівторок з 8.00 - 17.00

Середа з 8.00 - 17.00

Четвер з 8.00 - 17.00

П’ятниця з 8.00 - 16.00

Без перерви на обід

Вихідні дні: субота, неділя

 

         

 

           Секретар ради                                       С.М.Денисюк

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

        м. Тетіїв

 

Про затвердження Концепції

розвитку системи надання

адміністративних послуг у

Тетіївській міській раді

на 2019-2021 роки

 

На виконання Закону України «Про адміністративні послуги», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг», в рамках співробітництва з Програмою «U-LEAD з Європою», керуючись статтями 25, 26, 46, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Тетіївська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Концепцію розвитку системи надання адміністративних послуг у Тетіївській міській раді на 2019-2021 роки (Додаток 1).

2. Дане рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з економічних питань.

 

Міський голова                                               Р.В.Майструк

 

  21.03.2019р.

  №   - 18 -VII

 

             Начальник  юридичного відділу                                               Н.М.Складена

    

 

                                                                                  Додаток  1

до рішення  18 сесії міської ради  7 скликання від  28.03.2019р. 

№  -18-VII  

 

КОНЦЕПЦІЯ

розвитку системи надання адміністративних послуг

у Тетіївській міській раді на 2019-2021 роки

 

Мета КОНЦЕПЦІЇ

Метою розробки, затвердження та реалізації цієї Концепції є створення умов для надання мешканцям громади необхідних адміністративних та дозвільних послуг в зручний та доступний способи.

Завдання Концепції

Завданнями цієї Концепції є:

- створення центру надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП), з комфортними умовами для обслуговування суб’єктів звернення та належними умовами для роботи посадових осіб, які працюють у ЦНАП;

- забезпечення доступних умов для отримання адміністративних послуг усіма мешканцями Тетіївської міської ради, в тому числі завдяки залучення старостатів до надання адміністративних послуг, впровадження інформаційних технологій.

Поточний (вихідний) стан

Реалізація цієї Концепції спрямована на вирішення наступних проблем:

- отримання мешканцями громади більшості необхідних адміністративних послуг здійснюється переважно в різних органах виконавчої влади (управління соціального захисту населення, районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Міністерства юстиції тощо);

- відсутність належних умов доступу до адміністративних послуг для осіб з обмеженими фізичними можливостями (з інвалідністю, з додатковими потребами);

- недостатність технічного обладнання, меблів, програмного забезпечення для організації ефективної роботи;

- обмежені прийомні години в окремих спеціалістів та інших посадових осіб, які надають адміністративні послуги;

- недостатність знань та навичок в окремих спеціалістів виконавчих органів місцевої ради , які надають адміністративні послуги;

- відсутність умов для оплати адміністративних послуг.

Крім того, необхідно враховувати, що у перспективі проведення реформи децентралізації та адміністративно-територіального устрою, повноваження з надання більшості адміністративних послуг належатимуть органам місцевого самоврядування. Отже, створення ЦНАП є й перспективним  та життєздатним напрямом розвитку ЦНАП і в масштабах держави.   

В середньостроковій перспективі, доки частина повноважень з надання базових адміністративних послуг належатиме до компетенції територіальних органів і підрозділів центральних органів виконавчої влади (зокрема, Державної міграційної служби, Держгеокадастру тощо), створення ЦНАП дозволяє забезпечити раціональне облаштування робочих місць і роботу представників таких органів/підрозділів у тринадцяти сільських ЦНАП.

Заплановані заходи (шляхи вирішення наявних проблем)

Для досягнення мети цієї Концепції та усунення наявних проблем будуть вживатися наступні заходи:

- отримання місцевою радою повноважень у сфері реєстрації прав на нерухоме майно, реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, надання витягів з Державного земельного кадастру;

- утворення при виконавчому комітеті Тетіївської міської ради постійно діючого органу – Центр надання адміністративних послуг, до складу якого входить «Управління адманістративних послуг»;

- прийняття узгоджених рішень з районною державною адміністрацією для спільного надання адміністративних послуг

- забезпечення ЦНАП належним приміщенням (в тому числі з комфортною зоною обслуговування та очікування, туалетною кімнатою, дитячим куточком, пандусом, поручнями), технікою, меблями, програмним забезпеченням;

- забезпечення ЦНАП достатньою кількістю персоналу, здійснення регулярних заходів з навчання та підвищення його кваліфікації;

- організація надання через ЦНАП усіх адміністративних послуг, які належать до власних та делегованих повноважень місцевої ради, в тому числі з реєстрації місця проживання, а також адміністративних послуг зазначених у абзаці першому цього підрозділу Концепції, а також належать до компетенції РДА (насамперед, послуги у сфері соціального захисту населення);

- вжиття заходів для надання через ЦНАП адміністративних послуг з реєстрації актів цивільного стану, з видачі паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, пенсійного забезпечення; надання послуг підприємств-монополістів у сферах енерго-; водо-; тепло- забезпечення;

- обслуговування, в обґрунтованих випадках, суб’єктів звернення з відповідними потребами з виїздом до їх населених пунктів та/або помешкання;

- впровадження інформаційних технологій при наданні адміністративних послуг, в тому числі інтеграція з інформаційними системами органів державної влади, розширення переліку електронних послуг;

- створення належної системи інформування громади про адміністративні послуги та роботу ЦНАП, в тому числі через веб-сторінки ОТГ / ЦНАП, сторінки ОТГ у соціальних мережах;

- встановлення платіжного терміналу в ЦНАП.

В межах виконання зазначених заходів будуть (можуть) використовуватися також механізми:

- створення територіальних підрозділів ЦНАП або віддалених робочих місць за потребую;

- співробітництва територіальних громад (спільного надання окремих адміністративних послуг; придбання обладнання, створення «мобільного робочого місця» тощо);

- узгоджених рішень з іншими органами виконавчої влади для надання адміністративних послуг з реєстрації земельних ділянок; пенсійного забезпечення, фіскальної служби; організація оперативного документообігу з такими органами.

Крім того, для реалізації Концепції будуть вжиті такі організаційні заходи:

- утворено спільну робочу групу органу місцевого самоврядування з питань надання адміністративних послуг та утворення  ЦНАП, в тому числі із залученням представників громадськості;

- вивчення кращих практик організації надання адміністративних послуг в Україні;

- створення дієвої системи зворотного зв’язку з суб’єктами звернень та громадою загалом, розгляду пропозицій та зауважень громадян щодо організації надання адміністративних послуг у громаді, в тому числі при формуванні (розширенні) Переліку послуг для ЦНАП, при плануванні облаштування ЦНАП, при впровадженні суттєвих новацій у роботі ЦНАП, при щорічному оцінюванні персоналу ЦНАП;

- щорічне звітування перед  громадою щодо реалізації цієї Концепції та виконання щорічних планів (концепції) її впровадження.

Усі заходи будуть плануватися та впроваджуватися з урахуванням найкращих стандартів та практик гендерної політики, антикорупційної політики, політик захисту навколишнього середовища та енергозбереження.

Витрати та джерела їх покриття

Для покриття витрат на створення ЦНАП будуть використані надходження до бюджету ОТГ у вигляді плати за надання адміністративних послуг (адміністративний збір); інші кошти бюджету ОТГ; державна субвенція на розвиток інфраструктури ОТГ; кошти програм та проектів міжнародної технічної допомоги та інші дозволені законодавством джерела.

Оцінка фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Концепції (з обґрунтуванням їх обсягів), буде проведена після розробки відповідного Плану заходів та кошторису, та доведена до відома громади.

Очікувані результати

Від реалізації  Концепції очікуються наступні результати:

для громадян та суб’єктів господарювання – отримання усіх (більшості) необхідних адміністративних послуг в комфортних та доступних умовах у належному ЦНАП;

для працівників ЦНАП та інших посадових осіб долучених до надання адміністративних послуг – належні умови роботи, регулярні заходи з підвищення кваліфікації;

для громади загалом – прозорі умови надання адміністративних послуг, покращений інвестиційний клімат, доступність;

для держави загалом – раціональне використання бюджетних коштів та інших публічних ресурсів, врахування перспектив реформи децентралізації та адміністративно-територіального устрою.

Наші очікувані стандарти:

- надання найважливіших адміністративних послуг за інтегрованим підходом та моделлю життєвих ситуацій («народження», «шлюб», «паспорт», «реєстрація бізнесу», «переїзд / придбання нерухомості», «придбання земельної ділянки», «житлова субсидія», «вихід на пенсію» тощо);

- організацію роботи ЦНАП не менше 40 прийомних годин протягом тижня, в тому числі роботу ЦНАП у вівторок до 20.00, а також роботу ЦНАП у суботу до 13.00; 

- можливість оплати платних адміністративних послуг безпосередньо у приміщенні ЦНАП;

- використання електронної системи керування чергою;

- можливість отримати довідкову інформацію щодо адміністративних послуг телефоном, електронною поштою протягом усіх робочих годин ЦНАП.

 

Термін реалізації – 2019-2021 рр.

 

 

Секретар радиС.М.Денисюк

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

        м. Тетіїв

 

Про затвердження Положення про оренду

комунального майна Комунального підприємства

"Агенція регіонального розвитку" Тетіївської

міської ради  та нарахування орендної плати

 

       Розглянувши та обговоривши Положення про оренду комунального майна Комунального підприємства  "Агенція регіонального розвитку" Тетіївської міської ради  та нарахування орендної плати, висновок постійної депутатської  комісії з питань торгівлі, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, громадського харчування, управління комунальною власністю, благоустрою, транспорту, зв"язку, відповідно до  статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                                   

                                                 В И Р І Ш И Л А :

 

1. Затвердити Положення про оренду комунального майна Комунального підприємства  "Агенція  регіонального розвитку" Тетіївської міської ради  та нарахування орендної плати  (додається).

 

        2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  

            комісію з питань торгівлі, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, громадського харчування, управління комунальною власністю, благоустрою, транспорту, зв"язку.

 

 

Міський голова                                               Р.В.Майструк

 

  21.03.2019р.

  №   - 18 -VII

 

       Начальник  юридичного відділу                                               Н.М.Складена  

 

                                                                                       Додаток

                                                         до рішення 18 сесії міської ради 7 скликання                                                                         

                                                         від 21.03.2019 р. №    - 18 - VII

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок передачі в оренду комунального майна Комунального підприємства "Агенція регіонального розвитку" Тетіївської міської ради

та нарахування орендної плати

1. Загальні положення

 1. Це Положення розроблено на підставі Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про оренду державного та комунального майна","Про оцінку майна,майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" інших законів України, постанов Кабінету Міністрів України, нормативних актів Фонду державного майна України, та інших нормативно - правових актів. Це положення спрямовано на регулювання порядку передачі в оренду об’єктів майна комунального підприємства "Агенції регіонального розвитку" Тетіївської міської ради з метою підвищення ефективності їх використання, задоволення прав та інтересів комунального підприємства "Агенції регіонального розвитку" Тетіївської міської ради, на створення сприятливих умов для розвитку підприємництва в місті.
  1. Наведені нижче терміни у цьому Положенні вживаються у такому значенні:

оренда — засноване на договорі строкове платне користування майном, яке необхідне орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності;

об'єкти оренди — цілісні майнові комплекси комунальних підприємств, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць); нерухоме комунальне майно (будівлі, споруди, приміщення); інше окреме індивідуально визначене комунальне майно за винятком тих об'єктів, які відповідно до чинного  законодавства не можуть бути об'єктами оренди або визначені органом місцевого самоврядування такими, що не  можуть бути передані в оренду;

орендар — фізичні особи, фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, юридичні особи будь-яких форм власності.

    Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди комунального майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладання договору зобов'язана зареєструватися як суб'єкт підприємницької діяльності;

орендодавець — комунальні підприємства та організації уповноважені Тетіївською міською радою управляти комунальним майном, на балансі яких знаходиться це майно(далі по тексту - Комунальне підприємство "Агенція регіонального розвитку" Тетіївської міської ради).

Орендодавець несе відповідальність за стан майна та ефективне його використання;

невід'ємні поліпшення орендованого майна — здійснені орендарем заходи, спрямовані на покращення фізичного (технічного) стану орендованого майна та (або) його споживчих якостей, відокремлення яких призведе до зменшення його ринкової вартості;

орендна плата - це платіж, який вносить орендар за користування майном, (в тому числі за місця загального користування), переданим йому в оренду, незалежно від наслідків своєї господарської чи іншої діяльності, та може використовуватись у таких значеннях.

базова або початкова орендна плата — це економічний кількісний показник обрахований без врахування інфляційних впливів за користування майном, яке передається в оренду на конкурсних засадах та вказується в повідомленнях про оголошення конкурсу або згідно з методикою розрахунку орендної плати, затвердженою сесією Тетіївської міської ради.

 річна, місячна, подобова, погодинна орендна плата — це економічний кількісний показник, в залежності від періоду, за який визначається розмір орендної плати;

суборенда — засноване на договорі строкове платне користування майном, яке передається орендарем в оренду третій особі (в межах основного договору оренди);

цілісний майновий комплекс — господарський об’єкт із завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг), з наданою йому земельною ділянкою, на якій він розміщений, з автономними інженерними комунікаціями, системою енергопостачання. У разі виділення цілісного майнового комплексу структурного підрозділу підприємства складається розподільчий баланс.;

індивідуально визначене майно – інвентарні об’єкти або групи інвентарних об’єктів та інше окреме майно, що може реалізуватися способами, визначеними законодавством, як окремий самостійний об’єкт;

Конкурсна (орендна) комісія – це тимчасовий діючий колегіальний орган, склад якого затверджується головою міської ради, та який збирається виконавчим комітетом , з метою проведення конкурсів з надання в оренду майна комунальної власності територіальної громади, а також вирішення інших питань, пов’язаних з орендними правовідносинами в місті, рішення якого, після затвердження міським головою, є обов’язковими для виконання керівниками комунальних підприємств міста.

конкурсна гарантія – грошовий  внесок у розмірі двохмісячної орендної плати, який є засобом забезпечення укладення переможцем конкурсу договору оренди; у випадку укладення договору оренди  носить характер авансу та зараховується  в рахунок орендних платежів;

вартість – суспільно-визначений еквівалент у грошовій сумі;

оцінка – процес визначення вартості майна за встановленою процедурою на певну дату;

незалежна оцінка – визначення вартості майна, що передається в оренду, здійснюване експертом;

експерт – суб’єкт оціночної діяльності – суб’єкт господарювання, який здійснює оцінку відповідно до законодавства з питань оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні;

дата оцінки – дата, за станом на яку здійснюються процедури оцінки майна та визначається вартість майна;

нежитлове приміщення – простір в будівлі (будинку, споруді тощо), обмежений з усіх сторін захисними конструкціями: стінами (у тому числі з вікнами і дверима) зі стелею (перекриттям) і підлогою.

Методика  – це “Методика розрахунку та порядок використання плати за оренду майна комунальної власності Тетіївської міської ради”, яка затверджена рішенням сесії Тетіївської міської ради;

експлуатаційні витрати - це витрати орендодавця, безпосередньо пов’язані з утриманням (експлуатацією) орендованого  нерухомого майна;

ремонт будівлі – комплекс робіт з відновлення стану будівлі та (або) збільшення її довговічності;

поточний ремонт будівлі – комплекс ремонтно-будівельних робіт, який передбачає систематичне та своєчасне підтримання експлуатаційних якостей та попередження передчасного зносу будівлі;

капітальний ремонт будівлі – комплекс ремонтно-будівельних робіт, який передбачає заміну, відновлювання та модернізацію конструкцій і обладнання будівель у зв’язку з їх фізичною зношеністю та руйнуванням, поліпшенням експлуатаційних показників, також покращення планування будівлі і благоустрою території без зміни будівельних габаритів об’єкта;

реконструкція будівлі – перебудова існуючих об’єктів, пов’язана з підвищенням їх техніко-економічного рівня, поліпшенням умов експлуатації, зміною основних техніко-економічних показників (функціональне призначення, геометричні розміри);

проектно-кошторисна документація – документ, що визначає обсяг і зміст роботи та інші вимоги, які ставляться до робіт та до кошторису, що визначає ціну робіт.

 

2.Інформаційне забезпечення відносин  оренди комунального майна

 1. Комунальне підприємство, орендних відносин формує та веде Реєстр об'єктів комунального майна, які чи можуть бути передані в оренду (надалі — Реєстр), на підставі щомісячних звітів про наявність такого комунального майна. Відповідальність за подані відомості до реєстру об’єктів комунального майна, які можуть бути передані в оренду за конкурсом, несе балансо-утримувач.
 2. Реєстр ведеться в електронній та паперовій формах.
 3. Інформація щодо об'єктів, які можуть бути надані в оренду, є відкритою і щомісячно оприлюднюється, в місцевих друкованих засобах масової інформації, в мережі Інтернету на сайті Тетіївської міської ради, а також надається за письмовим запитом фізичних та юридичних осіб.

 

 1. Порядок визначення орендаря комунального майна

 

 1. Передача в оренду майна комунальної власності здійснюється виключно на конкурсних засадах (крім майна, що передається в оренду підприємствам, які мають пільги згідно з діючим законодавством).
 2. Передумовою для передачі майна комунальної власності в оренду є письмове звернення  (Звернення до 01.07.2019р. подаються до Комунального підприємства "Агенції регіонального розвитку " з 01.07.2019 р. до "Центру надання адміністративних послуг") від юридичних або фізичних осіб.
 3. Якщо протягом 10 робочих днів з моменту опублікування в друкованих засобах масової інформації переліку комунального майна, яке може бути передано в оренду, на адресу комунального підприємства надійшло одне письмове звернення з проханням про передачу об’єкту майна комунальної власності в оренду, комунальне підприємство укладає договір оренди із заявником без проведення конкурсу.
 4. Якщо протягом 10 робочих днів з моменту опублікування в друкованих засобах масової інформації реєстру комунального майна, яке може бути передано в оренду, на адресу комунального підприємства  надійшло два і більше письмових звернень про передачу майна в оренду, комунальне підприємство у відповідності діючого законодавства проводить конкурс на право оренди даного майна.

В цьому випадку рішення про передачу об'єктів комунального майна в оренду передається до орендної комісії.

Комунальне підприємство до 01.07.2019р. реєструє отримані від юридичних або фізичних осіб звернення, та на протязі 10 робочих днів з моменту їх реєстрації дає письмову відповідь на адресу заявника. Письмова  відповідь повинна містити:

 • або мотивовану відмову від передачі в оренду комунального майна;
 • або згоду на передачу цього майна в оренду з переліком необхідних документів, які необхідно надати для укладання договору оренди з конкретним орендодавцем комунального майна;
 • або інформацію про передачу звернення до комунального підприємства з метою оголошення конкурсу на право оренди комунального майна.

3.5. Юридичні або фізичні особи для участі в конкурсі на право оренди майна комунальної власності зобов’язані внести на рахунок Комунального підприємства "Агенції регіонального розвитку" Тетіївської міської ради грошовий внесок у розмірі двомісячної плати за оренду майна (конкурсну гарантію), що визначається згідно з Методикою розрахунку орендної плати за оренду майна комунальної власності.

Конкурсна гарантія повертається учасникам, які не стали переможцями конкурсу, протягом 10 днів з моменту затвердження протоколу конкурсної комісії.

         3.6.    Голова конкурсної комісії  здійснює організаційне забезпечення проведення конкурсу на оренду об’єктів комунального майна відповідно до вимог "Положення про конкурсну (орендну) комісію та порядок проведення конкурсу на право оренди майна Комунального підприємства "Агенції регіонального розвитку Тетіївської міської ради.

3.7.   Орендатори для укладання договорів оренди надають необхідний перелік документів, згідно з додатком № 1.

3.8.   Підприємствам, організаціям та установам (бюджетним, комунальним, неприбутковим, громадським, та ін.), які претендують на оренду за зниженими ставками, комунальне майно в оренду передається на підставі відповідних рішень Комунального підприємства "Агенції регіонального розвитку" Тетіївської міської ради.

3.9.   Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди комунального майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладення договору зобов’язана зареєструватись як суб’єкт підприємницької діяльності.

 

 1. Порядок укладення договору оренди

 

4.1. Договір оренди комунального майна укладається протягом 30 робочих днів з моменту закінчення терміну прийому заяв, з моменту проведення конкурсу чи з моменту прийняття відповідного рішення сесії Тетіївської міської ради.

Договір оренди та додаткові угоди до нього, не погоджені комунальним підприємством та, в разі необхідності, не посвідчені в нотаріальному порядку, вважаються нікчемними.

Конкурсна (орендна) комісія скасовує своє рішення про передачу комунального майна в оренду у разі, якщо з вини переможця конкурсу  протягом 15 робочих днів з моменту затвердження протоколу конкурсної комісії договір оренди та акт прийому-передачі майна не підписано. В такому випадку сума конкурсної гарантії в розмірі 100% перераховується на розрахунковий рахунок орендодавця і використовується для поповнення обігових коштів.

Суб’єкти підприємницької діяльності, фізичні особи, з якими будуть встановлені орендні відносини, укладають в 6-денний термін окремий договір з утримання та експлуатації орендованого майна з орендодавцем або з підприємствами, які можуть надавати відповідні послуги.

4.2. Копія договору по утриманню та експлуатації орендованого майна та перелік послуг, що орендар виконує самостійно, надаються орендодавцю в 3-денний термін. Крім цього, суб’єкт підприємницької діяльності зобов’язаний укласти відповідні угоди на електро-, газо-, тепло-, водопостачання, водовідведення, вивіз сміття, проведення благоустрою прилеглої території та інші послуги, які їм будуть надаватися відповідними підприємствами.

У випадку, якщо орендар компенсує вартість на електро-, газо-, тепло-, водопостачання, водовідведення, вивіз сміття, проведення благоустрою прилеглої території та інші послуги, які  будуть надаватися відповідними підприємствами орендодавцю, то орендодавець не має права збільшувати фактичну вартість цих послуг. 

Примірний перелік експлуатаційних витрат:

 • компенсація страхування об’єктів оренди, якщо інше не передбачено договором;
 • компенсація земельного податку пропорційно займаній площі;
 • обслуговування внутрішньо будинкових систем водо -, теплопостачання, водовідведення, зливової каналізації, електромереж, покрівель;
 • прибирання прибудинкової території;
 • технічне обслуговування систем протипожежної автоматики й димо-видалення, охоронної сигналізації;
 • дератизація, дезинфекція;
 • освітлення сходових кліток, підвалів;
 • повірка приладів обліку (тепла, води та ін.)
 • інші прями витрати, передбачені чинним законодавством.

Сторони (орендар, орендодавець) за домовленістю можуть внести зміни в даний перелік експлуатаційних витрат.

Розрахунки проводяться по фактичних витратах та на підставі виконаних робіт.

      Перелік запланованих експлуатаційних витрат та їх вартість (калькуляція), розрахована на 1м² загальної площі.

         4.3. При укладанні договору оренди нерухомого майна сторони користуються відповідним типовим договором оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності (додаток №2).

 • У випадку якщо рішення про передачу комунального майна в оренду було прийнято на підставі конкурсу в типовий договір включаються додаткові умови, які були надані переможцем конкурсу і враховані при його проведенні.
 • При підписанні договору оренди складається акт технічного стану об’єкту  за підписом Орендаря та Орендодавця.

            4.6. У випадку дострокового розірвання договору оренди, укладеного за результатами конкурсу, орендодавець зобов’язаний письмово повідомити протягом трьох робочих днів конкурсну (орендну) комісію.

             Комунальне підприємство  оголошує в засобах масової інформації про проведення нового конкурсу та повідомляє про його проведення всіх учасників попереднього конкурсу.

5. Істотні умови договору оренди

 

5.1.Істотними умовами договору оренди є:

 • об'єкт оренди (склад і вартість майна з урахуванням її індексації);
 • термін, на який укладається договір оренди;
 • орендна плата з урахуванням її індексації;
 • порядок використання амортизаційних відрахувань;
 • відновлення орендованого майна та умови його повернення або викупу;
 • виконання сторонами зобов'язань;
 • відповідальність сторін;
 • страхування орендарем  взятого ним в оренду майна;
 • обов'язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого майна;
 • забезпечення виконання зобов’язань (штраф, пеня, неустойка, порука, задаток, гарантія);
 • порядок здійснення орендодавцем контролю за станом об’єкта оренди.
 1.  У договір оренди можуть включатися визначені конкурсною комісією, або орендодавцем комунального майна, для кожного окремого об'єкта оренди, додаткові  умови благоустрою та освітлення прилеглої території, оздоблення фасаду, встановлення світлової реклами, та строки їх виконання.
 2. Строк, на який укладається договір оренди, визначається конкурсною комісією (якщо таке передбачено умовами конкурсу)      або    КП "АРР" Тетіївської міької ради  запровадити мінімальний термін дії договорів оренди не менше 5 років за умови, якщо орендар не пропонує менший термін. Договір оренди, який укладений менш ніж на 3 роки, може бути пролонгований за згодою сторін без публікації в друкованих засобах масової інформації, але не більш ніж на 3 роки.

Якщо строк оренди комунального майна перевищує 5 років, передача цього майна в оренду затверджується сесією Тетіївської міської ради.

6.Оцінка об'єкта оренди

 1. Оцінка об'єкта оренди здійснюється за “Методикою оцінки об’єктів оренди”, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України № 629 від 10.08.1995 в редакції постанови Кабінету Міністрів України № 3 від 02.01.2003 р.

Замовником експертної оцінки є орендодавець. Договір на проведення оцінки майна укладається в письмовій формі і може бути двох або багатостороннім. Сторонами багатостороннього договору можуть бути Замовник, суб’єкт оціночної діяльності, а також орендарі комунального майна.

 1. Оцінка об'єкта оренди проводиться за рахунок орендодавця. Орендар одночасно з внесенням орендної плати за перший місяць відшкодовує орендодавцю вартість проведеної незалежної оцінки, що передбачається договором оренди. Якщо є декілька орендарів, вартість проведення незалежної оцінки компенсується ними пропорційно займаних площ. Період між датою проведення незалежної оцінки та датою початку дії договору оренди, як правило, не може перевищувати 6 місяців.

6.4. У разі відсутності суттєвих змін в об'єкті оцінки, враховуючи можливу економічну недоцільність проведення повторної незалежної оцінки, та при відсутності заперечень сторін договору оренди, Комунальне підприємство "АРР" Тетіївської міської ради може продовжити термін дії оцінки. Загальний строк дії однієї і тієї ж оцінки об’єкту оренди не може перевищувати одного року з моменту прийняття рішення Виконавчим комітетом.

6.5. Визначення суб'єкта оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна комунальної власності, що передається в оренду, здійснюється орендодавцем цього майна. У випадку незгоди орендаря обраним експертом - відбір суб’єкта оціночної діяльності здійснюється на конкурсних засадах.

 1. Акт оцінки цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу рецензується іншим суб’єктом оціночної діяльності, ніж той, що проводив оцінку та Комунальним підприємство "АРР" Тетіївської міської ради.
 2. Орендодавець використовує вартість об'єкта оренди, визначену за результатами незалежної оцінки, для розрахунку розміру орендної плати, крім випадків, коли орендар визначається за результатами конкурсу.

7.Орендна плата

 

 1. Орендар  за користування об'єктом оренди вносить орендну плату незалежно від наслідків господарсь­кої діяльності згідно з підписаним договором оренди до останнього числа поточного місяця.
  1. Нарахування орендної плати за користування комунальним майном розпочинається з дня підписання акта приймання-передачі.
  2. Розмір орендної плати визначається відповідно до Методики розрахунку орендної плати  за винятком випадків, коли орендар визна­чається за результатами конкурсу.

7.5. Суми орендної плати, зайво перераховані орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в 5-денний термін від дня одержання його письмової заяви.

7.6. У разі визначення орендаря за результатами конкурсу розмір орендної плати встановлюється на підставі конкурсної пропозиції переможця.

7.7. У разі припинення або розірвання договору оренди орендар сплачує орендну плату включно по день (дату) передачі орендодавцеві об'єкта оренди за актом прийому-передачі.

7.8. За прострочення термінів внесення орендної плати орендар сплачує на користь орендодавця пеню у розмірі 0,5 (нуль цілих п’ять десятих) відсотка від несплаченої суми за кожний день прострочки, але не більше подвійної облікової ставки, встановленої Національним банком України за період прострочення платежу. Строк нарахування пені не обмежується 6-ма місяцями згідно п.6 ст.232 ГКУ

7.9. Розмір орендної плати повинен бути змінений у разі внесення змін до даного Положення, Методики розрахунку орендної плати, в інших випадках, передбачених законодавством України та сесією Тетіївської міської ради.

7.10. У випадку передачі в оренду підвальних приміщень до відсоткових ставок орендної плати та компенсації за приміщення загального користування застосовується знижувальний коефіцієнт 0,7.

У випадку передачі в оренду окремих приміщень (крім частин приміщень та підвальних приміщень), що були вільними 6 та більше місяців, до орендних ставок за використання нерухомого майна застосовується знижувальний коефіцієнт 0,5 протягом 12 місяців з дня укладення договору оренди.

7.11. Спори з питань зміни розмірів орендної плати вирішуються відповідно до чинного законодавства.

8.Порядок припинення та розірвання договору оренди

 1. Одностороння відмова від виконання умов договору оренди не допускається.
 2.  Договір оренди припиняється у разі:
 • закінчення строку, на який його було укладено;
 • викупу (приватизації) об'єкта оренди (за участю орендаря);
 • знищення об'єкта оренди;
 • ліквідації (банкрутства) орендаря .

         8.3. Договір оренди може бути розірвано за погодженням сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди  може бути достроково розірвано за рішенням господарського суду у разі невиконання сторонами своїх зобов'язань та з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

8.4.  Орендодавець має право вимагати розірвання договору оренди, якщо:

 • орендар користується орендованим майном всупереч договору або цільовому призначенню;
 • орендар передав без дозволу орендодавця орендоване майно у користування іншій особі;
 • орендар своєю недбалою поведінкою створює загрозу пошкодження майна;
 • орендар не вносить плату за користування об’єктом оренди протягом 3 місяців.

8.5.   До орендаря, який не виконує  зобов’язань, що покладені на нього згідно з договором оренди, застосовуються штрафні санкції, передбачені  договором оренди та діючою Методикою.  

8.6.   У разі припинення договору оренди чи дострокового його розірвання орендар зобов'язаний у термін, передбачений договором оренди, повернути орендодавцеві об'єкт оренди в тому технічному стані і тій комплектації, в якому він був переданий згідно з актом приймання-передавання, з урахуванням фізичного зносу, про що складається відповідний акт. Якщо орендар допустив погіршення стану об'єкта оренди або його загибель, він повинен відшкодувати орендодавцеві збитки, розраховані шляхом експертної оцінки. Проведення експертної оцінки збитків здійснюється за рахунок орендаря.

8.7.   У разі несвоєчасного звільнення об'єкта оренди у випадку припинення або розірвання договору оренди, орендар сплачує орендодавцю неустойку у розмірі подвійної плати за користування річчю за час прострочення, по день передачі об’єкта за актом прийому-передачі.

9. Суборенда

 1. Питання передачі орендарем орендованого майна в суборенду здійснюється виключно конкурсною (орендною) комісією, за письмовим погодженням договору суборенди комунальним підприємством комунальної власності та письмового дозволу орендодавця. При необхідності конкурсна (орендна) комісія розглядає всі питання суборенди індивідуально.

 Плата за суборенду  комунального майна, яку сплачує суборендар, не повинна перевищувати орендної плати орендаря.

         Різниця між нарахованою платою за суборенду і тією її частиною, яку отримує орендар (тобто різниця між суборендою платою та орендною платою), спрямовується орендарем до місцевого бюджету.

         Контроль за визначенням розміру плати за суборенду та спрямуванням її (в частині, що перевищує суму орендної плати за майно, яке передається суборендарю) до місцевого бюджету покладається на орендодавців майна комунальної власності.

 1.  Суборенда припиняється у випадку закінчення строку дії, розірвання чи припинення договору оренди, або договору суборенди.
 2.  Договір суборенди укладається у трьох примірниках та зберігається по одному примірнику в орендаря, суборендаря та орендодавця.
 3.  Надання орендарем майна в суборенду не звільняє його від виконання умов основного договору оренди.
 4. Забороняється передача в суборенду приміщень наданих:
  • на пільгових умовах;
  • якщо орендна ставка менше 4 % від вартості нерухомого майна, визначеної експертним шляхом.

10. Поліпшення нерухомого майна

 

 1.  Орендар зобов'язаний протягом дії договору оренди за свій рахунок проводити поточний ремонт об'єкту оренди, інженерного та іншого обладнання без будь-яких претензій на адресу орендодавця про відшкодування вартості ремонтних робіт. (Примірний перелік поточного ремонту в Наказі Держжитлокомунгоспу України № 150 від 10.08.2004, п.1.2)
 2. У разі виникнення потреби в орендаря у переплануванні або реконструкції орендованого нерухомого майна (яке не пов’язане з його капітальним ремонтом), орендар зобов'язаний отримати письмовий дозвіл орендодавця та замовити проектно-кошторисну докумен­тацію. Вартість виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення перепланувальних робіт проводяться орендарем за власні кошти і в подальшому не відшкодовуються.
 3. У разі виникнення потреби в Орендаря у переплануванні або реконструкції орендованого нерухомого майна, тобто здійснення невід’ємних поліпшень, орендар зобов'язаний отримати дозвіл Комунального підприємства "АРР" Тетіївської міської ради та замовити проектно- кошторисну документацію. Вартість виготовлення пректно - кошторисної документації та проведення перепланувальних робіт проводится за власні кошти орендаря, які в подальшому не відшкодовуються. 
 1. Якщо орендар за рахунок власних коштів здійснив, за погодженням з орендодавцем (згідно з пунктом 10.3 цього Положення), поліпшення орендованого нерухомого майна, які неможливо відокремити від майна без заподіяння йому шкоди, орендодавець зобов'­язаний компенсувати йому зазначені кошти на суму проведених  поліпшень вартості орендованого майна, визначеної в установленому порядку, якщо інше не визначено договором оренди. Після закінчення договору оренди такі поліпшення визнаються власністю орендодавця.
 2.  Вартість капітального ремонту, поліпшень орендованого нерухомого майна, виконаних орендарем без згоди орендодавця, компенсації не підлягає.
 3.  При достроковому розірванні договору оренди з ініціативи орендаря невід'ємні поліпшення визнаються власністю орендодавця і відшкодуванню не підлягають.

 

 1. Особливості передачі в оренду цілісних майнових комплексів

 

 1. Цілісні майнові комплекси передаються в оренду тільки на конкурсних засадах.
 2. До заяви на оренду додаються такі документи.

Для суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб):

 • доручення, видане представнику юридичної особи (у разі потреби);
 • копії установчих документів, завірених відповідно до чинного законодавства;
 • баланс підприємства (форма №1), за звітний період (рік);
 • бізнес-план (обсяг та джерела ресурсів, які будуть залучені, продукція, послуги, огляд ринку збуту, загальний підхід до організації виробництва або надання послуг тощо).

Для суб'єктів підприємницької діяльності (фізичних осіб):

 • декларацію про доходи (рік);
 •  копію свідоцтва про державну реєстрацію;
 • бізнес-план (обсяг та джерела ресурсів, які будуть залучені, продукція, послуги, огляд ринку збуту, загаль­ний підхід до організації виробництва або надання послуг тощо).
 1.  Згідно із статтями 92, 93 Земельного Кодексу України орендарю передається земельна ділянка, яка визначається проектом. Проектні роботи виконуються за рахунок орендаря - переможця конкурсу. Договір оренди земельної ділянки укладається окремо.
 2.  У договір оренди можуть включатися для кожного окремого комплексу додат­кові умови благоустрою та освітлення прилеглої території, оздоблення фасаду, встановлення світлової реклами.
 3.  Передача в суборенду або використання окремих приміщень у цілісному майновому комплексі може здійснюватися тільки з дозволу орендодавця та за погодженням сесії Тетіївської міської ради.
 4. Орендар цілісного майнового комплексу (закладів культурного призначення) за пропозиціями Комунального підприємства "АРР" Тетіївської міської ради , на підставі окремого договору  зобов'язаний виділяти дані приміщення для проведення загальноміських заходів. 

 

 1. Укладання договору оренди на новий строк з попереднім орендарем

 

12.1. Після закінчення терміну договору оренди орендар, який належним чином виконував свої обов'язки, має переважне право, за інших рівних умов, на продовження договору оренди на новий термін.

Зафіксоване порушення істотних умов договору оренди та договору по утриманню та експлуатації орендованого майна є підставою для відмови в укладанні договору оренди на новий термін.

         12.2. Орендар не пізніше ніж за 2 місяці до закінчення строку дії договору оренди зобов'язаний письмово повідо­мити орендодавця про свої наміри щодо припинення або продовження договірних орендних відносин. Орендодавець протягом наступного місяця зобов'язаний надати орендарю письмову відповідь про свої наміри укласти договір оренди на новий строк на попередніх умовах, або з новими умовами, визначеними за письмовим погодженням з сесією Тетіївської міської ради або повідомляє про відмову в продовженні договірних відносин.

12.3. Орендарю, якому відмовлено в укладанні (продовженні) договору оренди і який здійснив за згодою орендодавця у орендованому приміщенні невід'ємні (капітальні) поліпшення, компенсується  вартість цих поліпшень у встановленому порядку.

12.4. Перевірку виконання умов договору оренди орендарем проводить
КП "Агенція регіонального розвитку" Тетіївської міської ради без втручання в господарську діяльність орендаря..

12.5. Зафіксоване порушення істотних умов договору оренди протягом дії договору оренди, а також наявність у орендаря боргів зі сплати орендної плати, комунальних платежів та експлуатаційних витрат на кінець дії договору оренди є підставою для відмови в укладенні договору оренди на новий термін.

 

 1. Особливості передачі в оренду окремих конструктивних елементів благоустрою

 

         13.1. При розміщенні дитячих атракціонів, луна-парків, циркових вистав, пересувних тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності у тимчасове користування, можуть надаватися керуючись на підставі окремого "Положення про оренду окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності для надання послуг у сфері відпочинку і розваг на території Тетіївської міської ради.

13.2. Орендна плата за користування конструктивних елементів нараховується окремо згідно"Положення про оренду окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності для надання послуг у сфері відпочинку і розваг на території Тетіївської міської ради .

Секретар ради                                       С.М.Денисюк

 

Додаток № 1

До Положення про оренду комунального майна КП «АРР»

«Перелік документів, необхідних для укладення договорів оренди комунального майна

 

- заява про надання в оренду нерухомого майна, (подається в довільній формі, при цьому в ній зазначаються ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України для юридичних осіб/реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб (крім тих, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)).

-  завірені належним чином копії установчих документів орендаря/копії сторінок паспорта для фізичної особи (сторінки 1, 2 та сторінка із зазначенням останньої реєстрації місця проживання);

-  завірена  належним чином копія виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
- інформація в письмовому вигляді, завірена печаткою підприємства, про: всі розрахункові рахунки підприємства, відкриті в установах банків України, ПІБ  керівника підприємства, юридична адреса, контактні телефони;

В окремих випадках, передбачених законодавством, подаються:

-  інформація про орендаря, зареєстрованого згідно з вимогами законодавства та внесеного органами державної податкової служби в установленому порядку до Реєстру неприбуткових організацій та установ;

-  копія ліцензії орендаря на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (у разі якщо на об’єкті оренди передбачається здійснення діяльності, що підлягає ліцензуванню).

Перелік документів, необхідних для участі у конкурсі на право оренди комунального майна:

1) заява  про  участь  у  конкурсі із зазначенням інформації про засоби зв'язку з заявником; 2)відомості про претендента: 
     для юридичної особи:      -   завірені належним чином копії документів,   що   посвідчують   повноваження   представника юридичної особи;
     - завірена належним чином копія виписки або витягу  з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;      -  завірені належним чином  копії титульної та 1-ї сторінки Статуту підприємства;      -  завірена   належним   чином   копія   звіту  про  фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і  кредиторської заборгованостей за останній рік;      - довідка  від  претендента  про  те,  що  стосовно  нього не порушено справу про банкрутство;
    -  документ, що підтверджує внесення грошової суми в розмірі двомісячної плати за оренду майна;     
 для фізичної особи:
      - копія паспорту(сторінки 1, 2 та сторінка із зазначенням останнього місця проживання)  або  належним  чином оформлена довіреність;      - завірена  належним чином копія виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;      - завірена належним чином копія  декларації  про  доходи  або звіту  суб'єкта  малого підприємництва - фізичної особи - платника  єдиного податку;
-  документ, що підтверджує внесення грошової суми в розмірі двомісячної плати за оренду майна. 

 

 

                   Секретар ради                                                        С.М.Денисюк

Додаток № 2

До Положення про оренду комунального майна КП «АРР»

 

 

 

Додаток

ДОГОВІР ОРЕНДИ №

НЕЖИЛОГО ПРИМІЩЕННЯ

м. Тетіїв                                                                                                    “____”________ 20___р.

                                

Орендодавець: Комунальне підприємство "Агенція регіонального розвитку"

в особі директора __________________________, що діє на підставі Статуту ,з однієї сторони, та

            Орендар:___________________________________________________, іден.номер _________________________, з другої сторони, уклали цей Договір оренди про наступне.

 1. Предмет Договору

Цим договором регулюються правовідносини, пов'язані із передачею Орендодавцем Орендареві у строкове платне користування наступного об'єкту нерухомого майна:

 • вид об'єкта: ___________________
 • місцезнаходження об'єкта: _________________________
 • загальна площа: __________________________________
 • обє'кт оренди буде використовуватся___________________________________ 2. Порядок передачі та повернення орендованого майна

2.1. Передача майна в оренду не тягне за собою виникнення у Орендаря права власності на це майно. Власником майна залишається Тетіївська міська рада, а Орендар користується ним протягом строку оренди.

2.2. Приймання-передача орендованого майна здійснюється двосторонньою комісією до складу  якої, при необхідності можуть бути включені незалежні експерти та інші фахівці.

2.2.1.Сторони зобов’язані призначити своїх представників у двосторонню комісію та приступити до передачі майна протягом 3 робочих днів із моменту підписання цього договору.

2.2.2. Майно повинно бути передано Орендодавцем та прийнято Орендарем протягом 5 робочих днів із моменту підписання цього договору.

2.2.3.  При передачі майна складається акт приймання – передачі та акт технічного стану, який підписується членами двосторонньої комісії.

2.2.4. Майно вважається переданим Орендарю з моменту підписання акту приймання-передачі. 

2.2.5. У випадку, якщо протягом 5 днів із моменту підписання цього договору, Орендар, з власної провини, не прийняв майно та не підписав акт приймання – передавання, дія договору оренди припиняється, а Орендодавець звільняється від будь-яких обов’язків, покладених на нього.   

2.3.   Повернення  майна Орендодавцеві здійснюється двосторонньою комісією, до складу    якої, при необхідності, можуть бути включені незалежні експерти та інші фахівці.

2.3.1   Повернення об'єкта здійснюється в тому самому порядку і на умовах, що і передача       його в оренду.

2.3.2 Майно вважається поверненим Орендодавцеві з моменту підписання сторонами акту приймання-передачі (повернення) майна.

2.3.3 У разі несвоєчасного повернення Майна (у випадку припинення або розірвання даного Договору), "Орендар" сплачує "Орендодавцю" разовий штраф в розмірі 5 мінімальних  неоподатковуваних розмірів доходів громадян та  неустойку у розмірі подвійної плати за користування майном за час прострочення, включно по день передачі майна за актом приймання-передачі.

2.3.4. У випадку, якщо після закінчення строку дії даного Договору (або розірвання Договору) "Орендар" відмовляється добровільно повернути орендоване майно "Орендодавець" має право комісійно увійти на займані "Орендарем" площі, зробити опис майна, яке знаходиться на даних площах і передати його на відповідальне збереження третім особам , а площі які звільнилися, передати в оренду новому "Орендарю".

3. Орендна плата

3.1.   Орендна плата вноситься Орендодавцеві Орендарем за користування майном незалежно від результатів своєї господарської діяльності.

3.2. Орендна плата визначається на підставі "Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна комунальної власності Комунального підприємства "АРР" Тетіївської міської ради та за перший (базовий) місяць оренди становить - ___________грн.,крім того нараховується індекс інфляцїї за кожен попередній місяць оренди. Розмір орендної плати за перший місяць фіксується в Договорі. За кожен наступний місяць оренди, розмір орендної плати визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції, що публікується в поточному місяці.

3.3.   Орендна плата, визначена в даному Договорі, наведена без урахування вартості комунальних послуг, електроенергії, експлуатаційних витрат "Орендодавця".

3.4.   Орендна плата (з урахуванням податку) вноситься безготівковим платежем на розрахунковий рахунок "Орендодавця", не пізніше 15 числа місяця наступного за звітнім.

3.5.   У разі припинення або розірвання даного Договору "Орендар" сплачує орендну плату включно по день (дату) передачі "Орендодавцеві" майна за актом прийому – передачі.

3.6.   Розмір орендної плати може переглядатися за згодою сторін, зміни індексу інфляції, зміни вартості об'єкта оренди на підставі рішення сесії Тетіївської міської ради та з інших підстав передбачених Законодавством України.

3.7.   Орендна плата, яка була перерахована не своєчасно або в неповному обсязі, стягується "Орендодавцем" з урахуванням встановленого індексу інфляції за час прострочення. За затримку внесення орендної плати "Орендар" сплачує "Орендодавцеві" пеню в розмірі  0,5 (нуль цілих п’ять десятих) відсотка від несплаченої суми за кожний день прострочки, але не більше подвійної облікової ставки, встановленої Національним банком України за період прострочення платежу. Строк нарахування пені не обмежується 6-ма місяцями згідно п.6 ст.232 ГКУ.

3.8    Заборгованість за орендну плату стягується в безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса, з покладенням на Орендаря всіх витрат за здійснення виконавчого напису. 

 1. Амортизаційні відрахування на орендоване майно нараховуються Орендодавцем і використовуються на відновлення основних фондів.
 2. Орендар компенсує на рахунок Орендодавця кошти за незалежну оцінку орендованого майна у розмірі____________.
 1. Права та обов’язки Орендодавця

4.1. Орендодавець зобов’язаний:

4.1.1. Передати Орендареві в оренду майно, згідно з цим  Договором по акту приймання-передачі.

4.1.2. Проводити капітальний ремонт будівлі, приміщень та комунікацій за рахунок власних коштів, якщо за погодженням сторін даного Договору не визначене інше.

4.1.3.   Виступати замовником експертної оцінки комунального майна, яке передається в оренду.

4.1.4. Не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися орендованим майном за призначенням.

4.1.5. Координувати комплексне проведення ремонтних робіт, направлених на поліпшення орендованого майна, які здійснюються Орендарем.

4.1.6. Прийняти здійснені орендарем невід’ємні поліпшення, оформлені відповідно до чинного законодавства.

4.2.      Орендодавець має право:

4.2.1. Контролювати наявність, стан, цільове використання майна, що передано в оренду, а також якість ремонтно-будівельних робіт, виконаних Орендарем із залученням фахівців та компетентних органів державного нагляду.

4.2.2. Виступати з ініціативою стосовно внесення змін в Договір оренди або його розірвання у разі погіршення технічного стану орендованого майна, внаслідок господарської діяльності "Орендаря", а також невиконання або неналежного виконання "Орендарем" умов даного Договору, та вимагати від "Орендаря" компенсацію шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок "Орендодавця" вартості погіршеного майна, визначену шляхом проведення експертної оцінки.

4.2.3. Змінювати розмір орендної плати відповідно до офіційного індексу інфляції, а також у разі внесення змін у “Методику розрахунку та порядку використання плати за оренду майна комунальної власності ” та в інших випадках, передбачених законодавством України.

4.2.4. Відмовитись від Договору оренди та вимагати повернення майна, якщо "Орендар" не вносить плату за користування майном протягом 3-х місяців підряд

4.2.5.Орендодавець здійснюють контроль за виконанням орендарем умов договору оренди і, у разі виникнення заборгованості, в тому числі проводять відповідну претензійно - позовну роботу.

4.2.6. Подати заяву до господарського суду у випадку, якщо "Орендар" не виконує взятих на себе за даним Договором обов’язків.

 1. Права та обов’язки Орендаря

5.1. Орендар зобов’язується:

5.1.1. Своєчасно та в повному обсязі здійснювати всі платежі, передбачені даним Договором.

5.1.2 Використовувати орендоване майно у своїй господарській діяльності тільки  відповідно до умов цього Договору

5.1.3. Підписати акт приймання-передачі майна протягом 5 робочих днів з дати підписання цього договору.

5.1.4.   Компенсувати "Орендодавцю" вартість проведеної незалежної експертної оцінки майна. При наявності декількох орендарів, вартість проведення незалежної оцінки компенсується пропорційно площі, що орендується.

5.1.5. Відшкодувати "Орендодавцю" земельний податок, розмір якого має бути обчислений відповідно до Закону України "Про оренду землі" та Земельного кодексу України.

  5.1.6. У разі припинення (в тому числі в зв’язку з закінченням строку дії) Договору оренди, повернути "Орендодавцеві" майно по акту приймання - передачі в комплектації та у стані не гіршому, ніж на час надання його в оренду.

5.1.7. Нести всі витрати з експлуатації об'єкта, що орендується.

5.1.8. Забезпечити вільний доступ у приміщення, здані в оренду, представникам "Орендодавця" та працівникам служб, що обслуговують інженерні мережі з метою перевірки їх використання, експлуатації за умовами даного Договору, а також експертам для вчинення дій, необхідних для проведення незалежної оцінки.

5.1.9. Протягом 5робочих днів від дати підписання цього договору, застрахувати об’єкт оренди на користь орендодавця на весь термін дії Договору оренди від вогневих ризиків, ризиків стихійних явищ та інших майнових ризиків на суму не менше, ніж балансова вартість об’єкту оренди. У договорі страхування "Орендодавець" повинен бути вказаний як вигодо набувач страхового відшкодування. "Орендар" зобов’язаний надати "Орендодавцю" копію договору страхування та копії платіжних доручень про сплату страхових платежів.

5.1.10. Не здійснювати без письмового погодження "Орендодавця", в вигляді додаткової угоди до цього Договору:

- переобладнання, реконструкцію, перепланування та капітальний ремонт приміщень (будівлі);

- добудування, прибудови, надбудови в будівлі або на прилеглій до неї території (земельній ділянці);

- роботи, що тягнуть за собою зміну існуючих конструкцій даху та покрівлі, вхідних груп, цоколя будівлі, а також обробка фасаду всієї будівлі або її частини.

Проводити капітальний ремонт, реконструкцію та технічне переобладнання об’єкта оренди виключно з дозволу "Орендодавця", шляхом підписання додаткової угоди до цього договору відповідно до розділу 8 цього Договору.

Після здійснення дозволених невід’ємних поліпшень надати інформацію орендодавцю про завершення виконання робіт з поданням копій, підписаних замовником і підрядником актів приймання виконання робіт та документів, що підтверджують оплату зазначених робіт та у випадках, передбачених законодавством, копії декларації про готовність об’єкта до експлуатації, копії акта готовності об’єкта до експлуатації.

5.1.11. Нести витрати за комунальні послуги (тепло-, водо -, електропостачання, водовідведення, вивіз сміття тощо), при цьому "Орендар" або самостійно укладає угоди з постачальниками послуг або на підставі договору про відшкодування витрат орендодавця на утримання орендованого майна та його експлуатацію відшкодовує "Орендодавцю" витрати на оплату послуг.

5.1.12. Не вимагати компенсацію за збитки, понесені ним внаслідок припинення господарської діяльності під час проведення всіх видів планово-попереджувальних ремонтів, а також невідкладних ремонтно-будівельних робіт, спричинених (викликаних) аварійною ситуацією, стихійним лихом, або згідно з приписами відповідних  органів державного нагляду.

5.1.13. Забезпечити в орендованому приміщені під час опалювального сезону температурний режим необхідний для збереження об’єкту оренди у зимовий період відповідно до встановлених нормативів.

5.1.14. Забезпечити виконання вимог правил протипожежної безпеки в орендованому приміщенні (частини приміщення) за рахунок власних коштів.

5.1.15. Своєчасно, протягом 5 робочих днів, повідомити Орендодавця про зміну власної юридичної адреси та банківських реквізитів.

5.1.16. Нести відповідальність за пошкодження орендованого майна шляхом грошової компенсації вартості пошкоджень, визначеної експертним шляхом. Проведення експертної оцінки здійснюється за рахунок "Орендодавця" з наступною компенсацією цих витрат "Орендарем".

5.1.17. Повідомити письмово Орендодавця в разі реорганізації Орендаря або порушенні справи про банкрутство в арбітражному суді, в десятиденний термін з моменту виникнення перелічених фактів, та надати нотаріально посвідчені копії установчих документів, що враховують реорганізаційні процеси, а також інформацію про правонаступництво.

5.1.18. Орендар не має права без згоди орендодавця, рішення Виконавчого комітету Тетіївської міської ради, передавати права та обов’язки по даному договору іншим особам та здавати орендовані приміщення в суборенду. При умові отримання дозволу на передачу приміщень в суборенду, «Орендар» зобов’язаний надіслати «Орендодавцю» копію договору суборенди протягом 5 робочих днів з дня його підписання.

В разі погодження передання орендованих площ (частини площ) в суборенду, «Орендар» несе всю відповідальність за виконання умов Договору оренди.

5.1.19. Орендар  забезпечує пожежну безпеку орендованого приміщення.

5.2. Орендар має право:

5.2.1.Самостійно здійснювати господарську діяльність в межах, визначених Статутом   підприємства, чинним законодавством України та умовами цього Договору.

5.2.2. З дозволу Орендодавця вносити зміни до складу майна, що орендується, проводити його реконструкцію, технічне переобладнання, яке обумовлює підвищення його вартості.

5.2.3. Здавати приміщення в суборенду на підставі сесії Тетіївської міської ради.

5.2.4.  Брати участь в оцінюванні орендованого майна та розрахунках за ці  послуги.

5.2.5.Брати участь у заходах, що проводяться Орендодавцем щодо встановлення фактичного стану приміщень, інженерних мереж та комунікацій, іншого обладнання, що знаходиться в орендованих приміщеннях або пов’язаних з ним технологічно.

 1.  Орендар має право залишити за собою проведені ним поліпшення орендованого майна, здійснені за рахунок власних коштів, у разі, коли вони можуть бути відокремлені від майна без нанесення йому збитку.
 1. Відповідальність сторін

6.1.  При невиконанні або неналежному (в тому числі частковому) виконанні своїх зобов’язань, сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та умовами цього Договору.

 1. Суперечки, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються за узгодженням обох сторін. В разі не досягнення згоди, суперечка вирішується в судовому порядку.
 2. Орендар несе повну матеріальну відповідальність та усуває за свій рахунок:

- умисні або випадкові пошкодження несучих та огороджуючих конструкцій будівлі, інженерних мереж та комунікацій в приміщеннях, що орендуються, будівлі загалом, а також прилеглої до будівлі території, що виникли внаслідок його господарської діяльності;

- недоробки та брак, допущені в процесі проведення Орендарем ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях, що орендуються, та інші дії, які створюють загрозу для життя людей або негативно впливають на підтримку нормального експлуатаційного режиму всієї будівлі, а також інженерних мереж та комунікацій на прилеглій до будівлі території.

6.4.    Орендар має право залишити за собою проведені ним поліпшення орендованого майна, здійснені за рахунок власних коштів в разі, коли вони можуть бути відокремлені від майна без нанесення йому збитку.

 1. У випадку нецільового використання орендарем майна, що надане йому в оренду, згідно з цим Договором, Орендар сплачує Орендодавцеві штраф в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.     

6.6.    За порушення умов цього договору Орендар сплачує Орендодавцю штраф у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

6.7.  Оплата пені, штрафу, неустойки, встановлених цим Договором, не звільняє сторони від покладених на них зобов’язань щодо усунення порушень.

6.8. Орендар несе повну відповідальність за недотримання вимог природоохоронного законодавства (понаднормативне забруднення стічних вод, які скидаються в міські каналізаційні мережі тощо).

 

 1. Термін дії та умови зміни, розірвання Договору

7.1.      Термін дії Договору з «_____» ________20__р. і діє до «__» ________20__р.

7.2.      Після закінчення терміну дії даного Договору «Орендар», який належним чином виконував свої обов’язки, має переважне право, за інших рівних умов, на продовження Договору оренди на новий термін. У разі недосягнення домовленості щодо умов Договору переважне право «Орендаря» на укладення Договору припиняється.

7.3.      Одностороння відмова від виконання умов Договору та внесення змін до нього не допускається..

Зміна умов Договору, а також його дострокове розірвання, може мати місце тільки за узгодженням сторін, крім випадків, передбачених п.п.3.7., 4.2.2., 4.2.4. даного Договору або за рішенням суду. Зміни та доповнення, які вносяться в умови Договору, підлягають розгляду сторонами протягом 20 днів.

7.4.      При тривалому, більше трьох місяців з дати підписання даного Договору,    невикористанні Орендарем наданого йому в оренду приміщення – приміщення вважається неосвоєним і Договір підлягає розірванню відповідно до чинного законодавства України.  

7.5.    Реорганізація Орендодавця не є основою для зміни умов або припинення дії цього Договору.

7.6.      Дія даного Договору припиняється у випадках:

 • закінчення терміну, на який він був укладений;
 • приватизації орендованого Майна (за участю орендаря);
 • загибелі орендованого Майна;
 • за згодою сторін або за рішенням суду;
 • ліквідації юридичної особи, яка була «Орендарем» або «Орендодавцем»;

-      банкрутство «Орендаря» та в інших випадках, передбачених законодавством

7.7. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором, регламентуються чинним законодавством України.

8. Особливі умови цього Договору

8.1.      В разі виникнення потреби в «Орендаря» у проведенні перепланування або реконструкції орендованого нерухомого майна, «Орендар» зобов'язаний отримати письмовий дозвіл «Орендодавця» та замовити відповідну проектно-кошторисну документацію. Вартість виготовлення проектно-кошторисної документації і проведення перепланувальних робіт (реконструкції) проводяться «Орендарем» за власні кошти і в подальшому не відшкодовуються.

 1. В разі виникнення потреби в «Орендаря» у переплануванні або реконструкції орендованого нерухомого майна, тобто здійснення невід’ємних поліпшень, «Орендар» подає «Орендодавцю» заяву та такий пакет документів:

–    опис передбачуваних поліпшень і кошторис витрат на їх проведення;

–    інформацію про доцільність здійснення таких поліпшень;

–    приписи органів пожежного нагляду, охорони праці, санепідемстанції, інших наглядових державних органів (за наявністю)

8.3.      «Орендар» за погодженням з «Орендодавцем» може самостійно здійснювати поліпшення (капітальні роботи, що покращують технічний стан приміщення, будівлі) орендованого майна. Погодження «Орендарю» на здійснення поліпшень (капітальні роботи, що покращують технічний стан приміщення, будівлі) надається «Орендодавцем» тільки на підставі відповідного рішення міської ради чи її виконавчого комітету.

8.4.     Порядок погодження кошторису витрат, надання дозволу на здійснення невід'ємних поліпшень об'єкта оренди, порядок визначення об'ємів та вартості фактично виконаних робіт, порядок та строк можливої компенсації вартості робіт встановлюється сесією Тетіївської міської ради та визначається в додатковій угоді до договору оренди комунального майна.

 8.5.  Орендодавець не має права без відповідного рішення виконавчого комітету Тетіївської міської ради давати Орендарю згоду на проведення капітального ремонту (поліпшень) орендованого майна, погоджувати будь-які документи стосовно цих робіт та якимось чином компенсувати їх вартість.

8.6.      Якщо «Орендар» за рахунок власних коштів за погодженням з «Орендодавцем» (згідно п.п. 8.1, 8.3 цього Договору) здійснив поліпшення орендованого нерухомого майна, які неможливо відокремити від майна без заподіяння йому шкоди, «Орендодавець» зобов'язаний компенсувати йому зазначені кошти в межах суми збільшеної вартості орендованого майна, яка сталася в результаті виконання «Орендарем» поліпшень, визначеної в установленому законодавством порядку, якщо інше не визначено Договором оренди. Після закінчення Договору оренди такі поліпшення визнаються власністю територіальної громади.

8.7.      Вартість поліпшень орендованого майна, зроблених «Орендарем» без згоди «Орендодавця», які не можна відокремити без шкоди для майна, компенсації не підлягає.

8.8.      При достроковому розірванні даного Договору з ініціативи «Орендаря» поліпшення, які не можна відокремити без шкоди для майна, визнаються власністю «Орендодавця» і компенсації не підлягають.

8.9.    Орендар є відповідальною особою за правильну експлуатацію майна, що здане йому в оренду, та забезпечення належного рівня та стану:

 • пожежної безпеки;
 • теплового господарства;
 • електрогосподарства;
 • санітарного стану приміщень та прилеглої території до будівлі.

9. Інші умови

9.1.    Цей Договір складений у 2-х примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.

9.2.   У випадках не передбачених цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

9.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори, листування,  угоди та протоколи з питань оренди цих приміщень, які так чи інакше торкаються цього Договору, втрачають юридичну силу.

9.4. Усі виправлення в тексті цього Договору мають юридичну силу лише при спільному узгодженні представників сторін в кожному окремому випадку.

10. Додатки

10.1. Додатки до цього договору є його невід’ємною і складовою частиною. До цього договору додаються:

 • Розрахунок орендної плати;
 • Акт прийому-передачі орендованого майна;
 • Акт технічного огляду.

11. Використання персональних даних «Орендаря»

11.1. Інформація, зазначена «Орендарем» в розділі «Юридичні адреси, банківські реквізити та підписи сторін» є його персональними даними. Персональні дані «Орендаря» є конфіденційною інформацією; збір і подальша обробка персональних даних здійснюється «Орендодавцем» відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», інших нормативно – правових актів України.

11.2. «Орендар» підтверджує, що надає «Орендодавцю» зазначені в договорі оренди його персональні дані з метою забезпечення реалізації господарсько – правових відносин виключно для виконання умов укладеного договору оренди, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку.

11.3. Для цілей, передбачених пунктом 11.2. «Орендар» дає «Орендодавцю» згоду на здійснення обробки його персональних даних, у тому числі: збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, використання. «Орендодавець» бере на себе зобов’язання забезпечити захист персональних даних «Орендаря» від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати персональні дані «Орендаря» третій стороні.

11.4. У випадку зміни своїх персональних даних «Орендар» повинен надати «Орендодавцю» оновлену інформацію, направивши письмове повідомлення на поштову адресу. У разі невиконання «Орендарем» даної вимоги, «Орендодавець» не несе відповідальність за несприятливі наслідки, пов’язані з використанням таких даних.

11.5. «Орендар» в будь-який момент може встановити заборону (обмеження) на використання його персональних даних. Для цього «Орендар» повинен направити відповідне письмове повідомлення на адресу «Орендодавця». «Орендарю» також надаються інші права, передбачені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».

 

"Орендодавець"

"Орендар"

 

Назва: ___________________________

 

 

Адреса __________________________

 

 

Р/р ______________________________

 

 

МФО ___________ _____________

 

 

Телефон: _________________________

 

 

 

Підпис: _____________

 

 

 

Підпис: ___________

 

 

 

 

М.П

М.П.

 

       

 

 

Додаток № 3

До Положення про оренду комунального майна КП «АРР»

 

 

ДОДАТОК

про конкурсну (орендну) комісію та порядок проведення

конкурсу на право оренди майна комунальної власності

Комунального підприєимства "Агенції регіонального розвитку"

Тетіївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Це Положення розроблено на підставі Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про оренду державного та комунального майна",  інших нормативно-правових актів та регулює порядок передачі в оренду об'єктів майна комунальної власності Комунального підприємства "Агенції регіонального розвитку"Тетіївської міської ради на конкурсних засадах.

1.2. У цьому Положенні поняття “оренда”, "об'єкти оренди ”, “орендар”, “орендодавець”, “невід'ємні поліпшення орендованого майна ”, “конкурсна (орендна) комісія ”, “конкурсна гарантія ”, нежитлове приміщення ”  вживаються у значеннях, наведених у Положенні про порядок передачі в оренду майна комунальної власності Комунального підприємства "Агенції регіонального розвитку" Тетіївської міської ради.

1.3. Надання в оренду комунального майна за конкурсом полягає в передачі у використання об’єктів оренди тим фізичним та юридичним особам, які запропонують найкращі умови забезпечення вирішення пріоритетних економічних і соціальних проблем міста та подальшої експлуатації об’єктів.

 

2.  Конкурсна комісія

 

2.1. Конкурсна комісія для проведення конкурсу на право оренди майна комунальної власності та інших питань, пов’язаних з орендними правовідносинами, скликається сесією Тетіївської міської ради,та діє на постійній основі.

2.2. Основними принципами діяльності комісії є:

 • законність;
 • колегіальність прийняття рішень;
 • обгрунтованість прийнятих рішень;
 • рівність усіх учасників конкурсу.

2.3. Комісія має право:

 • залучати до роботи експертів, консультантів, спеціалізовані аудиторські  консультаційні організації та фірми;
 • визначати умови та строк проведення конкурсу;
 • визначати переможця конкурсу.

2.4. Члени комісії не мають права:

 • вести поза межами засідань переговори з учасниками конкурсу по питанням укладання договорів оренди;
 • бути засновниками, співвласниками, посадовими особами або близькими родичами, коло яких встановлено законодавством, суб’єктів підприємницької діяльності, які приймають участь у конкурсі.

У випадку участі у конкурсі суб’єктів підприємницької діяльності (СПД),  засновниками, співвласниками, посадовими особами або близькими родичами, коло яких встановлено законодавством, являється член комісії, то він не має права приймати участь у розгляді питання по наданню в оренду комунального майна на яке претендує СПД.

2.5.Члени комісії несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за порушення норм цього положення та розголошення інформації про учасників конкурсу.

2.6. Склад конкурсної комісії:

            До складу конкурсної  комісії входять:

1.Директор КП "Агенція регіонального розвитку" Тетіївської міської ради.

2.Начальник відділу житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою.

3.Начальник юридичного відділу виконавчого комітету Тетіївської міської ради.

4.Голова депутатської комісії з питань торгівлі, житлово - комунального господарства, побутового обслуговування, громадського харчування, управління комунальною власністю,благоустрою, транспорту, зв`язку.

5.Заступник міського голови з економічних питань.

 

            Засідання конкурсної (орендної) комісії оформляються протоколом, який затверджується головою Тетіївської міської ради. На першому засіданні комісії визначається  заступник голови комісії (у разі відсутності голови комісії проводить засідання) та секретар комісії.

2.7. В разі неможливості бути присутнім на засіданні комісії вищевказані керівники зобов’язані забезпечити участь свого представника в роботі комісії шляхом надання йому письмового доручення.

2.8. Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні 2/3 її членів.

2.9. Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало 2/3 присутніх на засіданні членів конкурсної (орендної) комісії.

3. Підготовка до проведення конкурсу

 

3.1. Пропозиції щодо переліку об’єктів комунального майна, що пропонуються надати в оренду за конкурсом, вносяться підприємством комунальної власності.

3.2. Перед проведенням конкурсу орендодавець готує та всю необхідну інформацію про об’єкт  оренди.

3.3. Конкурсна комісія шляхом відкритого голосування приймає рішення про винесення об’єкту оренди на конкурс (відкритий конкурс, який проводиться шляхом аукціону) та визначає умови конкурсу. Рішення оформляється протоколом, який затверджується міським головою, підписується головою та секретарем комісії.

3.4. До умов конкурсу можуть бути віднесені:

 • найбільша орендна плата;
 • цільове призначення об’єкта;
 • зобов’язання щодо виробництва або продажу окремих видів продукції чи наданню послуг;
 • строк оренди;
 • зобов’язання щодо ремонту (поліпшенню) об’єкта оренди без будь якої компенсації вартості ремонтних робіт ;
 • зобов’язання щодо експлуатації і збереженню об’єктів оренди;
 • інші умови.

3.5. Після затвердження умов конкурсу Комунальним підприємством протягом 7 календарних днів оголошує через сайт Тетіївської міської ради умови і строк проведення конкурсу. Конкурс проводиться у 14-дений строк після дати оголошення в засобах масової інформації повідомлення про проведення конкурсу, але не раніше 7 днів від дати оголошення.

3.6. Оголошення про проведення конкурсу повинно містити такі відомості:

 • умови конкурсу;
 • дату проведення конкурсу;
 • назву та місцезнаходження об’єкту оренди;
 • характеристику об’єкту оренди;
 • кінцевий строк прийняття заяви  на участь у конкурсі;
 • перелік документів, які необхідні для участі у конкурсі;
 • адресу, телефон організатора конкурсу;
 • розмір конкурсної гарантії;
 • іншу інформацію, яку визначить комісія.

3.7. Прийом заяв на участь у конкурсі припиняється за 3 добу до оголошеної дати проведення конкурсу.

3.8. З моменту оприлюднення повідомлення про конкурс у засобах масової інформації організатор конкурсу надає можливість учасникам особисто знайомитися з об’єктом оренди, призначивши час і місце. Орендодавець створює умови для ознайомлення з об’єктом, який надається в оренду за конкурсом

4. Умови участі у конкурсі

 

4.1. До участі в конкурсі допускаються суб'єкти підприємницької діяльності, які своєчасно подали заяву та документи, внесли суму застави у розмірі початкової орендної плати за об'єкт оренди, розрахованої на місяць, шляхом перерахування відповідних коштів на рахунок Підприємства. Заяви про участь у конкурсі приймаються протягом 30-ти календарних днів з моменту опублікування.

До заяви про участь у конкурсі надаються:

 • заява на участь у конкурсі  (Додаток 1)та документи згідно з додатком 1 до Положення про порядок передачі в оренду майна комунальної власності Тетіївської міської ради.

За прийняття та розгляд документів заявником сплачується реєстраційний збір у розмірі одного мінімального неоподаткованого мінімуму доходів громадян.

Конкурсна пропозиція учасника подається у запечатаному конверті.

Конкурсна документація подається в конверті з описом підтверджувальних документів, що містяться в конверті.

4.2. Відомості про учасників конкурсу заносяться в книгу реєстрації, в якій зазначається:

 • порядковий номер учасника;
 • прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або назва юридичної особи уповноваженого представника юридичної особи (назва юридичної особи);
 • сума конкурсної гарантії, яка була перерахована учасником конкурсу на розрахунковий рахунок орендодавця.

4.3. У випадку визнання на засіданні конкурсної комісії конкурсу таким, що не відбувся, учасникам конкурсу в 3-дений термін повертається сума сплаченої конкурсної гарантії.

4.4. Інформація про учасників конкурсу до його початку не підлягає розголошенню.

                                  5. Проведення конкурсу

 

5.1.Комісія на своєму засіданні розглядає пропозиції учасників конкурсу з урахуванням певних умов конкурсу і визначає переможця конкурсу.

5.2. Засідання комісії є закритим і вважається правомочним, якщо на ньому присутні 2/3 її членів. Конфіденційні матеріали про фінансовий стан учасників конкурсу і процедури визначення переможця розголошенню не підлягають.

5.3. Переможцем конкурсу визначається учасник, який повністю виконав умови конкурсу та за якого проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів орендної (конкурсної) комісії. У випадку рівності голосів, голос голови комісії є вирішальним.

Члени комісії, які не згодні з прийнятим рішенням, мають право висловити свою думку, яка в письмовій формі додається до протоколу.

5.4. Контроль за дотриманням умов конкурсу здійснює голова комісії.

5.5.Результати конкурсу оформляються протоколом, який підписується головою комісії, та секретарем комісії та в 5-дений термін затверджується міським головою.

В протоколі засідання про визначення переможця конкурсу зазначаються такі відомості:

 • умови конкурсу;
 • відомості про учасників конкурсу;
 • пропозиції кожного учасника конкурсу;
 • обґрунтування вибору переможця конкурсу.

5.6.Витяг з протоколу засідання є обов’язковим.

5.7.В разі відмови міського голови Тетіївської міської об'єднаної територіальної громади затвердити протокол, затвердження результату проведеного конкурсу здійснюється на повторному засіданні комісії не менше ніж 2/3 голосів присутніх членів комісії. В разі не набрання 2/3 голосів присутніх  членів комісії, конкурс вважається таким, що не відбувся і оголошується в установленому порядку повторний конкурс. Грошова застава повертається учасникам конкурсу.

Результат повторного засідання орендної (конкурсної) комісії оформляється протоколом.

5.8. Комунальне підприємство "Агенція регіонального розвитку" Тетіївської міської ради протягом 10 календарних днів з дати затвердження протоколу засідання конкурсної комісії публікує підсумки проведеного конкурсу на сайті Тетіївської  міської ради.

5.9. Переможець конкурсу, який відмовився від підписання протоколу конкурсу, договору оренди протягом 15 днів з моменту затвердження  протоколу засідання конкурсної комісії, а також в разі, якщо переможцем договір оренди не укладено та не підписано акт прийому-передачі майна, конкурсна комісія скасовує результати конкурсу, а майно визнається таким, що може бути передане в оренду, і подальша передача його в оренду здійснюється відповідно до цього Положення. В таких випадках переможець конкурсу до участі в новому конкурсі не допускається, сума внесеної конкурсної гарантії не повертається.

 

6.Порядок проведення відкритого конкурсу на право оренди

майна комунальної власності

 

6.1. Відкритий конкурс на право оренди майна комунальної власності КП "АРР" Тетіївської міської ради (далі - Відкритий конкурс) проводиться на засіданні конкурсної (орендної) комісії.

Рішення про проведення Відкритого конкурсу приймає конкурсна (орендна) комісія за тією ж процедурою, що і закритий.

6.2.Організаційну роботу по проведенню Конкурсу здійснює КП "АРР" Тетіївської міської ради конкурсної комісії який:

 • забезпечує розміщення на сайті Тетіївської міської ради повідомлення про оголошення Відкритого конкурсу;
 • надає можливість, через балансо-утримувача, попереднього ознайомлення з об'єктом оренди всім юридичним та фізичним особам, які бажають взяти участь у Відкритому конкурсі;
 • реєструє заяви учасників Відкритого конкурсу, прийом яких закінчується за 1 добу до оголошення відкритого конкурсу;
 • ознайомлює учасників Відкритого конкурсу з порядком його проведення;
 • виготовляє конкурсні номери для учасників Відкритого конкурсу;
 • виконує інші дії, необхідні для проведення Відкритого конкурсу.

6.3. Відкритий конкурс проводиться за наявності не менш, як двох учасників. Якщо на конкурс подана тільки одна заява на участь у конкурсі, то конкурс не проводиться, а конкурсна комісія може прийняти рішення щодо укладення договору оренди з цим учасником конкурсу за умови здійснення  ним одного кроку конкурсу, який становить не менше 10 відсотків початкового розміру орендної плати, що зазначається в протоколі засідання комісії.

6.4. Початковий розмір орендної плати визначається відповідно до "Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу постановою Кабінету Міністрів від 14.09.2011р. №961

6.5. Об'єкт оренди може бути виставлений на Відкритий конкурс не більше двох разів, якщо конкурсна (орендна) комісія не прийме іншого рішення.

6.6. В день проведення Відкритого конкурсу його учасники зобов'язані зареєструватися у Комунальному підприємстві.

При реєстрації учасники Відкритого конкурсу отримують конкурсні номери, які вони зобов'язані повернути після закінчення конкурсу.

6.7.Відкритий конкурс проводиться безпосередньо ведучим – завідуючим відділом комунальної власності, послуг і приватизації. До початку проведення Відкритого конкурсу ведучий оголошує правила проведення конкурсу.

6.8. Ведучий описує винесений на Відкритий конкурс об'єкт оренди та оголошує початковий розмір орендної плати.

6.9.Початком проведення Відкритого конкурсу вважається момент оголошення початкового розміру орендної плати.

У процесі проведення Відкритого конкурсу ведучий називає початковий розмір орендної плати, а учасники сповіщають про готовність укласти договір оренди підносячи вгору табличку з конкурсним номером. При цьому кожен наступний розмір орендної плати, запропонований учасниками відкритого конкурсу, повинен перевищувати оголошений ведучим попередній крок конкурсу, який становить не менш як 10 відсотків початкового розміру орендної плати.

Якщо протягом трьох хвилин після оголошення початкового розміру орендної плати не буде запропоновано більший розмір орендної плати, ведучий робить оголошення про визнання Відкритого конкурсу таким, що не відбувся.

6.10. Якщо розмір орендної плати, запропонований учасником, який першим підніс вгору табличку з конкурсним номером, більше, ніж розмір орендної плати, оголошений представником відділу, то ведучий називає номер учасника конкурсу і запропонований ним розмір орендної плати. Потім ведучий оголошує наступний розмір орендної плати, який дорівнює запропонованому учаснику розміру орендної плати, що збільшений у відповідності з кроком конкурсу.

6.11. Відкритий конкурс закінчуються, коли після триразового оголошення чергового розміру орендної плати жоден з учасників не підніс вгору табличку з конкурсним номером. Переможцем конкурсу визнається учасник, конкурсний номер якого був названий ведучим останнім.

6.12. Після закінчення відкритого конкурсу ведучий оголошує про передачу об'єкта комунальної власності в оренду, називає розмір, орендної плати та конкурсний номер переможця.

6.13. Під час проведення Відкритого конкурсу ведеться протокол, до якого заноситься початковий розмір орендної плати, пропозиції учасників конкурсу, результат проведення конкурсу (розмір орендної плати, відомості про переможця конкурсу).

Протокол підписується головою комісії, секретарем та переможцем конкурсу і у 5-денний термін затверджується міським головою Тетіївської міської ради.

6.14. В разі відмови міського голови Тетіївської міської ради громади затвердити протокол, затвердження результату проведеного конкурсу здійснюється на повторному засіданні комісії не менше ніж 2/3 голосів присутніх членів комісії. В разі не набрання 2/3 голосів присутніх членів комісії, конкурс вважається таким, що не відбувся і оголошується в установленому порядку повторний конкурс. Грошова застава повертається учасникам конкурсу.

6.15.Переможець конкурсу, який відмовився від підписання протоколу відкритого конкурсу, договору оренди, позбавляється права на подальшу участь у новому Відкритому конкурсі,сума внесеної конкурсної гарантії не повертається.

6.16.Інформація про результати Відкритого конкурсу публікується комунальним підприємством в засобах масової інформації після укладення договору оренди майна комунальної власності.

Інформація повинна містити:

 • найменування об'єкту оренди;
 • розмір орендної плати;
 • найменування переможця Відкритого конкурсу.

 

            Секретар ради                                                         С.М.Денисюк

 

Заява на участь у конкурсі

_____________________________________________________________________________

(П.І.Б. фізичної особи-заявника, адреса , паспорт (серія, №, ким і коли виданий) / повне найменування  юридичної особи-заявника, місцезнаходження)

_____________________________________________________________________________

 

1. Ознайомившись з опублікованою інформацією, бажаю(-ємо) орендувати наступний об’єкт майна комунальної власності ______________________________________________________________________________

                               (повне найменування,  площа, адреса об’єкту оренди)

_____________________________________________________________________________

 

2. У випадку отримання перемоги у конкурсі зобов’язуюсь(-ємось) заключити Договір оренди та підписати акт прийому-передачі протягом 15 робочих днів з моменту затвердження протоколу конкурсної комісії.

3. Я (Ми) згоден (згодні) з тим, що у випадку перемоги у конкурсі та відмови підписати Договір оренди в термін, зазначений в пункті 2 цієї заявки, сума внесеної конкурсної гарантії не повертається.

4. Ця заява разом з протоколом, підписаним організатором конкурсу, розглядається як Договір, який діє до підписання Договору оренди. 

5. Розрахункові реквізити учасника конкурсу (банківський рахунок на який слід перевести суму конкурсної гарантії, яка підлягає поверненню):________________________________________________________

____________________________________________________________________.

_______________________________________

     (підпис фізичної особи або керівника підприємства) 

 

Я,  __________________________ з метою вирішення порушеного мною питання відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», даю згоду на обробку і використання моїх персональних даних та у разі необхідності передачі їх третім особам.

 

М.В.

 

Дата: ________________________________20___р.

 

Додаток № 4

До Положення про оренду комунального майна КП «АРР»

 

МЕТОДИКА

розрахунку та порядок використання плати за оренду майна

комунальної власності Тетіївської міської об'єднаної територіальної громади

                                                                                                                                      

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця Методика розроблена з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду майна, яке належить до комунальльної власності Комунального підприємства "Агенції регіонального розвитку" Тетіївської міської ради (далі майна) і покликана забезпечити підвищення ефективності використання цього майна шляхом передачі його в оренду фізичним та юридичним особам.

1.2. У цієї Методики поняття “орендна плата”, "базова або початкова орендна плата”, “річна, місячна, подобова, погодинна орендна плата"   та ін. вживаються у значеннях, наведених у Положенні про порядок передачі в оренду майна комунальної власності Тетіївської міської об'єднаної територіальної громади.

1.3. Об’єктами оренди згідно з цією Методикою є таке майно:

 • Цілісні майнові комплекси КП "АРР" Тетіївської міської ради ;
 • Нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення, в тому числі вбудовані);
 • В оренду не передається майно, передача якого заборонена законодавством України, рішеннями міської ради та виконавчого комітету міської ради, прийнятими у межах їх повноважень;
  1. Орендодавцями майна є:

- Тетіївська міська рада

- Виконавчий комітет Тетіївської міської ради

- Комунальні підприємства, установи та організації Тетіївської міської ради .

1.5. Орендарями майна можуть бути фізичні та юридичні особи України, фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства. Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди комунального майна  з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладання договору  зобов’язана зареєструватись як суб'єкт підприємницької діяльності.

1.6. Дана Методика визначає мінімальний рівень орендної плати, який  повинен сплачувати орендар за об’єкт оренди. Якщо на об’єкт оренди було отримано заявку від одного потенційного орендаря, то за згодою сторін, у договорі може бути зазначено вищу орендну плату ніж та, що визначена дійсною Методикою.

 

2. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ

2.1. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між Орендодавцем та орендарем.

2.2. Орендна плата не враховує:

- суму ПДВ ;

- комунальні послуги;

- експлуатаційні витрати;

- витрати, пов’язані з відшкодуванням витрат орендодавця за сплату податку на землю.

      Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством. 

2.3. Порядок розрахунку орендної плати при передачі в оренду нерухомого майна (будівель, приміщень, споруд, в тому числі вбудованих).

2.3.1.Орендна плата за оренду нерухомого майна за цією Методикою розраховується у такій послідовності:

 • проводиться незалежна оцінка майна, яке здається в оренду;
 • визначається розмір річної орендної плати;
 • на основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за базовий місяць оренди, яка фіксується у договорі оренди;
 • з урахуванням розміру орендної плати за базовий місяць оренди розраховується розмір орендної плати за наступні місяці оренди з урахуванням індексів  інфляції з дати дії договору оренди;
 • крім того у зв'язку із зонуванням комунального майна (додаток даного договору №4) до розрахунку орендної плати додаєтся коригуючий коефіцієнт (додаток даного договору № 5).
 • у разі, коли термін оренди менший (більший) за одну добу або один місяць, то на основі місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності - на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.

 

2.3.2. Розмір річної орендної плати, при оренді нерухомого майна (будівель, споруд,   приміщень, в том числі вбудованих) визначається за формулою:

Опл = Вп х Сор/100де:

Опл – річна орендна плата,грн;

Вп – вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки;

Сор – орендна ставка, визначена згідно з розділом 6 цієї Методики.

2.3.3.Розмір річної орендної плати за об'єкт оренди - цілісний майновий комплекс визначаєтся за формулою:

 

Опл=(Воз+Внм)хСор.ц/100 де:

 

 

Опл.- розмір річної орендної плати, грн.

Воз. - вартість основних засобів за незалежною оцінкою на час оцінки об'єкта оренди,грн.

Внм. - вартість нематеріальних активів за незалежною оцінкою на час оцінки об'єкта оренди.

Сор.ц - орендна ставка за використання об'єкта оренди, визначена згідно з пунктом 5 цієї Методики.

2.3.4. Розмір місячної орендної плати при оренді нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень, в тому числі вбудованих) за перший місяць після укладення договору оренди чи перегляду розміру орендної плати розраховується за формулою:

 

Опл.міс. = Опл12 х Іп.р.,  де

Опл – річна орендна плата, визначена за цією Методикою, грн.;

Іп.р.– індекс інфляції з дати проведення експертної оцінки до дати укладення договору оренди або перегляду розміру орендної плати для комунальних підприємств, які продовжили термін дії незалежної оцінки рішенням
Тетіївської міської ради або індекс інфляції за період з початку поточного року до дати укладення договору оренди або перегляду розміру орендної плати в випадку відсутності вищезазначених рішень або індекс інфляції за період з дати проведення експертної оцінки до дати перегляду розміру орендної плати по діючим договорам оренди.

 

2.3.5. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування (множення) розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції, який друкується у газеті “Урядовий кур’єр” за поточний місяць.

2.3.6. Розмір добової орендної плати розраховується за формулою:

 

Опл.доб. = Опл.мес.  :  Кд.м.,       де:

Опл.доб. – розмір добової орендної плати, грн.

Опл.мес. – розмір місячної  орендної плати, грн.

Кд.м. – кількість днів в місяці.

 

            2.3.7. Розмір погодинної орендної плати розраховується за формулою:

Опл.пог. = Опл. доб.  :  24 х t,       де:

Опл.пог. – розмір погодинної орендної плати, грн.

Опл.доб. – розмір добової орендної плати, грн.

t – час на який орендується приміщення за місяць, згідно графіку Орендаря

 

2.3.8.В разі, якщо мешканці житлового будинку використовують нежитлові приміщення (приміщення колясочних, машинних відділень, співцевих площадок) для задоволення власних потреб (крім здійснення підприємницької діяльності), для укладання договорів найму даних приміщень використовується фіксована ставка еквівалентна розміру плати за користування житлом (квартирної плати) та плати за утримання житла для мешканців у будинках, не обладнаних ліфтами за 1 м2.

2.3.9. У випадку, якщо орендар подав письмову заяву де вказує, що отриману орендну площу він буде використовувати під різні види діяльності, то для визначення орендної плати необхідно провести зонування об’єкта  оренди за умови наявності окремих приміщень  (визначення площі для здійснення кожного з видів діяльності орендаря) з подальшим застосуванням для кожної зони відповідних орендних ставок  і фіксування площ зон у договорі оренди, а при періодичному (сезонному) використанні однієї і тієї самої площі для різних видів діяльності необхідно враховувати структуру напрямків використання майна у часі.

2.4. У випадку, якщо орендар подав письмову заяву де вказує, що отриману орендну площу він буде використовувати під один вид діяльності, а фактично використовує під різні, то орендна плата нараховується на всю площу за найвищою орендною ставкою, того виду діяльності, що здійснює орендар.

Приклад:

 

Підприємство подало заяву, що всі  100 кв.м. приміщення буде використовувати під торгівлю підакцизними товарами. Проте використовує  20 кв.м. під  кабінет директора і бухгалтерію, 50 кв.м. – під торгівлю підакцизними  товарами, 30 кв.м. –  під індивідуальний ремонт одежі. У даному випадку на всі 100 кв.м. береться орендна ставка в розмірі 18% за основний вид діяльності, вказаний в заяві (за торгівлю підакцизними товарами), від вартості майна згідно з експертною оцінкою, хоча 20 кв.м. під офіс, і 30 кв.м. під ремонт  одягу  мають значно менші проценти від вартості майна згідно з експертною оцінкою (відповідно15% і 6%).

 

Порядок розрахунку орендної плати при передачі в оренду цілісних майнових комплексів. 

Розмір річної орендної плати за оренду цілісного майнового комплексу визначається за формулою:

 

Опл = Вз х Сор,       ц. де

Опл – річна орендна плата,

Вз – залишкова (за балансом, форма №1) вартість орендованих основних засобів на час оцінки об¢єкта оренди, грн.

Сор,ц. – орендна ставка, визначена згідно з пунктом 5

2.4.1. Порядок розрахунку орендної плати при передачі в оренду індивідуально визначеного майна (крім нерухомого).

2.4.2.Розмір річної орендної плати у разі оренди іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна, встановлюється за згодою сторін, але не менш як 10 відсотків вартості орендованого майна за результатами незалежної оцінки, а у разі, коли орендарем є суб’єкт малого підприємництва,- не менш як 7 відсотків вартості орендованого майна за результатами такої оцінки.

Розмір річної орендної плати у разі оренди іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна, в разі оренди підприємством, установою, організацією, які утримуються за рахунок державного або місцевого бюджету.

2.4.3. У разі визначення орендаря на конкурсних засадах, умовами конкурсу може бути передбачено більший розмір орендної плати, одноразова попередня оплата орендної плати на термін дії договору.

2.4.4 Орендна плата за перший місяць оренди вноситься у формі передплати. В подальшому орендна плата повинна вноситися не пізніше останнього числа поточного місяця, в якому виставлені рахунки на оплату.

 

3.ПРОВЕДЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ

ОБ’ЄКТА ОРЕНДИ

 1. У разі оренди нерухомого майна здійснюється його незалежна оцінка. Незалежна експертна оцінка вартості об¢єкта оренди повинна враховувати його місцезнаходження, технічний стан і забезпеченість інженерними мережами. Результати експертної оцінки є як правило чинними протягом 6 місяців від дня її проведення, якщо інший термін не передбачено у звіті з незалежної оцінки.
 2. Замовником експертної оцінки є Орендодавець. Договір на проведення оцінки майна укладається в письмовій формі і може бути двох чи багатостороннім. Сторонами багатостороннього договору можуть бути Замовник, суб’єкт оціночної діяльності, а також орендарі комунального майна. У випадку, якщо в будівлі декілька орендарів, вартість проведення незалежної оцінки компенсується ними пропорційно займаних площ. Період між датою проведення незалежної оцінки та датою початку дії договору оренди, як правило, не може перевищувати 6 місяців.
 3. У разі відсутності суттєвих змін в об’єкті оцінки (поліпшення або погіршення стану об’єкта оренди), враховуючи можливу економічну недоцільність проведення повторної незалежної оцінки та за наявності згоди сторін договору оренди, виконавчий комітет може продовжити термін дії вказаної оцінки  до 1 року.
 4. У разі передачі орендодавцем в оренду нерухомого майна площею понад 200 кв. метрів звіт про незалежну оцінку майна розглядається і  затверджується сесією Тетіївської міської ради.
 5. У разі передачі орендодавцем в оренду нерухомого майна площею до 200 кв. метрів звіт про незалежну оцінку майна розглядається і  затверджується керівником комунальних підприємств, бюджетних установ та організацій, уповноважених управляти  комунальним майном.
 6. Якщо орендоване нежитлове приміщення є частиною будівлі (споруди), то оцінка вартості цього приміщення проводиться безпосередньо або опосередковано з урахуванням вартості будівлі (споруди) в цілому за формулою:

 

Вп = Вб : Пб х Пп.,              де:

 

Вп – вартість орендованого приміщення, яке є частиною споруди, грн.

Вб – вартість будівлі(споруди) в цілому (без вартості підвальних приміщень,якщо вони не експлуатуються орендарем), визначена експертним шляхом, грн.

Пб – площа будівлі(споруди) в цілому (без площі підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), м2

Пп. – площа орендованого приміщення, м2.

 

4. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ, ОТРИМАНИХ ВІД ОРЕНДИ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА

 1. Орендна плата повинна зараховуватись на окремий додатковий рахунок, відкритий в установі банку орендодавцем (балансо - утримувачем) для обліку надходжень від орендної плати, та повинна спрямовуватися на поліпшення основних засобів, що знаходяться на балансі орендодавця та поточну його діяльність у такому співвідношенні:

4.1.1    Для орендодавців комунального майна, для яких основним статутним видом діяльності є передача в оренду комунального майна: 

 • не менше 30 % орендної плати спрямовується на поліпшення невід’ємних частин, оновлення об’єктів, що знаходяться на балансі підприємства;
 • до 70 % орендної плати спрямовується на поповнення власних обігових коштів орендодавця відповідно до фінансових планів.

4.1.2    Для орендодавців комунального майна, для яких здача в оренду майна є не основним статутним видом діяльності:  

 • не менше 30 % орендної плати спрямовується на поліпшення  невід’ємних частин, оновлення об’єктів оренди;
 • до 70 % орендної плати спрямовується на поповнення власних обігових коштів орендодавців.

Кошторис витрат орендодавця в розмірі 100% орендної плати, яка надходить на рахунок Комунального підприємства "Агенція регіонального розвитку" Тетіївської міської ради повинна бути узгоджена сесією Тетіївської міської ради.

Даний порядок використання коштів, одержаних від оренди майна комунальної власності, в разі необхідності може бути змінено.

4.2.Комунальне підприємство "Агенція регіонального розвитку" Тетіївської міської ради використовує орендну плату одержану від переданого ним в оренду нерухомого та іншого індивідуального визначеного майна на поповнення власних обігових коштів та фінансування капіталовкладень.

 

5.ОРЕНДНІ СТАВКИ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ЦІЛІСНИХ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА 

Приклад

 

з/п

 

Цілісні майнові комплекси

Орендна ставка,

% до залишкової вартості основних засобів

 

Тютюнової промисловості,лікеро-горілчаної та виноробної промисловості.

25

 

З виробництва електричного та електронного устаткування, деревини та виробів з деревини, меблів, з організації концертно-видовищної діяльності та виставкової діяльності, ресторанів, морського, залізничного та автомобільного транспорту, торгівлі, випуску лотерейних білетів та проведення лотерей, кольорової металургії, нафтогазодобувної промисловості

20

 

Зв¢язку, швейної промисловості, громадського харчування (крім ресторанів)

6

 

Електроенергетики, газової, хімічної і нафтохімічної промисловості, чорної металургії, зв'язку, швейної та текстильної промисловості, ресторанного господарства (крім ресторанів), з виробництва транспортних засобів, устаткування та їх ремонту, виробництва машин та устаткування, призначеного для механічного, термічного оброблення матеріалів або здійснення інших операцій, з виробництва гумових та пластмасових виробів, лісового господарства, рибного господарства, целюлозно-паперової промисловості, переробки відходів, видобування неенергетичних матеріалів, з надання додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій, паливної промисловості, побутового обслуговування

16

 

Харчової промисловості (крім лікеро-горілчаної та виноробної промисловості), радгоспів-заводів, крім тих, що виробляють виноробну продукцію), металообробки, освіти, науки та охорони здоров'я, легкої (крім швейної та текстильної) промисловості, з виробництва будівельних матеріалів.

12

 

 

Інші об'єкти

 

10

 

6.ОРЕНДНІ СТАВКИ ЗА ВИКОРИСТАННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА

Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням

Орендна ставка, %

1. Розміщення казино, інших гральних закладів, гральних автоматів

100

2. Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти

45

3. Розміщення:

40

фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості)

ресторанів з нічним режимом роботи

торговельних об'єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї

операторів телекомунікація, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв'язку, операторів та провайдерів телекомунікації, які надають послуги з доступу до Інтернет

40

4. Розміщення:

30

виробників реклами

салонів краси, саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів масажу, тренажерних залів

торговельних об'єктів з продажу автомобілів

зовнішньої реклами на будівлях і спорудах

5. Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності

25

6. Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять тур-операторську та тур - агентську діяльність, готелів

25

торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів, в тому числі товарів підакцизної групи

7. Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з ремонту об'єктів нерухомості

30

8. Розміщення:

25

клірингових установ

майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів

майстерень з ремонту ювелірних виробів

Ресторанів

кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи

приватних закладів охорони здоров'я

суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики

розміщення торговельних об'єктів з продажу окулярів, лінз, скелець

суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування

редакцій засобів масової інформації:

- рекламного та еротичного характеру

- тих, що засновані в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства

- тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали іноземних засобів масової інформації

- тих, що засновані за участю суб'єктів господарювання, одним із видів діяльності яких є виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення

 9. Розміщення:

25

крамниць-складів, магазинів-складів

турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків

торговельних об'єктів з продажу:

- авто товарів

 • відео- та аудіо продукції

 

10. Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту

17

11. Розміщення:

25

суб'єктів господарювання, що надають послуги, пов'язані з переказом грошей

бірж, що мають статус неприбуткових організацій

ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини

суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з організації шлюбних знайомств та весіль

офісних приміщень

суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування квітів, грибів

складів

15

12. Розміщення:

15

закладів ресторанного господарства з постачання страв, приготовлених централізовано для споживання в інших місцях

суб'єктів господарювання, що надають послуги з утримання домашніх тварин

13. Розміщення:

15

Складів

суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень (кур'єрська служба)

стоянок для автомобілів

торговельних об’єктів з продажу:

непродовольчих товарів (промислових товарів)

15

промислових товарів, що були у використанні

15

14. Розміщення:

10

комп'ютерних клубів та інтернет-кафе

ветеринарних аптек

рибних господарств

приватних навчальних закладів

шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів

торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів

суб'єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи

видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції

редакцій засобів масової інформації, крім зазначених у  пункті 8 цього додатка

підприємств легкої промисловості.

15. Проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі

10

16. Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари

12

17. Розміщення:

15

кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи

торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

18. Розміщення:

10

торговельних об'єктів з продажу ортопедичних виробів;

ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів

фотоательє

19. Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні

7

20. Розміщення:

10

їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи

фірмових магазинів вітчизняних промислових підприємств-товаровиробників, крім тих, що виробляють товари підакцизної групи

Об'єктів поштового зв'язку на площі, що використовується для надання послуг поштового зв'язку

7

хімчисток

 

майстерень з ремонту електропобутових товарів

торговельних об'єктів з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео - та аудіо продукції, що призначається для навчальних закладів

майстерень з ремонту одягу

7

21. Розміщення:

5

державних закладів охорони здоров'я, що частково фінансуються з державного бюджету, та закладів охорони здоров'я, що фінансуються з місцевого бюджету

оздоровчих закладів для дітей та молоді

санаторно-курортних закладів для дітей державних навчальних закладів, що частково фінансуються з державного бюджету, та навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету

Суб'єктів господарства, що здійснюють побутове обслуговування населення

22. Розміщення:

7

їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах та військових частинах

громадських вбиралень

камер схову

23. Розміщення:

10

суб'єктів господарювання, що надають ритуальні послуги

3

майстерень художників, скульпторів, народних майстрів площею менш як 50 кв. метрів

науково-дослідних установ, крім бюджетних

24. Розміщення:

2

організацій, що надають послуги з нагляду за особами з фізичними чи розумовими вадами

бібліотек, архівів, музеїв

лазень, пралень загального користування

дитячих молочних кухонь

торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів для пільгових категорій громадян

25. Розміщення:

1

закладів соціального захисту для бездомних громадян, безпритульних дітей та установ, призначених для тимчасового або постійного перебування громадян похилого віку та інвалідів

державних та комунальних позашкільних навчальних закладів (крім оздоровчих закладів для дітей та молоді) та дошкільних навчальних закладів

комунальних підприємств усіх видів діяльності та юридичних осіб, співзасновником яких є міська рада

дитячих позашкільних виховних закладів, закладів освіти (крім вищих), організацій підприємств, які надають освітні послуги і мають відповідну ліцензію (дозвіл)

закладів соціального обслуговування для сімей, дітей та молоді, що утримуються за рахунок місцевого бюджету, зокрема центрів соціально-психологічної реабілітації дітей-інвалідів, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів соціально-психологічної допомоги,  центрів реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді

відділення у містах Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Київській області

26. Розміщення транспортних підприємств з:

 

перевезення пасажирів

20

перевезення вантажів

25

27. Розміщення творчих спілок, громадських, релігійних організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:

 

Не більш як 50 кв. метрів

5

понад 50 кв. метрів

10

28. Розміщення громадських організацій інвалідів на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:

 

Не більш як 100 кв. метрів

2

понад 100 кв. метрів

7

29. Інше використання нерухомого майна

15

* Компенсація за приміщення загального користування становить 1% від вартості нерухомого майна, визначеної експертним шляхом

Примітки. Орендні ставки для орендарів - вітчизняних юридичних і фізичних осіб, що є суб'єктами малого підприємництва, які провадять виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах (крім офісів), застосовуються з коефіцієнтом 0,7. 

Розмір ставки орендної плати за 1кв.м. орендованого приміщення встановлюється договором між орендодавцем та орендарем на рівні, визначеному експертом-оцінювачем та затверджується сесією Тетіївської міської ради.

          Плата за площі загального користування розраховуїться з урахуванням індексів інфляції, що друкуються Мінстатом України за весь період, починаючи з 01.01.2005 року

 

 

            Секретар ради                                          С.М.Денисюк                 

Додаток № 5

До Положення про оренду комунального майна КП «АРР»

 

 

КОРИГУЮЧІ КОЕФІЦІЄНТИ

Коефіцієнт в залежності від району розташування комунального майна м.Тетієва.

Район розташування комунального майна

Коефіцієнт до базових тарифів

Зона 1

2,0

Зона 2

2,0

Інші зони

0

Зона 4

0

 

 

 

      Секретар ради                                                     С.М.Денисюк

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

        м. Тетіїв

 

Про затвердження Положення

про електронні консультації

Тетіївської міської ради

 

З метою інституційного забезпечення та впорядкування процесу проведення електронних публічних консультацій в Тетіївській міській раді, для безпосередньої участі членів територіальної громади міста у здійсненні місцевого самоврядування, керуючись статтями 26, 40, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

                             В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити Положення про електронні консультації та опитування в межах міста Тетієва та старостинських округах згідно з додатком.

2.Відділу електронного урядування та звязків з громадськістю створити на офіційному сайті міської ради розділ «Електронні консультації та опитування» з посиланням на веб-портал «Електронні консультації з громадськістю» з відповідними підрозділами згідно з напрямками Положення. Надати доступ відповідним структурним підрозділам Виконавчого комітету Тетіївської міської ради до адміністрування веб- порталу «Е-консультації» для здійснення наповнення необхідною інформацією, провести навчання посадових осіб та надавати необхідну консультаційну допомогу.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань економічного розвитку Коцерубу О.О.

 

 

                      Міський голова                                    Р.В. Майструк

 

  28.03.2019р.

  №   - 18 -VII

 

             Начальник  юридичного відділу                                               Н.М.Складена

 

                                                                                       

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

                                               Проект  РІШЕННЯ                                

 

м. Тетіїв

                      

Про затвердження Положення комісії з питань

праці, легалізації трудових відносин, виплати

заробітної плати та погашення заборгованості

перед місцевим бюджетом та персонального

кладу комісії

З метою покращення роботи з легалізації трудових відносин з найманими працівниками, легалізації виплати заробітної плати, погашення заборгованості перед місцевим бюджетом та зайнятості населення на території об’єднаної територіальної громади (ОТГ), керуючись Кодексом законів про працю України, ст. 34, ст. 40 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

                                                   Вирішила:

 1. Затвердити положення про комісію  з питань  праці, легалізації трудових відносин, виплати  заробітної плати  та погашення заборгованості перед місцевим бюджетом (додаток 1).
 2. Затвердити  склад  комісії з питань  праці, легалізації трудових відносин, виплати  заробітної плати  та погашення заборгованості перед місцевим бюджетом (додаток 2).
 3. Контроль даного рішення  покласти на заступника міського голови    Коцерубу О.О.

 

 

              Міський голова                                   Р.В. Майструк

  28.03.2019р.

  №   - 18 -VII

 

             Начальник  юридичного відділу                                               Н.М.Складена

 

                                                                             Додаток  1

                                                          до рішення 18 сесії міської ради

                                                          7 скликання від 28.03.2019 р.

                                                          №    - 18 - VII

 

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію  з питань  праці, легалізації трудових, виплати  заробітної плати  та погашення заборгованості перед місцевим бюджетом

 

1. Комісія з питань  праці, легалізації трудових відносин, виплати  заробітної плати  та погашення заборгованості перед місцевим бюджетом (далі - комісія) є дорадчим органом та  утворюється виконавчим комітетом Тетіївської міської ради  з метою реалізації в повному обсязі повноважень, визначених чинним законодавством в частині забезпечення державних гарантій у сфері праці,  підвищення рівня соціальної захищеності найманих працівників та відповідальності роботодавців за використання їх праці,  проведення інформаційної,  консультативної роботи серед населення в частині роз’яснення положень трудового законодавства,  а також проведення роз’яснювальної роботи серед роботодавців щодо дотримання ними вимог чинного законодавства в частині використання найманої робочої сили та трудових відносин. 

2.  Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України,  Законами України, постановами Верховної Ради України,  актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженням голови Київської ОДА, міського голови, рішеннями Тетіївської міської ради та її виконавчого комітету   а також  цим  Положенням. 

3. Основними завданнями діяльності комісії є:

-   проведення інформаційної роботи серед населення в частині роз’яснення положень трудового законодавства;

-   проведення роз’яснювальної роботи серед роботодавців щодо дотримання ними вимог чинного трудового законодавства в частині використання найманої робочої сили та запобігання фактів неофіційних трудових відносин;

-    організація проведення з роботодавцями нарад, зустрічей,  круглих столів та інших організаційних заходів з цих питань;

-  вжиття заходів впливу до керівників з числа фізичних осіб, які використовують найману працю з порушенням вимог чинного законодавства шляхом забезпечення  взаємодії з правоохоронними органами;

-  здійснення аналізу стану справ, пов'язаних з легальною виплатою заробітної плати i зайнятості населення;

- забезпечення  періодичного висвітлення у засобах масової інформації питань  стану справ з легалізації виплати заробітної плати i зайнятості населення.

 

4.  Функції комісії:

-    здійснює державний контроль за додержанням законодавства про працю юридичними особами (включаючи їх структурні та відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами) та фізичними особами, які використовують найману працю;

-       розробляє спільно з уповноваженими посадовими особами державної податкової інспекції, Пенсійного фонду України, прокуратури, поліції, виконавчої служби комплексні заходи, плани щодо дотримання законодавства про працю;

-   аналізує інформацію щодо заборгованості по сплаті єдиного соціального внеску; страхувальників, у яких застраховані особи працюють неповний робочий час; страхувальників, у яких застраховані особи виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами; страхувальників, які припинили трудові відносини з застрахованими особи; страхувальників, у яких кількість календарних днів відпустки без збереження заробітної плати у застрахованих осіб більше 15 днів;

- проводить роботу щодо легалізації трудових відносин, виплати  заробітної плати на рівні не менше мінімальної  та погашення заборгованості перед місцевим бюджетом.

 

5.  Комісія має право:

-    одержувати статистичну інформацію та інші дані,  необхідні для забезпечення діяльності комісії,  від органів статистики, державної податкової інспекції, Пенсійного фонду України, міського центру зайнятості та інших місцевих органів державної виконавчої влади  та структурних підрозділів виконавчого комітету;

-    одержувати інформацію та інші дані від підприємств, організацій, установ,  суб’єктів господарської діяльності з числа фізичних осіб - підприємців;

- запрошувати на свої засідання представників органів місцевого самоврядування, місцевих органів державної виконавчої влади,  керівників підприємств, установ i організацій, фізичних осіб – підприємців, для розгляду питань щодо легалізації виплати заробітної плати i зайнятості населення, виявлених  фактів порушень чинного законодавства та погашення заборгованості перед місцевим бюджетом;

-   подавати пропозиції відповідним органам державної влади щодо здійснення контролю за дотриманням законодавства про працю.

 

6. Організація роботи  комісії з питань  праці, легалізації трудових відносин, виплати  заробітної плати  та погашення заборгованості перед місцевим бюджетом:

6.1. Склад  комісії та  Положення про неї затверджується виконавчим комітетом Тетіївської міської ради.

6.2. Формою роботи комісії є засідання, що проводяться за рішенням голови комісії, але не рідше, ніж один раз на місяць.

Комісія утворюється у складі голови комісії – заступника міського голови, заступника голови комісії – начальник управління фінансів, секретаря та членів комісії.

Члени  комісії мають право ініціювати проведення позачергових засідань. Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів і оформляється протоколом, який підписують голова та секретар  комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та відповідальним секретарем і при потребі надсилається  членам комісії з питань  праці, легалізації трудових відносин, виплати  заробітної плати  та погашення заборгованості перед місцевим бюджетом.

Член комісії, який не підтримує пропозиції та рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Рішення  комісії може бути оскаржено в установленому законодавством порядку.

6.3. Голова комісії організовує роботу та несе відповідальність за виконання покладених на комісію завдань.

Заступник голови виконує обов'язки голови комісії у разі його відсутності.

Секретар призначається з числа членів комісії та проводить роботу з підготовки засідань комісії і оформлення протоколів.

 

7.  Внесення доповнень та змін до цього Положення чи його скасування здійснюється за рішенням виконавчого комітету Тетіївської міської ради.

 

 

          Секретар ради                                          С.М.Денисюк

 

                                                                                                 Додаток  2

                                                                          до рішення 18 сесії міської ради

                                                                7 скликання від 28.03.2019 р.

                                                                №    - 18 - VII

СКЛАД

комісії з питань  праці, легалізації трудових відносин, виплати  заробітної плати  та погашення заборгованості                                  перед місцевим бюджетом  

Коцеруба                                         -      заступник міського голови,

Олена Олександрівна                            голова комісії;

                                                                    

Ліщук                                              -      начальник управління фінансів;

Євгеній Васильович                              заступник  голови комісії;

 

Савлук                                             -      інспектор з праці,

Олена Юріївна                                       секретар комісії ;

                     

Складена                                         -      начальник юридичного відділу;

Наталія Михайлівна

 

Литвин                                            -      начальник відділу земельних відносин              

Сергій Петрович                                   та охорони навколишнього середовища;

 

Мізерний                                         -      начальник Тетіївського відділення

Володимир Анатолійович                    Білоцерківської місцевої прокуратури;

                                                                 (за згодою)

Козирєв                                           -      начальник Білоцерківського управління

Павло Генріхович                                  ГУ ДФС Київській області;

                                                                 (за згодою)

Чехіркін                                           -      заступник начальника Тетіївської ДПІ

Олексій  Іванович                                  Білоцерківського управління

                                                                 ГУ ДФС Київській області;

                                                                         (за згодою)

Колесник                                         -      начальник  Тетіївського РВ ДВС  ГТУЮ                 

Світлана Адамівна                                 у Київській області;

                                                                         (за згодою)

Сосунович                                       -       начальник Тетіївського відділу

Алла Казимирівна                                  обслуговування громадян  Сквирського

                                                                  ОУПФУ Київської області;

                                                                  (за згодою)

Яблонська                                       -       головний спеціаліст          

Валентина Яківна                                  фінансово-економічного  відділу

                                                                 Сквирського ОПФУ Київської області;

                                                                 (за згодою)

Метулинський                                -      начальник сектору превенції

Ігор Васильович                                    Тетіївського ВП,  майор поліції.

                                                                 (за згодою_

 

          Секретар ради                                          С.М.Денисюк

 

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 м Тетіїв

 

Про впровадження  Реєстру

Територіальної громади на території

Тетіївської міської ради на 2019 рік

 

Розглянувши клопотання Головних розпорядників Тетіївської міської ради, щодо участі та впровадження проекту «Е-рішення для громад», з метою автоматизування та полегшення роботи відділів установ та закладів Тетіївської міської ради, підвищення якості надання соціальних послуг населенню громади, посилення фінансової спроможності, та враховуючи висновки постійних комісій з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку міста, питань соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту Тетіївської міської ради,  міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 1. Надати дозвіл для впровадження інформаційної системи «Реєстр територіальної громади».
 2. Затвердити положення про « Реєстр територіальної громади», що додається.
 3. Визначити відповідальну особу П.І.П., який відповідно до положення про реєстр територіальної громади, буде заводити нових  користувачів та надавати доступ у системі.
 4. Визначити відповідальний підрозділ за ведення «Реєстру  територіальної громади» та осіб, які будуть підготовлювати наявні дані до завантаження в систему РТГ відповідно до модулів:

ІТ та розвиток громади - начальник відділу реєстрації Шевчук Людмила Миколаївна

Менеджмент бюджету громади – начальник управління фінансів Ліщук Євгеній Васильович

 1. Контроль за виконанням  цього  рішення покласти на постійні комісії з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку міста, питань соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту  Тетіївської міської ради.

 

Міський голова                                      Р.В.Майструк

  21.03.2019р.

  №   - 18 -VII

 

             Начальник  юридичного відділу                                               Н.М.Складена

 

Додаток

до рішення 18 сесії

міської ради 7 скликання від 28.03.2019 р. №   - 18-VII

 

ПОЛОЖЕННЯ

про інформаційну систему "Реєстр Територіальної громади на території Тетіївської міської ради на 2019 рік"

 

1. Загальні положення

 

1.1. Положення про інформаційну систему "Реєстр територіальної громади на території Тетіївської міської ради» (далі - Положення) визначає завдання, структуру та склад інформаційної системи "Реєстр територіальної громади на території Тетіївської міської ради" (далі - РТГ).

1.2. Правовою основою діяльності РТГ є закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про адміністративні послуги", "Про інформацію", "Про захист персональних даних", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" та інші нормативно-правові акти.

1.3. У цьому Положенні терміни вживаються в значеннях, наведених у законах України "Про інформацію", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про захист персональних даних", "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні".

 

2. Завдання РТГ,

2.1. Завданням РТГ є забезпечення органів реєстрації, на які покладені функції реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб на території Тетіївської міської ради, засобами автоматизації процесів формування та ведення реєстру територіальної громади Тетіївської міської ради відповідно до вимог нормативно-правових актів України, актуалізації даних в Єдиному державному демографічному реєстрі, обміну відомостями між реєстрами інших територіальних громад України у частині реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичної особи у разі її вибуття з однієї адміністративно-територіальної одиниці та прибуття до іншої адміністративно-територіальної одиниці.

2.2. Призначення РТГ - інформаційно-довідкове та організаційно-технологічне забезпечення процесів реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання/ перебування фізичної особи, що здійснюється органами реєстрації в Тетіївській міській раді.

2.3. РТГ забезпечує: зберігання персональних даних, що внесені до РТГ, та їх відображення за встановленою формою;

формування та друк заяви-анкети про реєстрацію / зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичної особи;

формування та друк відмови у здійсненні реєстрації / зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичної особи;

перевірку персональних даних особи за базами даних, які сформовані з використанням персональних даних Державного реєстру виборців;

формування та друк заяви-анкети для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру;

 

взаємопов'язаний пошук за атрибутами, відображення в інтерфейсі результатів, друк списку чи картки;

коригування даних, перереєстрацію місця проживання/перебування фізичних осіб та скасування реєстрації / зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб;

збирання, підготовку, введення інформації (даних) з первинних документів та сканованих документів;

перевірку факту реєстрації / зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичної особи за іншою адресою в межах обслуговування реєстру;

пошук інформації про фізичну особу за базою даних РТГ;

формування та друк за встановленими формами звітів, довідок, карток, повідомлень тощо;

формування єдиної бази даних для зберігання, обробки та використання інформації щодо обліку осіб, які проживають/перебувають на території Тетіївської міської ради;

автоматизацію процесів реєстрації / зняття з реєстрації місця проживання/ перебування фізичних осіб;

взаємодію з Єдиним державним демографічним реєстром, реєстрами інших територіальних громад;

пошук та обробку даних за будь-якими критеріями та фільтрами, автоматизоване формування довідок та інформаційно-аналітичних звітів.

 

3. Інформаційні ресурси РТГ

 

3.1. Інформаційні ресурси РТГ - база даних, призначена для зберігання, обробки, використання інформації, що створюється, ведеться та актуалізується органом реєстрації для обліку фізичних осіб, які проживають на території Тетіївської міської ради.

3.2. Інформація, що обробляється в РТГ, є власністю територіальної громади Тетіївської міської ради і підлягає захисту в установленому порядку.

3.3. Порядок обробки і захисту персональних даних, що містяться у РТГ, визначається володільцями, розпорядниками персональних даних самостійно відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" з урахуванням наказу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 08 січня 2014 року N 1/02-14 "Про затвердження документів у сфері захисту персональних даних".

 

4. Суб'єкти РТГК

 

4.1. Суб'єктами РТГ є:

власник РТГ;

розпорядник РТГ;

адміністратор РТГ;

користувачі РТГ.

4.2. Власником та розпорядником РТГ є територіальна громада Тетіївської міської ради.

Завдання  - вирішення організаційних питань щодо забезпечення формування та ведення бази даних РТГ, надання доступу до інформації, що обробляється в РТГ, прийняття управлінських рішень стосовно розвитку і вдосконалення РТГ, а також інші завдання, передбачені законодавством.

4.3. Користувачі РТГ - службові/посадові особи розпорядника РТГ, установи  Тетіївської міської ради, які в установленому порядку отримали відповідне право доступу до інформації РТГ у зв'язку з виконанням службових/посадових обов'язків.

Завданням КСЗІ РТГК відповідно до нормативних документів з технічного захисту інформації є забезпечення встановленої політики безпеки та реалізація необхідних організаційних, інженерно-технічних заходів і програмно-технічних засобів захисту, ефективне протистояння ймовірним загрозам інформаційним ресурсам РТГК з надання основних функціональних послуг безпеки: конфіденційності, цілісності, доступності, спостережливості.

 

5. Використання та доступ до інформаційних ресурсів РТГ

 

5.1. Доступ до інформації, що міститься у РТГ, здійснюється з дотриманням вимог законів України "Про інформацію", "Про захист персональних даних" та "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні".

5.2. Доступ до інформаційних ресурсів РТГ здійснюється безпосередньо з робочих місць користувачів РТГ виключно авторизовано, із збереженням інформації про службову або посадову особу, яка здійснювала запит, та час такого запиту.

5.3. Користувачам РТГ надається доступ до інформації, що міститься у РТГ, відповідно до їх прав, визначених розпорядником РТГ відповідно до законів України та функціональних обов'язків.

5.4. Користувачі РТГ використовують інформацію, що обробляється в РТГ, тільки зі службовою метою відповідно до покладених службових/посадових обов'язків та в установленому порядку. Така інформація не підлягає поширенню та передаванню іншим особам, крім випадків, передбачених законодавством.

5.5. Користувачі РТГ відповідають за достовірність інформації, що вводиться ними до РТГ, та зобов'язані дотримуватися законодавства про інформацію.

5.6. Контроль за дотриманням вимог щодо обробки інформації здійснює розпорядник РТГ.

5.7. Технічне обслуговування і супровід мережевого устаткування, апаратних та програмних засобів РТГ організовується адміністратором РТГ.

 

 

           Міський голова                                                            Р.В. Майструк

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

м. Тетіїв

 Про визначення кандидатур на присвоєння

 звань «За заслуги перед містом», «Почесний

 громадянин міста»

         В зв’язку з  проведенням  відзначення Дня міста, обговоривши подані трудовими колективами міста, постійними депутатськими комісіями міської ради, кандидатури на присвоєння звань «За заслуги перед містом», «Почесний громадянин міста»,   міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. За вагомий особистий внесок в соціально-економічний розвиток міста 

    в галузях науки, промисловості, сільського господарства, будівництва, 

    культури, освіти, медицини та інших сфер народного господарства,  

    суспільного і державного будівництва, збагачення національної та 

    культурної спадщини, за активну громадську діяльність:

1.1. Присвоїти звання « Почесний громадянин міста»:

 1. Любімову Олегу Вікторовичу – народився 14 червня 1968 року в м. Коломия. Директор Київського Центру розвитку місцевого самоврядування. Активно приймає участь в інфраструктурному розвитку громади, зміцненні кадрового потенціалу ОМС, залученні інвестицій в громаду та впізнаваності Тетіївської територіальної громади в Україні та за її межами.

1.2. Присвоїти звання «За заслуги перед містом»:

 1. Гудзенку Віталію Івановичу – народився 15 липня 1971 року в с. Іванівка Білоцерківського району. Народний депутату України 8-го скликання. Сприяє відновленню об’єктів соціальної інфраструктури, підтримує талановитих представників громади в галузі освіти, культури та спорту.
 2. Світовенку Віктору Вікторовичу – народився 31 травня 1975 року в смт. Ставище. Депутат Київської обласної ради 7-го скликання, з 2004 року - генеральний директор ТОВ «Вектор». Приймає активну участь у економічному розвитку громади та міста.

 

Міський головаР.В. Майструк

  21.03.2019р.

  №   - 18 -VII

 

             Начальник  юридичного відділу                                               Н.М.Складена

 

     

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

   ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

   ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

        ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

        м. Тетіїв

 

Про затвердження Програми розвитку та підтримки

Комунального підприємства «Комунальне

некомерційне підприємство  «Тетіївський 

центр первинної медико–санітарної допомоги»

Тетіївської міської ради на 2018-2020 роки


 

                Враховуючи клопотання КП «КНПК Тетіївський  центр первинної медико–санітарної допомоги» Тетіївської міської ради»,  висновок постійної комісії  з питань соціального захисту, охорони здоров"я, освіти,  культури, молоді і спорту керуючись  пп 22  ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підвищення якості та доступності надання медичної допомоги населенню Тетіївської ОТГ, оснащення їх необхідним медичним обладнанням, комп’ютерною технікою, поліпшення умов праці медичних працівників  Комунального підприємства «Комунальне некомерційне підприємство  «Тетіївський  центр первинної медико–санітарної допомоги» Тетіївської міської ради на 2018-2020 роки, міська рада

 

                                               в и р і ш и л а:

1. Затвердити Програму розвитку та підтримки комунального підприємства  

«Комунальне некомерційне підприємство  «Тетіївський  центр первинної медико–санітарної допомоги»  Тетіївської міської ради на 2018-2020 роки

 (додається).

 

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Тетіївської міської ради щорічно під час формування проекту міського бюджету передбачати кошти на виконання Програми.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціального захисту, охорони здоров"я, освіти,     

    культури, молоді і спорту

Міський голова                                               Р.В.Майструк

 

  21.03.2019р.

  №   - 18 -VII

       Начальник  юридичного відділу                                                         Н.М.Складена

 

 

                   Додаток 1
до рішення 18 сесії  міської ради  

7 скликання  від  21.03.2019р. 

№     - 18- VII

 

ПРОГРАМА

РОЗВИТКУ ТА ПІДТРИМКИ

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«комунальне некомерційне підприємство

 «ТЕТІЇВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ

МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ»

ТЕТІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 НА 2019-2021 РОКИ

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Комунальне підприємство «Комунальне некомерційне підприємство «Тетіївський центр первинної медико-санітарної допомоги» Тетіївської міської ради (КП «КНП «Тетіївський ЦПМСД»»

2.

Розробник Програми

Комунальне підприємство «Комунальне некомерційне підприємство «Тетіївський центр первинної медико-санітарної допомоги» Тетіївської міської ради (КП «КНП «Тетіївський ЦПМСД»»

3.

Співрозробники Програми

Управління фінансів Тетіївської ОТГ

4.

Відповідальні виконавці Програми

1.Тетіївська ОТГ;

2. КП «КНП «Тетіївський ЦПМСД»»;

3.Тетіївська районна рада.

5.

Учасники Програми

1.Тетіївська ОТГ;

2. КП «КНП «Тетіївський ЦПМСД»»;

3.Тетіївська районна рада.

6.

Термін реалізації Програми

2019-2021 роки

7.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Місцеві бюджети꞉ районний бюджет, бюджети ОТГ, бюджети сільських рад району та інші кошти, не  заборонені чинним законодавством.

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації Програми

2019 рік  6403,6  тис.грн.

2020 рік  6388,6  тис.грн.

2021 рік  6830,1  тис. грн..

1. Загальні положення.

 

         Пріоритетом в охороні здоров’я населення визначено надання первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної практики-сімейної медицини (далі – ЗПСМ).

          В Тетіївському районі проводиться реалізація заходів спрямованих на підвищення якості та ефективності медичних послуг, наближення кваліфікованої медико-санітарної допомоги до кожного мешканця, поліпшення демографічної ситуації, раціонального використання ресурсів охорони здоров'я.

У більшості держав світу на частку первинної медико-санітарної допомоги припадає до 80 відсотків загального обсягу медичних послуг, а питома вага чисельності лікарів загальної практики-сімейної медицини серед лікарів галузі охорони здоров’я становить 30-50 відсотків.

Первинна медико-санітарна допомога є на сьогодні частиною спеціалізованої амбулаторної допомоги, тому управління первинною допомогою без застосуванням економічних важелів практично неможливе.

Здоров’я людини є непересічною цінністю, має важливе значення у житті кожного з нас, становить ключовий аспект національної безпеки, визначає можливості досягнення індивідуального і суспільного добробуту та благополуччя, перспективи стійкого розвитку будь-якої країни в цілому, і кожної територіальної одиниці окремо.

Програма орієнтована на забезпечення надання якісної медичної допомоги населенню Тетіївського району.

2. Мета та завдання Програми.

 

Мета Програми полягає у досягненні максимально можливого рівня здоров’я для всіх жителів Тетіївського району, незалежно від їх віку, статі, соціального статусу, зміцнення і охорони здоров’я мешканців протягом усього їх життя.

В умовах діючих механізмів та обсягів фінансування первинної ланки охорони здоров’я району необхідно забезпечити потреби населення у всіх видах медичної допомоги на первинному рівні в тому числі:

 •  забезпечення безкоштовними медикаментами для амбулаторного лікування відповідно до нормативних актів;
 • фінансування заходів, на виконання яких використання коштів Національної служби здоров’я України (НСЗУ) заборонено.

Метою Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на 2019-2020 роки є забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування і налагодження ефективного функціонування системи надання населенню доступної і високоякісної первинної медико-санітарної допомоги.

Для досягнення мети Програми Центром забезпечується:

-        медична практика з надання первинної та інших видів медичної допомоги населенню;

-        забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;

-        надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

-        проведення профілактичних щеплень;

  -    планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;

-        консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;

-        проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

-        направлення на медико-соціальну експертизу осіб із стійкою втратою працездатності;

-        участь  у  проведенні інформаційної та освітньо-роз'яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;

-        організації пільгового забезпечення лікарськими та технічними засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення;

-        скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку, визначеному відповідними програмами та законодавством;

-   визначення потреби структурних підрозділів Центру та  населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;

-        забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Центру;

-        закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів для надання невідкладної допомоги, обладнання та інвентаря;

-        надання платних послуг із медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України; 

-        надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;

-        надання будь-яких інших послуг суб’єктам господарювання, що надають первинну медичну допомогу на території  Білоцерківського району;

-        організація та проведення курсів з тематичного вдосконалення для лікарів та середніх медичних працівників, науково-практичних конференцій,  круглих столів, семінарів тощо;

-        інші функції, що випливають із покладених на Центр завдань.

3. Загальна характеристика Комунального підприємства «Комунальне некомерційне підприємство «Тетіївський центр первинної медико-санітарної допомоги» Тетіївської міської ради

 

Існуючі проблеми охорони здоров’я є непростими для вирішення і мають багатоаспектний комплексний характер, що обумовлює необхідність оновлення політики охорони здоров’я, розробки і реалізації нових стратегій та програм.

КП «КНП «Тетіївський ЦПМСД» створений для надання первинної медико-санітарної допомоги населенню Тетіївського району.

До складу КП «КНП «Тетіївський ЦПМСД» входять наступні структурні підрозділи:

-    8 амбулаторій ЗПСМ;

-    12 фельдшерсько-акушерські пункти ;

 • 8 фельдшерських пунктів;

З них в оперативному управлінні перебувають ꞉

 • 5 амбулаторії ЗПСМ
 • 3 фельдшерсько-акушерські пункти;
 • 4 фельдшерських пунктів.

4. Обґрунтування шляхів розв’язання проблеми, строки виконання Програми.

 

Мережа Центру забезпечує потреби населення у доступній, високоякісній та ефективній первинній медичній допомозі. Реформи, які проводяться у сфері охорони здоров’я, направлені на формування спроможної мережі надання первинної медичної допомоги, підняття на значно вищий рівень матеріально-технічної, діагностичної та лікувальної бази в первинній ланці, проведення будівництва, реконструкції та ремонту наявних приміщень, забезпечення транспортом, сучасним медичним обладнанням, інструментами та створення необхідних умов для комфортного обслуговування пацієнтів.

Основними шляхами розв’язання проблем є:

— пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної допомоги;

— удосконалення надання невідкладної медичної допомоги населенню району, в межах лікувального закладу;

— приведення матеріально-технічної бази амбулаторій загальної практики-сімейної медицини у відповідність до «Примірного табеля матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров’я та фізичних осіб підприємців, які надають первинну медичну допомогу», затвердженого наказом МОЗ України від 26.01.2018 № 148;

 • матеріальній мотивації праці медичних працівників;

Виконання Програми здійснюється згідно затвердженого плану заходів фінансової підтримки, з урахуванням змін до чинного законодавства.

5. Фінансова підтримка виконання Програми

 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок:

 • коштів бюджетів: сільських рад, районного бюджету, бюджету ОТГ.
 •  коштів державного бюджету;
 • інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.

Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються Підприємством на виконання плану заходів  Програми.

Обсяги фінансування Програми шляхом надання підтримки з усіх джерел фінансування на 2019-2021 роки (додаток 1).

6. Очікувані результати та ефективність Програми

 

 Виконання Програми дозволить:

- створити цілісну систему надання первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини, що в свою чергу дасть змогу зменшити захворюваність та смертність населення Тетіївського  району, підвищити народжуваність та продовжити життя.

- збільшити питому вагу медичної допомоги, що надається лікарями загальної практики - сімейними лікарями;

 • запровадити ефективну систему багатоканального фінансування, збільшення бюджетних асигнувань на первинну медико-санітарну допомогу.
 • покращити матеріально-технічну базу лікувально-профілактичних підрозділів Центру;

- поліпшення надання медичної допомоги соціально незахищеним верствам населення.

       7. Механізм реалізації Програми та контроль за її виконанням

 

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з питань бюджету, фінансів, цін та соціально-економічного і культурного розвитку, та з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді і спорту Тетіївської районноїради та Тетіївської міської ради.

Організація виконання Програми покладається на КП «КНП «Тетіївський ЦПМСД», виконання Програми – на  управління фінансів Тетіївської  райдержадміністрації та фінансове управління Тетіївської ОТГ.

 

 

 

Секретар ради                                                        С.М.Денисюк

 

 

                                                          Додаток 1

 

План заходів програми розвитку та  підтримки

КП «КНП «Тетіївський ЦПМСД» Тетіївської міської ради на 2019-2021 рік.

 

№ п/п

Перелік заходів Програми

Відповідальні за виконання

Джерело фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування (тис. грн.) 2019р.

Орієнтовані обсяги фінансування

(тис. грн ) 2020р

Орієнтовані обсяги фінансування

(тис. грн ) 2021р.

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

 1.  

Оплата енергоносіїв та комунальних послуг (електроенергія, газ, теплопостачання, водопостачання). Придбання палива.

КП «КНП «Тетіївський ЦПМСД»

 

Бюджет ОТГ

1506,0

1657,0

1822,0

Забезпечення сталого функціонування структурних підрозділів

Районний бюджет

697,0

767,0

843,0

 1.  

Оплата ліків для амбулаторного лікування пільгових категорій населення в тому числі для паліативного лікування онкологічних хворих(Постанова КМУ № 1303 від 17.08.1998р.)

КП «КНП «Тетіївський ЦПМСД»

Бюджет ОТГ

 

40,0

44,0

49,0

Забезпечення безкоштовного амбулаторного лікування пільгових категорій хворих за рецептами лікарів

Районний бюджет

20,0

22,0

24,5

 1.  

Придбання туберкуліну

КП «КНП «Тетіївський ЦПМСД»

Бюджет ОТГ

125,6

125,6

125,6

Проведення профілактичних заходів

Районний бюджет

63,0

63,0

63,0

 1.  

Забезпечення протипожежних заходів

КП «КНП «Тетіївський ЦПМСД»

Бюджет ОТГ

54,0

60,0

66,0

Приведення у відповідність приміщень до вимог протипожежного захисту

Районний бюджет

37,0

42,0

46,0

5.

Реконструкція систем газопостачання

КП «КНП «Тетіївський ЦПМСД»

Бюджет ОТГ

268,0

49,0

54,0

Приведення у відповідність до існуючих вимог

Районний бюджет

216,0

40,0

44,0

6.

Фінансове забезпечення пункту невідкладної допомоги КП «КНП «Тетіївський ЦПМСД» в  тому числі надати кошти для виплати заробітної  плати його працівникам

КП «КНП «Тетіївський ЦПМСД»

Бюджет ОТГ,

668,0

732,0

806,0

Забезпечення роботи підрозділу

Районний бюджет

334,0

366,0

403,0

7.

Надання сільськими радами та ОТГ коштів у вигляді субвенції на виплату заробітної  плати  та матеріальної мотивації працівників структурних підрозділів КП «КНП «Тетіївський ЦПМСД», які знаходяться на їх території

КП «КНП «Тетіївський ЦПМСД»

Бюджет ОТГ

1580,0

1600,0

1640,0

Матеріальне стимулювання роботи медичних працівників

Районний бюджет, кошти сільських рад

720,0

740,0

760,0

8.

Оплата ліків для амбулаторного лікування хворих на рідкісні (орфанні) захворювання

КП «КНП «Тетіївський ЦПМСД»

 

Бюджет ОТГ

20,0

20,0

20,0

Забезпечення безкоштовного амбулаторного лікування пільгових категорій хворих за рецептами лікарів

Районний бюджет

10,0

10,0

10,0

9.

Оплата ліків для амбулаторного лікування учасників АТО.

КП «КНП «Тетіївський ЦПМСД»

Бюджет ОТГ

30,0

34,0

36,0

Забезпечення безкоштовного амбулаторного лікування пільгових категорій хворих за рецептами лікарів

Районний бюджет

15,0

17,0

18,0

 

 

 

Бюджет ОТГ

4291,6

 

4321,6

4618,6

 

Районний бюджет

2112,0

2067,0

2211,5

Всього

6403,6

6388,6

6830,1

 

                          Секретар ради                                                        С.М.Денисюк

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

        м. Тетіїв

 

Про затвердження Правил торгівлі

на ринках Тетіївської міської ради

       Заслухавши та обговоривши Правила торгівлі на ринках Тетіївської міської ради, висновок постійної комісії з питань торгівлі, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, громадського харчування, управління комунальною власністю, благоустрою, транспорту, зв"язку,  відповідно до пп.22 п.1 ст. 26  Закону  України " Про місцеве  самоврядування в Україні," міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити  Правила торгівлі на ринках Тетіївської міської ради

(додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на на постійну депутатську  комісію з питань торгівлі, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, громадського харчування, управління комунальною власністю, благоустрою, транспорту, зв"язку

 

Міський голова                                               Р.В.Майструк

 

  21.03.2019р.

  №   - 18 -VII

 

             Начальник  юридичного відділу                                               Н.М.Складена

 

                                                                                       Додаток

                                                         до рішення 18 сесії міської ради 7 скликання                                                                         

                                                         від 21.03.2019 р. №    - 18 - VII

 

ПРАВИЛА ТОРГІВЛІ

 

на ринках

Тетіївської міської ради

 

Вступ

Ці Правила визначають вимоги щодо функціонування створених в установленому порядку ринків усіх форм власності, організації оптового та роздрібного продажу на них сільгосппродуктів, продовольчих і непродовольчих товарів, худоби, тварин, кормів тощо, надання послуг, додержання ветеринарних, санітарних, протипожежних вимог і правил безпеки праці на ринках, прав споживачів і вимог податкового законодавства.

Ринок, незалежно від форми власності і організаційно-правової форми, в своїй діяльності керується чинним законодавством України і цими Правилами.

Торгівлю на ринках можуть здійснювати фізичні особи-громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, суб’єкти підприємницької діяльності, а також юридичні особи незалежно від форми власності (далі – продавці).

І. Загальні положення

1.  Терміни і визначення, які використані у  Правилах торгівлі на ринках.

1) бейджик – елемент (знак) у вигляді значка, картки, який призначається для надання інформації про особу, що його носить;

2) дрібнороздрібна торговельна мережа – частина роздрібної торговельної мережі, яка складається з наметів, кіосків, пунктів пересувної торгівлі, автоматів, нестаціонарних торговельних одиниць;

3) кіоск – об’єкт дрібнороздрібної торговельної мережі стаціонарного типу, некапітальної забудови, для організації продажу товарів без доступу в нього покупців, який займає відособлене приміщення загальною площею до 30 кв.м;

4) контейнер – закрита споруда для зберігання, реалізації й перевезення вантажів широкої номенклатури. Контейнер може бути переобладнаний під кіоск;

5) магазини – це стаціонарні пункти роздрібного й оптового продажу товарів, які займають окремі будівлі або приміщення й мають торговельний зал для покупців;

6) намет – об’єкт дрібнороздрібної торговельної мережі, збірно-розбірної конструкції, встановлюваний як відособлене приміщення і не має торговельного залу для покупців;

7) об’єкти ресторанного господарства – це капітальні будівлі з приміщенням для обслуговування відвідувачів і необхідними приміщеннями для підготовки, виготовлення, фасування, розігрівання й т.п. їжі (ресторани, кафе, столові, закусочні і т.д.);

8) оптова торгівля – сфера підприємницької діяльності що здійснює зв'язок між промисловістю, роздрібною торгівлею і підприємствам ресторанного господарства. Основною її функцією є збут товарів крупними партіями як підприємствами роздрібної торгівлі і підприємствам ресторанного господарства, так і промисловим підприємствам для подальшої переробки (швейні фабрики і т. д.);

9) павільйон торговельний – пункт роздрібного продажу товарів, що займає окрему будівлю полегшеної конструкції з торговельним залом для покупців площею до 300 кв. м.;

10) продавець – суб’єкт господарювання, який згідно з договором реалізує споживачеві товари або пропонує їх до реалізації;

11) пункт пересувної торгівлі – тимчасові торговельні місця для здійснення роздрібного продажу товарів з використанням спеціально обладнаних транспортних засобів (автомагазини, авторозвозки, мото-вело коляски, ручні візки), торгівля з розносів;

12) ринок – це суб’єкт господарювання, створений на відведеній за рішенням міської ради земельній ділянці, що має певну територію і зареєстрований в установленому порядку, функціональними обов’язками якого є надання послуг і створення для продавців і покупців належних умов у процесі купівлі-продажу товарів за цінами, що складаються залежно від попиту та пропозиції (далі – ринок);

13) ринок продовольчий – ринок із реалізації продовольчих і харчових продуктів промислового виробництва, а також сільгосппродукції;

14) ринок непродовольчий – ринок, на якому здійснюється реалізація промислових товарів вітчизняного та імпортного виробництва;

15) ринок сільськогосподарський – ринок, на якому здійснюється реалізація сільськогосподарської продукції, зокрема виготовленої (вирощеної) в особистому господарстві, товаровиробниками та торгово-закупівельна діяльність;

16) ринок спеціалізований – ринок із реалізації окремих груп товарів;

17) ринок універсальний – ринок, призначений для реалізації продовольчих і непродовольчих товарів різного асортименту;

18) роздрібна торговельна мережа – сукупність стаціонарних, тимчасових і пересувних пунктів роздрібного продажу товарів, торговельних автоматів, торговельних місць на ринку, а також пунктів ремонту предметів особистого вжитку і домашнього користування, не пов’язаних з виробництвом цих товарів. З урахуванням постійного місцезнаходження, розрізняють стаціонарну і пересувну мережу, за характером капітальних споруд – магазини, торговельні павільйони, кіоски;

19) роздрібна торгівля – сфера діяльності по продажу товарів, надання послуг на підставі усного або письмового цивільно-правового договору безпосередньо кінцевому споживачу для їх особистого некомерційного користування;

20) столи відкриті – це столи без покрівлі, розміщені на відкритій території ринку;

21) столи криті – столи з покрівлею, розташовані на відкритій території ринку. До критих столів відносяться також столи, які розміщені в будівлях і мають одну загальну покрівлю над декількома столами;

22) торговельна площа ринку – сума площ ринку (торговельних залів і торговельних місць на відкритій території), де безпосередньо організовується процес купівлі-продажу товарів без урахування площ складів, допоміжних і адміністративних будівель (споруд), евакуаційних проходів і т.п;

23) торговельне місце на ринку – торговельна площа встановлених розмірів для здійснення продажу товарів з прилавків (столів), транспортних засобів, причепів, візків (зокрема ручних), в контейнерах, кіосках, наметах і т.д. та/або надання послуг згідно з планом території ринку окремим суб’єктом господарювання чи фізичною особою;

24) торговельний майданчик – замощена чи заасфальтована ділянка землі, облаштована на територіях ринків або автономно, який зареєстрований в установленому порядку і призначений для індивідуальної торгівлі. Торговельний майданчик використовується для продажу продукції і товарів з автомашин, візків, причепів та організації сезонних ярмарків, базарів. В період переходу ринків до торгово-сервісних комплексів має функцію ринку;

25) торгово-сервісний комплекс – сукупність взаємопов’язаних об’єктів, зосереджених в одному місці, де поряд з об’єктами торгівлі, громадського харчування і сфери послуг, функціонує ринок, з централізованим управлінням господарською діяльністю, що за своїм типом, розміром і розміщенням функціонально відповідають вимогам торгової зони та зосереджені у єдиному архітектурному комплексі. Функціонування торгово-сервісного комплексу забезпечує суб’єкт підприємницької діяльності.

26) філія ринку – несамостійний підрозділ ринку, який створюється в місцях виникнення стихійної торгівлі й підпорядковується найближчому ринку.

2. Види ринків

   - за конструкцією ринки можуть бути:  криті, відкриті та комбіновані;

  - за товарною спеціалізацією: з продажу продовольчих товарів, непродовольчих товарів, транспортних засобів, худоби та кормів, тварин і птахів, квітів тощо, а також змішані;

  - за ступенем господарської самостійності: самостійні суб’єкти господарської діяльності з правами юридичної особи і філії ринків – територіально відокремлені зони і майданчики для ведення власної діяльності під керівництвом основних ринків;

   - за сезонністю ведення ринкового торгу: постійно діючі, що функціонують безперервно потягом року; сезонні, що діють у сезон виробництва продукції, яка реалізується  або відповідно до певних кліматичних умов; одноразові ярмарки-базари – одномоментні комерційно-торговельні заходи, що носять тематичний характер і поєднуються з виїзною торгівлею товаровиробників і представників різних торговельних систем.

3. Основними завданнями функціонування ринків на території Тетіївської міської ОТГ є:

1. Забезпечення населення широким асортиментом сільськогосподарської продукції, продовольчих і промислових товарів, насіння, саджанців, квітів та ін;

2. Організація торгівлі на підставі розвитку матеріально-технічної бази, яка забезпечує впровадження прогресивних технологій товарообігу;

3. Дотримання законних прав та інтересів покупців у відповідності до законодавства України.

4. Рішення про організацію ринку, введення в експлуатацію або припинення його діяльності приймає КП «Агенція регіонального розвитку» в установленому законодавством порядку.

5. Режим роботи ринку:

1) Режим роботи ринку встановлює  КП «Агенція регіонального розвитку» та передбачає один санітарний день на місяць згідно санітарних норм для всіх ринків міста;

2) Час роботи окремих об’єктів торгівлі регламентується загальним режимом роботи ринку;

3) У разі планового закриття ринку, окремих його приміщень або частин території (для проведення санітарних заходів, ремонту, технічного переобладнання), суб’єкт господарювання повинен не пізніше ніж за 14 днів повідомити про це в КП «Агенцію регіонального розвитку» та громадян. Інформація про порядок роботи ринку, дату та період закриття оприлюднюється шляхом розміщення оголошення біля входу до ринку, а також через радіовузол ринку та засоби масової інформації;

4) У разі закриття ринку для вжиття екстрених заходів при аварійних і надзвичайних ситуаціях, інформація до відома продавців, покупців і органів місцевого самоврядування доводиться негайно.

6. Вимоги щодо утримання територій і обладнання ринків

1) територія ринку повинна мати: відокремлену та відгороджену від проїжджої частини, житлового та комунального секторів ділянку землі, зручне сполучення громадського транспорту загального користування, безпечні для руху пішоходів входи і виходи, штучне освітлення території ринку, автостоянок і під’їздів, телефонний зв’язок, радіовузол або гучномовець на ринках з кількістю торговельних місць більше 200, електро і водопостачання, водовідведення, туалет, облаштовані контейнерами майданчики для збирання відходів і сміття, достатню кількість урн для сміття в зоні торгівлі тощо;

2) робота ринків не повинна погіршувати санітарний та екологічний стан місцевості та негативно впливати на умови проживання населення;

3) улаштування та утримання території ринків (організація продажу товарів) повинно відповідати вимогам Санітарних правил утримання територій населених місць (Сан ПіН  № 4690-88), Ветеринарно-санітарних правил для ринків, затверджених наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 04.06.96 р. № 23, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 19.06.96 за № 314/1339 та Правилам благоустрою, забезпечення чистоти і порядку, дотримання тиші в громадських місцях на території Тетіївсткої ОТГ, за порушення яких передбачена адміністративна відповідальність;

4) вхід на ринок безкоштовний;

5) при вході до ринку розміщується вивіска з зазначенням:

- повної назви ринку та його власника;

- спеціалізації ринку;

- режиму роботи;

- графічно виконаного плану території з позначенням всіх торговельних зон і стаціонарних об’єктів ринку (обов’язково лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи, адміністрації), пішохідних і транспортних маршрутів, аварійних виходів;

6) в адміністративному приміщенні ринку, на видному, доступному для огляду місці встановлюється оформлений стенд з розміщенням на ньому:

- копії документу про державну реєстрацію ринку, як суб’єкта підприємницької діяльності, його місцезнаходження і телефон;

- цих Правил;

- витягів із Закону України: «Про захист прав споживачів» від 12.05.91 № 1023-Х11 (зі змінами та доповненнями), Ветеринарно-санітарних правил для ринків;

- нормативно-правових актів щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій;

- тарифів за послуги ринку та правила їх надання;

- інформації про адресу і номери телефонів органів, що забезпечують державний захист прав споживачів, здійснюють державний контроль і нагляд за якістю і безпекою товарів, засобами вимірювальної техніки;

- інформації про місцезнаходження Книги відгуків і пропозицій та контрольних ваг, тощо;

7) для потреб і зручностей продавців і покупців на території ринку господарюючими суб’єктами можуть відкриватися магазини, заклади ресторанного господарства, об’єкти побутового обслуговування, телефонного зв’язку, каси продажу квитків на транспорт, готелі та інше в порядку визначеному законодавством;

8) на території відкритого ринку, у критих ринках та павільйонах (продовольчих, непродовольчих, змішаних ринків) повинні бути обладнані спеціалізовані зони з продажу окремих видів товарів. Спеціалізовані зони створюються відповідно до вимог Ветеринарно–санітарних правил для ринків. Спеціалізовані зони, ряди прилавків (столів) і майданчики обладнуються наочними позначеннями про їх призначення. Всі торговельні місця позначаються номерами. Номер торгового об’єкту ідентифікує його розташування на території ринку відповідно до плану-схеми ринку;

9) продавцям забороняється використовувати торговельні місця не за призначенням;

10) реалізація сільгосппродуктів, продовольчих, непродовольчих товарів, живої худоби, птахів, кормів, домашніх тварин, декоративних птахів, акваріумних риб, посадкового матеріалу плодово-ягідних культур, овочевої і квіткової розсади, живих садових квітів, насіння овочевих культур і квітів на змішаних ринках проводиться на спеціально виділених рядах (секціях) з обов’язковим дотриманням санітарно-епідеміологічних вимог;

11) місця для продажу продукції (товарів) з транспортних засобів виділяються на спеціально облаштованих та розмічених майданчиках, що не створює небезпеки для покупців (пішоходів). Використання  стоянок автомобільного транспорту  для продажу товарів не допускається;

12) у відведених місцях торгівлі, пересування транспортних засобів, завозу товару і механізованого прибирання територій дозволяються лише до початку торгівлі та після її завершення;

13) розташування торговельних місць на ринку, торговельно-технологічного обладнання повинне бути зручним для здійснення торгівлі, відповідати вимогам санітарних, протипожежних правил і безпечних умов праці, забезпечувати вільний прохід покупців і належну культуру обслуговування.

7. Послуги, що надаються продавцям на ринках

1) Для комунальних ринків: одне торговельне місце на прилавках (відкритих і критих столах) вимірюється в погонних метрах (для сільськогосподарської продукції - 1 погонний метр; для іншої продукції – 1,5 погонних метри), а при продажу продукції (товарів) з транспортного засобу, причепа, візка (у тому числі ручного), в контейнерах, кіосках, наметах і т.п. – у квадратних метрах (два квадратних метри);

2) Платежі за послуги ринку справляються після проведення ветеринарно-санітарної експертизи продукції тваринного і рослинного походження до початку торгівлі;

3) Документи що дають право на торгівлю, висновок лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи повинні зберігатися продавцем на торговельному місці до закінчення торгівлі. Передавати їх іншим особам забороняється;

4) За окрему плату продавцям можуть надаватися наступні додаткові послуги:

- бронювання торговельного місця (додаткова послуга, яка  надається за заявою (письмово або усно) продавця з метою резервування торговельного місця на обумовлений термін, у разі відсутності інших угод (оренди) на дане місце, за яке справляється оплата згідно діючих тарифів;

- прокат торговельного інвентарю, обладнання, засобів вимірювальної техніки, санітарного одягу;

- зберігання особистих речей і продукції в камерах схову, на складах і в холодильниках;

- зважування на товарних вагах;

- розрубка м’яса рубачами м’яса ринку;

- інформаційні оголошення рекламного та довідкового характеру;

- забезпечення місцями в готелях і на автостоянках за наявності їх на ринку;

- інші послуги;

5) За виданий у тимчасове користування санітарний одяг, торговельний інвентар, обладнання вноситься заставна плата. Відповідні операції повинні обліковуватись;

6) Розмір плати встановлюється КП «Агенцією регіонального розвитку» та затверджується рішенням Тетіївської міської ради і не повинен перевищувати вартості виданих на прокат речей у цінах на момент видачі;

7) Заставна плата повертається платнику після повернення у робочому стані взятих на прокат інвентарю, санітарного одягу та інших предметів;

8) У разі втрати взятих у тимчасове користування речей або їх псування продавець відшкодовує суб’єкту господарювання завданий збиток з урахуванням внесеної заставної плати;

9) У разі зайняття торговельного місця на умовах оренди, на робочому місці продавця повинна бути копія укладеного з адміністрацією ринку договору про оренду.

10) За право займання торговельного місця на ринках справляється плата згідно діючих тарифів. Адміністрація КП «Агенція регіонального розвитку» при наданні суб’єктам підприємницької діяльності торговельних місць на визначений термін укладає з ними письмову угоду, в якій зазначається термін дії угоди, розташування торговельного місця, розмір та порядок  оплати  за оренду майна, перелік послуг, які надає ринок та їх вартість. Типовий договір розробляється      КП «Агенцією регіонального розвитку».

8. Обов’язки адміністрації ринку

1) Підтримувати територію ринку в належному санітарно-технічному і протипожежному стані та дотримуватися вимог діючого законодавства;

2) Забезпечувати розвиток матеріально-технічної бази ринку;

3) Оснащувати ринок необхідним обладнанням та інвентарем (ножі, лотки, виделки, щипці, колодки для розрубки м’яса, тощо) засобами вимірювальної техніки;

4) Дотримуватися затвердженого режиму роботи ринку;

5) Забезпечувати продавців на ринку торговельними місцями за профілем торгівлі відповідно до технічних норм, спеціальним одягом, залежно від виду харчової продукції, що реалізується, засобами вимірювальної техніки та торговельним інвентарем, зберіганням харчової продукції на складах, в холодильниках та інших приміщеннях ринку, згідно санітарних норм і правил;

6) Забезпечувати безперешкодний та безпечний рух людей і транспортних засобів територією ринку, здійснювати контроль за дотриманням вимог щодо паркування транспортних засобів на ринку;

7) Узгоджувати свою роботу з територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби, лабораторією ветеринарно-санітарної експертизи на ринку, карантинною інспекцією та іншими органами з метою попередження та недопущення порушень санітарних норм і правил;

8) Надавати в користування лабораторіям ветеринарно-санітарної експертизи по обслуговуванню ринків пристосовані службові приміщення;

9) Не допускати до продажу товари, які заборонені чинним законодавством;

10) Створювати належні умови для дотримання продавцями правил торгівлі, санітарного і протипожежного стану, правильного використання засобів вимірювальної техніки, інвентарю ринку, для підвищення рівня культури торгівлі та безпечних умов праці;

11) Надавати продавцям і покупцям інформацію про вимоги цих Правил, ветеринарно-санітарних правил на ринках, правил пожежної безпеки і т.п. (стенди, місцеві газети, радіо, листівки);

12) Встановити на доступному місці достатню кількість контрольних ваг з відповідними інформаційними табличками і обов’язково зазначити їх місцезнаходження на графічно виконаному плані території ринку;

13) Здійснювати контроль за використанням продавцями торговельних місць за призначенням. Контролювати зміну кількості торговельних місць та об’єктів на території ринку. Забезпечувати дотримання продавцями вимог правил торгівлі продовольчими і непродовольчими товарами;

14) Не допускати реалізацію продукції з обмеженим терміном придатності без використання холодильного обладнання;

15) Забезпечувати централізоване прання санітарного і спеціального одягу, миття і дезінфекцію торговельного інвентарю, обладнання, засобів вимірювальної техніки, що надаються продавцям;

16) Забезпечити наявність: санітарного журналу, журналу реєстрації перевірок встановленого зразка, Книги відгуків та пропозицій, надавати її на першу вимогу споживача, яка повинна знаходитися у приміщенні адміністрації ринку на видному та доступному місці;

17) Забезпечувати необхідну кількість урн для відходів та сміття, постійне їх вивезення, а  після закінчення роботи ринку проводити належне очищення (з вологим прибиранням), дезінфекцію всіх приміщень, торговельних об’єктів та торговельних місць на ринку, підтримувати в належному санітарному стані торговельні місця і територію ринку протягом всього робочого дня;

18) Забезпечувати регулярне проведення спеціальних санітарних заходів за щомісячним графіком: знищення комах, гризунів, шкідників (дезінфекція, дезінсекція, дератизація), організаційні заходи щодо вилову бродячих тварин на території ринку. Інформація про санітарні дні з прибиранням території, приміщень, устаткування та інвентарю розміщується на видному місці біля входу на ринок та в приміщенні адміністрації;

19) Створювати належні умови для здійснення необхідних заходів у межах своїх повноважень правоохоронними та іншими контролюючими органами;

20) Забезпечувати робітників ринку одягом, що відповідає санітарним вимогам,                 контролерів – нагрудними табличками (бейджиками) або спеціальними пов’язками на рукав;

21) Передбачити спеціальні зони (місця) та обладнати їх необхідним устаткуванням для безкоштовної примірки покупцями одягу та взуття;

22) Для продажу товарів, що були в користуванні, відвести спеціальні місця;

23) Засоби вимірювальної техніки, прилади (терези, гирі), які використовуються продавцями на ринку, повинні бути в справному технічному стані, мати державне повірочне тавро проходити періодичну повірку в установленому порядку;

24) Створити для продавців і покупців належні умови в процесі купівлі-продажу;

25) За угоду купівлі-продажу, укладену на ринку між продавцем і покупцем, адміністрація ринку відповідальності не несе;

26) Проводити контроль за наявністю на торговельних місцях продавця на видному місці таблички, з зазначенням номера, виду торговельного місця (кіоск, відкритий стіл, контейнер, і т.д.);

27) Щороку проводити інвентаризацію торговельних місць;

28) На вимогу продавця надавати повну інформацію про тарифи на послуги, що надаються на ринку;

29) Встановити дні та часи прийому громадян з особистих питань адміністрацією ринку (не менше одного разу на тиждень), розмістивши при вході до приміщення адміністрації повідомлення із зазначенням днів та годин особистого прийому;

30) Визначити вартість основних та додаткових послуг, які надаються продавцям на ринку відповідно до діючого законодавства;

31) При наданні торговельних місць на визначений термін продавцям, укладати з ними письмову угоду (договір);

32) Створити реєстр укладених договорів оренди та суборенди торговельних місць та забезпечити постійне  його ведення;

33) Присвоїти кожному торговельному місцю порядковий номер;

34) Проводити прийом громадян з питань, щодо роботи ринку, захисту прав покупця протягом всього часу роботи ринку.

9. Права адміністрації ринку

1) Здійснення контролю протягом дня за наявністю у продавців необхідних документів;

2) Відмова продавцям у бронюванні торговельного місця у разі систематичного порушення Правил торгівлі на ринках, ветеринарного та санітарного законодавства.

10. Обов’язки продавців, що здійснюють торгівлю на ринках

1) Використовувати торговельні місця тільки за призначенням;

2) Встановити на торговельному місці продавця (суб’єкта підприємницької діяльності-юридичної або фізичної особи) табличку з зазначенням:

- назви юридичної особи або прізвища, імені та по-батькові суб’єкта підприємницької діяльності – фізичної особи;

- місцезнаходження, телефону господарюючого суб’єкта;

- прізвища, ім’я та по-батькові продавця;

- номера документів про державну реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності та назви органу, що здійснив цю реєстрацію;

3) На торговельному місці продавця повинні знаходитися наступні документи:

- копія документу про державну реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності;

- копія документу, що підтверджує сплату податків;

- копія ліцензії у разі здійснення господарської діяльності, яка підлягає ліцензуванню;

- угода про оренду щодо надання торговельного місця, укладена з адміністрацією ринку, у разі займання торговельного місця на умовах оренди, а на умовах суборенди – угода з суб’єктом підприємницької діяльності (орендодавцем);

- інші документи, передбачені цими Правилами;

4) Продавець повинен мати при собі:

- нагрудну табличку (бейджик);

- належним чином оформлену особисту медичну книжку та санітарний одяг у разі продажу продовольчих товарів (для суб’єктів підприємницької діяльності);

- копії документів, що підтверджують якість та безпеку товарів, у разі реалізації тропічних плодів – документи, які підтверджують їх походження та проходження фітосанітарного контролю;

- висновок державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку у разі продажу продуктів тваринного і рослинного походження;

5) Під час проведення контролюючими органами або адміністрацією ринку перевірок роботи суб’єктів підприємницької діяльності продавці повинні пред’явити зазначені документи;

6) У разі втрати взятих на прокат речей або їх псування, відшкодувати суб’єкту господарювання завданий збиток з урахуванням внесеної заставної плати;

7) Надавати покупцям відомості про товари, не допускати порушень прав споживачів, бути ввічливими, охайно одягненими, відпускати товар упакованим або в тару покупця повною мірою та вагою. Особи в нетверезому стані не допускаються до торгівлі на ринку;

8) Надавати на вимогу покупця висновок лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи про відповідність продуктів, що реалізуються, ветеринарно-санітарним нормам;

9) Виставляти зразки товарів, що є у продажу, на видному для покупця місці. Ціни на товари повинні позначатися на ярликах (цінниках), клейких стрічках або іншим способом, оформлених відповідно до вимог чинного законодавства;

10) Розрахунки з покупцем за продані товари та надані послуги на ринку, можуть здійснюватися готівкою та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) відповідно до законодавства.

11) У разі продажу продовольчих товарів, а також при наданні послуг з продажу продовольчих товарів проходити обов’язкове медичне обстеження, результати якого мають бути занесені в особисті медичні книжки. Особи які не пройшли медичне обстеження –  до роботи не допускаються;

12) Продавці (суб’єкти підприємницької діяльності) можуть мати свій санітарний або спеціальний одяг, торговельний інвентар, засоби вимірювальної техніки;

13) Продавцям (фізичним особам, що не є суб’єктами підприємницької діяльності) забороняється використовувати власний санітарний та спеціальний одяг, торговельний інвентар і засоби вимірювальної техніки;

14) Дотримуватися вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 11.02.98 № 113/98-ВР при використанні засобів вимірювальної техніки;

15) Використовувати засоби вимірювальної техніки в справному стані, за наявності державного повірочного тавра, які пройшли періодичну перевірку в установленому порядку. Суб’єкти підприємницької діяльності, які використовують особистий санітарний або спеціальний одяг, торговельний інвентар та засоби вимірювальної техніки, несуть персональну відповідальність за його відповідність санітарним і технічним нормам;

16) Виконувати вимоги законодавства, зокрема цих Правил, Ветеринарно-санітарних правил для ринків, Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами, затверджених наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України 11.07.03 № 185, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23.07.03 р. № 628/7949, Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затверджених наказом Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України 19.04.07 № 104, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 08.11.07 № 1257/14524, правил пожежної безпеки в Україні, безпеки руху і інших нормативних документів, які регламентують порядок реалізації різних груп товарів;

17) Утримувати торговельні місця в належному санітарному стані. Не допускати торгівлю з предметів непристосованих для викладки товарів;

18) Стежити за якістю харчових продуктів, які реалізуються, у разі сумніву їх доброякісності негайно припинити їх реалізацію, дотримуватись термінів реалізації та зберігання харчових продуктів; при реалізації продукції, яка швидко псується користуватися холодильним обладнанням та дотримуватись температурного режиму передбаченого для даної групи товару;

19) Продавці, які здійснюють торговельну діяльність на ринку, зобов’язані мати і на вимогу службових осіб органів державного контролю і нагляду та правоохоронних органів пред’являти документи, що засвідчують їх особу та перелік  документів, зазначених у підпунктах 3 і 4 пункту 10;

20) Облаштувати необхідну кількість смітників біля торгових місць;

21) Забороняється викидати, звалювати у не відведених для цього місцях (включаючи територію біля торгового місця та іншу територію ринку) тару, відходи, різного роду сміття;

22) Приймати їжу та палити тільки у  спеціально відведених місцях;

23) Надавати для ознайомлення на вимогу покупця документи, що підтверджують якість та безпеку товарів.

11. Права продавців

1). Права продавців встановлюються відповідними нормативно-правовими актами та угодою з адміністрацією ринку про надання торговельного місця.

12. Права споживачів

1). Права споживачів визначені Законом України «Про захист прав споживачів» та іншими законодавчими, нормативно-правовими актами.

ІІ. Особливості торгівлі продовольчими товарами

1. Продаж продовольчих товарів на ринках здійснюється з дотриманням Ветеринарно-санітарних правил для ринків, Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами, Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі, інших нормативно-правових актів, регулюючих торговельну діяльність та захист прав споживачів.

2. До продажу на ринку допускається лише доброякісна продукція тваринного і рослинного походження, яка в установленому порядку пройшла контроль в лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи згідно з Положенням про державну лабораторію ветеринарно-санітарної експертизи на ринках.

3. На ринках дозволяється продавати харчові продукти, не заборонені для реалізації. Такі харчові продукти можна продавати тільки за умови:

1) м'ясні, молочні продукти, яйця, мед тільки з господарств, благополучних щодо заразних хвороб тварин та птиці, що повинно бути підтверджено відповідними ветеринарними документами (довідками, ветсвідоцтвами – форми №2);

2) м'ясо і м'ясопродукти, допущені до реалізації лабораторією ветсанекспертизи, повинні бути розміщені в окремих павільйонах або окремих торговельних рядах, на прилавках, столах або підвішені на металевих лужених гачках;

3) жива домашня птиця на спеціально виділеній території, обладнаній клітками з розрахунку 1 м.кв. площі клітки на 10-15 птахів;

4) живі тварини та птиця тільки після огляду і дозволу держветнагляду (при пред'явленні  довідки, ветсвідоцтва) на спеціально відведеній території;

5) м'ясні копчені вироби, ковбаси, копчена птиця та кролі, виготовлені кооперативами,  орендними підприємствами та приватними особами на давальницьких умовах, допускаються     до ветеринарно-санітарної експертизи при наявності ветеринарного свідоцтва (форма № 2) та  посвідчення про якість, виданого підприємством-виготовлювачем продукції;

6) рибу та рибопродукти, інші гідробіонти промислового виробництва – за наявності копії документа виробника, що підтверджує належну якість, та копії сертифікату відповідності або свідоцтва про визнання, якщо продукція підлягає обов’язковій сертифікації, а також відповідних ветеринарних документів;

7) рибу, інші гідробіонти непромислового виробництва – за наявності ветеринарного свідоцтва (довідки) місцевої установи ветеринарної медицини та висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку;

8) молоко і молочні продукти в критих ринках, спеціально обладнаних павільйонах, допускаються до ветсанекспертизи при наявності у власника особистої медичної книжки та  довідки місцевої установи державної ветеринарної медицини про клінічний огляд тварини і епізоотичний стан місцевості та при наявності етикетки встановленої форми про доброякісність даних продуктів на кожний вид, ємкість чи упаковку продукції;

9) мед здається на ветсанекспертизу при наявності у власника ветеринарної довідки або  ветсвідоцтва (форма № 2). Після проведення ветеринарно-санітарної експертизи власнику видається етикетка про доброякісність продукту;

10) овочі, зелень, свіжі гриби, фрукти з столів, машин, ящиків, корзин, мішків, тільки при розміщенні на підставках, настилах або піддонах;

11) квашених, солених, маринованих овочів та фруктів тільки із дерев'яного,   глиняно-глазурованого, емальованого посуду, який відповідає санітарним вимогам. Покупцям ці продукти відпускаються спеціальними черпаками, лопатками;

12) при реалізації молока та молочної продукції, меду, олії, соленої, квашеної та маринованої продукції відпускати її тільки в тару споживача;

13) борошно, зернові, круп'яні продукти повинні знаходитись в чистих мішках або іншій тарі, при розміщенні на підставках, стелажах або піддонах, що відпускаються в чисту тару покупця.

4. Висновок державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку (експертні висновки, етикетка) про якість та безпеку продукції у ветеринарному відношенні, наявність документів про сплату наданих послуг є підставою для заняття продавцем місця на ринку за профілем торгівлі.

5. Продукція, що підлягає обов’язковій сертифікації, дозволяється до продажу за наявності в документах, згідно з якими вона надійшла, реєстраційних номерів сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання відповідності та/або декларації про відповідність, якщо це встановлено технічним регламентом з підтвердженням відповідності на певну продукцію.

6. На ринках забороняється продаж:

1) фізичними особами, що не є суб’єктами підприємницької діяльності, хліба і хлібобулочних виробів, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

2) кондитерських і кулінарних виробів, напівфабрикатів з м’яса та риби (фарш, котлети, кров’яні і домашні ковбаси, сальтисон, холодець, ікра рибна та т. п.), а також консервованих продуктів (овочі, м’ясо, риба, ікра та інші консерви), виготовлених в домашніх умовах;

3) готових продуктів тваринного походження промислового виробництва – масла вершкового, сирів, ковбас, копчення тощо без наявності документів, що засвідчують їх якість та безпеку (копії сертифікату відповідності або свідоцтва про визнання, якщо продукція підлягає обов’язковій сертифікації, копії документа виробника, що підтверджує належну якість товару, а також відповідних ветеринарно-санітарних документів);

4) тварин, риб і рослин, занесених до Червоної Книги України, дикорослих рослин, у тому числі лікарських, польових квітів;

5) тропічних фруктів та овочів без документів, що підтверджують джерело їх придбання та проходження фітосанітарного контролю;

6) торгівля з землі чи підлоги;

7) торгівля м'ясом і м'ясопродуктами з автомашин, причепів;

8) продаж зіпсованих або загниваючих овочів, зелені, фруктів, ягід;

9) спільний продаж на прилавках, столах свіжих овочів, фруктів і ягід з соліннями, квашеною, маринованою плодоовочевою продукцією;

10) зернових, круп'яних продуктів, забруднених насінням шкідливих бур'янів, лікарських рослин та інших продуктів, не дозволених до реалізації лабораторією ветсанекспертизи.

7. Продукція тваринного і рослинного походження, яка не реалізована протягом робочого дня, наступного дня підлягає огляду та органолептичній оцінці спеціалістами державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку, а при необхідності – додатковим лабораторним дослідженням.

ІІІ. Особливості торгівлі непродовольчими товарами

1. На ринках дозволяється продавати як нові непродовольчі товари, так і ті що були в користуванні, крім заборонених для продажу.

2. Продаж непродовольчих товарів здійснюється з додержанням правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, санітарних норм і правил, інших нормативно-правових актів, які регламентують торговельну діяльність та захист прав споживачів.

3. Окремі непродовольчі товари можна продавати на ринках тільки за умови:

1) нові товари, які підлягають обов’язковій сертифікації – наявності в документах, згідно з якими вони надійшли, реєстраційних номерів сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання відповідності або декларації про відповідність, якщо це встановлено технічним регламентом з підтвердження відповідності на відповідний товар;

2) предмети гігієни, санітарії, товари побутової хімії, іграшки для немовлят лише в індивідуальній споживчій тарі із зазначенням на ній необхідної для споживача інформації відповідно до чинного законодавства. На кожній іграшці або індивідуальній споживчій тарі повинна бути зазначена необхідна доступна, достовірна інформація відповідно до вимог Закону України «Про захист прав споживачів»;

3) перевірка іграшок на звук повинна проводитися за допомогою повітродувного устаткування;

4) косметично-парфумерні вироби – при додержанні температурних режимів у місцях, не доступних попаданню прямих сонячних променів;

5) побутові газові прилади, що були в користуванні (газові плити, газові котли, газові колонки і т.д.) – за наявності документів, що підтверджують їх придатність до подальшої експлуатації, які видані відповідними службами газового господарства;

6) транспортні засоби (автомобілі, автобуси, мотоцикли всіх типів та моделей, самохідні машини, причепи, напівпричепи мотоколяски і номерні агрегати до них) – при умові спеціально виділеного для них місця або при створенні спеціального ринку, згідно Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 № 1200;

7) меблі, одяг і головні убори з натурального хутра, електропобутові і телерадіотовари – при умові розміщення в приміщеннях, пристосованих для торгівлі цими товарами. В експлуатаційних документах (інструкції з експлуатації, паспорті, етикетці, гарантійному талоні) нової побутової техніки продавцем обов’язково робиться відмітка про продаж;

8) шкури цінних порід звірів, одяг і головні убори з них – відповідного їх маркування та наявності документів, підтверджуючих законність їх придбання;

9) примірники аудіовізуальних творів і фонограм – через спеціалізовані підприємства торгівлі, спеціалізовані відділи (секції) підприємств з універсальним асортиментом товарів;

10) ювелірні та інші вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння – при наявності ліцензії;

11) пестициди і агрохімікати – при наявності ліцензії;

12) ліки, лікарські рослини – при наявності ліцензії.

4. На ринках з продажу непродовольчих товарів дозволяється здійснювати торгівлю продовольчими товарами з додержанням вимог законодавства та Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами.

5. На ринку забороняється продавати:

1) вогнепальну, газову, пневматичну, холодну зброю, бойові припаси та спеціальні засоби самооборони;

2) готове армійське спорядження, а також тканини, які використовуються для його виробництва, інші товари військового асортименту, формене обмундирування;

3) білизну зі штампом організацій та підприємств;

4) наркотичні засоби;

5) пальне для транспортних засобів, гас, мазут;

6) балони із скрапленим газом;

7) вироби піротехнічні побутові та вибухові засоби;

8) порнографічні видання;

9) духи, одеколони, туалетної води на розлив;

10) заборонені знаряддя для добування тварин;

11) окуляри (крім сонцезахисних) без наявності обладнання;

12) заборонені знаряддя лову, самолови, отруйні для риби принади, а також усі знаряддя лову із сіткоснастевих матеріалів.

6. Контроль за роботою ринків

1) контроль за дотриманням цих Правил, вимог та норм, які регламентують торговельну діяльність, здійснюються контролюючими органами КП «Агенція регіонального розвитку», а також органами місцевого самоврядування в межах наданих повноважень;

2) контролюючі органи проводять перевірки діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, що здійснюють діяльність на території ринку, відповідно до діючого законодавства;

3) державні інспектори ветеринарної медицини мають право здійснювати державний ветеринарний контроль і нагляд за діяльністю суб’єктів господарювання, які здійснюють реалізацію продукції та сировини тваринного і рослинного походження. Вони мають право забороняти реалізацію продукції тваринного, а також рослинного походження, обмежувати, забороняти чи припиняти діяльність суб’єктів господарювання у разі порушення ними ветеринарно-санітарних вимог, якщо такі можуть спричинити загрозу життю та здоров’ю людей;

4) на ринку ведеться журнал реєстрації перевірок установленого зразку, в якому всіма контролюючими органами, в обов’язковому порядку, вносяться записи;

5) контроль за дотриманням цих правил може здійснюватися із залученням представників громадських організацій.

7. Відповідальність адміністрації та продавців на ринках

 

1) Особи, винні в порушенні цих Правил, несуть відповідальність згідно діючого законодавства;

2) Адміністрація ринку та продавці несуть відповідальність за організацією своєчасної повірки засобів вимірювальної техніки;

3) Лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи несе відповідальність за проведення експертизи, санітарне благополуччя та якість підконтрольних харчових продуктів, які реалізуються на ринку;

4) Продавці повинні дотримуватися вимог чинного законодавства щодо продажу товарів, на які запроваджено державне регулювання цін, і несуть відповідальність за їх порушення;

5) Продавці несуть відповідальність за продаж неякісних продовольчих та непродовольчих товарів.

8.Внесення змін у Правила торгівлі на ринках

У разі суспільної необхідності та зміни чинного законодавства КП «Агенція регіонального розвитку» вносить зміни та пропозиції  у вищезгадані Правила.

   

                Секретар ради                                        С.М.Денисюк

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

        м. Тетіїв

 

Про затвердження Положення про оренду

окремих конструктивних елементів

благоустрою комунальної власності

 для надання послуг у сфері відпочинку

 і розваг  на  території  Тетіївської міської ради

 

       Розглянувши та обговоривши Положення про оренду окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності для надання послуг у сфері відпочинку і розваг  на  території  Тетіївської міської ради, висновок постійної депутатської  комісії з питань торгівлі, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, громадського харчування, управління комунальною власністю, благоустрою, транспорту, зв"язку, відповідно до  статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                                   

                                                 В И Р І Ш И Л А :

 

1. Затвердити Положення про оренду окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності для надання послуг у сфері відпочинку  і розваг  на  території  Тетіївської міської ради (додається).

        2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 

            комісію з питань торгівлі, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, громадського харчування, управління комунальною власністю, благоустрою, транспорту, зв"язку.

 

Міський голова                                               Р.В.Майструк

  21.03.2019р.

  №   - 18 -VII

 

       Начальник  юридичного відділу                                               Н.М.Складена  

 

                                                                                       Додаток

                                                         до рішення 18 сесії міської ради 7 скликання                                                                         

                                                         від 21.03.2019 р. №    - 18 - VII

 

ПОЛОЖЕННЯ

про оренду окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності  для надання послуг у сфері відпочинку  і розваг  на  території  Тетіївської міської ради

1. Загальні положення

 

1.1. Положення про оренду окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності для надання послуг у сфері відпочинку і розваг на території Тетіївської міської ради (далі - Положення) розроблено на пiдставi Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про оренду державного та комунального майна",  "Про благоустрій населених пунктів".

1.2.  При  сезонному або короткостроковому розміщенні атракціонів,  циркових вистав, пересувних тимчасових споруд та інших об’єктів з надання послуг у сфері відпочинку і розваг  у тимчасове користування суб'єктам підприємницької діяльності можуть надаватися, на умовах оренди, окремі конструктивні елементи благоустрою комунальної власності.

1.3. Положення встановлює вимоги до організації надання послуг у сфері відпочинку та розваг з врахуванням архітектурних, санітарно-гігієнічних, пожежних, функціонально-планувальних та історико-культурних чинників, визначає  порядок справляння орендної плати за окремі конструктивні елементи благоустрою та  ступінь відповідальності за недотримання передбачених вимог.

1.4. Дія цього Положення поширюється на всіх суб'єктів господарювання незалежно від форми власності, а також фізичних осіб - підприємців, що здійснюють підприємницьку діяльність у сфері відпочинку і розваг на території міста.

2. Визначення термінів

 

2.1. Конструктивні елементи об’єктів благоустрою :

 • покриття  площ, вулиць,  алей, бульварів,  пішохідних зон;
 • зелені насадження загального  користування;            
 • інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами.

2.2. Послуги у сфері відпочинку і розваг:

 • послуги прокату іграшкових машинок, дитячих мотоциклів, електро-веломобілів, "паровозиків";
 • послуги прокату дитячих атракціонів, спортивно-розважальних автоматів, пересувних кінотеатрів;
 • послуги, які надаються при використанні тварин;
 • послуги цирків;
 • розміщення пересувних тимчасових споруд для здійснення сезонної або короткострокової підприємницької діяльності.

2.3.  Дитячі атракціони:

 •  механізовані та немеханізовані стаціонарні, пересувні і мобільні катальні атракціони, у тому числі каруселі, гойдалки, качалки, катальні гори, гірки, колеса огляду, вежі, дороги, автодроми, катапульти тощо;
 • атракціони з еластичними елементами (катапульти, стрибки з висоти на еластичному тросі тощо);
 • водні, у тому числі гірки, спуски, кулі тощо;
 • спортивні, у тому числі силові, тренажери, тири, батути тощо;
 • обладнання дитячих ігрових майданчиків, у тому числі каруселі, гойдалки, качалки, гірки тощо.

2.4. Пересувна тимчасова споруда  - споруда,  яка не має закритого приміщення для тимчасового  перебування  людей (палатка, автомагазин, автокафе, авторозвозка, автоцистерна, автопричеп, атракціони),  у  якій  може   бути   розміщене торговельне   обладнання,   низькотемпературний  прилавок, ємність,  торговельний  автомат,  інші   пристрої   для сезонної   роздрібної торгівлі.

2.5. Терміни, що не визначені у цьому Положенні, вживаються у значенні, встановленому чинним законодавством України.

3. Умови оформлення оренди окремих конструктивних

 елементів  благоустрою комунальної власності 

 

3.1. Орендодавцем окремих конструктивних елементів благоустрою для розміщення атракціонів, циркових вистав, пересувних тимчасових споруд та інших об’єктів  сфери відпочинку та розваг є  балансоутримувач  елементів благоустрою комунальної власності.

3.2. Дозвіл надання в оренду  окремих конструктивних елементів благоустрою для надання послуг у сфері відпочинку і розваг (далі - Дозвіл) надається КП «Агенцією регіонального розвитку» Тетіївської міської ради.

3.3. Передача в оренду  окремих конструктивних елементів благоустрою для надання послуг у сфері відпочинку і розваг здійснюється після підписання Договору на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди (додаток №3) шляхом оформлення  акту прийому-передачі  окремого конструктивного елементу благоустрою.

3.4. Місце розташування об'єктів для надання послуг у сфері відпочинку і розваг не повинно створювати будь-яких незручностей для пішоходів та транспортних засобів на території міста.

3.5. Усі об'єкти, що стосуються сфери відпочинку і розваг, повинні мати належний естетичний вигляд, архітектурно вписуватись в навколишнє середовище, відповідати вимогам нормативних документів щодо санітарії, охорони праці, техніки безпеки.

3.6. Передача в суборенду окремих конструктивних  елементів  благоустрою комунальної власності  не дозволяється.

4. Порядок отримання дозволу на надання

 послуг  у сфері відпочинку і розваг

 

4.1. Для отримання дозволу на надання послуг, визначених п. 1.2   Положення суб'єкт  господарювання  подає в Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) такі документи:

 • заяву (форма заяви - додаток  до Положення);
 • копія витягу з Єдиного державного  реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
 • дозвіл територіального управління Держгірпромнагляду на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (за наявності);
 • викопіювання з ситуаційного плану міста в масштабі М 1:2000, М 1:500 із зазначенням місця розташування та схеми об’єкту з надання послуги у сфері відпочинку і розваг;
 • ветеринарний паспорт на тварину (при наданні послуг з використанням тварин);
 • довіреність про право представляти інтереси суб'єкта господарювання в органах місцевого самоврядування, оформлену в установленому законодавством порядку (у разі звернення уповноваженого представника).

4.2.  Заява погоджується:

 • управлінням житлово-комунального господарства.

Заява та документи, що додаються до неї, подаються адміністратору ЦНАП особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою-підприємцем) або уповноваженою ним особою на підставі довіреності.

 Зазначений перелік документів є вичерпним.

Заявник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної в заяві та документах, що додаються до неї.

Заяви розглядаються в порядку їх чергового надходження згідно з реєстрацією.

4.3. Відмова у наданні дозволу на надання послуг у сфері відпочинку і розваг, визначених даним Положенням, надається ЦНАП у разі неподання суб'єктом господарювання усіх необхідних документів, передбачених даним Положенням, чи запропоноване суб'єктом господарювання місце розташування об'єкту для надання послуг у сфері відпочинку і розваг використовується для інших потреб громадян міста.

4.4. Адміністратор ЦНАП реєструє заяву та документи і передає на  розгляд до КП «Агенції регіонального розвитку» Тетіївської міської ради.

4.5. Дозвіл на надання послуг у сфері відпочинку і розваг з проектом Договору заявник отримує в  центрі надання адміністративних послуг. Термін розгляду документів – до п’яти робочих  днів з дня реєстрації зазначеної заяви адміністратором ЦНАП.

4.6. Для укладання Договору про оренду окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності  для надання послуг у сфері відпочинку і розваг  суб'єкт  господарювання  звертається до КП «Агенція регіонального розвитку» Тетіївської міської ради.

5. Визначення розмірів орендованої площі

 

5.1. Для розміщення об’єкту з надання послуг в сфері відпочинку і розваг площа орендованого окремого конструктивного елемента благоустрою визначається, як сума площі горизонтальної проекції  об'єкта і площі прилеглої території, необхідної для обслуговування об’єкту.

6.  Визначення розмірів орендної плати

 

6.1. Орендна плата за оренду окремого конструктивного елемента благоустрою визначається відповідно до Методики розрахунку вартості окремих конструктивних елементів благоустрою і розміру орендної плати за розміщення на них об’єктів з надання послуг у сфері відпочинку на території  Тетіївської міської ради  (додаток №2).

6.2. Розрахункові ставки орендної плати щорічно на кожний наступний рік визначаються шляхом корегування розміру розрахункової ставки попереднього року на індекс інфляції за цей рік.

6.3. Площа орендованого окремого конструктивного елемента благоустрою при короткостроковому розміщенні об’єктів з надання послуг в сфері відпочинку і розваг у святкові дні нараховується в розмірі місячної плати за період перебування.

6.4. Порядок внесення орендної плати визначається в договорі оренди.

6.5. Орендна плата нараховується з моменту укладення договору оренди окремих конструктивних елементів благоустрою.

6.6. За несвоєчасне внесення орендної плати орендар несе відповідальність згідно договору.

7. Умови  утримання місць для надання послуг у сфері відпочинку і розваг

 

7.1. Особи, яким дозволяється надання послуг у сфері відпочинку і розваг, зобов'язані:

7.1.1. забезпечити належне утримання території, у тому числі санітарне очищення,  встановити сміттєзбірники, урни для збирання відходів та сміття;

7.1.2. забезпечити належне утримання тварин у цирках, зоопарках, на виставках та інших видовищних заходах;

7.1.3. забезпечити збереження всіх елементів благоустрою, у тому числі зелених насаджень на наданій території;

7.1.4. здійснювати відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні та інші заходи з попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами.

7.2. На об'єктах благоустрою забороняється:

7.2.1. наклеювання оголошень та інформаційно-агітаційні плакатів, реклами, листівок, тощо у не визначених спеціально для цього місцях;

7.2.2. самовільне підключення до мереж електро-, водо- та газопостачання, зливової та господарсько-побутової каналізації;

7.2.3. зведення та переобладнання будь-яких елементів благоустрою без погодження з балансоутримувачем;

7.2.4. куріння тютюнових виробів на робочих місцях та на територіях, безпосередньо поряд з територіями дитячих розважальних атракціонів, майданчиків для відпочинку та дозвілля.

8. Контроль за дотриманням цього Положення та відповідальність за його порушення

8.1. Відповідальність за технічний стан та зовнішній вигляд об'єктів з надання послуг у сфері відпочинку і розваг, порушення вимог техніки безпеки під час розташування (монтажу), експлуатації та демонтажу цих об'єктів, безпеку відвідувачів, дотримання санітарно-гігієнічних норм та правил пожежної безпеки несе суб'єкт господарювання згідно із законодавством.

8.2. Суб'єкт господарювання повинен своєчасно за свій рахунок усувати всі дефекти, що виникають в процесі експлуатації об'єктів з надання послуг у сфері відпочинку і розваг.

8.3. Шкода, завдана при розміщенні об'єктів з надання послуг у сфері відпочинку і розваг внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою, підлягає компенсації у встановленому законодавством порядку.

8.4. За порушення вимог Закону України "Про благоустрій населених пунктів", Правил благоустрою  на території  Тетіївської міської ради, цього Положення винні особи несуть відповідальність, встановлену Кодексом України про адміністративні правопорушення.

8.5. У разі невиконання  обов'язків, передбачених даним Положенням, КП «Агенція регіонального розвитку» Тетіївської міської ради  має право скасувати Дозвіл на надання послуг у сфері відпочинку  і розваг на визначеній території міста та дострокове припинення відповідного Договору оренди окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності.

 

  Секретар ради                                    С.М.Денисюк

 

                              

                                                                                                         Додаток 3

                                

 

ДОГОВІР № __________

оренди  окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності  

для надання послуг у сфері відпочинку  і розваг на території  Тетіївської міської ради

 

м.Тетіїв                                                                                     «_____»______________20____р.

 


       Комунальне підприємство «Агенція регіонального розвитку» Тетіївської міської ради в особі директора Козела Максима Володимировича, що діє на підставі Статуту (надалі-Орендодавець), з однієї сторони і ______________________________________________________________________

                                               (повне найменування юридичної особи чи ПІБ  фізичної особи)

в особі _______________________________ діючого на підставі ______________________

(надалі Орендар), уклали цей Договір про наступне:

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

            1.1. Предметом договору є надання Орендодавцем Орендареві права на тимчасове користування окремими конструктивними елементами благоустрою для розміщення _____________________________________________________________________________ на умовах оренди на термін ____________________________________________________

2. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ:

 

з _______________________ до ______________________________

3. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН.

            3.1. Орендодавець зобов'язується:

            3.1.1. Надати в тимчасову оренду об’єкт ____________________ (асфальтований, бетонований елемент, газон, тощо)  площею _________ квадратних метрів, що знаходи-ться на території Тетіївської міської ради за адресою _____________________________________________________________________________.

            3.1.2. Здійснювати контроль за санітарним станом, зовнішнім виглядом об'єкту та виконанням умов Положення  про оренду окремих конструктивних елементів благоустрою з моменту підписання договору і до його закінчення.

            3.2. Орендар зобов'язується:

            3.2.1. Своєчасно та у повному обсязі сплачувати  вартість оренди об’єкта за діючими на день сплати розрахунковими ставками, визначеними згідно з «Положенням про оренду окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності  для надання послуг у сфері відпочинку  і розваг» .

            3.2.2. Встановлювати об`єкти без пошкодження елементів благоустрою та озеленення, з забезпеченням безпеки населення при під'єднанні конструкції до електричної мережі, утримувати їх в належному технічному і санітарному стані та впорядковувати місця для їх розташування, забезпечити технічну міцність і стійкість конструкції. У випадку пошкодження зелених насаджень Орендар після демонтажу конструкції сплачує  відновлювальну вартість пошкоджених зелених насаджень в установленому порядку.

            3.2.3. Демонтувати об’єкти після закінчення терміну дії договору, а також у разі виникнення нагальної потреби для аварійних ремонтних робіт в місці розташування об’єкту. На період цього ремонту орендна плата за місце не справляється.

            3.2.4. Не порушувати чинні Правила торгівлі та Правила благоустрою міста.

            3.2.5. Повідомити Орендодавця про зміну адреси для листування, банківського рахунку, зміну назви, зміну коду ЗКПО, реорганізацію протягом 5 робочих днів.

4. ПОРЯДОК І СТРОКИ РОЗРАХУНКІВ.

            4.1. Обов'язок внесення орендної плати Орендарем виникає з моменту укладення договору оренди на розміщення­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ____________________________________________________________________________

            4.2. Орендар  сплачує  орендну плату  за  користування  об'єктом  благоустрою  площею ___________ кв. м до 25 числа поточного місяця в розмірі ______________________________________________________________ грн.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

            5.1. У випадку прострочення платежів, передбачених в п.4.2. цього договору Орендар сплачує пеню від суми простроченого платежу за кожен день прострочення згідно з діючим на період законодавством, але не вище подвійної облікової ставки Національного банку.

            5.2. При невідповідності встановленого об’єкту з надання послуг в сфері відпочинку і розваг погодженому проекту ставка орендної плати збільшується в десять разів на період до усунення відхилень від проекту, до часу її демонтажу.

            5.3. Ризик випадкового пошкодження або знищення об’єкту з надання послуг в сфері відпочинку і розваг несе Орендар.

            5.4. Несплата оренди протягом одного місяця з дня закінчення строку платежу є підставою для дострокового розірвання договору оренди на вимогу Орендодавця. При цьому з Орендаря стягується сума заборгованості з орендної плати з урахуванням пені за кожен день прострочення. 

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

            6.1. Будь-які спори, претензії та вимоги, що виникають між сторонами у зв'язку з виконанням цього договору, вирішуватимуться шляхом переговорів між сторонами.

            6.2. Якщо спори та розбіжності не вирішуються шляхом переговорів сторони мають право звернутися до господарського суду.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.

            7.1. Усі зміни та доповнення до цього договору мають однакову юридичну силу, якщо вони оформлені письмово і підписані уповноваженими представниками сторін.

            7.2. Додатки, не залежно від часу їх оформлення, підписані сторонами з метою належного виконання цього договору, є його невід'ємною частиною.

            7.3. Укладені раніше сторонами договори, що суперечать цьому договору є не чинними.

            7.4. За 5 робочих днів до закінчення терміну дії договору Орендар має право звернутися до Орендодавця для продовження терміну дії договору.

            7.5. Обидві сторони є взаємно незалежними юридично та фактично, володіють достатньою інформацією про орендні відносини.

            7.6. Договір, складений в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один примірник зберігається в Орендодавця, другий у Орендаря.

8. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ.

            8.1. Схема розміщення об’єкту з надання послуг в сфері відпочинку і розваг.

            8.2. Розрахунок розміру орендної плати за розміщення об’єкту з надання послуг у сфері відпочинку і розваг на окремих конструктивних елементах благоустрою комунальної власності   Тетіївської міської ради.

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

 

"Орендодавець"

"Орендар"

Комунальне підприємство

«Агенція регіонального розвитку»

 Тетіївської міської ради

Назва: ___________________________

 

09800, Київська область, Тетіївський район

вул. Януша Острозького, будинок 5

Адреса __________________________

 

р/р 26005300857650 відкритий в філії –

Головному управлінні по м.Києву та

Р/р ______________________________

 

Київській області АТ «Ощадбанк»

МФО ___________        _____________

 

Код установи банку: 322669

Код ЄДРПОУ: 42725030

Телефон: _________________________

 

Директор КП «Агенція регіонального

 розвитку»

 

Підпис: _____________

 

 

 

Підпис: ___________

 

 

 

 

М.П

М.П.

 
       

Додаток
до Положення  про оренду окремих конструктивних

 елементів благоустрою комунальної власності  для

надання послуг у сфері відпочинку і розваг  та розміщення

 пересувних тимчасових споруд для здійснення

підприємницької діяльності  на території 

Тетіївської міської ОТГ

                                                                                   

_____________________________________                             

_____________________________________

                                                                                                                               (П.І.Б  заявника)

_____________________________________

                                                                                                          (назва підприємства, установи, організації)

_____________________________________

                                                                                                   (керівник або уповноважена особа)

            Адреса реєстрації______________________

_____________________________________

 Контактний телефон ________________

 

ЗАЯВА

 

              Прошу надати  Дозвіл на оренду окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності  для надання послуг у сфері відпочинку  і розваг  на  території  Тетіївської міської ради ________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

площею____________ кв. м  за адресою___________________________________________
 

 з  "_____" _______ 20___ р. по "_____" ________ 20___ р.

з режимом роботи ____________________________     з ____________ по ______________

                                         (щоденно, періодичність)
_____________________________________________________________________________
(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер фізичної особи - підприємця, платника податків та інших обов'язкових платежів)

_____________________________________________________________________________
(вид діяльності згідно з КВЕД)

   

"___" ___________ 20__ р.


Надаю згоду на обробку моїх персональних даних.

 


 

____________________________     

                 (підпис керівника юридичної
           особи / фізичної особи - підприємця)

 

 

Документи, що додаються до заяви:

 

 

 

 

 

   
   
                           

 

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

        м. Тетіїв

 

Про затвердження Положення про

розміщення зовнішньої реклами на

території Тетіївської міської ради

 

З метою упорядкування розміщення зовнішньої реклами на території Тетіївської міської ради,  відповідно до Закону України «Про рекламу», «Типових правил розміщення зовнішньої реклами», затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 2067 від 29.12.03р., відповідно Закону України

« Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», на підставі повноважень, передбачених п. 25 статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                                   

                                                 В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити Положення про  розміщення зовнішньої реклами на

    території Тетіївської міської ради (додається).

        2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 

            комісію з питань торгівлі, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, громадського харчування, управління комунальною власністю, благоустрою, транспорту, зв"язку.

Міський голова                                               Р.В.Майструк

 

  21.03.2019р.

  №   - 18 -VII

 

       Начальник  юридичного відділу                                               Н.М.Складена

           

                                                                                       Додаток

                                                         до рішення 18 сесії міської ради 7 скликання                                                                         

                                                         від 21.03.2019 р. №    - 18 - VII

ПОЛОЖЕННЯ

 

про порядок розміщення зовнішньої реклами на території Тетіївської міської ради

 1. Загальні положення

 

1.1 Порядок розміщення зовнішньої реклами на території Тетіївської міської ради (далі - Порядок) розроблений відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про захист прав споживачів», на підставі Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067 (із змінами і доповненнями).

1.2. Цей Порядок регулює відносини у сфері розміщення зовнішньої реклами між Комунальним підприємством «Агенція регіонального розвитку» та фізичними і юридичними особами, незалежно від форми власності, що виникають у процесі розміщення зовнішньої реклами та визначають порядок надання дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

алея - дорога в парку, саду, сквері, лісопарку, на бульварі, обсаджена, як правило, з обох боків деревами та чагарниками;

робочий орган  – Комунальне підприємство «Агенція регіонального розвитку»;

виконавчий орган ради - виконавчий комітет Тетіївської  міської ради;

дозвіл - документ установленої форми, виданий КП «Агенцією регіонального розвитку», розповсюджувачу зовнішньої реклами який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці;

місце розташування рекламного засобу - площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості у межах населеного пункту, що надається розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);

пішохідна доріжка - елемент дороги, призначений для руху пішоходів, облаштований у її межах чи поза нею і позначений дорожнім знаком;

спеціальні конструкції - тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та не наземні (повітряні), плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення реклами;

вивіска чи табличка - елемент на будинку, будівлі або споруді з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать такій особі, вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, що розміщений на зовнішній поверхні будинку, будівлі або споруди не вище першого поверху або на поверсі, де розташовується власне чи надане у користування особі приміщення (крім, випадків, коли суб’єкту господарювання належить на праві власності або користування вся будівля або споруда), біля входу у таке приміщення, який не є рекламою.

Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному в «Законі України «Про рекламу».

3. Зовнішня реклама розміщується на підставі дозволів та відповідно до цього Порядку.

Справляння плати за видачу зазначених дозволів забороняється.

4. На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників, уповноважених ними органів (осіб), або самими власниками, з урахуванням пунктів даного положення, а також архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та додержанням Правил благоустрою міста Тетіїв та старостинських округів.

5. Регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами здійснюється Комунальним підприємством «Агенція регіонального розвитку» (далі – робочий орган).

У процесі регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами робочим органом залучаються на громадських засадах представники галузевих рад підприємців, об'єднань громадян та об'єднань підприємств, які проводять діяльність у сфері реклами.

6. До повноважень робочого органу належать:

- розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволу, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії;

- надання у разі потреби розповсюджувачам зовнішньої реклами архітектурно-планувальних завдань на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів;

- прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету на час видачі або відмови у видачі дозволу (10 робочих днів);

- підготовка документів щодо надання дозволу (у тому числі погодження з органами та особами, зазначеними у пункті 9 цього Порядку) чи про відмову у його наданні;

- видача дозволу;

        -  ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів, плану їх розміщення та надання в установленому порядку інформації для оновлення даних містобудівного кадастру населених пунктів;

- підготовка і подання виконавчому органу ради пропозицій щодо розмірів плати за надання послуг робочим органом на підставі калькуляції витрат для прийняття відповідного рішення.

Робочий орган здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

7. Для одержання дозволу заявник звертається у Центр надання адміністративних послуг (далі - ЦНАП) з заявою до якої додаються:

- фотокартка або комп'ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу, та ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням.

8. За наявності документів, передбачених пунктом 7 цього Порядку, відомості про заяву у той же день вносяться адміністратором ЦНАП до внутрішнього реєстру заяв.

Заява та пакет документів передається адміністратором ЦНАП робочому органу на виконання.

Робочий орган реєструє заяву та пакет документів в журналі вхідної документації.

Робочий орган протягом двох робочих днів з дня реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу за формою згідно з додатком 1.

У разі відмови робочим органом у видачі дозволу заявникові надсилається вмотивована відповідь із зазначенням підстав, передбачених законом.

Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить 10 робочих днів.

9. Видача дозволу погоджується робочим органом з власником місця або уповноваженим ним органом (особою), а також з:

- Мінкультури - у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках національного значення, в межах зон охорони цих пам’яток, історичних ареалів населених місць;

- утримувачем інженерних комунікацій - у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій;

- Укравтодором або власниками автомобільних доріг та Національною поліцією - у разі розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг.

Перелік органів та осіб, з якими погоджується видача дозволу, є вичерпним.

Дії щодо отримання зазначених погоджень вчиняються робочим органом без залучення заявника протягом строку, встановленого для отримання дозволу.

За результатами дозвільної (погоджувальної) процедури органи, зазначені в абзацах першому - третьому цього пункту, надають погодження, які у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді надсилаються робочому органу.

У разі ненадання органами, зазначеними в абзацах першому - третьому цього пункту, протягом встановленого строку погоджень вважається, що видачу дозволу погоджено.

10. Під час надання дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст реклами забороняється.

11. Робочий орган приймає рішення про надання дозволу або про відмову у його наданні.

12.Дозвіл або відмова у його видачі видається не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення.

13. Робочий орган протягом десяти днів з дати реєстрації дозволу надає органам державної податкової служби інформацію про розповсюджувачів зовнішньої реклами, яким надано дозвіл.

14. Дозвіл надається строком на п'ять років, якщо менший строк не зазначено у заяві.

15. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов'язаних з розташуванням рекламного засобу.

16. Після розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у п'ятиденний строк зобов'язаний подати робочому органу фотокартку місця розташування рекламного засобу (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів).

17. Переоформлення дозволу.

17.1. Дозвіл підлягає переоформленню у разі:

1) зміни найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця;

2) зміни місцезнаходження розповсюджувача зовнішньої реклами;

3) інші підстави, встановлені законом для переоформлення документів дозвільного характеру.

17.2. У разі виникнення підстав для переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами, розповсюджувач зовнішньої реклами зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня настання таких підстав подати в ЦНАП заяву про переоформлення документа дозвільного характеру разом з оригіналом зареєстрованого дозволу, що підлягає переоформленню. Адміністратор того ж робочого дня направляє робочому органу отримані від розповсюджувача зовнішньої реклами документи про переоформлення дозволу.

Робочий орган протягом п’яти робочих днів з дня одержання заяви про переоформлення дозволу та документів, що додаються до неї, зобов’язаний видати переоформлений на новому бланку дозвіл з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення дозволу.

Строк дії переоформленого документа дозвільного характеру не може перевищувати строку дії дозволу, що переоформлявся.

У разі переоформлення документа дозвільного характеру робочий орган не пізніше наступного робочого дня з дня переоформлення документа дозвільного характеру приймає рішення про визнання недійсним документа дозвільного характеру, що переоформлявся, з внесенням відповідних змін до реєстру документів дозвільного характеру, якщо інше не встановлено законом. Не переоформлений в установлений строк документ дозвільного характеру є недійсним.

18. Строк дії дозволу продовжується на підставі заяви, яка подається до ЦНАП не пізніше, ніж за один місяць до закінчення строку дії дозволу разом із оригіналом зареєстрованого дозволу

Разом із заявою на продовження строку дії дозволу розповсюджувач реклами надає:

- висновок (виданий підприємством, установою чи організацією, які мають відповідні ліцензії) щодо відповідності встановленого РЗ вимогам безпеки його розміщення та використання протягом строку, на який продовжується дозвіл, а також завірену належним чином копію ліцензії розробника цього висновку, що підтверджує право останнього надавати такі послуги (роботи);

- документ (акт звірки взаєморозрахунків), який підтверджує відсутність заборгованості у розповсюджувача зовнішньої реклами, на розміщення РЗ якого раніше було надано дозвіл за договором на право тимчасового користування місцем.

18.1. Робочий орган розглядає та приймає відповідне рішення про продовження строку дії дозволу або про відмову у його продовженні.

18.2. Не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення про отримання дозволу робочий орган передає у ЦНАП дозвіл оформлений згідно з діючим законодавством.

18.3.    У разі не прийняття відповідного рішення робочий орган надає вмотивовану відмову у продовженні дозволу.

18.4. Адміністратор ЦНАП наступного робочого дня з дня отримання відповідних документів повідомляє заявника про час і місце їх видачі.

Рішення про відмову у продовженні може бути оскаржене у порядку, встановленому законодавством.

18.5. У випадку прострочення терміну подачі заяви на продовження строку дії дозволу розповсюджувач реклами оформляє новий дозвіл згідно з вимогами цього Порядку.

 

19. Скасування дозволу.

 

19.1. Дозвіл скасовується до закінчення строку дії на підставі рішення КП «Агенція регіонального розвитку», або судового рішення за таких підстав:

1) за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами у довільній формі, до якої долучено підтвердження відсутності рекламного засобу на заявленому місці (фотофіксація);

2) припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення та ліквідації, якщо інше не встановлено законом;

3) припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

4) інші підстави, встановлені законом для скасування документів дозвільного характеру.

19.2. Рішення про скасування дозволу є підставою для дострокового припинення терміну дії договору на тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу.

Дія документа дозвільного характеру припиняється через десять робочих днів із дня прийняття (винесення) КП «Агенцією регіонального розвитку» рішення про анулювання такого документа, якщо інше не передбачено законом.

Рішення про скасування дозволу може бути оскаржене у порядку, встановленому законодавством.

19.3. Розповсюджувач зобов’язаний демонтувати рекламний засіб, дозвіл на який було скасовано, протягом 10-ти днів з дати прийняття відповідного рішення.

20. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, робочий орган у семиденний строк письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами. У десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва робочий орган надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце.

У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл.

Відшкодування витрат, пов'язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці, здійснюється відповідно до договору з власником місця розташування рекламного засобу.

Плата за надання робочим органом послуг, пов'язаних із зміною місця розташування рекламного засобу, не справляється.

Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці.

21. Плата за тимчасове користування місцями, що перебувають у комунальній власності, для розташування рекламних засобів здійснюється на підставі договору на тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу відповідно до Порядку визначення розміру плати за право тимчасового використання місць для розміщення об’єктів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Тетієва (додаток 3), а місцями, що перебувають у державній або приватній власності – на договірних засадах з їх власником або уповноваженим ним органом (особою).

 При цьому площа місця розташування рекламного засобу визначається як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього засобу. Для не наземного та не дахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі вертикальної проекції цього засобу на уявну паралельну їй площину.

23. Плата за тимчасове користування місцем розміщення зовнішньої реклами, що перебуває у комунальній власності, справляється з дати підписання договору тимчасового користування місцем розміщення зовнішньої реклами між уповноваженим власником місця розташування рекламного засобу та розповсюджувачем зовнішньої реклами. Відсутність рекламного засобу на вказаному місці не є підставою для звільнення від плати за користування місцем.

24. Несплата або неповна сплата за тимчасове користування місцями розміщення рекламних засобів, що перебувають в комунальній власності Тетіївської міської ради, у термін більше двох місяців є підставою для припинення (розірвання) договору з порушником зобов’язань в односторонньому порядку.

25. Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу не може встановлюватися залежно від змісту реклами.

26. Зовнішня реклама повинна відповідати таким вимогам:

- розміщуватися з додержанням вимог техніки безпеки, зазначених у пунктах 30-33 цього Порядку;

- розміщуватися із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків;

- освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків;

- фундамент наземної зовнішньої реклами, що виступає над поверхнею землі, може бути декоративно оформлений;

- на опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, за вимогою Державтоінспекції наноситься вертикальна дорожня розмітка із світлоповертаючих матеріалів заввишки до 2 метрів від поверхні землі;

- нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті не менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття;

- у місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами,

зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами лінію.

27. Забороняється розташовувати рекламні засоби:

- на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;

- у населених пунктах на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття,

- якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини.

28. Розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам'яток, в межах об'єктів природно-заповідного фонду дозволяється за погодженням з відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об'єктів природно-заповідного фонду.

29. Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби, не повинна розміщуватися на рекламних засобах ближче ніж за 300 метрів прямої видимості від території дитячих дошкільних закладів, середніх загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, в яких навчаються діти віком до 18 років.

Перелік обмежень та заборон щодо розміщення зовнішньої реклами, встановлений пунктами 27-29 цього Порядку, є вичерпним.

30. Розроблення необхідної технічної документації, монтаж (демонтаж) рекламного засобу здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями.

31. Розташування дахових рекламних засобів забороняється без попередньої технічної експертизи спеціалізованих підприємств, установ та організацій.

32. Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених законодавством.

33. Розташування рекламних засобів у межах охоронних зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з утримувачем зазначених комунікацій.

34. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.

35. Розташування рекламних засобів на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування дозволяється за погодженням з Державтоінспекцією.

36. Рекламні засоби забезпечуються маркуванням із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії.

37. Контроль за додержанням цього Порядку здійснюють КП «Агенція регіонального розвитку» та інші органи відповідно до законодавства.

38. У разі порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами уповноважена особа органу, який здійснює контроль за додержанням цього Порядку, звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою усунення порушень у визначений строк.

У разі невиконання цієї вимоги орган, який здійснює контроль, подає інформацію спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

39. Розповсюджувач зовнішньої реклами, винний у порушенні цього Порядку, несе відповідальність згідно із законодавством.

40. Вивіски чи таблички:

- повинні розміщуватися без втручання у несучі конструкції, легко демонтуватися, щоб не створювати перешкод під час робіт, пов’язаних з експлуатацією та ремонтом будівель і споруд, на яких вони розміщуються;

- не повинні відтворювати зображення дорожніх знаків;

- не повинні розміщуватися на будинках або спорудах - об’єктах незавершеного будівництва;

- площа поверхні не повинна перевищувати 3 кв. метрів.

Забороняється вимагати від суб’єктів господарювання будь-які документи для розміщення вивісок чи табличок, не передбачені законодавством.

41. Демонтаж вивісок чи табличок, розміщених з порушенням вимог цього Порядку, здійснюється у разі:

- припинення юридичної особи або припинення діяльності фізичної особи - підприємця;

- невідповідності розміщення вивіски чи таблички вимогам щодо її розміщення, наданим у визначенні, та архітектурним вимогам, державним нормам, стандартам і правилам, санітарним нормам;

- порушення благоустрою території.

Розміщені вивіски чи таблички підлягають демонтажу за рахунок коштів юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців, якими вони були встановлені.

 

          Секретар ради                                 С.М.Денисюк

Додаток 1

До Положення  про розміщення зовнішньої реклами

ДОЗВІЛ
на розміщення зовнішньої реклами

Виданий Комунальним підприємством «Агенція регіонального розвитку»

Тетіївської міської ради реєстраційний  № ___     від ___  _____________р.

_____________________________________________________________________________
(для юридичної особи - повне найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
__________________________________________________________
(місцезнаходження (місце проживання), номер телефону (телефаксу), банківські реквізити,
__________________________________________________________
ідентифікаційний код (номер)

Адреса місця розташування рекламного засобу:
__________________________________________________________

Характеристика (в тому числі технічна) рекламного засобу:
__________________________________________________________                                                                              (вид, розміри, площа місця розташування рекламного засобу)

_______________________________________________________________________________________________________

Фотокартка або комп'ютерний макет місця з фрагментом місцевості (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу

Ескіз з конструктивним
рішенням рекламного засобу  

Топогеодезичний знімок місцевості (М 1:500) з прив'язкою місця розташування рекламного засобу 

Відповідальний за топогеодезичне знімання  

_______ __________________ М. П. 
  (підпис)       (ініціали та прізвище) 

Керівник робочого органу

___________
(підпис)

             М.П.

____________________
(ініціали та прізвище)

       

Фотокартка місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів) після розташування на ньому рекламного засобу

Керівник робочого органу

___________
(підпис)

              М.П.

____________________
(ініціали та прізвище)

                                             

Додаток 2

До Положення  про розміщення зовнішньої реклами

 

 

Договір № ___

на тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу

 

            м.Тетіїв                                                                                 «____»__________ 20___р.

 

 

Комунальне підприємство «Агенція регіонального розвитку», в особі директора Козела Максима Володимировича, який діє на підставі Статуту,  надалі іменується «Уповноважений орган» (і далі за текстом) з однієї сторони, та _____________________________________________

________________________________________________________ (надалі –«Користувач»), в особі ____________________________________________________________________, що діє на підставі __________________________________, другої сторони, уклали даний договір про нижченаведене:

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
 

Терміни вживаються в даному договорі у значенні, передбаченому Законом України «Про рекламу», Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, та Порядком розміщення зовнішньої реклами на території Тетіївської міської ради (далі – Порядок).

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
 

2.1. «Уповноважений орган» надає «Користувачу» місце для розміщення зовнішніх рекламних засобів, що перебуває на території Тетіївської міської ради, а саме:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________


2.2. «Користувач» використовує це місце для розташування зовнішніх рекламних засобів та здійснює плату за користування місцем згідно з розрахунком (Додаток 1.1).

 

3. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
 

3.1. «Уповноважений орган» має право:


         3.1.1. Вимагати від «Користувача» додержуватися Закону України «Про рекламу» та «Порядку розміщення зовнішньої реклами».

3.1.2. Використовувати рекламну поверхню спеціальних конструкцій «Користувача» для розміщення соціальної рекламної інформації на безкоштовній основі.

3.1.3. Здійснювати перевірки додержання «Користувачем» положення цього договору.

3.1.4. При несплаті «Користувачем» платежу за користування місцем протягом 3 місяців з дня закінчення строку платежу «Уповноважений орган» порушує справу в господарському суді про дострокове розірвання договору та примусового демонтажу спеціальної конструкції і приведення території місця «Користувачем» у належний стан.

 

3.2. «Користувач» зобов’язаний:
 

          3.2.1. Утримувати місце згідно з вимогами правил і норм пожежної безпеки, містобудівних, санітарних норм та інших вимог, підтримувати його в належному стані. За свій рахунок усувати можливі пошкодження місця рослинності, що на ньому розташована. У випадку псування або приведення в непридатність спеціальної конструкції, своєчасно проводити її заміну.

         3.2.2. Про зміну поштових, розрахунково-платіжних та інших реквізитів письмово повідомляти «Уповноважений орган» в 10-денний термін.

3.2.3. Своєчасно і у повному обсязі відповідно до розділу 3 цього договору сплачувати платежі за користування місцями.

3.2.4. На вимогу «Уповноваженого органу» проводити звіряння взаєморозрахунків по платежах за користування місцем і оформляти відповідні акти звірки, щорічно брати участь в інвентаризації розрахунків за станом на 01 січня.

3.2.5. Не розміщувати рекламні сюжети, які суперечать Закону України «Про рекламу».

3.2.6. Відшкодувати у повному обсязі «Уповноваженому органу» матеріальну шкоду, що заподіяна місцю розташування спеціальної конструкції з вини «Користувача».

3.2.7. Після закінчення дії договору звільнити місце і передати його в належному стані «Уповноваженому органу» в порядку, визначеному розділом 4 цього договору.

3.2.8. Передача місця, наданого «Користувачу», іншим особам (фізичним, юридичним) на будь-якій підставі (суборенда, спеціальна діяльність) не допускається.

3.2.9. За несвоєчасну оплату платежів за користування місцем «Користувач» зобов’язаний сплатити на користь «Уповноваженого органу» пеню в розмірі 0,5 % від розміру несплачених платежів за користування місцем за кожний день прострочення, але не більше розміру, встановленого законодавством України.

У випадку примусового стягнення несвоєчасної сплати платежів за користування місцем, у порядку, встановленому законодавством України, з «Користувача» також стягується у повному обсязі втрати, пов’язані з таким стягненням.

4. ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ МІСЦЯМИ. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 

4.1. Розмір плати за всі надані у користування місця визначається відповідно до Порядку визначення розміру платежів за користування місцями, що знаходяться в комунальній власності, з дня надання «Уповноваженим органом» дозволу на розташування рекламоносія №_____ і складає__________________________________________ гривень на місяць.

4.2. Умови внесення плати – щомісячно, або за згодою сторін, один раз на рік при отриманні дозволу.

4.3. Внесення плати за користування місцем для розміщення зовнішніх рекламних засобів здійснюється «Користувачем» шляхом перерахування відповідних коштів на поточний рахунок «Уповноваженого органу» у встановленні цим договором строки.

4.4. Платіж за користування місцем сплачується «Користувачем» незалежно від наслідків господарської діяльності «Користувача» щомісячно не пізніше 25 числа за поточний місяць на рахунок «Уповноваженого органу».

5. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ МІСЦЬ, НАДАНИХ У КОРИСТУВАННЯ

 

5.1. Протягом 10-ти днів після припинення дії цього договору «Користувач» зобов’язаний звільнити надане у користування місце. При цьому демонтаж спеціальної конструкції та приведення території місця у належний стан (прибирання місця, вивіз сміття, відновлення газонів тощо) проводиться «Користувачем» за його рахунок.

У разі не виконання даного пункту «Користувачем» «Уповноважений орган» має право демонтувати спеціальну конструкцію та привести територію місця у належний стан з наступною вимогою до «Користувача» на відшкодування затрачених коштів.

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ, РОЗГЛЯД СТОРІН
 

6.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання

 «____»______________    20__ р. і діє до «____»________________20__ р.

6.2. Цей договір може бути продовжений на той же термін і на тих же умовах тільки за письмовою згодою сторін, укладеною сторонами цього договору не пізніше ніж за 20-ть днів до закінчення дії цього договору.

6.3. Дострокове припинення дії цього договору за ініціативою «Уповноваженого органу» у встановленому законодавством порядку може мати місце у випадках, якщо «Користувач» несвоєчасно або в неповному обсязі сплачує платежі за користування місцями, визначенні розділом № 3 цього договору протягом 3-х місяців після закінчення встановленого терміну сплати.

6.4. Всі спори, що виникають між сторонами, вирішуються в порядку, визначеним законодавством України.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
 

7.1. Цей договір укладений у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін договору.

 

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

 

 «УПОВНОВАЖЕНИЙ ОРГАН»

 

 Комунальне підприємство

«Агенція регіонального розвитку»

 Тетіївської міської ради

09800, Київська область, Тетіївський район

вул. Януша Острозького, будинок 5

р/р 26005300857650 відкритий в філії –

Головному управлінні по м.Києву та

Київській області АТ «Ощадбанк»

Код установи банку: 322669

Код ЄДРПОУ: 42725030

призначення платежу «Плата за тимчасове користування місцем розміщення рекламного засобу» згідно договору №_____ від «__» «______»  20____ р.

Директор КП «Агенція регіонального розвитку»

 

____________________ М.В.Козел

«____» «_________» 20___р.

 

М.П

 

 

«КОРИСТУВАЧ»

 

 

________________________________

Реквізити, адреса та номер телефону користувача

 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

 

 

 

 

 

_____________________________

(прізвище та ініціали)

«____» «_________» 20___р.

          

  М.П          

 

                                                                                                                       Додаток 1.1

                                                                                           до Договору на тимчасове користування

                                                                                          місцем розташування рекламного засобу

 

                                                                                                 

 

Розрахунок плати за тимчасове користування

площею поверхні для розташування рекламного засобу

 

Місце розташування

Базовий тариф (грн. за м2),

Тб

Вид рекламного засобу

Площа поверхні для розташування рекламного засобу (м2), S

Плата за місяць без врахування ПДВ, грн.,

Вмр

Плата за місяць на період встановлення пріоритету, 25%,

Впр

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

Формула розрахунку:

Вмр = Тб х S

Плата за місяць становить:______________________________________________

На період встановлення пріоритету оплата за місце розташування рекламного засобу становить:

Вмр : 4 = Впр (25% від загальної суми вартості)

 

 

Директор КП «Агенція

регіонального розвитку»

 

 

 

____________________  М.В.Козел

 

«____» «_________» 20___р.

 

М.П

 Юридична особа

 /Фізична особа–підприємець

 

__________________________

 

___________________________

(прізвище та ініціали)

 

«____» «_________» 20___р.

          

  М.П

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

До Положення  про розміщення зовнішньої реклами

 

 

Порядок визначення розміру плати

за право тимчасового використання площі поверхні

для розташування рекламних засобів

 

1. Плата за право тимчасового використання площі поверхні (для розташування рекламних засобів), які перебувають у комунальної власності територіальної громади           м. Тетіїв (далі – плата), складаються з базових тарифів (табл. 1,2).

2. Плата не враховує податок на додану вартість та податок на рекламу, які мають бути обчислені додаткова відповідно до законодавства, та вартість послуг госпрозрахункового підрозділу при робочому органі.

 

Табл. 1. Базові тарифи

№ п/п

         Типи рекламного засобу

Базові тарифи за 1кв.м/місяць

1.

 Дахові конструкції

24.00

2.

Щит на головних фасадах будинків; торцях будинків; панелі на стінах будівлі; банери; рекламні кронштейни; панелі; троли; кронштейн на стовпі, опорі освітлення

14.00

3.

Щит, що стоїть окремо ( біг-борд)

«Сіті-лайт», «лайт-бокс»

10.00

14.00

4.

Щит на тимчасовій споруді, паркані, на території будмайданчика

6.00

 

5.

Інформаційні вказівки, що розміщуються на будівлях і спорудах за межами займаних приміщень не в якості вивіски над входом, або в’їздом на територію

10.00

6.

Спеціальна окрема конструкція ( об’ємно-просторова конструкція, тумба)

16.00

7.

Штендери, виносна наземна конструкція рекламою площею до 2.0 кв.м. типу «скоба», за одиницю

10.00

8.

Щитова реклама на мостах, естакадах, шляхопроводах та інших спеціальних конструкціях

20.00

9.

Щит, плакат для розміщення реклами на зупинках міського транспорту та на об’єктах чи елементах малих архітектурних форм ( для здійснення підприємницької діяльності і елементів благоустрою)

10.00

10.

Телевізійний екран,

електронне табло, «рядок, що біжить», за одиницю

50,00

30.00

11.

Торгівельний намет, тентовий навіс, урна, прапор, прапорець, парасоля, які використовуються як рекламо носії, за одиницю з площею поверхні до 5 кв.м. ( понад 5 кв.м.)

10 (20)

12.

 Аеростати, повітряні кулі, які використовуються як рекламо носії за одиницю

100

13.

Торгівельний кіоск, павільйон, які використовуються як рекламо носії, з площею поверхні за одиницю

до 50 кв.м.

понад 50 кв.м.

 

 

50

100

14.

Аудіо-рекламна акція з використанням міського середовища за день

40.00

15.

Рекламні акції з демонстрацій зразків продукції за день

50.00

16.

Концертна, театральна, гастрольна зовнішня реклама та реклама виставок товарів та послуг, за день

20.00

 

 •  У випадку розміщення рекламних засобів складної конфігурації, розрахунок оплачуваної рекламної площі здійснюється у межах описаного прямокутника ( зовнішні габарити)

 

КОРИГУЮЧІ КОЕФІЦІЄНТИ

                           

Табл.2. Коефіцієнт в залежності від району розташування рекламного

     засобу на території м. Тетієва

Коефіцієнт до базових тарифів

 

           Район розташування рекламного засобу

   1,0

за тимчасове  користування  місцем розташування рекламного засобу, яке перебуває в комунальній власності м. Тетієва ( використовується і після укладання договору оренди земельної під розміщення рекламного засобу)

   1,0

Всі інші

                                                                                        

Табл.3.  Інші коригуючи коефіцієнти

№ п/п

Зміст коригуючи обставин

коефіцієнт

1.

Світлова реклама

1,5

2.

Реклама з зовнішнім підсвічуванням

1,6

3.

Соціальна рекламна інформація, розміщена на замовлення Тетіївського міськвиконкому, міська некомерційна інформація, святкове оформлення

0,0

4.

Інша соціальна реклама

0,0

Табл.4. Базові тарифи

№ зп

Вид рекламного засобу

Одиниця виміру

Плата за добу, грн.

1.

Рекламна конструкція, яка переміщається фізичною особою

За одиницю

10

2.

Аудіо рекламна акція з використанням міського середовища

 • без переміщення по місту
 • з переміщенням по місту

За одиницю

10

3.

Рекламна акція з демонстрацією зразків продукції

 • без переміщення по місту
 • з переміщенням по місту

За одиницю

10

 

3. Розповсюджувач зовнішньої реклами не звільняється від плати за право тимчасового використання місць для розташування рекламного засобу при відсутності рекламного засобу.

 

Додаток 4

До Положення  про розміщення зовнішньої реклами

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник уповноваженої особи

_____________________      ПІБ

«     »  ______________  20     р

 

АКТ

виявлення порушення порядку розміщення

зовнішньої реклами на території Тетіївської міської ради

 

Ми, представники уповноваженої особи___________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

представник відділу муніципальної варти _______________________________________ _____________________________________________________________________________

розповсюджувач (власник місця) _________________________________________________ _____________________________________________________________________________

склали цей акт про те, що засіб зовнішньої реклами  ________________________________ _____________________________________________________________________________

                                                                                       характеристика ЗЗР

_____________________________________________________________________________

                                                                                      місце розташування

не відповідає вимогам Порядку розміщення зовнішньої реклами на території Тетіївської міської ради:

1) ___________________________________________________________________________

2) ___________________________________________________________________________

3) ___________________________________________________________________________

4) ___________________________________________________________________________

 

Необхідно: ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

що засвідчуємо своїми підписами.

 

Від уповноваженої особи                              __________________     ____________________

     адреса                                                                                                      підпис,                                                          ПІБ

     телефон                                                      __________________     ____________________

                                                                                                                     підпис,                                                         ПІБ

від відділу муніципальної варти                __________________     ____________________

                                                                                                                      підпис,                                                         ПІБ

розповсюджувач (власник місця)                  __________________     ____________________

                                                                                                                      підпис,                                                         ПІБ

від інших організацій                                    __________________     ____________________

                                                                                                                      підпис,                                                         ПІБ

                                                                                                                                                                  Додаток 5

До Положення  про розміщення

зовнішньої реклами

 

ВИМОГА №_____

про усунення порушень порядку

розміщення зовнішньої реклами на території Тетіївської міської ради

 

м. Тетіїв                                                                                            „_____”_________20____ р.

 

Видано розповсюджувачу зовнішньої реклами____________________________________

____________________________________________________________________________

(повне найменування юридичної особи або П.І.Б. фізичної особи)

 

Місце знаходження (місце проживання):__________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

На спеціальні конструкції: ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Адреси розташування спеціальних конструкцій: ___________________________________

_____________________________________________________________________________

(якщо перелік великий – згідно з додатком до вимоги)

 

Під час розміщення Вами засобу зовнішньої реклами на території Тетіївської міської ради встановлено такі порушення :

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(вказати конкретні порушення з посиланням на відповідні документи, що регламентують порядок розміщення зовнішньої реклами на території Тетіївської міської ради)

 

            Пропоную у _________________ термін усунути зазначені у цій вимозі порушення шляхом: _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 (вказати конкретні заходи, що необхідно здійснити для усунення виявлених порушень)

Про усунення порушень письмово інформуйте уповноважену особу по контролю КП «Агенція регіонального розвитку» (адреса) до _____________________________.

            У випадку невиконання цієї вимоги у зазначений термін спеціальні конструкції будуть демонтовані спеціалізованим підприємством, що може проводити демонтаж, з покладанням на Вас (Вашу організацію) витрат, пов’язаних з демонтажем ЗЗР та їх зберіганням.

Директор КП «Агенція

регіонального розвитку»                                                    П І Б        ______________

                                                                                              М.П.

Вимогу одержав                _______________________________________________________

_______________                                                                ______________

                Дата                                                                                                                    Підпис

                                                                           МП

     УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

        м. Тетіїв

 

Про затвердження Положення про

сервітутне ( обмежене) землекористування

та порядок  визначення плати за землю при

встановленні земельного сервітуту на

території Тетіївської  міської ради (ОТГ)

 

       Заслухавши та обговоривши Положення про сервітутне ( обмежене) землекористування та порядок  визначення плати за землю при встановленні земельного сервітуту на території Тетіївської  міської ради (ОТГ), висновок постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища,  відповідно до пп.22 п.1 ст. 26  Закону  України " Про місцеве  самоврядування в Україні," міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити  Положення про сервітутне ( обмежене) землекористування та порядок  визначення плати за землю при встановленні земельного сервітуту на території Тетіївської   міської ради (ОТГ) (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на на постійну депутатську  комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища.

Міський голова                                               Р.В.Майструк

 

  21.03.2019р.

  №   - 18 -VII

 

             Начальник  юридичного відділу                                               Н.М.Складена

                                                                                       Додаток

                                                         до рішення 18 сесії міської ради 7 скликання                                                                         

                                                         від 21.03.2019 р. №    - 18 - VII

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО СЕРВІТУТНЕ (ОБМЕЖЕНЕ) ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

ТА ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ ПРИ ВСТАНОВЛЕННІ ЗЕМЕЛЬНОГО СЕРВІТУТУ НА ТЕРИТОРІЇ ТЕТІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (ОТГ)

 

1. Загальні положення

1.1. Дане Положення розроблене відповідно до Конституції України, ст.12, 83, 98 – 102, 122 Земельного Кодексу України, ст. 26, 28, 33 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.19 Закону України "Про землеустрій" , Податкового кодексу України, Закон України  «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово - комунального господарства України від 21.10.2011 № 244 і визначає порядок нарахування, сплату за сервітутне (обмежене) користування земельними ділянками для обслуговування вбудованих та прибудованих нежитлових приміщень та споруд, земельними ділянками на яких розташовані інженерні інфраструктури: електропостачання, газопостачання, зв’язку та ін., земельними ділянками під малими архітектурними формами (кіоски,   павільйони збірно-розбірні, рекламні щити, та інше) що розташовані на землях  комунальної власності Тетіївської міської ради, на яку поширюється дія земельного сервітуту.

1.2. Враховуючи призначення територій населених пунктів громади та сприяючи розвитку містобудування та землеустрою в інтересах Тетіївської міської ради (ОТГ), виникає необхідність вдосконалення обліку земель комунальної власності, через встановлення платного сервітутного використання земель населених пунктів громади, на які накладено обмеження у використанні (встановлено сервітут) будівельними, галузевими нормами і правилами.

1.3.Обмежене (сервітутне) землекористування виникає при обслуговуванні та будівництві інженерних мереж, комунікацій, при інших умовах, передбачених чинним законодавством України, та рішеннями Тетіївської міської ради. Сервітутне землекористування  встановлює Тетіївською  міською  радою (далі – міська рада) у разі недоцільності, неможливості вилучення частини земельної ділянки на користь сторонніх землекористувачів для іншого допустимого виду функціонального використання на даній категорії земель.

1.4.Відповідно до статті 98 Земельного кодексу України право земельного сервітуту – це право власника або землекористувача земельної ділянки на обмежене платне або безоплатне користування чужою земельною ділянкою (ділянками).

1.5.Згідно зі статтями 99, 100 Земельного кодексу України власники або землекористувачі, а також інші конкретно визначені особи (особистий сервітут) земельних ділянок можуть вимагати встановлення таких земельних сервітутів: 

1.5.1. Право проходу та проїзду на велосипеді. 

1.5.2. Право проїзду на транспортному засобі по наявному шляху. 

1.5.3. Право прокладання та експлуатації ліній електропередачі, зв’язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій.

1.5.4. Право прокладати на свою земельну ділянку водопровід з чужої природної водойми або через чужу земельну ділянку.

1.5.5. Право відводу води зі своєї земельної ділянки на сусідню або через сусідню земельну ділянку. 

1.5.6. Право забору води з природної водойми, розташованої на сусідній земельній ділянці, та право проходу до природної водойми. 

1.5.7. Право поїти свою худобу із природної водойми, розташованої на сусідній земельній ділянці, та право прогону худоби до природної водойми. 

1.5.8. Право прогону худоби по наявному шляху. 

1.5.9. Право встановлення будівельних риштувань та складування будівельних матеріалів з метою ремонту будівель та споруд. 

1.5.10. Інші земельні сервітути. 

1.6 Серед інших земельних сервітутів міською радою передбачено встановлення таких земельних сервітутів:

1.6.1. Для  земельних ділянок через прийняття окремого рішення міської ради про передачу ділянки (її частини) у сервітутне землекористування, зокрема для проїздів, проходів, для обслуговування тимчасових споруд – малих архітектурних форм з якими не заключні договори оренди землі, з обов’язковим визначенням категорії земель за основним цільовим призначенням (стаття 19 Земельного кодексу України) та категорії земель за функцією використання.

1.6.2. Для земельних ділянок, зокрема для обслуговування нежитлових приміщень частини будівлі, які не введені в експлуатацію без прийняття окремого рішення міської ради про передачу ділянки (її частини) у сервітутне землекористування та без показу кадастрового плану ділянки (оскільки межі земельної ділянки неможливо визначити в натурі).

1.6.3 Для земельних ділянок під обслуговування вбудованих та прибудованих нежитлових приміщень та споруд біля багатоквартирних житлових будинків разі недоцільності, неможливості вилучення частини земельної ділянки на користь сторонніх землекористувачів для іншого допустимого виду функціонального використання на даній категорії земель.

2. Порядок встановлення земельного сервітуту та укладання договорів про встановлення земельного сервітуту


2.1. Земельний сервітут встановлюється договором на підставі рішення міської ради з врахуванням законодавства та/або рішенням суду. Земельний сервітут може бути встановлений власником (володільцем) сусідньої земельної ділянки, а також іншою конкретно визначеною особою (особистий сервітут).
2.2. Земельний сервітут встановлюється між власником (володільцем) земельної ділянки – Тетіївською  міською радою та  юридичними та фізичними особами для різних потреб відповідно до цього Положення та згідно з чинним законодавством України. 

2.3. Право сервітутного користування земельною ділянкою комунальної власності підлягає державній реєстрації. 

2.4. Дія земельного сервітуту зберігається у разі переходу прав на земельну ділянку, щодо якої встановлений земельний сервітут, до іншої особи. 
2.5. Земельний сервітут не може бути предметом купівлі-продажу, застави та не може передаватися будь-яким способом особою, у інтересах якої цей сервітут встановлено, іншим фізичним та юридичним особам. 
2.6. Дія земельного сервітуту підлягає припиненню у разі: 
2.6.1. Поєднання в одній особі суб’єкта права земельного сервітуту, в інтересах якого він встановлений, та власника земельної ділянки. 
2.6.2. Відмови особи, в інтересах якої встановлено земельний сервітут. 
2.6.3. Рішення суду про скасування земельного сервітуту. 
2.6.4. Закінчення терміну, на який було встановлено земельний сервітут. 
2.6.5. Невикористання земельного сервітуту протягом трьох років. 
2.6.6. Порушення власником сервітуту умов користування сервітутом. 
2.7. На вимогу власника земельної ділянки, щодо якої встановлено земельний сервітут, дія цього сервітуту може бути припинена у судовому порядку у разі: 
2.7.1. Припинення підстав його встановлення. 
2.7.2. Якщо встановлення земельного сервітуту унеможливлює використання земельної ділянки, щодо якої встановлено земельний сервітут, за її цільовим призначенням. 
2.8. Підставою для укладання договору про встановлення земельного сервітуту є:
2.8.1. Для  земельних ділянок – рішення міської ради про передачу ділянки (її частини) у сервітутне землекористування з обов’язковим визначенням категорії земель за основним цільовим призначенням (відповідно до статті 19 Земельного кодексу України) та категорії земель за функцією використання (для фіскальних цілей) . 

2.8.2. Для  земельних ділянок через прийняття окремого рішення міської ради про передачу ділянки (її частини) у сервітутне землекористування, зокрема для проїздів, проходів, для обслуговування тимчасових споруд – малих архітектурних форм з якими не заключні договори оренди землі, з обов’язковим визначенням категорії земель за функцією використання, виготовлені спеціалізованими землевпорядними організаціями та погоджені відділом земельних відносин  та відділом містобудування та архітектури  виконкому міської ради.

2.8.3. Для земельних ділянок через прийняття рішення міської ради , зокрема для обслуговування нежитлових приміщень частини будівлі без показу кадастрового плану ділянки (оскільки межі земельної ділянки неможливо визначити в натурі), з обов’язковим визначенням категорії земель за функцією використання, виготовлені спеціалізованими землевпорядними організаціями

та погоджені відділом земельних відносин та відділу містобудування та архітектури  виконкому міської ради.

2.8.4 Рішення міської ради про передачу земельних ділянок під обслуговування вбудованих та прибудованих нежитлових приміщень та споруд біля багатоквартирних житлових будинків разі недоцільності, неможливості вилучення частини земельної ділянки на користь сторонніх землекористувачів для іншого допустимого виду функціонального використання на даній категорії земель, з обов’язковим визначенням категорії земель за функцією використання погоджені відділом земельних відносин та відділу містобудування та архітектури виконкому міської ради.

2.8.6. Для укладання Договору особистого строкового сервітутного (обмеженого) землекористування Землекористувач звертається до міської ради з письмовою заявою (клопотанням), в якій повідомляє про місцезнаходження земельної ділянки щодо якої  можливе встановлення сервітуту.

До заяви (клопотання) додаються:

а) для фізичної особи - копія паспорта (серія, номер, коли і ким виданий та місце проживання),копія ідентифікаційного номера, копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця (в разі заключення сервітуту для підприємницької діяльності);

б) для юридичної особи - копія статуту (положення) та копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;

в) висновок відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради, план-схема земельної ділянки, або інші графічні матеріали

2.8.7 Подання документів передбачених пунктом 2.8.6 цього Порядку після прийняття рішення міською радою є підставою для зацікавленої особи  або Тетіївської міської ради замовити у землевпорядній організації технічну документацію по інвентаризації (встановлення меж, поділу земельної ділянки) земельної ділянки комунальної власності, на яку поширюється право особистого строкового земельного сервітуту.

2.8.8 Матеріали інвентаризації затверджуються сесією міської ради і надається дозвіл на розробку технічної документації щодо встановлення меж частин земельних ділянок, на яку поширюється право сервітуту.

2.8.9 Після розроблення спеціалізованими землевпорядними організаціями технічної документації щодо встановлення меж частин земельних ділянок, подається заява (клопотання) та документи, що додаються до неї, за дорученням міського голови розглядаються комісією з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища з позитивною рекомендацією виноситься на розгляд сесії Тетіївської міської ради, яка приймає рішення про укладання особистого строкового земельного сервітуту з подальшим підписанням договору сервітутного (обмеженого) землекористування (додаток 1) (далі Договір), який підписується міським головою та Землекористувачем. Невід’ємним додатком до Договору є розрахунок плати за сервітутне (обмежене) землекористування (додаток 2).

2.8.10 Договір про сервітутне (обмежене) землекористування укладається на строк до 10-ти років з правом пролонгації.

2.8.11 Сервітуарій, який добросовісно користувався земельною ділянкою, має переважне право на продовження договору про встановлення земельного сервітуту після закінчення терміну його дії. 

 2.8.12. Договір про встановлення земельного сервітуту набирає чинності після досягнення домовленості з усіх умов, підписання його сторонами, внесенням відомостей до Державного реєстру прав.

3. Визначення плати за землю при встановленні земельного сервітуту

3.1. Власник земельної ділянки (в особі міської ради), відповідно до статті 101 Земельного кодексу України, має право вимагати від юридичних осіб та фізичних осіб, в інтересах якої встановлено земельний сервітут, плату за його встановлення. 

3.2. При встановленні земельного сервітуту розмір плати за землю індексація, форми платежу, строки, порядок внесення, перегляд розміру плати, відповідальність за її несплату встановлюються у договорі про встановлення земельного сервітуту між Власником та Сервітуарієм відповідно до цього Положення та згідно з чинним законодавством України. 

3.3. Розмір плати за землю при встановленні земельного сервітуту визначається відповідно до функціонального призначення земельної ділянки на момент укладення договору у розрізі економіко-планувальних зон населених пунктів об’єднаної громади згідно з діючою нормативною грошовою оцінкою земельної ділянки. 
3.4. Підставою для визначення розміру плати за землю при встановленні земельного сервітуту є рішення міської ради про передачу земельної ділянки у сервітутне землекористування (для реальних часток) або матеріали з визначення частки земельної ділянки (для ідеальних часток) з обов’язковим визначенням категорії земель за основним цільовим призначенням і категорії земель за функцією використання та нормативна грошова оцінка земельної ділянки за поточний рік. 

3.5. Розмір плати за землю  сервітутному землекористуванні встановлюється на рівні орендної плати за землю відповідних категорій земель: 
3.6. Рішення про зміну розміру плати за землю при встановленні земельного сервітуту (плати за земельний сервітут) приймає міська рада .

3.7. Розмір плати за землю при встановленні земельного сервітуту (плати за земельний сервітут) не є сталим та змінюється у зв’язку з проведенням щорічної індексації грошової оцінки землі і внесенням змін на підставі вимог діючого законодавства та інших нормативних документів. 

3.8. Плата за землю при встановленні земельного сервітуту (плати за земельний сервітут) справляється виключно у грошовій формі. 

3.9. Плату за землю при встановленні земельного сервітуту (плата за земельний сервітут) вносить Сервітуарієм  щомісячно до міського бюджету міської ради рівними частинами до 30-го числа місяця наступного за звітним.

3.10 За несвоєчасну сплату плати за землю при встановленні земельного сервітуту (плати за земельний сервітут) справляється пеня у розмірі 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення боргу або на день його погашення (залежно від того, яка з величин

таких ставок є більшою), за кожний календарний день прострочення у його сплаті. 

3.11. Кошти від плати за землю при встановленні земельного сервітуту (плати за земельний сервітут) зараховуються до бюджету Тетіївської міської ради відповідно до чинного законодавства України та нормативно правових актів міської ради. 

4. Порядок визначення площ при сервітутному землекористуванні у повному та неповному (обмеженому) об’ємі

 

4.1. Визначення площ ділянок, на які встановлюється земельний сервітут, здійснюють спеціалізовані землевпорядні організації на підставі звернення власників землі чи землекористувачів (юридичних та фізичних осіб). 

4.2. Для інженерних мереж площі визначаються як добуток протяжності (довжини) інженерних мереж на нормативну ширину охоронних зон (відповідно до діючого законодавства, Державних будівельних норм, галузевих нормативів). 

4.3 Для обєктів електричних мереж розмір земельних ділянок визначається  відповідно ДБН В.2.5-16-99 «Інженерне обладнання споруд, зовнішніх мереж. Визначення розмірів земельних ділянок для об'єктів  електричних мереж»

4.3. Матеріали щодо землекористувачів (юридичних та фізичних осіб), цільове та функціональне використання земельних ділянок (частин), розмір та площа земельних ділянок при сервітутному землекористуванні, є підставою для внесення даних у земельний кадастр. 

4.4. Вихідними матеріалами для визначення протяжності мереж є:
4.4.1. Плани інженерних мереж масштабів 1:500-1:5000, цифрові карти населених пунктів об’єднаної територіальної громади. 

4.4.2. Схеми інженерних мереж з архіву , топографічні плани.

4.4.3. Матеріали експлуатуючих організацій, плани виконавчих знімань інженерних мереж, схеми інженерних мереж. 

4.4.4. Матеріали інвентаризації земель електричних мереж, інші графічні та землевпорядні матеріали.

5. Порядок внесення змін до договору про встановлення земельного сервітуту


5.1. Зміни і доповнення до договору про встановлення земельного сервітуту вносять сторони на підставі чинного законодавства України та нормативно-правових актів міської ради, а також матеріалів з визначення частки земельної ділянки (для ідеальних часток), виготовлених спеціалізованими землевпорядними організаціями з врахуванням змін, у разі: зміни розмірів приміщень, що знаходяться у власності землекористувачів (зміни у площі частки земельної ділянки);зміни цільового та функціонального використання земельних ділянок; інших умов передбачених договором. 

5.2. Представлені матеріали є основою для внесення змін до земельно-кадастрових даних та даних місцевої інформаційної кадастрової системи. 
5.3. Для оперативного внесення змін і доповнень у земельні сервітути, відповідно до статті 96 Земельного кодексу України, юридичні та фізичні особи, які користуються земельним сервітутом, зобов’язані надавати інформацію Тетіївській  міській раді про зміни, що відбулися.

 

            Секретар ради                                              С.М.Денисюк

 

 

                                                                                    Додаток  1

                                                                     до  Положення про сервітутне ( обмежене)  

                                                                     землекористування та порядок визначення плати

                                                                     за землю при встановленні земельного сервітуту

                                                                     на території Тетіївської міської ради (ОТГ).

 

Договір №________

про встановлення особистого строкового сервітуту

 

 

 Місто Тетіїв                                                                            «____»__________20____р.

 

            Ми, що нижче підписалися:

Тетіївська міська рада, що знаходиться у м. Тетіїв Київська область вул. _______________, в особі міського голови ________________________, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   статтей 12,83, 98-102, 122 Земельного Кодексу України надалі – «Власник», з однієї Сторони, та Громадянин України ______________ (або повна назва суб'єкта підприємницької діяльності), ідентифікаційний номер згідно ДРФО-платників податків ___________ (або код ЄДРПОУ для юридичної особи), в особі ________________________, який зареєстрований   за адресою: м._________, вул. ______, буд. __ кв. __ (або місцезнаходження юридичної особи), паспорт: ____ № ____, виданий _________________, та діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи суб'єкта підприємницької діяльності від___ № ___, виданого ______ (або Статуту підприємства (товариства) та/або наказу, протоколу, довіреності), надалі – «Сервітуарій», з іншої Сторони, керуючись   рішенням Тетіївської міської ради від «__» _____ 20__р. №  ____ «назва рішення», уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Особистий сервітут встановлюється відносно земельної ділянки: площа, кадастровий номер, цільове призначення,

правовий режим, яка розташована за адресою: ____________________________________________________________ ,

згідно з паспортом прив’язки тимчасової споруди _______________________в інтересах СЕРВІТУАРІЯ на право розміщення тимчасової споруди, а саме _________________________, площею __________ кв.м, для здійснення підприємницької діяльності згідно з планом меж сервітуту (додаток до договору, який є невід’ємною частиною цього договору).

1.2. Власник (володілець) повинен попередити СЕРВІТУАРІЯ про будьякі права третіх осіб на належну йому земельну ділянку.

1.3. У випадку, коли земельна ділянка, відносно якої встановлюється особистий сервітут, надана в оренду, то укладання цього договору можливе виключно з письмової згоди орендаря на умовах цього договору з обов’язковим попереднім внесенням змін до договору оренди.

2. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

2.1. Цим договором встановлюється строковий  особистий сервітут строком до _____________________.

2.2. По закінченню строку цього договору його дію може бути продовжено за домовленістю сторін, про що сторони не пізніше як за _______________ до закінчення його строку повідомляють одна одну у письмовій формі. Продовження строку договору оформляється додатковою угодою.

3. РОЗРАХУНКИ ПО ДОГОВОРУ

3.1. За користування особистим строковим сервітутом для розміщення  ______________________ для провадження підприємницької діяльності «Сервітуарій» сплачує «Власнику» річну плату в розмірі ______  відсотків від грошової (нормативної) оцінки земельної ділянки (території), яка визначається Відділом Держземагентства у Тетіївському районі Київської області для кожного календарного року.

Відповідно до витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки від «__» ___ 20__р. № ___, виданого Відділом Держземагентства у Тетіївському районі Київської області, нормативна грошова оцінка земельної ділянки на 20__ рік становить ___(____) грн. ___ коп. Річний розмір плати за цим Договором на 20___ рік становить ___(___) грн. ___ коп.

3.2. Визначення розміру плати на кожен наступний календарний рік здійснюється «Сервітуарієм» самостійно на підставі даних витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки на відповідний календарний рік та встановленого в Договорі річного розміру плати за користування особистим строковим сервітутом.

3.3. Плата за користування особистим строковим сервітутом сплачується  «Сервітуарієм» щомісячно рівними частками (1/12 від річної плати) не пізніше 10-го числа наступного місяця, що слідує за останнім календарним днем місяця, за який сплачується відповідна плата на рахунок ______  (№ рахунку та інші реквізити  для зарахування коштів за користування особистим строковим сервітутом).

Визначення плати за кожен календарний місяць здійснюється «Сервітуарієм» з урахуванням індексів інфляції, визначених та оприлюднених відповідно до чинного законодавства України.

            3.4. Плата за Договором здійснюється «Сервітуарієм» виключно в грошовій формі, у безготівковому порядку, з обов'язковим зазначенням у платіжному дорученні або квитанції номеру та дати  договору, а також періоду (місяця та року), за який сплачується плата за користування особистим строковим сервітутом.

3.5. «Сервітуарій» має право сплатити плату за користування особистим строковим сервітутом на майбутній період (авансовий платіж) в межах всієї суми, що підлягає сплаті за користування особистим строковим сервітутом за відповідний календарний рік  або за декілька календарних місяців відповідного календарного року.

У разі дострокового припинення (розірвання) Договору внесена «Сервітуарієм» на майбутній період плата (авансовий платіж) не повертається  «Сервітуарію».

3.6. «Сервітуарій» спрачує плату за користування особистим строковим сервітутом за цим Договором протягом  всього строку його дії, починаючи з дати (моменту) укладення цього Договору.

Датою (моментом) укладення цього Договору є дата його державної реєстрації.

Якщо початок та закінчення дії Договору не співпадають з початком або закінченням відповідного календарного місяця, визначення розміру плати за такий календарний місяць здійснюється пропорційно кількості календарних днів, впродовж  яких  діяв даний Договір.

3.7. Розмір плати за цим Договором підлягає обов'язковому перегляду Сторонами у разі зміни законодавства України  або  змінюється розмір орендної плати за землю, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

3.8.У разі невнесення «Сервітуарієм» плати за користування особистим строковим сервітутом у строки, передбачені цим Договором, нараховується пеня в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період прострочення виконання зобов'язання від несвоєчасно сплаченої суми, за кожен день затримки платежу.

3.9.  У разі невнесення «Сервітуарієм» плати за користування особистим строковим сервітутом протягом двох календарних місяців підряд, даний Договір вважається достроково розірваним «Власником» в односторонньому порядку. Моментом дострокового розірвання Договору є наступний календарний день, що слідує за останнім календарним днем здійснення платежу за відповідний календарний місяць. Сторони погоджуються з тим, що в разі несплати «Сервітуарієм» протягом двох календарних місяців підряд плати за користування особистим строковим сервітутом дострокове розірвання цього Договору відбувається за фактом несплати «Сервітуарієм» коштів за відповідний період без будь-яких додаткових письмових чи усних повідомлень іншої Сторони.

З моменту дострокового розірвання Договору «Сервітуарій» втрачає право користування особистим строковим сервітутом на розміщення _____________ на вказаній в цьому Договорі території, що тягне за собою скасування Тетіївською міською радою відповідного рішення   та   демонтажу.

3.10. Після закінчення строку розміщення ______________________, вказаного в цьому Договорі, «Сервітуарій» при поновленні на новий строк  дозволу на її розміщення подає «Виконавцю» підтвердження сплати всієї суми платежів по цьому Договору. Підтвердження проведення платежів здійснюється платіжними документами (платіжні доручення та/або квитанції з відповідними відмітками банківської установи).

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Власник (володілець) земельної ділянки, щодо якої встановлюється земельний сервітут,

____________________________________________________________________________________________________

має право:

— вимагати своєчасного внесення плати;

— вимагати відшкодування збитків, завданих встановленням особистого сервітуту.

зобов’язаний:

— не перешкоджати використанню земельної ділянки в межах встановленого сервітуту;

— у разі вилучення із власності земельної ділянки, з підстав і в порядку, передбачених чинним законодавством, відшкодувати збитки, що виникають при цьому, СЕРВІТУАРІЮ.

4.2. СЕРВІТУАРІЙ

має право:

— приступати до використання земельної ділянки після державної реєстрації цього договору;

— здійснювати ________________________________________________________________________

— вимагати усунення перешкод, які виникають при використанні земельної ділянки, відносно якої встановлено

особистий сервітут;

— користуватися на умовах платності (безоплатно) та у відповідності з діючим порядком інженерними комунікаціями власника (володільця) земельної ділянки.

зобов’язаний:

— своєчасно вносити плату за встановлення особистого сервітуту;

— не погіршувати якісні характеристики та екологічний стану землі;

— дотримуватися умов встановлення сервітуту, встановлених цим договором;

— не передавати будьяким способом право особистого сервітуту іншим фізичним і юридичним особам;

— відшкодувати власнику (володільцю) збитки в зв’язку з погіршенням якості земель в результаті своєї господарської діяльності;

— після закінчення терміну договору припинити використання і повернути частину земельної ділянки, на якій встановлено особистий сервітут, в попередньому стані.

4.3. Сторони зобов’язані дотримуватися правил добросусідства.

4.4. Витрати, пов’язані з оформленням і державною реєстрацією цього договору, винесенням особистого сервітуту в натуру (на місцевість), здійснюється сторонами договору порівну.

4.5. Особистий сервітут зберігає чинність у разі переходу прав на земельну ділянку до інших осіб та переходить разом із земельною ділянкою до іншої особи.

4.6. Особистий сервітут здійснюється способом найменш обтяжливим для власника земельної ділянки, щодо якої він встановлений.

4.7. Право сервітуту не може бути предметом купівліпродажу, застави та не може передаватися будьяким способом СЕРВІТУАРІЄМ іншим фізичним та юридичним особам.

4.8. Поліпшення стану земельної ділянки, проведені СЕРВІТУАРІЄМ, підлягають відшкодуванню згідно норм цивільного законодавства.

4.9. Особистий сервітут не позбавляє власника (володільця) земельної ділянки прав володіння користування та розпорядження нею.

5. УМОВИ ЗМІНИ, ПРИПИНЕННЯ І ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

5.1. Зміна умов договору, його дострокове розірвання можливі за взаємною згодою сторін. Зміна умов договору і дострокове розірвання оформляється додатковою угодою до цього договору і підлягає державній реєстрації. У разі недосягнення згоди щодо змін умов договору чи його дострокового розірвання спір вирішується у судовому порядку.

Дострокове розірвання договору має здійснюватись за умови письмового попередження іншої сторони за _________________________ місяців.

5.2. Договір підлягає припиненню за умов і в порядку, передбачених статтею 406 Цивільного кодексу України.

5.3. Договір втрачає чинність у разі його припинення.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. За порушення умов договору сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

6.2. У разі несвоєчасного внесення плати за особистий сервітут СЕРВІТУАРІЙ, в інтересах якого його встановлено, сплачує пеню у розмірі ______________________ за кожен день прострочення оплати.

6.3. Спори, що виникають у зв’язку з встановленням особистого сервітуту, вирішуються у судовому порядку.

7. ФОРС        МАЖОР

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань по цьому договору, якщо це невиконання з’явилося наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення договору, в результаті подій надзвичайного характеру, які сторона не могла ані передбачати, ані подолати розумними заходами (форсмажор).

7.2. Ризик випадкової загибелі частини земельної ділянки, щодо якої встановлюється особистий сервітут, несе

____________________________________________________________________________.

7.3. У разі знищення або пошкодження земельної ділянки, щодо якої встановлюється особистий сервітут, в результаті недбалого, безвідповідального ставлення, відшкодування провадиться стороною, з вини якої це сталося.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Право особистого сервітуту виникає після підписання цього Договору сторонами з дати його державної реєстрації в порядку, встановленому для державної реєстрації прав на земельну ділянку.

8.2. Цей договір укладено українською мовою у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, з яких два примірники передаються сторонам договору, третій знаходиться в реєстраційній справі в органі, який здійснив державну реєстрацію.

8.3. Невід’ємною частиною цього договору є план меж особистого сервітуту та акт винесення меж сервітуту в натурі.

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Власник ______________(користувач) майна (земельної ділянки), на якому встановлюється особистий сервітут:

_________________________________________________________________________________________

особа, в інтересах якої встановлюється особистий сервітут:

_________________________________________________________________________________________

Договор зареєстровано

____________________________________________________________________________________

 

 

                                                                                 Додаток 2

                                                                                  до  Положення про сервітутне ( обмежене)  

                                                                                  землекористування та порядок визначення

                                                                                  плати за землю при встановленні  

                                                                                  земельного сервітуту на території  

                                                                                  Тетіївської міської ради (ОТГ).

 

 

РОЗРАХУНОК

розміру плати за земельні ділянки

особистого строкового сервітуту

на ______ _____________________ 20 ___ року

 

Адреса земельної ділянки

Площа, кв. метрів

 

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки на ____________ р.

 

гривень

Добуток коефіцієнтів індексації грошової оцінки земельної ділянки за попередні роки

Прийнятий для розрахунку розмір плати; відсотки нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Розмір  плати, гривень

 

 Населений пункт ОТГ

вул.____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Власник»                                                          МП                                             _________________________           

Тетіївська міська рада                                                                                        (підпис)                                                                  (ініціали та прізвище)

 

«Сервітуарій»

 __________________________

 

 

                                                                                   МП                             _________________________                     __________________________________

                                                                        (за наявності печатки)                                               (підпис)                                                         (ініціали та прізвище)

                                                                                                         

Розрахунок проведено

                                                                                                                    _________________________                                                            (підпис)

 

 УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

м. Тетіїв

 

Про затвердження інформаційних і

технологічних карток адміністративних

послуг за субєктом надання

адміністративних послуг- управління

адміністративних послуг виконавчого

комітету Тетіївської міської ради.

         Відповідно до ст.8 Закону України від 06.09.2012 р. №5203-VI « Про адміністративні послуги», Постанови Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 р. №44 «Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги», керуючись ст.25, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити інформаційні картки адміністративних послуг за суб’єктами

     надання  адміністративних послуг- управління адміністративних послуг    

     виконавчого   комітету Тетіївської міської ради. (Додаток 1).

2. Затвердити технологічні картки адміністративних послуг за суб’єктами  

     надання адміністративних послуг- управління адміністративних послуг

     виконавчого комітету Тетіївської міської ради. (Додаток 2).

 

           Міський голова                                                                Р.В. Майструк

         21.03.2019р.

         №   - 18 -VII

 

       Начальник  юридичного відділу                                                                Н.М.Складена

 

  УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

        м. Тетіїв

 

Про прийняття майнового комплексу  

Скибинецького навчально-виховного

об’єднання «Загальноосвітня школа

І-ІІ ступенів – дитячий садок» Тетіївської

районної ради  в комунальну власність

Тетіївської міської ради

 

  Відповідно до Конституції України, статей 177,181,190 Цивільного кодексу України, статей 52, 55, 62, 63, 66, 73, 78, 134, 137 Господарського кодексу України, пункту 39 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України, статей 43, 60, п.10 розділу V Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про добровільне об’єднання громад», Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», Постанови Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 № 1482 «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», взявши до уваги рішення Тетіївської районної ради від 01.03.2019р. № 470-39-VII «Про передачу Скибинецького навчально-виховного об’єднання  «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок» Тетіївської районної ради Київської області» та рішення Тетіївської районної ради від 06.03.2019 р. № 477-39-VII  «Про внесення змін та доповнень до рішення Тетіївської районної ради від 01.03.2019р. № 470-39-VII «Про передачу Скибинецького навчально-виховного об’єднання  «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок» Тетіївської районної ради Київської області», враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій з  питань соціального захисту, охорони здоров"я, освіти,  культури, молоді і спорту,  торгівлі, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, громадського харчування, управління комунальною власністю, благоустрою, транспорту, зв"язку ,  міська  рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Прийняти майновий комплекс  Скибинецького навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок» Тетіївської районної ради  в комунальну власність Тетіївської міської ради з 01.06.2019р.

2. Комісії з передачі - приймання майнового комплексу вище вказаного

закладу, підписати акт передачі- прийманнямайнового комплексу в

комунальнувласність Тетіївської міської об’єднаної територіальної

 1.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійні депутатські  комісії з питань соціального захисту, охорони здоров"я, освіти,  культури, молоді і спорту,  торгівлі, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, громадського харчування, управління комунальною власністю, благоустрою, транспорту, зв"язку.

 

Міський голова                                               Р.В.Майструк

 

  21.03.2019р.

  №   - 18 -VII

 

             Начальник  юридичного відділу                                               Н.М.Складена

 

  

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

        м. Тетіїв

 

Затвердження Положення про звання

«Почесний громадянин Тетіївської

об’єднаної територіальної громади»

 

Керуючись ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою відзначення та вшанування осіб, які внесли значний особистий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток об’єднаної територіальної громади, збагачення національної духовної спадщини, за благодійну, гуманітарну, наукову і громадську діяльність, враховуючи висновки постійних депутатських комісій,  Тетіївська міська рада

                                 В И Р І Ш И Л А :

         1. Затвердити Положення про звання «Почесний громадянин Тетіївської об’єднаної територіальної громади» (додаток 1).

         2. Утворити на термін повноважень міської ради 7-го скликання та затвердити Експертну раду з попереднього розгляду кандидатур на присвоєння звання «Почесний громадянин Тетіївської об’єднаної територіальної громади» (додаток 2).

         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Денисюка С.М. та на постійну депутатську комісію з питань Регламенту,  депутатської   етики, забезпечення діяльності депутатів та контролю за виконанням рішень міської ради та її виконавчого комітету, дотримання законності та правопорядку.(голова комісії Миколюк І.І.)

 

Міський голова                                               Р.В.Майструк

 

 

  21.03.2019р.

  №   - 18 -VII

 

       Начальник  юридичного відділу                                               Н.М.Складена

 

 

                   Додаток 1
до рішення 18 сесії  міської ради  

7 скликання  від  21.03.2019р. 

№     - 18- VII

 

Положення про звання
«Почесний громадянин Тетіївської об’єднаної територіальної громади»

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про звання «Почесний громадянин Тетіївської об’єднаної територіальної громади»

Звання «Почесний громадянин Тетіївької об’єднаної територіальної громади» присвоюється з метою вшанування та відзнаки особистостей,  які зробили вагомий внесок в розвиток об’єднаної територіальної громади, піднесення її статусу та в знак великої поваги і визнання їх професійної та громадської діяльності.

Це Положення про звання «Почесний громадянин Тетіївської об’єднаної територіальної громади» (надалі – Положення) визначає умови присвоєння звання «Почесний громадянин Тетіївської об’єднаної територіальної громади», порядок розгляду кандидатур на присвоєння цього звання та відзнаки.

1. Загальні положення

 

1.1. Звання «Почесний громадянин Тетіївської об’єднаної територіальної громади» є найвищою відзнакою об’єднаної територіальної громади, яке присвоюється громадянам України та інших держав, які своєю професійною та громадською діяльністю зробили вагомий внесок у розвиток об’єднаної громади, що сприяло піднесенню її авторитету як на державному, так і на міжнародному рівні.

1.2. Право присвоєння звання «Почесний громадянин Тетіївської об’єднаної територіальної громади» належить виключно Тетіївській міській раді. Звання присвоюється щорічно рішенням Тетіївської міської ради.

1.3. Звання «Почесний громадянин Тетіївської об’єднаної територіальної громади» присвоюється лише один раз і є довічним.

1.4. Підставами для присвоєння звання «Почесний громадянин Тетіївської об’єднаної територіальної громади» є:

- вагомий внесок у соціально-економічний розвиток міста та старостинських округів;

- видатні заслуги в галузі науки, техніки, культури, мистецтва, фізичної культури та спорту, виховання та освіти, охорони здоров’я, охорони навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки, розвитку економіки та виробництва, містобудування та архітектури, охорони правопорядку та громадської безпеки, зміцнення демократії та захисту прав людини і громадянина та в інших галузях;

- особиста мужність та героїзм, виявлені під час виконання службового та громадянського обов’язку;

- творча діяльність, що сприяє розвитку ОТГ, просуванню її позитивного іміджу в Україні та за кордоном.

1.5. Церемонія вручення відзнак Почесного громадянина об’єднаної територіальної громади відбувається щорічно, як правило, під час святкування дня міста.

1.6. Особам, яким присвоюється звання «Почесний громадянин Тетіївської об’єднаної територіальної громади», вручається відповідне Посвідчення Почесного громадянина об’єднаної територіальної громади, Диплом Почесного громадянина об’єднаної територіальної громади, нагрудний знак «Почесний громадянин Тетіївської об’єднаної територіальної громади».

1.7. Посвідчення Почесного громадянина об’єднаної територіальної громади, Диплом Почесного громадянина об’єднаної територіальної громади, нагрудний знак «Почесний громадянин Тетіївської об’єднаної територіальної громади», вручаються міським головою або за його дорученням, секретарем міської ради або заступниками міського голови.

1.8. Особам, які удостоєні звання «Почесний громадянин Тетіївської об’єднаної територіальної громади» надається разова річна грошова винагорода у сумі, яка визначається щорічно відповідним рішенням сесії.

1.9. Почесні громадяни Тетіївської об’єднаної територіальної громади мають право бути присутніми на сесіях Тетіївської міської ради, засіданнях виконкому та брати участь в їх роботі, за попереднім погодженням з міською радою.

1.10. Почесні громадяни об’єднаної територіальної громади запрошуються до участі у заходах, присвячених державним та міським святам, інших урочистостях та заходах, які проводяться в місті.

 

2. Порядок висування кандидатур на звання

«Почесний громадянин Тетіївської об’єднаної територіальної громади» та присвоєння цього звання

 

2.1. Право висування кандидатур претендентів на звання «Почесний громадянин Тетіївської об’єднаної територіальної громади» належить:                     _         - депутатам міської ради;

 • трудовим колективам підприємств, установ, організацій об’єднаної територіальної громади, національно-культурним товариствам та громадським організаціям.

2.2. Самовисування на звання «Почесний громадянин Тетіївської об’єднаної територіальної громади» не розглядаються.

2.3. При висуванні кандидатури претендента на звання «Почесний громадянин об’єднаної територіальної громади» для розгляду до міської ради подаються наступні документи:

-    лист-клопотання та характеристика на кандидата;

 • автобіографія кандидата;
 • обґрунтування особливого вкладу кандидата у розвиток об’єднаної територіальної громади та піднесення її міжнародного статусу;
 • відгуки-клопотання трудових колективів, громадських організацій та зібрань громадян, які підтримують висування цієї кандидатури;
 • копії дипломів, грамот та інших відзнак кандидата за наявності;
 • протоколи зборів колективів та організацій.

Клопотання про присвоєння звання без подання зазначених документів не розглядаються.

Клопотання та комплект відповідних документів про присвоєння звання подаються до міської ради до 10 березня щорічно.

2.4. Розгляд кандидатур на звання «Почесний громадянин Тетіївської об’єднаної територіальної громади» здійснюється Експертною радою з попереднього розгляду кандидатур на присвоєння звання «Почесний громадянин об’єднаної територіальної громади».

2.5. Попередня робота з узагальнення інформації, визначення відповідності наданих клопотань умовам цього Положення та підготовки їх до розгляду Експертної ради здійснюється загальним відділом  міської ради.

 Загальний відділ міської ради забезпечує також підготовку проектів рішень сесій міської ради з питань присвоєння звання «Почесний громадянин Тетіївської об’єднаної територіальної громади», надання їх разом з висновками Експертної ради для розгляду на засіданні постійної депутатської комісії з питань Регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та контролю за виконанням рішень міської ради та її виконавчого комітету, дотримання законності та правопорядку.

2.6. Протокол засідання Експертної ради разом з іншими документами розглядається на засіданні постійної депутатської комісії  та виноситься на розгляд сесії.

2.7. Рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин Тетіївської об’єднаної територіальної громади» приймає сесія міської ради. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини від загального складу ради.

3. Обмеження щодо присвоєння звання «Почесний громадянин Тетіївської об’єднаної територіальної громади» та порядок його позбавлення

 

3.1. Звання «Почесний громадянин Тетіївської об’єднаної територіальної громади» може бути присвоєно не більше, ніж ------ особі у рік.

4. Порядок розгляду матеріалів щодо присвоєння звання

«Почесний громадянин Тетіївської об’єднаної територіальної громади»

4.1. Клопотання щодо присвоєння звання  «Почесний громадянин Тетіївської об’єднаної територіальної громади» та комплект документів, визначених цим положенням, подаються до міської ради протягом січня-лютого поточного року.

4.2. Матеріали, подані в установленому порядку, розглядаються Експертною радою з попереднього розгляду кандидатур на присвоєння звання «Почесний громадянин Тетіївської об’єднаної територіальної громади», склад якої формується з представників творчих, професійних об’єднань, громадських діячів, керівників органів місцевого самоврядування, депутатів міської ради, осіб, що мають вагомий авторитет у об’єднаній територіальній громаді.

4.3. Персональний склад Експертної ради та її голова затверджуються рішенням сесії Тетіївської міської ради.

4.4. Клопотання щодо присвоєння звання «Почесний громадянин об’єднаної територіальної громади» подаються до міської ради протягом січня - лютого поточного року.

4.5. Голова Експертної ради скликає, проводить засідання, вносить на розгляд сесії міської ради протокол підсумкового засідання Експертної ради.

 

5. Підсумкове засідання Експертної ради та визначення кандидатур на присвоєння звання «Почесний громадянин Тетіївської об’єднаної територіальної громади»

 

5.1. Підсумкове засідання Експертної ради проводиться, як правило, у  березні поточного року.

5.2. Засідання Експертної ради вважається правомочним, якщо на засіданні присутні більше половини членів ради.

5.3. Рішення Експертної ради по кандидатурам на присвоєння звання «Почесний громадянин Тетіївської об’єднаної територіальної громади» приймаються таємним рейтинговим голосуванням.

5.4. У разі набрання однакової кількості голосів більше двох кандидатів, проводиться повторне голосування серед тих кандидатів, які набрали однакову кількість голосів.

5.5. На розгляд сесії виносяться прізвище того кандидата, який набрав найбільшу кількість голосів.

 

 

          Секретар ради                                             С.М.Денисюк          

 

                   Додаток 2
до рішення 18 сесії  міської ради  

7 скликання  від  21.03.2019р. 

№     - 18- VII

 

Склад Експертної ради

з попереднього розгляду кандидатур

на присвоєння звання «Почесний громадянин Тетіївської об’єднаної територіальної громади»

 

     Денисюк  Сергій Михайлович - секретар ради, голова Експертної ради;

 

 Миколюк Іван Іванович - голова постійної депутатської комісії з питань 

             Регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та

             контролю за виконанням рішень міської  ради та її виконавчого

             комітету, дотримання законності та  правопорядку

 

                Секретар ради                                             С.М.Денисюк    

 

           УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

м. Тетіїв

 

Про стан забезпечення  учасників АТО

земельними ділянками

         Відповідно до листа земельних  ресурсів України від 23.07.2014 троку № 16-28-013-8726/2-14 «Про забезпечення військовослужбовців земельними ділянками», протоколу № 90 від 26.08. 2015 р. засідання КМУ, розпорядження № 898-р від 19.08.2015 р. КМУ, пріоритетним напрямком роботи Тетіївської міської ради є першочергове забезпечення військовослужбовців, які виконують або виконували завдання по здійсненню антитерористичної операції  на сході України земельними ділянками, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Інформацію начальника  відділу земельних відносин та охорони навколишнього 

    середовища  виконавчого комітету Тетіївської міської ради  Литвина С.П. взяти 

    до відома. (додається).

2. Відділу земельних відносин та охорони навколишнього   середовища  

    виконавчого комітету Тетіївської міської ради     проводити роботу по

    вишукуванню вільних земельних ділянок для передачі їх у власність

    учасників АТО,

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію

    з питань з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва

    та охорони навколишнього середовища.

 

           Міський голова                                                                Р.В. Майструк

 

  21.03.2019р.

  №   - 18 -VII

                  Начальник  юридичного відділу                                                                Н.М.Складена

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

 Вісімнадцята сесія VII скликання

                                                     

                          м. Тетіїв                                                                                                          21 березня 2019 року

 

   рішення

про внесення змін  до рішення чотирнадцятої сесії міської ради

VIІ скликання від 21.12.2018 року №416-14-VIІ

 «Про бюджет Тетіївської міської ради (об`єднаної громади) на 2019 рік»

та додатку 1, 2,3,5,6,7

 

      Розглянувши пропозиції міської ради (додається), відповідно до ст. 14, 15, ст. 23 п.5, 7,  8,  ст. 78 Бюджетного кодексу України та керуючись ст.26 п.23 Закону України „Про місцеве самоврядування”  враховуючи висновки та рекомендації депутатської  комісії  з питань планування бюджету, фінансування та соціально економічного розвитку міста , міська рада вирішила:

 1. Внести наступні зміни до рішення чотирнадцятої  сесії міської ради VII скликання від 21.12.2018 року №416 -14-VII «Про бюджет Тетіївської міської ради (об`єднаної громади) на 2019 рік».  

 

 1. У пункті 1 абзац 1 цифри «166914264», « 163698074»  «3216190»

замінити   цифрами   «168522703»,«165306513», «3216190»                                                                                       

 1. У пункті 1 абзац 2 цифри  «166914264»,«148821741», «18092523»                               

                        замінити цифрами «169440701»,«150434773», «19005928».

 1. У пункті 2  цифри «148821741», «18092523»                               

            замінити цифрами »,«150434773», «19005928» .

 

 1. Внести зміни у додатки  1,2,3,5,6,7  до рішення чотирнадцятої  сесії міської ради VII скликання  від 21.12.2018 року №416 -14- VII «Про бюджет Тетіївської міської ради (об`єднаної громади) на 2019 рік», виклавши їх у редакції, що додається.

 

 1. Контроль за виконання даного рішення покласти на депутатську  комісію  з питань   планування бюджету, фінансування та соціально-економічного розвитку міста.

 

  

 

  Міський голова                                                                                   Р.В. Майструк

 

 

м. Тетіїв

21.03.2019 року

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

        м. Тетіїв

 

Про передачу майна з балансу виконавчого

комітету Тетіївської міської ради на баланс

КП «Соціальний центр» Тетіївської міської ради

 

З метою забезпечення належного функціонування КП «Соціальний центр» Тетіївської міської ради, керуючись ст.ст. 78, 136 Господарського кодексу України , ст.. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної депутатськоїкомісії з питань торгівлі, житлово-комунального господарства, побутовогообслуговування, громадського харчування, управління комунальноювласністю, благоустрою, транспорту, зв"язку  міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Передати безоплатно майно з балансу виконавчого комітету Тетіївської міської ради на баланс   КП «Соціальний центр»  Тетіївської міської ради  з  постановкою його на баланс згідно додатку.
 2. Доручити виконавчому комітету Тетіївської міської ради здійснити організаційні заходи щодо безоплатної передачі майна, вказаного в п. 1 цього рішення.
 3. Начальнику відділу обліку та звітності виконавчого комітету Тетіївської міської ради  Анцуповій Л.В. та директору КП «Соціальний центр» Тетіївської міської ради забезпечити прийом-передачу вказаного майна, оформлення відповідних документів та внести відповідні зміни до реєстру бухгалтерського обліку.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію

з питань торгівлі, житлово-комунального господарства, побутового

обслуговування, громадського харчування, управління комунальною

власністю, благоустрою, транспорту, зв"язку.

 

                 Міський голова                                                Р.В.Майструк

 

  

  21.03.2019р.

  №   - 18 -VII

 

             Начальник  юридичного відділу                                               Н.М.Складена

 

 

                                                                                                       Додаток

                                                                             до рішення 18 сесії міської ради  7 скликання  

                                                                             від 21.03.2019 р. №    - 18-VII

 

 

                                                             ПЕРЕЛІК

                                                майна, яке передається

 

 

№ п/п

Найменування

Одиниця

 виміру

Кількість

1

Багатофункціональний пристрій А4 ОКІ МВ472dhw

шт.

1

2

Персональний комп’ютер, Тип 1 Impression P+

шт.

1

3

Персональний комп’ютер, Тип 2 Acer ТМР259-G2

шт.

1

 

 

 

                     Секретар ради                                   С.М.Денисюк

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВІСІМНАДЦЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

м. Тетіїв 

Про затвердження  Положення про

сервітутне (обмежене) землекористування

та  порядок  визначення плати за землю при

встановленні земельного сервітуту на території

Тетіївської міської ради (ОТГ)  

 

           Керуючись Конституцією України, ст.12, 83, 98 – 102, 122 Земельного Кодексу України, ст. 26, 28, 33 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.19 Закону України "Про землеустрій" , Податкового кодексу України, Закон України  «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Тетіївська міська рада

в и р і ш и л а:

 

1.Затвердити Положення  про сервітутне (обмежене) землекористування та  порядок  визначення плати за землю при встановленні земельного сервітуту на території Тетіївської міської ради (ОТГ),   згідно з додатками до цього рішення (додається).

2.Виконавчому комітету міської ради здійснювати відстеження результативності цього регуляторного акту.

3.Оприлюднити регуляторний акт на офіційному сайті міської ради у встановлений законодавством термін.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні депутатські комісії з питань регулювання земельних відносин, охорони навколишнього середовища (голова комісії Касяненко В.М.) та з питань планування, бюджету, фінансів та соціально економічного розвитку міста (голова комісії  Демцюра Ю.В.).

Міський  голова                                         Р. В. Майструк

 

            Начальник юридичного відділу                                                   Н. М. Складена

21.03.19 р.

№ проект -18-VII

                                                                                                                Додаток 1

                                                                                  до рішення   18 сесії 7 скликання № проект       

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО СЕРВІТУТНЕ (ОБМЕЖЕНЕ) ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

ТА ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ ПРИ ВСТАНОВЛЕННІ ЗЕМЕЛЬНОГО СЕРВІТУТУ НА ТЕРИТОРІЇ ТЕТІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (ОТГ)

1. Загальні положення

1.1. Дане Положення розроблене відповідно до Конституції України, ст.12, 83, 98 – 102, 122 Земельного Кодексу України, ст. 26, 28, 33 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.19 Закону України "Про землеустрій" , Податкового кодексу України, Закон України  «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово - комунального господарства України від 21.10.2011 № 244 і визначає порядок нарахування, сплату за сервітутне (обмежене) користування земельними ділянками для обслуговування вбудованих та прибудованих нежитлових приміщень та споруд, земельними ділянками на яких розташовані інженерні мережі: електропостачання, газопостачання, зв’язку та ін., земельними ділянками під малими архітектурними формами (кіоски,   павільйони збірно-розбірні, рекламні щити, та інше) що розташовані на землях  комунальної власності Тетіївської міської ради, на яку поширюється дія земельного сервітуту.

1.2. Враховуючи призначення територій населених пунктів громади та сприяючи розвитку містобудування та землеустрою в інтересах Тетіївської міської ради (ОТГ), виникає необхідність вдосконалення обліку земель комунальної власності, через встановлення платного сервітутного використання земель населених пунктів громади, на які накладено обмеження у використанні (встановлено сервітут) будівельними, галузевими нормами і правилами.

1.3.Обмежене (сервітутне) землекористування виникає при обслуговуванні та будівництві інженерних мереж, комунікацій, при інших умовах, передбачених чинним законодавством України, та рішеннями Тетіївської міської ради. Сервітутне землекористування  встановлює Тетіївською  міською  радою (далі – міська рада) у разі недоцільності, неможливості вилучення частини земельної ділянки на користь сторонніх землекористувачів для іншого допустимого виду функціонального використання на даній категорії земель.

1.4.Відповідно до статті 98 Земельного кодексу України право земельного сервітуту – це право власника або землекористувача земельної ділянки на обмежене платне або безоплатне користування чужою земельною ділянкою (ділянками).

1.5.Згідно зі статтями 99, 100 Земельного кодексу України власники або землекористувачі, а також інші конкретно визначені особи (особистий сервітут) земельних ділянок можуть вимагати встановлення таких земельних сервітутів: 

1.5.1. Право проходу та проїзду на велосипеді. 

1.5.2. Право проїзду на транспортному засобі по наявному шляху. 

1.5.3. Право прокладання та експлуатації ліній електропередачі, зв’язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій.

1.5.4. Право прокладати на свою земельну ділянку водопровід з чужої природної водойми або через чужу земельну ділянку.

1.5.5. Право відводу води зі своєї земельної ділянки на сусідню або через сусідню земельну ділянку. 

1.5.6. Право забору води з природної водойми, розташованої на сусідній земельній ділянці, та право проходу до природної водойми. 

1.5.7. Право поїти свою худобу із природної водойми, розташованої на сусідній земельній ділянці, та право прогону худоби до природної водойми. 

1.5.8. Право прогону худоби по наявному шляху. 

1.5.9. Право встановлення будівельних риштувань та складування будівельних матеріалів з метою ремонту будівель та споруд. 

1.5.10. Інші земельні сервітути. 

1.6 Серед інших земельних сервітутів міською радою передбачено встановлення таких земельних сервітутів:

1.6.1. Для  земельних ділянок через прийняття окремого рішення міської ради про передачу ділянки (її частини) у сервітутне землекористування, для обслуговування тимчасових споруд – малих архітектурних форм з якими не заключні договори оренди землі, з обов’язковим визначенням категорії земель за основним цільовим призначенням (стаття 19 Земельного кодексу України) та категорії земель за функцією використання.

1.6.2. Для земельних ділянок, зокрема для обслуговування нежитлових приміщень частини будівлі, які не введені в експлуатацію без прийняття окремого рішення міської ради про передачу ділянки (її частини) у сервітутне землекористування та без показу кадастрового плану ділянки (оскільки межі земельної ділянки неможливо визначити в натурі).

1.6.3 Для земельних ділянок під обслуговування вбудованих та прибудованих нежитлових приміщень та споруд біля багатоквартирних житлових будинків разі недоцільності, неможливості вилучення частини земельної ділянки на користь сторонніх землекористувачів для іншого допустимого виду функціонального використання на даній категорії земель.

 

2. Порядок встановлення земельного сервітуту та укладання договорів про встановлення земельного сервітуту


2.1. Земельний сервітут встановлюється договором на підставі рішення міської ради з врахуванням законодавства та/або рішенням суду. Земельний сервітут може бути встановлений власником (володільцем) сусідньої земельної ділянки, а також іншою конкретно визначеною особою (особистий сервітут). 
2.2. Земельний сервітут встановлюється між власником (володільцем) земельної ділянки – Тетіївською  міською радою та  юридичними та фізичними особами для різних потреб відповідно до цього Положення та згідно з чинним законодавством України. 

2.3. Право сервітутного користування земельною ділянкою комунальної власності підлягає державній реєстрації.  

2.4. Дія земельного сервітуту зберігається у разі переходу прав на земельну ділянку, щодо якої встановлений земельний сервітут, до іншої особи. 
2.5. Земельний сервітут не може бути предметом купівлі-продажу, застави та не може передаватися будь-яким способом особою, у інтересах якої цей сервітут встановлено, іншим фізичним та юридичним особам. 
2.6. Дія земельного сервітуту підлягає припиненню у разі: 
2.6.1. Поєднання в одній особі суб’єкта права земельного сервітуту, в інтересах якого він встановлений, та власника земельної ділянки. 
2.6.2. Відмови особи, в інтересах якої встановлено земельний сервітут. 
2.6.3. Рішення суду про скасування земельного сервітуту. 
2.6.4. Закінчення терміну, на який було встановлено земельний сервітут. 
2.6.5. Невикористання земельного сервітуту протягом трьох років. 
2.6.6. Порушення власником сервітуту умов користування сервітутом. 
2.7. На вимогу власника земельної ділянки, щодо якої встановлено земельний сервітут, дія цього сервітуту може бути припинена у судовому порядку у разі: 
2.7.1. Припинення підстав його встановлення. 
2.7.2. Якщо встановлення земельного сервітуту унеможливлює використання земельної ділянки, щодо якої встановлено земельний сервітут, за її цільовим призначенням. 
2.8. Підставою для укладання договору про встановлення земельного сервітуту є:
2.8.1. Для  земельних ділянок – рішення міської ради про передачу ділянки (її частини) у сервітутне землекористування з обов’язковим визначенням категорії земель за основним цільовим призначенням (відповідно до статті 19 Земельного кодексу України) та категорії земель за функцією використання (для фіскальних цілей) . 

2.8.2. Для  земельних ділянок через прийняття окремого рішення міської ради про передачу ділянки (її частини) у сервітутне землекористування, зокрема для проїздів, проходів, для обслуговування тимчасових споруд – малих архітектурних форм з якими не заключні договори оренди землі, з обов’язковим визначенням категорії земель за функцією використання, виготовлені спеціалізованими землевпорядними організаціями та погоджені відділом земельних відносин  та відділом містобудування та архітектури  виконкому міської ради.

2.8.3. Для земельних ділянок через прийняття рішення міської ради , зокрема для обслуговування нежитлових приміщень частини будівлі без показу кадастрового плану ділянки (оскільки межі земельної ділянки неможливо визначити в натурі), з обов’язковим визначенням категорії земель за функцією використання, виготовлені спеціалізованими землевпорядними організаціями та погоджені відділом земельних відносин та відділу містобудування та архітектури  виконкому міської ради.

2.8.4 Рішення міської ради про передачу земельних ділянок під обслуговування вбудованих та прибудованих нежитлових приміщень та споруд біля багатоквартирних житлових будинків разі недоцільності, неможливості вилучення частини земельної ділянки на користь сторонніх землекористувачів для іншого допустимого виду функціонального використання на даній категорії земель, з обов’язковим визначенням категорії земель за функцією використання погоджені відділом земельних відносин та відділу містобудування та архітектури виконкому міської ради.

2.8.6. Для укладання Договору особистого строкового сервітутного (обмеженого) землекористування Землекористувач звертається до міської ради з письмовою заявою (клопотанням), в якій повідомляє про місцезнаходження земельної ділянки щодо якої  можливе встановлення сервітуту.

До заяви (клопотання) додаються:

а) для фізичної особи - копія паспорта (серія, номер, коли і ким виданий та місце проживання),копія ідентифікаційного номера, копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця (в разі заключення сервітуту для підприємницької діяльності);

б) для юридичної особи - копія статуту (положення) та копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;

в) висновок відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради, план-схема земельної ділянки, або інші графічні матеріали

2.8.7 Подання документів передбачених пунктом 2.8.6 цього Порядку після прийняття рішення міською радою є підставою для зацікавленої особи  або Тетіївської міської ради замовити у землевпорядній організації технічну документацію по інвентаризації (встановлення меж, поділу земельної ділянки) земельної ділянки комунальної власності, на яку поширюється право особистого строкового земельного сервітуту.

2.8.8 Матеріали інвентаризації затверджуються сесією міської ради і надається дозвіл на розробку технічної документації щодо встановлення меж частин земельних ділянок, на яку поширюється право сервітуту.

2.8.9 Після розроблення спеціалізованими землевпорядними організаціями технічної документації щодо встановлення меж частин земельних ділянок, подається заява (клопотання) та документи, що додаються до неї, за дорученням міського голови розглядаються комісією з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища з позитивною рекомендацією виноситься на розгляд сесії Тетіївської міської ради, яка приймає рішення про укладання особистого строкового земельного сервітуту з подальшим підписанням договору сервітутного (обмеженого) землекористування (додаток 1) (далі Договір), який підписується міським головою та Землекористувачем. Невід’ємним додатком до Договору є розрахунок плати за сервітутне (обмежене) землекористування (додаток 2).

2.8.10 Договір про сервітутне (обмежене) землекористування укладається на строк до 10-ти років з правом пролонгації.

2.8.11 Сервітуарій, який добросовісно користувався земельною ділянкою, має переважне право на продовження (пролонгацію) договору про встановлення земельного сервітуту після закінчення терміну його дії. 

 

 2.8.12. Договір про встановлення земельного сервітуту набирає чинності після досягнення домовленості з усіх умов, підписання його сторонами, внесенням відомостей до Державного реєстру прав.

 

3. Визначення плати за землю при встановленні земельного сервітуту

3.1. Власник земельної ділянки (в особі міської ради), відповідно до статті 101 Земельного кодексу України, має право вимагати від юридичних осіб та фізичних осіб, в інтересах якої встановлено земельний сервітут, плату за його встановлення. 

3.2. При встановленні земельного сервітуту розмір плати за землю індексація, форми платежу, строки, порядок внесення, перегляд розміру плати, відповідальність за її несплату встановлюються у договорі про встановлення земельного сервітуту між Власником та Сервітуарієм відповідно до цього Положення та згідно з чинним законодавством України. 

3.3. Розмір плати за землю при встановленні земельного сервітуту визначається відповідно до функціонального призначення земельної ділянки на момент укладення договору у розрізі економіко-планувальних зон населених пунктів об’єднаної громади згідно з діючою нормативною грошовою оцінкою земельної ділянки. 
3.4. Підставою для визначення розміру плати за землю при встановленні земельного сервітуту є рішення міської ради про передачу земельної ділянки у сервітутне землекористування (для реальних часток) або матеріали з визначення частки земельної ділянки (для ідеальних часток) з обов’язковим визначенням категорії земель за основним цільовим призначенням і категорії земель за функцією використання та нормативна грошова оцінка земельної ділянки за поточний рік. 

3.5. Розмір плати за землю  сервітутному землекористуванні встановлюється на рівні орендної плати за землю відповідних категорій земель: 
3.6. Рішення про зміну розміру плати за землю при встановленні земельного сервітуту (плати за земельний сервітут) приймає міська рада .

3.7. Розмір плати за землю при встановленні земельного сервітуту (плати за земельний сервітут) не є сталим та змінюється у зв’язку з проведенням щорічної індексації грошової оцінки землі і внесенням змін на підставі вимог діючого законодавства та інших нормативних документів. 

3.8. Плата за землю при встановленні земельного сервітуту (плати за земельний сервітут) справляється виключно у грошовій формі. 

3.9. Плату за землю при встановленні земельного сервітуту (плата за земельний сервітут) вносить Сервітуарієм  щомісячно до міського бюджету міської ради рівними частинами до 30-го числа місяця наступного за звітним.

3.10. Кошти від плати за землю при встановленні земельного сервітуту (плати за земельний сервітут) зараховуються до бюджету Тетіївської міської ради відповідно до чинного законодавства України та нормативно правових актів міської ради. 

 

4. Порядок визначення площ при сервітутному землекористуванні у повному та неповному (обмеженому) об’ємі

 

4.1. Визначення площ ділянок, на які встановлюється земельний сервітут, здійснюють спеціалізовані землевпорядні організації на підставі звернення власників землі чи землекористувачів (юридичних та фізичних осіб). 

4.2. Для інженерних мереж площі визначаються як добуток протяжності (довжини) інженерних мереж на нормативну ширину охоронних зон (відповідно до діючого законодавства, Державних будівельних норм, галузевих нормативів). 

4.3 Для обєктів електричних мереж розмір земельних ділянок визначається  відповідно ДБН В.2.5-16-99 «Інженерне обладнання споруд, зовнішніх мереж. Визначення розмірів земельних ділянок для об'єктів  електричних мереж»

4.3. Матеріали щодо землекористувачів (юридичних та фізичних осіб), цільове та функціональне використання земельних ділянок (частин), розмір та площа земельних ділянок при сервітутному землекористуванні, є підставою для внесення даних у земельний кадастр. 

4.4. Вихідними матеріалами для визначення протяжності мереж є:
4.4.1. Плани інженерних мереж масштабів 1:500-1:5000, цифрові карти населених пунктів об’єднаної територіальної громади. 

4.4.2. Схеми інженерних мереж з архіву , топографічні плани.

4.4.3. Матеріали експлуатуючих організацій, плани виконавчих знімань інженерних мереж, схеми інженерних мереж. 

4.4.4. Матеріали інвентаризації земель електричних мереж, інші графічні та землевпорядні матеріали.

 

5. Порядок внесення змін до договору про встановлення земельного сервітуту


5.1. Зміни і доповнення до договору про встановлення земельного сервітуту вносять сторони на підставі чинного законодавства України та нормативно-правових актів міської ради, а також матеріалів з визначення частки земельної ділянки (для ідеальних часток), виготовлених спеціалізованими землевпорядними організаціями з врахуванням змін, у разі: зміни розмірів приміщень, що знаходяться у власності землекористувачів (зміни у площі частки земельної ділянки);зміни цільового та функціонального використання земельних ділянок; інших умов передбачених договором. 

5.2. Представлені матеріали є основою для внесення змін до земельно-кадастрових даних та даних місцевої інформаційної кадастрової системи. 
5.3. Для оперативного внесення змін і доповнень у земельні сервітути, відповідно до статті 96 Земельного кодексу України, юридичні та фізичні особи, які користуються земельним сервітутом, зобов’язані надавати інформацію Тетіївській  міській раді про зміни, що відбулися.

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                 С.М.Денисюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Додаток 2

                                                                                  до рішення   18 сесії 7 скликання № проект       

 

Договір №________

про встановлення особистого строкового сервітуту

 

 

 Місто Тетіїв                                                                            «____»__________20____р.

 

            Ми, що нижче підписалися:

Тетіївська міська рада, що знаходиться у м. Тетіїв Київська область вул. _______________, в особі міського голови ________________________, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   статтей 12,83, 98-102, 122 Земельного Кодексу України надалі – «Власник», з однієї Сторони, та Громадянин України ______________ (або повна назва суб'єкта підприємницької діяльності), ідентифікаційний номер згідно ДРФО-платників податків ___________ (або код ЄДРПОУ для юридичної особи), в особі ________________________, який зареєстрований   за адресою: м._________, вул. ______, буд. __ кв. __ (або місцезнаходження юридичної особи), паспорт: ____ № ____, виданий _________________, та діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи суб'єкта підприємницької діяльності від___ № ___, виданого ______ (або Статуту підприємства (товариства) та/або наказу, протоколу, довіреності), надалі – «Сервітуарій», з іншої Сторони, керуючись   рішенням Тетіївської міської ради від «__» _____ 20__р. №  ____ «назва рішення», уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Особистий сервітут встановлюється відносно земельної ділянки: площа, кадастровий номер, цільове призначення,

правовий режим, яка розташована за адресою: ____________________________________________________________ ,

згідно з паспортом прив’язки тимчасової споруди _______________________в інтересах СЕРВІТУАРІЯ на право розміщення тимчасової споруди, а саме _________________________, площею __________ кв.м, для здійснення підприємницької діяльності згідно.

1.2. Власник (володілець) повинен попередити СЕРВІТУАРІЯ про будьякі права третіх осіб на належну йому земельну ділянку.

1.3. У випадку, коли земельна ділянка, відносно якої встановлюється особистий сервітут, надана в оренду, то укладання цього договору можливе виключно з письмової згоди орендаря на умовах цього договору з обов’язковим попереднім внесенням змін до договору оренди.

2. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

2.1. Цим договором встановлюється строковий  особистий сервітут строком до _____________________.

2.2. По закінченню строку цього договору його дію може бути продовжено за домовленістю сторін, про що сторони не пізніше як за _______________ до закінчення його строку повідомляють одна одну у письмовій формі. Продовження строку договору оформляється додатковою угодою.

3. РОЗРАХУНКИ ПО ДОГОВОРУ

3.1. За користування особистим строковим сервітутом для розміщення  ______________________ для провадження підприємницької діяльності «Сервітуарій» сплачує «Власнику» річну плату в розмірі ______  відсотків від грошової (нормативної) оцінки земельної ділянки (території), яка визначається Відділом Держземагентства у Тетіївському районі Київської області для кожного календарного року.

Відповідно до витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки від «__» ___ 20__р. № ___, виданого Відділом Держземагентства у Тетіївському районі Київської області, нормативна грошова оцінка земельної ділянки на 20__ рік становить ___(____) грн. ___ коп. Річний розмір плати за цим Договором на 20___ рік становить ___(___) грн. ___ коп.

3.2. Визначення розміру плати на кожен наступний календарний рік здійснюється «Сервітуарієм» самостійно на підставі даних витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки на відповідний календарний рік та встановленого в Договорі річного розміру плати за користування особистим строковим сервітутом.

3.3. Плата за користування особистим строковим сервітутом сплачується  «Сервітуарієм» щомісячно рівними частками (1/12 від річної плати) не пізніше 10-го числа наступного місяця, що слідує за останнім календарним днем місяця, за який сплачується відповідна плата на рахунок ______  (№ рахунку та інші реквізити  для зарахування коштів за користування особистим строковим сервітутом).

Визначення плати за кожен календарний місяць здійснюється «Сервітуарієм» з урахуванням індексів інфляції, визначених та оприлюднених відповідно до чинного законодавства України.

            3.4. Плата за Договором здійснюється «Сервітуарієм» виключно в грошовій формі, у безготівковому порядку, з обов'язковим зазначенням у платіжному дорученні або квитанції номеру та дати  договору, а також періоду (місяця та року), за який сплачується плата за користування особистим строковим сервітутом.

3.5. «Сервітуарій» має право сплатити плату за користування особистим строковим сервітутом на майбутній період (авансовий платіж) в межах всієї суми, що підлягає сплаті за користування особистим строковим сервітутом за відповідний календарний рік  або за декілька календарних місяців відповідного календарного року.

У разі дострокового припинення (розірвання) Договору внесена «Сервітуарієм» на майбутній період плата (авансовий платіж) не повертається  «Сервітуарію».

3.6. «Сервітуарій» спрачує плату за користування особистим строковим сервітутом за цим Договором протягом  всього строку його дії, починаючи з дати (моменту) укладення цього Договору.

Датою (моментом) укладення цього Договору є дата його державної реєстрації.

Якщо початок та закінчення дії Договору не співпадають з початком або закінченням відповідного календарного місяця, визначення розміру плати за такий календарний місяць здійснюється пропорційно кількості календарних днів, впродовж  яких  діяв даний Договір.

3.7. Розмір плати за цим Договором підлягає обов'язковому перегляду Сторонами у разі зміни законодавства України  або  змінюється розмір орендної плати за землю, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

3.8.У разі невнесення «Сервітуарієм» плати за користування особистим строковим сервітутом у строки, передбачені цим Договором, нараховується пеня в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період прострочення виконання зобов'язання від несвоєчасно сплаченої суми, за кожен день затримки платежу.

3.9.  У разі невнесення «Сервітуарієм» плати за користування особистим строковим сервітутом протягом двох календарних місяців підряд, даний Договір вважається достроково розірваним «Власником» в односторонньому порядку. Моментом дострокового розірвання Договору є наступний календарний день, що слідує за останнім календарним днем здійснення платежу за відповідний календарний місяць. Сторони погоджуються з тим, що в разі несплати «Сервітуарієм» протягом двох календарних місяців підряд плати за користування особистим строковим сервітутом дострокове розірвання цього Договору відбувається за фактом несплати «Сервітуарієм» коштів за відповідний період без будь-яких додаткових письмових чи усних повідомлень іншої Сторони.

З моменту дострокового розірвання Договору «Сервітуарій» втрачає право користування особистим строковим сервітутом на розміщення _____________ на вказаній в цьому Договорі території, що тягне за собою скасування Тетіївською міською радою відповідного рішення   та   демонтажу.

3.10. Після закінчення строку розміщення ______________________, вказаного в цьому Договорі, «Сервітуарій» при поновленні на новий строк  дозволу на її розміщення подає «Виконавцю» підтвердження сплати всієї суми платежів по цьому Договору. Підтвердження проведення платежів здійснюється платіжними документами (платіжні доручення та/або квитанції з відповідними відмітками банківської установи).

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Власник (володілець) земельної ділянки, щодо якої встановлюється земельний сервітут,

____________________________________________________________________________________________________

має право:

— вимагати своєчасного внесення плати;

— вимагати відшкодування збитків, завданих встановленням особистого сервітуту.

зобов’язаний:

— не перешкоджати використанню земельної ділянки в межах встановленого сервітуту;

— у разі вилучення із власності земельної ділянки, з підстав і в порядку, передбачених чинним законодавством, відшкодувати збитки, що виникають при цьому, СЕРВІТУАРІЮ.

4.2. СЕРВІТУАРІЙ

має право:

— приступати до використання земельної ділянки після державної реєстрації цього договору;

— здійснювати ________________________________________________________________________

— вимагати усунення перешкод, які виникають при використанні земельної ділянки, відносно якої встановлено

особистий сервітут;

— користуватися на умовах платності (безоплатно) та у відповідності з діючим порядком інженерними комунікаціями власника (володільця) земельної ділянки.

зобов’язаний:

— своєчасно вносити плату за встановлення особистого сервітуту;

— не погіршувати якісні характеристики та екологічний стану землі;

— дотримуватися умов встановлення сервітуту, встановлених цим договором;

— не передавати будьяким способом право особистого сервітуту іншим фізичним і юридичним особам;

— відшкодувати власнику (володільцю) збитки в зв’язку з погіршенням якості земель в результаті своєї господарської діяльності;

— після закінчення терміну договору припинити використання і повернути частину земельної ділянки, на якій встановлено особистий сервітут, в попередньому стані.

4.3. Сторони зобов’язані дотримуватися правил добросусідства.

4.4. Витрати, пов’язані з оформленням і державною реєстрацією цього договору, винесенням особистого сервітуту в натуру (на місцевість), здійснюється сторонами договору порівну.

4.5. Особистий сервітут зберігає чинність у разі переходу прав на земельну ділянку до інших осіб та переходить разом із земельною ділянкою до іншої особи.

4.6. Особистий сервітут здійснюється способом найменш обтяжливим для власника земельної ділянки, щодо якої він встановлений.

4.7. Право сервітуту не може бути предметом купівліпродажу, застави та не може передаватися будьяким способом СЕРВІТУАРІЄМ іншим фізичним та юридичним особам.

4.8. Поліпшення стану земельної ділянки, проведені СЕРВІТУАРІЄМ, підлягають відшкодуванню згідно норм цивільного законодавства.

4.9. Особистий сервітут не позбавляє власника (володільця) земельної ділянки прав володіння користування та розпорядження нею.

 

 

5. УМОВИ ЗМІНИ, ПРИПИНЕННЯ І ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

5.1. Зміна умов договору, його дострокове розірвання можливі за взаємною згодою сторін. Зміна умов договору і дострокове розірвання оформляється додатковою угодою до цього договору і підлягає державній реєстрації. У разі недосягнення згоди щодо змін умов договору чи його дострокового розірвання спір вирішується у судовому порядку.

Дострокове розірвання договору має здійснюватись за умови письмового попередження іншої сторони за _________________________ місяців.

5.2. Договір підлягає припиненню за умов і в порядку, передбачених статтею 406 Цивільного кодексу України.

5.3. Договір втрачає чинність у разі його припинення.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. За порушення умов договору сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

6.2. У разі несвоєчасного внесення плати за особистий сервітут СЕРВІТУАРІЙ, в інтересах якого його встановлено, сплачує пеню у розмірі ______________________ за кожен день прострочення оплати.

6.3. Спори, що виникають у зв’язку з встановленням особистого сервітуту, вирішуються у судовому порядку.

7. ФОРС        МАЖОР

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань по цьому договору, якщо це невиконання з’явилося наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення договору, в результаті подій надзвичайного характеру, які сторона не могла ані передбачати, ані подолати розумними заходами (форсмажор).

7.2. Ризик випадкової загибелі частини земельної ділянки, щодо якої встановлюється особистий сервітут, несе

____________________________________________________________________________.

7.3. У разі знищення або пошкодження земельної ділянки, щодо якої встановлюється особистий сервітут, в результаті недбалого, безвідповідального ставлення, відшкодування провадиться стороною, з вини якої це сталося.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Право особистого сервітуту виникає після підписання цього Договору сторонами з дати його державної реєстрації в порядку, встановленому для державної реєстрації прав на земельну ділянку.

8.2. Цей договір укладено українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, з яких два примірники передаються сторонам договору .

 

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Власник ______________(користувач) майна (земельної ділянки), на якому встановлюється особистий сервітут:

_____________________________________________________________________________

особа, в інтересах якої встановлюється особистий сервітут:

                                           Секретар ради                                      С.М.Денисюк

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВІСІМНАДЦЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ   ПРОЕКТ   

м. Тетіїв

 

Про надання та припинення права

користування земельних ділянок

 

                 Розглянувши заяви громадян про надання та припинення права користування земельних ділянок та цивільно-правові угоди, на підставі рішення 25 сесії 7 скликання № 381 від 22.09.2017 року, керуючись статтями 12, 120, 124, 141,143,149 Земельного кодексу України, Законом України „ Про місцеве самоврядування в Україні ” міська рада

 

ВИРІШИЛА :

 

1.Припинити право користування земельною ділянкою площею 0,49 га  в с. Черепин по вул. Перемоги,23

  - Сліпченко Любов Володимирівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та  ведення особистого селянського господарства за згодою.

    Дану земельну ділянку перевести в землі запасу Тетіївської міської ради (Черепинського старостинського округу).

2.Припинити право користування земельною ділянкою в с. Голодьки по вул. 8-Березня

  - Мартинюк Павліні Петрівні площею 0,1 га для ведення особистого селянського господарства за згодою.

    Дану земельну ділянку перевести в землі запасу Тетіївської міської ради (Голодківського старостинського округу).

3.Припинити право користування земельною ділянкою в с. Голодьки по вул. Крючкова

  - Линичук Ніні Іванівні площею 0,3 га для ведення особистого селянського господарства за згодою.

    Дану земельну ділянку перевести в землі запасу Тетіївської міської ради (Голодківського старостинського округу).

4.Припинити право користування земельною ділянкою в с. Голодьки 

  - Кулику Юрію Анатолійовичу площею 0,18 га для ведення особистого селянського господарства за згодою.

    Дану земельну ділянку перевести в землі запасу Тетіївської міської ради (Голодківського старостинського округу).

5.Припинити право користування земельною ділянкою площею 0,03га  в м. Тетіїв по вул. Пушкіна,32

  - Вітвіцькому Олександру Миколайовичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у зв’язку зі смертю.

6.Надати земельну ділянку площею 0,03 га  в м. Тетієві по вул. Пушкіна,32, яка була в користуванні Вітвіцького О.М.

         - Вітвіцькій Лідії Василівні у зв’язку з свідоцтвом про право на спадщину за законом та договором дарування для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.

7.Припинити право користування земельною ділянкою площею 0,0937га  в м. Тетіїв по вул. Снігурівській,24

  - Павлунько Галині Василівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у зв’язку з даруванням житлового будинку.

8.Надати земельну ділянку площею 0,0937 га  в м. Тетієві по вул. Снігурівській,24, яка була в користуванні Павлунько Г.В.

         - Дутчак Жанні Євсеївні у зв’язку з договором дарування для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.

9.Припинити право користування земельною ділянкою в м. Тетіїв по вул. Кармелюка,7

  - Мідзяновському Євгенію Івановичу площею 0,08 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за згодою.

    Дану земельну ділянку перевести в землі запасу Тетіївської міської ради.

10.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища (голова Касяненко В.М.)

 

 

Міський   голова                                     Р. В. Майструк

 

 

 

Начальник юридичного відділу                                                  Н. М. Складена

 

21.03.2019 р.

№  -18-VII

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 ВІСІМНАДЦЯТА   СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

ПРОЕКТ   РІШЕННЯ 

м. Тетіїв

 

Про надання громадянам дозволу на розробку

технічної документації із землеустрою щодо

встановлення (відновлення) меж земельних

ділянок, для послідуючої передачі у власність,

які розташовані на території Тетіївської

міської ради.

 

                 Розглянувши заяви громадян, земельно облікову документацію (ЗКК), на підставі рішення 25 сесії 7 скликання № 381 від 22.09.2017 року та керуючись пунктом 34 частиною 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статей 12, 118, 122, 186, перехідних положень Земельного кодексу України, Закону України «Про землеустрій» Тетіївська міська рада

ВИРІШИЛА :

 

1.Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, для послідуючої передачі у власність в м. Тетієві

-  Дутчак Жанні Євсеївні  по вул..Снігурівська,24  орієнтовною  площею 0,0937 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд  за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

-  Аліпову Володимиру Володимировичу  по вул.. Шевченка,68а  орієнтовною  площею 0,06га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

2.Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, для послідуючої передачі у власність в с.Голодьки

-  Колесніку Олександру Федоровичу  по вул.. Крючкова,57  орієнтовною  площею 0,52 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства  за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

 -  Мартинюк  Павліні  Петрівні  по вул..Шевченка,4  орієнтовною  площею 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд  за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

 

 

3.Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, для послідуючої передачі у власність в с.Ненадиха

-  Синявській  Антоніні Андріївні  по вул..Шевченка,36  орієнтовною  площею 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд   за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

4.Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок для послідуючої передачі у власність, направити на затвердження до Тетіївської міської ради.

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища (голова Касяненко В.М.)

Міський  голова                                         Р. В. Майструк

 

Начальник юридичного відділу                                                  Н. М. Складена

 

21.03.2019 р

№  -18-VII

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВІСІМНАДЦЯТА   СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

  

ПРОЕКТ     РІШЕННЯ    

м. Тетіїв

 

Про надання громадянам дозволу на

розробку проекту землеустрою щодо

відведення земельних ділянок у власність,

які розташовані на території Тетіївської

міської ради

 

                  Розглянувши заяви громадян та на підставі рішення 25 сесії 7 скликання № 381 від 22.09.2017 року, керуючись пунктом 34 частиною 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 186, 186-1 Земельного кодексу України, статтями 19, 25, 50 Закону України «Про землеустрій» Тетіївська міська рада

 

ВИРІШИЛА :

1.Надати дозвіл  на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність в с. Голодьки

       - Кулик Юлії Пилипівні,  орієнтовною площею 0.40 га для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

       - Колеснік Варварі Павлівні  по вул. Крючкова,56  орієнтовною площею 0.55 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та  ведення особистого селянського господарства за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

       - Чупринюку Анатолію Федоровичу  по вул. Польовій  орієнтовною площею 0.29 га для   ведення особистого селянського господарства за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

       - Вовк Олександру Івановичу   орієнтовною площею 0.47 га для  ведення особистого селянського господарства за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

       - Мартинюк  Павліні  Петрівні  по вул. Шевченка,4  орієнтовною площею 0.20 га для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

       - Мартинюку Віктору  Філімоновичу  по вул. 8-Березня   орієнтовною площею 0.10 га для   ведення особистого селянського господарства за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

2.Надати дозвіл  на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність в  с. Черепин

       - Кушті Олександрі Олександрівні  по вул. Перемоги, 23  орієнтовною площею 0,24 га  для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

       - Кушті Олександрі Олександрівні  по вул. Перемоги, 23  орієнтовною площею 0,25 га  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд  за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

3.Надати дозвіл  на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність в м.Тетіїв

       - Мідзяновській Інні Сергіївні по вул. Кармелюка,7  орієнтовною площею 0.08 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд  за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

     - Перестюк Ларисі Миколаївні та Вітвіцькій Лідії Василівні у спільну часткову власність по вул. Пушкіна,32  орієнтовною площею 0.06 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд  за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

4.Надати дозвіл  на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність в с. Скибинці

       - Кривка Павліні Вікторівні    орієнтовною площею 0.10 га для ведення особистого селянського господарства  за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

5.Надати дозвіл  на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність в с. Ненадиха

       - Синявській Антоніні Андріївні  по вул.. Шевченка,36    орієнтовною площею 0.51 га для  ведення особистого селянського господарства за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

6.Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погоджується в порядку встановленому статтею 186-1 Земельного кодексу України.

7.Розроблений проект землеустрою підлягає затвердженню Тетіївською міською радою.

8.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища  (голова Касяненко В.М.)

 

Міський  голова                                         Р. В. Майструк

 

            Начальник юридичного відділу                                                  Н. М. Складена

21.03.2019 р

№  -18-VII

              

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВІСІМНАДЦЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

  

ПРОЕКТ  РІШЕННЯ    

 

м. Тетіїв

Про затвердження проектів землеустрою

та передачу громадянам земельних

ділянок у власність, які розташовані

на території Тетіївської міської ради.

 

                  Розглянувши заяви громадян, розроблені ПП «Земля» проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність, на підставі рішення 25 сесії 7 скликання № 381 від 22.09.2017 року, керуючись пунктом 34 частиною 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 134, 186-1, Земельного кодексу України, статтями 19, 25, 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України « Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» Тетіївська міська рада

ВИРІШИЛА :

 

1.Затвердити розроблені ПП «Земля», проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність, які розташовані на території Тетіївської міської ради

 Заславському Сергію Володимировичу  м.Тетіїв по вул.Володимирська,118 загальною площею 0,1425 га з них:

              0,10 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 3224610100:01:187:0055

              0,0425 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 3224610100:01:187:0054

  - Байді Наталії Григорівні та Байді Тамарі Григорівні у спільну часткову власність  м.Тетіїв  по пров. Чайковського,8а,  площею 0,10 га для  будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  кадастровий номер3224610100:01:162:0035

-  Дзюбенку Василю Михайловичу м.Тетіїв  по вул. Робітничій,15 площею 0,0904 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 3224610100:01:074:0037

 Ковальчуку Володимиру Адамовичу  м.Тетіїв по вул.Лугова,9 загальною площею 0,1339 га з них:

              0,10 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 3224610100:01:020:0029

              0,0339 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 3224610100:01:020:0028

-  Гавичу Станіславу Івановичу с.Росішки   по вул. Гагаріна,14а площею 0,2841га для ведення особистого селянського господарства,, кадастровий номер 3224685801:01:022:0005

-  Гавичу Станіславу Івановичу с.Росішки   по вул. Центральна,64 площею 0,1594га для  будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),, кадастровий номер 3224685801:01:016:0012

 Любецькій Павліні Михайлівні  с.Стадниця  по вул.Шкільна,10 загальною площею 0,46 га з них:

              0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 3224686601:01:027:0001

              0,21га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 3224686601:01:027:0002

-  Туканову Віталію Олександровичу  на території Тетіївської міської ради    площею 2.0 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 3224610100:04:011:0013

 Охрімчуку Віталію Адамовичу  с.Черепин  по вул.Бобровського,11 загальною площею 0,3875 га з них:

              0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 3224688201:01:031:0003

              0,1375га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 3224688201:01:031:0004

-  Кушті Сергію Олександровичу  на території Тетіївської міської ради (Черепинський старостинський округ)   площею 2.0 га для ведення особистого селянського господарства,, кадастровий номер 3224688200:06:010:0048

-  Бугаєнку  Андрію Миколайовичу на території Тетіївської міської ради (Горошківський старостинський округ)   площею 1.8157 га для ведення особистого селянського господарства,, кадастровий номер 3224682000:05:005:0019

-  Возному Максиму Геннадійовичу на території Тетіївської міської ради (Горошківський старостинський округ)    площею 1.8157 га для ведення особистого селянського господарства,, кадастровий номер 3224682000:05:005:0018

2.Передати у власність громадянам земельні ділянки, які розташовані на території Тетіївської міської ради за рахунок земель комунальної  власності

 -   Заславському Сергію Володимировичу  м.Тетіїв по вул.Володимирська,118 загальною площею 0,1425 га з них:

              0,10 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 3224610100:01:187:0055

              0,0425 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 3224610100:01:187:0054

  - Байді Наталії Григорівні та Байді Тамарі Григорівні у спільну часткову власність  м.Тетіїв  по пров. Чайковського,8а,  площею 0,10 га для  будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  кадастровий номер3224610100:01:162:0035

-  Дзюбенку Василю Михайловичу м.Тетіїв  по вул. Робітничій,15 площею 0,0904 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 3224610100:01:074:0037

 Ковальчуку Володимиру Адамовичу  м.Тетіїв по вул.Лугова,9 загальною площею 0,1339 га з них:

              0,10 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 3224610100:01:020:0029

              0,0339 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 3224610100:01:020:0028

-  Гавичу Станіславу Івановичу с.Росішки   по вул. Гагаріна,14а площею 0,2841га для ведення особистого селянського господарства,, кадастровий номер 3224685801:01:022:0005

-  Гавичу Станіславу Івановичу с.Росішки   по вул. Центральна,64 площею 0,1594га для  будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),, кадастровий номер 3224685801:01:016:0012

 Любецькій Павліні Михайлівні  с.Стадниця  по вул.Шкільна,10 загальною площею 0,46 га з них:

              0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 3224686601:01:027:0001

              0,21га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 3224686601:01:027:0002

-  Туканову Віталію Олександровичу  на території Тетіївської міської ради    площею 2.0 га для ведення особистого селянського господарства,, кадастровий номер 3224610100:04:011:0013

 Охрімчуку Віталію Адамовичу  с.Черепин  по вул.Бобровського,11 загальною площею 0,3875 га з них:

              0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 3224688201:01:031:0003

              0,1375га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 3224688201:01:031:0004

-  Кушті Сергію Олександровичу  на території Тетіївської міської ради (Черепинський старостинський округ)   площею 2.0 га для ведення особистого селянського господарства,  кадастровий номер 3224688200:06:010:0048

-  Бугаєнку  Андрію Миколайовичу на території Тетіївської міської ради (Горошківський старостинський округ)   площею 1.8157 га для ведення особистого селянського господарства,, кадастровий номер 3224682000:05:005:0019

-  Возному Максиму Геннадійовичу на території Тетіївської міської ради (Горошківський старостинський округ)    площею 1.8157 га для ведення особистого селянського господарства,, кадастровий номер 3224682000:05:005:0018

- Ніщуку Івану Васильовичу на території Тетіївської міської ради (Голодьківського старостинський округ)    площею 3.3053 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер 3224681600:02:001:0045

 

3.Громадянам, яким передані у власність земельні ділянки, звернутися до органів державної реєстрації.

4.Спеціалісту міської ради з земельних питань внести зміни в земельно-кадастрову книгу по обліку земель та направити рішення в Тетіївське відділення Білоцерківської ОДПІ для внесення змін до даних по нарахуванню земельного податку.

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища (голова Касяненко В.М.)                        

Міський  голова                                         Р. В. Майструк

 

Начальник юридичного відділу                                                  Н. М. Складена

 

               21.03.2019 р

   №  -18-VII

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВІСІМНАДЦЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ   ПРОЕКТ

м. Тетіїв

Про надання дозволу на розробку проекту

землеустрою щодо відведення земельної

ділянки в постійне користування, яка

розташована на території Тетіївської міської

ради в межах населеного пункту м. Тетієва

 

                Розглянувши клопотання Тетіївської районної ради, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, зважаючи на рішення 25 сесії 7 скликання № 381 від 22.09.2017 року, керуючись статтями 12, 92, 122, 123,1861 Земельного кодексу України, статтями 19, 50 Закону України «Про землеустрій» Тетіївська міська рада

в и р і ш и л а :

 

1.Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для набуття права постійного користування в м.Тетієві із земель комунальної власності:

 - Тетіївській районній раді по вул. Цвіткова,26-ю під землі громадської забудови, для будівництва і обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги, під нежитлову будівлю туберкульозного відділення ЦРЛ орієнтовною площею земельної ділянки 0,03 га за рахунок земель комунальної власності  міської ради.

2.Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування погоджується в порядку встановленому статтею 186-1 Земельного кодексу України.

3.Рзробленний проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування підлягає затвердженню Тетіївською міською радою.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища,   (голова Касяненко В.М.)
 

Міський  голова                                         Р. В. Майструк

 

             Начальник юридичного відділу                                                  Н. М. Складена

 

     21.03.2019 р

      № - 18-VII

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВІСІМНАДЦЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

                                                   РІШЕННЯ   ПРОЕКТ

 

м. Тетіїв

 

Про передачу земельних ділянок в

користування на умовах оренди,

які розташовані на території

Тетіївської міської ради.  

                            Розглянувши заяви ПП «Михайлівський лан», ФОП Мусітовича В.П., ФОП Корчака О.С., Корчака В.С., клопотання СФГ «Титан», керуючись пунктом 34 частиною 1 статті 26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до ст. ст. 12, 20, 93, 116, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 134, 186-1,п.21 розділ  Х  Перехідних положень Земельного кодексу України, ст.6, 13, 21 Закону України "Про оренду землі”, статтями 19, 25, 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень Тетіївська міська рада

в и р і ш и л а :

 

1.Внести зміни в рішення 6 сесії 7 скликання № 165-6-VII від 17.05.2018 року в пункті 4 підпункт :

 « - ПП « Михайлівський Лан» по вул. Квітнева,2-А площею 0,3069 га під землі  сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер земельної ділянки 3224684601:01:014:0004, терміном на 10 років, за рахунок земель комунальної власності  Тетіївської міської ради.»

    замінити на підпункт:

  « - ПП « Михайлівський Лан» по вул. Квітнева,2-А площею 0,3069 га під землі  сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер земельної ділянки 3224684601:01:014:0004, терміном на 49 років, за рахунок земель комунальної власності  Тетіївської міської ради.»

2.Передати в користування на умовах оренди земельну ділянку, яка розташована на території Тетіївської міської ради кадастровий номер земельної ділянки 3224610100:01:205:0001

     - ФОП Мусітовичу Віктору Петровичу площею 9,0576 га під землі сільськогосподарського призначення для сінокосіння і випасання худоби, терміном на 20 років, за рахунок земель комунальної власності  Тетіївської міської ради.

    Встановити орендну плату в розмірі 8 % від нормативно грошової оцінки земельної ділянки, що становить 4606 грн 55 коп. за один рік оренди.

     Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки становить 57581 грн 92 коп.

     Термін дії договору з 01.04. 2019 року.  

3.Передати в користування на умовах оренди земельну ділянку, яка розташована на території Тетіївської міської ради кадастровий номер земельної ділянки 3224685801:01:013:0004 Росішківський старостинських округ

     - ФОП Корчаку Олександру Сергійовичу та Корчаку Владиславу Сергійовичу с. Росішки по вул.Центральній,27 площею 0,0832 га під землі громадської забудови для будівництва та обслуговування будівель торгівлі , терміном на 5 років, за рахунок земель комунальної власності  Тетіївської міської ради.

    Встановити орендну плату в розмірі 8 % від нормативно грошової оцінки земельної ділянки, що становить  грн  коп. за один рік оренди.

     Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки становить  грн  коп.

     Термін дії договору з 01.04. 2019 року. 

4.Передати в користування на умовах оренди земельну ділянку, яка розташована на території Тетіївської міської ради кадастровий номер земельної ділянки 3224682000:03:002:0019 Горошківський старостинських округ

     - СФГ «Титан» площею 10,5607 га під землі сільськогосподарського призначення для сінокосіння і випасання худоби, терміном на 49 років, за рахунок земель комунальної власності  Тетіївської міської ради.

    Встановити орендну плату в розмірі 8 % від нормативно грошової оцінки земельної ділянки, що становить 5094 грн 12 коп. за один рік оренди.

     Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки становить 63676 грн 50 коп.

     Термін дії договору з 01.04. 2019 року. 

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища,   (голова Касяненко В.М.)

 

Міський  голова                                         Р. В. Майструк

 

                      Начальник юридичного відділу                                                  Н. М. Складена

 

       21.03.2019 р

      №  - 18-VII

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

  ВІСІМНАДЦЯТА   СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 

 

м. Тетіїв

Про затвердження технічних

документацій та укладання договорів

на встановлення особистих строкових

земельних сервітутів в межах м. Тетієва

 

                          Розглянувши заяви  ФОП Козел Л.В., Кругляк О.А., Завальнюка О.В., Заїки О.В., Шардіна С.А., Бринька С.М., Лавренюка М.П., Каплуна А.В. та розроблену ПП «Земля» технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (МАФ), зважаючи на рішення 25 сесії 7 скликання № 381 від 22.09.2017 року та відповідно до Конституції України, статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до ст. ст. 12, 83, 98-102, 122 Земельного кодексу України, статті 19 Закону України «Про землеустрій», статті 29 Закону України «Про державний земельний кадастр», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.ст.395, 401-404, 406 Цивільного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 р.  №244 , Тетіївська міська рада

 

в и р і ш и л а :

1.Затвердити розроблену ПП «Земля» технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту для будівництва та обслуговування будівель торг