Телефони довіри Контакти Версія для людей з обмeженими можливостями

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ 13 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

                                                                       

 

  УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ТРИНАДЦЯТА  СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

   ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

    м Тетіїв

 

Звіт керівника КП  «Міський молодіжний

центр «Креатив» про  роботу за звітний період

 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора КП «Молодіжний центр «Креатив»  Новіцької О.О. про  роботу за звітний період, керуючись

ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада     

                               

                                              В И Р І Ш И Л А:

 

1. Інформацію директора КП «Молодіжний центр «Креатив»  Новіцької О.О.

     прийняти до відома, роботу визнати задовільною.

 

 2. Директору КП «Молодіжний центр «Креатив»:

 

  1. Активізувати роботу з Молодіжною Радою, молодіжними громадськими організаціями та учнівським самоврядуванням міста.
  2. Продовжити облаштування КП МЦ «Креатив».

 

   3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну      

        депутатську комісію з питань соціального захисту, охорони здоров"я,

        освіти, культури,  молоді і спорту.

 

                        Міський голова                                              Р.В. Майструк

       

          25.10.2018р.

          №      - 13-VII

                                                        

 

      УКРАЇНА

  ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

  ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

             ПРОЕКТ  РІШЕННЯ

 м Тетіїв

 

Про затвердження Програми

розвитку освіти Тетіївської 

об’єднаної  територіальної 

громади на 2018-2020 роки

 

        Розглянувши та обговоривши проект Програми розвитку освіти Тетіївської об’єднаної  територіальної  громади на 2018-2020 роки,  керуючись Законом України  «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

                                  В И Р І Ш И Л А:

 

       Затвердити Програму  розвитку освіти Тетіївської  об’єднаної  територіальної громади на 2018-2020 роки.

 

             Міський голова                                            Р.В.Майструк

 

30.10.2018 р.

№    -13-VIІ

 

    

                                                                                      Додаток

                                                                    до рішення 13 сесії міської ради

                                                               7 скликання від 13.11.2018р.

                                  №    -13-VII

 

Програма розвитку освіти

Тетіївської  об’єднаної  територіальної  громади

на 2018-2020 роки

 

Тетіївська міська рада -2018 р.

Паспорт Програми розвитку освіти

Тетіївської  об’єднаної  територіальної  громади

на 2018-2020 роки

 

1.      Назва програми :         Програма розвитку освіти Тетіївської  об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки

2.      Мета програми : Розвиток системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Тетіївської  ОТГ відповідно до потреб та запитів громади щодо доступної якісної освіти, яка забезпечує повноцінний розвиток кожної дитини і її успішну інтеграцію в українське суспільство та європейську спільноту

3.Структура програми:

 

                                    1.Загальні положення

 

1. Управління та інституційний розвиток

2. Зміст освіти

3. Здоров’я та безпека

4. Виховання на цінностях сталого розвитку

5. Основні заходи з покращення матеріально- технічного забезпечення закладів освіти в 2018-2020 роках

4       Перелік напрямів та підпрограм (проектів), які буде реалізовано в межах програми         I. Управління та інституційний розвиток

1.1. Громадсько-державне управління освітою на засадах децентралізації

1.2. Нове освітнє середовище

1.3. Науково-методичний супровід освіти. Розвиток людських ресурсів

 

II. Зміст освіти

 

2.1. Дошкільна освіта

2.2. Нова українська школа

2.3. Обдаровані діти

2.4. Освіта в інформаційному суспільстві

2.5. Мовна освіта

 

III. Здоров’я та безпека

 

3.1. Здоров’я  через  освіту

3.2. Безпечне  середовище

3.3. Освіта дітей з особливими освітніми потребами

 

IV. Виховання на цінностях сталого розвитку

 

4.1. Позашкілля

4.2. Учнівське самоврядування

4.3. Освіта і духовний розвиток особистості

4.4.Єдиний простір: освітня взаємодія громад

 

V. Основні заходи з покращення матеріально- технічного забезпечення закладів освіти в 2018-2020 роках

 

5       Ініціатор розроблення програми  Управління  освіти виконавчого  комітету  Тетіївської міської ради

6       Дата, номер документа про затвердження програми        Рішення Тетіївської міської ради від _____________ № ____________________

7       Розробники  програми         Управління  освіти  виконавчого  комітету  Тетіївської  міської ради

8       Співрозробники програми   Керівники закладів освіти Тетіївської  об’єднаної територіальної  громади

9       Відповідальний виконавець програми   Управління  освіти Тетіївської  міської ради, керівники закладів освіти Тетіївської  об’єднаної територіальної громади

10     Учасники програми     Тетіївська міська рада, управління  освіти виконавчого комітету Тетіївської міської ради

11     Термін реалізації програми 2018-2020 роки 

12     Контроль за виконанням програми       Постійна комісія міської ради з гуманітарних питань, освіти, медицини, культури, фізичного виховання та соціального захисту населення       

 

Пояснювальна  записка щодо реалізації

Програми розвитку освіти

Тетіївської  об’єднаної  територіальної  громади

на 2018-2020 роки

Програма розвитку освіти Тетіївської   ОТГ на 2018-2020 роки (далі – Програма) розроблена з метою створення умов та інноваційних механізмів розвитку системи освіти ОТГ на виконання законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», постанов Кабінету Міністрів України, документів Міністерства освіти і науки України, регіональних програм розвитку. Підготовка Програми розвитку освіти Тетіївської  об’єднаної  територіальної  громади на 2018-2020 роки зумовлена процесами модернізації національної системи освіти в Україні, підвищенням ролі регіонального та місцевого компонентів у її розвитку.

Загальна спрямованість модернізації освіти Тетіївської ОТГ полягає у необхідності забезпечення її відповідності європейським стандартам, потребам сучасного життя країни, цілеспрямованому орієнтуванню на задоволення запитів жителів ОТГ щодо якісної та доступної освіти.

В умовах високого динамізму розвитку науки та освіти, стрімкого оновлення системи знань на перший план виступають завдання перегляду змісту, форм і методів навчання, орієнтації освіти на особистість учня, запровадження нових технологій навчання, які забезпечували б високу якість підготовки випускників закладів загальної середньої освіти.

Програма визначає стратегічні пріоритети розвитку освіти Тетіївської  ОТГ, започатковує організаційні шляхи її реалізації, обґрунтовує ресурсні потреби. Вона скеровує педагогічну спільноту до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, суспільства, держави на засадах європейських вимірів якості освіти.

Програма зумовлює модернізацію чинників, від яких залежить якість навчально-виховного процесу, змісту, методів, форм навчання і виховання, системи контролю й оцінювання, управлінських рішень, дитиноцентризму взаємовідповідальності учасників освітнього процесу.

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.Управління та інституційний розвиток

2.Зміст освіти

3.Здоров’я та безпека

4.Виховання на цінностях сталого розвитку

5.Основні заходиз покращення матеріально технічного забезпечення закладів освіти в 2018-2020 роках

 

І. УПРАВЛІННЯ ТА ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

1.1. Громадсько-державне управління освітою на засадах децентралізації

Мета: забезпечення узгодженої взаємодії між громадою та державою в управлінні освітою, пов’язаної з можливістю приймати ефективні управлінські рішення, відповідально та результативно впливати на освітню політику.

Шляхи реалізації

 

Термін виконання (роки)

Відповідальні виконавці

 

Створити:

2018

2019

2020

Управління  освіти, керівники закладів освіти

1. Систему опорних навчальних закладів освіти та їх філій у межах Тетіївської міської ОТГ для формування власної ефективної системи забезпечення освітніми послугами населення

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управління  освіти

2. Раду з освіти при голові Тетіївської міської ради

+

 

 

 

 

 

Управління  освіти

3. Фонд Тетіївської міської ради підтримки освіти,шкільні благодійні фонди

+

 

 

 

 

 

Управління  освіти, керівники закладів освіти

  4. Школу резерву керівних освітніх кадрів;

+

  +

 +

Управління  освіти, керівники закладів освіти

5. Науково -методичні, фінансово-економічні, нормотворчі умови щодо впровадження ідеї автономії навчальних закладів, розширення їх фінансової самостійності

+

  +

 +

Управління  освіти, керівники закладів освіти

Сприяти :

 

 

 

 

  1. Максимальному делегуванню адміністративних і навчально-методичних повноважень до рівня навчального закладу в поєднанні з належним управлінням у самих закладах освіти та забезпеченні якості управління

+

  +

 +

Управління  освіти, керівники закладів освіти

2. Реалізації спільних проектів між навчальними закладами, які передбачають координацію діяльності суб’єктів співробітництва та акумулювання ними на визначений період ресурсів з метою спільного здійснення відповідних заходів

+

  +

 +

Управління  освіти, керівники закладів освіти

  3. Здоровій та доброзичливій конкуренції між закладами освіти з метою стимулювання надання якісних освітніх послуг

+

 

 

 

  +

 

 

 

 +

 

 

 

Управління освіти, керівники закладів освіти

 

4. Подоланню бюрократизації в системі управління, упорядкуванню перевірок та звітності закладів освіти

+

 

+

+

 

Управління  освіти,

керівники закладів освіти

5. Запровадженню наскрізного електронного урядування                  (e-management)     за допомогою захищених і сертифікованих систем передачі даних на всіх рівнях освітньої системи

+

 

+

Управління  освіти,

керівники закладів освіти

6. Підвищенню соціального статусу педагогічного працівника

+

+

+

Управління  освіти,

керівники закладів освіти

Упорядкувати:

 

 

 

 

1. Систему призначення, звільнення, переміщення, керівників та педагогічних працівників закладів освіти відповідно до Закону України «Про освіту», спеціальних законів та положень нормативно-правового регулювання діяльності закладів освіти, опорних закладів освіти та їх філій

+

 

 

Управління  освіти, керівники закладів освіти

 

2. Моделі соціально-освітнього розвитку  Тетіївської ОТГ з урахуванням особливостей регіону

+

+

+

Управління  освіти, керівники закладів освіти

Проводити:

 

 

 

 

  1. Ребрендинг (зміну іміджу) закладів освіти з метою створення позитивного іміджу Тетіївської  ОТГ, навчання освітньому менеджменту керівників і педагогічних працівників закладів освіти шляхом освітніх обмінів, стажування, підвищення кваліфікації, навчання (в т.ч. і учнів), налагодження і посилення міжрегіональних зв’язків

+

+

+

Управління  освіти, керівники закладів освіти

  1. Щорічний моніторинг освітніх   

змін, на основі результатів якого здійснювати прогнозування тенденцій інноваційного розвитку освіти Тетіївської  ОТГ

+

+

+

Управління  освіти

Висвітлювати:

 

 

 

 

  1. Управлінську політику освітян Тетіївської ОТГ на веб-сайтах закладів освіти, громади, управління  освіти, ЗМІ

+

+

+

Управління  освіти, керівники закладів освіти

 

 

Очікувані результати:

– громадсько-державна взаємодія в управлінні освітою;

– ефективне управління освітою на основі проектно-цільового методу;

– функціонування інституцій, що забезпечують відкритість та прозорість розвитку освіти;

– можливість збільшення фінансових надходжень в освіту з громадського сектора;

– взаємодія із регіональними, в межах України  та зарубіжними партнерами.

 

1.2. Нове освітнє середовище

 

Мета: сприяння розвитку освітніх осередків Тетіївської  об’єднаної  територіальної  громади через створення належних матеріально-технічних умов та забезпечення науково-методичного супроводу.

 

 

 

Шляхи реалізації

 

Термін виконання (роки)

Відповідальні виконавці

 

Створити:

2018

2019

2020

 

  1. Опорні заклади освіти на території Тетіївської  ОТГ з різноманітними формами й засобами здобуття повної загальної середньої освіти

+

 

+

 

 

 

 

 

Управління  освіти

2. Дистанційні, мережеві, змішані форми здобуття освіти, екстернатну та сімейну (домашню) форми індивідуальної освіти, педагогічний патронат із належним визнанням результатів такого навчання

+

  +

 +

Управління  освіти, керівники закладів освіти

Проводити:

 

 

 

 

 

 

 

1.Оптимізацію мережі закладів освіти Тетіївської   ОТГ

+

  +

 +

Управління  освіти, керівники закладів освіти

  2. Конкурс щодо визначення опорних шкіл

+

  +

 

Тетіївська міська рада, управління  освіти

  3. Конкурс на призначення директорів опорних шкіл

+

  +

 

Управління  освіти

 

4. Цілеспрямовану підготовку керівних та педагогічних кадрів для роботи в опорних школах

+

  +

 +

Управління  освіти

 

5. Конкурс проектів щодо розвитку інфраструктури освітнього осередку

+

  +

 +

Тетіївська міська рада, управління  освіти

Відкрити в опорних школах Тетіївської   ОТГ:

  1. Різноманітні профілі навчання

+

  +

 +

Управління  освіти, керівники закладів освіти

  2. Мережу європейських класів (European sections), де учні отримають можливість вивчати декілька іноземних

 

  +

 +

Управління  освіти, керівники закладів освіти

3. Інформаційно-бібліографічні центри з вільним доступом до мережі Інтернет на базі опорних шкіл

 

  +

 +

Управління  освіти, керівники закладів освіти

4. Розширену мережу гуртків, факультативів за інтересами

+

  +

 +

Управління освіти, керівники закладів освіти

Удосконалити й осучаснити:

 

 

 

 

1.Матеріально-технічну базу закладів освіти та забезпечити фізичну та інформаційну доступність для дітей з особливими освітніми потребами

+

  +

 +

Управління  освіти, керівники закладів освіти

2. Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу закладів освіти (наочність, посібники, література та періодичні фахові видання, навчальні комп’ютерні комплекси тощо)

3. Бібліотечні фонди опорних закладів освіти, створити електронні бібліотеки, медіатеки

+

 

 

 

 

+

  +

 

 

 

 

 

+

 +

 

 

 

 

 

+

Управління  освіти, керівники закладів освіти

 

 

                            Управління  освіти, керівники закладів освіти

Проводити:

 

 

 

 

  1. Вивчення досвіду з організації системи освіти в Тетіївській  ОТГ, в тому числі зарубіжного

 

+

+

Управління  освіти, керівники закладів освіти

2. Спільну інноваційну діяльність з актуальних питань розвитку освіти та включаючи участь у науково-практичних конференціях, семінарах, тренінгах тощо

+

 

 

 

 

  +

 

 

 

 

 +

 

 

 

 

Управління  освіти, керівники закладів освіти

 

 

Очікувані результати:

 

– функціонування закладів освіти з класами для дітей з особливими освітніми потребами та з інклюзивною освітою;

– створений освітній простір Тетіївської  ОТГ як об’єднання закладів освіти, культури та спортивних установ;

– удосконалена сучасна матеріальна-технічна база опорних шкіл;

– створені умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами;

– максимальне задоволення освітніх потреб населення громади;

– інтеграція українських  шкіл громади в європейський освітній простір;

– професійне зростання педагогів і як наслідок — вища якість освіти учнів.

 

1.3. Науково-методичний супровід освіти. Розвиток людських ресурсів

Мета: модернізація системи післядипломної педагогічної освіти в умовах децентралізації для забезпечення нової якості керівних і педагогічних кадрів

 

Шляхи реалізації

 

Термін виконання (роки)

Відповідальні виконавці

 

Запровадити:

2018

2019

2020

 

1. Сучасні підходи щодо форм, методів, технологій професійного вдосконалення та підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів системи освіти відповідно до вимог інноваційного розвитку

 

+

 

 

+

 

 

Управління  освіти, керівники закладів освіти

2. Матеріальне стимулювання (заохочення) творчих педагогів та директорів закладів освіти

+

  +

 +

Управління  освіти, керівники закладів освіти

   Взяти участь:

 

 

 

 

У системі мережевої взаємодії щодо впровадження інноваційного досвіду педагогів та шкіл в обласній системі підвищення кваліфікації

 

 

 +

Управління  освіти, керівники закладів освіти

   Апробувати:

 

 

 

 

Інноваційні навчально-методичні матеріали (посібники, підручники, е-кейси та ін.) щодо реформування початкової школи; базової освіти, повної загальної середньої (профільної) освіти         

 

  +

+

Управління  освіти, керівники закладів освіти

   Організувати:

 

 

 

 

Сучасні ефективні форми навчально-методичної та науково-методичної роботи з педагогами та керівниками закладів освіти; науково-практичні конференції з проблем загальної середньої та післядипломної педагогічної освіти

 

+

+

Управління  освіти, керівники закладів освіти

 

Щорічний моніторинг якості науково-методичної роботи з педагогічними працівниками на засадах бенчмаркінгу (порівняльного аналізу) 

 

 

+

Управління  освіти, керівники закладів освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

Очікувані результати:

 

– модернізована система післядипломної педагогічної освіти в умовах децентралізації для забезпечення нової якості керівних і педагогічних кадрів — «агентів змін»;

– запровадження нових моделей, форм і методів підвищення кваліфікації педагогічних працівників, підготовки педагогів Тетіївської  ОТГ;

– створення  необхідних  умов  для постійного підвищення кваліфікації педагогічних кадрів за індивідуальними освітніми траєкторіями;

– умотивований до неперервного навчання педагог як ключова фігура оновлення школи, соціально і професійно активна особистість;

– індустрія методичних матеріалів для освітян Тетіївської  ОТГ;

– доступність науково-методичної служби в системі освіти Тетіївської  ОТГ.

ІІ. ЗМІСТ ОСВІТИ

2.1. Дошкільна освіта

Мета: утвердження в освіті принципу дитиноцентризму — максимальне наближення навчання і виховання дитини до її сутності, здібностей та врахування особливостей, що буде сприяти максимальному саморозвитку й самореалізації особистості.__

децентралізації для забезпечення нової якості керівних і педагогічних кадрів

 

Шляхи реалізації

 

Термін виконання (роки)

Відповідальні виконавці

 

 

2018

2019

2020

 

Сприяти:           

 

 

 

 

розвитку та урізноманітненню мережі закладів дошкільної освіти різних типів, профілів та форм власності, альтернативних форм здобуття дошкільної освіти — із залученням сімей та місцевих громад: родинне виховання, дошкільні заклади сімейного типу (зокрема в житлових приміщеннях), корпоративні дитячі садки

+

  +

 +

Тетіївська міська рада, Управління  освіти,керівники закладів освіти

 

   підвищенню якості дошкільної освіти через упровадження нових державних комплексних і парціальних, авторських програм виховання, навчання та розвитку дітей, інноваційних технологій, інноваційної  діяльності.

+

+

  +

 Управління  освіти,керівники закладів освіти

 

Оновити:

інформаційний банк даних обліку дітей дошкільного віку в Тетіївській  ОТГ

 

+

 

+

 

+

 

Управління  освіти,керівники закладів освіти

 

Створити:

 

 

 

 

навчально-методичне забезпечення щодо ранньої освіти та піклування, організації психолого-педагогічної підтримки дітей від народження до трьох років — для педагогів та батьків.

+

  +

+

Управління  освіти,керівники закладів освіти

 

 

Забезпечити:     

 

 

 

 

збереження субкультури дошкільного дитинства, протистояння задидактизованості та перетворенню дитсадка на філію школи для малюків;

+

  +

+

Управління  освіти,керівники закладів освіти

 

якісну дошкільну освіту для дітей з особливими освітніми потребами через оновлення підходів до роботи спеціалістів-логопедів у закладах дошкільної освіти;

+

  +

+

Управління  освіти,керівники закладів освіти

 

 

 Запровадити:  

 

 

 

 

висвітлення у ЗМІ інформації щодо роботи закладів дошкільної освіти та найкращі здобутки в галузі дошкільної освіти Тетіївської  ОТГ для інформування населення про забезпечення дітей якісною дошкільною освітою

якісну дошкільну освіту для дітей з особливими освітніми потребами через оновлення підходів до роботи спеціалістів-логопедів у закладах дошкільної освіти;

+

 

 

 

 

 

 

+

  +

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

+

Управління  освіти,керівники закладів освіти

 

 

 

                           Управління  освіти,керівники закладів освіти

 

оновлення розвивального середовища закладів дошкільної освіти сучасним змістом з метою підвищення якості дошкільної освіти

+

 

 

 

  +

 

 

 

+

 

 

 

Управління  освіти,керівники закладів освіти

 

забезпечення проведення модернізації матеріально-технічної бази зкладів дошкільної освіти (забезпечення сучасним обладнанням, меблями, іграшками, твердим і м’яким інвентарем тощо)

+

 

 

 

  +

 

 

 

+

 

 

 

Управління  освіти,керівники закладів освіти

 

 

 

Очікувані результати:

– поширена та урізноманітнена мережа закладів дошкільної освіти різних типів та форм власності, альтернативних форм здобуття дошкільної освіти — відповідно до потреб Тетіївської  ОТГ;

– 100% охоплення дітей дошкільного віку дошкільною освітою в закладах різних типів і форм власності;

– забезпечено рівний доступ до якісної дошкільної освіти дітям всіх вікових категорій та стану здоров’я;

– побудова   освітньо-виховного   процесу   в   закладах дошкільної освіти   за   принципом дитиноцентризму;

– он-лайн-доступ батьків до інформації про умови отримання дітьми дошкільної освіти.

 

2.2. Нова українська школа

Мета: визначення та набуття ясного розуміння сучасної української школи, здатної підтримувати учнів у їх прагненні ставати новаторами, використовувати набуті знання та креативність у створенні нових відкриттів для суспільства.

 

Шляхи реалізації

 

Термін виконання (роки)

Відповідальні виконавці

 

Створити :

2018

2019

2020

 

У закладах освіти Тетіївської ОТГ середовище для різнобічного розвитку, виховання й соціалізації особистості, яка відповідає вимогам часу;

+

+

 

 

+

 

 

Управління  освіти,керівники закладів освіти

 

Забезпечити:     

 

 

 

 

100% охоплення дітей шкільного віку навчанням   

+

+

+

Управління  освіти,керівники закладів освіти

Реалізацію оновлених цілей і змісту освіти на основі компетентнісного підходу та особистісної орієнтації з урахуванням кращого досвіду та принципів сталого розвитку

+

+

+

Управління  освіти,керівники закладів освіти

Оволодіння педагогічними працівниками новітніми інтерактивними, індивідуалізованими, командними та проектними навчальними технологіями

+

+

+

Управління  освіти,керівники закладів освіти

Перехід від адміністративно-розпорядчого управління закладами освіти до системи освітнього менеджменту.

+

+

+

Управління  освіти,керівники закладів освіти

Організувати:

 

 

 

 

Наскрізний процес навчання та виховання, який     формує стійку систему цінностей, компетенцій, мотивів до отримання та використання набутих знань    

+

+

+

Управління  освіти,керівники закладів освіти

Сучасний ефективний психолого-педагогічний   та науково-методичний супровід освітнього процесу

+

+

+

Управління  освіти,керівники закладів освіти

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі та управлінні закладами освіти.

 

 

Запровадити:

+

+

+

Управління  освіти,керівники закладів освіти

Розробку та реалізацію різноманітних освітніх моделей у закладах освіти Тетіївської  ОТГ

+

+

+

Управління  освіти,керівники закладів освіти

Системний моніторинг в освіті з метою отримання вичерпної інформації про впровадження    Концепції «Нова українська школа»

+

+

+

Управління  освіти,керівники закладів освіти

Сприяти:

Участі педагогів початкової школи в розробці й    рецензуванні, обговоренні нових програм і підручників на засадах діяльнісного та компетентнісного підходів до навчання; генеруванню інноваційних ідей, їх визначенню, відбору та впровадженню.

+

+

+

Управління  освіти,керівники закладів освіти

Висвітлювати:

 

 

 

 

Реформування шкільної освіти та реалізацію Концепції  «Нова українська школа» у місцевих ЗМІ, на сайті управління  освіти та сайтах закладів освіти тощо

+

+

+

Управління  освіти,керівники закладів освіти

Очікувані результати:

 

– підвищення якості освіти на інноваційній основі;

– розроблено й упроваджено системний моніторинг якості освіти Тетіївської ОТГ;

– максимальне застосування інформаційних технологій в управлінні закладами освіти;

– збалансована швидкісна система інформування громадськості про новини та досягнення освіти;

– трансформація освітнього сектора на інноваційне середовище, у якому учні отримують навички й уміння самостійно оволодівати знаннями протягом життя та застосовувати їх у практичній діяльності.

 

2.3. Обдаровані діти

Мета: підвищення якості роботи з обдарованими дітьми та молоддю шляхом удосконалення системи виявлення, підтримки та розвитку обдарованості, сприяння самореалізації й професійному самовизначенню відповідно до здібностей та інтересів; підвищення професійної компетентності вчителя, що працює з обдарованими дітьми та молоддю.

Шляхи реалізації

 

Термін виконання (роки)

Відповідальні виконавці

 

Оновити й удосконалити:

2018

2019

2020

 

систему психодіагностичних досліджень, спрямованих  на  пошук обдарованих  дітей та молоді відповідно до різних типів обдарованості (в тому числі систему ранньої поетапної діагностики);

+

+

 

 

+

 

 

Управління  освіти,керівники закладів освіти

 

бази електронних портфоліо педагогів, які опікуються питаннями обдарованості та підготовки учнів-призерів, переможців олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань, обласних віртуальних заходів.

+

+

+

Управління  освіти,керівники закладів освіти

Забезпечити участь дітей в:

 

 

 

 

 

обласній очно-дистанційній школі для обдарованих учнів;

+

+

+

Управління  освіти,керівники закладів освіти

літній школі для обдарованої молоді

+

+

+

Управління  освіти,керівники закладів освіти

Забезпечити:

 

 

 

 

підвищення результативності участі обдарованих дітей і молоді у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, турнірах, конкурсах;

на 2%

на 2%

на 2%

Управління  освіти,керівники закладів освіти

активне залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької, інноваційної, творчої діяльності в гуртках, філіях Малої академії наук;  участі  у Всеукраїнському інтерактивному відкритому конкурсі МАН України «МАН-Юніор Ерудит»;

 

+

+

+

Управління  освіти,керівники закладів освіти

розроблення дієвого механізму стимулювання обдарованої молоді та їх наставників.

 

+

+

Управління  освіти,керівники закладів освіти

Взяти участь:

 

 

 

 

в обласній науково-практичній конференції, обласних семінарах з обміну досвідом, педагогічному форумі  тощо.

+

+

+

Управління  освіти,керівники закладів освіти

 

Очікувані результати:

 

– удосконалено систему виявлення, відбору, психолого-педагогічного супроводу, адресної підтримки обдарованої молоді;

– збільшено на 8% кількість призерів/переможців олімпіад, турнірів, конкурсів, інтелектуальних змагань;

 

– створено дієву систему формування «олімпійського резерву»  Тетіївської ОТГ та цілеспрямованої індивідуальної роботи з лідерами олімпіадного та турнірного руху як серед учнів, так і серед педагогів;

– створено бази електронних портфоліо педагогів, які опікуються питаннями обдарованості та підготовки учнів-призерів, переможців олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань.

 

2.4. Освіта в інформаційному суспільстві

 

Мета: формування медіа- та інформаційної грамотності й культури учасників освітнього процесу; забезпечення рівного доступу дітей та дорослих будь-якого віку й стану здоров’я до якісної основної або додаткової освіти на дистанційній основі та можливості отримання відповідного документу про освіту державного зразка.

 

Шляхи реалізації

 

Термін виконання (роки)

Відповідальні виконавці

 

Створити :

2018

2019

2020

 

систему впровадження дистанційної освіти за напрямами:

- використання дистанційних форм у роботі з обдарованими учнями;

–   з   підготовки   до   предметних   олімпіад, турнірів, конкурсів тощо;

із       залученням       до       пошукової, інноваційної, дослідницької роботи у складі МАН;

– дистанційне навчання дітей з особливими освітніми потребами;

+

+

 

 

+

 

 

Управління  освіти,керівники закладів освіти

 

різні форми позашкільної освіти, включаючи форми  для  дітей  дошкільного  віку,   батьківської педагогіки, творчих студій для дітей і молоді, дитячі та молодіжні фестивалі, конкурси, проекти обласного й всеукраїнського рівнів — для сприяння розвиткові медіа-   та   інформаційної   культури   й   підтримки системи розвитку медіаінформаційної грамотності (за участю громадських об’єднань і медіавиробників).

+

+

 

 

+

 

 

Управління  освіти,керівники закладів освіти

 

Забезпечити:

 

 

 

 

 

підвищення рівня сформованості медіаімунітету особистості, готовності до протистояння агресивному медіасередовищу, усвідомленого вибору та критичного сприйняття різноманітних інформаційних джерел.

 

+

+

Управління  освіти,керівники закладів освіти

Висвітлювати:

 

 

 

 

досвід роботи з упровадження медіаосвіти, дистанційних форм навчання в освітянській пресі, Інтернет-джерелах, інших засобах масової інформації

 

+

+

 

 

+

 

 

Управління  освіти,керівники закладів освіти

 

 

Очікувані результати:

– достатні організаційні, кадрові, інформаційні, матеріально-технічні умови для використання технологій дистанційного навчання, електронного та медійного навчального контенту в допрофільній та профільній підготовці учнів закладів загальної середньої освіти;

– професійна компетентність учителів достатня для використання сучасного навчального контенту (змісту) в освітньому процесі;

– медіа- та інформаційна грамотність учасників освітнього процесу, інтеграція медіаосвітніх компонентів у навчальні програми закладів загальної середньої освіти;

– сформований медіаімунітет особистості, готовність до протистояння агресивному медіасередовищу, усвідомлений вибір та критичне сприйняття різноманітних інформаційних джерел;

– розвинене регіональне партнерство у сфері надання освітніх послуг учням закладів загальної середньої освіти;

– професійна готовність учителя до медіатворчості для компетентного самовираження та реалізації його життєвих і професійних завдань, покращення якості міжособистісної та професійної комунікації, мережі стосунків і якості життя в значущих для особистості спільнотах

  1. Мовна освіта

 

Мета: поліпшення якості системи мовної освіти щодо формування багатомовної особистості, яка вільно володіє державною, рідною та іноземними мовами.

 

Шляхи реалізації

 

Термін виконання (роки)

Відповідальні виконавці

 

Створити :

2018

2019

2020

 

нову цілісну систему багатомовної освіти дітей та молоді Тетіївської  ОТГ

+

 

 

 

 

Управління  освіти,керівники закладів освіти

 

Активізувати:

 

 

 

 

національно-патріотичне виховання учнів засобами мовної освіти;

+

+

+

Управління  освіти,керівники закладів освіти

популяризацію вивчення іноземних мов;

+

+

+

Управління  освіти,керівники закладів освіти

сучасну систему моніторингу якості мовної освіти учнів

 

+

+

+

Управління  освіти,керівники закладів освіти

Сприяти:

 

 

 

 

 

забезпеченню функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя (Місячник української писемності та мови; міський етап Міжнародного конкурсу знавців української мови імені П. Яцика; міський етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської творчості імені Т.Г. Шевченка)

+

+

+

Управління  освіти,керівники закладів освіти

поповненню бібліотечних фондів сучасною україномовною літературою, якісними перекладами українською мовою творів зарубіжних письменників

+

+

+

Управління  освіти,керівники закладів освіти

 

Очікувані результати:

 

– якісна багатомовна освіта в закладах освіти Тетіївської  ОТГ;

– наявність у шкільних бібліотеках сучасної україномовної літератури, іншомовної літератури мовою оригіналу, якісних перекладів творів зарубіжних письменників українською мовою;

 

– удосконалення професійної майстерності вчителя-словесника -висококваліфікованого фахівця, що володіє системними знаннями, навичками і вміннями з лінгвістичних, літературознавчих, психологічних, педагогічних наук.

 

 

ІІІ. ЗДОРОВ’Я ТА БЕЗПЕКА

 

3.1. Здоров’я через освіту

 

«Здорова дитина —успішна особистість»

Мета: сприяння забезпеченню високого рівня освітніх послуг закладів освіти будь-якого типу та рівня без шкоди для здоров’я; створення безпечних та комфортних умов для всебічного розвитку особистості через розширення здоров’язбережувального простору.

 

Шляхи реалізації

 

Термін виконання (роки)

Відповідальні виконавці

 

 

2018

2019

2020

 

Відновити та поширити:   

 

 

 

 

придбання необхідного медичного обладнанням та спортивного інвентарю для закладів дошкільної, загальної середньої освіти

+

+

+

Управління  освіти,керівники закладів освіти

придбання спортивного обладнання, меблів, посуду для їдальні, ТЗН тощо.

+

+

+

Управління  освіти,керівники закладів освіти

Створити:

 

 

 

 

ефективні моделі освітньої установи щодо здоров’язбереження і здоров’я, відновлення особистості дитини

+

+

+

Управління  освіти,керівники закладів освіти

Забезпечити:

 

 

 

 

укомплектування закладів освіти медичним персоналом та приведення режиму роботи відповідно до часу перебування дітей у закладах освіти;

 

+

+

Управління  освіти,керівники закладів освіти

необхідні санітарно-гігієнічні норми в навчальних приміщеннях

+

+

+

Управління  освіти,керівники закладів освіти

якісну підготовку педагогів у забезпеченні високого рівня освітніх послуг без шкоди для здоров’я; психолого-соціального супроводу особистості дитини, яка опинилася в складних життєвих умовах   під час навчально-виховного процесу;

+

+

+

Управління  освіти,керівники закладів освіти

Запровадити:

 

 

 

 

науково-методичний супровід діяльності педагогів, які здійснюють психолого-соціальну підтримку особистості дитини (яка опинилася в складних життєвих умовах) під час освітнього процесу;

+

+

+

Управління  освіти,керівники закладів освіти

комплекс заходів щодо попередження травмування та нещасних випадків під час освітнього процесу;

+

+

+

Управління  освіти,керівники закладів освіти

 

серію проектів з питань збереження психічного здоров’я дітей та створення психологічного комфорту в закладах освіти як для учнів  так і педколективу;

Сприяти:

+

+

+

Управління  освіти,керівники закладів освіти

 

створенню необхідних умов для організації здоров’язбережувального та здоров’яформувального освітнього процесу в закладах освіти; комфортності освітнього середовища;

+

+

+

Управління  освіти,керівники закладів освіти

 

Удосконалити:

 

 

 

 

систему моніторингових досліджень рівня фізичного здоров’я та фізичної підготовленості, психоемоційного благополуччя школярів та педагогів; підліткових залежностей; адаптації дітей до навчання у 1-му та 5-му класах;

+

+

+

Управління  освіти,керівники закладів освіти

 

 

Очікувані результати:

– активна свідома участь суб’єктів навчально-виховного процесу у практичних діях, пов’язаних зі здоров’язбереженням і здоров’яформуванням;

– стабілізація кількості шкільних захворювань, призупинення зростання показників щодо підліткових залежностей;

– підвищення загальної психологічної грамотності учасників навчально-виховного процесу та їх резільєнтності (життєстійкості) до стресових ситуацій;

– якісна підготовка педагогів з метою забезпечення на місцях постійного психолого-соціального супроводу особистості дитини, яка опинилася в складних життєвих умовах;

– активна свідома робота педагогів, які пройшли тренінгове навчання щодо відновлення психологічного стану здоров’я та створення системи психолого-педагогічного супроводу особистості в кризових життєвих ситуаціях на місцях.

 

3.2. Безпечне середовище

 

Мета: створення безпечного, комфортного середовища в навчальних закладах Тетіївської  ОТГ

 

Шляхи реалізації

 

Термін виконання (роки)

Відповідальні виконавці

 

 

2018

2019

2020

 

Підтримувати:

 

 

 

 

співпрацю   з   психологічною службою   системи   освіти,   з   місцевими   закладами охорони здоров’я.  

+

+

+

Управління  освіти,керівники закладів освіти

Забезпечити:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постійне  висвітлення  заходів   щодо   безпечного, комфортного     середовища    в     закладах загальної середньої освіти Тетіївської    ОТГ   через    запровадження   активних інформаційних стратегій    (соціальні мережі, Веб-сайт, блог тощо).

+

+

+

Управління  освіти,керівники закладів освіти

участь у конференціях, конкурсах, фестивалях за різними напрямами відповідно до вимог сучасності

+

+

+

Управління  освіти,керівники закладів освіти

науково-методичний супровід педагогів   опорних закладів освіти Тетіївської  ОТГ із  цивільного захисту, безпеки життєдіяльності (основ здоров’я) шляхом проведення  семінарів,  тренінгів,  круглих  столів, фестивалів спільно з представниками національної поліції, спеціалістами з цивільного захисту та медичними працівниками;

+

+

+

Управління  освіти,керівники закладів освіти

Сприяти:

 

 

 

 

залученню батьків та громади до інформаційно-просвітницького забезпечення щодо безпечного, комфортного середовища всіх учасників освітнього процесу;

+

+

+

Управління  освіти,керівники закладів освіти

інформуванню педагогів закладів освіти Тетіївської  ОТГ про щорічне проведення Тижня безпеки життєдіяльності (у рамках якого проводиться день Цивільного Захисту).

+

+

+

Управління  освіти,керівники закладів освіти

 

Очікувані результати:

– оптимізована діяльність закладів освіти Тетіївської  ОТГ із цивільного захисту, безпеки життєдіяльності;

– налагоджена система безперервного навчання педагогічних кадрів з питань здорового і безпечного способу життя, із цивільного захисту, безпеки життєдіяльності, підвищення рівня їх підготовки із цієї проблеми;

– створення безпечного, комфортного середовища в закладах освіти Тетіївської  ОТГ.

 

3.3. Освіта дітей з особливими освітніми потребами

 

Мета: розширення практики інклюзивного та інтегрованого навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку в закладах дошкільної та загальної середньої освіти Тетіївської  ОТГ шляхом реалізації інноваційних моделей підготовки педагогічних кадрів та підвищення кваліфікації керівних педагогічних кадрів до роботи у форматі інклюзивної освіти.

 

Шляхи реалізації

 

Термін виконання (роки)

Відповідальні виконавці

 

Створити :

2018

2019

2020

 

створити інклюзивно-ресурсний центр

+

 

 

 

Забезпечити:

 

 

 

 

інклюзивне освітнє середовище для дітей з особливими освітніми потребами;

+

+

+

Управління  освіти,керівники закладів освіти

надання консультаційних послуг батькам дітей з особливими освітніми потребами, зокрема з інвалідністю, на базі закладів дошкільної і загальної середньої освіти;

+

+

+

Управління  освіти,керівники закладів освіти

висвітлення    відповідних     матеріалів     у періодичних виданнях, на сайті управління  освіти;

+

+

+

Управління  освіти,керівники закладів освіти

вивчення та узагальнення кращого досвіду педагогічних        колективів         закладів загальної середньої освіти, які реалізують ідеї інклюзивної освіти.

+

+

+

Управління  освіти,керівники закладів освіти

Запровадити:

 

 

 

 

систему    моніторингу    стану    впровадження  інклюзивної   освіти    в    закладах освіти Тетіївської  ОТГ та навчальних досягнень учнів в умовах інклюзивного навчання, обсягу й якості наданих   освітніх  та   корекційно-реабілітаційних послуг;

+

+

+

Управління  освіти,керівники закладів освіти

Взяти участь у:

 

 

 

 

конференціях, майстер-класах, навчальних семінарах, тренінгах, круглих столах, вебінарах, он-лайн-курсах,   та   інших   сучасних   ефективних формах навчально-методичної роботи з педагогами та керівниками закладів освіти Київської області, які впроваджують інклюзивне навчання

 

+

 

+

 

+

 

Управління  освіти,керівники закладів освіти

 

Очікувані результати:

– розроблено ефективну модель інклюзивної освіти дітей з особливими освітніми потребами в Тетіївській  ОТГ;

– створено в освітньому просторі  Тетіївської міської ОТГ передумови для розуміння інклюзії як цінності демократичного суспільства, розвитку толерантного ставлення до дітей з особливими освітніми потребами з боку однолітків, педагогів, батьків, громадськості; попередження конфліктів, забезпечення повноцінної соціально-психологічної адаптації та самоактуалізації дітей в умовах навчального закладу;

– посилення співпраці та розвиток партнерських відносин закладу освіти з місцевими громадами й соціальними партнерами;

– дієво забезпечуються соціальні гарантії для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей з малозабезпечених сімей, дітей переселенців та дітей учасників АТО.

 

ІV. ВИХОВАННЯ НА ЦІННОСТЯХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

 

4.1. Позашкілля

 

Мета: створення умов для всебічного гармонійного розвитку дитини засобами позашкільної освіти.

 

Шляхи реалізації

 

Термін виконання (роки)

Відповідальні виконавці

 

Забезпечити:

2018

2019

2020

 

-функціонування позашкільних закладів освіти  відповідно до нормативно-правових актів з питань позашкільної освіти

+

+

+

Управління  освіти,керівники закладів освіти

Створити:

 

 

 

 

методичну комісію педагогів позашкільних закладів освіти за напрямами роботи;

+

 

 

Управління  освіти,керівники закладів освіти

науково-методичний супровід діяльності організаторів виховної роботи зі створення виховного середовища та виховного простору;

+

+

+

Управління  освіти,керівники закладів освіти

єдине «програмне поле» та варіативність навчальних програм у закладах позашкільної освіти з огляду на сучасні тенденції в межах області

+

+

+

Управління  освіти,керівники закладів освіти

умови для поліпшення якості проведення змагань і спортивних свят усіх рівнів;

+

 

 

Управління  освіти,керівники закладів освіти

умови для збільшення варіативності напрямів роботи та збільшення кількості гуртків краєзнавчого, технічного, інформаційного напряму.

 

+

+

Управління  освіти,керівники закладів освіти

Запровадити:

 

 

 

 

Систематичний моніторинг потреб дітей і молоді у додатковій освіті з метою надання та наближення послуг до потреб дітей;

+

+

+

Управління  освіти,керівники закладів освіти

Систематичний моніторинг потреб дітей і молоді у додатковій освіті з метою надання та наближення послуг до потреб дітей;

+

+

+

Управління  освіти,керівники закладів освіти

Співпрацю з вищими навчальними закладами та закладами профтехосвіти;

+

+

+

Управління  освіти,керівники закладів освіти

Взяти участь у:

 

 

 

 

семінарах, тренінгах, обласних школах новаторства для педагогічних працівників позашкільних закладів освіти усіх рівнів

+

+

+

Управління  освіти,керівники закладів освіти

курсах підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів позашкільних закладів освіти;

+

+

+

Управління  освіти,керівники закладів освіти

конкурсах фахової майстерності педагогів позашкільних закладів освіти

+

+

+

Управління  освіти,керівники закладів освіти

заходах з екологічної освіти на принципах сталого розвитку

+

+

+

Управління  освіти,керівники закладів освіти

 

Очікувані результати:

 

– функціонування системи інформаційного супроводу діяльності позашкільних закладів освіти;

– задоволення потреб учнівської молоді в додатковій освіті, держави та суспільства — у висококваліфікованих фахівцях;

– поширення освітніх послуг;

– зростання іміджу позашкільних закладів освіти;

– підвищення рівня професійної компетентності педагогів позашкільних закладів освіти.

4.2. Учнівське самоврядування

Мета: забезпечення розвитку й модернізації системи учнівського самоврядування в розрізі сучасних вимог.

 

Шляхи реалізації

 

Термін виконання (роки)

Відповідальні виконавці

 

Створити :

2018

2019

2020

 

умови для набуття учнями навичок парламентаризму, умінь відстоювати власну позицію демократичними засобами через залучення їх до участі в тренінгах та освітніх проектах;

+

+

 

+

 

Управління  освіти,керівники закладів освіти

 

систему учнівських клубів за інтересами, що ґрунтуються на концепції сталого розвитку.

+

+

 

+

 

Управління  освіти,керівники закладів освіти

Сприяти:           

 

 

 

 

співпраці органів учнівського самоврядування закладів освіти з молодіжною  радою старшокласників  Тетіївської міської ради

+

+

+

Управління  освіти,керівники закладів освіти

Забезпечувати участь ради старшокласників  Тетіївської міської ради в засіданнях обласної ради старшокласників. Взяти участь у:

+

+

+

Управління  освіти,керівники закладів освіти

семінарах, тренінгах, майстер-класах для педагогічних працівників і координаторів з питань організації та супроводу діяльності органів учнівського самоврядування;         

+

+

+

Управління  освіти,керівники закладів освіти

конкурсах серед педагогічних працівників на кращу модель учнівського самоврядування закладу освіти;

+

+

+

Управління  освіти,керівники закладів освіти

засіданнях та зльотах органів учнівського самоврядування на всіх рівнях (заклад освіти — територіальна громада — область);   

+

+

+

Управління  освіти,керівники закладів освіти

Туристичні походи учнівської молоді для вивчення природи, історії та культури рідного краю

+

+

+

Управління  освіти,керівники закладів освіти

 

 

Очікувані результати:

– чинна система органів учнівського самоврядування   Тетіївської ОТГ в умовах децентралізації;

– реалізація спільних проектів і заходів учнівського самоврядування з батьківською громадою та громадськими організаціями;

– спосіб життя учнівської молоді, що відповідає принципам сталого розвитку.

4.3. Освіта та духовний розвиток особистості

Мета: формування у дітей та молоді свідомо-відповідального ставлення до життя шляхом виховання на загальнолюдських морально-етичних цінностях, відродження та поширення духовної спадщини українського народу.

Шляхи реалізації

 

Термін виконання (роки)

Відповідальні виконавці

 

 

2018

2019

2020

 

Організувати освітній процес в закладах освіти на засадах духовності, традиційних цінностей українського народу

+

+

 

+

 

Управління  освіти,керівники закладів освіти

 

Упроваджувати навчальні дисципліни духовно-морального спрямування як основу формування особистості та підґрунтя для національно-патріотичного виховання

+

+

 

+

 

Управління  освіти,керівники закладів освіти

Формувати духовно-моральний простір через організацію роботи гуртків, літніх мовних  таборів, проведення позаурочних і позашкільних масових заходів духовно-морального спрямування

+

+

 

+

 

Управління  освіти,керівники закладів освіти

Залучати дітей і молодь до участі в благодійних акціях, волонтерській діяльності з метою набуття власного досвіду творення добра

+

+

+

Управління  освіти,керівники закладів освіти

Поповнити шкільні бібліотеки літературою, періодичними виданнями духовно-морального спрямування

+

+

+

Управління  освіти,керівники закладів освіти

Взяти участь у роботі обласної творчої групи з розробки та вдосконалення навчально-методичного забезпечення викладання курсів духовно-морального спрямування

+

 

 

Управління  освіти,керівники закладів освіти

Проводити роботу з пропагування серед батьківської та педагогічної спільноти загальнолюдських морально-етичних цінностей, духовної спадщини українського народу

+

+

+

Управління  освіти,керівники закладів освіти

 

Очікувані результати:

– сформованість ціннісних орієнтацій у дітей та молоді, що базуються на гідності, чесності, справедливості, турботі, повазі до життя, до себе та інших людей;

– розвиток уміння працювати з іншими, попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів, що входить до складу соціальної компетентності особистості;

– збільшення кількості дітей і молоді, які відвідують уроки та позакласні заходи з предметів духовно-морального спрямування;

– обмеження проявів «кризового менталітету», аморальності та злочинності;

– зростання зацікавленості педагогічної та батьківської спільноти у вихованні дітей на засадах духовності, традиційних цінностей українського народу.

4.4. Єдиний простір: освітня взаємодія регіонів

Мета: розвиток партнерської взаємодії шкіл  Тетіївської   ОТГ  Київської області зі школами України, обмін досвідом в режимі он-лайн, на Інтернет-платформах через прямі партнерські контакти та комунікації, участь у спільних освітніх проектах.

Шляхи реалізації

 

Термін виконання (роки)

Відповідальні виконавці

 

2018

2019

2020

 

Пошук партнерів для створення єдиного освітнього простору та залучення до участі в спільних проектах

+

+

 

+

 

Управління  освіти,керівники закладів освіти

Побудувати стійкі комунікації та обмін досвідом між опорними школами різних регіонів України щодо децентралізації

+

+

 

+

 

Управління  освіти,керівники закладів освіти

Брати участь у спільних міжнародних програмах розвитку освіти

+

+

 

+

 

Управління  освіти,керівники закладів освіти

 

Очікувані результати:

– встановлені партнерські зв’язки;

– створена система обміну досвідом;

– налагоджені дружні відносини між школярами різних регіонів України;– спільна участь закладів дошкільної і загальної середньої освіти  Тетіївської  ОТГ  Київської  області з навчальними закладами інших регіонів у міжнародних проектах.

 

        Секретар ради                                                  С.М.Денисюк          


 

 

                                                                                                                                              УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ТРИНАДЦЯТА  СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

   ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

    м Тетіїв

 

Про затвердження нової редакції Статуту

Тетіївської міської об’єднаної

територіальної громади

         Розглянувши наказ Головного територіального управління юстиції  в Київській області від 19.10.2018 року № 704/6 «Про відмову у державній реєстрації  змін до статуту Тетіївської  міської об’єднаної територіальної громади», керуючись ст.19, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про добровільне об’єднання  територіальних громад», міська рада

                                                 В И Р І Ш И Л А:

  1. Затвердити Статут Тетіївської  міської об’єднаної територіальної громади в новій редакції (додається).
  2. Визнати таким, що втратило чинність рішення  шостої сесії міської ради 7 скликання  від 17 травня 2018 року     №140-06-VII  «Про затвердження Статуту Тетіївської  міської об’єднаної територіальної громади».
  3. Юридичному відділу виконкому міської ради зареєструвати Статут Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади у відповідності до вимог законодавства.
  4. Сенкретарю міської ради забезпечити оприлюднення даного рішення на офіційному веб-сайті Тетіївської міської ради.

      5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань  

          Регламенту, депутатської етики, забезпечення  діяльності депутатів та  

          контролю за виконанням рішень місько ради та її виконавчого комітету,  

          дотримання законності та правопорядку.     

                               

 

                        Міський голова                                              Р.В. Майструк

       

          13.11.2018р.

          №      - 13-VII

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ТРИНАДЦЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

   РІШЕННЯ   ПРОЕКТ

 

м. Тетіїв

Про розгляд заяви гр. Кучер В.С.

 

                 Розглянувши заяву громадянина Кучера Василя Сергійовича про поновлення договору оренди земельної ділянки під город, зважаючи на рішення 25 сесії 7 скликання № 381 від 22.09.2017 року та керуючись статтями 12, 120, 124, 141, 143, 149 Земельного кодексу України, Законом України „ Про місцеве самоврядування в Україні ” міська рада

 

                                                    в и р і ш и л а :  

 

1.Надати земельну ділянку площею 0,05 га в користування  на умовах оренди по вул. Дібрівській (зелена зона) 

    -  Кучеру Василю Сергійовичу  під город, терміном на 5 років.

         Встановити орендну плату згідно розрахунку в сумі 30 грн в рік.

         Зобов’язати Кучера В.С. заключити договір оренди з Тетіївською міською радою.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища (голова Касяненко В.М.)

 

Міський   голова                                     Р. В. Майструк

 

 

             Начальник юридичного відділу                                                  Н. М. Складена

15.11.2018 р

№  -13-VII

 Проект рішення погоджено :

 

Перший заступник міського голови                                                    І.В.Мащенко

         Заступник міського міського голови                                                             О.О. Коцеруба

            Начальник відділу земельних відносин

            та охорони навколишнього середовища                                             С.П. Литвин

            Начальник відділу житлово-комунального

            господарства, транспорту та благоустрою                                                     П.В. Дем’янчук

            Начальник відділу містобудування

            та архітектури                                                                                       Д.М. Павленко

            Начальник міжнародного відділу та

            проектно-інвестиційної діяльності                                                                Т.Г. Уманець

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ТРИНАДЦЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ  ПРОЕКТ

м. Тетіїв

 

Про наданнягромадянам дозволуна розробку

технічної документації із землеустрою щодо

встановлення (відновлення) меж земельних

ділянок, для послідуючої передачі у власність,

які розташовані на території Тетіївської

міської ради.

 

                 Розглянувши заяви громадян, земельно облікову документацію (ЗКК), на підставі рішення 25 сесії 7 скликання № 381 від 22.09.2017 року та керуючись пунктом 34 частиною 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статей 12, 118, 122, 186, перехідних положень Земельного кодексу України, Закону України «Про землеустрій» Тетіївська міська рада

 

ВИРІШИЛА :

 

1.Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, для послідуючої передачі у власність, в м. Тетієві

- Байді Наталії Григорівні та Байді Тамарі Григорівні у спільну часткову власність по вул. Чайковського,8-а орієнтовною площею 0.10 га під будівництво та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд  за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

- Бойко Катерині Василівні по пров. Космонавтів,4 орієнтовною площею 0.09 га під будівництво та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд  за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

- Семчуку Миколі Романовичу по вул. Одеській,36 орієнтовною площею 0.12 га під будівництво та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

2.Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, для послідуючої передачі у власність в с. Ненадиха

- Івасик Меланії Павлівні по вул. Б-Дністровська,10 орієнтовною площею 0.17 га під будівництво та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд  за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

3.Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, для послідуючої передачі у власність в с.Михайлівка

- Ковальчук Юлії Валеріївні по вул. Перемоги,9 орієнтовною площею 0.25 га під будівництво та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд  за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

- Брушківській Катерині Василівні по вул. Квітнева,6 орієнтовною площею 0.25 га під будівництво та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд  за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

- Шевчуку Ярославу Юрійовичу орієнтовною площею 0.50 га для городництва за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

4.Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок для послідуючої передачі у власність, направити на затвердження до Тетіївської міської ради.

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища (голова Касяненко В.М.)

 

Міський  голова                                         Р. В. Майструк

 

 

Начальник юридичного відділу                                                  Н. М. Складена

 

15.11.2018 р

№  -13-VII

 

Проект рішення погоджено :

Перший заступник міського голови                                                    І.В.Мащенко

         Заступник міського міського голови                                                        О.О. Коцеруба

            Начальник відділу земельних відносин

            та охорони навколишнього середовища                                                    С.П. Литвин

            Начальник відділу житлово-комунального

            господарства, транспорту та благоустрою                                               П.В. Дем’янчук

            Начальник відділу містобудування

            та архітектури                                                                              Д.М. Павленко

            Начальник міжнародного відділу та

            проектно-інвестиційної діяльності                                                            Т.Г. Уманець

 

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ТРИНАДЦЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

     РІШЕННЯ  ПРОЕКТ        

м. Тетіїв

 

Про надання громадянам дозволу на

розробку проекту землеустрою щодо

відведення земельних ділянок у власність,

які розташовані на території Тетіївської

міської ради

 

                  Розглянувши заяви громадян та на підставі рішення 25 сесії 7 скликання № 381 від 22.09.2017 року, керуючись пунктом 34 частиною 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статей 12, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 134, 186-1 Земельного кодексу України, статтями 19, 25, 50 Закону України «Про землеустрій» Тетіївська міська рада

 

ВИРІШИЛА :

 

1.Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність в с. Григорівка

    - Донцу Любов Миколаївні по вул. Пасічна,5 орієнтовною площею 0,09 га для індивідуального садівництва, за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

    - Донцу Любов Миколаївні по вул. Горького орієнтовною площею 0,20 га під ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

    - Михальченко Вірі Євсеївні по вул. Пасічна орієнтовною площею 0,30 га під ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

2.Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність в с. Ненадиха

     - Івасик Меланії Павлівні орієнтовною площею 0,28 га під ведення особистого селянського господарства за рахунок земель комунальної власності міської ради;

3.Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність в с. Михайлівка

      - Брушківській Катерині Василівні по вул. Квітнева,6 орієнтовною площею 0,08 га, для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

      - Ковальчук Юлії Валеріївні по вул. Перемоги,9 орієнтовною площею 0,16 га, для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

      - Ленько Миколі Івановичу по вул. Квітнева,4 орієнтовною площею 0,24 га, для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

      - Ленько Миколі Івановичу по вул. Квітнева,4 орієнтовною площею 0,25 га, для

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

4.Надати дозвіл  на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність в м. Тетієві

    - Безуглій Надії Василівні по вул. Януша Острозького,3С орієнтовною площею 0,0025 га, для будівництва індивідуальних гаражів за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

    - Ільїну Михайлу Леонідовичу по вул. Коцюбинського орієнтовною площею 0,003 га, для будівництва індивідуальних гаражів за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

5.Надати дозвіл  на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність в с. Черепин

       - Казаматову Ігорю Єгоровичу по вул. Тетіївська,12 орієнтовною площею 0,35 га під будівництво та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

6.Надати дозвіл  на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність в с. Перше Травня

       - Шелест Ганні Михайлівні по вул. Перше Травня,4 орієнтовною площею 0,51 га під будівництво та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства за рахунок земель комунальної власності  міської ради;

7.Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погоджується в порядку встановленому статтею 186-1 Земельного кодексу України.

8.Розроблений проект землеустрою підлягає затвердженню Тетіївською міською радою.

9.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища  (голова Касяненко В.М.)

 

Міський  голова                                         Р. В. Майструк

 

            Начальник юридичного відділу                                                  Н. М. Складена

 

15.11.2018 р

№  -13-VII

 

Проект рішення погоджено :

 

Перший заступник міського голови                                                    І.В.Мащенко

         Заступник міського міського голови                                                    О.О. Коцеруба

            Начальник відділу земельних відносин

            та охорони навколишнього середовища                                              С.П. Литвин

            Начальник відділу житлово-комунального

            господарства, транспорту та благоустрою                                                      П.В. Дем’янчук
            Начальник відділу містобудування

            та архітектури                                                                                        Д.М. Павленко

 

            Начальник міжнародного відділу та

            проектно-інвестиційної діяльності                                                      Т.Г. Уманець

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ТРИНАДЦЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

   РІШЕННЯ  ПРОЕКТ

 

м. Тетіїв

Про затвердження проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки

цільове призначення якої змінюється

та яка розташована на території Тетіївської

міської ради.

                  Розглянувши заяву гр. Адаменко А.А. та розроблений ПП «Земля» проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення, якої змінюється, на підставі рішення 25 сесії 7 скликання № 381 від 22.09.2017 року, керуючись пунктом 34 частиною 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 134, 186-1, Земельного кодексу України, статтями 19, 25, 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України « Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» Тетіївська міська рада

 

ВИРІШИЛА :

 

1.Затвердити розроблений ПП «Земля» проект землеустрою щодо відведення  земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється із земель 01.03 (для ведення особистого селянського господарства) на землі 02.01 (для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка перебуває у власності , розташована на території Тетіївської міської ради 

 - Адаменко Анні Анатоліївні по пров. Остапа Вишні,10 площею 0,10 га кадастровий номер 3224610100:01:164:0037

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища (голова Касяненко В.М.)

 

 

Міський  голова                                         Р. В. Майструк

 

             Начальник юридичного відділу                                                  Н. М. Складена

 

15.11.2018 р.

№ - 13-VII

 

 

Проект рішення погоджено :

 

Перший заступник міського голови                                                    І.В.Мащенко

 

         Заступник міського міського голови                                                    О.О. Коцеруба

           Начальник відділу земельних відносин

            та охорони навколишнього середовища                                              С.П. Литвин

            Начальник відділу житлово-комунального

            господарства, транспорту та благоустрою                                                       П.В. Дем’янчук

         Начальник відділу містобудування

            та архітектури                                                                                        Д.М. Павленко

            Начальник міжнародного відділу та

            проектно-інвестиційної діяльності                                                      Т.Г. Уманець

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ТРИНАДЦЯТА   СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

 РІШЕННЯ   ПРОЕКТ

 

м. Тетіїв

 

Про передачу громадянам земельних

ділянок у власність, які розташовані

на території Тетіївської міської ради.

 

                  Розглянувши заяви громадян, розроблену ПП «Земля», технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність, на підставі рішення 25 сесії 7 скликання № 381 від 22.09.2017 року, керуючись пунктом 34 частиною 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 134, 186-1, Земельного кодексу України, статтями 19, 25, 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України « Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» Тетіївська міська рада

 

ВИРІШИЛА :

 

1.Затвердити розроблену ПП «Земля», технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність, які розташовані на території Тетіївської міської ради

- Путаненко Тетяні Павлівні с. Черепин по вул. Молодіжна,10 площею 0,1858 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 3224688201:01:028:0005

2.Передати у власність громадянам земельні ділянки, які розташовані на території Тетіївської міської ради за рахунок земель комунальної  власності 

 - Путаненко Тетяні Павлівні с. Черепин по вул. Молодіжна,10 площею 0,1858 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 3224688201:01:028:0005

3.Громадянам, яким передані у власність земельні ділянки, звернутися до органів державної реєстрації

4.Спеціалісту міської ради з земельних питань внести зміни в земельно-кадастрову книгу по обліку земель та направити рішення в Тетіївське відділення Білоцерківської ОДПІ для внесення змін до даних по нарахуванню земельного податку.

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища (голова Касяненко В.М.)

 

 

Міський  голова                                         Р. В. Майструк

 

 

Начальник юридичного відділу                                                  Н. М. Складена

 

 

               .11.2018 р

№  -13-VII

 

Проект рішення погоджено :

 

Перший заступник міського голови                                                    І.В.Мащенко

         Заступник міського міського голови                                                             О.О. Коцеруба

            Начальник відділу земельних відносин

            та охорони навколишнього середовища                                             С.П. Литвин

            Начальник відділу житлово-комунального

            господарства, транспорту та благоустрою                                                     П.В. Дем’янчук

            Начальник відділу містобудування

            та архітектури                                                                                       Д.М. Павленко

            Начальник міжнародного відділу та

            проектно-інвестиційної діяльності                                                                Т.Г. Уманець

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                        ТРИНАДЦЯТА   СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

   РІШЕННЯ  ПРОЕКТ

м. Тетіїв

 

Про надання  дозволу на розробку проекту

землеустрою щодо відведення земельних

ділянок у власність для ведення особистого

селянського господарства, які розташовані

на території Тетіївської міської ради.

 

                  Розглянувши заяви громадян та на підставі рішення 25 сесії 7 скликання № 381 від 22.09.2017 року та керуючись пунктом 34 частиною 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статей 12, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 134, 186-1 Земельного кодексу України, статтями 19, 25, 50 Закону України «Про землеустрій» керуючись постановою КМУ № 413, Тетіївська міська рада

ВИРІШИЛА :

 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність на території Тетіївської міської ради (ОТГ)

    - Лучканю Івану Івановичу орієнтовною площею 2,0 га, для ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель комунальної власності Тетіївської  міської ради (землі запасу); 

    - Лучканю Анатолію Івановичу орієнтовною площею 2,0 га, для ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель комунальної власності Тетіївської  міської ради (землі запасу); 

2.Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погоджується в      порядку встановленому статтею 186-1 Земельного кодексу України.

3.Розробленний проект землеустрою підлягає затвердженню Тетіївською міською радою.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища  (голова Касяненко В.М.)

 

                    Міський  голова                                         Р. В. Майструк

 

            Начальник юридичного відділу                                                   Н. М. Складена

              15.11.2018 р

№  -13-VII

Проект рішення погоджено :

 

Перший заступник міського голови                                                    І.В.Мащенко

 

         Заступник міського міського голови                                                    О.О. Коцеруба

 

            Начальник відділу земельних відносин

            та охорони навколишнього середовища                                              С.П. Литвин

 

            Начальник відділу житлово-комунального

            господарства, транспорту та благоустрою                                                      П.В. Дем’янчук

 

 

            Начальник відділу містобудування

            та архітектури                                                                                        Д.М. Павленко

 

            Начальник міжнародного відділу та

            проектно-інвестиційної діяльності                                                      Т.Г. Уманець

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

  ТРИНАДЦЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

   РІШЕННЯ   ПРОЕКТ

м. Тетіїв

 

Про укладання договорів оренди

земельних ділянок на території

Тетіївської міської ради

 

                     Розглянувши заяву ТОВ «Ковчег», на підставі рішення 25 сесії 7 скликання № 381 від 22.09.2017 року, керуючись Земельним кодексом та Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про оренду”, ст.288 Податкового кодексу України та в інтересах громади міста, міська рада

 

ВИРІШИЛА :

 

1.Укласти договір оренди з юридичною особою, що використовує землі комунальної власності міської ради до реєстрації договору згідно чинного законодавства

       - з  ТОВ «Ковчег»  на земельну ділянку площею 20,9 га, що розташована на території Тетіївської міської ради Черепинського старостинського округу за межами с. Черепинка під землі водного фонду для рибогосподарських потреб.

         Нормативно грошова оцінка земельної ділянки становить 547456,48 грн встановити плату в сумі 27372,82 грн в рік (5 % від грошової оцінки), розрахунок проводити помісячно 2281,07 грн. в місяць. Термін дії договору з 15.11.2018 р. по 31.12.2018 року. 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища (голова Касяненко В.М.)

 

Міський   голова                                                         Р. В. Майструк

 

 Начальник юридичного відділу                                                  Н. М. Складена

            29.10.2018 р

          №365 -12-VII

Проект рішення погоджено :

 

Перший заступник міського голови                                                    І.В.Мащенко

 

         Заступник міського міського голови                                                    О.О. Коцеруба

 

            Начальник відділу земельних відносин

            та охорони навколишнього середовища                                              С.П. Литвин

 

            Начальник відділу житлово-комунального

            господарства, транспорту та благоустрою                                                      П.В. Дем’янчук

 

 

            Начальник відділу містобудування

            та архітектури                                                                                        Д.М. Павленко

 

            Начальник міжнародного відділу та

            проектно-інвестиційної діяльності                                                      Т.Г. Уманець

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація